Kreditor- foreningen Vest under endring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreditor- foreningen Vest under endring"

Transkript

1 årsrapport

2 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto: David Zadig/ Administrerende direktør Henning Hauso. Foto: Morten Wanvik Leder 3 Om Kreditorforeningen Vest 4 Sterk på kommunikasjon 5 Produkter og tjenester 7 Omdømme 8 KV er blitt samvirkeforetak 11 KV Satser på Vestlandet 12 Teamorganisering 14 Team Innfordring 1 16 Team Innfordring 2 17 Team LI 18 Team Back Office 19 Call Center 20 Salg og marked/stab 21 KV Bergen 22 KV Stavanger 25 Styret 26 Styrets årsberetning 27 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Noter 34 Revisors beretning 38 Kreditor- foreningen Vest under endring Markedsorientering og prestasjonskultur i alle deler av virksomheten Konkurransen i inkassomarkedet er stor. Derfor er det avgjørende å fremstå med tydelighet hvorfor kundene skal velge nettopp Kreditorforeningen Vest (KV) og ikke våre konkurrenter. KV har derfor sammen med de andre foreningene tilsluttet Norges Kreditorforbund, initiert et omfattende prosjekt med fokus på merkevaren «Kreditorforeningen». Posisjoneringsarbeidet vil være ferdig i løpet av første del av Som en del av denne prosessen har KV allerede besluttet å styrke det vi er best på; kvaliteten på inkassoarbeidet og den personlige kontakten med både kunder og skyldnere. I motsetning til mange av våre konkurrenter beholder vi praksisen med å la alle våre saksbehandlere ta inkassobevilling. Dette gir trygghet for at vi utøver «god inkassoskikk». I 2012 ble inkassoavdelingene organisert i team ledet av teamledere med personalansvar og resultatansvar. Saksbehandlerne skal fortsatt ha kundeansvar, men med dedikerte team vil vi oppnå større fleksibilitet og kunnskapsdeling. Teamlederne skal sette fokus på «kontinuerlig forbedring» (leanmetodikk) av alle arbeidsprosesser. Tydelige mål for løsningsgrad og kvalitet samt hyppige målinger av resultatforbedringer skal også prioriteres. I samarbeid med de andre foreningene er det utredet hvilke bransjer vi skal prioritere ved systemutvikling, vedlikehold og kundepleie. Og ved å skreddersy løsninger for hver bransje vil vi øke kunnskapsdeling på tvers av foreningene og bedre ressursutnyttelsen. KV vil også fokusere på gode integrasjonsløsninger mot ulike økonomisystemer. Totalt sett vil alle våre satsingsområder resultere i enda bedre produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder. 2 3

3 Kvalitet på innfordring siden 1898 Sterk på kommunikasjon og personlig rådgivning Kreditorforeningen Vest SA ble etablert 7. mai 1898 av næringslivet i Bergen og er således landets eldste inkassobyrå. Selskapet har 53 ansatte og omsetningen for 2012 var på 36. mill. kroner Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen med 43 ansatte og avdelingskontor i Stavanger med 10 ansatte. Riktig og effektiv kommunikasjon handler like mye om å lytte som å gi svar. Alle henvendelser til Kreditorforeningen Vest handler om spørsmål fra kunder og svar fra våre saksbehandlere. Og det er vår oppgave å gi de riktige svarene slik at våre kunder føler seg trygge og kan ta de riktige avgjørelsene. Krediforeningen Vest endret selskapsform i desember 2012 fra forening til samvirkeforetak. Våre medlemmer betaler en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde vi 830 medlemmer og totalt oppdragsgivere. Blant våre medlemmer finnes selskaper i mange størrelser og bransjer. Alt fra landsdekkende konsern, til små lokale enkeltmannsforetak. Vårt primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest er en bedrift med høy egenkapital og solid økonomi. Dette gir oss mulighet til å satse offensivt i ett marked preget av sterk konkurranse og stadige strukturendringer. Samtidig gir det trygghet for våre medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere. Kompetansen i Kreditorforeningen Vest er av beste kvalitet. Foreningen ledes av advokat og administrerende direktør Henning Hauso og de aller fleste av saksbehandlerne har egen bevilling og lang erfaring med innfordring. Kreditorforeningen Vest er blant de 10 største inkassoforetakene i Norge. I 2012 var det 97 foretak som rapporterte til Finanstilsynet. Gjennom hele vår eksistens har kravene til god inkassoskikk vært godt fundamentert i organisasjonen. Kreditorforeningen er den største av de fire kreditorforeningene tilsluttet Norges Kreditorforbund. Norges Kreditorforbund Norges Kreditorforbund (NKF) ble etablert i 1929 etter initiativ fra Norges Industriforbund, Grossistforbundet og landets kreditorforeninger. I dag er NKF paraplyorganisasjonen for de fire kreditorforeningene i Norge KF Vest KF Sør KF Øst KF Midt Norge Foreningene samarbeider gjennom NKF om fellesfunksjoner innen marked, IKT, utvikling, kurs og opplæring. Gjennom NKF er kreditorforeningene representert med 5 regionale kontorer og har mer enn 100 ansatte. Samlet er vi rangert som den 7. største inkassovirksomheten i Norge. Men effektiv kommunikasjon handler også om tilgjengelighet, kompetanse og evnen til å skape tillit mellom mennesker. Viktige stikkord er forståelse, ærlighet og vilje til å komme videre. Fastlåste konflikter gir sjelden en vinner. Fleksible løsninger er ofte en betingelse for å komme frem til en løsning som våre kunder er tjent med. Kreditorforeningen Vest gjør alt for at våre saksbehandlere skal være tilgjengelige fordi vi vet at personlig kontakt og dialog gir betydelig høyere løsningsgrad. I tillegg til personlig kontakt og henvendelser via telefon har vi også effektive kommunikasjonslinjer via mail og internett. Vårt nettkontor er et viktig arbeidsverktøy for våre oppdragsgivere og mange nye automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner med dokumenterte resultat Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Elektronisk nyhetsbrev 8 ganger i året 4 5

4 G.O. Sars på Vågen, Bergen havn Foto: David Zadig/ Produkter og tjenester som sikrer effektiv saksbehandling og oppdatert informasjon Inkasso Kreditorforeningen Vest bistår når betaling uteblir. I første omgang med utenrettslige løsninger sammen med skyldner. Der dette ikke er mulig iverksetter vi rettslige tiltak for å inndrive utestående krav. Utlandsinkasso Vår utlandsavdeling har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Dette sikrer våre kunder effektiv behandling av alle internasjonale krav. Faktura-administrasjon Våre tjenester frigjør bedriftens interne ressurser, reduserer kostnadene til fakturaadministrasjon og resulterer i bedre likviditet. Kredittopplysninger Mange bedrifter taper penger på kunder som ikke kan gjøre opp for seg. Våre tjenester innen kredittvurdering minimaliserer faren for økonomiske tap. Call Center Kreditforeningen Vest har et eget Call Center som arbeider aktivt for å oppnå kontakt og dialog med skyldner. Nettkontor Alle våre kunder har online-tilgang til egne inkassosaker via vårt nettkontor. Kontinuerlig oppdatering sikrer brukerne fullt innsyn i saksbehandlingen og tilgang til alle dokumenter utvekslet mellom skyldner og Kreditorforeningen Vest. Skyldnerweb En egen webside på vårt nettkontor gir også skyldneren anledning til nettbasert dialog med saksbehandler og innsyn i deler av saksbehandlingen. Bransjeløsninger Kreditorforeningen Vest tilbyr skreddersydde løsninger og spesialtilpassede systemer for en rekke forskjellige bransjer. Juridisk bistand Våre samarbeidende advokatkontorer i Bergen og Stavanger bistår våre medlemmer med fri juridisk hjelp via telefon i inkassorelaterte saker. Kurs, kompetanse og rådgivning Vi legger vekt på å heve kompetansen hos foreningens medlemmer. Derfor arrangerer vi flere typer seminarer og kurs med aktuelle emner og problemstillinger. Effektive løsninger, tilgjengelighet og oppdatert kompetanse hos våre ansatte er nøkkelbegreper for Kreditorforeningen Vest 6 7

5 vi satser alt på fornøyde kunder Kreditorforeningen Vest holder kontinuerlig fokus på kundetilfredshet. Dette er avgjørende både for oss, våre kunder og for alle vi skal hjelpe i inkassosaker. Så langt viser våre fortløpende målinger at vi skårer tilnærmet fullt hus Våre kunder opplever hver eneste dag at Kreditorforeningen Vest etterlever og oppfyller selskapets kjerneverdier. Seriøs, engasjert, trygg og fleksibel er dermed ikke bare fine ord, men tydelige kjennetegn på vår arbeidsmetode og kompetanse. De samme høye skårene får vi også på spørsmål om vår evne til løsningsorientert kunde- og saksbehandling. Høye skår på kundetilfredshet betyr tillit hos våre kunder en tillit vi skal gjøre alt for å beholde også i fremtiden. Vi gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelse hvert annet år og neste vil bli gjort i april Ved forrige undersøkelse gjennomført i 2011 fikk vi 5,2 som snittkarakter totalt for hele undersøkelsen hvorav 6 er høyest. På omdømme skåret vi 5,6. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra våre kunder og oppdragsgivere, ikke minst fordi vi tilstreber å ha en personlig og individuell oppfølging av kravene, noe som gir høy løsningsgrad og samtidig ivaretar skyldner. 1 kundefordeler 0 5,2 Mange fordeler du garantert vil sette pris på Søk på inkassosaker hos Kreditorforeningen Vest kan nå gjøres direkte fra MS Dynamics Nav, Agresso og IS Customer (CGI) Oppdatert kundereskontro sanntid adgang til alle data eliminerer forsinkelser Tidsbesparende full integrasjon mellom systemene betyr mindre manuelt arbeid Optimal oversikt alltid oppdatert status og full oversikt over samtlige krav Automatisk tilgang til alle relevante opplysninger i Kreditorforeningens nettkontor Sikkerhet alle data overføres kryptert 5 6 Foto: David Zadig/ 8 9

6 Prosjektleder Sigve A. Haavik Martinsen sammen med tyske montører under byggingen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark. Foto: Knut Sandersen Kreditorforeningen Vest er blitt samvirkeforetak Høsten 2012 ble vedtektene i Kreditorforeningen Vest endret i samsvar med den nye loven om samvirkeforetak. Samtidig ble ny organisasjonsform formalisert gjennom foretaksregisteret. Foretaket fikk dispensasjon til å beholde foreningsnavnet. Dette var viktig for å ivareta identiteten og merkevaren «Kreditorforeningen». Det «nye» juridiske navnet er nå Kreditorforeningen Vest SA. Vi får nå et ryddig regelverk å forholde oss til samtidig som loven også bidrar til å sikre samvirkeforetakenes egenart. Samvirkeformen vil kunne gjøre oss mer interessante og unike sammenlignet med de tradisjonelle selskapsformene blant inkassoselskapene. Tidligere har foreningsformen på mange områder basert seg på ulovfestet rett og egne vedtekter. Nå må vi forholde oss til en egen lov som regulerer virksomheten vår på en detaljert måte. Hensikten med den nye lovreguleringen er å sette samvirkeformen på dagsorden, og å gi den et statusløft. Samvirkeforetakene består av over to millioner medlemmer, hvor de største er forbrukersamvirket og landbrukssamvirket, men også kraftlag, barnehager og inkassoforetak er organisert som samvirkeforetak. Gjennom den nye selskapsformen får Kreditorforeningen Vest muligheter til å dele ut overskudd fra virksomheten til medlemmene. Dette kan gi oss et konkurranse fortrinn, ikke minst blant større kundegrupper. Den nye selskapsformen kan også skape større interesse for selskapets virksomhet og deltagelse i styrende organer. Medlemmer av Kreditorforeningen må betale medlemskontingent for å kunne stemme på generalforsamlingen eller være berettiget til for eksempel utbytte fra virksomheten. Fortsatt vil det imidlertid være slik at flere kunder kan ha medlemskap sammen. Regnskapskontor som betaler på vegne av seg selv og sine klienter, selskap med datterselskap eller avdelinger, bransjesammenslutninger og medlemsorganisasjoner er eksempler på felles medlemskap. Bedrifter som ikke ønsker å betale medlemskontingent kan fortsatt bli kunder, men da uten å bli medlem. Dette innebærer at de avskriver seg muligheten til medlemsfordelene. For noen bedrifter kan dette være et alternativ når de ønsker å prøve ut samarbeidet med Kreditorforeningen Vest. Kreditorforeningen Vest vil i løpet av 2013 tilpasse organisasjonen fullt ut til et samvirkeforetak. Kundene vil få mer informasjon etter hvert utover året. Gjennom den nye selskapsformen får Kreditorforeningen Vest nå muligheter til å dele ut overskudd fra virksomheten til medlemmene

7 Kreditorforeningen Vest satser på Vestlandet Sunn forretningsdrift, krav til effektivisering og individuelle behov er ofte forskjellig fra bransje til bransje. Derfor satser Kreditorforeningen Vest på bransjekunnskap, spesialtilpassede løsninger og faglig kompetanse for å gjøre en best mulig jobb innen de ulike bransjene. I samarbeid med de andre foreningene skal Kreditorforeningen Vest satse på følgende bransjer i tiden som kommer: Energi Renovasjon Regnskap Offentlig sektor (kommuner) Netthandel Bompenger Landbruk Ved felles ressursuttak i NKF skal disse bransjene prioriteres innen systemutvikling, vedlikehold og markedstilpassing. I tillegg har Kreditorforeningen Vest valgt å satse på bank og forsikring. Fokus på energibransjen Kreditorforeningen Vest har levert innfordringstjenester til energibransjen siden I denne perioden har vi opparbeidet oss svært gode kunnskaper om de kravene energiselskapene stiller og vært en aktiv samarbeidspartner på systemutvikling. I tillegg har vi utviklet spesialtilpassede tjenester og løsninger som for eksempel: Integrasjonsløsninger for sikker og effektiv håndtering av innbetalinger Differensiert oppfølging mot skyldnerne Kartløsning som viser geografisk lokalisering av skyldnerne Automatisert oppretting av stengeordrer i en og samme operasjon Mobil innsynsløsning for bruk blant stengepersonell Depositumsløsning Eget energiutvalg Egen fagdag for energibransjen Vi er også samarbeidspartner med Enoro og CGI som er toneangivende leverandører av software-plattformer til den norske energibransjen. Glimrende kundeservice, effektive løsninger og meget god kunnskap om våre tjenester og kunder. Derfor er Kreditorforeningen Vest vår inkassoforbindelse Jorunn Bahus, Gruppeleder betaling innfordring, Lyse AS Sterk innen renovasjon og avfall Avfallsbransjen er på offensiven og blir utfordret av nye miljøkrav og spennende forretningsmuligheter. Kreditorforeningen Vest har lang erfaring med krav fra avfallsbransjen, og tilbyr også rådgivning i tillegg til innfordringstjenester. Vi tilpasser våre effektive elektroniske løsninger til bransjens økonomisystemer og kan bistå med å tilrettelegge rutiner for korrekt bruk av legalpant. Kreditorforeningen Vest har gode tekniske løsninger og mye bransjekunnskap. Selskapet er også en god rådgivende partner for oss. Vi gir Kreditorforeningen Vest vår beste anbefaling. Hanne Torhild Kleven, Ryfylke Miljøverk IKS På lag med det offentlige Det er totalt 19 fylker og 428 kommuner i Norge. Alle tilbyr et stort utvalg av tjenester. Dette resulterer i store faktureringsvolum og et stort behov for innfordringstjenester. Kreditorforeningen Vest har mange års erfaring fra det offentlige og har nå besluttet å definere offentlige krav som et av våre satsningsområder. Kreditorforeningen Vest utfordrer dermed markedslederen på dette området. Satser videre på regnskapskontor Regnskapsbransjen har fulgt Kreditorforeningen Vest i mange år. Bransjekunnskap, gode økonomiske betingelser, skreddersydde IT-løsninger, kursvirksomhet og rapportgenerator tilpasset regnskapsbyråene er bare noen stikkord for fornøyde kunder. Vi har vært medlem av Kreditorforeningen Vest i mer enn 15 år. Sammen med våre kunder har vi gjennom alle år opplevd effektive rutiner, god personlig service og faglig dyktighet. Cecilie Moen, Daglig leder, Ole Moen Bergen AS Satser på nye bransjer - netthandel, bompenger og landbruk I samarbeid med de andre foreningene har vi utredet og valgt tre nye satsningsområder. Innen bransjene netthandel, bompenger og landbruk skal vi bli en viktig aktør de neste årene. Gjenerobrer Bank og forsikring På begynnelsen av 90-tallet var Kreditorforeningen Vest et av de foretakene som hadde flest banker blant landets inkassoselskaper. I tillegg inngikk vi samarbeid med et av Norges største forsikringsselskap. Kreditorforeningen Vest satser nå mer offensivt på bank og forsikring. Ved å tilby effektive innfordringsprosesser, dedikerte kundeteam med dokumenterte resultater og den beste kundeservice skal vi bli den foretrukne samarbeidspartner. Foto David Zadig/

8 Team- organisering I Kreditorforeningen Vest er prestasjonskultur blitt en virkelighet hver dag Kreditorforeningen Vest har i løpet av høsten 2012 omorganisert inkassoavdelingen i Bergen. Vi har gått bort fra den tradisjonelle organiseringen hvor én enkelt saksbehandler hadde ansvaret for kundens portefølje. Innfordringen blir nå ivaretatt av team med fokus på prestasjonskultur, effektive arbeidsprosesser, kontinuerlig forbedring og Lean sier inkassosjef Linn Hagesæther. Inkassovdelingen består nå av tre saksbehandlingsteam, hvorav et team har ansvaret for kundenes kapitalgjenvinning på vår overvåkingsavdeling. I tillegg har vi et back office team som utfører støtteoppgaver for saksbehandlingsteamene og et Call Center som er knyttet tett opp mot det enkelte saksbehandlerteam. Teamene har vært operative siden 1. januar Hensikten med teamorganiseringen har vært å skape høy fleksibilitet for ressursflytting, styrke vår tilgjengelighet og å skape mer effektive arbeidsprosesser og bedre resultater. Kreditorforeningen Vest er nå mindre sårbare ved fravær og ferieavvikling, og kan i større grad sikre en kontinuerlig saksbehandling. Teamorganiseringen vil i tillegg gi større flyt av kompetanseutveksling. Kontinuerlig forbedring I 2012 innførte Kreditorforeningen Vest begrepet kontinuerlig forbedring og implementerte Lean som arbeidsverktøy. Målet er å skape merverdi ved å effektivisere og forenkle våre arbeidsprosesser. Vi fjerner oppgaver som ikke skaper verdi og fokuserer på smartere måter å utføre arbeidsoppgavene på. Vi eliminerer feil og sikrer at oppgaver utføres riktig første gang. Endringene skal resultere i kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet, høyere produktivitet og større kunde- og medarbeidertilfredshet. Gjennom Lean-metodikken settes medarbeiderne i sentrum. Det er medarbeiderne som kjenner arbeidsprosessene best, og som står nærmest til å finne endringer som gjør at vi stadig kan forbedre oss. Kreditorforeningen Vest har valgt å implementere kontinuerlig forbedring ved tavlemøter, da slike møter egner seg svært godt til medarbeiderinvolvering. Tavlemøter er korte møter med fokus på teamets sentrale mål, resultater, ressursdisponering og utfordringer som må løses for at teamet skal kunne nå sine mål. Linn Hagesæther. Foto: Morten Wanvik Når hele organisasjonen kontinuerlig leter etter forbedringspotensialer og aktivt fremmer ideer om hvordan arbeidsoppgavene kan effektiviseres, oppnår vi bedre flyt i arbeidsprosessene, fjerner flaskehalser og reduserer restanser. Kreditorforeningen Vest vil alltid lete etter smartere måter å utføre arbeidsoppgaver på. Og ved å systematisere forbedringsarbeidet skaper vi enda mer fart i vårt forbedringspotensiale. Gjennom Lean-metodikken settes medarbeiderne i sentrum. Det er de som kjenner arbeidsprosessene best, og som står nærmest til å finne endringer som gjør at vi stadig kan forbedre oss. Johan Kaggestad ressurs for Kreditorforeningen Vest innen ledelse og salg Kjent som kommentator av Tour de France, men har også vært landslagstrener i friidrett langdistanse i 9 sesonger og personlig trener for verdensstjernene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Kaggestad har i mange år arbeidet som konsulent i næringsliv og organisasjonsliv. De siste årene har han primært arbeidet med prosesser i leder- og organisasjonsutvikling. Johan Kaggestad har ved flere anledninger holdt foredrag og seminar for ansatte i Kreditorforeningen Vest. Tema har vært lederutvikling og salgstrening. Hans erfaring og kompetanse har bidratt til å avdekke potensiale i organisasjonen og gitt oss verdifulle innspill for bedre intern organisering og kundebehandling

9 Team Innfordring 1 består av teamleder Monica Sæther, Christine Endresen, Monica Hesjedal Sæthre og Hege Kleppe. Alle har lang erfaring innenfor inkassobransjen. Team Innfordring 2 Team Innfordring 2 består av teamleder Raymond Dahling, Mette Lien, Kari Næverlid og Tove Mjømen Husebø. Alle har inkassobevilling og spisskompetanse på krav fra forsikringsbransjen og renovasjon. Porteføljen de jobber med består hovedsakelig av krav fra energibransjen og kommunesektoren. I forbindelse med energikrav skal store saksmengder behandles i løpet av en kort periode. Intensiv bruk av telefoninkasso via vårt call center er derfor en viktig del av innfordringsprosessen. Teamet jobber også med fakturakrav fra blant annet bilbransjen, reiseliv, engroshandel, datarelaterte tjenester og produkter samt regnskapskontor som sender over saker på vegne av egne kunder. Kundereferanser Tafjord Marked AS Sognekraft AS Kaffehuset Friele AS Berg-Hansen Reisebureau AS Universitetet i Bergen Simas IKS Knowit Reaktor AS Teamleder Monica, Christine og Hege. Foto: Morten Wanvik Team Innfordring 1 Teamet har også ansvar for Kreditorforeningens utlandsavdeling, som ledes av Kari Næverlid. Krav knyttet til renovasjonsbransjen er sikret med legalpant i fast eiendom. I disse sakene benyttes derfor en større grad av rettslig pågang. Kundereferanser Tryg Forsikring Dekk 1 AS Vikingservice AS Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS Indre Hordaland Miljøverk IKS Alutec AS Kari, Tove, Mette og Raymond. Foto: Morten Wanvik 16 17

10 Team Team Langtidsinkasso (LI) består av teamleder Gry Haugland, Vibeke Kollanes Dahl og Hege Bjørkly. Charlotte Bjørnestad er tilknyttet teamet og jobber med langtidsovervåking av saker via vårt Call Center. Team LI Back Office Teamet utfører støtteoppgaver for saksbehandlerteamene og er bl.a ansvarlige for å registrere nye inkassosaker og kontroll av nye saker som oversendes på fil og via vårt nettkontor. Teamet har også ansvar for vår sentralbordfunksjon og postbehandling. I tillegg registrerer teamet alle dokumenter som mottas fra namsmenn og forliksråd, sjekker konkurskunngjøringer og behandler gjeldsordningssaker. Katarina, Anne Marte, Birgitte og Helene. Foto: Morten Wanvik Etter avtale med kunde legges langtidsinkassosakene inn i et eget overvåkingssystem der skyldners kredittverdighet sjekkes fortløpende samtidig som nye innfordringsskritt blir vurdert. Ikke sjelden retter skyldner selv opp sin kredittverdighet og gjør opp for seg flere år etter at en fordring er avskrevet. Langtidsporteføljen er en blandingsportefølje med saker fra de fleste av våre kunder. Gry, Hege og Charlotte. Foto: Morten Wanvik Team Back Office består av teamleder Birgitte Stegen, Helene Tvedt Westrheim, Anne Marte Rem Follesø, Katarina Gnatt og Siren Stavang

11 salg og marked Salgs- og markedsavdelingen består av 5 årsverk og er ansvarlig for salg og markedsføring av KV sine tjenester. Call Center Call Centeret har som hovedoppgave å ringe skyldnere for å få i stand betalingsavtaler. De håndterer også innkommende telefonhenvendelser. I 2012 inngikk Call Centeret ansvaret for ca betalingsavtaler. Kredittopplysninger Fakturaadministrasjon; Print, pakking og distribusjon av faktura og purring Inkassottjenester; Ordinære krav, langtidskrav/overvåking utlandsinkasso og avdragsordninger Kurs og seminarer Rådgivning og juridisk bistand Avdelingen er ansvarlig for all oppfølging overfor våre eksisterende kunder og kan bistå kundene med å tilrettelegge for effektive rutiner innen kredittadministrasjon. Kreditorforeningens regionale kursvirksomhet er også underlagt denne avdelingen. Eivind i Stavanger. Anne Lene, Håkon og Liv i Bergen. Foto: Monica Larsen og Morten Wanvik Salg/marked består av Anne Lene Arentzen, Salgsdirektør Håkon Bøe, Liv Moe- Jacobsen og Eivind Hensten. Heltidsansatte Magnus Ramnefalk, som er teamleder for CC, har hovedansvar for krav fra Lyse AS. Han har jobbet med Lyse AS siden han ble ansatt i 2005 og har et nært og godt samarbeid med Stavangerkontoret. Trine Barrett ble ansatt i 2003 og har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet hovedansvar for krav fra energibransjen. Sonja Skjoldal har vært ansatt siden 2006 og har fulgt opp krav fra helseforetak som Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Charlotte Bjørnestad ble ansatt i 2012 og har ansvar for telefonhenvendelser i saker som ligger under porteføljen langtidsinkasso (LI). Call Centeret (CC) har 4 heltidsansatte og 13 deltidsansatte som er studenter på dagtid. De heltidsansatte har hver sitt ansvarsområde og får god assistanse av de deltidsansatte. Trine, Magnus, Andre, Charlotte og Pernille. Foto: Morten Wanvik Stab består av Jan Bjarte Svabø, Cato Finsås, Kari Nygård og Gerd Knudsen. stab Enheten har ansvar for IT-drift, økonomiog regnskapsoppgaver, likviditetsstyring, personalfunksjon samt ulike administrative oppgaver. Jan Bjarte, Kari, Cato, og Gerd. Foto: Morten Wanvik

12 Kreditorforeningen Paragliding fra Ulriken, Bergen, Foto: David Zadig/ Vest, bergen Med ambisjon om å være en ledende aktør i vårt nærområde er Kreditorforeningen Vest sitt hovedkontor sentralt plassert i Lars Hillesgate 19 i Bergen. Kontoret har totalt 43 ansatte hvorav 17 er ansatt på Call Centeret. I Bergen sitter ledelse og stabsfunksjon, IT og økonomi. Salgs- og markedsavdelingen er også lokalisert i Bergen, men har i tillegg en representant ved kontoret i Stavanger. Kreditorforeningen Vest sin utlandsavdeling er også lokalisert i Bergen og har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere i utlandet. Markedsområdet til hovedkontoret i Bergen er primært Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ambisjonen er å være en ledende aktør i nærområdet. Hovedkontoret holder sterk fokus på kompetanse, tilgjengelighet, skreddersydde IT-løsninger og konkurransedyktige betingelser. Vi arrangerer også årlige kurs og seminarer innen inkassofaglige emner for våre oppdragsgivere. Kontoret i Bergen har samarbeidsavtale med advokatselskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth. Advokat Steinar Andersen er styreformann i Kreditorforeningen Vest. Markedsområdet til hovedkontoret i Bergen er primært Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ambisjonen er å være en ledende aktør i nærområdet

13 Utsikt fra Stavanger Kreditorforeningen Vest, Stavanger Kreditorforeningen Vest sitt kontor i Stavangerer er lokalisert i Hillevåg Næringssenter som ligger sentralt plassert i forhold til en del av våre kunder. Kontoret har 10 ansatte og har salgs- og markedsansvaret for Rogaland. Avdelingskontoret har som mål å være en ledende aktør i regionen og kan vise til sterk vekst de siste årene. Kontorets saksbehandlere har ansvaret for den totale saksporteføljen, og arbeider godt i team hvor mangfold danner grunnlaget for kreativitet, nytenking og kunden i fokus. Vi er løsningsorienterte, har høyt engasjement og effektive arbeidsrutiner. I tillegg er vi bevisst på hverandres ege skaper og ferdigheter. Avdelingskontoret har tydelige og målbare mål hvor alle er involvert i beslutningsprosessen. Vi har etablert en prestasjonskultur gjennom å ivareta individet i fellesskapet og samtidig fokusere på samspill og samstemthet. Dette skaper gode forutsetninger for å nå våre prestasjonsmål på effektivitet, produktivitet, lønnsomhet og verdiskaping. Avdelingsleder i Stavanger Monica M. Hatlen Vi avholder kurs og seminarer og tilrettelegger interne kurs tilpasset den enkelte kundens behov. Avdelingen samarbeider med Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS (EBT) som yter vederlagsfri bistand til våre kunder i enkle juridiske spørsmål. Deres kompetanse kan også benyttes på kurs og seminarer. I utlandssaker har EBT et bredt internasjonalt kontaktnett. Leder av Stavangerkontoret inngår i ledergruppen og rapporterer til øverste ledelse ved kontoret i Bergen. Bak fra venstre: Gro S. Hagen, Einar Frisvold, Hilde Faae, Liv V. Aarre, Camilla Andersen, Eivind Hensten. Sittende foran: Monica M. Hatlen og Marianne Marsli. Ine Marie Liland og Kathe Birgersen var ikke tilstede. Foto: Monica Larsen

14 STYRETS ÅRSBERETNING FOR FORENINGENS 115. driftsår Fra venstre: Steinar Johansen, Brit Synøve Ellingsen, Steinar Andersen, Henning Hauso, Jorunn Bahus og Raymond Dahling.Foto: Morten Wanvik. KREDITORFORENINGEN VESTS VIRKSOMHET I 2012 Kreditorforeningen Vest er landets eldste Kreditorforening og er den største forening av de fire foreninger som er tilsluttet Norges Kreditorforbund (NKF). Kreditorforeningen Vest ble etablert i Høsten 2012 endret Kreditorforeningen Vest juridisk selskapsform og ble et samvirkeforetak. Det samme gjelder samtlige Kreditorforeninger tilsluttet NKF. I løpet av 2012 har Kreditorforeningen Vest behandlet saker. I samme periode mottok foreningen nye inkassooppdrag. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen, med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse i Kvalebergveien 21. Det foregår ingen forsknings- og utviklingsaktivitet i foreningen. SAMARBEID MED DE ANDRE KREDITORFORENINGENE Kreditorforeningen Vest, Kreditorforeningen Sør, Kreditorforeningen i Midt-Norge og Kreditorforeningen Øst samarbeider, som medlemmer i NKF, om produkter og fellesfunksjoner, bl.a. innen marked, IT, kurs og opplæring. Samarbeidet i NKF gir grunnlag for bedre utnyttelse av felles ressurser og funksjoner. Driften av IT-systemene er organisert i et eget selskap Kreditorforeningenes Driftssentral DA ( KDS) hvor foreningene tilsluttet NKF er deleiere. NKF og KDS er egne juridiske enheter med egne styrer. Adm.dir Henning Hauso i Kreditorforeningen Vest er styreleder i NKF og KDS og styreleder Steinar Andersen i Kreditorforeningen Vest er styremedlem i de samme selskapene. Norges Faktura AS er et datterselskap av NKF og driver med fakturaadministrasjon (administrativ factoring). Dette gjør verdikjeden komplett fra fakturering til ferdig oppgjort krav. Selskapet har forretningsadresse i Steinkjer. Sammen med de øvrige kreditorforeningene er Kreditorforeningen Vest deleier i Kred. no AS i Oslo. Selskapets formål er inkassovirksomhet og andre fordringsadministrative tjenester. RAMMEBETINGELSER OG STRATEGISK RETNING Rammebetingelsene for inkassobransjen er under endring og vil i de neste årene fortsatt, for større kundegrupper, preges av relativt små byttekostnader ved skifte av inkassoleverandør. Kundenes forhandlingsstyrke og påvirkningskraft er ofte knyttet til inkassovolum og behovet for sømløse integrasjonsløsninger mot egne økonomisystemer fremstår som vesentlig ved valg av inkassator. Tradisjonelle elementer som løsningsgrad og pris blir kun avgjørende hvor de teknologiske løsningene ellers fremstår som like gode

15 Denne utviklingen vil Kreditorforeningen Vest møte med en tydelig og ambisiøs satsing på utvalgte bransjer og begrense antall leverandører slik at KV kan bruke ressursene på definerte satsingsområder. Utvikling av nye IT-løsninger har lenge vært en kritisk suksessfaktor. Kundene har krav om automatiserte integrasjonsløsninger mellom egne økonomisystem og våre inkassosystem. Kreditorforeningen Vest har derfor som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på webservice løsninger. Nettkontoret er blitt et stadig viktigere arbeidsverktøy også for våre medlemmer og mange automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Nettkontoret er også en viktig konkurransefaktor og er derfor under stadig videreutvikling. Utvikling av IT løsninger, herunder organisering av denne del av virksomheten har hatt høy prioritet i 2012, og for å sikre at styringsmodell og organisering støtter opp om de forretningsmessige mål er det satt i gang et prosjekt for å utrede og foreslå en optimal struktur og organisering. Kreditorforeningen Vest har en høy tilfredshet (KTI) blant eksisterende kunder og dette gjelder i særlig grad kundebehandling og saksoppfølgning. Fortsatt høy KTI skal være en uttalt ambisjon i planperioden. Kjennskapen til merkevaren Kreditorforeningen er imidlertid lav og en utvikling av merkevaren vil stå sentralt de neste årene med det formål å styrke konkurranseevnen. En posisjoneringsstrategi vil bli initiert i forbindelse med styrking av merkevaren de neste årene. Både en tydelig posisjonering av hva foreningene skal skille seg ut på og økt fokus på kjennskapsbygging vil stå sentralt og skal gi Kreditorforeningen Vest en økt konkurransekraft. Denne sterke lokale ambisjonen innebærer at ressursene og satsingsområdene vil prioriteres i de fire vestlandsfylkene. Selskapets overordnede mål er at Kreditorforeningen Vest skal være det mest effektive, nytenkende og ledende inkassoselskapet på Vestlandet Kreditorforeningen Vest sitt markedsområde er således fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tilgang til Oslo-regionen er regulert gjennom en samarbeidsavtale med de øvrige kreditorforeningene og kred.no. Forretningsmodell og organisering av virksomheten på tvers av foreningene skal utredes nærmere med det formål å se på uttrekk av synergier og hva som er best egnet organisasjonsmodell i forhold til selskapets virksomhet og ambisjoner. KUNDER OG MEDLEMMER Kreditorforeningen Vest er et samvirkeforetak med betalende medlemmer der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 830 medlemmer og ca oppdragsgivere. Medlemsantallet har vært stabilt over de siste årene. Foruten enkeltmedlemmer og konsern, har Foreningen bransjeavtaler med Norges Bilbransjeforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges elektroentreprenørforbund, Hordaland legeforening, Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug, Byggmesterforbundet Region Vest, Bergen Murmesterforening og Mestergruppen. PERSONAL- OG ARBEIDSFORHOLD Pr hadde Kreditorforeningen Vest 38 fast ansatte. I tillegg til de faste ansatte var 15 personer tilknyttet vårt Call Center på deltid og representerte ca 3,0 hele årsverk. 77 % av de fast ansatte, 40 % av ledelsen og 50 % av styrets medlemmer er kvinner. Sykefraværet i 2012 var på 9,8 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt. Bonususordning til de ansatte er videreført for Kreditorforeningen Vest har samarbeid med advokatfellesskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth i Bergen, og advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld, Torall AS i Stavanger. Kreditorforeningen Vest er gjennom medlemskapet i NKF kollektivt medlem i Norges Inkassobyråers Forening (NIF). YTRE MILJØ Kreditorforeningen Vests virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ÅRETS RESULTAT Kreditorforeningen Vest oppnådde i 2012 driftsinntekter på kr Dette er en nedgang fra fjoråret. Etter skattekostnad på kr viser regnskapet et årsoverskudd på kr som foreslås ført mot kapitalkonto. Kreditorforeningen Vest har en totalkapital på kr Egenkapitalen er på 88,0 %. Likviditeten er god. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og avgitt i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet justert for endringer i beholdningspostene som vist i regnskapet under note 9. Kreditorforeningen Vest har to heleide datterselskap: - KV Eiendom AS som eier seksjon 2 i Lars Hillesgt.19. Leiekontrakt med leietager utløp og seksjonen er nå lagt ut for utleie/salg. - KV Eiendom II AS som eier seksjon 4 i Lars Hillesgt 19. Kreditorforeningen Vest leier 41 % av seksjonen og har inngått fremleieavtale med NKF for deler av lokalet. Den resterende del er utleid på langsiktig leiekontrakt til Universitetet i Bergen. Det har for øvrig ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for vurdering av foreningens regnskapsmessige stilling FORTSATT DRIFT Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og regnskapet for 2012 er avgitt under denne forutsetning. Bergen, 21. mars 2013 I styret for Kreditorforeningen Vest UTSIKTENE FOR 2013 Kreditorforeningen Vest har en stabil kundemasse og har budsjettert med noe svakere omsetning i Grunnet tap av en større kunde høsten 2012 og store investeringer på IT har styret budsjettert med negativt resultat for Endringene i rammevilkår og økende konkurranse om de største kundene setter krav til kostnadskontroll både i Kreditorforeningen Vest og i bransjen totalt. God soliditet gir Kreditorforeningen Vest handlefrihet til å satse i ett tøft marked. Fornøyde kunder skapes ved at forventninger oppfylles. Dyktige og motiverte medarbeidere vil derfor også for 2013 være foreningens beste ressurs for å lykkes. Styret ser optimistisk på utsiktene for 2013 og takker de ansatte for god innsats i Henning Hauso Steinar Andersen Jorunn Bahus Administrerende direktør Styreleder Brit Synøve Ellingsen Steinar Johansen Raymond Dahling (ansattes representant) 28 29

16 Foto: David Zadig/ Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter fra inkassosaker Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

17 balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 21. mars 2013 I styret for Kreditorforeningen Vest Henning Hauso Steinar Andersen Jorunn Bahus Administrerende direktør Styreleder Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Brit Synøve Ellingsen Steinar Johansen Raymond Dahling (ansattes representant) 32 33

18 Noter Note nr 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da konsernets virksomhet samlet ikke overstiger grensene for små foretak. Driftsinntekter Driftsinntekter blir inntektsført ved innbetaling, og korrigert for endring i mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter, og opptjente, ikke mottatte inkassoinntekter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassefisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til antatt tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har en kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Foreningens pensjonsordning er en tilskuddsplan og omfatter alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Betalt premie til forsikringsselskapet blir kostnadsført som årets pensjonskostnad. Øvrige opplysninger om pensjonsordningen er oppgitt i note 4. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Andre skatte reduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem. Note nr 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Arbeid ved andre Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Daglig leder Styret Godtgjørelser Lønn og andre avgiftspliktige godtgjørelser Det er ansatt ny daglig leder i Oppgitt lønn er samlet godtgjørelse til av- og påtroppende daglig leder. Daglig leder har samme bonusordning som de andre ansatte i Kreditorforeningen Vest. Bonusen utbetales i 2013, og er ikke inkludert i lønn til daglig leder. De ansatte har lån på til sammen kr Renten tilsvarer skattefri normrente fastsatt av myndighetene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr (ekskl.mva). Note nr 2 - Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr for påregnelige tap. Andre fordringer Kortsiktig lån Kreditorforeningenes Driftssentral DA Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende. Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Foreningen har hatt en forsikret kollektiv ytelsespensjonsordning, som omfatter alle ansatte. I 2009 ble ordningen endret til en innskuddsbasert pensjonsavtale. Ansatte med mindre enn 15 år gjenværende opptjeningstid fortsetter i gammel avtale. Pr er det 41 ansatte som er omfattet av ordningene, i tillegg til løpende utbetalinger til 8 pensjonister. Foreningen er i tillegg omfattet av AFP-ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon. Pr er det èn person ute i AFP-ordningen. Årets kostnadsførte (innbetalt) premie til kollektiv pensjonsforsikring inkl. AFP utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør pr kr

19 Note nr 5 - Varige DRIFTSMIDLER Tekst Tomt ideell andel Lars Hillesgt. 19 Inventar IT, Ktr.maskiner Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 0 % 2 % 20 % 25 % Andel tomteverdi har tidligere ikke vært skilt ut fra seksjonens verdi. Dette gjøres med virkning Avskrivninger på tomteverdi i perioden utgjør kr Årets avskrivning av bygg er redusert med dette beløpet. Skattemessige avskrivninger er tilsvarende redusert i Note nr 6 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt (-skattefordel) Årets skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt på inntekt Skatt 28 % Årets formueskatt (0,3 %) Sum betalbar skatt på årets inntekt og formue Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats = 28 % Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note nr 7 - Skattetrekk Av bankinnskudd gjelder kr bundne skattetrekksmidler. Note nr 8 - Klientansvar/klientmidler Klientmidler utgjorde pr kr , mens klientansvaret inkl. depositum utgjorde kr Midlene blir oppbevart på egne klientkonti. Note nr 9 - Mottatte, ikke opptjente INKASSOINNTEKTER Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste iht. forskrift om årsregnskap for inkassovirksomhet. Beregnede kostnader, kr for ikke avsluttede inkassosaker, er ført mot mottatt salær kr på de ikke avsluttede saker. Note nr 10 - Investeringer i andre selskaper ANLEGGSMIDLER Selskapets aksjekapital Nr. Selskap pr Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført verdi 1 KV Eiendom AS ,00% KV Eiendom II AS ,00% Kred.no AS ,15% Egenkapital Andel skm.inntekt 4 Kreditorforeningenes Driftssentral DA ,30% Omløpsmidler Nr. Selskap Antall andeler Kurs Bokført verdi SPV Holberg Likviditet rentefond , Siste årsregnskap Datterselskap: EK Resultat KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Fordringer og gjeld samt interntransaksjoner mot datterselskap: Inntekt Kostnad Fordring Gjeld KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Investering i tilknyttet selskap (Kred.no AS) er nedskrevet med kr i forhold til kostpris. Det er gitt lån til datterselskaper til kjøp av eiendom. Lånene utgjør kr pr og renteberegnes med rentesats som på tilsvarende banklån. Rente for 2012 utgjør kr (5 %). Omløpsmidlene er vurdert til markedsverdi pr Note nr 11 - EGENKAPITALAVSTEMMING Egenkapital Årets resultat Egenkapital

20

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer