1. INNLEDNING. mobelfakta.no 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. mobelfakta.no 2011"

Transkript

1 1. INNLEDNING mobelfakta.no er merkenavnet/logoen/møbelmerket som forteller at produsenten som benytter det er miljøsertifisert, og møblene som bærer det er miljø- deklarerte/dokumenterte og kvalitetssertifiserte. Denne håndboken omfatter de bestemmelser og prosedyrer som gjelder for kvalitetssertifisering i mobelfakta.no, deriblant hvilke kvalitetskrav som stilles til de enkelte produkter, oversikt over aktuelle kvalitetsteststandarder, regler for tildeling av mobelfakta.no-sertifikat, bruk av mobelfakta.no-logo, og mobelfakta.no-møbelmerke m.m. Håndboken retter seg både mot medlemmer av mobelfakta.no og mot potensielle nye medlemmer, dvs. produsenter av møbler og innredninger. Den henvender seg også til innkjøpere og forbrukere, som gjennom håndboken bl.a. kan få opplysninger om de kvalitetskrav som stilles og hvilke kvalitetstester som ligger bak godkjente produkter. Håndboken oppdateres kontinuerlig. mobelfakta.no eies av: Norsk Industri, Møbelindustrien Sekretariat mobelfakta.no: Telefon: (+47) E-post: Hjemmeside: Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden eller ved å kontakte sekretariatet. mobelfakta.no 2011 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 1

2 INNHOLD 1. Innledning Generelt om mobelfakta.no Standarder og krav i mobelfakta.no Oversikt over standarder og krav i mobelfakta.no Krav til bord Krav til kontorbord/arbeidsbord Krav til kontorstol/arbeidsstol Krav til sittemøbler Krav til skole- og barnemøbler Krav til oppbevaringsmøbler, offentlig Krav til senger og madrasser Krav til overflater Krav til tekstiler Krav til brannbestandighet Testing og kontroll, godkjenning Prosedyre for testing og vurdering Testrapportering og sertifikat-prosedyre Eksempel på produktsertifikat mobelfakta.no godkjenning Sertifikat for testing av hele kolleksjonen Eksempel på kolleksjonssertifikat Regler og prosedyrer for godkjenning av produktfamilier Gyldighetstid og retesting Regler og prosedyrer for oppfølging og kontroll Stikkprøvekontroll Tilbakekallelse av merket Regler og prosedyrer ved endringer på produkt Regler og prosedyrer ved endringer i standarder og krav Prosedyre ved introduksjon av nye produkter basert på tidligere godkjent konstruksjon Godkjenning av tilleggsprodukter Oversikt over testlaboratorier og sertifiserings-organisasjoner Regler for merking med mobelfakta.no Designmanual til bruk ved merking HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 2

3 2. GENERELT OM mobelfakta.no mobelfakta.no er en frivillig og nøytral teste- og merkeordning for møbler og innredninger. Produkter som er merket med mobelfakta.no har gjennomgått miljø- deklarering/dokumentering og omfattende kvalitetstester, og er deretter godkjent etter gjeldende kravspesifikasjoner. Det er mobelfakta.no som utvikler, forvalter og overvåker ordningen, og som bestemmer hvilke krav som skal stilles til produktene mht. miljø og kvalitet. mobelfakta.no består av tidligere Møbelfakta - norsk møbelindustris kvalitetsstandard etablert i 1968, og miljøkriterier fra Møbelindustriens miljøprosjekt Alle møbel- og innredningsprodusenter som ønsker å benytte de tjenester som mobelfakta.no tilbyr, kan bli medlem. Det er en forutsetning for medlemskap at produsent har igangsatt eller gjennomført miljøsertifisering av bedrift, i tillegg til miljø- deklarering/dokumentering og kvalitetssertifisering av møbler, etter gjeldende kriterier i mobelfakta.no. Hensikten med et medlemskap i mobelfakta,no er å kunne benytte merkenavnet/logoen/møbelmerke: mobelfakta.no, som godkjent merke for både produsent og møbler med miljø og kvalitets garanti, i salg, markedsføring og markedskommunikasjon. Medlemskap er bindende for kalenderåret, og kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten bestemmes ut fra medlemsbedriftens omsetning. Formål Formålet med mobelfakta.no er å gi forbrukerne trygghet for at produktet de anskaffer innehar dokumentasjon i forhold til miljø og kvalitet, og å gi informasjon om dette. Ved å velge produkter med mobelfakta.no vil forbruker, møbelhandler og innkjøper være garantert god dokumentasjon på både miljø og kvalitet. De vil vite at merkede produkter er objektivt kontrollert og verifisert. Ved kvalitetstesting testes møblene både for offentlig miljø og hjemmemiljø. Produkter som er godkjent har blitt bedømt til å tåle normal bruk i det brukermiljø som de er testet for. Krav og testing av kvalitet Kravene som ligger i mobelfakta.no er bestemt av mobelfakta.no, og er i overensstemmelse med internasjonale standarder, som regel en Europastandard (EN-standard). Dersom dette ikke finnes kan det være en ISO-standard eller en norsk standard (NS-standard) som ligger til grunn. Det kan også være andre standarder som blir lagt til grunn (BS, DIN). Produktene testes etter følgende kriterier: Styrke og holdbarhet, funksjon Stabilitet og sikkerhet, dimensjoner, risikoområder Materialkvalitet (tre, tekstil) Overflatebehandling Brannbestandighet HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 3

4 Produktene testes i akkrediterte laboratorier. Metoder for å teste de ulike egenskapene hos produktene utvikles kontinuerlig, og standardene som styrer kravene og testene blir også videreutviklet. Derfor er også mobelfakta.no-ordningen i stadig utvikling. Merking Produkter som er testet og godkjent i hht. krav i mobelfakta.no, kan merkes med de gjeldende merkesystemer for mobelfakta.no. Kun medlemmer av mobelfakta.no kan bruke merkesystemet. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 4

5 3. STANDARDER OG KRAV I mobelfakta.no 3.1 Oversikt over standarder og krav i mobelfakta.no Følgende produktgrupper, krav og standarder ligger pr. dato i mobelfakta.no: Produktgruppe Krav Standard/er Bord Sikkerhetskrav NS-EN 12521:2009 Styrke og holdbarhet NS-EN 1730:2000 Stabilitetskrav NS-EN 1730:2000 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Produktgruppe Krav Standard/er Kontorbord/ arbeidsbord Målekrav NS-EN 527-1:2002 Avvik fra målekrav NS-EN 527-1:2002 Sikkerhetskrav NS-EN 527-2, 2002 Styrke- og holdbarhetskrav NS-EN 527-3:2002 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Produktgruppe Krav Standard/er Kontorstoler/ arbeidsstoler Dimensjoner EN :2009 Sikkerhetskrav EN : 2009, EN : 2009 Produktgruppe Krav Standard/er Sittemøbler normal brukervekt (100 kg) Sikkerhetskrav ENV 12520: 2000, NS-EN 13761: 2002 Stabilitetskrav NS-EN 1022:2005 Styrke- og NS-EN 1728:2000 des., HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 5

6 holdbarhetskrav (NS-EN 13761:2002) Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS 8057, NS 8058 Brann NS-EN : 2006 Produktgruppe Krav Standard/er Skolestoler (ikke ferdig) Sikkerhetskrav NS-EN :2006 Stabilitetskrav NS-EN 1022:2005 Styrke- og holdbarhetskrav NS-EN :2006, NS-EN :2006 Overflaters bestandighet NS-EN 12720, NS 8057, NS 8058 Brann NS-EN :2006 Produktgruppe Krav Standard/er Høye barnestoler Sikkerhetskrav NS-EN Produktgruppe Krav Standard/er Oppbevaringsmøbler offentlig miljø Sikkerhetskrav NS-EN :2004 Styrke- og stabilitetskrav NS-EN :2004 Styrke- og holdbarhetskrav Styrke- og holdbarhetskrav Overflaters bestandighet ISO 7170:2005 NS-EN 14074:2004 NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 6

7 Produktgruppe Krav Standard/er Senger og madrasser Funksjonskrav NS-EN 1334:1996 Sikkerhetskrav NS-EN 1725:1998 Styrke- og holdbarhetskrav for seng Styrke- og holdbarhetskrav for madrass NS-EN 1725:1998 NS-EN 1957:2000 Antennelighet NS-EN 597-1:1995 Produktgruppe Krav Standard/er Glass i møbler Sikkerhetskrav NS-EN 14072:2004 Produktgruppe Krav Standard/er Tekstiler/møbelstoffer Tekstiler/møbelstoffer: Private hjem/ Vanlig bruk Tekstiler/møbelstoffer: Private hjem/ Hard bruk Tekstiler/møbelstoffer: Offentlig miljø/ Hard bruk Spesifikasjoner og prøvingsmetoder Slitasje over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje over Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 6 NS-EN 14465:2003/A1 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 7

8 E (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Standarden beskriver testing av: Styrke Standarden beskriver testing av: Slitasje (Martindale) Standarden beskriver testing av: Pilling/nupping Standarden beskriver testing av: Fargeekthet (lys, tørr, våt) N-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN ISO-105 B02 EN-ISO 105x12 Overflater Overflater testes i henhold til følgende standarder: Påføring/test Standard Vann, fett, alkohol (48 %), kaffe EN 12720, ISO 4211 Fett + ripe NS 8058, DS 2176, SS Riping NS 8057, SS Tørr varme 85 grader EN 12722, ISO Varme på benkeplate v/ovn 180 grader EN Varme på kant 85 grader NS 8061 Vann på kant (kun på kjøkken) NS 8062, DS 2175, SS Standardene kan kjøpes fra Standard Norge (www.standard.no) I det følgende gis kravspesifikasjonene for testing av de nevnte produktgruppene. Kravspesifikasjonene er utviklet med basis i gjeldende standarder, og fastsatt i samarbeid med internasjonale testmiljøer. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 8

9 Flere produktgrupper kan komme inn under ordningen. Dette vurderes løpende av styret i mobelfakta.no, og avhenger av ønsker og behov hos medlemmene. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 9

10 3.2 Krav til bord Bord testes med hensyn til sikkerhet, styrke og holdbarhet, stabilitetskrav og overflatebehandling, i henhold til følgende standarder. Sikkerhetskrav etter standarden NS-EN 12521:2009 Dette dreier seg blant annet om at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset og det skal ikke være skjær- eller klemfare ved bruken. Styrke og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000 Her blir produktet belastet i aktuelle retninger (lengde, tverretning, vertikal belastning og horisontalbelastning), statisk belastning, horisontal og vertikal utmatning, støt-test mot bordplaten og falltest. Stabilitetskrav etter NS-EN 1730:2000 Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057 og NS 8058 Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, og riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten (se mer om overflatetesting i pkt. 3.9). Styrketesting av bord Ripetest av bordoverflate HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 10

11 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 11

12 3.3 Krav til kontorbord/arbeidsbord Kontorbord/arbeidsbord testes med hensyn til mål og dimensjoner, sikkerhet, styrke og holdbarhet samt overflatebehandling, og i henhold til følgende standarder. Målekrav etter NS-EN 527-1:2002 Det er fastsatt krav til arbeidsflatens bruksareal (minimumskrav), høyde til arbeidsflaten og minimumskrav til benplass. A-avvik fra målekrav NS-EN 527-1:2002 Sikkerhetskrav etter NS-EN 527-2:2002 Det stilles krav til at rørender skal være kapslet eller lukket, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling og bruk, m.m. Det stilles også krav til stabilitet. Dette testes ved at belastningen påføres midt på kortsiden (lengderetningen) eller midt på langsiden, 50 mm inn fra bordkanten. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 527-3:2002 Styrke og holdbarhet testes med hensyn til statisk vertikal og horisontal belastning i aktuelle retninger og på aktuelle, mest utsatte steder, utmatting horisontalt og vertikalt, falltest. Det stilles strengere krav til kontorbord/ arbeidsbord enn til vanlige bord. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057 og NS 8058 Bordplaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe og riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. Testing av arbeidsbord HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 12

13 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 13

14 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 14

15 3.4 Krav til kontorstol/arbeidsstol Kontorstoler/arbeidsstoler testes med hensyn til dimensjoner og sikkerhet, og etter følgende standarder. Dimensjoner etter EN Her måles stolens forskjellige dimensjoner i forhold til fastsatte målekrav til sittehøyde, sittedybde, setedybde, setebredde, seteholdning, rygghøyde, ryggstøbredde og høyde, ryggstøhelning, lengde på armlener, bredde på armlener, høyde på armlener, avstander, understell, m.m. Sikkerhetskrav etter EN Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftregningen, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses- /kraftretningen, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker Sikkerhetskrav etter EN Sete testes med hensyn til stabilitet med belastning. Stabiliteten testes forover med horisontal trekkraft, til siden uten og med armlener med horisontal trekkraft, bakover på stoler både med og uten ryggvinkling, styrke og holdbarhet testes med belasting på rygg og seteforkant. På stoler med ryggvinkling testes horisontal hengsel med belastning. Utmattingstest på armlener. Testing av kontorstol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 15

16 Testing av kontorstol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 16

17 3.5 Krav til sittemøbler Sittemøbler testes med hensyn til sikkerhet, stabilitet, styrke og holdbarhet, overflatens bestandighet, samt brannbestandighet, og etter følgende standarder. Sikkerhetskrav etter EN-12520:2000 (hjemmemøbler) Rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader og være avrundet eller faset. Det skal ikke være skjær eller klemfare ved innstilling og bruk. Sikkerhetskrav etter EN (offentlige møbler) Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftregningen, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet, smurte deler skal ikke kunne tilsmusse bruker. Stabilitetskrav etter NS-EN 1022 Stabiliteten testes med hensyn til tipping i aktuelle retninger, med setelodd og belastninger. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1728:2000 (NS-EN 13761) Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve og benstøtte. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS 8057 og NS 8058 Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) Brannbestandighet etter NS-EN (eller strengere) Her testes møbelets tekstiler med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Kravene er i henhold til norsk lovgivning (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 17

18 Testing av sofa Testing av hvilestol HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 18

19 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 19

20 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 20

21 3.6 Krav til skole- og barnemøbler Skolemøbler deles inn i 7 størrelseskategorier, fra brukerhøyde cm (kategori 1) til brukerhøyde over 185 cm (kategori 7). Belastningskravene er avhengig av hvilken størrelse/klassetrinn møbelet er beregnet på. Sikkerhetskrav Det stilles krav til at rørender skal være lukket eller kapslet, kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, ingen skjær- eller klemfare ved innstilling, justering eller sammenslåing. Kanter på sete, rygg og armlener som brukeren kommer i kontakt med ved sitting skal ha en minste radius på 2 mm, hendler skal være avrundet med minste radius på 2 mm i bevegelses-/kraftretningen. Sikkerhetsavstanden mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller over 25 mm under bevegelse. Innstillingsmekanismer skal være utformet slik at skader pga uoppmerksom bruk unngås, ingen belastede deler skal kunne løsne utilsiktet. Smurte deler skal ikke kunne tilsmusse brukeren. Stabilitetskrav etter NS-EN 1022 Møbelet testes med hensyn til stabilitet, bl.a. tipping forover med 20 N horisontal trekkraft, til siden og bakover med henholdsvis 20 N og 80 N. Det er egne krav til vippbare stoler, gyngestoler og stoler med forstøtte. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN 1729:2000 (NS-EN 13761) Her testes møbelet med forskjellige statiske og dynamiske belastninger av bl.a. sete, rygg, seteforkant, fot- og benstøtte, armlener, ørelapp, belastning av ben, støtprøve sete, slagtest rygg, slagprøve på armer, fallprøve, benstøtte. Overflatens bestandighet etter NS-EN 12720, NS 8057 og NS 8058 Overflaten blir testet med hensyn til motstand mot forskjellige typer væsker og belastninger; vann, fett, fargende væske (kaffe), tørr varme, fett i ripe, riping på overflaten. Understellet testes for vann og fett på lakkoverflaten. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) Brannbestandighet etter NS-EN (eller strengere) Her blir møbelet testes mot antennelse med glødende sigarett (sigarettesten). Kravet er ingen antennelse i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge (jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) Høye barnestoler sikkerhetskrav NS-EN HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 21

22 Testing av skole-/barnestoler HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 22

23 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 23

24 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 24

25 3.7 Krav til oppbevaringsmøbler, offentlig Sikkerhetskrav etter NS-EN Her blir det stilt krav til at komponenter som brukeren kan komme i kontakt med ikke skal ha grader, skarpe kanter, skarpe hjørner eller åpne rørender, bevegelige deler skal ikke kunne løsne, krav til sikkerhetsavstand mellom bevegelige deler, sjalusier (vertikale) skal ikke kunne selvlukke, uttrekkselementer, hyller og skinner, rammer og skuffer skal være utstyrt med stoppere, hyller skal være sikret slik at de ikke glir, faller ut eller beveger seg. Styrke og stabilitetskrav etter NS-EN Her stiles krav til at produktet skal tåle visse belastninger på alle oppbevaringsflater. Det stilles krav til at produktet skal være stabilt, og dette testes bl.a. med gjentagende belastninger på kortside/langside med åpne dører/skuffer. Det stilles også krav til styrke på produktet, og dette testes ved gjentagende belastninger på bl.a. kort- og langside, hyller, hyllebærere/hylleknekter og topplate. For veggmonterte enheter kreves at skap og hyller skal tåle en vertikal kraft fra undersiden på minst 100 N uten å falle ned. Det stilles også krav til styrke for monteringsbeslag for skjermvegger og vegger. Styrke- og holdbarhetskrav etter ISO 7170 Det stilles krav til at hyller og klesstang skal tåle langetidsbelastning. Dette testes ved en viss belastning over 7 døgn. Styrke- og holdbarhetskrav etter NS-EN Det stilles krav til holdbarhet på skuffer og uttrekkselementer. Dette blir bl.a. testet ved gjentagende belastninger ( sykler). Slag og lukkeprøving av skuffer og uttrekkselementer testes ved belastning på 35 kg og 10 sykler. Hengslet og pinnhengslet dør vertikalbelastes med 30 kg og 10 sykler, horisontal statisk belastning mot åpen dør 80 kg, og 10 sykler. Vertikal sjalusidør testes for holdbarhet med åpne/lukke ganger. Klaffer og uttrekksplater testes med vertikal statisk belastning på 250 kg og 10 sykler, holdbarhet uttrekk sykler. Mobile enheter testes med rullebevegelse over 1000 mm, sykler. Overflaters bestandighet etter NS-EN 12720, NS-EN 12722, NS 8057, NS 8058 Plater skal bl.a. tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer, fett i ripe i 24 timer, alkohol (48 %) og fargende væske (kaffe) i 1 time, tørr varme (85 grader) 15 min. På understellet skal produktet tåle vann og fett på lakkoverflaten i 24 timer. (Se mer om overflatetesting i pkt. 3.9.) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 25

26 Testing av oppbevaringsmøbler HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 26

27 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 27

28 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 28

29 3.8 Krav til senger og madrasser Senger og madrasser testes med hensyn til funksjon (mål), sikkerhet, styrke- og holdbarhet og brannbestandighet, og i henhold til følgende standarder. Funksjonskrav etter NS-EN 1334 Funksjonskravene gir maksimums- og minimumsmål på produktene. Utgangspunktet er produsentens oppgitte mål, og det tillates ikke store avvik. Sikkerhetskrav etter NS-EN 1725 Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset, rørender lukke eller kapslet, sikkerhetsavstand mellom deler som kan beveges skal være mindre enn 8 mm eller større enn 25 mm under bevegelsen, sikkerhetsavstanden for å unngå å klemme føtter under bevegelige deler skal være over 100 mm fra gulvet. Komplett seng eller stamme skal ikke tippe. Styrke- og holdbarhetskrav for seng etter NS-EN 1725 Produktet testes med hensyn til tipping i 4 posisjoner, utmatting og støt. Styrke- og holdbarhetskrav for madrass etter NS-EN 1957 Madrassen gjennomgår utmattingstest av fjæringsegenskapene både på kant og på overflate. Dette skjer bl.a. ved at en rull på 1400 Newton (10 N = 1 kg) rulles over madrassen ganger. Brannbestandighet etter NS-EN Møbler. Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner Her testes sengen/madrassen med glødende sigarett. Produktet skal ikke antennes i løpet av 60 min. Dette kravet er lovpålagt i Norge. (Se mer om krav til brannbestandighet i pkt ) Madrasstest HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 29

30 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 30

31 3.9 Krav til overflater Det skilles mellom behandlet og ubehandlet overflate. Behandlet overflate testes, mens ubehandlet overflate ikke testes. Behandlet overflate er overflate som er lakkert eller påført olje, olje/voks eller bare voks, som gir en overflate lik lakk. Ubehandlet overflate omfatter oljeeller voksbehandling som går inn i treet og som ikke gir en film på overflaten. På hjemmemøbler testes overflatene på bordplate, ben, sarger og sokler på alle typer møbler. I tillegg testes sittemøbler på sete, ryggstøtte og armlener. Oppbevaringsmøbler (offentlig) testes på alle utvendige flater, hyller, bunner, m.m. For å få mobelfakta.no-godkjenning stilles strenge krav til hva overflaten skal tåle, og overflaten testes med hensyn til forskjellig typer væske (vann, fett, kaffe, alkohol), samt riping, tørr varme, varme på kant og vann på kant. Overflaten blir gjennom testen utsatt for forskjellige typer belastninger over tid. Bordplater skal bl.a. tåle 24 timer med både vann og fett og 1 time med alkohol uten at det skal synes. Til benkeplater stilles bl.a. krav om at de skal tåle 6 timer med alkohol uten at det skal synes. Overflaters bestandighet testes etter følgende standarder: Vann, fett, alkohol (48 %), kaffe: EN 12720, ISO 4211 Fett + ripe: NS 8058, DS 2176, SS Riping: NS 8057, SS Tørr varme 85 grader: EN 12722, ISO Varme på benkeplate v/ovn 180 grader: EN Varme på kant 85 grader: NS 8061 Vann på kant (kun kjøkken): NS 8062, DS 2175, SS Glass i møbler sikkerhetskrav etter NS-EN Testing av overflater HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 31

32 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 32

33 3.10 Krav til tekstiler Tekstiler testes med hensyn til styrke, slitasje (Martindale), pilling/nupping fargeekthet (lys, tørr, våt) og mot brann. Martindale slitasjetest etter EN ISO Her testes tekstilet mot slitasje, og det er to krav: 1. Vanlig bruk, hvor kravet er at tekstilet skal tåle sykler med belastning 2. Hard bruk, som krever at tekstilet skal tåle minst sykler. Tekstilet blir testet i et spesielt apparat hvor det blir utsatt for slitasjetesten, den såkalte Martindale slitasjetest. Martindaletest Tekstiltest Tekstilets styrke testes etter EN-ISO , EN-ISO , EN-ISO , EN-ISO Tekstilet testes mot pilling/nupping etter EN ISO Kravet er minst 3-4 for å bli godkjent etter mobelfakta.no (1 er dårligst og 5 er best). Tekstilets fargeekthet (lys, tørr, våt) testes etter EN ISO-105 B02, EN-ISO 105x12 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 33

34 Produktgruppe Krav Standard/er Tekstiler/Møbelstoffer Tekstiler/Møbelstoffer: Private hjem/ Vanlig bruk Tekstiler/Møbelstoffer: Private hjem/ Hard bruk Spesifikasjoner og prøvingsmetoder Slitasje overflate over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) Slitasje overflate over Pilling: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3 (5 høyest, 1 lavest) NS-EN 14465:2003/A1 Tekstiler/Møbelstoffer: Offentlig miljø/ Hard bruk Slitasje overflate over Pilling: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Lysekthet: 6 (8 høyest, 1 lavest) Gniekthet tørr: 4-5 (5 høyest, 1 lavest) Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest) EN-ISO 1393 Standarden beskriver testing av: Styrke Standarden beskriver testing av: Slitasje (Martindale) Standarden beskriver testing av: Pilling/nupping EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO EN-ISO HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 34

35 Standarden beskriver testing av: Fargeekthet (lys, tørr, våt) Standarden beskriver testing av: Brann - sigarettesten: Ingen antenning EN ISO-105 B02 EN-ISO 105x12 NS-EN 1021 NS-EN Brennbarhet testes etter NS-EN (eller strengere), NS-EN Dette er den såkalte sigarettesten. Kravet er at madrasser og stoppede møbler skal stå imot antenning av ulmende sigarett. Kravet er lovpålagt i Norge, jfr. Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler. Se mer om krav til brannbestandighet i pkt Forbud mot flammehemmere Produkter med mobelfakta.no-godkjenning er garantert fri for brommerte flammehemmere (lovpålagt krav). Dokumentasjonskrav: Egenerklæring fra medlemmene. Standardiseringsarbeidet pågår kontinuerlig og listen over teststandarder vil over tiden endres. Kravene i mobelfakta.no vil revideres jevnlig og i takt med det som skjer på området internasjonalt. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 35

36 3.11 Krav til brannbestandighet Det er i Norge et lovpålagt krav fra myndighetenes side at madrasser og stoppede møbler skal stå imot tenning av ulmende sigarett i samsvar med fastsatte standarder (jfr. forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler). mobelfakta.no stiller de samme kravene. Kravet som stilles er at madrasser og stoppede møbler skal stå i mot tenning av ulmende sigarett i henhold til følgende standarder: NS-EN (eller strengere) Møbler. Vurdering av antennelighet av stoppede møbler. Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett (ISO modifisert) NS-EN Møbler. Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner. Del 1: Tennkilde: ulmende sigarett. Testing mot brannbestandighet (Sigarettest) HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 36

37 4. TESTING OG KONTROLL, GODKJENNING 4.1 Prosedyre for testing og vurdering Produkter som skal godkjennes i mobelfakta.no må testes i henhold til de til enhver tid gjeldende krav og standarder. Produsenten må være medlem i mobelfakta.no for å kunne få mobelfakta.no godkjenning. Kravene som ligger i mobelfakta.no er bestemt av mobelfakta.no. Produsenten sender aktuelle produkter til det testlaboratorium som skal brukes. Testlaboratoriet må være akkreditert. Se forøvrig pkt for oversikt over noen aktuelle laboratorier. Testlaboratoriet tester produktet i henhold til gjeldende krav og standarder og gir tilbakemelding til produsenten om resultatene. 4.2 Testrapportering og sertifikat prosedyre I det følgende beskrives den prosedyre som gjelder for utstedelse av test- /prøverapport og produkt- og kolleksjonssertifikat. Oppgaver og ansvar er beskrevet. mobelfakta.no samarbeider med Møbellaboratoriet AS i Sykkylven, og det er inngått avtale mellom mobelfakta.no og Møbellaboratoriet AS om arbeids- og ansvarsfordelingen. Dersom det benyttes andre testlaboratorier vil prosedyren være noe annerledes, men mobelfakta.no-medlemmet må uansett sende godkjent testrapport til mobelfakta.no for utsteding av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat. Ved ønske om kvalitetstesting av møbel må produsent kontakte Møbellaboratoriet i Sykkylven og avtale tid for testing. Produsent må sende/bringe møbelet som skal kvalitetstestes til Møbellaboratoriet i Sykkylven, samt eventuell nødvendig tilleggsdokumentasjon (hva som eventuelt skal sendes/bringes i tillegg, blir opplyst om ved henvendelse til Møbellaboratoriet). Forventet testperiode pr. møbel er ca. 2-4 uker. Etter ferdigstilt testing returnerer Møbellaboratoriet det testede møbelet og eventuell tilleggsdokumentasjon, samt dokument med testresultater, tilbake til produsent. Produsent må deretter sende godkjent test-/prøverapport til mobelfakta.no for å få utstedt produkt- og/eller kolleksjonssertifikat som kvalitetsdokumentasjon. Forventet tid til produksjon og oversendelse av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat fra mobelfakta.no til produsent, er ca. 1-2 uker. Test-/prøverapporter og produkt- og/eller kolleksjonssertifikat sendes som hovedregel ut elektronisk (pdf-format), men dokumentene kan om ønskelig også sendes i papirversjon. Et produktsertifikat har 5 års holdbarhet under forutsetning av at det ikke er foretatt utslagsgivende endringer på produktet. Ved utslagsgivende endringer på produktet må tidligere testede møbler testes på nytt. Ved utslagsgivende endringer på produktet forplikter HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 37

38 bedriften seg til å selv ta initiativ til ny testing av produktet (etter gjeldende prosedyrer). HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 38

39 Eksempel på test-/prøverapport (testrapport) Sertifikatet utstedes av NMIK-sekretariatet. Sertifikatet skal inneholde navn på produsent, produkt-/kolleksjonsnavn, gyldighetstid og har referanse til de standardene produktet/ene er testet i henhold til. Sertifikat Sertifikatene utstedes både på norsk, engelsk og tysk HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 39

40 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 40

41 Eksempel på produktsertifikat HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 41

42 Sertifikatene sendes automatisk fra mobelfakta.no-sekretariatet til medlemmene etter at testrapport er mottatt og sjekket/vurdert. Bedriftene skal ikke kontakte eksternt byrå/trykkeri for å få sertifikat. 4.3 mobelfakta.no godkjenning mobelfakta.no godkjenning gis kun til produkter eller grupper av produkter som er testet og godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende krav. mobelfakta.no bestemmer hvilke krav dette er. Produkter og produktgrupper som er testet og godkjent kan merkes med mobelfakta.no, på produktet, i kataloger og ellers i annen profilering og markedsføring. Se forøvrig pkt. 5. Regler for merking med mobelfakta.no. 4.4 Sertifikat for testing av hele kolleksjonen Medlemmer i mobelfakta.no som har testet og fått godkjent sin kolleksjon kan på forespørsel til mobelfakta.no få tildelt kolleksjonssertifikat. Sertifikatet har samme grafiske design som produktsertifikatene, relevant tekst og bedriftens navn. Det undertegnes av styreleder og sekretariatsleder. Sertifikatet egner seg ved anbud, på styrerom, i resepsjoner o.l. Kriterier for tildeling av kolleksjonssertifikat Ved forespørsel til mobelfakta.no om å få tildelt kolleksjonssertifikat, skal bedriften bekrefte at kolleksjonen er testet og godkjent i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og prosedyrer. Sekretariatsleder har fått ansvar for å tildele bedriftene kolleksjonssertifikat. Ved eventuelle uklarheter vil sekretariatsleder kunne ta opp saken med Møbellaboratoriet. Klager på eventuelle avslag rettes til styret. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 42

43 Eksempel på kolleksjonssertifikat HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 43

44 4.5 Regler og prosedyrer for godkjenning av produktfamilier I mange tilfeller bygger produsentene opp sine produktfamilier ut fra et fåtall konstruksjoner og med samme typer innsatsmaterialer. I slike tilfeller hvor flere produkter, hele produktfamilier eller hele kolleksjonen bygger på samme konstruksjon og samme materialkvaliteter, vil det være grunnlag for å kunne godkjenne produkter ut fra en eller et fåtall tester eller deltester. I slike tilfeller gjelder følgende prosedyre: Produsenten grupperer de aktuelle produktene etter oppbygging og materialkvalitet og sender nødvendig dokumentasjon til mobelfakta.no (spesifikasjoner, tegninger, oversikt over materialkvalitet og materialbruk) Dersom produsenten allerede har testet og fått godkjent et eller flere produkter i produktgruppen/kolleksjonen vurderer mobelfakta.no om det er behov for ytterligere tester eller deltester innen gruppen/kolleksjonen Dersom det er behov for ytterligere testing (fulltest eller deltest) vil mobelfakta.no underrette produsenten om dette og om hvilke produkter eller delprodukter som må testes Dersom mobelfakta.no vurderer at det ikke er behov for ytterligere testing, vil mobelfakta.no utstede og sende sertifikat for produktfamilien eller kolleksjonen. 4.6 Gyldighetstid og retesting mobelfakta.no kan fastsette gyldighetstid for godkjente produkter. Det er for tiden 5 års gyldighetstid på testet og godkjent produkt. Det kreves retesting dersom det skjer endringer i testkravene (standardene) eller dersom det skjer endringer på produktet. mobelfakta.no har ansvar for å underrette produsentene/medlemmene når det skjer endringer i testkrav (standardene), og bestemmer om det skal kreves retesting. Produsenten/medlemmet har ansvar for å underrette mobelfakta.no når det skjer endringer på tidligere testede og godkjente produkter. mobelfakta.no avgjør om endringen er av en slik karakter at det skal kreves full retest eller deltest av produktet. mobelfakta.no skal underrette produsenten om dette. Dersom mobelfakta.no krever retest av hele eller deler av produktet, ansees produktet ikke å være godkjent før testing er gjort og produktet tilfredsstiller kravene. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 44

45 4.7 Regler og prosedyrer for oppfølging og kontroll Oppfølging og kontroll av at produkter som produsentene hevder er godkjente og hvor mobelfakta.no brukes i merking, kataloger og annen profilering og markedsføring, virkelig er testet og godkjente etter de til enhver tid gjeldende krav og standarder, baserer seg prinsipielt på bedriftenes egenmelding til mobelfakta.no. mobelfakta.no kan kontrollere at alle produkter som produsentene hevder er godkjente og hvor mobelfakta.no brukes i merking, kataloger og annen profilering og markedsføring, virkelig er testet og godkjente etter de til enhver tid gjeldende krav og standarder. mobelfakta.no kan etterspørre dokumentasjon, samt foreta stillprøvekontroll og bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene Stikkprøvekontroll mobelfakta.no har rett til å kontrollere at produkter som omfattes av mobelfakta.no (som merkes og markedsføres som testet og godkjent) er godkjent og holder de kvalitetskrav som er lovet. Stikkprøvekontrollen utføres i henhold til følgende prosedyre: Produktene tas inn til testing samtidig som man går igjennom alle dokumenter tilknyttet produktene. mobelfakta.no sitt sekretariat foretar utvelgelsen av produktene som skal testes, ut fra gitte kriterier godkjent i styret. Medlemsbedriftene skal fremskaffe de utvalgte produktene kostnadsfritt for testing. Omkostningene med testingen dekkes av mobelfakta.no. Dersom produktet/ene ikke består testen skal produsenten ha mulighet til å rette opp eventuelle svakheter og foreta ny test innen gitt tidsfrist. Ny test skal i så fall bekostes av produsenten. Dersom produktet ikke blir godkjent mister produsenten retten til å bruke mobelfakta.no knyttet til produktet. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 45

46 4.7.2 Tilbakekallelse av merket mobelfakta.no har rett til å tilbakekalle mobelfakta godkjenningen for produkter som ikke holder de tester som kreves, eller som ikke er testet i henhold til de teststandarder som ligger i mobelfakta.no. mobelfakta.nogodkjenning kan tilbakekalles og medlemskap kan sies opp av mobelfakta.no dersom det blir gitt villedende informasjon som grunnlag for å få godkjent produkter, eller dersom det henvises til mobelfakta.no på en måte som er egnet til å villede eller bruke mobelfakta.no-merket i strid med gjeldende regler. 4.8 Regler og prosedyrer ved endringer på produkt Følgende prosedyre skal følges ved vesentlig endringer på tidligere testede og godkjente produkter. Med vesentlig endringer menes endringer som innebærer endringer i produktets kvalitet i forhold til krav i mobelfakta.no: Produsenten (mobelfakta.no-medlemmet) sender nødvendig beskrivelse av de endringer som er gjort på produktet til mobelfakta.no. I beskrivelsen skal fremgå de deler som inngår og som eventuelt er byttet ut med nye (nye materialer, endringer i antall deler, endringer i dimensjoner, m.m.). Dokumentasjonen utformes slik at det er sammenlignbart med det som finnes for det opprinnelige og godkjente produkt. Møbellaboratoriet vurderer de endringer som er gjort og beslutter om endringen kan godkjennes eller om det må gjøres retest av hele eller deler av produktet. Møbellaboratoriet melder tilbake til mobelfakta.no som underretter produsenten om resultatet. Produsenten må selv sørge for testing dersom Møbellaboratoriet anser dette som nødvendig. 4.9 Regler og prosedyrer ved endringer i standarder og krav mobelfakta.no har ansvar for til enhver tid å ha oversikt over gjeldende aktuelle teststandarder og å følge med i det standardiseringsarbeidet som skjer (i samarbeid med Møbellaboratoriet). mobelfakta.no er høringsinstans for aktuelle standarder. Ved endringer i aktuelle standarder gjelder følgende prosedyre: Møbellaboratoriet vurderer hvorvidt endringene er av en slik karakter at det må kreves nye tester av alle aktuelle produkter. Møbellaboratoriet informerer mobelfakta.no, som deretter informerer medlemmet om endringen i standarden/e og om de vurderinger som er gjort med hensyn til ny test. Ved krav om ny test får medlemmet en frist på maks. 3 måneder til å få godkjent produktet etter ny standard. Innen denne fristen gjelder fortsatt gammel godkjenning. Etter at fristen på 3 måneder er over, vil HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 46

47 produkter som ikke er testet og godkjent etter ny standard miste sin godkjenning. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 47

48 4.10 Prosedyre ved introduksjon av nye produkter basert på tidligere godkjent konstruksjon Prosedyren ved endring på produkt (pkt. 2.6) gjelder også om det er nye produkter som introduseres, men som i hovedsak bygger på konstruksjoner for tidligere godkjente og sertifiserte produkter. Eksempel: Ny sofa med samme rammekonstruksjon som tidligere godkjent produkt, men med endring på vange. Dersom Møbellaboratoriet godkjenner produktet uten testing, sendes informasjon til mobelfakta.no om dette, som deretter utsteder sertifikat for det nye produktet og oversender dette til produsent Godkjenning av tilleggsprodukter mobelfakta.no har bestemt at det ikke skal kreves testing av tilbehørs- eller tilleggsprodukter som det ikke finnes teststandarder for. Eksempel: PC-bord til sittemøbel, bordsystem på armlene/vange. Produkter som klart kan defineres under eksisterende produktgrupper og hvor det forefinnes teststandarder, skal testes på vanlig måte Oversikt over testlaboratorier og sertifiseringsorganisasjoner I det følgende gis en oversikt over noen testlaboratorier og sertifiseringsorganisasjoner for møbler og innredninger. Norge Møbellaboratoriet AS, Sykkylven Tlf: (+47) E-post: Hjemmeside: Danmark Teknologisk Institutt, DTI/Tåstrup Tlf: (+45) E-post: Hjemmeside: Dansk Møbelkontroll Hjemmeside: Sverige Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, Borås Tlf: (+46) E-post: Hjemmeside: HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 48

49 Tyskland LGA Möbelprüfunginstitut, Nürnberg Tlf: (+49) E-post: Hjemmeside: Tyskland Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.v. Telefon: (+49) E-post: Hjemmeside: England FIRA International Ltd., Hertfordshire Tlf: (+44) E-post: Hjemmeside: Frankrike CTBA, Centre Technique du Bois et de l'ameublement Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Italia Catas Telefon: (+39) E-post: Hjemmeside:www.catas.it USA NS State University, Furniture Manufacturing & Management Center, Raleigh, North Carolina Tlf: (+1 91) E-post: Hjemmeside: Entela Furniture Testing, Grand Rapids, MI Tlf: (+1 61) E-post: Hjemmeside: US General Services Administration (GSA) Hjemmeside: BIFMA,The Business and Institutional Furniture Manufacturers Association Hjemmeside: HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 49

50 5. REGLER FOR MERKING MED mobelfakta.no 5.1 Designmanual til bruk ved merking Det er utviklet en designmanual med regler og veiledning for bruk av merkenavnet/logoen/møbelmerke mobelfakta.no. Alle medlemmer i mobelfakta.no får designmanualen automatisk tilsendt via e-post fra sekretariatsleder ved innmelding i mobelfakta.no, og ved eventuelle innholdsmessige endringer i manualen. Produktmerking Produkter som er godkjent for merking med mobelfakta.no skal merkes slik at forbruker tydelig kan se at dette er et godkjent produkt mht miljø og kvalitet. Produktmerkingen skal skje ved at mobelfakta.no-møbelmerke festes til produktet. Merking i brosjyremateriell, annonser, tilbud, m.m. mobelfakta.no logo skal plasseres slik at det alltid fremkommer hvilket eller hvilke produkt/er som er testet og godkjent. Dersom materiellet omtaler flere produkter skal logoen til mobelfakta.no plasseres slik at det ikke er tvil om hvilke /t produkt/er som er testet og godkjent. HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 17-Oct-11 50

Del 2 Vedlegg F Oversikt over de mest aktuelle standarder

Del 2 Vedlegg F Oversikt over de mest aktuelle standarder Sak 2014-2256 Selfors Sykehjem Inventar 2016 Del 2 Vedlegg F Standarder VFinal.docx 1 av 7 Kilder: http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/ www.standard.no http://www.mobelfakta.no/tekstiler/ Del 2 Vedlegg

Detaljer

HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO

HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO Produktgrupper og standarder Kravspesifikasjoner Kvalitetstesting, godkjenning, kvalititetssertifisering, retesting og kontroll Testlaboratorier Merking med mobelfakta.no 1. INNLEDNING

Detaljer

HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 30-Sep-14 1

HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 30-Sep-14 1 HÅNDBOK FOR MOBELFAKTA.NO 30-Sep-14 1 1. INNLEDNING mobelfakta.no er en medlemsforening under Norsk Industri, møbel+interiør, for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. mobelfakta.no er også

Detaljer

Produktbeskrivelse R Dato Revisjon nr./revidert dato Dato mottatt prøveobjekt Test fullført dato /

Produktbeskrivelse R Dato Revisjon nr./revidert dato Dato mottatt prøveobjekt Test fullført dato / Side : 1 av 3 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA Produkt Popcorn barstol høg Produktbeskrivelse Oppdragsgivers referanse Arnor Sigurvinsson R-nr. R14959 Dato Revisjon nr./revidert dato Dato

Detaljer

Clint hev/senk. Produktbeskrivelse R Dato Revisjon nr./revidert dato Dato mottatt prøveobjekt Test fullført dato

Clint hev/senk. Produktbeskrivelse R Dato Revisjon nr./revidert dato Dato mottatt prøveobjekt Test fullført dato Side : 1 av 3 Revisjon nr. : 5 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA Produkt Clint hev/senk Produktbeskrivelse Oppdragsgivers referanse Arnor Sigurvinsson R-nr. R14480 Dato Revisjon nr./revidert

Detaljer

Prøverapport Sittemøbler TEST 082. Pond VI - glider

Prøverapport Sittemøbler TEST 082. Pond VI - glider Dok. nr. : SK-44 Side : 1 av 3 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA Produkt Pond VI - glider Produktbeskrivelse Oppdragsgivers referanse R-nr. Arnor Sigurvinsson R15383 Dato Revisjon nr./revidert

Detaljer

Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008

Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008 Prøverapport Foraform AS KVART,Bord,R15989 Side : 1 av 2 NS-EN 15372:28 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 615 ØRSTA Produkt KVART 12 x 24 H74 cm Produktbeskrivelse Understell T 9 Oppdragsgivers referanse

Detaljer

Prøverapport Bord Offentlige krav

Prøverapport Bord Offentlige krav Dok. nr. : SK-32 Side : 1 av 2 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 615 ØRSTA Produkt COLONNADE NR.2C Produktbeskrivelse Oppdragsgivers referanse Arnor Sigurvinsson R-nr. R1496 Dato Revisjon nr./revidert

Detaljer

RUD SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON FASTINNREDNING IARK

RUD SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON FASTINNREDNING IARK Oppdragsgiver Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON FASTINNREDNING IARK 2016-05-26 RUD SKOLE KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON FASTINNREDNING IARK 1 KAPITTEL 27 ANBUDSGRUNNLAG 26.05.16 TN/FMF 27.0.1 OVERORDNET

Detaljer

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kontormøbler: - Skrivebord med plass til Pc - Hev/senk-bord - Tilsatsbord - Kontorstol - Gjestestol - Arbeidsplassbelysning

Detaljer

Prøverapport Sittemøbler TEST 082

Prøverapport Sittemøbler TEST 082 Dok. nr. : SK-44 Side : 1 av 3 Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen Produkt Con Barstol Høg Produktbeskrivelse Stol med fotkviler høgde 770 R-nr. R15705

Detaljer

Arbeidsstoler, ståstoler, coxitstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler

Arbeidsstoler, ståstoler, coxitstoler, arbeidsbord, trillebord og spesielle sittemøbler Produktinformasjon Denne produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999 Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne Klassifisering og terminologi: 180903 Arbeidsstoler 180906

Detaljer

Teknisk beskrivelse og tegninger

Teknisk beskrivelse og tegninger Teknisk beskrivelse og tegninger K 901.2 Stoler arbeidsplass K901.2 Stoler arbeidsplass 1 Rammeavtale for levering av møbler og inventar for Norsk kulturråd Innledning K901 Løse møbler: Kap 901.01 Bord

Detaljer

VARIABLE Den originale knelestolen

VARIABLE Den originale knelestolen VARIABLE Den originale knelestolen Design: Peter Opsvik Konsept Kroppen din flytter seg i takt med stolens forsiktige vipping Den store vinkelen mellom overkroppen og underkroppen bedrer blodsirkulasjon.

Detaljer

Ulltekstil i sete og rygg - 2 forskjellige farger. Stort fargeutvalg (Lik Fame fra Gabriel) Slitestyrke martindale eller bedre. ca.

Ulltekstil i sete og rygg - 2 forskjellige farger. Stort fargeutvalg (Lik Fame fra Gabriel) Slitestyrke martindale eller bedre. ca. Nittedal Koune - innredning av e-verksfløyen Dato 5.0.0 Sittemøbler Sofa - Bredde ca 900-000 Rygghøyde uten armlene ca. 800 Lounge område og servicetorg Ulltekstil i sete og rygg - forskjellige farger.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Inventar Sokndal skole trinn III Sokndal kommune 1. KRAVSPESIFIKASJON OG PRISSKJEMA...2 1.1 Formål...2 1.2. Tegninger...2 2. KRAVSPESIFIKASJON...2 2.1. Kvalitet,

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KJØPEHJELP GALANT oppbevaring DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og

Detaljer

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT

Bilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til CASE NT ilag 1 (del 2) Kundens møbelbeskrivelse til SE NT-0030-15 Dette dokumentet inneholder beskrivelser av møbler i tilbudets case. Tegningene er kun illustrasjoner av hvordan et møbel kan være. Tilbudte møbler

Detaljer

C A R I T A C H A I R C A R I T A S I T T E M ø B L E R

C A R I T A C H A I R C A R I T A S I T T E M ø B L E R CARITA SITTEMøBLER 2 Carita sittemøbler Carita sittemøbler 3 CARITA sittemøbler Det er viktig å ta godt vare på dem som trenger det aller mest. Derfor har vi gitt vår møbelserie Carita alle fordelene og

Detaljer

MOVE Sitt godt, stå lett

MOVE Sitt godt, stå lett MOVE Sitt godt, stå lett Design: Per Øie Konsept Velg den sittehøyden som passer deg Balanser, vipp, snu eller roter 360 Beina, ryggen og magemusklene er konstant aktive Du kan styrke kjernemuskulaturen

Detaljer

MOVE SMALL Gode vaner utvikles tidlig

MOVE SMALL Gode vaner utvikles tidlig MOVE SMALL Gode vaner utvikles tidlig Design: Per Øie Konsept Vipp forsiktig forover Balanser, vipp, snu eller Kroppen kan bevege seg Korsryggen din får full- eller bakover roter 360 fritt og komfortabelt

Detaljer

Designet for komfort og bygd for å vare.

Designet for komfort og bygd for å vare. Designet for komfort og bygd for å vare. Inter IKEA Systems B.V. 2015 Uansett om vi jobber hjemme eller på et kontor, tilbringer mange av oss mesteparten av dagen ved skrivebordet. Et komfortabelt arbeidsmiljø

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

10 års GARANTI KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

10 års GARANTI KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KJØPEHJELP GALANT oppbevaring DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og

Detaljer

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell RH Extend HOVEDKONTOR RH Form AB Vallgatan1, Box 294, 571 23 Nässjö Tlf. + 46 380 55 53 00, Faks + 46 380 182 85 SALG OG UTSTILLING RH Stolen AS Drammensveien 130 B3, 0277 OSLO Tlf. 24 11 73 73, Faks 24

Detaljer

Modulbasert konsept Velg Klassisk, Moderne eller Retro møbleringsstil!

Modulbasert konsept Velg Klassisk, Moderne eller Retro møbleringsstil! Med modulbygger kan du bygge www.fagmobler.no Stordal Møbel AS NO-6250 Stordal Telefon +47 70 27 98 00 Telefax +47 70 27 98 01 E-mail: post@stordal.com www.stordal.com Møblene presentert i denne katalogen

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

01/10/12 Side 2 Rev: 01

01/10/12 Side 2 Rev: 01 FOLLO DECK CHAIR Side 2 Gratulerer med valget av Follo Deck chair. Stolen er produsert, montert, kontrollert og godkjent i henhold til bedriftens kvalitetssystem. Videre er stolen testet i samsvar med

Detaljer

ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP

ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER Les mer i garantiheftet for MARKUS og VOLMAR arbeidsstoler. Arbeidsstol som passer perfekt Å velge riktig arbeidsstol er enkelt dersom du vet hva du trenger. Tenk over hva slags

Detaljer

THATSIT Full støtte ubegrensede bevegelser

THATSIT Full støtte ubegrensede bevegelser THATSIT Full støtte ubegrensede bevegelser Design: Peter Opsvik Konsept Varier stillingen din ved å plassere bakbeina oppå, foran, mellom eller ved siden av kneputene Kroppen din flytter seg i takt med

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP KJØPEHJELP GALANT oppbevaring KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og nordamerikanske sikkerhetskrav. Les mer i GALANT

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon Bilag 1, beskrivelse av møbler Kapittel 01.01.00 Platemøbler 02.01.00 Kontorstoler 03.01.00 Løst inventar 04.01.00 Fast og halvfast inventar Dato Revisjon Beskrivelse

Detaljer

INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ

INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ INNKJØPSKRAV FOR MØBLER TIL KONTOR OG OFFENTLIG MILJØ Kravene gjelder; teknisk kvalitet, klima og miljø, estetikk, garantitid/leveringstid og samfunnsansvar TEKNISKE KVALITETSKRAV SAMFUNNSANSVAR GARANTITID

Detaljer

MOTION. Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort. Konsept. Sunn sitting. Design: Salto & Sigsgaard

MOTION. Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort. Konsept. Sunn sitting. Design: Salto & Sigsgaard MOTION Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort Design: Salto & Sigsgaard Konsept Velg vanlig sittehøyde, eller hev kroppen opp til en nærmest oppreist stilling Bekkenet roterer forover,

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: A, KONTORMØBLER

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: A, KONTORMØBLER 91.29.A. 00 ARBEIDSPLASSER, SPISEROM, MØTEROM Alle stoler og bord skal ha høy kvalitet, beregnet for offentlig bruk. Kontorstoler skal leveres i 3nivåer: -For temporære arbeidsplasser/prosjektarbeidsplasser

Detaljer

Møblene skal ha god kvalitet. Ønsker opplysning om garanttid på alle produktene. Alle ytelser, leveranser og arbeider skal utføres komplett.

Møblene skal ha god kvalitet. Ønsker opplysning om garanttid på alle produktene. Alle ytelser, leveranser og arbeider skal utføres komplett. Prosjekt: Presteheia Sykehjem Kapittel 15 : Senger og spesialinnredning. Post Kode Tekst 15 15.1 Generelt Plantegninger: A.100, A.110, A.120, A.130 GENERELT Angående tilbud på sender og spesialinnredning:

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. 1. INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset)

KRAVSPESIFIKASJON. 1. INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset) KRAVSPESIFIKASJON 1 INNLEIING LEVERANDØREN skal levera møblar til Voss Tinghus (kommunehuset) GJELDANDE LOVER OG FORSKRIFTER Om ikkje anna er sagt skal Kjøpslova ( Lov om kjøp 13mai Nr 7 1998 ) leggjast

Detaljer

Forprosjektrapport V

Forprosjektrapport V Forprosjektrapport Prosjektinformasjon B17ID01 Tobiasstol - barnestol for barn med nedsatt stabilitet / tonus. Sigrid Medbø & Anne Merethe Vennesland Oppdragsgiver: Bardum Kontaktperson: Aslaug Marie Etterlid

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Se våre nye loungemøbler

Se våre nye loungemøbler Se våre nye loungemøbler Moderne Lyon Sofa Lyon stol og sofa Lyon er et svært stilsikkert møbel, tilgjengelig både som stol og sofa med plass for 3 personer. og sofa har sete og rygg med helstøpt PU-kjerne,

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

Nytt østfoldsykehus Møbler Spørsmål og svar i tilbudsfasen

Nytt østfoldsykehus Møbler Spørsmål og svar i tilbudsfasen Prosjekt: Nytt østfoldsykehus Tittel: 9610 Møbler Spørsmål og svar i tilbudsfasen 03 Revisjon 03 Spørsmål 17-20 13.03.14 DAR ELK ELG 02 Revisjon 02 Spørsmål 16 12.03.14 DAR ELK ELG 01 Revisjon 01 Spørsmål

Detaljer

SSG Skipsskap VS Skipsreoler/skap har en solid konstruksjon som gir god stabilitet.

SSG Skipsskap VS Skipsreoler/skap har en solid konstruksjon som gir god stabilitet. 6.1 SSG innredning for skip og offshore Reoler og skap for skip og offshore av meget høy kvalitet. Utviklet og tilpasset i nært samarbeid med det maritime miljøet. Et bredt utvalg standardprodukt med nærmest

Detaljer

1. GENERELLE KRAV TIL LEVERING AV BORD OG STOLER

1. GENERELLE KRAV TIL LEVERING AV BORD OG STOLER Anbud: K901.1 Bord og stoler til kantinen 1. GENERELLE KRAV TIL LEVERING AV BORD OG STOLER Vedlagte referanseillustrasjoner er ment som retningslinjer for ønsket stil og designuttrykk og gjelder ikke som

Detaljer

Pris og kvalitet i særklasse! vision

Pris og kvalitet i særklasse! vision Pris og kvalitet i særklasse! vision SPORT [KONTAKT] M ODERNE S TÅLKONTO R E R A /S ULVENVEIEN 92A 0580 OSLO T l f : 2 2 2 8 1 5 8 0 F a x : 2 2 2 8 1 5 7 9 E-mail: post@msk1.no Web: www.msk1.no VISION

Detaljer

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser:

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: 1 av 2 Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: Generelt Alle overflater kan rengjøres med en myk og fuktet klut/fille. Alternativt mildt såpevann. Vannsøl må tørkes av umiddelbart. Vannskader

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 2.

Spørsmål og svar nr. 2. Spørsmål og svar nr. 2. Konkurranse Kontaktinformasjon NT-0030-15 Rammeavtale kontormøbler og inventar NT-0030-15@norsk-tipping.no Frist for å stille spørsmål Dato 1.9.2015 kl 12:00 Dokument sendt Dato:

Detaljer

GRAVITY Slapp av i helt vektløs tilstand

GRAVITY Slapp av i helt vektløs tilstand GRAVITY Slapp av i helt vektløs tilstand Design: Peter Opsvik, balans Konsept Den eneste lenestolen som tilbyr vektløs Vipp forover og knel eller len deg helt tilbake for en Vugg forsiktig frem og tilbake

Detaljer

B R U K E R M A N U A L

B R U K E R M A N U A L N B R U K E R M A N U A L W W W. V E L A. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING......................................................... 3 1.1. SIKKERHET...........................................................

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus

2:830 Mars. 2003. Pro Super. For horisontal montering. Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant. Tørre og sunne hus 2:830 Mars. 2003 Pro Super For horisontal montering Diffusjonsåpent Undertak med selvklebende omleggskant Tørre og sunne hus Pro Super Kombinert undert for horisontal mo Pro Super er et diffusjonsåpent

Detaljer

SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015

SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015 Korrigert SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015 NORSKPRODUSERTE KVALITETSMØBLER www.skolestoler.no VERDT Å VITE Produktendringer: Vi tar forbehold om produkt og prisendringer. Vi leverer produkter som er godkjent

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER

KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER Les mer i garantiheftet for MARKUS og VOLMAR arbeidsstoler. Arbeidsstol som passer perfekt Å velge riktig arbeidsstol er enkelt dersom du vet hva du trenger. Tenk over hva slags

Detaljer

Lekemøbler SIDE. Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132

Lekemøbler SIDE. Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132 128 Flexi reolsystem: side 130-131 Skjermvegger: side 131 Reoler i furu: side 131 Grande sandkasse: side 132 Oppbevaringsreol: side 132 Lyttekrokbenk: side 132 Hvilemadrasser: side 132 i furu: side 133

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Krabat Jockey. Tekniske data. Utmerkelser. Produktvarianter

Krabat Jockey. Tekniske data. Utmerkelser. Produktvarianter Krabat Jockey Tekniske data A I B A B I C C J J D D G G E E F F H H SITTE Krabat Jockey Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den

Detaljer

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm Nr. 1726 bekrefter at Mestervindu Fastkarm er brannteknisk klassifisert med brannmotstand EI 30 i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 og B30 i samsvar med kravene i NS 3919. Se forutsetninger

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

len deg tilbake og nyt forskjellen

len deg tilbake og nyt forskjellen Savo s3 len deg tilbake og nyt forskjellen Sett deg ned i en Savo S3. Reguler sittehøyden og len deg tilbake. Kjenner du forskjellen? Merker du hvordan stolens leddete rygg følger din egen rygg og gir

Detaljer

Teknisk beskrivelse og tegninger

Teknisk beskrivelse og tegninger Teknisk beskrivelse og tegninger K 901.3 Bord møterom K901.3 Bord møterom 1 Rammeavtale for levering av møbler og inventar for Norsk kulturråd Innledning : Kap 901.01 Bord arbeidsplass og oppbevaring arb.plass

Detaljer

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet

LOM for hvile og inspirasjon. Verdt å vite. Arne Brimi kokken fra Lom. Spisegrupper. Sofagrupper/skap. Lang tradisjon høg kvalitet Spisegrupper LOM for hvile og inspirasjon Lom Møbelindustri AS ble etablert i Fabrikken ligger vakkert til i Lom en fjellbygd i Gudbrandsdalen De høyeste fjelltoppene i Norge finner du her Med Jotunheimen

Detaljer

KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER

KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER Les mer i garantiheftet for MARKUS og VOLMAR arbeidsstoler. Arbeidsstol som passer perfekt Å velge riktig arbeidsstol er enkelt dersom du vet hva du trenger. Tenk over hva slags

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Komfort og design - den perfekte hvile. CODI. imgcomfort.no

Komfort og design - den perfekte hvile. CODI. imgcomfort.no Komfort og design - den perfekte hvile. CODI imgcomfort.no 1 Alle stolene har en unik mekanisme som gir riktig nakkestøtte i alle sitteposisjoner. Den justeres manuelt ved et enkelt håndgrep. Codi 2000

Detaljer

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual

TRAPPE- ASSISTENTEN. Brukermanual TRAPPE- ASSISTENTEN Brukermanual AssiStep - Brukermanual 3 1 Innledning Gratulerer med å ha fått deg AssiStep Vi vet at mange føler seg usikker og har vansker med å gå i trapp, og det er nettopp derfor

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Velg din egen møbleringsstil

Velg din egen møbleringsstil Sjåk Møbler produsert etter gamle håndverkstradisjoner Fotograf: A. Solberg, Fotograf Henriksen, Karl Orud. Grafisk design og produksjon: 071508-09 www.hatlehols.no Skjåk Møbelindustri AS NO-2690 Skjåk

Detaljer

Spørsmål. 2) Kan vi i post 1, 2 og 5 tilby senger med en høyere brukervekt enn det som beskrives i kravspesifikasjonen?

Spørsmål. 2) Kan vi i post 1, 2 og 5 tilby senger med en høyere brukervekt enn det som beskrives i kravspesifikasjonen? Spørsmål Delleveranse 1 Seng/Tilbehør 1) Tilbehøret sengegrind (post 6 og 10) skal passe til alle senger, dvs. eldre allerede eksisterende senger som ikke har sengegrind (spørsmål-svar-dokumentet). Så

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

REAL 9300/9400 PLUS BARN

REAL 9300/9400 PLUS BARN Artikelnummer 803338 Senast ändrad 1000601 Giltig från 070601 REAL 9300/9400 PLUS BARN AKTIV SITTESTILLING MED STORE MULIGHETER Mange barn med funksjonshindringer kan sitte utmerket ved et bord uten omfattende

Detaljer

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP KJØPEHJELP GALANT oppbevaring KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og nordamerikanske sikkerhetskrav. Les mer i GALANT

Detaljer

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser

SITTE Krabat Jockey. Utmerkelser Krabat Jockey SITTE Krabat Jockey Utmerkelser Krabat Jockey er en aktiv barnestol fra Krabat. Barnet sitter på et sal-sete som skiller bena fra hverandre. Den bredbente sittestillingen gjør sammen med

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Spørsma l og svar nr. 2

Spørsma l og svar nr. 2 Sak 2014-2256 Selfors Sykehjem Inventar 2016 Del 6 Spørsmål og svar nr 2.docx 1 av 8 Spørsma l og svar nr. 2 1 Spørsmål i e-post nr. 1 Hei, Vi har et spm til post nr 42 i underlaget «Stoler til møterom

Detaljer

PAL Brukermanual. 1. Bruksområde

PAL Brukermanual. 1. Bruksområde BrukerManual PAL Brukermanual PAL PAL barnehage- og skolestol er utviklet for barn med behov for mild til moderat støtte for å bedre deres sittestilling og oppmerksomhet. Denne brukermanualen viser deg

Detaljer

LINEA collection. Oppdag og la deg overraske av den utsøkte møbelkolleksjonen LINEA.

LINEA collection. Oppdag og la deg overraske av den utsøkte møbelkolleksjonen LINEA. LINEA collection LINEA collection Oppdag og la deg overraske av den utsøkte møbelkolleksjonen LINEA. LINEA tilbys deg i fargene hvit, rød og grå i høyglanslakkert finish i tråd med gjeldende trender i

Detaljer

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva

Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Prisliste pr 01.03.2015 inkl mva Viktig informasjon: Prisene er for ferdig behandlet møbel i ensfarget heldekkende, beiset eller aldringsmalt utførelse. 20% tillegg for tofarget aldringsmalt. Frakt kommer

Detaljer

Arbeidsmøblene skal ha en mer tilbaketrukket karakter i hvit og sort og skal skape gode og behagelige omgivelser.

Arbeidsmøblene skal ha en mer tilbaketrukket karakter i hvit og sort og skal skape gode og behagelige omgivelser. Vedlegg 5 av produkter Dette dokumenter beskriver stil, utseende, kvalitet og funksjoner til forespurte møbler. Bilder og referanser til konkrete møbler/produkt er ment som eksempler for å beskrive stil,

Detaljer

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013.

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Sittemoduler Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Utfordringer i sittende posisjonering Ved posisjonering i sittende er det tre nøkkelområder som krever spesiell fokus, posisjonering

Detaljer

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016

PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016 PRODUKT- OG PRISBROSJYRE, SNEKKER N PÅ STAVNE 2015-2016 Solid - Raus - Spenstig PRODUKT INFO: Møblene er produsert i Trondheim av kjernefuru fra midtnorske skoger, understell leveres ferdigmontert limt

Detaljer

PAX garderober og innredning

PAX garderober og innredning PAX garderober og innredning Hverdagen i hjemmet stiller store krav til garderober. PAX garderober og KOMPLEMENT innredning gjennomgår omfattende tester for å tilfredsstille våre strenge krav til kvalitet,

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013.

Sittemoduler. Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Sittemoduler Prisforhandlede produkter - gjelder fra 1. desember 2013. Utfordringer i sittende posisjonering Ved posisjonering i sittende er det tre nøkkelområder som krever spesiell fokus, posisjonering

Detaljer

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017 Produktinformasjon Produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999:2011 Hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse Klassifisering og terminologi: 183015 Bærbare (flyttbare) ramper

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom PROSJEKTNUMMER 8842 Senja videregående skole, Finnfjordbotn - Nybygg - Tilbud skolemøbler Konkurransegrunnlag Del II Fjellanger Widerøe A/S Februar

Detaljer