Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang."

Transkript

1 Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL N o r s k T r o p e f u g l H o b b y Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang.

2 Utgiver: Norske Tropefuglforeningers Landsforbund Henvendelse til bladet: Redaktør/annonseansvarlig: v/ Kennet Østensen, tlf Abonnement/utsendelser/ abonnement og web ansvarlig: Åge Olaussen Økonomi og korrektur: Frode Nilsen Abonnement privat: Pr.år: kr.150,- Norden forøvrig: kr.160,- Abonnenter må selv betale porto utenfor landegrensene. Stoff til bladet: Innleveres senest: Nr februar Nr mai Nr august Nr november Utgivelsesdato: Nr. 1...mars Nr. 2...juni Nr. 3...september Nr. 4...desember Annonsepriser: Pr. år - 4 nr. 1/1 side kr. 4950,- 1/2 side kr. 2970,- 1/4 side kr. 1485,- Oppdrettsannonser kr. 350,- Gjengivelse av stoff og bilder er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse. Forbundsstyret: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara: Vara: Vara: Morten Haug. Tlf.: Frode Nilsen. Frode Solberg. Sven Kåre Paulsen. Arne Andreassen. Kennet Østensen. Bankgiro: Denne konto gjelder IKKE ringer. Førsteoppdrettsansvarlig: Stein Henning Olsen Innhold: 1. Forside Blåhodet Dverg Ara, foto: Sigurd Ellingsen 2. Informasjon 3. Bidragsytere til dette nummer 4. Lederen 6. Fuglekongen på Gjøvik 8. På tur til fuglemarkedet i Randers 12. Foredrag i Haugesund 14. Førsteoppdrett Blåhodet Dvergara 16. Ungfuglskue NUK Haugesund 17. Bananfluer, levende fo`r året rundt 18. Nyttige linker 19. Nytt fra Mattilsynet 20. Oppdretterannonser 22. På besøk hos Ellen og Kjell Gade 24. På besøk hos Astrid Hauge 31. Klubbinfo Landsforbundet`s hjemmeside: 2

3 Alle aktive klubber har forpliktet seg til å bidra med stoff til bladet, det velges derfor en medarbeider fra hver klubb til dette vervet. Dette samarbeidet er vi helt avhengig av for å få tilgang til noe å skrive om. Bidragsytere til dette nummer Kennet Østensen... redaktør fra Har vært aktiv fugleoppdretter i en mannsalder og er å regne for en av veteranene. Klubbtilhørlighet er SFK, der han har hatt mange verv. Kjell Olsen... er skribent for NUK og en viktig bidragsyter. Han har gjennom en årrekke holdt utstillingsundulater. Sist år tok han også dommersertifikat. Han har en rekke verv og gjør en viktig jobb i fuglemiljøet. Frode Nilsen... en av de som står på med hobbyen vår, nesten som en jobb. Han hører hjemme i Sørlandet Tropefuglklubb. En drivende sjel med tunge verv lokalt og sentralt. Er også en flittig skribent som også leser korrektur for bladet. Andreas Johnsen... Han har levert godt fuglestoff i en årrekke, både til Sør`s lokale blad og NTHobby. Har dekket styreverv både i sentral og lokalstyret og er pr. i dag formann i SØR. Han driver et meget solid fuglehold og er en stor resurs i vår felles hobby. Sven Kåre Paulsen og Viggo H. Pedersen... er erfarne skribenter og fotografer, de lager selv bladet til spesialklubben for kanari Norsk Rasekanari. De benytter seg ofte av artikler som har stått i det bladet og som også leserne av NTH bladet får dermed får glede av. Gro Dyrendal... Gro er alltid der aktiv hjelpende, hardtabeidende. lang fartstid og mange verv både sentralt og lokalt. Klubb DSK. Bernt Trygve Nilsen... Driver meget aktivt med store papegøyer, har mange førsteoppdrett å vise til, lang fartstid i fugleverden. Klubb SFK. Morten Haug... Leder i NTL. Veteran med lang fartstid, bade lokalt og sentralt. En resursperson vi venter oss mye av fremover. Klubb DSK. Sigurd Ellingsen... Ildsjel med stort engasjement. Oppdretter av mange store papegøyer. Klubb SFK. Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 3

4 Leder Det er nå gått noen måneder siden jeg kom inn i styret i NTL. Det har hittil vært en veldig interessant tid å jobbe med NTLarbeidet. Brosjyrene til Mattilsynet er ferdig redigert, og de har sendt dem til trykk. Kontaktene med myndighetene har vært nokså høy - både med Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er fortsatt en del lover og forskrifter som skal redigeres og tilpasses EØS og EU. Vi får nesten ukentlig endringer på nyhetsbrev. Dette videresendes til klubbene fortløpende, samt interessante emner trykkes i bladet også. Flere klubber har avholdt årsmøter. De som er ferdig med årsmøtet, skal ha all ros for at de straks meldte nytt styre inn for NTL. Det er fl ott å slippe purre på dette. Jeg håper klubbene fortsatt jobber med verving av fl ere medlemmer. Vi har mye å tilby nybegynnere. Kan jo nevne at jeg har fått fl ere mail angående ringnummer, der eier av fuglen ikke vet hva art dem har. Eneste dem vet, er at de har en amason eller en parakitt og de vet hva de har betalt for den. Omtrent like mye som en billig smart telefon. Men folk fl est som kjøper en telefon, studerer bruksanvisning nøye og vet fort alt om telefonen. Dette gjelder dessverre ikke alltid for dem som skaffer seg et dyr. Så her har NTL og klubbene mye bistå med. Vi er jo ekspertene på dette området. Det er svært gledelig å se SFK fi kk fullt styre igjen, og påtok seg landsutstillingen for Vi gleder oss til utstilling i Stavanger igjen, samt at Drammensklubben har tenkt å dra til med utstilling i år også. Selv om dem ikke fi kk LU, tar dem en litt utvidet utstilling i Drammen. Det ser ut til å bli et begivenhetsrikt år i år også. Både med utstillinger og papegøyekongress på Tenerife. Jeg prøver få i gang fl ere fuglemiljøer i Norge. Strever med å få til noe i Nord-Norge, men har kontaktet folk i Tromsø. Jeg tror det er liv laga for et miljø der, samt at jeg håper Nord-Vestlandet kan få til et godt miljø igjen. Selv om de ikke klarer utstillinger med det første, er det viktig at folk møtes, og utveksler erfaringer, samt betaler sin kontingent til NTL og støtter bladet. Mot at dem får ringmerket fuglene sine, og kan dra nytte av godene NTL kan tilby. Hvis noen skulle ha fl ere kontakter i nord, så be dem ta kontakt med meg. HILLEVÅG BILVERKSTED A/S Hillevågsveien 102, 4016 Stavanger. Tlf.: Epost: web.: EU - kontroll Klima - fylling - AC - service 4

5 Velvære-Grossisten AS Hillevågsveien Stavanger. Tlf: Faks:

6 Fuglekongen på Gjøvik Oppland arbeiderblad DIAMANTDUE: Per Odd Kværnsveen viser fram en diamantdue fra Australia som han har fire par av. Totalt har Kværnsveen 26 tropiske arter i leiligheten. I en leilighet midt i Gjøvik sentrum bor en av landets fl inkeste oppdrettere av sjeldne tropiske fuglearter. Per Odd Kværnsveen har drevet med oppdrett av tropiske fugler i over 30 år. Han har vunnet 34 NM-titler og har gått til topps i dansk mesterskap. For noen uker siden vant han tre gull og fl ere sølvmedaljer i NM, og nylig kom han hjem fra dansk mesterskap med gull og sølv. I dansk mesterskap vant han i klassen kanarifugler med over 1000 konkurrenter. 26 tropiske arter Jeg har drevet med fugler hele livet. Det begynte med villfugler. Jeg hadde redekasser i skogen før jeg begynte med burfugler. Jeg har alltid vært glad i naturen og vokst opp med jakt og fi ske, sier han. Den kjente lokale musikeren og fugleentusiasten bor i leilighet ved Gjøvik Arbeidersamfund. På verandaen bor om lag 100 fugler, og når mørket senker seg roer de seg ned og trekker inn i et lite tilbygg. Buret er termostatstyrt og holder seks til åtte grader vinterstid. Inne i leiligheten har han et eget rom med en rekke små bur. Der bor også Foto: Henning Gulbrandsen om lag 100 fugler. Jeg er oppført som oppdretter av 26 tropiske arter. På det meste har jeg om lag 300 fugler, men nå har jeg levert fugler til kunder og har bare de jeg skal ha til oppdrett, forteller Kværnsveen. Det sier seg selv at han bruker mye tid på fuglene. Bur rengjøres tre ganger i uka. Renslighet er viktig for at fuglene skal trives og for at de skal holde seg friske. Riktig kosthold er dessuten viktig for å trigge fuglene til oppdrett og sørge for at de får fl ott fjærdrakt. Hobby Hemmeligheten min er at jeg hele sommeren reiser rundt og plukker ting i naturen som de kan spise. Jeg har sett hva villfugler spiser. Jeg plukker for gressfrøarter. Fuglene mates også med mygglarver og melorm. Hele trikset er å prøve å gjenskape slik de har det i vill tilstand. Om sommeren bor alle fuglene ute på verandaen. De får utrolig mye fi nere fjærdrakt ved å være ute, sier han. Å fi nne den perfekte paringspartner bruker Kværnsveen også en del tid på. Han må studere fuglene og lete etter de gode genene. Med så 6

7 mange NM-titler er det tydelig at han lykkes godt. Han opplever at mange ønsker å kjøpe fugler fra han og forteller om ei venteliste på nærmere 60 personer. De mest sjeldne artene koster 5000 kroner. Jeg driver med dette fordi det er moro. Hovedhobbyen er å drive med oppdrett, mens utstillinger er bonus. Jeg har aldri regnet på pengene i dette. Det er kun hobbyvirksomhet, sier Kværnsveen. Norske Tropefugler Landsforbund ga for noen år siden Kværnsveen ærespris, og da foreningen skulle få noen til å fi nne norske navn til 600 tropefugler, gikk oppdraget til Kværnsveen. Det var mye jobb. Jeg leste om særtrekk for alle artene for å fi nne passende navn. Alle unntatt ti ble godkjent, sier fugleentusiasten. NTL s Ringsalg NTL har et eget ringsalg som administreres av en ringsalgleder. Alle medlemmer i klubber tilsluttet NTL kan bestille ringer. Mer om ringsalget, størrelser og levering finner du på våre hjemmesider: Bestilling kan sendes på mail eller sms til ringsalgleder Odd Ørstavik. eller via sms til Oppdrettere som har egne ringer henvender seg direkte til klubbens ringsalgleder. Oppdrettsringer skal bestilles innen 1. september for neste års levering. Mer info om bestilling av slike ringer finner du på hjemmesiden vår. NB! Ringsalget har stengt f.o.m uke 25 t.o.m uke 30. Randaberg og Sola Din lokale rørlegger Liveien 15, 4018 Stavanger Tlf: Mobil: Epost: 7

8 På tur til fuglemarkedet i Randers Tekst: Frode Nilsen Bilder: Frode Nilsen og Andreas Johnsen SØR Den 10.november arrangerte Randers Fugleforening igjen fuglemarked i Assentofthallene noe sør-øst for Randers by. Dette markedet arrangeres to ganger i året; en i april og en i november. Her tilbys fugler, utstyr, bøker og annet for salg, og fuglefolk kjenner sin besøkelsestid, for her er både nordmenn, svensker, dansker og andre nasjonaliteter samlet. Også i år bestemte vi oss for å avlegge dette markedet et besøk. Denne gang var det Håkon, Andreas, Atle og undertegnede alle fra Sørlandet Tropefuglklubb - som dro på tur. Fergen gikk fra Kr.sand tidlig lørdags morgen, og selv om været ikke var all verden å skryte av, så var det rolig sjø under hele overfarten. Vi hadde frokost i restauranten, og det er alltid godt med en matbit i kroppen før vi setter kursen sørover. Vi traff ytterligere to SØR-medlemmer på fergen, og Svenn og Vibeke fra Søgne skulle også på fuglemarkedet i Randers. Vi hadde god tid, så vi tok en tur innom Plantorama i Ålborg, og slo i hjel litt tid her. Plantorama har en del å by på, og foruten planter, hagedammer, osv.. så har de akvariefi sk, tropefugler, reptiler, slanger, osv.. for salg. Moro å se alle reptilene og slangene, men det er ikke akkurat noe jeg kunne tenke meg å ha i hus. Også i Danmark er juleforberedelsene i full gang. Julenisser, juledekorasjoner og annet julepynt var allerede tatt frem. Første oppdretterbesøk lå ikke så langt unna, så vi ankom Else og Poul Hansen en halv time før avtalen. Men Else og Poul er så hyggelige og gjestfrie, så det var ikke noe problem! Jeg hadde fått i stand en avtale med to oppdrettere noe syd for Ålborg, og det gledet vi oss stort til. Svenn og Vibeke hang seg også på, og ble med på volierebesøkene. Vi ankom Hirtshals kl.11.15, og bilene rullet ut fra fergen og ferden sørover begynte. Været i Danmark var riktignok helt ufyselig, men det tar vel ikke motet fra fuglefolk på tur! Vi har vært hos Else og Poul fl ere ganger, og har etter hvert blitt godt kjent med dem. De har enormt med fugler, og det er fantastisk moro å 8

9 besøke dem. Poul forteller meg at sesongen i år ikke hadde vært så god som tidligere, men det var likevel om lag fugler å se. Alt fra amasoner og kakaduer og ned til den minste cubafi nk. For å nevne noe, så var her Rosakakaduer, Cuba Amason, Blåpannet Amason, Barøyd Kakadue, Svaleparakitter, Twenty Eight, Barnardi i blå mutasjon, Prinsesseparakitter, Pennant, Solparakitter, Hooded, St.Thomas Conure, Port Lincoln, og en mengde conurer, i tillegg til noe spissnebb som cubafi nker og gouldsamadiner. Moro å se, og Else og Poul har også en stor voliere hvor det fl yr en fl okk nymfeparakitter, blant annet. Lorier er her også, samt Solfugl og noe vaktler. Vi takket omsider for oss og satte kursen mot Jesper Nørkjær ikke så altfor langt unna. Han er svoren conuremann, og jeg hadde gleden av å bli kjent med ham tidligere i år. Rødbuket, Rødbrystet og Grønnkinnet. Gøy å se, og spesielt la jeg merke til de store og kraftige rugekassene i L-form som han bruker. En kjekk patent med varme under vannskålene er også en artig greie, som gjør fugleholdet enklere på vinterstid. Jesper inviterte oss inn for en hyggelig prat, og alle ble servert noe godt å drikke. Moro å utveksle erfaringer med andre fuglefolk, og det er alltid noe å snappe op, enten man er nybegynner eller erfaren fuglemann. Jesper har volierer med conurer, og her er blant annet Pacifi c Conurer, en art man ikke ser så altfor ofte. Han har også Blåstrupet, Blåkinnet, Vel, klokka begynte å bli mange og vi hadde fortsatt et stykke igjen til Randers. Vi tok farvel med Jesper, og satte kursen mot sørover igjen. Da vi ankom Randers, så fant vi våre hoteller relativt greit, og selv om Svenn og Vibeke hadde bestilt rom på et annet hotell, så ble vi enige om å gå ut å spise middag senere på kvelden. Det var ikke så altfor langt mellom hotellene, så vi samlet oss kl.20 og gikk ut for å spise biff på en hyggelig liten restaurant. Alle bestilte så å si det sammen, men Svenn gikk for en litt mer krydret biff, og den satte sine spor! Den var visstnok 9

10 veldig sterk, og svetteperlene kom frem i pannen på unge Tveit! Dagen etter var vi tidlig oppe, og selv om markedet åpnet kl.0800, så valgte vi å ta det litt med ro og nyte frokosten. Vi ankom Assentofthallene litt over kl.09 og det var allerede masse folk og stemningen var høy. Her møtte vi igjen Jesper, og det var fl ere kjentfolk til stede; Ole, Ib, Henning, Thomas, Henrik, Kurt, osv.. Ja, jeg så fl ere kjente ansikter. Det er utrolig moro å gå rundt å se på alt som tilbys for salg, og når vi ser på prisene i Danmark kontra her hjemme, så er det jo tydelig at etterspørselen etter fugler i vårt naboland er heller laber. Hadde en prat med fl ere av selgerne og de mente at salget og interessen for å kjøpe i år hadde gått særdeles trått. Og vi traff på fl ere nordmenn her, da både Viggo, Felix, Arnfi nn og Sven Kåre var på kanariutstilling i Silkeborg, som ligger ikke så altfor langt unna Randers. På markedet traff vi på Kurt Hansen, som er formann i Dansk Zebrafi nk Klubb. Han er fi nkedommer og har vært i Norge og dømt på landsutstillingene. Kurt hadde en del fl otte mutasjoner av Sebrafi nker til salgs, men kunne også fortelle om et labert salg i år. Men han fortalte villig om sine fi nker, og kunne berette at hjemme hadde han enda fl ere. Det endte med at vi ble med Kurt hjem etter at fuglemarkedet stengte dørene kl.15. Etter cirka 20 minutters kjøring var vi fremme. Foruten sebrafi nker er Kurt lidenskapelig opptatt av planter og trær. Her hadde han en liten hage, eller skal vi si park, hvor det vokste de merkeligste trær og annet buskas. Men det var vel mest fi nkene som var i vårt interesseområde, og her var det utrolig mye fi nt og spesielt å se. Kurt kunne fortelle at han hadde cirka 600 (!) sebrafi nker, og hadde godt over 100 bur å mate på. Kjempemoro å se det vanvittige 10

11 utvalget av mutasjoner. Vi var her en god stund, men tiden går fort når man har det moro; vi så på klokken, og bestemte oss for å bryte opp. Vi skulle tross alt helt opp til Hirtshals igjen, og været var fortsatt ikke blitt noe bedre; regn, regn og atter regn. Rett før vi skal sette oss i bilen, kommer Kurt med en sebrafi nkbok til hver av oss! Utrolig hyggelig gest! Vi takket Kurt for gaven og at vi fi kk komme på besøk til hans fi nkeverden. I Hirtshals er en tur innom Slakter Winther en selvfølge, og vi var også bortom Super Brugsen. Så stilte vi oss i bilkøen og ventet på at fergen skulle ta oss tilbake til Norge. Båten la fra kai kl og det var litt ruskesjø ut fra Danmark, men det roet seg når SuperSpeed kom litt lenger ut i Skagerak. Vi hadde også julebuffet på hjemreisen, så vi fi kk smake på litt julemat før vi satte beina på norsk jord igjen. Godt å være hjemme, selv om det er midnatt og det venter ytterligere noen timers kjøring før vi kan slenge kroppen ned i en god seng. Det er alltid koselig å reise til Danmark, og det er garantert ikke siste gangen vi tar turen over Skagerak. Vi som var med, var vel skjønt enige om at dette må gjentas til neste år! Så da blir vi å se i Assentoft også i Neste fuglemarked i Randers er 6.april

12 Bernt Trygve Nilsen holdt foredrag på Lille Maritime i Haugesund Agenda: fuglebilder foring bløt legging sykdom import / eksport av fugl Tekst og bilder: Sigurd Ellingsen, SFK Arr. Haugaland Tropefuglklubb Et slikt foredragslokale kan man bare drømme om Haugaland Tropefuglklubb inviterte Bernt Trygve Nilsen til Lille Maritime i Haugesund som foredragsholder. Agenda: Fuglebilder Foring Bløt legging Sykdom import / eksport av fugl. Haugaland Tropefuglklubb ble stiftet i 1988 og det har gått litt i bølgedaler når det gjelder aktivitet, de siste årene har det vært medlemmer. Dette svinger litt fra år til år. Klubben har medlemsmøte en gang i måneden, og samles til sommeravslutning og julemøte hos fuglemann Alf Sandvig i Tysvær. Sted for møte var Lille Maritim i Haugesund (Rica Maritim Hotel) tirsdag 4. Februar Kl.19.00, for øvrig samme sted som ungfuglskue til Norsk Undulatklubb skal finne sted i juni i år. Av totalt betalende medlemmer, var det 9 til stede for en veldig hyggelig og lærerik fuglekveld. Mange slags fugler Klubbens medlemmer driver med tropiske fugler, alt fra finker og spissnebb til store papegøyer, og noen har også en lidenskap for ender, fasaner og høns. 12

13 Fremvisning med mange fine bilder Bernt Trygve startet med en fremvisning av mange flotte bilder på storskjerm i auditoriet, fuglebilder fra sitt eget fuglehold og en veldig stor samling bilder fra sine mange utenlandsreiser med en hel haug av flotte og heller sjeldne fugler. Mange spørsmål Det var mange gode spørsmål fra medlemmene om fôring av fuglene, som innbefattet en grundig gjennomgang av bløtlegging av frø, samt tilleggsfôring med frukt og grønt. Viktigheten med bruk av Citromed eller f.eks. eplesidereddik, for å motvirke sopp, samt skylling med rent kaldt vann før bruk av fóret. Papegøyekongress Bernt Trygve kunne fortelle at det skal avholdes en papegøyekongress på Tenerife i år, og anbefalte fugleinteresserte om å delta på en slik tilstelning. Bernt Trygve har selv deltatt mange ganger på denne kongressen. Epost: Test mot klamydia En annen interessant mulighet som har kommet i handel, er tester som er veldig enkle i bruk for å teste fugler for klamydia. Dette er en test som selges i esker med ti tester i hver eske, og koster en ca. kr for et sett med 10 tester. Import og eksport Tilslutt ble det snakket litt om et tema som mange viser stor interesse for, nemlig import/ eksport av fugl til/fra andre land. Her kommer det nye lover og regler i nær fremtid, så det skal bli spennende å se hva dette vil bringe av utfordringer og muligheter. Åge Olaussen informerte klubbens medlemmer om nye klubblokaler og om klubbens planer for vår og sommer. Klubben får nå klubblokaler sammen med Haugaland Fotoklubb på Vormeldal etter å ha benyttet litt forskjellige lokasjoner siste året. Randaberv. 372, boks Randaberg. Tlf.: Epost: Takk for at vi fikk komme til Haugesund! Det er alltid kjekt å snakke med andre fuglefolk for å få utveksle erfaringer, tips og ideer. OGSÅ KAFFEN I BAREN SMAKTE GODT! Mvh Sigurd og Bernt Trygve Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 13

14 Førsteoppdrett i SFK Blåhodet dvergara Opdrett, tekst og bilder: Bernt Trygve Nilsen, SFK Navn: Blåhodet dvergara Latin: Primolius Couloni Størrelse: Ca. 40 cm. Leveområder: Peru, Bolivia og Brasil. Det finnes ikke underarter av denne dvergara. Dette er en Cites 1 fugl. Fuglene er født sommeren Høsten samme året ble dette paret bestilt fra to oppdrettere i Tsjekkia. Det tok et helt år før vi fikk alle papirer i orden og fuglene kunne hentes hjem. De ankom Rennesøy 13.november De ble satt i en lang karantene, og fikk først komme ut våren Burstørrelse: innebur: 1 m. bredde, 1.5 m. høyde og 1.2 m. dybde. De har tilgang til utevoliere med størrelse: 1 m. bredde, 4 m. langt og 2.4 m. høyde. KASSER: De har to kasser, en ute og en inne. Målene på 14

15 kassene er: 30 x 30 x 60 cm. Hull 7 cm. Bunnen er dekket med ca. 10 cm. grov sagspon. Denne arten foretrekker å overnatte i kassene. Dette paret varierte på inne og utekassen. Våren 2013 oppholdt begge fuglene seg mye i innekassen. 31/5 fikk jeg kontrollert kassen, og fant et egg. 20/6 sjekket jeg kassen igjen og fant 3 egg. To av eggene var da garantert befruktet. 02/7 var en unge død. Foreldrene hadde ødelagt nebb/ansikt på ungen. Unge nr. 2 var godt i gang med å hakke seg ut av egget. Jeg håpet selvfølgelig at det ville gå bedre med den! Denne ungen ble ringmerket ca. 20 dager senere. Da ble også det tredje egget fjernet fra kassen. 05/9 så vi ungen første gang ute.. Fuglen står fremdeles med foreldrene i skrivende stund. FÔR: Spireblanding, pellets og eggefôr. Også god tilgang til frukt og grønnsaker hver dag. Dette oppdrettet ble kontrollert av August Voerman og Sigurd Ellingsen. i Bikubå, Hillevåg Hillevågveien Stavanger Tlf.: Åpningstider For medlemmer: Alle dager, hele året: 24t 15

16 Velkommen til NUKs årlige Ungfuglskue 2014 Lørdag den 14.juni kl Rica Maritim Hotel, Åsbygaten 3, 5528 Haugesund Påmeldingsavgift: kr 100,- pr.fugl. Maks kr 500,- Forhåndspåmelding utstilling og kontaktinfo: Jakob Helle; epost: tlf Kjell Olsen; epost: tlf Påmeldingsfrist: 30.mai Det er nok å melde inn antall hanner og hunner, og om de er årets avl (2014 ringet) som skal stilles i ungfuglklassen, eller om de er fjorårsfugler, da skal de stilles i Derby-klassen. (2013-ringet). Det deles inn i klasse A og B. Eventuelle babyer stilles og bedømmes sammen med ungfuglene. Vi er blitt tilbudt overnatting til følgende priser: To personer i dobbeltrom kr for hele helgen, inkl. frokost. Enkeltrom kr 1600, for hele helgen, inkl. frokost. En natt - kr enkeltrom, inkl. frokost.to personer i dobbeltrom, en natt kr 850,-, inkl. frokost. Priser over er altså pr. rom ikke pr. person. Kaffe og te tilgjengelig hele utstillingsdagen, lørdag 14.juni. All bestilling av hotellovernatting og festmiddag kan rettes til Kjell Olsen på mail; Spesifi sert totalbeløp som skal betales blir sendt i retur til påmelder pr.mail med betalingsopplysninger. Innlevering av fugler vil foregå fredagskveld fra kl 17,00 på hotellet i eget lokale. NUKs Generalforsamling foregår etter innmeldingen fredags kveld ca kl 19,30. Lørdag kveld kl 19,30 blir det hyggelig sammenkomst med middag-buffe,varme og kalde retter, dessert,kaffe/ te. Vi blir servert i eget reservert lokale. Premieutdeling vil fi nne sted under eller like etter middagen. Pris: 425,- per person. Utstillingen vil foregå i hotellet i eget utstillingslokale, bedømmelsen begynner lørdag kl 11,00. Fuglene dømmes etter den nye gruppeinndelingen, og vi premierer følgende: Klasse A: plass ungfugl hann plass ungfugl hunn plass derby(fjorårsfugl 2013 ringet)fugl hann plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hunn. Beste oppdretter klasse A. Klasse B: plass ungfugl hann plass ungfugl hunn plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hann plass derby (fjorårsfugl 2013 ringet) fugl hunn. Beste oppdretter klasse B. Vandrepokal til beste Derby fugl og beste motsatt kjønn Derby. Vandrepokal til beste ungfugl. Kun beste hann og hunn, ungfugl klasse A og B går oppimot Best In Show. Beste Motsatt kjønn ungfugl får diplom. Som i fjor så deler vi ut laminerte Gruppevinner sertifi - kater etter samme modell. Dommer: Geoff Bowley, England VELKOMMEN TIL HAUGESUND 14. juni. 16

17 Bananfluer hjemmelaget levendefôr året rundt Tekst: Gro Lervik, DSF For oss litt sære folk som driver med småfinker som krever levende fôr i hekkesesongen, gjelder det å finne passende alternativer. Bananfluer kan du dyrke selv. Det er mindre arbeid enn du tror; og fluene er i og for seg også interessante skapninger. Når du fôrer med fluene, vender du glasset opp ned, eller holder det vannrett og kakker på det slik at fluene ramler ut. Nå har jeg satt opp noen startkulturer, så interesserte kan bare ta kontakt. Her er tre alternative grøtoppskrifter. Personlig foretrekker jeg den første, selv om det er mest arbeid å sette den opp. Til gjengjeld er holdbarheten lang. Bananfluegrøt I (Kilde: Universitetet, Blindern) Grøten tappes umiddelbart på glass, som får stå å kjølne. Disse kan oppbevares kaldt i mange uker før de brukes til fluer. Like før fluene tilsettes, pensles geleen med gjær oppløst i noe vann. La det tørke litt før fluene settes oppi. Bananfluen, Drosphila melanogaster, lever av gjærende frukt. Den er lett å kultivere og har en rask livssyklus. Dette gjør at den er et yndet studieobjekt for arvelighetsforskere. Et biprodukt av dette er helt vingeløse fluer og fluer med forkrøplede vinger. Disse kan bare gå eller hoppe og egner seg best til vårt formål. Værelsestemperatur opp mot 25 o C er ideelt. Blir temperaturen for høy, kan fluene utvikle for gode vinger, og over 30 o C blir de sterile. Under 20 o C går utviklingen sakte. Kulturen bør ikke være for fuktig, da kan fluene drukne. Blir kulturen for tørr, hindres larvene i utviklingen. Prøv deg litt fram, og legg evt. ned noen pappbiter eller sagflis fluene kan klatre på, så går det bra. Beholderen må være gjennomsiktig, jeg synes syltetøyglass med skrulokk er best egnet. Bank noen huller i lokket med syl, og tett hullene med vattpropper, så har du ideelle beholdere. Det er lurt å starte med få fluer 6 8 stykker, ellers blir glasset fort overbefolket. Når neste generasjon kommer må den få være i fred til nye egg er lagt. Deretter kan du tømme kulturen i hvert fall 1-2 ganger i uka. Kulturen er best første måneden, men ved jevn tømming kan den vare flere måneder. Det lønner seg imidlertid å sette opp flere kulturer slik at du har nye på lager. 1 liter vann 15 g agar 10 g ølgjær 1,25 dl maisgrøpp 1,25 dl vann 1 Kokes under omrøring i minutter 2 Start først med å sette dette til svelling. Helles i 1 når den er ferdig kokt. 1,25 dl sirup 3 Deretter tilsettes 3 1 ts nipagin oppløst i noe sprit 4 Det hele tas av varmen og 4 røres i Bananfluegrøt II (Kilde: W A Tomey i Akvariet nr. 2 73) 2 cm vann i en liten kjele og ½ blad gelatin kokes opp. 17

18 Havregryn tilsettes til det blir en tykk grøt og kokes til grøten slipper kjelen. ½ ts sukker og en knivspiss nipagin moses i en banan og blandes i grøten. Gjær utrørt i litt vann tilsettes. Det hele må svelle på utette glass natten over før fluene tilsettes. Bananfluegrøt III ( Kilde: Jens Meulengracht- Madsen i Jeg har akvarium ) Knust kavring eller knuste cornflakes legges i 1-2 cm tykt lag i bunnen av glasset. Litt sukker og gjær utrørt i vann brukes til fukting (Glinsende vått). Til slutt noen ord om ingrediensene: Nipagin fås på Apotek under navnet Methyliparaoxibenzoas til rimelig pris. Det motvirker mugning uten å hindre gjæring. Kan erstattes med Atamon. SFK holder landsutstilling oktober 2014 i Stavanger I den forbindelse kan du som oppdretter annonsere med samme (eller slik du vil) annonse som du har i bladet og på klubbens hjemmeside. Det koster kr for innrykket. Er du interessert ta kontakt med: Sigurd Ellingsen, tlf.: epost: Oppdretter annonser Alle som ikke har betalt for annonseplass i 2014, vennligst gjør dette snarest ellers vil annonsene bli strøket både på hjemmesiden og i bladet. Agar fås på apotek eller i helsekostforretning. Det gjør kulturen geleaktig og holdbar. Ølgjær kokes og har derfor ingen gjærende effekt. Gir ekstra næring til kulturen. Gjær det går med så små mengder av gangen at det er praktisk å bruke tørrgjær, som har lang holdbarhet. Maisgrøpp kan erstattes med havregryn blandet med maismel. Sprit er kun oppløsningsmiddel for nipaginet, og kan sløyfes. Bruk av bilder Til alle som sender oss (har sendt) bilder til artikler i bladet o. l.. ber vi om tillatelse til å bruke disse også til andre formål, som feks.: Mattilsynets brosjyre. Dersom vi skal holde rede på kilder, vil dette medføre et enormt arbeid, noe vi mangler kapasitet til. Vi foreslår at alt som brukes uten kilde merkes med: NTH bladet. red. Nyttige linker: Til alle våre medlemmer og lesere av bladet: Vi oppfordrer dere til å bruke de som støtter oss med annonser. 18

19 Tips til byggesett: Godt egnet som fuglehus. Fullisolert med 3 lags energi glass. Fugleinfluensa I forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær infl uensa, gis det bestemmelser om forebyggende tiltak mot innførsel av smitte fra Kina, Hong Kong, Malaysia og Sør-Korea. Bestemmelsene i EU som denne forskriften bygger på oppheves. Bakgrunnen er at disse bestemmelsene ivaretas av annet regelverk. Tilsvarende norske bestemmelsene fi nnes i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater, forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum og animaliehygieneforskriften. Morten Nyhetsbrev fra Mattilsynet: Fugleinfluensa Oppheving av to gamle beskyttelsestiltak fugleinfl uensa og munn- og klauvsjuke Oppheving av bestemmelser i EU medfører at Mattilsynet opphever to forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak mot fugleinfl uensa og munnog klauvsjuke. Bestemmelsene som oppheves er enten ikke lenger aktuelle eller ivaretas i andre forskrifter. Publisert: Emner: Dyrehelse Dansk Dvergpapegøyeklubb: DANSK AGAPORNIS KLUB. Vildtbaneparken 90. DK-2635 Ishøj. Denmark Tel.: Web.: klubben s medlemsblad: Dværgpapegøje-Nyt 19

20 Lasse Ekanger Fredrikstad A-klasse opdretter LE-NUK Tlf Epost.: 20 Astri Hauge Atrå i Telemark. Tlf Australske gressparakitter, papegøyeamadiner, Ringastrilder og tidvis gulbrystet astrild og andre afrikanere. Røsslyngv. 2 b Figgjo Tlf.: Samir Gastan Oppdrett av kanari: Gloster consort Tysk toppet Sort gul Sort elfenben Sort opal Agat gul Isabel gul Rez. hvit lipokrom Dragon Budgies of Norway Michael J. Mcneil Ærfuglveien Hafrsfjord Mob Mail: Oppdrett av: Engelsk og Australsk Undulat Andreas Johnsen Mandal Gouldsamadin Sivastrild Diamantfink Tlf Oppdrett av store papegøyer Gouldsamadiner, Vaktler, duer, astriller, finker. Reidar Gabrielsen Oppdrett av utstillingsundulater. Ronny Nodland Tlf: Mob: Egersund NUKJ9 Svein Inge Johnsen Midtre Suldalsgt Stavanger WBO dommer . Rosenhodet -, Fischer dvergpp, Rød rosella, Rosa kakaduer, Undulat, Kanari, Bourkes, Nymfeparakitter, Diamant duer, Sang-, Rødvinge - og Konge parakitter

Julegrøt på Haugalandet

Julegrøt på Haugalandet Julegrøt på Haugalandet Tekst og bilder: Kennet Østensen, (red.) Min kone Siw og jeg skulle på oppdrag i Haugesund andre helga i desember 2104. Jeg hadde noe ledig tid innimellom, som selvsagt skulle brukes

Detaljer

BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015

BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015 BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015 Dommer: Trevor Terheege England Derby klasse B Hanner Varietet Oppdretter 1.pr - - 2.pr - - 3.pr - - Hunner Varietet Oppdretter 1.pr Grågrønn Anne Elise T. Olsen

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ntl 30 år. Nr. 1. Mars 2015 TROPEFUGL. Norsk Tropefugl Hobby. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 29 årgang

Ntl 30 år. Nr. 1. Mars 2015 TROPEFUGL. Norsk Tropefugl Hobby. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 29 årgang Ntl 30 år 2015 Nr. 1. Mars 2015 TROPEFUGL Norsk Tropefugl Hobby Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 29 årgang Utgiver: Norske Tropefuglforeningers Landsforbund Redaksjonen: Henvendelse til bladet:

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

RESULTATLISTE Ungfuglskue 14.juni 2014

RESULTATLISTE Ungfuglskue 14.juni 2014 RESULTATLISTE Ungfuglskue 14.juni 2014 Dommer: Geoff Bowley England Derby klasse B Hanner Varietet Oppdretter 1.pr Isabell grågrønn Gunnar Jensen 2.pr Grå Tonje Nes 3.pr Isabell grå Gunnar Jensen Hunner

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Tekst og foto: Kjersti Kvile

Tekst og foto: Kjersti Kvile Tekst og foto: Kjersti Kvile Verdens beste pepper Askøy Mikrorøykeri - Mer kortreist og ferskere enn dette, får du ikke, sier Jan-Atle Wikum, setter en tallerken med glinsende rød fisk på stuebordet før

Detaljer

Periodeplan for juni -14 på Loftet.

Periodeplan for juni -14 på Loftet. Periodeplan for juni -14 på Loftet. HVA HAR VI GJORT I APRIL OG MAI Vi har hatt noen fantastiske måneder. Det har vært mange «sommer-varme-dager». Vi har fått opplevd hvordan naturen virkelig gror fra

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Vi har delt Barnestuen i to grupper, med 9 barn i hver gruppe:

Vi har delt Barnestuen i to grupper, med 9 barn i hver gruppe: HVA VI HAR GJORT I AUGUST OG SEPTEMBER Dette har vært en tilvennings periode for nye barn, gamle barn, nye voksne og gamle voksne. Med 13 nye barn av totalt 18 blir det mye nytt for alle. Alle skal bli

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland. oktober 2010- nr 10. 1. Ny dato for 13+leir blir 22.-24.oktober

Nytt fra CISV-Rogaland. oktober 2010- nr 10. 1. Ny dato for 13+leir blir 22.-24.oktober Nytt fra CISV-Rogaland oktober 2010- nr 10 1. NY DATO FOR 13+LEIR blir 22.-24.oktober 2. Helgeleirer 10+ post-camp høsten 2010 3. Nye ledere i JAG(Junioraktivitetsgruppen) 4. Workshop Mer av Norge - 15-25

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS "FREIKOLL" TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL!

HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS FREIKOLL TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL! HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS "FREIKOLL" TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL! HVEM, HVA, HVOR, HVORFOR? Les videre! Under finner du generell informasjon om turen - om møtested, avgang,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver

21. november. I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Og disse blomstene som har blader som ligner veldig på trekløver 21. november I dag gikk vi en tur før frokost. Da så vi denne beplantningen. Vi får ofte besøk av fluer på terrassen. De er plagsomme og vi har kjøpt fluesmekke for å slå i hel så mange vi kan. Og disse

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Nå har vi kommet til mai måned. Men før vi sier noe mer om hva som skjer i mai, skal vi se litt på hva som har skjedd i april.

Nå har vi kommet til mai måned. Men før vi sier noe mer om hva som skjer i mai, skal vi se litt på hva som har skjedd i april. Nå har vi kommet til mai måned. Men før vi sier noe mer om hva som skjer i mai, skal vi se litt på hva som har skjedd i april. I april har vi gått på turer opp til Paddedammen på jakt etter froskeegg.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet MAI 2015

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet MAI 2015 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet MAI 2015 Mai er over, og da nærmer vi oss også slutten på prosjektet vårt. På sommerfesten skal arbeidet vises frem for familie, og etter det begynner vi å komme i feriemodus.

Detaljer

22 30.05 Fokus på innsekter

22 30.05 Fokus på innsekter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.05 06.05 Forming: tusselussene 18 19 20 09.05 Forming: Tusselussene 16.05 Forming: tusselussene 03.05 Forming: lille petter edderkopp 10.05 Forming: Lille petter

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette september 2016

Arbeidsplan for Rødhette september 2016 Arbeidsplan for Rødhette september 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag Kulturskole Kl 11.30 til 12.15 4 år 5 Vi feirer Petter 5 år 12 5 år: Marianne 19 VENNSKAPSUKE 5 år: Torunn/Marianne

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Blomstergløttbarna hadde sitt eget lille karneval, men tittet inn på Stjerneglimt

Blomstergløttbarna hadde sitt eget lille karneval, men tittet inn på Stjerneglimt Vinter og Karneval i Stjerneglimt Januar/februar 2013 Snøen har gitt oss mange muligheter og vi har hatt stor glede av den, både til å lage snømenn, snø-borger, lykter og vi har gått på ski og akt i akebakken

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

- ET INFOSKRIV FOR LOHOVE BARNEHAGE SMÅBARN Kleiva April 2015

- ET INFOSKRIV FOR LOHOVE BARNEHAGE SMÅBARN Kleiva April 2015 - ET INFOSKRIV FOR LOHOVE BARNEHAGE SMÅBARN Kleiva April 2015 SIST MÅNED: Mars har vært en underlig måned. Den oppleves som at vi har hatt alle årstidene på ei uke. Men den siste tiden merker vi at sola

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer