1. INNLEDNING. mobelfakta.no 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. mobelfakta.no 2011"

Transkript

1 1. INNLEDNING mobelfakta.no er merkenavnet/logoen/møbelmerket som forteller at produsenten som benytter det er miljøsertifisert, og møblene som bærer det er miljø- deklarerte/dokumenterte og kvalitetssertifiserte. Denne håndboken omfatter de bestemmelser og prosedyrer som gjelder for kvalitetssertifisering i mobelfakta.no, deriblant hvilke kvalitetskrav som stilles til de enkelte produkter, oversikt over aktuelle kvalitetsteststandarder, regler for tildeling av mobelfakta.no-sertifikat, bruk av mobelfakta.no-logo, og mobelfakta.no-møbelmerke m.m. Håndboken retter seg både mot medlemmer av mobelfakta.no og mot potensielle nye medlemmer, dvs. produsenter av møbler og innredninger. Den henvender seg også til innkjøpere og forbrukere, som gjennom håndboken bl.a. kan få opplysninger om de kvalitetskrav som stilles og hvilke kvalitetstester som ligger bak godkjente produkter. Håndboken oppdateres kontinuerlig. mobelfakta.no eies av: Norsk Industri, Møbelindustrien Sekretariat mobelfakta.no: Telefon: (+47) E-post: Hjemmeside: Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden eller ved å kontakte sekretariatet. mobelfakta.no 2011 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 1

2 INNHOLD 1. Innledning Generelt om mobelfakta.no Standarder og krav i mobelfakta.no Oversikt over standarder og krav i mobelfakta.no Krav til bord Krav til kontorbord/arbeidsbord Krav til kontorstol/arbeidsstol Krav til sittemøbler Krav til skole- og barnemøbler Krav til oppbevaringsmøbler, offentlig Krav til senger og madrasser Krav til overflater Krav til tekstiler Krav til brannbestandighet Testing og kontroll, godkjenning Prosedyre for testing og vurdering Testrapportering og sertifikat-prosedyre Eksempel på produktsertifikat mobelfakta.no godkjenning Sertifikat for testing av hele kolleksjonen Eksempel på kolleksjonssertifikat Regler og prosedyrer for godkjenning av produktfamilier Gyldighetstid og retesting Regler og prosedyrer for oppfølging og kontroll Stikkprøvekontroll Tilbakekallelse av merket Regler og prosedyrer ved endringer på produkt Regler og prosedyrer ved endringer i standarder og krav Prosedyre ved introduksjon av nye produkter basert på tidligere godkjent konstruksjon Godkjenning av tilleggsprodukter Oversikt over testlaboratorier og sertifiserings-organisasjoner Regler for merking med mobelfakta.no Designmanual til bruk ved merking HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 2

3 2. GENERELT OM mobelfakta.no mobelfakta.no er en frivillig og nøytral teste- og merkeordning for møbler og innredninger. Produkter som er merket med mobelfakta.no har gjennomgått miljø- deklarering/dokumentering og omfattende kvalitetstester, og er deretter godkjent etter gjeldende kravspesifikasjoner. Det er mobelfakta.no som utvikler, forvalter og overvåker ordningen, og som bestemmer hvilke krav som skal stilles til produktene mht. miljø og kvalitet. mobelfakta.no består av tidligere Møbelfakta - norsk møbelindustris kvalitetsstandard etablert i 1968, og miljøkriterier fra Møbelindustriens miljøprosjekt Alle møbel- og innredningsprodusenter som ønsker å benytte de tjenester som mobelfakta.no tilbyr, kan bli medlem. Det er en forutsetning for medlemskap at produsent har igangsatt eller gjennomført miljøsertifisering av bedrift, i tillegg til miljø- deklarering/dokumentering og kvalitetssertifisering av møbler, etter gjeldende kriterier i mobelfakta.no. Hensikten med et medlemskap i mobelfakta,no er å kunne benytte merkenavnet/logoen/møbelmerke: mobelfakta.no, som godkjent merke for både produsent og møbler med miljø og kvalitets garanti, i salg, markedsføring og markedskommunikasjon. Medlemskap er bindende for kalenderåret, og kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten bestemmes ut fra medlemsbedriftens omsetning. Formål Formålet med mobelfakta.no er å gi forbrukerne trygghet for at produktet de anskaffer innehar dokumentasjon i forhold til miljø og kvalitet, og å gi informasjon om dette. Ved å velge produkter med mobelfakta.no vil forbruker, møbelhandler og innkjøper være garantert god dokumentasjon på både miljø og kvalitet. De vil vite at merkede produkter er objektivt kontrollert og verifisert. Ved kvalitetstesting testes møblene både for offentlig miljø og hjemmemiljø. Produkter som er godkjent har blitt bedømt til å tåle normal bruk i det brukermiljø som de er testet for. Krav og testing av kvalitet Kravene som ligger i mobelfakta.no er bestemt av mobelfakta.no, og er i overensstemmelse med internasjonale standarder, som regel en Europastandard (EN-standard). Dersom dette ikke finnes kan det være en ISO-standard eller en norsk standard (NS-standard) som ligger til grunn. Det kan også være andre standarder som blir lagt til grunn (BS, DIN). Produktene testes etter følgende kriterier: Styrke og holdbarhet, funksjon Stabilitet og sikkerhet, dimensjoner, risikoområder Materialkvalitet (tre, tekstil) Overflatebehandling Brannbestandighet HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 3

4 Produktene testes i akkrediterte laboratorier. Metoder for å teste de ulike egenskapene hos produktene utvikles kontinuerlig, og standardene som styrer kravene og testene blir også videreutviklet. Derfor er også mobelfakta.no-ordningen i stadig utvikling. Merking Produkter som er testet og godkjent i hht. krav i mobelfakta.no, kan merkes med de gjeldende merkesystemer for mobelfakta.no. Kun medlemmer av mobelfakta.no kan bruke merkesystemet. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 4

5 3. STANDARDER OG KRAV I mobelfakta.no 3.1 Oversikt over standarder og krav i mobelfakta.no Følgende produktgrupper, krav og standarder ligger pr. dato i mobelfakta.no: Produktgruppe Krav Standard/er Bord Sikkerhetskrav NS-EN 12521:2009 Styrke og holdbarhet NS-EN 1730:2000 Stabilitetskrav NS-EN 1730:2000 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Produktgruppe Krav Standard/er Kontorbord/ arbeidsbord Målekrav NS-EN 527-1:2002 Avvik fra målekrav NS-EN 527-1:2002 Sikkerhetskrav NS-EN 527-2, 2002 Styrke- og holdbarhetskrav NS-EN 527-3:2002 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Produktgruppe Krav Standard/er Kontorstoler/ arbeidsstoler Dimensjoner EN :2009 Sikkerhetskrav EN : 2009, EN : 2009 Produktgruppe Krav Standard/er Sittemøbler normal brukervekt (100 kg) Sikkerhetskrav ENV 12520: 2000, NS-EN 13761: 2002 Stabilitetskrav NS-EN 1022:2005 Styrke- og NS-EN 1728:2000 des., HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 5

6 holdbarhetskrav (NS-EN 13761:2002) Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS 8057, NS 8058 Brann NS-EN : 2006 Produktgruppe Krav Standard/er Skolestoler (ikke ferdig) Sikkerhetskrav NS-EN :2006 Stabilitetskrav NS-EN 1022:2005 Styrke- og holdbarhetskrav NS-EN :2006, NS-EN :2006 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS 8057, NS 8058 Brann NS-EN :2006 Produktgruppe Krav Standard/er Høye barnestoler Sikkerhetskrav NS-EN Produktgruppe Krav Standard/er Oppbevaringsmøbler offentlig miljø Sikkerhetskrav NS-EN :2004 Styrke- og stabilitetskrav NS-EN :2004 Styrke- og holdbarhetskrav Styrke- og holdbarhetskrav Overflaters bestandighet ISO 7170:2005 NS-EN 14074:2004 NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 6

7 Produktgruppe Krav Standard/er Senger og madrasser Funksjonskrav NS-EN 1334:1996 Sikkerhetskrav NS-EN 1725:1998 Styrke- og holdbarhetskrav for seng Styrke- og holdbarhetskrav for madrass NS-EN 1725:1998 NS-EN 1957:2000 Antennelighet NS-EN 597-1:1995 Produktgruppe Krav Standard/er Glass i møbler Sikkerhetskrav NS-EN 14072:2004 Produktgruppe Krav Standard/er Tekstiler/møbelstoffer Tekstiler/møbelstoffer: Private hjem/ Vanlig bruk Tekstiler/møbelstoffer: Private hjem/ Hard bruk Tekstiler/møbelstoffer: Offentlig miljø/ Hard bruk Spesifikasjoner og prøvingsmetoder Slitasje over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje over Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 6 NS-EN 14465:2003/A1 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 7

8 E (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Standarden beskriver testing av: Styrke Standarden beskriver testing av: Slitasje (Martindale) Standarden beskriver testing av: Pilling/nupping Standarden beskriver testing av: Fargeekthet (lys, tørr, våt) N-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN ISO-105 B02 EN-ISO 105x12 Overflater Overflater testes i henhold til følgende standarder: Påføring/test Standard Vann, fett, alkohol (48 %), kaffe EN 12720, ISO 4211 Fett + ripe NS 8058, DS 2176, SS Riping NS 8057, SS Tørr varme 85 grader EN 12722, ISO Varme på benkeplate v/ovn 180 grader EN Varme på kant 85 grader NS 8061 Vann på kant (kun på kjøkken) NS 8062, DS 2175, SS Standardene kan kjøpes fra Standard Norge (www.standard.no) I det følgende gis kravspesifikasjonene for testing av de nevnte produktgruppene. Kravspesifikasjonene er utviklet med basis i gjeldende standarder, og fastsatt i samarbeid med internasjonale testmiljøer. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 8

9 Flere produktgrupper kan komme inn under ordningen. Dette vurderes løpende av styret i mobelfakta.no, og avhenger av ønsker og behov hos medlemmene. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 9

10 3.2 Krav til bord Bord testes med hensyn til sikkerhet, styrke og holdbarhet, stabilitetskrav og overflatebehandling, i henhold til følgende standarder. Sikkerhetskrav etter standarden NS-EN 12521:2009 Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken. Styrke og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000 Her blir produktet belastet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatning, støt-test mot bordplaten og falltest. Stabilitetskrav etter NS-EN 1730:2000 Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057 og NS 8058 Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, og riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten (se mer om overflatetesting i pkt. 3.9). Styrketesting av bord Ripetest av bordoverflate HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 10

11 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 11

12 3.3 Krav til kontorbord/arbeidsbord Kontorbord/arbeidsbord testes med hensyn til mål og dimensjoner, sikkerhet, styrke og holdbarhet samt overflatebehandling, og i henhold til følgende standarder. Målekrav etter NS-EN 527-1:2002 Det er fastsatt krav til arbeidsflatens bruksareal (minimumskrav), høyde til arbeidsflaten og minimumskrav til benplass. A-avvik fra målekrav NS-EN 527-1:2002 Sikkerhetskrav etter NS-EN 527-2:2002 Det stilles krav til at rørender skal være kapslet eller lukket, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling og bruk, m.m. Det stilles også krav til stabilitet. Dette testes ved at belastningen påføres midt på kortsiden (lengderetningen) eller midt på langsiden, 50 mm inn fra bordkanten. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 527-3:2002 Styrke og holdbarhet testes med hensyn til statisk vertikal og horisontal belastning i aktuelle retninger og på aktuelle, mest utsatte steder, utmatting horisontalt og vertikalt, falltest. Det stilles strengere krav til kontorbord/ arbeidsbord enn til vanlige bord. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057 og NS 8058 Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe og riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. Testing av arbeidsbord HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 12

13 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 13

14 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 14

15 3.4 Krav til kontorstol/arbeidsstol Kontorstoler/arbeidsstoler testes med hensyn til dimensjoner og sikkerhet, og etter følgende standarder. Dimensjoner etter EN Her måles stolens forskjellige dimensjoner i forhold til fastsatte målekrav til sittehøyde, sittedybde, setedybde, setebredde, seteholdning, rygghøyde, ryggstøbredde og høyde, ryggstøhelning, lengde på armlener, bredde på armlener, høyde på armlener, avstander, understell, m.m. Sikkerhetskrav etter EN Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftregningen, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses- /kraftretningen, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker Sikkerhetskrav etter EN Sete testes med hensyn til stabilitet med belastning. Stabiliteten testes forover med horisontal trekkraft, til siden uten og med armlener med horisontal trekkraft, bakover på stoler både med og uten ryggvinkling, styrke og holdbarhet testes med belasting på rygg og seteforkant. På stoler med ryggvinkling testes horisontal hengsel med belastning. Utmattingstest på armlener. Testing av kontorstol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 15

16 Testing av kontorstol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 16

17 3.5 Krav til sittemøbler Sittemøbler testes med hensyn til sikkerhet, stabilitet, styrke og holdbarhet, overflatens bestandighet, samt brannbestandighet, og etter følgende standarder. Sikkerhetskrav etter EN-12520:2000 (hjemmemøbler) Rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjær eller klemfare ved innstilling og bruk. Sikkerhetskrav etter EN (offentlige møbler) Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftregningen, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker. Stabilitetskrav etter NS-EN 1022 Stabiliteten testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1728:2000 (NS-EN 13761) Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve og benstøtte. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS 8057 og NS 8058 Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) Brannbestandighet etter NS-EN (eller strengere) Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Kravene er i henhold til norsk lovgivning (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 17

18 Testing av sofa Testing av hvilestol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 18

19 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 19

20 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 20

21 3.6 Krav til skole- og barnemøbler Skolemøbler deles inn i 7 størrelseskategorier, fra brukerhøyde cm (kategori 1) til brukerhøyde over 185 cm (kategori 7). Belastningskravene er avhengig av hvilken størrelse/klassetrinn møbelet er beregnet på. Sikkerhetskrav Det stilles krav til at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling, justering eller sammenslåing. Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med ved sitting skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftretningen. Sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller over 25 mm under bevegelse. Innstillingsmekanismer skal være utformet slik at skader pga uoppmerksom bruk unngås, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet. Smurte deler skal ikke kunne tilsmusse brukeren. Stabilitetskrav etter NS-EN 1022 Møbelet testes med hensyn til stabilitet, bl.a. tipping forover med 20 N horisontal trekkraft, til siden og bakover med henholdsvis 20 N og 80 N. Det er egne krav til vippbare stoler, gyngestoler og stoler med forstøtte. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1729:2000 (NS-EN 13761) Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve, benstøtte. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS 8057 og NS 8058 Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) Brannbestandighet etter NS-EN (eller strengere) Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) Høye barnestoler sikkerhetskrav NS-EN HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 21

22 Testing av skole-/barnestoler HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 22

23 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 23

24 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 24

25 3.7 Krav til oppbevaringsmøbler, offentlig Sikkerhetskrav etter NS-EN Her blir det stilt krav til at komponenter som brukeren kan komme i kontakt med ikke skal ha grader, skarpe kanter, skarpe hjørner eller åpne rørender, bevegelige deler skal ikke kunne løsne, krav til sikkerhetsavstand mellom bevegelige deler, sjalusier (vertikale) skal ikke kunne selvlukke, uttrekkselementer, hyller og skinner, rammer og skuffer skal være utstyrt med stoppere, hyller skal være sikret slik at de ikke glir, faller ut eller beveger seg. Styrke og stabilitetskrav etter NS-EN Her stiles krav til at produktet skal tåle visse belastninger på alle oppbevaringsflater. Det stilles krav til at produktet skal være stabilt, og dette testes bl.a. med gjentagende belastninger på kortside/langside med åpne dører/skuffer. Det stilles også krav til styrke på produktet, og dette testes ved gjentagende belastninger på bl.a. kort- og langside, hyller, hyllebærere/hylleknekter og topplate. For veggmonterte enheter kreves at skap og hyller skal tåle en vertikal kraft fra undersiden på minst 100 N uten å falle ned. Det stilles også krav til styrke for monteringsbeslag for skjermvegger og vegger. Styrke- og holdbarhetskrav etter ISO 7170 Det stilles krav til at hyller og klesstang skal tåle langetidsbelastning. Dette testes ved en viss belastning over 7 døgn. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN Det stilles krav til holdbarhet på skuffer og uttrekkselementer. Dette blir bl.a. testet ved gjentagende belastninger ( sykler). Slag og lukkeprøving av skuffer og uttrekkselementer testes ved belastning på 35 kg og 10 sykler. Hengslet og pinnhengslet dør vertikalbelastes med 30 kg og 10 sykler, horisontal statisk belastning mot åpen dør 80 kg, og 10 sykler. Vertikal sjalusidør testes for holdbarhet med åpne/lukke ganger. Klaffer og uttrekksplater testes med vertikal statisk belastning på 250 kg og 10 sykler, holdbarhet uttrekk sykler. Mobile enheter testes med rullebevegelse over 1000 mm, sykler. Overflaters bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Plater skal bl.a. tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer, fett i ripe i 24 timer, alkohol (48 %) og fargende væske (kaffe) i 1 time, tørr varme (85 grader) 15 min. På understellet skal produktet tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 25

26 Testing av oppbevaringsmøbler HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 26

27 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 27

28 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 28

29 3.8 Krav til senger og madrasser Senger og madrasser testes med hensyn til funksjon (mål), sikkerhet, styrke- og holdbarhet og brannbestandighet, og i henhold til følgende standarder. Funksjonskrav etter NS-EN 1334 Funksjonskravene gir maksimums- og minimumsmål på produktene. Utgangspunktet er produsentens oppgitte mål, og det tillates ikke store avvik. Sikkerhetskrav etter NS-EN 1725 Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, rørender lukke eller kapslet, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, sikkerhetsavstanden for å unngå å klemme føtter under bevegelige deler skal være over 100 mm fra gulvet. Komplett seng eller stamme skal ikke tippe. Styrke- og holdbarhetskrav for seng etter NS-EN 1725 Produktet testes med hensyn til tipping i 4 posisjoner, utmatting og støt. Styrke- og holdbarhetskrav for madrass etter NS-EN 1957 Madrassen gjennomgår utmattingstest av fjæringsegenskapene både på kant og på overflate. Dette skjer bl.a. ved at en rull på 1400 Newton (10 N = 1 kg) rulles over madrassen ganger. Brannbestandighet etter NS-EN Møbler. Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner Her testes sengen/madrassen med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge. (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) Madrasstest HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 29

30 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 30

31 3.9 Krav til overflater Det skilles mellom behandlet og ubehandlet overflate. Behandlet overflate testes, mens ubehandlet overflate ikke testes. Behandlet overflate er overflate som er lakkert eller påført olje, olje/voks eller bare voks, som gir en overflate lik lakk. Ubehandlet overflate omfatter oljeeller voksbehandling som går inn i treet og som ikke gir en film på overflaten. På hjemmemøbler testes overflatene på bordplate, ben, sarger og sokler på alle typer møbler. I tillegg testes sittemøbler på sete, ryggstøtte og armlener. Oppbevaringsmøbler (offentlig) testes på alle utvendige flater, hyller, bunner, m.m. For å få mobelfakta.no-godkjenning stilles strenge krav til hva overflaten skal tåle, og overflaten testes med hensyn til forskjellig typer væske (vann, fett, kaffe, alkohol), samt riping, tørr varme, varme på kant og vann på kant. Overflaten blir gjennom testen utsatt for forskjellige typer belastninger over tid. Bordplater skal bl.a. tåle 24 timer med både vann og fett og 1 time med alkohol uten at det skal synes. Til benkeplater stilles bl.a. krav om at de skal tåle 6 timer med alkohol uten at det skal synes. Overflaters bestandighet testes etter følgende standarder: Vann, fett, alkohol (48 %), kaffe: EN 12720, ISO 4211 Fett + ripe: NS 8058, DS 2176, SS Riping: NS 8057, SS Tørr varme 85 grader: EN 12722, ISO Varme på benkeplate v/ovn 180 grader: EN Varme på kant 85 grader: NS 8061 Vann på kant (kun kjøkken): NS 8062, DS 2175, SS Glass i møbler sikkerhetskrav etter NS-EN Testing av overflater HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 31

32 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 32

33 3.10 Krav til tekstiler Tekstiler testes med hensyn til styrke, slitasje (Martindale), pilling/nupping fargeekthet (lys, tørr, våt) og mot brann. Martindale slitasjetest etter EN ISO Her testes tekstilet mot slitasje, og det er to krav: 1. Vanlig bruk, hvor kravet er at tekstilet skal tåle sykler med belastning 2. Hard bruk, som krever at tekstilet skal tåle minst sykler. Tekstilet blir testet i et spesielt apparat hvor det blir utsatt for slitasjetesten, den såkalte Martindale slitasjetest. Martindaletest Tekstiltest Tekstilets styrke testes etter EN-ISO , EN-ISO , EN-ISO , EN-ISO Tekstilet testes mot pilling/nupping etter EN ISO Kravet er minst 3-4 for å bli godkjent etter mobelfakta.no (1 er dårligst og 5 er best). Tekstilets fargeekthet (lys, tørr, våt) testes etter EN ISO-105 B02, EN-ISO 105x12 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 33

34 Produktgruppe Krav Standard/er Tekstiler/Møbelstoffer Tekstiler/Møbelstoffer: Private hjem/ Vanlig bruk Tekstiler/Møbelstoffer: Private hjem/ Hard bruk Spesifikasjoner og prøvingsmetoder Slitasje overflate over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje overflate over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) NS-EN 14465:2003/A1 Tekstiler/Møbelstoffer: Offentlig miljø/ Hard bruk Slitasje overflate over Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 6 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) EN-ISO 1393 Standarden beskriver testing av: Styrke Standarden beskriver testing av: Slitasje (Martindale) Standarden beskriver testing av: Pilling/nupping EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 34

35 Standarden beskriver testing av: Fargeekthet (lys, tørr, våt) Standarden beskriver testing av: Brann - sigarettesten: Ingen antenning EN ISO-105 B02 EN-ISO 105x12 NS-EN 1021 NS-EN Brennbarhet testes etter NS-EN (eller strengere), NS-EN Dette er den såkalte sigarettesten. Kravet er at madrasser og stoppede møbler skal stå imot antenning av ulmende sigarett. Kravet er lovpålagt i Norge, jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler. Se mer om krav til brannbestandighet i pkt Forbud mot flammehemmere Produkter med mobelfakta.no-godkjenning er garantert fri for brommerte flammehemmere (lovpålagt krav). Dokumentasjonskrav: Egenerklæring fra medlemmene. Standardiseringsarbeidet pågår kontinuerlig og listen over teststandarder vil over tiden endres. Kravene i mobelfakta.no vil revideres jevnlig og i takt med det som skjer på området internasjonalt. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 35

36 3.11 Krav til brannbestandighet Det er i Norge et lovpålagt krav fra myndighetenes side at madrasser og stoppede møbler skal stå imot tenning av ulmende sigarett i samsvar med fastsatte standarder (jfr. forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). mobelfakta.no stiller de samme kravene. Kravet som stilles er at madrasser og stoppede møbler skal stå i mot tenning av ulmende sigarett i henhold til følgende standarder: NS-EN (eller strengere) Møbler. Vurdering av antennelighet av stoppede møbler. Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett (ISO modifisert) NS-EN Møbler. Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner. Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett. Testing mot brannbestandighet (Sigarettest) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 36

37 4. TESTING OG KONTROLL, GODKJENNING 4.1 Prosedyre for testing og vurdering Produkter som skal godkjennes i mobelfakta.no må testes i henhold til de til enhver tid gjeldende krav og standarder. Produsenten må være medlem i mobelfakta.no for å kunne få mobelfakta.no godkjenning. Kravene som ligger i mobelfakta.no er bestemt av mobelfakta.no. Produsenten sender aktuelle produkter til det testlaboratorium som skal brukes. Testlaboratoriet må være akkreditert. Se forøvrig pkt for oversikt over noen aktuelle laboratorier. Testlaboratoriet tester produktet i henhold til gjeldende krav og standarder og gir tilbakemelding til produsenten om resultatene. 4.2 Testrapportering og sertifikat prosedyre I det følgende beskrives den prosedyre som gjelder for utstedelse av test- /prøverapport og produkt- og kolleksjonssertifikat. Oppgaver og ansvar er beskrevet. mobelfakta.no samarbeider med Møbellaboratoriet AS i Sykkylven, og det er inngått avtale mellom mobelfakta.no og Møbellaboratoriet AS om arbeids- og ansvarsfordelingen. Dersom det benyttes andre testlaboratorier vil prosedyren være noe annerledes, men mobelfakta.no-medlemmet må uansett sende godkjent testrapport til mobelfakta.no for utsteding av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat. Ved ønske om kvalitetstesting av møbel må produsent kontakte Møbellaboratoriet i Sykkylven og avtale tid for testing. Produsent må sende/bringe møbelet som skal kvalitetstestes til Møbellaboratoriet i Sykkylven, samt eventuell nødvendig tilleggsdokumentasjon (hva som eventuelt skal sendes/bringes i tillegg, blir opplyst om ved henvendelse til Møbellaboratoriet). Forventet testperiode pr. møbel er ca. 2-4 uker. Etter ferdigstilt testing returnerer Møbellaboratoriet det testede møbelet og eventuell tilleggsdokumentasjon, samt dokument med testresultater, tilbake til produsent. Produsent må deretter sende godkjent test-/prøverapport til mobelfakta.no for å få utstedt produkt- og/eller kolleksjonssertifikat som kvalitetsdokumentasjon. Forventet tid til produksjon og oversendelse av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat fra mobelfakta.no til produsent, er ca. 1-2 uker. Test-/prøverapporter og produkt- og/eller kolleksjonssertifikat sendes som hovedregel ut elektronisk (pdf-format), men dokumentene kan om ønskelig også sendes i papirversjon. Et produktsertifikat har 5 års holdbarhet under forutsetning av at det ikke er foretatt utslagsgivende endringer på produktet. Ved utslagsgivende endringer på produktet må tidligere testede møbler testes på nytt. Ved utslagsgivende endringer på produktet forplikter HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 37

38 bedriften seg til å selv ta initiativ til ny testing av produktet (etter gjeldende prosedyrer). HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 38

39 Eksempel på test-/prøverapport (testrapport) Sertifikatet utstedes av NMIK-sekretariatet. Sertifikatet skal inneholde navn på produsent, produkt-/kolleksjonsnavn, gyldighetstid og har referanse til de standardene produktet/ene er testet i henhold til. Sertifikat Sertifikatene utstedes både på norsk, engelsk og tysk HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 39

40 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 40

41 Eksempel på produktsertifikat HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 41

42 Sertifikatene sendes automatisk fra mobelfakta.no-sekretariatet til medlemmene etter at testrapport er mottatt og sjekket/vurdert. Bedriftene skal ikke kontakte eksternt byrå/trykkeri for å få sertifikat. 4.3 mobelfakta.no godkjenning mobelfakta.no godkjenning gis kun til produkter eller grupper av produkter som er testet og godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende krav. mobelfakta.no bestemmer hvilke krav dette er. Produkter og produktgrupper som er testet og godkjent kan merkes med mobelfakta.no, på produktet, i kataloger og ellers i annen profilering og markedsføring. Se forøvrig pkt. 5. Regler for merking med mobelfakta.no. 4.4 Sertifikat for testing av hele kolleksjonen Medlemmer i mobelfakta.no som har testet og fått godkjent sin kolleksjon kan på forespørsel til mobelfakta.no få tildelt kolleksjonssertifikat. Sertifikatet har samme grafiske design som produktsertifikatene, relevant tekst og bedriftens navn. Det undertegnes av styreleder og sekretariatsleder. Sertifikatet egner seg ved anbud, på styrerom, i resepsjoner o.l. Kriterier for tildeling av kolleksjonssertifikat Ved forespørsel til mobelfakta.no om å få tildelt kolleksjonssertifikat, skal bedriften bekrefte at kolleksjonen er testet og godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og prosedyrer. Sekretariatsleder har fått ansvar for å tildele bedriftene kolleksjonssertifikat. Ved eventuelle uklarheter vil sekretariatsleder kunne ta opp saken med Møbellaboratoriet. Klager på eventuelle avslag rettes til styret. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 42

43 Eksempel på kolleksjonssertifikat HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 43

44 4.5 Regler og prosedyrer for godkjenning av produktfamilier I mange tilfeller bygger produsentene opp sine produktfamilier ut fra et fåtall konstruksjoner og med samme typer innsatsmaterialer. I slike tilfeller hvor flere produkter, hele produktfamilier eller hele kolleksjonen bygger på samme konstruksjon og samme materialkvaliteter, vil det være grunnlag for å kunne godkjenne produkter ut fra en eller et fåtall tester eller deltester. I slike tilfeller gjelder følgende prosedyre: Produsenten grupperer de aktuelle produktene etter oppbygging og materialkvalitet og sender nødvendig dokumentasjon til mobelfakta.no (spesifikasjoner, tegninger, oversikt over materialkvalitet og materialbruk) Dersom produsenten allerede har testet og fått godkjent et eller flere produkter i produktgruppen/kolleksjonen vurderer mobelfakta.no om det er behov for ytterligere tester eller deltester innen gruppen/kolleksjonen Dersom det er behov for ytterligere testing (fulltest eller deltest) vil mobelfakta.no underrette produsenten om dette og om hvilke produkter eller delprodukter som må testes Dersom mobelfakta.no vurderer at det ikke er behov for ytterligere testing, vil mobelfakta.no utstede og sende sertifikat for produktfamilien eller kolleksjonen. 4.6 Gyldighetstid og retesting mobelfakta.no kan fastsette gyldighetstid for godkjente produkter. Det er for tiden 5 års gyldighetstid på testet og godkjent produkt. Det kreves retesting dersom det skjer endringer i testkravene (standardene) eller dersom det skjer endringer på produktet. mobelfakta.no har ansvar for å underrette produsentene/medlemmene når det skjer endringer i testkrav (standardene), og bestemmer om det skal kreves retesting. Produsenten/medlemmet har ansvar for å underrette mobelfakta.no når det skjer endringer på tidligere testede og godkjente produkter. mobelfakta.no avgjør om endringen er av en slik karakter at det skal kreves full retest eller deltest av produktet. mobelfakta.no skal underrette produsenten om dette. Dersom mobelfakta.no krever retest av hele eller deler av produktet, ansees produktet ikke å være godkjent før testing er gjort og produktet tilfredsstiller kravene. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 44

45 4.7 Regler og prosedyrer for oppfølging og kontroll Oppfølging og kontroll av at produkter som produsentene hevder er godkjente og hvor mobelfakta.no brukes i merking, kataloger og annen profilering og markedsføring, virkelig er testet og godkjente etter de til enhver tid gjeldende krav og standarder, baserer seg prinsipielt på bedriftenes egenmelding til mobelfakta.no. mobelfakta.no kan kontrollere at alle produkter som produsentene hevder er godkjente og hvor mobelfakta.no brukes i merking, kataloger og annen profilering og markedsføring, virkelig er testet og godkjente etter de til enhver tid gjeldende krav og standarder. mobelfakta.no kan etterspørre dokumentasjon, samt foreta stillprøvekontroll og bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene Stikkprøvekontroll mobelfakta.no har rett til å kontrollere at produkter som omfattes av mobelfakta.no (som merkes og markedsføres som testet og godkjent) er godkjent og holder de kvalitetskrav som er lovet. Stikkprøvekontrollen utføres i henhold til følgende prosedyre: Produktene tas inn til testing samtidig som man går igjennom alle dokumenter tilknyttet produktene. mobelfakta.no sitt sekretariat foretar utvelgelsen av produktene som skal testes, ut fra gitte kriterier godkjent i styret. Medlemsbedriftene skal fremskaffe de utvalgte produktene kostnadsfritt for testing. Omkostningene med testingen dekkes av mobelfakta.no. Dersom produktet/ene ikke består testen skal produsenten ha mulighet til å rette opp eventuelle svakheter og foreta ny test innen gitt tidsfrist. Ny test skal i så fall bekostes av produsenten. Dersom produktet ikke blir godkjent mister produsenten retten til å bruke mobelfakta.no knyttet til produktet. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 45

46 4.7.2 Tilbakekallelse av merket mobelfakta.no har rett til å tilbakekalle mobelfakta godkjenningen for produkter som ikke holder de tester som kreves, eller som ikke er testet i henhold til de teststandarder som ligger i mobelfakta.no. mobelfakta.nogodkjenning kan tilbakekalles og medlemskap kan sies opp av mobelfakta.no dersom det blir gitt villedende informasjon som grunnlag for å få godkjent produkter, eller dersom det henvises til mobelfakta.no på en måte som er egnet til å villede eller bruke mobelfakta.no-merket i strid med gjeldende regler. 4.8 Regler og prosedyrer ved endringer på produkt Følgende prosedyre skal følges ved vesentlig endringer på tidligere testede og godkjente produkter. Med vesentlig endringer menes endringer som innebærer endringer i produktets kvalitet i forhold til krav i mobelfakta.no: Produsenten (mobelfakta.no-medlemmet) sender nødvendig beskrivelse av de endringer som er gjort på produktet til mobelfakta.no. I beskrivelsen skal fremgå de deler som inngår og som eventuelt er byttet ut med nye (nye materialer, endringer i antall deler, endringer i dimensjoner, m.m.). Dokumentasjonen utformes slik at det er sammenlignbart med det som finnes for det opprinnelige og godkjente produkt. Møbellaboratoriet vurderer de endringer som er gjort og beslutter om endringen kan godkjennes eller om det må gjøres retest av hele eller deler av produktet. Møbellaboratoriet melder tilbake til mobelfakta.no som underretter produsenten om resultatet. Produsenten må selv sørge for testing dersom Møbellaboratoriet anser dette som nødvendig. 4.9 Regler og prosedyrer ved endringer i standarder og krav mobelfakta.no har ansvar for til enhver tid å ha oversikt over gjeldende aktuelle teststandarder og å følge med i det standardiseringsarbeidet som skjer (i samarbeid med Møbellaboratoriet). mobelfakta.no er høringsinstans for aktuelle standarder. Ved endringer i aktuelle standarder gjelder følgende prosedyre: Møbellaboratoriet vurderer hvorvidt endringene er av en slik karakter at det må kreves nye tester av alle aktuelle produkter. Møbellaboratoriet informerer mobelfakta.no, som deretter informerer medlemmet om endringen i standarden/e og om de vurderinger som er gjort med hensyn til ny test. Ved krav om ny test får medlemmet en frist på maks. 3 måneder til å få godkjent produktet etter ny standard. Innen denne fristen gjelder fortsatt gammel godkjenning. Etter at fristen på 3 måneder er over, vil HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 46

47 produkter som ikke er testet og godkjent etter ny standard miste sin godkjenning. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 47

48 4.10 Prosedyre ved introduksjon av nye produkter basert på tidligere godkjent konstruksjon Prosedyren ved endring på produkt (pkt. 2.6) gjelder også om det er nye produkter som introduseres, men som i hovedsak bygger på konstruksjoner for tidligere godkjente og sertifiserte produkter. Eksempel: Ny sofa med samme rammekonstruksjon som tidligere godkjent produkt, men med endring på vange. Dersom Møbellaboratoriet godkjenner produktet uten testing, sendes informasjon til mobelfakta.no om dette, som deretter utsteder sertifikat for det nye produktet og oversender dette til produsent Godkjenning av tilleggsprodukter mobelfakta.no har bestemt at det ikke skal kreves testing av tilbehørs- eller tilleggsprodukter som det ikke finnes teststandarder for. Eksempel: PC-bord til sittemøbel, bordsystem på armlene/vange. Produkter som klart kan defineres under eksisterende produktgrupper og hvor det forefinnes teststandarder, skal testes på vanlig måte Oversikt over testlaboratorier og sertifiseringsorganisasjoner I det følgende gis en oversikt over noen testlaboratorier og sertifiseringsorganisasjoner for møbler og innredninger. Norge Møbellaboratoriet AS, Sykkylven Tlf: (+47) E-post: Hjemmeside: Danmark Teknologisk Institutt, DTI/Tåstrup Tlf: (+45) E-post: Hjemmeside: Dansk Møbelkontroll Hjemmeside: Sverige Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, Borås Tlf: (+46) E-post: Hjemmeside: HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 48

49 Tyskland LGA Möbelprüfunginstitut, Nürnberg Tlf: (+49) E-post: Hjemmeside: Tyskland Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.v. Telefon: (+49) E-post: Hjemmeside: England FIRA International Ltd., Hertfordshire Tlf: (+44) E-post: Hjemmeside: Frankrike CTBA, Centre Technique du Bois et de l'ameublement Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Italia Catas Telefon: (+39) E-post: Hjemmeside:www.catas.it USA NS State University, Furniture Manufacturing & Management Center, Raleigh, North Carolina Tlf: (+1 91) E-post: Hjemmeside: Entela Furniture Testing, Grand Rapids, MI Tlf: (+1 61) E-post: Hjemmeside: US General Services Administration (GSA) Hjemmeside: BIFMA,The Business and Institutional Furniture Manufacturers Association Hjemmeside: HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 49

50 5. REGLER FOR MERKING MED mobelfakta.no 5.1 Designmanual til bruk ved merking Det er utviklet en designmanual med regler og veiledning for bruk av merkenavnet/logoen/møbelmerke mobelfakta.no. Alle medlemmer i mobelfakta.no får designmanualen automatisk tilsendt via e-post fra sekretariatsleder ved innmelding i mobelfakta.no, og ved eventuelle innholdsmessige endringer i manualen. Produktmerking Produkter som er godkjent for merking med mobelfakta.no skal merkes slik at forbruker tydelig kan se at dette er et godkjent produkt mht miljø og kvalitet. Produktmerkingen skal skje ved at mobelfakta.no-møbelmerke festes til produktet. Merking i brosjyremateriell, annonser, tilbud, m.m. mobelfakta.no logo skal plasseres slik at det alltid fremkommer hvilket eller hvilke produkt/er som er testet og godkjent. Dersom materiellet omtaler flere produkter skal logoen til mobelfakta.no plasseres slik at det ikke er tvil om hvilke /t produkt/er som er testet og godkjent. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 50

INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ

INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ Kravene gjelder; teknisk kvalitet, klima og miljø, estetikk, garantitid/leveringstid og samfunnsansvar TEKNISKE KVALITETSKRAV SAMFUNNSANSVAR GARANTITID

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler

Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler - Åpen Rapport Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler Forfattere Karolina Storesund Sandra H. Steinbakk Anne Steen-Hansen SINTEF

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Hvordan gjøre hverandre gode i fremtidens grønne marked? Kompendium for innkjøpere, leverandører, jurister, miljøvernere og presse Versjon 1.0 Oslo,

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Svanemerking av Møbler og innredninger

Svanemerking av Møbler og innredninger Svanemerking av Møbler og innredninger Versjon 4.2 17. mars 2011 30. juni 2015 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en Svanemerket møbel/innredning? 3 Hvorfor velge Svanemerket? 3 Hvilke møbler/innredninger

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE DEL II: Administrativ del som omfatter regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Innhold 1 Formål og målsetning... 4 1.1 Arbeidsbesparende...

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/7 Innklaget virksomhet: Klager: Ruter AS, Saksnummer: 2009/7 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco.

Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Imenco. Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Helse miljø og sikkerhet Av : Stud 6 Stud 43 Haugesund 2002 Høgskolen

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer