Dok.dato: Invitasjon til kontrollhøring Redegjørelsene om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.10.2012. Invitasjon til kontrollhøring 061112 - Redegjørelsene om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A nnhold: Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning - møte med den ugandiske finansministeren FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør nnhold: nvitasjon til kontrollhøring Redegjørelsene om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ / Bjørn Juvet nnhold: nvitasjon til kontrollhøring Redegjørelsene om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ / Oddvar Hansen Side: 1 av 34

2 nnhold: nvitasjon til kontrollhøring Redegjørelsene om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ / Helge Wettre nnhold: Kontroll- og konstitusjonskomiteen anmodning om å få besøke tøya Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ /2012 AF nnhold: nvitasjon til fageminar - fortsatt universell og solidarisk helsetjeneste? - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering nnhold: Forslag til program fra Riksarkivaren Hovedkomiteen for Grunnlovsjubileet. Møte / /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Riksarkivaren Side: 2 av 34

3 nnhold: Dok Årsrapport - Arktisk parlamentarisk samarbeid - perioden 2 halvår halvår Dokument 14 ( ) Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 N 2011/ /2012 da Børresen nnhold: Om utstilling i tunellen - hvis klær kunne fortelle Hvis klær kunne fortelle - utstilling i tunellen i januar 2013 X 2012/ / da Børresen nnhold: Henvendelse - NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: nvitasjon til kursdagene ved NTN - Trondheim KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2012 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Side: 3 av 34

4 nnhold: Endring i oversendelsesrutiner for skriftlige spørmål Endring i oversendelsesrutiner for skriftlige spørmål 2012/ /2012 Statsministerens kontor m.fl. nnhold: 2012/ /2012 Stiftelsen Norsk Kulturarv nnhold: NR Arrangement Nordisk barne- og ungdomslitteratur - Nordisk litteraturpris - Bakgrunnsdokumentasjon - Ministerrådsforslag - Medlemsforslag NR - Nordisk Råds kulturpriser - Prisutdeling - Litteraturprisen - Filmprisen - Musikkprisen - Natur- og miljøprisen 2012/ / Nordisk Råd København nnhold: Prosjekt A rehabilitering Prinsensgate 26 - referat fra prosjektmøte 01 Rehabilitering av Prinsensgate / / Høyer Finseth Side: 4 av 34

5 nnhold: Politimester Sissel Hammer bekrefter deltakelse på kontrollhøring Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ /2012 Politimester Sissel Hammer nnhold: Platting for uteservering i Stortingsgata 2 - avslag Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven - Sak DL 2008/ / Oslo kommune Plan- og bygningsetaten nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 608 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - redusert avgift på elektrisk kraft - mineralolje - Enovas disponering av midler /2012 nnhold: 2012/ /2012 Norsk Petroleumsinstitutt Side: 5 av 34

6 nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 107 i brev av fra Venstres fraksjon - økt avgift på elektrisk kraft - økt grunnavgift på mineralolje /2012 nnhold: 2012/ /2012 Norges Skogeierforbund nnhold: Søknad om samtykke til enkel bevertning - møte med NHCRs regionale representant KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Brit Brenno nnhold: Personal - ***** ***** Personal 2009/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 6 av 34

7 nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål 1 og 5 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - økt avgift på elektrisk kraft - økt grunnavgift på mineralolje /2012 nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 99 og 417 i brev av fra Høyres fraksjon - økt grunnavgift på mineralolje - kvotehandelssystem i Norge for CO2 kvoter rettet mot skog /2012 nnhold: Søknad om støtte til juletrefest 2013 Barnas juletrefest på Stortinget Sak DL 2008/ /2012 Juletrefestkomiteen nnhold: Prop 1 S V Spørsmål 133 fra Venstres fraksjon /2012 Side: 7 av 34

8 nnhold: Disponering pendlerbolig - innberetningsplikt 2012 Disponering pendlerbolig - Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret innberetningsplikt 2012/ / Susanne Bratli nnhold: Disponering pendlerbolig - innberetningsplikt 2012 Disponering pendlerbolig - Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret innberetningsplikt 2012/ /2012 Gunn Olsen nnhold: Besøk av aspiranter fra tenriksdepartementet til internasjonal avdeling på Stortinget program nternasjonalt sekretariat - lunsj og andre småbesøk til Stortinget X 2012/ /2012 nnhold: A møtereferat brannprosjekt A brannprosjekt - T / / Høyer Finseth Side: 8 av 34

9 nnhold: Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2009/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Geir-Ketil Hansen nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 540 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - norsk bistand - Sør Sudan og REDD+ - strømkabel i Tanzania - Norfunds investeringer i ML - CERF /2012 nnhold: Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2009/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Geir-Ketil Hansen nnhold: nvitasjon til Stortingspresidenten - the parliamentary role in promoting interfaith and intercultural cooperation - Bali - ndonesia Svar vedrørende invitasjon og deltakelse nvitasjoner stortingspresidenten - utlandet / /2012 tenriksdepartementet Side: 9 av 34

10 nnhold: FNs 67 generalforsamling i New York Stortingets delegasjon - endelig program FNs 67 generalforsamling i New York / /2012 tenriksdepartementet nnhold: Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe nnhold: Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe nnhold: Endelig trusselvurdering ***** ***** ***** ***** Trusselvurdering - sikkerhet - stortingsrepresentant 2009/ /2012 Tilg.kode B Hjemmel: iht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 10 av 34

11 nnhold: Europakommisjonen - Arbeidsprogram for langtidsbudsjettet og ny kommissær Forslag til rettsakter fra Europakommisjonen X 2012/ / nnhold: Henvendelse om stand og besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Grethe Sofie Frog nnhold: Dok 8:13 S Forslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand DOK8:13 S ( ) Forslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe nnhold: Dok8:14 S Forslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet DOK8:14 S ( ) Forslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 11 av 34

12 nnhold: Besøk fra Egypt Forespørsel om møte mellom Sivilombudsmannen og egyptisk parlamentarikerdelegasjon uke Egypt - Besøksutveksling - Etablering av dialog 2012/ /2012 Sivilombudsmannen nnhold: Besøk fra Egypt Forespørsel om møte mellom Riksrevisjonen og egyptisk parlamentarikerdelegasjon uke Egypt - Besøksutveksling - Etablering av dialog 2012/ /2012 Riksrevisjonen nnhold: Europaparlamentet - Europakommisjonen - Vedrørende revisjon av datalagringsarkivet Forslag til rettsakter fra Europakommisjonen X 2012/ /2012 nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 366 i brev av fra Høyres fraksjon - forskning på CO2 håndtering - Gassnovas mulighetsstudie - utfasing av fossil fyringsoljeenergi og vannressurssektoren - petroleumsforskning /2012 Side: 12 av 34

13 nnhold: Prop 1 S KrF Spørsmål fra Kristelig Folkepartis fraksjon /2012 nnhold: Selvassuranse - Dekning av utgifter til drosje - ***** ***** ***** ***** ***** Forsikring - Selvassuranse Stortingets administrasjon N 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Ann-Christine Alderin Låtun nnhold: Personal - tilsetting i stilling som bedriftssykepleier i BHT Personal 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Den sjette Barents parlamentarikerkonferanse i Harstad Avtaler formøte i Statsdumaen i Moskva Russland Den sjette Barents parlamentarikerkonferanse i Harstad / / Russland nasjonalforsamlingen Side: 13 av 34

14 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 613 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - BS - antall pensjonister - toll på frukt og grønt - toll på landbruksvarer - utbetalinger til trygd - toll på tekstiler /2012 nnhold: 2012/ /2012 Norges Bondelag nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 165 i brev av fra Venstres fraksjon - trygdeavgift - personfradrag klasse 1 - minstefradrag i lønnsinntekt - arveavgift - barnehager - lærere /2012 nnhold: 2012/ /2012 Norges Naturvernforbund Side: 14 av 34

15 nnhold: Lagtingssal - befaring for å avdekke behov og muligheter for aukustiske tiltak - C41003 tbedringer - nye løsninger - Lagtingssal C Sak i DL / / Amdahl Strøm & Cappelen nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger NAV nnhold: Prop 1 S nnspill 2012/ /2012 Electric Vehicle nion nnhold: Faren for bioterrorisme i Norge Faren for bioterrorisme i Norge 2012/ /2012 Sturla Molden Side: 15 av 34

16 nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 491 i brev av fra Høyres fraksjon - sysselsettingsutvikling - formueskatt - pensjonsfradrag - barnetrygd - foreldrepenger /2012 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på sprøsmål og 374 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - Posten - asylankomster - asylsøkere - brukerstyrt eldreomsorg /2012 nnhold: 2012/ /2012 nge funksjonshemmede nnhold: Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Qvän Østlandet - Kvenforeningen for Østlandet Side: 16 av 34

17 nnhold: Dok8:15 LS Forslag om økt lokalstyre i saker om motorferdsel i utmark DOK8:15 LS Forslag om økt lokalstyre i saker om motorferdsel i utmark 2012/ /2012 Høyres stortingsgruppe nnhold: Prop 1 S nnspill /2012 Bekhterev Norge nnhold: Studietur til Riksdagen for medlemmer av fagforeningene Studiereise til parlamenter / andre lands parlamenter for Stortingets tjenestemannsorganisasjoner - Sak DL N 2008/ / Bård Knutzen nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 301 i brev av fra Venstres fraksjon - sykehjemsplasser - omsorgsboliger - helsesøsterstillinger - yrkesskadeforsikring - gratis tannlege /2012 Side: 17 av 34

18 nnhold: Studiereise til Riksdagen for Stortingets tjenestemannsorganisasjoner Studiereise til parlamenter / andre lands parlamenter for Stortingets tjenestemannsorganisasjoner - Sak DL 2008/ /2012 Stafo m.fl. nnhold: Forespørsel studiereise til Riksdagen Studiereise til parlamenter / andre lands parlamenter for Stortingets tjenestemannsorganisasjoner - Sak DL 2008/ /2012 Sverige Riksdagen nnhold: Konseptvalg for rehabilitering av Prinsensgate 26 Rehabilitering av Prinsensgate 26 X 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen nnhold: Referat fra intern møte for prosjektgruppen til P Rehabilitering av Prinsensgate 26 X 2012/ / Øyvind Svilosen m.fl. Side: 18 av 34

19 nnhold: Referat fra møte om P Rehabilitering av Prinsensgate / /2012 Høyer Finseth nnhold: Bestilling av arbeidstøy til ansatte i Stortingets hustrykkeri Bestilling på uniformer - uniformseffekter - arbeidstøy / / de house of Brands nnhold: Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Palestinerleir nnhold: 2012/ /2012 Bodø kommune Side: 19 av 34

20 nnhold: 2012/ /2012 KT-Norge nnhold: 2012/ /2012 Norske Boligbyggelags Landsforbund nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 252 i brev av fra Høyres fraksjon - helseforetakenes bruk av konsulenter - asylankomster - pleie og omsorgssektoren - egenandelstak 1 - Fontenehusene - sykehjemsplasser /2012 nnhold: 2012/ /2012 Barnevakten Side: 20 av 34

21 nnhold: 2012/ /2012 Norsk Varmepumpeforening nnhold: 2012/ /2012 Norske Kveners Forbund nnhold: Pro+ 1 S H Svar på spørsmål og 419 i brev av fra Høyres fraksjon - Energifondet - nytt skogvern - kalking av innsjøer og vassdrag - bekjempelse av gyro - NOx avgift - genbanker for villaksen /2012 nnhold: 2012/ /2012 Norsk Folkehjelp Side: 21 av 34

22 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 537 i brev av fra Fremskrittspartiet - Verdensbankens resultatrammeverk - fattigdomsreduserende komponenter - Global Partnership for Education - bistand /2012 nnhold: 2012/ /2012 Natuvernforbundet nnhold: Dokument 8:2 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:2 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Jon Georg Dale, Jan-Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda 2012/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Statsråden nnhold: Prop 1 S nnspill 2012/ /2012 Byggenæringens Landsforening Side: 22 av 34

23 nnhold: 2012/ /2012 Friluftrådenes Landsforbund nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 166 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - tannhelsetjenester - demente - apotekavanse - egenandelstak 1 - sykehjemsplasser /2012 nnhold: 2012/ /2012 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 100 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter - timetall på barnetrinnet - rentekompensasjonsordningen for skolebygg /2012 Side: 23 av 34

24 nnhold: nvitasjon til Hjerleidseminaret 2012 med offisiell åpning av ny smedlinje - Hjerleid - Dovre KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Hjerleid skole- og håndverkssenter nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 219 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - oppfølging av vanndirektiver - seismikk i områdene ved Jan Mayen - støtteordninger for havvindmøller /2012 nnhold: Øystein Mæland bekrefter deltakelse på kontrollhøring Redegjørelse, nr. 10 ( ) Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen 2012/ /2012 Øystein Mæland nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål 108 i brev av fra Venstres fraksjon - økning av CO2 avgifter /2012 Side: 24 av 34

25 nnhold: Prop 1 S nnspill - kutt i behandlingsreiser til utlandet /2012 Nina Johansen Bullock nnhold: Møte med forsvars- og sikkerhetskomiteen Russland Bakgrunnsdokumentasjon FK - Forespørsler - besøk - møter / / tenriksdepartementet tenriksministeren nnhold: nvitasjon til møte mellom Finanskomiteen og Finansnærigens Fellesorganisasjon FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Finansnæringens Fellesorganisasjon nnhold: Møte med forsvars- og sikkerhetskomiteen Russland Bakgrunnsdokumentasjon FK - Forespørsler - besøk - møter / / tenriksdepartementet tenriksministeren Side: 25 av 34

26 nnhold: Departementets uttalelse til dokument 8:139 S Endringer i den norske praktiseringen av GPS-systemet for handel med utviklingsland Dokument 8:139 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Torgeir Trældal og Jørund Rytman om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland 2012/ /2012 tenriksdepartementet tenriksministeren nnhold: nterpellasjon fra ngjerd Schou om ønsket om å få mer godstransport over på jernbane og skissering av en fremdriftsplan til gjennomføring av byggetrinn 1 og 2 NT31 ( ) Navet for norsk gods er Alnabruterminalen i Oslo håndterte terminalen TE. Fra 2008 til 2011 sank volumet til TE. Nåværende anlegg på Alnabru har en levetid på deler av utstyret/sikkerhetsanlegget som bare varer 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden nnhold: Henvendelse - helseforetakene - kommisjon for å undersøke hovedstadsprosessen Helsevesenet - henvendelser / /2012 Jomar Kuvås nnhold: 2012/ /2012 Røde kors Side: 26 av 34

27 nnhold: 2012/ /2012 Norsk Teknologi nnhold: 2012/ /2012 Landsforeningen for Polioskadde nnhold: 2012/ /2012 Den norske legeforening nnhold: 2012/ /2012 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Side: 27 av 34

28 nnhold: 2012/ /2012 Norsk ndustriforening for Generiske legemidler - NGeL nnhold: Prop 148 L Høringsnotat Prop. 148 L ( ) Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus 2012/ /2012 Norges Skogeierforbund m.fl. nnhold: 2012/ /2012 Sex og samfunn - senter for ung seksualitet nnhold: Prop 148 L Høringsnotat Prop. 148 L ( ) Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus 2012/ /2012 Tomtefesteforbundet Side: 28 av 34

29 nnhold: 2012/ /2012 Nasjonalforeningen for folkehelsen nnhold: 2012/ /2012 Harry Benjamin ressurssenter nnhold: 2012/ /2012 Norsk Revmatikerforbund nnhold: Prop 1 S nnspill 2012/ /2012 MS-forbundet Side: 29 av 34

30 nnhold: Dokument 8:147 S Høringsnotat Dokument 8:147 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, ne M. Eriksen Søreide, Anders B. Werp, Lars Myraune og Svein Harberg om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet 2012/ /2012 KT-Norge nnhold: Dokument 8:147 S Høringsnotat Dokument 8:147 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, ne M. Eriksen Søreide, Anders B. Werp, Lars Myraune og Svein Harberg om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet 2012/ /2012 Næringslivets Sikkerhetsråd nnhold: 2012/ /2012 Norsk Epilepsiforbund nnhold: 2012/ /2012 deelt Nettverk Side: 30 av 34

31 nnhold: 2012/ /2012 Norges Parkinsonforbund nnhold: Prop 1 S Oppfølging etter høring - svar på spørsmål 2012/ /2012 Landsorganisasjonen i Norge nnhold: Dokument 8:142 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:142 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde og Bård Hoksrud om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbil som er mellom 15 og 30 år 2012/ /2012 nnhold: 2012/ /2012 tdanningsforbundet Side: 31 av 34

32 nnhold: 2012/ /2012 Lavenergiprogrammet nnhold: 2012/ /2012 Norsk-Finsk Forbund/Norjalais-Suomalainen Liitto nnhold: Prop 1 S nnspill kap / /2012 Kongshaug Musikkgymnas nnhold: Meld St 26 Anmodning om høring - oppfølgning Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen 2012/ /2012 De 10 Humanitære AS Side: 32 av 34

33 nnhold: Foreløpig invitasjon til Lerchendalkonferanen - Trondheim NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2012 Teknisk-naturvitenskapelig forening nnhold: 2012/ /2012 Camphill landsbystiftelse nnhold: Foreløpig invitasjon til Lerchendalkonferanen - Trondheim EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2012 Teknisk-naturvitenskapelig forening nnhold: Foreløpig invitasjon til Lerchendalkonferanen - Trondheim FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2012 Teknisk-naturvitenskapelig forening Side: 33 av 34

34 nnhold: Foreløpig invitasjon til Lerchendalkonferanen - Trondheim KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2012 Teknisk-naturvitenskapelig forening Side: 34 av 34

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812

Offentlig journal. Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 27.04.2012 Søknad om deltakelse på Offshore Northern Seas - ONS i Stavanger 280812-290812 NÆK - næringskomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok.

Journaldato: 04.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.05.2012 Håkon Haugli rapportør for LGBT Europarådsdelegasjonen -

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.01.2012 Prop 134 L Debattopplegg 120112 Prop. 134 L (2010-2011)

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.05.2011 Søknad om samtykke til å besøk Maritimt Forum 240511 NÆK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.03.2012 Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer