Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang."

Transkript

1 Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL N o r s k T r o p e f u g l H o b b y Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang.

2 Utgiver: Norske Tropefuglforeningers Landsforbund Henvendelse til bladet: Redaktør/annonseansvarlig: v/ Kennet Østensen, tlf Abonnement/utsendelser/ abonnement og web ansvarlig: Åge Olaussen Økonomi og korrektur: Frode Nilsen Abonnement privat: Pr.år: kr.150,- Norden forøvrig: kr.160,- Abonnenter må selv betale porto utenfor landegrensene. Stoff til bladet: Innleveres senest: Nr februar Nr mai Nr august Nr november Utgivelsesdato: Nr. 1...mars Nr. 2...juni Nr. 3...september Nr. 4...desember Annonsepriser: Pr. år - 4 nr. 1/1 side kr. 4950,- 1/2 side kr. 2970,- 1/4 side kr. 1485,- Oppdrettsannonser kr. 350,- Gjengivelse av stoff og bilder er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse. Forbundsstyret: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara: Vara: Vara: Morten Haug. Tlf.: Frode Nilsen. Frode Solberg. Sven Kåre Paulsen. Arne Andreassen. Kennet Østensen. Bankgiro: Denne konto gjelder IKKE ringer. Førsteoppdrettsansvarlig: Stein Henning Olsen Innhold: 1. Forside Blåhodet Dverg Ara, foto: Sigurd Ellingsen 2. Informasjon 3. Bidragsytere til dette nummer 4. Lederen 6. Fuglekongen på Gjøvik 8. På tur til fuglemarkedet i Randers 12. Foredrag i Haugesund 14. Førsteoppdrett Blåhodet Dvergara 16. Ungfuglskue NUK Haugesund 17. Bananfluer, levende fo`r året rundt 18. Nyttige linker 19. Nytt fra Mattilsynet 20. Oppdretterannonser 22. På besøk hos Ellen og Kjell Gade 24. På besøk hos Astrid Hauge 31. Klubbinfo Landsforbundet`s hjemmeside: 2

3 Alle aktive klubber har forpliktet seg til å bidra med stoff til bladet, det velges derfor en medarbeider fra hver klubb til dette vervet. Dette samarbeidet er vi helt avhengig av for å få tilgang til noe å skrive om. Bidragsytere til dette nummer Kennet Østensen... redaktør fra Har vært aktiv fugleoppdretter i en mannsalder og er å regne for en av veteranene. Klubbtilhørlighet er SFK, der han har hatt mange verv. Kjell Olsen... er skribent for NUK og en viktig bidragsyter. Han har gjennom en årrekke holdt utstillingsundulater. Sist år tok han også dommersertifikat. Han har en rekke verv og gjør en viktig jobb i fuglemiljøet. Frode Nilsen... en av de som står på med hobbyen vår, nesten som en jobb. Han hører hjemme i Sørlandet Tropefuglklubb. En drivende sjel med tunge verv lokalt og sentralt. Er også en flittig skribent som også leser korrektur for bladet. Andreas Johnsen... Han har levert godt fuglestoff i en årrekke, både til Sør`s lokale blad og NTHobby. Har dekket styreverv både i sentral og lokalstyret og er pr. i dag formann i SØR. Han driver et meget solid fuglehold og er en stor resurs i vår felles hobby. Sven Kåre Paulsen og Viggo H. Pedersen... er erfarne skribenter og fotografer, de lager selv bladet til spesialklubben for kanari Norsk Rasekanari. De benytter seg ofte av artikler som har stått i det bladet og som også leserne av NTH bladet får dermed får glede av. Gro Dyrendal... Gro er alltid der aktiv hjelpende, hardtabeidende. lang fartstid og mange verv både sentralt og lokalt. Klubb DSK. Bernt Trygve Nilsen... Driver meget aktivt med store papegøyer, har mange førsteoppdrett å vise til, lang fartstid i fugleverden. Klubb SFK. Morten Haug... Leder i NTL. Veteran med lang fartstid, bade lokalt og sentralt. En resursperson vi venter oss mye av fremover. Klubb DSK. Sigurd Ellingsen... Ildsjel med stort engasjement. Oppdretter av mange store papegøyer. Klubb SFK. Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 3

4 Leder Det er nå gått noen måneder siden jeg kom inn i styret i NTL. Det har hittil vært en veldig interessant tid å jobbe med NTLarbeidet. Brosjyrene til Mattilsynet er ferdig redigert, og de har sendt dem til trykk. Kontaktene med myndighetene har vært nokså høy - både med Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er fortsatt en del lover og forskrifter som skal redigeres og tilpasses EØS og EU. Vi får nesten ukentlig endringer på nyhetsbrev. Dette videresendes til klubbene fortløpende, samt interessante emner trykkes i bladet også. Flere klubber har avholdt årsmøter. De som er ferdig med årsmøtet, skal ha all ros for at de straks meldte nytt styre inn for NTL. Det er fl ott å slippe purre på dette. Jeg håper klubbene fortsatt jobber med verving av fl ere medlemmer. Vi har mye å tilby nybegynnere. Kan jo nevne at jeg har fått fl ere mail angående ringnummer, der eier av fuglen ikke vet hva art dem har. Eneste dem vet, er at de har en amason eller en parakitt og de vet hva de har betalt for den. Omtrent like mye som en billig smart telefon. Men folk fl est som kjøper en telefon, studerer bruksanvisning nøye og vet fort alt om telefonen. Dette gjelder dessverre ikke alltid for dem som skaffer seg et dyr. Så her har NTL og klubbene mye bistå med. Vi er jo ekspertene på dette området. Det er svært gledelig å se SFK fi kk fullt styre igjen, og påtok seg landsutstillingen for Vi gleder oss til utstilling i Stavanger igjen, samt at Drammensklubben har tenkt å dra til med utstilling i år også. Selv om dem ikke fi kk LU, tar dem en litt utvidet utstilling i Drammen. Det ser ut til å bli et begivenhetsrikt år i år også. Både med utstillinger og papegøyekongress på Tenerife. Jeg prøver få i gang fl ere fuglemiljøer i Norge. Strever med å få til noe i Nord-Norge, men har kontaktet folk i Tromsø. Jeg tror det er liv laga for et miljø der, samt at jeg håper Nord-Vestlandet kan få til et godt miljø igjen. Selv om de ikke klarer utstillinger med det første, er det viktig at folk møtes, og utveksler erfaringer, samt betaler sin kontingent til NTL og støtter bladet. Mot at dem får ringmerket fuglene sine, og kan dra nytte av godene NTL kan tilby. Hvis noen skulle ha fl ere kontakter i nord, så be dem ta kontakt med meg. HILLEVÅG BILVERKSTED A/S Hillevågsveien 102, 4016 Stavanger. Tlf.: Epost: web.: EU - kontroll Klima - fylling - AC - service 4

5 Velvære-Grossisten AS Hillevågsveien Stavanger. Tlf: Faks:

6 Fuglekongen på Gjøvik Oppland arbeiderblad DIAMANTDUE: Per Odd Kværnsveen viser fram en diamantdue fra Australia som han har fire par av. Totalt har Kværnsveen 26 tropiske arter i leiligheten. I en leilighet midt i Gjøvik sentrum bor en av landets fl inkeste oppdrettere av sjeldne tropiske fuglearter. Per Odd Kværnsveen har drevet med oppdrett av tropiske fugler i over 30 år. Han har vunnet 34 NM-titler og har gått til topps i dansk mesterskap. For noen uker siden vant han tre gull og fl ere sølvmedaljer i NM, og nylig kom han hjem fra dansk mesterskap med gull og sølv. I dansk mesterskap vant han i klassen kanarifugler med over 1000 konkurrenter. 26 tropiske arter Jeg har drevet med fugler hele livet. Det begynte med villfugler. Jeg hadde redekasser i skogen før jeg begynte med burfugler. Jeg har alltid vært glad i naturen og vokst opp med jakt og fi ske, sier han. Den kjente lokale musikeren og fugleentusiasten bor i leilighet ved Gjøvik Arbeidersamfund. På verandaen bor om lag 100 fugler, og når mørket senker seg roer de seg ned og trekker inn i et lite tilbygg. Buret er termostatstyrt og holder seks til åtte grader vinterstid. Inne i leiligheten har han et eget rom med en rekke små bur. Der bor også Foto: Henning Gulbrandsen om lag 100 fugler. Jeg er oppført som oppdretter av 26 tropiske arter. På det meste har jeg om lag 300 fugler, men nå har jeg levert fugler til kunder og har bare de jeg skal ha til oppdrett, forteller Kværnsveen. Det sier seg selv at han bruker mye tid på fuglene. Bur rengjøres tre ganger i uka. Renslighet er viktig for at fuglene skal trives og for at de skal holde seg friske. Riktig kosthold er dessuten viktig for å trigge fuglene til oppdrett og sørge for at de får fl ott fjærdrakt. Hobby Hemmeligheten min er at jeg hele sommeren reiser rundt og plukker ting i naturen som de kan spise. Jeg har sett hva villfugler spiser. Jeg plukker for gressfrøarter. Fuglene mates også med mygglarver og melorm. Hele trikset er å prøve å gjenskape slik de har det i vill tilstand. Om sommeren bor alle fuglene ute på verandaen. De får utrolig mye fi nere fjærdrakt ved å være ute, sier han. Å fi nne den perfekte paringspartner bruker Kværnsveen også en del tid på. Han må studere fuglene og lete etter de gode genene. Med så 6

7 mange NM-titler er det tydelig at han lykkes godt. Han opplever at mange ønsker å kjøpe fugler fra han og forteller om ei venteliste på nærmere 60 personer. De mest sjeldne artene koster 5000 kroner. Jeg driver med dette fordi det er moro. Hovedhobbyen er å drive med oppdrett, mens utstillinger er bonus. Jeg har aldri regnet på pengene i dette. Det er kun hobbyvirksomhet, sier Kværnsveen. Norske Tropefugler Landsforbund ga for noen år siden Kværnsveen ærespris, og da foreningen skulle få noen til å fi nne norske navn til 600 tropefugler, gikk oppdraget til Kværnsveen. Det var mye jobb. Jeg leste om særtrekk for alle artene for å fi nne passende navn. Alle unntatt ti ble godkjent, sier fugleentusiasten. NTL s Ringsalg NTL har et eget ringsalg som administreres av en ringsalgleder. Alle medlemmer i klubber tilsluttet NTL kan bestille ringer. Mer om ringsalget, størrelser og levering finner du på våre hjemmesider: Bestilling kan sendes på mail eller sms til ringsalgleder Odd Ørstavik. eller via sms til Oppdrettere som har egne ringer henvender seg direkte til klubbens ringsalgleder. Oppdrettsringer skal bestilles innen 1. september for neste års levering. Mer info om bestilling av slike ringer finner du på hjemmesiden vår. NB! Ringsalget har stengt f.o.m uke 25 t.o.m uke 30. Randaberg og Sola Din lokale rørlegger Liveien 15, 4018 Stavanger Tlf: Mobil: Epost: 7

8 På tur til fuglemarkedet i Randers Tekst: Frode Nilsen Bilder: Frode Nilsen og Andreas Johnsen SØR Den 10.november arrangerte Randers Fugleforening igjen fuglemarked i Assentofthallene noe sør-øst for Randers by. Dette markedet arrangeres to ganger i året; en i april og en i november. Her tilbys fugler, utstyr, bøker og annet for salg, og fuglefolk kjenner sin besøkelsestid, for her er både nordmenn, svensker, dansker og andre nasjonaliteter samlet. Også i år bestemte vi oss for å avlegge dette markedet et besøk. Denne gang var det Håkon, Andreas, Atle og undertegnede alle fra Sørlandet Tropefuglklubb - som dro på tur. Fergen gikk fra Kr.sand tidlig lørdags morgen, og selv om været ikke var all verden å skryte av, så var det rolig sjø under hele overfarten. Vi hadde frokost i restauranten, og det er alltid godt med en matbit i kroppen før vi setter kursen sørover. Vi traff ytterligere to SØR-medlemmer på fergen, og Svenn og Vibeke fra Søgne skulle også på fuglemarkedet i Randers. Vi hadde god tid, så vi tok en tur innom Plantorama i Ålborg, og slo i hjel litt tid her. Plantorama har en del å by på, og foruten planter, hagedammer, osv.. så har de akvariefi sk, tropefugler, reptiler, slanger, osv.. for salg. Moro å se alle reptilene og slangene, men det er ikke akkurat noe jeg kunne tenke meg å ha i hus. Også i Danmark er juleforberedelsene i full gang. Julenisser, juledekorasjoner og annet julepynt var allerede tatt frem. Første oppdretterbesøk lå ikke så langt unna, så vi ankom Else og Poul Hansen en halv time før avtalen. Men Else og Poul er så hyggelige og gjestfrie, så det var ikke noe problem! Jeg hadde fått i stand en avtale med to oppdrettere noe syd for Ålborg, og det gledet vi oss stort til. Svenn og Vibeke hang seg også på, og ble med på volierebesøkene. Vi ankom Hirtshals kl.11.15, og bilene rullet ut fra fergen og ferden sørover begynte. Været i Danmark var riktignok helt ufyselig, men det tar vel ikke motet fra fuglefolk på tur! Vi har vært hos Else og Poul fl ere ganger, og har etter hvert blitt godt kjent med dem. De har enormt med fugler, og det er fantastisk moro å 8

9 besøke dem. Poul forteller meg at sesongen i år ikke hadde vært så god som tidligere, men det var likevel om lag fugler å se. Alt fra amasoner og kakaduer og ned til den minste cubafi nk. For å nevne noe, så var her Rosakakaduer, Cuba Amason, Blåpannet Amason, Barøyd Kakadue, Svaleparakitter, Twenty Eight, Barnardi i blå mutasjon, Prinsesseparakitter, Pennant, Solparakitter, Hooded, St.Thomas Conure, Port Lincoln, og en mengde conurer, i tillegg til noe spissnebb som cubafi nker og gouldsamadiner. Moro å se, og Else og Poul har også en stor voliere hvor det fl yr en fl okk nymfeparakitter, blant annet. Lorier er her også, samt Solfugl og noe vaktler. Vi takket omsider for oss og satte kursen mot Jesper Nørkjær ikke så altfor langt unna. Han er svoren conuremann, og jeg hadde gleden av å bli kjent med ham tidligere i år. Rødbuket, Rødbrystet og Grønnkinnet. Gøy å se, og spesielt la jeg merke til de store og kraftige rugekassene i L-form som han bruker. En kjekk patent med varme under vannskålene er også en artig greie, som gjør fugleholdet enklere på vinterstid. Jesper inviterte oss inn for en hyggelig prat, og alle ble servert noe godt å drikke. Moro å utveksle erfaringer med andre fuglefolk, og det er alltid noe å snappe op, enten man er nybegynner eller erfaren fuglemann. Jesper har volierer med conurer, og her er blant annet Pacifi c Conurer, en art man ikke ser så altfor ofte. Han har også Blåstrupet, Blåkinnet, Vel, klokka begynte å bli mange og vi hadde fortsatt et stykke igjen til Randers. Vi tok farvel med Jesper, og satte kursen mot sørover igjen. Da vi ankom Randers, så fant vi våre hoteller relativt greit, og selv om Svenn og Vibeke hadde bestilt rom på et annet hotell, så ble vi enige om å gå ut å spise middag senere på kvelden. Det var ikke så altfor langt mellom hotellene, så vi samlet oss kl.20 og gikk ut for å spise biff på en hyggelig liten restaurant. Alle bestilte så å si det sammen, men Svenn gikk for en litt mer krydret biff, og den satte sine spor! Den var visstnok 9

10 veldig sterk, og svetteperlene kom frem i pannen på unge Tveit! Dagen etter var vi tidlig oppe, og selv om markedet åpnet kl.0800, så valgte vi å ta det litt med ro og nyte frokosten. Vi ankom Assentofthallene litt over kl.09 og det var allerede masse folk og stemningen var høy. Her møtte vi igjen Jesper, og det var fl ere kjentfolk til stede; Ole, Ib, Henning, Thomas, Henrik, Kurt, osv.. Ja, jeg så fl ere kjente ansikter. Det er utrolig moro å gå rundt å se på alt som tilbys for salg, og når vi ser på prisene i Danmark kontra her hjemme, så er det jo tydelig at etterspørselen etter fugler i vårt naboland er heller laber. Hadde en prat med fl ere av selgerne og de mente at salget og interessen for å kjøpe i år hadde gått særdeles trått. Og vi traff på fl ere nordmenn her, da både Viggo, Felix, Arnfi nn og Sven Kåre var på kanariutstilling i Silkeborg, som ligger ikke så altfor langt unna Randers. På markedet traff vi på Kurt Hansen, som er formann i Dansk Zebrafi nk Klubb. Han er fi nkedommer og har vært i Norge og dømt på landsutstillingene. Kurt hadde en del fl otte mutasjoner av Sebrafi nker til salgs, men kunne også fortelle om et labert salg i år. Men han fortalte villig om sine fi nker, og kunne berette at hjemme hadde han enda fl ere. Det endte med at vi ble med Kurt hjem etter at fuglemarkedet stengte dørene kl.15. Etter cirka 20 minutters kjøring var vi fremme. Foruten sebrafi nker er Kurt lidenskapelig opptatt av planter og trær. Her hadde han en liten hage, eller skal vi si park, hvor det vokste de merkeligste trær og annet buskas. Men det var vel mest fi nkene som var i vårt interesseområde, og her var det utrolig mye fi nt og spesielt å se. Kurt kunne fortelle at han hadde cirka 600 (!) sebrafi nker, og hadde godt over 100 bur å mate på. Kjempemoro å se det vanvittige 10

11 utvalget av mutasjoner. Vi var her en god stund, men tiden går fort når man har det moro; vi så på klokken, og bestemte oss for å bryte opp. Vi skulle tross alt helt opp til Hirtshals igjen, og været var fortsatt ikke blitt noe bedre; regn, regn og atter regn. Rett før vi skal sette oss i bilen, kommer Kurt med en sebrafi nkbok til hver av oss! Utrolig hyggelig gest! Vi takket Kurt for gaven og at vi fi kk komme på besøk til hans fi nkeverden. I Hirtshals er en tur innom Slakter Winther en selvfølge, og vi var også bortom Super Brugsen. Så stilte vi oss i bilkøen og ventet på at fergen skulle ta oss tilbake til Norge. Båten la fra kai kl og det var litt ruskesjø ut fra Danmark, men det roet seg når SuperSpeed kom litt lenger ut i Skagerak. Vi hadde også julebuffet på hjemreisen, så vi fi kk smake på litt julemat før vi satte beina på norsk jord igjen. Godt å være hjemme, selv om det er midnatt og det venter ytterligere noen timers kjøring før vi kan slenge kroppen ned i en god seng. Det er alltid koselig å reise til Danmark, og det er garantert ikke siste gangen vi tar turen over Skagerak. Vi som var med, var vel skjønt enige om at dette må gjentas til neste år! Så da blir vi å se i Assentoft også i Neste fuglemarked i Randers er 6.april

12 Bernt Trygve Nilsen holdt foredrag på Lille Maritime i Haugesund Agenda: fuglebilder foring bløt legging sykdom import / eksport av fugl Tekst og bilder: Sigurd Ellingsen, SFK Arr. Haugaland Tropefuglklubb Et slikt foredragslokale kan man bare drømme om Haugaland Tropefuglklubb inviterte Bernt Trygve Nilsen til Lille Maritime i Haugesund som foredragsholder. Agenda: Fuglebilder Foring Bløt legging Sykdom import / eksport av fugl. Haugaland Tropefuglklubb ble stiftet i 1988 og det har gått litt i bølgedaler når det gjelder aktivitet, de siste årene har det vært medlemmer. Dette svinger litt fra år til år. Klubben har medlemsmøte en gang i måneden, og samles til sommeravslutning og julemøte hos fuglemann Alf Sandvig i Tysvær. Sted for møte var Lille Maritim i Haugesund (Rica Maritim Hotel) tirsdag 4. Februar Kl.19.00, for øvrig samme sted som ungfuglskue til Norsk Undulatklubb skal finne sted i juni i år. Av totalt betalende medlemmer, var det 9 til stede for en veldig hyggelig og lærerik fuglekveld. Mange slags fugler Klubbens medlemmer driver med tropiske fugler, alt fra finker og spissnebb til store papegøyer, og noen har også en lidenskap for ender, fasaner og høns. 12

13 Fremvisning med mange fine bilder Bernt Trygve startet med en fremvisning av mange flotte bilder på storskjerm i auditoriet, fuglebilder fra sitt eget fuglehold og en veldig stor samling bilder fra sine mange utenlandsreiser med en hel haug av flotte og heller sjeldne fugler. Mange spørsmål Det var mange gode spørsmål fra medlemmene om fôring av fuglene, som innbefattet en grundig gjennomgang av bløtlegging av frø, samt tilleggsfôring med frukt og grønt. Viktigheten med bruk av Citromed eller f.eks. eplesidereddik, for å motvirke sopp, samt skylling med rent kaldt vann før bruk av fóret. Papegøyekongress Bernt Trygve kunne fortelle at det skal avholdes en papegøyekongress på Tenerife i år, og anbefalte fugleinteresserte om å delta på en slik tilstelning. Bernt Trygve har selv deltatt mange ganger på denne kongressen. Epost: Test mot klamydia En annen interessant mulighet som har kommet i handel, er tester som er veldig enkle i bruk for å teste fugler for klamydia. Dette er en test som selges i esker med ti tester i hver eske, og koster en ca. kr for et sett med 10 tester. Import og eksport Tilslutt ble det snakket litt om et tema som mange viser stor interesse for, nemlig import/ eksport av fugl til/fra andre land. Her kommer det nye lover og regler i nær fremtid, så det skal bli spennende å se hva dette vil bringe av utfordringer og muligheter. Åge Olaussen informerte klubbens medlemmer om nye klubblokaler og om klubbens planer for vår og sommer. Klubben får nå klubblokaler sammen med Haugaland Fotoklubb på Vormeldal etter å ha benyttet litt forskjellige lokasjoner siste året. Randaberv. 372, boks Randaberg. Tlf.: Epost: Takk for at vi fikk komme til Haugesund! Det er alltid kjekt å snakke med andre fuglefolk for å få utveksle erfaringer, tips og ideer. OGSÅ KAFFEN I BAREN SMAKTE GODT! Mvh Sigurd og Bernt Trygve Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 13

14 Førsteoppdrett i SFK Blåhodet dvergara Opdrett, tekst og bilder: Bernt Trygve Nilsen, SFK Navn: Blåhodet dvergara Latin: Primolius Couloni Størrelse: Ca. 40 cm. Leveområder: Peru, Bolivia og Brasil. Det finnes ikke underarter av denne dvergara. Dette er en Cites 1 fugl. Fuglene er født sommeren Høsten samme året ble dette paret bestilt fra to oppdrettere i Tsjekkia. Det tok et helt år før vi fikk alle papirer i orden og fuglene kunne hentes hjem. De ankom Rennesøy 13.november De ble satt i en lang karantene, og fikk først komme ut våren Burstørrelse: innebur: 1 m. bredde, 1.5 m. høyde og 1.2 m. dybde. De har tilgang til utevoliere med størrelse: 1 m. bredde, 4 m. langt og 2.4 m. høyde. KASSER: De har to kasser, en ute og en inne. Målene på 14

15 kassene er: 30 x 30 x 60 cm. Hull 7 cm. Bunnen er dekket med ca. 10 cm. grov sagspon. Denne arten foretrekker å overnatte i kassene. Dette paret varierte på inne og utekassen. Våren 2013 oppholdt begge fuglene seg mye i innekassen. 31/5 fikk jeg kontrollert kassen, og fant et egg. 20/6 sjekket jeg kassen igjen og fant 3 egg. To av eggene var da garantert befruktet. 02/7 var en unge død. Foreldrene hadde ødelagt nebb/ansikt på ungen. Unge nr. 2 var godt i gang med å hakke seg ut av egget. Jeg håpet selvfølgelig at det ville gå bedre med den! Denne ungen ble ringmerket ca. 20 dager senere. Da ble også det tredje egget fjernet fra kassen. 05/9 så vi ungen første gang ute.. Fuglen står fremdeles med foreldrene i skrivende stund. FÔR: Spireblanding, pellets og eggefôr. Også god tilgang til frukt og grønnsaker hver dag. Dette oppdrettet ble kontrollert av August Voerman og Sigurd Ellingsen. i Bikubå, Hillevåg Hillevågveien Stavanger Tlf.: Åpningstider For medlemmer: Alle dager, hele året: 24t 15

16 Velkommen til NUKs årlige Ungfuglskue 2014 Lørdag den 14.juni kl Rica Maritim Hotel, Åsbygaten 3, 5528 Haugesund Påmeldingsavgift: kr 100,- pr.fugl. Maks kr 500,- Forhåndspåmelding utstilling og kontaktinfo: Jakob Helle; epost: tlf Kjell Olsen; epost: tlf Påmeldingsfrist: 30.mai Det er nok å melde inn antall hanner og hunner, og om de er årets avl (2014 ringet) som skal stilles i ungfuglklassen, eller om de er fjorårsfugler, da skal de stilles i Derby-klassen. (2013-ringet). Det deles inn i klasse A og B. Eventuelle babyer stilles og bedømmes sammen med ungfuglene. Vi er blitt tilbudt overnatting til følgende priser: To personer i dobbeltrom kr for hele helgen, inkl. frokost. Enkeltrom kr 1600, for hele helgen, inkl. frokost. En natt - kr enkeltrom, inkl. frokost.to personer i dobbeltrom, en natt kr 850,-, inkl. frokost. Priser over er altså pr. rom ikke pr. person. Kaffe og te tilgjengelig hele utstillingsdagen, lørdag 14.juni. All bestilling av hotellovernatting og festmiddag kan rettes til Kjell Olsen på mail; Spesifi sert totalbeløp som skal betales blir sendt i retur til påmelder pr.mail med betalingsopplysninger. Innlevering av fugler vil foregå fredagskveld fra kl 17,00 på hotellet i eget lokale. NUKs Generalforsamling foregår etter innmeldingen fredags kveld ca kl 19,30. Lørdag kveld kl 19,30 blir det hyggelig sammenkomst med middag-buffe,varme og kalde retter, dessert,kaffe/ te. Vi blir servert i eget reservert lokale. Premieutdeling vil fi nne sted under eller like etter middagen. Pris: 425,- per person. Utstillingen vil foregå i hotellet i eget utstillingslokale, bedømmelsen begynner lørdag kl 11,00. Fuglene dømmes etter den nye gruppeinndelingen, og vi premierer følgende: Klasse A: plass ungfugl hann plass ungfugl hunn plass derby(fjorårsfugl 2013 ringet)fugl hann plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hunn. Beste oppdretter klasse A. Klasse B: plass ungfugl hann plass ungfugl hunn plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hann plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hunn. Beste oppdretter klasse B. Vandrepokal til beste Derby fugl og beste motsatt kjønn Derby. Vandrepokal til beste ungfugl. Kun beste hann og hunn, ungfugl klasse A og B går oppimot Best In Show. Beste Motsatt kjønn ungfugl får diplom. Som i fjor så deler vi ut laminerte Gruppevinner sertifi - kater etter samme modell. Dommer: Geoff Bowley, England VELKOMMEN TIL HAUGESUND 14. juni. 16

17 Bananfluer hjemmelaget levendefôr året rundt Tekst: Gro Lervik, DSF For oss litt sære folk som driver med småfinker som krever levende fôr i hekkesesongen, gjelder det å finne passende alternativer. Bananfluer kan du dyrke selv. Det er mindre arbeid enn du tror; og fluene er i og for seg også interessante skapninger. Når du fôrer med fluene, vender du glasset opp ned, eller holder det vannrett og kakker på det slik at fluene ramler ut. Nå har jeg satt opp noen startkulturer, så interesserte kan bare ta kontakt. Her er tre alternative grøtoppskrifter. Personlig foretrekker jeg den første, selv om det er mest arbeid å sette den opp. Til gjengjeld er holdbarheten lang. Bananfluegrøt I (Kilde: Universitetet, Blindern) Grøten tappes umiddelbart på glass, som får stå å kjølne. Disse kan oppbevares kaldt i mange uker før de brukes til fluer. Like før fluene tilsettes, pensles geleen med gjær oppløst i noe vann. La det tørke litt før fluene settes oppi. Bananfluen, Drosphila melanogaster, lever av gjærende frukt. Den er lett å kultivere og har en rask livssyklus. Dette gjør at den er et yndet studieobjekt for arvelighetsforskere. Et biprodukt av dette er helt vingeløse fluer og fluer med forkrøplede vinger. Disse kan bare gå eller hoppe og egner seg best til vårt formål. Værelsestemperatur opp mot 25 o C er ideelt. Blir temperaturen for høy, kan fluene utvikle for gode vinger, og over 30 o C blir de sterile. Under 20 o C går utviklingen sakte. Kulturen bør ikke være for fuktig, da kan fluene drukne. Blir kulturen for tørr, hindres larvene i utviklingen. Prøv deg litt fram, og legg evt. ned noen pappbiter eller sagflis fluene kan klatre på, så går det bra. Beholderen må være gjennomsiktig, jeg synes syltetøyglass med skrulokk er best egnet. Bank noen huller i lokket med syl, og tett hullene med vattpropper, så har du ideelle beholdere. Det er lurt å starte med få fluer 6 8 stykker, ellers blir glasset fort overbefolket. Når neste generasjon kommer må den få være i fred til nye egg er lagt. Deretter kan du tømme kulturen i hvert fall 1-2 ganger i uka. Kulturen er best første måneden, men ved jevn tømming kan den vare flere måneder. Det lønner seg imidlertid å sette opp flere kulturer slik at du har nye på lager. 1 liter vann 15 g agar 10 g ølgjær 1,25 dl maisgrøpp 1,25 dl vann 1 Kokes under omrøring i minutter 2 Start først med å sette dette til svelling. Helles i 1 når den er ferdig kokt. 1,25 dl sirup 3 Deretter tilsettes 3 1 ts nipagin oppløst i noe sprit 4 Det hele tas av varmen og 4 røres i Bananfluegrøt II (Kilde: W A Tomey i Akvariet nr. 2 73) 2 cm vann i en liten kjele og ½ blad gelatin kokes opp. 17

18 Havregryn tilsettes til det blir en tykk grøt og kokes til grøten slipper kjelen. ½ ts sukker og en knivspiss nipagin moses i en banan og blandes i grøten. Gjær utrørt i litt vann tilsettes. Det hele må svelle på utette glass natten over før fluene tilsettes. Bananfluegrøt III ( Kilde: Jens Meulengracht- Madsen i Jeg har akvarium ) Knust kavring eller knuste cornflakes legges i 1-2 cm tykt lag i bunnen av glasset. Litt sukker og gjær utrørt i vann brukes til fukting (Glinsende vått). Til slutt noen ord om ingrediensene: Nipagin fås på Apotek under navnet Methyliparaoxibenzoas til rimelig pris. Det motvirker mugning uten å hindre gjæring. Kan erstattes med Atamon. SFK holder landsutstilling oktober 2014 i Stavanger I den forbindelse kan du som oppdretter annonsere med samme (eller slik du vil) annonse som du har i bladet og på klubbens hjemmeside. Det koster kr for innrykket. Er du interessert ta kontakt med: Sigurd Ellingsen, tlf.: epost: Oppdretter annonser Alle som ikke har betalt for annonseplass i 2014, vennligst gjør dette snarest ellers vil annonsene bli strøket både på hjemmesiden og i bladet. Agar fås på apotek eller i helsekostforretning. Det gjør kulturen geleaktig og holdbar. Ølgjær kokes og har derfor ingen gjærende effekt. Gir ekstra næring til kulturen. Gjær det går med så små mengder av gangen at det er praktisk å bruke tørrgjær, som har lang holdbarhet. Maisgrøpp kan erstattes med havregryn blandet med maismel. Sprit er kun oppløsningsmiddel for nipaginet, og kan sløyfes. Bruk av bilder Til alle som sender oss (har sendt) bilder til artikler i bladet o. l.. ber vi om tillatelse til å bruke disse også til andre formål, som feks.: Mattilsynets brosjyre. Dersom vi skal holde rede på kilder, vil dette medføre et enormt arbeid, noe vi mangler kapasitet til. Vi foreslår at alt som brukes uten kilde merkes med: NTH bladet. red. Nyttige linker: Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 18

19 Tips til byggesett: Godt egnet som fuglehus. Fullisolert med 3 lags energi glass. Fugleinfluensa I forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær infl uensa, gis det bestemmelser om forebyggende tiltak mot innførsel av smitte fra Kina, Hong Kong, Malaysia og Sør-Korea. Bestemmelsene i EU som denne forskriften bygger på oppheves. Bakgrunnen er at disse bestemmelsene ivaretas av annet regelverk. Tilsvarende norske bestemmelsene fi nnes i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater, forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum og animaliehygieneforskriften. Morten Nyhetsbrev fra Mattilsynet: Fugleinfluensa Oppheving av to gamle beskyttelsestiltak fugleinfl uensa og munn- og klauvsjuke Oppheving av bestemmelser i EU medfører at Mattilsynet opphever to forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak mot fugleinfl uensa og munnog klauvsjuke. Bestemmelsene som oppheves er enten ikke lenger aktuelle eller ivaretas i andre forskrifter. Publisert: Emner: Dyrehelse Dansk Dvergpapegøyeklubb: DANSK AGAPORNIS KLUB. Vildtbaneparken 90. DK-2635 Ishøj. Denmark Tel.: Web.: klubben s medlemsblad: Dværgpapegøje-Nyt 19

20 Lasse Ekanger Fredrikstad A-klasse opdretter LE-NUK Tlf Epost.: 20 Astri Hauge Atrå i Telemark. Tlf Australske gressparakitter, papegøyeamadiner, Ringastrilder og tidvis gulbrystet astrild og andre afrikanere. Røsslyngv. 2 b Figgjo Tlf.: Samir Gastan Oppdrett av kanari: Gloster consort Tysk toppet Sort gul Sort elfenben Sort opal Agat gul Isabel gul Rez. hvit lipokrom Dragon Budgies of Norway Michael J. Mcneil Ærfuglveien Hafrsfjord Mob Mail: Oppdrett av: Engelsk og Australsk Undulat Andreas Johnsen Mandal Gouldsamadin Sivastrild Diamantfink Tlf Oppdrett av store papegøyer Gouldsamadiner, Vaktler, duer, astriller, finker. Reidar Gabrielsen Oppdrett av utstillingsundulater. Ronny Nodland Tlf: Mob: Egersund NUKJ9 Svein Inge Johnsen Midtre Suldalsgt Stavanger WBO dommer . Rosenhodet -, Fischer dvergpp, Rød rosella, Rosa kakaduer, Undulat, Kanari, Bourkes, Nymfeparakitter, Diamant duer, Sang-, Rødvinge - og Konge parakitter

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Aktivitetskalender 2010

Aktivitetskalender 2010 NSU POSTEN Nr. 1 - Januar 2010 NSU-CLUB NORWAY NSU-CLUB NORWAY ble startet i 2003. K l u b b e n s F o r m å l : Å t a v a re p å b i l e r, m o t o r s y k l e r o g m a s k i n e r a v m e r k e t N

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG

AVISA. ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG NR. 4 Mai 2013 motor i ARemARk Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG «Alt som durer» var på plass i Aremark sentrum under Vårmønstringen 2013. arrangementet ble en formidabel suksess,

Detaljer

Bare én er sikret. barnehageplass

Bare én er sikret. barnehageplass SANDEFJORD Byavisa var på tur til det fjerne Østen SIDE 10-11 Bare én er sikret Onsdag 21. januar 2015 Uke 4 nr. 40 Årgang 2 Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80 God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10

Bo- og båttrivsel i Marcussundet s. 32. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11. Samarbeidsavtale med FG Eiendom s. 10 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 3 2012 Styreleder Jan Olav Bjerkestrand og styremedlem Ruth Elise Sæther stortrives i Marcussundet Borettslag. Nye KBBL-ansatte s. 8 og 11 Samarbeidsavtale

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer?

magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? BO magasinet NR.2 / 2014 Felles innsats side 10 Talgøenga 4 side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG KBBL fusjonerer? side 7 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE MER ENN BRA DESIGN Besøk oss på www.hth.no

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer