RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK"

Transkript

1 DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi samles i ditt navn. Du har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede. Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn i ditt hus. Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er. Vi har vår styrke og svakhet. Midt i alt er du oss nær. Du samler oss nå til bønn og lovsang rundt ditt bord. Og vi skal gå med din kjærlighet ut til alle folk på jord. Hans Olav mørk / Tore Aas fra «Gloria av Oslo Gospel Choir II. VISJON Vi er til for (hver-)andre Når det skal skrives en rapport fra arbeidsåret som er gått, vil det være naturlig å starte med et tilbakeblikk. Hva har skjedd? Jeg ønsker imidlertid å starte min hilsen med en invitasjon! Velkommen til menighetsfellesskap på Stemnestaden leirsted i Aksdal helgen september 2014! jeg håper på og ber om at vi skal være en stor og fargerik forsamling fra år som i et par dager skal få kjenne på viktigheten og sannheten i ordene: «VI ER TIL FOR (HVER-) ANDRE!» I menighetens evangeliseringsarbeid er det viktig, ikke minst i dette jubileumsåret, å bevisstgjøre oss på våre metodistiske røtter og løfte fram menighetens visjon om at vi vil være en Jesusbegeistret menighet med Åpne hjerter, Åpne sinn og Åpne dører! Både Metodistkirken som kirkesamfunn og Stavanger Metodistmenighet har røtter i et sterkt sosialt engasjement, og vi håper at denne arven, i enda tydeligere grad, kan merkes i våre holdninger og handlinger. Vi er til for (hver-)andre skal utfordre oss i fremtiden! Samtidig kan jeg som menighetsprest se tilbake på 2013 i forvissning om at denne tanken har ligget under i alt det flotte arbeidet som er utrettet gjennom vårt menighetsarbeid. 1

2 Vår Wesleyanske arv John Wesleys visjon for det folk som fikk navnet metodister ga han ved å sitere Jesu ord i Lukas evangelium kap : «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren»! Vel 275 år senere holder jeg denne visjonen fram for oss som menighet. Hvem sendes vi til, hvem trenger å høre gledesbudskapet som vi har å komme med, hvem trenger å bli satt fri? En diakon-prest Selv ønsker jeg å være en Diakon-prest. Det å være både ordinert diakon og ordinert prest er jeg stolt av! Og jeg ønsker at begge disse sidene av min personlighet og min kompetanse skal prege min tjeneste. Jeg har gjort meg noen små tanker om «presterollen» og ikke minst om hvordan menighetsmedlemmer og venner tenker at en prest skal være! Av og til hører jeg uttalt: «Det er for gale at du som prest skal gjøre dette», «En prest bør få slippe å gjøre slikt»! Jeg vet at ordene er sagt i kjærlighet og med omtanke, og samtidig gir de meg noen refleksjoner. Det arbeidet som flere, i kjærlighet, sier at jeg «burde slippe å gjøre», er stort sett praktiske oppgaver, som å koke kaffe, stelle til lunsjmåltid, luke i hagen, delta på dugnad, vaske noen gulv etc. Kjære menighet, takk for at dere viser meg denne omsorgen! Likevel tenker jeg at Marit prest, er nok en slik prest. Noe av min tjeneste ligger i det sosiale engasjement. Jeg må rydde og pynte, vaske kopper og av og til et skittent gulv, lage kaffe og dekke bord, invitere til fest og strø blomster omkring meg. Dette er en del av min tjeneste. Utfordringen min er å påse at jeg ikke fratar andre de oppgaver som de gjerne vil gjøre! Kanskje er ikke slike oppgaver vanlige prestetjenester? Jeg vet ikke. Jeg tror det handler om personlighet og evner, kjønn og nådegaver. Samtidig som jeg setter stor pris på å stelle i «huset mitt», er jeg mere nær mitt kall når jeg møter mennesker i ulike livssituasjoner og får samtale med dem, enten det er i kirkens samtalerom eller på hjemmebesøk. Mye av min arbeidstid brukes til bønn og samtale med Gud, for egen inspirasjon og med tanke på forkynnelsen! Høydepunkt i tjenesten er også når jeg får veilede lokalpredikanter og andre, arbeide med visjoner og planer og jobbe med gudstjenestefornyelse. Samvær med barn og unge, foreldre og besteforeldre på Sprell- Levende-fester gir masse energi og velsignelser, likeså de gode samtalene med konfirmanter! Som prest får jeg lytte til mange troshistorier og livshistorier, dele fellesskap i formiddagstreff, KYM og Bibeltimer! Det er i alle disse møtene med mennesker jeg tror jeg får være den menighetspresten som Gud har kalt meg til å være. 2

3 En diakonal menighet Frimodig hevder jeg at Stavanger Metodistmenighet er en menighet «hvor du kan finne fellesskap og tilhørighet med fokus på medmenneskelighet og sosialt ansvar». At vi er en «Relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere», og at «vi ønsker å ta et diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød og overfor utsatte grupper». Dette er ikke et glansbilde fra en naiv menighetsprest. Dette er mitt ideal og mål for tjenesten. Det er her vi finner våre teologiske røtter og vår arbeidsinstruks. Så er vi langt fra fullkomne, vi lykkes slett ikke i å oppnå alle våre ideelle mål, vi bekjenner at vi ikke strekker til, at vi er bekymret for tallmessig tilbakegang osv. Men når jeg enda en gang tar for meg menighetslivet slik det presenteres gjennom vårt flotte og innholdsrike menighetsblad, ser jeg en blomstrende menighet med engasjerte barn, unge, familier, besteforeldre, voksne, nye medlemmer, døpte barn, strålende konfirmanter, liv, glede, fellesskap, fest og et levende gudstjenesteliv. Jeg vil fremsnakke vår flotte 140-års jubilant, jeg ønsker å heie på dette unike fellesskapet! Jeg ønsker å takke både Gud og mennesker for alt det utrolige som vokser og gror og som slår ut i full vakker blomst! Her kan jeg ikke unnlate å nevne mitt møte med Per Fuggeli, sosialmedisineren som er kjent for sine mange foredrag og uttalelser i media. Hans vitnesbyrd om det han lærte på søndagsskolen i Stavanger Metodistkirke for drøye 60 år siden, vil kunne høres i programmet «Reisen hjem» med TV-presten Egil Svartdal på TV2 søndag 18. mai kl ! Gudstjenester / Forkynnelse / Samtale og nærvær Stavanger Metodistmenighet er en stor og aktiv menighet som det er krevende og travelt og utfordrende å ha hele det pastorale ansvaret for. Samtidig er det utrolig givende, kjekt og fullt av velsignelser å få være prest sammen med mange dyktige og gode frivillige medarbeidere. Jeg setter stor pris på å forkynne i gudstjenesten, og strever av og til med å slippe andre til. Det er ikke fordi jeg mener at jeg «gjør det best», men fordi jeg brenner for å bringe evangeliet til dere! Samtidig så er jeg full av takknemlighet for alle som forkynner ordet søndag formiddag. Det siste året har alle våre legpredikanter, Einar Chr. Drange, Marit Dahl Torgersen, Anne- Marie Knaus Knutsen, Andreas Rasmussen og Erik Nyborg forkynt Guds Ord i gudstjenester. Dessuten har vi hatt flere gjestepredikanter; vår egen Helge Koch, metodistprestene Idar Halvorsen (Finnsnes), Tom G, Johnsen (Larvik) og MBU-prest Frøydis Grinna (Kjølberg). Øyvind Watland ga oss enda en flott Gudstjeneste der hans Ajax-viser forkynte Julens budskap på en enkel og sterk måte. Et sterkt møte fikk vi også gjennom Ole Lilleheim fra Åpne Dører som delte vitnesbyrd fra de forfulgte kristnes kamp. 3

4 En prests hverdag er innholdsrik og mye er uforutsigbart. Jeg har lært meg at det er «alle avbrytelsene som er selve jobben»! Jeg setter stor pris på besøket, telefonen, SMSn som plutselig dukker opp og som av og til medfører at påbegynte oppgaver får vente. Dersom jeg må konsentrere meg og ikke har mulighet til å «være på», vet jeg å stenge døren og telefonen. «Metodistkirken vil forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere», heter det i kirkens visjon. Som menighetens prest, prøver jeg å leve etter denne visjonen i min tjeneste. Når jeg nå ser bakover på alt det som har skjedd, som er blitt gjort, møter med mennesker i mange ulike situasjoner, så ser jeg tydelige spor av en menighet som er i ferd med å forandre verden! Store ord, men i tillit til Gud som er vår arbeidsgiver, vet jeg at Guds kjærlighet og nåde spres ut fra vår menighet. Oppmuntring og takknemlighet I tråd med dette vil jeg også nevne Takknemlighetens- og Oppmuntringens tavle som henger på veggen i underetasjen. Jeg antar at ingen har gått forbi uten å ha lagt merke til den! Om så skulle være oppfordrer jeg deg til å ta turen dit! Stans og les, og skriv gjerne din glad-melding! La oss heller oppmuntre hverandre står det skrevet i Guds ord, og den anbefalingen ønsker jeg å bringe videre! 7 nye menighetsbarn og 8 nye medlemmer er innført i menighetsprotokollen for 2013! (Så langt i 2014 er ett barn døpt og ett nytt medlem opptatt. Ny medlemsopptakelse venter 25. mai) Gled deg, Guds menighet! Takk og be! Be om visdom og forstand til å ta vare på disse skattene som er betrodd oss! Her ligger utfordringene. Her ligger oppdraget for hver og en av oss. Dette er ikke prestens oppgave alene. Legfolkets nærvær, omsorg, inkludering, åpne hjerter, åpne sinn og ikke minst åpne dører, kaller på hver enkelt! Når vi tar imot nye menighetsbarn, lover vi å støtte familiene i oppdragelsen i den kristne tro. Dette gjør vi gjennom vår bønnetjeneste og også ved det barnearbeidet som vi driver. Hjelp foreldrene ved å ta med barna til kirke og søndagsskole! Når vi inviterer til Sprell-levende fester og gudstjenester, burde det være en selvfølge at menighetsfadderne, er med! Når vi ønsker nye medlemmer velkommen er vårt oppdrag å gi dem mulighet til å tjene i menigheten. Fellesskapets utfordring er å gi rom og åpne opp for nye mennesker, inkludere dem i tjenesten og spre Guds kjærlighet, slik at flere møter Kristus og finner sitt åndelige hjem i menigheten! 4

5 Det skjer Et lite tilbakeblikk forteller om unike treffpunkt for menighetens medlemmer, venner og naboer! Det skjer veldig mye flott og gledelig på mange områder. Jeg takker for alle de gode tilbakemeldinger og takkeord som kommer fra dere: «Takk for en herlig gudstjeneste», «Det var en fryd å være til stede», «Vi har mye å takke for», «Tårene rant! Jeg blir så rørt», «En fantastisk dag» osv., osv. Jeg sender takken videre til vår Herre og Mester, Han som vi ærer og tilber! Jeg medgir at jeg ofte tenker «vi skulle jo vært mange flere. Tenk hvilke velsignelser de går glipp av, de som kunne vært her, men som ikke kommer!» Kirkesalen burde vært fullsatt da vi feiret våroffergudstjeneste med besøk av Randaberg Mannskor og da det var konsert og generasjonsgudstjeneste med Flekkefjord Soul Children og MBU-prest Frøydis Grinna og ca 30 flotte ungdomsledere var på besøk! Det var plass til flere også på menighetskvelden med inspirasjon fra København, på Leo Leonardsens fine kveldskonsert, i Påskeukens sterke møter, dugnadslørdagen og på de mange Formiddagstreffene med spennende besøk. I skrivende stund kjenner jeg enda gleden fra de to siste gudstjenestene, den ene med dåp og presentasjon av nytt medlem og så en fantastisk konfirmasjonsgudstjeneste der tre herlige unge mennesker ga av seg selv, og der vi som menighet fikk sende dem ut i livet under Guds velsignelse. Også da var det god plass i kirkerommet! Dette sies ikke som anklage, men oppmuntring til å få del i gledene om du kan! III. VÅRT OPPDRAG Vår utfordring som medlemmer. Menighetsrapporten legges fram på Menighetskonferansen der jeg vet at det er de mest aktive medlemmene som kommer,- ofte bare en liten gruppe av det som blir kalt den trofaste kjernen. Når jeg nå skriver, henvender jeg meg til dere, og ber om at vi sammen går inn i de utfordringene som vi må våge å løfte fram, - på tross av alt det flotte og positive som skjer! Som menighetens prest, ser jeg også noen bekymringer og utfordringer. Jeg ønsker at vi samtaler om hvordan vi kan møte disse utfordringene. Vi kan be om veiledning, og i tro forvente at Gud vil vise oss veien vi skal gå! Det er mange og gode grunner til at man ikke kommer til kirken, men jeg unner så mange flere disse opplevelsene der Gud møter sitt folk! Bibelen forteller klart om menighetens betydning og vektlegger verdien i de troendes fellesskap, både for den enkelte og for det oppdrag vi er gitt! Når jeg leser medlemslistene, innser jeg at det er få av hele den store menigheten som jevnlig er til stede! I kjærlighet til menigheten og mine menighetssøsken, våger jeg å sette følgende overskrift: 5

6 En passiv medlemsmasse Jeg berører det som jeg kjenner er de store utfordringene: 1) Få nok ledere. 2) Frivillige som tar ansvar. 3) Gudstjenestebesøket! Vi kan ikke skjule at vi sliter på disse områdene Vi er for få som drar lasset, samtidig som vi er en stor medlemsmasse. Hvorfor lar DU deg engasjere? For vi er velsignet med mange som er engasjert i menigheten, - og samtidig er aktive i samfunnet for øvrig! På hjemmesiden vår ligger det en spørreundersøkelse, og her vil jeg gjerne oppfordre deg: dersom du ikke allerede har gjort det, hent spørsmålene fram og send oss ditt svar! Det kan hjelpe oss til å bygge en mer vital og utadrettet menighet. Gud kaller! Ikke for å fylle noen lokaler, men for å gi sine barn kraft, styrke, mot, velsignelse og utrustning til å fullføre det oppdraget vi er satt til: Å forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere! Vi er til for (hver-)andre! Til deg som leser rapporten og som kanskje føler at du hører hjemme i denne «passive» flokken: Hvorfor lar DU deg ikke engasjere? Her ligger det mange mulige svar. Mange av våre medlemmer er eldre, noen er syke, flere er flyttet fra byen, en del har engasjert seg i bydelsmenigheten osv. osv. Som menighetsprest i Metodistkirken, ønsker jeg at flest mulig velger å bruke sine evner, gaver, ressurser også i et aktivt menighetsliv! Ikke for å fylle noen lokaler, men for at Gud skal få gi deg kraft, styrke, mot, velsignelse og utrustning til å fullføre det oppdraget vi er satt til: Å forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere! Vi er til for (hver-)andre! Jeg ønsker at du skal vite at menigheten din er tilgengelig, og at DU alltid er velkommen! Også DU inviteres til å svare på vår lille undersøkelse! Vi ønsker å være en menighet med Åpne hjerter, Åpne sinn og Åpne dører. Men dersom vi ikke oppleves slik, vil vi gjerne få tilbakemeldinger på det. Velkommen til menigheten! DEL 2 ADMINISTRATIVT. RÅD OG UTVALG Personalsituasjonen En del endringer i staben har det vært. Pastor Marit Bjørnevik har fremdeles det pastorale ansvaret og er menighetens daglige leder. Organist, Bjørn Terje Bertelsen, gjør en imponerende innsats i sin 50% stilling! Han er ansatt som organist, kordirigent og musikalsk leder. Helge Koch tar seg av stort og smått på huset i sin timebaserte stilling som vaktmester. Elisabeth Kråen Karlsen var i 2013 renholder i en stilling med tidsubegrenset lønnstilskudd fra NAV (TULT). Hun sa opp sin stilling her fra Da Berit Hoelgaard sluttet som kontormedarbeider med ansvar for 6

7 regnskapsføring før sommeren 2013, sto vi i en vanskelig situasjon. Det opplevdes som en gave fra Gud, da Hege Bergjord «avslørte» både kompetanse, villighet og ønske om å ta over de viktigste oppgavene etter Berit. Hege fører i dag regnskapet på en trygg og god møte i nært samarbeid med vårt nye regnskapskontor, Undheim &Ueland. Andreas Rasmussen har vært ansatt som barne- og ungdomsarbeider i en liten prosentstilling (30%) i tillegg til sine teologistudier. Andreas avslutter sin tjeneste 1. juni Vi gleder oss stort over at Metodistkirken har utnevnt Einar Chr. Drange til prest i 50 % fra 1. august. Einar vil ha sine arbeidsoppgaver spesielt rettet mot barn og unge, og vi vet at han har gode nådegaver til fortsatt å gjøre en fin tjeneste blant menighetens yngre. Legfolkets betydning Menighetspresten er «daglig leder» for en bedrift med flere ansatte, mange frivillige, en stor bygning og et stort budsjett. Likevel er det lekfolket som er menighetens ledere, sammen med prest og ansatte. Lekfolkets plass kan ikke understrekes nok. Skal vi være en mobilisert menighet er det viktig at der ikke er avstand mellom prest og lekfolk, men at vi arbeider side om side. Jeg gjentar fra rapporten i fjor: «Lederne er ikke ledere for menigheten, de er ledere i menigheten», som Magnus Malm skriver i sin bok «I Lammets tegn». Jeg ønsker å fremsnakke alt det flotte og kreative og visjonstenkende som foregår i de ulike komiteene, Diakoni, Misjon og Internasjonalt arbeid, Evangelisering og BUR. De som er valgt inn i disse virksomhetsrådene gjør en flott innsats. Arbeidet i underutvalgene gjenspeiler menighetens liv og engasjement. Menighetsrådets leder Aart Huurnink har vært menighetsrådets leder gjennom flere år. Han er en trygg og god medarbeider! Ryddig og strukturert leder han oss gjennom møtene som alltid innledes med hans reflekterte og god tanker og Gudsord! Viktige beslutninger tas, og økonomiske vurderinger må gjøres nøye. Det ble avholdt 5 møter i Menighetsrådets øvrige sammensetning Per-Endre Bjørnevik, sekretær, Arne Helliesen leder for eiendom og Paul Fritjof Brekklund leder for økonomi. Dessuten har utvalgsledere, ungdomsrepresentanter og menighetsprest sete i Rådet. Kirkevergelederen Arne Helliesen, har fortsatt en trygg hånd om vedlikehold og nyinvesteringer. Det store arbeidet med nytt lydanlegg har gitt gode resultater! Alt skal fungere godt, og en siste kontroll av teleslyngen, viste at den fungerer som den skal Med myggene på og teknikere på plass, burde nå alle høre det som blir sagt og lest. I 2013 ble det utført et større utbedringsarbeid av det elektriske anlegget på galleriet. Rønning AS er vår gode 7

8 kontakt og medarbeider i så måte. Helge Koch har gjort et stort arbeid i forbindelse med utskifting av gamle lysstoffrør! Alle kirkevinduene er malt, men det gjenstår noe utvendig maling i 3. etg og de store buevinduene. Ytterdørene er nylakkert! Oppgradering av de elektriske kabler etc i orgelet er ikke igangsatt. Organisten melder at orgelet fungerer meget bra! Men vi er forberedt på at det vil komme en investering i forbindelse med at det meste av ledninger fra 1940-tallet trengs å bli byttet ut. Legleder Marit Dahl Torgersen har også dette året fungert som legleder, og som pastor og Åndelig leder, er det trygt og godt å ha en stødig legleder som jeg vet kan lytte til legfolket. Leglederen skal være en utstrakt hånd og et lyttende øre til ulike behov og spørsmål som interesserte, bevisste og ansvarsfulle medlemmer løfter fram. Samtidig opplever jeg at dialogen og samtalen også mellom prest og medlemmer er både åpen, ærlig og trygg. (Jeg viser også til legleders rapport) Økonomi Som nevnt har Hege Bergjord overtatt føringen av vårt regnskap. Dette gjøres nå elektronisk via regnskapsprogrammet Tripletex og i nært samarbeid med autorisert regnskapsfører Svein Børge Ueland. De fleste underregnskap blir ført på samme måte. Regnskapsbyrået Undheim & Ueland tar også hånd om lønnsføringer, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er trygt å ha sakkyndige personer i dette viktige arbeidet, men det krever et godt forarbeid og tett oppfølging fra menighetskontoret» og menighetens Økonomiutvalg. At alt ledes og forvaltes rett både etter regelverk og de ytre og indre krav vi som kirke setter for vårt forvalteransvar, er viktig! Bankterminalen som vi ventet på ved sist rapportering, er i flittig bruk. (Jeg viser ellers til økonomirapporten) Tjenestegruppene Gjennom ganske mange år har de praktiske oppgavene rundt søndagens gudstjenester vært overlatt til våre tjenestegrupper! Denne ordningen fungerer fremdeles på en utmerket måte! Det er mennesker engasjert i denne tjenesten, og her gjøres det en uvurderlig innsats! Takk til dere alle! Dersom du av ulike årsaker ikke har anledning til å være så aktiv, er du verdifull i fellesskapet likevel, og om du en gang i blant får lyst eller trang til å bake en kake, kjøpe blomster, pynte litt ekstra, ta opp kollekt eller noe annet som ingen har tenkt på, så er det kjærkommen! UNDERAVDELINGENE Arbeidet i menighetens underavdelinger fortsetter som de siste årene. Det rapporteres om jevnt og godt arbeid, uten at vi samler de store forsamlingene. Så er det kanskje ikke det som er av den største betydning! For mange er det å bli sett, regnet med, finne nærhet og bli satt i tjeneste, det som gir både trygghet og tilhørighet. 8

9 BUR Hege Bergjord er menighetens leder for Barne- og Ungdomsrådet. Hege er engasjert både lokalt og sentralt og gjør en fin innsats. BUR-leder og vår ungdomsarbeider samarbeider godt for fornyelse, engasjement og rekruttering. Søndagsskole, BeTween, Sprell-Levende-fester, konfirmantundervisning, Ungdomsklubben TenFifteen er våre trosopplæringsredskap, og G-2-gudstjenestene og Manna-smågruppe er positive tilbud til unge-voksne. Det utrettes en stor innsats og flott tjeneste blant barn og unge, men det er behov for flere ledere! La oss støtte og oppmuntre våre barne- og ungdomsledere, dåpsbarna (og andre barn), deres familier og ungdommen som kommer inn i vårt kirkehjem. Stavanger var vertskap for et vel gjennomført Landsmøte for MBU i april. KYM/MISJON Vår misjonsforening driver aktivt og målrettet kvinner i alderen samles annenhver uke til sosialt samvær inkludert aktivt arbeid mot menighets- og misjonsutlodningen som holdes i februar måned hvert år. De samler inn penger til misjonens fadderbarn, og de er nå godt i gang med sitt eget misjonsprosjekt i Sierra Leone! Som menighetsfellesskap for øvrig er vi med å bygge en skole i Lunga, også det i Sierra Leone, mens ungdommen / G-2 bygger vannpumper i Liberia! Vi håper at konkrete misjonsprosjekt kan engasjere til større innsats og giverglede! Kirkeforening / Formiddagstreff Kirkeforeningens Formiddagstreff, med Rudolf Olufsen som en glimrende møteleder har hatt sine møter annenhver uke. Berit Hoelgaard er programansvarlig. Tilbudet er til stor glede for mange eldre (og noen yngre). Fra høsten 2014 går vi tilbake til Formiddagstreff hver første onsdag i måneden! Metodistkirkens Sangkor Stavanger bys eldste blanda sangkor feirer sine 140 år med frisk og klar sang! Enda en gang rettes en stor takk til styreleder Reidun Sirevaag, resten av styret og ikke minst trofaste sangere for at dere står på! Koret ledes av vår inspirerende og dyktige organist, og vi gleder oss over noen nye sangere, men legger ikke skjul på at det ville vært gildt og bra med noen flere!. Det er med stor takknemlighet at jeg her overrekker hver enkelt medarbeider en rose som et symbol på hva dere betyr. 9

10 JUBILEUMSÅR 140 ÅR I STAVANGER! Historien til Stavanger Metodistmenighet er en interessant lesing! Den ønsker jeg å dele med mange! I 2014 er det 140 år siden «17 kvinner og 10 menn, 27 i alt som tross kritikk, motbør og risiko for trakasserier våget å følge sin åndelige leder til å danne en menighet», slik det står skrevet i jubileumsheftet fra år som menighet på skal markeres! Selve Dagen er den 8. november, men feiringen vil prege oss i mange sammenheng hele høsten. Storhelgen blir nok oktober da Biskop Christian Alsted har sagt at han kommer! Sangkoret vil markere sine 140 år bl.a. med konsert. Så her er det bare å glede seg, og ikke legge opp til for mange «høstferieuker»! Veien videre Her er noen spørsmål som ble stilt for ett år siden. Hvordan svarer vi i 2014? Klarer vi å øke gudstjenestebesøket? Statistikken viser at gjennomsnittet er gått opp fra 72 til 74, men det er fortsatt en alt for stor variasjon fra søndag til søndag. Vårt mål bør være 100! Klarer vi å øke antall døpte og opptatte medlemmer? Selv om vi gleder oss over 15 nye Stavangermetodister i 2013, arbeider vi trofast for å vinne nye mennesker for Kristus. Hva gjør vi med alle våre nye menighetsbarn og deres familier? Kan vi tenke nye tilbud? Er det noen som trenger «reservebesteforeldre», barnevakt? Bør vi få på plass igjen menighetsfadderordningen med «dåpsdagsbesøk»? Søndagsskolen har startet en ny gruppe for dem 10+, og det er gitt et samtaletilbud for gruppen Spørsmålene har ellers ikke gitt konkrete svar. Vårt engasjement ved Sprell-levende-fester og gudstjeneste er nevnt tidligere i rapporten. Skal vi ta en ny test av NaMu (Naturlig MenighetsUtvikling)? Det er nå flere år siden vi tok en «helsesjekk» på menigheten. Presten lurer på om kanskje tiden er inne for en ny undersøkelse. Det er gått enda ett år. Hva sier menighetens medlemmer? Hvordan integrere nye landsmenn? Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner er med i samtalene omkring vårt misjonale og diakonale engasjement! Hvordan synliggjøre vår Wesleyanske arv? Vi vil prøve å få lagt noen undervisningskvelder inn i høstprogrammet. Ellers vil nok vår teologiske røtter komme godt til syne når vi markerer våre 140 år som kirke i Stavanger. 10

11 Hvordan frigjøre våre ressurser? Vi må oppmuntre til større frimodighet! Gi til kjenne hva du kan og hva du ønsker å bidra med. En Na-Mu-test kan være en hjelp til å vise hvilke nådegaver som bor i oss! III. AVSLUTNING Berøringen av søndagens konfirmasjonsgudstjeneste kjennes i kroppen her jeg sitter med mine tanker om menighetens fremtid og mål! Budskapet om den seirende Kristus som preget konfirmasjonsgudstjenesten: «Deg være ære, Herre over dødens makt!» og konfirmantenes utsendelseshilsen: «Verden venter på oss! Gud venter på oss!» tar vi med oss. Gud kaller oss til å tjene sammen med Ham. Han har oppgaver nok og vet hvem som passer til hva og hvor mye vi er i stand til. Vi er kalt til å være lydige og gå dit som vi kjenner han kaller oss, inn i de mange oppgavene - små og store! Jeg ønsker å stå skulder ved skulder med dere alle, slik at vi kan spre Guds rike på jord. La oss sammen be for hverandre. Fremdeles ønsker jeg at vi gir rom for våre troshistorier, og at vi øver oss i å dele våre tanker om tro og tvil. En åndelig fornyelse skjer når vi deler forbønnsemner og når vi ber sammen. Åpenhet for Den Hellige Ånds muligheter og bruk av våre nådegavebaserte tjenester, vil gi seg uttrykk i en Jesusbegeistring som skaper ringvirkninger både innad og utad i menigheten. Vi trenger hverandre, og vi skal bære hverandre, både med oppmuntringer og håndsrekning og i bønn til Gud. Vår Jesusbegeistring bør være godt synlig i alt vi sier og gjør i det åpne rom i menigheten. Vi har all grunn til å begeistres både pga den vi er i Kristus, og for den mulighet vi er gitt til å bruke oss selv i tjenesten for vår Herre og Mester. Det er mye løfterikt som skjer i menigheten, så la oss ha hovedfokuset på den Oppstandne og alle våre muligheter i Ham. La oss løfte blikket mot Ham som har gitt oss oppdraget! Lykke til og Guds velsignelse over dagene! Det er fremtid og håp for et fellesskap rundt den Oppstandne Kristus. Han som kaller dere er trofast, han skal gjøre det. 1. Tessalonikerbrev 5.24 Medarbeiderhilsen fra Marit H. Bjørnevik menighetsprest Stavanger i mai

12 12

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer