Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 18./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 18./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 18./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE V: 1. Jan Kløvstad 2. Sara Sægrov Ruud H: 3. Torunn Ostad 4. Kristoffer Andreas Lyngvi 19.4.: Vararepresentant Line Ostad 26.4.: Vararepresentant Siri K. Bertelsen 5. Arild Windsland 6. Maiken Messel 7. Haagen Severin Nilson Poppe 8. Rune Hagestrand 26.4.: Vararepresentant Einar Holmer Hoven 9. Torunn Charlotte Nyberg Ap: 10. Tellef Inge Mørland 11. Gro Bråten 12. Nils Johannes Nilsen 13. Venke Anny Nes 14. Dag Eide 15. Eva Nilsen 16. Lars Marius Nilsen 17. Kristine Hallingstad 19.4.: Vararepresentant Kjell Leon Andersen 26.4.: Vararepresentant May-Lene Noddeland Rasmussen 18. Bård Nylund 19.4.: Josef Hæier 26.4.: Vararepresentant Eli Tomine Mo 19. Anne Merete Holmberg 20. Marcel Traeet 19.4.: Vararepresentant Siw Johannessen 26.4.: Vararepresentant Kjell Leon Andersen Sp: 21. Knut A. Austad 26.4.: Vararepresentant Odvar Voie Eikeland 22. Siv Brekka 23. Oddbjørn Kylland 1

2 KrF: 24. Jon-Olav Strand 25. Inger Lise Hillestad Aasen 26.4.: Vararepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen 26. Tormod Vågsnes 27. Andreas Brovig 28. Ingunn Fjærbu Roppestad SV: 29. Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh FrP: 30. Anders Kylland 31. Åshild Bruun-Gundersen 19.4.: Vararepresentant Terje Stalleland 32. Peter André Busch 33. Chim Andreas Kjølner PP: 34. Harald Alsvik MDG: 35. Kai Olav Fredriksen Arendal, 26. april 2016 Tellef Inge Mørland fylkesordfører Chim Andreas Kjølner Tormod Vågsnes 2

3 Saksnr PS 16/16 Innhold Ny tannklinikk Lillesand - utsatt sak PS 16/17 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2015 PS 16/18 PS 16/19 Regionreformen og videre samtaler mellom Agderfylkene Sam Eyde vgs. byggetrinn 2 - ekstra etasje over undervisningsfløy PS 16/20 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2015 PS 16/21 PS 16/22 PS 16/23 PS 16/24 Innhald og organisering av Oppfølgingstenesta og fagopplæring i Aust-Agder Rammeavtale med Tvedestrand kommune Kjøp av Moland Park bussanlegg Politisk deltakelse i trafikksikkerhetsarbeidet PS 16/25 Revidert oppstartsmelding med økte kostnader fv 410 Havstadtunnelen PS 16/26 PS 16/27 PS 16/28 Avsluttet byggeregnskap Fv 415 Stormo - Bunes, Tvedestrand Avsluttede byggeregnskap for gamle RV-prosjekt Agders uthavner i verdensklasse. Felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune Endelig behandling. PS 16/29 Strategi for folkehelse PS 16/30 MS 16/2 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Setesdal vidaregåande skule - status prosjekt "Vegen vidare for Valle" MS 16/3 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 MS 16/4 IN 16/3 Årsmelding 2015 for elev- og lærlingombudet Interpellasjon om oppfølging av frafall i videregående opplæring IN 16/4 Interpellasjon om gang-/sykkelvei fra fylkesvei 420 Omresletta - Homborsund brygge IN 16/5 IN 16/6 Interpellasjon om åpne postlister Interpellasjon om talentsatsning og fordypningsklasser 3

4 PS 16/16 Ny tannklinikk Lillesand - utsatt sak Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Konkurransen vedrørende nye lokaler til tannklinikk i Lillesand avlyses. 2. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle et forslag til nytt konkurransegrunnlag for tannklinikk i Lillesand for år. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå en kontrakt om leie av lokaler i år ut fra fylkesutvalgets vedtak om konkurransegrunnlag. Behandling i fylkestingets kultur-, nærings- og helsekomité : Komitéleder: Andreas Brovig Saksordfører: Gro Bråten Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken i punktene 1-2. Etter forslag fra Gro Bråten, Ap, avgir komiteen følgende enstemmige innstilling til punkt 3: 3. Fylkesutvalget får fullmakt til å inngå en kontrakt om leie av lokaler i år ut fra fylkesutvalgets vedtak om konkurransegrunnlag. Ingebjørg Ribe Rudihagen stilte spørsmål om habilitet på grunn av nære relasjoner til eier av bygningen i Lillesand sentrum. Hun ble enstemmig erklært inhabil. Maiken Messel fremmet følgende endringsforslag: Innenfor de rammer som fremgår av denne saken gis fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne leiekontrakt på 15 år med rett til forlengelse på ytterligere 5 år for nye lokaler for tannhelsetjenesten på Lillesand senter, Tingsaker. Messel fremmet fylkesrådmannens tilrådning til punkt 3. Votering: 4

5 Ved alternativ votering mellom komitéens innstilling til punkt 1 og 2 og Messels forslag, ble komitéens innstilling vedtatt med 27 mot 7 stemmer. Ved alternativ votering mellom komitéens innstilling til punkt 3 og Messels forslag til punkt 3, ble komitéens innstilling vedtatt med 27 mot 7 stemmer. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Konkurransen vedrørende nye lokaler til tannklinikk i Lillesand avlyses. 2. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle et forslag til nytt konkurransegrunnlag for tannklinikk i Lillesand for år. 3. Fylkesutvalget får fullmakt til å inngå en kontrakt om leie av lokaler i år ut fra fylkesutvalgets vedtak om konkurransegrunnlag. PS 16/17 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2015 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for Fylkestinget tar årsrapporten for 2015 til etterretning. 3. Overskuddet for 2015 avsettes til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer som følger av dette. Behandling i fylkesutvalget : Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Åshild Bruun-Gundersen fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 3: Overskuddet for 2015 avsettes til disposisjonsfond. Fylkesutvalget får egen sak om hvordan overskuddet på 36,3 mill. kr. kan brukes til motkonjunkturtiltak... Votering: 5

6 Fylkesutvalgets innstilling til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom fylkesutvalgets innstilling til punkt 3 og Bruun-Gundersens forslag til punkt 3, ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 25 mot 10 stemmer. Følgende stemmer ble avgitt for Bruun-Gundersens forslag: Frp: 4 Høyre: 5 MDG: 1 Dermed ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for Fylkestinget tar årsrapporten for 2015 til etterretning. 3. Overskuddet for 2015 avsettes til disposisjonsfond. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer som følger av dette. PS 16/18 Regionreformen og videre samtaler mellom Agderfylkene Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder mandat til å gå inn i forhandlinger med Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. 2. Innbyggerne i Aust-Agder høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region Agder. Det gjennomføres også en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner. 3. Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen, og vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region Agder. Et tilfredsstillende forhandlingsresultat er en forutsetning for dette. Behandling i fylkestingets kultur-, nærings- og helsekomité : Komitéleder: Andreas Brovig Saksordfører: Andreas Brovig Etter forslag fra Gro Bråten, Ap, avgir Gro Bråten, Ap, Kjell Leon Andersen, Ap og Josef Hæier, Ap følgende innstilling: 6

7 Fylkestinget går ikke videre med nabosamtalene med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt. Etter forslag fra Anders Kylland, Frp, avgir Anders Kylland, Frp, Chim Andreas Kjølner, Frp, Torunn Ostad, H, Arild Windsland, H og Jan Kløvstad, V følgende innstilling: 1. Fylkestinget etablerer en arbeidsgruppe bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører, opposisjonsleder og ytterlig en representant fra opposisjonen. Etter forslag fra Anders Kylland, Frp, avgir Anders Kylland, Frp, Chim Andreas Kjølner, Frp, Torunn Ostad, H, Arild Windsland, H, Tormod Vågsnes, Krf og Jan Kløvstad, V følgende innstilling: 2. Arbeidsgruppen får et mandat til å gå i forhandlinger med Vest-Agder Fylkeskommune om å etablere en ny region. Etter forslag fra Anders Kylland, Frp, avgir Anders Kylland, Frp, Chim Andreas Kjølner, Frp, Torunn Ostad, H, Arild Windsland, H og Jan Kløvstad, V følgende innstilling: 3. Arbeidsgruppen får et videre mandat til å gå i dialog med Telemark og Rogaland Fylkeskommune. Medlemmene Siv Brekka, Sp, Andreas Brovig, Krf og Tormod Vågsnes, Krf avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 1. Medlemmene Siv Brekka, Sp, Andreas Brovig, Krf, Tormod Vågsnes Krf, Torunn Ostad, H, Arild Windsland H, Chim Andreas Kjølner, Frp, Anders Kylland, Frp og Jan Kløvstad, V avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 2. Medlemmene Siv Brekka, Sp, Andreas Brovig, Krf og Tormod Vågsnes, Krf avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens forslag til innstilling punkt 3. Etter forslag fra Andreas Brovig, Krf, avgir Andreas Brovig, Krf, Tormod Vågsnes, Krf, og Siv Brekka, Sp følgende tillegg til punkt 1 i fylkesrådmannens innstilling: Samtidig må forholdet til Telemark avklares. Etter forslag fra Siv Brekka, Sp, avgir Siv Brekka, Sp, Andreas Brovig, Krf og Tormod Vågsnes, Krf følgende tilleggsforslag til punkt 2 i fylkesrådmannens innstilling: Undersøkelsene må gjøres så tidlig som mulig for å kunne være ett godt verktøy i prosessen. Etter forslag fra Andreas Brovig, Krf, avgir Andreas Brovig Krf, Tormod Vågsnes, Krf og Siv Brekka, Sp følgende innstilling til nytt punkt 3: Spørsmålet om folkeavstemming tas endelig stilling til etter at innbyggerundersøkelsen er gjennomført. 7

8 Etter forslag fra Siv Brekka, Sp, avgir Siv Brekka, Sp følgende innstilling til nytt punkt 3: Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen. Det må gjennomføres en ny folkeavstemning før endelig vedtak fattes i fylkestinget. Etter forslag fra Gro Bråten, Ap, avgir Gro Bråten, Ap, Kjell Leon Andersen, Ap og Josef Hæier, Ap følgende innstilling: Et eventuelt fremforhandlet forslag om sammenslåing legges ut til folkeavstemming før fylkestinget fatter et endelig vedtak i saken. Etter forslag fra Anders Kylland, Frp, avgir Anders Kylland, Frp, Chim Kjølner, Frp, Torunn Ostad, H og Anders Windsland H, følgende innstilling til punkt 4: 4. Fylkesutvalget orienteres fortløpende om den videre prosessen. Fylkestinget vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region. Andreas Brovig fremmet følgende forente forslag: 1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder mandat til å gå inn i forhandlinger med Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. 2. Arbeidsgruppen får mandat til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner. 3. Innbyggerne i Aust-Agder høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region Agder. Det gjennomføres også en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner. 4. Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP. 5. Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen, og vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region. Et tilfredsstillende forhandlingsresultat er en forutsetning for dette... Gro Bråten fremmet følgende forslag: 1. Fylkestinget går ikke videre med nabosamtalene med Vest-Agder på det nåværende tidspunkt. 8

9 2. Fylkestinget ser positivt på å delta i felles nabosamtaler med Vest-Agder og Telemark, eventuelt også Vestfold med tanke på en eventuell sammenslåing. Et nytt punkt avhenging av hva som vedtas: 3. Det må gjennomføres ny folkeavstemming før endelig vedtak fattes i fylkestinget... Harald Alsvik fremmet følgende forslag: 1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen med fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder mandat til å gå i forhandlinger med Vest-Agder og Telemark med tanke på å danne et storfylke sammen med Aust-Agder. 2. En eventuell avtale blir forelagt innbyggerne i Aust-Agder gjennom en rådgivende innbyggerundersøkelse. 3. Arbeidsgruppen orienterer fylkestinget jevnlig om utviklingen av samtalene. Endelig vedtak fattes av fylkestinget i desember Hvis Vestfold uttrykker ønske om å delta i samtalene, vil vi være positive til det... Anders Kylland fremmet følgende forslag: Arbeidsgruppen suppleres med ytterlig en representant og en vararepresentant fra opposisjonen... Jan Kløvstad fremmet følgende forslag til punkt 3 med tilslutning fra de øvrige forslagsstillerne bak fellesforslaget: Punkt 3 endres til følgende: 3. Innbyggerne i Aust-Agder høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region. Det gjennomføres også en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner... Øvrige forslag fremmet i komitéen ble trukket... Votering: Ved alternativ votering mellom fellesforslagets punkt 1 og Bråtens punkt 1, ble fellesforslaget punkt 1 vedtatt med 23 mot 12 stemmer. Følgende stemte for: H, KrF, Sp, V, FrP, Sv og MDG. 9

10 Følgende stemte i mot: Ap og Pp. Ved alternativ votering mellom fellesforslagets punkt 2 og Bråtens punkt 2/Alsviks punkt 1, ble fellesforslagets punkt 2 vedtatt med 23 mot 12 stemmer. Følgende stemte for: H, KrF, Sp, V, FrP, Sv og MDG. Følgende stemte i mot: Ap og Pp. Fellesforslagets punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslagets punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fellesforslaget punkt 5 ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer. Følgende stemte for: H, KrF, Sp, V, FrP, Sv, MDG og Pp, Følgende stemte i mot: Ap. Bråtens forslag til punkt 3 falt med 14 mot 21 stemmer. Følgende stemte for: Ap og Sp. Følgende stemte i mot: H, KrF, V, FrP, Sv, MDG og Pp. Kyllands tilleggsforslag falt med 11 mot 24 stemmer. Følgende stemte for: H og FrP. Følgende stemte i mot: Ap, KrF, V, Sv, Sp, MDG og Pp. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder mandat til å gå inn i forhandlinger med Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. 2. Arbeidsgruppen får mandat til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner. 3. Innbyggerne i Aust-Agder høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region. Det gjennomføres også en bred høring for å innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner. 4. Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP. 5. Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen, og vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region. Et tilfredsstillende forhandlingsresultat er en forutsetning for dette. 10

11 PS 16/19 Sam Eyde vgs. byggetrinn 2 - ekstra etasje over undervisningsfløy Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Det bygges en ekstra etasje på undervisningsfløyen ved Sam Eyde videregående skole, byggetrinn 2 på 1032 m2 BTA. Byggingen forutsettes finansiert innenfor prosjektets avsatte ramme på totalt 185 mill. kroner. Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Jon-Olav Strand Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Etter forslag fra Venke Anny Nes på vegne av AP avgir komiteen enstemmig innstilling om et punkt 2. Leder med ansvar for kunstnerisk utsmykking skal inn i byggeprosessen fra starten av. Peter Andre Busch fremmet følgende forslag: Det bygges låsbar sykkelparkering for ansatte. Sykkelparkeringen skal ha tilhørende garderobefasiliter. Forslaget ble omgjort til oversendelsesforslag... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Det bygges en ekstra etasje på undervisningsfløyen ved Sam Eyde videregående skole, byggetrinn 2 på 1032 m2 BTA. Byggingen forutsettes finansiert innenfor prosjektets avsatte ramme på totalt 185 mill. kroner. 11

12 2. Leder med ansvar for kunstnerisk utsmykking skal inn i byggeprosessen fra starten av. Følgende oversendes fylkesutvalget: Det bygges låsbar sykkelparkering for ansatte. Sykkelparkeringen skal ha tilhørende garderobefasiliter. PS 16/20 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2015 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2015 tas til etterretning. 2. Vurderingene i tilstandsrapporten legges til grunn for det videre kvalitetsarbeidet i utdanningssektoren i Aust-Agder fylkeskommune. Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Torunn Charlotte Nyberg Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Maiken Messel fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: Fylkestinget ber om en sak i juni som legger opp strategier for kvalitetstiltak inn mot arbeidet med økonomiplan og budsjett... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Messels forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende vedtatt: 12

13 1. Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2015 tas til etterretning. 2. Vurderingene i tilstandsrapporten legges til grunn for det videre kvalitetsarbeidet i utdanningssektoren i Aust-Agder fylkeskommune. 3. Fylkestinget ber om en sak i juni som legger opp strategier for kvalitetstiltak inn mot arbeidet med økonomiplan og budsjett. PS 16/21 Innhald og organisering av Oppfølgingstenesta og fagopplæring i Aust- Agder Fylkesrådmannen fremjar slikt forslag til vedtak: 1. Oppfølgingstenesta vert slådd saman med karrieresenteret Karriere Aust-Agder og vaksenopplæringa og organisert som eiga verksemd frå Det vert tilsett eigen leiar for verksemda, som får tittelen OT- og karriereleiar. 2. Den totale stillingsressursen til OT-rådgjevarar vert auka med 1 stilling frå Frå vert det sett i gang eit nytt fylkeskommunalt OT-tiltak i form av kompetansverkstad med fleksibel opplæring og alternativ metodikk. Her kan OTungdom få tetta kompetansegap, få hjelp til utprøving i arbeidslivet og få anna fagleg, sosial og personleg støtte og hjelp. Tiltaket vert lokalisert i Vinkelbygget i Groosevegen i Grimstad. 4. I samarbeid med NAV Aust-Agder vurderer ein om det er trong for eit nytt OT/NAVtiltak innan yrkesfag. 5. Seksjon fagopplæring vert omgjord til verksemd Fylkesrådmannen kjem tilbake til finansiering i samband med tertialrapporteringa og Økonomiplanen for Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Nils Johannes Nilsen, AP, fremmet en tilleggsinnstilling. Den ble senere trukket, men det ble bedt om at den skulle følge protokollen: Leder for virksomheten ansettes fra Ny leder lokaliseres til Grooseveien. 13

14 Karrieresenterfunksjonen søkes løst i kombinasjon Grimstad (Grooseveien) og Karrieresenteret Arendal. Venke Anny Nes fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 7: I arbeidet med organisering av OT-tjenesten og karrieresenteret forutsettes det stedlig ledelse... Jon-Olav Strand fremmet følgende omarbeidede forslag: I arbeidet med organiseringen av OT og Karrieresentret bes fylkesrådmannen komme tilbake til fylkestinget med en avklaring på stedlig ledelse... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Strands omarbeidede forslag ble vedtatt med 28 mot 7 stemmer. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Oppfølgingstenesta vert slådd saman med karrieresenteret Karriere Aust-Agder og vaksenopplæringa og organisert som eiga verksemd frå Det vert tilsett eigen leiar for verksemda, som får tittelen OT- og karriereleiar. 2. Den totale stillingsressursen til OT-rådgjevarar vert auka med 1 stilling frå Frå vert det sett i gang eit nytt fylkeskommunalt OT-tiltak i form av kompetansverkstad med fleksibel opplæring og alternativ metodikk. Her kan OTungdom få tetta kompetansegap, få hjelp til utprøving i arbeidslivet og få anna fagleg, sosial og personleg støtte og hjelp. Tiltaket vert lokalisert i Vinkelbygget i Groosevegen i Grimstad. 4. I samarbeid med NAV Aust-Agder vurderer ein om det er trong for eit nytt OT/NAVtiltak innan yrkesfag. 5. Seksjon fagopplæring vert omgjord til verksemd Fylkesrådmannen kjem tilbake til finansiering i samband med tertialrapporteringa og Økonomiplanen for

15 7. I arbeidet med organiseringen av OT og Karrieresentret bes fylkesrådmannen komme tilbake til fylkestinget med en avklaring på stedlig ledelse. PS 16/22 Rammeavtale med Tvedestrand kommune Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Rammeavtalen med Tvedestrand kommune om rettigheter og plikter knyttet til bygging av ny videregående skole, idretts- og nærmiljøanlegg og utenomhusanlegg på Mjåvann-området i Tvedestrand godkjennes. 2. Fylkesutvalget får fullmakt til å inngå senere avtaler basert på rammeavtalen. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne rammeavtalen. 4. Den nye videregående skolen i Tvedestrand forutsettes å stå ferdig til skolestart i Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Haagen Poppe Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. PS 16/23 Kjøp av Moland Park bussanlegg Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 15

16 1. Aust-Agder fylkeskommune utløser opsjonen på kjøp av eiendommen gnr. 24 bnr. 247 og 248 i Arendal kommune fra Moland Park AS for kroner. Eiendommen vil inngå i fylkeskommunens eiendomsmasse og skal brukes som bussanlegg for kollektivtransporten i Aust-Agder. 2. Innkjøp av løftebukker og dokumentavgift, som utgjør inntil kroner, finansieres sammen med kjøpet av eiendommen. 3. Utgiftene finansieres ved låneopptak. Lånet avdras over 15 år. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne nødvendige avtaler og foreta de budsjettmessige endringene som følge av vedtaket. Behandling i fylkesutvalget : Tellef Inge Mørland og Knut A. Austad stilt spørsmål om habilitet på grunn av sine verv som henholdsvis medlem og varamedlem i styret i AKT. Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh og Siv Brekka trådte inn som vararepresentanter i habilitetsbehandlingen. Begge ble enstemmig erklært habile... Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/fylkesutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. PS 16/24 Politisk deltakelse i trafikksikkerhetsarbeidet Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Fylkestingets komitè for samferdsel og miljø gis ansvar for å holde seg orientert om og gi innspill til trafikksikkerhetsarbeidet i regionen. Komiteen har trafikksikkerhet som fast tema i sine møter, minst hvert halvår. 16

17 Fylkesrådmannen skal i møtene orientere om trafikksikkerhetsforums arbeid og andre aktuelle tema som drøftes regionalt og nasjonalt. Behandling i fylkestingets samferdsels- og miljøkomité : Komiteleder: Oddbjørn Kylland Saksordfører: Oddbjørn Kylland Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Etter forslag fra Line Ostad, H, avgir komiteen enstemmig følgende tilleggsinnstilling: Leder av komiteen for samferdsel og miljø skal være medlem i trafikksikkerhetsforum for å sikre en kobling mellom det politiske og det faglige arbeidet med trafikksikkerhet. Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende vedtatt: Fylkestingets komitè for samferdsel og miljø gis ansvar for å holde seg orientert om og gi innspill til trafikksikkerhetsarbeidet i regionen. Komiteen har trafikksikkerhet som fast tema i sine møter, minst hvert halvår. Fylkesrådmannen skal i møtene orientere om trafikksikkerhetsforums arbeid og andre aktuelle tema som drøftes regionalt og nasjonalt. Leder av komiteen for samferdsel og miljø skal være medlem i trafikksikkerhetsforum for å sikre en kobling mellom det politiske og det faglige arbeidet med trafikksikkerhet. PS 16/25 Revidert oppstartsmelding med økte kostnader fv 410 Havstadtunnelen Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Prosjektet Fv 410 Havstadtunnelen igangsettes innenfor en kostnadsramme på 23 mill. kroner inkludert mva. 2. Prosjektet finansieres med 11 mill. kroner fra 2016-budsjettet. Forslag til fullfinansiering av prosjektet forutsettes lagt frem i rapport for 2. tertial. 17

18 Behandling i fylkestingets samferdsels- og miljøkomité : Komiteleder: Oddbjørn Kylland Saksordfører: Lars Marius Nilsen Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. PS 16/26 Avsluttet byggeregnskap Fv 415 Stormo - Bunes, Tvedestrand Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Byggeregnskap for Fv 415 Stormo Bunes, Tvedestrand godkjennes. 2. Mindreforbruk på kroner avsettes til investeringer i fylkesveg. Behandling i fylkestingets samferdsels- og miljøkomité : Komiteleder: Oddbjørn Kylland Saksordfører: Ingunn Fjærbu Roppestad Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: 18

19 Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. PS 16/27 Avsluttede byggeregnskap for gamle RV-prosjekt Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Byggeregnskapene vedrørende gamle riksvegprosjekter godkjennes. 2. Merforbruket på 4,31 mill kroner dekkes inn ved bruk av 2 mill kroner som er avsatt i handlingsprogram for 2015 og 2,31 mill kroner dekkes inn via midler avsatt til investeringer i fylkesveg. Behandling i fylkestingets samferdsels- og miljøkomité : Komiteleder: Oddbjørn Kylland Saksordfører: Line Ostad Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. PS 16/28 Agders uthavner i verdensklasse. Felles strategi for Aust- og Vest- Agder fylkeskommune Endelig behandling. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 19

20 Fylkestinget vedtar Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune Behandling i fylkestingets kultur-, nærings- og helsekomité : Komitéleder: Andreas Brovig Saksordfører: Chim Andreas Kjølner Komitéen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken. Kai Olav Fredriksen fremmet følgende endringsforslag: Forslag til endring i strategidokumentet (mål, side 3 og 4): Bevare Endring: Bærekraftig arealforvaltning av verdifulle kultur- og naturmiljø Vite Tillegg, nytt punkt: Kartlegging av miljøstatus i uthavnene (miljøgifter, forsøpling, avfallshåndtering, støy, transport) Utvikle Tillegg, nytt punkt: Utarbeide miljømål for uthavnene med bakgrunn i kartlegging, og eventuelt utarbeide en miljøsertifiseringsordning for uthavnene... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Fredriksens forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende vedtatt: Fylkestinget vedtar Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune med følgende endring i strategidokumentet (mål, side 3 og 4): Bevare Endring: 20

21 Bærekraftig arealforvaltning av verdifulle kultur- og naturmiljø Vite Tillegg, nytt punkt: Kartlegging av miljøstatus i uthavnene (miljøgifter, forsøpling, avfallshåndtering, støy, transport) Utvikle Tillegg, nytt punkt: Utarbeide miljømål for uthavnene med bakgrunn i kartlegging, og eventuelt utarbeide en miljøsertifiseringsordning for uthavnene. PS 16/29 Strategi for folkehelse Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner strategi for folkehelse i Aust-Agder Det fremlagte forslag til handlingsprogram for 2016 vedtas. Behandling i fylkestingets kultur-, nærings- og helsekomité : Komitéleder: Andreas Brovig Saksordfører: Siv Brekka Komitéen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken. Sara Sægrov Ruud fremmet følgende tilleggsforslag: (2) Videregående skoler som helsefremmende arena Tillegg: Økt fokus på arbeid mot mobbing og arbeid med elevers psykiske helse. Nytt prikkpunkt 1: Alle de videregående skolene skal arbeide for å implementere det nye partnerskapet mot mobbing i sin virksomhet, for eksempel gjennom et kunnskapsbasert antimobbeprogram. Nytt prikkpunkt 2: Alle de videregående skolene i fylket skal være knyttet til et program som styrker elevers psykososiale miljø, som for eksempel veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP). Nytt prikkpunkt 3: Arbeide for å styrke det allerede eksisterende lavterskel helsetilbudet i regi av kommunene, på de videregående skolene, gjerne med flere yrkesgrupper inn i tillegg 21

22 til helsesøster, så som psykolog, psykiatrisk sykepleier og andre helsearbeidere som kan supplere hverandre. Nytt prikkpunkt 4: Sørge for at alle videregående skoler har grønne uteområder for elever og ansatte, slik at det blir mulig for disse å tilbringe tid utendørs i pauser og fritimer. Alle skoler skal ha oppstillingsplass for sykler for elever og ansatte... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Ruuds forslag ble enstemmig vedtatt. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget godkjenner strategi for folkehelse i Aust-Agder Det fremlagte forslag til handlingsprogram for 2016 vedtas. 3. Videregående skoler som helsefremmende arena Tillegg: Økt fokus på arbeid mot mobbing og arbeid med elevers psykiske helse. Alle de videregående skolene skal arbeide for å implementere det nye partnerskapet mot mobbing i sin virksomhet, for eksempel gjennom et kunnskapsbasert antimobbeprogram. Alle de videregående skolene i fylket skal være knyttet til et program som styrker elevers psykososiale miljø, som for eksempel veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP). Arbeide for å styrke det allerede eksisterende lavterskel helsetilbudet i regi av kommunene, på de videregående skolene, gjerne med flere yrkesgrupper inn i tillegg til helsesøster, så som psykolog, psykiatrisk sykepleier og andre helsearbeidere som kan supplere hverandre. Sørge for at alle videregående skoler har grønne uteområder for elever og ansatte, slik at det blir mulig for disse å tilbringe tid utendørs i pauser og fritimer. Alle skoler skal ha oppstillingsplass for sykler for elever og ansatte. PS 16/30 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget støtter ikke departementets forslag om ny bestemmelse i kommunelovens 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 22

23 2. Dersom en slik bestemmelse likevel vedtas, er det viktig at ungdomsråd blir en frivillig ordning. Behandling i fylkestingets samferdsels- og miljøkomité : Komiteleder: Oddbjørn Kylland Saksordfører: Dag Eide Etter forslag fra Dag Eide, AP, avgir komiteens flertall, bestående av Oddbjørn Kylland, SP, Dag Eide, AP, Eva Nilsen, AP, Lars Marius Nilsen, AP, Anne Merete Holmberg, AP, Ingunn Fjærbu Roppestad, KrF, Rune Hagestrand, H, Line Ostad, H, Terje Stalleland, FrP, og Kai Olav Fredriksen, MDG, følgende forslag: 1. Fylkestinget støtter departementets forslag om ny bestemmelse i kommunelovens 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 2. Det er viktig at ungdomsråd blir en frivillig ordning. Elev- og lærlingrådet representerer ungdommen i fylkeskommunal sammenheng. Komiteens medlem, Harald Alsvik, PP, avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: Ved alternativ votering mellom komitéens flertallsinnstilling og komitéens mindretallsinnstilling/fylkesrådmannens tilrådning, ble flertallsinnstillingen vedtatt med 34 mot 1 stemme. Dermed ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget støtter departementets forslag om ny bestemmelse i kommunelovens 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 2. Det er viktig at ungdomsråd blir en frivillig ordning. Elev- og lærlingrådet representerer ungdommen i fylkeskommunal sammenheng. 23

24 MS 16/2 Setesdal vidaregåande skule - status prosjekt "Vegen vidare for Valle" Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Meldingen tas til etterretning. Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Inger Lise Hillestad Aasen Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. MS 16/3 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. MS 16/4 Årsmelding 2015 for elev- og lærlingombudet Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Meldingen tas til etterretning. 24

25 Behandling i fylkestingets utdanningskomité Komiteleder: Venke Anny Nes Saksordfører: Sara Sægrov Ruud Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken. Åshild Bruun-Gundersen ble innvilget permisjon under behandlingen av denne saken... Votering: Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt. Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen enstemmig vedtatt. 25

26 IN 16/3 Interpellasjon om oppfølging av frafall i videregående opplæring INTERPELLASJON FRA HARALD ALSVIK, PENSJONISTPARTIET, OM OPPFØLGING AV FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Jeg ønsker med dette å fremme en interpellasjon til fylkesordføreren i Aust-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for interpellasjonen er et nyhetsoppslag på TV2 søndag 27. mars i år. Lederen for Riksrevisjonen stod fram med sterk kritikk av fylkeskommunenes manglende oppfølging av dem som ikke fullfører videregående opplæring. Per Kristian Foss la fram tall som viste at elever ikke fullførte, og at 60% av disse ikke fikk noen oppfølging slik de har krav på. Tallene er samlet for hele landet, og det er kjent at det er lokale variasjoner. Når Riksrevisjonen kommer så høyt på banen med en utilslørt kritikk av fylkeskommunene, viser det alvoret i saken. I samme nyhetsoppslag møtte vi også en uvanlig krass Utdanningsminister. Røe Isaksen mer enn antydet at lovverket kunne endres slik at ansvarsforholdene ble enda tydeligere enn det dagens lovverk uttrykker. Selv er jeg kjent med at frafallsproblematikken er svært sammensatt. Elever flytter eller bare forsvinner, mange sliter med psykiske problemer, noen ordner seg på egen hånd, noen velger å bli foreldre mens andre bare ønsker å «nave». Uansett er dette et stort samfunnsproblem samtidig som det er et problem for dem som aldri får være del av et arbeidsfellesskap. Fylkestinget har et enormt ansvar for å lage systemer som følger opp alle elever som faller fra i videregående opplæring. Jeg vet ar dette er et krevende spørsmål. Derfor sender jeg interpellasjonen tidlig. Dette er bakgrunnen for følgende interpellasjon: Kan fylkesordføreren bekrefte at Aust-Agder fylkeskommune har et adekvat system som sørger for at alle som faller fra, blir fulgt opp og får den rådgivning som er påkrevd? Kan fylkesordføreren garantere at vi ikke får høre historier om elever i Aust-Agder som står fram og sier at de ikke fikk noen oppfølging da de trengte det? Andre fylker har flere slike historier. 26

27 Behandling i fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Fylkestinget Møtedato: 26. april 2016 Svar på interpellasjon fra Harald Alsvik vedrørende oppfølging av frafall i videregående opplæring Svar fra fylkesordfører: Interpellanten viser innledningsvis til Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid som ble overlevert Stortinget Rapporten har benevnelsen: Dokument 3:9 ( ). Rapporten konstaterer at det på nasjonalt nivå er stor variasjon på oppfølgingen av ungdom som har avbrutt videregående opplæring og at det samtidig er et fåtall av ungdommene som er i tiltak som inkluderer læreplanmål. Videre fremgår det at samarbeidet mellom ulike aktører om en helhetlig oppfølging av ungdommene ikke fungerer godt nok. Riksrevisjonens rapport konkluderer med en rekke anbefalinger til Kunnskapsdepartementet. Rapporten retter kritikk mot flere aktører som har ansvar for ungdommer som står utenfor utdanning og arbeid, herunder både sentrale myndigheter, NAV, kommunene og fylkeskommunene. Som grunnlag for rapporten har Aust-Agder fylkeskommune, som en av seks fylkeskommuner, vært intervjuet både som skoleeier og Oppfølgingstjeneste. Det samme har lokalkontorer i NAV vært. Rapportens ulike tilnærmeringer viser imidlertid at Aust-Agder fylkeskommune kommer relativt bra ut både med hensyn til: - oppfølgingstiltak gjennom NAV, - oppfølgingstiltak i kombinasjon mellom fylkeskommunale tiltak og NAV-tiltak, - rask responstid fra en ungdom slutter til Oppfølgingstjenesten er i kontakt med ungdommen, - svært få ungdommer som har ukjent aktivitet (2 % i Aust-Agder mot landssnitt 5 %), - gode samarbeidsavtaler mellom Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder. På den andre siden kommer fylkeskommunen dårlig ut når det gjelder rene fylkeskommunale tiltak i Oppfølgingstjenesten. Det er registrert få slike tiltak. I tillegg har fylkeskommunen mange gjengangere, dvs. OT-registrerte ungdommer i to år på rad. 12. april 2016 hadde fylkeskommunen et møte med Riksrevisjonen for å gjennomgå helhetstrekk i rapporten og spesifikt se nærmere på Aust-Agder fylkeskommunes oppfølging av ungdommene. Møtet konstaterte de ovennevnte konklusjoner, og det ble også informert om sak til dagens møte i fylkestinget: Innhald og organisering av Oppfølgingstenesta og fagopplæring i Aust-Agder. Iverksettelse av forslaget til vedtak i denne saken vil på flere områder i Riksrevisjonens rapport kunne forbedre fylkeskommunens oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Så til interpellantens konkrete spørsmål: 27

28 1. Aust-Agder fylkeskommune har et godt system som sørger for at elever som faller fra blir fulgt opp av Oppfølgingstjenesten og får en god veiledning og rådgivning basert på den enkeltes interesse, motivasjon og situasjon for øvrig. Dette gjøres gjennom fastsatte bestemmelser i kvalitetsdokumenter hvor rutiner og maler knyttet til sluttsamtale og oppfølging er konkret nedfelt. Disse bestemmelser beskriver konkret skolenes ansvar i forbindelse med at elever avslutter sin utdanning før sluttkompetanse. Det samme gjelder opplæring i bedrift. Dette systemet revideres med jevne mellomrom. Imidlertid har en konstatert at det har skjedd glipp for et fåtall enkeltelever knyttet til spesielle klasser, for eksempel Vg3 fagopplæring i skole. Her er frafall ikke blitt registrert fort nok, og det har vært misforståelse knyttet til for eksempel elevstatus. I noen få tilfeller har det skjedd at Oppfølgingstjenesten ikke har fått informasjon tidlig nok og at informasjon ikke er videreformidlet. Rutinene rettes opp og presiseres i revideringen av kvalitetsdokumentene nå i april-mai Fylkesordføreren kan ikke garantere at det ikke kan oppstå et tilfelle hvor en ungdom ikke får en forutsatt oppfølging fra Oppfølgingstjenesten eller andre som har hatt et ansvar. Det fylkesordføreren imidlertid garanterer, er at en gjennom systemer og rutiner gjør det som er mulig for å fange opp ungdom som faller fra og følger disse opp på en forsvarlig måte. For å få dette til er en avhengig av at alle aktører gjør det som forutsettes i kvalitetssystemene det gjelder skolene, lærebedrifter, opplæringskontorer, fagopplæringsseksjonen, Oppfølgingstjenesten og NAV, eventuelt andre instanser som er involvert i hvert enkelt tilfelle. Fylkesordføreren vil også understreke at det å ta imot et tilbud fra fylkeskommunens Oppfølgingstjeneste er frivillig. Avslutningsvis vil jeg også legge til at vi i vårt fylke har en del ungdommer som ikke er i opplæring eller arbeid, men som har en helsetilstand som gjør at konkret oppfølging fra fylkeskommunens side ikke alltid er mulig. Oppfølgingstjenesten og/eller NAV har imidlertid kontakt med de ungdommene så lenge de har opplæringsrett, dvs. til de fyller 21 år. NAVsystemet vil følge opp etter dette. 28

29 IN 16/4 Interpellasjon om gang-/sykkelvei fra fylkesvei 420 Omresletta - Homborsund brygge INTERPELLASJON FRA ANNE MERETE HOLMBERG, AP, OM GANG- OG SYKKELVEI FRA FYLKESVEI 420 OMRESLETTA HOMBORSUND BRYGGE Kommunestyret i Grimstad prioriterer tiltak som kan bidra til at veksten i persontrafikken skjer med sykkel, gang- og kollektivtransport framfor personbil. Grimstad kommune har en ung befolkning, og et utbyggingsmønster som tilsier at potensialet for økt bruk av sykkel er stort. Grimstad kommunestyre ber Aust-Agder fylkeskommune prioritere tiltak som legger til rette for økt bruk av sykkel og dermed bidrar til nasjonal maloppnaelse. I henvendelsen ønskes det ogsa signaler om samarbeidsprosjekter. Grimstad kommune planlegger ny vann- og avløpsledning fra Omresletta til Homborsund. Langs Homborsundveien (Fv37) er det ogsa stort behov for a bygge en gang- og sykkelvei. Dette vil øke trafikksikkerheten pa en strekning som er betegnet som farlig skolevei. Dette kan være et slikt samarbeidsprosjekt. I høringsutkastet til kommunal planstrategi er det foreslatt at det igangsettes et forprosjekt for a avklare kostnadene for dette. En mulig gjennomføring kan være i 2018/2019. Kommunestyret prioriterer enstemmig dette tiltaket øverst på tiltaksliste. Tiltaket har ikke like stort potensiale som en del av de andre tiltakene til økt bruk av sykkel, men ved utbygging av gang- og sykkelvei, og eventuell utbedring av kjøreveien på AFV 37, vil dette også her ha et potensiale for økt sykkel, gang- og kollektivtransport, og tiltaket er viktig for lokalsamfunnet i Homborsund. Vi vil derfor be Aust-Agder fylkeskommune om å prioritere dette tiltaket i revidert Handlingsplan for fylkesveger i Aust-Agder. 29

30 Aust-Agder fylkeskommune Fylkestinget Møtedato: 26. april 2016 Svar på interpellasjon fra Anne Merete Holmberg vedrørende gang- og sykkelvei fra fylkesvei 420 Omresletta Homborsund brygge Svar fra fylkesordfører: Arbeidet med rullering av fylkesvegplanen med handlingsprogram er startet opp. Alle fylkets kommuner er invitert til å komme med innspill. Flere kommuner er kommet med innspill. Det er meldt inn mange ønsker og behov for oppgradering av fylkesvegene i Aust-Agder, og det er kommet inn forslag til prioriteringer som går langt utover de økonomiske rammer som ligger inne i økonomiplanen for fylkeskommunen. Derfor vil derfor bli nødvendig å foreta en samlet gjennomgang av alle innspill før det tas beslutning om hvilke tiltak som skal prioriteres. Fylkesrådmannen vil forberede sak om fylkesvegplan med handlingsprogram til fylkestingets møte i oktober. I saken vil alle innspillene bli redegjort for slik at fylkestingets medlemmer får en mulighet for å gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som bør prioriteres. Fylkesordføreren har merket seg innspillene fra Grimstad kommune, og forventer at det i fylkestinget i oktober blir en bred debatt om hva som skal prioriteres av investeringer på fylkesvegene våre i årene som kommer. 30

31 IN 16/5 Interpellasjon om åpne postlister INTERPELLASJON FRA GRO BRÅTEN, AP, OM ÅPNE POSTLISTER Arbeiderpartiet ønsker en åpen og transparent fylkeskommune. Det er viktig for innbyggere, politikere og andre å lett kunne få oversikt over hva som skjer i fylkeskommunen og hvilke saker det jobbes med. Det er etter hvert svært vanlig at de offentlige etater har åpne postlister, der en lett kan finne fram til hvilke saker som er kommet inn, og dokumentene som hører til. Jeg ser at Aust-Agder fylkeskommune har en åpen postliste, men dersom en ønsker å se på dokumentet som hører til saken så må det sendes inn en forespørsel til hver aktuelle sak. Dette er etter min mening noe gammeldags, og er ikke med på å skape den åpne og tilgjengelige offentlige instansen vi ønsker fylkeskommunen skal være. Hva skal til for at fylkeskommunens postliste med inkluderende dokumenter legges åpne slik som det gjør i mange kommuner? 31

32 Aust-Agder fylkeskommune Fylkestinget Møtedato: 26. april 2016 Svar på interpellasjon fra Gro Bråten vedrørende åpne postlister Svar fra fylkesordfører: Postlistene i fylkeskommunen dag: Hovedregelen på bakgrunn av 3 i offentleglova er at fylkeskommunens saksdokumenter skal være tilgjengelig for innsyn. Offentlighetsloven sier videre at innsyn skal vurderes etter en konkret innsynsforepørsel, og at fylkeskommunen har plikt til å føre «journal etter reglane i arkivlova med forskrifter». Fylkeskommunen har dermed en offentlig postliste som er en oversikt over alle dokumentene som publikum har mulighet til å bestille innsyn i. For å sammenligne med andre fylkeskommuner, er det fem fylkeskommuner, inkludert Oslo som har postlister hvor man får direkte tilgang til dokumenter. De andre 14 fylkeskommunene, inkludert Aust-Agder har publiserte postlister hvor man må bestille innsyn i dokumenter. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det er i dag teknisk mulig å få videreutviklet postlistene slik at saksdokumenter kan lenkes direkte opp til postlisten. Det vil imidlertid innebære utviklingskostnader og et administrativt arbeid å få dette på plass. Per i dag foreligger det ikke kostnadsestimater og beregninger på arbeidsomfanget. Høsten 2016 vil fylkeskommunen bytte sak- og arkiv system. Leverandøren tilbyr en løsning for åpne dokumenter i postlistene, men administrativt har man per i dag valgt å ikke anskaffe dette sammen med systemet. Det ble i forbindelse med innkjøp av sakog arkivsystemet diskutert om fylkeskommunen sammen med kommunene i IKT Agdersamarbeidet skulle lenke til åpne dokumenter direkte i postlistene. Fylkesrådmannen valgte å videreføre dagens arbeidsmåte. Fylkesordføreren er av den oppfatning at åpne postlister, der man slipper å be om særskilt innsyn i dokumentene tilhørende hver enkelt sak, vil være positivt både med tanke på åpenhet og interessen for fylkeskommunens virksomhet. Da dette er en sak som også har økonomiske konsekvenser, vil fylkesordføreren be om at det innen rimelig tid legges frem en sak til politisk behandling, der man tar stilling til om man vil ta denne kostnaden og hvordan en slik åpenhet kan løses på en praktisk måte. Det må ved en sånn eventuell endring i fylkeskommunens praksis også sikres en forsvarlig behandling av taushetsbelagte opplysninger. 32

33 IN 16/6 Interpellasjon om talentsatsning og fordypningsklasser INTERPELLASJON FRA HAAGEN POPPE, H, OM TALENTSATSNING OG FORDYPNINGSKLASSER Tilpasset opplæring nevnes stadig for svake elever, mens det for sterke elever tillegges mindre oppmerksomhet. I en omstillingsperiode er dette svært uheldig, ettersom vi risikerer at elever blir sittende igjen med ubrukt kompetanse, kompetanse som i fremtiden kunne ha skapt nye arbeidsplasser eller videreutviklet lokale bedrifter. Ingen elever er like, og skolen skal være en arena hvor man utvikler seg til å den beste versjonen av seg selv. Vi heier frem idrettstalentene, men evner ikke å gi de aller klokeste hodene de utfordringene og den oppfølgelsen de fortjener. Talentsatsning henger nøye sammen med de klare mål om å gi elever mulighet til å fordype seg. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la nylig frem stortingsmeldingen Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, som omhandler innholdet i skolen. Tiltakene som skisseres er i første rekke basert på funn i NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens skole, som begge er skrevet av Ludvigsenutvalget. Det fremkommer blant annet at man ønsker å redusere læreplanene og dermed gi elevene rom for mer dybdelæring. Et av hovedproblemene er fokuset på prestasjon fremfor tilegnelse av kunnskap. Ved å satse på fordypning, ut over det som kunnskapsministeren skisserer, kan vi sikre at også talentene får utnyttet sine evner til det fulle. Et mulig tiltak er opprettelse av fordypningsklasser, hvor hovedfokus enten er språk, samfunnsfag eller realfag. I slike klasser bør det etterstrebes at fellesfag pensumrelateres. Man må videre sikre et tett og formalisert samarbeid mellom den aktuelle videregående skole, Universitetet i Agder og næringslivet i regionen. Alle aktuelle elever bør sågar få tilbud om å ta studiepoeng på universitetsnivå. Tett oppfølging gjennom mentorordninger bør også vurderes. Videre må et nært samarbeid med realfagssentre, i vårt tilfelle Vitensenteret, formaliseres og videreutvikles. Et eget tilbud for realfagsinterreserte førsteklassinger, «Forskerlinja», er allerede etablert ved Arendal videregående skole, men representerer på ingen måte tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen med sitt ettårige opplegg. Dyktige elever opplever dermed et faglig vakuum, hvor skolehverdagen ikke samsvarer med ønsket om dyptgående, faglige utfordringer og et studiemiljø med andre målrettede elever. Vil ordføreren ta initiativ til opprettelse av fordypningsklasser, og eventuelt hvilke andre tiltak ser fylkesordføreren for seg å kunne gjennomføre for å sikre fylkets dyktigste elever en god oppfølgelse? 33

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkestingets utdanningskomité Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 07.06.2016 Tid: 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Venke Anny Nes Leder AP Peter

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité Møteprotokoll Kultur-, nærings- og helsekomité Dato: 13.06.2017 Tid 13:00 Sted: Fylkeshuset - Rore 1340 Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Andreas Daniel Brovig Leder i utvalg KRF Gro Bråten

Detaljer

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN

INNSPILL - UTVALG SOM SKAL UTREDE NY ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 19.01.2016 2015/4473-1503/2016 / 033 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/3 Fylkestingets kultur-, nærings- 09.02.2016 og helsekomité 16/10 Fylkestinget

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder.

1. Aust Agder Fylkesting beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder. Saksprotokoll En ny region Agder Arkivsak-dok. 16/6704 Saksbehandler Dag Ole Teigen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedsamarbeidsutvalget 28.11.2016 16/16 2 Administrasjonsutvalget 29.11.2016 16/14 3 Fylkesutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 9./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 9./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 9./18.02.2016 Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE V: 1. Jan Kløvstad 2. Sara Sægrov Ruud 18.2.: Vararepresentant Kathrin

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN - INNFØRING AV MIDLERTIDIG DISPENSASJONSBESTEMMELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.01.2014 2010/5173-1948/2014 / A00/&00 Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/3 Yrkesopplæringsnemnda 07.02.2014 14/3 Utdannings- og helsekomité 18.02.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda Aust-Agder fylkeskommune Møteprotokoll Yrkesopplæringsnemnda Dato: 02.06.2017 Tid 10:00 Sted: Fylkeshuset, Vegår (1615) Hus 1 Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Agnes Norgaard Leder i utvalg

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkesutvalget

Møteprotokoll. Fylkesutvalget Møteprotokoll Fylkesutvalget Dato: 12.09.2017 Tid 11:00 Sted: Fylkeshuset - Mjåvann Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Tellef Inge Mørland Fylkesordfører AP Jon-Olav Strand Fylkesvaraordfører

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 14./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 14./ Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 14./21.10.2014 Tid: 10:00 LISTE OVER REPRESENTANTENE V: 1. Øystein Haga 2. Marianne Sigurdson Lyngvi H: 3. Arne Thomassen

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 21.03.2016 2016/801-11161/2016 / 033 Saksbehandler: Aslaug Olea Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Fylkestingets samferdsels- og 19.04.2016 miljøkomité 16/30 Fylkestinget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 12.04.2011 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 12.04.2011 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset Dato: 12.04.2011 Tid: 10:00 Følgende møtte: V: 1. Øystein Haga 2. Marianne Sigurdson Lyngvi 12.4.: Vararepresentant Kai Ove Sandåker

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 14.03.2017 Møtested: Rosenvilde vgs, Brynsveien 116, 1352 Kolsås Møterom: Møtedato: 14.03.2017 Tid: 15:00 16:20 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30. Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 06.09.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Laila Øygarden Fylkesordfører AP Oddvar Skaiaa Fylkesvaraordfører KRF Tellef

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK HØRINGSUTTALELSE- UTREDNINGEN "EN NY REGION AGDER"

MELDING OM VEDTAK HØRINGSUTTALELSE- UTREDNINGEN EN NY REGION AGDER Vegårshei kommune Myra 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no Bankkontonr.: 2938.05.01706 Organisasjonsnr.: 964

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden!

2. kandidat Kristoffer A. Fylkesordførerkandidat Torunn. Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! 2. kandidat Kristoffer A. Lyngvi Fylkesordførerkandidat Torunn Ostad 3. kandidat Arild Vi løser viktige utfordringer i dag og ruster Aust-Agder for fremtiden! AUST-AGDER HØYRE KANDIDATER 2015-2019 Windsland

Detaljer

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014.

Forslag fra Ap til økonomiplan , budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Forslag fra Ap til økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 og regionalt utviklingsprogram 2014. Pkt1: Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-17 med følgende endringer: (beløp i hele tusen) 2014 2015 2016 2017

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda

Møteprotokoll. Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Yrkesopplæringsnemnda Dato: 09.10.2017 Tid 09:00 Sted: Sørlandets fagskole, Grimstad Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for NHO Utvalgsmedlem LO Utvalgsmedlem Knut Tveiten Utvalgsmedlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 11.10.2016 Møtested: Ski vgs., Gymnasveien 6, 1400 Ski Møtedato: 11.10.2016 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2014 Tid: 18:00-19:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 06.12.2016 Tid: 15:00 16:40 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Honningsvåg - Rica Bryggen hotell Møtetid: 26. 27. april 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Fylkesordfører Runar Sjåstad Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 6.mars 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Aust-Agder fylkeskommune - kontrollutvalget Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Fylkeshuset, møterom Rore Dag Eide Lea Maria Andvik

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Rom 211 Møtedato: 05.12.2016 Tid: 11:00 12:25 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

[Tittel] [Tittel] [Tittel]

[Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] Prosess Fylkestingene gav i april mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder Forhandlingsutvalg 11 møter Samtaler med ansatterepresentantene Rundebordskonferanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 07.06.2012 40/12 Kommunestyret 18.06.2012 74/12 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAP

REFERATSAKER FORMANNSKAP SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tilstede: Knut H. Olsen H Eli Skog AP Kjell Ove Larsen - SP Hanne Fredriksen Saml Geir Gjessing Frp vara for Rita Løkke Forfall: Rita

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.03.2010 Møtetid: 16:30 20:00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/08089 Saksbehandler Astrid Marie Lund Gilje Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg 21.10.2016 10/16 Innspill til høring: Høring om forhandlingsutvalgets utredning

Detaljer

Mentorordning for nyutdannede lærere i videregående opplæring

Mentorordning for nyutdannede lærere i videregående opplæring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2183-1 Saksbehandler Halvard Berg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 31.03.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 03.04.2017 Administrasjonsutvalget 04.04.2017 Utdanningskomitéen

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 10. mars 2008 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Forfall: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter

Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/9607-1 Saksbehandler Inger Lise Hognerud Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 10.10.2017 Fylkestinget 24.10.2017 Offentlig journal - automatisk innsyn i dokumenter 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 09:00 10:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016.

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016. KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.5.2016 Tid: Kl. 10.00 kl. 13.00 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 16/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Lars Ramstad,

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 8. desember 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2014

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2015 Tid: 18:00-19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem May Helen Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 24.05.2017 Tid 10:20 12:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 03.12.2013 Fra saksnr.: 41/13 Fra/til kl. 17.00/18.40 Til saksnr.: 45/13 Møtested: Øvre Sund kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 09.11.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 09.11.2016 Tid: 14:00 16:30 1 Faste

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - Rånåsfoss, Akershus Energi AS, Pausvegen Rånåsfoss Dato: Tid: 12:00

Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - Rånåsfoss, Akershus Energi AS, Pausvegen Rånåsfoss Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - Rånåsfoss, Akershus Energi AS, Pausvegen 6 1927 Rånåsfoss Dato: 18.10.2016 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer