Årets prestasjoner. Aktivitskveld i BSK-hallen på side 6. NR 5 Desember ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets prestasjoner. Aktivitskveld i BSK-hallen på side 6. NR 5 Desember 2001-67. ÅRGANG"

Transkript

1 NR 5 Desember ÅRGANG Årets prestasjoner Bækkelagets Sportsklub er best på arrangement innen breddeidrett og tildelingen av Årets Hjelpestikkerpris vitner om at hele Norge satser på Norway Cups sosiale og humanitære engasjement. Her får Frode Kyvåg prisen av Lucy Smith. Men klubben hevder seg også i Norges-toppen rent sportslig. Bækkelagets håndballdamer knuste rivalen Nordstrand i NM-finalen i Spektrum og kunne ta en fortjent fest, med lagkaptein Siv Heim Sæbøe og landslagsspilleren Hanne Halén i spissen. Hanne Staff er selve orinteringsdronningen. Det beviste hun igjen under årets VM i Finland da hun vant gull på kortdistansen. Hanne tok også Kongepokalen i år. BSK-jenter 88 vant årets Norway Cup og er et av de mest lovende lag i fotballkretsen. les om: Gull og grønne skoger på sidene 4 og 5, Kina vil lære av oss på sidene og Aktivitskveld i BSK-hallen på side 6

2 KLUBBKONTAKTER ARBEIDSUTVALGET: FORMANN BSK: Arne Huuse Skogholtveien 32, 1178 Oslo NESTFORMANN BSK: Helge Amundsen Granveien 16, 1178 Oslo ØKONOMI: Britt Wolden Solveien 10,1177 Oslo SEKRETÆR: Anita S. Reed Vestbrynet 13A, 1176 Oslo UTDANNING: Thomas Lund Smalgangen 7, 0188 Oslo VARAMEDLEM:Morten Mørk Støttumvn. 1B, 1170 Oslo VARAMEDLEM: David O Sullivan Sandstuveien 24, 1178 Oslo HOVEDSTYRET = AU + GRUPPEFORMENN: NDY: Kai Hallgren Høgdefaret Oslo FRIIDRETT: Jostein Haraldseid Olleveien Oslo FOTLL: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11 B 1177 Oslo HÅNDLL: Anne Borglin Solveien 136 A 1167 Oslo ORIENTERING: Eldar Børsum Kirkeåsveien 8 A 1178 Oslo SKI: Knut Kopstad Lindbäckvn 23 E 1163 Oslo DAMER ELITE: Leif Nybø Raschsvei 30 B 1178 Oslo BSK ÆLDRES: Odd Solli Postdamveien 12B, 1164 OSLO BSK BEDRES: Lucy K. Thoresen Vestbrynet 4B, 1176 Oslo BSK-KONTORET Frode Kyvåg, Trond Eriksen, Tina S. England Karstensen, Anne-Lise Lefdal, Unni Klokkerhaug. Telefon , telefax E-post: Postadresse: Postboks 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo. Besøksadresse: Lambertseterveien 2, Kastellet BSK på nett: BSK-POSTEN - medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Redaktør: Vaclav Pletanek, Lambertsetervn.2, Kastellet; tlf.: , faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: I redaksjonen: Bandy: Odd Arntzen, , Fotball: Bjørn Torstein Olsen, , Friidrett: Per Gammelgård, , Håndball:Anne Borglin, , Orientering: Eigil Wekre, , Ski: Frode Viste, Neste nummer - Nr1 /02 kommer i midten av februar. Inneholder blant annet årsberetninger fra gruppene og innkalling til generalforsamling. Forside: Bilder av Hanne Staff (foto: Erik Borg), Håndballdamene (foto: Thomas Algard, BSK-jenter 88 (foto: Vaclav Pletanek) og Hjelpestikkeprisen (Foto: Vaclav Pletanek) Hvor står vi og hvor går vi? Det første spørsmålet er naturlig nok lettere å besvare enn det andre. Dessuten kan det være ulike meninger om veien videre. Jeg er i alle fall tilfreds med at vi nå har lagt Cecilie Leganger-saken bak oss. Noen av dere er kanskje frustrert og noen skuffet over at vi inngikk et forlik og derved ikke sto løpet helt ut. Jeg håper imidlertid at ettertiden vil vise at det var en riktig avgjørelse som ble tatt på vegne av BSK ikke minst uti fra en økonomisk vurdering. Selv om det ikke er kommet klart frem i media, er jeg overbevist om at det som er passert i denne saken har vært en tankevekker for både NIF og NHF, og ikke minst for sentrale personer innenfor norsk idrett. Det er forhåpentligvis noen som har, og i alle fall burde ha, lært noe av denne saken og som kan komme norsk idrett til gode i tiden fremover. Jeg ser det nå som særdeles viktig at vi i tiden fremover setter fokus på det sportslige og den verdi det har for vårt nærmiljø, og da spesielt for de unge. Vi må sørge for at vi har en klubb som er preget av samhold, glede og lyst til å utøve ulike aktiviteter i fellesskap. Her har vi alle en stor utfordring og et betydelig ansvar. Det skal være stor takhøyde innad i BSK, men utad skal vi stå sammen. Interne utfordringer skal bl.a. løses gjennom tillitsmannsapparatet og i samarbeid med våre ansatte. Når disse ord skrives står hovedstyret midt oppe i drøftelsen av en viktig sak, nemlig behovet for strukturendring av klubbens organisasjon. Slik jeg vurderer det, vil enkelte forslag kreve generalforsamlingens vedtak i mars måned neste år. Når det gjelder Damer håndball elite, er det vel kjent at den gruppen har hatt og fortsatt har økonomiske vanskeligheter. Man er i ferd med å gjøre en del håndgrep, men dessverre har ikke klubben den fulle frihet bl.a. på grunn av inngåtte kontrakter. Mitt syn, og det tror jeg deles av svært mange, er at vi ikke kan leve med lønnsutgifter som til de grader står i misforhold til inntektssiden. Det er nok ikke bare i BSK at det høye lønnsnivået for enkelte spillere er en saga blott. Jeg har derimot troen på at det er mulig å bygge opp et elitelag med dyktige, glade og entusiastiske jenter og da med fokus på unge talenter fra vårt eget nærmiljø. Jeg antar at generalforsamlingen ønsker å opprettholde intensjonen om elitesatsing, men da basert på et helt annet konsept. At klubben nok en gang har gjennomført et vellykket Norway Cuparrangement, hører også med til årets oppsummering. Resultatet er ingen tilfeldighet det skyldes godt og profesjonelt arbeid både når det gjelder planlegging og gjennomføring. Den frivillige innsatsen som representerer selve ryggraden i arrangementet, kan ikke bli verdsatt høyt nok. Så gjenstår det bare å ønske samtlige BSK-medlemmer en riktig god jul, og så må vi alle ønske hverandre et godt nytt år med tanke på klubbens fremtidige virksomhet. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Arne Huuse BSK-formann

3 Et tiår for en levende klubb Hele 90-tallet var Tomas Algard redaktør for BSK-posten. Dermed er han så vidt vites den lengste redaktøren i klubbens historie. Nå har han overlatt jobben med å lage klubbavisa til Vaclav Pletanek, men kan ikke la være å mimre litt etter elleve års tjeneste: Det var Remi Andersen som var det første scoopet for meg som ny redaktør. Remi var 16 år og lot seg intervjue på terrassen hjemme på Ekeberg, mens en noe urolig far vaket rundt og passet på at den samlede verdenspresse ikke la utilbørlig press på det talentfulle avkommet. Dette var våren Hemmelighetsfull formann Så skjedde ting slag i slag: Bandyen flyttet i 1991 innendørs og jeg tok et elendig, men historisk bilde av Odd Arntzen og noen ganske små gutter. Fotballformann Harald Walbye var veldig hemmelighetsfull på høsten samme år. Vi måtte stoppe pressen for å få med meldingen om at fotballkjendis Per Anders Sjøvold skulle trene BSK. I 1992 intervjuet jeg Susann Goksør på idrettshøyskolen. Like etter ble hun kåret til Norges mest sexy. Samme år var redaktøren med som klubbveileder og representerte Oslo Idrettskrets på Klækken-seminar. Her ble denne legendariske limerick presentert av Kjersti, Stein og Tore fra fotballgruppa: To daskere og en dusk fra Høgda/skulle på konferanse på bøgda/de smilte og lo/til oppgaven de dro/ og laget en limerick de var fornøgd a. Det sprøeste bilde I 1995 gjennomførte man som vanlig tidenes beste Norway Cup, og to litt fnisete håndballjenter møtte redaktøren for å fortelle om sin tur med ungdomslandslaget til junior-ol i håndball i England. Jentene var Mette Ruud Johansen og Hanne Halén. Bilder med mange og glade BSK-ere har hele tiden vært viktig for bladet. Men det sprøeste bildet, som var vanskeligst å få tak i, var tv-bildet av Kent Johanssen som i 1996 kjørte ned unnarennet i NM på én ski. Det har også vært viktig å få tak i bilder av folk i farten. Alle andre fotograferte Anja Andersen og Cecilie Leganger. For BSK-posten var det viktigere å bringe bilde av f eks Bjørn Guttormsen med stortromme på supportertur. Klubbens liv Jeg har prøvd å gjøre BSK-posten til gruppenes klubbavis. Å konkurrere med dags- eller sladrepressen om de heteste nyhetene fra klubbens liv (les: håndballkonflikter) har ikke vært mulig. Men å bringe ryddige rapporter fra klubbens virkelige liv - slikt som Myggstikk og KM i høydehopp uten tilløp - har vært en sentral oppgave. Da jeg også fikk æren av å redigere jubileumsboken 90 år, forsto jeg hvor viktige disse oppsamlede bladene virkelig er. De forteller etterverdenen om en liten bit norsk idrettshistorie. Disse bladene vil bli forskningsobjekter i en fjern framtid. Teknikken har hatt en rivende utvikling i denne perioden. På begynnelsen av 90- tallet var ikke PC vanlig verken i hjemmene eller på jobben. Å lage blad var noe helt annet da. Hallvard Løken hjalp til med det tekniske på den tiden. Etter hvert kunne redaktøren selv montere sidene. Det var mange sene nattetimer med limspray og saks. Og nå brekker man om et helt blad med noe tastetrykk. Det høres enkelt ut, men teknikken bak er imponerende. 50 BSK-poster Akkurat 50 BSK-poster ble det for min del. Takk til alle som har bidratt med sin tid og sitt engasjement gjennom et helt tiår. Takk til alle som har lest fra perm til perm. Og særlig takk til Per Gammelgård og Eigil Wekre som har vært med alle årene og rapportert så trofast fra friidrett og orientering. Stå på videre, fortsett å gjøre BSK-posten til en av landets mest trofaste klubbaviser. Lykke til Vaclav og Stig. Tomas Algard Redaktørskifte i BSK-Posten En slags programerklæring Etter at Tomas Algard takket for seg som redaktør for BSK- Posten, overtar jeg ansvaret fra dette nummeret. Stig Mebust vil heldigvis bidra med kyndig hjelp i utformingen av bladet. Jeg har mangeårig journalistisk erfaring fra norske og utenlandske aviser og har blant annet arbeidet 18 år i Dagbladet. Jeg har store forventinger til jobben med BSK-Posten. Det skal fortsatt være gruppenes klubbavis. Hvert eneste nummer skal bringe rapporter fra livet i BSK. Et varemerke BSK er en av landets mest interessante klubber, med et unikt arrangement som Norway Cup og flere sterke grupper. BSK er klubben som har verdensmestre som Hanne Staff, Bjørnar Valstad, det er klubben som har forstret landslagsutøvere i håndball, orientering, fotball, ski og innebandy. Norway Cup er et kvalitetsvaremerke som er kjent langt utover Norges grenser. Den enestående innsatsen fra frivillige har imponert meg fra første gang jeg dekket turneringen på slutten av syttitallet. Hjelp! I BSK-Posten skal vi informeres om alle sider ved Bækkelagets Sportsklub. Informasjonen hører imidlertid ikke til klubbens sterkeste sider. Der må vi forbedre oss radikalt. Det vil garantert gi bedre miljø, mer fornøyde og opplyste medlemmer og det vil rydde av veien mange misforståelser som igjen fører til unødige konflikter. Redaktøren er totalt avhengig av hjelp og initiativ fra gruppene for å få til det viktigste målet for BSK-Posten: Å være en engasjerende informasjonskilde. Derfor: Gi redaktøren beskjed! Skjer det noe av almen interesse for gruppenes/klubbens medlemmer, skal det i BSK- Posten. Min Telefon: Mobil: La oss i samarbeid gjøre BSK-Posten til: Et blad for en av de mest livsglade klubber i Norge. Et blad for hele nærområdet Bækkelaget/Ekeberg Artig å lese? I løpet av årene som sportsjournalist i Dagbladet har jeg utallige ganger erfart at Bækkelaget er noen av de mest interessante medieobjektene i Norge. Jeg har selv skrevet en god del saker om klubben og fått både positive og negative reaksjoner. Men ingen av reaksjonene var ondsinnede. Den gode lune atmosfæren håper jeg kan fortsette å prege klubben og BKS-Posten i årene framover. Jeg kan love at jeg vil prøve å gjøre BSK-Posten åpen for alle medlemmer og artig å lese for beboere i hele nærområdet. Som sagt: med uunnværlig assistanse av Stig Mebust, med erfaring fra jobben i Nordstrands Blad og som redaktør for Norway Cups Resultatavis. Jeg takker Tomas Algard for ti års strålende innsats som redaktør. Vaclav Pletanek BSK-posten 3

4 orientering I mørket Gull og g er alle katter grå! Etter suksessen i de nasjonale mesterskapene både i Sverige og Norge startet nattløp-sesongen for alvor. Ikke bare skulle våre løpere finne fram i ukjent terreng med kart og kompass, men det skulle være mørkt i tillegg. Forstå det den som vil! NM i nattorientering: Til tross for katters gråhet i mørket var det en av våre yngre jenter som lyste opp skikkelig under årets NM i nattorientering i Mandal. Lene Moe kom direkte fra suksess både i NM senior og NM junior, og med lykt på hodet vant hun damenes juniorklasse med over fem minutter. Det kan tenkes at hun er så mørkredd at hun satte alt inn på å komme seg fortest mulig til mål. Thormod Berg ble nr 5 i herreklassen og Anne Margrethe Hausken tok en ny bronsemedalje i dameklassen. NM militært: Orientering er en av forsvarets mesterskap som er åpne for alle i Norge som har avtjent verneplikt. Her tok Bækkelagets Sportsklub andre, tredje og fjerde plass gjennom Holger Hott Johansen, Bernt Bjørnsgaard og Ulf Brenna. Bjørnar Valstad ble diskvalifisert fra en toppplassering for første og eneste gang i år. VM militært: Her stiller Norge alltid sitt beste lag, men sliter hardt med tradisjonelle øst-blokk nasjoner som Russland og Tsjekkia og de nasjonene hvor alle er innrullert i forsvaret som Sveits og Finland. I årets mesterskap som gikk i Portugal ble Bjørnar Valstad nr 3 individuelt etter to russere og fikk samme plassering i stafetten. NM langdistanse: Som om ikke NM på normaldistanse med vinnertid på 1.45 timer er nok, så skal det også være NM i langdistanseorientering. Herrenes løype har en vinnertid på ca 3 timer og svensken vår, Johan Ivarsson, klarte til slutt en bronsemedalje etter å ha blitt dyktig sliten på slutten. Vant gjorde et tidligere BSK-medlem, Gjermund Hansen, som nå befinner seg i Tromsø til vanlig. Dette var også avslutningen på årets Norgescup hvor både Hanne Staff og Lene Moe vant hver sin klasse. Gutta derimot var litt lenger ned på listene Smålandskavlen: Sesongen avsluttes hvert år med denne tradisjonsrike stafetten i slutten av oktober i, som navnet sier, Småland i Sverige. Alle de store klubbene i Norden stiller sine beste lag unntatt Bækkelagets Sportsklub som manglet Bjørnar, Bernt og Thormod som var i fjærne Østen på Park World Tour og Holger som var småskadet. Den eneste av førstelagsløperne var Johan Ivarsson som sammen med fire smågutter skulle forsvare klubbens ære. Og hvilket forsvar det ble. Av over 200 herrelag var vi aldri dårligere enn nr 3 gjennom hele konkurransen. Stafetten som starter med to nattetapper og fortsetter med tre etapper dagen etter. Når småguttene våre til slutt løper inn til tredje plass, så var det fort glemt at det var 170 mil i bil fra Beitostølen til Västervik på Sveriges vestkyst og retur i løpet av en helg. Merk dere navnene folkens, Hans Olof Amblie, Jonn Are Myhren, Ulf Brenna, Jim Øystein Nybråten. Disse fire, sammen med Johan Ivarsson, viste at godt kameratskap og tøff innstilling er like viktig som veletablerte navn når oppgjørets time kommer. Erik Østlie Året 2001 har vært et innholdsrikt år for paret Valstaff. Det idrettslige hovedmålet var uten tvil VM i Finland midt under Norway Cup uka. Men det mest minnerike og viktigste målet kom rett etterpå. Her var ikke skogene, postene eller tiden viktig. Vinnerne ble kåret på idealtid. Men en ting var felles, målet var gull, om ikke rundt halsen så på fingeren. I den anledning vil vi gjerne takke hele BSK for det flotte bildet vi fikk i bryllupspresang av Hovedlaget og o-gruppa, det skal henge på veggen som inspirasjon for videre satsing. Vi i BSK s o-gruppe har hatt et fantastisk år resultatmessig. Det er ikke bare de profilerte løperne som har gjort det bra, men også de nest beste har hevet seg. Herrene vant 10-mila, verdens største o-stafett for klubblag. Vi gjorde rent bord i NM og har tatt medaljer i både Park World Tour (parkverdenscup) og i VM. På tampen av sesongen ble gutta nummer tre i nok en internasjonal stafett (Smålandskavlen), og det uten stjernene på laget. Det var lett å se gleden lyse ut av øynene deres på trening etterpå. Miljø og fellesskap Hva skyldes så de gode resultatene? Jeg nevnte nettopp trening. En ting er at mye og riktig trening over tid er nødvendig for å lykkes, men det er en dimensjon til og det er miljø og fellesskap. Det å trene i et miljø hvor man ønsker å gjøre hverandre bedre, det er roten til gode resultater. I BSK s o-gruppe føler jeg at vi har et slikt miljø. Dersom det er drittvær en tirsdag ettermiddag og du egentlig skal på trening, men tenker at det er jo fint inne på Toppidrettssenteret også, så smyger den dårlige samvittigheten seg frem og du drar til Skullerudstua likevel, for tenk om alle skulle tenke som meg! Den store testen VM var årets store mål for oss begge. Bjørnar var tittelforsvarer på Klassisk distanse, mens vi begge hadde vært med å vinne stafettene i Skottland i På veien mot VM var NOM et viktig delmål. Det ble også arrangert i Finland og var den store 4 BSK-posten

5 orientering rønne skoger testen og stedet hvor man kunne markere seg overfor konkurrentene før VM. Den enkleste måten å skape selvtillit på er gjennom gode resultater. Dersom du vet du har slått konkurrentene hele året, er det lettere å tro at du kan gjøre det når det virkelig gjelder. Årets verdensmester i Sprint/Park gjorde akkurat dette. Hun vant alt som var av Sprint før VM og visste når hun sto på startstreken at dette kunne hun, det var bare å konsentrere seg om å finne postene. Hun vant VM og nær sagt alle andre Sprint løp denne sesongen. Tilbake til NOM, Norge ble klart beste nasjon (med Egil Johansen ved roret), Hanne lyktes med gull på Klassisk og Stafett, mens Bjørnar tok sølv og bronse på tilsvarende distanser. Vi var begge der vi skulle være på den tiden, selv om Bjørnar ikke var helt fornøyd. Han hadde slitt litt med brekninger i forbindelse med løp, og fikk de samme problemene under NOM. Kortdistanse-gull VM kom stadig nærmere. Forventningene fra omgivelsene ble stadig høyere. Ville vi takle presset, var selvtilliten sterk nok? Hanne løp alle distansene i mesterskapet og ble stadig konfrontert med om dette var fornuftig. Nå viste det seg at alle de sterkeste konkurrentene gjorde det samme. Bjørnar vant det klassiske testløpet i Norge med seks (!) minutter og måtte tåle å være favoritt. Vi vet i dag hvordan det gikk. Hanne hadde serien Sprint-7, Klassisk-6, Stafett-3 og Kortdistanse- GULL. Bjørnar ble nummer 4 på Klassisk, nummer 2 på Stafetten og løp elendig på kortdistansen. For Hanne ble resultatene markant bedret utover i mesterskapet. Om dette skyldes at hun konkurrerte seg i form har vi vanskelig for å tro. Derimot tror vi at Hanne greide å senke skuldrene utover i mesterskapet og med det heve prestasjonen. Psyken Det mentale er svært viktig under et mesterskap. Det er lett å få for høyt eller lavt spenningsnivå, eller å psyke seg selv ned. Man ødelegger den selvtilliten man har bygget opp gjennom året. Hanne lot trolig noen få dagers avbrekk i treningen i forkant av VM påvirke hennes prestasjoner i starten av mesterskapet. I ettertid er det lett å se at disse dagene med redusert trening ikke var negativ for prestasjonen under VM, den kunne derimot føre til litt ekstra overskudd. For Bjørnar sin del ble VM en liten nedtur da han ikke tok individuell medalje. Bjørnar har tatt individuell medalje i VM hvert år siden 1995 (VM arrangeres annethvert år). Problemene med brekninger hadde nok sitt og si, men dette får også en psykisk dimensjon som gjør det hele enda verre. For at Bjørnar skal satse for fullt videre vil han prøve å få bukt med problemene, slik at orientering kan bli like gøy som det var tidligere. (se undersaken). Eksotisk Resten av sesongen (det var mye igjen) ble litt antiklimaks rent sportslig, slik det lett blir når det viktigste er over. Det som gjorde det hele spennende var de eksotiske reisemålene. Først gikk turen til Akita i Japan hvor orientering var med i World Games for første gang. Deretter var det bryllup med tilhørende bryllupsreise til NM i Trøndelag! Hele sesongen ble avsluttet med Park World Tour finale i Asia. Disse turene har vært arrangert i flere år og har som mål å promotere Orientering verden over. Vi løp først i Bangkok i Thailand. Her er det militæret som står for arrangementene og forsvarsministeren foretar åpningen. Det er mye pomp og prakt, men lite engasjement blant folk flest. I Kina derimot, er det tatt helt av. Studentene er utrolig engasjert og ville etter å være med selv. De heier oss frem og står timevis i kø for å løpe etterpå. Løpene gikk i byene Nanjing (tidligere Kinas hovedstad) og Shanghai. I Shanghai gikk løpet fra en fotballstadium med tilskuere og mange forvirrede locals opptatt med thai chi i parken. Bjørnar gjorde årets beste løp her og kunne ta i mot enorm hyllest av elleville (!) fans etterpå. Etter fine dager i kopienes hjemland (og store muligheter for billige fake artikler), gikk turen til Seoul i Sør Korea. Vi fikk gleden av å løpe i Olympiaparken og forventet den store olympiske følelsen. Den ble nok ikke helt som forventet, med en håndfull tilskuere på plassen bak Olympiaporten. I Korea har man et orienteringsforbund, men de har et stykke igjen til full forståelse av konkurranseidretten Orientering. Dagen før løpet skulle avvikles hadde de ikke ordnet med tillatelse til å løpe på gresset i parken, vi kunne vel holde oss på stiene og veiene. Med dette vil vi takke for i år og ønske alle unge og gamle velkommen til å prøve orientering på det nivået de måtte ønske. Vi har et vanvittig godt miljø, men det er alltid plass til flere! Hilsen Hanne & Bjørnar Jeg tar to nye år! Hentet fra Etter å ha brukt store deler av høsten til å tenke over min fremtid som landslagsløper, har jeg nå tatt en beslutning: -Jeg satser mot et nytt Verdensmesterskap! Det har lenge vært klart at Hanne skal satse mot et nytt VM, men jeg har vært svært usikker. Etter 10 år på Landslaget kunne det kanskje være på tide å bruke tid og ressurser på andre ting enn landslagssatsing. Men etter å ha brukt høsten til å tenke gjennom en ny VM satsing, har jeg kommet til at jeg ønsker å ta to nye år! - Sterk motivasjon Lysten til fortsatt å løpe Verdenscup og VM er sterk. Selv om jeg neste år blir som veteran å regne, mener jeg at det fortsatt finnes uviklingsmuligheter. Både fysisk, teknisk og ikke minst mentalt kan jeg videreutvikle meg De to siste årene har ikke gått på skinner. Problemene med å ta til meg væske har i mange løp ødelagt idrettsgleden og resultatene. Dette kan gjøre at jeg kommer til å gjøre andre prioriteringer i sesongplanen enn tidligere. Jeg vil også justere den fysiske og tekniske trening, både i konkurransesesongen og forberedelsesfasen. Hva dette innebærer velger jeg å holde for meg selv inntil videre. Jeg er i god trening og ser frem til neste års Verdenscup, med blant annet løp på Røros, Os og Tynset. Det ville vært dumt å gå glipp av den moroa! Mine to hovedmål de neste to årene blir: Verdenscup 2002 VM 2003 Bjørnar Valstad Innkalling til ÅRSMØTE I ORIENTERINGS- GRUPPA Tirsdag 12.februar 2002 kl. 19:00 Skullerudstua Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Orienteringstyret BSK-posten 5

6 håndball Aktivitetskveld i BSK hallen Fredag kveld 30.november kl samlet håndballfolket f.o.m. håndballskolen til Herrer A seg i BSK-hallen for å ha det sosialt og hyggelig sammen. Foreldre og søsken var invitert som tilskuere og sjelden har det vel vært SÅ fullt på tribunen i hallen! Programmet var kamper, stort sett med jentelag mot guttelag, to sammensatte lag med trenere og ledere, pølser og brus og fri aktivitet med musikk og håndball.vi benytter anledningen til å takke Finn Ormaasen for strålende innsats som speaker hele kvelden! Først ut var håndballskolen for gutter mot håndballskolen for jenter. Jentene var kjempeflinke, tatt i betrakting at de ALDRI har spilt kamp på en ordentlig bane før! (de trener i gymsal) De fant fort ut hvordan man gjør det på kamp, godt assistert av sine trenere Kristin og Tiril Ekeberg. Guttene var også kjempeflinke, og viste tydelig at de trener på bane og at de har spilt kamper før. Guttene vant 9-3. Gutter 12 trenerne Eivind og Andreas må bare innse at jentene var tøffere og bedre. (Alle foto: Anita Olafsen) Katrin Jacobsen og Mona Paulsmoen, er to meget lovende målvaktsemner. De spiller på J15. Så var det gutter 9 mot jenter 9. Også her trakk guttene det lengste strået, men begge lag viste stor innsats. Dommer i denne kampen var Siv Heim Sæbø som hadde tatt turen i hallen som en av de to damespillere som møtte opp. Heidi Skarprud var i hallen som tilskuer! Bra! Siv hadde litt av hvert å lære bort til de unge spillerne og alle satte stor pris på at hun var der! Flott Siv, når karrieren som spiller er over, tror vi du kan bli en utmerket dommer eller trener. Men vi håper det blir lenge til! Girl power Neste kamp ble litt av en thriller: Gutter 10 mot Jenter 10. Jentene tok ledelsen først, men gutta kom tilbake og vant til slutt en utrolig spennende kamp 5-4. Jentene hadde en MEGET full innbytterbenk, og neste gang må de nok få spille flere kamper, så alle får litt mer spilletid! Gutter 11 har vi ikke i BSK så jenter 11 måtte møte det ene J12 laget. Det ble en jevn og fin kamp som de eldste til slutt vant 5-4. Så var det gutter 12 sin tur mot jenter 12. Disse jentene hater å tape og syntes nå at nok fikk være nok. Etter seier til guttene i alle kveldens første kamper var det nå på tide med litt girl power! De gikk beintøft ut og gutta følte nok at de møtte veggen i forsvaret foran seg. Jentene tok ansvar framover også og vant en flott seier 5-2! Nå var øyeblikket kommet til det som for mange var kveldens "høydare": Trener/leder kampen! Her var det mange gamle håndballspillere som fikk utfolde seg til glede for både seg selv og andre, (kanskje mest for oss selv) i hvert fall denne Siv Heim Sæbøe, kapteinen på damelaget, møtte opp og det satte alle deltakerne stor pris på. Her er Siv sammen med noen av kveldens aktører. kvelden! Enkelte har nok fått kjenne på kroppen i etterkant at man faktisk har lagt opp! Begge lag ble forsterket av to herrelagsspillere og besto foruten disse (Eivind Gulbrandsen, Andreas Øgaard Bergh, Thomas Ekeberg og Jan Andre Ekeberg Koch) av mange tidligere håndballstorheter. Bl.a. David O'Sullivan, Marius Ekeberg, Tirill Mørk, Kristin Thune Ekeberg, Ragnar Bjørnstad med flere. Kampen ble en jevn batalje som de "ikke oransje" til slutt vant knepent Men ifølge det Oransje laget var det på grunn av flere gedigne dommertabber selvfølgelig!!! Kjempegøy! Så måtte de unge få slippe til igjen og nå var det jenter 13 mot gutter 14. Her var det strålende innsats igjen fra jentene, men gutta ble for sterke og vant 7-1. Nest siste kamp ble jevnere, her var det jenter 14 som fikk bryne seg på gutter 14/15. Det var jevnt hele kampen, men gutta dro ifra på slutten og vant komfortabelt Kveldens siste kamp ble skikkelig bra. Det så ut til å bli ren overkjøring fra guttenes side, etter strålende spill, da gutter 15 spilte mot jenter 15. Men så begynte det å skje ting... Sekretariatet ga først en "trepoenger" etter et skudd fra jentene som satt seg fast i basketkurven i taket og så var det igang! Nå ble det poeng for utførelse og innsats, det ble fratrekk for skuddbom osv. osv. Tilslutt stoppet visst klokka også, på 5 sekunder igjen! Det var laange 5 sek! Og dermed, vips var det og straffekonk som resultat. Det ble plukket ut 5 spillere fra hvert lag. Alle jentene satte sine 7- metere i mål, det gjorde ikke gutta (synd det Kevin) og dermed ble det seier til jentene 15-13!!! Resten av kvelden ble brukt til fri aktivitet. Musikken gikk for fullt, noen spiste pølser, andre spilte håndball! og noen satt bare å pratet. Dette ble en flott sosial kveld som vi skal bygge videre på. Dette må vi gjøre oftere, var omkvedet da folk gikk hjem! Kl låste vi hallen godt fornøyd alle sammen! Hilsen Arrangementskomitéen 6 BSK-posten

7 Innholdet i avtalen mellom Bækkelagets Sportsklub og Tertnes Håndball Elite og Cecilie Leganger Det er i dag (12.11.) inngått følgende avtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med den tvist som har oppstått i forbindelse med Cecilie Legangers overgang fra Bækkelagets Sportsklub (BSK) til Tertnes Håndball Elite (Tertnes). 1. Partene aksepterer ved denne avtale med endelig virkning Cecilie Legangers endring av klubbtilhørighet fra BSK til Tertnes. 2. BSK skal i perioden frem til 30. juni 2002 kunne disponere reklameplass på Cecilie Legangers keeperdrakt tilsvarende den plassering man hadde på Legangers drakt når hun spilte for BSK. To sponsortakere for BSK kan hver disponere Cecilie Leganger til markedsføring, maksimum en gang frem til 30. juni De aktuelle sponsortakerne eller andre sponsorer for BSK kan hver disponere 50 fribilletter/sitteplasser til Tertnes' kamper. 4. BSK trekker anken over NHFs administrative avgjørelse vedrørende overgangssøknaden til Cecilie Leganger. BSK frafaller videre enhver adgang til å prøve denne avgjørelse for domstolene. Videre trekker BSK umiddelbart kjæremål over Oslo namsretts kjennelse av 13. oktober 2001 i sak mellom BSK og Cecilie Leganger. BSK frafaller ethvert ytterligere krav mot Cecilie Leganger. 5. Tertnes frafaller saksomkostningene som er tilkjent i sak mot BSK. 6. Cecilie Leganger frafaller enhver rett til å fremme krav mot BSK. 7. Klubbene forplikter seg til å delta og aktivt profilere/eksponere et vennskapsarrangement på BSK's hjemmebane (eller annen bane hvis denne er opptatt) med Tertnes, Bækkelaget og kvinnelandslaget som deltakere i romjulen 2001 i Norges Håndballforbunds regi med BSK som teknisk arrangør. De økonomiske betingelser for arrangementet vil bli beskrevet i egen avtale. 8. BSK trekker tilbake alle fremsatte anmeldelser, klager eller lignende mot Tertnes, representanter for Tertnes og/eller Cecilie Leganger i anledning herværende tvist, og vil ikke fremsette anmeldelser, klager eller lignende mot O. E. Eidsæther og O. Bjørnestad. BSK forplikter seg til ikke å reise noen krav mot slike personer for domstolene i anledning herværende tvist (1). 9. Partene forplikter seg lojalt til utad å bidra til at denne tvisten kan legges bak seg; og slik at det kan legges et godt grunnlag for en fremtidig god sportsånd mellom alle de impliserte. Partene vil sammen i en pressekonferanse presentere denne forliksløsningen overfor media og offentligheten. 10. Inngåelse av denne avtalen kan ikke tolkes dit hen at noen av partene erkjenner at deres opprinnelige standpunkter var rettslig uforankret eller for øvrig erkjenner noen form for subjektiv skyld. Partene forplikter seg til at ingen heretter vil kommentere disse temaer i media. (1) Med "herværende tvist" menes enhver tvist knyttet til - eller foranlediget av Cecilie Legangers overgang fra BSK til Tertnes. Dette var Cecilie Leganger-saken: 12. juni: Leganger-rådgiver Oddvar Bjørnestad melder overgang til Tertnes. 8. august: Leganger skriver under for Tertnes. 9. august: Leganger hevder at BSKs kontraktsbrudd er grovt og at klubben har innrømmet det selv. 16. august: NHO gir BSK støtte i at Leganger er under kontrakt med klubben fram til sommeren Oslo-klubben krever at Leganger møter på trening 20. august. Det gjør hun ikke. 12. september: Håndballforbundet avgjør at Leganger er Tertnes-spiller. 21. september: BSK sender Leganger-saken til Oslo namsrett for å få en midlertidig forføyning mot keeperens spill for Tertnes. 10. oktober: Saken starter i Oslo namsrett. Det er satt av tre dager til behandlingen. 15. oktober: Namsretten gir Leganger rett til fortsatt spill i Tertnes, men slår likevel nesten fast at bergensjenten har brutt kontrakten med Bækkelaget. 12. november: Forlik mellom Bækkelaget og Tertnes og Cecilie Leganger. Det var det. 30.desember er det forlikskamp i Haukelandshallen, mellom Tertnes og Bækkelaget, med innslag av landslagsspillere. ÅRSMØTE I HÅNDLL DAMER ELITE Tirsdag 7.februar2002 kl. 19:00 KANTINE v. Bekkelagshallen Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Innkalling til ÅRSMØTE I HÅNDLL- GRUPPASFORELDRE- UTVALG Mandag 28.januar 2002 kl. 19:00 Miljøhuset, Sportsplassen Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Innkalling til ÅRSMØTE I håndball- GRUPPA Tirsdag 12. februar 2002 kl. 19:00 Miljøhuset, Sportsplassen Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Håndballstyret håndball BSK-posten 7

8 Det er viktig at vi bryr oss om ungdommen i klubben vår Frode Kyvåg Leder til alle tider Alle kjenner Frode Kyvåg. Han er formelt ansatt som forretningsfører og idrettsfaglig konsulent i Bækkelagets Sportsklub. Samtidig er han etablert som en ubestridt ener som håndballtrener og allment anerkjent som Norway Cup-general. Det har vært uvanlig stille i de offentlige media rundt personen Kyvåg de siste par årene, selv om meningsmålingene fortsatt viser at han er blant de ti mest ettertraktede medie-objektene her i landet. Frode har fått et nytt liv med sine tvillinger i Ringshusveien. Noen er blitt forledet til å tro at Frode K. er handlingslammet på grunn av den gledelige familieforøkelsen. Men sannheten er at han trolig er mer til stede i klubben i sitt hjerte, Bækkelagets Sportsklub, enn noen gang. Vil gjenopplive herrehåndballen Bare se på Frodes program i noen få dager i november: Lørdag : Reise til Trondheim leder BSKs herrelag i kampen mot Tiller i 2.divisjon. Seier Søndag : Herrelaget under Frodes ledelse spiller mot Gløshaugen i Trondheim. Tap med ett, Her forteller FK om motivasjonen for sin gjeninntreden på håndballscenen: Vi måtte bare redde herrehåndballen i Bækkelaget. Miljøet var i ferd med å gå i oppløsning da jeg ble bedt om å være med en til to dager i uka i fjor. Nå ser det ut som vi skal lykkes. Vi har jobbet med å gjenvinne et herremiljø som for et par år siden besto av seks-sju spillere. Nå er vi 20 stykker. Det er en flott gjeng med ungdommer og det er disse klubben skal bygge herrelagets framtid på. Det er igjen blitt attraktivt å spille for herrelaget i BSK. Vi har høye mål også rent sportslig, men det er et flerårig lerret å bleke. Det krever tid, kanskje et par år, for dette unge laget å komme opp til toppserien. Men laget har absolutt muligheter til å nå dette målet. Om kosthold til talenter Mandag : Frode Kyvåg trener et utvalg I BSKs tjeneste Vi lanserer en ny serie i BSK-Posten. Vi vil presentere ildsjeler som klubben er utenkelig uten. Først ut er en mann som hele Norge assosierer med Bækkelaget: Frode Kyvåg. BSK-talenter år fra 17:00 til 18:00. deretter holder FK foredrag for ungdommene og ungdomstrenere i BSK i Miljøhuset. Tema: Kosthold. Et tema fullt av fallgruber. Frode legger vekt å få de unge håndballtalenter med på en positiv måte, og han får dem faktisk til å føle seg gode. Uansett vekt og vekst. Utrolig viktig i disse tider, proppet med snakk om slankepress og spisevegring. Frode mener: Det er viktig at vi bryr oss om ungdommen i klubben vår. Hvis det er noe jeg kan bidra med, så gjør jeg gjerne det. Jeg ser at det blomstrer både på gutte- og jentesiden i håndballen. Også fotballen jobber veldig bra. Så framtidsutsiktene er gode for klubben vår. Men vi ledere og trenere må sørge for å legge forholdene til rette. Ungdom i dag har et overflod av fritidstilbud å ty til. Og de har helt annen holdning til fritid og idrett enn man hadde for bare noen år siden. Før var det nesten logisk at den som startet med idretten i 8-10 års alderen endte opp som senior i samme klubb. Slik er det ikke i dag. Årsaken til frafall som rammer idretten på ungdomssiden er flere. Det vi kan gjøre noe med, er å tilrettelegge tilbudet på best mulig måte og på et så høyt nivå som vi bare klarer. Verdier for sponsorfamilien Tirsdag formiddag : Frode holder et foredrag for Norway Cup-sponsorer på Color Line båten Prinsesse Ragnhild. Tema: Teambuilding. Foran en building. 8 BSK-posten

9 Øverst: Fra Frodes kveld med BSKs håndballtalenter I midten: Frode Kyvåg, anerkjent som en av håndballverdenens mest suksessrike trenere, instruerer. Nederst: Erik Berg Solheim, Håkon T.Kristiansen, Christine Rønning, Pernille Bjørseth Wibe og Randi Vogt-Svendsen var oppmerksomme tilhørere da Frode foreleste om kosthold. forsamling av 30 representater for Norway Cups sponsorfamilie holdt Frode Kyvåg et foredrag om team- De ca 30 tilhørere får vite om de psykologiske forutsetningene for å bli best: Du skal bli best for deg selv, ikke for folk på Høgda eller i Norge, fastslår Frode. Så er det miljø og vekstvilkår: Behandler du to mennesker likt, så behandler du dem ulikt, sier Frode blant annet. Lojalitet er viktig i et team. Det betyr kommunikasjon og informasjon som fungerer. Lagånd og fellesskap er neste steg: Det inneholder respekt, selvkontroll, ærgjerrighet, selvtillit, vilje, ambisjoner, ærlighet, følelser, motivasjon/informasjon, konsentrasjon og ydmykhet. Så kommer to av FKs grunnsetninger: Konflikter er naturlige. Og til slutt: Ta vare på hverandre. Dette mener Frode Kyvåg om forholdet til Norway Cup-sponsorene: Næringslivet har fått et helt annet syn på idrett de siste årene. Det sponsormarkedet slikt man kjente det for bare fem-seks år siden er i ferd med å tørke helt ut. Nå skal det være et gjensidig forhold mellom partene. Det betyr utveksling av tjenester. Det har vi i Norway Cup jobbet med i flere år. Vi har etablert et verdigrunnlag for samarbeidet som berører ungdommens oppvekstvilkår, kampen mor rasisme og rusmisbruk og det fargerike fellesskap. Det setter vår sponsorfamilie stor pris på. Vi forbedrer konseptet hele veien. Vi motiverer hverandre i dette arbeidet og det skaper et spesielt samhold. Derfor er Norway cups sponsorfamilie usedvanlig stabil selv i disse tider. Vaclav Pletanek BSK-posten 9

10 Norway Cup-delegasjon i Beijing: Kina vil lære av oss Norway Cup sendte i oktober en delegasjon til Kina. Den besto av turneringens tekniske sjef Stein Erik Halck, presse- og utenlandsansvarlig Lucy Thoresen og leder av turnerinsstyret Marianne Øgaard Bergh. Reisen til Beijing var en naturlig konsekvens og en videreføring av det kulturutvekslingsprogram som i samarbeid med Kulturdepartementet, startet for noen år siden mot Kina. I de siste tre årene har 4-5 kinesiske lag deltatt i Norway Cup som våre gjester. Ved flere anledninger har vi tatt imot en delegasjon fra Beijing og hatt faglig utveksling med dem i forkant av turneringene. I denne sammenheng har også representanter fra den kinesiske ambassaden i Oslo deltatt. Disse viser forøvrig stadig stor interesse for vår turnering ved å være tilstede på flere av våre forskjellige arrangementer under turneringen. Gjestfrihet Vi var svært glade for nå å ha kunnet se oss i stand til å gjennomføre en reise til Kina og Beijing, på invitasjon fra Beijing People s Association For Friendship with Foreign Countries, som her forkortes med BPAFFC. At vi var ventet og svært velkomne var lett å oppdage; allerede ved mottakelsen på flyplassen i Beijing merket vi deres varme gjestfrihet og oppriktige interesse for Norway Cup spesielt og for norsk barne- og ungdomsidrett og norsk utvikling og kultur generelt. Gjennom guidet sightseeing fikk vi et godt innblikk i Kinas rike historie. Fra ankomst tidlig om morgenen fredag den 12. oktober til ettermiddag onsdag 17. oktober var det lagt opp et innholdsrikt og variert program. Gjennom guidet sightseeing, overværing av akrobat show og en fantastisk forestilling med Peking Opera fikk vi et godt innblikk i Kinas rike kulturhistorie og variable politiske historie. Under de mange måltider fikk vi også innsyn i de allsidige og spennende kinesiske mattradisjoner. Vi fikk underveis mye tid til å utveksle tanker og idéer for fremtidig videre samarbeid og besvart mange spørsmål om vestlig kultur og tradisjoner. Vil lære av Norway Cup Vi var heldige å få overvære det årlige internasjonale vennskapsløpet foreningen arrangerer for utenlandsk ambassadepersonell og studenter. Denne gang, for første gang, gikk løpet rundt Kunming Lake ved det kjente Sommerpalasset. Løpet ble etterfulgt av premieutdeling, buffet og underholdning og vi fikk anledning til å møte flere utenlandske ambassaderepresentanter, heri også fra den norske ambassaden i Beijing. Vi var invitert til idrettsskolen Sangao, beliggende utenfor Beijing by. Her hadde vi samtaler med skolens leder, beså skolen og dens fasiliteter og forskjellige idrettsanlegg og overvar en vennskapskamp mellom lag fra Sangao og gjestende lag fra Australia. I skolens store møterom var sentralt plassert to store pokaler vunnet i fjor i Norway Cup. Skolen og anlegget var forholdsvis nytt og hadde en enorm kapasitet. Det var stort ønske om vår og/eller øvrig norsk medvirkning til utveksling av fotballag, internasjonale turneringer og treningsleir og også kom spørsmålet opp om vår mulighet for i den sammenheng å sende ned en god faglig norsk trener. Interessen for å lære av oss var stor og fremtredende i alle sammenheng. 10 BSK-posten

11 Møtet med kinesiske kulturtradisjoner gjorde stort inntrykk. Den obligatoriske turen til den kinesiske mur ble til en uforglemmelig opplevelse. Organisasjonsmodell Utover de mange nyttige samtalene i løpet av ukens både formelle og uformelle samvær var en formiddag avsatt spesielt til informasjon- og samarbeidsmøte. Deltakerne her var hele toppledelsen i BPAFFC. Her ble Norway Cup av oss presentert rimelig detaljert, om organiseringen av arrangementet, Norway Cups forskjellige avdelinger med oppgaver og ansvar, turneringens verdigrunnlag og målsetning, sponsorfamilie, samarbeidspartnere etc. De viste stor interesse for gjennomføringen av og innholdet i Norway Cup. Særlig også fant de naturlig nok svært annerledes og interessant Bækkelagets Sportsklubs organisasjonsmodell med generalforsamlingen, dvs klubbens medlemmer, som øverste ledelse, videre Norway Cup styret og underliggende turneringsledelse bestående av teknisk avdeling, dommeravdeling, bespisning, innkvartering, kultur, presse, trafikk, organisasjon og salg, samt den 120-talls store arrangementskomité og de vel 800 funksjonærene. I tillegg at denne vår store og omfangsrike turnering, gjennomføres med basis i vel 1000 klubbmedlemmers frivillige innsats og kun en håndfull fast ansatte, synes nok for dem å være vanskelig å fatte. Vi informerte om vårt gode og viktige forhold til og støtte fra kommunale etater heri om feltsykehuset og de mange offentlige tjenester og om samarbeidet med UDI, KD, NORAD etc. Idéer og ønsker Vi hadde medbragt mye materiell som vi etterlot oss, heri NC presentasjonsvideo som viser turneringens mangfoldige innhold og bilder fra Oslo som vertsby. I tillegg fikk de mapper med beskrivelse av det vi hadde presentert samt informasjonsbrosjyre om våre verdileverandører. Vi hadde også fått med materiell fra Norges Fotballforbund om norsk barneidretts bestemmelser samt en video til undervisningsformål for trenere. Alle idéer og ønsker som kom frem om det videre samarbeidet innenfor Kulturdepartementets rammer vil bli gjennomdrøftet og videreført av Norway Cups styre og administrasjon. Heri ligger også ønsker om kulturutveksling som nok går utover vårt kompetansefelt og som heller ikke hører innunder Norway Cup. Det var uten tvil et gjensidig meget nyttig og absolutt hyggelig opphold vi hadde i Beijing. Vi ser nå frem til et videre samarbeid med BPAFFC og Det Kongelige Kulturdepartement. Marianne Øgaard Bergh Styreleder Norway Cup BSK-posten 11

12 friidrett Sesongens siste resul I NM og UM terrengløp, lang løype, i Rindal 23. september deltok Sara Haga (21) og Cecilie Paulsrud (15). Cecilie fikk en fin sølvmedalje for sin innsats, mens Sara denne gang måtte nøye seg med 8. plass. I friidrettskretsens avslutningsuke på Bislett september hadde de fleste av friidrettsgruppas utøvere allerede avsluttet sesongen. To av klubbens lovende skiløpere, Nicolai Martinsen (18) og Kjetil Dammen (18) stilte imidlertid opp i omtrent alt som var av øvelser, og på de lange løpene var resultatene ganske gode. Verdt å merke seg er særlig at Nicolai Martinsen satte klubbrekord for G 18 på 3000 m hinder med 10.39,78. Kjetil Dammen fikk 10.53,09. Tradisjonell sesongavslutning Friidrettsgruppa markerte sesongavslutningen 10. oktober med tradisjonelt medlemsmøte der vandrepokaler og andre oppmerksomheter ble delt ut. Vinnerne av den såkalte 4-kamptabellen fikk vandrepokalene, og på guttesiden var Øyvind Patricksson (14) suveren også i år. På jentesiden ble det imidlertid ny vinner etter Ida McAdam Eriksen, som har innehatt pokalen i i alt fire år, før hun nå er gått over i juniorenes rekker. Den nye vandrepokalinnehaveren er Linea Høglund, 11 år. Hun oppnådde sterke resultater både i løp, hopp og kast. Følgende fikk gavekort for sin deltakelse i NM, UM eller på kretslaget: Sara Ringereide Haga, Ida McAdam Eriksen, Kjersti Smedsrud, Cecilie Paulsrud, Harald Bjørsvik, Andreas Torgalsen og Kjetil Drolsum Sandnes. Friidrettsgruppa satser videre i 2002 Som det fremgår av oversikten annetsteds over vinterens treningstilbud, har alle grupper fra de yngste og opp til senior et meget godt treningstilbud i vinter. Friidrettspresident Marius Rooth fortsetter som trener for de fleste av våre eldste utøvere. Spesialiseringen i øvelser tilsier imidlertid at de eldste har trenere som dekker sine øvelser. Således har Ida McAdam Eriksen (19) og vår nye høyedehopper Kristin Mengshoel (21, ex Vidar) Dan Simion som sin trener. Sara Haga og Cecilie Paulsrud trener med henholdsvis langdistanse- og mellomdistanseløperne i Vidar, og Kjersti Smedsrud og Harald Bjørsvik har egne opplegg for kast. Alle de eldste skal på treningsleir til Kypros i påsken. Også de yngre utøverne har nå et meget godt tilbud, med Kristine Larneng, Lars Chr. Eriksen og Thomas Schibbye som trenere. Thomas er godt i gang med planleggingen av en vintersamling på Gjøvik for alle utøvere fra 11 år og oppover. Den vil bli avholdt januar 2002, og vil foruten trening i samarbeid med Raufoss Friidrettsklubb også omfatte besøk på stedets badeland, samt andre aktiviteter. Det dreier seg med andre ord om et svært positivt miljøtiltak. Innendørsstevnene allerede i gang Lørdag 1. desember var det stevne i Ekeberghallen, og våre 11 år gamle jenter visste å markere seg. Det ble seier til Linea Høglund i lengde med sterke 4,30, hvilket faktisk er 5 cm lengre enn den offisielle utendørs klubbrekorden for J 11på 4,25 (tilhørende Anne Støttum fra 1974). For øvrig løp Maja Thune en meget sterk 60 m, der hun i forsøket oppnådde 9,01. Dette er også helt på høyde med klubbrekorden for J 11, som lyder på 8,8 med manuell tidtaking, satt av Unn Gustavsson i Maja løp på 9,08 i finalen i Ekeberghallen, og fikk 2. plass med det. Vi venter spent på fortsettelsen fra våre lovende jenter. Per Gammelgård 12 BSK-posten

13 tater Sju glade mottakere av gavekort for innsats i NM, UM og kretslag, her fotografert på friidrettens medlemsmøte 10.oktober. Fra venstre: Sara Haga, Ida McAdam Eriksen, Kjersti Smedsrud, Cecilie Paulsrud, Harald Bjørsvik, Andreas Torgalsen og Kjetil Drolsum Sandnes. (foto: Per Gammelgård) friidrett Friidrettens treningstider innendørs Innetreningen er for lengst i gang, og vi minner om tidene for vinteren 2002: Gutter og jenter f og yngre: Mandag kl i gym. salen på Bekkelaget skole Trener: Kristine Larneng Gutter og jenter f : Mandag kl i gym.salen, Bekkelaget Skole Trener: Kristine Larneng Tirsdag kl i Ekeberghallen Trener: Lars Chr. Eriksen Torsdag kl i Ekeberghallen Trener: Thomas Schibbye (hovedtrener) Gutter og jenter f og eldre: Mandag kl i gym.salen, Bekkelaget skole Tirsdag kl i Ekeberghallen Torsdag kl i Ekeberghallen Trener: Marius Rooth (Alternativt kl i Ekeberghallen med Thomas Schibbye for G/J f. 86/87) Årets Vandrepokalvinnere i friidrett ble Linea Høglund og Øyvind Patricksson. (Foto: Per Gammelgård) Innkalling til ÅRSMØTE I FRIIDRETTS- GRUPPA Onsdag 30.januar 2002 kl. 19:00 Miljøhuset, Sportsplassen Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Friidrettsstyret BSK-posten 13

14 Pris og anerkjennelse til Norway Cup Under en offisiell tilstelning i Fire Årstider-salen i hotell Continental, overrakte styreleder i Institusjonen Hjelpestikker Lucy Smith Årets Hjelpestikkerpris til Norway Cup og Frode Kyvåg. Frode Kyvåg får plaketten av Lucy Smith som bevis på at Norway Cup er tildelt Årets Hjelpestikkerpris. Prisen er i år på kr ,- Denne prisen skal i følge vedtektene utdeles til en norsk organisasjon/institusjon som har gjort en betydelig sosial/humanitær innsats, eller bidratt til fremme av medisinsk forskning med sikte på bedring av levevilkårene for barn, eldre eller handikappede. I begrunnelsen heter det blant annet: I løpet av sin 29-årige historie har Norway Cup utviklet seg til et arrangement som inneholder mye mer enn fotballspill på banen. Verdens største fotballturnering er blitt en samfunnsinstitusjon som utfører en meget betydelig sosial/humanitær innsats. Etter styrets mening er Norway Cup en særdeles verdig prisvinner. I denne forbindelse fremhever vi særlig idéen om og troen på det "fargerike felleskap" som har gjort at arrangementet har rekruttert barn fra den fattige del av verden. Kyvågs rolle Styreleder i Institusjonen Hjelpestikker, den tidligere rektor ved Universitetet i Oslo Lucy Smith, sa i sin innledningstale: Bak Norway Cup står Bækkelagets Sportsklub med et meget stort antall frivillige. Det er likevel ingen tvil om at det er en person som har vist den helt store entusiasme og som har ledet arbeidet i mange år. Generalsekretæren Frode Kyvåg er på mange måter Norway Cup. Det var derfor helt naturlig å be ham om å motta prisen på vegne av Norway Cup, sa Lucy Smith blant annet. Hun framhevet også Norway Cups innsats for kvinnefotballen: Jeg er misunnelig på min datterdatter som nå kan sparke fotball uten at noen synes det er noe merkelig ved det. Akkurat det er Norway Cups fortjeneste. Jeg skulle ønske det var slik da jeg var ung. Jeg er nemlig sikker på at jeg kunne blitt en veldig god fotballspiller, mente Lucy Smith med et glimt i øye. Verdigrunnlag Hun bemerket også at Hjelpestikkerprisen vel ikke er så stor som Nobels Fredspris. Men: En av våre tidligere prisvinnere, Leger Uten Grenser, har senere fått Nobels Fredspris. Så det er bare å fortsette å jobbe på den gode måten dere gjør, sa Lucy Smith med adressen Norway Cup. Hun framhevet Norway Cups verdigrunnlag og overlot så Frode Kyvåg å fortelle nærmere om det. Innflytelse Generalsekretæren fortalte på en sedvanlig fengslende måte om utviklingen av det fargerike fellesskap i Norway Cup. Om Pequeninos fra Sao Paulo, om Mathare United fra Nairobi, og ikke minst om den positive innflytelsen det fargerike fellesskap har på norsk ungdom som deltar i Norway Cup. Frode Kyvåg høstet mye ros for sin takketale, ikke minst fra styremedlem i Institusjonen Hjelpestikker, den mangeårige Aftenpostenredaktøren Andreas Nordland. Hovedpersonen selv mente: Denne prisen er en ære og anerkjennelse for oss og betyr veldig mye for Norway Cup. Det er stort, mye større enn jeg egentlig trodde da jeg fikk vite om tildelingen. Vaclav Pletanek 14 BSK-posten

15 BSK-posten 15

16 ski Sesongstart for skigruppa i BSK: Lite snø, mye skiglede Skiløperne i Bækkelagets Sportsklub har startet sesongen på tradisjonelt vis: 130 BSK ere var samlet på Gomobu i Valdres den siste helgen i november. Utrolig hvor mye skiglede 2,8 kilometer løype kan utløse! Det er noe helt spesielt med små entusiaster som får på seg skiutstyret for første gang i en ny sesong. De har glede i stavtakene og ambisjoner i frasparkene. Lek og alvor, slit og moro. Slik skal det helst være, og slik var det da skigruppa i Bækkelagets Sportsklub arrangerte sin årlige samling på Gomobu i Valdres. Vertskapet hadde jobbet hardt i dagene før for å oppfylle snøgarantien. Denne gangen var resultatet knappe 3 kilometer kunstsnø. Ikke så Innkalling til ÅRSMØTE I SKI-GRUPPA Onsdag 13.februar 2002 kl. 19:00 Miljøhuset Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Skistyret mye å boltre seg på, med andre ord, men likevel nok til at treningen kunne gjennomføres etter programmet. Et lite dryss «natursnø» la seg dessuten over den hardpreparerte kunstsnøen og ga gode forhold lørdag morgen. Skiene ble smurt med grunnsmøring og blå voks, og da hadde de fleste både feste og glid. Juniorene (12-18 år) reiste oppover til fjellet og sesongstart torsdag kveld og hadde allerede gjennomført to treningsøkter da resten av gruppen kom etter fredag. Lørdag morgen måtte juniorene stå ekstra tidlig opp for å rekke sine første runder i løypa, før de andre og yngre aldersklassene kom etter og fylte opp snøen sammen med sine trenere. Skulle det bli noen meter med ledig løype i løpet av dagen, ble den aldri liggende lenge ubrukt: Det var mange foreldre med som også mer enn gjerne tok noen runder. God rekruttering Skigruppa i BSK har hatt god rekruttering i høst. Gruppen med de aller yngste (7-9 år) har økt i løpet av høstukene og teller nå nærmere 40 gutter og jenter. Hittil har de løpt på asfalt, grus og gress hver tirsdag fra Sportsplassen. Stor glede derfor over å komme til fjells og gå på ski - helt på ordentlig! For mange barn og unge som begynner i skigruppa i BSK, blir den årlige samlingen på Gomobu raskt en tradisjon. Det er en tradisjon som også resten av familien får del i. Store og små pakker ski, støvler, gnagsårplaster og oppspart entusiasme i bilen og kjører sammen til fjells for en helg med intens trening og mye sosialt samvær. Vi kjenner nok flere som vil rangere årets høydepunkter omtrent slik: «17.mai, julekvelden og skisamlingen på Gomobu» - i tilfeldig valgt rekkefølge. Og at vi er støle og stive mandag morgen, det betyr bare at det har vært en god start på sesongen! Gruppe 7-9 år, fra venstre.: Lars Jahnsen, Fredrik Bjerke Mathias Owing Maanum (12) får instruksjon av hovedtrener Merethe Lia Johansen. 16 BSK-posten

17 ski Nesse, Håkon, Robin Andersen, Magnus Lund Røer, Fredrik S. Vister, Sebastian Andersen, Sindre Aas, Christopher Solbakke, Sigurd Lund Røer. 12-åringene på ett brett, fra.venstre: Mathias Owing Maanum, Lars M. Kurås, Marthe Jahnsen, Ulrikke Nedregård, Sophie Jahnsen, Joakim S. Vister, Marianne Aas, Eirik Lund Røer, Erlend Foss Knutsen I full fart mot toppen: (fra høyre): Jørgen Ankerstad (14) og Frode Bovim i klassisk stil. BSK-posten 17

18 innebanby Brødrene Nielsen på Landslaget Brødrene Dag og Erik Nielsen, som er henholdsvis gutt- og 1. års juniorspiller, er uttatt til U-19 landslaget, og deltok i uke 46/01 i turnering for U-19 landslag i Halle i Tyskland. Begge hevdet seg rimelig godt, men kunne ikke forhindre at Norge kom på en litt beskjeden 7. plass. Det var moro, men nivået er rimelig høyt, var guttenes kommentar. Ellers spiller brødrene også på vårt Herrer-1 lag i tillegg til sine respektive aldersbestemte lag. Og for alle disse lag er fellesnevneren at lagene ligger godt an i tetsjiktet i sine respektive serieavdelinger pr. uke 47/01. Etter som det er et lagspill, får vi gå ut fra at det er mange flere enn brødrene som har bidratt til de gode resultater. Herrelaget lå på en førsteplass etter å ha slått sine argeste konkurrenter Grei og Sveiva 2 henholdsvis 6-4 og 2-1. Juniorlaget ligger på 2.plass og har kun et knepent 4-5 tap mot Holum, som er et av favorittlagene. Laget synes sikret plass i første pulje som kan spille om kvalifisering til NM når serien endres etter nyttår slik at de 4 beste lag i hver avdeling blir satt sammen til en ny avdeling, og tilsvarende for de øvrige lag som vil utgjøre avdeling nr. 2. Tilsvarende ordning skal også gjøres for guttelagene, og her er BSK representert med 2 lag som begge leder sine avdelinger. Fem på guttekretslaget BSKs Peter Kjelstad, Stian Thorsen, Andreas Aasheim, Stian Barmo og Jonas Krogh Lie var med på samlingen for guttekretslaget 11.november på Romsås. Tre på juniorkretslaget Tore Kvaslerud, Tomas Berg og Patrick Strøm representerte BSK på samlingen for juniokretslaget på Romsås 11.november. Ad. Nytt gulv i Bækkelagshallen Innebandyavdelingen i Bandygruppa har med stor forundring registrert at vi tillegges skylden både for nytt kunstdekke og 12 stk. påståtte tilfelle av korsbåndskader i hallen etter at det nye dekket ble lagt. At noen velger kun å vektlegge vår uttalelse i høringsrunden og ignorere de saklige momenter og den grundige utredning som lå til grunn for hallstyrets selvstendige valg av dekke, kan vi for så vidt lett leve med. Mer alvorlig synes vi det er at noen får 12 unge jenter til å bli avfotografert på tribunen i BSKhallen og påstå at de har fått ødelagt sin helse på grunn av innebandyavdelingen og det nye kunstdekket som de har fått lagt i hallen, jfr. midtsideoppslag i Aftenposten Aften Så vidt vi har kunnet bringe i erfaring har ingen av de 12 skadet seg i BSK-hallen etter at det ble lagt nytt dekke der! Spørsmålet blir: Hvem misbruker unge jenter på denne måten, og hva ønsker de å oppnå? Vi gremmes. Odd H. Arntzen Tabell og resultater 2 Divisjon Herrer 2001/2002 Tabell: 1 Grei Innebandy Sveiva IBK Bækkelaget SK Dverg Inneb Flamingo Flyers Tunet IBK Akerselva IK Vålerenga Inn Holum IBK Røa IBK Resultater: Akerselva IK 2 Bækkelaget SK 6-3 Flamingo Flyers Tunet IBK Holum IBK 2 Sveiva IBK Grei Innebandy Røa IBK 12-4 Vålerenga Inneb. 2 Dverg Inneb. 3-5 Bækkelaget SK Flamingo Flyers 6-1 Røa IBK Akerselva IK Tunet IBK 2 Vålerenga I Dverg Inneb. Holum IBK Sveiva IBK 2 Grei Inneb Tunet IBK 2 Bækkelaget SK 7-9 Flamingo Flyers Røa IBK Grei Innebandy Dverg Innebandy 6-2 Vålerenga Inne. 2 Holum IBK Sveiva IBK 2 Akerselva IK Røa IBK Tunet IBK Akerselva IK 2 Flamingo Flyers Dverg Innebandy Sveiva IBK Holum IBK 2 Bækkelaget SK 3-4 Vålerenga Inneb. 2 Grei Innebandy Bækkelaget SK Røa IBK 4-3 Tunet IBK 2 Akerselva IK Flamingo Flyers Dverg Innebandy 5-5 Grei Innebandy Holum IBK Sveiva IBK 2 Vålerenga I Dverg Innebandy Akerselva IK 2 Holum IBK 2 Flamingo Flyers Grei Innebandy Bækkelaget SK Vålerenga Innebandy Røa IBK Sveiva IBK 2 Tunet IBK 2 for mer utfyllende, se: Herrer Junior avd B 2001/2002 Tabell: 1 Holum IBK Bækkelaget SK Sveiva IBK Holmlia SK Bærums Verk IF Strømmen IBK Korsvoll IL Monolitten IL Sofiemyr IBK Resultater: Bærums Verk IF Monolitten IL 15-3 Korsvoll IL Sveiva IBK 2-12 Strømmen IBK Holum IBK 2-8 Bækkelaget SK Sofiemyr IBK 17-1 Holmlia SK Bærums Verk IF 5-0 Monolitten IL Strømmen IBK 2-26 Holum IBK Bækkelaget SK 5-4 Sofiemyr IBK Sveiva IBK 0-38 Bærums Verk IF Holum IBK 2-20 Sveiva IBK Monolitten IL 34-2 Bækkelaget SK Korsvoll IL 20-1 Sofiemyr IBK Holmlia SK 2-8 Holmlia SK Bækkelaget SK 5-7 Korsvoll IL Sofiemyr IBK Strømmen IBK Bærums Verk IF 3-5 Holum IBK Monolitten IL 5-0 Holmlia SK Korsvoll IL 10-9 Sofiemyr IBK Holum IBK 0-25 Bærums Verk IF Sveiva IBK Bækkelaget SK Strømmen IBK 5-1 for mer utfyllende, se: 18 BSK-posten

19 BSK-posten 19

20 Nytt landslagsess fra BSK BSKs Hanne Halén (22) VMdebuterte mot Uruguay 5. desember. Da spilte hun mesteparten av kampen. Det faktum at bakspilleren Hanne Halén stort sett blir brukt som venstre kantspiller på landslaget tar hovedpersonen med knusende ro: "Jeg tar på meg den oppgaven jeg blir bedt om, og ser det bare som en utfordring," sier Hanne til Romerikes Blad. Fra håndballfamile Halén kommer fra en håndballfamilie. Både moren og faren er tidligere håndballspillere. Faren hennes, Terje, spilte for herrelandslaget på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Han har spilt et B-VM og et C-VM for Norge. "Jeg fikk 40 A-landskamper, men med den landslagsaktiviteten som er nå kommer hun til å passere meg i løpet av kort tid," sier han til Dagsavisen. Som håndballspiller startet Hanne på Kurland, bare fem år gammel. Men tidlig i tenårene meldte hun overgang til Bækkelaget. Etter fire utviklende ungdomsår i BSK, spilte hun to sesonger på Refstad/Veitvets jenter 19-lag, før hun vendte tilbake til Bækkelagshallen. Nå er hun inne i sin fjerde sesong på Bækkelagets A-lag. Mange skader Hun satt hjemme i sofaen og jublet over Norges VM-gull etter den spennende finalen i Håkons Hall på Lillehammer for to år siden. Da var Hanne mest opptatt av å bli skadefri og spilleklar igjen. Hun hadde lagt bak seg en korsbånd-operasjon i kneet. En av mange skader hun er blitt utsatt for opp gjennom ungdomsårene. Det andre kneet er rammet av den såkalte "jumpers knee"-skaden, men heldigvis hemmer den ikke henne lenger. Nå er Hanne heldigvis skadefri. Det er første sesongen på lenge. V.P. Fakta: Hanne Halén Født: Høyde: 178 cm Yrke: student (interiør) Plass på laget: Bakspiller Antall år i BSK: 8 år Tidligere klubber: Kurland, Refstad/Veitvet Aktiv i andre idretter: rytmisk sportsgymnastikk/turn og ballett Begynte å spille håndball 5 år gammel Sivil status: Kjæreste Innkalling til ÅRSMØTE I NDY- GRUPPA Torsdag 14.februar 2002 kl. 19:00 Miljøhuset Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Bandystyret Innkalling til ÅRSMØTE I FOTLL- GRUPPA Tirsdag 12.februar 2002 kl. 19:00 Bekkelagshuset Dagsorden: 1.Åpning 2.Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver 3.Årsberetning Regnskap Inkomne forslag 6.Budsjett Valg 8.Eventuelt Velkommen! Fotballstyret 20 BSK-posten

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten 5-2005 21-12-05 00:31 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2005 71. årgang NM FINALE J19 Håndballfest i Oslo Spektrum fredag 30.desember 2005 BSK Bjørnar Kl.12.00 For 4. gang

Detaljer

Klart for ny rekord-turnering!

Klart for ny rekord-turnering! Norway Cup 2003: Klart for ny rekord-turnering! Les mer om: Bjørn Tore Lie blir 60! (side4-5) Info fra avdelingene (side 6-12) Mannskapslistene (side 13-16) Nyhet i Norway Cup: Workshop 2003 (side 17)

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år

Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år NR 2 Juli 2002-68. ÅRGANG Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år Gratulerer Rigmor Andresen! 80 år og hedret med St.Hallvard-medaljen. side 4-5 Mannskapslistene Norway Cup 2002 side14-17 Det meste om

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

Byåsenavisa. 12. Utgave - Desember 2014. Byåsen Kvinnefotball i 1. divisjon! Håndballskole. I Gamle dager. Teaterlaget.

Byåsenavisa. 12. Utgave - Desember 2014. Byåsen Kvinnefotball i 1. divisjon! Håndballskole. I Gamle dager. Teaterlaget. Byåsenavisa 12. Utgave - Desember 2014 Byåsen Kvinnefotball i 1. divisjon! I Gamle dager Kokkekurs på Lian Teaterlaget Julebord på Myra Håndballskole Langrennssesongen er i gang Informasjon fra Byåsen

Detaljer

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 Sett etikett her NR.2 Des 2007 MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 2007 50 år Kari Tafjord Bjørg Selbekk Ingar Gullteig Anne Kristine Ranheim Øyvind Stenersen Morten

Detaljer

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 4, 2013 79. årgang Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Øystein Sundelin oystein.sundelin@oslobystyre.no Theresesgate

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 5, 2011 77. årgang Felix Reinemo i farta 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andersen hen9ng.andersen@hotmail.com Steinhammerv 15, 1177

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30

Røros Idrettslag. Dyrisk turnjente i hundre Se side 8. Ung med rett til å påvirke Se side 22. Skihopping er kjempegøy Se side 30 Røros Idrettslag Nr.2 Desember 2006 37. årgang Dyrisk turnjente i hundre Se side 8 Ung med rett til å påvirke Se side 22 Skihopping er kjempegøy Se side 30 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE Røros Idrettslag Organ

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Friidrettsmagasinet 2011

Friidrettsmagasinet 2011 Friidrettsmagasinet 2011 Stolte øyeblikk Norsk Friidrett har de siste årene skapt stolte øyeblikk over hele landet takket være dyktige ildsjeler, gode ressurspersoner, viktige samarbeidspartnere og et

Detaljer