STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2012 STYRET I SRF 2013 VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2014 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRET I SRF FOR 2014

3 4 ÅRSBERETNING 2013 S T Y R E L E D E R S B E R E T N I N G REFERAT FRA ÅRSMØTET ÅRSBERETNING STYRELEDERS BERETNING NY INNSIKT, NYE RETNINGER REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF TORSDAG 14. MARS 2013, KL BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN Kjære SRF- medlemmer 2013 har vært et krevende, men spennende år for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Vi har gjennomført 28 arrangementer og kurs for mer enn deltakere. Dette er ingen liten bragd tatt i betraktning en krevende ressurssituasjon. En stor takk til både administrasjon, styre, våre engasjerte samarbeidspartnere og våre medlemmer som har gjort dette mulig. Styrker vår faglige profil Rekruttering av nye medlemsbedrifter har vært et viktig fokusområde i I en stadig travlere hverdag, blir konkurransen om medlemmenes tid tøffere. Vi må til enhver tid sørge for at tilbudet vårt er topp aktuelt og verdt å bruke tiden på. Dette er selve grunnlaget for vår eksistens og vår fremtidige rekruttering. Vi må være i kontinuerlig utvikling og lese kompetansebehovet blant både eksisterende og potensielle nye medlemmer. Denne høsten igangsatte vi derfor en viktig kartlegging av hva som er de viktigste kriteriene for medlemskap i SRF. Gjennom en kvalitativ undersøkelse har vi intervjuet både medlemmer og ikke-medlemmer. Tilbakemeldingene har gitt oss verdifull innsikt og et godt grunnlag for nye strategiske retningslinjer for foreningen. Våre medlemsbedrifter opplever et økende kompetansekrav. Endringstakten innenfor markedskommunikasjon, salg og reklame er høy ikke minst når det gjelder sosiale medier. En klar konklusjon fra undersøkelsene i høst, er at vi skal ytterligere styrke vår faglige profil for å møte dette kompetansebehovet. Vårt overordnede mål er å heve medlemmenes faglige kompetanse Ny daglig leder SRFs daglige leder Hanne-Lise Hammersland har vært sykemeldt store deler av året. Vi har satt pris på hennes åpenhet og konstruktivitet i denne situasjonen. Av hensyn til foreningen søkte hun i vinter om ett års permisjon fra stillingen i påvente av en nærmere helsemessig avklaring. Hans Martin Opsal fortjener honnør for at han i lange perioder har påtatt seg dobbelt sett med oppgaver. Også styret har bidratt med ekstra innsats for å avhjelpe situasjonen. Som følge av Hanne-Lises permisjonssøknad, igangsatte vi i november søk etter ny daglig leder i et vikariat på ett år, men med mulighet for fast stilling. Vi mottok søknader fra en rekke høyt kvalifiserte kandidater, og er svært tilfreds med tilsettingen av Camilla Schütz som hadde sin første arbeidsdag 3. mars. Camilla kommer fra stillingen som marketingsjef i Sparebanken Vest og bringer med seg verdifull kompetanse inn i SRF. God økonomisk drift Også i 2013 har vi oppnådd et regnskapsmessig overskudd, og vi kan med glede konstatere at foreningens økonomi er solid. Dette setter oss i stand til å sikte enda høyere når det gjelder fremtidige medlemsarrangementer ikke minst i 2015 når SRFs 90-årsjubileum skal markeres. Høstens medlemsundersøkelser og strategiarbeid har munnet ut i overordnede målsettinger som det nye styret og administrasjonen skal kvantifisere og arbeide videre med. Jeg vil takke for følget gjennom fem svært berikende år i SRF-styret, og ønsker både administrasjonen og det nye styret lykke til med videre arbeid. TUSEN TAKK! Styreleder SRF SRF kurs, 6. juni - Kommuniser mer effektivt på Facebook ANTALL FREMMØTE: 30 STEMMEBERETTIGEDE: 26 REFERENT: IRENE LEKNESSUND ÅRSMØTET STARTET KL. 18:00 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Styrets forslag til kontingent for Valg Styreleder Gunnar Nilsen ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Gunnar Nilsen Til å underskrive protokoll: Vegard Sletten. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om de viktigste oppgavene styret har jobbet med i Det ble det spesielt fremhevet at Den Gyldne Hane, det nye konseptet SRF Spotlight, foreningens tilstedeværelse på sosiale medier og økonomi har vært fokusområder. Styreleder ga honnør til styret som i 2012 har vært svært operativ i forhold til oppgaver. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen og ba de fremmøtte om å kommentere denne. Det ble foreslått at bildene som presenteres sammen med medlemsmøter og arrangementer blir tekstet, slik at det fremkommer hvilket arrangement bildet er tatt fra. Avtroppende og påtroppende styreledere bifalte forslaget, og vil endre dette til årsberetningen for Det nye styret oppfordres til i løpet av 2013 å ta stilling til hvordan Bergensfondet skal styres i framtiden. Årsberetningen for 2012 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret fremla et regnskap for 2012 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2012 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor var godt fornøyd med at regnskapet for SRF føres eksternt og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Styreleder Gunnar Nilsen leste desisorenes beretning i desisorenes fravær. Desisorene var godt fornøyd med driften av foreningen spesielt fremhevet ble SRFs tilstedeværelse på Facebook og Twitter som positivt. De påpekte også i sin beretning at styret måtte fortsette å rette fokus på medlemsverving. Begge beretninger ble godkjent.

4 6 ÅRSBERETNING 2013 R E F E R AT F R A Å R S M Ø T E T REFERAT FRA ÅRSMØTET ÅRSBERETNING STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2013 VilVite På årsmøtet for 2011 fikk styret aksept fra de stemmeberettigede til å endre vedtekt 5 i SRFs vedtekter slik at styret får mulighet til å regulere kontingenten innenfor KPI uten godkjenning fra årsmøtet. For 2013 blir kontingenten uendret for personlige medlemmer, studenter og pensjonister. For firma under 10 ansatte, mellom 10 og 50 og mellom 50 og 200 ansatte er kontingentøkningen kr 50. For firma større en 200 ansatte er kontingentøkningen kr 100. Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.350, ,- Firma ansatte 5.750, ,- Firma ansatte 8.900, ,- Firma over 200 ansatte , ,- 6. VALG Leder for valgkomiteen Vegard Sletten ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for Den bestod av Vegard Sletten, Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2012 Gunnar Nilsen. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomiteens innstilling var: STYRELEDER NESTLEDER VIBEKE JOHANNESEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN CARL-ERIK MICHALSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR (IKKE PÅ VALG) KARSTEN REFSDAL VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER TIL STYRET JANICKE HANSEN DANIEL SKOTHEIM THERESE RYGG DESISORER LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANTER TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Gunnar Nilsen takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlem Pål Erik M. Michelsen. Styrekjedet ble overrakt til Mette Mæhle som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. Prisen for 2012 gikk til Bybanen ved Bybanen Utvikling og Skyss. Etter årsmøtet var det sosialt samvær med god mat og drikke i BTs kantine. SRF juleavslutning SRF juleavslutning Monika Heldal BERGEN 14. mars 2013 Vegard Sletten

5 8 ÅRSBERETNING 2013 MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER september DIGITROLL Tema: Den digitale revolusjonen Sted: Radisson Blue Hotel Norge 95 deltakere ÅRSBERETNING Bergen Markedssymposium Den digitale utviklingen har ført til at folk kommuniserer og forholder seg til informasjon på nye måter. Mange kaller det en digital revolusjon. For å lykkes handler det om å forstå disse endringene og innarbeide digitale verdier og strategier i sin virksomhet. 17. september KELLY Tema: Videreutvikling av ansatte Sted: Scandic Bergen City 55 deltakere Hvor mye fokuserer du på videreutvikling og læring for å motivere de ansatte til å bli? Resultater fra Kelly Global viser at 65% av arbeidstakerne i Norge søker aktivt eller vurderer videreutdanning. Frokostklubben - Kelly 1. oktober ACAPO Tema: Beskytter du bedriftens viktigste verdier? Sted: Acapo, Strandgaten 22 deltakere Frokostklubben Apsis FROKOSTKLUBBEN: 16. januar VILVITE Tema: Teamutvikling Sted: VilVite 99 deltakere Foredragsholdere: Hukommelsesmester Ola Kåre Risa og mentallisten Mikael Hedne, Teamutvikling Access Coaching På årets første frokostmøte tok VilVite for seg teamutvikling, mentalisme og kurs i hukommelse. 6. mars BERGENFEST Tema: Bergenfest/Bergen Live Sted: DNB Lars Hillesgt deltakere Også i år presenterte Frank Nes med medarbeidere årets program for Bergen Live og Bergen Fest. Nysatsingen på eventmarkedet i 2013 ble også presentert. 7. mai TIBE Tema: De digitale muligheter Sted: Scandic Hotel Neptun 127 deltakere Tibe Bergen, sammen med sin samarbeidspartner, gav konkrete tips om hvordan man kan tydeliggjøre sin merkevare på tvers av alle kanaler og møte kundene på deres egne premisser. 11. juni BI BERGEN Tema: Selgerutvikling -Spiller det noen rolle? Sted: BI Marineholmen 135 deltakere Foredragsholdere var høyskolelektor på BI Geir Knudsen og Executiv Master Frede Farsund. Det kommer an på hva du sier, og hvordan du sier det. Det personlige salg sin rolle i organisasjoner. Temaet inngår i et bachelorprogram på BI. Svært mange bedrifter lar ofte være å forsikre immaterielle verdier som design, varemerke eller selve oppfinnelsen/ideen som bedriften bygger på. Dette til tross for at disse ofte står for 80% av verdiene i bedriften. Fra Acapo deltok Kjersti Rogne og Børge Andre Hilden. 15. oktober APSIS Tema: E-postmarkedsføring 2014 Sted: Radisson Blu Hotel Norge 125 deltakere Apsis ga gode råd om å utvikle og forbedre markedsføringen for å få bedre resultater i Innføring i aktuelle treder, undersøkelser og kreative ideer som kan være til inspirasjon, ble også gjennomgått. MARKEDSSYMPOSIUM 2013: 10. februar Tema: Suksess Sted: Magnus Barfot kino 145 deltakere Tradisjonen tro loset Høyskolelektor ved BI, Morten William Knudsen, oss gjennom dagen. Foredragsholdere på Markedssymposiet: Anna Kirah: Innovation in the age of turbulenz. Nils Petter Nordskar: Tusen og enda en natt om å lykkes med ideer. Yngve Dahle: Fra ide til god butikk. Mark Grandy: Innovational design. Kine Camilla Tøften: Slik fikk vi nordmenn til å teste frokosten sin på nett. Svein Ove Søreide: Media City Bergen Den nye innovasjonsklyngen. Marius Jensen: Den moderne folkeligheten.

6 10 ÅRSBERETNING 2013 M E D L E M S M Ø T E R MEDLEMSMØTER ÅRSBERETNING Den Gyldne Hane Bakedag hos Møllerens DEN GYLDNE HANE: 10. februar Tema: Reklameprisutdeling Sted: Grand Selskapslokaler 189 deltakere Salgs og Reklameforeningen i Bergen kårer hvert år de beste reklamearbeidene som er laget i Bergen. Konkurransen høster stor prestisje bland reklamebyråene og har medvirket til en generell kvalitetsheving av arbeid som produseres. Konkurransen gjennomføres hvert år i februar, og det konkurreres om 16 priser. Arrangementet ble i 2013 arrangert for 6. gang. NeoLab fikk fem priser og Knowit Reaktor fikk fire priser. Orangeriet ble tildelt juryens ærespris for sitt arbeid for kjøpesenteret Galleriet. Norges kreative fagskole vant prisen for beste studentarbeid. Keyteq fikk to priser for beste digitale annonser og MK vant pris for beste film. Haltenbanken vant pris for trykte medier. Konferansierer var Christoffer Schjelderup og Grim Moberg Juryen besto av: Finn Christian Eidem Knudsen, DDB Oslo, (juryleder) Thomas Lein, Heydays Oslo Sebastian Eikemo Prestø, Try/Apt Oslo Christian Bråthen-Nordland, Recommended Kristiansand Tone Haugland, NesttunSenteret/Askøy Senter (kunderepresentant) BERGEN SALGSSYMPOSIUM 29. oktober Tema: Skal du skape lønnsomhet må du selge. Konferansier: Stig Bergen Mathisen Sted: BI Bergen Marineholmen 139 deltakere Anders Gustafsson: Kjøpsbeslutninger Giorgeo Sangiorgi: Internasjonalt salg Trond Haukedal: Mestring av vanskelige salgssituasjoner Alf Helge Halland: Salg uten støtte av reklame Edgar Valdmanis: Jobbe med nettverk B2B Per Leidenfelt: Retorikken er verktøy i salg KULTURTILBUD: 12. januar DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Et dukkehjem 2 og 3. april DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Kalenderpikene 4. august KULTUROPERATØRENE Forestilling: Kaptein Knurr og Mareminemysteriet 1. og 4. oktober DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Robin Hoods hjerte 20. november DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Lilli Valentin 5. desember SJØFORSVARETS MUSIKKORPS Swinging Christmas, Grieghallen SOSIALE ARRANGEMENTER: 24. januar SRF SPOTLIGHT Spotlighter: Henrik Lie-Nielsen, Knowit Reaktor Sted: Contra Bar 62 deltakere Grunder Henrik Lie-Nilsen fortalte om sin lidenskapelige skapervilje og sin tøffe tid som gründer og ikke minst veien fra start til suksess. For han var det å være i Bergen en avgjørende suksessfaktor. 17. mai 17. MAIFROKOST Sted: Wesselstuen 100 deltakere 100 SRFere med familie og venner samlet seg på Wesselstuen til frokost. Styreleder Mette Mæhle holdt tale for dagen. Frokostdeltakerne og flere andre gikk i hovedprosesjonen. Temaet denne gangen var oppkjøp av Bergensbedrifter med fokus på Orkla sitt oppkjøp av Toro/Rieber. Vi fikk hederlig omtale og god respons fra folk langs løypen, men oppnådde ikke pris denne gangen. 22. mai SRF SPOTLIGHT Tema: Hvordan nå toppen raskt i ung alder? Sted: Contra Bar Spotlighter: Linn H. Eidsheim, Wikborg og Rein Intervjuer: Stein Jakobsen. 41 deltakere Linn Eidsheim er blitt partner på rekordtid i et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Det handler om tøffe valg mellom karriere, fritid og familie, og litt om en spolert toppidrettskarriere. 12. juni SOMMERAVSLUTNING Sted: Babel 91 deltakere Sommeravslutningen ble gjennomført på byens nyeste utested, Babel på hotell Norge. Deltakerne ble spandert lett servering og drikke til maten. Stemningen var høy. 3. oktober SRF SPOTLIGHT Sted: Contra Bar Spotlighter: Fredrik Saroea, Datarock Intervjuer: Einar Engelen Engelstad 51 deltakere I løpet av de siste 13 år har Fredrik Saroea turnert sammen med Datarock i inn- og utland, og har holdt over 1000 konserter. Mindre kjent er det faktum at han er dyktig på markedsføring og merkevarebygging. Intervjuet fokuserte på hva som driver og motiverer ham, og hva som skal til for å lykkes i en konkurranseutsatt bransje. 17. okt. og 7. nov. HANSA BORG BRYGGERIER Sted: Hansa, Kokstad 30 deltakere/25 deltakere Faglig og sosial sammenkomst som startet med omvisning i anlegget hvor det også ble servert mat og drikke. Deretter var det foredrag med øleksperten Sverre Strømmen om smaking av øl, øl i mat og øl til mat.

7 12 ÅRSBERETNING 2013 MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER ÅRSBERETNING Frokostklubben Vilvite Bergen Markedssymposium 21. november SRF SPOTLIGHT Spotlighter: Eirik Hokstad, Sorbonne Intervjuer: Frode Baunes Sted: Contra Bar 43 deltakere Frokostklubben Bergen Live Tross sin unge alder har Eirik Hokstad utviklet en rekke konsepter både innenfor eiendom og uteliv. Hva motiverer ham og hvordan klarer han å etablere seg i bransjer med svært mange etablerte aktører? 3. desember BAKEDAG MØLLERENS Sted: Møllerens Godvik 87 deltakere For 7. år på rad ble bakedagen hos Mølleren gjennomført. Både små og store fikk fylt opp sine kakebokser. Barna fikk brus og deltakerne fikk med seg hjem noen av Møllerens produkter. 11. desember JULEAVSLUTNING Sted: Clarion Hotel Admiral 112 deltakere Juleavslutningen ble denne gang holdt på Clarion Hotel Admiral. Deltakerne ble servert nydelig tapas, drikke og musikalsk underholdning. Stemningen var høy og nye nettverk ble knyttet. Bergen Markedssymposium KURS: 6. juni IPROSPECT v/espen GRIMMERT Tema: Hvordan øke effekten av Facebookkommunikasjonen Sted: Bergens Tidende, Krinkelkroken 65 deltakere Tema på dette kurset var hvordan man kunne optimalisere tilstedeværelse på Facebook og LinkedIn. 5. des. IPROSPECT v/espen GRIMMERT Tema: Slik blir du bestevenn med Google Sted: Bergens Tidende, Krinkelkroken 41 deltakere På dette kurset var temaet Google, som har gjort store endringer i søkelogeritmen sin.

8 14 ÅRSBERETNING 2013 R E G N S K A P O G B U D S J E T T NOTER ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangementkostnader Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar ol Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs og reklamekostnader Kontigenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansintekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2013 satt regnskapet ut til Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varig driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Driftsløsøre, inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivinger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivinger NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre forandringer føres i balanse til pålydende etter fradrag for avsetting til påregnelig tap. Det er ikke foretatt tapsavsetning pr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER De ansatte har lovpålagt innskuddspensjon OTP. Årets innbetaling føres som lønnskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordelingen av mva - fradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital per NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF drifter sekretariatet til Markedsforbundet. Dette utgjør en lønnskostnad på Inntekt på kr er ført under salgsinntekter. EIENDELER Varige driftsmidler (2) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer (3) Bank/kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL / GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital (6) Leverandørgjeld (1) Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITTAL Økonomisk levetid BERGEN 28. JANUAR 2014 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Mette Mæhle Styreleder Karsten Refsdal Styremedlem 3 år Vibeke Johannesen Styres nestleder Carl-Erik Michalsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Roger H. Olsen Styremedlem

9 16 ÅRSBERETNING 2013 S TAT I S T I K K SRF-PRISEN ÅRSBERETNING MEDLEMS- STATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2012 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET SRF-PRISEN 2012 UTDELT PÅ ÅRSMØTET I SRF 14. MARS 2013 REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS JURY, KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv REGNSKAP FOR BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler* 0 0 ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET AKTIVA Innestående i bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL * Søknad fra Bergen Skog og Træplantingsselskap ble innvilget med kr ved årskiftet 2013/2014. Beløpet ble utbetalt i HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komitéen i SRF prisen 2012 Vinneren har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning, og i tråd med SRF-prisen`s statutter er det utvist: Høy faglig standard Sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. SRF Prisen for 2012 gikk til Bybanen i Bergen v/bybanen Utbygging og Skyss. Bybanen er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen. Juryens begrunnelse: Juryen mener at Bybanen har lykkes innenfor de fleste områder man kan definere som markedsføring. Prosjektet har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging i tillegg til markedsføring rettet mot trafikantene. Alt fra uniformer, plattformer, billettautomater og vogner er gjennomført med god form, farge og materialbruk som til sammen utgjør en helhetlig design. Kunstprosjektet langs linjen bidrar ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter. Bybanen Utbygging og Skyss har i samarbeid med reklame- og designbyrået Orangeriet utviklet og gjennomført flere meget vellykkede reklamekampanjer for Bybanen som har vært nominert til en rekke reklamepriser. Presseoppslag og annen omtale er også i hovedsak entydig på at bybanen i Bergen er blitt en suksess. Den store tilstrømningen av trafikanter gir de samme signaler. I sum så er det ingen tvil om at målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling så langt har vært vellykkede. Det foregår allerede en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs hele banetraseen. SRF-PRIS KOMITEEN I 2012 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD GUNNAR NILSEN. JURYFORMANN

10 18 ÅRSBERETNING 2013 S T Y R E T VALGKOMITEEN ÅRSBERETNING STYRET I SRF 2013 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2014 (STYRELEDER SRF) Daglig leder, Alf Gundersen VIBEKE JOHANNESEN (NESTLEDER SRF) Salgssjef bedrift, Sportsklubben Brann JANICKE HANSEN Melli Markedsressurs VELINE HØYLAND Sponsorsjef, Sparebanken Vest DANIEL SKOTHEIM Merkevaresjef, Hansa Borg Bryggerier VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2014 STYRELEDER VIBEKE JOHANNESEN NESTLEDER KARSTEN REFSDAL STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN THERESE ANDVIK RYGG STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR VELINE HØYLAND CARL-ERIK MICHALSEN, (IKKE PÅ VALG) VARAMEDLEMMER INA STØLEN DANIEL SKOTHEIM ØYVIND BOSKA DESISORER LARS-HENRIK BERGE, ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET VIBEKE JOHANNESEN THERESE ANDVIK RYGG Markedssjef, CreaCon Entertainment AS CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS KARSTEN REFSDAL Prosjektleder, Mediehuset Bergens Tidende ROGER HOLTHE OLSEN Partner, NOR PR STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE: MEDLEMMER: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE VARAMEDLEMMER: HAROLD SLETTEN BERITH SILDEN KNUT ESPELID Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann). Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen. I Brann er hun en del av ledergruppen og er ansvarlig for et team på 4 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Karsten Refsdal Jobber i administrasjonen hos Bergens Tidende med forretningsutvikling og konserninitiativ. Han har tidligere jobbet som produktsjef i samme mediehus samt produktutvikler hos Norgesmøllene AS. Karsten har en master i markedsføring fra EADA i Barcelona samt en bachelor i samme felt fra BI. Veline Høyland er sponsorsjef i Sparebanken Vest hvor hun arbeider med aktivering og utnyttelse av konsernsponsoratene samt ansvarlig for utvikling og oppfølging av bankens sponsorstrategi mm. Hun har Mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, Personalforvaltning og ledelse og fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH mm. Hun har erfaring fra hotell (kurs og konferanse), detaljhandel og har tidligere drevet kunstgalleri med hovedfokus på salg av bildekunst. Carl-Erik Michalsen (CMO i TicketCo Norge AS). Carl-Erik har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI med Bachelor i markedsføring. Senere har han gjennomført Master of Management studier i økonomi for beslutningstakere. Han er i dag en av gründerne i Bergenselskapet TicketCo. Roger Holthe Olsen er partner i NOR PR hvor han jobber med PRog medierådgivning og utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategier. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som konsulent i NAV og som journalist i gateavisen Megafon. Daniel Skotheim (Merkevaresjef Hansa Borg Bryggerier). Utdannet Siviløkonom fra NHH, med utveksling og erfaring fra Monash University Melbourne, Australia og fra Boston University, USA. Daniel er en ekte bergenser, men jobbet og bodde i Oslo etter endt utdanning. Der har han erfaring fra Microsoft selskapet Fast Search & Transfer, og fra stillingen som Produktsjef i NetCom. Han jobber nå i Hansa Borg og har ansvaret for merkevarene Olden og Schweppes, samt lokale og nasjonale brusmerker under Hansa Borg paraplyen. Therese Andvik Rygg (Markedssjef CreaCon Entertainment AS). Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen. Hun sitter i ledergruppen og er ansvarlig for marked/pr. CreaCon er selskapet bak barnetv- serien «Vennebyen». Serien er solgt til 185 land og animasjonsserien bare fortsetter å vokse. Therese er ansvarlig for merkevarebygging i det Nordiske markedet, samt UK. Ina Stølen Daglig leder i Brandity Utdanning: MBA fra NHH, Executive Master Brand Management. Hun har en BA i International Corporate Communication fra AUP i Paris, samt fransk og italiensk språkstudier. Ina er partner og daglig leder i Brandity og jobber som strategisk rådgiver med fagansvar for innsikt. Hun har 14 års erfaring med kvalitative og kvantitative analysemetoder, strategisk merkerådgiving og fasilitering av strategiske prosesser. Hun har tidligere jobbet som markedsanalytiker hos Arkema Brand i Paris og som gründer av BrandMind i Bergen. Ina er prekvalifisert rådgiver av Innovasjon Norge, har styreerfaring fra egne selskap samt Lerpold AS og er gjesteforeleser på NHH og BI. Øivind Boska Daglig leder Boska Reklame as. Utdanning: Cand.mag + 4 år magistergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Praksis fra journalistikk og undervisning. Ansatt i Bates Bergen i års erfaring som tekstforfatter/medeier i Resultat Reklamebyrå og DDB Needham. Eget byrå fra 1994 med merkevare, konseptutvikling og kommunikasjonsstrategi for bl.a.sats, Ulriken643, Wahwah, Sparebanken Sogn og Fjordane, MSD Animal Health og Sorbonne.

11 SAMARBEIDSPARTNERE Strategisk og langsiktig merkevarebygging er et viktig satsingsområde for BKK. Gjennom vårt samarbeid med SRF har vi tilgang til relevante kurs og seminarer, samtidig som vi medvirker til et viktig regionalt nettverk med erfaring fra ulike bransjer. Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen. Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Som Vestlandets største webbaserte kommunikasjonshus er vi faglig begeistret for SRF, som jobber iherdig for å løfte medlemmenes kunnskaper om kommunikasjon, nye kanaler og sosiale medier. Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet.

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år.

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år. Nr.. 2-2003 Kjære SRF-venn! Vårens aktiviteter er ferdig avviklet, og vi kan se tilbake på mange hyggelige - og ikke minst nyttige stunder sammen. Vi begynte "i skyene" med SAS, så druknet vi nesten hos

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer