ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST"

Transkript

1 ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

2 Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest, som ble etablert i 1898, er landets eldste kreditorforening og den største av de fire samarbeidspartene Kreditorforeningen Midt- Norge, Kreditorforeningen Sør og Kreditorforeningen Øst. Kreditorforeningen Vest primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse Kvalebergveien 21. Kreditorforeningen Vest har 48 ansatte og omsetningen for 2010 var på 38 millioner kroner. Kreditorforeningen Vest er en medlemsforening der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 850 medlemmer, men totalt ca oppdragsgivere. Kreditorforeningen Vest, Sør, Øst og Midt-Norge er medlemmer i NKF og samarbeider om produkter og fellesfunksjoner innen salg, marked, IT, kurs og opplæring. Driften av IT-systemene er organisert i et eget sameie hvor foreningene tilsluttet NKF, er deleiere. Den administrative driften av de oppgavene som er tillagt NKF og sameiet, ivaretas av Kreditorforeningen Vest og er regulert gjennom en egen avtale. Direktør Egil Skarveland i Kreditorforeningen Vest er styreformann i NKF og styreformann i Kreditorforeningen Vest, Steinar Andersen, er medlem av styret i NKF. 2 3

3 Egil Skarveland, direktør i Kreditorforeningen Vest Når kreditor har fått sitt oppgjør og debitor sitter igjen med en positiv opplevelse av sin kontakt mot inkassator, da har vi gjort jobben vår! Innhold Et marked i endring? For første gang på mange år ser vi nå en nedgang i antall nye inkassosaker i markedet. Dette viser Finanstilsynets rapport over inkassomarkedet i Norge pr Vår visjon og kjerneverdier 6-7 Vårt fokus 8 Nylansering 9 Våre tjenester 10 Rapporten viser en nedgang på 1 %, noe som isolert ikke er mye, men det er en utvikling som vi ikke har sett på de seneste 10 år. Kreditorforeningen Vest hadde en økning på 1,4 % - heller ikke dette en stor økning, men likevel med positivt fortegn! Bør vi være overrasket over utviklingen? Neppe! Det er nærliggende å tro at salæreduksjonen som ble innført med virkning fra er en vesentlig årsak til denne utviklingen i bransjen. Endringen medførte en inntektsreduksjon på %. Et slikt inntektsbortfall må nødvendigvis kompenseres. Dette var også myndighetenes intensjon, og en endring fra debitorbetalte salær til i større grad å la kreditor dekke kostnadene med inkasso var fra myndighetens ståsted ønskelig. Samtidig som inntektsgrunnlaget ble redusert, ble kravet og forventningene til automatiserte tjenester opprettholdt. Dette klarer ikke bransjen uten at inntjeningen opprettholdes. Dersom kreditor i større grad blir pålagt kostnader ved inkasso, må det ikke komme som noen overraskelse at kreditor selv, i større grad enn tidligere, forsøker å inndrive egne krav. Det er derfor nærliggende å tro at forklaringen på en utflating av nye saker kan tilbakeføres til endring i salærtabellen. Spørsmålet er om dette var myndighetenes intensjon? Kreditorforeningen Vest har alltid satt den personlige kontakt i fokus. Vi tror at det er av stor betydning for å løse sakene at kreditor har sin faste saksbehandler og at det er personlig oppfølging mot debitor. I de aller fleste tilfeller skal kreditor fortsette sitt kundeforhold mot debitor. Det er derfor viktig å ivareta dette hensyn når et inkassokrav oppstår. Når kreditor har fått sitt oppgjør og debitor sitter igjen med en positiv opplevelse av sin kontakt mot inkassator, da har vi gjort jobben vår! Høy løsningsgrad og personlig oppfølging har alltid vært Kreditorforeningen Vest sitt varemerke. Landets viktigste næringsregion 11 Kreditorforeningen Vest, Bergen 13 Kreditorforeningen Vest, Stavanger 15 Styret 18 Årsberetning 19 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Noter 26 Revisors beretning

4 Visjon Kjerneverdier Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Engasjert Kreditorforeningen skal ha engasjerte medarbeidere og være engasjert i vår tilnærming til alle våre oppdragsgivere. Trygg Gjennom en trygg arbeidsplass og trygge saksbehandlere skal våre oppdragsgivere oppleve trygghet når de overlater sine inkassosaker til oss. Seriøs Alt vårt arbeid skal utføres på en seriøs måte og være nøye underlagt gjeldende lover og regler. Fleksibel Der det kreves skal vi søke fleksible løsninger og vise fleksibilitet overfor våre oppdragsgivere. 6 7

5 Med fokus på kommunikasjon, effektivitet og personlig rådgivning Vi lanserer nye og mer effektive integrerte inkassorutiner Hver eneste dag året rundt møter vi kunder som trenger effektive, faglige og konstruktive løsninger Kreditorforeningen Vest arbeider kontinuerlig med utvikling av effektive IT-løsninger Våre oppdragsgivere tar kontakt med oss fordi de har tillit til at vi behandler deres henvendelser på en saklig og seriøs måte. Våre saksbehandlere lytter og gir ærlige svar for å finne løsninger som sikrer våre kunders rettmessige krav og rettigheter. Effektiv saksbehandling bygger i første rekke på fagkunnskap og evne til å skape tillit mellom mennesker. Viktige stikkord er forståelse, ærlighet og vilje til å komme videre. Fastlåste konflikter gir sjelden en vinner. Ensidig fokus på rettigheter kan overskygge muligheten til å finne gode løsninger. Derfor er ofte kreative og fleksible løsninger betingelsen for å komme frem til er resultat som våre kunder er tjent med. Kreditorforeningen Vest setter også sterk fokus på at våre saksbehandlere er tilgjengelige for våre kunder. All erfaring viser at personlig kundekontakt og dialog gir betydelig høyere løsningsgrad. Kreditorforeningen Vest kan vise til kostnadseffektiv drift og optimal kvalitet i alle våre tjenester. Dette betyr også minimal belastning for nye kunder som ønsker å skifte samarbeidspartner innen inkasso- og fordringsadministrasjon. Kreditorforeningen Vest har som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på kommunikasjon via webservice. Vårt nettkontor blir et stadig viktigere arbeidsverktøy for våre oppdragsgivere og mange nye automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Bransjeavtaler Norske Rørleggerbedrifters Landsforening Vest, Hordaland Mestergruppen Byggmesterforbundet Region Vest Bergens Murmesterforening Norges Bilbransjeforbund Norges Elektroentreprenørforbund NELFO, Sogn og Fjordane Hordaland Legeforening Sogn og Fjordane Legeforening Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon Isamarbeid med markedets mest kjente leverandører av økonomisystemer utvikler Kreditorforeningen nå nye og mer effektive integrerte inkassorutiner. Våre nye løsninger betyr sømløs kommunikasjon og oppdatering mellom bedriftens økonomisystem og Kreditorforeningens inkassosystem. Først ut er KRED navision - en helt ny og tidsbesparende integrasjonsløsning mot MS Dynamics NAV. I løpet av våren 2011 vil vi også tilby tilsvarende løsninger for andre regnskapssystemer. Mange nye fordeler du garantert vil sette pris på Søk på inkassosaker hos Kreditorforeningen kan nå gjøres direkte fra MS Dynamics NAV. Oppdatert kundereskontro sanntid adgang til alle data eliminerer forsinkelser Tidsbesparende full integrasjon mellom systemene betyr mindre manuelt arbeid Optimal oversikt alltid oppdatert status og full oversikt over samtlige krav Automatisk tilgang til alle relevante opplysninger i Kreditorforeningens nettkontor Sikkerhet alle data overføres kryptert I løpet av våren 2011 lanserer vi tilsvarende systemer for økonomisystemene Agresso og IS Customer. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible IT-løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Medlemsbladet Kreditorforeningen Informerer tre ganger i året 8 9

6 Tjenester som sikrer effektiv saksbehandling og oppdatert informasjon Vest-Norge, landets viktigste næringsregion Våre tjenester skal frigjøre våre kunders interne ressurser 26 prosent av Norges befolkning bor i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Inkasso Kreditorforeningen Vest bistår når betaling uteblir. I første omgang med frivillige løsninger sammen med skyldner. Der dette ikke er mulig iverksetter vi rettslige tiltak for inndrivelse av utestående krav. Utenlandsinkasso Vår utenlandsavdeling har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Dette sikrer våre kunder effektiv behandling av alle internasjonale krav. Faktura-administrasjon Våre effektive tjenester frigjør bedriftens interne ressurser og reduserer kostnadene til faktura-administrasjon. Kredittopplysninger Mange bedrifter taper penger på kunder som ikke kan gjøre opp for seg. Våre tjenester innen kredittvurdering minimaliserer faren for økonomiske tap. Call-center Kreditforeningen Vest har eget call-center som arbeider aktivt for å oppnå kontakt og dialog med skyldner. Nettkontor Alle våre kunder har online tilgang til egne inkassosaker via vårt nettkontor. Kontinuerlig oppdatering sikrer brukerne fullt innsyn i saksbehandlingen og tilgang til alle dokumenter utvekslet mellom skyldner og Kreditorforeningen Vest. Skyldnerweb En egen webside på vårt nettkontor gir også skyldneren anledning til nettbasert dialog med saksbehandler og innsyn i deler av saksbehandlingen. Bransjeløsninger Kreditorforeningen tilbyr skreddersydde løsninger og spesialtilpassede systemer for en lang rekke forskjellige bransjer. Juridisk bistand Gjennom vårt samarbeid med flere advokatkontorer har våre medlemmer fri juridisk bistand via telefon i alle inkassorelaterte saker. Vest-Norge er landets viktigste næringsregion. 27 prosent av all norsk verdiskaping skjer i denne regionen. 43 prosent av Norges Rogaland Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Rogaland er det største industrifylket i landet. Næringsstruktur dominert av olje- og gassrelatert virksomhet. Stor produsent av elektrisk kraft, kjøtt- og melke produkter og grønnsaker. Store oppdrettsselskap og landsledende på oppdrett av skjell. Stor reiselivsnæring. tradisjonelle eksportvarer blir produsert her. Verdiskapingen og eksport som følge av olje - og gassvirksomheten i Nordsjøen kommer i tillegg. Sogn og Fjordane Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av variert industri, fiske, jordbruk, fruktdyrking. Stort reiselivsfylke med Jostedalsbreen (Europas største) og Sognefjorden som mest kjente destinasjoner. Hordaland Møre og Romsdal Antall innbyggere ca Totalt areral: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av fiskeoppdrett, olje- og gassrelatert industri. Stort reiselivsfylke med Bergen og fjordene som største trekkplaster. Betydelig kraftproduksjon Antall innbyggere ca Totalt areal: kvadratkilometer Næringstruktur dominert av variert industri. Norges største aluminiumsverk. Stor møbelproduksjon og maritim industri. Norges største fiskerifylke. Turistfylke med Geirangerfjorden og Trollstigen som viktige destinasjoner

7 Kreditorforeningen Vest, Bergen Med fokus på kompetanse, tilgjengelighet og konkurransedyktige betingelser Kreditorforeningen Vest (KV) ligger i Bergen, sentralt plassert med adresse Lars Hillesgate 19. Norges Kreditorforbund, som KV er en del av, administreres også fra dette kontoret. Hovedkontoret til Kreditorforeningen Vest har totalt 40 ansatte; hvorav 17 medarbeidere er tilknyttet inkassoavdelingen og 12 medarbeidere på call-centeret. Markedsområdet til Kreditorforeningen Vest dekker Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Rogaland dekkes av Kreditorforeningen Vest sitt avdelingskontor i Stavanger. I Bergen sitter ledelse og stabsfunksjoner som administrasjon, IT og økonomi. Inkassoavdeling og Call-center samt salg/marked er samlet her, og i tillegg er salg/marked representert i Stavanger. Kontoret holder sterk fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, skreddersydde IT-løsninger og konkurransedyktige betingelser. Gjennom vårt samarbeid med advokatfirmaet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth har våre medlemmer fri juridisk bistand via telefon i alle inkassorelaterte saker

8 Kreditorforeningen Vest, Stavanger Med ambisjon om å være en ledende aktør i vårt nærområde Kreditorforeningen Vest sitt avdelingskontor i Stavanger holder til i Hillevåg Næringssenter og ligger sentralt plassert i forhold til en del av våre største kunder. Kontoret har 10 faste ansatte og markedsansvar for hele Rogalandsdistriktet. Målet er å være en ledende aktør i nærområdet. Kontoret kan vise til sterk vekst de siste årene. Avdelingskontorets 7 saksbehandlere har ansvaret for den løpende saksporteføljen og arbeider i team basert på den enkeltes spisskompetanse. Dette gir en effektiv og løsningsorientert behandling av alle oppdragene. Det avholdes årlige kurs og seminarer ved kontoret. Interne kurs kan tilpasses spesielle behov hos våre kunder. Alle ansatte legger stor vekt på tilgjengelighet, dialog og høy servicegrad overfor våre kunder. Saksbehandlerne er delaktig i utarbeidelse av de årlige mål for porteføljene, og får på denne måten sterkere fokus på kundenes krav. Kontoret har egne ansatte for back-office funksjoner som blant annet sentralbord, postbehandling, enkel saksbehandling, registrering av manuelle saker og arkivering. Avdelingen i Stavanger samarbeider med Advokatfirma EBT AS som yter vederlagsfri bistand til våre kunder i enkle juridiske spørsmål. For saker som krever utenlandsk behandling, har EBT AS et bredt internasjonalt kontaktnett. EBT AS benyttes også som foredragsholdere på kurs og seminarer for våre kunder. Leder for Stavangerkontoret inngår i ledergruppen og rapporterer til øverste ledelse i Bergen

9 Olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen er avhengig av næringslivet på Vestlandet 16 17

10 Styrets årsberetning for foreningens 113. driftsår Styret Fra venstre: Brit Ellingsen Cato Finsås, ansattes representant Grethe Jensen Steinar Johansen Egil Skarveland, direktør Steinar Andersen, styreleder Kreditorforeningen Vests virksomhet i 2010 Kreditorforeningen Vest er landets eldste Kreditorforening og er den største forening av de fire foreninger som er tilsluttet Norges Kreditorforbund (NKF). Kreditorforeningen Vest ble etablert i I løpet av 2010 har Kreditorforeningen Vest behandlet saker. I samme periode mottok foreningen nye inkassooppdrag. Kreditorforeningen Vest har hovedkontor i Bergen, med adresse Lars Hillesgt. 19. Avdelingskontoret i Stavanger har adresse Kvalebergveien 21. Det foregår ingen forsknings- og utviklingsaktivitet i foreningen. Samarbeid med de andre Kreditorforeningene Kreditorforeningen Vest, Kreditorforeningen Sør, Kreditorforeningen i Midt-Norge og Kreditorforeningen Øst samarbeider, som medlemmer i NKF, om produkter og fellesfunksjoner, bl.a. innen marked, IT, kurs og opplæring. Samarbeidet i NKF gir grunnlag for bedre utnyttelse av felles ressurser og funksjoner. Driften av IT-systemene er organisert i et eget sameie hvor foreningene tilsluttet NKF er deleiere. Den administrative drift av de oppgaver som er tillagt NKF og sameiet ivaretas av Kreditorforeningen Vest og er regulert gjennom egen avtale. Direktør Egil Skarveland i Kreditorforeningen Vest er styreformann i NKF og styreformann Steinar Andersen i Kreditorforeningen Vest medlem av styret i NKF. Norges Faktura AS er et datterselskap av NKF og driver med faktura-administrasjon (administrativ factoring). Dette gjør verdikjeden komplett fra fakturering til ferdig oppgjort krav. Selskapet har forretningsadresse i Steinkjer. Sammen med de øvrige kreditorforeningene er Kreditorforeningen Vest deleier i Kred.no AS i Oslo. Selskapets formål er inkassovirksomhet og andre fordringsadministrative tjenester. Marked/Produktutvikling Kreditorforeningen Vest sitt primære markedsområde er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Oslo-regionen ivaretas hovedsakelig gjennom Kred.no AS. Kreditorforeningen Vest har som målsetting å være næringslivets foretrukne samarbeidspartner på innfordringstjenester. Oppfyllelse av en slik målsetting krever kontinuerlig utvikling og tilpasninger til de krav og forventninger som våre oppdragsgivere stiller

11 Konkurransen var høy gjennom 2010, og våre største kunder evaluerer stadig våre leveranser / tjenester opp mot det som tilbys av våre konkurrenter. De basisprodukter som bransjen i dag tilbyr er i all hovedsak like, og det kan ofte være små detaljer som avgjør inngåelse av nye kontrakter. Kreditorforeningen vektlegger derfor personlig oppfølging og kvalitet i saksbehandlingen. 1 januar 2010 ble reduksjonen i inkassosatsen iverksatt. De nye salærsatsene medførte reduserte inntekter for hele bransjen. Overgangsreglene tilsier at ca 50 % av effekten av salærreduksjonen ga utslag i inntektene for Kreditorforeningen Vest i En konsekvens av reduksjonen vil bli at fokus på prising av tjenesten mot kreditor øker. Vi forventer derfor at pris vil bli en stadig økende konkurransefaktor de kommende år. Utvikling av nye IT-løsninger er en kritisk suksessfaktor. Kreditorforeningen Vest har derfor som strategisk målsetting at løsninger mot større kunder skal være basert på webservice løsninger. Nettkontoret er blitt et stadig viktigere arbeidsverktøy også for våre medlemmer og mange automatiserte tjenester bygges derfor opp rundt dette. Nettkontoret er også en viktig konkurransefaktor og er derfor under stadig videreutvikling. Kreditorforeningens Høstseminar ble arrangert i regi av NKF den 20. og 21. oktober 2010 på Gardermoen. Temaene i seminaret omhandler utvalgte emner i inkasso- og fordringsadministrasjon med eget alternativt program for energibransjen og helsesektoren. For 2011 vil arrangementet bli lagt til Kristiansand. Kunder og medlemmer Kreditorforeningen Vest er en medlemsforening der det betales en årlig medlemsavgift. Ved årets utgang hadde foreningen 850 medlemmer men ca oppdragsgivere. Medlemsantallet har vært økende de siste årene. Foruten enkeltmedlemmer og konsern, har Foreningen bransjeavtaler med Norges Bilbransjeforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norges elektroentreprenørforbund og Hordaland legeforening. Medlemmer i Kreditorforeningen Vest oppnår følgende fordeler: Innfordringstjenester av høy kvalitet Kundeteam bestående av faste kontaktpersoner Økonomisk fordelaktige betingelser Effektive og fleksible IT-løsninger individuelt tilrettelagt Tilgang til Kreditorforeningens brukervennlige nettkontor med egen rapportgenerator Kredittopplysninger til medlemspriser Rabatt på kurs og seminarer Gratis telefonkonsultasjon med foreningens samarbeidende advokater i Bergen og Stavanger Medlemsbladet Kreditorforeningen Informerer tre ganger i året Personal- og arbeidsforhold Pr hadde Kreditorforeningen Vest 40 fast ansatte. I tillegg til de faste ansatte er 9 personer tilknyttet vårt call-senter på deltid og representerer ca 2 hele årsverk. 70 % av de fast ansatte, 50 % av ledelsen og 40 % av styrets medlemmer er kvinner. Sykefraværet i 2010 var på 4,7 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt. Bonusutbetaling til de ansatte er videreført for 2010 Kreditorforeningen Vest har samarbeid med advokatfellesskapet Andersen, Laastad, Stavenes og Aarseth i Bergen, og advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld, Torall AS i Stavanger. Kreditorforeningen Vest er gjennom medlemskapet i NKF kollektivt medlem i Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Ytre miljø Kreditorforeningen Vests virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat Kreditorforeningen Vest oppnådde i 2010 driftsinntekter på kr Dette er en reduksjon på 8,9 % og forklares med reduksjonen i salærtabellen innført fra Etter skattekostnad på kr ,- viser regnskapet et årsoverskudd på kr ,- som foreslås ført mot kapitalkonto. Kreditorforeningen Vest har en totalkapital på kr ,-. Egenkapitalen er på 85,0 %. Likviditeten er god. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og avgitt i samsvar med regnskapsforskrift fra Kredittilsynet om inntektsføring av inkassosaker under arbeid justert for endringer i beholdningspostene som vist i regnskapet under note 9. Kreditorforeningen Vests heleide datterselskap KV Eiendom AS eier seksjon 2 i Lars Hillesgt.19. Seksjonen er utleid på langsiktig leiekontrakt til Bergen Kommune. I 2010 etablerte Kreditorforeningen Vest også det heleide datterselskapet KV Eiendom II AS med formål kjøp og utleie av seksjon 4 i Lars Hillesgate % av seksjonen er utleid til Kreditorforeningen Vest. Den resterende del vil bli utleid i markedet. Det har for øvrig ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av vesentlig betydning for vurdering av foreningens regnskapsmessige stilling Fortsatt drift Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og regnskapet for 2010 er avgitt under denne forutsetning. Utsiktene for 2011 Bergen, 23.mars 2011 I styret for Kreditorforeningen Vest Vi forventer at endringene i salærberegningen også vil påvirke driftsinntektene for Kreditorforeningen Vest har derfor budsjettert med en reduksjon i de samlede driftsinntekter for På grunn av endring i prising mot kreditor vil inntektsbortfallet likevel bli mindre enn først antatt. Styret forventer derfor at resultatet for 2011 vil bli positivt. Endringene i rammevilkår vil uansett sette krav til omlegging av både kostnads- og inntektsstrukturen i den norske inkassoprosessen. Det er i dag 116 byråer som rapporterer til Finanstilsynet. Ca 10 av disse står for 80 % av den samlede fordringsmasse til inkasso. Det må forventes at flere av de minste byråene ikke vil klare konkurransen de kommende år. Vi vil derfor se konsolideringer i bransjen i form av avviklinger, oppkjøp og fusjoner. På grunn av Kreditorforeningen Vests soliditet har vi anledning til å avvente situasjonen og ta tilpasningene over tid. Fornøyde kunder skapes ved at forventninger oppfylles. Dyktige og motiverte medarbeidere vil derfor også for 2011 være foreningens beste ressurs for å lykkes. Styret ser optimistisk på utsiktene for 2011 og takker de ansatte for god innsats i Egil Skarveland Steinar Andersen Grethe Jensen direktør styreformann Brit Ellingsen Steinar Johansen Cato Finsås ansattes representant 20 21

12 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Inntekter fra inkassosaker Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader 3, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansinntekter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

13 Balanse Note Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bergen, 23.mars 2011 I styret for Kreditorforeningen Vest Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Egil Skarveland Steinar Andersen Grethe Jensen direktør styreformann Sum omløpsmidler Sum eiendeler Brit Ellingsen Steinar Johansen Cato Finsås ansattes representant 24 25

14 Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, da konsernets virksomhet samlet ikke overstiger grensene for små foretak. Driftsinntekter Driftsinntekter blir inntektsført ved innbetaling, og korrigert for endring i mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter, og opptjente, ikke mottatte inkassoinntekter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassefisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. NOTE 2: KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med kr for påregnelige tap. Andre fordringer Utlagte gebyrer Andre kortsiktige fordringer Sum andre fordringer Andre fordringer er vurdert til pålydende redusert med kr for påregnelige tap. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til antatt tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har en kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Foreningens pensjonsordning er en tilskuddsplan og omfatter alle ansatte. Ordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Betalt premie til forsikringsselskapet blir kostnadsført som årets pensjonskostnad. Øvrige opplysninger om pensjonsordningen er oppgitt i note 4. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem. NOTE 3: LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Arbeid ved andre Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn Daglig leder har samme bonusordning som de andre ansatte i Kreditorforeningen Vest. Bonusen utbetales i 2011, og er ikke inkludert i lønn til daglig leder. De ansatte har lån på til sammen kr Renten tilsvarer skattefri normrente fastsatt av myndighetene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2010 utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester med kr (ekskl.mva). NOTE 4: PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Foreningen har hatt en forsikret kollektiv ytelsespensjonsordning, som omfatter alle ansatte. I 2009 ble ordningen endret til en innskuddsbasert pensjonsavtale. Ansatte med mindre enn 15 år gjenværende opptjeningstid fortsetter i gammel avtale. Pr er det 43 ansatte som er omfattet av ordningene, i tillegg til løpende utbetalinger NOTE 5: VARIGE DRIFTSMIDLER til 9 pensjonister. Foreningen er i tillegg omfattet av AFP-ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon. Pr er det ingen personer ute i AFP-ordningen. Årets kostnadsførte (innbetalt) premie til kollektiv pensjonsforsikring utgjør kr Pensjonspremiefond utgjør pr kr IT, Tekst Lars Hillesgt. 19 Inventar Ktr.maskiner Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året (kostpris) Samlede avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 2% 20% 25% 26 27

15 NOTE 6: SKATT NOTE 9: MOTTATTE, IKKE OPPTJENTE INKASSOINNTEKTER Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt (-skattefordel) Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt på inntekt Skatt 28 % Årets formueskatt (0,3 %) Sum betalbar skatt på årets inntekt og formue Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets inntekt og formue Spart skatt pga konsernbidrag Netto betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats = 28 % Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 7: SKATTETREKK Av bankinnskudd gjelder kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 8: KLIENTANSVAR/KLIENTMIDLER Klientmidler utgjorde pr kr , mens klientansvaret inkl. depositum utgjorde kr Midlene blir oppbevart på egne klientkonti. Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste iht. Forskrift om årsregnskap for inkassovirksomhet. Beregnede kostnader, kr for ikke avsluttede inkassosaker, er ført mot mottatt salær kr på de ikke avsluttede saker. NOTE 10: INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler Selskapets Bokført aksjekap. verdi Nr. Selskap pr Eierandel Antall aksjer Pålydende KV Eiendom AS ,00% KV Eiendom II AS ,00% Kred.no AS ,15% Omløpsmidler Bokført verdi Nr. Selskap Antall andeler Kurs DnB NOR Likviditet (II) - fondsandeler , Siste årsregnskap Datterselskap EK Resultat KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Fordringer og gjeld samt interntransaksjoner mot datterselskap Inntekt Kostnad Fordring Gjeld KV Eiendom AS KV Eiendom II AS Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Investering i tilknyttet selskap er nedskrevet med kr i forhold til kostpris. Det er gitt lån til datterselskaper til kjøp av eiendom. Lånene utgjør kr pr og renteberegnes med rentesats som på tilsvarende banklån. Rente for 2010 utgjør kr Omløpsmidlene er vurdert til markedsverdi pr NOTE 11: EGENKAPITALAVSTEMMING Egenkapital Årets resultat Egenkapital

16 30 31

17 Kreditorforeningen Vest Hovedadministrasjon Bergen Lars Hillesgate 19, Postboks 7260, 5020 Bergen Tlf.: , Faks: , E-post: Kreditorforeningen Vest Avdelingskontor Stavanger Kvalebergveien 21, Postboks 822 Sentrum, 4004 Stavanger Tlf.: , Faks: , E-post: Kreditorforeningen i Midt-Norge, Steinkjer NorgesFaktura AS, Steinkjer Kreditorforeningen Øst, Kongsvinger Kreditorforeningen Vest, Bergen Kreditorforeningen Vest, Avd. Stavanger Kreditorforeningen Sør, Kristiansand Kred.no AS Oslo T Foto: Terje Rakke/ Nordic Life

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer