Til glede for alle ÅRSBERETNING Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8"

Transkript

1 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

2 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Finn Johansen Ragnar B. Johansen Anne B. Christensen Kjell Askelien Berit Roll Karlsen Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte: Revisor Regnskapsfører Komiteer: Valg Turnering Handicap Klubbhus Marked Dame Junior Bane Lars E.Marthinsen og Petter Grøtvedt Visma Kjell Asklien, Dag W. Eriksen og Astrid Lunåshaug Per Thomas Hansen Christoffer Halvorsrød Finn Johansen Christoffer Halvorsrød Anne B. Christensen / Berit Roll Karlsen Geir Andersen Finn Johansen Representasjon i eksterne styrer og komiteer: Dag W. Eriksen Lars Otto Bjørnland Ottar Strømberg Faggruppe jenter og kvinner NGF Tournament Director NGF Faggruppe Utdanning NGF Faggruppe Utdanning NGF

3 Medlemsstatistikk pr Antall medl. 31 okt des feb Jan Feb Klubben har i 2014 via kampanjer og VTG kurs 99 innmeldinger. Vi har 139 utmeldinger i 2014 mot 161 utmeldinger i 2013 utmeldinger. Den totale medlemsmassen utgjør pr årsskiftet 762 medlemmer fordelt på ulike kategorier. Den negative utviklingen med synkende medlemstall fortsatte noe i 2014, men det er tydelig at det er i ferd med å utjevne seg slik vi håper. Dette er en trend som har rammet hele golf-norge så vi er ikke i noen særstilling. Aktivitetstilbudene i hverdagene øker og vi har stor konkurranse om å få fanget folks oppmerksomhet og interesse. Klubben forsøkte for 2014 sesongen å involvere komitene i rekrutteringsarbeid ved at de hver fikk kr ,- i rekrutteringsmidler.ulike aktiviteter, kurs og treninger ble avholdt, dessverre med noe vekslende hell. Vi ser at oppfølging og ivaretakelse er like viktig som det å rekruttere, for 2015 vil vi legge mer vekt på oppfølging og ivaretakelse av både VTG deltagere og klubbens øvrige medlemmer. Klubbens daglige drift Styret har i 2014 hatt fokus på både kostnadskontroll og hvilke investeringer vi bør gjøre for fremtiden. Det er viktig at produktet vi leverer er godt nok til at det er attraktivt både for medlemmer og gjester. Dette gjelder både bane,fasilteter og service. Vi har i 2014 bl.a investert i nye hulltegninger og hullskilter, ny webside, løftebukk og høytrykkspyler i garasjen. De mest spennende investeringene er ny Foley slipemaskin som gjør at vi kan slippe våre egne klippeaggregat gjennom sesongen, dette vil føre til skarpere kniver som igjen vil føre til bedre klipte fairway og greener. Som dere også har sett har vi bygd om teestedet på hull 3 slik at det er et bredt og jevnt teested å slå fra samtidig som det bringer hull 3/12 tilbake til sin orginale layout med en skikkelig dogleg. Statistikk fra Golfbox forteller om økt aktivitet i antall spilte runder i forhold til 2013 og tidligere år. Et aktivt medlem spiller i snitt 9 runder i løpet av sesongen. Vi ønsker for fremtiden å gjøre det enda mer attraktivt å være et aktivt medlem, for 2015 er begrensningen på 600 gratis rangeballer fjernet slik at man kan trene så mye man vil.flere avtaler og fordeler vil komme. Vi har etablert et samarbeid med Gamle Fredrikstad GK og Huseby og Hankø GK som foreløpig dreier seg om dobbeltmedlemskap og samarbeid på administrasjon,bane og junior. Vi er spesielt fornøyd med at våre juniorer og studenter spiller fritt på HHG og GFGK hele neste sesong. Samarbeidet er enda ungt, men utrolig spennende med tanke på banesamarbeid,felles innkjøpsavtaler, bruk av hverandres ressurser m.mer. Renhold i klubbhuset er tatt over av Ugo og Sano som en del av deres avtale om drift av kjøkkenet/kafeteriaen. Den nye klubbhusavtalen som har gitt større tilgang til utleie for utleier har fungert godt for klubben og vi har redusert de samlede kostnadene for klubbhusdriften betraktelig. Ugo og Sano har gitt et godt tilbud til gjester og medlemmer under sesongen. For 2015 vil vi investere i nye hagemøbler som gjør det enda hyggeligere å nyte en kaffe på den flotte uteplassen.

4 Christoffer er klubbens daglige leder med det samlede ansvaret for klubbens drift inkludert oppfølging av de ulike komiteene, ansatte, økonomi, medlemsoppfølging, VTG kurs, markedsarbeid, internettoppfølging, klubbtreninger,juniortreninger og den daglige driften. Christoffer er ansatt i 80 % stilling. Steinar Kristiansen er klubbens alt-mulig-mann med greenkeeperansvar, ivartakelse av maskinpark og noe teknisk oppfølging av klubbhus og øvrig anlegg. Mehdi Javadi har vært ansatt på sesong som greenkeeper. Mathias Eriksen har vært på praksis under flere måneder,senere ansatt på deltid. Banen har vært gjennomgående god hele sesongen. Vi har under sesongen hatt utfordringer med både tørke og regn men med de forutsetninger vi har kunnet råde over har vi levert et godt produkt, tilbakemeldinger fra medlemmer og gjester bekrefter dette. Styret har gjennom sine møter i 2014 brukt tid på diskusjoner og veivalg for at klubben skal kunne fremstå som attraktiv for nye og eksisterende medlemmer. Med regnskapet i eget hus har vi hatt bedre kontroll og mer forutsigbarhet enn tidligere. Borregaard Industrier har også i 2014 bidratt med kroner. Leieavtalen gjør det fortsatt mulig å søke ytterligere spillemidler hvis det skulle være ønskelig. Økonomi Klubben har i 2014 gått med ,- i overskudd. Det er ca ,- mer enn budsjettert. Vi har en liten svikt i medlemsinntekter i forhold til budsjett men ikke så mye som tidligere år. God og stram kostnadskontroll har gjort at vi har brukt mindre penger enn budsjettert. Inntektene er tett opptil budsjettert. Junior,dame,turnering og senior har levert regnskap i henhold til budsjett. Likviditeten har vært en viktig grunn til at vi har vært avhengig av god kontroll på økonomien, vi benytter oss fortsatt noe av kassakreditten men vi er i ferd med å snu vår bokførte egenkapital til positiv. Vi er tydelig på at klubben på sikt trenger en egenkapital i bunnen som sikrer driften. Klubbens reelle egenkapital er positiv med tanke på ikke balanseførte eiendeler og klubbhus. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Borregaard Golfklubb sin finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling og ytre miljø Det har i løpet av året vært noe sykefravær, men det har ikke påvirket klubbens drift nevneverdig i sesongen. Arbeidsmiljøet har vært godt og det er ikke igangsatt spesielle tiltak på området. Styret har bestått av 2 kvinner og 5 menn inkludert vararepresentantene, og er nok i grenselandet med hensyn til å oppfylle vilkårene mht kjønnsrepresentasjon. Etter styrets vurdering driver ikke klubben virksomhet som medfører miljøforurensning ut over det som er normalt for tilsvarende virksomhet. For styret Harald K. Horne

5 Rapport fra junior og sportskomiteen Borregaard GK har hatt barn og unge i trening inne- og utendørs gjennom hele 2014 fordelt på forskjellige alderstrinn. Vår hovedtrener er Christoffer Halvorsrød, som har hatt god hjelp av Mats Jørgen Strand, Fredrik Fjæra og Jarle Eriksen. Våre spillere har deltatt i NM, NorgesCup, Titleist Tour, Junior Tour 1. divisjon Øst, Østfoldmesteren, TO-Cup, samt vanlige juniorturneringer. Spillerne har representert Borregaard GK på en fin måte, med gode holdninger og resultater. Vi legger vekt på god oppførsel hos våre spillere. Årets treningsleir ble avholdt på Alcaidesa Links Golf Resort hvor vi hadde en fin tur med gode forhold. Dette er samme sted som Norges Golfforbund bruker og har 2 flotte baner. Aktivitetsnivået for de fleste av våre grupper er på vei opp igjen, med mange ivrige barn og ungdommer. De forskjellige gruppene trener på sine oppsatte dager og alle grupper har fredag som møtedag hvor vi mikser spillere fra de forskjellige gruppene. Dette har vi gjort noen år nå og de fleste møter opp hver eneste fredag, både voksne og barn. Vi avslutter fredagene med boller og brus. Birdiegruppen står for serveringen, så her må vi takke Lars Hammer og Jon Jenseg som stiller opp hver fredag. 3 av medlemmene i Team 2016 innenfor alderen og år var med på samlinger avholdt av RKS (Regionalt Kompetanse Senter), med Mark Davies som trener. Dette er 2. året av en nysatsing fra forbundet hvor golfklubbene i Norge er fordelt på forskjellige RKS, hvor vår klubb hører under Losby GK. Vilde Eriksen ledet an med mange gode resultater i 2014 og studerer nå i USA på St. Leo College, Tampa, Florida. Her har hun hatt flere gode resultater og hatt lagets besteplassering i flere turneringer. Ellers hadde våre spillere i Team 2016 flere gode resultater, og de fleste kvalifiserte seg til spill på Junior Tour 1. divisjon, noe som var årets mål. Halvor Gressum Pettersen vant finalen i Østfoldmesteren, med Sondre Ødmann Klemsdal på 3. plass og Viktor Holm på 4. plass. Halvor vant OOM i Østfoldmesteren 2014, med Sander Raab Owren på 5. plass og Sondre på 8. plass. I 2015 er turnerings-strukturen atter en gang endret, men målet for sesongen er deltakelse på Titleist Tour for våre unge gutter. Utvalgte resultater 2014: Lag-NM Herrer (Oslo GK): Våre spillere kom på 11. plass og beholdt plassen i den øverste divisjonen. Lag-NM junior: Våre unge gutter spilte på Sola GK og beholdt plassen i 1. divisjon med sin 9. plass. NM Junior Damer: Vilde Eriksen ble nr 6 (delt). NorgesCup : Tobias Gressum Pettersen ble nr 9 på de 2 NorgesCup ene han spilte. Junior Tour 1. divisjon Øst: Halvor Gressum Pettersen ble nr 3 i Elverum. Takk til alle trenere, oppmenn, foreldre/foresatte som gjør en flott jobb! Geir Andersen

6 Rapport fra turnering og handicap komiteen Turneringskomiteen 2014 har bestått av: Astrid Lunåshaug, Mette Kristiansen, Lars Erik Marthinsen, Mehdi Javadi, Kristian Harstad, Tom Ringdal og Per Thomas Hansen Årets turneringssesong ble gjennomført med 15 klubbturneringer og 18 Telering & Superdekk Ukesturnering. Totalt var det 551 påmeldinger til årets klubbturneringer og 43 spillere deltok i Telering & Superdekk Ukesturnering. Åpningsturneringen var i år Radio Prime Open og hadde totalt 48 spillere. Årets største turnering var Iphone Rep Open. Turneringen ble spilt over 2 dager med hele 90 spillere. Søndag, etter turneringslutt, var det duket for bankett og premieutdeling fra et stort premiebord. Turneringskomiteen ønsker å takke Iphone Rep for deres engasjement og syntes det er gledelig å se at turneringer fortsetter også i 2015 SA Open ble en suksess i år som tidligere med 89 deltagere. Turneringen er en samarbeidsturnering med Skjeberg Golfklubb hvor runde 1 ble spilt på Borregaard GK og runde 2 på Skjeberg GK Klubben valgte i år, som tidligere, å avholde Varmestua Open. Dette er en veldedighetsturnering hvor alle inntekter går uavkortet til Varmestua i Sarpsborg. Det ble i år samlet inn kr ,- Klubben vil gjerne benytte anledningen til å takke alle sponsorer av premier og alle som var med å bidro til innsamling av premier. Spesielt ønsker vi å takke Kåre Johansen og Finn Johansen for deres innsats for å skaffe til veie premier. Telering & Superdekk Ukesturnering Turneringen ble spilt hver uke gjennom hele sesongen hvor man kunne spille 1 runde per uke mellom mandag og fredag, topp 4 ble premiert hver uke. Det ble avholdt totalt 18 ukesturneringer og det hele ble avsluttet med en avslutningsturnering som var åpen for alle, men kun de som hadde spilt minimum 6 ukesturneringer var med i kampen om å vinne åres Telering & Superdekk Ukesturnering. Årets sammenlagtvinner ble, som i fjor, Espen Claussen som stakk av avgårde med seieren ett poeng foran Dag W. Eriksen og Kai Skaug på en tredjeplass. Klubbmestere 2014 Herrer: Espen Henriksen Damer senior: Anne Berit Schaug Herrer senior: Per Olav Gretland Junior: Halvor Gressum Pettersen HCP: Per-Gunnar Brandsrød For øvrige resultater og turneringsvinnere, se GolfBox. Årsrevisjon av handicap ble gjennomført før sesongen. Vi oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer til å registrere alle sine runder, slik at ferdighet gjenspeiler handicap. Vi takker alle sponsorer, medlemmer, Kroa, NGF, Norsk Seniorgolf, Skjeberg Golfklubb og komitemedlemmer for samarbeidet i 2014 Vi ønsker velkommen til en ny og spennende sesong 2015 Per Thomas Hansen

7 Rapport fra damekomiteen Damestyret i BoGK besto i 2014 av Anne Berit Christensen (leder), Lisbeth Gullaksen Johansen (sekretær), Laila Andersen (styremedlem)og Berit Roll Karlsen(styremedlem) «Damene inviterer», slik kalte vi også 2014 turneringen.. 17.juni 2014 spilte vi «greensome stableford med 3/8 sh over 18 hull» Nok et vellykket arrangement. 30 spillere hadde en hyggelig ettermiddag på banen med god servering fra kafeteriaen etterpå. 19.august 2014 inviterte vi Skjeberg damene til oss og hadde en hyggelig ettermiddag med spill og kaffe og kake deretter. God oppslutning. I august var vi på gjenbesøk på Skjeberg golfklubb og hadde en trivelig turnering der. Fra 28 til30. august 2014 gikk årets høsttur til Strømstad. Takk for en vellykket tur og takk til turkomiteen. 12. august 2014 ble Årets lady turneringen ble avlyst etter få hull på grunn av torden Damegruppa har hatt fast turneringsdag hver tirsdag. Oppslutningen har i 2014 ikke vært som forventet, men vi får håpe at vi får med flere i For damegruppa Anne Berit Christensen

8 Rapport fra bane og klubbhuskomiteen Målsetning for banen. En bane som er tilpasset brukernes ønsker og behov og som bidrar til å utfordre og utvikle den enkelte spiller. Også i 2014 har vi hatt fokus på: 1. En godt vedlikeholdt bane som innbyr til spill og turneringer. 2. Et klubbområde tilrettelagt for trening, lek og utvikling. Dugnad I løpet av vinteren har det blitt foretatt en del tynning i skogen mellom fairway på hull tre og Glomma, dette har ført til at vi har fått mer sol på green tre samt at utsikten mot elven har blitt bedre. Jeg vil rette en stor takk Kåre Johansen og Jan Andersen samt de ansatte for vel utført tynning.det ble utført dugnad/rydding i forbindelse med sesongåpning som var 29. Mars. Dette førte til at banen virket ryddig og klar til sesongåpningen.det ble spilt på banen frem til 5. November. Vedlikehold Vedlikehold av banen er først og fremst utført av Steinar Kristiansen, Mehdi Javadi og Mathias Eriksen. Vi må også berømme Jan Andersen som velvillig har stilt opp og gjort en god innsats når Steinar har spurt om hjelp. Mathias Eriksen har i sesongen vært til stor hjelp som banemann. Han jobbet på banen som følge av tiltak fra NAV. Greenene ble stort sett klippet med singel klippere gjennom hele sesongen,dette har blitt berømmet av både medlemmer og greenfee spillere. Banen har vært i meget god stand, og spillere som har spilte vår bane gjennom mange år uttrykte at aldri har de spilt på en bedre Borregaard GK. Ansatte Steinar Kristiansen har vært ansatt som vår greenkeeper, og ikke minste i vedlikehold av vår maskinpark har han utført en jobb som har spart klubben for stor utgifter. Mehdi Javadi har vært ansatt som banemedarbeider i den perioden som banen har vært åpen for spill. Mathias Eriksen har etter tiltak fra NAV har virket som bane arbeider og har gjordt en stor innsats under sesongen.han har også hatt noe deltidsarbeid under ferietider. Jan Andersen har virket som banemann når behovet har vært til stede. Per Øyvind Myhrene har på frivillig basis hjulpet de ansatte med vedlikehold av våre tee steder. En stor takk til våre banemanskaper og andre som har hjulpet oss. Alle har virkelig gjort sitt til at omdømme av banen ble så positiv i Maskinpark og verksted Vi sparer store summer på vedlikehold av maskinparken ved at store deler av vedlikeholdet blir utført på eget verkstad.det har i 2014 blitt investert i følgende nytt utstyr som vil gjøre hverdagen enklere for våre ansatte: 1 stk brukt slipemaskin, som betyr at vi slipper å låne maskin hos andre når vi trenger å slipe kniver til gressklippere.

9 1 stk løftebukk, slik at de ansatte slipper å ligge på ett kaldt betonggulv når de skal vedlike/reparere vårt utstyr. Øvrig maskinpark er i brukbar stand, men er i en slik forfatning at klubben må se på maskinparken slik at dette ikke blir en sovepute, slik at vi kommer den situasjon at flere maskiner må byttes samme sesong. Status på maskinparken er som følger: Type Årsm. Timer total Timer sesong Anbefalt utskifting år Greenklipper Greenklipper Fairwayklipper Roughklipper Workman Traktor singelklipper Spillesesong Banen åpnet for spill 29. Mars og stengte 5. november. Sesongen ble noe lengre enn i 2013 grunnet en tidlig vår. Til slutt vil jeg rette en takk til alle som har besøkt Borregaard Golfbane i sesongen 2014 og medvirket slik at vi alle har syntes det har vært hyggelig å besøke denne lette 9 hulls banen. På gjensyn i Banekomiteen Finn Johansen

10 Rapport fra Markedskomiteen Markedskomiteen har i år bestått av Christoffer Halvorsrød. Markedsarbeidet har blitt tøffere under de siste år, og det er særlig bedriftsgolf som er vanskeligere å selge inn enn tidligere. Klubben har ca 15 samarbeidpartnere som har bidratt med sponsing og andre tjenester under 2014.Nytt av året er at vi selger rene bedriftsmedlemskap som har ført til noen flere bedriftsmedlemmer. Vi har arrangert vår årlige sponsortur med spill på Losby Golfklubb med påfølgende landskamp på Ullevål Stadion, 16 deltagere spilte god golf og koste seg med fotballkamp. Med medlemmers hjelp til å skaffe tips om potensielle nye kunder, kan vi øke aktivitetene og inntektene under Samtidig oppfordrer vi til å benytte seg av våre samarbeidspartnere når dere skal handle eller ha tjenester utført. Klubben har fått flere medlemsfordeler som gjør at dere medlemmer kan spare penger på tjenester, disse ligger på Se også beretningens siste side hvor logoen til alle klubbens partnere er avbildet. Vi vil takke alle samarbeidspartnere under sesongen Christoffer Halvorsrød.

11 Rapport fra seniorkomiteen Klubben har to forskjellige tilbud for seniorene, kvinner 50+ og menn Konkurranser/aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf. Anne Berit Skaug, Per Arnesen, Lars Erik Marthinsen og Per-Olav Gretland har vært koordinatorer. Per-Olav Gretland har vært klubbkontakt inn mot NSG. 2.Konkurranser/aktiviteter i regi av Østfold Seniorgolf. Kjell Asklien har vært koordinator. Kjell Asklien har vært kontaktmann inn mot styret i 2014 Klubbens seniormesterskap ble denne gangen vunnet av Anne Berit Schaug og Per Olav Gretland. Aktiviteter i regi av Østfold seniorgolf Som vanlig vedlikeholder vi golfsvingen med spill på Østfold golfsenter sine simulatorer om vinteren. Tidlig start på vår egen bane var årsak til at den vanlige turen til Strømstad ble avlyst grunnet lav oppslutning. Tidlig start i 2014, 2 april åpnet vi med spill på Opsund og dette var første tellende runde for sesongen. Det møtte 34 spillere og av disse var det 6 spillere fra andre klubber. Thor Egil Solberg toppet premielisten. Det har vært mellom 20 og 40 spillere på onsdager med singelspill, av dette har det deltatt 72 gjestespillere og 50 Borregaard spillere dette er spill som teller i registreringen for årets spiller. Mange av gjestespillerne har deltatt på flere av våre turneringer. Siste onsdag i måneden har vi spilt scramble turnering med 3-4 deltagere på hvert lag. Denne formen med et annet spill enkelte onsdager vil vi også følge i sesongen som kommer og vi satser på at flere seniorer vil ta sjansen å delta på våre turneringer. Det er stor spredning på medlemmer som topper premielisten, og vi bruker golfbox konsekvent for våre turneringer slik at hcp. blir regulert. Dette er et tilbud til alle seniorer i klubben som har anledning til å spille om formiddagen. Et nytt tilbud til Borregaards seniorer startet vi med i 2014, fredagsnieren en turnering med start fredag formiddagen kl Vi spiller 9 hull og avslutter med lunsj på golfkroa. Vi varierer spilleformen og startkontingenten tilsvarer prisen på lunsj inkl. Kaffe. Premier blir vi sponset med. Dette er et tilbud som vi vil fortsette med i 2015 og satser på at flere seniorer vil bruke dette tilbudet. Vi spiller på faste oppsatte ukedager på 9 golfbaner og med redusert greenfee. På Borregaard golfbane er spilledagen onsdag og med oppmøte kl Det er registrert dalene interesse for spill på andre baner så vi vi må tenke nytt hvis denne formen for turneringer skal fortsette.. Finalen for årets golfer ble spilt på Askim Golfklubbs bane med 21 spillere, flott vær og bane i toppklasse. Årets golfer 2014 ble Ola Bøe fra Onsøy gk. og beste dame Lisbeth Hauger også fra Onsøy gk. Beste golfer fra Borregaard var Asle Schults. Vi har også et lagmesterskap som går over hele sesongen og vi spiller på de 9 golfbanene i Østfold. Det deltar 8 spillere fra hver klubb og de 4 beste teller og den klubben med beste totalsum over sesongen mottar en vandrepokal ved avslutningen av sesongen. Nytt napp i pokalen for Onsøy gk.

12 Lagkonkurransen på Borregaard spilte vi i august med fin bane og 72 spillere med fellesstart kl Fornøyde spillere avsluttet etter planlagt tid. Gratulerer til alle som stilte opp for klubben gjennom sesongen. Vi stiller også med 2 deltagere til landskamp mot Bohuslen for spillere over 65. Østfold stiller med 16 og Bohuslen stiller med 16. Representanter fra Borregaard var Viggo Eriksen og Asle Schultz. Årets kamp gikk i Sverige og Bohuslen tok tilbake vandrepokalen. Viggo og Atle vant sin match. Som avslutning på sesongen dro vi i år som i fjor til Strømstad for å kåre vinneren av høstens runde og i år var det 26 Borregaard spillere som deltok. Resultatet her var at Willy Løkke sikret seg et napp i vandrepokalen. Dette arrangementet vil vi gjenta som en start på neste sesong etter at vi har kåret beste innendørs spiller på Østfold Golfsenter om vinteren. Vi fra Borregaard golfklubbs del av Østfold seniorgolf ønsker gjerne at flere av klubbens seniormedlemmer deltar i våre turneringer rundt om i Østfold, dette gjelder også damer, og vi trenger damer som deltagere på lagkonkurransene Kjell Asklien Aktiviteter i regi av Norsk Seniorgolf Aktivitetene knyttet til Norsk Seniorgolf er stadig i utvikling og deltagelse fra klubben blir satdig bedre. Det er oppnådd hederlige resultater både i Lagmesterskapene, Lagseriene og på Nsg Touren. Høydepunkter i 2014 sesongen: -Petter Grøtvedt ble tatt ut til å representere Norge i EM for lag i European Senior Golf Association (ESGA) som ble arrangert i Portugal. Norge ble nr. 9 av i alt 23 lag. -Anne Berit Schaug ble tatt ut til å representere Norge på damelandslaget mot Portigal som ble avholdt i Poprtugal i Mars. Hun ble også østfoldmester på Gamle Fredrikstad. -Herrelaget vant sin avdeling i Lagserien 2.div og deltar dermed i 1. div i Herre laget kom på en hederlig 5. plass i Nsg Lagmesterskap (Seniorenes NM) Lagseriene Disse består av en ren dameserie og et mixlag hvor både damer og herrer kan stille. Mixlaget vant sin avdeling i 2.div og spiller dermed i gjeveste div. i 2015! Deltagere for mixlaget har vært: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Arne Kirkerud,Trond Eriksen,Per Arnesen, Cato Bjerkan, Vidar Kokkim, Thor Jensen, Petter Grøtvedt og Per-Olav Gretland

13 Damelaget klarte for første gang ikke å kvalifiserer seg til finalespill og følgende damer har deltat: Synnøve Solbakken, Eva Rød, Anne Langgard, Astrid Lunåshaug og Anne Berit Schaug. NSG Seniortour Det har også denne sesongen vært god detagelse fra klubben på diverse turneringer og det ble oppnådd flere gode resultater. Borregaard arrangerte Borregaard Senior Open med hele 72 deltagere og det ble igjen en lokal vinner i bruttoklasen ved Petter Grøtvedt. Seniortouren har også fungert som uttak til Lagmesterskapene. Nsg Lagmesterskapene (NM) 1.div ble arrangert på Kongsvinger og klubben var representert både med Damer og Herrer. Vi oppnådde ikke like gode resultatater som fjoråret, men en hederlig 5. plass til Herrene og Damene berget plassen i 1.div etter en sterk avslutning. Damelaget bestod av:astrid Lunåshaug, Anne Langgård, Eva Rød og Anne Berit Schaug. Herrelagert bestod av:petter Grøtvedt, Per Arnesen, Svein Lund og Per-Olav Gretland. Ellers stilte klubben også denne gangen et lag i 3 div.som ble avholdt i Kragerø. Laget bestod av: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Arne Kirkerud og Vidar Kokkim. NM individuelt Ble arrangert på Fana og klubben stilte kun med 1 deltager denne gangen. Petter Grøtvedt kom på en fin 8 plass. Generelt I forkant av sesongen ble det tradisjonelle infomøtet avholdt angående aktiviter/turneringer i regi av Østfold seniorgolf og Nsg noe som vil bli gjentatt i løpet av April i år. Vi oppforder nye og gamle seniorer om å komme på dette! Damegruppa ønsker også at flere vil engasjere seg i seniorgolfgruppa! Vil minne om at det er flere fordeler ved å melde seg inn i Nsg. Vil henstille til de som vurderer dette å bedøke deres hjemmeside. Mange attraktive turneringer og man får også bl.annet redusert greefee på veldig mange baner. Link finner man på seniorsiden på Borregaards hjemmeside. Vi vil takke for en kjempefin sesong og ønsker gamle og nye seniorer vel møtt i For seniorgruppa NSG Per-Olav Gretland

14 Resultatregnskap Borregaard Golfklubb Noter 2014 Budsjett DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad 2,3, Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad Finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 7 Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

15 Balanse Borregaard Golfklubb pr Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER 4,9 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 7 Egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 8, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

16 NOTE 1 Annen driftsinntekt Instruksjon Range Tilskudd Greenfee Annen inntekt Sum annen inntekt NOTE 2 Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn og feriepenger Arb.giver avgift Andre relaterte ytelser Sum NOTE 3 Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse NOTE 4 Spes. Av varige driftsmidler Toro Green Toro singel RangeTurf Bagskap Løftebukk Slipemaskin SUM Ans.kost Tilgang i året Avgang i året Ans.kost Akkumulerte avskr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år Avskrivningsplan år NOTE 5 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer NOTE 6 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen skattetrekkskonto med bundne skattetrekksmidler for kr Skyldig skattetrekk er kr

17 NOTE 7 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital NOTE 8 Annen kortsiktig gjeld Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Påløpt arb.giveravgfit Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad Sum NOTE 9 Pantstillelser og garantier m.v Pantstillelser og garantier m.v 2014 Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt For egen gjeld Sum NOTE 10 Obligatorisk tjenestepensjon Borregaard Golfklubb har OTP ordning gjennom Nordea Liv. NOTE 11 Revisjonshonorar Revisjon 2012 kr ,- Revisjon 2013 kr ,- (Balanseført som skyldig ) Kostnadsført resultatregnskapet 2014 kr ,-

18 Budsjett 2015 Borregaard Golfklubb Resultat2013 Resultat2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

19 Samarbeidspartnere 2014

20

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer