Størst innen tekniske nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Neoman med hybridbuss Økotrender Neoman har gjennomført omfattende feltforsøk med hybridbusser. Forsiktig anslått gir hybridløsningen en drivstoffbesparelse på 20 til 25 prosent ved typisk bykjøring. Se side 43. B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo Glassbjørnen etterlyser miljøprodukter Har bedriften din utviklet miljøteknologi eller andre typer miljøeffektive produkter, har du mulighet til å delta i konkurransen om årets glassbjørner. Se side 31 Essenz Ulimited: Norges første økologiske reisebyrå For drøye seks måneder siden startet Natalia Samarcande (25) reisebyrået Essenz Ulimited AS. Det er et internasjonalt internettbasert reisebyrå med base i Norge, som tilbyr økoreiser til hele verden. En strategi er at reisene også skal være prisvennlige. Se seksjon Ferie og Fritid side 89. Se også Jotun oppfordrer til gjenvinning, side 120. Større etterspørsel etter grønn strøm, side 37. Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Solcelleeventyr side 21 IKT OG ELEKTRONIKK Interaktive kundeterminaler side 23 HMS Kamera tar innbruddstyven side 33 LOGISTIKK Krav om jernbanesatsing side 47 NÆRINGSMIDLER Torsken rømmer side 53 BYGG, ANLEGG OG VVS Satser stort i liten bygd side 57 KURS, KONFERANSER OG UTDANNING Eliaden utvider side 83 MARINE, SHIPPING OG OFFSHORE PR-show for Color Magic side 96

2 2 NY TEKNIKK 05/2007

3 NY TEKNIKK 05/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 05/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell Norges 50 mest attraktive arbeidsgivere Landets mest attraktive bedrifter ble hedret under prisutdelingen av Universum Awards 2007 i Gamle Logen i midten av mai. Mer enn 3500 avgangsstudenter ved norske universiteter og høyskoler har stemt fram sin framtidsbedrift. Vinnerne av Universum Awards kåres av Universum, som er en internasjonal Employer Branding-spesialist. Kåringen skjer etter gjennomføring av den store, årlige studentundersøkelsen Graduate Survey. Det var morgendagens ledere som delte ut prisen til årets vinnere, der Statoil toppet både økonomi- og teknologilisten, mens Microsoft var årets vinner blant IT-studentene. Ernst&Young og PricewaterhouseCoopers mottok henholdsvis andre- og tredjeplassen på økonomi. Hydro ble nummer to blant teknologistudentene, og Aker Kværner kom på tredjeplass. På andreplass blant IT-studentene kom Opera Software, mens Statoil tok tredjeplassen. Fritid viktig Statoil fikk førstepris for sjette år på rad blant teknologistudentene. Men selv om mange av bedriftene er gjengangere på lista, er det større endringer å spore i hva studentene mener gjør en arbeidsgiver attraktiv. - Interessen for å få balanse mellom privatliv og karriere VERKTØYVESKE har økt de siste tre årene, og også fokuset på samfunnsansvar har vekket studentenes interesse, sier Carlo Duraturo i Universum. Vektlegging av utfordrende arbeidsoppgaver holder seg stabilt på topp, mens interessen for å jobbe i konsulentbransjen har gått ned. Best i klassen For fjerde år på rad ble også årets økonomi-, teknologiog IT-student kåret, henholdsvis av PricewaterhouseCoopers, Siemens og Steria. Vinnerne får pris for sitt engasjement i studiemiljøet Kan norsk verdenspatentert oppfinnelse redde klimaet? Oppfinner Torfinn Johnsen fra Rogaland har gjort det som nå blir kalt verdens største miljøoppfinnelse. Den verdenspatenterte biomembranen er en spesiell væskeoppløsning som tilføres jordsmonnet. Ut i fra sammensetningen kan den heve eller senke overflatetemperaturen i bakken, sørge for at vannet lagres lenger i bakken, bidra til økt matproduksjon og kraftig redusere de naturlige CO2-lekkasjene fra jordsmonnet. Johnsen mener vi kan senke middeltemperaturen på jordkloden like mye som den har steget siden den industrielle revolusjonen med riktig bruk av biomembranen. Fra forskerhold hevdes det nå at hvis de mest optimistiske anslagene for hva biomembranen kan utrette, slår til, bør det føre til Nobelprisen for Johnsen. Kilde. forkning.no ELEKTRO/ELEKTRONIKK TYSK PROFFVERKTØY LEVERES MED 68 STK. VERKTØY EL.NR SE PRISEN KUN KR ,- eks. m.v.a. Lev av: Kabelskotenger Kabelkuttere Verneutstyr 1000 V m.m. og sine gode studieresultater. Årets vinnere ble Ingeborg Bergsjø i klassen økonomi, student ved UMB, Synnøve Stubø Engeskau i klassen teknologi, student ved NTNU og Mariam Kaynia i klassen IT, student ved NTNU. Therma Elektro Tlf E-post: 4300 SANDNES Fax Hjemmeside: (www.therma-elektro.no) NY TEKNIKK 05/2007 5

6 6 NY TEKNIKK 05/2007

7 Leder Økotrender Nå er det økologi som gjelder, og som selger. Økologi handler om menneskenes forhold til og tilpasning til naturen rundt oss, for å si det litt enkelt. Økologi er blitt et moteord. Antakelig er vi bare i starten av en periode der økologisk tenking vil gjennomsyre det meste, også når det gjelder innovasjoner og bedriftsledelse. Denne utgaven av Ny Teknikk viser at vi også er opptatt av dette. Vi har en lengre omtale av Neomans nye hybridbuss. Hybridløsningen er tatt i bruk i personbiler allerede. Men hybridbusser er noe nytt og uprøvd. Løsningen er basert på en såkalt seriell kobling av elektormotor og dieselmotor som hver for seg kan drive bussen fremover. Overskuddsenergi blir lagret og gjenbrukt. Den avanserte motorteknologien, som fremdeles er på forskningsstadiet, skal gi bussene en drivstoffbesparelse på mellom 20 og 25 prosent. Det er bra for bymiljøet. I avisen kan du også lese om miljøprisen Glassbjørnen. Har bedriften din utviklet miljøteknologi eller andre typer miljøeffektive produkter, kan du delta. Søknadsfristen er 17. september, så det er ennå tid. I seksjonen Energi skriver vi om Statnetts grønne strøm, i seksjonen om HMS kan du lese om Jotuns Tomt & Tørt -program, og i seksjonen Ferie og fritid presenterer vi Norges første økologiske reisebyrå, Essenz Unlimited. Konseptet bygger på at reisene skal ha en global forankring, de skal ha tilknytning til natur og miljø, og deltakerne skal lære noe gjennom reisen. Og enda et poeng: Det skal ikke koste altfor mye, slik at flest mulig kan være med på turene. God tur og god lesning! Samarbeider best med utlandet Norske bedrifter som samarbeider med bedrifter i utlandet, lykkes bedre med nyskapning, viser en undersøkelse fra Innovasjon Norge. Utenlandske samarbeidspartnere spiller en større rolle i norsk produktutvikling enn det norske partnere gjør. Det går fram av en undersøkelse blant bedrifter som får støtte fra IFU-ordningen til Innovasjon Norge. IFU-bedriftene får støtte i form av tilskudd til forsknings- og utviklingskontrakter. Målet er at de skal utvikle nye produkter, tjenester eller prosesser i et forpliktende samarbeid med en næringslivspartner i Norge eller i utlandet. - Mange av IFU-bedriftene er teknologibedrifter som søker ut av Norge for å finne samarbeidspartnere med den rette teknologiske og markedsmessige spisskompetansen. Gode internasjonale samarbeidsrelasjoner gir større markedsmuligheter og økt kompetanse om globale kundebehov, sier spesialrådgiver Astrid Langeland i Innovasjon Norge. De norske bedriftene mener de utenlandske kundebedriftene har bedre innsikt i aktuelle markedsbehov, og at de har en bedre markedsposisjon enn det norske samarbeidspartnere ofte har. Krevende Å lykkes med nye produkter og tjenester er krevende. Mange norske bedrifter velger å samarbeide med andre bedrifter om forskning og utvikling. - De aller fleste bedriftene i undersøkelsen lykkes med sine utviklingsprosjekter. Men det er markedskunnskapen de får gjennom samarbeidet med de krevende kundene som er avgjørende for om de også lykkes i markedet, sier Langeland. Omtrent hver tredje bedrift som får IFU-støtte fra Innovasjon Norge, har en utenlandsk samarbeidspartner med på prosjektet. - Dette er ofte store og krevende partnere med god innsikt i globale markedsbehov. Det gir de norske bedriftene drahjelp, slik at de raskere når det internasjonale markedet, sier Langeland. Mange utenlandske selskaper ønsker å samarbeide med norske bedrifter om forskning og utvikling. - Flere norske bedrifter er i verdensklasse på sitt område. De er etterspurte samarbeidspartnere, sier Langeland. Rekordstøtte I år skal Innovasjon Norge investere nesten en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom forskningsog utviklingskontrakter. Fra 1995 til 2005 er det investert til sammen 570 millioner kroner gjennom IFUordningen. Alle norske bedrifter kan søke om støtte, men terskelen for å komme med er høy. - Vi stiller strenge krav. Produktene som utvikles, skal ha et høyt innovasjonsnivå, betydelig internasjonalt markedspotensial, og søkerbedriftene må kunne samarbeide med svært krevende partnere, sier Langeland. IFU-ordningen IFU-ordningen er en støtteordning under Nærings- og handelsdepartementet, administrert av Innovasjon Norge. IFU, Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, er støtte til samarbeidsprosjekter mellom en leverandørbedrift og en kundebedrift i Norge eller i utlandet om produkt- eller tjenesteutvikling. BIA gir støtte til arenaer, nettverk og konferanser BIA lyser ut midler som skal gå til å støtte etablering og drift av arenaer og nettverk. Det er også mulig å søke om konferansestøtte. Søknader mottas fortløpende. Arena- og nettverksstøtten skal gå til etablering og drift av arenaer og nettverk innenfor temaområdene i BIA. Aktuelle arena/nettverksområder kan for eksempel være norske svar på EUs teknologiplattformer og BIAs tverrfaglige temaområder. Arenaene/nettverkene kan være av ulik karakter. Felles for dem skal være at de er redskap for prosjektgenerering, spredning av resultater fra prosjekter og annen informasjonsformidling i tillegg å være en møteplass for relevante aktører. Konferansestøtte kan også søkes fortløpende. Det kan gis to ulike støttebeløp: kroner eller kroner. Støtte på kroner forutsetter at Forskningsrådet har anledning til å påvirke programmets innretning ved å sitte i programkomiteen. Støtte kan bare gis til dekning av direkte utgifter, f.eks. lokaler. Se og søk på BIA. NY TEKNIKK 05/2007 7

8 Nye PDA-er fra Opticon og Motorola Teknikk og Trender Bosch med ny borhammer Den nye slaghammeren fra Bosch, GSH 16, oppgis å være mer holdbar, gi større effektivitet og færre vibrasjoner enn tidligere utgaver. Opticon og Motorola(Symbol) lanserer i disse dager hver sin PDA som har mulighet til å lese strekkoder. Produktene skal være spesielt nyttige for folk på farten som trenger et mobilt kontor. Det spesielle med disse produktene i forhold til andre PDA-er, er at de inkluderer muligheten til også å lese strekkoder. Derfor skal de nye produktene, Opticon H-16 og Motorola MC 35, være godt egnet for bruk innenfor feltsalg, feltservice, helsevesen og andre områder den man trenger mulighet for å lese strekkoder og i tillegg ha mobiltelefon og muligheten til å sende og motta e-post. Produktene er levringsklare medio mai. Distributør i Norge er Ingram Micro SymTech Divison, tlf: Ny kolleksjon vernebriller fra Zekler Motoren er på 1750 watt, og den pneumatiske hammermekanismen har en slageffekt på opp til 45J. Bosch opplyser at hammeren bryter ca kilo B25/30-betong på én time. GSH 16 har et vibrasjonsnivå på under 10m/s2. På/av-knappen kan betjenes med én finger. Borhammeren har et 28 mm sekskantet skaft og leveres i en transportkoffert med hjul. Med rullestol over stokk og stein Denne rullestolen, som er utviklet av ingeniører hos tyske Otto Bock, åpner nye muligheter for bevegelseshemmede. Rullestolen er beregnet å kunne brukes i ulendt terreng. Det er en slags geländerwagen for rullestolbrukere. Den har firehjulsdrift, hybridmotor og et elektronisk assistansesystem. Skulle den velte, sørger en bøyle over setet for å brukeren unngår skade. Rullestolen har fått navnet Superfour. (www.franuhofer.de) Svinghjul gjør båtturen mer behagelig Zekler 80 er benevnelsen på en ny kolleksjon vernebriller. Brillen er antidugg- og ripebehandlet og har linse av polykarbonat. De oppgis å absorbere 99,9 % av UVstrålingen. Brillene leveres med justerbart hodebånd samt avtakbare brillestenger, noe som gjør dem anvendelige i kombinasjon med hørselvern. Brillene leveres med klar eller grå linse. (www.skydda.no) Den italienske båtprodusenten Feretti Yachts har i samarbeid med Mitsubishi Heavy Industries utviklet båter med såkalt Anti Rolling Gyro, et svinghjul som skal hindre at båten krenger. Hjulet, som er roterende og ganske tungt, er montert nederst i båten. Det bremser krengingen kraftig og gjør båtturen mer behagelig. 8 NY TEKNIKK 05/2007

9 Ny teknologi gjør tekstilene levende Philips har utviklet tekstiler med innebygde, lysende dioder i forskjellige farger. Lysene kan skape forskjellige mønstre og animasjoner. Teknologien kan benyttes i Denne hansken er utviklet for å dekke behovet til arbeidsutstyr innenfor elektronikk-, bil- og kjemiindustrien. Produksjonen innenfor for eksempel elektronikkindustrien omfatter ofte mange små, følsomme komponenter og stiller høye krav til finmotorikk. Arbeidsutstyret må ikke hindre arbeidet. Samtidig skal det beskytte mot statisk elektrisitet. Denne hansken NY TEKNIKK 05/2007 klær, sengetøy, håndklær, gardiner osv. og endrer ikke tekstilenes naturlige mykhet. (www.research.philips.com) Hanske som skaper mindre spenning oppgis å tilfredsstille disse kravene. Den er fremstilt av lær og designet for å gi brukeren maksimal fingerspissfølelse og fullgod beskyttelse for både bruker og produkt. Den er ESD-godkjent av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Slik godkjenning innebærer at den er testet i forhold til elektrostatisk utlading (Electric Static Discharge). (www.skydda.no) Annerledes drikkeopplevelse med nytt sugerør Sugerør tilfører drikkepakninger en utvidet funksjon. Derfor har mange aktører på dette markedet for lengst utviklet varianter som følger pakningen og gjør det enkelt å komme til innholdet. Særlig blant barn er dette et populært hjelpemiddel. Tetra Pak har et stort sortiment av slike rør, og en av de nyeste kalles Sensory straw. Det har fire små hull stanset i enden, som etter sigende skal gi en annerledes drikkeopplevelse. Kilde: Teknikk og Trender Hanskesko for bedre grep Denne skoen, som er mellomting mellom en sko og en hanske, er designet av Vibram. Den skal gi en følelse av å gå barbent samtidig som et fleksibelt stoff, såkalt vibramskinn, beskytter foten. Skoen skal gi et godt grep, spesielt på fuktige overflater. (www.vibramfivefingers.com). Ny serie vinkelslipere Kompaktkamera med 12,1 megapiksler Casio har lansert et nytt flaggskip i Exilim-serien, Casio Exilim Zoom EX- Z1200. Dette er det første kompaktkameraet med så mye som 12,1 megapiksler. Den høye oppløsningen gjør det mulig å skrive ut krystallklare bilder i store formater eller bare utsnitt av bilder. Kameraet er utstyrt med et autofokussystem som følger motivet og skal gi skarp fokusering og riktig eksponering av et ansikt ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og teknologi for analyse av bevegelse. Milwaukee introduserer en helt ny serie med elektroniske, tohånds vinkelslipere i 2100 W-klassen. De nye vinkelsliperne er utstyrt med beskyttelsesskjerm som kan stilles inn uten bruk av verktøy/nøkkel. Vinkelsliperne har 2100 W Protector-motorer som er epoxybelagte for å beskytte mot støv. Toppmodellene er utstyrt med et Anti-Vibrations-System (AVS), som innebærer et avvibrert støttegrep og motorhus samt et såkalt Autobalancer-system, som skal redusere vibrasjonene markant. Det roterbare hovedhåndtaket kan stilles inn i syv forskjellige posisjoner. En trefingerbryter setter verktøyet i aktivitet med et lite trykk. Veiledende pris er kr ,-. Ny kapp-/gjærsag fra Festool Leverandøren Motek AS sier dette om den nye kapp- /gjærsagen, Kapex KS 120 EB: Med et presist glideanlegg, egen finjustering av hellingsvinkel og to laserstråler som nøyaktig markerer kuttet på begge sider av sagbladet hjelper Kapex deg å utføre arbeid hurtig og presist i en ny og overlegen kvalitet. Ved bruk av den medfølgende, justerbare vinkelen overfører og halverer du vinkler enkelt - ingen utregning. Alle funksjoner betjenes fra forsiden, slik at sagen kan stå helt inntil en vegg. Tvingen, som er tilpasset Kapex, gjør at en kan spenne fast arbeidsstykker. Sagen har en egen oppbevaringsplass for nettkabel. Motek opplyser at sokkelog dekklister opp til 120 x 120 mm kan kappes og gjæres vertikalt. Hulkillister opp til 168 mm kan kappes og gjæres i original vegg- /tak-posisjon. Planker og paneler opp til 305 x 88 mm kan kappes. Justerbar hastighet og spesialsagblad gjør at en kan kappe ikkejernholdige metaller og plast. (www.motek.no) 9

10 10 NY TEKNIKK 05/2007

11 NY TEKNIKK 05/

12 12 NY TEKNIKK 05/2007

13 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Nytt utstyr for dosering av olje, fett og væsker: fyller riktig væske og mengde Et nytt elektronisk styrt doseringsutstyr for fylling av olje fett og liknende væsker innenfor industri og verksted lanseres av Alentec & Orion. Enklere og raskere Det nye væskedoseringsutstyret har flere funksjoner tilpasset arbeidsoppgaver innenfor produksjons- og verkstedsindustrien. Doseringsenheten oppgis å være godt kapslet med en robust konstruksjon, der styreenhet og elektronikk er separert fra tappehåndtak og munnstykke. En nyutviklet programvare gjør at man kan programmere inntil 16 faste mengder. Fordelen oppgis å være enklere håndtering av utstyret, raskere arbeid og redusert risiko for feildosering. Programmeringen gjøres via fire knapper direkte på boksen. - Dette er utstyr som øker kvaliteten på utført jobb, samtidig som produksjonsøkonomien blir bedre, forklarer Lennart Bergh, eksportsjef hos Alentec & Orion. Investeringen betaler seg raskt. Konstruksjonen er robust og slitesterk i og med at all den følsomme elektronikken er montert på veggen og bare håndventilen blir utsatt for mekanisk slitasje. Det gjør at levetiden blir lang. Verksted og industri Muligheten til å kunne legge inn 16 faste forhåndsvalgte mengder dekker en stor del av produksjonsbehovene innenfor verksted og industri. - Man velger hvilket program som skal kjøres via knappene, og deretter fylles eksakt riktig mengde væske automatisk, fortsetter Lennart Bergh. Risikoen for at man skal fylle feil mengde eller feil væske blir minimal. Arbeidet går betydelig raskere i og med at alt finnes forhåndsprogrammert. Både operatør og bedrift får en klar forbedring. To varianter Alentec & Orion har utviklet to varianter av doseringsutstyret, en der knappene sitter direkte på boksen og en med en kabeltilkoblet knappeboks. - Utstyret er effektivt og er allerede i drift i produksjonsanlegg hos enkelte av kundene våre, blant annet flere internasjonale kjøretøyprodusenter og verkstedsbedrifter, avslutter Bergh. NY TEKNIKK 05/

14 Hurtigere monteringstid i EMC-installasjoner AGRO har utviklet en tidsbesparende EMC-nippel i henhold til CENELEC norm EN Navnet er EMC RAPID. Resultatet er en kortere monteringstid for den travle installatør og tavlebygger. AGRO er en av Europas førende fabrikanter av nipler. EMC-nippelen oppgis å gi en svært god kombinasjon av lukkemekanisme og kontaktflater. Materialet er forniklet messing, og pakningen (TPE) er beregnet på temperaturområdet fra - 40 til C. EMC-nippelen har tetningsklasse IP 68. Nippelen er tilgjengelig i metriske gjenger fra M8 til M63 med både kort og langt gjengeparti. Den kan også leveres i Pg. For nærmere informasjon kontakt HF Danyko AS på telefon NY TEKNIKK 05/2007

15 NY TEKNIKK 05/

16 Trådmatter som separerer væskedråper fra gass Trådmatter brukt til å separere væskedråper fra gass er tema i doktoravhandlingen til sivilingeniør Thomas Helsør (30) fra Bærum. Han har disputert for graden PhD ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Forsøkene er utført ved NTNU (atmosfærisk trykk) og ved Statoil Forskningssenter på Rotvoll, Trondheim, (høyt trykk). Helsør har målt trykkfall, væskeinnhold og separasjonseffektivitet. Han har også utarbeidet trykkfallskorrelasjoner både for tørr og våt gass og har målt unike eksperimentelle trykkfallsdata basert på reelle fluidsystemer og relevante trykk (opp til 92 bar). Videreutvikling Arbeidet kan bli brukt som utgangspunkt for å videreutvikle trykktapskorrelasjonene som er utarbeidet. Økt kunnskap om trådmatter generelt og bruk i separatorer kan bli benyttet til å forbedre design og dermed også effektivitet. Slikt separatorutstyr er i bruk daglig både offshore og på land, og økt effektivitet her vil ha stor positiv innvirkning på driften av prosessanlegg. Avhandlingen Avhandlingen har tittelen Eksperimentell studie av trådmatter. Arbeidet er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med professor Hallvard F. Svendsen som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og HiPGaS partnere (Statoil AS, ConocoPhillips, Norsk Hydro AS, Vetco, FMC Kongsberg Subsea og Aker Kværner). Thomas Helsør er sivilingeniør (2002) fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU. Han er ansatt som prosessingeniør i Sørco. WAGOintegrasjon WAGO lanserer nå en KNX TP-modul som inngår i 750-serien, og som har KNX/EIB-kommunikasjon via 2-tråd. Derved får man EIB-signalene inn på for eksempel Ethernet, LON eller andre kontrollere fra WAGO. Her kan man altså kombinere standard signaler og EIB-signaler på samme kontroller, og man kan sette anlegget opp som vanlig med ETS3 software. Kommunikasjon mellom EIB utrustning og andre systemer er dermed enklere og mer kostnadseffektiv enn noen gang ifølge Wago. 16 NY TEKNIKK 05/2007

17 Mer effektiv solcelleproduksjon Solcellepaneler gir fornybar energi uten å forurense. Men materialene i disse panelene kan lett få skader under produksjonen. Ny forskning ved Norut Teknologi kan redusere disse problemene. Hvorfor har solcelleskivene så lett for å sprekke? En ny beregningsmodell fra Norut Teknologi kan gi svar. Dermed kan det bli lettere å produsere solcellepaneler. Det kan gi lavere produksjonskostnader og større utbredelse av solcelleteknologien. Det betyr igjen mindre forurensning - og mindre utslipp av drivhusgasser. Utsatte silikonskiver Solcellepanelene består nemlig blant annet av wafers, eller tynne skiver av silikon. Disse skivene er drøyt 15 ganger 15 centimeter store og er en av de viktigste komponentene i solcellepanelene. Og de må tåle store belastninger under produksjonsprosessen. Seniorforsker Joselito Cariaga ved Norut Teknologi forteller at disse skivene blir lagt i syrebad før de sages opp i ferdige enheter. Deretter fraktes de til solcellefabrikken, sendes på transportbånd og plukkes opp av robotarmer, før de blir montert i nye solcellepaneler. Men mange av disse skivene klarer ikke så store påkjenninger og sprekker opp. Og det koster penger og betyr tregere produksjon. Men nøyaktig hva får dem til å sprekke, og hvorfor sprekker de på den måten de gjør? Effektiviserer miljøteknologien Nå har Cariaga laget en beregningsmodell som kan forutsi hvordan silikonskivene i solcellepanelene oppfører seg ved belastning. Det kan få stor betydning for å effektivisere produksjonen av disse skivene. Når man vet hvordan skivene oppfører seg, og hva de tåler, kan man legge opp produksjonen slik at de klarer seg bedre gjennom denne prosessen og kan brukes i solcellepanelene uten skader. Det betyr igjen at det blir både lettere og raskere å produsere miljøvennlige solcellepaneler, som gir ren, miljøvennlig energi tilbake. Forskningen er finansiert av RDA Ofoten, støtteordningen som ble innført som kompensasjon da den differensierte arbeidsgiveravgiften ble avviklet i Kilde: Norut Teknologi LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: NY TEKNIKK 05/

18 En ny gren innenfor kabelbeskyttelse En ny kabelbeskyttelse i form av et T-stykke har sett dagens lys. Det nye T-stykket har fittings med hurtigkobling. Ved montasje presses røret inn i fittingen for å oppnå en tett (IP 66), sterk og sikker forbindelse. Forbindelsen oppgis også å være god ved vibrasjoner. Den nye kabelbeskyttelsen gir mulighet for hurtigere installasjon og dermed lavere omkostninger. Nyheten kommer fra Flexicon i England, som i Norge representeres av HF Danyko AS. Det som skiller dette T- stykket fra konkurrentenes produkter, er det er lett, og at det kan mnteres hurtig, opplyser selskapet. Det kan tilpasses til rør av forskjellige størrelser. Som utgangspunkt gir T-stykket mulighet for 3 stk. 28 mm rør, men ved bruk av en reduksjoner kan T-stykket brukes til 21, 16 og 13 mm rør i kombinasjon. Installasjonen lettes ved et avtagbart lokk i senter og hurtigkobling. Demontering av rør og reduksjoner skjer ved hjelp av en standard skrutrekker. Det nye FPA T-stykket er fremstilt av grå eller svart PA6-nylon som har halogenfrie og brannhemmende egenskaper. Tetthetsgraden er standard IP66, men kan oppgraderes med en ekstra pakning til IP68 ved behov. - I Flexicons hjemland er tendensen klar: Tidsbesparelsen ved bruk av FPA T- stykket er nå så velkjent, at systemet er det hurtigst voksende i England. Vi arbeider fortsatt med å utvikle systemet med flere varianter som kan gjøre installasjonen enda lettere, hurtigere og dermed billigere for installatøren, uttaler Jim Parkinson, salgs- og marketingdirektør for Flexicon. For nærmere opplysninger kontakt HF Danyko AS på telefon Små sveiseapparater for isolasjonsstifter og mindre bolter. Stål, rustfritt stål, aluminium m.m. Større apparater for bolter opptil 30 mm Ø. Automatiske boltsveisesystemer. Bordmodeller. Salg, utleie, service. Be om utførlig informasjon! 18 NY TEKNIKK 05/2007

19 John-Ansgar Karlsen ansatt i TESS John-Ansgar Karlsen (43), Lier, er ansatt som prosjektdirektør i TESS AS fra 1. mai Han har 20 års erfaring fra lederstillinger i nasjonal og internasjonal olje- og gassindustri, blant annet fra arbeid med restrukturering og strategisk utvikling av forretningsområder, oppbygging og ledelse av internasjonale prosjekter, utvikling av plattformer og undervannsinstallasjoner, samt innkjøp og forsyning til større prosjekter. John-Ansgar Karlsen er maskiningeniør med tilleggsutdanning i undervannsteknologi. Han har i tillegg gjennomført flere studiekurs med spesiell vekt på administrasjon og prosjektledelse. John-Ansgar Karlsen kommer fra stilling som senior project manager i FMC Kongsberg Subsea AS. Der hadde han ansvaret for en internasjonal prosjektportefølje for det australske oljeselskapet Woodside, der FMC-teknologi ble tatt i bruk på flere kontinenter. 450 personer var til enhver tid knyttet til prosjektene, som hadde en samlet verdi på nærmere én milliard dollar. John-Ansgar Karlsen kom til FMC Kongsberg Subsea AS i 2003 etter åtte år hos Kværner Eureka AS på Tranby i Lier. Der var han blant annet viseadministrerende direktør for olje- og gassdivisjonen og medlem av den administrative ledergruppen. Han har også erfaring som senior prosjekt engineer hos Akers Engineering AS, Oslo og ledelse av internasjonale prosjekter hos Kværner Subsea Contracting, Oslo. Ansgar har vært bosatt og jobbet i bl.a. USA, Italia, England og Nordsjøen. NY TEKNIKK 05/

20 Nye nivåsensorer fra Bürkert Bürkert lanserer en ny serie nivåsensorer. De kommer i tillegg til ultralydsensorene av typen 8175 og er gitt betegnelsene 8176, 8177 og 8178 kontinuerlige ultralydsensorer. Lanseringen vil utvide måleområdet og typen medier de kan brukes for. I områder der det kreves egensikkert utstyr, tilbys disse sensorene med ATEX- og FM-godkjenning. I tillegg til utvidelsen av ultralydprogrammet lanserer de også sin nye nivåradar, guided radar med betegnelsene 8185 og Ved å utnytte TDR-teknikken (Time Domain Reflectometer) kan selskapet tilby løsninger for måling av nivå, der også bulkmaterialer, for eksempel flyve-aske, korn, plastgranulat og pulver inngår, i tanker på opptil 32 meters høyde, og til væsker med dielektrisk verdi så lav som 1,7. Nivåsensorene kan også brukes til tankmåling, der det kreves full sterilitet som for matog drikkevarer og i farmasøytiske applikasjoner, der temperaturer opp mot 150 C og trykk på 40 bar kan forekomme. Serien av sensorene er basert på vibrasjonsgaffelteknikk av typen 8110, som er mye brukt til punktnivåmålinger i krevende applikasjoner. Serien utvides med nye produkter av type 8111 og Her utnyttes nyeste piezo-elektrisk teknikk. Produktene er egnet til overvåking av tom tank eller lekkasjer, til sikker og repeterbar overfyllingsbeskyttelse, beskyttelse av pumper mot tørrkjøring og mengdeovervåking i områder der egensikkerhet kreves. 20 NY TEKNIKK 05/2007

21 Saint-Gobain Ceramic Materials blir med på Sørlandets solcelleeventyr Saint-Gobain Ceramic Materials AS investerer 30 millioner kroner i miljøproduksjon. Med det rustes de tradisjonsrike industribedriftene for fremtiden, og tar det første steget inn i Sørlandets solcelleeventyr. Kjempesatsing innenfor miljøindustri Allerede i dag leverer silisiumsfabrikkene i Lillesand og Arendal komponenter til miljøvennlige produkter, men nå skal det satses stort på å tilpasse silisiumkarbid til solcelleindustrien. Administrerende direktør Lars Petter Maltby tror satsningen markerer noe for hele prosessindustrimiljøet på Sørlandet, som både er voksende og innovativt. - Landsdelen står overfor en kjempesatsing på miljøindustri. Det investeres og satses stort både ved blant annet Elkem Solar og Xtrata Nickel i Kristiansand. Etter den massive utflaggingen av industriarbeidsplasser som startet i 2001, har nå internasjonale industriselskaper vist at det er mulig å få til en sterk vekst i produksjon av høyverdige teknologi- og miljøprodukter i Norge, sier Maltby. Produksjonsanlegget i Eydehavn - Solenergi er et forretningsområde som vokser enormt. Silisiumkarbid er, i tillegg til superrent silisium, en av de viktigste komponentene ved i solcelleproduksjon. Målrettede miljøtiltak i de store industrilandene gjør at etterspørselen øker. Det er ved Saint-Gobains produksjonsanlegg i Eydehavn i Arendal at det i første omgang skal investeres. Den gamle ovnsproduksjonen er lagt ned, og nå skal gammelt produksjonsutstyr erstattes med nytt. Investeringene er ventet å gi en årlig omsetningsvekst fra 2008 på minimum 10 % pr. år, med forventet ytterligere økning i årene fremover. Saint-Gobain-konsernets fabrikker på Sørlandet må konkurrere om investeringsmidler med selskaper over hele verden, så Lars Petter Maltby er fornøyd med salgsjobben som er gjort innad i konsernet. - Vi har fått det til fordi vi har et innovativt og kompetent miljø ved våre fabrikker i Arendal og Lillesand, sier Maltby. Ny serie betjeningsmateriell fra Baco Den nye serien oppgis å ha mange forbedringer, blant annet optimert størrelse, LED-teknologi og et fleksibelt tilkoblingssystem. Det skal være enkelt å montere. Denne nye serien har IP66 og IK05 som standard. Baco opplyser at de gir ti års garanti på alle produkter. For nærmere opplysninger ring OEM Automatic AS NY TEKNIKK 05/

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 03 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer