RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK"

Transkript

1 DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi samles i ditt navn. Du har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede. Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn i ditt hus. Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er. Vi har vår styrke og svakhet. Midt i alt er du oss nær. Du samler oss nå til bønn og lovsang rundt ditt bord. Og vi skal gå med din kjærlighet ut til alle folk på jord. Hans Olav mørk / Tore Aas fra «Gloria av Oslo Gospel Choir II. VISJON Vi er til for (hver-)andre Når det skal skrives en rapport fra arbeidsåret som er gått, vil det være naturlig å starte med et tilbakeblikk. Hva har skjedd? Jeg ønsker imidlertid å starte min hilsen med en invitasjon! Velkommen til menighetsfellesskap på Stemnestaden leirsted i Aksdal helgen september 2014! jeg håper på og ber om at vi skal være en stor og fargerik forsamling fra år som i et par dager skal få kjenne på viktigheten og sannheten i ordene: «VI ER TIL FOR (HVER-) ANDRE!» I menighetens evangeliseringsarbeid er det viktig, ikke minst i dette jubileumsåret, å bevisstgjøre oss på våre metodistiske røtter og løfte fram menighetens visjon om at vi vil være en Jesusbegeistret menighet med Åpne hjerter, Åpne sinn og Åpne dører! Både Metodistkirken som kirkesamfunn og Stavanger Metodistmenighet har røtter i et sterkt sosialt engasjement, og vi håper at denne arven, i enda tydeligere grad, kan merkes i våre holdninger og handlinger. Vi er til for (hver-)andre skal utfordre oss i fremtiden! Samtidig kan jeg som menighetsprest se tilbake på 2013 i forvissning om at denne tanken har ligget under i alt det flotte arbeidet som er utrettet gjennom vårt menighetsarbeid. 1

2 Vår Wesleyanske arv John Wesleys visjon for det folk som fikk navnet metodister ga han ved å sitere Jesu ord i Lukas evangelium kap : «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren»! Vel 275 år senere holder jeg denne visjonen fram for oss som menighet. Hvem sendes vi til, hvem trenger å høre gledesbudskapet som vi har å komme med, hvem trenger å bli satt fri? En diakon-prest Selv ønsker jeg å være en Diakon-prest. Det å være både ordinert diakon og ordinert prest er jeg stolt av! Og jeg ønsker at begge disse sidene av min personlighet og min kompetanse skal prege min tjeneste. Jeg har gjort meg noen små tanker om «presterollen» og ikke minst om hvordan menighetsmedlemmer og venner tenker at en prest skal være! Av og til hører jeg uttalt: «Det er for gale at du som prest skal gjøre dette», «En prest bør få slippe å gjøre slikt»! Jeg vet at ordene er sagt i kjærlighet og med omtanke, og samtidig gir de meg noen refleksjoner. Det arbeidet som flere, i kjærlighet, sier at jeg «burde slippe å gjøre», er stort sett praktiske oppgaver, som å koke kaffe, stelle til lunsjmåltid, luke i hagen, delta på dugnad, vaske noen gulv etc. Kjære menighet, takk for at dere viser meg denne omsorgen! Likevel tenker jeg at Marit prest, er nok en slik prest. Noe av min tjeneste ligger i det sosiale engasjement. Jeg må rydde og pynte, vaske kopper og av og til et skittent gulv, lage kaffe og dekke bord, invitere til fest og strø blomster omkring meg. Dette er en del av min tjeneste. Utfordringen min er å påse at jeg ikke fratar andre de oppgaver som de gjerne vil gjøre! Kanskje er ikke slike oppgaver vanlige prestetjenester? Jeg vet ikke. Jeg tror det handler om personlighet og evner, kjønn og nådegaver. Samtidig som jeg setter stor pris på å stelle i «huset mitt», er jeg mere nær mitt kall når jeg møter mennesker i ulike livssituasjoner og får samtale med dem, enten det er i kirkens samtalerom eller på hjemmebesøk. Mye av min arbeidstid brukes til bønn og samtale med Gud, for egen inspirasjon og med tanke på forkynnelsen! Høydepunkt i tjenesten er også når jeg får veilede lokalpredikanter og andre, arbeide med visjoner og planer og jobbe med gudstjenestefornyelse. Samvær med barn og unge, foreldre og besteforeldre på Sprell- Levende-fester gir masse energi og velsignelser, likeså de gode samtalene med konfirmanter! Som prest får jeg lytte til mange troshistorier og livshistorier, dele fellesskap i formiddagstreff, KYM og Bibeltimer! Det er i alle disse møtene med mennesker jeg tror jeg får være den menighetspresten som Gud har kalt meg til å være. 2

3 En diakonal menighet Frimodig hevder jeg at Stavanger Metodistmenighet er en menighet «hvor du kan finne fellesskap og tilhørighet med fokus på medmenneskelighet og sosialt ansvar». At vi er en «Relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere», og at «vi ønsker å ta et diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød og overfor utsatte grupper». Dette er ikke et glansbilde fra en naiv menighetsprest. Dette er mitt ideal og mål for tjenesten. Det er her vi finner våre teologiske røtter og vår arbeidsinstruks. Så er vi langt fra fullkomne, vi lykkes slett ikke i å oppnå alle våre ideelle mål, vi bekjenner at vi ikke strekker til, at vi er bekymret for tallmessig tilbakegang osv. Men når jeg enda en gang tar for meg menighetslivet slik det presenteres gjennom vårt flotte og innholdsrike menighetsblad, ser jeg en blomstrende menighet med engasjerte barn, unge, familier, besteforeldre, voksne, nye medlemmer, døpte barn, strålende konfirmanter, liv, glede, fellesskap, fest og et levende gudstjenesteliv. Jeg vil fremsnakke vår flotte 140-års jubilant, jeg ønsker å heie på dette unike fellesskapet! Jeg ønsker å takke både Gud og mennesker for alt det utrolige som vokser og gror og som slår ut i full vakker blomst! Her kan jeg ikke unnlate å nevne mitt møte med Per Fuggeli, sosialmedisineren som er kjent for sine mange foredrag og uttalelser i media. Hans vitnesbyrd om det han lærte på søndagsskolen i Stavanger Metodistkirke for drøye 60 år siden, vil kunne høres i programmet «Reisen hjem» med TV-presten Egil Svartdal på TV2 søndag 18. mai kl ! Gudstjenester / Forkynnelse / Samtale og nærvær Stavanger Metodistmenighet er en stor og aktiv menighet som det er krevende og travelt og utfordrende å ha hele det pastorale ansvaret for. Samtidig er det utrolig givende, kjekt og fullt av velsignelser å få være prest sammen med mange dyktige og gode frivillige medarbeidere. Jeg setter stor pris på å forkynne i gudstjenesten, og strever av og til med å slippe andre til. Det er ikke fordi jeg mener at jeg «gjør det best», men fordi jeg brenner for å bringe evangeliet til dere! Samtidig så er jeg full av takknemlighet for alle som forkynner ordet søndag formiddag. Det siste året har alle våre legpredikanter, Einar Chr. Drange, Marit Dahl Torgersen, Anne- Marie Knaus Knutsen, Andreas Rasmussen og Erik Nyborg forkynt Guds Ord i gudstjenester. Dessuten har vi hatt flere gjestepredikanter; vår egen Helge Koch, metodistprestene Idar Halvorsen (Finnsnes), Tom G, Johnsen (Larvik) og MBU-prest Frøydis Grinna (Kjølberg). Øyvind Watland ga oss enda en flott Gudstjeneste der hans Ajax-viser forkynte Julens budskap på en enkel og sterk måte. Et sterkt møte fikk vi også gjennom Ole Lilleheim fra Åpne Dører som delte vitnesbyrd fra de forfulgte kristnes kamp. 3

4 En prests hverdag er innholdsrik og mye er uforutsigbart. Jeg har lært meg at det er «alle avbrytelsene som er selve jobben»! Jeg setter stor pris på besøket, telefonen, SMSn som plutselig dukker opp og som av og til medfører at påbegynte oppgaver får vente. Dersom jeg må konsentrere meg og ikke har mulighet til å «være på», vet jeg å stenge døren og telefonen. «Metodistkirken vil forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere», heter det i kirkens visjon. Som menighetens prest, prøver jeg å leve etter denne visjonen i min tjeneste. Når jeg nå ser bakover på alt det som har skjedd, som er blitt gjort, møter med mennesker i mange ulike situasjoner, så ser jeg tydelige spor av en menighet som er i ferd med å forandre verden! Store ord, men i tillit til Gud som er vår arbeidsgiver, vet jeg at Guds kjærlighet og nåde spres ut fra vår menighet. Oppmuntring og takknemlighet I tråd med dette vil jeg også nevne Takknemlighetens- og Oppmuntringens tavle som henger på veggen i underetasjen. Jeg antar at ingen har gått forbi uten å ha lagt merke til den! Om så skulle være oppfordrer jeg deg til å ta turen dit! Stans og les, og skriv gjerne din glad-melding! La oss heller oppmuntre hverandre står det skrevet i Guds ord, og den anbefalingen ønsker jeg å bringe videre! 7 nye menighetsbarn og 8 nye medlemmer er innført i menighetsprotokollen for 2013! (Så langt i 2014 er ett barn døpt og ett nytt medlem opptatt. Ny medlemsopptakelse venter 25. mai) Gled deg, Guds menighet! Takk og be! Be om visdom og forstand til å ta vare på disse skattene som er betrodd oss! Her ligger utfordringene. Her ligger oppdraget for hver og en av oss. Dette er ikke prestens oppgave alene. Legfolkets nærvær, omsorg, inkludering, åpne hjerter, åpne sinn og ikke minst åpne dører, kaller på hver enkelt! Når vi tar imot nye menighetsbarn, lover vi å støtte familiene i oppdragelsen i den kristne tro. Dette gjør vi gjennom vår bønnetjeneste og også ved det barnearbeidet som vi driver. Hjelp foreldrene ved å ta med barna til kirke og søndagsskole! Når vi inviterer til Sprell-levende fester og gudstjenester, burde det være en selvfølge at menighetsfadderne, er med! Når vi ønsker nye medlemmer velkommen er vårt oppdrag å gi dem mulighet til å tjene i menigheten. Fellesskapets utfordring er å gi rom og åpne opp for nye mennesker, inkludere dem i tjenesten og spre Guds kjærlighet, slik at flere møter Kristus og finner sitt åndelige hjem i menigheten! 4

5 Det skjer Et lite tilbakeblikk forteller om unike treffpunkt for menighetens medlemmer, venner og naboer! Det skjer veldig mye flott og gledelig på mange områder. Jeg takker for alle de gode tilbakemeldinger og takkeord som kommer fra dere: «Takk for en herlig gudstjeneste», «Det var en fryd å være til stede», «Vi har mye å takke for», «Tårene rant! Jeg blir så rørt», «En fantastisk dag» osv., osv. Jeg sender takken videre til vår Herre og Mester, Han som vi ærer og tilber! Jeg medgir at jeg ofte tenker «vi skulle jo vært mange flere. Tenk hvilke velsignelser de går glipp av, de som kunne vært her, men som ikke kommer!» Kirkesalen burde vært fullsatt da vi feiret våroffergudstjeneste med besøk av Randaberg Mannskor og da det var konsert og generasjonsgudstjeneste med Flekkefjord Soul Children og MBU-prest Frøydis Grinna og ca 30 flotte ungdomsledere var på besøk! Det var plass til flere også på menighetskvelden med inspirasjon fra København, på Leo Leonardsens fine kveldskonsert, i Påskeukens sterke møter, dugnadslørdagen og på de mange Formiddagstreffene med spennende besøk. I skrivende stund kjenner jeg enda gleden fra de to siste gudstjenestene, den ene med dåp og presentasjon av nytt medlem og så en fantastisk konfirmasjonsgudstjeneste der tre herlige unge mennesker ga av seg selv, og der vi som menighet fikk sende dem ut i livet under Guds velsignelse. Også da var det god plass i kirkerommet! Dette sies ikke som anklage, men oppmuntring til å få del i gledene om du kan! III. VÅRT OPPDRAG Vår utfordring som medlemmer. Menighetsrapporten legges fram på Menighetskonferansen der jeg vet at det er de mest aktive medlemmene som kommer,- ofte bare en liten gruppe av det som blir kalt den trofaste kjernen. Når jeg nå skriver, henvender jeg meg til dere, og ber om at vi sammen går inn i de utfordringene som vi må våge å løfte fram, - på tross av alt det flotte og positive som skjer! Som menighetens prest, ser jeg også noen bekymringer og utfordringer. Jeg ønsker at vi samtaler om hvordan vi kan møte disse utfordringene. Vi kan be om veiledning, og i tro forvente at Gud vil vise oss veien vi skal gå! Det er mange og gode grunner til at man ikke kommer til kirken, men jeg unner så mange flere disse opplevelsene der Gud møter sitt folk! Bibelen forteller klart om menighetens betydning og vektlegger verdien i de troendes fellesskap, både for den enkelte og for det oppdrag vi er gitt! Når jeg leser medlemslistene, innser jeg at det er få av hele den store menigheten som jevnlig er til stede! I kjærlighet til menigheten og mine menighetssøsken, våger jeg å sette følgende overskrift: 5

6 En passiv medlemsmasse Jeg berører det som jeg kjenner er de store utfordringene: 1) Få nok ledere. 2) Frivillige som tar ansvar. 3) Gudstjenestebesøket! Vi kan ikke skjule at vi sliter på disse områdene Vi er for få som drar lasset, samtidig som vi er en stor medlemsmasse. Hvorfor lar DU deg engasjere? For vi er velsignet med mange som er engasjert i menigheten, - og samtidig er aktive i samfunnet for øvrig! På hjemmesiden vår ligger det en spørreundersøkelse, og her vil jeg gjerne oppfordre deg: dersom du ikke allerede har gjort det, hent spørsmålene fram og send oss ditt svar! Det kan hjelpe oss til å bygge en mer vital og utadrettet menighet. Gud kaller! Ikke for å fylle noen lokaler, men for å gi sine barn kraft, styrke, mot, velsignelse og utrustning til å fullføre det oppdraget vi er satt til: Å forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere! Vi er til for (hver-)andre! Til deg som leser rapporten og som kanskje føler at du hører hjemme i denne «passive» flokken: Hvorfor lar DU deg ikke engasjere? Her ligger det mange mulige svar. Mange av våre medlemmer er eldre, noen er syke, flere er flyttet fra byen, en del har engasjert seg i bydelsmenigheten osv. osv. Som menighetsprest i Metodistkirken, ønsker jeg at flest mulig velger å bruke sine evner, gaver, ressurser også i et aktivt menighetsliv! Ikke for å fylle noen lokaler, men for at Gud skal få gi deg kraft, styrke, mot, velsignelse og utrustning til å fullføre det oppdraget vi er satt til: Å forandre verden ved å fortelle om Guds kjærlighet og gjøre mennesker til Jesu etterfølgere! Vi er til for (hver-)andre! Jeg ønsker at du skal vite at menigheten din er tilgengelig, og at DU alltid er velkommen! Også DU inviteres til å svare på vår lille undersøkelse! Vi ønsker å være en menighet med Åpne hjerter, Åpne sinn og Åpne dører. Men dersom vi ikke oppleves slik, vil vi gjerne få tilbakemeldinger på det. Velkommen til menigheten! DEL 2 ADMINISTRATIVT. RÅD OG UTVALG Personalsituasjonen En del endringer i staben har det vært. Pastor Marit Bjørnevik har fremdeles det pastorale ansvaret og er menighetens daglige leder. Organist, Bjørn Terje Bertelsen, gjør en imponerende innsats i sin 50% stilling! Han er ansatt som organist, kordirigent og musikalsk leder. Helge Koch tar seg av stort og smått på huset i sin timebaserte stilling som vaktmester. Elisabeth Kråen Karlsen var i 2013 renholder i en stilling med tidsubegrenset lønnstilskudd fra NAV (TULT). Hun sa opp sin stilling her fra Da Berit Hoelgaard sluttet som kontormedarbeider med ansvar for 6

7 regnskapsføring før sommeren 2013, sto vi i en vanskelig situasjon. Det opplevdes som en gave fra Gud, da Hege Bergjord «avslørte» både kompetanse, villighet og ønske om å ta over de viktigste oppgavene etter Berit. Hege fører i dag regnskapet på en trygg og god møte i nært samarbeid med vårt nye regnskapskontor, Undheim &Ueland. Andreas Rasmussen har vært ansatt som barne- og ungdomsarbeider i en liten prosentstilling (30%) i tillegg til sine teologistudier. Andreas avslutter sin tjeneste 1. juni Vi gleder oss stort over at Metodistkirken har utnevnt Einar Chr. Drange til prest i 50 % fra 1. august. Einar vil ha sine arbeidsoppgaver spesielt rettet mot barn og unge, og vi vet at han har gode nådegaver til fortsatt å gjøre en fin tjeneste blant menighetens yngre. Legfolkets betydning Menighetspresten er «daglig leder» for en bedrift med flere ansatte, mange frivillige, en stor bygning og et stort budsjett. Likevel er det lekfolket som er menighetens ledere, sammen med prest og ansatte. Lekfolkets plass kan ikke understrekes nok. Skal vi være en mobilisert menighet er det viktig at der ikke er avstand mellom prest og lekfolk, men at vi arbeider side om side. Jeg gjentar fra rapporten i fjor: «Lederne er ikke ledere for menigheten, de er ledere i menigheten», som Magnus Malm skriver i sin bok «I Lammets tegn». Jeg ønsker å fremsnakke alt det flotte og kreative og visjonstenkende som foregår i de ulike komiteene, Diakoni, Misjon og Internasjonalt arbeid, Evangelisering og BUR. De som er valgt inn i disse virksomhetsrådene gjør en flott innsats. Arbeidet i underutvalgene gjenspeiler menighetens liv og engasjement. Menighetsrådets leder Aart Huurnink har vært menighetsrådets leder gjennom flere år. Han er en trygg og god medarbeider! Ryddig og strukturert leder han oss gjennom møtene som alltid innledes med hans reflekterte og god tanker og Gudsord! Viktige beslutninger tas, og økonomiske vurderinger må gjøres nøye. Det ble avholdt 5 møter i Menighetsrådets øvrige sammensetning Per-Endre Bjørnevik, sekretær, Arne Helliesen leder for eiendom og Paul Fritjof Brekklund leder for økonomi. Dessuten har utvalgsledere, ungdomsrepresentanter og menighetsprest sete i Rådet. Kirkevergelederen Arne Helliesen, har fortsatt en trygg hånd om vedlikehold og nyinvesteringer. Det store arbeidet med nytt lydanlegg har gitt gode resultater! Alt skal fungere godt, og en siste kontroll av teleslyngen, viste at den fungerer som den skal Med myggene på og teknikere på plass, burde nå alle høre det som blir sagt og lest. I 2013 ble det utført et større utbedringsarbeid av det elektriske anlegget på galleriet. Rønning AS er vår gode 7

8 kontakt og medarbeider i så måte. Helge Koch har gjort et stort arbeid i forbindelse med utskifting av gamle lysstoffrør! Alle kirkevinduene er malt, men det gjenstår noe utvendig maling i 3. etg og de store buevinduene. Ytterdørene er nylakkert! Oppgradering av de elektriske kabler etc i orgelet er ikke igangsatt. Organisten melder at orgelet fungerer meget bra! Men vi er forberedt på at det vil komme en investering i forbindelse med at det meste av ledninger fra 1940-tallet trengs å bli byttet ut. Legleder Marit Dahl Torgersen har også dette året fungert som legleder, og som pastor og Åndelig leder, er det trygt og godt å ha en stødig legleder som jeg vet kan lytte til legfolket. Leglederen skal være en utstrakt hånd og et lyttende øre til ulike behov og spørsmål som interesserte, bevisste og ansvarsfulle medlemmer løfter fram. Samtidig opplever jeg at dialogen og samtalen også mellom prest og medlemmer er både åpen, ærlig og trygg. (Jeg viser også til legleders rapport) Økonomi Som nevnt har Hege Bergjord overtatt føringen av vårt regnskap. Dette gjøres nå elektronisk via regnskapsprogrammet Tripletex og i nært samarbeid med autorisert regnskapsfører Svein Børge Ueland. De fleste underregnskap blir ført på samme måte. Regnskapsbyrået Undheim & Ueland tar også hånd om lønnsføringer, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er trygt å ha sakkyndige personer i dette viktige arbeidet, men det krever et godt forarbeid og tett oppfølging fra menighetskontoret» og menighetens Økonomiutvalg. At alt ledes og forvaltes rett både etter regelverk og de ytre og indre krav vi som kirke setter for vårt forvalteransvar, er viktig! Bankterminalen som vi ventet på ved sist rapportering, er i flittig bruk. (Jeg viser ellers til økonomirapporten) Tjenestegruppene Gjennom ganske mange år har de praktiske oppgavene rundt søndagens gudstjenester vært overlatt til våre tjenestegrupper! Denne ordningen fungerer fremdeles på en utmerket måte! Det er mennesker engasjert i denne tjenesten, og her gjøres det en uvurderlig innsats! Takk til dere alle! Dersom du av ulike årsaker ikke har anledning til å være så aktiv, er du verdifull i fellesskapet likevel, og om du en gang i blant får lyst eller trang til å bake en kake, kjøpe blomster, pynte litt ekstra, ta opp kollekt eller noe annet som ingen har tenkt på, så er det kjærkommen! UNDERAVDELINGENE Arbeidet i menighetens underavdelinger fortsetter som de siste årene. Det rapporteres om jevnt og godt arbeid, uten at vi samler de store forsamlingene. Så er det kanskje ikke det som er av den største betydning! For mange er det å bli sett, regnet med, finne nærhet og bli satt i tjeneste, det som gir både trygghet og tilhørighet. 8

9 BUR Hege Bergjord er menighetens leder for Barne- og Ungdomsrådet. Hege er engasjert både lokalt og sentralt og gjør en fin innsats. BUR-leder og vår ungdomsarbeider samarbeider godt for fornyelse, engasjement og rekruttering. Søndagsskole, BeTween, Sprell-Levende-fester, konfirmantundervisning, Ungdomsklubben TenFifteen er våre trosopplæringsredskap, og G-2-gudstjenestene og Manna-smågruppe er positive tilbud til unge-voksne. Det utrettes en stor innsats og flott tjeneste blant barn og unge, men det er behov for flere ledere! La oss støtte og oppmuntre våre barne- og ungdomsledere, dåpsbarna (og andre barn), deres familier og ungdommen som kommer inn i vårt kirkehjem. Stavanger var vertskap for et vel gjennomført Landsmøte for MBU i april. KYM/MISJON Vår misjonsforening driver aktivt og målrettet kvinner i alderen samles annenhver uke til sosialt samvær inkludert aktivt arbeid mot menighets- og misjonsutlodningen som holdes i februar måned hvert år. De samler inn penger til misjonens fadderbarn, og de er nå godt i gang med sitt eget misjonsprosjekt i Sierra Leone! Som menighetsfellesskap for øvrig er vi med å bygge en skole i Lunga, også det i Sierra Leone, mens ungdommen / G-2 bygger vannpumper i Liberia! Vi håper at konkrete misjonsprosjekt kan engasjere til større innsats og giverglede! Kirkeforening / Formiddagstreff Kirkeforeningens Formiddagstreff, med Rudolf Olufsen som en glimrende møteleder har hatt sine møter annenhver uke. Berit Hoelgaard er programansvarlig. Tilbudet er til stor glede for mange eldre (og noen yngre). Fra høsten 2014 går vi tilbake til Formiddagstreff hver første onsdag i måneden! Metodistkirkens Sangkor Stavanger bys eldste blanda sangkor feirer sine 140 år med frisk og klar sang! Enda en gang rettes en stor takk til styreleder Reidun Sirevaag, resten av styret og ikke minst trofaste sangere for at dere står på! Koret ledes av vår inspirerende og dyktige organist, og vi gleder oss over noen nye sangere, men legger ikke skjul på at det ville vært gildt og bra med noen flere!. Det er med stor takknemlighet at jeg her overrekker hver enkelt medarbeider en rose som et symbol på hva dere betyr. 9

10 JUBILEUMSÅR 140 ÅR I STAVANGER! Historien til Stavanger Metodistmenighet er en interessant lesing! Den ønsker jeg å dele med mange! I 2014 er det 140 år siden «17 kvinner og 10 menn, 27 i alt som tross kritikk, motbør og risiko for trakasserier våget å følge sin åndelige leder til å danne en menighet», slik det står skrevet i jubileumsheftet fra år som menighet på skal markeres! Selve Dagen er den 8. november, men feiringen vil prege oss i mange sammenheng hele høsten. Storhelgen blir nok oktober da Biskop Christian Alsted har sagt at han kommer! Sangkoret vil markere sine 140 år bl.a. med konsert. Så her er det bare å glede seg, og ikke legge opp til for mange «høstferieuker»! Veien videre Her er noen spørsmål som ble stilt for ett år siden. Hvordan svarer vi i 2014? Klarer vi å øke gudstjenestebesøket? Statistikken viser at gjennomsnittet er gått opp fra 72 til 74, men det er fortsatt en alt for stor variasjon fra søndag til søndag. Vårt mål bør være 100! Klarer vi å øke antall døpte og opptatte medlemmer? Selv om vi gleder oss over 15 nye Stavangermetodister i 2013, arbeider vi trofast for å vinne nye mennesker for Kristus. Hva gjør vi med alle våre nye menighetsbarn og deres familier? Kan vi tenke nye tilbud? Er det noen som trenger «reservebesteforeldre», barnevakt? Bør vi få på plass igjen menighetsfadderordningen med «dåpsdagsbesøk»? Søndagsskolen har startet en ny gruppe for dem 10+, og det er gitt et samtaletilbud for gruppen Spørsmålene har ellers ikke gitt konkrete svar. Vårt engasjement ved Sprell-levende-fester og gudstjeneste er nevnt tidligere i rapporten. Skal vi ta en ny test av NaMu (Naturlig MenighetsUtvikling)? Det er nå flere år siden vi tok en «helsesjekk» på menigheten. Presten lurer på om kanskje tiden er inne for en ny undersøkelse. Det er gått enda ett år. Hva sier menighetens medlemmer? Hvordan integrere nye landsmenn? Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner er med i samtalene omkring vårt misjonale og diakonale engasjement! Hvordan synliggjøre vår Wesleyanske arv? Vi vil prøve å få lagt noen undervisningskvelder inn i høstprogrammet. Ellers vil nok vår teologiske røtter komme godt til syne når vi markerer våre 140 år som kirke i Stavanger. 10

11 Hvordan frigjøre våre ressurser? Vi må oppmuntre til større frimodighet! Gi til kjenne hva du kan og hva du ønsker å bidra med. En Na-Mu-test kan være en hjelp til å vise hvilke nådegaver som bor i oss! III. AVSLUTNING Berøringen av søndagens konfirmasjonsgudstjeneste kjennes i kroppen her jeg sitter med mine tanker om menighetens fremtid og mål! Budskapet om den seirende Kristus som preget konfirmasjonsgudstjenesten: «Deg være ære, Herre over dødens makt!» og konfirmantenes utsendelseshilsen: «Verden venter på oss! Gud venter på oss!» tar vi med oss. Gud kaller oss til å tjene sammen med Ham. Han har oppgaver nok og vet hvem som passer til hva og hvor mye vi er i stand til. Vi er kalt til å være lydige og gå dit som vi kjenner han kaller oss, inn i de mange oppgavene - små og store! Jeg ønsker å stå skulder ved skulder med dere alle, slik at vi kan spre Guds rike på jord. La oss sammen be for hverandre. Fremdeles ønsker jeg at vi gir rom for våre troshistorier, og at vi øver oss i å dele våre tanker om tro og tvil. En åndelig fornyelse skjer når vi deler forbønnsemner og når vi ber sammen. Åpenhet for Den Hellige Ånds muligheter og bruk av våre nådegavebaserte tjenester, vil gi seg uttrykk i en Jesusbegeistring som skaper ringvirkninger både innad og utad i menigheten. Vi trenger hverandre, og vi skal bære hverandre, både med oppmuntringer og håndsrekning og i bønn til Gud. Vår Jesusbegeistring bør være godt synlig i alt vi sier og gjør i det åpne rom i menigheten. Vi har all grunn til å begeistres både pga den vi er i Kristus, og for den mulighet vi er gitt til å bruke oss selv i tjenesten for vår Herre og Mester. Det er mye løfterikt som skjer i menigheten, så la oss ha hovedfokuset på den Oppstandne og alle våre muligheter i Ham. La oss løfte blikket mot Ham som har gitt oss oppdraget! Lykke til og Guds velsignelse over dagene! Det er fremtid og håp for et fellesskap rundt den Oppstandne Kristus. Han som kaller dere er trofast, han skal gjøre det. 1. Tessalonikerbrev 5.24 Medarbeiderhilsen fra Marit H. Bjørnevik menighetsprest Stavanger i mai

12 12

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 M6d[*d*irkeru Sta,ua,ngtu Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 EwJotu"*lnge,iatre,tlnpriglvtpreg

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer