Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator"

Transkript

1 Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM

2 Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt. Alle andre merker er varemerker som tilhører et Covidien selskap Covidien. Informasjonen i denne håndboken er tilhører utelukkende Covidien og kan ikke kopieres uten tillatelse. Denne håndboken kan revideres eller skiftes ut av Covidien på ethvert tidspunkt og uten forhåndsvarsel. Du må forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av denne håndboken; hvis i tvil kont-akt Covidiens tekniske supportavdeling eller besøk Puritan Bennett nettsted for produkthåndbøker på: All informasjon i denne håndboken antas å være korrekt, men skal likevel ikke erstatte faglige vurderinger. Respiratoren skal bare betjenes og vedlikeholdes av personale med relevant opplæring. Covidiens ansvar når det gjelder respiratoren, bruken av den, er begrenset til det er angitt i den begrensede garantien som medfølger. Intet i denne håndboken skal på noen måte begrense eller innskrenke Covidiens rett til å revidere eller på annen måte endre eller modifisere utstyret (også programvaren) som er beskrevet i den, uten forhåndsvarsel. I fravær av en uttrykkelig skriftlig avt-ale om det motsatte, har Covidien ikke forpliktelser til å fremskaffe slike revisjoner, endringer eller modifikasjoner til eieren eller brukeren av utstyret (også programvaren) som er beskrevet her.

3 Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon Definisjoner Advarsler Symboler og merker Etiketter / Identifikasjon og instruksjonsinformasjon Oversikt over respirator Indikasjoner for bruk Kontraindikasjoner Operativ bruk Klassifikasjon av apparat Frontpanel Bakpanel Kontrollpanel Ventilasjonsmeny Alarmmeny USB lagringsenhetsmeny Hvis respirator feiler Driftsparametre Parametre og innstillingsområder for PSV-modus Parametre og innstillingsområder for CPAP-modus P A/C-modus parametre og innstillingsområder FiO 2 for ulike oksygen- og respiratorinnstillinger Overvåkede parametre Digital overvåkning Skjermbildet søylediagram Ventilasjonsrapport Alarmer og feilsøking Alarmprioritet Alarmskjermbilde Alarmloggmeny Dempe lydalarmene Klinisk håndbok i

4 Innhold 5.5 Pause/Tilbakestille alarmer Reaktivere alarmer Oversikt over alarmer Feilsøking Alarmer Ytterligere feilsøking Montering Montering av respiratoren Tilkobling til ekstern AC strøm Tilkobling til en ekstern DC strømkilde Pasientkrets Valg av type pasientkrets Montering av pasientkretsen Filter Fukter Oksygen Administrere oksygen Tilkobling av oksygenforsyningen Plassering av respiratoren i den doble vesken Montering av respiratoren på en rullestol Montering av respiratoren på apparatvognen Tilkobling av tilkallingskabelen Driftsprosedyrer Slå på respiratoren Oppsettmenyparametre Åpne Oppsettskonfigurasjon Endre parametrene i Oppsettmenyen Avslutte Oppsett-skjermbildet Parametre i Innstillinger-menyen Innstillingemeny Baklys Kontrast Alarmlydstyrke Tastelyd Apne-alarm Frakoblingsalarm Pediatrisk krets Ventilasjonsrapport Angi ventilasjonsmodus Endre modus mens ventilasjon er i ventemodus Endre modus under ventilasjon Innstilling av ventilasjonsparametre Koblinger mellom ventilasjonsparametre Koblinger mellom ventilasjons- og alarmparametre ii Klinisk håndbok

5 7.6 Innstilling av alarmparametre Parameter for USB-meny Spesifikasjoner for USB-lagringsenhet USB-meny Overfør kontinuerlig Overføre trender Slette data fra en USB-lagringsenhet Låse kontrollpanelet Låse opp Kontrollpanelet Starte ventilasjon Stoppe ventilasjon Slå av respiratoren Internt batteri Batterikapasitet Batteridrift Teste batteriet Lade opp batteriet Lagring Rengjøring Rengjøring av respiratoren Rengjøring av tilbehøret Rengjøring av respirasjonen mellom pasienter Rutinemessig vedlikehold Bytte ut luftinntaksfilteret Anbefalt vedlikeholdsplan Service A Sjekkliste for pasient/pleier A - 1 B Spesifikasjoner B - 1 B.1 Fysiske B - 1 B.2 Elektrisk B - 1 B.3 Indikatorer og alarmer B - 3 B.4 Yteevne B - 3 B.4.1 Spesifikasjoner B - 3 B.5 Overvåkede parametre B - 3 B.6 Område, oppløsning og nøyaktighet B - 4 B.7 Miljøforhold B - 6 B.8 USB B - 7 B.9 Pneumatisk B - 7 B.10 Produsentens erklæring B - 8 B.11 Samsvar med standarder og IEC-klassifikasjon B - 12 Klinisk håndbok iii

6 Innhold C Driftsteori C - 1 C.1 Arkitektur C - 1 C.2 Drift C - 1 D Moduser og typer åndedrett D - 1 D.1 Ventilasjonsmoduser D - 1 D.1.1 Assister/Kontroll-moduser D - 1 D.1.2 CPAP-modus D - 1 D.1.3 PSV-modus D - 1 D.2 Åndedrettstyper D - 1 D.2.1 Trykkontrollerte åndedrett i Assister/Kontroll- modus D - 2 D.2.2 Trykkstøttede åndedrett i PSV-modus D - 3 D.2.3 CPAP D - 3 D.3 Ventilasjonsmoduser og Apne D - 3 D.4 VT-mål D - 4 E Sjekkliste for driftsverifisering E - 1 F Alarmtester F - 1 F.1 Lavt trykk-test F - 1 F.2 Apne-test F - 2 F.3 Strømsvikttest F - 2 F.4 Blokkeringstest F - 2 F.5 Teste batteriet F - 3 F.6 Ufrivillig stopp-test F - 4 G Utpakking og klargjøring G - 1 H Deler og tilbehør H - 1 I Ordliste I - 1 iv Klinisk håndbok

7 Figurer Figur 1-1. Plassering av etiketter sett topp-front Figur 1-2. Plassering av etiketter og merker - sett bakfra Figur 1-3. Plassering av etiketter - sett fra undersiden Figur 2-1. Frontpanel Figur 2-2. Bakpanel Figur 2-3. Kontrollpanel Figur 2-4. Ventilasjonsmeny -skjermen Figur 2-5. Alarmmeny Figur 2-6. USB lagringsenhetsmeny Figur 3-1. Menyer i PSV-modus med konfigurasjon for ekspirasjonsventil Figur 3-2. Menyer i PSV-modus med lekkasjekonfigurasjon Figur 3-3. Ekspiratorisk triggersensitivitet Figur 3-4. Menyer i CPAP-modus i lekkasjekonfigurasjon Figur 3-5. Menyer i P A/C -modus med ekspirasjonsventilkonfigurasjon Figur 3-6. Menyer i P A/C -modus med ekspirasjonsventilkonfigurasjon Figur 3-7. FiO 2 for ulike oksygen- og respiratorinnstillinger Figur 4-1. Ventilasjonmeny : Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (CPAP, PSV ST, P A/C) Figur 4-2. Ventilasjonsmeny: Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (PSV ST, P A/C) Figur 4-3. Alarmmeny : Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (CPAP, PSV ST, P A/C) Figur 4-4. Alarmmeny: Trykkmodi for lekkasje(psv ST, P A/C) Figur 4-5. Inspirasjonsforsøk oppdaget-indikator Figur 4-6. Søylediagram skjermbilde Figur 4-7. Ventilasjonsrapport Figur 5-1. Alarmskjermbilder Figur 5-2. Åpne Alarmloggermeny Figur 5-3. Viser Alarmlogger-skjermbildet Figur 5-4. Alarmlogger vist når ingen alarmer er aktivert Figur 5-5. Dempe lydalarmene Figur 5-6. Manuelt pausete alarmer Figur 5-7. Reaktivere alarmer Figur 5-8. Alarmlogg Figur 6-1. Strømkabelholder Figur 6-2. Sette strømkabelholderen inn i sporet Figur 6-3. Strømkabel koblet til respiratoren Figur 6-4. Strømindikatorer Figur 6-5. Koble respiratoren til en ekstern DC strømkilde Figur 6-6. Koble DC strømkabelen til respiratoren Figur 6-7. Enkel pasientkrets med ekspirasjonsventil Figur 6-8. Nærbilde av ekspirasjonsventilslange og proksimaltrykkslange Figur 6-9. Enkel pasientkrets uten ekspirasjonsventil Figur Luftinntaksfilter Figur Bakteriefilter Figur Luftfukter Figur Oksygennippel på bakpanel Figur Tilkobling til oksygenforsyningen Figur Frakobling fra oksygenforsyningssystemet Figur Bruk av dobbel veske Figur Montering av respiratoren på apparatvognen Figur Bruk av apparatvognen Figur Tilkobling av tilkallingskabelen Klinisk håndbok v

8 Figurer Figur 7-1. Slå på respiratoren Figur 7-2. Velkomsmenyskjerm Figur 7-3. Ventilasjonsmeny-parametre Figur 7-4. Oppsettmeny Figur 7-5. Absolutt og relativt trykk Figur 7-6. E Sens-innstillinger Figur 7-7. Tilbakestilling av pasienttimer til null (1) Figur 7-8. Tilbakestilling av pasienttimer til null (2) Figur 7-9. Tilbakestilling av pasienttimer til null (3) Figur Tilbakestilling av pasienttimer til null (4) Figur Velge Innstillingermenyen Figur Endre innstillinger i Innstillingermenyen Figur Endre parametrene Figur Økning av kontrast Figur Redusere kontrast Figur Øke alarmvolum Figur Redusere alarmvolum Figur Innstilling Apne-alarm Figur Åpne ventilasjonsrapporten Figur Endring av ventilasjonsmodus mens apparatet er i ventemodus Figur Endring av ventilasjonsmodus under ventilasjon Figur Visning av aktive og inaktive modi Figur Endring av innstillinger for ny modus Figur Endring av ventilasjonsmodi og parametre Figur Endring av en ventilasjonsparameter Figur Angi koblinger mellom ventilasjonsparametre Figur Endring av alarmparametre Min-verdi Figur Endring av alarmparametre Maks-verdi Figur Velge USB-menyen Figur Velge overføre kontinuerlig Figur Velge overføre trender Figur Slette data fra USB-lagringsenheten Figur Aktivere låsenøkkelen Figur Melding om å starte ventilasjon Figur Starte ventilasjon Figur Stopper ventilasjon (1) Figur Stopper ventilasjon (2) Figur 8-1. Indikator for internt batteri Figur 8-2. Reservekapasitet for batteri som prosentandel Figur 8-3. Batteriets reservekapasitet i timer og minutter Figur 8-4. Strøm indikatorer under lading av batteri Figur Bytte av luftinntaksfilter Figur C-1. Gassleveringssystem C 2 Figur D-1. Flowmønster i P A/C-modus D 2 Figur D-2. Kontrollerte maskinåndedrett i P A/C-modus D 2 Figur D-3. Trykkstøttede åndedrett i PSV-modus D 3 Figur D-4. Flowmønster i CPAP-modus D 3 Figur D-5. Målvolum i trykkmodi D 4 Figur F-1. Blokkere pasientenden av en enkel krets F 3 Figur G-1. Puritan Bennett 520 respirator G 2 Figur G-2. Dobbel veske G 2 vi Klinisk håndbok

9 Tabeller Tabell 1-1. Respiratorsymboler Tabell 1-2. Respiratoretiketter og merkerr Tabell 3-1. Ventilasjonsparametre i PSV-meny Tabell 3-2. Alarmparametre i PSV-modus Tabell 3-3. Ventilasjonsparametre i CPAP-meny Tabell 3-4. Alarmparametre i CPAP-modus Tabell 3-5. Ventilasjonsparametre i P A/C-modusmenyen Tabell 3-6. Alarmparametre i P A/C-modus Tabell 4-1. Viste overvåkede parametre Tabell 5-1. Oversikt over alarmer Tabell 5-2. Alarmer og korrigerende tiltak Tabell 5-3. Ytterligere feilsøking og korrigerende tiltak Tabell 7-1. Språk Tabell 7-2. Spesifikasjoner for USB lagringsenhet Tabell 7-3. Overføringstid for trenddata fra respirator til USB-lagringsenhet Tabell 8-1. Reservekapasitet for internt batteri Tabell 9-1. Godkjente rengjøringsmidler for respiratorens ytre overflater Tabell Utskiftingsintervall for forbruksmateriell Tabell A-1. Sjekkliste for pasient/pleier A 1 Tabell B-1. Fysisk beskrivelse (unntatt tilbehør) B 1 Tabell B-2. Elektrisk forsyning vekselstrøm (AC) B 1 Tabell B-3. Internt litiumionbatteri B 1 Tabell B-4. Fjernalarm B 2 Tabell B-5. Strømindikatorer B 3 Tabell B-6. Alarmindikatorer B 3 Tabell B-7. Lydalarmer B 3 Tabell B-8. Spesifikasjoner og toleranse for ytelsesparametre B 3 Tabell B-9. Overvåkede parametertoleranser B 3 Tabell B-10. Respiratorområde, -oppløsning og -nøyaktighet B 4 Tabell B-11. Miljømessige vilkår for lagring eller transport B 6 Tabell B-12. Miljømessige forhold for drift B 6 Tabell B-13. Spesifikasjoner for USB lagringsenhet B 7 Tabell B-14. Karakteristikker ved dataoverføring B 7 Tabell B-15. Luftveismotstand B 7 Tabell B-16. Luftinntaksmotstand (filter) B 7 Tabell B-17. Spesifikasjoner for oksygeninntak B 7 Tabell B-18. Spesifikasjoner for ytelse B 7 Tabell B-19. Elektromagnetiske emisjoner B 8 Tabell B-20. Elektromagnetisk immunitet B 9 Tabell B-21. Elektromagnetisk immunitet ledet og strålt radiofrekvens B 10 Tabell B-22. Anbefalte adskillelsesavstander B 11 Tabell B-23. Kabler og tilbehør som er i overensstemmelse B 12 Tabell D-1. Målinger av volummål i trykkmodi D 4 Tabell E-1. Sjekkliste for driftsverifisering E 1 Tabell H-1. Oversikt over forbruksmateriell og tilbehør H 1 Tabell H-2. Oversikt over kretser H 2 Klinisk håndbok vii

10 Tabeller Denne siden er med hensikt tom viii Klinisk håndbok

11 Innledning Hensikten med denne håndboken Denne håndboken inneholder viktig informasjon som omhandler sikkert drift av din Puritan Bennett 520 respirator. Din respirator er et elektrisk apparat som kan fungere i flere år med riktig ettersyn som beskrevet i denne håndboken. Pass på at du leser og forstår instruksjonene i denne håndboken før du bruker respiratoren. ADVARSEL Før respiratoren slås på må du lese, forstå og strengt overholde informasjonen i Kapittel 1, Sikkerhetsinformasjon. Opplæring av personell Montering og vedlikehold av dette apparatet må utføres av autorisert og opplært personell. Særlig, må opplæringen for håndtering av produkter som er sensitive for elektrostatisk utladning inkluderer bruk av beskyttelsesutstyr mot elektrostatisk utladning (ESD), og kunnskap om betydningen av følgende symboler:, så vel som bruk av originale deler og overholdelse av kvalitetssikring og sporbarhetsregler godkjent av Covidien. Garanti Informasjon vedrørende din produktgaranti er tilgjengelig fra din salgsrepresentant eller Covidien. Utvidet service Puritan Bennett 520 respirator tilbyr utvidet servicekontrakter/garantier for kjøp sammen med respiratoren. Vennligst kontakt din lokale Covidien salgs- eller servicerepresentant for ytterligere informasjon. For online teknisk support, besøk SolvIT SM Center kunnskapsbase ved å klikke lenken på Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål om produktet og andre Covidien-produkter 24 timer om dagen, 7 dager i uka. Kontakt din lokale Covidien-representant hvis du har behov for ytterligere hjelp. Klinisk håndbok Innledning-1

12 Innledning Teknisk støtte Kontakter for teknisk service: Covidien Argentina Aguero 351 Capital Federal ABC, Argentina Tlf: (5411) Faks: (5411) Covidien Belgie S.A.-N.V. Generaal De Wittelaan 9/5 Mechelen 2800 Belgia Tlf Faks Covidien Chile Rosario Norte 530, Piso 12 Las Condes Santiago de Chile, Chile Tlf: (562) Faks: (562) Covidien Czech Republic Vyskocilova 1410/ Praha Tsjekkia Tlf Faks Covidien ECE Galvaniho 7/a Bratislava Slovenske republikk Tlf Faks Covidien Hungary 1095 Budapest Mariassy u. 7 Magyarorszag Ungarn Tlf Faks Covidien Australia 52A Huntingwood Drive Huntingwood, NSW 2148 Australia Tlf: (+61) Faks Covidien Brazil Av. Nações Undias A Vila Almeida São Paulo, SP Brasil Tlf: (5511) Faks: (5511) Covidien Colombia Edificio Prados de la Morea Carretera Central Del Norte (Cra 7a) Kilometro 18, Chia-Cundinamarca Bogota, Colombia Tlf: (571) Faks: (571) Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 4. sal 1411 København K Danmark Tlf Faks Covidien Finland Oy Läkkisepäntie Helsinki Finland Tlf Faks Covidien Ireland Commercial Ltd Block G, Ground Floor, Cherrywood Technology Park, Loughlinstown County Dublin Irland Tlf Covidien Austria GmbH Campus21 Europaring F09402 Brunn am Gebrige A-2345 Østerrike Covidien Canada Clark Graham Baie d'urfe, QC, H9X 3R8 Canada Tlf: , linje.4004 Faks: Covidien Costa Rica La Uruca 75 Metros al Oseste de Faco Oficentro La Virgen, Edificio "I" San Jose, Costa Rica Tlf: (506) Faks: (506) Faks: (506) Covidien Deutschland GmbH Technisches Service Center Raffineriestr Neustadt / Donau Tyskland Tlf Faks Covidien France SA Parc d affaires Technopolis Bat. Sigma, 3 Avenue du Canada LP 851 Les Ulis Courtaboeuf Cedex Frankrike Tlf Faks Covidien Israel 5 Shacham St. North Industrial Park Caesarea Israel Tlf Faks Innledning-2 Klinisk håndbok

13 Teknisk støtte Kontakter for teknisk service: Covidien Italia S.p.A. Via Rivoltana 2/D Segrate Italia Tlf Faks Covidien Nederland BV Hogeweg LL Zaltbommel Nederland Tel Faks Covidien Polska Al. Jerozolimskie 162 Warszawa Polen Tlf Faks Covidien Russia 53 bld. 5 Dubininskaya Street Moscow RUSSLAND России Tlf Faks Covidien Spain S.L. c/fructuós Gelabert 6, pl. Sótano Sant Joan Despí Barcelona, Spania Tel Fax Covidien Japan Inc. Technical Support Center 83-1, Takashimadaira 1-Chome Itabashi-ku, Tokyo Japan Tlf: +81 (0) Faks: +81 (0) Covidien Norge AS Postboks Asker. Norge Tlf Faks Covidien Portugal Lda. Estrada do Outeiro de Polima, Lote 10-1 Abóboda S.Domingos de Rana Portugal Tlf Faks Covidien Sağlik A.S. Maslak Mahallesi Bilim Sokak No: 5, Sun Plaza Kat: 2-3 Şişli, Istanbul Tyrkia Tlf Faks Covidien Sverige AB Box Solna Sverige Tlf Faks Covidien Mexico Calz.Ermita Iztapalapa 1514 Col. Barrio San Miguel Del. Iztapalapa Mexico, D.F Mexico Tlf: (5255) Faks: (5255) Covidien Panama Parque Industrial Costa del Esta Calle Primera, Edifio # 109 Panama City, Panama Tlf: (507) Faks: (507) Covidien Puerto Rico Palmas Industrial Park Road 869 Km 2.0 Bdlg. #1 Cataño, PR Tlf: Linje 7222 eller 7221 Faks Covidien South Africa Corporate Park North 379 Roan Crescent Randjespark Midrand, Sør-Afrika Tlf Faks Covidien Switzerland Roosstr. 53 Wollerau 8832 Sveits Tlf Faks Covidien UK and Ireland Unit 2, Talisman Business Park London Road, Bicester OX26 6HR, Storbritannia Tlf +44(0) Faks +44(0) Asia: Tyco Healthcare Pte Ltd Singapore Regional Service Centre 15 Pioneer Hub, #06-04 Singapore, Tlf (65) / 8 / 9 Faks (65) E-post: Klinisk håndbok Innledning-3

14 Innledning Denne siden er med hensikt tom Innledning-4 Klinisk håndbok

15 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1 Definisjoner Denne håndboken bruker tre indikatorer for å fremheve kritisk informasjon: Advarsel, forsiktighetsregel og merknad. De er definert på følgende måte: ADVARSEL Angir en situasjon som kan være farlig for pasienten eller brukeren av respiratoren. Forsiktighetsregel Indikerer en situasjon som kan skade utstyret. Merk: Indikerer særlig viktig informasjon som gjør bruk av respiratoren mer effektiv og praktisk. Det er nødvendig å lese, forstå og følge disse instruksjonene før bruk av Puritan Bennett 520 respiratoren. For å bruke respiratoren korrekt og effektivt og for å forhindre hendelser, ber vi deg vie særlig opp-merksomhet til avsnitt 1.2, Advarsler, samt alle advarsler og forsiktighetsregler gjennom hele håndboken. 1.2 Advarsler Advarsler om brannfare Respiratoren må ikke brukes med brennbare anestesimidler. For å redusere faren for brann skal fyrstikker, tente sigaretter og alle andre tennkilder (slik som brennbare anestesimidler og/eller varmere) holdes bort fra respiratoren og oksygenslangene. Batterier må aldri eksponeres for direkte flamme. I tilfelle oksygenlekkasje skrus oksygenforsyningen av ved kilden. I tillegg fjernes og/eller holdes enhver glødende kilde bort fra apparatet som kan anrikes med oksygen. Slipp frisk luft inn i rommet for å redusere konsentrasjonsnivået for oksygen. Advarsler om reduksjon av infeksjoner For å redusere faren for infeksjon må du vaske hendene dine grundig før og etter håndtering av respiratoren eller tilbehør. En pasient som behandles med mekanisk ventilasjon er svært sårbar for faren for infeksjoner. Skittent eller kontaminert utstyr er en potensiell kilde for infeksjon. Rengjør respiratoren og tilbehøret regelmessig og systematisk før og etter hver bruk, og følg alle vedlikeholdsprosedyrer for å redusere faren for infeksjon. Tilbehør for engangsbruk må ikke gjenbrukes. Klinisk håndbok 1-1

16 Sikkerhetsinformasjon Luftinntaksfilteret er for bruk på en enkelt pasient og kan ikke gjenbrukes; ikke forsøk å vaske, rense eller gjenbruke det. Advarsler før bruk av utstyret Respiratoren må kun brukes med en ansvarlig lege og foreskrevet av en lege. Respiratoren er ikke ment for bruk på pasienter som ikke puster på egen hånd eller som er avhengig av respirator. Respiratoren må brukes i samsvar med tilsiktet bruk. Se 2.1, Indikasjoner for bruk. Ikke start respiratoren før du er sikker på at apparatet er korrekt montert, at luftinntaksfilteret er riktig montert og ikke er hindret, og at det er tilstrekkelig avstand rundt hele enheten. Påse også at pasientkretsen er koblet til både respiratoren og pasienten og at pasientkretsen, inkludert alle slanger ikke er skadet eller blokkert. Før utlevering av respiratoren til pleier eller pasienten for hjemmebruk, må det påses at låsenøkkelen er aktivert slik at kritiske respiratorinnstillinger ikke kan endres. Ikke utfør alarmtester på respiratoren mens pasienten er koblet til den. Gi pasienten alternative metoder for ventilasjon før disse testene utføres. Verifiser funksjonaliteten til alarmtilstandene før pasienten kobles til respiratoren. Se Appendiks F, Alarmtester. Hvis respiratoren feiler alarmtestene eller hvis du ikke kan fullføre testene, se avsnitt 5.8, Feilsøking eller ring din leverandør av utstyret eller Covidien. Standardinnstilling for justering for høyde over havet er JA. Kompensasjon for høyde over havet skal alltid være satt til JA for nøyaktig beregning av volumleveranser for alle høyder. Før ventilasjon startes må det verifiseres at apparatet er korrekt montert og at luftinntaket, kjøleventilene og at lydhullene for alarmen ikke er blokkere. Pass også på at pasientkretsen er av korrekt konfigurasjon, korrekt koblet til respiratoren og at kretsledningen er verken skadet eller sammentrykt, og inneholder ingen obstruksjoner eller fremmedlegemer. Denne respiratoren tilbyr flere alternativer for åndedrettsleveringsmodi og type. Gjennom pasientens behandling skal legen velge ventilasjonsmodi og/eller åndedrettstype for bruk på pasienten. Dette valget skal baseres på legens kliniske vurdering, og ta hensyn til den individuelle pasientens tilstand og behov, siden slik tilstand og slike behov endres, og vurdere fordelene, begrensningene og driftskarakteristikkene for hver modi og/eller åndedrettstype. Pasienter som mottar behandling med ventilasjonsutstyr for hjemmebruk skal overvåkes av leger, pleiere og egnet overvåkningsutstyr som anbefalt av pasientens lege. Puritan Bennett 520 respirator er ikke en omfattende overvåkningsenhet og aktiverer ikke alarmer for alle typer farlige tilstander for pasienten. Advarsler vedrørende bruksmiljø Ikke bruk respiratoren i direkte sollys, nær varmekilder, utendørs, eller nær installasjoner hvor væske kan utgjøre en fare uten først å ha sørget for tilstrekkelig beskyttelse av apparatet. Unngå bruk av respiratoren, hvis mulig, i støvete omgivelser. Støvete omgivelser kan kreve mer nøye overvåkning, rengjøring, og/eller skifte av luftinntak eller andre filtre. Påse at respiratorens umiddelbare omgivelser gjør det mulig å koble til apparatet uten å knekke, klemme eller skade av noen av de nødvendige slangene og ledningene, og at pasientkretsen til pasienten er sikker og komfortabel. Plasser respiratoren på et sikkert sted under ventilasjon og i samsvar med anbefalingene i denne håndboken. Ikke plasser respiratoren på et sted hvor et barn kan nå den, eller i en stilling som kan forårsake at den faller ned på pasienten eller noe annet. 1-2 Klinisk håndbok

17 Advarsler For å sikre korrekt og varig drift av respiratoren må det påses at luftsirkulasjonshullene (hovedinntak eller kjøling) aldri er blokkert. Plasser apparatet i et område hvor luft fritt kan sirkulere rundt respiratoren og unngå å montere den nær løsthengende stoffer, slik som gardiner. Hvis respiratoren har blitt transportert eller lagret ved en temperatur som avviker mer enn 20 C ( 36 F) fra temperaturen som den skal brukes i, må respiratoren stabiliseres i sine driftsomgivelser minst to (2) timer før bruk. Hvis lufttemperaturen hvor apparatet skal brukes er høyere enn 35 C (95 F), kan luftstrømmen ved apparatets utgang overskride 41 C (106 F). Dette kan føre til uønskede sideeffekter for pasienten. For å unngå skade på pasienten flyttes pasienten og respiratoren til et mer kjølig sted. Standardinnstilling for justering for høyde over havet er JA. Kompensasjon for høyde over havet skal alltid være satt til JA for nøyaktig beregning av volumleveranser for alle høyder. For å redusere faren for brann skal fyrstikker, tente sigaretter og alle andre tennkilder (slik som brennbare anestesimidler og/eller varmere) holdes bort fra respiratoren og oksygenslangene. Før ventilasjon startes må det verifiseres at apparatet er korrekt montert og at luftinntaket, kjøleventilene og at lydhullene for alarmen ikke er blokkere. Pass også på at pasientkretsen er av korrekt konfigurasjon, korrekt koblet til respiratoren og at kretsledningen er verken skadet eller sammentrykt, og inneholder ingen obstruksjoner eller fremmedlegemer. Undersøk regelmessig renheten på luftinntaksfilteret plassert på baksiden av respiratoren. Hvis nødvendig skiftes filteret ut før anbefalt periode er over (se kapittel 10, Rutinemessig vedlikehold ). Dette er særlig viktig når respiratoren er montert på en rullestol fordi miljømessige forhold kan føre til at filteret blir skittent raskere. På grunn av vanlige spenningsvariasjoner som inntreffer under vanlig bruk av elektrisk rullestol, skal rullestolens batterier aldri brukes til å si strøm til Puritan Bennett 520 respirator. Respiratoren skal alltid være tilkoblet en uavhengig strømkilde (f.eks. AC-strøm, ekstrabatterier eller en DC-strømkilde). Håndter respiratoren forsiktig under og etter bruk, særlig når lufttemperaturen er høy. Overflaten på noen respiratorer kan bli varm selv om sikkerhetsspesifikasjoner ikke er overskredet. Alarmvolum bør justeres med hensyn til respiratoren bruksmiljø og slik at pasientens pleiere kan høre alarmene. Se 7.3.4, Alarmlydstyrke. Lydalarmventilene plassert på forsiden av apparatet må aldri blokkeres. Advarsler vedrørende elektromagnetisk interferens Puritan Bennett 520 respirator krever særlige forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet og skal monteres og startes iht. anbefalinger i Appendiks B, Spesifikasjoner. Særlig kan bruk av mobiltog bærbart kommunikasjonsutstyr som bruker radiofrekvenser, slik som mobiltelefoner eller andre systemer overskride grensene satt i IEC standarden, påvirke driften. Se avsnitt B.10, Produsentens erklæring. Bruk av tilbehør annen enn det som er spesifisert, med unntak av strømforsyninger eller kabler solgt av Covidien, kan medføre økning i den elektromagnetiske emisjon, eller en reduksjon i utstyrets beskyttelse mot elektromagnetisk emisjon. Hvis respiratoren brukes i nærheten av slikt tilbehør, eller stablet med slikt utstyr, må respiratorens ytelse overvåkes for å verifisere normal drift. Advarsler vedrørende innstillinger Før ventilasjon starter må det alltid undersøkes at alle innstillinger er korrekt satt i samsvar med nødvendige krav. Puritan Bennett 520 respirator tilbyr flere modi for levering av åndedrett. Gjennom pasientens behandling skal legen velge ventilasjonsmodi og/eller åndedrettstype for bruk på pasienten. Dette valget skal baseres på legens kliniske vurdering, og ta hensyn til den individuelle pasientens tilstand og behov, siden slik tilstand og slike behov endres, og vurdere fordelene, begrensningene og driftskarakteristikkene for hver modi. CPAP-modus inneholder ikke en innstilt respirasjonsrate. Ikke bruk denne modusen hvis den ikke er egnet for pasientens tilstand. Klinisk håndbok 1-3

18 Sikkerhetsinformasjon Alarmvolum bør justeres med hensyn til respiratoren bruksmiljø og slik at pasientens pleiere kan høre alarmene. Se 7.3.4, Alarmlydstyrke. Pass på at I Sens-innstillingen ikke er satt til AV når pasienter som kan utløse spontante åndedrett ventileres. Overvåk pasientens helsetilstand for å forsikre deg om at respiratorinnstillingene er egnet for pasientens nåværende fysiologiske krav. Ved voksen eller pediatrisk bruk må det påses at juster tidevolum er forenelig med pasientens behov. Hvis modus endre under ventilasjon, kan det oppstå signifikant overgang av trykk, flow eller syklusrate, avhengig av differansen mellom modusene. Undersøk at innstillingene mellom de ulike modusene er kompatible før den nye modusen stilles inn. Dette reduserer faren for ubehag og skade på pasienten. Innstillingen for Min PIP-alarm må justeres for pasienten, men må også stilles inn høy nok til at PASIENT FRAKOBLET-alarmen også utløses skikkelig. Utfør Lavt trykk-test (se avsnitt F.1, Lavt trykk-test ) for å sikre at Min PIP-alarm er korrekt innstilt. Hvis APNE-TID er stilt inn til en verdi høyere enn 60/Control R, vil APNE-alarmen ikke aktiveres. Apne-alarm skal settes til JA hvis lydalarm er ønsket ved apne-hendelser. Innstilling av alarmgrenser til ekstreme verdien kan medføre at respiratoralarmene feiler. Pass på at innstillingen for I-tid er kompatibel med pasientens fysiologiske krav. Justerbare alarmer må ikke systematisk avbrytes; i stedet skal de justeres i samsvar med pasientens tilstand og behov. Inspiratorisk triggergrense må endres med omhu for å unngå fare for falske utløsere eller autotrigging av respiratoren. For eksempel er Nivå 1P, den mest sensitive modusen, anbefalt for pediatrisk bruk. Men hos en voksen kan denne innstillingen føre til en autotrigging. Gjeldende advarsler under bruk av utstyret Respiratoren må kun brukes med en ansvarlig lege og foreskrevet av en lege. Respiratoren må brukes i samsvar med tilsiktet bruk. Se avsnitt 2.1, Indikasjoner for bruk. Respiratoren er ikke ment for bruk på pasienter som ikke puster på egen hånd eller som er avhengig av respirator. Vær oppmerksom på at denne håndboken beskriver hvordan man skal respondere på respiratoren, men den forteller deg IKKE hvordan du skal respondere på pasienten. Mens respiratoren er i bruk, må alltid en alternativ metode for ventilasjon være tilgjengelig i tilfelle respiratorproblemer. Ytterligere observasjon, egnet for pasientens tilstand, anbefales også. En respiratoravhengig pasient skal alltid overvåkes av opplært og kompetent medisinsk personell. Påse at pasientens pleier er i stand til og forberedt på å foreta egnede handlinger i tilfelle respiratoren identifiserer en alarmtilstand eller kommer ut for et problem. Når en alarmtilstand utløses, eller det er bevis for en pasient-respiratorfeil eller problem, skal pasienten undersøkes først før respiratoren undersøkes. En kontinuerlig alarmtilstand vil aktiveres hvis respiratorens strømbryter slås av mens ventilasjon pågår. Når strømbryteren slås på igjen vil ventilasjonen starte uten at det er nødvendig å trykke VENTILASJON AV/PÅ-knappen. Hvis apparatet er skadet, dets eksterne hus ikke er korrekt lukket eller det oppfører seg på en måte som ikke er beskrevet i denne håndboken (høy lyd, utstråling av varme, uvanlig lukt, alarmer ikke utløst etter oppstartsprosedyre), skal oksygen- og strømforsyningene kobles fra, og bruk av apparatet må opphøre umiddelbart. 1-4 Klinisk håndbok

19 Advarsler Håndter respiratoren forsiktig under og etter bruk, særlig når lufttemperaturen er høy. Overflaten på noen respiratorer kan bli varm selv om sikkerhetsspesifikasjoner ikke er overskredet. Selv om Puritan Bennett 520 respirator tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsstandarder, og selv om det interne litium-ionbatteriet i enheten anses som farlig materiale for transport, er denne enhetens litium-batteri under 100Wh-grensen og er dermed unntatt fra å være en klasse 9 diverse - farlig gods (DG). Puritan Bennett 520 respirator og/eller tilhørende litium-ionbatteri er underlagt strenge transportbegrensninger under Farlig godsregulering for lufttransport (IATA), Internasjonal Maritime Farling Varer regler for sjøfart og den europeiske avtalen for internasjonal frakt av farlig gods på veier (ADR) for Europa. Privatpersoner som transporterer apparatet er unntatt fra disse reguleringene selv om noen krav gjelder for lufttransport. For lufttransport; Puritan Bennett 520 respirator er tillatt som innsjekket bagasje eller håndbagasje. Reservebatterier kan kun tas med ombord på flyet som håndbagasje. Kravene til klassifikasjon og regulering kan variere avhengig av land og transportmåte. Det anbefales derfor at brukere undersøker med flyselskapet vedrørende hvilke forholdsregler som skal tas før reisen. For å minimerer faren for skade må du bruke respiratorens doble veske for transport av respiratoren. Se Tabell H-1, Oversikt over forbruksmateriell og tilbehør. For å sikre at ventilasjonen fortsetter uavbrutt må alternative strømkilder være tilgjengelige (AC strømkilde, ekstra batterier eller en reserve DC biladapter). Vær forberedt på muligheten for strømsvikt ved å ha alternative ventilasjonsmetoder klar til bruk. Respiratoren må ikke brukes med brennbare anestesimidler. Respiratoren må aldri senkes ned i væske, og all væske på overflaten av apparatet må tørkes bort umiddelbart. For å unngå skade på respiratoren, særlig batteriene eller elektriske komponenter, må væske ikke komme inn i apparatet, særlig gjennom luftinntaksfilteret eller kjølesystemet plassert på siden, baksiden og bunnpanelene på respiratoren. For å sikre korrekt og varig drift av apparatet må det sikres at respiratoren er montert og satt i drift i omgivelser anbefalt i Appendiks B, Spesifikasjoner. Ikke la strømkabler bli liggende på bakken hvor de kan utgjøre en fare. Ikke la pasienten forbli koblet til respiratoren når ventilasjonen har stoppet, dette fordi pasienten kan inhalerer betydelige mengder ekspirasjonsgasser, primært karbondioksid. I noen tilfeller kan inhalering av karbondioksid føre til under-ventilasjon, kvelning og alvorlig skade eller død. Ikke gjennomfør alarmtester på respiratoren mens pasienten er tilkoblet. Flytt pasienten over til en alternativ ventilasjonsmetode før testing. Advarsler vedrørende elektrisk strøm For å sikre at ventilasjonen fortsetter uavbrutt må alternative strømkilder være tilgjengelige (AC strømkilde, ekstra batterier eller en reserve DC biladapter). Vær forberedt på muligheten for strømsvikt ved å ha alternative ventilasjonsmetoder klar til bruk. Koble aldri respiratoren din til et elektrisk strømuttak kontrollert av en veggbryter fordi strømmen kan bli slått av ved en feil. For å unngå skade på respiratoren, særlig batteriene eller elektriske komponenter, må væske ikke komme inn i apparatet, særlig gjennom luftinntaksfilteret eller kjølesystemet plassert på siden, baksiden og bunnpanelene på respiratoren. Ikke la strømkabler bli liggende på bakken hvor de kan utgjøre en fare. På grunn av vanlige spenningsvariasjoner som inntreffer under vanlig bruk av elektrisk rullestol, skal rullestolens batterier aldri brukes til å si strøm til Puritan Bennett 520 respirator. Respiratoren skal alltid kobles til en uavhengig strømkilde. (f.eks. AC strøm, ekstrabatterier eller DC strømkilde). Brukeren skal koble respiratoren til en AC strømkilde når tilgjengelig for sikrere drift. Klinisk håndbok 1-5

20 Sikkerhetsinformasjon Maksimalt anbefalt lagringsliv for det interne batteriet er to (2) år. Ikke bruk et batteri som er blitt lagret i to år eller mer før første gangs bruk. Periodevis gjenopplading er viktig for å hjelpe til med å maksimere batteriets levetid. Det interne batteriet skal ikke lagres over lengre perioder uten gjenopplading, siden dette kan redusere maksimal levetid. For at AC strømkabelen ( hovedstrøm ) skal være skikkelig festet må forbindelsen plassert på strømkabelen festes inn strømkabelholderen i batteritilgangsdekslet og plassert under AC strømkontakten. Se avsnitt 6.2, Tilkobling til ekstern AC strøm. Strømforsyningen som respiratoren er koblet til (både AC og DC) må samsvare med alle gjeldende standarder, og levere elektrisk strøm som korresponderer med spenningen inngravert på baksiden av respiratoren for å sikre korrekt drift. Se også elektriske spesifikasjoner i Appendiks B, Spesifikasjoner. Påse at respiratorens interne batteri er fullt oppladet før respiratoren kobles til en ekstern DC strømkilde. Forsyning til respiratoren ved bruk av en ekstern VDC strømkilde (via DC strømkabelen) gjør det ikke mulig for de interne batteriene å lade. På grunn av det interne batteriets begrensede reservekapasitet, må respiratoren kun brukes på det interne batteriet når ingen annen strømkilde er tilgjengelig. Pass på at det interne batteriet aldri blir helt utladet. Ved bruk av en biladapter (sigarettlighter) påse at bilen er startet før respiratorens DC-adapter plugges inn. Se avsnitt 6.3, Tilkobling til en ekstern DC strømkilde. Selv hvis ladeindikatoren INTERNT BATTERI er av, kan lading av batteriet av og til være ufullstendig hvis lufttemperaturen er over 40 C (104 F) på grunn av batteriets interne varmesikkerhetsanordning. Når alarmen LAVT BATTERINIVÅ utløses må respiratoren umiddelbart kobles til en AC strømforsyning for å opprettholde ventilasjon og lade opp det interne batteriet. Batterier må kasseres i samsvar med miljømessige reguleringer i ditt land og nærområde. Pass på at AC strømkablene er i perfekt stand og ikke sammentrykt. Apparatet må ikke slås på hvis AC strømkabelen er skadet. En kontinuerlig alarmtilstand vil aktiveres hvis respiratorens strømbryter slås av mens ventilasjon pågår. Når strømbryteren slås på igjen, vil ventilasjonen starte uten at det er nødvendig å trykke VENTILASJON PÅ/AV-knappen. Før bruk av respiratorens interne batteri, må det undersøkes at batteriet er fullt oppladet og at oppladingen holder seg. Reserverespiratorer eller respiratorer på lager bør kobles til en AC strømkilde for å beskytte integriteten til batteriene. For å koble respiratoren til en ekstern strømkilde, kobles først ønsket strømkabel til respiratoren. Deretter kobles strømkabelen til den eksterne strømkilden. For å koble respiratoren fra en ekstern strømkilde kobles først strømkabelen fra den eksterne strømkilden og deretter respiratoren. Koble til den eksterne DC strømkilden ved å først koble strømkabelen til respiratoren og deretter til den eksterne DC-kilden. Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å koble apparatet fra den eksterne DC strømkilden. Advarsler vedrørende oksygen Oksygenbehandling til pasienter med respirasjonssvikt er en vanlig og effektiv medisinsk behandling. Vær likevel oppmerksom på at uhensiktsmessig oksygenbruk kan potensielt føre til alvorlige komplikasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, pasientskade. Overhold strengt instruksjonene i avsnitt 6.7.2, Tilkobling av oksygenforsyningen, som inkluderer flowregulator og spesiell oksygentilkobling. 1-6 Klinisk håndbok

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning Demandventil for smertebehandling Bruksanvisning 702-0074.7 mai 2014 Innhold 1. Beskrivelse av symboler... 2 2. Advarsler, forsiktighetsregler og noter... 2 2.1. Advarsler!... 2 2.2. Forsiktighetsregler...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer