Kreditor- foreningen Vest under endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreditor- foreningen Vest under endring"

Transkript

1 årsrapport

2 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto: David Zadig/www.brb.no. Administrerende direktør Henning Hauso. Foto: Morten Wanvik Leder 3 Om Kreditorforeningen Vest 4 Sterk på kommunikasjon 5 Produkter og tjenester 7 Omdømme 8 KV er blitt samvirkeforetak 11 KV Satser på Vestlandet 12 Teamorganisering 14 Team Innfordring 1 16 Team Innfordring 2 17 Team LI 18 Team Back Office 19 Call Center 20 Salg og marked/stab 21 KV Bergen 22 KV Stavanger 25 Styret 26 Styrets årsberetning 27 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Noter 34 Revisors beretning 38 Kreditor- foreningen Vest under endring Markedsorientering og prestasjonskultur i alle deler av virksomheten Konkurransen i inkassomarkedet er stor. Derfor er det avgjørende å fremstå med tydelighet hvorfor kundene skal velge nettopp Kreditorforeningen Vest (KV) og ikke våre konkurrenter. KV har derfor sammen med de andre foreningene tilsluttet Norges Kreditorforbund, initiert et omfattende prosjekt med fokus på merkevaren «Kreditorforeningen». Posisjoneringsarbeidet vil være ferdig i løpet av første del av Som en del av denne prosessen har KV allerede besluttet å styrke det vi er best på; kvaliteten på inkassoarbeidet og den personlige kontakten med både kunder og skyldnere. I motsetning til mange av våre konkurrenter beholder vi praksisen med å la alle våre saksbehandlere ta inkassobevilling. Dette gir trygghet for at vi utøver «god inkassoskikk». I 2012 ble inkassoavdelingene organisert i team ledet av teamledere med personalansvar og resultatansvar. Saksbehandlerne skal fortsatt ha kundeansvar, men med dedikerte team vil vi oppnå større fleksibilitet og kunnskapsdeling. Teamlederne skal sette fokus på «kontinuerlig forbedring» (leanmetodikk) av alle arbeidsprosesser. Tydelige mål for løsningsgrad og kvalitet samt hyppige målinger av resultatforbedringer skal også prioriteres. I samarbeid med de andre foreningene er det utredet hvilke bransjer vi skal prioritere ved systemutvikling, vedlikehold og kundepleie. Og ved å skreddersy løsninger for hver bransje vil vi øke kunnskapsdeling på tvers av foreningene og bedre ressursutnyttelsen. KV vil også fokusere på gode integrasjonsløsninger mot ulike økonomisystemer. Totalt sett vil alle våre satsingsområder resultere i enda bedre produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder. 2 3

3 Kvalitet på innfordring siden 1898 Sterk på kommunikasjon og personlig rådgivning Kreditorforeningen Vest SA ble etablert 7. mai 1898 av næringslivet i Bergen og er således landets eldste inkassobyrå. Selskapet har 53 ansatte og omsetningen for 2012 var på 36. mill. kroner Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen med 43 ansatte og avdelingskontor i Stavanger med 10 ansatte. Riktig og effektiv kommunikasjon handler like mye om å lytte som å gi svar. Alle henvendelser til Kreditorforeningen Vest handler om spørsmål fra kunder og svar fra våre saksbehandlere. Og det er vår oppgave å gi de riktige svarene slik at våre kunder føler seg trygge og kan ta de riktige avgjørelsene. Krediforeningen Vest endret selskapsform i desember 2012 fra forening til samvirkeforetak. Våre medlemmer betaler en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde vi 830 medlemmer og totalt oppdragsgivere. Blant våre medlemmer finnes selskaper i mange størrelser og bransjer. Alt fra landsdekkende konsern, til små lokale enkeltmannsforetak. Vårt primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest er en bedrift med høy egenkapital og solid økonomi. Dette gir oss mulighet til å satse offensivt i ett marked preget av sterk konkurranse og stadige strukturendringer. Samtidig gir det trygghet for våre medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere. Kompetansen i Kreditorforeningen Vest er av beste kvalitet. Foreningen ledes av advokat og administrerende direktør Henning Hauso og de aller fleste av saksbehandlerne har egen bevilling og lang erfaring med innfordring. Kreditorforeningen Vest er blant de 10 største inkassoforetakene i Norge. I 2012 var det 97 foretak som rapporterte til Finanstilsynet. Gjennom hele vår eksistens har kravene til god inkassoskikk vært godt fundamentert i organisasjonen. Kreditorforeningen er den største av de fire kreditorforeningene tilsluttet Norges Kreditorforbund. Norges Kreditorforbund Norges Kreditorforbund (NKF) ble etablert i 1929 etter initiativ fra Norges Industriforbund, Grossistforbundet og landets kreditorforeninger. I dag er NKF paraplyorganisasjonen for de fire kreditorforeningene i Norge KF Vest KF Sør KF Øst KF Midt Norge Foreningene samarbeider gjennom NKF om fellesfunksjoner innen marked, IKT, utvikling, kurs og opplæring. Gjennom NKF er kreditorforeningene representert med 5 regionale kontorer og har mer enn 100 ansatte. Samlet er vi rangert som den 7. største inkassovirksomheten i Norge. Men effektiv kommunikasjon handler også om tilgjengelighet, kompetanse og evnen til å skape tillit mellom mennesker. Viktige stikkord er forståelse, ærlighet og vilje til å komme videre. Fastlåste konflikter gir sjelden en vinner. Fleksible løsninger er ofte en betingelse for å komme frem til en løsning som våre kunder er tjent med. Kreditorforeningen Vest gjør alt for at våre saksbehandlere skal være tilgjengelige fordi vi vet at personlig kontakt og dialog gir betydelig høyere løsningsgrad. I tillegg til personlig kontakt og henvendelser via telefon har vi også effektive kommunikasjonslinjer via mail og internett. Vårt nettkontor er et viktig arbeidsverktøy for våre oppdragsgivere og mange nye automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner med dokumenterte resultat Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Elektronisk nyhetsbrev 8 ganger i året 4 5

4 G.O. Sars på Vågen, Bergen havn Foto: David Zadig/www.brb.no Produkter og tjenester som sikrer effektiv saksbehandling og oppdatert informasjon Inkasso Kreditorforeningen Vest bistår når betaling uteblir. I første omgang med utenrettslige løsninger sammen med skyldner. Der dette ikke er mulig iverksetter vi rettslige tiltak for å inndrive utestående krav. Utlandsinkasso Vår utlandsavdeling har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Dette sikrer våre kunder effektiv behandling av alle internasjonale krav. Faktura-administrasjon Våre tjenester frigjør bedriftens interne ressurser, reduserer kostnadene til fakturaadministrasjon og resulterer i bedre likviditet. Kredittopplysninger Mange bedrifter taper penger på kunder som ikke kan gjøre opp for seg. Våre tjenester innen kredittvurdering minimaliserer faren for økonomiske tap. Call Center Kreditforeningen Vest har et eget Call Center som arbeider aktivt for å oppnå kontakt og dialog med skyldner. Nettkontor Alle våre kunder har online-tilgang til egne inkassosaker via vårt nettkontor. Kontinuerlig oppdatering sikrer brukerne fullt innsyn i saksbehandlingen og tilgang til alle dokumenter utvekslet mellom skyldner og Kreditorforeningen Vest. Skyldnerweb En egen webside på vårt nettkontor gir også skyldneren anledning til nettbasert dialog med saksbehandler og innsyn i deler av saksbehandlingen. Bransjeløsninger Kreditorforeningen Vest tilbyr skreddersydde løsninger og spesialtilpassede systemer for en rekke forskjellige bransjer. Juridisk bistand Våre samarbeidende advokatkontorer i Bergen og Stavanger bistår våre medlemmer med fri juridisk hjelp via telefon i inkassorelaterte saker. Kurs, kompetanse og rådgivning Vi legger vekt på å heve kompetansen hos foreningens medlemmer. Derfor arrangerer vi flere typer seminarer og kurs med aktuelle emner og problemstillinger. Effektive løsninger, tilgjengelighet og oppdatert kompetanse hos våre ansatte er nøkkelbegreper for Kreditorforeningen Vest 6 7

5 vi satser alt på fornøyde kunder Kreditorforeningen Vest holder kontinuerlig fokus på kundetilfredshet. Dette er avgjørende både for oss, våre kunder og for alle vi skal hjelpe i inkassosaker. Så langt viser våre fortløpende målinger at vi skårer tilnærmet fullt hus Våre kunder opplever hver eneste dag at Kreditorforeningen Vest etterlever og oppfyller selskapets kjerneverdier. Seriøs, engasjert, trygg og fleksibel er dermed ikke bare fine ord, men tydelige kjennetegn på vår arbeidsmetode og kompetanse. De samme høye skårene får vi også på spørsmål om vår evne til løsningsorientert kunde- og saksbehandling. Høye skår på kundetilfredshet betyr tillit hos våre kunder en tillit vi skal gjøre alt for å beholde også i fremtiden. Vi gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelse hvert annet år og neste vil bli gjort i april Ved forrige undersøkelse gjennomført i 2011 fikk vi 5,2 som snittkarakter totalt for hele undersøkelsen hvorav 6 er høyest. På omdømme skåret vi 5,6. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra våre kunder og oppdragsgivere, ikke minst fordi vi tilstreber å ha en personlig og individuell oppfølging av kravene, noe som gir høy løsningsgrad og samtidig ivaretar skyldner. 1 kundefordeler 0 5,2 Mange fordeler du garantert vil sette pris på Søk på inkassosaker hos Kreditorforeningen Vest kan nå gjøres direkte fra MS Dynamics Nav, Agresso og IS Customer (CGI) Oppdatert kundereskontro sanntid adgang til alle data eliminerer forsinkelser Tidsbesparende full integrasjon mellom systemene betyr mindre manuelt arbeid Optimal oversikt alltid oppdatert status og full oversikt over samtlige krav Automatisk tilgang til alle relevante opplysninger i Kreditorforeningens nettkontor Sikkerhet alle data overføres kryptert 5 6 Foto: David Zadig/www.brb.no 8 9

6 Prosjektleder Sigve A. Haavik Martinsen sammen med tyske montører under byggingen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark. Foto: Knut Sandersen Kreditorforeningen Vest er blitt samvirkeforetak Høsten 2012 ble vedtektene i Kreditorforeningen Vest endret i samsvar med den nye loven om samvirkeforetak. Samtidig ble ny organisasjonsform formalisert gjennom foretaksregisteret. Foretaket fikk dispensasjon til å beholde foreningsnavnet. Dette var viktig for å ivareta identiteten og merkevaren «Kreditorforeningen». Det «nye» juridiske navnet er nå Kreditorforeningen Vest SA. Vi får nå et ryddig regelverk å forholde oss til samtidig som loven også bidrar til å sikre samvirkeforetakenes egenart. Samvirkeformen vil kunne gjøre oss mer interessante og unike sammenlignet med de tradisjonelle selskapsformene blant inkassoselskapene. Tidligere har foreningsformen på mange områder basert seg på ulovfestet rett og egne vedtekter. Nå må vi forholde oss til en egen lov som regulerer virksomheten vår på en detaljert måte. Hensikten med den nye lovreguleringen er å sette samvirkeformen på dagsorden, og å gi den et statusløft. Samvirkeforetakene består av over to millioner medlemmer, hvor de største er forbrukersamvirket og landbrukssamvirket, men også kraftlag, barnehager og inkassoforetak er organisert som samvirkeforetak. Gjennom den nye selskapsformen får Kreditorforeningen Vest muligheter til å dele ut overskudd fra virksomheten til medlemmene. Dette kan gi oss et konkurranse fortrinn, ikke minst blant større kundegrupper. Den nye selskapsformen kan også skape større interesse for selskapets virksomhet og deltagelse i styrende organer. Medlemmer av Kreditorforeningen må betale medlemskontingent for å kunne stemme på generalforsamlingen eller være berettiget til for eksempel utbytte fra virksomheten. Fortsatt vil det imidlertid være slik at flere kunder kan ha medlemskap sammen. Regnskapskontor som betaler på vegne av seg selv og sine klienter, selskap med datterselskap eller avdelinger, bransjesammenslutninger og medlemsorganisasjoner er eksempler på felles medlemskap. Bedrifter som ikke ønsker å betale medlemskontingent kan fortsatt bli kunder, men da uten å bli medlem. Dette innebærer at de avskriver seg muligheten til medlemsfordelene. For noen bedrifter kan dette være et alternativ når de ønsker å prøve ut samarbeidet med Kreditorforeningen Vest. Kreditorforeningen Vest vil i løpet av 2013 tilpasse organisasjonen fullt ut til et samvirkeforetak. Kundene vil få mer informasjon etter hvert utover året. Gjennom den nye selskapsformen får Kreditorforeningen Vest nå muligheter til å dele ut overskudd fra virksomheten til medlemmene

7 Kreditorforeningen Vest satser på Vestlandet Sunn forretningsdrift, krav til effektivisering og individuelle behov er ofte forskjellig fra bransje til bransje. Derfor satser Kreditorforeningen Vest på bransjekunnskap, spesialtilpassede løsninger og faglig kompetanse for å gjøre en best mulig jobb innen de ulike bransjene. I samarbeid med de andre foreningene skal Kreditorforeningen Vest satse på følgende bransjer i tiden som kommer: Energi Renovasjon Regnskap Offentlig sektor (kommuner) Netthandel Bompenger Landbruk Ved felles ressursuttak i NKF skal disse bransjene prioriteres innen systemutvikling, vedlikehold og markedstilpassing. I tillegg har Kreditorforeningen Vest valgt å satse på bank og forsikring. Fokus på energibransjen Kreditorforeningen Vest har levert innfordringstjenester til energibransjen siden I denne perioden har vi opparbeidet oss svært gode kunnskaper om de kravene energiselskapene stiller og vært en aktiv samarbeidspartner på systemutvikling. I tillegg har vi utviklet spesialtilpassede tjenester og løsninger som for eksempel: Integrasjonsløsninger for sikker og effektiv håndtering av innbetalinger Differensiert oppfølging mot skyldnerne Kartløsning som viser geografisk lokalisering av skyldnerne Automatisert oppretting av stengeordrer i en og samme operasjon Mobil innsynsløsning for bruk blant stengepersonell Depositumsløsning Eget energiutvalg Egen fagdag for energibransjen Vi er også samarbeidspartner med Enoro og CGI som er toneangivende leverandører av software-plattformer til den norske energibransjen. Glimrende kundeservice, effektive løsninger og meget god kunnskap om våre tjenester og kunder. Derfor er Kreditorforeningen Vest vår inkassoforbindelse Jorunn Bahus, Gruppeleder betaling innfordring, Lyse AS Sterk innen renovasjon og avfall Avfallsbransjen er på offensiven og blir utfordret av nye miljøkrav og spennende forretningsmuligheter. Kreditorforeningen Vest har lang erfaring med krav fra avfallsbransjen, og tilbyr også rådgivning i tillegg til innfordringstjenester. Vi tilpasser våre effektive elektroniske løsninger til bransjens økonomisystemer og kan bistå med å tilrettelegge rutiner for korrekt bruk av legalpant. Kreditorforeningen Vest har gode tekniske løsninger og mye bransjekunnskap. Selskapet er også en god rådgivende partner for oss. Vi gir Kreditorforeningen Vest vår beste anbefaling. Hanne Torhild Kleven, Ryfylke Miljøverk IKS På lag med det offentlige Det er totalt 19 fylker og 428 kommuner i Norge. Alle tilbyr et stort utvalg av tjenester. Dette resulterer i store faktureringsvolum og et stort behov for innfordringstjenester. Kreditorforeningen Vest har mange års erfaring fra det offentlige og har nå besluttet å definere offentlige krav som et av våre satsningsområder. Kreditorforeningen Vest utfordrer dermed markedslederen på dette området. Satser videre på regnskapskontor Regnskapsbransjen har fulgt Kreditorforeningen Vest i mange år. Bransjekunnskap, gode økonomiske betingelser, skreddersydde IT-løsninger, kursvirksomhet og rapportgenerator tilpasset regnskapsbyråene er bare noen stikkord for fornøyde kunder. Vi har vært medlem av Kreditorforeningen Vest i mer enn 15 år. Sammen med våre kunder har vi gjennom alle år opplevd effektive rutiner, god personlig service og faglig dyktighet. Cecilie Moen, Daglig leder, Ole Moen Bergen AS Satser på nye bransjer - netthandel, bompenger og landbruk I samarbeid med de andre foreningene har vi utredet og valgt tre nye satsningsområder. Innen bransjene netthandel, bompenger og landbruk skal vi bli en viktig aktør de neste årene. Gjenerobrer Bank og forsikring På begynnelsen av 90-tallet var Kreditorforeningen Vest et av de foretakene som hadde flest banker blant landets inkassoselskaper. I tillegg inngikk vi samarbeid med et av Norges største forsikringsselskap. Kreditorforeningen Vest satser nå mer offensivt på bank og forsikring. Ved å tilby effektive innfordringsprosesser, dedikerte kundeteam med dokumenterte resultater og den beste kundeservice skal vi bli den foretrukne samarbeidspartner. Foto David Zadig/www.brb.no 12 13

8 Team- organisering I Kreditorforeningen Vest er prestasjonskultur blitt en virkelighet hver dag Kreditorforeningen Vest har i løpet av høsten 2012 omorganisert inkassoavdelingen i Bergen. Vi har gått bort fra den tradisjonelle organiseringen hvor én enkelt saksbehandler hadde ansvaret for kundens portefølje. Innfordringen blir nå ivaretatt av team med fokus på prestasjonskultur, effektive arbeidsprosesser, kontinuerlig forbedring og Lean sier inkassosjef Linn Hagesæther. Inkassovdelingen består nå av tre saksbehandlingsteam, hvorav et team har ansvaret for kundenes kapitalgjenvinning på vår overvåkingsavdeling. I tillegg har vi et back office team som utfører støtteoppgaver for saksbehandlingsteamene og et Call Center som er knyttet tett opp mot det enkelte saksbehandlerteam. Teamene har vært operative siden 1. januar Hensikten med teamorganiseringen har vært å skape høy fleksibilitet for ressursflytting, styrke vår tilgjengelighet og å skape mer effektive arbeidsprosesser og bedre resultater. Kreditorforeningen Vest er nå mindre sårbare ved fravær og ferieavvikling, og kan i større grad sikre en kontinuerlig saksbehandling. Teamorganiseringen vil i tillegg gi større flyt av kompetanseutveksling. Kontinuerlig forbedring I 2012 innførte Kreditorforeningen Vest begrepet kontinuerlig forbedring og implementerte Lean som arbeidsverktøy. Målet er å skape merverdi ved å effektivisere og forenkle våre arbeidsprosesser. Vi fjerner oppgaver som ikke skaper verdi og fokuserer på smartere måter å utføre arbeidsoppgavene på. Vi eliminerer feil og sikrer at oppgaver utføres riktig første gang. Endringene skal resultere i kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet, høyere produktivitet og større kunde- og medarbeidertilfredshet. Gjennom Lean-metodikken settes medarbeiderne i sentrum. Det er medarbeiderne som kjenner arbeidsprosessene best, og som står nærmest til å finne endringer som gjør at vi stadig kan forbedre oss. Kreditorforeningen Vest har valgt å implementere kontinuerlig forbedring ved tavlemøter, da slike møter egner seg svært godt til medarbeiderinvolvering. Tavlemøter er korte møter med fokus på teamets sentrale mål, resultater, ressursdisponering og utfordringer som må løses for at teamet skal kunne nå sine mål. Linn Hagesæther. Foto: Morten Wanvik Når hele organisasjonen kontinuerlig leter etter forbedringspotensialer og aktivt fremmer ideer om hvordan arbeidsoppgavene kan effektiviseres, oppnår vi bedre flyt i arbeidsprosessene, fjerner flaskehalser og reduserer restanser. Kreditorforeningen Vest vil alltid lete etter smartere måter å utføre arbeidsoppgaver på. Og ved å systematisere forbedringsarbeidet skaper vi enda mer fart i vårt forbedringspotensiale. Gjennom Lean-metodikken settes medarbeiderne i sentrum. Det er de som kjenner arbeidsprosessene best, og som står nærmest til å finne endringer som gjør at vi stadig kan forbedre oss. Johan Kaggestad ressurs for Kreditorforeningen Vest innen ledelse og salg Kjent som kommentator av Tour de France, men har også vært landslagstrener i friidrett langdistanse i 9 sesonger og personlig trener for verdensstjernene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Kaggestad har i mange år arbeidet som konsulent i næringsliv og organisasjonsliv. De siste årene har han primært arbeidet med prosesser i leder- og organisasjonsutvikling. Johan Kaggestad har ved flere anledninger holdt foredrag og seminar for ansatte i Kreditorforeningen Vest. Tema har vært lederutvikling og salgstrening. Hans erfaring og kompetanse har bidratt til å avdekke potensiale i organisasjonen og gitt oss verdifulle innspill for bedre intern organisering og kundebehandling

9 Team Innfordring 1 består av teamleder Monica Sæther, Christine Endresen, Monica Hesjedal Sæthre og Hege Kleppe. Alle har lang erfaring innenfor inkassobransjen. Team Innfordring 2 Team Innfordring 2 består av teamleder Raymond Dahling, Mette Lien, Kari Næverlid og Tove Mjømen Husebø. Alle har inkassobevilling og spisskompetanse på krav fra forsikringsbransjen og renovasjon. Porteføljen de jobber med består hovedsakelig av krav fra energibransjen og kommunesektoren. I forbindelse med energikrav skal store saksmengder behandles i løpet av en kort periode. Intensiv bruk av telefoninkasso via vårt call center er derfor en viktig del av innfordringsprosessen. Teamet jobber også med fakturakrav fra blant annet bilbransjen, reiseliv, engroshandel, datarelaterte tjenester og produkter samt regnskapskontor som sender over saker på vegne av egne kunder. Kundereferanser Tafjord Marked AS Sognekraft AS Kaffehuset Friele AS Berg-Hansen Reisebureau AS Universitetet i Bergen Simas IKS Knowit Reaktor AS Teamleder Monica, Christine og Hege. Foto: Morten Wanvik Team Innfordring 1 Teamet har også ansvar for Kreditorforeningens utlandsavdeling, som ledes av Kari Næverlid. Krav knyttet til renovasjonsbransjen er sikret med legalpant i fast eiendom. I disse sakene benyttes derfor en større grad av rettslig pågang. Kundereferanser Tryg Forsikring Dekk 1 AS Vikingservice AS Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS Indre Hordaland Miljøverk IKS Alutec AS Kari, Tove, Mette og Raymond. Foto: Morten Wanvik 16 17

10 Team Team Langtidsinkasso (LI) består av teamleder Gry Haugland, Vibeke Kollanes Dahl og Hege Bjørkly. Charlotte Bjørnestad er tilknyttet teamet og jobber med langtidsovervåking av saker via vårt Call Center. Team LI Back Office Teamet utfører støtteoppgaver for saksbehandlerteamene og er bl.a ansvarlige for å registrere nye inkassosaker og kontroll av nye saker som oversendes på fil og via vårt nettkontor. Teamet har også ansvar for vår sentralbordfunksjon og postbehandling. I tillegg registrerer teamet alle dokumenter som mottas fra namsmenn og forliksråd, sjekker konkurskunngjøringer og behandler gjeldsordningssaker. Katarina, Anne Marte, Birgitte og Helene. Foto: Morten Wanvik Etter avtale med kunde legges langtidsinkassosakene inn i et eget overvåkingssystem der skyldners kredittverdighet sjekkes fortløpende samtidig som nye innfordringsskritt blir vurdert. Ikke sjelden retter skyldner selv opp sin kredittverdighet og gjør opp for seg flere år etter at en fordring er avskrevet. Langtidsporteføljen er en blandingsportefølje med saker fra de fleste av våre kunder. Gry, Hege og Charlotte. Foto: Morten Wanvik Team Back Office består av teamleder Birgitte Stegen, Helene Tvedt Westrheim, Anne Marte Rem Follesø, Katarina Gnatt og Siren Stavang

11 salg og marked Salgs- og markedsavdelingen består av 5 årsverk og er ansvarlig for salg og markedsføring av KV sine tjenester. Call Center Call Centeret har som hovedoppgave å ringe skyldnere for å få i stand betalingsavtaler. De håndterer også innkommende telefonhenvendelser. I 2012 inngikk Call Centeret ansvaret for ca betalingsavtaler. Kredittopplysninger Fakturaadministrasjon; Print, pakking og distribusjon av faktura og purring Inkassottjenester; Ordinære krav, langtidskrav/overvåking utlandsinkasso og avdragsordninger Kurs og seminarer Rådgivning og juridisk bistand Avdelingen er ansvarlig for all oppfølging overfor våre eksisterende kunder og kan bistå kundene med å tilrettelegge for effektive rutiner innen kredittadministrasjon. Kreditorforeningens regionale kursvirksomhet er også underlagt denne avdelingen. Eivind i Stavanger. Anne Lene, Håkon og Liv i Bergen. Foto: Monica Larsen og Morten Wanvik Salg/marked består av Anne Lene Arentzen, Salgsdirektør Håkon Bøe, Liv Moe- Jacobsen og Eivind Hensten. Heltidsansatte Magnus Ramnefalk, som er teamleder for CC, har hovedansvar for krav fra Lyse AS. Han har jobbet med Lyse AS siden han ble ansatt i 2005 og har et nært og godt samarbeid med Stavangerkontoret. Trine Barrett ble ansatt i 2003 og har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet hovedansvar for krav fra energibransjen. Sonja Skjoldal har vært ansatt siden 2006 og har fulgt opp krav fra helseforetak som Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Charlotte Bjørnestad ble ansatt i 2012 og har ansvar for telefonhenvendelser i saker som ligger under porteføljen langtidsinkasso (LI). Call Centeret (CC) har 4 heltidsansatte og 13 deltidsansatte som er studenter på dagtid. De heltidsansatte har hver sitt ansvarsområde og får god assistanse av de deltidsansatte. Trine, Magnus, Andre, Charlotte og Pernille. Foto: Morten Wanvik Stab består av Jan Bjarte Svabø, Cato Finsås, Kari Nygård og Gerd Knudsen. stab Enheten har ansvar for IT-drift, økonomiog regnskapsoppgaver, likviditetsstyring, personalfunksjon samt ulike administrative oppgaver. Jan Bjarte, Kari, Cato, og Gerd. Foto: Morten Wanvik

12 Kreditorforeningen Paragliding fra Ulriken, Bergen, Foto: David Zadig/www.brb.no. Vest, bergen Med ambisjon om å være en ledende aktør i vårt nærområde er Kreditorforeningen Vest sitt hovedkontor sentralt plassert i Lars Hillesgate 19 i Bergen. Kontoret har totalt 43 ansatte hvorav 17 er ansatt på Call Centeret. I Bergen sitter ledelse og stabsfunksjon, IT og økonomi. Salgs- og markedsavdelingen er også lokalisert i Bergen, men har i tillegg en representant ved kontoret i Stavanger. Kreditorforeningen Vest sin utlandsavdeling er også lokalisert i Bergen og har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere i utlandet. Markedsområdet til hovedkontoret i Bergen er primært Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ambisjonen er å være en ledende aktør i nærområdet. Hovedkontoret holder sterk fokus på kompetanse, tilgjengelighet, skreddersydde IT-løsninger og konkurransedyktige betingelser. Vi arrangerer også årlige kurs og seminarer innen inkassofaglige emner for våre oppdragsgivere. Kontoret i Bergen har samarbeidsavtale med advokatselskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth. Advokat Steinar Andersen er styreformann i Kreditorforeningen Vest. Markedsområdet til hovedkontoret i Bergen er primært Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ambisjonen er å være en ledende aktør i nærområdet

13 Utsikt fra Stavanger Kreditorforeningen Vest, Stavanger Kreditorforeningen Vest sitt kontor i Stavangerer er lokalisert i Hillevåg Næringssenter som ligger sentralt plassert i forhold til en del av våre kunder. Kontoret har 10 ansatte og har salgs- og markedsansvaret for Rogaland. Avdelingskontoret har som mål å være en ledende aktør i regionen og kan vise til sterk vekst de siste årene. Kontorets saksbehandlere har ansvaret for den totale saksporteføljen, og arbeider godt i team hvor mangfold danner grunnlaget for kreativitet, nytenking og kunden i fokus. Vi er løsningsorienterte, har høyt engasjement og effektive arbeidsrutiner. I tillegg er vi bevisst på hverandres ege skaper og ferdigheter. Avdelingskontoret har tydelige og målbare mål hvor alle er involvert i beslutningsprosessen. Vi har etablert en prestasjonskultur gjennom å ivareta individet i fellesskapet og samtidig fokusere på samspill og samstemthet. Dette skaper gode forutsetninger for å nå våre prestasjonsmål på effektivitet, produktivitet, lønnsomhet og verdiskaping. Avdelingsleder i Stavanger Monica M. Hatlen Vi avholder kurs og seminarer og tilrettelegger interne kurs tilpasset den enkelte kundens behov. Avdelingen samarbeider med Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS (EBT) som yter vederlagsfri bistand til våre kunder i enkle juridiske spørsmål. Deres kompetanse kan også benyttes på kurs og seminarer. I utlandssaker har EBT et bredt internasjonalt kontaktnett. Leder av Stavangerkontoret inngår i ledergruppen og rapporterer til øverste ledelse ved kontoret i Bergen. Bak fra venstre: Gro S. Hagen, Einar Frisvold, Hilde Faae, Liv V. Aarre, Camilla Andersen, Eivind Hensten. Sittende foran: Monica M. Hatlen og Marianne Marsli. Ine Marie Liland og Kathe Birgersen var ikke tilstede. Foto: Monica Larsen

14 STYRETS ÅRSBERETNING FOR FORENINGENS 115. driftsår Fra venstre: Steinar Johansen, Brit Synøve Ellingsen, Steinar Andersen, Henning Hauso, Jorunn Bahus og Raymond Dahling.Foto: Morten Wanvik. KREDITORFORENINGEN VESTS VIRKSOMHET I 2012 Kreditorforeningen Vest er landets eldste Kreditorforening og er den største forening av de fire foreninger som er tilsluttet Norges Kreditorforbund (NKF). Kreditorforeningen Vest ble etablert i Høsten 2012 endret Kreditorforeningen Vest juridisk selskapsform og ble et samvirkeforetak. Det samme gjelder samtlige Kreditorforeninger tilsluttet NKF. I løpet av 2012 har Kreditorforeningen Vest behandlet saker. I samme periode mottok foreningen nye inkassooppdrag. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen, med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse i Kvalebergveien 21. Det foregår ingen forsknings- og utviklingsaktivitet i foreningen. SAMARBEID MED DE ANDRE KREDITORFORENINGENE Kreditorforeningen Vest, Kreditorforeningen Sør, Kreditorforeningen i Midt-Norge og Kreditorforeningen Øst samarbeider, som medlemmer i NKF, om produkter og fellesfunksjoner, bl.a. innen marked, IT, kurs og opplæring. Samarbeidet i NKF gir grunnlag for bedre utnyttelse av felles ressurser og funksjoner. Driften av IT-systemene er organisert i et eget selskap Kreditorforeningenes Driftssentral DA ( KDS) hvor foreningene tilsluttet NKF er deleiere. NKF og KDS er egne juridiske enheter med egne styrer. Adm.dir Henning Hauso i Kreditorforeningen Vest er styreleder i NKF og KDS og styreleder Steinar Andersen i Kreditorforeningen Vest er styremedlem i de samme selskapene. Norges Faktura AS er et datterselskap av NKF og driver med fakturaadministrasjon (administrativ factoring). Dette gjør verdikjeden komplett fra fakturering til ferdig oppgjort krav. Selskapet har forretningsadresse i Steinkjer. Sammen med de øvrige kreditorforeningene er Kreditorforeningen Vest deleier i Kred. no AS i Oslo. Selskapets formål er inkassovirksomhet og andre fordringsadministrative tjenester. RAMMEBETINGELSER OG STRATEGISK RETNING Rammebetingelsene for inkassobransjen er under endring og vil i de neste årene fortsatt, for større kundegrupper, preges av relativt små byttekostnader ved skifte av inkassoleverandør. Kundenes forhandlingsstyrke og påvirkningskraft er ofte knyttet til inkassovolum og behovet for sømløse integrasjonsløsninger mot egne økonomisystemer fremstår som vesentlig ved valg av inkassator. Tradisjonelle elementer som løsningsgrad og pris blir kun avgjørende hvor de teknologiske løsningene ellers fremstår som like gode

15 Denne utviklingen vil Kreditorforeningen Vest møte med en tydelig og ambisiøs satsing på utvalgte bransjer og begrense antall leverandører slik at KV kan bruke ressursene på definerte satsingsområder. Utvikling av nye IT-løsninger har lenge vært en kritisk suksessfaktor. Kundene har krav om automatiserte integrasjonsløsninger mellom egne økonomisystem og våre inkassosystem. Kreditorforeningen Vest har derfor som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på webservice løsninger. Nettkontoret er blitt et stadig viktigere arbeidsverktøy også for våre medlemmer og mange automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Nettkontoret er også en viktig konkurransefaktor og er derfor under stadig videreutvikling. Utvikling av IT løsninger, herunder organisering av denne del av virksomheten har hatt høy prioritet i 2012, og for å sikre at styringsmodell og organisering støtter opp om de forretningsmessige mål er det satt i gang et prosjekt for å utrede og foreslå en optimal struktur og organisering. Kreditorforeningen Vest har en høy tilfredshet (KTI) blant eksisterende kunder og dette gjelder i særlig grad kundebehandling og saksoppfølgning. Fortsatt høy KTI skal være en uttalt ambisjon i planperioden. Kjennskapen til merkevaren Kreditorforeningen er imidlertid lav og en utvikling av merkevaren vil stå sentralt de neste årene med det formål å styrke konkurranseevnen. En posisjoneringsstrategi vil bli initiert i forbindelse med styrking av merkevaren de neste årene. Både en tydelig posisjonering av hva foreningene skal skille seg ut på og økt fokus på kjennskapsbygging vil stå sentralt og skal gi Kreditorforeningen Vest en økt konkurransekraft. Denne sterke lokale ambisjonen innebærer at ressursene og satsingsområdene vil prioriteres i de fire vestlandsfylkene. Selskapets overordnede mål er at Kreditorforeningen Vest skal være det mest effektive, nytenkende og ledende inkassoselskapet på Vestlandet Kreditorforeningen Vest sitt markedsområde er således fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tilgang til Oslo-regionen er regulert gjennom en samarbeidsavtale med de øvrige kreditorforeningene og kred.no. Forretningsmodell og organisering av virksomheten på tvers av foreningene skal utredes nærmere med det formål å se på uttrekk av synergier og hva som er best egnet organisasjonsmodell i forhold til selskapets virksomhet og ambisjoner. KUNDER OG MEDLEMMER Kreditorforeningen Vest er et samvirkeforetak med betalende medlemmer der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 830 medlemmer og ca oppdragsgivere. Medlemsantallet har vært stabilt over de siste årene. Foruten enkeltmedlemmer og konsern, har Foreningen bransjeavtaler med Norges Bilbransjeforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges elektroentreprenørforbund, Hordaland legeforening, Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug, Byggmesterforbundet Region Vest, Bergen Murmesterforening og Mestergruppen. PERSONAL- OG ARBEIDSFORHOLD Pr hadde Kreditorforeningen Vest 38 fast ansatte. I tillegg til de faste ansatte var 15 personer tilknyttet vårt Call Center på deltid og representerte ca 3,0 hele årsverk. 77 % av de fast ansatte, 40 % av ledelsen og 50 % av styrets medlemmer er kvinner. Sykefraværet i 2012 var på 9,8 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt. Bonususordning til de ansatte er videreført for Kreditorforeningen Vest har samarbeid med advokatfellesskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth i Bergen, og advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld, Torall AS i Stavanger. Kreditorforeningen Vest er gjennom medlemskapet i NKF kollektivt medlem i Norges Inkassobyråers Forening (NIF). YTRE MILJØ Kreditorforeningen Vests virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ÅRETS RESULTAT Kreditorforeningen Vest oppnådde i 2012 driftsinntekter på kr Dette er en nedgang fra fjoråret. Etter skattekostnad på kr viser regnskapet et årsoverskudd på kr som foreslås ført mot kapitalkonto. Kreditorforeningen Vest har en totalkapital på kr Egenkapitalen er på 88,0 %. Likviditeten er god. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og avgitt i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet justert for endringer i beholdningspostene som vist i regnskapet under note 9. Kreditorforeningen Vest har to heleide datterselskap: - KV Eiendom AS som eier seksjon 2 i Lars Hillesgt.19. Leiekontrakt med leietager utløp og seksjonen er nå lagt ut for utleie/salg. - KV Eiendom II AS som eier seksjon 4 i Lars Hillesgt 19. Kreditorforeningen Vest leier 41 % av seksjonen og har inngått fremleieavtale med NKF for deler av lokalet. Den resterende del er utleid på langsiktig leiekontrakt til Universitetet i Bergen. Det har for øvrig ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for vurdering av foreningens regnskapsmessige stilling FORTSATT DRIFT Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og regnskapet for 2012 er avgitt under denne forutsetning. Bergen, 21. mars 2013 I styret for Kreditorforeningen Vest UTSIKTENE FOR 2013 Kreditorforeningen Vest har en stabil kundemasse og har budsjettert med noe svakere omsetning i Grunnet tap av en større kunde høsten 2012 og store investeringer på IT har styret budsjettert med negativt resultat for Endringene i rammevilkår og økende konkurranse om de største kundene setter krav til kostnadskontroll både i Kreditorforeningen Vest og i bransjen totalt. God soliditet gir Kreditorforeningen Vest handlefrihet til å satse i ett tøft marked. Fornøyde kunder skapes ved at forventninger oppfylles. Dyktige og motiverte medarbeidere vil derfor også for 2013 være foreningens beste ressurs for å lykkes. Styret ser optimistisk på utsiktene for 2013 og takker de ansatte for god innsats i Henning Hauso Steinar Andersen Jorunn Bahus Administrerende direktør Styreleder Brit Synøve Ellingsen Steinar Johansen Raymond Dahling (ansattes representant) 28 29

16 Foto: David Zadig/www.brb.no Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter fra inkassosaker Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

17 balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 21. mars 2013 I styret for Kreditorforeningen Vest Henning Hauso Steinar Andersen Jorunn Bahus Administrerende direktør Styreleder Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Brit Synøve Ellingsen Steinar Johansen Raymond Dahling (ansattes representant) 32 33

18 Noter Note nr 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da konsernets virksomhet samlet ikke overstiger grensene for små foretak. Driftsinntekter Driftsinntekter blir inntektsført ved innbetaling, og korrigert for endring i mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter, og opptjente, ikke mottatte inkassoinntekter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassefisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til antatt tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har en kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Foreningens pensjonsordning er en tilskuddsplan og omfatter alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Betalt premie til forsikringsselskapet blir kostnadsført som årets pensjonskostnad. Øvrige opplysninger om pensjonsordningen er oppgitt i note 4. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Andre skatte reduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem. Note nr 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Arbeid ved andre Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Daglig leder Styret Godtgjørelser Lønn og andre avgiftspliktige godtgjørelser Det er ansatt ny daglig leder i Oppgitt lønn er samlet godtgjørelse til av- og påtroppende daglig leder. Daglig leder har samme bonusordning som de andre ansatte i Kreditorforeningen Vest. Bonusen utbetales i 2013, og er ikke inkludert i lønn til daglig leder. De ansatte har lån på til sammen kr Renten tilsvarer skattefri normrente fastsatt av myndighetene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr (ekskl.mva). Note nr 2 - Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr for påregnelige tap. Andre fordringer Kortsiktig lån Kreditorforeningenes Driftssentral DA Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende. Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Foreningen har hatt en forsikret kollektiv ytelsespensjonsordning, som omfatter alle ansatte. I 2009 ble ordningen endret til en innskuddsbasert pensjonsavtale. Ansatte med mindre enn 15 år gjenværende opptjeningstid fortsetter i gammel avtale. Pr er det 41 ansatte som er omfattet av ordningene, i tillegg til løpende utbetalinger til 8 pensjonister. Foreningen er i tillegg omfattet av AFP-ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon. Pr er det èn person ute i AFP-ordningen. Årets kostnadsførte (innbetalt) premie til kollektiv pensjonsforsikring inkl. AFP utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør pr kr

19 Note nr 5 - Varige DRIFTSMIDLER Tekst Tomt ideell andel Lars Hillesgt. 19 Inventar IT, Ktr.maskiner Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 0 % 2 % 20 % 25 % Andel tomteverdi har tidligere ikke vært skilt ut fra seksjonens verdi. Dette gjøres med virkning Avskrivninger på tomteverdi i perioden utgjør kr Årets avskrivning av bygg er redusert med dette beløpet. Skattemessige avskrivninger er tilsvarende redusert i Note nr 6 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt (-skattefordel) Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt på inntekt Skatt 28 % Årets formueskatt (0,3 %) Sum betalbar skatt på årets inntekt og formue Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats = 28 % Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note nr 7 - Skattetrekk Av bankinnskudd gjelder kr bundne skattetrekksmidler. Note nr 8 - Klientansvar/klientmidler Klientmidler utgjorde pr kr , mens klientansvaret inkl. depositum utgjorde kr Midlene blir oppbevart på egne klientkonti. Note nr 9 - Mottatte, ikke opptjente INKASSOINNTEKTER Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste iht. forskrift om årsregnskap for inkassovirksomhet. Beregnede kostnader, kr for ikke avsluttede inkassosaker, er ført mot mottatt salær kr på de ikke avsluttede saker. Note nr 10 - Investeringer i andre selskaper ANLEGGSMIDLER Selskapets aksjekapital Nr. Selskap pr Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført verdi 1 KV Eiendom AS ,00% KV Eiendom II AS ,00% Kred.no AS ,15% Egenkapital Andel skm.inntekt 4 Kreditorforeningenes Driftssentral DA ,30% Omløpsmidler Nr. Selskap Antall andeler Kurs Bokført verdi SPV Holberg Likviditet rentefond , Siste årsregnskap Datterselskap: EK Resultat KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Fordringer og gjeld samt interntransaksjoner mot datterselskap: Inntekt Kostnad Fordring Gjeld KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Investering i tilknyttet selskap (Kred.no AS) er nedskrevet med kr i forhold til kostpris. Det er gitt lån til datterselskaper til kjøp av eiendom. Lånene utgjør kr pr og renteberegnes med rentesats som på tilsvarende banklån. Rente for 2012 utgjør kr (5 %). Omløpsmidlene er vurdert til markedsverdi pr Note nr 11 - EGENKAPITALAVSTEMMING Egenkapital Årets resultat Egenkapital

20

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer