Til glede for alle ÅRSBERETNING Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8"

Transkript

1 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

2 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Finn Johansen Ragnar B. Johansen Anne B. Christensen Kjell Askelien Berit Roll Karlsen Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte: Revisor Regnskapsfører Komiteer: Valg Turnering Handicap Klubbhus Marked Dame Junior Bane Lars E.Marthinsen og Petter Grøtvedt Visma Kjell Asklien, Dag W. Eriksen og Astrid Lunåshaug Per Thomas Hansen Christoffer Halvorsrød Finn Johansen Christoffer Halvorsrød Anne B. Christensen / Berit Roll Karlsen Geir Andersen Finn Johansen Representasjon i eksterne styrer og komiteer: Dag W. Eriksen Lars Otto Bjørnland Ottar Strømberg Faggruppe jenter og kvinner NGF Tournament Director NGF Faggruppe Utdanning NGF Faggruppe Utdanning NGF

3 Medlemsstatistikk pr Antall medl. 31 okt des feb Jan Feb Klubben har i 2014 via kampanjer og VTG kurs 99 innmeldinger. Vi har 139 utmeldinger i 2014 mot 161 utmeldinger i 2013 utmeldinger. Den totale medlemsmassen utgjør pr årsskiftet 762 medlemmer fordelt på ulike kategorier. Den negative utviklingen med synkende medlemstall fortsatte noe i 2014, men det er tydelig at det er i ferd med å utjevne seg slik vi håper. Dette er en trend som har rammet hele golf-norge så vi er ikke i noen særstilling. Aktivitetstilbudene i hverdagene øker og vi har stor konkurranse om å få fanget folks oppmerksomhet og interesse. Klubben forsøkte for 2014 sesongen å involvere komitene i rekrutteringsarbeid ved at de hver fikk kr ,- i rekrutteringsmidler.ulike aktiviteter, kurs og treninger ble avholdt, dessverre med noe vekslende hell. Vi ser at oppfølging og ivaretakelse er like viktig som det å rekruttere, for 2015 vil vi legge mer vekt på oppfølging og ivaretakelse av både VTG deltagere og klubbens øvrige medlemmer. Klubbens daglige drift Styret har i 2014 hatt fokus på både kostnadskontroll og hvilke investeringer vi bør gjøre for fremtiden. Det er viktig at produktet vi leverer er godt nok til at det er attraktivt både for medlemmer og gjester. Dette gjelder både bane,fasilteter og service. Vi har i 2014 bl.a investert i nye hulltegninger og hullskilter, ny webside, løftebukk og høytrykkspyler i garasjen. De mest spennende investeringene er ny Foley slipemaskin som gjør at vi kan slippe våre egne klippeaggregat gjennom sesongen, dette vil føre til skarpere kniver som igjen vil føre til bedre klipte fairway og greener. Som dere også har sett har vi bygd om teestedet på hull 3 slik at det er et bredt og jevnt teested å slå fra samtidig som det bringer hull 3/12 tilbake til sin orginale layout med en skikkelig dogleg. Statistikk fra Golfbox forteller om økt aktivitet i antall spilte runder i forhold til 2013 og tidligere år. Et aktivt medlem spiller i snitt 9 runder i løpet av sesongen. Vi ønsker for fremtiden å gjøre det enda mer attraktivt å være et aktivt medlem, for 2015 er begrensningen på 600 gratis rangeballer fjernet slik at man kan trene så mye man vil.flere avtaler og fordeler vil komme. Vi har etablert et samarbeid med Gamle Fredrikstad GK og Huseby og Hankø GK som foreløpig dreier seg om dobbeltmedlemskap og samarbeid på administrasjon,bane og junior. Vi er spesielt fornøyd med at våre juniorer og studenter spiller fritt på HHG og GFGK hele neste sesong. Samarbeidet er enda ungt, men utrolig spennende med tanke på banesamarbeid,felles innkjøpsavtaler, bruk av hverandres ressurser m.mer. Renhold i klubbhuset er tatt over av Ugo og Sano som en del av deres avtale om drift av kjøkkenet/kafeteriaen. Den nye klubbhusavtalen som har gitt større tilgang til utleie for utleier har fungert godt for klubben og vi har redusert de samlede kostnadene for klubbhusdriften betraktelig. Ugo og Sano har gitt et godt tilbud til gjester og medlemmer under sesongen. For 2015 vil vi investere i nye hagemøbler som gjør det enda hyggeligere å nyte en kaffe på den flotte uteplassen.

4 Christoffer er klubbens daglige leder med det samlede ansvaret for klubbens drift inkludert oppfølging av de ulike komiteene, ansatte, økonomi, medlemsoppfølging, VTG kurs, markedsarbeid, internettoppfølging, klubbtreninger,juniortreninger og den daglige driften. Christoffer er ansatt i 80 % stilling. Steinar Kristiansen er klubbens alt-mulig-mann med greenkeeperansvar, ivartakelse av maskinpark og noe teknisk oppfølging av klubbhus og øvrig anlegg. Mehdi Javadi har vært ansatt på sesong som greenkeeper. Mathias Eriksen har vært på praksis under flere måneder,senere ansatt på deltid. Banen har vært gjennomgående god hele sesongen. Vi har under sesongen hatt utfordringer med både tørke og regn men med de forutsetninger vi har kunnet råde over har vi levert et godt produkt, tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester bekrefter dette. Styret har gjennom sine møter i 2014 brukt tid på diskusjoner og veivalg for at klubben skal kunne fremstå som attraktiv for nye og eksisterende medlemmer. Med regnskapet i eget hus har vi hatt bedre kontroll og mer forutsigbarhet enn tidligere. Borregaard Industrier har også i 2014 bidratt med kroner. Leieavtalen gjør det fortsatt mulig å søke ytterligere spillemidler hvis det skulle være ønskelig. Økonomi Klubben har i 2014 gått med ,- i overskudd. Det er ca ,- mer enn budsjettert. Vi har en liten svikt i medlemsinntekter i forhold til budsjett men ikke så mye som tidligere år. God og stram kostnadskontroll har gjort at vi har brukt mindre penger enn budsjettert. Inntektene er tett opptil budsjettert. Junior,dame,turnering og senior har levert regnskap i henhold til budsjett. Likviditeten har vært en viktig grunn til at vi har vært avhengig av god kontroll på økonomien, vi benytter oss fortsatt noe av kassakreditten men vi er i ferd med å snu vår bokførte egenkapital til positiv. Vi er tydelig på at klubben på sikt trenger en egenkapital i bunnen som sikrer driften. Klubbens reelle egenkapital er positiv med tanke på ikke balanseførte eiendeler og klubbhus. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Borregaard Golfklubb sin finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling og ytre miljø Det har i løpet av året vært noe sykefravær, men det har ikke påvirket klubbens drift nevneverdig i sesongen. Arbeidsmiljøet har vært godt og det er ikke igangsatt spesielle tiltak på området. Styret har bestått av 2 kvinner og 5 menn inkludert vararepresentantene, og er nok i grenselandet med hensyn til å oppfylle vilkårene mht kjønnsrepresentasjon. Etter styrets vurdering driver ikke klubben virksomhet som medfører miljøforurensning ut over det som er normalt for tilsvarende virksomhet. For styret Harald K. Horne

5 Rapport fra junior og sportskomiteen Borregaard GK har hatt barn og unge i trening inne- og utendørs gjennom hele 2014 fordelt på forskjellige alderstrinn. Vår hovedtrener er Christoffer Halvorsrød, som har hatt god hjelp av Mats Jørgen Strand, Fredrik Fjæra og Jarle Eriksen. Våre spillere har deltatt i NM, NorgesCup, Titleist Tour, Junior Tour 1. divisjon Øst, Østfoldmesteren, TO-Cup, samt vanlige juniorturneringer. Spillerne har representert Borregaard GK på en fin måte, med gode holdninger og resultater. Vi legger vekt på god oppførsel hos våre spillere. Årets treningsleir ble avholdt på Alcaidesa Links Golf Resort hvor vi hadde en fin tur med gode forhold. Dette er samme sted som Norges Golfforbund bruker og har 2 flotte baner. Aktivitetsnivået for de fleste av våre grupper er på vei opp igjen, med mange ivrige barn og ungdommer. De forskjellige gruppene trener på sine oppsatte dager og alle grupper har fredag som møtedag hvor vi mikser spillere fra de forskjellige gruppene. Dette har vi gjort noen år nå og de fleste møter opp hver eneste fredag, både voksne og barn. Vi avslutter fredagene med boller og brus. Birdiegruppen står for serveringen, så her må vi takke Lars Hammer og Jon Jenseg som stiller opp hver fredag. 3 av medlemmene i Team 2016 innenfor alderen og år var med på samlinger avholdt av RKS (Regionalt Kompetanse Senter), med Mark Davies som trener. Dette er 2. året av en nysatsing fra forbundet hvor golfklubbene i Norge er fordelt på forskjellige RKS, hvor vår klubb hører under Losby GK. Vilde Eriksen ledet an med mange gode resultater i 2014 og studerer nå i USA på St. Leo College, Tampa, Florida. Her har hun hatt flere gode resultater og hatt lagets besteplassering i flere turneringer. Ellers hadde våre spillere i Team 2016 flere gode resultater, og de fleste kvalifiserte seg til spill på Junior Tour 1. divisjon, noe som var årets mål. Halvor Gressum Pettersen vant finalen i Østfoldmesteren, med Sondre Ødmann Klemsdal på 3. plass og Viktor Holm på 4. plass. Halvor vant OOM i Østfoldmesteren 2014, med Sander Raab Owren på 5. plass og Sondre på 8. plass. I 2015 er turnerings-strukturen atter en gang endret, men målet for sesongen er deltakelse på Titleist Tour for våre unge gutter. Utvalgte resultater 2014: Lag-NM Herrer (Oslo GK): Våre spillere kom på 11. plass og beholdt plassen i den øverste divisjonen. Lag-NM junior: Våre unge gutter spilte på Sola GK og beholdt plassen i 1. divisjon med sin 9. plass. NM Junior Damer: Vilde Eriksen ble nr 6 (delt). NorgesCup : Tobias Gressum Pettersen ble nr 9 på de 2 NorgesCup ene han spilte. Junior Tour 1. divisjon Øst: Halvor Gressum Pettersen ble nr 3 i Elverum. Takk til alle trenere, oppmenn, foreldre/foresatte som gjør en flott jobb! Geir Andersen

6 Rapport fra turnering og handicap komiteen Turneringskomiteen 2014 har bestått av: Astrid Lunåshaug, Mette Kristiansen, Lars Erik Marthinsen, Mehdi Javadi, Kristian Harstad, Tom Ringdal og Per Thomas Hansen Årets turneringssesong ble gjennomført med 15 klubbturneringer og 18 Telering & Superdekk Ukesturnering. Totalt var det 551 påmeldinger til årets klubbturneringer og 43 spillere deltok i Telering & Superdekk Ukesturnering. Åpningsturneringen var i år Radio Prime Open og hadde totalt 48 spillere. Årets største turnering var Iphone Rep Open. Turneringen ble spilt over 2 dager med hele 90 spillere. Søndag, etter turneringslutt, var det duket for bankett og premieutdeling fra et stort premiebord. Turneringskomiteen ønsker å takke Iphone Rep for deres engasjement og syntes det er gledelig å se at turneringer fortsetter også i 2015 SA Open ble en suksess i år som tidligere med 89 deltagere. Turneringen er en samarbeidsturnering med Skjeberg Golfklubb hvor runde 1 ble spilt på Borregaard GK og runde 2 på Skjeberg GK Klubben valgte i år, som tidligere, å avholde Varmestua Open. Dette er en veldedighetsturnering hvor alle inntekter går uavkortet til Varmestua i Sarpsborg. Det ble i år samlet inn kr ,- Klubben vil gjerne benytte anledningen til å takke alle sponsorer av premier og alle som var med å bidro til innsamling av premier. Spesielt ønsker vi å takke Kåre Johansen og Finn Johansen for deres innsats for å skaffe til veie premier. Telering & Superdekk Ukesturnering Turneringen ble spilt hver uke gjennom hele sesongen hvor man kunne spille 1 runde per uke mellom mandag og fredag, topp 4 ble premiert hver uke. Det ble avholdt totalt 18 ukesturneringer og det hele ble avsluttet med en avslutningsturnering som var åpen for alle, men kun de som hadde spilt minimum 6 ukesturneringer var med i kampen om å vinne åres Telering & Superdekk Ukesturnering. Årets sammenlagtvinner ble, som i fjor, Espen Claussen som stakk av avgårde med seieren ett poeng foran Dag W. Eriksen og Kai Skaug på en tredjeplass. Klubbmestere 2014 Herrer: Espen Henriksen Damer senior: Anne Berit Schaug Herrer senior: Per Olav Gretland Junior: Halvor Gressum Pettersen HCP: Per-Gunnar Brandsrød For øvrige resultater og turneringsvinnere, se GolfBox. Årsrevisjon av handicap ble gjennomført før sesongen. Vi oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer til å registrere alle sine runder, slik at ferdighet gjenspeiler handicap. Vi takker alle sponsorer, medlemmer, Kroa, NGF, Norsk Seniorgolf, Skjeberg Golfklubb og komitemedlemmer for samarbeidet i 2014 Vi ønsker velkommen til en ny og spennende sesong 2015 Per Thomas Hansen

7 Rapport fra damekomiteen Damestyret i BoGK besto i 2014 av Anne Berit Christensen (leder), Lisbeth Gullaksen Johansen (sekretær), Laila Andersen (styremedlem)og Berit Roll Karlsen(styremedlem) «Damene inviterer», slik kalte vi også 2014 turneringen.. 17.juni 2014 spilte vi «greensome stableford med 3/8 sh over 18 hull» Nok et vellykket arrangement. 30 spillere hadde en hyggelig ettermiddag på banen med god servering fra kafeteriaen etterpå. 19.august 2014 inviterte vi Skjeberg damene til oss og hadde en hyggelig ettermiddag med spill og kaffe og kake deretter. God oppslutning. I august var vi på gjenbesøk på Skjeberg golfklubb og hadde en trivelig turnering der. Fra 28 til30. august 2014 gikk årets høsttur til Strømstad. Takk for en vellykket tur og takk til turkomiteen. 12. august 2014 ble Årets lady turneringen ble avlyst etter få hull på grunn av torden Damegruppa har hatt fast turneringsdag hver tirsdag. Oppslutningen har i 2014 ikke vært som forventet, men vi får håpe at vi får med flere i For damegruppa Anne Berit Christensen

8 Rapport fra bane og klubbhuskomiteen Målsetning for banen. En bane som er tilpasset brukernes ønsker og behov og som bidrar til å utfordre og utvikle den enkelte spiller. Også i 2014 har vi hatt fokus på: 1. En godt vedlikeholdt bane som innbyr til spill og turneringer. 2. Et klubbområde tilrettelagt for trening, lek og utvikling. Dugnad I løpet av vinteren har det blitt foretatt en del tynning i skogen mellom fairway på hull tre og Glomma, dette har ført til at vi har fått mer sol på green tre samt at utsikten mot elven har blitt bedre. Jeg vil rette en stor takk Kåre Johansen og Jan Andersen samt de ansatte for vel utført tynning.det ble utført dugnad/rydding i forbindelse med sesongåpning som var 29. Mars. Dette førte til at banen virket ryddig og klar til sesongåpningen.det ble spilt på banen frem til 5. November. Vedlikehold Vedlikehold av banen er først og fremst utført av Steinar Kristiansen, Mehdi Javadi og Mathias Eriksen. Vi må også berømme Jan Andersen som velvillig har stilt opp og gjort en god innsats når Steinar har spurt om hjelp. Mathias Eriksen har i sesongen vært til stor hjelp som banemann. Han jobbet på banen som følge av tiltak fra NAV. Greenene ble stort sett klippet med singel klippere gjennom hele sesongen,dette har blitt berømmet av både medlemmer og greenfee spillere. Banen har vært i meget god stand, og spillere som har spilte vår bane gjennom mange år uttrykte at aldri har de spilt på en bedre Borregaard GK. Ansatte Steinar Kristiansen har vært ansatt som vår greenkeeper, og ikke minste i vedlikehold av vår maskinpark har han utført en jobb som har spart klubben for stor utgifter. Mehdi Javadi har vært ansatt som banemedarbeider i den perioden som banen har vært åpen for spill. Mathias Eriksen har etter tiltak fra NAV har virket som bane arbeider og har gjordt en stor innsats under sesongen.han har også hatt noe deltidsarbeid under ferietider. Jan Andersen har virket som banemann når behovet har vært til stede. Per Øyvind Myhrene har på frivillig basis hjulpet de ansatte med vedlikehold av våre tee steder. En stor takk til våre banemanskaper og andre som har hjulpet oss. Alle har virkelig gjort sitt til at omdømme av banen ble så positiv i Maskinpark og verksted Vi sparer store summer på vedlikehold av maskinparken ved at store deler av vedlikeholdet blir utført på eget verkstad.det har i 2014 blitt investert i følgende nytt utstyr som vil gjøre hverdagen enklere for våre ansatte: 1 stk brukt slipemaskin, som betyr at vi slipper å låne maskin hos andre når vi trenger å slipe kniver til gressklippere.

9 1 stk løftebukk, slik at de ansatte slipper å ligge på ett kaldt betonggulv når de skal vedlike/reparere vårt utstyr. Øvrig maskinpark er i brukbar stand, men er i en slik forfatning at klubben må se på maskinparken slik at dette ikke blir en sovepute, slik at vi kommer den situasjon at flere maskiner må byttes samme sesong. Status på maskinparken er som følger: Type Årsm. Timer total Timer sesong Anbefalt utskifting år Greenklipper Greenklipper Fairwayklipper Roughklipper Workman Traktor singelklipper Spillesesong Banen åpnet for spill 29. Mars og stengte 5. november. Sesongen ble noe lengre enn i 2013 grunnet en tidlig vår. Til slutt vil jeg rette en takk til alle som har besøkt Borregaard Golfbane i sesongen 2014 og medvirket slik at vi alle har syntes det har vært hyggelig å besøke denne lette 9 hulls banen. På gjensyn i Banekomiteen Finn Johansen

10 Rapport fra Markedskomiteen Markedskomiteen har i år bestått av Christoffer Halvorsrød. Markedsarbeidet har blitt tøffere under de siste år, og det er særlig bedriftsgolf som er vanskeligere å selge inn enn tidligere. Klubben har ca 15 samarbeidpartnere som har bidratt med sponsing og andre tjenester under 2014.Nytt av året er at vi selger rene bedriftsmedlemskap som har ført til noen flere bedriftsmedlemmer. Vi har arrangert vår årlige sponsortur med spill på Losby Golfklubb med påfølgende landskamp på Ullevål Stadion, 16 deltagere spilte god golf og koste seg med fotballkamp. Med medlemmers hjelp til å skaffe tips om potensielle nye kunder, kan vi øke aktivitetene og inntektene under Samtidig oppfordrer vi til å benytte seg av våre samarbeidspartnere når dere skal handle eller ha tjenester utført. Klubben har fått flere medlemsfordeler som gjør at dere medlemmer kan spare penger på tjenester, disse ligger på Se også beretningens siste side hvor logoen til alle klubbens partnere er avbildet. Vi vil takke alle samarbeidspartnere under sesongen Christoffer Halvorsrød.

11 Rapport fra seniorkomiteen Klubben har to forskjellige tilbud for seniorene, kvinner 50+ og menn Konkurranser/aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf. Anne Berit Skaug, Per Arnesen, Lars Erik Marthinsen og Per-Olav Gretland har vært koordinatorer. Per-Olav Gretland har vært klubbkontakt inn mot NSG. 2.Konkurranser/aktiviteter i regi av Østfold Seniorgolf. Kjell Asklien har vært koordinator. Kjell Asklien har vært kontaktmann inn mot styret i 2014 Klubbens seniormesterskap ble denne gangen vunnet av Anne Berit Schaug og Per Olav Gretland. Aktiviteter i regi av Østfold seniorgolf Som vanlig vedlikeholder vi golfsvingen med spill på Østfold golfsenter sine simulatorer om vinteren. Tidlig start på vår egen bane var årsak til at den vanlige turen til Strømstad ble avlyst grunnet lav oppslutning. Tidlig start i 2014, 2 april åpnet vi med spill på Opsund og dette var første tellende runde for sesongen. Det møtte 34 spillere og av disse var det 6 spillere fra andre klubber. Thor Egil Solberg toppet premielisten. Det har vært mellom 20 og 40 spillere på onsdager med singelspill, av dette har det deltatt 72 gjestespillere og 50 Borregaard spillere dette er spill som teller i registreringen for årets spiller. Mange av gjestespillerne har deltatt på flere av våre turneringer. Siste onsdag i måneden har vi spilt scramble turnering med 3-4 deltagere på hvert lag. Denne formen med et annet spill enkelte onsdager vil vi også følge i sesongen som kommer og vi satser på at flere seniorer vil ta sjansen å delta på våre turneringer. Det er stor spredning på medlemmer som topper premielisten, og vi bruker golfbox konsekvent for våre turneringer slik at hcp. blir regulert. Dette er et tilbud til alle seniorer i klubben som har anledning til å spille om formiddagen. Et nytt tilbud til Borregaards seniorer startet vi med i 2014, fredagsnieren en turnering med start fredag formiddagen kl Vi spiller 9 hull og avslutter med lunsj på golfkroa. Vi varierer spilleformen og startkontingenten tilsvarer prisen på lunsj inkl. Kaffe. Premier blir vi sponset med. Dette er et tilbud som vi vil fortsette med i 2015 og satser på at flere seniorer vil bruke dette tilbudet. Vi spiller på faste oppsatte ukedager på 9 golfbaner og med redusert greenfee. På Borregaard golfbane er spilledagen onsdag og med oppmøte kl Det er registrert dalene interesse for spill på andre baner så vi vi må tenke nytt hvis denne formen for turneringer skal fortsette.. Finalen for årets golfer ble spilt på Askim Golfklubbs bane med 21 spillere, flott vær og bane i toppklasse. Årets golfer 2014 ble Ola Bøe fra Onsøy gk. og beste dame Lisbeth Hauger også fra Onsøy gk. Beste golfer fra Borregaard var Asle Schults. Vi har også et lagmesterskap som går over hele sesongen og vi spiller på de 9 golfbanene i Østfold. Det deltar 8 spillere fra hver klubb og de 4 beste teller og den klubben med beste totalsum over sesongen mottar en vandrepokal ved avslutningen av sesongen. Nytt napp i pokalen for Onsøy gk.

12 Lagkonkurransen på Borregaard spilte vi i august med fin bane og 72 spillere med fellesstart kl Fornøyde spillere avsluttet etter planlagt tid. Gratulerer til alle som stilte opp for klubben gjennom sesongen. Vi stiller også med 2 deltagere til landskamp mot Bohuslen for spillere over 65. Østfold stiller med 16 og Bohuslen stiller med 16. Representanter fra Borregaard var Viggo Eriksen og Asle Schultz. Årets kamp gikk i Sverige og Bohuslen tok tilbake vandrepokalen. Viggo og Atle vant sin match. Som avslutning på sesongen dro vi i år som i fjor til Strømstad for å kåre vinneren av høstens runde og i år var det 26 Borregaard spillere som deltok. Resultatet her var at Willy Løkke sikret seg et napp i vandrepokalen. Dette arrangementet vil vi gjenta som en start på neste sesong etter at vi har kåret beste innendørs spiller på Østfold Golfsenter om vinteren. Vi fra Borregaard golfklubbs del av Østfold seniorgolf ønsker gjerne at flere av klubbens seniormedlemmer deltar i våre turneringer rundt om i Østfold, dette gjelder også damer, og vi trenger damer som deltagere på lagkonkurransene Kjell Asklien Aktiviteter i regi av Norsk Seniorgolf Aktivitetene knyttet til Norsk Seniorgolf er stadig i utvikling og deltagelse fra klubben blir satdig bedre. Det er oppnådd hederlige resultater både i Lagmesterskapene, Lagseriene og på Nsg Touren. Høydepunkter i 2014 sesongen: -Petter Grøtvedt ble tatt ut til å representere Norge i EM for lag i European Senior Golf Association (ESGA) som ble arrangert i Portugal. Norge ble nr. 9 av i alt 23 lag. -Anne Berit Schaug ble tatt ut til å representere Norge på damelandslaget mot Portigal som ble avholdt i Poprtugal i Mars. Hun ble også østfoldmester på Gamle Fredrikstad. -Herrelaget vant sin avdeling i Lagserien 2.div og deltar dermed i 1. div i Herre laget kom på en hederlig 5. plass i Nsg Lagmesterskap (Seniorenes NM) Lagseriene Disse består av en ren dameserie og et mixlag hvor både damer og herrer kan stille. Mixlaget vant sin avdeling i 2.div og spiller dermed i gjeveste div. i 2015! Deltagere for mixlaget har vært: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Arne Kirkerud,Trond Eriksen,Per Arnesen, Cato Bjerkan, Vidar Kokkim, Thor Jensen, Petter Grøtvedt og Per-Olav Gretland

13 Damelaget klarte for første gang ikke å kvalifiserer seg til finalespill og følgende damer har deltat: Synnøve Solbakken, Eva Rød, Anne Langgard, Astrid Lunåshaug og Anne Berit Schaug. NSG Seniortour Det har også denne sesongen vært god detagelse fra klubben på diverse turneringer og det ble oppnådd flere gode resultater. Borregaard arrangerte Borregaard Senior Open med hele 72 deltagere og det ble igjen en lokal vinner i bruttoklasen ved Petter Grøtvedt. Seniortouren har også fungert som uttak til Lagmesterskapene. Nsg Lagmesterskapene (NM) 1.div ble arrangert på Kongsvinger og klubben var representert både med Damer og Herrer. Vi oppnådde ikke like gode resultatater som fjoråret, men en hederlig 5. plass til Herrene og Damene berget plassen i 1.div etter en sterk avslutning. Damelaget bestod av:astrid Lunåshaug, Anne Langgård, Eva Rød og Anne Berit Schaug. Herrelagert bestod av:petter Grøtvedt, Per Arnesen, Svein Lund og Per-Olav Gretland. Ellers stilte klubben også denne gangen et lag i 3 div.som ble avholdt i Kragerø. Laget bestod av: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Arne Kirkerud og Vidar Kokkim. NM individuelt Ble arrangert på Fana og klubben stilte kun med 1 deltager denne gangen. Petter Grøtvedt kom på en fin 8 plass. Generelt I forkant av sesongen ble det tradisjonelle infomøtet avholdt angående aktiviter/turneringer i regi av Østfold seniorgolf og Nsg noe som vil bli gjentatt i løpet av April i år. Vi oppforder nye og gamle seniorer om å komme på dette! Damegruppa ønsker også at flere vil engasjere seg i seniorgolfgruppa! Vil minne om at det er flere fordeler ved å melde seg inn i Nsg. Vil henstille til de som vurderer dette å bedøke deres hjemmeside. Mange attraktive turneringer og man får også bl.annet redusert greefee på veldig mange baner. Link finner man på seniorsiden på Borregaards hjemmeside. Vi vil takke for en kjempefin sesong og ønsker gamle og nye seniorer vel møtt i For seniorgruppa NSG Per-Olav Gretland

14 Resultatregnskap Borregaard Golfklubb Noter 2014 Budsjett DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad 2,3, Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad Finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 7 Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

15 Balanse Borregaard Golfklubb pr Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER 4,9 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 7 Egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 8, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 NOTE 1 Annen driftsinntekt Instruksjon Range Tilskudd Greenfee Annen inntekt Sum annen inntekt NOTE 2 Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn og feriepenger Arb.giver avgift Andre relaterte ytelser Sum NOTE 3 Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse NOTE 4 Spes. Av varige driftsmidler Toro Green Toro singel RangeTurf Bagskap Løftebukk Slipemaskin SUM Ans.kost Tilgang i året Avgang i året Ans.kost Akkumulerte avskr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år Avskrivningsplan år NOTE 5 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer NOTE 6 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen skattetrekkskonto med bundne skattetrekksmidler for kr Skyldig skattetrekk er kr

17 NOTE 7 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital NOTE 8 Annen kortsiktig gjeld Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Påløpt arb.giveravgfit Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad Sum NOTE 9 Pantstillelser og garantier m.v Pantstillelser og garantier m.v 2014 Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt For egen gjeld Sum NOTE 10 Obligatorisk tjenestepensjon Borregaard Golfklubb har OTP ordning gjennom Nordea Liv. NOTE 11 Revisjonshonorar Revisjon 2012 kr ,- Revisjon 2013 kr ,- (Balanseført som skyldig ) Kostnadsført resultatregnskapet 2014 kr ,-

18 Budsjett 2015 Borregaard Golfklubb Resultat2013 Resultat2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

19 Samarbeidspartnere 2014

20

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015 Styrets beretning for året 2015 Styret for 2015 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Finn Johansen Ragnar

Detaljer

Til glede for alle.. ÅRSBERETNING Vilde Eriksen

Til glede for alle.. ÅRSBERETNING Vilde Eriksen Til glede for alle.. ÅRSBERETNING 2016 Vilde Eriksen Styrets beretning for året 2016 Styret for 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Stig Worren Geir Andersen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer