STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2012 STYRET I SRF 2013 VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2014 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRET I SRF FOR 2014

3 4 ÅRSBERETNING 2013 S T Y R E L E D E R S B E R E T N I N G REFERAT FRA ÅRSMØTET ÅRSBERETNING STYRELEDERS BERETNING NY INNSIKT, NYE RETNINGER REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF TORSDAG 14. MARS 2013, KL BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN Kjære SRF- medlemmer 2013 har vært et krevende, men spennende år for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Vi har gjennomført 28 arrangementer og kurs for mer enn deltakere. Dette er ingen liten bragd tatt i betraktning en krevende ressurssituasjon. En stor takk til både administrasjon, styre, våre engasjerte samarbeidspartnere og våre medlemmer som har gjort dette mulig. Styrker vår faglige profil Rekruttering av nye medlemsbedrifter har vært et viktig fokusområde i I en stadig travlere hverdag, blir konkurransen om medlemmenes tid tøffere. Vi må til enhver tid sørge for at tilbudet vårt er topp aktuelt og verdt å bruke tiden på. Dette er selve grunnlaget for vår eksistens og vår fremtidige rekruttering. Vi må være i kontinuerlig utvikling og lese kompetansebehovet blant både eksisterende og potensielle nye medlemmer. Denne høsten igangsatte vi derfor en viktig kartlegging av hva som er de viktigste kriteriene for medlemskap i SRF. Gjennom en kvalitativ undersøkelse har vi intervjuet både medlemmer og ikke-medlemmer. Tilbakemeldingene har gitt oss verdifull innsikt og et godt grunnlag for nye strategiske retningslinjer for foreningen. Våre medlemsbedrifter opplever et økende kompetansekrav. Endringstakten innenfor markedskommunikasjon, salg og reklame er høy ikke minst når det gjelder sosiale medier. En klar konklusjon fra undersøkelsene i høst, er at vi skal ytterligere styrke vår faglige profil for å møte dette kompetansebehovet. Vårt overordnede mål er å heve medlemmenes faglige kompetanse Ny daglig leder SRFs daglige leder Hanne-Lise Hammersland har vært sykemeldt store deler av året. Vi har satt pris på hennes åpenhet og konstruktivitet i denne situasjonen. Av hensyn til foreningen søkte hun i vinter om ett års permisjon fra stillingen i påvente av en nærmere helsemessig avklaring. Hans Martin Opsal fortjener honnør for at han i lange perioder har påtatt seg dobbelt sett med oppgaver. Også styret har bidratt med ekstra innsats for å avhjelpe situasjonen. Som følge av Hanne-Lises permisjonssøknad, igangsatte vi i november søk etter ny daglig leder i et vikariat på ett år, men med mulighet for fast stilling. Vi mottok søknader fra en rekke høyt kvalifiserte kandidater, og er svært tilfreds med tilsettingen av Camilla Schütz som hadde sin første arbeidsdag 3. mars. Camilla kommer fra stillingen som marketingsjef i Sparebanken Vest og bringer med seg verdifull kompetanse inn i SRF. God økonomisk drift Også i 2013 har vi oppnådd et regnskapsmessig overskudd, og vi kan med glede konstatere at foreningens økonomi er solid. Dette setter oss i stand til å sikte enda høyere når det gjelder fremtidige medlemsarrangementer ikke minst i 2015 når SRFs 90-årsjubileum skal markeres. Høstens medlemsundersøkelser og strategiarbeid har munnet ut i overordnede målsettinger som det nye styret og administrasjonen skal kvantifisere og arbeide videre med. Jeg vil takke for følget gjennom fem svært berikende år i SRF-styret, og ønsker både administrasjonen og det nye styret lykke til med videre arbeid. TUSEN TAKK! Styreleder SRF SRF kurs, 6. juni - Kommuniser mer effektivt på Facebook ANTALL FREMMØTE: 30 STEMMEBERETTIGEDE: 26 REFERENT: IRENE LEKNESSUND ÅRSMØTET STARTET KL. 18:00 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Styrets forslag til kontingent for Valg Styreleder Gunnar Nilsen ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Gunnar Nilsen Til å underskrive protokoll: Vegard Sletten. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om de viktigste oppgavene styret har jobbet med i Det ble det spesielt fremhevet at Den Gyldne Hane, det nye konseptet SRF Spotlight, foreningens tilstedeværelse på sosiale medier og økonomi har vært fokusområder. Styreleder ga honnør til styret som i 2012 har vært svært operativ i forhold til oppgaver. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen og ba de fremmøtte om å kommentere denne. Det ble foreslått at bildene som presenteres sammen med medlemsmøter og arrangementer blir tekstet, slik at det fremkommer hvilket arrangement bildet er tatt fra. Avtroppende og påtroppende styreledere bifalte forslaget, og vil endre dette til årsberetningen for Det nye styret oppfordres til i løpet av 2013 å ta stilling til hvordan Bergensfondet skal styres i framtiden. Årsberetningen for 2012 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret fremla et regnskap for 2012 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2012 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor var godt fornøyd med at regnskapet for SRF føres eksternt og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Styreleder Gunnar Nilsen leste desisorenes beretning i desisorenes fravær. Desisorene var godt fornøyd med driften av foreningen spesielt fremhevet ble SRFs tilstedeværelse på Facebook og Twitter som positivt. De påpekte også i sin beretning at styret måtte fortsette å rette fokus på medlemsverving. Begge beretninger ble godkjent.

4 6 ÅRSBERETNING 2013 R E F E R AT F R A Å R S M Ø T E T REFERAT FRA ÅRSMØTET ÅRSBERETNING STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2013 VilVite På årsmøtet for 2011 fikk styret aksept fra de stemmeberettigede til å endre vedtekt 5 i SRFs vedtekter slik at styret får mulighet til å regulere kontingenten innenfor KPI uten godkjenning fra årsmøtet. For 2013 blir kontingenten uendret for personlige medlemmer, studenter og pensjonister. For firma under 10 ansatte, mellom 10 og 50 og mellom 50 og 200 ansatte er kontingentøkningen kr 50. For firma større en 200 ansatte er kontingentøkningen kr 100. Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.350, ,- Firma ansatte 5.750, ,- Firma ansatte 8.900, ,- Firma over 200 ansatte , ,- 6. VALG Leder for valgkomiteen Vegard Sletten ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for Den bestod av Vegard Sletten, Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2012 Gunnar Nilsen. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomiteens innstilling var: STYRELEDER NESTLEDER VIBEKE JOHANNESEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN CARL-ERIK MICHALSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR (IKKE PÅ VALG) KARSTEN REFSDAL VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER TIL STYRET JANICKE HANSEN DANIEL SKOTHEIM THERESE RYGG DESISORER LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANTER TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Gunnar Nilsen takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlem Pål Erik M. Michelsen. Styrekjedet ble overrakt til Mette Mæhle som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. Prisen for 2012 gikk til Bybanen ved Bybanen Utvikling og Skyss. Etter årsmøtet var det sosialt samvær med god mat og drikke i BTs kantine. SRF juleavslutning SRF juleavslutning Monika Heldal BERGEN 14. mars 2013 Vegard Sletten

5 8 ÅRSBERETNING 2013 MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER september DIGITROLL Tema: Den digitale revolusjonen Sted: Radisson Blue Hotel Norge 95 deltakere ÅRSBERETNING Bergen Markedssymposium Den digitale utviklingen har ført til at folk kommuniserer og forholder seg til informasjon på nye måter. Mange kaller det en digital revolusjon. For å lykkes handler det om å forstå disse endringene og innarbeide digitale verdier og strategier i sin virksomhet. 17. september KELLY Tema: Videreutvikling av ansatte Sted: Scandic Bergen City 55 deltakere Hvor mye fokuserer du på videreutvikling og læring for å motivere de ansatte til å bli? Resultater fra Kelly Global viser at 65% av arbeidstakerne i Norge søker aktivt eller vurderer videreutdanning. Frokostklubben - Kelly 1. oktober ACAPO Tema: Beskytter du bedriftens viktigste verdier? Sted: Acapo, Strandgaten 22 deltakere Frokostklubben Apsis FROKOSTKLUBBEN: 16. januar VILVITE Tema: Teamutvikling Sted: VilVite 99 deltakere Foredragsholdere: Hukommelsesmester Ola Kåre Risa og mentallisten Mikael Hedne, Teamutvikling Access Coaching På årets første frokostmøte tok VilVite for seg teamutvikling, mentalisme og kurs i hukommelse. 6. mars BERGENFEST Tema: Bergenfest/Bergen Live Sted: DNB Lars Hillesgt deltakere Også i år presenterte Frank Nes med medarbeidere årets program for Bergen Live og Bergen Fest. Nysatsingen på eventmarkedet i 2013 ble også presentert. 7. mai TIBE Tema: De digitale muligheter Sted: Scandic Hotel Neptun 127 deltakere Tibe Bergen, sammen med sin samarbeidspartner, gav konkrete tips om hvordan man kan tydeliggjøre sin merkevare på tvers av alle kanaler og møte kundene på deres egne premisser. 11. juni BI BERGEN Tema: Selgerutvikling -Spiller det noen rolle? Sted: BI Marineholmen 135 deltakere Foredragsholdere var høyskolelektor på BI Geir Knudsen og Executiv Master Frede Farsund. Det kommer an på hva du sier, og hvordan du sier det. Det personlige salg sin rolle i organisasjoner. Temaet inngår i et bachelorprogram på BI. Svært mange bedrifter lar ofte være å forsikre immaterielle verdier som design, varemerke eller selve oppfinnelsen/ideen som bedriften bygger på. Dette til tross for at disse ofte står for 80% av verdiene i bedriften. Fra Acapo deltok Kjersti Rogne og Børge Andre Hilden. 15. oktober APSIS Tema: E-postmarkedsføring 2014 Sted: Radisson Blu Hotel Norge 125 deltakere Apsis ga gode råd om å utvikle og forbedre markedsføringen for å få bedre resultater i Innføring i aktuelle treder, undersøkelser og kreative ideer som kan være til inspirasjon, ble også gjennomgått. MARKEDSSYMPOSIUM 2013: 10. februar Tema: Suksess Sted: Magnus Barfot kino 145 deltakere Tradisjonen tro loset Høyskolelektor ved BI, Morten William Knudsen, oss gjennom dagen. Foredragsholdere på Markedssymposiet: Anna Kirah: Innovation in the age of turbulenz. Nils Petter Nordskar: Tusen og enda en natt om å lykkes med ideer. Yngve Dahle: Fra ide til god butikk. Mark Grandy: Innovational design. Kine Camilla Tøften: Slik fikk vi nordmenn til å teste frokosten sin på nett. Svein Ove Søreide: Media City Bergen Den nye innovasjonsklyngen. Marius Jensen: Den moderne folkeligheten.

6 10 ÅRSBERETNING 2013 M E D L E M S M Ø T E R MEDLEMSMØTER ÅRSBERETNING Den Gyldne Hane Bakedag hos Møllerens DEN GYLDNE HANE: 10. februar Tema: Reklameprisutdeling Sted: Grand Selskapslokaler 189 deltakere Salgs og Reklameforeningen i Bergen kårer hvert år de beste reklamearbeidene som er laget i Bergen. Konkurransen høster stor prestisje bland reklamebyråene og har medvirket til en generell kvalitetsheving av arbeid som produseres. Konkurransen gjennomføres hvert år i februar, og det konkurreres om 16 priser. Arrangementet ble i 2013 arrangert for 6. gang. NeoLab fikk fem priser og Knowit Reaktor fikk fire priser. Orangeriet ble tildelt juryens ærespris for sitt arbeid for kjøpesenteret Galleriet. Norges kreative fagskole vant prisen for beste studentarbeid. Keyteq fikk to priser for beste digitale annonser og MK vant pris for beste film. Haltenbanken vant pris for trykte medier. Konferansierer var Christoffer Schjelderup og Grim Moberg Juryen besto av: Finn Christian Eidem Knudsen, DDB Oslo, (juryleder) Thomas Lein, Heydays Oslo Sebastian Eikemo Prestø, Try/Apt Oslo Christian Bråthen-Nordland, Recommended Kristiansand Tone Haugland, NesttunSenteret/Askøy Senter (kunderepresentant) BERGEN SALGSSYMPOSIUM 29. oktober Tema: Skal du skape lønnsomhet må du selge. Konferansier: Stig Bergen Mathisen Sted: BI Bergen Marineholmen 139 deltakere Anders Gustafsson: Kjøpsbeslutninger Giorgeo Sangiorgi: Internasjonalt salg Trond Haukedal: Mestring av vanskelige salgssituasjoner Alf Helge Halland: Salg uten støtte av reklame Edgar Valdmanis: Jobbe med nettverk B2B Per Leidenfelt: Retorikken er verktøy i salg KULTURTILBUD: 12. januar DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Et dukkehjem 2 og 3. april DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Kalenderpikene 4. august KULTUROPERATØRENE Forestilling: Kaptein Knurr og Mareminemysteriet 1. og 4. oktober DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Robin Hoods hjerte 20. november DEN NATIONALE SCENE Forestilling: Lilli Valentin 5. desember SJØFORSVARETS MUSIKKORPS Swinging Christmas, Grieghallen SOSIALE ARRANGEMENTER: 24. januar SRF SPOTLIGHT Spotlighter: Henrik Lie-Nielsen, Knowit Reaktor Sted: Contra Bar 62 deltakere Grunder Henrik Lie-Nilsen fortalte om sin lidenskapelige skapervilje og sin tøffe tid som gründer og ikke minst veien fra start til suksess. For han var det å være i Bergen en avgjørende suksessfaktor. 17. mai 17. MAIFROKOST Sted: Wesselstuen 100 deltakere 100 SRFere med familie og venner samlet seg på Wesselstuen til frokost. Styreleder Mette Mæhle holdt tale for dagen. Frokostdeltakerne og flere andre gikk i hovedprosesjonen. Temaet denne gangen var oppkjøp av Bergensbedrifter med fokus på Orkla sitt oppkjøp av Toro/Rieber. Vi fikk hederlig omtale og god respons fra folk langs løypen, men oppnådde ikke pris denne gangen. 22. mai SRF SPOTLIGHT Tema: Hvordan nå toppen raskt i ung alder? Sted: Contra Bar Spotlighter: Linn H. Eidsheim, Wikborg og Rein Intervjuer: Stein Jakobsen. 41 deltakere Linn Eidsheim er blitt partner på rekordtid i et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Det handler om tøffe valg mellom karriere, fritid og familie, og litt om en spolert toppidrettskarriere. 12. juni SOMMERAVSLUTNING Sted: Babel 91 deltakere Sommeravslutningen ble gjennomført på byens nyeste utested, Babel på hotell Norge. Deltakerne ble spandert lett servering og drikke til maten. Stemningen var høy. 3. oktober SRF SPOTLIGHT Sted: Contra Bar Spotlighter: Fredrik Saroea, Datarock Intervjuer: Einar Engelen Engelstad 51 deltakere I løpet av de siste 13 år har Fredrik Saroea turnert sammen med Datarock i inn- og utland, og har holdt over 1000 konserter. Mindre kjent er det faktum at han er dyktig på markedsføring og merkevarebygging. Intervjuet fokuserte på hva som driver og motiverer ham, og hva som skal til for å lykkes i en konkurranseutsatt bransje. 17. okt. og 7. nov. HANSA BORG BRYGGERIER Sted: Hansa, Kokstad 30 deltakere/25 deltakere Faglig og sosial sammenkomst som startet med omvisning i anlegget hvor det også ble servert mat og drikke. Deretter var det foredrag med øleksperten Sverre Strømmen om smaking av øl, øl i mat og øl til mat.

7 12 ÅRSBERETNING 2013 MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTER ÅRSBERETNING Frokostklubben Vilvite Bergen Markedssymposium 21. november SRF SPOTLIGHT Spotlighter: Eirik Hokstad, Sorbonne Intervjuer: Frode Baunes Sted: Contra Bar 43 deltakere Frokostklubben Bergen Live Tross sin unge alder har Eirik Hokstad utviklet en rekke konsepter både innenfor eiendom og uteliv. Hva motiverer ham og hvordan klarer han å etablere seg i bransjer med svært mange etablerte aktører? 3. desember BAKEDAG MØLLERENS Sted: Møllerens Godvik 87 deltakere For 7. år på rad ble bakedagen hos Mølleren gjennomført. Både små og store fikk fylt opp sine kakebokser. Barna fikk brus og deltakerne fikk med seg hjem noen av Møllerens produkter. 11. desember JULEAVSLUTNING Sted: Clarion Hotel Admiral 112 deltakere Juleavslutningen ble denne gang holdt på Clarion Hotel Admiral. Deltakerne ble servert nydelig tapas, drikke og musikalsk underholdning. Stemningen var høy og nye nettverk ble knyttet. Bergen Markedssymposium KURS: 6. juni IPROSPECT v/espen GRIMMERT Tema: Hvordan øke effekten av Facebookkommunikasjonen Sted: Bergens Tidende, Krinkelkroken 65 deltakere Tema på dette kurset var hvordan man kunne optimalisere tilstedeværelse på Facebook og LinkedIn. 5. des. IPROSPECT v/espen GRIMMERT Tema: Slik blir du bestevenn med Google Sted: Bergens Tidende, Krinkelkroken 41 deltakere På dette kurset var temaet Google, som har gjort store endringer i søkelogeritmen sin.

8 14 ÅRSBERETNING 2013 R E G N S K A P O G B U D S J E T T NOTER ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 OG BUDSJETT 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangementkostnader Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar ol Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs og reklamekostnader Kontigenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansintekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2013 satt regnskapet ut til Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varig driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Driftsløsøre, inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivinger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivinger NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre forandringer føres i balanse til pålydende etter fradrag for avsetting til påregnelig tap. Det er ikke foretatt tapsavsetning pr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER De ansatte har lovpålagt innskuddspensjon OTP. Årets innbetaling føres som lønnskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordelingen av mva - fradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital per NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF drifter sekretariatet til Markedsforbundet. Dette utgjør en lønnskostnad på Inntekt på kr er ført under salgsinntekter. EIENDELER Varige driftsmidler (2) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer (3) Bank/kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL / GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital (6) Leverandørgjeld (1) Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITTAL Økonomisk levetid BERGEN 28. JANUAR 2014 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Mette Mæhle Styreleder Karsten Refsdal Styremedlem 3 år Vibeke Johannesen Styres nestleder Carl-Erik Michalsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Roger H. Olsen Styremedlem

9 16 ÅRSBERETNING 2013 S TAT I S T I K K SRF-PRISEN ÅRSBERETNING MEDLEMS- STATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2012 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET SRF-PRISEN 2012 UTDELT PÅ ÅRSMØTET I SRF 14. MARS 2013 REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS JURY, KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv REGNSKAP FOR BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler* 0 0 ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET AKTIVA Innestående i bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL * Søknad fra Bergen Skog og Træplantingsselskap ble innvilget med kr ved årskiftet 2013/2014. Beløpet ble utbetalt i HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komitéen i SRF prisen 2012 Vinneren har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning, og i tråd med SRF-prisen`s statutter er det utvist: Høy faglig standard Sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. SRF Prisen for 2012 gikk til Bybanen i Bergen v/bybanen Utbygging og Skyss. Bybanen er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen. Juryens begrunnelse: Juryen mener at Bybanen har lykkes innenfor de fleste områder man kan definere som markedsføring. Prosjektet har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging i tillegg til markedsføring rettet mot trafikantene. Alt fra uniformer, plattformer, billettautomater og vogner er gjennomført med god form, farge og materialbruk som til sammen utgjør en helhetlig design. Kunstprosjektet langs linjen bidrar ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter. Bybanen Utbygging og Skyss har i samarbeid med reklame- og designbyrået Orangeriet utviklet og gjennomført flere meget vellykkede reklamekampanjer for Bybanen som har vært nominert til en rekke reklamepriser. Presseoppslag og annen omtale er også i hovedsak entydig på at bybanen i Bergen er blitt en suksess. Den store tilstrømningen av trafikanter gir de samme signaler. I sum så er det ingen tvil om at målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling så langt har vært vellykkede. Det foregår allerede en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs hele banetraseen. SRF-PRIS KOMITEEN I 2012 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD GUNNAR NILSEN. JURYFORMANN

10 18 ÅRSBERETNING 2013 S T Y R E T VALGKOMITEEN ÅRSBERETNING STYRET I SRF 2013 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2014 (STYRELEDER SRF) Daglig leder, Alf Gundersen VIBEKE JOHANNESEN (NESTLEDER SRF) Salgssjef bedrift, Sportsklubben Brann JANICKE HANSEN Melli Markedsressurs VELINE HØYLAND Sponsorsjef, Sparebanken Vest DANIEL SKOTHEIM Merkevaresjef, Hansa Borg Bryggerier VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2014 STYRELEDER VIBEKE JOHANNESEN NESTLEDER KARSTEN REFSDAL STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN THERESE ANDVIK RYGG STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR VELINE HØYLAND CARL-ERIK MICHALSEN, (IKKE PÅ VALG) VARAMEDLEMMER INA STØLEN DANIEL SKOTHEIM ØYVIND BOSKA DESISORER LARS-HENRIK BERGE, ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET VIBEKE JOHANNESEN THERESE ANDVIK RYGG Markedssjef, CreaCon Entertainment AS CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS KARSTEN REFSDAL Prosjektleder, Mediehuset Bergens Tidende ROGER HOLTHE OLSEN Partner, NOR PR STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE: MEDLEMMER: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE VARAMEDLEMMER: HAROLD SLETTEN BERITH SILDEN KNUT ESPELID Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann). Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen. I Brann er hun en del av ledergruppen og er ansvarlig for et team på 4 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Karsten Refsdal Jobber i administrasjonen hos Bergens Tidende med forretningsutvikling og konserninitiativ. Han har tidligere jobbet som produktsjef i samme mediehus samt produktutvikler hos Norgesmøllene AS. Karsten har en master i markedsføring fra EADA i Barcelona samt en bachelor i samme felt fra BI. Veline Høyland er sponsorsjef i Sparebanken Vest hvor hun arbeider med aktivering og utnyttelse av konsernsponsoratene samt ansvarlig for utvikling og oppfølging av bankens sponsorstrategi mm. Hun har Mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, Personalforvaltning og ledelse og fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH mm. Hun har erfaring fra hotell (kurs og konferanse), detaljhandel og har tidligere drevet kunstgalleri med hovedfokus på salg av bildekunst. Carl-Erik Michalsen (CMO i TicketCo Norge AS). Carl-Erik har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI med Bachelor i markedsføring. Senere har han gjennomført Master of Management studier i økonomi for beslutningstakere. Han er i dag en av gründerne i Bergenselskapet TicketCo. Roger Holthe Olsen er partner i NOR PR hvor han jobber med PRog medierådgivning og utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategier. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som konsulent i NAV og som journalist i gateavisen Megafon. Daniel Skotheim (Merkevaresjef Hansa Borg Bryggerier). Utdannet Siviløkonom fra NHH, med utveksling og erfaring fra Monash University Melbourne, Australia og fra Boston University, USA. Daniel er en ekte bergenser, men jobbet og bodde i Oslo etter endt utdanning. Der har han erfaring fra Microsoft selskapet Fast Search & Transfer, og fra stillingen som Produktsjef i NetCom. Han jobber nå i Hansa Borg og har ansvaret for merkevarene Olden og Schweppes, samt lokale og nasjonale brusmerker under Hansa Borg paraplyen. Therese Andvik Rygg (Markedssjef CreaCon Entertainment AS). Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen. Hun sitter i ledergruppen og er ansvarlig for marked/pr. CreaCon er selskapet bak barnetv- serien «Vennebyen». Serien er solgt til 185 land og animasjonsserien bare fortsetter å vokse. Therese er ansvarlig for merkevarebygging i det Nordiske markedet, samt UK. Ina Stølen Daglig leder i Brandity Utdanning: MBA fra NHH, Executive Master Brand Management. Hun har en BA i International Corporate Communication fra AUP i Paris, samt fransk og italiensk språkstudier. Ina er partner og daglig leder i Brandity og jobber som strategisk rådgiver med fagansvar for innsikt. Hun har 14 års erfaring med kvalitative og kvantitative analysemetoder, strategisk merkerådgiving og fasilitering av strategiske prosesser. Hun har tidligere jobbet som markedsanalytiker hos Arkema Brand i Paris og som gründer av BrandMind i Bergen. Ina er prekvalifisert rådgiver av Innovasjon Norge, har styreerfaring fra egne selskap samt Lerpold AS og er gjesteforeleser på NHH og BI. Øivind Boska Daglig leder Boska Reklame as. Utdanning: Cand.mag + 4 år magistergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen. Praksis fra journalistikk og undervisning. Ansatt i Bates Bergen i års erfaring som tekstforfatter/medeier i Resultat Reklamebyrå og DDB Needham. Eget byrå fra 1994 med merkevare, konseptutvikling og kommunikasjonsstrategi for bl.a.sats, Ulriken643, Wahwah, Sparebanken Sogn og Fjordane, MSD Animal Health og Sorbonne.

11 SAMARBEIDSPARTNERE Strategisk og langsiktig merkevarebygging er et viktig satsingsområde for BKK. Gjennom vårt samarbeid med SRF har vi tilgang til relevante kurs og seminarer, samtidig som vi medvirker til et viktig regionalt nettverk med erfaring fra ulike bransjer. Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen. Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Som Vestlandets største webbaserte kommunikasjonshus er vi faglig begeistret for SRF, som jobber iherdig for å løfte medlemmenes kunnskaper om kommunikasjon, nye kanaler og sosiale medier. Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet.

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER ÅRSBERETNING 2012 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer