ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING. vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING. vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum 1

2 1. Norsk publikumsutvikling i Medlemmer og brukere Oversikt over alle medlemmene Hovedtrekk Aktiviteter Aktivitetsoversikt Publikumstall Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Oslo Atlas Kreativ KulturDialog Ung Sone Publikumsutvikling for Dans Årskonferansen Publikumsprisen Nordisk og internasjonal nettverksbygging Norden EU UK Kommunikasjon Web Nyhetsbrev Sosiale medier Drift av organisasjonen Ansatte Styret Årsregnskap 2014 Revisjonsberetning NPU

3 STRATEGISKE MÅL FOR PERIODEN Utvikle en bærekraftig organisasjon og forretningsmodell. Være et nasjonalt kompetansesenter for publikumsutvikling, en kompetansemegler, læringspartner og nettverksbygger for norske kunst- og kulturvirksomheter. Anerkjennes som et ledende kompetansesenter for publikumsutvikling i Norden og ta initiativ til etableringen av et nordisk nettverk for publikumsutvikling. Være en attraktiv partner og deltaker i internasjonale forskningsprosjekter og praktikernettverk med publikumsutvikling som mål. 3

4 1 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING I 2014 Norsk publikumsutvikling bygger og sprer kunnskap om publikum i kunst- og kulturfeltet, og hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og fremtidig publikum. Norsk publikumsutvikling er organisert som en forening og hadde ved inngangen til medlemmer. Medlemsmassen består i hovedsak av kunst- og kulturinstitusjoner og ulike offentlige aktører. Foreningen er også en del av et internasjonalt nettverk av ulike organisasjoner med samme formål som Norsk publikumsutvikling; å gjøre kunst og kulturopplevelser attraktivt og tilgjengelig for så mange som mulig. Norsk publikumsutvikling har et nasjonalt oppdrag. Årskonferansen, som ble innført i 2013, er vårt viktigste faglige samlingspunkt og det viktigste middelet til å utvikle kontaktflatene mot regionene. Års konferansen produseres i samarbeid med institusjoner i de ulike byene hvor den finner sted. Den skal besøke alle landets regioner innen I 2014 ble den produsert i Bergen i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfest ival, Bergen Assembly, Den Nationale Scene og Bergen Kunsthall. Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. Prisen skal fremheve godt publikumsarbeid og bidrar til NPUs kartlegging av hva som foregår av publikumsutvikling blant våre medlemmer. Det tre-årige Performa-prosjektet som startet i 2012 og avsluttes våren 2015 har vært inne i en periode med aktiv formidling til resten av feltet. Prosjektet har hatt som mål å avdekke motivasjon og barrierer for kultur deltakelse i deler av befolkningen som ikke oppsøker offentlig finansierte scenekunst institusjoner. Vi har testet den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments, som er utviklet spesielt for kunst og kulturfeltet, og som brukes av institusjoner over hele verden. Etterspørselen etter foredrag og økt deltakelse under Årskonferansen ført til høyere besøkstall i 2014 enn noen gang tidligere personer har deltatt på våre arrangementer i 2014, eller arrangementer hvor Norsk publikumsutvikling har holdt foredrag, mot 1860 året før. Ved inngangen til 2015 er det økende etterspørsel etter vår kompetanse som foredragsholder og prosjektutvikler. Vi innførte Publikumsprisen i Den ble delt ut under Årskonferansen og gikk til Kilden dialog, et omfattende prosjekt for å inkludere nytt publikum ved Ingrid E. Handeland 4

5 2 MEDLEMMER OG BRUKERE I 2014 har vi satset på å styrke kontakten med medlemmene og på inndriving av medlemsavgifter. Dette har resultert i økende grad av henvendelser fra medlemmene med spørsmål om råd, foredrag og medvirkning til ulike publikumsbyggende prosjekter. En mer aktiv oppfølging av passive medlemmer har ført til enkelte utmeldinger. Det totale medlemsantallet har likevel økt. Ved utgangen av 2014 hadde NPU 141 medlemmer, sammenlignet med 134 året før. 9 virksomheter meldte seg ut. 11 av 16 nye virksom heter tegnet medlemskap i forbindelse med Årskonferansen Oversikt over alle medlemmene Amatørkulturrådet i Bergen Arkeologisk Museum, UiS Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arktisk kultursenter Arna og Åsane kulturkontor Balsfjord Kulturskole Barn i Byen Bergen Assembly / Bergenstriennalen AS Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Internasjonale Filmfestival Bergen Jazzforum Bergen Kunsthall Bergen Museum, Universitetet i Bergen Bergen Nasjonale Opera Bergen Off. Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Bergens Kammermusikkforening BIT Teatergarasjen BIT20 Ensemble Bjergsted kulturpark Bjørgvin bispedømmeråd BKK AS, konsern Borealis Festival Brageteatret Buskerud Fylkeskommune Bymuseet i Bergen Bømlo kulturhus Carte Blanche CODA Oslo International Dance Festival Dansearena Nord Dansens hus Den Nationale Scene Den Norske Opera & Ballett Det Norske Kammerorkester Det Norske Teatret Domkirken musikk AS Drammen kommune, Kultur Engineerium Fana og Ytrebygda kulturkontor Fargespill Festspillene i Bergen Flora samfunnshus Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada Forsvarets Musikk Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Førde internasjonale folkemusikkfestival Gjesdal kommune, Kultur Grafill Grimstad bys museer Henie Onstad Kunstsenter Hordaland fylkeskommune Hordaland musikkråd Hordaland Teater Hå gamle prestegard Hålogaland Teater Ibsenhuset AS ICMF Jærmuseet Kilden Teater- og Konserthus Kirkerådet KLASSISK KODE Bergen Kultur- og festivalutvikling KF Kulturoperatørene Kunstcentralen Kunsthall Stavanger Kunsthøgskolen i Oslo Larvik kulturhus Bølgen KF Litteraturhuset i Bergen Litteraturuka i Vestfold Museum Stavanger Museum Vest Musikk i Nordland Nasjonal jazzscene Nasjonalmuseet Nationaltheatret Nattjazz Nobels Fredssenter Nord-Trøndelag Teater AS Nordland Musikkfestuke Nordland Teater AS Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Norsk Folkemuseum Norsk jazzforum Norsk Kulturhusnettverk c/o Harstad kulturhus Norsk Revyfaglig Senter Norsk scenekunstbruk Norsk teater- og orkesterforening (NTO) Norske Festivaler SA Ny Musikk Ole Bull Scene Opera Østfold Oseana Kunst- og kultursenter Oslo Jazzfestival Oslo Kommune, Kulturetaten Oslo Museum Oslo Nye Teater AS Oslo-Filharmonien Panta Rei Danseteater Peer Gynt as Preus museum Punkt Ø RadArt Randaberg kommune Revy og Teaterservice Rikskonsertene Riksscenen Riksteatret Ringve Musikkmuseum Rogaland Teater Rådstua Teaterhus Samisk senter for samtidskunst Skien kommune, kulturutvikling SKMU Sørlandets Kunstmuseum Sogn og Fjordane Teater Stavanger bispedømmekontor Stavanger Konserthus Stavanger Symfoniorkester Stiftelsen 3,14 Stiftelsen Kunstnernes Hus Stiftinga Norsk Countrytreff Sølvberget, Stavanger kulturhus Sørnorsk jazzsenter Teater Manu Teatervenner Norge Teatret Vårt Tou Scene TrAP, Transnational Arts Production Trøndelag Teater Ullensaker Kulturhus Ultima Oslo Contemporary Music Festival Ungdomstjenesten, fritidsklubber Hammerfest USF Verftet Vestby kommune, Resultatområde kultur Vestfoldfestspillene A/S Vestnorsk filmsenter Vestnorsk jazzsenter VilVite, Bergen Vitensenter AS Visp Ørlandet Kultursenter KF Østfold kulturutvikling 5

6 2.2 Hovedtrekk Størrelse på organisasjon Av figur 1 ser man at 64% av medlemsorganisasjonene i 2014 tilhørte kategorien 0-5 administrativt faste ansatte. 21% av medlemmene i 2014 tilhørte kategorien med over 10 administrativt faste ansatte, og 15% hørte til kategorien 5-10 administrativt faste ansatte. En stor andel av de nye medlemmene i 2014 falt inn under kategorien 0-5 administrativt fast ansatte. Vi ser denne tendensen som et uttrykk for at vi har en jevn penetrasjon av markedet for kunst- og kulturinstitusjoner i Norge. Kunst- og kulturfeltet består av få store og mange små organisasjoner med små administrative ressurser. FIGUR 1 Over 10 adm. ansatte 5-10 adm. ansatte 0-5 adm. ansatte 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Geografisk tyngdepunkt 47% av medlemmene er basert på Vestlandet (ref. figur 2), noe som viser Norsk publikumsutvikling sin sterke tilknytning til regionen. 38% holder til på Østlandet, med hovedvekten i Oslo-området. Sørlandet har lavest oppslutning, dernest Trøndelag og Nord-Norge. Vi vil satse på å utvikle aktiviteter og rekruttere nye medlemmer på Sørlandet og i Nord Norge i årene som kommer. FIGUR 2 Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Østlandet Sørlandet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Bransje/sjanger Dersom man ser på type organisasjon og hvilken bransje eller hvilket felt medlemmene tilhører ser man at 43% av medlemmene er virksomheter innen feltene musikk, teater og museum. Dette samsvarer med oversikter fra tidligere år.. NPU vil henvende seg til regionale myndigheter og næringsliv i årene som kommer for å bygge opp aktivitet lokalt. Vi forventer med dette å øke antall kommunale og fylkeskommunale aktører blant våre medlemmer og støttespillere. Vi ønsker også og styrke kontaktflaten og samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. FIGUR 3 Musikk Teater Museum Interesse og nettverk ommune Annet Festival/festspill Kulturhus/kultursenter Dans Galleri/biennale Bibliotek/litteraturhus Undervisning/utdanning 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 6

7 3 AKTIVITETER 3.1 Aktivitetsoversikt Arrangementer i 2014 Hordaland fylkeskommune kulturkort for ungdom workshop Norske festivalers landsmøte Årsmøte 2014 Presentasjoner for ledergrupper i partnerinstitusjonene i Performa NTOs årsmøte Riksteatrets arrangørsamling Riksteatret workshop Nordiske Scenekunstdage i København Årskonferansen 2014 Streaming Arts and Audiences Reykjavik 2014 Streaming Publikumstall AEN/Open All Areas direktør deltar i ekspertgruppe/innlegg Belfast Roma Brussel Rotterdam Kreativ Kulturdialog Publikutveckling från A til Å Gøteborg Streaming Strategisamling på Hålogaland Teater Totalt antall publikum Publikumstall Formidlingsaktiviteten og den økte oppslutningen om Årskonferansen har ført til en betydelig økning i publikumstall fra 2013 til personer har deltatt på våre arrangementer i 2014 (eller på arrangementer hvor NPU har holdt foredrag) mot 1860 året før. Det har i stor grad dreid seg om foredrag i forbindelse med formidling av Performa-prosjektet. Direktør har holdt foredrag for de fem partnerinstitusjonene i Performa, under NTOs Årsmøte-seminar, for Riksteatrets arrangørsamling, under Nordiske Scenekunstdager i København, Bibliotekledersamlingen i Asker, Kultur i Väst sin årskonferanse i Gøteborg, CODAs outreach-seminar i Oslo og på Hålogaland Teaters strategisamling. Vi har holdt innlegg på Norske Festivalers Årskonferanse, i forbindelse med Open All Areas i Belfast, Roma, Brussel og Rotterdam, og på Kreativ KulturDialogs samlinger i København og Oslo. 7

8 4 KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSFORMIDLING 4.1 Oslo Atlas Performa-prosjektet er et 3-årig forsøks- og utviklingsprosjekt ( ) som har som formål å kartlegge og forstå motivasjon og barrierer for å delta i det offentlig finansierte scenekunsttilbudet. I 2013 utviklet og gjennomførte vi en stor publikumsundersøkelse kalt Oslo Atlas. I 2014 dreide det seg om å fortolke og formidle innsikten i undersøkelsen, og å forankre kunnskapen i partnerinstitusjonene: Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien. Undersøkelsen gir helt ny innsikt i kulturbruk og kulturtyper i Oslo og Akershus. Den segmenterer befolkningen etter kulturelle preferanser og gir en oppskrift på hvordan og i hvilke kanaler man når dem. Den tilbyr et nytt språk om publikum, noe som er svært motiverende for de som skal kommunisere med publikum. Investeringen i dette prosjektet har gitt avkastning i form av nye oppdrag. Det blir utarbeidet en egen rapport til departementet etter at prosjektet er avsluttet i juni Formidlingen av Oslo Atlas har ført til interesse for å gjennomføre lignende kartlegginger i andre regioner. I Stavanger ønsker en rekke institusjoner å gå sammen om å finansiere et Stavanger Atlas. I Bergen ønsker 12 institusjoner å se på mulighetene for å utvikle en felles plattform for publikums dialog og datafangst. Vi erfarer at innsikt generert gjennom denne typen kartlegginger etterspørres både i Norge og internasjonalt. Vi ser en stigende etterspørsel etter en kunnskapsmegler som kan bidra til å få på plass en god modell for publikumsundersøkelser og segmenteringsmodeller i feltet. Den rollen ønsker NPU å ta. 4.2 Kreativ KulturDialog Kreativ KulturDialog er et praktikernettverk av scenekunstnere og publikums utviklere som arbeider med virkelighetsaktører og som under søker denne teaterformens potensiale for å vinne nytt publikum. Prosjektet er initiert av teatersjef Allan Klie ved København Musikteater og er en direkte spin-off av den nordiske Arts and Audiences-konferansen NPU produserte i Helsinki i Prosjektet har stor relevans for Performa-prosjektet og innsikt fra dette vil inngå i Performa-rapporten. 8

9 4.3 Ung Sone NPU gjennomførte i 2013 et publikumsarrangement og en workshop på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune for å øke engasjementet rundt bruken av kulturkort for ungdom. I 2014 ble det holdt en workshop for å utvikle en brukerstyrt tjeneste for ungdom. Opplegget resulterte i et konsept kalt Ung Sone. Elementer av konseptet har blitt implementert i flere av kulturkortpartnernes ungdomstiltak. Konseptet har potensielt overføringsverdi for hele feltet, uavhengig av kulturkortordningen. 4.4 Publikumsutvikling for Dans NPU har deltatt i utviklingen av CODAs outreach-seminar. Direktør holdt innlegg under konferansen og har skrevet artikkel om fordommer mot scenekunst i en publikasjon utgitt i forbindelse med seminaret. Artikkelsamlingen ble trykket i et opplag på 300 eksemplarer, i tillegg til å bli distribuert via CODAs hjemmesider. 4.5 Årskonferansen Årskonferansen er den viktigste arenaen for kunnskapsformidling og nettverksbygging i NPUnettverket. Den ble avviklet for første gang 29. mai 2013 i Grieghallen for 134 deltakere. Målet for 2014 var å løfte Årskonferansen til å bli det viktigste samlingspunktet for alle som er opptatt av publikumsutvikling. For å sikre relevans og eierskap ble konferansen programmert og produsert i samarbeid med medlemmer i Bergensområdet; BIFF, Bergen Assembly, DNS og Bergen Kunsthall. Det ble investert mye tid og ressurser i kommunikasjonsarbeidet, vi styrket innsatsen på innholdsmarkedsføring av konferansen gjennom nettsider og sosiale medier. Årets tema var Kunst og interaktivitet. Begrepet interaktivitet viste både til digitalisering og analog medskapning med publikum og vi undersøkte hvilken rolle publikum spiller i dagens kunst- og kulturfelt. Vi tok utgangspunkt i tre påstander: 1) Digitaliseringen har gjort publikum til medprodusenter. 2) Flere og flere kunstnere arbeider publikumsinndragende i selve verket. 3) PR handler ikke lenger om pressemeldinger, men om å bygge sosiale nettverk som sprer virksomhetens redaksjonelle innhold i sosiale medier. 9

10 Vi stilte spørsmålet: Ønsker publikum å delta i kunstnerisk medskaping eller handler medskaping og co-creation om å dele opplevelsen på Twitter og Facebook? Vi inviterte en generasjonsforsker, en medieforsker og en estetisk grunnforsker til å svare på disse spørsmålene. Vi inviterte institusjonsledere og kommunikasjonsledere til å presentere sine publikumsinvolverende prosjekter. Dag to kunne publikum velge mellom fire parallelle sesjoner en som handlet om medskapning med publikum i teatret, en som handlet om formidling av samtidskunst, og to som henvendte seg til markeds- og kommunikasjonsmedarbeidere: innføring i kommunikasjon 2.0 og You- Tube-markedsføring. Årskonferansen 2014 skapte stort engasjement. 261 delegater fylte salen på USF Verftet, og 1400 har vært inne og sett konferansen på web-tv. Forestillingen Sees i min nästa pjäs av Pia Maria Roll hadde premiere på Black Box scene i Oslo 16. januar Forestillingen siterer Årskonferansen og kan forstås som et kunstnerisk kritisk debattinnlegg mot NPUs virksomhet forstått som markedsretting av kunstfeltet. 10

11 4.6 Publikumsprisen Publikumsprisen skal fremheve de virksomhetene som satser langsiktig og strategisk på å nå ut til et nytt publikum. I forbindelse med nominasjonsprosessen inviterer vi våre medlemmer til å registrere sine prosjekter og tiltak hos oss. Prisen består av et reisestipend på ,- og tilbud om å bli koblet opp mot relevante organisasjoner i NPUs internasjonale nettverk. Juryen besto av Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo, Egil Bjørnsen, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark og Seniorforsker ved Agderforskning. og Anders Wengen, Buskerud Fylkeskommune. Juryens sekretær var Kristin Øygarden. Det kom inn 15 nominasjoner. Av disse valgte juryen å fremheve tre kandidater. Kode for sitt omfattende og innovative arbeide for å nå ut til nye publikumsgrupper, og Stavanger kulturhus Sølvberget for Superbibliotek en satsing som tar tak i hele organisasjonen, bygget ny struktur og omskolerer stab for å takle nye oppgaver i forbindelse med publikumsarbeidet som kommer i tillegg til bibliotekstjenestene vi kjenner fra før. Kilden Teater og Konserthus fikk prisen for prosjektet Kilden Dialog. Juryen oppfatter det som et meget ambisiøst initiativ som tolker kunstinstitusjonens samfunnsoppdrag på en, i norsk sammenheng, ny måte. Det er velfundert og basert på en nøye gjennomarbeidet strategi forankret i toppledelsen. Det problematiserer hva publikumsutvikling er og hva det kan være, og det tar utgangpunkt i den kunstneriske og tekniske ekspertise som finnes i institusjonen og bruker det for å danne kontaktflater med nye grupper i Kristiansand og regionen. 11

12 5 NORDISK OG INTERNASJONAL NETTVERKSBYGGING Norsk publikumsutvikling har utstrakt internasjonal kontakt. Dette er avgjørende for å sikre best mulig kompetanseutvikling for våre medlemmer. 5.1 Norden NPU, Center for Kunst og Interkultur/København og Kultur i Väst/Gøteborg samarbeidet om å programmere den 4. nordiske konferansen i serien Arts and Audiences, som ble etablert av NPU i Den ble i 2014 holdt i Reykjavik for 250 delegater. 261 fulgte konferansen via webtv. NPU har vært synlig i Norden i 2014 gjennom at direktør har holdt foredrag om NPUs arbeid og Performa-prosjektet/Oslo Atlas. I juni holdt direktør innlegg under Nordiske Scenekunstdager i København. I oktober holdt hun flere innlegg under Arts and Audiences- konferansen. I november gjestet hun konferansen Publikutveckling från A til Ö i Gøteborg med foredrag om Oslo Atlas. 5.2 EU Vi har avsluttet et to-årig prosjekt med våre kollegaer i Audiences Europe Network, Open All Areas, hvor vi med støtte fra EUs program for livslang læring har kunnet tilby medlemmer studieturer til kontakter i utlandet. Fire personer fra tre forskjellige medlemsinstitusjoner har i 2014 fått dekket reiseutgifter og deltakelse på internasjonale konferanser/seminar i regi av Open All Areas: Riksteatret (2), Hordaland Teater (1), Østfold Kulturutvikling (1). 5.3 UK Vi har inngått samarbeid med Family Arts Campaign UK og en rekke andre tunge, europeiske aktører om en europeisk satsing på å utvikle familievennlige program og formidlingsopplegg. Familievennlig vil være en faglig hovedsatsing i årene som kommer. 12

13 6 KOMMUNIKASJON 6.1 Web Økt engasjement rundt NPUs virksomhet gjenspeiles i web-statistikkene. Til tross for at vi ikke har hatt ressurser til å utvikle nettsidene eller å til å produsere engasjerende innhold jevnlig, kan man likevel se en økt interesse for innhold på hjemmesiden. Antall sidevisninger er mer enn doblet fra 2013 til Selv om antall besøkende har gått noe ned, indikerer sidevisningstallene at flere av de som har vært inne på hjemmesiden har brukt lenger tid på siden enn tidligere år og klikket seg videre til undersider. Statistikk (med tall for 2013 og 2012 i parentes): Sidevisninger: (2013: / 2012: ) og besøkende: (2013: / 2012: ). 6.2 Nyhetsbrev Nyhetsbrev har blitt sendt ut hver andre uke til et norsk og et nordisk nettverk. 6.3 Sosiale medier Vi er til stede i sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter), men har ikke kapasitet til å være aktive på en agendasettende måte. I forbindelse med Årskonferansen var vi mer aktive enn vanlig, noe som umiddelbart førte til en betydelig prosentuell økning av følgere og oppmerksomhet. 7 DRIFT AV ORGANISASJONEN 7.1 Ansatte Med utgangspunkt i økningen i tilskudd vi fikk fra departementet i 2014 ble administrasjonen styrket fra ett til to årsverk. Det var i 2014 en fast ansatt i Norsk Publikumsutvikling, direktør, Ingrid E. Handeland. Fra 1. oktober ble det engasjert en medlemskoordinator i 75 % stilling. Medlemskoordinatoren yter administrativ bistand i forbindelse med økonomi, men også i forbindelse med utvikling og gjennomføring av prosjekter, arrangementer, seminar og konferanser som henvender seg til medlemmene i NPU. Det har også vært knyttet ulike freelance medarbeidere til virksomheten i forbindelse med informasjonsarbeid og produksjon og avvikling av årskonferansen. 7.2 Styret Nytt styre ble valgt under årsmøtet 21.mai 2014 i Bergen Bjørn Nørstegård, leder ( / ) Silje Gripsrud, nestleder ( ) Evy Fischer, styremedlem ( ) Kirsti M. Hjemdahl, styremedlem ( ) Nasra Ali Omar, styremedlem ( ) Ole Herman Kjernsby, styremedlem ( / ) Stein-Inge Århus, styremedlem ( ) Tor Lægreid, styremedlem ( ) Ida Adelia Faldbakken, vara ( ) Det har vært avholdt seks styremøter i

14 Bjørn Nørstegård Leder Silje Gripsrud Nestleder Stein-Inge Århus Styremedlem Tor Lægreid Styremedlem Ole Herman Kjernsby Styremedlem Kirsti M. Hjemdahl Styremedlem Evy Fischer Styremedlem Nasra Ali Omar Styremedlem 14

15 Årsregnskap 2014 for Norsk publikumsutvikling Foretaksnr

16 Norsk publikumsutvikling Årsberetning 2014 Virksomhetens art Norsk publikumsutvikling er en nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt oppslutning om medlemmenes kulturtilbud. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. En økt finansiering, både fra offentlige tilskudd samt medlems- og prosjektinntekter, har ført til at organisasjonen har kunnet styrke sitt administrative apparat, noe som igjen vil føre til at man kan tilby medlemmene et bedre produkt. Når organisasjonen også leverer overskudd, og har positiv egenkapital, ser styret positivt på fremtiden. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et rettvisende uttrykk for resultat i 2014 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært medtatt i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatet og selskapets stilling. Arbeidsmiljø og personale Det var én fast ansatt i regnskapsåret, i tillegg til mindre deltidsstillinger ifbm prosjektengasjement. Det har ikke forekommet sykefravær, skader eller ulykker. Styret betrakter arbeidsmiljøet som godt, og har således ikke vurdert tiltak til forbedringer på dette området. Av styrets åtte medlemmer er det fire kvinner og fire menn, og det har ikke vært nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Miljørapport Organisasjonen har ikke produkter eller tjenester som påvirker det ytre miljø i nevnemessig grad. Disponering av årsresultat Styret foreslår at årets overskudd i sin helhet tilføres egenkapitalen. Bergen, den Bjørn O. Nørstegård Silje Gripsrud Evy Fischer Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Lægreid Ole H. Kjernsby Nasra Ali Omar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kirsti Mathiesen Hjemdahl Stein-Inge Århus Ingrid E. Handeland Styremedlem Styremedlem Daglig leder 16

17 Norsk publikumsutvikling Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter Drifts- og prosjekttilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad (483) Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

18 Norsk publikumsutvikling Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Lisenser, rettigheter o.l Sum immaterielle eiendeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, den Bjørn O. Nørstegård Silje Gripsrud Evy Fischer Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Lægreid Ole H. Kjernsby Nasra Ali Omar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kirsti Mathiesen Hjemdahl Stein-Inge Århus Ingrid E. Handeland Styremedlem Styremedlem Daglig leder Årsregnskap for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

19 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Note 1 - Drifts- og prosjekttilskudd Organisasjonens drifts- og prosjekttilskudd kan vises slik: År 2014 År 2013 Statstilskudd fra Kulturdepartementet: Prosjekttilskudd fra Bergen kommune: Prosjekttilskudd fra Norsk Kulturråd: 0 0 Prosjektilskudd fra Visjon Vest: Prosjekttilskudd fra Hordaland fylkeskommune: Andre prosjekttilskudd Sum tilskudd: Enkelte prosjekttilskudd er ikke avsluttet ved regnskapsavleggelsen, og øremerkede midler periodiseres derfor videre fra/til neste regnskapsperiode: Periodisering Norsk Kulturråd Periodisering Hordaland fylkeskommune 0 0 Periodisering Nordic Culture Point: Periodisering andre prosjekter: Sum periodiseringer (utsatt inntektsføring): Sum drifts- og prosjekttilskudd i resultatregnskapet: Note 2 - Prosjektkostnad På denne posten er bokført direkte prosjektkostnader. Deler av kostnadene til lønn og annen driftskostnad gjelder også prosjekter, og man kan derfor ikke regne "administrasjonsprosent" av å regne denne posten direkte. Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

20 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har hatt én fast ansatt i regnskapsåret, i tillegg til styret og ansatte på prosjektengasjement. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder I tillegg kommer frie ytelser i form av telefon og forsikring Styremedlemmer Revisjonshonorar Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat Organisasjonen er ikke skattepliktig for sin allmennyttige virksomhet, og det er således ikke innarbeidet skattekostnad i regnskapet. Note 5 - Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. Det ble ved etableringen innkjøpt diverse domenerettigheter etc, som er balanseført som en immateriell eiendel. Note 6 - Fordringer Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende med avsetning for forventede tap. Andre fordringer består av følgende: Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd (resterende rater etc) Merverdiavgift tilgode Sum: Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

21 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av samlede bankinnskudd på kr inngår kr i bundne skattetrekksmidler. Beløpet er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene på balansedagen. Note 8 - Annen egenkapital Organisasjonen er stiftet uten grunnkapital og egenkapitalen er således et resultat av akkumulerte resultater fra stiftelsen og fram til balansedagen. Endringene i egenkapital kan vises slik: Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Note 9 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende regnskapsposter: Prosjektperiodiseringer: Påløpte, ikke utbetalte feriepenger: Påløpt arbeidsgiveravgift av lønn: Annen kortsiktig gjeld: Sum: Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

22 22

23 23