Vedlegg nr. 8. Kvalitetssikring av bruer NA-rundskriv 2007/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg nr. 8. Kvalitetssikring av bruer NA-rundskriv 2007/11"

Transkript

1 Vedlegg nr. 8 Kvalitetssikring av bruer NA-rundskriv 2007/11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Vedlegg nr. 9 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester

18

19

20

21

22

23 Vedlegg nr. 10 NA-rundskriv 201/8 Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner.

24

25

26

27

28

29

30

31 Vedlegg nr. 11 Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format.

32 Statens vegvesen Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format februar 2005 Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459

33 Statens vegvesen Merk! Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel.

34 Statens vegvesen Side 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Generelt... 3 NS 3459 utg Metode og format... 4 Metode for utveksling av filer... 4 Filformat... 4 Nye felter (opsjon)... 4 Eksempel... 6 Generelt... 6 Kontraktsfil eksempel med Sted-Element... 6 Kontraktsfil eksempel uten Sted-Element... 8 Avdragsnota eksempel uten Sted-Element Avdragsnota eksempel med Sted-Element Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

35

36 Statens vegvesen Side 3 Introduksjon Generelt NS 3459 utg. 3 Statens vegvesen benytter databasert økonomi- og prosjektstyringsverktøy for sine utbyggingsprosjekter. Denne veilederen beskriver hvilke krav Statens Vegvesen stiller til levering av avdragsnota på elektronisk format. Statens Vegvesen har utviklet et program, e-anota, som sikrer levering av avdragsnota på ønsket format. Dette programmet gjøres tilgjengelig for de kontraktsparter som ønsker å benytte dette, i aktuelle kontrakter med Statens vegvesen. Kontraktspartnere som ønsker å benytte egne verktøy ved levering av elektronisk avdragsnota stilles det spesifikke krav basert på og definert i NS 3459 utg. 3. Veilederen henvender seg mot de entreprenører og leverandører som ønsker å levere elektronisk avdragsnota til Statens vegvesen fra egne system. NS 3459 "Elektronisk overføring av prosjektdata" utgave 3, Denne standarden definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata mellom programsystemer. Standarden utgis av Standard Norge og kan bestilles hos Pronorm. Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

37 Statens vegvesen Side 4 Metode og format Metode for utveksling av filer Etter inngåelse av kontrakt mellom Statens Vegvesen og entreprenør leveres grunnlagsfil (kontraktsfil) på NS 3459 utg. 3 format. Filen importeres til entreprenørens oppfølgingssystem eller til A-nota programmet, e-anota, levert av Statens Vegvesen. For hver periode, fortrinnsvis hver måned, skal entreprenøren levere avdragsnota med akkumulerte utførte mengder for hver enkelt prosess i kontrakten. Filformat Filformatet i NS 3459 utg. 3 er XML (Extended Markup Language) som er et godt egnet og vidt utbredt "språk" for utveksling av data mellom programsystemer. Utveksling av informasjon mellom Statens Vegvesens prosjektstyringsverktøy og andre programsystem må skje ved hjelp av NS 3459 utg.3. Denne standarden ble endelig vedtatt våren Det forutsettes at entreprenøren har en programvareleverandør som holder ITløsningene oppdatert i forhold til den gjeldende utgaven av NS Statens Vegvesen er kjent med at NS 3459 har vært godkjent og kjent i så lang tid at det pr. dato vil være mulig å stille slike krav til programvareleverandører. Det forutsettes også at entreprenøren stiller disse kravene videre til sine programvareleverandører, gjerne ved å formidle denne veiledningen videre til leverandøren. I en eventuell periode inntil entreprenørens programvareleverandør har innfridd kravene, har entreprenøren mulighet til å innfri Statens Vegvesens krav ved å anvende det fritt tilgjengelige A-Nota programmet, e- Anota. Nye felter (opsjon) For å kunne overføre mest mulig komplett kontraktsinformasjon fra Statens Vegvesens prosjektstyringsverktøy har det vært ønskelig å definere noen nye felter utover de standard felter som omfattes av NS 3459 standarden. Disse feltene blir nærmere beskrevet nedenfor. Det stilles ikke krav om at disse feltene hensyntas så lenge disse ikke er en del av NS Det minnes om at NS 3459 er tilrettelagt slik at utvidelser kan skje innenfor de rammene som standarden definerer. En fil uten disse utvidede feltene skal fortsatt kunne håndteres. Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

38 Statens vegvesen Side 5 Følgene felter er nye i forhold til "Standard" NS 3459 utg. 3: <SVV:Byggesakspart>Bygg-i-vei AS</SVV:Byggesakspart> <SVV:Kontraktsnr>0003</SVV:Kontraktsnr> <SVV:Prosjektnr>600417</SVV:Prosjektnr> <SVV:PeriodeStart> </SVV:PeriodeStart> <SVV:PeriodeSlutt> </SVV:PeriodeSlutt> Feltene i filen er merket med prefiks SVV: som indikerer at de er produktspesifikke for Statens Vegvesens prosjektstyringsverktøy. Byggesakspart: Statens Vegvesen betegnelse på kontraktspart/leverandør. Kontraktsnr: Unikt nr. på kontrakten Prosjektnr: Unikt nr. på prosjektet PeriodeStart: Dato for periodestart (YYYY-MM-DD) PeriodeSlutt: Dato for periodeslutt (YYYY-MM-DD) Disse feltene er å betrakte som hjelpefelter slik at entreprenøren slipper å definere disse manuelt i sitt eget programsystem. Se også eksempelfilen hvor disse feltene er markert med lysgrå. Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

39 Statens vegvesen Side 6 Eksempel Generelt Nedenfor følger fire eksempler på NS 3459 filer. Filene er av type.xml som er standard for filer etter NS 3459 utg. 3. Filen kan åpnes i for eksempel Internett Utforsker. Eksemplene viser kontraktsfiler levert av Statens Vegvesen og avdragsnota filer henholdsvis med og uten Sted-Element koder. Når mengder for en periode er lagt inn i entreprenørens oppfølgingssystem eller A-Nota programmet gjøres en eksport til NS 3459 format. Merk: det er alltid de akkumulerte mengdene som skal overføres, ikke periodens mengder. Kontraktsfil eksempel med Sted-Element Denne filen er en NS 3459 utg. 3 (XML fil) av typen Pristilbud. For nærmere informasjon om de 4 ulike typene av NS 3459 filer vises det til standarden. <?xml version="1.0"?> - <NS3459 Versjon="3.0" xmlns="http://www.standard.no/ns3459" xmlns:gprog="http://www.gprog.no/ns3459" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.standard.no/ns3459 ns3459.xsd"> - <Generelt> <Dato> </Dato> <Informasjon>Prosessene er hentet fra kontrakt: 0003 Veg- Anlegg, RecID: 2448 Byggesakspart for kontrakten: 1234 Entreprenør AS, RecID: 1435 Periodedatoer er hentet fra koststed: 01 Anlegg -, RecID: 3882</Informasjon> - <Avsender> - <Person> <Navn>Ann Legg</Navn> <Stilling>Prosjektmedarbeider</Stilling> </Person> </Avsender> <Mottaker /> </Generelt> - <Prosjekter> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

40 Statens vegvesen Side 7 - <ProsjektProsess> <ID>3882</ID> <Navn>Ann Legg</Navn> <Valuta>NOK</Valuta> <SVV:Byggesakspart>NN AS</SVV:Byggesakspart> <SVV:Kontraktsnr>0003</SVV:Kontraktsnr> <SVV:Prosjektnr>600417</SVV:Prosjektnr> <SVV:PeriodeStart> </SVV:PeriodeStart> <SVV:PeriodeSlutt> </SVV:PeriodeSlutt> - <Pristilbud> - <Post> <ID>2;2#75.321</ID> <Postnr>75.321</Postnr> - <Postnrdeler> - <Postnrdel> <Type>Prosess</Type> <Kode>75.321</Kode> </Postnrdel> - <Postnrdel> <Type>Sted</Type> <Kode>2</Kode> </Postnrdel> - <Postnrdel> <Type>Element</Type> <Kode>2</Kode> </Postnrdel> </Postnrdeler> - <Kode> <ID>75.321</ID> <Type>Prosess-V</Type> - <Overskrift> <Uformatert>Stålflettverksgjerde på stålstolper i jo rdveiarbeider - Private veier, plasser</uformatert> </Overskrift> </Kode> - <Prisinfo> <Enhet>m</Enhet> <Mengde>165</Mengde> <Enhetspris>448</Enhetspris> <Sum>73920</Sum> </Prisinfo> </Post> </Pristilbud> </ProsjektProsess> </Prosjekter> </NS3459> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

41 Statens vegvesen Side 8 Kontraktsfil eksempel uten Sted-Element Denne filen er en NS 3459 utg. 3 (XML fil) av typen Pristilbud. For nærmere informasjon om de 4 ulike typene av NS 3459 filer vises det til standarden. <?xml version="1.0"?> - <NS3459 Versjon="3.0" xmlns="http://www.standard.no/ns3459" xmlns:gprog="http://www.gprog.no/ns3459" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.standard.no/ns3459 ns3459.xsd"> - <Generelt> <Dato> </Dato> <Informasjon>Prosessene er hentet fra kontrakt: 0003 Veg- Anlegg, RecID: 2448 Byggesakspart for kontrakten: 1234 Entreprenør AS, RecID: 1435 Periodedatoer er hentet fra koststed: 01 Anlegg -, RecID: 3882</Informasjon> - <Avsender> - <Person> <Navn>Ann Legg</Navn> <Stilling>Prosjektmedarbeider</Stilling> </Person> </Avsender> <Mottaker /> </Generelt> - <Prosjekter> - <ProsjektProsess> <ID>3882</ID> <Navn>Kontrakt uten SE -</Navn> <Valuta>NOK</Valuta> <SVV:Byggesakspart>AA AS</SVV:Byggesakspart> <SVV:Kontraktsnr>0002</SVV:Kontraktsnr> <SVV:Prosjektnr>600417</SVV:Prosjektnr> <SVV:PeriodeStart> </SVV:PeriodeStart> <SVV:PeriodeSlutt> </SVV:PeriodeSlutt> - <Pristilbud> - <Post> <ID>#65.27</ID> <Postnr>65.27</Postnr> - <Postnrdeler> - <Postnrdel> <Type>Prosess</Type> <Kode>65.27</Kode> </Postnrdel> </Postnrdeler> - <Kode> <ID>65.27</ID> <Type>Prosess-V</Type> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

42 Statens vegvesen Side 9 - <Overskrift> <Uformatert>Slitelag av asfaltbetong (Ab)</Uformatert> </Overskrift> </Kode> - <Prisinfo> <Enhet>tonn</Enhet> <Mengde>103</Mengde> <Enhetspris>650</Enhetspris> <Sum>66950</Sum> </Prisinfo> </Post> - <Post> <ID># </ID> <Postnr> </Postnr> - <Postnrdeler> - <Postnrdel> <Type>Prosess</Type> <Kode> </Kode> </Postnrdel> </Postnrdeler> - <Kode> <ID> </ID> <Type>Prosess-V</Type> - <Overskrift> <Uformatert>Standard elementer</uformatert > </Overskrift> </Kode> - <Prisinfo> <Enhet>m</Enhet> <Mengde>270</Mengde> <Enhetspris>1050</Enhetspris> <Sum>283500</Sum> </Prisinfo> </Post> </Pristilbud> </ProsjektProsess> </Prosjekter> </NS3459> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

43 Statens vegvesen Side 10 Avdragsnota eksempel uten Sted-Element Denne filen er en NS 3459 utg. 3 (XML fil) av typen Avregning. For nærmere informasjon om de 4 ulike typene av NS 3459 filer vises det til standarden. Nedenfor vises et eksempel hvordan en avdragsnota levert av entreprenøren skal se ut. Legg merke til tegnet foran selve prosessen som er Skigard (Hash) #. Se også eksempel med Sted-Element kode. <?xml version="1.0"?> - <NS3459 Versjon="3.0" xmlns="http://www.standard.no/ns3459" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.standard.no/ns3459 ns3459.xsd"> - <Generelt> <Dato> </Dato> <Informasjon>Statens Vegvesen ANota</Informasjon> - <Avsender> - <Firma> <Navn>Anleggsbygg AS</Navn> </Firma> </Avsender> </Generelt> - <Prosjekter> - <ProsjektProsess> <ID>3882</ID> <Navn>Kontrakt uten SE -</Navn> <Valuta>NOK</Valuta> - <Avregning> <Avregningsdato> </Avregningsdato> - <Post> <ID>#12.1</ID> - <Prisinfo> <Enhet /> <UtfortMengde>0</UtfortMengde> <UtfortSum>0</UtfortSum> </Prisinfo> </Post> - <Post> <ID>#12.11</ID> - <Prisinfo> <Enhet>R.S.</Enhet> <UtfortMengde>0.1</UtfortMengde> <UtfortSum>5000</UtfortSum> </Prisinfo> </Post> - <Post> <ID>#12.12</ID> - <Prisinfo> <Enhet>R.S.</Enhet> <UtfortMengde>0.5</UtfortMengde> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

44 <UtfortSum>10000</UtfortSum> </Prisinfo> </Post> </Avregning> </ProsjektProsess> </Prosjekter> </NS3459> Statens vegvesen Side 11 Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

45 Statens vegvesen Side 12 Avdragsnota eksempel med Sted-Element Denne filen er en NS 3459 utg. 3 (XML fil) av typen Avregning. For nærmere informasjon om de 4 ulike typene av NS 3459 filer vises det til standarden. Nedenfor vises et eksempel hvordan en avdragsnota levert av entreprenøren skal se ut. Legg merke til at skilletegn mellom Sted og Element er Semikolon ; Skilletegn mellom Element og Prosess er Skigard (Hash) #. <?xml version="1.0"?> - <NS3459 Versjon="3.0" xmlns="http://www.standard.no/ns3459" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.standard.no/ns3459 ns3459.xsd"> - <Generelt> <Dato> </Dato> <Informasjon>Statens Vegvesen ANota</Informasjon> - <Avsender> - <Firma> <Navn>Anleggsbygg AS</Navn> </Firma> </Avsender> </Generelt> - <Prosjekter> - <ProsjektProsess> <ID>3882</ID> <Navn>Vækerøveien-</Navn> <Valuta>NOK</Valuta> - <Avregning> <Avregningsdato> </Avregningsdato> - <Post> <ID>3;1#21.1</ID> - <Prisinfo> <Enhet>m2</Enhet> <UtfortMengde>350</UtfortMengde> <UtfortSum>13699</UtfortSum> </Prisinfo> </Post> - <Post> <ID>3;1#21.19</ID> - <Prisinfo> <Enhet>RS</Enhet> <UtfortMengde>0.3</UtfortMengde> <UtfortSum> </UtfortSum> </Prisinfo> </Post> - <Post> <ID>3;1#21.22</ID> - <Prisinfo> <Enhet>m3</Enhet> <UtfortMengde>30</UtfortMengde> Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

46 <UtfortSum>4989.6</UtfortSum> </Prisinfo> </Post> </Avregning> </ProsjektProsess> </Prosjekter> </NS3459> Statens vegvesen Side 13 Byggherreseksjonen Vegdirektoratet februar 2005

47 Vedlegg nr. 12 Konteringsbilag for entreprenørfaktura.

48 Konteringsbilag for Entreprenørfaktura Kontraktsnummer/Disp.nummer/Sveis nummer Firmanavn Prosjektnummer Faktura/avdragsnota n Adresse Ansvar Utført arbeid pr. Tekst utført arbeid Art Entrepriser art Tilleggsarbeider Kontrakts- Utført kvantum Enhet Enhets- Verdi Avgiftspliktig i beløp Totalt Tidligere I perioden pris Totalt kr Tidl. fakt. kr I perioden kr perioden kr RS RS Sum Prosess Art Samlet forskudd Kr. 0 1) Tilbakeholdelse av innestående beløp Samlet avdrag på forskudd Kr. 0 25% Merverdiavgift Prosess Art Gjenstående forskudd Kr. 0 2) Avdrag på forskudd Prosess Art 3) Utbet. av tidl. tilbakeholdt innestående beløp Prosess Art 4) Konvensjonalbot/dagmulkt 4515 Prosess Art Max innestående beløp som kan trekkes: (5%) #VERDI! Til utbetaling 0 Totalt innestående beløp 0 Tilbakebetalt innestående beløp 0 Sum innestående beløp 0 1) Konteres til kredit (-) ved tilbakeholdelse 2) Konteres til kredit (-) ved inntrekking (avdrag) 3) Konteres til debet ved tilbakebetaling 4) Konteres til kredit(-)

49 Vedlegg nr. 16 Byggherrens SHA-plan med vedlegg for Rolvs Øvre II bru, Fv122.

50 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv Rolfs Øvre II Versjon

51 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv Rolvs Øvre II Odd Gulaker Dato: Godkjent av: Signatur: DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Tore Braaten, seksjonsleder Stein Egil Sæter, bruseksjon Knut Erik Skogen konstituert seksj.leder Wisam Kasim Entreprenør Firma/kontor/seksjon mv Svv, Vegavdeling Buskerud, vegseksjonen Svv Region sør Svv, Vegavdeling Buskerud, vegseksjonen Svv, Vegavdeling Buskerud, vegseksjonen Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: Opprettelse av SHA-plan Odd Gulaker Redigert forside og RISK Odd Gulaker RISK, redigert navn, personer og fremdrift Odd Gulaker

52 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre: Statens vegvesen, Region sør, Fylkesavdeling Buskerud Hovedbedrift med samordningsansvar: Sideentreprenør (Ingen) Organisasjonskart Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids- og fremdriftsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Forhold på anleggsplassen/kontraktsområde Riggplan Arbeidstidsordninger Beredskap Avviksbehandling Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg Oppgaver og plikter for HMS-koordinator... 19

53 1. Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): 1000 Andre prosjektmål: Ingen skade på tredjeperson (trafikanter forbi anlegget). SHA-plan: FV Rolvs Øvre II Side 4 av 25

54 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: SVV enhetspriskontrakt basert på prosesskode 1 og 2. Entrepriseform: Hovedentreprise Kort informasjon om kontrakten: Bygge ny bru, legge om vei og rive gammel bru. Eventuelt omlegging av kabler og belysning. 2.2 Byggherre: Statens vegvesen, Region sør, Fylkesavdeling Buskerud Prosjekteier: SVV Fylkesavdeling Buskerud, vegseksjonen Prosjektleder: Odd Gulaker HMS-koordinator: Odd Gulaker Byggeleder: Wisam Kasim Hovedbedrift med samordningsansvar: Prosjektleder: Anleggsleder: Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): Jernbaneverket Sideentreprenør (Ingen) Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud:

55 2.4 Organisasjonskart BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier SVV fylkesavd Buskerud Tore Braaten Konstituert: Knut E. Skogen Prosjektleder Odd Gulaker HMS-koordinator Wisam Kasim Prosjektleder Byggeleder Wisam Kasim Anleggsleder Verneombud <NAVN> Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 6 av 25

56 3. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 3.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for FV Rolvs Øvre II. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Byggherrens overordnete risikovurdering må suppleres med spesifikke tiltak som byggherren har bestilt fra entreprenøren, for at kravet i byggherreforskriften skal være oppfylt. Tabellen på neste side viser identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak (rødt) og farer der tiltak må vurderes (gult). Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt ikke gir skader av betydning. 3.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Alle parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold utover det som er påpekt i 3.1, eller endrede forutsetninger i risikovurderingen. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger, både i form av sikker-jobbanalyser (SJA) og andre risikovurderinger skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. Figur 4 illustrerer hovedprinsippet i samhandlingen mellom byggherre og entreprenør når det gjelder arbeidet med SHA-planen hvor risikovurderingene er en svært sentral del. Byggherre Entreprenør Overordnet risiko SHA-Plan Detaljert risiko (SJA) Byggemøtereferatet SHA-plan:Fv Rolvs Øvre II Side 7 av 25

57 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKT: Fv122 Øvre Rolvs bru STED: Drammen DATO: PROSJEKTBESKRIVELSE: FORMÅL: Byggeplan og bygging PROSJEKTINFO IFT HMS: Bygge ny bru og veiforbindelse. Rive eksisterende bru UTARBEIDET AV : Odd Gulaker GRUNNLAGSDATA: SHA-plan Fv122 Rolvs Øvre bru PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? Kollisjon eller påkjørsel / K5 = dødsrisiko x S2 Korrekt arbeidsvarslingsplan og sperring. God orden på logistikk. Holde Før 150 D6 Arbeid i eller nært trafikkert vei Påkjørsel/kollisjon hendelsesfrekvens 1 år - 5 år sperringer og varsling i orden Entr utførelse K4 Sprengningsarbeid Brannskade/eksplsosjon Utilsiktet detonering av sprengstoff / K5 sannsynlig dødsfall x S1 75 Egen risk-analyse. Korrekt beh. av sprengstoff. Sikkerh.avst. v/sprengn. " " K3 Sprengningsarbeid Steinsprut ved sprenging Feil ved tildekning -utilsiktet salvesprut/ K5 sannsynlig dødsfall x 75 Egen risk-analyse og salveplan. God tildekn. salve " " J5 Rivingsarbeid Klemskade/ velting maskin Uforsiktighet/K5 sannsynlig dødsfall x S1 hendelsesfrekvens > 5 75 Sikre at riveutstyr står støtt og ikke kan skli/velte. Holde personell unna " " I10 Arbeid over vann Drukning Manglende rekkverk/ Drukningsfare K5 sannsynlig dødsfall x S1 75 Sette op rekkverk og bruke sikringsutstyr ved arbeid på utsiden. " " H5 Betongpumping Klemskade/ velting maskin Uforsiktighet-overbelastning/K5 sannsynlig dødsfall x S1 75 Sørg for at betongpumpe står støtt. Ikke personell i farlige områder. " " G7 Kranarbeid Fallende gjenstander Uforsiktighet, overbelastning, feil løfteutstyr/k5 sannsynlig 75 Krav i kontrakt til sertifisert løfteutst. SJA " " G5 Kranarbeid Klemskade/ velting maskin Uforsiktighet/K5 sannsynlig dødsfall x S1 hendelsesfrekvens > 5 75 Personlig verneutstyr og holde seg unna last og kransvingen. SJA " " F5 Rigg/reparasjon maskin Klemskade/ velting Klemt under maskindel-tippkasse/k5 sannsynlig dødsfall x S1 75 Sikre deler som kan løsne, Personlig verneutstyr. Maskin må stå støtt. " " J7 Rivingsarbeid Fallende gjenstander Opphold under hengende last/k4 mest sannsynlig varige men x 50 Holde personell unna ved maskinriving. Bruk personlig sikringsutstyr " " H7 Betongpumping Fallende gjenstander Uforsiktighet/K4 muligheter for varige men x S2 50 Holde personell unna hengende last/slanger. Personlig verneutstyr SJA " " A8 Arbeid i høyden (stillas/stige) Fall Manglende rekkverk-sklisikring / K4 varige men x S2 mellom 1 50 Rekkverk og sklisikring. Holde glatte presenninger og materialer unna " " F2 Rigg/reparasjon maskin Skade fra farlig Avkutting, sårskader/k3 personskade/fravær > 10 d X S3 30 Riktig verneutstyr + SJA (opplæring) " " E2 Arbeid med farlig håndredskap Skade fra farlig Avkutting, sårskader/k3 personskade/fravær > 10 d X S3 30 Riktig verneutstyr + SJA (opplæring) " " C4 Varme arbeider Brannskade/eksplsosjon Åpen flamme mot hud eller glødende materialer/k3 20 Riktig verneutstyr + SJA (opplæring) "0 " H9 Betongpumping Betongsprut i anskikt/hud Uforsiktighet-slangebrudd/K2 fravær <10 dager x S3 6 mnd Riktig verneutstyr + SJA (opplæring) " " B4 Arbeid med kjemiske stoffer Etsende kjemikalier på hud eller i øyne/ K3 fravær > 10 dager x 10 Riktig verneutstyr + SJA (opplæring) " " B1 Arbeid med kjemiske stoffer Forurensning/ utslipp Søler på bakken/ K1 Minimale konsekvenser x S3 2 Samle opp søl på forskriftsmessig måte/metode " " SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 8 av 25

58 4. Tids- og fremdriftsplan 4.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten På grunn av flomsesong fra april/mai må brua bygges på vinteren. Sikrer at vannstand i elva er på det laveste under bygging. Veitilknytning på begge sider av brua utføres våren og forsommeren Byggherrens tidsplan For denne kontrakten er det utarbeidet følgende tidsplan: Oppstart entreprise: 29. oktober 2012 Ferdigstillelse: 5. juli Entreprenørens fremdriftsplan SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 9 av 25

59 5. Forhold på anleggsplassen/kontraktsområde 5.1 Riggplan 5.2 Arbeidstidsordninger Alminnelig arbeidstid SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 10 av 25

60 5.3 Beredskap Prosjekttilpasset beredskapsplan Beredskapsøvelser Debrifing Varslingsplan Tallene 1-4 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Hvis man ikke lykkes med å få tak i den som skal varsles i et ledd må man gå videre til neste ledd i planen. SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 11 av 25

61 Varslingsplan: Vedkommende som først får kjennskap til hendelse 1 Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Arbeidstilsynet: Tlf Entreprenørens representant: 3 4 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap: Tlf Fylkesmannens miljøvernavdeling: Tlf Entreprenør Egen organisasjon: Internt Byggherre Byggeleder: Wisam Kasim Tlf. Prosjektleder: Odd Gulaker Tlf Vegtrafikksentralen: Tlf Kun ved varsling! Seksj.leder (Vd): <navn tlf> Avd.leder (region): Han Jan Håkonsen Tlf Avd.leder (Vd): <navn tlf> Avdelingsdirektør: Hans Jan Håkonsen Tlf Regionvegsjef: Andreas Setsaa Tlf Vegdirektør: Terje Moe Gustavsen Tlf Hel trukket linje: Varslingslinje for kontrakter organisert på regionsnivå Finstiplet linje: Varslingslinje for kontrakter organisert på distriktsnivå Grovstiplet linje: Alternativ varslingslinje via vegtrafikksentral for alvorlige personskader (regions- og distriktskontrakter) Tall ved varslingslinje: Angir varslingsrekkefølge til de ulike enheter i stigende rekkefølge SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 12 av 25

62 6. Avviksbehandling HMS-avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold) skal rapporteres i henhold til byggherrens gjeldende skjema og rutiner. Alle avvik skal behandles i byggemøte med sikte på å klarlegge årsaksforhold og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviks-behandlingen blir gitt til alle som jobber på det aktuelle prosjektet. Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviksbehandling. SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 13 av 25

63 7. Dokumentasjon Noe dokumentasjon kreves overlevert i oppstartsmøte og noe skal overleveres underveis i arbeidet med prosjektet. For denne kontrakten er HMS-dokumentasjon arkivert på følgende sted: I perm hos HMSkoordinator SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 14 av 25

64 8. Begreper/definisjoner Alminnelig arbeidstid: Den arbeidstid man etter loven kan jobbe hver dag og i løpet av sju dager uten at arbeidstiden blir definert som overtid. Alvorlig hendelse: Uønsket hendelse som enten har eller som under litt andre omstendigheter kunne resultert i tap av menneskeliv eller varig mèn, materiell skade > NOK 1 million, forurensning av jord, luft, vann medført svært langvarige og alvorlige miljøskader med restaureringstid >5 år (skadeklasse K4 eller K5). Alvorlig skade: Uønsket hendelse som har resultert i skade i skadeklasse K4 eller K5. Arbeidstid: Den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, summen av alminnelig arbeidstid og overtid. Arbeidstimer: Timeverk som utføres av entreprenør eller innleide hos entreprenør i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av kontrakten Brann/eksplosjon/el-skade: Uønsket hendelse som er forårsaket av brann, eksplosjon eller elektrisk strøm, hvor hendelsen har medført personskade, materiellskade eller miljøskade F-verdi: antall fraværsdager som følge av skade per million arbeidstimer Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir fraværende som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående arbeidsdager av kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår. Dersom kontrakten avsluttes før kalenderårets utløp beregnes gjenstående arbeidsdager av kontraktsperioden. Dersom fraværsskaden medfører død innen et år fra hendelsesdatoen beregnes dette til 7500 fraværsdager uansett om kontrakten er avsluttet eller ikke. Fraværsskade: Uønsket hendelse som involverer tilsatte/innleide hos entreprenør, som har medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake i (alternativt) arbeid H1-verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover skadedagen per million arbeidstimer H2-verdi: Personskadefrekvens - totalt antall personskadeulykker både med og uten fravær per million arbeidstimer Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over kroner HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i henhold til HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som angitt i SHA-planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle avvik. Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann, hvor det fremgår av stoffets produktdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene N-verdi: antall nestenulykker per million arbeidstimer. Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til produksjonstap Overtid: Arbeid som varer ut over lovens grenser for den alminnelige arbeidstid, regnes det overskytende som overtid. Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade dagen, herunder også dødsulykker. Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den. Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse. SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 15 av 25

65 Risikoevaluering: Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier for å bestemme risikoens betydning. Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. SJA (Sikker-jobb-analyse): Identifisering av farer forbudet med hvert enkelt trinn i en jobbsekvens samt forslag til tiltak for å eliminere eller kontrollere risikomomentene. Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier, miljø, eller som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en ulykke er satt til kroner. Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer, materiell eller miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. SHA-plan: Fv Rolvs Øvre II Side 16 av 25

66 9. Vedlegg - Vedlegg 1.1 Delegering av myndighet til å utføre byggherreoppgaver fra regionvegsjef til distriktsjef - Vedlegg 2.1 Forslag til avtale for HMS-koordinator (Prosjekteringsfasen) - Vedlegg 2.2 Forslag til avtale for HMS-koordinator (Gjennomføringsfasen) - Vedlegg 3 Lover, forskrifter og håndbøker - Vedlegg 4 Månedsrapport HMS - Vedlegg 8.1 Risikovurdering spreningsarbeider - Vedlegg 8.2 Prosedyre for byggherren ved sprengingsarbeid - Vedlegg 8.3 Sjekkliste sprengingsarbeid - Vedlegg 8.4 Tolkning av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - Vedlegg 8.5 Plan for gjennomføring av spreningsarbeid - Vedlegg 8.6 Salveplan og salverapport Formatert: Høyre: 2,5 cm, Topp: 2,5 cm, Bunn: 2,25 cm, Ikke Annen topptekst på første side

67 VEDLEGG 1.1 Delegering av myndighet til å utføre byggherreoppgaver fra regionvegsjef til distriktsjef for kontrakt: (nr. og navn) i Region Avtalen har til hensikt å klargjøre ansvarsforholdene ved delegering av myndighet fra regionvegsjef til distriktsjef. Det formelle og juridiske byggherreansvaret ligger hos Regionvegsjefen. Distriktsjefen gis med dette myndighet til å opptre på vegne av Regionvegsjefen som byggherre, videre kalt byggherremyndighet, i ovennevnte prosjekt og innen tidsrammen som er beskrevet. Dette innebærer plikter som byggherre etter Byggherreforskriften (BHF). Oppgaven omfatter byggherreoppgavene i prosjektperioden i henhold til Byggherreforskriftens 2 pkt. c for denne kontrakten. Byggherremyndigheten gjelder fra dags dato og inntil kontrakten er opphørt. Byggherremyndighet innebærer ansvar for å: - utpeke HMS-koordinator(er), iht 7 (BHF) - utarbeide HMSSHA-plan for prosjekteringsfasen, iht 8 og 12 (BHF) - revidere HMSSHA-plan for gjennomføringsfasen, iht 8 og 13 (BHF) - sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, iht 9 (BHF) - føre oversiktslister, iht 14 (BHF) - informere arbeidstakerne, iht 17 (BHF) Utpeking av HMS-koordinator(er) skal skje skriftlig. Dersom HMS-koordinator ikke er utpekt, innehar prosjektleder selv HMS-koordinators oppgaver. Sted, dato Regionvegsjef byggherre Distriktsjef byggherrerepresentant

68 VEDLEGG 2.1 Avtale for HMS-koordinator (Prosjekteringsfasen) Fra: Tore Braaten Til: Olav Lahus Dato Avtale for HMS-koordinator (prosjekteringsfasen) Du utpekes til HMS-koordinator under prosjekteringsfasen med arbeidsoppgaver i henhold til Byggherreforskriftens 12. Oppgaver Det vises til 12 i Byggherreforskriften og til vedlegg 3 i håndbok 151, spesielt nevnes: Oppgaver og plikter for HMS-koordinator Dersom annet ikke avtales, skal prosjektleder være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen (byggeplanfasen) og byggeleder skal være HMS-koordinator i gjennomføringsfasen. (Se kapittel 1.4). HMS-koordinator skal utpekes skriftlig (skriftlig avtale) med presisering av hva ansvaret innebærer. Avtalen skal underskrives av begge parter. HMS-koordinator skal ha god kunnskap om de arbeider som skal utføres og ha kunnskap om gjeldende bestemmelser for HMS. Som minimum skal koordinator ha opplæring i eget HMSsystem, se for øvrig siste utgave av Håndbok 214. HMS-koordinator skal rapportere til prosjektleder/nærmeste overordnede. HMS-koordinator har ikke sanksjonsrett som koordinator ovenfor den utførende med mindre dette er skriftlig avtalt. (Derimot har byggherren ved prosjektleder/byggeleder sanksjonsrett.) Oppgaver i prosjekteringsfasen ( 11 i Byggherreforskriften) - Koordinere og lage en plan (HMS-plan) over de forhold som har betydning i det aktuelle prosjekt. Disse forholdene ( 10 i Byggherreforskriften) vil for eksempel kunne omfatte: Linjeføring, arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg vurderes. Realistiske tidsplaner og forutsetninger for at framdriften følges. Tid avsatt til ulike arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Risikovurdering (Risikobetont arbeid beskrives, eventuell tiltaksbeskrivelse utarbeides). Krav og forutsetninger som må gjøres kjent i tilbud/kontrakt. HMS for framtidig arbeid.

69 - Utarbeide skriftlig dokumentasjon for anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for HMS for byggefasen og for drift og vedlikehold, samt ved eventuelle framtidige arbeider. Under byggeplanlegging av prosjektet skal du sørge for å sikre at rammer, planer og konkurransegrunnlag omfatter nødvendige hensyn og tiltak vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Du skal foreta risikovurdering av prosjektet og utarbeide HMS-plan. Momenter skal tas inn i prosjekteringsarbeidet under regulære fastlagte planleggingsmøter gjennom hele prosjekteringsfasen. Du kommuniserer med og informerer fremtidig byggeleder for prosjektet og du rapporterer til prosjektleder. Du er HMS-koordinator i prosjekteringsfasen frem til HMS-koordinator for gjennomføringsfasen overtar dine oppgaver. Prosjektleder* HMS-koordinator * Fylles eksempelvis ut av nærmeste leder i tilfeller prosjektleder er HMS-koordinator

70 VEDLEGG 2.2 Avtale for HMS-koordinator (Gjennomføringsfasen) Fra: Tore Braaten Til: Odd Gulaker EKSEMPEL PÅ Avtale for HMS-koordinator i gjennomføringsfasen Fv156 Åsa bru i tidsrommet Dato Du utpekes til HMS-koordinator under gjennomføringsfasen med arbeidsoppgaver i henhold til Byggherreforskriftens 13. Oppgaver Det vises til 13 i Byggherreforskriften og spesielt nevnes: Dine oppgaver vil i hovedsak være å sepåse til at det er avklarte ansvarsforhold, etablert systemer, og prosedyrer og ansvarsforhold, og at disse følges i henhold til entreprenørens internkontrollhms-krav i kontrakten og at HMS-kravene blir håndtert som angitt i SHAplanen. Du skal sørge for at HMSSHA-plan fra prosjekteringsfasen oppdateres og eventuelt revideres slik at den gjelder for byggefasen iht. 12b. I tillegg skal du påse at HMSSHAplanen følges opp av alle parter. En av oppgavene vil være å tilse til at justeringer av planen blir vedtatt og meddelt alle parter etter hvert som endringer blir gjort gjeldende. Avvik skal rapporteres skriftlig og behandles på førstkommende byggemøte. Alvorlige forhold skal straks tas opp med den utførende og prosjektleder, og samtidig skal verneombudet informeres. Du skal forløpende vurdere behovet for felles informasjon til arbeidstakerne og verneombud. Denne kommer i tillegg til den informasjon som hver enkelt virksomhet skal gi sine ansatte. HMS-koordinator rapporterer til prosjektleder/seksjonsleder. Ansvaret som HMS-koordinator gjelder til sett inn tekst (dato) Prosjektleder* HMS-koordinator

71 * Fylles eksempelvis ut av nærmeste leder i tilfeller prosjektleder er HMS-koordinator

72 Lover, forskrifter og håndbøker VEDLEGG 3 Denne oversikten er veiledende og den enkelte må selv vurdere hvilke lover, forskrifter og håndbøker/veiledninger som er aktuelle for denne SHA-planen. Det kan gjøres endringer i forskriftene og det er derfor viktig at det kontrolleres at det arbeides etter siste utgave. Lover, forskrifter og håndbøker BEST.NR. *) Arbeidsmiljøloven (NB! Ny lov trådte i kraft 1. januar 2006) Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid (Bergarbeidsforskriften) 547 Forskrift om vernetjenesten og arbeidsmiljøurvalg Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass, skjema 369 e Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 500 Forskrift om dykking 511 Forskrift om verne- og helsepersonale av 21. april Forskift om maskiner 522 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 524 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 529 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 534 (Byggherreforskriften) av 21.april 1995 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 544 (Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter 565 (Stoffkartotekforskriften) av Vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 566 Veiledning om førstehjelpsutstyr Håndbok 051 Arbeidsvarsling med tillegg Håndbok 151 Styring av utbyggingsprosjekter Håndbok 211 Avfallshåndtering Håndbok 213 Helse, miljø og sikkerhet ved arbeid i vegtunneler Håndbok 214 Helse, miljø og sikkerhet Eventuelle andre aktuelle forskrifter/lover Sett inn tekst Opplistingen er ikke uttømmende. *) Best. nr. gjelder arbeidstilsynets publikasjoner I Arbeidstilsynets best.nr. 1 Publikasjonskatalogen finner en oversikt over alle forskrifter og veiledninger som er utgitt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. I publikasjonskatalogen finnes et stikkordsregister som gjør det lett å søke på hvilke forskrifter som gjelder for grøftearbeid for eksempel. Det henvises også til eller andre oppdaterte kilder på nettet for eksempel under adressen

73 Månedsrapport HMS Vedlegg 4 (hovedentreprenør/kontraktspart) Prosjekt/kontrakt: Region/distrikt: Hovedentreprenør: Periode/kalenderår: Kontrakt-/prosjekttype: Asfalt/dekkelegging Bruvedlikehold OPS Rassikring Store inv. prosjekter Vegmerking (egen prosjektorganisasjon) D/V med funksj.ansv. D/V (øvrige) Investering (øvrige) Timeverk 1) : Timeverk Timeverk Timeverk periode hittil i år hittil i prosj. (måned) (HiÅ) (HiP) Hovedentr. Underentr. (samlet) Totalt 2) : Uønskede hendelser: Personskader Antall Person- Materielle Andre Nesten ulykke/ med Fraværs Skader skader skader farlig forhold fravær dager uten fravær Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Hovedentr. Underentr. (samlet) Totalt: HMS-aktiviteter i perioden (stans farlig arbeid, risikoanalyser, vernerunder, pålegg fra tilsyn, opplæring): Dato: Aktivitet: Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: 1) Kun timeverk som inngår ifm praktisk gjennomføring av prosjektet/kontrakten skal registreres. 2) Ved registrering i Synergi skal summerte verdier for timeverk (HE + UE) registreres på prosjektets/kontraktens

74 hovedentreprenør (HE).

75 Statens vegvesen BYGGHERRENS RISIKOVURDERING FOR SPRENGNINGSARBEIDER Prosjekt FV Rolvs Øvre II Plannivå: Reguleringsplan Byggeplan/Konkurransegrunnlag Gjennomføringsfasen Utarbeidet: (dato) Deltakere: Odd Gulaker 1. Beskrivelse av arbeidet Sprenging for brufundamentering. 1

76 2

77 2. Risikovurdering Risikofaktor Konsekvens Sannsynlighet Risikoreduserende tiltak Fjellkvalitet K2 S2 Ingen Grunnvannssenkning K1 S1 Ingen Forurensning K1 S1 Ingen Påboring av gjenstående, gammelt sprengstoff (tidligere prosjekt) K1 S1 Ingen Omgivelser Høyspent/ledninger K4 S2 Ingen høyspent Ras/utglidninger K2 S1 Ingen Steinsprut person K5 S1 Ja Materielle skader K4 S1 Ja Listen er ikke uttømmende 3

78 3. Er byggherrens egen kompetanse tilstrekkelig for å planlegge og beskrive dette sprengningsarbeidet? Formatert: Skrift: 14 pkt Ja Nei, det må søkes kvalifisert bistand 4. Kompetansekrav til utførende: Formatert: Skrift: 14 pkt Normal, sprengningssertifikat klasse A Særlig sprengningskyndig 5. Oppsummering av risikofaktorer til konkurransegrunnlag Sprengingsarbeider (jf NA-rundskriv 2005/16): Alle sprengingsarbeider hvor Statens vegvesen er byggherre skal følge pålegg i NA-rundskriv 16/2005 om risikovurdering og rapportering (se også D2, pkt 6.6 risikovurdering), jf byggherrens HMS-plan. Byggherren stiller skjemaer for rapportering til rådighet dersom entreprenøren ikke har tilsvarende skjema. Godkjent dato: Odd Gulaker underskrift prosjektansvarlig/prosjektleder

79 Statens vegvesen PROSEDYRE FOR BYGGHERREN VED SPRENGNINGSARBEID Formål: Omfang: Referanser: Prosjekt: Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Avklare byggherrens og entreprenørens ansvar All sprengningsvirksomhet hvor Statens vegvesen er byggherre. Brann- og eksplosjonsloven (Bevl.) m/forskrifter, arbeidsmiljøloven m/forskrifter. Se vedlegg Fv Rolvs Øvre II Særskilte risiko- og miljøhensyn: Risikoforhold: Sprut- og spredningsskade. Indre/ytre miljø: Skade på egne ansatte og innleide oppdragstakere, naboer, tilfeldig forbipasserende/trafikkanter, Materiell og ytre miljø for øvrig. Gjennomføring: Ansvarlig: Leder aktuell fase Prosjekt- Ansvarlig Byggeleder Byggeleder Byggeleder Byggeleder Aktivitet: Generelt: Byggherren skal benytte vedlagte sjekkliste ved kontroll på alle stadier i prosjektet, listen følger prosjektet fra start til slutt. Hovedpunktene i sjekklisten refererer seg til punktene i prosedyren. 1 Planlegging av tiltaket (reguleringsplan): Planlegging skal gjennomføres i tråd med gjeldende krav i Internkontrollforskriften og byggherreforskriften. Utarbeide risikovurdering tilpasset dette nivået. 2 Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag: Revidert risikovurdering utarbeides. Viktige risikoforhold beskrives i konkurransegrunnlaget kap. D. Krav til sikkerhet fremheves. Eventuelle spesifikke krav beskrives i kap. E. Kostnader for alle sikkerhetstiltak skal innarbeides i tilbudet 3 Kontroll av tilbudet: Vurdere tilbyders egnethet og eventuelt sjekke referanser. Kontrollere om forbehold eller alternative løsninger påvirker sikkerheten. Skrive begrunnet innstilling for avgjørelse. 4 Tiltak før oppstart: Avholde oppstartmøte, gå gjennom prosjektet med entreprenøren. Har entreprenøren fremlagt nødvendig dokumentasjon? Vurdere entreprenøren sprengningsplan. Gå gjennom ansvars- og rolledeling, samarbeidsplikt Dersom sprengning utføres av underentreprenør har hovedentreprenør ansvar for oppfølging av sin underentreprenør i tråd med denne prosedyre. 5 Oppfølging i gjennomføringsfasen: Oppfølging av entreprenøren skjer ved kontroll/stikkprøvekontroll. Påse at utførelse skjer etter regelverket. Dokumentere. Reagere på avvik. Kontrollere utført sprengningsarbeid fortløpende og ved overtagelse, med fokus på sikring (skjæringstopp, blokknedfall, avsperring av området). Faste poster på byggemøtene: Følge opp dokumentasjon. Stikkprøver. Salverapporter. Avviksrapportering og håndtering. Referanser/Henvisning Resultatdokumentasjon SJEKKLISTE Byggherreforskr. Kap. 2 og 3. HMS-FORSK. 5 Bevl SJEKKLISTE HB 066 SJEKKLISTE SJEKKLISTE Ekspl.f.kap. 10 NS 3430, pkt. 3. NS 3430 pkt Oppstartmøteref. SJEKKLISTE Byggemøtereferat Vedlegg: Sjekkliste for sprengningsarbeider.. Mal for byggherrens risikovurdering. Forslag til mal for sprengningsplan. Mal kan tilbys entreprenøren. Salveplan og salverapport. Mal kan tilbys entreprenøren.

80 Statens vegvesen SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID Formål: Omfang: Referanser: Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Hjelpeskjema for oppfølging av sprengningsarbeid Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der Statens vegvesen er byggherre. Prosedyre for sprengning. Byggherreforskriften. Internkontrollforskriften. Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrift og veiledninger Prosjekt: Fv Rolvs Øvre II 1 Planlegging av tiltaket ( reguleringsplan) 1. Er plikten til å ivareta HMS-ansvaret avklart? Byggherreforskriften 6 Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift /Odd Gulaker 2. Er det vurdert andre muligheter enn sprengning? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: /Odd Gulaker 3. Er det utarbeidet risikovurdering tilpasset dette nivået? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: /Odd Gulaker Sjekk foretatt: Dato: Utført av: Odd Gulaker 1

81 Statens vegvesen 2 Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag 1. Er plikten til å ivareta HMS-ansvaret avklart? Byggherreforskriften 6 Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 2. Er det utpekt HMS-koordinator for prosjekteringsfasen? Byggherreforskriften 6 og 7 Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 3. Er HMS-plan utarbeidet? Byggherreforskriften 8 og 11 b Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 4. Er hovedbedrift utpekt? AML 15 og Internkontrollforskriften 6 Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 5. Er risikovurdering oppdatert? Byggherreforskriften 11 b Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 6. Er risikofaktorer (ref. risikovurderingen) beskrevet i konk.gr.laget? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 7. Er det vurdert andre muligheter enn sprengning? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 8. Skal det stilles krav om særlig sprengningskyndig person? Eksplosjonsforskriften 10-7, 3. ledd Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 9. Skal det settes spesifikke krav til utførelsen? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 10. Er informasjonsplan laget? Eksplosjonsforskriften Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 11. Er det iverksatt forhåndsregistrering på naboeiendommer? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: Sjekk foretatt: Dato Utført av: 2

82 Statens vegvesen 3. Kontroll av tilbudet 1. Er eventuell krevd dokumentasjon levert? Konkurransegrunnlaget Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 2. Er entreprenørens referanser / erfaring kontrollert? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 3. Er sikkerheten ved alternative forslag til løsning ivaretatt? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: Sjekk foretatt: Dato Utført av: 3

83 Statens vegvesen 4. Tiltak før oppstart 1. Er det utpekt HMS-koordinator for gjennomføringsfasen? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 2. Er sprengningsplan levert/gjennomgått? (spr.forskriften 10-7, 4./2. ledd) Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 3. Er varsling til myndigheter og andre berørte utført? (spr.forskriften 10-10, 1. og 2. ledd) Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 4. Er sikkerhetstiltak / rutiner for oppdraget gjennomgått med entreprenøren før arbeidene starter? (Sprengningsforskriften, kap. 10, særlig Planer som ivaretar momenter i byggherrens HMS-plan. Prosedyrer for gjennomføring av farlig arbeid. Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 5. Er dokumentasjon/tillatelser gjennomgått? Godkjent lager og transport og midlertidig plassering. Sprengningsforskriftens 10-11, sertifikater. Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 6. Er ansvar og rolledeling mellom byggherre og entreprenør gjennomgått og akseptert? Informasjon til omgivelser, varsling ved sprengning etc. (Entreprenør har ansvaret for planer og gjennomføring, byggherren påser ved stikkprøvekontroll at dette gjennomføres forsvarlig) Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: Sjekk foretatt: Dato Utført av: 4

84 Statens vegvesen 5. Oppfølging i gjennomføringsfasen Dokumentasjon: Sikres gjennom byggemøtereferater. 1. Er salveplan lagt fram? Sprengningsforskriften 10-7, 2. ledd Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 2. Er stikkprøvekontroll av salveplan gjennomført? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 3. Har entreprenøren utarbeidet salverapport? Forskriften 10-8, 2. ledd Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 4. Har entreprenøren rapportert uønskede hendelser? Sprengningsforskriften Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 5. Er skjæringstopp sikret? (behov for gjerde vurderes) Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 6. Er skjæringstoppen tilstrekkelig avdekt/rensket? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 7. Er skjæring sikret mot nedfall? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 8. Er utsprengt område sikret/avsperret? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: 9. Er nødvendig permanent sikring utført? Utført Ikke utført Anmerkning/dato/underskrift: Sjekk foretatt: Dato Utført av: 5

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / 501767 Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Veiledning. levering av avdragsnota på elektronisk format. februar 2005. Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459

Veiledning. levering av avdragsnota på elektronisk format. februar 2005. Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format februar 2005 Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Innholdsfortegnelse Introduksjon...3

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt for: Fv867 Stornes ferjeleie - Levering og montering av ferjekaibru - Levering av øvrig stål til ny ferjekai Region Nord Avdeling Midtre

Detaljer

Statens vegvesen Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format februar 2005 Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Merk! Innholdet i dette dokumentet

Detaljer

SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID

SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID SJEKKLISTE SPRENGNINGSARBEID Formål: Omfang: Referanser: Sikre at uønskede hendelser ikke oppstår. Hjelpeskjema for oppfølging av sprengningsarbeid Alle arbeider som inkluderer sprengningsvirksomhet der

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer:

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer: 2010007580 Versjon 2009-06-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Prosjekt: Ramberg bru UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Ramberg bru Utarbeidet av: Amund Lundqvist/Anna Aresheva Dato: 13.04.2016

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: TS Larvik / Sveis nr. 2011061966 September 2011. UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø,

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, Voss kommune Tekniske tenester SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, Jfr. BYGGHERREFORSKRIFTENS 8 Rongavegen Saknr 15/96 SHA-plan: Rongavegen Versjon 2014-03-06 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø D2-1 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rekkverksarbeider 2015 Finnmark fylke Dato: 2015-01-08 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Rekkverksarbeider Finnmark 2015

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnr.:107978 Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Underentreprenør: Org. nr:

Underentreprenør: Org. nr: Navn og adresse på byggeplassen/funksjonsavtale: Uke.nr.: Byggherre: Statens vegvesen, Region nord, 8002 BODØ. Org. nr. 971 032 081 Hovedentreprenør: Org. nr: Fødselsdato/Navn/Nasjonalitet på ansatt ved

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 193 Gubberud Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 193 Gubberud Auden Andersen

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2- H SHA-plan. Innhold. SHA-plan E1454 Sogn

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2- H SHA-plan. Innhold. SHA-plan E1454 Sogn Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 E1454 Sogn 2017-2022 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2016-05-10 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2- H SHA-plan Innhold SHA-plan E1454 Sogn

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: E39 Eiganestunnelen og rv. 13 Ryfast Munkehagen lekeplass Versjon 2013-11-20 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Trepleiekontrakt

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2- H SHA-plan. Innhold. SHA-plan E1455 Fjordane

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2- H SHA-plan. Innhold. SHA-plan E1455 Fjordane Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 E1455 Fjordane 2017-2022 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2016-05-10 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2- H SHA-plan Innhold SHA-plan E1455

Detaljer

Statens vegvesen Veiledning levering av avdragsnota på elektronisk format februar 2005 Beskrivelse av avdragsnota på digitalt format basert på NS 3459 Statens vegvesen Merk! Innholdet i dette dokumentet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv246, 06-0709 Stave bru Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Fv246 Stave undergang Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 77 Ajer Ungdomsskole - Vognvegen Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 77 Ajer

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider. Dato: Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider. Dato: Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider Dato: 2012-06-25 Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv099 Låg-Jerpeton Forsterkning Hp01 km 0,0-6,6 Kontrakt nr. 2011104295 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: 2013054272 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 5 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2013 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt...

Detaljer

Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Statens vegvesen Region midt 1604 Skogrydding nord 2014-2018 D2-H SHA-plan Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan-20140326 Henvisning: Kap. C2, pkt. 27 Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr.: Hovedinspeksjon av 29 bruer i Region øst / 2015016005 Versjon 2014-07-03 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Forsterkning/asfaltering Leka 2012 Saksnr. 2012027617 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Byggherre, Statens vegvesen, Region ...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907 Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 400 Lindås barneskule Fv. 415 Lindåsbrekka 2012143938 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Breddeutvidelse og asfalt fv 407 Egeland- Tjøm/2013138431 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For prosjektet: Utbedring av gangfelt i 60 sone F.A.B (Follo, Asker og Bærum)

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For prosjektet: Utbedring av gangfelt i 60 sone F.A.B (Follo, Asker og Bærum) SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø For prosjektet: Utbedring av gangfelt i 60 sone F.A.B (Follo, Asker og Bærum) Prosjektnummer: 107707 Versjon 2009-06-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift 17/ Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherre Dato: Oktober 2016 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Fv. 700 Klinghåmmårn Skjøtskift

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 204504 Bakken-Moi Versjon 2012-03-09 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Støytiltak i Bærumsveien 113 153, Jar Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer. Tilbudsnr: 2011/183617 Versjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rv 93 Kautokeino gang- og sykkelveg byggetrinn 2 Sveis nr: 2011057615 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2012-05-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Rv. 4 Retardasjonsfelt og akselerasjonsfelt

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr:15/203606 Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. Kontrakt nr: 1005 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN

UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Utarbeidet av: Verkstedveien støttemur Anders Heramb Johansen Dato: 15.12.2015 Godkjent av: Signatur: Hans Gustav Frestad Andersen Hans Gustav Frestad

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013. Saksnr: 2012024187.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013. Saksnr: 2012024187. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013 ilde fra Saksnr: 2012024187 prosjektet. Versjon 2010-07-23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: F-lov støytiltak i Østfold 2012-13. Støyreduserende tiltak på boliger. Tømrerarbeider Tilbudsnummer: 2012/111381 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skredvoll v/øksfjord fergekai / 502245 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru. Kontraktsnr: 2015 / Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru. Kontraktsnr: 2015 / Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø R Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru Kontraktsnr: 2015 / 016658 Versjon 2014-07-03 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Bergermoen bru utskifting av rekkverk Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud Kontrakt nr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud Kontrakt nr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud 2012-13 Kontrakt nr: 2012003717 Versjon Mars 2012 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 049 Nes - Norheimsund, Parsell Nes - Skipardalen. Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: 303914 Fv 315 Undergang Ringheimsvegen, Voss sentrum. Kontrakt nr: 2014035623

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: 303914 Fv 315 Undergang Ringheimsvegen, Voss sentrum. Kontrakt nr: 2014035623 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: 303914 Fv 315 Undergang Ringheimsvegen, Voss sentrum Kontrakt nr: 2014035623 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt

Detaljer

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress

SHA-plan. Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress SHA-plan Sportsplassen Torp Rehabilitering av kunstgress UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Sportsplassen Torp, rehabilitering av kunstgress Utarbeidet av: Jon Erik Pettersen Dato: 03.03.2016

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Prosjekt/kontrakt nr: / INNHOLDSFORTEGNELSE Mål for prosjektet... 4 Organisering av HMS arbeidet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv.680 Kyrksæterøra Øydalsaga, utbedring/forsterkning SVEISnr.: 2012088271 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 459 Ringvegen/ Versjon 2012-01-25 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv. 459

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting Honningsvågtunnelen E69 HP5 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Opprusting Honningsvågtunnelen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv655 Nordre Elnes bru/105592 Versjon 2010-07-23-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...6 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr:2014049609 Fv. 189 Statsminister Michelsens veg, utbedring av fortau Versjon 2015-03-02 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rekkverk i Nord-Trøndelag. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rekkverk i Nord-Trøndelag. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rekkverk 2015-2016 i Nord-Trøndelag Versjon 2014-07-03 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Trafikksikkerhetstiltak 2012 Saksnummer: 2012042509 / 2012070429 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Nr. 8 NA-rundskriv 2008/8: 2 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 9 NA-rundskriv 2010/8:

Nr. 8 NA-rundskriv 2008/8: 2 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 9 NA-rundskriv 2010/8: Statens vegvesen Region øst avdeling Oppland. utbygging VEDLEGG - 1 E6 Lieng Tverrbekken, ny GS-veg E6 Dovre kommune, Lieng Tverrbekken VEDLEGG 2011-05-01 VEDLEGG Innholdsliste Dokument Nr. (A1) Dokument

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Generelt bruvedlikehold Hedmark og Oppland 2016-2017 / 16/18916

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Generelt bruvedlikehold Hedmark og Oppland 2016-2017 / 16/18916 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Generelt bruvedlikehold Hedmark og Oppland 2016-2017 / 16/18916 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Hovedentreprise

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen. Hovedentreprise SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen Hovedentreprise Versjon 30.04.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bilag 4: SHA-plan SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Framnesveien g/s-veg Versjon 2013-10-31-4 SHA-plan: Framnesveien Side 1 av 24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 376 Jåsund Myklebust g/s-veg Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 376

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr.: 404782 Fv70 Kristiansund - støytiltak Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 404782 Rv.

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Dreneringstiltak FV 161 Troms Kontrakt nr. 2013096954 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN SHA- plan: Dreneringstiltak FV 161 Troms Midtre

Detaljer

Vedlegg 1 Skjema for melding av avvik fra SHA-planen Statens vegvesen Region Midt Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: 2015085587 MELDING OM AVVIK FRA SHA-PLANEN Løpenummer: Dok. dato: Rev. dato: Dok.ansv.:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hauerseter stasjon. Prosjekt/kontrakt nr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hauerseter stasjon. Prosjekt/kontrakt nr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Hauerseter stasjon Prosjekt/kontrakt nr: 2014016711 Innfartsparkeringsplasser: Leirsund, Hauerseter og Eidsvoll Verk Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2015-2016 Saksnr: 2015072798 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her Prosjekt/kontrakt nr: E39 Nordhordlandsbrua Overflatebehandling / 2015016179 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN. VA-Anlegg Grønnerød - Tolvehaugen. Dato: 19.05.

UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN. VA-Anlegg Grønnerød - Tolvehaugen. Dato: 19.05. UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Utarbeidet av: VA-Anlegg Grønnerød - Tolvehaugen Steinar Nylænde Dato: 19.05.2016 Godkjent av: Signatur: Lars Jørgen Berg Lars Jørgen Berg (sign.) DISTRIBUSJON

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt nr. 304843 Fv. 152 Rasvoll ved Alstokka Versjon 2015-02-19 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhald UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN... 2 Mål for

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: G-205 Prestmoen Haraldreina, gang- og sykkelveg Ansvarsnr.: 435 975 Arkivkode: 2014/1368 10.07.14 Side 2 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Sarpsborg kommune. SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Nylandsveien VA-anlegg

Sarpsborg kommune. SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Nylandsveien VA-anlegg Sarpsborg kommune SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 14695001 Nylandsveien VA-anlegg UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Utarbeidet av: VA-anlegg Nylandsveien Karin Dahllöf

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 57 Konglevoll Saksnr. 2012025036 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 6 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Sarpsborg kommune. SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BYGGEPLAN FASEN. Prosjekt: Vannledning Jelsnes-Furuholmen

Sarpsborg kommune. SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BYGGEPLAN FASEN. Prosjekt: Vannledning Jelsnes-Furuholmen Sarpsborg kommune SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø BYGGEPLAN FASEN Prosjekt: Vannledning Jelsnes-Furuholmen UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Utarbeidet av: Vannledning

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E16 Kløfta-Kongsvinger Kontrollplass Kurudsand

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E16 Kløfta-Kongsvinger Kontrollplass Kurudsand SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E16 Kløfta-Kongsvinger Kontrollplass Kurudsand Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre Søre Sunnmøre/ fv. 61 MPG Ulsteinvik

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre Søre Sunnmøre/ fv. 61 MPG Ulsteinvik SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr.: Ytre Søre Sunnmøre/ 403797 fv. 61 MPG Ulsteinvik Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Asfaltkontrakt nr Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Asfaltkontrakt nr Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Asfaltkontrakt nr 2-07-2014-06 Versjon 2013-06-24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tunnelrehabilitering Akershus:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Tunnelrehabilitering Akershus: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tunnelrehabilitering Akershus: Follotunnelen Versjon 21.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. 404494 Grusvegpakke fv. 194 og fv. 231 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier - ombygging

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier - ombygging SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 715 Flakk og Rørvik ferjekaier - ombygging DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

Vedlegg konkurransegrunnlag. Fv. 715 Flakk - Rørvik ferjekai (oppstillingsområder)

Vedlegg konkurransegrunnlag. Fv. 715 Flakk - Rørvik ferjekai (oppstillingsområder) Vedlegg konkurransegrunnlag Fv. 715 Flakk - Rørvik ferjekai (oppstillingsområder) Region midt Trondheim kontorsted Utbyggingsseksjonen Sør-Trøndelag Dato: 7. juni 2011 INNHOLD DOKUMENT 9 NA-rundskriv 2008/8:

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 403837 MP G/S Heimdal sentrum Prosjekt/Kontrakt nr.: Fv. 812 Kollektivfelt Bjørndalen og rundkjøring Flatåsen Versjon 2011-04-11

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Grusdekke fylkesveger Nord Troms. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Grusdekke fylkesveger Nord Troms. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 2011-062129 Grusdekke fylkesveger Nord Troms Versjon 2010-07-23-2 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Grusdekke

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rekkverk 2014-Nord Rogaland/2014069504 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt E18 Ørje-Vinterbro Entreprise: Mindre arbeider Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Fredrikstad kommune Prosjektadministrasjon

Fredrikstad kommune Prosjektadministrasjon Fredrikstad kommune Prosjektadministrasjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 18759001 VA Labråten Rehabilitering av VA-anlegg UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger Versjon 2012 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Elektro, Slomarka - Kongsvinger

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 405 Mosby Ravnåsvegen fortau Prosjektnummer204451 Kontraktnummer 2014150676 Parsell fv 405, parsell 1, km 00320-00650 Versjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 2014/084638 Fv. 15 Øvre Vikelvbru Versjon 2013-06-24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer