ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING. vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING. vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING vi hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og potensielt publikum 1

2 1. Norsk publikumsutvikling i Medlemmer og brukere Oversikt over alle medlemmene Hovedtrekk Aktiviteter Aktivitetsoversikt Publikumstall Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Oslo Atlas Kreativ KulturDialog Ung Sone Publikumsutvikling for Dans Årskonferansen Publikumsprisen Nordisk og internasjonal nettverksbygging Norden EU UK Kommunikasjon Web Nyhetsbrev Sosiale medier Drift av organisasjonen Ansatte Styret Årsregnskap 2014 Revisjonsberetning NPU

3 STRATEGISKE MÅL FOR PERIODEN Utvikle en bærekraftig organisasjon og forretningsmodell. Være et nasjonalt kompetansesenter for publikumsutvikling, en kompetansemegler, læringspartner og nettverksbygger for norske kunst- og kulturvirksomheter. Anerkjennes som et ledende kompetansesenter for publikumsutvikling i Norden og ta initiativ til etableringen av et nordisk nettverk for publikumsutvikling. Være en attraktiv partner og deltaker i internasjonale forskningsprosjekter og praktikernettverk med publikumsutvikling som mål. 3

4 1 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING I 2014 Norsk publikumsutvikling bygger og sprer kunnskap om publikum i kunst- og kulturfeltet, og hjelper våre medlemmer med å forstå og engasjere eksisterende og fremtidig publikum. Norsk publikumsutvikling er organisert som en forening og hadde ved inngangen til medlemmer. Medlemsmassen består i hovedsak av kunst- og kulturinstitusjoner og ulike offentlige aktører. Foreningen er også en del av et internasjonalt nettverk av ulike organisasjoner med samme formål som Norsk publikumsutvikling; å gjøre kunst og kulturopplevelser attraktivt og tilgjengelig for så mange som mulig. Norsk publikumsutvikling har et nasjonalt oppdrag. Årskonferansen, som ble innført i 2013, er vårt viktigste faglige samlingspunkt og det viktigste middelet til å utvikle kontaktflatene mot regionene. Års konferansen produseres i samarbeid med institusjoner i de ulike byene hvor den finner sted. Den skal besøke alle landets regioner innen I 2014 ble den produsert i Bergen i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfest ival, Bergen Assembly, Den Nationale Scene og Bergen Kunsthall. Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. Prisen skal fremheve godt publikumsarbeid og bidrar til NPUs kartlegging av hva som foregår av publikumsutvikling blant våre medlemmer. Det tre-årige Performa-prosjektet som startet i 2012 og avsluttes våren 2015 har vært inne i en periode med aktiv formidling til resten av feltet. Prosjektet har hatt som mål å avdekke motivasjon og barrierer for kultur deltakelse i deler av befolkningen som ikke oppsøker offentlig finansierte scenekunst institusjoner. Vi har testet den britiske segmenteringsmodellen Culture Segments, som er utviklet spesielt for kunst og kulturfeltet, og som brukes av institusjoner over hele verden. Etterspørselen etter foredrag og økt deltakelse under Årskonferansen ført til høyere besøkstall i 2014 enn noen gang tidligere personer har deltatt på våre arrangementer i 2014, eller arrangementer hvor Norsk publikumsutvikling har holdt foredrag, mot 1860 året før. Ved inngangen til 2015 er det økende etterspørsel etter vår kompetanse som foredragsholder og prosjektutvikler. Vi innførte Publikumsprisen i Den ble delt ut under Årskonferansen og gikk til Kilden dialog, et omfattende prosjekt for å inkludere nytt publikum ved Ingrid E. Handeland 4

5 2 MEDLEMMER OG BRUKERE I 2014 har vi satset på å styrke kontakten med medlemmene og på inndriving av medlemsavgifter. Dette har resultert i økende grad av henvendelser fra medlemmene med spørsmål om råd, foredrag og medvirkning til ulike publikumsbyggende prosjekter. En mer aktiv oppfølging av passive medlemmer har ført til enkelte utmeldinger. Det totale medlemsantallet har likevel økt. Ved utgangen av 2014 hadde NPU 141 medlemmer, sammenlignet med 134 året før. 9 virksomheter meldte seg ut. 11 av 16 nye virksom heter tegnet medlemskap i forbindelse med Årskonferansen Oversikt over alle medlemmene Amatørkulturrådet i Bergen Arkeologisk Museum, UiS Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arktisk kultursenter Arna og Åsane kulturkontor Balsfjord Kulturskole Barn i Byen Bergen Assembly / Bergenstriennalen AS Bergen Filharmoniske Orkester Bergen Internasjonale Filmfestival Bergen Jazzforum Bergen Kunsthall Bergen Museum, Universitetet i Bergen Bergen Nasjonale Opera Bergen Off. Bibliotek Bergenhus og Årstad kulturkontor Bergens Kammermusikkforening BIT Teatergarasjen BIT20 Ensemble Bjergsted kulturpark Bjørgvin bispedømmeråd BKK AS, konsern Borealis Festival Brageteatret Buskerud Fylkeskommune Bymuseet i Bergen Bømlo kulturhus Carte Blanche CODA Oslo International Dance Festival Dansearena Nord Dansens hus Den Nationale Scene Den Norske Opera & Ballett Det Norske Kammerorkester Det Norske Teatret Domkirken musikk AS Drammen kommune, Kultur Engineerium Fana og Ytrebygda kulturkontor Fargespill Festspillene i Bergen Flora samfunnshus Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada Forsvarets Musikk Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Førde internasjonale folkemusikkfestival Gjesdal kommune, Kultur Grafill Grimstad bys museer Henie Onstad Kunstsenter Hordaland fylkeskommune Hordaland musikkråd Hordaland Teater Hå gamle prestegard Hålogaland Teater Ibsenhuset AS ICMF Jærmuseet Kilden Teater- og Konserthus Kirkerådet KLASSISK KODE Bergen Kultur- og festivalutvikling KF Kulturoperatørene Kunstcentralen Kunsthall Stavanger Kunsthøgskolen i Oslo Larvik kulturhus Bølgen KF Litteraturhuset i Bergen Litteraturuka i Vestfold Museum Stavanger Museum Vest Musikk i Nordland Nasjonal jazzscene Nasjonalmuseet Nationaltheatret Nattjazz Nobels Fredssenter Nord-Trøndelag Teater AS Nordland Musikkfestuke Nordland Teater AS Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Norsk Folkemuseum Norsk jazzforum Norsk Kulturhusnettverk c/o Harstad kulturhus Norsk Revyfaglig Senter Norsk scenekunstbruk Norsk teater- og orkesterforening (NTO) Norske Festivaler SA Ny Musikk Ole Bull Scene Opera Østfold Oseana Kunst- og kultursenter Oslo Jazzfestival Oslo Kommune, Kulturetaten Oslo Museum Oslo Nye Teater AS Oslo-Filharmonien Panta Rei Danseteater Peer Gynt as Preus museum Punkt Ø RadArt Randaberg kommune Revy og Teaterservice Rikskonsertene Riksscenen Riksteatret Ringve Musikkmuseum Rogaland Teater Rådstua Teaterhus Samisk senter for samtidskunst Skien kommune, kulturutvikling SKMU Sørlandets Kunstmuseum Sogn og Fjordane Teater Stavanger bispedømmekontor Stavanger Konserthus Stavanger Symfoniorkester Stiftelsen 3,14 Stiftelsen Kunstnernes Hus Stiftinga Norsk Countrytreff Sølvberget, Stavanger kulturhus Sørnorsk jazzsenter Teater Manu Teatervenner Norge Teatret Vårt Tou Scene TrAP, Transnational Arts Production Trøndelag Teater Ullensaker Kulturhus Ultima Oslo Contemporary Music Festival Ungdomstjenesten, fritidsklubber Hammerfest USF Verftet Vestby kommune, Resultatområde kultur Vestfoldfestspillene A/S Vestnorsk filmsenter Vestnorsk jazzsenter VilVite, Bergen Vitensenter AS Visp Ørlandet Kultursenter KF Østfold kulturutvikling 5

6 2.2 Hovedtrekk Størrelse på organisasjon Av figur 1 ser man at 64% av medlemsorganisasjonene i 2014 tilhørte kategorien 0-5 administrativt faste ansatte. 21% av medlemmene i 2014 tilhørte kategorien med over 10 administrativt faste ansatte, og 15% hørte til kategorien 5-10 administrativt faste ansatte. En stor andel av de nye medlemmene i 2014 falt inn under kategorien 0-5 administrativt fast ansatte. Vi ser denne tendensen som et uttrykk for at vi har en jevn penetrasjon av markedet for kunst- og kulturinstitusjoner i Norge. Kunst- og kulturfeltet består av få store og mange små organisasjoner med små administrative ressurser. FIGUR 1 Over 10 adm. ansatte 5-10 adm. ansatte 0-5 adm. ansatte 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Geografisk tyngdepunkt 47% av medlemmene er basert på Vestlandet (ref. figur 2), noe som viser Norsk publikumsutvikling sin sterke tilknytning til regionen. 38% holder til på Østlandet, med hovedvekten i Oslo-området. Sørlandet har lavest oppslutning, dernest Trøndelag og Nord-Norge. Vi vil satse på å utvikle aktiviteter og rekruttere nye medlemmer på Sørlandet og i Nord Norge i årene som kommer. FIGUR 2 Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Østlandet Sørlandet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Bransje/sjanger Dersom man ser på type organisasjon og hvilken bransje eller hvilket felt medlemmene tilhører ser man at 43% av medlemmene er virksomheter innen feltene musikk, teater og museum. Dette samsvarer med oversikter fra tidligere år.. NPU vil henvende seg til regionale myndigheter og næringsliv i årene som kommer for å bygge opp aktivitet lokalt. Vi forventer med dette å øke antall kommunale og fylkeskommunale aktører blant våre medlemmer og støttespillere. Vi ønsker også og styrke kontaktflaten og samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. FIGUR 3 Musikk Teater Museum Interesse og nettverk ommune Annet Festival/festspill Kulturhus/kultursenter Dans Galleri/biennale Bibliotek/litteraturhus Undervisning/utdanning 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 6

7 3 AKTIVITETER 3.1 Aktivitetsoversikt Arrangementer i 2014 Hordaland fylkeskommune kulturkort for ungdom workshop Norske festivalers landsmøte Årsmøte 2014 Presentasjoner for ledergrupper i partnerinstitusjonene i Performa NTOs årsmøte Riksteatrets arrangørsamling Riksteatret workshop Nordiske Scenekunstdage i København Årskonferansen 2014 Streaming Arts and Audiences Reykjavik 2014 Streaming Publikumstall AEN/Open All Areas direktør deltar i ekspertgruppe/innlegg Belfast Roma Brussel Rotterdam Kreativ Kulturdialog Publikutveckling från A til Å Gøteborg Streaming Strategisamling på Hålogaland Teater Totalt antall publikum Publikumstall Formidlingsaktiviteten og den økte oppslutningen om Årskonferansen har ført til en betydelig økning i publikumstall fra 2013 til personer har deltatt på våre arrangementer i 2014 (eller på arrangementer hvor NPU har holdt foredrag) mot 1860 året før. Det har i stor grad dreid seg om foredrag i forbindelse med formidling av Performa-prosjektet. Direktør har holdt foredrag for de fem partnerinstitusjonene i Performa, under NTOs Årsmøte-seminar, for Riksteatrets arrangørsamling, under Nordiske Scenekunstdager i København, Bibliotekledersamlingen i Asker, Kultur i Väst sin årskonferanse i Gøteborg, CODAs outreach-seminar i Oslo og på Hålogaland Teaters strategisamling. Vi har holdt innlegg på Norske Festivalers Årskonferanse, i forbindelse med Open All Areas i Belfast, Roma, Brussel og Rotterdam, og på Kreativ KulturDialogs samlinger i København og Oslo. 7

8 4 KOMPETANSEUTVIKLING OG KUNNSKAPSFORMIDLING 4.1 Oslo Atlas Performa-prosjektet er et 3-årig forsøks- og utviklingsprosjekt ( ) som har som formål å kartlegge og forstå motivasjon og barrierer for å delta i det offentlig finansierte scenekunsttilbudet. I 2013 utviklet og gjennomførte vi en stor publikumsundersøkelse kalt Oslo Atlas. I 2014 dreide det seg om å fortolke og formidle innsikten i undersøkelsen, og å forankre kunnskapen i partnerinstitusjonene: Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien. Undersøkelsen gir helt ny innsikt i kulturbruk og kulturtyper i Oslo og Akershus. Den segmenterer befolkningen etter kulturelle preferanser og gir en oppskrift på hvordan og i hvilke kanaler man når dem. Den tilbyr et nytt språk om publikum, noe som er svært motiverende for de som skal kommunisere med publikum. Investeringen i dette prosjektet har gitt avkastning i form av nye oppdrag. Det blir utarbeidet en egen rapport til departementet etter at prosjektet er avsluttet i juni Formidlingen av Oslo Atlas har ført til interesse for å gjennomføre lignende kartlegginger i andre regioner. I Stavanger ønsker en rekke institusjoner å gå sammen om å finansiere et Stavanger Atlas. I Bergen ønsker 12 institusjoner å se på mulighetene for å utvikle en felles plattform for publikums dialog og datafangst. Vi erfarer at innsikt generert gjennom denne typen kartlegginger etterspørres både i Norge og internasjonalt. Vi ser en stigende etterspørsel etter en kunnskapsmegler som kan bidra til å få på plass en god modell for publikumsundersøkelser og segmenteringsmodeller i feltet. Den rollen ønsker NPU å ta. 4.2 Kreativ KulturDialog Kreativ KulturDialog er et praktikernettverk av scenekunstnere og publikums utviklere som arbeider med virkelighetsaktører og som under søker denne teaterformens potensiale for å vinne nytt publikum. Prosjektet er initiert av teatersjef Allan Klie ved København Musikteater og er en direkte spin-off av den nordiske Arts and Audiences-konferansen NPU produserte i Helsinki i Prosjektet har stor relevans for Performa-prosjektet og innsikt fra dette vil inngå i Performa-rapporten. 8

9 4.3 Ung Sone NPU gjennomførte i 2013 et publikumsarrangement og en workshop på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune for å øke engasjementet rundt bruken av kulturkort for ungdom. I 2014 ble det holdt en workshop for å utvikle en brukerstyrt tjeneste for ungdom. Opplegget resulterte i et konsept kalt Ung Sone. Elementer av konseptet har blitt implementert i flere av kulturkortpartnernes ungdomstiltak. Konseptet har potensielt overføringsverdi for hele feltet, uavhengig av kulturkortordningen. 4.4 Publikumsutvikling for Dans NPU har deltatt i utviklingen av CODAs outreach-seminar. Direktør holdt innlegg under konferansen og har skrevet artikkel om fordommer mot scenekunst i en publikasjon utgitt i forbindelse med seminaret. Artikkelsamlingen ble trykket i et opplag på 300 eksemplarer, i tillegg til å bli distribuert via CODAs hjemmesider. 4.5 Årskonferansen Årskonferansen er den viktigste arenaen for kunnskapsformidling og nettverksbygging i NPUnettverket. Den ble avviklet for første gang 29. mai 2013 i Grieghallen for 134 deltakere. Målet for 2014 var å løfte Årskonferansen til å bli det viktigste samlingspunktet for alle som er opptatt av publikumsutvikling. For å sikre relevans og eierskap ble konferansen programmert og produsert i samarbeid med medlemmer i Bergensområdet; BIFF, Bergen Assembly, DNS og Bergen Kunsthall. Det ble investert mye tid og ressurser i kommunikasjonsarbeidet, vi styrket innsatsen på innholdsmarkedsføring av konferansen gjennom nettsider og sosiale medier. Årets tema var Kunst og interaktivitet. Begrepet interaktivitet viste både til digitalisering og analog medskapning med publikum og vi undersøkte hvilken rolle publikum spiller i dagens kunst- og kulturfelt. Vi tok utgangspunkt i tre påstander: 1) Digitaliseringen har gjort publikum til medprodusenter. 2) Flere og flere kunstnere arbeider publikumsinndragende i selve verket. 3) PR handler ikke lenger om pressemeldinger, men om å bygge sosiale nettverk som sprer virksomhetens redaksjonelle innhold i sosiale medier. 9

10 Vi stilte spørsmålet: Ønsker publikum å delta i kunstnerisk medskaping eller handler medskaping og co-creation om å dele opplevelsen på Twitter og Facebook? Vi inviterte en generasjonsforsker, en medieforsker og en estetisk grunnforsker til å svare på disse spørsmålene. Vi inviterte institusjonsledere og kommunikasjonsledere til å presentere sine publikumsinvolverende prosjekter. Dag to kunne publikum velge mellom fire parallelle sesjoner en som handlet om medskapning med publikum i teatret, en som handlet om formidling av samtidskunst, og to som henvendte seg til markeds- og kommunikasjonsmedarbeidere: innføring i kommunikasjon 2.0 og You- Tube-markedsføring. Årskonferansen 2014 skapte stort engasjement. 261 delegater fylte salen på USF Verftet, og 1400 har vært inne og sett konferansen på web-tv. Forestillingen Sees i min nästa pjäs av Pia Maria Roll hadde premiere på Black Box scene i Oslo 16. januar Forestillingen siterer Årskonferansen og kan forstås som et kunstnerisk kritisk debattinnlegg mot NPUs virksomhet forstått som markedsretting av kunstfeltet. 10

11 4.6 Publikumsprisen Publikumsprisen skal fremheve de virksomhetene som satser langsiktig og strategisk på å nå ut til et nytt publikum. I forbindelse med nominasjonsprosessen inviterer vi våre medlemmer til å registrere sine prosjekter og tiltak hos oss. Prisen består av et reisestipend på ,- og tilbud om å bli koblet opp mot relevante organisasjoner i NPUs internasjonale nettverk. Juryen besto av Kristin Danielsen, biblioteksjef i Oslo, Egil Bjørnsen, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark og Seniorforsker ved Agderforskning. og Anders Wengen, Buskerud Fylkeskommune. Juryens sekretær var Kristin Øygarden. Det kom inn 15 nominasjoner. Av disse valgte juryen å fremheve tre kandidater. Kode for sitt omfattende og innovative arbeide for å nå ut til nye publikumsgrupper, og Stavanger kulturhus Sølvberget for Superbibliotek en satsing som tar tak i hele organisasjonen, bygget ny struktur og omskolerer stab for å takle nye oppgaver i forbindelse med publikumsarbeidet som kommer i tillegg til bibliotekstjenestene vi kjenner fra før. Kilden Teater og Konserthus fikk prisen for prosjektet Kilden Dialog. Juryen oppfatter det som et meget ambisiøst initiativ som tolker kunstinstitusjonens samfunnsoppdrag på en, i norsk sammenheng, ny måte. Det er velfundert og basert på en nøye gjennomarbeidet strategi forankret i toppledelsen. Det problematiserer hva publikumsutvikling er og hva det kan være, og det tar utgangpunkt i den kunstneriske og tekniske ekspertise som finnes i institusjonen og bruker det for å danne kontaktflater med nye grupper i Kristiansand og regionen. 11

12 5 NORDISK OG INTERNASJONAL NETTVERKSBYGGING Norsk publikumsutvikling har utstrakt internasjonal kontakt. Dette er avgjørende for å sikre best mulig kompetanseutvikling for våre medlemmer. 5.1 Norden NPU, Center for Kunst og Interkultur/København og Kultur i Väst/Gøteborg samarbeidet om å programmere den 4. nordiske konferansen i serien Arts and Audiences, som ble etablert av NPU i Den ble i 2014 holdt i Reykjavik for 250 delegater. 261 fulgte konferansen via webtv. NPU har vært synlig i Norden i 2014 gjennom at direktør har holdt foredrag om NPUs arbeid og Performa-prosjektet/Oslo Atlas. I juni holdt direktør innlegg under Nordiske Scenekunstdager i København. I oktober holdt hun flere innlegg under Arts and Audiences- konferansen. I november gjestet hun konferansen Publikutveckling från A til Ö i Gøteborg med foredrag om Oslo Atlas. 5.2 EU Vi har avsluttet et to-årig prosjekt med våre kollegaer i Audiences Europe Network, Open All Areas, hvor vi med støtte fra EUs program for livslang læring har kunnet tilby medlemmer studieturer til kontakter i utlandet. Fire personer fra tre forskjellige medlemsinstitusjoner har i 2014 fått dekket reiseutgifter og deltakelse på internasjonale konferanser/seminar i regi av Open All Areas: Riksteatret (2), Hordaland Teater (1), Østfold Kulturutvikling (1). 5.3 UK Vi har inngått samarbeid med Family Arts Campaign UK og en rekke andre tunge, europeiske aktører om en europeisk satsing på å utvikle familievennlige program og formidlingsopplegg. Familievennlig vil være en faglig hovedsatsing i årene som kommer. 12

13 6 KOMMUNIKASJON 6.1 Web Økt engasjement rundt NPUs virksomhet gjenspeiles i web-statistikkene. Til tross for at vi ikke har hatt ressurser til å utvikle nettsidene eller å til å produsere engasjerende innhold jevnlig, kan man likevel se en økt interesse for innhold på hjemmesiden. Antall sidevisninger er mer enn doblet fra 2013 til Selv om antall besøkende har gått noe ned, indikerer sidevisningstallene at flere av de som har vært inne på hjemmesiden har brukt lenger tid på siden enn tidligere år og klikket seg videre til undersider. Statistikk (med tall for 2013 og 2012 i parentes): Sidevisninger: (2013: / 2012: ) og besøkende: (2013: / 2012: ). 6.2 Nyhetsbrev Nyhetsbrev har blitt sendt ut hver andre uke til et norsk og et nordisk nettverk. 6.3 Sosiale medier Vi er til stede i sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter), men har ikke kapasitet til å være aktive på en agendasettende måte. I forbindelse med Årskonferansen var vi mer aktive enn vanlig, noe som umiddelbart førte til en betydelig prosentuell økning av følgere og oppmerksomhet. 7 DRIFT AV ORGANISASJONEN 7.1 Ansatte Med utgangspunkt i økningen i tilskudd vi fikk fra departementet i 2014 ble administrasjonen styrket fra ett til to årsverk. Det var i 2014 en fast ansatt i Norsk Publikumsutvikling, direktør, Ingrid E. Handeland. Fra 1. oktober ble det engasjert en medlemskoordinator i 75 % stilling. Medlemskoordinatoren yter administrativ bistand i forbindelse med økonomi, men også i forbindelse med utvikling og gjennomføring av prosjekter, arrangementer, seminar og konferanser som henvender seg til medlemmene i NPU. Det har også vært knyttet ulike freelance medarbeidere til virksomheten i forbindelse med informasjonsarbeid og produksjon og avvikling av årskonferansen. 7.2 Styret Nytt styre ble valgt under årsmøtet 21.mai 2014 i Bergen Bjørn Nørstegård, leder ( / ) Silje Gripsrud, nestleder ( ) Evy Fischer, styremedlem ( ) Kirsti M. Hjemdahl, styremedlem ( ) Nasra Ali Omar, styremedlem ( ) Ole Herman Kjernsby, styremedlem ( / ) Stein-Inge Århus, styremedlem ( ) Tor Lægreid, styremedlem ( ) Ida Adelia Faldbakken, vara ( ) Det har vært avholdt seks styremøter i

14 Bjørn Nørstegård Leder Silje Gripsrud Nestleder Stein-Inge Århus Styremedlem Tor Lægreid Styremedlem Ole Herman Kjernsby Styremedlem Kirsti M. Hjemdahl Styremedlem Evy Fischer Styremedlem Nasra Ali Omar Styremedlem 14

15 Årsregnskap 2014 for Norsk publikumsutvikling Foretaksnr

16 Norsk publikumsutvikling Årsberetning 2014 Virksomhetens art Norsk publikumsutvikling er en nasjonal medlemsorganisasjon som skal arbeide for økt kunnskap om publikum og økt oppslutning om medlemmenes kulturtilbud. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. En økt finansiering, både fra offentlige tilskudd samt medlems- og prosjektinntekter, har ført til at organisasjonen har kunnet styrke sitt administrative apparat, noe som igjen vil føre til at man kan tilby medlemmene et bedre produkt. Når organisasjonen også leverer overskudd, og har positiv egenkapital, ser styret positivt på fremtiden. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et rettvisende uttrykk for resultat i 2014 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært medtatt i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatet og selskapets stilling. Arbeidsmiljø og personale Det var én fast ansatt i regnskapsåret, i tillegg til mindre deltidsstillinger ifbm prosjektengasjement. Det har ikke forekommet sykefravær, skader eller ulykker. Styret betrakter arbeidsmiljøet som godt, og har således ikke vurdert tiltak til forbedringer på dette området. Av styrets åtte medlemmer er det fire kvinner og fire menn, og det har ikke vært nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Miljørapport Organisasjonen har ikke produkter eller tjenester som påvirker det ytre miljø i nevnemessig grad. Disponering av årsresultat Styret foreslår at årets overskudd i sin helhet tilføres egenkapitalen. Bergen, den Bjørn O. Nørstegård Silje Gripsrud Evy Fischer Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Lægreid Ole H. Kjernsby Nasra Ali Omar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kirsti Mathiesen Hjemdahl Stein-Inge Århus Ingrid E. Handeland Styremedlem Styremedlem Daglig leder 16

17 Norsk publikumsutvikling Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter Drifts- og prosjekttilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad (483) Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

18 Norsk publikumsutvikling Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Lisenser, rettigheter o.l Sum immaterielle eiendeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, den Bjørn O. Nørstegård Silje Gripsrud Evy Fischer Styrets leder Nestleder Styremedlem Tor Lægreid Ole H. Kjernsby Nasra Ali Omar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kirsti Mathiesen Hjemdahl Stein-Inge Århus Ingrid E. Handeland Styremedlem Styremedlem Daglig leder Årsregnskap for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

19 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Note 1 - Drifts- og prosjekttilskudd Organisasjonens drifts- og prosjekttilskudd kan vises slik: År 2014 År 2013 Statstilskudd fra Kulturdepartementet: Prosjekttilskudd fra Bergen kommune: Prosjekttilskudd fra Norsk Kulturråd: 0 0 Prosjektilskudd fra Visjon Vest: Prosjekttilskudd fra Hordaland fylkeskommune: Andre prosjekttilskudd Sum tilskudd: Enkelte prosjekttilskudd er ikke avsluttet ved regnskapsavleggelsen, og øremerkede midler periodiseres derfor videre fra/til neste regnskapsperiode: Periodisering Norsk Kulturråd Periodisering Hordaland fylkeskommune 0 0 Periodisering Nordic Culture Point: Periodisering andre prosjekter: Sum periodiseringer (utsatt inntektsføring): Sum drifts- og prosjekttilskudd i resultatregnskapet: Note 2 - Prosjektkostnad På denne posten er bokført direkte prosjektkostnader. Deler av kostnadene til lønn og annen driftskostnad gjelder også prosjekter, og man kan derfor ikke regne "administrasjonsprosent" av å regne denne posten direkte. Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

20 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Note 3 - Lønnskostnad Selskapet har hatt én fast ansatt i regnskapsåret, i tillegg til styret og ansatte på prosjektengasjement. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder I tillegg kommer frie ytelser i form av telefon og forsikring Styremedlemmer Revisjonshonorar Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat Organisasjonen er ikke skattepliktig for sin allmennyttige virksomhet, og det er således ikke innarbeidet skattekostnad i regnskapet. Note 5 - Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. Det ble ved etableringen innkjøpt diverse domenerettigheter etc, som er balanseført som en immateriell eiendel. Note 6 - Fordringer Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende med avsetning for forventede tap. Andre fordringer består av følgende: Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd (resterende rater etc) Merverdiavgift tilgode Sum: Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

21 Norsk publikumsutvikling Noter 2014 Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av samlede bankinnskudd på kr inngår kr i bundne skattetrekksmidler. Beløpet er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene på balansedagen. Note 8 - Annen egenkapital Organisasjonen er stiftet uten grunnkapital og egenkapitalen er således et resultat av akkumulerte resultater fra stiftelsen og fram til balansedagen. Endringene i egenkapital kan vises slik: Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Note 9 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende regnskapsposter: Prosjektperiodiseringer: Påløpte, ikke utbetalte feriepenger: Påløpt arbeidsgiveravgift av lønn: Annen kortsiktig gjeld: Sum: Noter for Norsk publikumsutvikling Organisasjonsnr

22 22

23 23

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsmelding STAR 2014. 2014 oppsummert i korte trekk

Årsmelding STAR 2014. 2014 oppsummert i korte trekk Årsmelding STAR 2014 2014 oppsummert i korte trekk I januar 2014 var STAR for første gang prosjektleder for Spellemannkonferansen som vi gjennomførte på oppdrag fra Stavanger konserthus. Denne konferansen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer