MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 ÅRSBERETNINGEN 2014

3 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER STYRET I SRF 2014 VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2015 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRET I SRF FOR 2015

4 ÅRSBERETNINGEN 2014 STYRELEDERS BERETNING NY INNSIKT, NYE RETNINGER Kjære SRF- venner SRF året som snart er forbi har vært innholdsrikt. Tiden går fort og vi skal helst være i førersetet når det gjelder utviklingen innenfor de områdene våre medlemmer er opptatt av. Vi har gjort noen endringer for å tilpasse oss deres behov. Jeg ønsker å trekke frem noe av det som har vært våre viktigste oppgaver i året som ligger bak oss. Våre viktigeste oppgaver Gjennom det siste året har vi gjennomført fokusgrupper, en omfattende medlemsundersøkelse og vi har testet ut nye arrangementskonsepter. Vi har fått mange gode svar. Blant annet at hovedårsaken for medlemskap er faglig påfyll og inspirasjon. At SRF i stor grad innfrir forventninger medlemmene har for medlemskapet og at SRF oppleves i stor grad relevant. Flest mener at vi beskrives best som en arena for markedsføring og kommunikasjon, bare 18 % svarer salg. Om fremtidig tilbud ønsker flest korte faglige påfylls sekvenser, bare 5 % svarer sosiale arrangement. Disse tilbakemeldingene gir oss god hjelp i å ta de rette valgene for SRF fremover. Takk til alle som har tatt seg tiden til å delta på undersøkelsene. Hyggelig er det også at salg er det området som det er økende etterspørsel etter å sette på agendaen. Salgssymposiet hadde tidens deltakerantall siden oppstart. Kjekt er det også å se at de som deltok var svært fornøyd med foredragsholdere og relevans. Korte faglige kurs er noe annet som har vært etterspurt, og vi ønsker å hente inn profesjonelle foredragsholdere. og Bergens Tidende alle er med videre. I tillegg til disse er det Kelly Services og Sparebanken Vest som bidrar med fagkompetanse og økonomiske ressurser slik at vi kan videreutvikle SRF til beste for våre medlemmer. Videreutvikling av SRF På lik linje med våre medlemsbedrifter må vi fornye oss og henge med i utviklingen. I 2015 ser vi derfor frem til å få ny SRF-profil, nye nettsider og tilby nye konsepter i tillegg de de vi allerede vet våre medlemmer ønsker. Vi er strålende fornøyd med å ha fått dyktige selskaper blant våre medlemsbedrifter med oss i dette arbeidet. Anti som er Norges mest prisbelønte byrå i 2014, og som står bak blant annet Festspillene sin nye profil har kontaktet SRF med ønske om å få lov å bidra. Det samme har VIDI, som skal utvikle nye nettsider for oss. Det er også kjekt at vi har inngått et samarbeid med Euro Business School som sammen med oss skal stå bak et mye etterspurt forum for selgere. Første SRF Selgerforum arrangeres allerede til våren. Avslutningsvis ønsker jeg å takke et innovativt og inspirerende styre for et godt år! Stolt og kry! Og en ekstra takk for god innsats og viljen og evne til å ta SRF videre til Camilla og Hans. Og sist, men ikke minst: takk til alle våre medlemmer som hjelper oss å bli bedre og oppriktig ønsker å bidra til at SRF blir: Innsiktsfull, Inspirerende, innovativ og inkluderende! Med ønske om et godt SRF år! VIBEKE JOHANNESEN Styreleder SRF Samarbeidspartnere Gjennom høsten har vi forlenget samarbeidet med samtlige av våre samarbeidspartnere. Vi er takknemlig for at Brann, BI Bergen, Hansa, BKK 4

5 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER

6 ÅRSBERETNINGEN 2014 Q1 Januar - Mars BILDE Konsept SRF FagFrokost SRF FagFrokost SRF Bergen Markedssymposium SRF Den Gyldne Hane SRF Årsmøte SRF Kurs Tema Kan du bli en bedre leder? med Gullfjell consulting i Tenthuset Bergen Live og Bergen Fest hos DNB i Solheimsviken Stunt og fenomener effektivt eller bare gøy? på Magnus Barfot Reklameprisutdeling på Corner-teateret Årsmøte 2014 i Tårnsalen på Lysverket Innholdsmarkedsføring med Øystein Bonvik hos BT Q2 April- Juni Konsept SRF FagFrokost SRF/MF SRF Sosialt SRF FagFrokost med Kelly SRF Kurs SRF Sosialt Tema Forbrukerinnsikt med Brandity på Vil Vite Fremtidens markedsføring med MF og Kampanje på BI Bergen 17. mai frokost og prosesjon på Wesselstuen Stemmer det bedriften kommuniserer utad overens med ansattes virkelighetsbilde? Lær å bli en tydelig muntlig formidler av ditt budskap med Siri Lill Mannes på Litteraturhuset Sommeravslutning på Scandic Ørnen 6

7 Q3 Juli - September Konsept SRF FagFrokost SRF Innsikt Tema Bli inspirert av verdens beste kreative arbeider med CAPA på Magnus Barfot Suksesshistorien bak Årets bedrift 2014 med KIND på UNA Q4 Oktober - Desember BILDE Konsept SRF Lab SRF Bergen Salgsymposium SRF Kurs SRF FagFrokost SRF Sosialt Tema Nettverksbygging og idégenering på Urdihuset Hva skal til for å lykkes som selger i morgen? på BI Bergen 3 viktige digitale kommunikasjonstrender du må mestre med H-P Nygård-Hansen på Litteraturhuset Globale trender innenfor media og underholdningsbransjen med PwC Social Christmas Eating på SUMO 7

8 ÅRSBERETNINGEN 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE TIRSDAG 11. MARS 2014, KL LYSVERKET, TÅRNSALEN Konstituert daglig leder inntil avklaring er på plass, er Camilla Schütz. Hun kommer fra stillingen som marketingsjef i Sparebanken Vest. Styreleder gav all honnør til Hans Martin Opsal og styret for ekstra arbeidsbidrag som førte til et regnskapsmessig overskudd på tross av et krevende år. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder tar for gitt at de fremmøtte har lest beretningen, og det nikkes i salen. Styreleder går gjennom side for side og spør om det er kommentarer eller innsigelser. Det var ingen av delene, og årsberetningen for 2013 ble godkjent. ANTALL FREMMØTE: 33 STEMMEBERETTIGEDE: 26 REFERENT: CAMILLA SCHÜTZ ÅRSMØTET STARTET KL. 19:30 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Medlemskontigent Valg Styreleder Mette Mæhle ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Mette Mæhle foreslår seg selv. Til å underskrive protokoll: Gunnar Nilsen Før gjennomgangen av årsberetningen informerte styreleder om de viktigste oppgavene styret har jobbet med i Det ble spesielt trukket frem det arbeidet som har vært gjort med å få innsikt i hva våre medlemmer ønsker seg av SRF i fremtiden, og derigjen utvikling av ny strategi med utgangspunkt i medlemmenes ønsker. Videre ble det orientert om at som følge av Hanne-Lise Hammersland sin helsemessige situasjon har det blitt innvilget permisjon i påvente av en nærmere avklaring. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret fremla et regnskap for 2013 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2013 og styret fikk dermed full ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor trekker frem at regnskapet er enkelt å revidere og det har god dokumentasjon Revisor var også godt fornøyd med at regnskapet for SRF føres eksternt, og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Elisabeth Anfinsen Seim leser desisorenes beretning. Hun trekker frem det positive i at SRF har et godt aktivitetsnivå og en god aktivitet i sosiale medier. Beretningen ber likevel SRF være oppmerksom på at behovet for å møtes fysisk er noe av det som gjør SRF til et viktig nettverk. Det pekes på at selv om overskuddet er positivt er det nå det nye styrets hovedoppgave å gjenopprette et solid økonomisk overskudd. Et klart råd til styret er å sette av penger til 90 års jubileet og starte planleggingen for markeringen. Begge beretninger ble godkjent. 8

9 4. MEDLEMSKONTIGENT 2014 Medlemskontingenten for 2014 økes moderat blant de største bedriftsmedlemskapene. Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.400, ,- Firma ansatte 5.800, ,- Firma ansatte 8.950, ,- Firma over 200 ansatte , ,- 5. VALG Leder for valgkomiteen Vegard Sletten ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for Den bestod av Vegard Sletten, Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2012 Gunnar Nilsen. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomiteens innstilling var: STYRELEDER VIBEKE JOHANNESEN NESTLEDER KARSTEN REFSDAL STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR: ROGER HOLTHE OLSEN THERESE ANDVIK RYGG STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR: VELINE HØYLAND CARL-ERIK MICHALSEN (IKKE PÅ VALG) VARAMEDLEMMER: DANIEL SKOTHEIM INA STØLEN ØYVIND BOSKA DESIRORER: LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ METTE MÆLHE GUNNAR NILSEN VEGARD SLETTEN EIRIK HOKSTAD VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Mette Mæhle takket alle som satt i hennes styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlem Jannicke Hansen, og til Irene Leknessund for å ha stilt ekstra opp for SRF i Styrekjedet ble overrakt til Vibeke Johannesen som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. Prisen for 2013 gikk til Lysverket v/ Fredrik Sareoa Etter årsmøtet var det sosialt samvær med god mat og drikke i Tårnsalen. Signatur protokoll: REVISOR: ØYVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET: VIBEKE JOHANNESEN Gunnar Nilsen BERGEN 11. mars Camilla Schûtz 9

10 ÅRSBERETNINGEN 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemsskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangementkostnader (8) Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar og lignende Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs-og reklamekostnader Kontingenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER EGENKAPITAL/GJELD Varige driftsmidler (2) Egenkapital Kundefordringer Årets resultat Andre kortsiktige fordringer (3) Sum egenkapital (6) Bank/kasse Leverandørgjeld (1) SUM EIENDELER Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevantebestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2014 satt regnskapet ut til firma Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Dritsløsere, inventar o.l Sum Anskaffelseskost =Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger =Av og nedskrivninger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid 3 år NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Det er foretatt en avsetning for påregnelig tap lik kr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER De ansatte har lovpålagt innskuddspensjon OTP. Årets innbetaling føres som lønnskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordeling av mva-fradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital pr NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF driftet sekretariatet til Markedsforbundet frem til september. Dette utgjør en lønnskostnad på kr Inntekt på kr er ført under salgsinntekter. NOTE 8 Avsetning jubileum 2015 kr BERGEN 28. JANUAR 2014 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Vibeke Johannesen Styreleder Karsten Refsdal Styres nestleder Veline Høyland Styremedlem Therese Andvik Rygg Styremedlem Daniel Skotheim Styremedlem Roger H. Olsen Styremedlem 11

12 ÅRSBERETNINGEN 2014 MEDLEMS- STATISTIKK 2014* Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student *Fra 2014 regnes kun betalende medlemmer i medlemstallet Tidligere har også prøvemedlemmer vært medregnet REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE VIBEKE JOHANNESEN 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: VIBEKE JOHANNESEN METTE MÆHLE GUNNAR NILSEN VEGARD SLETTEN EIRIK HOKSTAD AKTIVA Innestående bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2014 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET VEGARD SLETTEN REGNSKAP BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler* ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL * Søknad fra Bergen Skog og Træplantingsselskap ble innvilget med kr ved årskiftet 2013/2014. Beløpet ble utbetalt i HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF VEGARD SLETTEN Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i

13 SRF fremmer dyktige talenter innen salg og markedsføring SRF-prisen til Lysverket v/ Fredrik Saroea Målet var å gjøre Bergen til en kul by å bo i. Det har han så absolutt gjort, sammen med sine dyktige medarbeidere. Bergen har i mange årtier lekket kulinarisk kompetanse til hovedstaden og til utlandet, vi håper og tror med dette at trenden er snudd sier juryen. Den Gyldne Hane Den store vinneren av Salgs- og Reklameforeningen i Bergens årlige reklamekåring, Den Gyldne Hane, ble Anti med Anti Grandpeople og Anti Design. Hele 8 priser stakk de av med under kåringen på Corner teateret. Årets unge selgerforbilde I stor konkurranse med andre dyktige selgere stakk Harald Harung, salgssjef i Nokas av med seieren og kunne tittulere seg som det aller første unge selgeforbilde som er kåret. Utdelingen fant sted under Salgssymposiet og pris, penger, heder og ære ble delt ut av Kelly Services. Stipend til årets markedsføringsstudent Henrik Lie Grønnland var beste avgangselev i markedsføring fra BI Bergen SRF delte ut et stipentd på kr til henrik under en stor markering med alle lærere, foreldre og elever tilstede. 13

14 ÅRSBERETNINGEN 2014 STYRET I SRF 2014 VIBEKE JOHANNESEN, STYRELEDER Daglig leder, Sportsklubben Brann KARSTEN REFSDAL, NESTLEDER Prosjektleder, Mediehuset Bergens Tidende VELINE HØYLAND Markedsansvarlig, Akvariet ROGER HOLTHE OLSEN Partner, NOR PR CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS DANIEL SKOTHEIM Merkevaresjef, Hansa Borg Bryggerier INA STØLEN Daglig leder, Brandity ØYVIND BOSKA Daglig leder, Boska Reklame AS THERESE ANDVIK RYGG Daglig leder, Happy Studio AS VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2015 STYRELEDER VELINE HØYLAND NESTLEDER ROGER HOLTHE OLSEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR INA STØLEN BEATHE KNUDSTAD-LOPEZ STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR THERESE ANDVIK RYGG (IKKE PÅ VALG) ØYVIND BOSKA VARAMEDLEMMER OLE KONRAD FJELDSTAD IVERSEN SILJE ULLA STEINSBU LARS PETTER MONGSTAD DESISORER ELISABETH SEIM JOHN MAGNAR BØE REVISOR LISBETH HOPE FRUGÅRD REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET HANS MARTIN OPSAL STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE: MEDLEMMER: VELINE HØYLAND (STYRELEDER 2015) VIBEKE JOHANNESEN METTE MÆHLE GUNNAR NILSEN VEGARD SLETTEN VARAMEDLEMMER: HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID BORGHILD FEET 14

15 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2015 Styreleder, Veline Høyland er markedsansvarlig på Akvariet i Bergen. Var tidligere sponsorsjef i Sparebanken Vest med hovedansvar for bankens konsernavtaler og aktivering av disse. Har og erfaring fra hotell, detaljhandel og kunstsalg. Veline har mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, personalforvaltning og ledelse. Nestleder, Roger Holthe Olsen er partner i NOR PR hvor han jobber med kommunikasjonsstrategier, analyse, PR og strategisk rådgivning. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen samt utvalgte fag innenfor retorikk og psykologi. I tillegg har han faget Strategisk ledelse fra Executive Master of Management ved BI og prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som førstekonsulent i NAV og som journalist i Megafon. Styremedlem, Therese Andvik Rygg er daglig leder i Happy Studo AS. Happy Studio er et utspring fra CreaCon, selskapet bak tv serien Vennebyen, der hun tidligere har jobbet som markedssjef i 2 år. Selskapet leverer 3D, animasjon, VFX og motion graphics, samt rådgivning på levende design og kommunikasjon i digitale medier. Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen med Bachelor i markedsføring, en rekke lederkurs og 2 år med grafisk design fra Norges Kreative Høyskole. Har tidligere jobbet 11 år som strategisk rådgiver i Oktan Bergen, er styremedlem i Mack ølbryggeri AS og Ludwig Styremedlem, Ina Stølen er daglig leder i Brandity Utdanning: MBA fra NHH, Executive Master Brand Management. Hun har en BA i International Corporate Communication fra AUP i Paris, samt fransk og italiensk språkstudier. Ina er partner og daglig leder i Brandity og jobber som strategisk rådgiver med fagansvar for innsikt. Hun har 14 års erfaring med kvalitative og kvantitative analysemetoder, strategisk merkerådgiving og fasilitering av strategiske prosesser. Hun har tidligere jobbet som markedsanalytiker hos Arkema Brand i Paris og som gründer av BrandMind i Bergen. Ina er prekvalifisert rådgiver av Innovasjon Norge, har styreerfaring fra egne selskap samt Lerpold AS og er gjesteforeleser på NHH og BI. Styremedlem, Øyvind Boska er daglig leder Boska Reklame as. Utdanning: Cand.mag + 4 år magistergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Praksis fra journalistikk og undervisning. Ansatt i Bates Bergen i års erfaring som tekstforfatter/ medeier i Resultat Reklamebyrå og DDB Needham. Eget byrå fra 1994 med merkevare, konseptutvikling og kommunikasjonsstrategi for bl.a.sats, Ulriken643, Wahwah, Sparebanken Sogn og Fjordane, MSD Animal Styremedlem, Beathe Knudstad- Lopez jobber som Branch Manager for Kelly Services i Bergen. Før dette har Beathe lang erfaring fra hotell og reiseliv fra ulike leder roller fra bl.a; Quality Hotel Edvard Grieg, Clarion Hotel Admiral og sist Radisson Blu Hotel Norge. Beathe har sin utdannelse fra Sveits og har et stort nettverk nasjonalt som internasjonalt fra sine ulike roller innen reiseliv. Varamedlem, Ole Konrad Fjeldstad Iversen er i dag partner i konsulentselskapet Euro Business School, med ansvar for marked og forretningsutvikling. Han har tidligere jobbet mange år i reiselivet, samt i Opplysningen 1881 som Utviklingsdirektør i Massemarked. Han har sin utdannelse fra Hotellhøgskolen i Stavanger og Handelshøyskolen BI. Ole Konrad har lang erfaring med å utvikle selskaper med Varamedlem, Silje Ulla Steinsbu, salgssjef i Mediehuset Bergens Tidende. Har tidligere jobbet som key account manager og digital rådgiver i samme selskap. Har gjennomført Schibsteds Sales Management program. Øvrig yrkeserfaring i hovedsak innen salg og markedsføring, blant annet som prosjektleder/konsulent i reklamebyrået Konvoi. Utdannet ved Handelshøyskolen BI med en Bachelor of Management, samt enkeltkurs i forbrukeratferd og markedsøkonomi. Varamedlem, Lars Petter Mongstad er Senior Account Manager i Sportsklubben Brann. Utdannet med bachelorgrad i markedskommunikasjon fra Curtin University i Perth og BI Bergen. Før sine seks år i Brann, har han mest erfaring fra salg av digital markedsføring. Han har god erfaring med salg og oppfølging av både SMB kunder og større kunder. 15

16 ÅRSBERETNINGEN 2014 Små og store begivenheter 16

17 17

18 SAMARBEIDSPARTNERE

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer