Bæringen. Alt klart for isfiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Alt klart for isfiske"

Transkript

1 Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren på Annie tirsdag 5. mars. Side 13 Snart mormor for «de åtte ungene» Hun ble tildelt Bærum kommunes kulturpris i Til høsten får Marit Grefberg en av hovedrollene i filmen Mormor og de åtte ungene. Side 16 FISKELYKKE: Tirsdag 19. februar får du sjansen til å teste fiskelykken på fjordisen. Oppmøte er på isen nordøst for Saraholmen og Borøya. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN n Vinterferien er rett rundt hjørnet og mange sverger til utendørsaktiviteter. Hvis fjordisen er sikker, blir det åpen familie og fiskedag tirsdag 19. februar. Har du ikke pilkeutstyr, får du låne det gratis. n Det er Isoppsynet, Sjøholmen maritime senter og Oslofjordens friluftsråd som byr på en dag på isen. Side 5 Velferdsteknologi i vinden Velferdsteknologi er satt på dagsorden, og kan bety mye for eldreomsorgen i fremtiden. Side 6

2 2 Utgiver: Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika politikk og samfunn Utfylling av Kadettangen på anbud SANDVIKA: Formannskapet 6. februar gikk inn for å legge utfylling på Kadettangen ut på anbud. Anbudet vil i hovedsak dreie seg om mottak og utlegging tunnelmasser fra E16 Kjørbo-Wøyen på Kadettangen. Det er utført miljø- og grunnundersøkelser med tanke på å utvide badestrand og aktivitetsarealer på Kadettangen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har godkjent planene. Reguleringsplanen gir en arealutvidelse på cirka 17 dekar nytt landareal, og innebærer en utfylling med rundt m3 steinmasser. Kadettangen vil i en 2-års periode være et anleggsområde. Det vil ikke være bademuligheter på Kadettangen i de berørte somrene, men tilbudet til de badende ivaretas på kommunens mange øvrige strender, blant annet på Kalvøya. «Badeland»-tilbudet fra sommeren 2013 vil bli lagt ut ved Høvikodden/Veritasstranda. Formannskapet understreker at nye Kadettangen bør være gjenstand for egen ide/prosjektkonkurranse. Rådmannen vil snarest mulig komme tilbake med forslag til hvordan en prosjektering av nye Kadettangen kan gjennomføres som et eget oppdrag eller som del av kommuneplan-revisjonen med et studie av hele Sandvikas sjøfront fra Sjøholmen til Bjørnsvika. Kostnadene dekkes av investeringsmidlene for by- og stedsutvikling. Emma Hjorth med hjerte for ånds svakesaken i Bærum Emma Hjorth opprettet i 1898 Norges første store institusjon for såkalt ikke-dannelsesdyktige åndssvake. Dette private initiativet kom som reaksjon mot statens linje, som var å begrense sitt ansvar til drift av skoler for åndssvake. Emma Hjorth var eksponent for den private filantropien, i en tid med hard strid om sosiale tiltak som offentlig ansvar eller privat veldedig virksomhet. Emma Hjorth var norsk åndssvakeomsorgs store kvinnelige pioner. Kvinne med utdanning Da Emma Hjorth 1879 avla eksamen som lærer ved seminaret i Kristiania, var det som privatist. Kvinner hadde ikke adgang til å følge undervisningen. Som nest yngst av sju søsken som vokste opp på en gård i Hobøl, var det også temmelig uvanlig at hun i det hele tatt fikk mulighet til å ta en lærerutdanning. Første private åndssvakeinstitusjon 1898 åpnet Emma Hjorth på privat basis det første hjemmet for to såkalt ikke-dannelsesdyktige åndssvake i Sjøvolden ved Asker kjøpte hun Tokerud gård i Bæringen Bærum. Området, som i dag kalles Emma Hjorth, ble i 1915 bygd ut til å huse 85 beboere. Økonomisk fikk hun hjelp av sin bror Johan Anton og av sin mann. Størstedelen av midlene til driften kom likevel inn ved et iherdig, oppfinnsomt og omfattende innsamlingsarbeid som Emma Hjorth selv drev. (Kilde: Norsk Biografisk Leksikon)Fakta: Emma Hjorth f. 21. mai 1858, d. 2. juli Åndssvakelærer. Foreldre: Gårdbruker Andreas Andreassen Lippestad ( ) og Gunhild Johannesdatter Bovim ( ). Gift med arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjorth ( ; se NBL1, bd. 6), sønn av murer Martin Olsen og Maren Hjorth. Søster av Johan Anton Lippestad ( ). Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Lisa Bang Redaktør Synne Storvik KAMPANJE: Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue, er i gang igjen. I midten av mars kommer kampanjen til Hauger skole. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Kampanjen skal gi både barn og voksne gode verktøy og råd for å forebygge og bekjempe digital mobbing. Kommunalsjef Øyvind Moberg Wee for skole i Bærum kommune mener at temaet er veldig aktuelt. Vi trenger innsats og bevissthet mot all mobbing som rammer barn og unge. Mobbing som skjer digitalt er relativt nytt og trenger særskilt oppmerksomhet, både i skolen og i samfunnet ellers. Vi trenger å øve på nettvett. Skolen er en god arena. Jeg ønsker Hauger skole lykke til!, sier Wee. Gode verktøy Det er Telenor som sammen med Røde Kors, Barnevakten og Liv og røre i kommunegården Rådmannen ønsker mer liv og røre i sentralhallen i Kommunegården. Nå begynner ombyggingen. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Sentralhallen bygges om og åpnes inn mot biblioteket, forteller prosjektleder Kurt Tryaire Haugen. Selve hallen blir et fleksibelt rom som kan brukes til mange forskjellige formål, det legges spesielt til rette for frivillighet og kultur. Slik sentralhallen er i dag, er det en tydelig akse som splitter hallen i to. En langsgående plantekasse med trær og planter hindrer fleksibel bruk. Nå skal denne fjernes, og erstattes med langsgående trapper. I tillegg skal Fru Paulsens leilighet, en moderne leilighet utstyrt med velferdsteknologi, bygges opp og innlemmes i det åpne rommet. Det interne postrommet skal flyttes, når hallen åpnes opp. Dette er Bruk Hue : Vi ønsker også at biblioteket blir mer dratt inn i Sentralhallen, sier Haugen. Da kan vi utvikle tjenestene til biblioteket og veiledningstorget, slik at tilbudet til innbyggerne blir mer samkjørt. Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Trafikk i Nesveien Medietilsynet som står bak kampanjen. Det var kulturminister Hadia Tajik (Ap) som sto for den offisielle åpningen av vårens skoleturné. Forebyggende arbeid er ekstremt viktig for trygg bruk av digitale medier, særlig når unge i økende grad bruker nye kanaler som trigger nye former for mobbing, sier kulturministeren. Bruk hue er et strålende eksempel på forebyggende dialog og gode verktøy. En kampanje som virker Digital mobbing er et utbredt problem blant landets barn og unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing eller erting på nett eller mobil i omgangskretsen. En ny undersøkelse, utført av Norstat på vegne av Telenor, avdekker at seks av ti barn som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, har fått den kunnskapen de trenger for å håndtere mobbing via mobiltelefon eller internett. Undersøkelsen viser også at åtte av ti barn nå vet at det er ulovlig å legge ut bilder uten godkjenning fra personen som er på bildet. Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer ONSDAG 6. mars AVLØS: Økt biltrafikk må ikke ledes opp og ned Balders vei, men få tilførsel fra Nesveien. Dette tilleggsvedtaket ble oversendt formannskapet da reguleringsplanen for Kolsåsbanen, Avløs stasjon og driftsbase ble behandlet av kommunestyret i mai Kollektivtransportproduksjon as (KTP) ønsker nå å følge opp dette vedtaket, av hensyn til gjennomføringen av anleggsarbeidet og for å øke trafikksikkerheten. Dersom Balders vei skal skånes for ytterligere trafikk, forutsetter det bruk av Nesveien 12, hvor det i dag ligger en bolig. KTP ønsker også å erverve naboeiendommen, Nesveien 14, for å bruke denne til parkering for ansatte på driftsbasen. Rådmannen har oppfordret KTP til å finne akseptable erstatningsløsninger for de to familiene i Nesveien 12 og januar var detaljregulering av ny adkomst til Avløs driftsbase opp til andre gangs behandling i Planutvalget. Planen ble enstemmig vedtatt Til kamp mot digi Skjult mobbing gjør vondt Digital og skjult mobbing kan ramme hardt, en spøk eller et bilde som legges ut på nett kan raskt resultere i en massiv hetsekampanje. En ny undersøkelse viser at en av fire unge fra Østlandet har opplevd mobbing på mobil eller internett. Undersøkelser viser også at mobbing som skjer på nett og mobil kan oppleves som verre enn vanlig mobbing. I tillegg sier mange at det er lettere å si noe negativt eller sårende når man ikke står ansikt til ansikt med den som mobbes, men er skjult bak en nettprofil eller en tekstmelding. I følge Telenors undersøkelser ønsker 1 av 10 barn å bytte klasse som følge av digital mobbing. Videre viser undersøkelsen at 8 av 10 barn vet det finnes voksne de kan snakke med. Likevel synes over halvparten at det er vanskelig å si i fra hvis de har opplevd digital mobbing. Mer informasjon: Ønsker du noen å snakke med: Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har gått sammen om en felles innsats mot digital mobbing. Kampanjen arrangeres for 8. gang. Bruk Hue har besøkt flere hundre ungdomsskoler i alle Norges fylker, og tar opp kampen mot digital mobbing. I løpet av våren vil kampanjen ha besøkt 400 skoler, elever og foreldre. Bruk Hue skal bidra til at barn, unge og foreldre vet mer om hvordan de skal håndtere erting eller mobbing via nett eller mobil. Programmet er: en samling for ungdomsskoleelevene på dagtid og en samling for foreldrene samme kveld. I Bærum er det Hauger skole som får besøk av Bruk Hue i midten av mars. Turnelisten ligger ute på SKAL BLI LIV OG RØRE: Bærum kommune ønsker mer liv i sentralhallen i Kommunegården. Helge Jørgsen og Kurt Tryaire Haugen i Bærum kommune ser frem til allsidig bruk av rommet, som tilrettelegges for frivillighet og kultur. FOTO: SYNNE STORVIK Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 21. mars, 18. april og 13. mai

3 Ønsker ikke kraftledninger over Hamang SANDVIKA: Formannskapet 6. februar ble orientert av Rådmannen at det er avgitt innsigelse mot Statnetts luftanlegg på trafoarealet på Hamang. Norges vassdrag og elektrisitesvesen (NVE) har gitt konsesjon for dette alternativet, men Bærum kommune ønsker jordkabling. Saken skal avgjøres av Olje- og energidepartementet (OED). Bærum kommune reiser derfor innsigelse om saken til OED. Bærum kommune mener at et nytt luftanlegg på Hamang, tett på eksisterende og planlagte boliger, med økt støy og stråling, står i sterk kontrast til ønskede løsninger for kraftforsyningsanlegg i Hamang-området. tal mobbing Pris for kreativitet Elevene i 4. klasse ved Høvik Verk skole har deltatt i Telysjakten, en konkurranse om å samle inn brukte telyskopper til gjenvinning VIGDIS BJØRKØY Tlf: HØVIK:. 28 januar fikk elever og lærere Kreativitetsprisen for sin oppfinnsomme måte å integrere Dette er telysjakten: n Gjennomføres i regi av Verdens naturfond og IKEA, i samarbeid med Grønt Punkt, Syklus og Hydro. n Har ambisjoner om å bidra til kunnskap og gode holdninger til resirkulering og gjenvinning generelt og telys spesielt. Vil du vite mer: politikk og samfunn 3 telysinnsamlingen i de ulike skolefagene. Hver fredag teller vi opp ukens telysfangst og har en regnekonkurranse på hvor mange telys de har samlet inn, forteller kontaktlærer Berit Berge. Alle elevene må tippe på ukens telysfangst og skriver tallet i mattebøkene sine. Deretter må alle regne ut differansen mellom det tallet de gjettet og resultatet. Dette har vært både lærerikt og gøy for barna. Storfint besøk Både kommunalsjef for skole, Øyvind Wee og ordfører Lisbeth Hammer Krogh var til stede ved prisutdelingen for å kaste glans over begivenheten. Jeg synes dette er en flott anledning til å besøke skolen, sa ordføreren. Du og jeg alene klarer ikke å bidra til å få ned forurensningen. Det klarer vi bare OPPTELLING: Her er jentene i full gang med å systematisere og telle opp ukens telysfangst. FOTO: VIGDIS BJØRKØY gjennom samarbeid. Takk for at dere bidrar, at dere er de beste ambassadører. Gyver løs på batterier I denne aksjonen har vi brukt lesing, skriving, IKT, ja veldig mange fag i kombinasjon med å samle inn telys, sier Berge. Det har vært veldig spennende å delta og vi er lysten på mer. Telysjakten var ferdig 30. januar, men allerede i februar kaster vi oss inn i batterijakten. Dette er gøy. MOT DIGITAL MOBBING: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) sto for åpningen av våren Bruk Hue-kampanje. FOTO: TRIGGER Nytt turprogram fra Seniorkultur Byggeklager Vi klager på byggesaker i Bærum. Det er en rett vi innbyggere har. Noen klager på naboens byggeplaner, andre klager på kommunens vedtak. Andelen klagesaker de siste tre år ligger på mellom 8 og 11,5 prosent. I 2012 behandlet kommunen totalt 1321 byggesøknader. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Klagene behandles først i Planjuridisk enhet. Der oppretter vi en ny sak og en ny saksbehandler. Saksbehandler vurderer om det er kommet nye momenter til saken som gjør at klager får medhold. I så fall avgjøres klagen i administrasjonen, forklarer bygningssjef Hanne Høybach i Bærum kommune, som leder avdeling Byggesak. Bygningssjefen understreker at saksbehandlerne legger faglige kriterier til grunn for behandlingen, og kommunen har også et arkitektpanel som gjennomgår søknadene for ytterligere å sikre likebehandling og faglige vurderinger. Om søker holder seg til regler og retningslinjer for kommunen og området søknaden gjelder, har vi ikke hjemmel for å avslå søknaden. Det er ikke skjønn og synsing som avgjør. Nye blikk på saken Hvis Planjuridisk enhet kommer til samme konklusjon som Byggesak og vedtaket opprettholdes, er det Planutvalgets tur til å se på saken. Planutvalget er politisk, og politikerne drar på befaring i nesten alle klagesaker. Alle involverte tjenesteledere fra administrasjonen er med på befaringen. Hvis også politikerne fastholder vedtaket, sender vi saken til Fylkesmannen som har det avgjørende ordet, forteller Høybach, og understreker at denne saksgangen sikrer at klagen blir behandlet av flere instanser og med stadig nye blikk. Medhold lokalt i 50 saker I 2012 behandlet Byggesak totalt 1321 saker, og Planjuridisk enhet mottok totalt 152 klager. Elleve av disse klagene ble trukket av klager eller søknaden ble endret. I 15 saker fikk klager medhold av Planjuridisk og administrasjonen fattet nytt vedtak. Det politiske Planutvalget ga klagerne medhold i 35 saker. I de siste 91 sakene fastholdt både administrasjonen og Planutvalget vedtaket, og sakene ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I 2012 behandlet fylkesmannen i Akershus 117 klager fra Bærum. Noen av disse var behandlet i administrasjonen og Planutvalget i Bærum i Klageren fikk medhold i 23 av sakene. Bygningssjef Hanne Høybach overlater klagebehandlingen til Planjuridisk enhet og nye saksbehandlere. I 2012 behandlet Byggesak 1321 søknader. Byggherrer og naboer klagde på 152 av dem. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN SANDVIKA: En fyldig katalog over dagsturer og flerdagsturer er nå sendt ut. Bak skranken i Seniorkultur i Sandvika sitter Arve Arvesen (til høyre) og Erik Mellbye (til venstre), primus motorer bak turprogrammet. I fjor var det cirka 1600 som reiste med Seniorkultur, forteller Mellbye. I år har vi lagt opp til åtte dagsturer og 25 flerdagsturer. Vi feirer 20-års jubileum i år med et fyldig program, sier Arvesen og Mellbye. Programmet er lagt ut på alle biblioteker og på seniorsenterskranken i Kommunegården. Turene er til for seniorer i Asker og Bærum. FOTO: SYNNE STORVIK Politiske møter Kommunestyret: feb og 20. mars Formannskapet: mars og 13. mars Sektorutvalg bistand og omsorg: mars Sektorutvalg barn og unge: feb og 19. mars Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk:. 14. feb og 14. mars Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke:.26. feb og 19. mars Sektorutvalg eiendom og administrasjon: mars Planutvalget: og 28. feb, 14. og 21. mars Eierutvalget: mars Eldrerådet: mars Funksjonshemmedes råd: 4. mars Klagenevnden: 14. feb, 4. og 18. mars Kontrollutvalget: mars Utvalg for samarbeid: mars Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18. Formannskapet starter kl 19. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 nyheter og reportasjer Tilbud for eldre med lettere angst og depresjon. STABEKK OG JAR: Nå starter det opp et nytt tilbud til eldre med lettere angst og depresjon. Tilbudet er formet som en samtalegruppe. Gjennom felles samtale, fysisk aktivitet og middag i et sosialt og positivt miljø, er målet å gi deltakerne en bedre hverdag. Oppstart: Torsdag 7. mars Kl Gruppen møtes annenhver fredag fram til sommeren på Stabekk og Jar seniorsenter, Ringsveien 2. Gruppeleder er fagkonsulent Bjørg Tryti. Ved spørsmål, ta kontakt med: Stabekk og Jar seniorsenter tlf (tirsdager og fredager) Kveldsåpne barnehager SANDVIKA: Arbeidet med å etablere et prøveprosjekt med kveldsåpne barnehager, er nå påbegynt. Kommunestyret vedtok i handlingsprogrambehandlingen å avsette midler til prøveprosjekt med kveldsåpne barnehager. Prøveprosjektet skal evalueres etter to år. Idrettspark er klar for prøvedrift RUD/HAUGER: I slutten av februar starter prøvedriften av det nye idrettsanlegget Bærum idrettspark på Rud i Bærum. Idrettsparken består av tre haller for ballspill og friidrett. Det skal også bygges en utendørs baseball-bane, som skal stå ferdig i juli. Den offisielle åpningen av idrettsparken er planlagt i april. Invitert til Avfallskonferansen i Ålesund SANDVIKA: Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk er invitert til å delta på Avfallskonferansen i Ålesund fra juni. Her presenteres alle faglige trender og nye produkter på avfallsmarkedet. Konferansen samler 800 deltakere og 80 utstillere. Folkemøte om utviklingen av Stabekk STABEKK: Vestre Stabekk vel inviterer i samarbeid med Kulturhuset Stabekk Kino til et folkemøte om utviklingen av Stabekk Sentrum. Hensikten med møtet er å få en orientering om foreliggende planer om utvikling av Stabekk sentrum. Bærum kommune vil orientere om arbeidet med ny kommuneplan og de politiske føringene som ligger til grunn for dette arbeidet. Utbyggerne som har fremmet planer for utbygging i Stabekk sentrum er også invitert til møtet for å orientere om disse. Vestre Stabekk Vel orienterer om sine visjoner om vern og utvikling av sentrumområder på Stabekk Møtet. som finner sted torsdag 7. mars 2013 kl. 19:00 i Kulturhuset Stabekk kino, er åpent for alle. Trenger flere besøkshjem i Bærum TRENGER STØTTESPIL- LERE: 15 barn i Bærum venter på at noen vil åpne hjemmene sine for dem. Hege Jerring og familien ble besøkshjem for fem år siden, og har aldri angret på valget. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Høsten 2008 var det en to år gammel jente som for første gang kom hjem til Hege Jerring og familien på helgebesøk. I dag fem år etter er jenta blitt sju år gammel, og er som et familiemedlem å regne. Annenhver helg og hver torsdag har familien besøk av jenta. For oss handlet det om at vi følte at vi hadde lyst å bidra med noe, å gi noe tilbake til familier som trenger hjelp. Vi hadde lyst å gjøre nytte for oss, og synes det ville være hyggelig å være besøkshjem, sier Hege. Støttespillere for familiene Bærum kommune har i dag nærmere 100 barn som mottar tilbud om besøkshjem. Per februar 2013 er det 15 barn i alderen 0 til 18 år som venter på et besøkshjem. Det stilles ingen krav til formell utdanning for å bli besøkshjem. Barnevernet legger størst vekt på personlig egnethet, og evne til å inkludere barna i familiene sine. Å være besøkshjem innebærer at du og familien tar imot et barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Dette er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har særlige behov. Det er viktig for meg å understreke at et besøkshjem på ingen måte skal erstatte barnets hjem hos sine biologiske familie, men de skal være støttespillere til barna og familiene deres, sier barnevernskonsulent Thomas Edvardsen i barnevernet i Bærum. Stor stas Hjemme hos Hege Jerring og familie har syvåringen fått et eget rom og trives i rollen som yngstemann i huset. Heges egne barn er voksne, og synes også det er stas med å ha yngre barn i hus. For oss har det vært viktig å ha god dialog med både hjemmet hennes og barnevernet. Det gjelder å være raus og finne løsninger som er til det beste for barnet. Ting du ikke får gjort noe med, kan en bare droppe. Det viktigste er å gjøre ting som er bra for barnet, sier Hege. Langsiktig perspektiv Det er barnevernet som godkjenner besøkshjemmene, og matcher barn og familier. I utgangspunktet ønsker barnevernet familier, som ønsker å forplikte seg langsiktig. Barna er i utgangspunktet sårbare, og vi ønsker ikke å ha besøkshjem som gir barna nok et relasjonsbrudd. Vi er ute etter rause og robuste familier, som ønsker å være besøkshjem over tid. Det er stayer-typene vi er ute etter, sier barnevernskonsulenten. Hege Jerring med familie er den typen. De ser for seg en livslang relasjon til barnet, som de er besøkshjem for. Vi har fått et familiemedlem til. Det er hyggelig å være besøkshjem rett og slett, og hun er kommet for å bli i familien, sier hun. BESØKSHJEM: For Hege Jerring og familien har det utlukkende vært positivt å være besøkshjem. Vi har fått et familiemedlem til, sier hun. FOTO: SYNNE STORVIK vil du vite mer? besøkshjem Det er mangel på besøkshjem i Bærum. Kunne du tenke deg å ta imot et barn på besøk? Kontakt barnevernkonsulent Thomas Edvardsen på e-post: kommune.no

5 nyheter og reportasjer 5 Husk å søke barnehageplass i tide Barnehageplass? Husk å søke plass i hovedopptaket før 1. mars. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Tildeling av barnehageplasser for barnehageåret starter i mars, og gjelder for plasser fra august. Søknadsfristen er 1. mars for å få barnehageplass fra august, sier tjenesteleder ved barnehagekontoret, Torunn M. Stornes. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke tatt med i vurderingen før alle som har søkt innen fristen, er blitt tilbudt plass. Derfor er det veldig viktig å søke i tide. Med loven i hånd Barn som fyller ett år innen utgangen av august og som er bosatt i kommunen, har rett på plass. Dette er hjemlet i loven. Opptakene til barnehagene er samordnet, og det er Barnehagekontoret som koordinerer opptaket i Bærum, i samarbeid med de private barnehageierne. BAKgården i drift SANDVIKA: Et av fjorårets kulturløft for Sandvika var etableringen av BAKgården. Nå er det bestemt at BAKgården skal gå over fra prosjekt til et tiltak med fast drift, der kommunen tilrettelegger for kulturaktiviteter og frivillighet i Sandvika. Det avsettes kroner til videre drift i Det går frem av møtet i sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke. Bevilgningen innarbeides i tertialrapport 1. I vedtaket fra sektorutvalget går det frem at organiseringen av BAKgården bør ses i sammenheng med virksomheten i selskapet Mitt Sandvika. E-resept til innbyggerne SANDVIKA: Fra 5. februar ble det innført e-resept i nesten hele Norge. E-resepten erstatter papirresepten fra denne datoen, men gyldige resepter på papir kan fremdeles brukes. Den nye ordningen medfører at fastlegene sender resepten elektronisk til en sentral database, som apotekene har tilgang til. Når du skal hente medisiner, går du til apoteket som kan hente frem resepten i den elektroniske databasen. Du kan bruke e-resepten på et hvilket som helst apotek i landet. Alle fylker har innført ordningen unntatt Sogn og Fjordane og Hedmark og Oppland. Skal utdanne flere pedagoger SANDVIKA: Bærum kommune fortsetter ordningen med å utdanne assistenter til pedagoger gjennom samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus. Kommunestyret vedtok å fortsette ordningen i behandlingen av handlingsprogrammet for Det skal avsettes to millioner kroner per år til denne ordningen. Kommunalsjef for barnehage, Erik Førland, orienterte sektorutvalg for barn og unge om dette i møtet 22. januar. Fra to til én skole RYKKINN: Bryn skole og Hammerbakken skole slås sammen til en skole fra 1. august Den nye skolen får navnet Bryn og Hammerbakken skole. Sjekk opptaksreglene Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler, som står nedfelt i barnehagenes vedtekter, derfor er det veldig viktig å sette seg inn i reglene før man sender søknaden, sier Stornes. De som allerede har en søknad inne, trenger ikke å søke på nytt. Det er imidlertid viktig å vite at dersom man takker nei til en barnehageplass eller ikke svarer på tilbudet om plass, blir søknaden slettet. Da må det sendes ny søknad. Mer informasjon: barnehager FISKELYKKE: Jeg elsker å få fisk! Jeg har fisket tre ganger i hele mitt liv, og fått fisk hver gang, sier Emilie Alexandra fra Lommedalen. Hun går i 8d på Mølladammen ungdomsskole sammen med Celina (8b) fra Bærums Verk som viser frem makrellen. Lars Bernhoft-Osa fra Sjøholmen Maritime senter synes dette er flinke jenter Det er fanget torsk, makrell og hvitting, sild, brisling, sei og sjøørrett i dag [29. januar], sier han. Begge FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Isfiske på fjordisen SØK BARNEHAGEPLASS NÅ: Alle som ønsker barnehageplass fra august av, må søke om plass før 1. mars. ILLUSTRASJONS- FOTO: VIGDIS BJØRKØY fakta Om barnehagene i Bærum Det er totalt 134 barnehager i Bærum: n 34 barnehager er kommunale, 70 er private. n Det er 1 kommunal familiebarnehage og 30 private familiebarnehager. n De fleste familiebarnehagene har flere vertshjem. n Bærum har en barnepark, som er et privat korttidsutendørs leke- og aktivitetstilbud. n Barnehagenes virksomhet er hjemlet i Lov om barnehager med forskrifter. FAMILIEDAG: Det blir utlån av utstyr til isfiske, og servering av kaffe og toddy under familie- og fiskedagen 19. februar. Ta gjerne med grill og grillmat. marius morstøl jenssen Tlf: VESTFJORDEN: Under forutsetning av at isen er sikker, inviterer vi Er isen sikker? VESTFJORDEN: Turveier på fjordisen merkes av kommunen. Siste informasjon om isforholdene: tlf Åpen familie- og fiskedag på sjøisen VESTFJORDEN: Utlån av fiskeutstyr. På isen nordøst for Saraholmen og Borøya Tirs 19. feb kl alle bæringer til en åpen familie- og fiskedag på sjøisen, sier Lars Bernhoft-Osa fra Sjøholmen Maritime senter og Nicolay Moe fra Oslofjordens friluftsråd. Hull i isen Tirsdag 19. februar vil Sjøholmen Maritime Senter og Oslofjordens friluftsråd i samarbeid med Fiskeklubben, stå på fjordisen og ta imot gjester. Oppmøte vil være like ved Saraholmen, rett over på andre siden ligger bygningene til Veritas. Det er merket tursti fra Kadettangen og fra Henie Onstad Kunstsenter. Det blir lagt til rette med boring av hull i isen, utlån av fiskeutstyr, grillplass og veiledning i isfiske. Skoleelever allerede i gang Elever fra 8. trinn i ungdomsskolen har allerede tatt opp noe av fisken i sjøen. Først ute var Mølladammen ungdomsskole som 29. januar var på fjordisen ved Saraholmen og fisket. Innen begynnelsen av mars, skal cirka 1900 skoleelever ha vært ute på isfiske, sier Bernhoft-Osa. En natursti for skoleelevene er også satt opp på fjordisen, med spørsmål om fisk, sikkerhet og fjord. Naturstien starter på Saraholmen, og går utover mot Ostøya og i en sirkel tilbake. Naturstien er også et tilbud som innbyggerne kan benytte seg av, sier han. Skoleelevenes dag på isen er et Vis Sjøvett Asker og Bærum arrangement. Sjøholmen Maritime senter Oslofjordens friluftsråd og Isoppsynet (www.baerum.kommune.no/ isoppsynet) står for undervisningen. Mer om friluftsliv Om hytter, føre og marka: Om skøytebaner: kommune.no/skoytebaner Om hytter, føre og marka: www. baerum.kommune.no/markahytter FOLKSOMT PÅ ISEN: Dersom isen er sikker, blir det familiedag 19. februar.

6 6 nyheter og reportasjer Oppreisning til tidligere barnevernsbarn SANDVIKA: Kommunestyret gikk i møte 30. januar inn for at kommunen slutter seg til oppreisningsordningen Akershus fylkeskommune har etablert for tidligere barnevernsbarn. Ordningen skal sikre oppreisning til barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjoner eller fosterhjem i perioden 1. januar 1980 til 31. desember Kommunen ønsker på denne måten å ta et moralsk ansvar overfor barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem. Oppreisningen gis i form av en uforbeholden unnskyldning samt utbetaling av et pengebeløp. Rådmannen antar at ordningen vil koste Bærum kommune opp mot 10 millioner kroner. Saken ble enstemmig vedtatt. Vil åpne Dælibekken SANDVIKA: Bærum kommune ønsker å delta i et felles prosjekt med Statens vegvesen om åpning av Dælibekken fra Sandvikselva, opp langs Bærumsveien til like nord for eksisterende gang- og sykkelbru. Utgangspunktet for dette er byggingen av nye E16 fra Sandvika til Wøyen. Vegvesenet ønsker å samarbeide med kommunen slik at både øvre og nedre del av Dælibekken åpnes samtidig. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale. Finansiering av Bærum kommunes andel tas opp i HP Saken ble vedtatt i sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk i januar. Sa ja til VM i maratonpadling SANDVIKA: Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk innvilger søknaden om VM i maratonpadling 2016 på Storøyodden. Har du grav i Bærum? Det er tid for fornyelse av festeavtale, bestilling av gravstell, og våropprydning på gravplassene. Nedenfor er en kort huskeliste for deg som har ansvar for en grav i Bærum. KAIA GUNBY BERGER VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Festeavtaler fornyes vanligvis for 10 år om gangen, men kan også fornyes for 5 år. Graveier får tilsendt brev fra kirkegårdskontoret. Alle som betalte for gravstell i 2012, vil automatisk få tilsendt faktura for samme tjeneste i år. Dersom fakturaen ikke betales, blir ikke graven stelt. Faktura på gravstell purres ikke. Ny bestilling kan gjøres på internett eller pr telefon til kirkegårdskontoret innen 15. april. Gravene som kommunen steller ryddes så snart det er mulig og fritt for snø. Vannet settes vanligvis på første uken av mai, når faren for nattefrost er over. Der det er bestilt stell av graven, starter planting av gravene i slutten av mai. Planteperioden varer cirka 14 dager. Stell av grav kommunale tjenester som kan bestilles, og generell informasjon om gravplassene i Bærum: IDEMYLDRING: Bak prosjektleder Tove Topaas, skimtes ulike utstillinger med velferdsteknologiske vidundere som trygghetsalarmer, robotstøvsugere, GPS og informasjonstavler. Bærum kommune er med i et nystartet prosjekt som heter «Morgendagens sykehjem». FOTO: SYNNE STORVIK Velferdsteknologi gir trygghet og frihet FESTEAVTALE: Hvis festeavtalen går ut i 2013, vil graveier få tilsendt brev fra kirkegårdskontoret nå i vår med spørsmål om fornyelse. FOTO: KIRKEGÅRDSKONTORET NY TEKNOLOGI: Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krogh, har lenge ivret for å ta i bruk velferdsteknologi i behandlingen av eldre innbyggere. En dialogkonferanse om nettopp velferdsteknologi gikk av stabelen 31. januar i Sandvika. Der møttes kommuner og leverandører til idemyldring og kunnskapsutvelksling. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Endelig er velferdsteknologien løftet høyere opp på den politiske dagsorden, sier enhetsleder Kristin Standal, og henviser til helseminister Jonas Gahr Støres utspill om at det må være mulig også der demenssykdommen har kommet langt å gi tillatelse til bruk av GPS-sporing av eldre med demens. Det skal en grundig etisk og faglig vurdering til før man innfører GPS i et menneskes liv. En kartlegging av individuelle behov skal ligge som basis i ethvert vedtak. Trygghet og frihet Bærum har i dag mellom brukere av trygghetsalarm. Dagens trygghetsalarm fungerer bare innenfor huset og er avhengig av en analog linje. Fra 2016 forsvinner fasttelefonene, og dermed også trygghetsalarmene over hele landet. Vi har behov for en trygghetsløsning som fungerer både i og utenfor huset, sier Standal. Vi skal gi brukerne den sikkerheten de trenger, slik at de kan fortsette å gå på tur. Trygghetspakken skal gi frihet, selvstendighet og trygghet, primært for brukere, men også for pleiere og pårørende. Morgendagens sykehjem Bærum kommune er med i et nystartet prosjekt Morgendagens sykehjem sammen med Sintef, Oslo, Lørenskog og Skien kommuner. Der skal helhetlige teknologi - løsninger, som gir trygg het og sikkerhet både for beboere og ansatte i sykehjem, utvikles og utprøves. Prosjektet støttes av Regionalt Forsknings Fond (RFF), Hovedstadsfondet. Signalanlegg på sykehjemmene er et av områdene som kan effektiviseres når GPS sporing blir tillatt, sier prosjektleder Tove Topaas. Hun leder et prosjekt som skal legge til rette for demente på sykehjem, både med velferdsteknologi og byggteknisk. Morgendagens sykehjem kommer til å ha 80 prosent brukere med en demenssykdom, forteller Topaas. Da er det viktig at sykehjemmene tilpasses for denne gruppen brukere. Å bo hjemme Det finnes alvorlig syke personer eller kronisk syke brukere som ønsker å bo hjemme. Disse har som regel behov for tett og hyppig oppfølging av fastlege og hjemmesykepleien. Her kan velferdsteknologi gjøre oppfølgingen lettere og være tidsbesparende for alle parter. Kommunen ønsker å se om det er mulig å gå til en samhandlingsmodell ved bruk av videokommunikasjon mellom bruker, hjemmetjeneste og fastlege. Brukeren vil kunne få både hyppigere kontakt med hjelpetjenesten, samtidig som kvaliteten på hjelpen blir like god.

7 7 UNGDomS TJENESTEN I BÆRUM et spenn av aktiviteter for barn og unge. Bidra til et godt oppvekstmiljø - Alder (25) år. Noen aktiviteter inkluderer nærmiljøet og andre aldersgrupper. Ungdomstjenesten i Bærum kommune tlf administrasjon: / ARENA BEKKESTUA - multianlegg for sport og kultur. Arena Bekkestua Gml. Ringeriksvei 55, tlf Skate, BMX, Inline - ute og inne Gratis jenteskate - m/ instruktør Cirka Sirkus - Capoeira Data/internett Arena Pizza - Scene Utstyrsbutikk Påske: Åpent 25., 26., og 27., mars. Stengt: 24., 28., 29., 30. mars og 1. april Hvis det er mildvær og fritt for snø, kanskje det går an å skate litt ute i parken. Gratis moro i Kirkerudbakken VØYENENGA: Free Ski Fun er navnet på gratisarrangementet for ungdom, som arrangeres fredag 1. mars klokken i Kirkerudbakken. Det blir gratis heis og leie av utstyr for ungdom under 18 år. Blir du sulten, er det utdeling av gratis pølser. Arrangør er Ungdomstjenesten i samarbeid med Kirkerudbakken og andre aktører. Se: eller Facebook - Ungdomstjenesten i Bærum- for mer detaljer når det nærmer seg. Skateparken Rud Rampland RUD: Har du forslag til forbedringer eller endringer av skateparken Rud Rampland? Nå ønskes dine innspill, som skal brukes til utvikling av skateparken. Følg Rud Rampland på Facebook, og kom med din mening. Aking i Korketrekker n OSLO: Bli med motorsenteret på aking i Korketrekkeren ved Frognerseteren. Følg Bærumungdommens motorsenter på Facebook for mer info. BÆRUMUNGDOMMENS MOTORSENTER - for ungdom opp til 25 år. Bærumungdommens Motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Verksted - Mekke sykkel, bil, moped m/veiledning Kafe - Biljard, PS3 TV/DVD -gratis bruk Trial - Downhill Skiutflukter Sikkerhetsjekk Påske: Stengt fra 23. mars tom 1. april. MARIE P - varierte aktiviteter hele året. Marie Plahte Dønskiveien 50, Gjettum tlf / / / Internett Kafè Leksehjelp Playstation Film - Musikk Jentegrupper Jentetrening - Asiatisk dans Arrangementer Turer Alternativ julefeiring Ferietilbud Sommerjobbprosjekt - Utstyrsboden. Påske: Varierte tilbud. Ta kontakt for program. HELSET FRITIDSSENTER - variert aktiviteter Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Jentegruppe Guttegruppe - DJ kurs Gitarkurs - Playstation på storskjerm Brettspill - Lekser - Hobbyaktiviteter Bandøving m/instruktør Diskotek - LAN-parties - Utleie. Påske: Mandag 25. mars kveld for 8ende klasser. Alkoholfri bar/klubb med DJ. Tirsdagen 26. mars åpent for ungdom som vanlig fra kl Fra onsdag 27. mars til og med 1. april er det stengt. RYKKINN FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Gro rykkinn fritidshus Tyttebærstien 30, tlf Lekser Mat Lek - Rulleskøyter Hobbyaktiviteter Bandøvingsrom - Diskotek Ferietilbud Jentekveld Guttegruppe Arrangementer Utleie Utendørs aktivitetspark - Ballbinge, Basketball, Skate, Ake. Påske: Åpent fredag 22, stengt resten av påsken. TANKEN AKTIVITETSHUS - musikk, foto/film tilbud, studio og scene Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving Konserter - Scene Musikkstudio Flash film/foto studio Påske: Bandøving ØSTERÅS FRITIDSSENTER - varierte aktiviteter Frank østeråsklubben Eiksveien 104, tlf / Kult treffsted Band Spill Matlaging - Film Bandøving Utleie Påske: Stengt. NYTT FORMANNSKAP SANDVIKA: Ordfører Jan Fredrik Breivik har overlatt roret til nytt formannskap i Ungdommens kommunestyre Formannskapet sitter foran omkranset av noen representanter fra Ungdommens kommunestyre. Formannskapet ble valgt 24. januar. Saker som ble tatt opp var ideer til feiringen av Sandvika bys 10-årsjubileum og bevilgningssaker. I tillegg ble det informert om opprettelsen av Skolemiljøprisen, en pris som UKS og Civitan skal etablere. Det nye formannskapet består av følgende representanter: Ordfører Øyvind Abildgaard (Østerås ungdomsskole) og varaordfører Thea Wisløff Nilssen ( Rosenvilde videregående skole.). Faste representanter fra ungdomsskolen som ble valgt inn er Anna Hellesnes (Hauger ungdomsskole) og Kjerstin C. Braaten (Ringstabekk ungdomsskole). Faste representanter fra videregående: Nanna Sofie Vikjord og Sander Bjerknes, begge fra Rud videregående skole. Vararepresentanter er Maria Aarnes fra Ramstad ungdomsskole og Alexander Hellstenius fra Hundsund ungdomsskole. Vararepresentant fra videregående er Jens Bratheim fra Sandvika videregående skole. FOTO: NINA CATHRINE HAUGEN Varierte aktiviteter i vinterferien Aktivitetene er for deg mellom 10 og 18 år, men noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Skatekurs Det blir to todagers kurs for nybegynnere og middels øvet fra 7 14 år på Arena Bekkestua. Kl Første kurs er 18. og 19. februar, det andre kurset er 21. og 22. februar. Pris kr. 450,- inklusiv lunsj. Brett og hjelm kan man låne gratis. Mer info og påmelding Artcamp Vil du tegne og male? Kurset holdes mandag til og med fredag fra kl på M1 i Kommunegården i Sandvika. Billedkunstner/ designer Idun Slevikmoen er instruktør. Mer info og påmelding ring Idun på tlf , send e-post til eller se: Låtskriverkurs med gitar som verktøy På Tanken aktivitetshus i Sandvika er det et tredagers kurs om hvordan man skriver låter. Kurset holdes februar fra klokken kl , og er for deg mellom 12 og 18 år. Kursholder er Vidar Andre Andersen. Mer informasjon om kurset se no elller facebooksiden Ungdomstjenesten i Bærum kommune. Pris er kroner. Begrensede plasser. Påmelding og spørsmål, ta kontakt med Vidar Andre Andersen: eller på tlf Skate, inline og bmx På Arena Bekkestua er det åpent mandag til fredag kl , lørdag kl og søndag er det åpent fra kl Åpningstider er delt inn i aktiviteter og alder. Mer info på Aktiviteter hver dag På Marie Plahte blir det aktiviteter daglig. Noen dager er det aktiviteter i huset, andre dager drar de på dagsturer. Det blir også tur til Beitostølen. For mer informasjon om ferieprogrammet og priser, ring senteret. LANparty Lørdag 16. februar til onsdag 20. februar er det duket for LANparty på Helset fritidssenter. Kontakt senteret se facebooksiden til Helset fritidssenter, for flere detaljer. Mekking På motorsentret kan du mekke på mopeden, motorsykkelen eller bilen. Kom til verkstedet, tegn et medlemskap til kr 100,- (under 18 år) eller kr. 200 (over 18 år). Det gir tilgang til verkstedet, utstyr og kyndig veiledning. Det er også internettkafè, biljard, bordtennis og PS3- spill her. Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Ekstra åpent i vinterferien hverdager kl Ekstra feriehygge På Rykkinn er huset åpent med varierte aktiviteter mandag -torsdag kl for 4. klassinger til og med 18 åringer. Fredag 22. februar er det åpent kun for ungdom. Det blir blant annet baking og FIFA- turneringer. Kontakt senteret for flere detaljer.

8 8 Velkommen til annonsesidene Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass. Det vil si at arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 21. mars med annonsefrist onsdag 6. mars. Annonseansvarlig: Vigdis Bjørkøy WALLE MESTRINGSSENTER For mye alkohol? Kartlegging og bevisstgjøring av alkoholmisbruk er et av satsningsområdene for Walles mestringssenter. Vi tilbyr korte intervensjoner som starter med en kartlegging av alkoholforbruket. Dette vil vise i hvilken grad et risikofylt eller skadelig alkoholforbruk foreligger. Basert på denne kartleggingen gis individuell tilbakemelding og endringsfokuserte råd. Målgruppen er først og fremst personer som har et høyt alkoholforbruk og som er i fare for å utvikle avhengighet. Personer som ut fra kartleggingen møter kriteria for alkoholavhengighet er ikke i målgruppen for korte intervensjoner. Her vil personer bli rådet til å søke mer tradisjonell behandling. Tilbudet er gratis og for innbyggere i Bærum kommune. For mer informasjon og/eller ønske om samtale, ta kontakt med: Walles mestringssenter (Sandvika): WALLE MESTRINGSSENTER Kurs i belastningsmestring (KIB) Kurset bygger på en metode basert på kognitiv terapi. Kurset skal gi deltakerne mulighet til selv å forebygge og mestre belastninger. Deltakerne lærer om sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Bevisstgjøring og endring av uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønster står sentralt. Deltakerne jobber aktivt med egne utfordringer. Kurset passer for personer som har behov for å regulere og mestre stress og belastninger, knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Deltakerne må være motivert for å gjøre noe aktivt med egen livssituasjon. Kurset går over 10 ganger, 2,5 timer per kursdag. Kursstart: torsdag, 14. mars 2013, kl til Kurssted: Walles mestringssenter, Anton Walles vei 37, 2. etasje, Sandvika. Maks 12 deltakere. Kurslederne har en forsamtale med de som ønsker å delta på kurset. Forsamtalen vil bli holdt rundt uke 10. Kurset koster kr. 1250,- i tillegg kommer kostnad for arbeidsbok kr. 500,- Kurset er et tilbud til personer bosatt i Bærum. Påmeldingsfrist: Innen 28. februar For mer info og påmelding, kontakt Ruthard Eich eller Tone Elvenes.Telefon: E-post: E-post: JOSEF OG HALDIS ANDRESENS LEGAT Stipendier til forskning Legatets avkastning skal bl.a. stilles til disposisjon for forskning, fortrinnsvis klinisk psykiatrisk forskning, med formål å forebygge og behandle psykiske lidelser. Stipendier til ferie- og fritidsformål Det gis stipendier til ubemidlede unge med psykiske lidelser, fortrinnsvis ungdom som behandles ved Blakstad sykehus. Legatmidlene skal benyttes til ferie, reiser, fritidsaktiviteter o.l. som ikke dekkes av det offentlige. Søknad fremmes på fastsatt søknadsskjema som hentes på legatets hjemmeside kommune.no/legater, eller ved henvendelse tlf Søknad sendes: Bærum kommune, forvaltningsenheten, 1304 Sandvika innen 31.mars 2013 WALLE MESTRINGSSENTER Trenger du noen å snakke med? Livet byr på mange utfordringer, og av og til kan det være godt å snakke med en fagperson om dette, uten at man føler et behov for å gå i behandling. Vi tilbyr individualsamtaler med ulik metodikk, eks kognitiv terapi,gestalt terapi, psykodynamisk forståelse, helhetlig forståelse (kropp & sinn), veiledning. Vi tilbyr 1-6 samtaler. Tilbudet er gratis Du må være bosatt i Bærum kommune Ta kontakt med Walles mestringssenter i Sandvika Tlf VERN FOR ELDRE ER DU ELLER NOEN DU KJENNER UTSATT FOR OVERGREP ELLER VOLD? DET FINNES HJELP Å FÅ! ~ Ta kontakt med Vern For Eldre i Bærum Tjenesten er gratis og du kan være anonym Bekkestua seniorsenter Tlf Rykkin seniorsenter Tlf LALLA SVEAAS DAHLS LEGAT Legatets avkastning skal bl.a. avsettes til bidrag til innkjøp av livsviktige hjelpemidler i helsesektoren og andre hjelpeapparater til sykehus og andre institusjoner som de offentlige budsjetter ikke har midler til å anskaffe. Sykehuset Asker og Bærum HF og institusjoner for eldre innenfor Østerås menighets grenser skal fortrinnsvis tilgodeses. Likeledes midler til kirker og andre sosiale institusjoner. Nærmere opplysninger ved henvendelse til Bærum kommune tlf Begrunnet søknad med opplysninger om behov, nytte, pris, m.v. sendes innen 30. mars Til: Bærum kommune, Forvaltningsenheten 1304 Sandvika Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt sy nlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 8 DATO omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum feb omr.7 Løkeberg-Bl.holm feb omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika feb omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker feb omr.10 Høvik Verk feb UKE 9 DATO omr.11 Stabekk-Jar feb omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum feb omr.13 Hosle-Nadderud feb omr.14 Grav-Øvrevoll feb omr.15 Fornebu-Snarøya mar UKE10 DATO omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda mar omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset mar omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås mar omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk mar omr.5 Lommedalen-Gullhaug mar UKE 11 DATO omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum mar omr.7 Løkeberg-Bl.holm mar omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika mar omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker mar omr.10 Høvik Verk mar UKE 12 DATO omr.11 Stabekk-Jar mar omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum mar omr.13 Hosle-Nadderud mar omr.14 Grav-Øvrevoll mar omr.4 Løkenhavna-bærums Verk mar omr.15 Fornebu-Snarøya mar omr.5 Lommedalen-Gullhaug mar VELKOMMEN TIL INTERNASJONAL MØDREGRUPPE. På Marie Plathe helsestasjon, Dønskiveien 50. Fredager fra kl Her er mødre med barn i alder 0-1 år velkomne. Det vil være en helsesøster/sykepleier til stede hver gang. Dette er en fin anledning til å bli kjent med mødre fra andre land. Dette vil være et møtested for å snakke om vanlige gleder og bekymringer ved det å ha barn. Du kan ta opp ting du lurer på om barnet ditt. For eksempel mat, klær, søvn og utvikling. Vi serverer kaffe og te. Vi gleder oss til å møte deg og barnet ditt! Hilsen Marie Plahte, Bryn, Sandvika og Bærums Verk helsestasjon

9 annonser 9 Kommunale tilskudd 2013 frivillige organisasjoner NB! Søknadsfrist er 1. mars Søknader om kommunale tilskudd til friluftsorganisasjoner og dagsturhytter sendes til Bærum Kommune, Natur og idrett, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Terje Johannessen, tlf , e-post: Terje. kommune.no Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Natur og idrett sine internettsider - elektronisk versjon: https://www. baerum.kommune.no/ dagsturogfriluft Søknadsfrist Søknader om kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger sendes til Bærum Idrettsråd, Kadettangen 14, 1337 Sandvika. Søknadspapirer kan fås samme sted, e-post: Søknadsfrist Søknader om kommunalt tilskudd til Lokal Agenda 21-tiltak sendes til Bærum Kommune, Natur- og idrett, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Bjørn Erik Pedersen, tlf , e-post bjorn. kommune.no Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Natur og idrett sine internettsider - elektronisk versjon: https://www.baerum. kommune.no/la21 Søknadsfrist Søknader om kommunale tilskudd til museer, kulturvernorganisasjoner og lokalhistoriske utgivelser sendes til Bærum Kommune, Natur og idrett, 1304 Sandvika. Kontaktperson Liv Frøysaa Moe, tlf , e-post: kommune.no. Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Natur og idrett sine internettsider - elektronisk versjon: https://www. baerum.kommune.no/ Kulturvernmidler/. Søknadsfrist Søknad om kommunale tilskudd til frivillig barn- og ungdomsorganisasjoner, private klubber, spesielle prosjekter, opplæringstiltak og arrangementsstøtte er tilgjengelig på no/skjema eller ved henvendelse til Bærum kommune, Ungdomstjenesten, 1304 Sandvika. Kontaktperson er Berit Inger Øen, tlf , e-post: baerum.kommune.no. Søknadsfrist Tilskudd til kulturformål i Bærum: Søknadsskjema og reviderte retningslinjer er tilgjengelig på siden https://www. baerum.kommune.no/ kulturtilskudd Henvendelser rettes til Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Bitte Skage, tlf , e-post: baerum.kommune.no Søknadsfrist Tilskudd til folkehelseformål (tidligere sosiale formål) i Bærum: Søknadsskjema og retningslinjer er tilgjengelig på siden https://www. baerum.kommune.no/ folkehelse/ Henvendelser rettes til Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby, tlf , e-post: baerum.kommune.no Søknadsfrist Frivilllighetsmidler Søknadsskjema og retningslinjer er tilgjengelig på siden https://www.baerum. kommune.no/frivillighet Henvendelser rettes til Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Frivillighetsrådgiver Karin D. Larsen, tlf , e-post: kommune.no Søknadsfrist Bekkestua seniorsenter Mindfulness - Vær til stede her og nå. Lær hvordan du får ro, balanse og overskud. Mindfulness dreier seg om å være fullt og helt oppmerksom på det som skjer i kroppen og tankene akkurat nå, for å fjerne negativ stress og få mentalt overskudd. Kurset går over 8 ganger. Start mandag 14. januar kl Kursleder er fagkonsulent i forebyggende team Grete Bentseng. Påmeldingsfrist 4. januar «Et forum for aktive pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og hyggelig miljø». Forum 60+ ønsker hjertelig velkommen til Røde Korshuset tirsdager kl Det blir som vanlaig underholdning, foredrag, servering, spørrerunde, aktivitetskvarter og sosial hygge. Tirsdag 19.februar Skolenes vinterferie Tirsdag 26.februar «Hastverk når vi elsker» ved Jahn Otto Johansen Tirsdag 5.mars «Kultur i Bærum anno 2013!» ved Trine Bendiksen Tirsdag 12.mars «En reise i min kunst» ved Karl Erik Harr Tirsdag 19.mars «Media i endring» ved Øyvin Norborg Helsestasjonspsykologene i Bærum kommune holder foreldrekurs for småbarnsforeldre. Kurset er for alle som ønsker en økt bevissthet i foreldrerollen. På kurset får man også råd og tips i forhold til vanlige utfordringer foreldre kan stå i sammen med barna sine. Kurset går over 4 onsdager, fra kl 14-16: Oppstart ved nok deltakere. Lokalene for kurset er Marie Plathe helsestasjon, Dønskiveien 50 Kurset er gratis! For mer informasjon om innhold og påmelding se Bærum kommunes nettside: kommune.no/fkurs Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. BASSENGGRUPPER vår 2013 ved Opptrening og Rehabilitering Ramstad skole mandager: Starter 7.januar. Gruppene på Ramstad følger skolens ferier. Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Berger svømmehall tirsdager: Starter 15. januar. Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Henie-Onstad Seniorsenter onsdager: Starter 16.januar Kl Hoftegruppe Kl Blandingsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Kl Hoftegruppe Kl Generelle muskelplager Kl Rygg-gruppe Kl Gruppe for slagrammede Kl Treningsgruppe Deltagerpris for semesteret er kr 1200,-. Deltakere med brutto familieinntekt under 4G (kr ,-)kan etter søknad innvilges redusert deltagerbetaling, kr. 700;- Reservasjon for prisøkning i Påmeldingsfrist: Ved for få påmeldte kan enkelte grupper bli avlyst. Påmelding og nærmere opplysninger om gruppene: kommunefysioterapeut Mai-Lisbeth Hafstad tlf eller mail: kommune.no Tenk nytt kjøp brukt BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetansesenter har en mengde spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre miljø. har I tillegg en er mengde du med på å spennende skape arena full ting av mening til for mennesker som trenger arbeidstrening. BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetanse senter Tenk nytt kjøp brukt hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. TVogstereoanlegg Ved å kjøpe fra oss, El.artiklerogkjøkkenutstyr bidrar du også til Sportsutstyr,sykler, gjenbruk og et vinterutstyr,skio.a. bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena Butikkenfylesheletidenmed: Antikviteterogmalerier Flo te,gam leog nyem øbler Bøker,plater,video etc Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, full av mening for mennesker som trenger fredag:kl.10 14,oglørdag:kl BRUKTBUTIKKEN hos Mølla arbeidstrening. Kompetansesenter har en mengde Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena full av mening for mennesker som trenger arbeidstrening. Vi tilbyr også makulering av sakspapirer og dokumenter kontakt oss for tilbud. Vi har reparasjon / service på sykler Butikkenfylesheletidenmed: TVogstereoanlegg Antikviteterogmalerier kom innom for en prat hos oss. El.artiklerogkjøkkenutstyr Flo te,gam Åpningstider leog nyem øbler for butikken: Sportsutstyr,sykler, Mandag, tirsdag, Bøker,plater,video Velkom m etc en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga vinterutstyr,skio.a. (Bæ rum ) onsdag og torsdag kl Fredag kl og lørdag kl Mer informasjon finner du på Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, fredag:kl.10 14,oglørdag:kl tlf Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf Velkom m en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga (Bæ rum ) Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune kanskje ditt viktigste valg Bærumsskolen trenger lærere med entusiasme og solide faglige ambisjoner Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre! Kommunen har et omfattende program for å heve kvaliteten i skolen, og et utviklingsorientert kollegium. Bærumsskolens satsingsområder er: Relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk Forskning har gitt oss tydeligere svar på hva som fremmer læring. Bærumsskolen tar elever, lærere og forskning på alvor. Vi vil gjøre mer av det som virker. Bli med oss i dette spennende utviklingsarbeidet. Tiltredelse: For fullstendig utlysning se Søknadsfrist:

10 10 annonser Søppelplukking på dugnad 2013 Bærum kommune, Vei og trafikk og Natur og idrettsforvaltningen og ønsker i forbindelse med vår og høstrengjøringen i 2013, henvendelser om oppdrag for søppelplukking langs kommunale veier og friområder i Bærum. Oppdraget omfatter totalt ca 40 ruter av varierende lengder og arealer i hele kommunen. Godtgjørelsen for rutene er fastsatt på forhånd og vil variere i forhold til lengde og areal for rutene. Klubber, lag og foreninger må samordne sine henvendelser. Utvelgelse av klubb, lag eller forening til søppelplukkingen foregår på vilkår av at flest mulig av disse skal delta. Søppelplukkingen gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Bærum. Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper har IKKE anledning å delta. Henvendelsen sendes på E-post med emnefeltet merket Søppelplukking 2013 Ved bruk av oppgitt e-postadresse og korrekt emnefelt på e-posten vil avsender få automatisk svar. Det er avsenders ansvar å sørge for at e-post er mottatt. E-post sendes til: Emnefelt: Søppelplukking 2013 Frist for henvendelse Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: John Arne Riis - Telefon: (Vei og trafikk) For deg med diabetes type 2 En god start er et opplæringskurs for deg som har fått diagnosen Diabetes type 2 Sted: Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus Tid: Kurset går over to tirsdager februar og 5.mars, kl begge dager Kurset tar opp følgende temaer: Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes Hvordan forebygge sen komplikasjoner Diabetes og fysisk aktivitet Mat/ kosthold - informasjon og smarte valg Å ta vare på føttene Blodsukkermåling; hvordan og hvorfor Hvordan leve godt med diabetes ved erfaren bruker Det er en egenandel på kr. 307,-. Gratis for de som har frikort. For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. For informasjon og påmelding: Kontakt Diabetespoliklinikken, telefon: eller Lærings- og mestringssenteret, telefon: E-post: etablerertjenesten AKTIVITETSPROGRAM VÅREN 2013 Grunnkurs i etablering 28. februar, 25. april, 30. mai. Alle dagene kl i Kommunegården i Sandvika Temakurs i etablering 28. februar: Økonomisk planlegging 30. mai: Omdømmebygging Begge dagene kl i Kommunegården i Sandvika Etablererkurs for Kulturnæringen 25. februar: Virksomhetsmål og forutsetning for måloppnåelse (del 2) 18. mars: Målgrupper og marked (del 3) Alle dagene kl i Asker Kulturhus Grűnderforum 17. april: Hvordan skape gode nettverk? kl på Scandic Hotel, Asker Individuell veiledning i Asker og Sandvika: Tirsdager og torsdager Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering gjøres på: Tlf Etablerertelefonen Asker og Bærum eller e-post: Gratis kontor-/inkubatorplass (Asker) Løpende opptak. Spørsmål rettes til Lars O. Nordal på: Påmelding til kurs og Grûnderforum gjøres på: Skoleruta våren ELEVENES SKOLE DAGER, FERIER OG FRIDAGER MÅNED DAGER FERIER OG FRIDAGER FEBRUAR 15 Vinterferie f.o.m 18.feb t.o.m. 22.feb. (uke 8) MARS 16 Påskeferie f.o.m. 25. mars APRIL 21 Påskeferie t.o.m. 01.april MAI 18 Fri/helgedag: 01.mai, mai, 17. mai og 20. mai JUNI 15 Siste skoledag: fredag 21. juni Er du senior og trenger hjelp til PC en din? Seniornett Bærum arbeider for å fremme seniorers aktive bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), for å styrke deres trygghet og integrering i det moderne samfunnet og arbeide for å sikre alle seniorer som ønsker det, opplæring og veiledning i bruk av IKT Har du lyst til å bli medlem? Kanskje du kan få hjelp av oss? Vi holder kurs i forskjellige temaer og veiledning i: Bekkestua og Sandvika biblioteker Flere av Seniorsentrene i Bærum på: PC MAC Nettbrett Smart-telefon Samt veiledning i de andre bibliotekene i Bærum. Se annonse i januarutgaven av Bæringen om kurs og veiledning. Kursene foregår i form av klasseromundervisning mens veiledningen foregår 1 til 1. Alle problemer er velkomne ingen for små, ingen for store. Høres dette interessant ut? Kontakt oss gjerne på telefon: eller send en til Ta en titt på nettsiden vår. Der finner du flere opplysninger. Lokalklubb/Akershus/Baerum Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd - et kurstilbud for deg som enkeltforelder å forstå bruddprosessen å forstå konflikt og styrke kommunikasjonsferdighetene å se barnas livssituasjon å samarbeide GODT NOK om felles barn å bearbeide fortiden for å handle godt i fremtiden Familievernkontoret for Asker og Bærum starter opp kurs Tirsdag 5. mars kl til sammen 5 mandager med unntak av 26.3 og 2.4 (Påske) Kurssted er Familievernkontorets lokaler, Løkketangen 10A, 3. etg. Sandvika. Informasjon og påmelding: tlf eller TRENINGSGRUPPER i regi av OPPTRENING OG REHABILITERING i Bærum kommune våren 2013 Deltakere med brutto familieinntekt under 4G (kr :-) kan etter søknad innvilges redusert deltakerbetaling for enkelte av gruppene, se prisinformasjon under hver gruppe. Reservasjon for prisøkning. Treningsgrupper for hjemmeboende med Parkinsons sykdom. Målgruppe: Personer med Parkinsons sykdom, som kan gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Mandag kl Bassengtrening. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 700,- (under 4G; ingen reduksjon) Tid: Mandag kl Bassengtrening og saltrening. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 1000,- (under 4G; kr 700,-) Tid: Torsdager kl Gruppetrim i sal.innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 3, hvis nok påmeldte. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr (under 4G; ingen reduksjon) Treningsgrupper for hjemmeboende slagrammede. Målgruppe: Hjemmeboende slagrammede som kan gå alene med eller uten hjelpemiddel. Sted: Lønnås Bo- og Rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44, 1362 Hosle. Tid: Tirsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Tone Sørensen tlf Pris kr. 500,- (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1349 Rykkinn Tid: Onsdag Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Astrid Buer Johansen, tlf eller Gro Løkken, tlf Pris kr (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag eller torsdag kl Basseng- og saltrening. Innlagt tid for matpause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr (under 4G; kr 700,-) Styrke-og Balansekurs (24 ganger) for hjemmeboende. Målgruppe: Hjemmeboende med nedsatt balanse. Må kunne gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Stabekk/Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, 1320 Stabekk. Tid: Tirsdag og fredag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Gunvor Ruud tlf , eller Brit Risahagen Halsos tlf Pris kr. 960,- (under 4G kr 500,-) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr. 960,- (under 4G kr 500,-) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Mari Rasmussen tlf / Pris kr. 960,- (under 4G kr 500,-) Sted: Dønski Bo- og Behandlingssenter, Dønskiveien. 55, 1346 Gjettum. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Elin V. Hansen tlf Pris kr. 960,- (under 4G kr 500,-) Trimgruppe for hjemmeboende med Lungesykdom Målgruppe: Hjemmeboende med KOLS. Må ha legehenvisning. Sted: Stabæktunet Bo- og Behandlingssenter, Jernbaneveien 35, 1369 Stabekk (bilparkering i kjellergarasje). Tid: Torsdager kl Start uke 6. For mer info og påmelding kontakt Vigdis B. Kibsgaard tlf / Dersom en gruppe blir fulltegnet er det anledning til å stille seg på venteliste. Påmeldingen gjelder for et semester.

11 HOVEDOPPTAKET FOR BARNEHAGEPLASS 2013 annonser 11 Søknadsfrist for barnehageplass fra august er 1. mars Søkere som ønsker plass i september eller senere er ikke med i hovedopptaket. Lovfestet rett til barnehageplass gjelder for søkere som: har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars og ønsker plass i august fyller et år innen utgangen av august er bosatt i Bærum kommune Rettigheten er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt. Ønsker du å endre søknaden, gjøres dette her: Du kan velge å logge deg inn med IDporten eller med e-post. Vi anbefaler at du logger deg inn med IDporten. Den gir deg adgang til tjenester som krever at sikkerheten til deg som bruker ivaretas spesielt godt. I ID-porten har du muligheten til å velge mellom MinID, Buypass ID, BankID og Commfides e-id. Innlogging med e-post gir deg ikke samme sikkerhet som ved innlogging med ID-porten. Innlogging gir deg mulighet til å mellomlagre et skjema du ikke er ferdig med å fylle ut, slik at du kan åpne det igjen og fortsette utfyllingen etter en pause. I tillegg kan du se skjemaene du tidligere har sendt inn til kommunen. Søkere uten 11-sifret fødselsnummer og/eller utenlandsk adresse må benytte søknadsskjema for utskrift. Dette sendes pr. post til Barnehagekontoret, 1304 Sandvika eller pr. e-post til kommune.no Dersom det tidligere er takket nei til plass, eller tilbud om plass var ubesvart, er søknaden slettet og ny søknad må sendes. På vår nettside no/barnehager <Barnehageplass> kan du selv sjekke om ditt barn står på ventelisten. Brukernavn og passord ble gitt i brevet Bekreftelse på mottatt søknad Ofte stilte spørsmål har lenke på samme side. Barnehagekontoret har i opptaksperioden sterkt begrenset telefontilgang. Søkere må derfor vente på skriftlig svar. Avslag om barnehageplass fra august 2013 sendes så snart hovedopptaket er avsluttet, senest juni måned. Søkere som ønsker plass fra september og senere er med i det videre rullerende opptaket og vil ikke få tilsendt avslagsbrev etter hovedopptaket. Søknadsskjemaer med tilhørende informasjon fås på: no/barnehager <Barnehageplass> Telefonhenvendelser: Bærum kommune, Veiledningstorget, Postadresse: Bærum kommune, Barnehagekontoret, 1304 Sandvika Med hilsen Barnehagekontoret Tildeling av plasser for barnehageåret 2013/14 starter i mars. Tilbud om plass i barnehager sendes i uke 12, samt fortløpende etter hovedopptakets andre runde uke 16/17 Tilbud om plass i familiebarnehager sendes i uke 18/19 Opptaket til barnehagene i Bærum er samordnet og skjer i nært samarbeid med barnehagestyrerne. Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler. Det er svært viktig å sette seg inn i disse før søknad sendes. Alle søknader sendes elektronisk til Barnehagekontoret. Så snart søknaden er behandlet sendes skriftlig bekreftelse pr. post fra Barnehagekontoret. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen Tilbud til foreldre, barn og ungdom Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv, en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr hjelp og avlastning i form av samvær, stell og pass av barn. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator Lisbeth Ramdahl Akutthjelp til barnefamilier, Helsetjenester barn og unge, Bærum kommune. Telefon: eller / E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For mer info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post baerum.kommune.no eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: eller Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes å tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Eldre Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post

12 12 Seniorsentrene i Bærum Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene, se ellers oppslag på det enkelte senter. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 14. februar kl : Brukerrådets årsmøte. Valg. Lørdag 16. februar kl : Lørdagstreff med ost og vin Torsdag 21. februar kl : Hans Martin Seip, UiO: «Menneskeskapte klimaendringer - hva vet vi, og hva bør vi gjøre?» Onsdag 27. februar kl : «Syng med oss» ved Reidar Steffensen og Edmund Seipäjärvi Torsdag 28. februar kl : Trener/veileder fra mmmhelse Eli Longva: «Fysisk aktivitet - hva kan du påvirke?». Fredag 1. mars kl : Ukeslutt ved brukerrådet. Mandag 4. mars kl : Kirkens time. Onsdag 6.mars kl : Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 7. mars kl : Journalist Bjørn Hansen: «USA etter valget. Fredag 8. mars kl : Fredagsdans med Swing and Sweet. Onsdag 13. mars kl : Gladjazz med PAML Torsdag 14. mars kl : Fest for frivillige hjelpere Lørdag 16. mars 15.00: Lørdagstreff med ost og vin EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 19. februar kl : Kveldsåpent med servering. Bindende påmelding. Onsdag 6. mars kl : Foredrag: Bjørn Hansen fra NRK: «USA etter valget» Onsdag 20. mars kl : Foredrag: Marit Christensen: «Ord som dreper» Torsdag 21. mars kl : Årsmøte i brukerstyret. Gratis servering av smørbrød og kaffe/te HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag - torsdag kl Fredag 15. februar kl : Odd Grann: Oslos by-originaler. Mandag 18. februar kl : Datahjelp hver mandag etter avtale. Tirsdag 19. februar kl : Film på storskjerm: The Best Exotic Marigold Hotel. Onsdag 20. februar kl :Vi håper mange menn og kvinner - vil være med å feire 100 års jubileet for kvinners stemmerett! Det serverers en tre retters middag, og Randi Nøttestad og Bjarne Torsteinsen underholder. Påmelding senest 13. februar. Mandag 25. februar kl : Visetreff med Reidar Steffensen og Connie Ursin. Fredag 1. mars kl : Magne Amdahl og Lise-Lene Eriksen Tango for to - Alf Prøysen og Bjarne Amdahl. Mandag 4. mars kl : 1. mandag i mnd: Stikk innom for gratis veiledning på nettbrett og PC. Torsdag 7. mars kl. 15:00: Jazz på Haslum. Salg av mat og drikke. kl. 16:00: Golden Power spiller. Tirsdag 12. mars kl : Operagjennomgang ved Pål I. Bergersen: Cavalleria Rusticana av Mascagni og Pagliacci av Leoncavallo. Onsdag 13. mars kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. kl : Anne Fossen: Husbankens bostøtteordning, og Hans J. Paulsen Informasjon om kommunale boliger. Fredag 15. mars kl : Odd Murud Og Herr Sinclair dro over salten hav Skottetoget i Tirsdag 19. mars kl : Film på storskjerm: Kongen av Bastøy. Onsdag 20. mars kl : Påskelunsj. Påmelding senest 13. mars. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 14. februar kl : Tur til Munch museet hvor vi ser på utstillingen: Det moderne øyet. Påmelding. kl : Februarmiddag, påmelding. Søndag 17. februar kl : Søndagsåpen kafé. Mandag 18. februar kl : Brukerrådets årsmøte. Onsdag 20. februar kl : Filmaften: Hodejegerne. Salg av kaffe og kake fra kl Søndag 24. februar kl : Søndagsåpen kafé. Mandag 25. februar kl : Torhild Bjørge: Demens symptomer og utvikling Tirsdag 26. februar kl : Salg av ullklær. kl : Ettermiddagskaffe med underholdning. Torsdag 28. februar kl : Nypensjonist-treff. Invitasjon sendes. Mandag 4. mars kl : Fridtjof Bringager: Emil Nolde og jakten på det autentiske. Onsdag 6. mars kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Påmelding. Torsdag 7. mars kl : Fest for frivillige. Invitasjon sendes. Mandag 11. mars kl : Haakon Børde: Evita og landet som aldri når fremtiden. Onsdag 13. mars kl : Filmaften: West side Story. Salg av kaffe og kake fra kl Lørdag 16. mars kl : Operamatiné. Se oppslag. Mandag 18. mars kl Påskesalg. kl.12.00: En musikalsk time med Wolfgang Plagge. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag - torsdag kl Torsdag 14. februar kl : Vinbodega. Påmelding innen 7. februar. Tirsdag 19. februar kl : Møte for 75-åringer på Rykkinn. Torsdag 21. februar kl : Lise Foss holder foredrag om Sicilia. Torsdag 28. februar kl : Månedsmiddag. Påmelding innen 21.februar. Søndag 3. mars kl : Søndagskafè. Tirsdag 5. februar kl : Møte for nypensjonister på Rykkinn. Torsdag 7. mars kl : Tur. Sørkedalen fra Bogstad gård. Vi spiser på kafèen på Bogstad, 4-5-km. Torsdag 14. mars kl : Vinbodega. Påmelding innen 7.mars. Torsdag 21. mars kl : Påsken i ord og toner ved representant fra Helgerud menighet. kl : Påskemiddag. Påmelding innen 14.mars. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag - torsdag kl / fredag v/brukerne Torsdag 14. februar: Fest for frivillige hjelpere, personlig invitasjon. Torsdag 21. februar kl 11.00: Ingvard Helland: Eventyret om Appelsinherman og Martina Hansen. Torsdag 28. februar kl : Endring i programmet formiddagsunder - holdning med Johanna Dahl Bryne utgår isteden AnneVada og Øystein Lund Olafsen ved piano. kl : Lunchbuffet. Påmelding senest Torsdag 7. mars kl : Arnhild Skre: Hulda Garborg en foregangskvinne. Torsdag 14. mars kl : Trond Eiken: Norske fjell er fagre, men farlige. Torsdag 21. mars kl : Elise Bjerkereim-Bentzen: Fastetid/ påske. Ved piano Øystein Lund Olafsen. Kl Månedens middag lammestek. Påmelding senest RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 15. februar kl : Egil og Genek: Musikk i flere sjangre. Tirsdag 19. februar kl : Møte for 75-åringer. Onsdag 20. februar kl : Anne Tine Moltzau: Senioryoga teori og litt praksis. Torsdag 21. februar kl : Bokprat. Fredag 22. februar kl : Klassisk musikk ved Heidi Yios og Jan Inge Dyrhaug. Onsdag 27. februar kl : Terje Labourée: Forandringer i trafikken. Påskelotteriet starter. Fredag 1. mars kl : Informasjon fra brukerråd og administrrasjonen. Kort og godt. Tirsdag 5. mars kl : Møte for nypensjonister. Onsdag 6. mars kl : Harald Hay: Seheim Hjulmakerverksted. Snekkergruppen viser og forteller om arbeider i forskjellige teknikker. Fredag 8. mars kl : Tore Magnus: Konsert for eldre på skjemt og alvor. Det blir også allsang. Onsdag 13. mars kl : Erzsébet Røkenes: Eggets kulturhistorie fra hedensk og kristen tid. Fredag 15. mars kl : Janosz og Genek underholder. Påmeldingsfrist til påskelunsj. Onsdag 20. mars kl : Konsert med elever fra Bærum kunst og kulturskole. Påskelotteriet: Offentliggjøre vinnere. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Tirsdag og torsdag kl Tirsdag 19. februar kl : Odd Georg Murud: «Transsibirske jernbane - Russland-Mongolia-Kina». kl : Møte for 75-åringer på Rykkinn. Tirsdag 26. februar kl : Årsmøte. Velkommen. Tirsdag 5. mars kl : Odd Kjell Skjegstad: «Den mangfoldige Aukrust». Tirsdag 12. mars kl : Helge Skaare/Anders Bergem: «Kåseri - sang og allsang». Tirsdag 19. mars kl : Vårfest. Se oppslag. Påmelding. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Torsdag 14. februar kl : Foredrag ved curlinglandslagets Thomas Ulsrud og Christoffer Svae. Mandag 18. februar kl : Allsang, ledet av Jan Larsen. Mandag 25. februar kl : Årsmøte, Snarøya Seniorsenter. Torsdag 28. februar kl : Lunsjbord. Torsdag 7. mars kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Fredag 8. mars kl : Tur til mathallen i Oslo. Påmelding. Mandag 11. mars kl : Foredrag ved Morten Bommen: «Noahs Ark». STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 15. februar kl : Ragnar Lien: 90% av våre inntrykk får vi gjennom øyet. Fredag 22. februar kl : Torbjørn Tegelsrud: Jugoslavien før, nå og i morgen. Fredag 1.mars kl : Brukerrådets årsmøte. Ost og vin etter møte. Torsdag 7. mars kl : Biljard. Har dessverre falt ut av Programmet. Hver uke. Fredag 8. mars kl : Ingrid Sahlin-Sveberg: Som plommen i egget. Fredag 15. mars kl : Mannekengoppvisning: Liv Olsens Eft. og Fredriksens herreklær. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 19. februar kl : Kari Reichborn-Kjennerud og Jan Falck: Osteoporose kan både forebygges og behandles. Tirsdag 19. februar kl : Møte for 75-åringer på Rykkinn Seniorsenter. Torsdag 21. februar kl : Bokprat med Jorunn Haugen. Tirsdag 26. februar kl : Tore Vrålstad: Gullrushene. Torsdag 28. februar kl : Lysfest. Påmelding innen Søndag 3. mars kl : Søndagskafé. Tirsdag 5. mars kl : Ingrid Danbolt Morken: Kvinners arbeid i den norske kirke. Et personlig tilbakeblikk. Tirsdag 5. mars kl : Møte for nypensjonister på Rykkinn Seniorsenter. Torsdag 7. mars kl : Dagen før dagen. Kvinnenes 8. mars lunsj. Herrene serverer. Påmelding inne Tirsdag 12. mars kl : NB! Endring i programmet. Nytt foredrag: Carl O. Langlie: Angrepet på Norge 8. april Torsdag 14. mars kl : Allsang med Lars Erik Espeland Tirsdag 19. mars kl : Anders Bergem og Helge Skaare: Margrethe Munthes sangskatt. Torsdag 21. mars kl : Middag med konsert. Påmelding innen ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Onsdag 20. februar kl. 12:00: Skuespiller og musiker Bjørn Helge Warud: Et møte med Theodor Kittelsen. Onsdag 27. februar kl. 12:00: Eli Helland og Erik Rochette i Bossa Intim : Bossa & Jazz. Torsdag 28. februar kl. 14:00: Torsdagsfilm. Lørdag 2. mars kl. 15:00: Lørdagstreff med ost og vin. Tirsdag 5. mars kl. 18:00: Østeråsakademiet. Torbjørn Færøvik: Stormakten Kina Venn eller fiende. Onsdag 6. mars kl. 12:00: Kiropraktor Karl Henrik Jaeger: Aldring i muskel/skjelett-systemet. Torsdag 7. mars kl. 18:00: Fest for alle over 85 år. Personlig invitasjon. Påmelding og betaling senest 1. mars. Tirsdag 12. mars kl. 09:00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 13. mars kl. 12:00: Seniorrådgiver i UD, Ingrid Norstein: Europeisk politikk. Onsdag 20.mars kl. 12:00: Diakon Randi Bergkåsa: Påsken i ord og toner. Kl. 13:30: Påskemiddag. Påmelding med betaling senest 15. mars. Trekning av påskelotteriet Torsdag 21. mars kl. 14:00: Torsdagsfilm

13 Kultur og fritid Teaterglede og kulturminner 14. februar til 21. mars Amatørteatrene blomstrer i Bærum. Nye forestillinger settes opp for publikum på kommunale scener året rundt. En av ildsjelene i teatermiljøet er Marit Grefberg. Hun fikk Bærum kommunes kulturpris 2012 for innsatsen. Gratulerer! Kulturminner er det mange av i Bærum. En ny bok med oversikt over disse er til utlån på bibliotekene. Send inn tips til eller ring Frist for neste utgivelse torsdag 21. mars, er onsdag 6. mars. Tlf Annie til byen GALLERIRUNDEN Kjell Nupen SANDVIKA: Malerier og grafikk Bærum Kunstforening til 24. feb Objektets vårløsning SAND VIKA: Sidsel Katharina Crosbys kvinner skal inn i glassmontrene utenfor Kulturhuset. Kvinnene befinner seg i ulike prosesser der spørsmål rundt frihet, frigjøring, fremdrift mot ansvar, tradisjon og tro står sentralt. Kvinnen som objekt slår an tematikken, men samtidig er skulptur som ren form viktig for Crosby. Inspirasjonen hentes fra naturen, og særlig fra de gamle eiketrærne i Ankerveien på Gjettum. Glassmontrene 26. feb 8. april Mystisk natur BÆRUMS VERK: Til 26. feb: Rolf Nerli med vare landskap Kunstværket til 26. feb MANGE unge lokale skuespillere i Bærmuda mini. Foto: Nina C. Haugen FRA BROADWAY TIL SANDVIKA TEATER: Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til å spille Broadway-musikalen Annie i Sandvika Teater. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Den sjarmerende Annie, den slemme barnehjemsbestyreren Miss Hannigan med kompisene Lily og Rooster, den enslige og bløthjertede milliardæren Warbucks, og flere sjarmerende og litt rampete barnehjemsbarn, kan du se i Annie. For alle aldre Musikalen er et fyrverkeri av en optimismekultur med kjente låter som I morgen, og Beinhardt liv. Det blir mye dans, fin musikk og masse humor. Denne musikalen passer for alle aldre, sier regissør Margrethe Beck Heien. Regissøren forteller at Bærmuda-gruppen består av 18 gutter og 22 jenter, i alderen 8 19 år. Musikalen er opprinnelig skrevet av Thomas Meehan og Martin Charnin med musikk av Charles Strouse. To i hovedrollen Thea Maria (16) og Nora (12) bytter på hovedrollen som Annie. Det er morsomt å leve seg inn i en annens liv, sier Nora. Ja, å sette seg inn i rollen og glemme hverdagen, er gøy, sier Thea Marie. For begge to har det blitt mye jobbing med å sette seg inn i rollen. Man må se filmen, lese manus, lære sanger og øve på skuespill. Det er mye å gjøre, men det er gøy, sier de i kor. Thea Marie har vært med i gruppen i 4 år, Nora i 3. For begge to er det første gang de har en så stor rolle. Annie Vinn to billetter To klasser: under 7 år og over 7 år. Tegn et fint portrett av Annie på et A4 ark. SANDVIKA: Musikal Sandvika Teater Ti 5., ons 6., to 7., og fre 8. mars kl 18. Lør 9., og søn 10. mars kl 13 og 17 Send til BærMuDa mini, Nadderudveien 132 C, 1359 Eiksmarka. Frist 26. feb. Tinder og komposisjoner Sverre Schyberg Olsen: Motiv som omfatter fjell og rå natur og et fåtall abstrakte malerier. Galleri Skallum til 27. feb barneteater Hangaren SANDVIKA: BærMuDa Ungdom med thriller Lille Scene to 14. og fre 15. feb kl 18 og 20. Lør 16. feb kl 16 og 18 Karius og Baktus SANDVIKA: Med Teater syklus foajéscenen lør 2. mars kl 13, 14 og 15 Hans og Grethe SANDVIKA: Hans og Grethe har en slem stemor som vil ha all maten for seg selv, og som setter barna ut i skogen. Med Teater Rabaldra. Lille Scene lør 2. mars kl 15 og 17 Prinsessen som ikke fikk klatre i tre SANDVIKA: Sandvika barne- og ungdomsteater spiller et helt nytt stykke Lille Scene to og fre 7. og 8. mars kl 13 og 15 Lydvingens lydløse oppdrag SANDVIKA: Superhelten fyller fjøsene med lyd mm. foajéscenen 9. mars kl 14 Askeladden og de gode hjelperne BEKKESTUA: Askeladden Friteater viser forestillingen om Askeladden og de gode hjelperne fritt etter Asbjørnsen og Moes eventyr. Bekkestua bibliotek tor 21. mars kl 11 og 13 Bryllup SANDVIKA: 14 kunstnere innen forskjellige fagfelt inviterer til temautstilling om bryllup. Bærum Kunsthåndverk: 9. mars 6. april: Bryllup. Åpning lør 9. mars kl 13. Ut av mørket EMMA HJORTH: Christian Voss, kull og blekk Emma galleri Fra 3. mars. Åpning 3. mars kl 14

14 14 Kultur og fritid Månedens kulturminne februar 2013 Første stasjon: Sandvika Den første stasjonsbygningen til jernbanen i Sandvika, sto ferdig i 1873, året etter at Drammensbanen åpnet. Stasjonen var én av elleve mellomstasjoner på strekningen mellom Christiania og Drammen, og er i dag den eneste som er bevart. LIV FRØYSAA MOE SANDVIKA: Stasjonsbygningen er tegnet av stadskonduktør Georg Bull. Han var arkitekt i Statsbanenes Arkitektkontor fra , og står også bak monumentalbygg som Vest- og Østbanestasjonene fra henholdsvis 1872 og Sveitserstil I jernbaneutbyggingen la han vekt på at den enkelte banestrekning skulle ha et enhetlig preg. Alle mellomstasjonene på Drammensbanen var i tre og i sveitserstil. I tillegg til stasjonsbygningen hadde Sandvika også en godsbygning og et venteskur med sveitserstilsdekor. Jernbanearkitekturen har inspirert til sveitserstilens utbredelse ut over hele landet. I Sandvika er Løkkeåsen og Sandviksåsen eksempler på dette. Rik på historie GAMLE OG NYE SPOR: Kulturminner fra vår tid, og flere tusen år tilbake, kan du lese om i Rik på historie et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Heftet kan lånes på bibliotekene. marius morstøl jenssen Tlf: BÆRUM: Gravhauger, slott, Kongeveier, Grini fangeleir, boligblokker, industribygg, E18, skoler og rådhus, er noe av det du kan lese om i det rikt illustrerte heftet på 122 sider. Det er først og fremst de fysiske kulturminnene boken handler om: Vi har ønsket å gi et innblikk i Bærum kommunes eldste historie, som helleristningene på Dalbo, som er spredt på ti felt og består av skipsfigurer, fotsåler og kretstegn, til nyere historie, som innenfor samferdsel, for eksempel togstasjoner og nyere arkitektur, sier Bjørge. Kan lånes på bibliotekene Heftet var et vedlegg til kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer, som ble vedtatt av kommunestyret 24. mars Tjenestestedene Regulering og Natur og idrett står bak arbeidet med utgivelsen. Alle barne- og ungdomsskoler har fått tilsendt sine eksemplarer av boken. Boken tilbys til utlån på vanlig måte på bibliotekene i Bærum. Omslag2.indd 1 ISBN Regulering Natur og Idrett - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum R - et Før åpningen av Drammensbanen var meningene delte om hvor eventuelle stasjoner skulle lokaliseres. Jernbaneutbyggingen endret kommunikasjonsbetingelsene på en måte som ble avgjørende for nærings- og tettstedsutviklingen i landet vårt. I Sandvika bidro jernbanen til at den lille sørlandsbyen utviklet seg til et industristed. Riving og nybygg Da Drammensbanen ble utvidet fra smalsporet til bredsporet i 1917 måtte den gamle stasjonsbygningen og godshuset flyttes flere meter. Flyttingen foregikk ved å skyve bygningene på skinner. I 1919 ble det tatt i bruk en ny stasjonsbygning. Det var en murbygning i nordisk nybarokk med bratt saltak tegnet av Ragnvald Utne ved NSBs arkitektkontor. Med stor motstand fra lokalbefolkningen ble denne revet i Arkitekt Bjarne F. Baastads stillverkshus fra 1923 i bro over jernbanen er bevart. Dagens stasjonsanlegg ble tatt i bruk i 1994, og er tegnet av Arne Henriksen, som fikk den prestisjetunge Brunel Award for løsningen. Da Skattens hus fra 2006 skulle bygges måtte godshuset fra 1873 vike for utviklingen. Grunnlag for søndagstur Rik på historie tegner et bilde av de store linjene i kulturhistorien i kommunen. Heftet er inndelt i temaer, der det er lagt vekt på å gjenspeile kommunens særpreg og mangfold. Det skal være et hefte for alle, som kan brukes som et tematisk oppslagsverk over Bærums kulturhistorie, sier seniorarkitekt Anne Sofie Bjørge i Regulering. En søndagstur for å se noe interessant, kan med andre ord trygt forberedes ved å lese dette heftet i forkant av turen. Ulike temaer I forordet til boken skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog: Det som gjør Rik på historie interessant er at den er delt inn i både perioder og temaer. Her finner man informasjon om temaer man er spesielt interessert i, alt fra samferdsel, krigsminner, næringsvirksomhet, til ferie og fritid. JORDBRUK PÅ WØYEN GÅRD: Stolpehull etter et langhus på 44 meter bygget for cirka 2000 år siden ble oppdaget under utgravninger for få år siden. FOTO: LIV FRØYSAA MOE HELLERISTNINGER PÅ DALBO: I ly av Kolsåstoppen ligger Akershus største helleristningsfelt. De er hugget i løpet av flere hundre år. De eldste er nok fra bronsealderen, de yngste fra jernalderen. FOTO: ÅSE STRØM BÆRUMS VERK: Hovedbygningen i Verksgata (til venstre i bildet) ble oppført i 1764, og de to portnerstuene (til høyre) noen år senere. FOTO: TONE GROSETH RESTAURERT: Sandvikas første stasjonsbygning fra 1873 er bevart og fremstår etter restaurering i 2010 i sin opprinnelige grønne farge. FOTO: LIV FRØYSAA MOE fakta Fredete kulturminner Alle kulturminner fra før 1537 og alle byggverk fra før 1650, er automatisk fredet etter kulturminneloven. I Bærum er det cirka 350 automatisk fredete kulturminner. I tillegg er 35 bygninger fra etter 1650 fredet ved enkeltvedtak. NANSENPARKEN: Deler av det tidligere flyplassområdet på Fornebu er omgjort til park for allmennheten. FOTO: ANNE SOFIE BJØRGE konserter TNT SANDVIKA: Gamle rockere Musikkflekken fre 15. feb kl 21 Hellbillies En oppdagelsesreise i musikkens verden SANDVIKA: Musikkhøyskolestudenter foajéscenen ti 26. feb kl 19 Vertavokvartetten & Stephen Kovacevich SANDVIKA: Sandvika Master Series: Strykekvartetten gjennom 30 år i samspill med klaverlegende. Musikk av Haydn, Smetana og Sjostakovitsj. to 28. feb kl 19:30 Afrodite SANDVIKA: Det beste fra Afrika kombinert med idyllen av jazz. Musikkflekken to 28. feb kl 20 Belle & Zaldy SANDVIKA: Groovy og melodiøs jazzpop Musikkflekken ons 6. mars kl 19:30 Solveig Slettahjell og Morten Qvenild Rebekka Karijord SANDVIKA: Klubb: Egenartet og personlig musikk SANDVIKA: 20 års jubileum søn 17. feb kl 20 ProgLab II SANDVIKA: Bærum RockLab serverer en ny runde med progressiv rock Musikkflekken lør 2. mars kl 21 SANDVIKA: Slettehjell plukker ut egne favoritter Kalkmølla Kulturstasjon to 7. mars kl 19:30 foajéscenen to 7. mars kl 20

15 Regulering Natur og Idrett :33: februar til 21. mars Rik på historie ik på historie riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum BEKKESTUA STASJON: Arkitekt Arne Henriksen fikk Bærum kommunes arkitekturpris i 2012 for Bekkestua stasjon. Nyere arkitektur er også presentert i Rik på historie. FOTO: GRO MAGNESEN HASLUM MIDDELALDERKIRKE: Hvitkalkete kirker på Tanum og Haslum, er tegn på at det ble produsert kalk i Bærum allerede på 1100-tallet. FOTO: ANNE SOFIE BJØRGE Caravan of Crows SANDVIKA: Musikalsk reise i Øst-Europa Musikkflekken fre 8. mars kl 19:30 Vamp SANDVIKA: Norgesturné lør 9. mars kl 19 Gardemusikken SANDVIKA: H. M. Kongens Gardes musikkorps stiller med 85 musikanter ti 12. mars kl 19:30 Brock CD realease SANDVIKA: Det aller beste av Ung Bærumsmusikk presenteres Musikkflekken to 14. mars kl 19 Det har vi SANDVIKA: Illegale sanger fra med Gutta på skauen. Historier, film og musikk foajéscenen lør 16. mars kl 14 KONTORBYGG: Statoil har arbeidsplasser i et nytt bygg på Fornebu. FOTO: GRO MAGNESEN Musikk- og kulturskolens uke BÆRUM: Program: kommune.no/musikkskolen Diverse scener mars Valkyrien Allstars SANDVIKA: Tre med hardingfele Musikkflekken lør 16. mars kl 21 Luca Pisaroni og Wolfram Rieger SANDVIKA: Sandvika Master Series: To av operaverdens største stjerner, Pisaroni på bassbaritone og Rieger på klaver. Verk av Beethoven, Reichardt, Brahms og Liszt. ti 19. mars kl 19:30 Pasjonsmusikk HØVIK: Bærum Bachkor og Norwegian Cornet and Sackbuts med Bach og Purcell Høvik kirke to 21. mars kl 19 GAMLEVEIEN: Kongeveien gikk over Krokskogen på 1600-tallet og ble brukt for å frakte kull til Bærums Verk. FOTO: TONE GROSETH diverse Bruktmarked JAR: Ting kan leveres inn fredag 15. mars kl Ikke hvitevarer og møbler. Kontakt: Jar menighetshus lør 16. mars kl Auksjon kl 12 barnetøy Gjettum: Bruktmarked. Helgerud kirke lø 16. mars Rett kalkovn BRØNNØYA: Bæringen skrev i forrige nummer at kalkovnen som ligger på nordsiden av Brønnøya er modell for Bærum kommunevåpen. Det riktige er på vestsiden, ved Sandbukta. Ovnen skal etter planen renoveres av fylkeskonservatoren til sommeren. Seniortur SANDVIKA: Tlf Skranke i Kommunegården man fre kl Turer: 29. mars: Stavern mars: Spidsbergseter april: Holland april: Praha og Karlsbad

16 Kultur og fritid 14. februar til 21. mars teater & drama Keep The Swedes out of it SANDVIKA: Forestilling om oldemor fra Sverige og intervjuer med unge i Hellas Lille Scene lør 23. feb kl 15 og 18 Koht fyrer løs SANDVIKA: Et dypdykk i den norske folkesjela, en kjærlig beskrivelse av nordmenns liv og levnet lør 2. mars kl 19 Proximity KULTURPRISVINNER Marit Grefberg spiller igjen mormor. Nå i filmen Mormor og det åtte ungene som har premiere i oktober. Regi er av Lisa Marie Gamlem Foto/Copyright: Carl Christian Raabe/Paradox AS SANDVIKA: Et sensasjonelt dansekompani med koreografen Garry Stewart som bruker mye videokunst. Australien Dance Theatre besøker Norge for første gang, og avslutter sin Europa-turné i Bærum Kulturhus. fr 15. og lø 16. mars kl 19:30 Kjærlighet BEKKESTUA: Bokkafé på Valentinsdagen Bekkestua bibliotek tor 14. feb kl 12 VANT KULTURPRISEN: Marit Grefberg (76) spilte mormor i Huset i skogen på Sandvika Teater på tallet. Nå spiller hun igjen mormor, i en ny film basert på Anne Cath. Vestlys bok. I januar vant hun Bærum kommunes kulturpris marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Marit Grefberg flyttet til Jongskollen på begynnelsen av 1960-tallet. Det var få sosiale goder i nærmiljøet, så mødrene startet opp en barnepark, og senere en barnehage. Da Jong skole ble bygget, var det mange som gikk sammen om å få fritidsaktiviteter på skolen. En av aktivitetene var en teatergruppe, som jeg etter hvert ble leder av. I 1985 startet jeg Bærum Barneteater i Sandvika, sier hun. Mange ulike roller Ved siden av et aktivt yrkesliv både som pedagog og oversetter har hun drevet med teater på amatørplan hele livet. Det heter i Kulturprisens juryuttalelse: Bærums mormor Hun var en av stifterne av Bærum Barneteater i 1985, instruktør for Bærums pensjonistteatermiljø med utgangspunkt i Bærum teaterverksted, formidler av litteratur og poesi, skuespiller i historiske spill som Bærums Verk-spillet, Wøyenspillet, Peer Gynt på Gålå og Maridalsspillet, nissemor på julemarkedet i Sandvika, reklameoppdrag, samt større og mindre filmroller nå sist spiller hun mormor i filmen om mormor og de åtte ungene som har premiere til høsten. Hun kom faktisk Anne-Cath. Vestly i forkjøpet som mormor på scenen Bærum Barneteaters første oppsetning i 1985 var nettopp Huset i skogen med henne i hovedrollen! Fra scene til film Jeg ble invitert hjem til Anne Cath. Vestly på Bøler. Hun hadde selv spilt mormor på film, og jeg skulle spille det på scenen i Asker og Bærum. Det er morsomt at ringen nå er sluttet. Nå spiller jeg mormor igjen, sier hun. Hun er fortsatt aktiv i Bærum Teaterverksted der hun i mange år var leder. Islam og menneskerettighetene SANDVIKA: Foredrag ved Lars Gule, forsker og filosof Sandvika bibliotek fre 1. mars kl 12 Kunst SANDVIKA: Mads Ousdal, Trond Espen Seim og Kim Haugen, står på scenen i en komedie av Yasmina Reza fre 8. mars kl 19:30... som forandret verden BEKKESTUA: Jon-Roar Bjørkvold, professor i musikkvitenskap, presenterer sin bok om filmhistorie, filmmusikk og filmkvinne-historie. Bekkestua bibliotek lør 9. mars kl 12 Kunst rett Vest Søknadsfrist for å bli med på Kunst rett vest er 15. april: BILLETTER OG MER INFORMASJON: TLF: ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE: MAN -FRE 12-17, LØR 12-15

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014 OSLO

HØSTPROGRAM 2014 OSLO HØSTPROGRAM 2014 OSLO 2014 - ET MANGFOLD AV TILBUD Pårørendeskolen i Oslo er inne i et svært spennende år. Vi legger bak oss en givende vår med nye erfaringer som vi bygger videre på denne høsten. Om man

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole Haugen AKS Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole HØSTEN 2016 Til alle barn, foreldre og foresatte! Sommerferien er over og vi har hatt en fin oppstart i august med fokus på barnas sosiale kompetanse.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/434 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 17. november 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Referent:

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 124.

E-post: Godkjenning av referat nummer 124. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.125 Referat fra 22. februar 2000 Tilstede: Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,

Detaljer

Skiskole FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO. I samarbeid med. Stian Elton

Skiskole FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO. I samarbeid med. Stian Elton Skiskole 2012 FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO I samarbeid med VELKOMMEN TIL BARNAS SKISKOLE! Skiforeningen er stolte over å arrangere Norges største skiskole for barn. Sist vinter fikk over

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015 Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie Hostferiebrosjyre 2015.indd 3 27.08.2015 10:27:02 FAMILIEDISKO Sted: Lørenskog hus, Storstua Tid: Lørdag 26. september

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Program. Pleie og omsorg, Helseinformatikk

Program. Pleie og omsorg, Helseinformatikk Program 09:15 Velkommen, Christina Bang-Olsen, Anne Berit Fossberg, Jan Henrik Olsen, Bærum kommune 09:20 Ordfører Lisbeth Hammer Krog Bærum kommune, Innovasjonssatsing 09:20 RFF-prosjekt Trygghetspakken

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/439 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 16. februar 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Anlaug

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.264 Referat fra 22. mai 2007

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen mars 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR De store har startet på et prosjekt nede i Trollskogen: De bygger Kaptein Sabeltann båt. De har fått materialer ned dit og tatt med seg diverse

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/376 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 26. februar 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Wangen

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/349 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. oktober 2011 Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk: Sak 1: Ingen besøk. På

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017

Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Aktivitetstilbud Base 4 høst 2017 Til alle elever, foreldre og foresatte på base 4 Vi starter høsten med denne kurskatalogen der du finner oversikt over hvilke aktiviteter det er mulig å melde seg på i

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum.

For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum. 2015 2016 Kurstilbud For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum. Påmelding vil være 28. August kl.1200. Kursene betales ved

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer