Connectivity- Control-Unit (CCU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Connectivity- Control-Unit (CCU)"

Transkript

1 no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring Montering av CCU Tilordning kjøretøy CCU i Internett-portalen 4 1. Beregnet bruk Connectivity-Control-Unit som er installert i kjøretøyet, heretter kalt CCU, mottar via OBD-grensesnittet kjøretøyspesifikk data (kilometerstand, feilkoder til styreenheten som er blitt satt...) og sender disse dataene via et innebygd SIM-kort til en Internett-portal. Flåteoperatøren kan se på og analysere data i Internett-portalen. Hvilke data som sendes til Internett-portalen, er avhengig av hvilken avtale som er inngått med "administrasjonen av kjøretøy med kjøretøyeieren" og av den tekniske utrustningen til det enkelte kjøretøyet. Annen bruk en den som er angitt ovenfor er ikke tillatt. CCU skal kun monteres i kjøretøyet etter godkjenning fra kjøretøyeieren og flåteoperatøren. 8. Merknader ved feil eller problemer 5 9. Tekniske data 5 2. Sikkerhetsinformasjon CCU kan ikke åpnes eller endres på noe vis. CCU skal kun monteres forskriftsmessig i kjøretøyet av en servicepartner som er autorisert av flåteoperatøren. Monteringsposisjonen skal,,endres av en servicepartner som er autorisert av flåteoperatøren. CCU og OBD-tilkoblingsledningen skal kun fjernes eller erstattes av en servicepartner autorisert av flåteoperatøren. CCU må alltid være koblet til kjøretøyets OBD-grensesnitt. iiobd-tilkoblingsledningen kan ved servicearbeider (f.eks. OBD-diagnose, lese feilminne) kobles ut kortidig for serviceformmål.

2 no 2 CCU Leveringsomfang 3. Rettslige krav 6. Enhetsbeskrivelse CCU overholder de rettslige kravene i følgende direktiver: EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet) for kjøretøy FN EØF R10 (for revisjon av dette direktivet, se merkeplate). Direktiv for radio- og telekommunikasjonsenheter 1999/5/EU. iide gjeldende standardene finnes i CE-samsvarserklæringen (for CE-samsvarserklæring, se 4. Leveringsomfang CCU med innebygd SIM-kort. OBD-tilkoblingsledning. Holder (kan brukes valgfritt). Servicekort (f.o.m. mars 2015 inkludert i leveringsomfanget). Veiledning "Viktige merknader". 5. Funksjonsbeskrivelse Fig. 1: CCU med tilbehør 1 Integrert GSM-antenne og innebygd SIM-kort 2 CCU 3 Integrert GPS-antenne 4 OBD-plugg 5 OBD-tilkoblingsledning 6 LED (statusindikering) CCU 7 Holder (valgfri bruk) 8 Servicekort En CCU installeres i kjøretøyet og kobles til på OBD-grensesnittet til kjøretøyet. Denne CCU tildeles fast ved hjelp av det påtrykte serienummeret til dette kjøretøyet (via VIN) i en Internett-portal. Via et integrert SIM-kort kommuniserer CCU med Internett-portalen som drives flåteoperatøren. Data som sendes bearbeides i Internett-portalen og stilles til disposisjon for flåteoperatøren. Via Internett-portalen har flåteoperatøren tilgang til all overført data til dette kjøretøyet.

3 no 7. 3 CCU Igangkjøring Igangkjøring For å unngå feil må igangsettingen alltid gjennomføres i den 7. Åpne dekselet på CCU forsiktig (f.eks. med en skrutrekker). beskrevne rekkefølgen. 7.1 Montering av CCU Monteringsstedet til CCU må velges slik, at ingen sikkerhetsinnretninger (f.eks. kollisjonspute, kol- lisjonspute for kne, styring) ikke har redusert funksjon. CCU er i nærheten av OBD-grensesnittet til kjøretøyet. CCU må monteres slik, at den ikke berører personer. Overhold minsteavstanden på 5 mm til den menneskelige kroppen. CCU kan monteres med tilstrekkelig plass og kan festes. kontakt til CCU eller til OBD-tilkoblingsledningen med varme komponenter hindres. OBD-tilkoblingseldningen ikke klemmes eller bøyes uvanlig. ingen øvrige ledninger eller kabler har redusert funksjon eller klemmes inn. panelene/dekslene igjen lukkes riktig ved montering. Forutsetninger: OBD-diagnose Tester eller verkstedstester for å lese ut eller slette feilminnet. Batteriet til kjøretøyet har i dvalemodus en normal ladetilstand på ~12 V. 1. Søk etter OBD-grensesnitt i kjøretøyet (se ESI[tronic], vær oppmerksom på merknader til kjøretøyprodusenten eller tilsvarende Internett-fora). 2. Bruk OBD-diagnose testeren eller verkstedstesteren til å lese ut eller slette feilminnet til kjøretøyet (også hvis det ikke er satt noe feil!). 3. Fjern OBD-diagnose testeren eller verkstedstesteren igjen. 4. Søk etter et egnet monteringssted i nærheten av OBD-grensesnittet. 5. Fjern panelet/dekselet i kjøretøyet (se monteringsanvisninger til kjøretøyprodusenten). 6. Legg OBD-tilkoblingsledningen slik, at ingen komponenter har svekket funksjon eller forstyrres (f.eks. styring, gir, pedaler...). Dersom en styreenhet eller en kabel til en styreenhet kobles fra under montering, må en etter montering av CCU kontrollere feilminnet og ved aktiv feil slette det. Fig. 2: Åpne dekselet 8. Sett OBD-tilkoblingsledningen i CCU. Derved må du passe på riktig orientering til kodepinnen (se figur). 1 Fig. 3: Sette inn OBD-tilkoblingsledningen 1 Kodepinne 9. Lukk dekselet igjen. 10. Fest (f.eks. med kabelstrips) CCU på posisjonen der den skal monteres eller bruk alternativt holderen (fig. 1, pos. 7). 11. CCU eller fest holderen slik, at CCU hverken kan bevege seg eller skli. 12. Plasser OBD-tilkoblingskabelen riktig og fest den. Ikke før OBD-tilkoblingsledningen over overflaten til de in- tegrerte antennene (fig. 1; pos 1 og 3) til CCU og ikke fest den samlede OBD-tilkoblingsledningen på CCU (reduksjon av antenneytelsen). Pass på at det ikke oppstår en snublefare på grunn av OBD-tilkoblingsledningen. 13. Forbind OBD-tilkoblingskabelen til CCU med ODB-grensesnitt til kjøretøyet. 14. Slå på tenningen.?? LED må lyse 1 x kort i løpet av 5 sekunder. Dersom LED ikke lyser kort i løpet av 5 sekunder, må du kontrollere den korrekte forbindelsen til OBD-tilkoblingsledningen til OBD-kontakten til kjøretøyet og til CCU og deretter gjenta trinn 14.

4 no 4 CCU Igangkjøring 15. Sett igjen på panelene/dekslene. 16. Noter følgende informasjoner på servicekortet eller forpakningen til CCU: $ $ VIN (kjøretøyidentifikasjonsnummer) $ $ Kilometerstand (Mileage) $ $ Dato og klokkeslett for installasjon $ $ valgfritt i feltet Remarks: Motor Code eller RBKey. 1. Logge på i Intenett-portalen med brukernavn og passord. iived problemer med tilgangen må du ta kontakt med hotline til driveren av flåten. 2. Tast inn kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN). 3. Start søket med <Søk kjøretøy>.?? De viktigste dataene til kjøretøyet vises: iidersom VIN (kjøretøyidentifikasjonsnummer) ble tastet inn feil eller flåteoperatøren ikke har opprettet kjøretøyet i Internett-portalen, vises en feilmelding. Tast inn VIN på nytt og start søket en gang til. iihvis det vises en feilmelding til tross for at VIN er tastet inn riktig må du ta kontakt med hotline til flåteoperatøren. Fig. 4: Servicekort med informasjon om CCU og tekstfelt iideretter må en i Internett-portalen tildele denne informasjonen til kjøretøyet med serienummer og kontrollnummer til CCU som er installert i dette kjøretøyet. 4. Sammenlign indikert kjøretøydata (merke, modell og modelltype) med vognkortet eller CoC (Certificate of Confirmity). 5. Tast inn serienummer og kontrollnummer (sjekksum) til CCU som er installert i kjøretøyet. 7.2 Tilordning kjøretøy CCU i Internett-portalen iiccu må en gang tilordnes i en Internett-portal av verkstedet som utfører monteringen. Internett-adressen får du av flåteoperatøren eller den som driver flåten. Vær alltid oppmerksom på riktig tildeling av kjøretøy - CCU. Når CCU er tilordnet et kjøretøy kan denne CCU kun monteres i dette kjøretøyet. Forutsetninger: Flåteoperatøren har allerede opprettet kjøretøyet i Internett-portalen. Tilgang (brukernavn/passord) til Internett-portalen som fungerer. CCU er allerede blitt installert i kjøretøyet. VIN, kilometerstand, CCU serienummer og CCU kontrollnummer. Fig. 5: Servicekort 1 Serienummer 2 Kontrollnummer (sjekksum) 6. Tast inn kilometerstand pluss enhet (f.eks. 10 km eller 6 m). 7. Fullfør tilordningen av kjøretøy til den installerte CCU med <Lagre>. "" Ved fullført tilordning vises meldingen "CCU er blitt tilordnet". iinå kan du utføre flere tilordninger av kjøretøy - CCU eller logge av. iietter fullført tilordning legges servicekortet sammen med kjøretøydokumentene.

5 8. Merknader ved feil eller problemer Problem Mulig årsak Forslag til hjelp LED på CCU lyser ikke Påmelding i Internett-portalen er ikke mulig Inntasting av VIN (Vehicle Identification Number) i Internett-portalen er ikke mulig OBD-tilkoblingsledning ikke tilkoblet riktig. CCU eller tilkoblingsledning defekt. OBD kontakt til kjøretøyet defekt. Feil brukernavn og/eller passord. Tilgangsdata er ikke frigitt eller tilgangen er sperret. Feil VIN-inntasting. Kontroller den korrekte forbindelsen til tilkoblingsledningen mellom OBD kontakten og CCU. Skift ut CCU og tilkoblingsledningen. Kontroller og reparer OBD kontakten. Kontroller at brukernavn og passord tastes inn riktig. Ta kontakt med hotline til flåteoperatøren. Kontroller at VIN tastes inn riktig. Ta kontakt med hotline til flåteoperatøren. Tab. 1: Merknader ved feil 9. Tekniske data Egenskap Verdi/område Lagring og transport -40 C 85 C -40 F 185 F Funksjon -20 C 60 C -4 F 140 F Hvilestrøm Driftsspenning Driftsstrøm, topp ved 14.4 V Vekt Tab. 2: Tekniske data < 1,0 ma 9-16 V (DC) 1400 ma 130 g Java er et registrert varemerke til Oracle og/eller deres tilknyttede selskaper Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße Plochingen DEUTSCHLAND

Bruksanvisningen (NO)

Bruksanvisningen (NO) Bruksanvisningen (NO) ISOBUS-Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring CCI.Cam Visuell maskinovervåkning CCI.Control Dokumentasjon og oppdragsadministrasjon CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporing

Detaljer

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer

BURY Motion Universal

BURY Motion Universal BURY Motion Universal Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4. Montering av systemet 6 5. Plassering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2 INNHOLD 1 INNLEDNING TAKK FOR AT DU VALGTE ET PRODUKT FRA SEFAC Viktig

Detaljer

EasyStart R Monteringsanvisning.

EasyStart R Monteringsanvisning. EasyStart R Monteringsanvisning. Fjernkontroll med tilbakemelding for varmefunksjonen i kupévarmere. 22 1000 32 85 07 11.2012 Innhold Innledning Side Les igjennom først...3 Generell informasjon / sikkerhet...3

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Live Services Norsk Oktober 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking

ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking PRESSURE (BAR) 9.0 9.0 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ContiPressureCheck Systemet for permanent dekktrykkovervåking N Brukerhåndbok Innhold Innhold 1 Generelt...6 1.1 Informasjon om denne brukerhåndboken...6

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Oppstillingssted... 2 Reparasjon... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Ledningsstrekk...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL Norsk Icare ONE (Modell: TA02) BRUKSANVISNING v1.1 06/12 NO 0044 Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk

Detaljer

Teknisk håndbok System Access Point

Teknisk håndbok System Access Point 2373-1-8551 22.07.2014 Teknisk håndbok System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127-1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

IDCam. v1.0.4371. Installasjon

IDCam. v1.0.4371. Installasjon IDCam v1.0.4371 Installasjon Slik bruker du hjelpefunksjonen Innhold 1 Slik bruker du hjelpefunksjonen... 3 2 Plasser og koble til kameraet... 4 2.1 Strømforsyning (PoE)... 7 2.2 Monter værbeskyttende

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske

Detaljer

ISOBUS- Terminal CCI 100/200

ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring Bruksanvisningen Referanse: Menü v4 Innledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versjonsnummer:

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer