ST med mål om at pasienten skal få

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST med mål om at pasienten skal få"

Transkript

1 Nr april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut prosent av epikrisene innen en uke. Fordi sykehuset bl.a ved hjelp av talegjenkjenning har klart å ligge på et stabilt høgt nivå på å få ut epikrisene raskt, tror klinikksjef Per Urdahl at ST ligger godt an i forhold til å innfri den neste pasientvennlige milepælen: Å jobbe for at åtti prosent av pasientene skal få epikrisen med seg samtidig som de skrives ut fra sykehuset. Eller i det minste at epikrisen går i posten til pasienten samtidig med at den blir sendt til fastlegen.-det å få epikrisen ved utskriving er viktig. Da kan legen sikre seg at pasienten har forstått innholdet samtidig, understreker Urdahl. Mammografien flytter fra Down Town til ST Porsgr orsgrunn Snart er det slutt med mammografiscreening ved Down Town. Virksomheten som innebærer at 8000 kvinner årlig får gjennomlyst brystene for å avdekke kreftsvulster, flytter til ST Porsgrunn. Enhetsoverlege Steffen Glathe erglad for å få samlet hele brystteamet der og for at de samtidig sikrer seg et nytt digitalt mammografiapparat... Mer på side 3 Per Urdahl (bilde til venstre) Arkivfoto av overlege som dikterer epikrisen via talegjenkjenning Han føler seg rimelig sikker på at dersom det etterhvert vil gi et løft på legene får inn rutiner med å diktere inn pasienttilfredshetsundersøkelsene. Her har ST vært undervegs i syke-husoppholdet, så blir det mindre arbeids-krevende å ta siste dårlig på nettopp informasjon slutt-finish rett før pasienten skal skrives til pasientene gjennom flere ut: Klinikksjefen vet at omleggingen blir år. krevende. Men han er overbevist om at Les mer på side 7: Liten nedgang i jobbtilfreds- het hos ST-ansatte i 2008 I 2006 og 2007 hadde ST rekordhøg skår på medarbeidertilfredshet blant sine 3000 ansatte. I år kom en liten nedgang: Mest fornøyde er ledere, pleiergruppene, kontor og administrativt ansatte. Minst tilfredse er legene og laboratorieansatte, viser årets medarbeidertilfredshets undersøkelse. Mer på side 4 og5: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 MENINGER OM MANGT Gode resultater for sikkerhetspasienter som tar flytte- og rivejobber utenfor sykehusveggene Fire dager i uka svetter en arbeidsgjeng fra ST-psykiatrien med fysisk hardt rivearbeid på «Korvetten» i Brevik. Pasientene får sosial trening, blir roligere, sover bedre og - ikke minst viktig:de tjener sine egne penger.. - For sikkerhetsposten er dette et helt uvurderlig miljøterapeutisk tiltak, mener enhetsleder Jørn Johnsen. Etter en evaluering som dokumenterer svært gode resultater ble det vellykkede pionerprosjektet som motiverer pasientene med timelønn, et permannet tilbud ved sikkerhetsposten fra januar i år. For halvannet år siden fikk Tom Andreassen med seg et par pasienter fra 3a- STs sikkerhetspost ut på rive- og flyttejobber. Karene som ellers sliter med tunge diagnoser og som normalt må leve bak murene på Bygg 3 i Skien fikk nå en gylden sjanse: Til å gjøre ærlig arbeid utenfor sikkerhetsposten og tjene noen kroner til røyk, et restaurantbesøk eller SiV skal utføre mikrobiologi-. analysene for sykehuset vårt Fra og med 1. september 2008 vil Sykehuset Telemark ha en avtale med Sykehuset i Vestfold: Den betyr at SiV skal utføre den vesentligste delen av de mikrobiologiske tjenestene som Telelab A/S tidligere har utført for ST. - I bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2008 er det lagt opp til at Sykehuset i Vestfold skal levere mikrobiologiske tjenester for ST etter en tosidig avtale mellom partene om omfang og pris. Vi er pålagt å gjøre dette, understreker Henrik Høyvik som er leder for Medisinsk Serviceklinikk. Han forutsetter imidlertid at tjenestene som SiV skal levere vil bli like gode som de sykehuset gjennom mange år har fått fra Telelab. Takker for godt samarbeid Høyvik takker Telelab for et mange- andre sosiale tiltak som kan gi litt oppmuntring i en ellers grå hverdag. Siden oppstarten har prosjektet vokst.og nå går jungeltelegrafen til andre fagmiljø som er nysgjerrig på hva som skjer i Skien: I dag jobber Tom sammen med spesialsykepleier Svein Kjær med sju pasienter-også noen fra andre deler av ST-psykiatrien. Takket være Toms store kontaktnett og arbeidsgjengens evne til å gjøre en god jobb til en rimelig penge-står oppdragene nærmest i kø... - Hva gir jobbingen av gevinster for pasientene deres? årig og godt samarbeid som nå tar slutt. Den eksisterende rammeavtalen mellom ST og Telelab A/S og som utløper 1. september 2008, blir altså ikke forlenget. Henrik Høyvik informererom at ST nå har fått en avtale med SiV om at de skal gjøre det meste av mikrobiologiske tjenester for Sykehuset Telemark. Roligere for de som blir på 3a - Vi ser at når pasientene kommer fysisk slitne hjem til avdelingen, så sover de bedre. Gjennom jobbinga lærer de sosialt samarbeid og de ser at de gjør noe som faktisk har verdi for andre. Det gjør noe med dem, tror Johnsen.En nyttig bieffekt er dessuten at det blir ro og mer plass til de dår- Fv: Tom Andreassen, Jørn Johnsen og Svein Kjær. Hardt arbeid, gir pluss for pasientene- også i penger. ligste pasientene som er igjen på den trange sikkerhetsposten.-mange av pasientene er så ivrige til å jobbbe at de gleder seg hele helga til å komme på jobb, fastslår Tom. Prosjektet er i sin helhet finansiert av inntektene fra oppdragene som de utfører. Pasientene har utrolig nok spandert en ny 50-tommers flatskjerm på sikkerhetsposten. Også arbeidsklær, grassklippere og annet utstyr er innkjøpt for oppdragspengene... Flere endringer i Kirurgisk klinikk Leder for Kirurgisk klinikk Halfrid Waage har gjort flere endringer i egen klinikk som trer i kraft med øyeblikkelig virkning: En av endringene går ut på at løsningen med å samle øre-nese-hals og ortopedi i en seksjon som har fungert det siste året, reverseres. I klartekst betyr det at seksjonen løses opp- og Rolv Mjaaseth fortsetter som leder for seksjon for ortopedi- mens Halfrid Waage- inntil videre- tar på seg lederansvaret for øre-nese-halsseksjonen ved siden av klinikksjefjobben. Midlertidige løsninger -Ved plastikkirurgisk seksjon har Anita Hammerstad ønsket å fratre som konstituert leder. Inntil videre blir løsningen at leder for seksjon for endokrin og mammakirurgi Ivar Guldvog også tar ansvar for plastikkirurgisk seksjon der Anita Hammerstad fortsetter som rådgiver, sier Waage. 2

3 NYHETER Mammografien flytter fra lokalene på Down Town til sykehuset i Porsgrunn til høsten Midtvegs i juni skal mammografiscreeningen som i dag foregår på Down Town flyttes til ST Porsgrunn. Samtidig investerer ST i et nytt digitalt mammografiapparat til ca 3.5 millioner kroner. -Nå kan vi endelig samle hele brystteamet og få bedre faglig nytte av ressursene våre, konstaterer Steffen Glathe som er enhetsoverlege for Brystdiagnostisk senter i Porsgrunn. Screener 8000 kvinner årlig Down Town har i mer enn ett år ønsket å overta lokalene som sykehuset i dag leier like ved handelssenteret. I slutten av juni går leieavtalen ut, men det er ikke lei Glathe lei seg for: Lokalene på Down Town er nedslitte- i tillegg til at de ligger langt unna resten av fagmiljøet på sykehuset i Aallsgate: Helt siden opstarten i 1999 år har tre radiografer stått for screeningen av brystene hos kvinner i alderen 50 til 69 år i Telemark. Hvordan skal en konflikt på jobben håndteres? Hvordan skal lederne takle en konflikt på jobben? Og hva trenger ledere å vite om graviditet for å legge best mulig til rette i tida før nedkomsten. Dette er bare noen av tiltakene i STs treårige sykefraværsprosjekt... ST er nå inne i det andre året i kampanjen som har som mål at ST kommer ned på 6.5 prosent i sykefravær innen utgangen av 2009.I tillegg til de fire workshoppene som går jevnlig som en del av det langsiktige sykefraværsarbeidet i HMS-regi har en prosjektgruppe nå lagt fram flere tiltak som ledd i arbeidet med å få ned fraværet: Tiltakene er i tråd med hva lederne ønsket seg i en spørreundersøkelsefra ifjor høst.5. mai blir det informasjonsmøte for gravide arbeidstaker og deres ledere. Her stiller enjordmor pluss fagfolk fra NAV og HMS opp for En rotasjonsordning har sørget for radiografbemanningen på Down Townenheten. Av de ca som hvert år blir innkallt for å få brystene sine gjennomlyst for å avdekke en mulig brystkreftsvulst, er det 8000 som møter fram. De har så langt blitt screenet med den nå ni år år gamle analoge mammografen som endelig får sin avløsning. Med en totalramme på 4.3 millioner, er ST nå i siste fase med å velge leverandør av et digitalt røntgenapparat. Hel-digital mammografi -Nå får vi hel-digiltalisert brystdiagnostikken vår med de fordelene det gir oss fagfolk og ikke minst pasientene våre. Det å samle virksomheten ved ST i Porsgrunn, vil bidra til mer effektiv drift på flere måter, fastslår Glathe som gleder seg til å kunne ta imot pasientene i litt mer estetiske rammer enn de leide lokalene ved Down Town har kunnet by på de siste årene. Brystscreeningen som starter opp igjen i midten av august,overtar ca 140 kvadratmeter i det som tidligere huset Geriatrisk å gi råd om helse, arbeid og økonomi når du er gravid og i arbeid. Mye fravær er nemlig knyttet til graviditet. -Dersom en gravid blir syk skal de sykemeldes som alle andre. men hvis fraværet skyldes at det ikke er mulig å tilrettelege på jobben, er svangerskappenger den rette ytelsen understreker HMS-sjef Eva Jupskås. Hun minner om et eget nettverksforum for ledere der første møte finner sted ved ST i Skien 20. mai. Her skal ledere kunne dele kunnskap og drøfte dilemmaer i forhold til helse og arbeid. Råd om hvordan konflikter kan takles 26. august er det heldagssamling for ledere med tema «Når uenighet blir konflikt-hva kan og bør jeg gjøre». Jupskås mener flest mulig bør få med seg denne dagen sammen med Harald Pedersen, jurist og spesialist på arbeidsmiljøret. Han vet det meste om hva ledere bør passe på i forhold lov og avtaler- når det oppstår konflikter på Snart flytter brystscreeningen fra Down Town til ST Porsrgunn dagavdeling: - Vi skal flytte noen vegger og tilpasse for et par hundre tusen kroner. Dette blir jo midlertidigelokaler inntil vi eventuelt får ja på søknaden om å rehabilitere hele sykehuset i Porsgrunn, forklarer bygg og eiendomssjef Einar Ramsli. Steffen Glathe jobben. Det er ingen hemmelighet at mye fravær i norsk arbeidsliv har sammenheng med rus. Nettopp det har prosjektgruppa tatt tak i ved å nedsette en arbeidsgruppe som skal levere forslag til tiltak før sommeren. I tillegg Eva Jupskås har KK, Sykehuservice BUK og Kirurgisk klinikk fått hver. Pengene går til interne prosjektersom kan virke positivt på arbeidsmiljøet og bidra til å redusere sykefraværet:-klinikkene har utarbeidet gode prosjektbeskrivelser og tiltaksplaner. Mange av tiltakene er allerede igangsatt. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet videre, sier Jupskås. 3

4 FOKUS PÅ Medarb edarbeider eidertilfr tilfredshet på ST Beskjeden nedgang i jobbtilfredshet I 2006 og 2007 hadde ST rekordhøg skår på medarbeidertilfredshet. I undersøkelen fra 2008 kom en liten nedgang. Mest ned gikk stabiliteten som viser at fler vurderer å søke seg ny jobb. Men også jobbtilfredsheten sank litt sammenlignet med året før. - Vi ligger fortsatt veldig høgt påsamlet jobbtilfredshet og på 17 av totalt 21 søyler som markerer gjennomsnittskår på ST, er det de grønne søylene som dominerer. I og med at de grønne søylene indikerer gode forhold, viser det at flertallet av de ansatte er godt fornøyd med arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.men selv om nedgangen er liten- bare 0.04 prosent så er den stor nok til å være reell, medgir PO-direktør Hans Evju. Det er imidlertid fremdeles langt ned til ST undersøkelsen i 2004 da sykehuset kuttet 70 stillinger og medarbeidertilfredsheten var nede på bare PO-direktøren på ST har selvsagt ingen fasitforklaring på rede hånd. Men han ser ikke bort fra at de siste budsjettkuttene har spilt inn på de ansattes vurdering: På tallskalaen der 5 er topp fikk ST 3.89 både i 2005 og Men i De gruppene som er mest tilfredse på ST er lederne, pleiegruppene- og adminstrativt / kontorpersonell. Minst fornøyd på jobb er legene og laboratorieansatte... Slik oppsummer P-O-direktøren noen av poengene i årets medarbeiderundersøkelse.der kan han lese en annen tydelig tendens: At det er de yngre medarbeiderne som er minst tilfreds med sin jobb på sykehuset, mens jobbtilfredsheten øker blant de over femti som skårer 3.93 på jobbtilfredshet. - Det er også tydelig å se at ansatte som har hatt utviklingssamtaler eller som har vært med i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er mer fornøyd på jobb, enn de som ikke har hatt det. Det er også gledelig at andelen Etter to gode år, viste årets medarbeiderundersøkelse en liten nedgang, fastslår Hans Evju undersøkelsen som ble besvart i januar 2008 endte medarbeidertilfredsheten på Kobler nedgang mot sparing -Det spørs om nedgangen innevarsler en ny trend? Eller om den lille tilbakegangen kan knyttes opp mot at ST stod midt oppe i nedskjæringene i forbindelse med sparepakke 2 i januar, spekulerer POdirektøren. Ifjor fikk lederne på ST rekordhøg skår i Helse Sør-sammenheng med 3.98, mens den vurderingen gikk svakt ned til 3.95 i år. Ifjor hadde ST en rekordhøg svarprosent på 88.3 prosent. I som oppgir at de har hatt utviklingssamtale har økt fra 66 prosent til 75 prosent. Da er vi på veg mot målltallet vårt som er 90 prosent, fastslår Evju. - Hvor gikk tallene i gal retning i år? De under 40 vurderer jobbskifte - Det var tydeligst på stabilitet- det som viser om ansatte vurder å skifte jobb eller ikke og på den generelle jobbtilfredsheten. Her er det de under 40 år som er mest innstilt på å skifte jobb. Dette kan ha sammenheng med det gode arbeidsmarkedet, men selvsagt også med misnøye med interne forhold på sykehuset, sier Evju. - Hva skjer nå på bakgrunn av den siste undersøkelsen? - Vi gjør selvsagt ikke slike undersøkelser for moro skyld. De har år sank svarandelen til 84 prosent: Pluss for BUK, KK og psykiatri - De klinikkene som hadde framgang i år var f. eks Barne og ungdomsklinikken som kan vise til ganske stor bedring. Også Kvinneklinikken og Psykiatrisk klinikk har framgang, konstaterer Evju. I år kan ikke ST i sammenligne resultatene med andre sykehus : Kort og godt fordi de andre har droppet den i påvente av at en ny medarbeiderundersøkelse skal lanseres i Helse Sør Øst. Pleiere og ledere mest fornøyd- leger minst Arkivbilde: Pleiergruppene er blant de mest fornøyde i årets MBU ingen verdi hvis resultatene ikke blir tatt tak i etterpå. Resultatene må føre til interne diskusjoner og forslag til forbedringer rundt om på hver eneste enhet og seksjon på Sykehuset Telemark. 4

5 FOKUS PÅ Medarb edarbeider eidertilfr tilfredshet på ST Familieklinikken der respekten for pasientene smitter over på respekten - for kollegene -Vi er spesielt opptatt av å ha respekt for de familiene vi behandler. Kanskje det også gir seg utslag i den respekten vi har for hverandre, sier Anne Heggtveit. Familieklinikken har nemlig gode tall å slå i bordet med i den siste medarbeiderundersøkelsen. På stikkordet respekt er de f. eks helt oppunder 5-tallet ! Familieklinikken lever sitt liv med 12 ansatte oppe i skogsidyllen på Stigertun i Skien.Der jobber psykologer sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere pluss en pedagog med å gi behandling til familier med barn helt opp til 18. Det tilbudet gir de poliklinisk eller ved at hele familien blir lagt inn for en tid. Familieklinikken hjelper familier som strever med innbyrdes konflikter som f. eks kan oppstå når en eller fler i familien er syke over lang tid... Selvsagt er det mer utfordrende å få et godt arbeidsmiljø på større avdelinger med langt fler ansatte å følge opp i hverdagen. Det er også PO-avdelingen klar på. Det fins enheter som har enda høgere skår enn enheten på Gulset.Men når PO Litt svakere skår på arbeidssituasjonen Ansatte på Sykehuset Telemark har i år meldt tilbake om en liten tilbakegang i medarbeidertilfredshet. Også arbeidssituasjonen har hatt en liten tilbakegang. - Samlet er det en forverring på 0.03 tiendeler når det gjelder ansattes opplevelse av arbeidssituasjonen. Det er en liten men reell tilbakegang det siste året, konstaterer PO-direktør Hans Evju.Det er særlig på tabellene som avdekker ansattes syn på egen arbeidssituasjon at det kommer mer rødt i søylene. De røde Kristin Høegh Larsen, Solveig Bomann Larsen, Torhild Aarhus, Anne Heggtveit, Stian Nikman, Trude Ramsdalen, Bård Tofsland, Marit Aam, Randi Anderssen, Elin Kværnes. likevel henter fram den lille enheten blant alle som har vært med i årets undersøkelse, så er det fordi 4.22 i medarbeidertilfredshet ikke er noen selvfølge: -Det er veldig høgt på en skala der 5 er best, bekrefter spesialskonsulent Bente Grindrud:-Det interessante er at alle medarbeiderne har vært gjennom utviklingssamtaler konstaterer Grindrud. Respekt og trygghet er stikkord Rundt langbordet på Familieklinikken gjør de seg mange tanker om hva som er resepten i deres lille verden - Vi har et veldig godt arbeidsmiljø blant annet fordi vi har stor respekt for hverandres fagkompetanse. I tillegg har vi jobbet sammen lenge, vi er flinke til å snakke sammen og har god personkjemi, mener Bård Tofsland. Også kollega Marit Aam gir godt tverrfaglig søylene i Medarbeiderundersøkelsen reiser spørsmål ved om endringer er nødvendig for å gjøre noe med arbeidssituasjonen. Gulfargen i søylene gir signal om at man kan vurdere endringer. Grønnfargede søyler er derimot tegn på gode arbeidsforhold. Gjennomgående er det mest grønt på søylene i årets undersøkelse- men de overordnede tallene viser at det er blitt litt mer av gult og rødt i tabellene enn ifjor. Mye grønt, men litt mer gult og rødt Når det gjelder organisasjonsklima og gruppefaktorer er det desidert mest grønneog gule søyler. Men mest gult finner du på punktet «konstruktive tilbakemeldinger.» Under tabellen for kultur og samarbeid noe av æren for at de trivs sammen på jobb.-også har vi en god leder i Torhild. Etter at hun ble 60 og senket skuldrene og begynte å snakke høgt om AFP er hun blitt mer avslappa, kommenterer Stian Nikman med et godlynt smil. Humor og løs snipp er lov. Takhøgden og den gode stemningen er ikke til å ta feil av. Det er fredag, is på bordet og også to kontoransatte, får verbale blomster. - Her husker de bursdagen din- og den blir feira med kake og sang. Vi er i det hele tatt flinke på mange av de små tingene som betyr noe i hverdagen, oppsummerer Trude Ramsdalen. verdier er det nesten bare grønt men med en svak tilbakegang på «faglig kvalitet» som har gått tilbake med 0.04 det siste året.den siste tabellen under overskriften «jobbtilfredshet» viser mest rødt på stabilitet- altså ønske om å skifte jobb som er forverret med 0.16 og på jobbtilfredshet som ble 0.08 poeng svakere. Også engasjementet gikk ned med 0.06 poeng, hvis en skal tro på årets medarbeiderundersøkelse. 5

6 Gymsalen i bygg 5 på ST i Skien var nesten full da en hel fagdag ble viet et viktig tema: Kunnskap som kan gi fagfolk sikrere vurderinger av hvilke pasienter som det knytter seg voldsrisiko til. Tidligere sjeflege på ST Pål Hartvig som er knyttet til kompetansesenteret for rettsfengsels-og sikkerhetspsykiatri var hovedforedragsholder. Her trakk han de historiske linjene fra 1800-tallets sinnsykeasyl via Reitgjerdet fram til moderne sikkerhetspsykiatri der han ga innsikt i dagens tenkning. -Hensikten var dels å presentere moderne prinsipper for behandling av pasienter med risiko for voldelig utagering.det andre målet var å introdusere V-RiSK- et nytt screeningverktøy som kan brukes til å vurdere hvor stor sikkerhetsrisiko en pasient utgjør. Det er et verktøy som også kan være nyttig i andre deler av psykiatrien, sier Arne Johannesen. Han leder Rehabiliteringsseksjonen som stod NYHETER Overtallige i kjølvannet av sparepakke 2 har gått ned fra 43 til seks på Sykehuset Telemark En opptelling pr 1. mars viste at antall overtallige på ST hadde sunket fra 43 årsverk til seks personer. I tillegg kommer seks overtallige fra Sandvoll langtidspensjonat som skal nedlegges.her er fristen for å finne nye jobber til de berørte forlenget til 1. september. De seks overtallige fra somatikken knytter seg til de siste 20 millionene som ST vedtok å kutte med før jul ifjor. - Men antall overtallige endrer seg hele tida. Etter 1. mars er det f. eks funnet løsninger for enda fler. Men det kan også bli fler navn som vi må lete etter ny jobb for fra Kragerø, forklarer PO-konsulent Bente Grindrud. PO-avdelingen vil gjøre sitt for å se om det fins andre stillinger på ST som de overtallige, kan få tilbud om. Når det gjelder Sandvoll langtidspensjonat i Lunde får man nå litt mer tid på seg: Fordi kommunene ikke er klare til å ta imot alle pasientene nå, skal Sandvoll drives helt til 1. september, før dørene lukkes.helt siden 20.november ifjor har ledige jobber i klinikkene vært holdt igjen: Det er med tanke på at de kan være aktuelle for noen av dem som blir overtallige. Fra 1.februar i år har ST praktisert sentral stillingsvurdering for hele sykehuset - for å hjelpe dem som er rammet av nedbemanningen over i nye jobber på sykehuset. Fokus på å finne nye jobber 1. mars fikk PO-avdelingen oversendt navn på overtallige som klinikkene ikke hadde funnet nye løsninger for. -Men det jobbes fortsatt med å finne andre jobber for disse, forsikrer Grindrud. Blant dem som nå er overtallige er det sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere,vernepleiere,sekretærer, kokk og assistenter: -For sykepleiere og spesialsykepleiere som er en stor ansattgruppe på ST, bør det gå greit å finne en alternativ stilling fordi vi har mange sykepleierstillinger som blir ledige for kortere eller lengre tid. Men for andre yrkesgrupper ST-seminar med fokus på å bli bedre til å gjøre sikkerhetsvurderinger av voldelige pasienter bak seminaret der også resten av psykiatrien var invitert. Hvordan vurdere voldsrisiko Hartvig ga tilhørerne et innblikk i det nye verktøyet som åpner for å gi en sikrere vurdering av om en pasient i en gitt situasjon kan komme til å ty til vold- og dermed utgjøre en fare for seg selv og omgivelsene. - Det er viktig å ha fokus på slike vurderinger- ikke bare for fagfolkene på STs egen sikkerhetspost, men også i andre deler av ST-psykiatrien, mener Johannesen. Spesialsykepleier Leif Runge Christensen la fram forskning som viser forhold i samfunn og næromgivelser som øker risikoen for voldsatferd. Rusproblematikk og fattigdom Bente Grindrud vile det være færre alternativ, påpeker Grindrud.Hun har ett råd til dem som blir overtallige nå: -Det er viktig å være fleksibel,villig til å omstille seg til å prøve noe nytt og jobbe på et annet sted på sykehuset. Ellers blir det vanskelig å løse omstillingskabalen mener Bente Grindrud. Arne Johannesen og Pål Hartvig: Fokus på sikkerhetspsykiatri bidrar- ofte i subkulturer der vold blir sett på som en løsning.til sist slapp seksjonsleder Jørn Johnsen til med sine tanker om hvordan fagfolk best kan forebygge voldsutbrudd hos pasientene. Og dersom det ikke lar seg gjøre-hvordan de best kan mestre voldelig atferd hos pasienter som ikke klarer å styre sinnet sitt. 6

7 NYHETER ST med dristig mål om å gi epikrisen i handa samtidig som pasienten utskrives fra sykehuset Innen utgangen av året håper Per Urdahl at så mange pasienter som mulig på ST får epikrisen sin i handa av legen sin når de utskrives. Eller at de i det minste får den tilsendt i posten samtidig som fastlegen får den elektronisk... - ST er det eneste norske sykehuset der prosent av epikrisene kontinuerlig blir sendt ut innen sju dager etter utskriving.med det resultatet og erfaringene med talegjenkjenning ligger det særdeles godt til rette for at vi skal klare den målsettingen, mener lederen for Medisinsk klinikk: I direktørens ledermøte 3. april fikk han full tilslutning til prosjektet som mange vil tenke er i dristigste laget: Skal få epikrisen med seg ut av ST - Målet vårt er at 80 prosent av pasientene på Sykehuset Telemark klinikk skal oppleve ett av to: Enten at de får epikrisen fra sykehuset tilsendt samtidig med at den går på e-post til fastlegen.det andre alternativet er at legen går gjennom epikrisen sammen med pasienten før hun skrives ut. Det Fem sykehus forsker på den smertestillende effekten av å bruke kortison på kreftpasienter ST deltar nå i et forskningsprosjekt sammen med fire andre sykehus: Målet er å dokumentere den smertelindrende effekten av kortisontabletter. 4. april var et knippe fagfolk fra palliative enheter i Buskerud, Trondheim, Kristiansand og Bergen på et oppstartsmøte i et av kursrommene på ST i Skien. er absolutt å foretrekke. Da kan legen sikre seg at pasienten har forstått innholdet samtidig, konstaterer Urdahl. Han tror det vil gi et løft både på den interne og den eksterne pasienttilfredshetsundersøkelsen. Informasjon fra legene til pasienten er ett av punktene der ST har kommet dårlig ut gjennom flere år. - Men er ikke dette å kreve vel mye av legene dine? Krevende- men fullt mulig... -Det er fullt mulig, men det krever en klar holdningsendring. Og skal vi få til noe her, krever det oppfølging fra lederne rundt om på sykehuset, svarer Urdahl som vet at det allerede i dag fins leger i Medisinsk klinikk som gjennomfører en variant der pasienten får epikrisen med seg når han utskrives. -Vi vet også at denne måten å jobbe på er innført på f. eks flere avdelinger i gamle Helse Øst- til og med i psykiatrien. Da er jeg overbevist om at det må være mulig å gjennomføre i somatikken på et sykehus der epikrisene som regel er enklere å skrive, påpeker Urdahl kontant.han vet hvordan noen leger Bak prosjektet står overlege Ørnulf Paulsen i tett samarbeid med professor Stein Kaasa ved St. Olav Hospital og forskningssjef Geir Hoff. - Tilsammen 60 pasienter fra de fem sykehusene skal være med i studien som vi håper skal være ferdig innen et års tid, røper overlegen som til daglig arbeider på Palliativ enhet på Moflata i Skien:-Målet er å undersøke og eventuelt doku- Fra venstre: Marianne Aamand, Grethe Skorpen Iversen, Katrin Sigurdadottar, Jan Henrik Roland, Magnar Kvitberg, Eva Albert, Miriam Christensen, Ragnhild Thormodsrød. mentere den smertestillende effekten av å gi kreftpasienter tabletter med kortison. Tabletter med gunstig effekt - Kortison har vist seg å ha en smertelindrende effekt blant annet etter operasjoner. Kortisontabletter er hyppig brukt som smertelindring fordi Illustrasjonsbilde til venstre:: En lege jobber med å teste talegjenkjenning jobber for å klare å levere epikrisen før pasienten skrives ut:- Mange bruker en epikrisemal der de dikterer via talegjenkjenning undervegs i sykehusoppholdet. Og så rett før utskriving skriver de en endelig epikrise med sluttfinish.undersøkelser viser at 90 prosent av pasientene som får epikrisen ved utskrivning er fornøyd med ordningen og at like mange forstår epikrisen de får ved utskrivingen, opplyser Urdahl.STledelsen forutsetter at alle klinikker følger opp for å sikre at inntil 80 prosent av pasientene får epikrisen ved utskrivning eller rett etter. de blant annet har vist seg å bedre appetitten og fordi det gir pasienten en bedre allmenntilstand. Målet med forskningsprosjektet er kort og godt å se om vi kan få forskningsmessig dokumentasjon på at kortison har disse gunstige effektene som mange ut fra erfaring mener at disse tablettene har, påpeker Ørnulf Paulsen. Per Urdahl på bildet over 7

8 LITT T AV HVERT Klart færre fall blant eldre som fikk forebyggende trening på ST og i hjemkommunen Fallforebyggende trening av eldre gir målbare resultater. Det viser et prosjekt som Cathrine de Groot ved ST i Porsgrunn leder. Pasientene som fikk trening både på ST og i hjemkommunen hadde merkbart færre fall- enn pasienter uten trening.. Fysioterapeuten har nå forsknings belegg for å hevde det også andre forskningsstudier har vist før: At det hjelper å gi eldre kunnskapsbasert trening. Fall kan være fatalt for de eldste Det viser seg å redusere risikoen for at de skal få et fall som fører til f. eks beinbrudd eller andre skader. Erfaring har vist at det i verste fall kan bli skjebnesvangert for eldre mennesker i og 90-årsalderen. Skader etter fall er i dag den største enkeltårsak til at eldre må legges inn på norske sykehus. Det er noe av bakgrunnen for at Helse Sør har finansiert prosjektet som startet i 2006 og som fortsetter ut året. Sammen med to kolleger har de Groot tilbudt de eldre forebyggende trening helt fram til Geriatrisk dagavdeling ble lagt ned i ioktober ifjor. Der fikk alle Bulletin-vitsen: Til pass for den arrogante... Servicekontorets alltid like blide Hilde Johansson demonstrerer nok en gang hvorfor stemningen alltid er så god der i gården. «En vittig og morsom dame bak skranken i en «gate» i et amerikansk flyselskap, klarte å sette en arrogant flypassasjer ettertrykkelig på plass. Mannensnek seg frekt forbi de andre i køen og forlangte aggressivt å få bli med det allerede fullbookede flyet: Den flyplassansatte damen beklaget høflig men signaliserte at hun måtte ta Cathrine de Groot har dokumentert at trening gir færre fallulykker blant de eldre... mulighet til å delta i en type fysisk trening som forskning har vist forebygger fall hos eldre. I tillegg til å få styrke- og balansetrening på sykehuset, fikk pasientene tilbud om tilsvarende trening i regi av hjemkommunen.bamble og Porsgrunn opprettet egne grupper med fallforebyggende trimtilbud. Færre eldre fallt i Porsgrunn... Pasientene som deltok i prosjektet ble testet før treningen begynte. Deretter etter tre og seks måneder.for å ha noe å kontrollere opp imot har de Groot fått statistikk på fall hos eldre - og tall fra Skien som ikke har hatt noe treningstilbud: - I prosjektperioden har det vært færre falluhell blant eldre- 55 seg av passasjeren foran ham i køen først. Mannen ble sint og ropte: -Har du overhode peiling på hvem jeg er?! Uten å nøle smilte ekspeditrisen som tok tak i mikrofonen til høyttaleranlegget og svarte følgende: Kan noen hjelpe denne herren? -Kan jeg få passajerenes oppmerksomhet! Vi har en passasjer her ved gate 14 som ikke vet hvem han er. Hvis noen kan hjelpe ham med å finne denne mannens Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / i Skien mot 31 i Porsgrunn. I Skien har totalt 24 personer fallt -mot 16 i Porsrgunn. Også balansen viste seg å være målbart bedre hos dem som hadde fortsatt med trening i hjemkommunen i seks måneder etterpå.når det gjelder gangfunksjonen fant man derimot ingen signifikant forskjell mellom dem som hadde trent og de som ikke hadde trent, oppsummer de Groot.I 2008 ble Skien også med i fallprosjektet. Fokuset nå er å sørge for at treningsgruppene fortsetter i kommunene- også etter at prosjektet er avsluttet. identitet, så kom vennligst fram til Gate Mens folkene bak ham i køen ramlet over ende i hysterisk latter, stirret han på ekspeditrisen med et gjennomborrende blikk og flekket tenner før han skrek iltert til damen bak skranken: -Fuck you!! Uten å blunke smilte hun og sa: -Beklager mister, men du må stille deg i kø for det også..!» Tips oss! 8

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer