Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator"

Transkript

1 Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM

2 Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt. Alle andre merker er varemerker som tilhører et Covidien selskap Covidien. Informasjonen i denne håndboken er tilhører utelukkende Covidien og kan ikke kopieres uten tillatelse. Denne håndboken kan revideres eller skiftes ut av Covidien på ethvert tidspunkt og uten forhåndsvarsel. Du må forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av denne håndboken; hvis i tvil kont-akt Covidiens tekniske supportavdeling eller besøk Puritan Bennett nettsted for produkthåndbøker på: All informasjon i denne håndboken antas å være korrekt, men skal likevel ikke erstatte faglige vurderinger. Respiratoren skal bare betjenes og vedlikeholdes av personale med relevant opplæring. Covidiens ansvar når det gjelder respiratoren, bruken av den, er begrenset til det er angitt i den begrensede garantien som medfølger. Intet i denne håndboken skal på noen måte begrense eller innskrenke Covidiens rett til å revidere eller på annen måte endre eller modifisere utstyret (også programvaren) som er beskrevet i den, uten forhåndsvarsel. I fravær av en uttrykkelig skriftlig avt-ale om det motsatte, har Covidien ikke forpliktelser til å fremskaffe slike revisjoner, endringer eller modifikasjoner til eieren eller brukeren av utstyret (også programvaren) som er beskrevet her.

3 Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon Definisjoner Advarsler Symboler og merker Etiketter / Identifikasjon og instruksjonsinformasjon Oversikt over respirator Indikasjoner for bruk Kontraindikasjoner Operativ bruk Klassifikasjon av apparat Frontpanel Bakpanel Kontrollpanel Ventilasjonsmeny Alarmmeny USB lagringsenhetsmeny Hvis respirator feiler Driftsparametre Parametre og innstillingsområder for PSV-modus Parametre og innstillingsområder for CPAP-modus P A/C-modus parametre og innstillingsområder FiO 2 for ulike oksygen- og respiratorinnstillinger Overvåkede parametre Digital overvåkning Skjermbildet søylediagram Ventilasjonsrapport Alarmer og feilsøking Alarmprioritet Alarmskjermbilde Alarmloggmeny Dempe lydalarmene Klinisk håndbok i

4 Innhold 5.5 Pause/Tilbakestille alarmer Reaktivere alarmer Oversikt over alarmer Feilsøking Alarmer Ytterligere feilsøking Montering Montering av respiratoren Tilkobling til ekstern AC strøm Tilkobling til en ekstern DC strømkilde Pasientkrets Valg av type pasientkrets Montering av pasientkretsen Filter Fukter Oksygen Administrere oksygen Tilkobling av oksygenforsyningen Plassering av respiratoren i den doble vesken Montering av respiratoren på en rullestol Montering av respiratoren på apparatvognen Tilkobling av tilkallingskabelen Driftsprosedyrer Slå på respiratoren Oppsettmenyparametre Åpne Oppsettskonfigurasjon Endre parametrene i Oppsettmenyen Avslutte Oppsett-skjermbildet Parametre i Innstillinger-menyen Innstillingemeny Baklys Kontrast Alarmlydstyrke Tastelyd Apne-alarm Frakoblingsalarm Pediatrisk krets Ventilasjonsrapport Angi ventilasjonsmodus Endre modus mens ventilasjon er i ventemodus Endre modus under ventilasjon Innstilling av ventilasjonsparametre Koblinger mellom ventilasjonsparametre Koblinger mellom ventilasjons- og alarmparametre ii Klinisk håndbok

5 7.6 Innstilling av alarmparametre Parameter for USB-meny Spesifikasjoner for USB-lagringsenhet USB-meny Overfør kontinuerlig Overføre trender Slette data fra en USB-lagringsenhet Låse kontrollpanelet Låse opp Kontrollpanelet Starte ventilasjon Stoppe ventilasjon Slå av respiratoren Internt batteri Batterikapasitet Batteridrift Teste batteriet Lade opp batteriet Lagring Rengjøring Rengjøring av respiratoren Rengjøring av tilbehøret Rengjøring av respirasjonen mellom pasienter Rutinemessig vedlikehold Bytte ut luftinntaksfilteret Anbefalt vedlikeholdsplan Service A Sjekkliste for pasient/pleier A - 1 B Spesifikasjoner B - 1 B.1 Fysiske B - 1 B.2 Elektrisk B - 1 B.3 Indikatorer og alarmer B - 3 B.4 Yteevne B - 3 B.4.1 Spesifikasjoner B - 3 B.5 Overvåkede parametre B - 3 B.6 Område, oppløsning og nøyaktighet B - 4 B.7 Miljøforhold B - 6 B.8 USB B - 7 B.9 Pneumatisk B - 7 B.10 Produsentens erklæring B - 8 B.11 Samsvar med standarder og IEC-klassifikasjon B - 12 Klinisk håndbok iii

6 Innhold C Driftsteori C - 1 C.1 Arkitektur C - 1 C.2 Drift C - 1 D Moduser og typer åndedrett D - 1 D.1 Ventilasjonsmoduser D - 1 D.1.1 Assister/Kontroll-moduser D - 1 D.1.2 CPAP-modus D - 1 D.1.3 PSV-modus D - 1 D.2 Åndedrettstyper D - 1 D.2.1 Trykkontrollerte åndedrett i Assister/Kontroll- modus D - 2 D.2.2 Trykkstøttede åndedrett i PSV-modus D - 3 D.2.3 CPAP D - 3 D.3 Ventilasjonsmoduser og Apne D - 3 D.4 VT-mål D - 4 E Sjekkliste for driftsverifisering E - 1 F Alarmtester F - 1 F.1 Lavt trykk-test F - 1 F.2 Apne-test F - 2 F.3 Strømsvikttest F - 2 F.4 Blokkeringstest F - 2 F.5 Teste batteriet F - 3 F.6 Ufrivillig stopp-test F - 4 G Utpakking og klargjøring G - 1 H Deler og tilbehør H - 1 I Ordliste I - 1 iv Klinisk håndbok

7 Figurer Figur 1-1. Plassering av etiketter sett topp-front Figur 1-2. Plassering av etiketter og merker - sett bakfra Figur 1-3. Plassering av etiketter - sett fra undersiden Figur 2-1. Frontpanel Figur 2-2. Bakpanel Figur 2-3. Kontrollpanel Figur 2-4. Ventilasjonsmeny -skjermen Figur 2-5. Alarmmeny Figur 2-6. USB lagringsenhetsmeny Figur 3-1. Menyer i PSV-modus med konfigurasjon for ekspirasjonsventil Figur 3-2. Menyer i PSV-modus med lekkasjekonfigurasjon Figur 3-3. Ekspiratorisk triggersensitivitet Figur 3-4. Menyer i CPAP-modus i lekkasjekonfigurasjon Figur 3-5. Menyer i P A/C -modus med ekspirasjonsventilkonfigurasjon Figur 3-6. Menyer i P A/C -modus med ekspirasjonsventilkonfigurasjon Figur 3-7. FiO 2 for ulike oksygen- og respiratorinnstillinger Figur 4-1. Ventilasjonmeny : Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (CPAP, PSV ST, P A/C) Figur 4-2. Ventilasjonsmeny: Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (PSV ST, P A/C) Figur 4-3. Alarmmeny : Konfigurasjonsmoduser for trykklekkasje (CPAP, PSV ST, P A/C) Figur 4-4. Alarmmeny: Trykkmodi for lekkasje(psv ST, P A/C) Figur 4-5. Inspirasjonsforsøk oppdaget-indikator Figur 4-6. Søylediagram skjermbilde Figur 4-7. Ventilasjonsrapport Figur 5-1. Alarmskjermbilder Figur 5-2. Åpne Alarmloggermeny Figur 5-3. Viser Alarmlogger-skjermbildet Figur 5-4. Alarmlogger vist når ingen alarmer er aktivert Figur 5-5. Dempe lydalarmene Figur 5-6. Manuelt pausete alarmer Figur 5-7. Reaktivere alarmer Figur 5-8. Alarmlogg Figur 6-1. Strømkabelholder Figur 6-2. Sette strømkabelholderen inn i sporet Figur 6-3. Strømkabel koblet til respiratoren Figur 6-4. Strømindikatorer Figur 6-5. Koble respiratoren til en ekstern DC strømkilde Figur 6-6. Koble DC strømkabelen til respiratoren Figur 6-7. Enkel pasientkrets med ekspirasjonsventil Figur 6-8. Nærbilde av ekspirasjonsventilslange og proksimaltrykkslange Figur 6-9. Enkel pasientkrets uten ekspirasjonsventil Figur Luftinntaksfilter Figur Bakteriefilter Figur Luftfukter Figur Oksygennippel på bakpanel Figur Tilkobling til oksygenforsyningen Figur Frakobling fra oksygenforsyningssystemet Figur Bruk av dobbel veske Figur Montering av respiratoren på apparatvognen Figur Bruk av apparatvognen Figur Tilkobling av tilkallingskabelen Klinisk håndbok v

8 Figurer Figur 7-1. Slå på respiratoren Figur 7-2. Velkomsmenyskjerm Figur 7-3. Ventilasjonsmeny-parametre Figur 7-4. Oppsettmeny Figur 7-5. Absolutt og relativt trykk Figur 7-6. E Sens-innstillinger Figur 7-7. Tilbakestilling av pasienttimer til null (1) Figur 7-8. Tilbakestilling av pasienttimer til null (2) Figur 7-9. Tilbakestilling av pasienttimer til null (3) Figur Tilbakestilling av pasienttimer til null (4) Figur Velge Innstillingermenyen Figur Endre innstillinger i Innstillingermenyen Figur Endre parametrene Figur Økning av kontrast Figur Redusere kontrast Figur Øke alarmvolum Figur Redusere alarmvolum Figur Innstilling Apne-alarm Figur Åpne ventilasjonsrapporten Figur Endring av ventilasjonsmodus mens apparatet er i ventemodus Figur Endring av ventilasjonsmodus under ventilasjon Figur Visning av aktive og inaktive modi Figur Endring av innstillinger for ny modus Figur Endring av ventilasjonsmodi og parametre Figur Endring av en ventilasjonsparameter Figur Angi koblinger mellom ventilasjonsparametre Figur Endring av alarmparametre Min-verdi Figur Endring av alarmparametre Maks-verdi Figur Velge USB-menyen Figur Velge overføre kontinuerlig Figur Velge overføre trender Figur Slette data fra USB-lagringsenheten Figur Aktivere låsenøkkelen Figur Melding om å starte ventilasjon Figur Starte ventilasjon Figur Stopper ventilasjon (1) Figur Stopper ventilasjon (2) Figur 8-1. Indikator for internt batteri Figur 8-2. Reservekapasitet for batteri som prosentandel Figur 8-3. Batteriets reservekapasitet i timer og minutter Figur 8-4. Strøm indikatorer under lading av batteri Figur Bytte av luftinntaksfilter Figur C-1. Gassleveringssystem C 2 Figur D-1. Flowmønster i P A/C-modus D 2 Figur D-2. Kontrollerte maskinåndedrett i P A/C-modus D 2 Figur D-3. Trykkstøttede åndedrett i PSV-modus D 3 Figur D-4. Flowmønster i CPAP-modus D 3 Figur D-5. Målvolum i trykkmodi D 4 Figur F-1. Blokkere pasientenden av en enkel krets F 3 Figur G-1. Puritan Bennett 520 respirator G 2 Figur G-2. Dobbel veske G 2 vi Klinisk håndbok

9 Tabeller Tabell 1-1. Respiratorsymboler Tabell 1-2. Respiratoretiketter og merkerr Tabell 3-1. Ventilasjonsparametre i PSV-meny Tabell 3-2. Alarmparametre i PSV-modus Tabell 3-3. Ventilasjonsparametre i CPAP-meny Tabell 3-4. Alarmparametre i CPAP-modus Tabell 3-5. Ventilasjonsparametre i P A/C-modusmenyen Tabell 3-6. Alarmparametre i P A/C-modus Tabell 4-1. Viste overvåkede parametre Tabell 5-1. Oversikt over alarmer Tabell 5-2. Alarmer og korrigerende tiltak Tabell 5-3. Ytterligere feilsøking og korrigerende tiltak Tabell 7-1. Språk Tabell 7-2. Spesifikasjoner for USB lagringsenhet Tabell 7-3. Overføringstid for trenddata fra respirator til USB-lagringsenhet Tabell 8-1. Reservekapasitet for internt batteri Tabell 9-1. Godkjente rengjøringsmidler for respiratorens ytre overflater Tabell Utskiftingsintervall for forbruksmateriell Tabell A-1. Sjekkliste for pasient/pleier A 1 Tabell B-1. Fysisk beskrivelse (unntatt tilbehør) B 1 Tabell B-2. Elektrisk forsyning vekselstrøm (AC) B 1 Tabell B-3. Internt litiumionbatteri B 1 Tabell B-4. Fjernalarm B 2 Tabell B-5. Strømindikatorer B 3 Tabell B-6. Alarmindikatorer B 3 Tabell B-7. Lydalarmer B 3 Tabell B-8. Spesifikasjoner og toleranse for ytelsesparametre B 3 Tabell B-9. Overvåkede parametertoleranser B 3 Tabell B-10. Respiratorområde, -oppløsning og -nøyaktighet B 4 Tabell B-11. Miljømessige vilkår for lagring eller transport B 6 Tabell B-12. Miljømessige forhold for drift B 6 Tabell B-13. Spesifikasjoner for USB lagringsenhet B 7 Tabell B-14. Karakteristikker ved dataoverføring B 7 Tabell B-15. Luftveismotstand B 7 Tabell B-16. Luftinntaksmotstand (filter) B 7 Tabell B-17. Spesifikasjoner for oksygeninntak B 7 Tabell B-18. Spesifikasjoner for ytelse B 7 Tabell B-19. Elektromagnetiske emisjoner B 8 Tabell B-20. Elektromagnetisk immunitet B 9 Tabell B-21. Elektromagnetisk immunitet ledet og strålt radiofrekvens B 10 Tabell B-22. Anbefalte adskillelsesavstander B 11 Tabell B-23. Kabler og tilbehør som er i overensstemmelse B 12 Tabell D-1. Målinger av volummål i trykkmodi D 4 Tabell E-1. Sjekkliste for driftsverifisering E 1 Tabell H-1. Oversikt over forbruksmateriell og tilbehør H 1 Tabell H-2. Oversikt over kretser H 2 Klinisk håndbok vii

10 Tabeller Denne siden er med hensikt tom viii Klinisk håndbok

11 Innledning Hensikten med denne håndboken Denne håndboken inneholder viktig informasjon som omhandler sikkert drift av din Puritan Bennett 520 respirator. Din respirator er et elektrisk apparat som kan fungere i flere år med riktig ettersyn som beskrevet i denne håndboken. Pass på at du leser og forstår instruksjonene i denne håndboken før du bruker respiratoren. ADVARSEL Før respiratoren slås på må du lese, forstå og strengt overholde informasjonen i Kapittel 1, Sikkerhetsinformasjon. Opplæring av personell Montering og vedlikehold av dette apparatet må utføres av autorisert og opplært personell. Særlig, må opplæringen for håndtering av produkter som er sensitive for elektrostatisk utladning inkluderer bruk av beskyttelsesutstyr mot elektrostatisk utladning (ESD), og kunnskap om betydningen av følgende symboler:, så vel som bruk av originale deler og overholdelse av kvalitetssikring og sporbarhetsregler godkjent av Covidien. Garanti Informasjon vedrørende din produktgaranti er tilgjengelig fra din salgsrepresentant eller Covidien. Utvidet service Puritan Bennett 520 respirator tilbyr utvidet servicekontrakter/garantier for kjøp sammen med respiratoren. Vennligst kontakt din lokale Covidien salgs- eller servicerepresentant for ytterligere informasjon. For online teknisk support, besøk SolvIT SM Center kunnskapsbase ved å klikke lenken på Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål om produktet og andre Covidien-produkter 24 timer om dagen, 7 dager i uka. Kontakt din lokale Covidien-representant hvis du har behov for ytterligere hjelp. Klinisk håndbok Innledning-1

12 Innledning Teknisk støtte Kontakter for teknisk service: Covidien Argentina Aguero 351 Capital Federal ABC, Argentina Tlf: (5411) Faks: (5411) Covidien Belgie S.A.-N.V. Generaal De Wittelaan 9/5 Mechelen 2800 Belgia Tlf Faks Covidien Chile Rosario Norte 530, Piso 12 Las Condes Santiago de Chile, Chile Tlf: (562) Faks: (562) Covidien Czech Republic Vyskocilova 1410/ Praha Tsjekkia Tlf Faks Covidien ECE Galvaniho 7/a Bratislava Slovenske republikk Tlf Faks Covidien Hungary 1095 Budapest Mariassy u. 7 Magyarorszag Ungarn Tlf Faks Covidien Australia 52A Huntingwood Drive Huntingwood, NSW 2148 Australia Tlf: (+61) Faks Covidien Brazil Av. Nações Undias A Vila Almeida São Paulo, SP Brasil Tlf: (5511) Faks: (5511) Covidien Colombia Edificio Prados de la Morea Carretera Central Del Norte (Cra 7a) Kilometro 18, Chia-Cundinamarca Bogota, Colombia Tlf: (571) Faks: (571) Covidien Danmark A/S Langebrogade 6E, 4. sal 1411 København K Danmark Tlf Faks Covidien Finland Oy Läkkisepäntie Helsinki Finland Tlf Faks Covidien Ireland Commercial Ltd Block G, Ground Floor, Cherrywood Technology Park, Loughlinstown County Dublin Irland Tlf Covidien Austria GmbH Campus21 Europaring F09402 Brunn am Gebrige A-2345 Østerrike Covidien Canada Clark Graham Baie d'urfe, QC, H9X 3R8 Canada Tlf: , linje.4004 Faks: Covidien Costa Rica La Uruca 75 Metros al Oseste de Faco Oficentro La Virgen, Edificio "I" San Jose, Costa Rica Tlf: (506) Faks: (506) Faks: (506) Covidien Deutschland GmbH Technisches Service Center Raffineriestr Neustadt / Donau Tyskland Tlf Faks Covidien France SA Parc d affaires Technopolis Bat. Sigma, 3 Avenue du Canada LP 851 Les Ulis Courtaboeuf Cedex Frankrike Tlf Faks Covidien Israel 5 Shacham St. North Industrial Park Caesarea Israel Tlf Faks Innledning-2 Klinisk håndbok

13 Teknisk støtte Kontakter for teknisk service: Covidien Italia S.p.A. Via Rivoltana 2/D Segrate Italia Tlf Faks Covidien Nederland BV Hogeweg LL Zaltbommel Nederland Tel Faks Covidien Polska Al. Jerozolimskie 162 Warszawa Polen Tlf Faks Covidien Russia 53 bld. 5 Dubininskaya Street Moscow RUSSLAND России Tlf Faks Covidien Spain S.L. c/fructuós Gelabert 6, pl. Sótano Sant Joan Despí Barcelona, Spania Tel Fax Covidien Japan Inc. Technical Support Center 83-1, Takashimadaira 1-Chome Itabashi-ku, Tokyo Japan Tlf: +81 (0) Faks: +81 (0) Covidien Norge AS Postboks Asker. Norge Tlf Faks Covidien Portugal Lda. Estrada do Outeiro de Polima, Lote 10-1 Abóboda S.Domingos de Rana Portugal Tlf Faks Covidien Sağlik A.S. Maslak Mahallesi Bilim Sokak No: 5, Sun Plaza Kat: 2-3 Şişli, Istanbul Tyrkia Tlf Faks Covidien Sverige AB Box Solna Sverige Tlf Faks Covidien Mexico Calz.Ermita Iztapalapa 1514 Col. Barrio San Miguel Del. Iztapalapa Mexico, D.F Mexico Tlf: (5255) Faks: (5255) Covidien Panama Parque Industrial Costa del Esta Calle Primera, Edifio # 109 Panama City, Panama Tlf: (507) Faks: (507) Covidien Puerto Rico Palmas Industrial Park Road 869 Km 2.0 Bdlg. #1 Cataño, PR Tlf: Linje 7222 eller 7221 Faks Covidien South Africa Corporate Park North 379 Roan Crescent Randjespark Midrand, Sør-Afrika Tlf Faks Covidien Switzerland Roosstr. 53 Wollerau 8832 Sveits Tlf Faks Covidien UK and Ireland Unit 2, Talisman Business Park London Road, Bicester OX26 6HR, Storbritannia Tlf +44(0) Faks +44(0) Asia: Tyco Healthcare Pte Ltd Singapore Regional Service Centre 15 Pioneer Hub, #06-04 Singapore, Tlf (65) / 8 / 9 Faks (65) E-post: Klinisk håndbok Innledning-3

14 Innledning Denne siden er med hensikt tom Innledning-4 Klinisk håndbok

15 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1 Definisjoner Denne håndboken bruker tre indikatorer for å fremheve kritisk informasjon: Advarsel, forsiktighetsregel og merknad. De er definert på følgende måte: ADVARSEL Angir en situasjon som kan være farlig for pasienten eller brukeren av respiratoren. Forsiktighetsregel Indikerer en situasjon som kan skade utstyret. Merk: Indikerer særlig viktig informasjon som gjør bruk av respiratoren mer effektiv og praktisk. Det er nødvendig å lese, forstå og følge disse instruksjonene før bruk av Puritan Bennett 520 respiratoren. For å bruke respiratoren korrekt og effektivt og for å forhindre hendelser, ber vi deg vie særlig opp-merksomhet til avsnitt 1.2, Advarsler, samt alle advarsler og forsiktighetsregler gjennom hele håndboken. 1.2 Advarsler Advarsler om brannfare Respiratoren må ikke brukes med brennbare anestesimidler. For å redusere faren for brann skal fyrstikker, tente sigaretter og alle andre tennkilder (slik som brennbare anestesimidler og/eller varmere) holdes bort fra respiratoren og oksygenslangene. Batterier må aldri eksponeres for direkte flamme. I tilfelle oksygenlekkasje skrus oksygenforsyningen av ved kilden. I tillegg fjernes og/eller holdes enhver glødende kilde bort fra apparatet som kan anrikes med oksygen. Slipp frisk luft inn i rommet for å redusere konsentrasjonsnivået for oksygen. Advarsler om reduksjon av infeksjoner For å redusere faren for infeksjon må du vaske hendene dine grundig før og etter håndtering av respiratoren eller tilbehør. En pasient som behandles med mekanisk ventilasjon er svært sårbar for faren for infeksjoner. Skittent eller kontaminert utstyr er en potensiell kilde for infeksjon. Rengjør respiratoren og tilbehøret regelmessig og systematisk før og etter hver bruk, og følg alle vedlikeholdsprosedyrer for å redusere faren for infeksjon. Tilbehør for engangsbruk må ikke gjenbrukes. Klinisk håndbok 1-1

16 Sikkerhetsinformasjon Luftinntaksfilteret er for bruk på en enkelt pasient og kan ikke gjenbrukes; ikke forsøk å vaske, rense eller gjenbruke det. Advarsler før bruk av utstyret Respiratoren må kun brukes med en ansvarlig lege og foreskrevet av en lege. Respiratoren er ikke ment for bruk på pasienter som ikke puster på egen hånd eller som er avhengig av respirator. Respiratoren må brukes i samsvar med tilsiktet bruk. Se 2.1, Indikasjoner for bruk. Ikke start respiratoren før du er sikker på at apparatet er korrekt montert, at luftinntaksfilteret er riktig montert og ikke er hindret, og at det er tilstrekkelig avstand rundt hele enheten. Påse også at pasientkretsen er koblet til både respiratoren og pasienten og at pasientkretsen, inkludert alle slanger ikke er skadet eller blokkert. Før utlevering av respiratoren til pleier eller pasienten for hjemmebruk, må det påses at låsenøkkelen er aktivert slik at kritiske respiratorinnstillinger ikke kan endres. Ikke utfør alarmtester på respiratoren mens pasienten er koblet til den. Gi pasienten alternative metoder for ventilasjon før disse testene utføres. Verifiser funksjonaliteten til alarmtilstandene før pasienten kobles til respiratoren. Se Appendiks F, Alarmtester. Hvis respiratoren feiler alarmtestene eller hvis du ikke kan fullføre testene, se avsnitt 5.8, Feilsøking eller ring din leverandør av utstyret eller Covidien. Standardinnstilling for justering for høyde over havet er JA. Kompensasjon for høyde over havet skal alltid være satt til JA for nøyaktig beregning av volumleveranser for alle høyder. Før ventilasjon startes må det verifiseres at apparatet er korrekt montert og at luftinntaket, kjøleventilene og at lydhullene for alarmen ikke er blokkere. Pass også på at pasientkretsen er av korrekt konfigurasjon, korrekt koblet til respiratoren og at kretsledningen er verken skadet eller sammentrykt, og inneholder ingen obstruksjoner eller fremmedlegemer. Denne respiratoren tilbyr flere alternativer for åndedrettsleveringsmodi og type. Gjennom pasientens behandling skal legen velge ventilasjonsmodi og/eller åndedrettstype for bruk på pasienten. Dette valget skal baseres på legens kliniske vurdering, og ta hensyn til den individuelle pasientens tilstand og behov, siden slik tilstand og slike behov endres, og vurdere fordelene, begrensningene og driftskarakteristikkene for hver modi og/eller åndedrettstype. Pasienter som mottar behandling med ventilasjonsutstyr for hjemmebruk skal overvåkes av leger, pleiere og egnet overvåkningsutstyr som anbefalt av pasientens lege. Puritan Bennett 520 respirator er ikke en omfattende overvåkningsenhet og aktiverer ikke alarmer for alle typer farlige tilstander for pasienten. Advarsler vedrørende bruksmiljø Ikke bruk respiratoren i direkte sollys, nær varmekilder, utendørs, eller nær installasjoner hvor væske kan utgjøre en fare uten først å ha sørget for tilstrekkelig beskyttelse av apparatet. Unngå bruk av respiratoren, hvis mulig, i støvete omgivelser. Støvete omgivelser kan kreve mer nøye overvåkning, rengjøring, og/eller skifte av luftinntak eller andre filtre. Påse at respiratorens umiddelbare omgivelser gjør det mulig å koble til apparatet uten å knekke, klemme eller skade av noen av de nødvendige slangene og ledningene, og at pasientkretsen til pasienten er sikker og komfortabel. Plasser respiratoren på et sikkert sted under ventilasjon og i samsvar med anbefalingene i denne håndboken. Ikke plasser respiratoren på et sted hvor et barn kan nå den, eller i en stilling som kan forårsake at den faller ned på pasienten eller noe annet. 1-2 Klinisk håndbok

17 Advarsler For å sikre korrekt og varig drift av respiratoren må det påses at luftsirkulasjonshullene (hovedinntak eller kjøling) aldri er blokkert. Plasser apparatet i et område hvor luft fritt kan sirkulere rundt respiratoren og unngå å montere den nær løsthengende stoffer, slik som gardiner. Hvis respiratoren har blitt transportert eller lagret ved en temperatur som avviker mer enn 20 C ( 36 F) fra temperaturen som den skal brukes i, må respiratoren stabiliseres i sine driftsomgivelser minst to (2) timer før bruk. Hvis lufttemperaturen hvor apparatet skal brukes er høyere enn 35 C (95 F), kan luftstrømmen ved apparatets utgang overskride 41 C (106 F). Dette kan føre til uønskede sideeffekter for pasienten. For å unngå skade på pasienten flyttes pasienten og respiratoren til et mer kjølig sted. Standardinnstilling for justering for høyde over havet er JA. Kompensasjon for høyde over havet skal alltid være satt til JA for nøyaktig beregning av volumleveranser for alle høyder. For å redusere faren for brann skal fyrstikker, tente sigaretter og alle andre tennkilder (slik som brennbare anestesimidler og/eller varmere) holdes bort fra respiratoren og oksygenslangene. Før ventilasjon startes må det verifiseres at apparatet er korrekt montert og at luftinntaket, kjøleventilene og at lydhullene for alarmen ikke er blokkere. Pass også på at pasientkretsen er av korrekt konfigurasjon, korrekt koblet til respiratoren og at kretsledningen er verken skadet eller sammentrykt, og inneholder ingen obstruksjoner eller fremmedlegemer. Undersøk regelmessig renheten på luftinntaksfilteret plassert på baksiden av respiratoren. Hvis nødvendig skiftes filteret ut før anbefalt periode er over (se kapittel 10, Rutinemessig vedlikehold ). Dette er særlig viktig når respiratoren er montert på en rullestol fordi miljømessige forhold kan føre til at filteret blir skittent raskere. På grunn av vanlige spenningsvariasjoner som inntreffer under vanlig bruk av elektrisk rullestol, skal rullestolens batterier aldri brukes til å si strøm til Puritan Bennett 520 respirator. Respiratoren skal alltid være tilkoblet en uavhengig strømkilde (f.eks. AC-strøm, ekstrabatterier eller en DC-strømkilde). Håndter respiratoren forsiktig under og etter bruk, særlig når lufttemperaturen er høy. Overflaten på noen respiratorer kan bli varm selv om sikkerhetsspesifikasjoner ikke er overskredet. Alarmvolum bør justeres med hensyn til respiratoren bruksmiljø og slik at pasientens pleiere kan høre alarmene. Se 7.3.4, Alarmlydstyrke. Lydalarmventilene plassert på forsiden av apparatet må aldri blokkeres. Advarsler vedrørende elektromagnetisk interferens Puritan Bennett 520 respirator krever særlige forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet og skal monteres og startes iht. anbefalinger i Appendiks B, Spesifikasjoner. Særlig kan bruk av mobiltog bærbart kommunikasjonsutstyr som bruker radiofrekvenser, slik som mobiltelefoner eller andre systemer overskride grensene satt i IEC standarden, påvirke driften. Se avsnitt B.10, Produsentens erklæring. Bruk av tilbehør annen enn det som er spesifisert, med unntak av strømforsyninger eller kabler solgt av Covidien, kan medføre økning i den elektromagnetiske emisjon, eller en reduksjon i utstyrets beskyttelse mot elektromagnetisk emisjon. Hvis respiratoren brukes i nærheten av slikt tilbehør, eller stablet med slikt utstyr, må respiratorens ytelse overvåkes for å verifisere normal drift. Advarsler vedrørende innstillinger Før ventilasjon starter må det alltid undersøkes at alle innstillinger er korrekt satt i samsvar med nødvendige krav. Puritan Bennett 520 respirator tilbyr flere modi for levering av åndedrett. Gjennom pasientens behandling skal legen velge ventilasjonsmodi og/eller åndedrettstype for bruk på pasienten. Dette valget skal baseres på legens kliniske vurdering, og ta hensyn til den individuelle pasientens tilstand og behov, siden slik tilstand og slike behov endres, og vurdere fordelene, begrensningene og driftskarakteristikkene for hver modi. CPAP-modus inneholder ikke en innstilt respirasjonsrate. Ikke bruk denne modusen hvis den ikke er egnet for pasientens tilstand. Klinisk håndbok 1-3

18 Sikkerhetsinformasjon Alarmvolum bør justeres med hensyn til respiratoren bruksmiljø og slik at pasientens pleiere kan høre alarmene. Se 7.3.4, Alarmlydstyrke. Pass på at I Sens-innstillingen ikke er satt til AV når pasienter som kan utløse spontante åndedrett ventileres. Overvåk pasientens helsetilstand for å forsikre deg om at respiratorinnstillingene er egnet for pasientens nåværende fysiologiske krav. Ved voksen eller pediatrisk bruk må det påses at juster tidevolum er forenelig med pasientens behov. Hvis modus endre under ventilasjon, kan det oppstå signifikant overgang av trykk, flow eller syklusrate, avhengig av differansen mellom modusene. Undersøk at innstillingene mellom de ulike modusene er kompatible før den nye modusen stilles inn. Dette reduserer faren for ubehag og skade på pasienten. Innstillingen for Min PIP-alarm må justeres for pasienten, men må også stilles inn høy nok til at PASIENT FRAKOBLET-alarmen også utløses skikkelig. Utfør Lavt trykk-test (se avsnitt F.1, Lavt trykk-test ) for å sikre at Min PIP-alarm er korrekt innstilt. Hvis APNE-TID er stilt inn til en verdi høyere enn 60/Control R, vil APNE-alarmen ikke aktiveres. Apne-alarm skal settes til JA hvis lydalarm er ønsket ved apne-hendelser. Innstilling av alarmgrenser til ekstreme verdien kan medføre at respiratoralarmene feiler. Pass på at innstillingen for I-tid er kompatibel med pasientens fysiologiske krav. Justerbare alarmer må ikke systematisk avbrytes; i stedet skal de justeres i samsvar med pasientens tilstand og behov. Inspiratorisk triggergrense må endres med omhu for å unngå fare for falske utløsere eller autotrigging av respiratoren. For eksempel er Nivå 1P, den mest sensitive modusen, anbefalt for pediatrisk bruk. Men hos en voksen kan denne innstillingen føre til en autotrigging. Gjeldende advarsler under bruk av utstyret Respiratoren må kun brukes med en ansvarlig lege og foreskrevet av en lege. Respiratoren må brukes i samsvar med tilsiktet bruk. Se avsnitt 2.1, Indikasjoner for bruk. Respiratoren er ikke ment for bruk på pasienter som ikke puster på egen hånd eller som er avhengig av respirator. Vær oppmerksom på at denne håndboken beskriver hvordan man skal respondere på respiratoren, men den forteller deg IKKE hvordan du skal respondere på pasienten. Mens respiratoren er i bruk, må alltid en alternativ metode for ventilasjon være tilgjengelig i tilfelle respiratorproblemer. Ytterligere observasjon, egnet for pasientens tilstand, anbefales også. En respiratoravhengig pasient skal alltid overvåkes av opplært og kompetent medisinsk personell. Påse at pasientens pleier er i stand til og forberedt på å foreta egnede handlinger i tilfelle respiratoren identifiserer en alarmtilstand eller kommer ut for et problem. Når en alarmtilstand utløses, eller det er bevis for en pasient-respiratorfeil eller problem, skal pasienten undersøkes først før respiratoren undersøkes. En kontinuerlig alarmtilstand vil aktiveres hvis respiratorens strømbryter slås av mens ventilasjon pågår. Når strømbryteren slås på igjen vil ventilasjonen starte uten at det er nødvendig å trykke VENTILASJON AV/PÅ-knappen. Hvis apparatet er skadet, dets eksterne hus ikke er korrekt lukket eller det oppfører seg på en måte som ikke er beskrevet i denne håndboken (høy lyd, utstråling av varme, uvanlig lukt, alarmer ikke utløst etter oppstartsprosedyre), skal oksygen- og strømforsyningene kobles fra, og bruk av apparatet må opphøre umiddelbart. 1-4 Klinisk håndbok

19 Advarsler Håndter respiratoren forsiktig under og etter bruk, særlig når lufttemperaturen er høy. Overflaten på noen respiratorer kan bli varm selv om sikkerhetsspesifikasjoner ikke er overskredet. Selv om Puritan Bennett 520 respirator tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsstandarder, og selv om det interne litium-ionbatteriet i enheten anses som farlig materiale for transport, er denne enhetens litium-batteri under 100Wh-grensen og er dermed unntatt fra å være en klasse 9 diverse - farlig gods (DG). Puritan Bennett 520 respirator og/eller tilhørende litium-ionbatteri er underlagt strenge transportbegrensninger under Farlig godsregulering for lufttransport (IATA), Internasjonal Maritime Farling Varer regler for sjøfart og den europeiske avtalen for internasjonal frakt av farlig gods på veier (ADR) for Europa. Privatpersoner som transporterer apparatet er unntatt fra disse reguleringene selv om noen krav gjelder for lufttransport. For lufttransport; Puritan Bennett 520 respirator er tillatt som innsjekket bagasje eller håndbagasje. Reservebatterier kan kun tas med ombord på flyet som håndbagasje. Kravene til klassifikasjon og regulering kan variere avhengig av land og transportmåte. Det anbefales derfor at brukere undersøker med flyselskapet vedrørende hvilke forholdsregler som skal tas før reisen. For å minimerer faren for skade må du bruke respiratorens doble veske for transport av respiratoren. Se Tabell H-1, Oversikt over forbruksmateriell og tilbehør. For å sikre at ventilasjonen fortsetter uavbrutt må alternative strømkilder være tilgjengelige (AC strømkilde, ekstra batterier eller en reserve DC biladapter). Vær forberedt på muligheten for strømsvikt ved å ha alternative ventilasjonsmetoder klar til bruk. Respiratoren må ikke brukes med brennbare anestesimidler. Respiratoren må aldri senkes ned i væske, og all væske på overflaten av apparatet må tørkes bort umiddelbart. For å unngå skade på respiratoren, særlig batteriene eller elektriske komponenter, må væske ikke komme inn i apparatet, særlig gjennom luftinntaksfilteret eller kjølesystemet plassert på siden, baksiden og bunnpanelene på respiratoren. For å sikre korrekt og varig drift av apparatet må det sikres at respiratoren er montert og satt i drift i omgivelser anbefalt i Appendiks B, Spesifikasjoner. Ikke la strømkabler bli liggende på bakken hvor de kan utgjøre en fare. Ikke la pasienten forbli koblet til respiratoren når ventilasjonen har stoppet, dette fordi pasienten kan inhalerer betydelige mengder ekspirasjonsgasser, primært karbondioksid. I noen tilfeller kan inhalering av karbondioksid føre til under-ventilasjon, kvelning og alvorlig skade eller død. Ikke gjennomfør alarmtester på respiratoren mens pasienten er tilkoblet. Flytt pasienten over til en alternativ ventilasjonsmetode før testing. Advarsler vedrørende elektrisk strøm For å sikre at ventilasjonen fortsetter uavbrutt må alternative strømkilder være tilgjengelige (AC strømkilde, ekstra batterier eller en reserve DC biladapter). Vær forberedt på muligheten for strømsvikt ved å ha alternative ventilasjonsmetoder klar til bruk. Koble aldri respiratoren din til et elektrisk strømuttak kontrollert av en veggbryter fordi strømmen kan bli slått av ved en feil. For å unngå skade på respiratoren, særlig batteriene eller elektriske komponenter, må væske ikke komme inn i apparatet, særlig gjennom luftinntaksfilteret eller kjølesystemet plassert på siden, baksiden og bunnpanelene på respiratoren. Ikke la strømkabler bli liggende på bakken hvor de kan utgjøre en fare. På grunn av vanlige spenningsvariasjoner som inntreffer under vanlig bruk av elektrisk rullestol, skal rullestolens batterier aldri brukes til å si strøm til Puritan Bennett 520 respirator. Respiratoren skal alltid kobles til en uavhengig strømkilde. (f.eks. AC strøm, ekstrabatterier eller DC strømkilde). Brukeren skal koble respiratoren til en AC strømkilde når tilgjengelig for sikrere drift. Klinisk håndbok 1-5

20 Sikkerhetsinformasjon Maksimalt anbefalt lagringsliv for det interne batteriet er to (2) år. Ikke bruk et batteri som er blitt lagret i to år eller mer før første gangs bruk. Periodevis gjenopplading er viktig for å hjelpe til med å maksimere batteriets levetid. Det interne batteriet skal ikke lagres over lengre perioder uten gjenopplading, siden dette kan redusere maksimal levetid. For at AC strømkabelen ( hovedstrøm ) skal være skikkelig festet må forbindelsen plassert på strømkabelen festes inn strømkabelholderen i batteritilgangsdekslet og plassert under AC strømkontakten. Se avsnitt 6.2, Tilkobling til ekstern AC strøm. Strømforsyningen som respiratoren er koblet til (både AC og DC) må samsvare med alle gjeldende standarder, og levere elektrisk strøm som korresponderer med spenningen inngravert på baksiden av respiratoren for å sikre korrekt drift. Se også elektriske spesifikasjoner i Appendiks B, Spesifikasjoner. Påse at respiratorens interne batteri er fullt oppladet før respiratoren kobles til en ekstern DC strømkilde. Forsyning til respiratoren ved bruk av en ekstern VDC strømkilde (via DC strømkabelen) gjør det ikke mulig for de interne batteriene å lade. På grunn av det interne batteriets begrensede reservekapasitet, må respiratoren kun brukes på det interne batteriet når ingen annen strømkilde er tilgjengelig. Pass på at det interne batteriet aldri blir helt utladet. Ved bruk av en biladapter (sigarettlighter) påse at bilen er startet før respiratorens DC-adapter plugges inn. Se avsnitt 6.3, Tilkobling til en ekstern DC strømkilde. Selv hvis ladeindikatoren INTERNT BATTERI er av, kan lading av batteriet av og til være ufullstendig hvis lufttemperaturen er over 40 C (104 F) på grunn av batteriets interne varmesikkerhetsanordning. Når alarmen LAVT BATTERINIVÅ utløses må respiratoren umiddelbart kobles til en AC strømforsyning for å opprettholde ventilasjon og lade opp det interne batteriet. Batterier må kasseres i samsvar med miljømessige reguleringer i ditt land og nærområde. Pass på at AC strømkablene er i perfekt stand og ikke sammentrykt. Apparatet må ikke slås på hvis AC strømkabelen er skadet. En kontinuerlig alarmtilstand vil aktiveres hvis respiratorens strømbryter slås av mens ventilasjon pågår. Når strømbryteren slås på igjen, vil ventilasjonen starte uten at det er nødvendig å trykke VENTILASJON PÅ/AV-knappen. Før bruk av respiratorens interne batteri, må det undersøkes at batteriet er fullt oppladet og at oppladingen holder seg. Reserverespiratorer eller respiratorer på lager bør kobles til en AC strømkilde for å beskytte integriteten til batteriene. For å koble respiratoren til en ekstern strømkilde, kobles først ønsket strømkabel til respiratoren. Deretter kobles strømkabelen til den eksterne strømkilden. For å koble respiratoren fra en ekstern strømkilde kobles først strømkabelen fra den eksterne strømkilden og deretter respiratoren. Koble til den eksterne DC strømkilden ved å først koble strømkabelen til respiratoren og deretter til den eksterne DC-kilden. Følg prosedyren i motsatt rekkefølge for å koble apparatet fra den eksterne DC strømkilden. Advarsler vedrørende oksygen Oksygenbehandling til pasienter med respirasjonssvikt er en vanlig og effektiv medisinsk behandling. Vær likevel oppmerksom på at uhensiktsmessig oksygenbruk kan potensielt føre til alvorlige komplikasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, pasientskade. Overhold strengt instruksjonene i avsnitt 6.7.2, Tilkobling av oksygenforsyningen, som inkluderer flowregulator og spesiell oksygentilkobling. 1-6 Klinisk håndbok

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 560 Respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 560 Respirator Klinisk håndbok TM Puritan Bennett 560 Respirator Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og "positive results for life" er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og

Detaljer

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Brukerhåndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. 560 Respirator

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. 560 Respirator Brukerhåndbok Puritan Bennett TM 560 Respirator Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og "positive results for life" er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Power Pack

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Power Pack Brukerhåndbok Puritan Bennett TM Power Pack Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Batteripakke

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Batteripakke Brukerhåndbok Puritan Bennett TM Batteripakke Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoen og positive results for life er varemerker som er registrert i USA og/eller internasjonalt,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer