PRISLISTE. på trykksaker for den norske kirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE. på trykksaker for den norske kirke"

Transkript

1 PISIST på trykksaker for den norske kirke DN NOSK KIK Gjeldende fra 1. september 2008

2 Velkommen til kirketrykkeriet Hitra grafiske! ordrefaks telefon mail internett adresse Hitra Grafiske AS Kjerringvåg Næringspark 7252 Dolmøy Tom Skare Daglig leder Hitra grafiske AS har siden 1991 utviklet seg til å bli en ledende leverandør av trykksaker til Den norske kirke. Vi har gjennom disse årene blitt en trofast leverandør til menigheter, kirkekontor og bispedømmer over hele landet. Vi prøver også i samarbeid med kirkelige organer å utvikle nye produkter som det er behov for i den daglige tjeneste. Vi har en dyktig stab av medarbeidere som kjenner våre produkter og kirkens behov godt, og som vil gjøre alt for å bistå deg med råd og veiledning omkring kirkelige trykksaker. Vår nye produktkatalog som du har her viser våre standardprodukter som du enkelt kan tilpasse din egen identitet. I tillegg har vi lagt vekt på å følge kirkerådets retningslinjer for en felles profil for kirken. t kirkekontor har selvsagt andre behov enn det som er beskrevet i denne katalogen, og da er det bare å ta kontakt. Dette kan være spørsmål om menighetsblad, gudstjenesteprogram, konfirmasjonsprogram og temabrosjyrer, eller presentasjoner som benyttes i den enkelte kirke. egg også merke til vårt nye produkt. I vinter lanserte vi oppgjørsskjema for arrangementer noe som raskt ble svært godt mottatt hos brukerene. Vi hos Hitra grafiske ser fram til et fortsatt hyggelig samarbeid med Den norske kirkes representanter. OAVSMKTS HISTOI Kirkemøtet for Den norske kirke ba i 1989 Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å vedta en nytegnet utgave av Olavsmerket som kirkens offisielle våpen. Ved kronprinsregentens resolusjon av 28. september 1990 ble denne versjonen av Olavsmerket vedtatt som kirkens våpen. TNINGSINJ FO BUK AV DN NOSK KIKS VÅPN. Den norske kirkes våpen kan bare brukes av Den norske kirkes offisielle organer og stillinger under utøvelse av kirkelig tjeneste. Det er ikke tillatt å sette våpenskjoldet i en grafisk sammenheng som vil gi merket annet heraldisk uttrykk. Våpenet må ikke sammenstilles med f.eks. kommunevåpen, eller private kjennetegn. Det finnes en rekke organer, embeter og stillinger som opptrer på vegne av Den norske kirke lokalt. Alle kan skaffe egne brevark og kirkelige trykksaker. I brevarkets signatur (nederst på arket) kan avsenderen gjerne benytte eget stempel eller segl. Nedenfor signaturen skal det på brevark være et felt som oppgir organisasjonsnummer, adresse, telefon, telefaks, e-post og kontonummer til den stilling, embete eller råd som sender brevet. Det presiseres at det øverst i teksten i 1. linje i tittelhodet alltid skal være DN NOSK KIK, DN NOSK KYKJA eller CHUCH OF NOWAY, mens 2. linje angir hvilken del av Den norske kirke brevet kommer fra. Skriftstørrelsen skal være den samme på begge linjene. Det er Hellig Olavs martyrdød som har gjort øksen til et meningsfylt symbol både nasjonalt og kirkelig. Olavsmerket har opp gjennom århundrene pekt tilbake på den sentrale begivenhet i den universelle kirkes norske historie. Korset (som er den universelle kirkes symbol) er i Olavsmerket lagt over martyrøksene (som er det mest fremtredende uttrykk for kristentroens framvekst på norsk jord). Kirkerådet har med sine retningslinjer for bruk av Den norske kirkes våpen tidligere innskjerpet betydningen og retningslinjene for korrekt bruk av logo og skrifttyper. I denne katalogen er disse retningslinjene fulgt. TKNISK SPSIFIKASJON Det finnes to godkjente versjoner av Den norske kirkes våpen. n konturtegning for énfargetrykk og en flateoriginal for flerfargetrykk. Ved sort/hvitt-trykk brukes en konturtegning av våpenet. Ved trykk av konturtegningen kan hvilken som helst farge benyttes. Ved flerfargetrykk kan bare de godkjente fargene benyttes. På brevark i A4 format og konvolutter (uansett størrelse) trykkes våpenet med en høyde på 18 mm. Våpenet plasseres øverst til venstre (eventuelt øverst i midten) på brevarket. På konvolutter plasseres våpenet øverst eller nederst til venstre. Tekst i logoen skal henge på en tenkt linje mot høyre i flukt med våpenets øvre kant og det skal brukes skrifttypen ITC Garamond Book Condensed. ks. flerfargetrykk og enfargetrykk

3 repr. for offermottakeren Til: Adresse: everingssted/anlegg: everingsadresse: Fakturaadresse: Fortegnelse over vare/tjeneste/etc.: Varen/leveransen mottatt ved utlevering: Underskrift: Sted/dato: ekvirert av/rekvirentens underskrift: ekvisisjonens del 1 og 2 leveres leverandøren ved bestilling/kjøp av vare/tjeneste. everandøren beholder del 1, og sender del 2 med faktura. ekvirenten beholder del 3 som gjenpart inntil faktura er mottatt. (kontonummer) personer: Underskrift Beløp pr. person repr. for menigheten Underskrift KONTOTYKKSAK den norske kirkes logo olavsmerket bør være trykket på dokumenter som skal vise at dette er et offisielt kirkelig dokument. Vi tilpasser dette til det enkelte kirkekontors faktaopplysninger. Alt etter Kirkerådets retningslinjer. Gratis originalarbeid! Brevark 1. side 0 følg Vare nr. 1 Brevark 1. side 297 x 210 mm Visittkort Personer 200 stk 400 stk flg.pers 960 pr.pers pr.pers. 705 pr.pers. 825 pr.pers. 610 pr.pers. 685 pr.pers. 555 pr.pers. 655 pr.pers. 540 pr.pers. 640 pr.pers. 450 pr.pers. 520 pr.pers. DN NOSK KIK Kirkelig fellesråd i Oslo Yngve Davidsen Økonomisjef Postadresse: Postboks 2674 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Besøksadresse: Akersbakken 32, 0172 Oslo Telefon: Mobil: post: Vare nr. 29 Visittkort nsidig fargetrykk. Standardstørrelse på visittkort 85 x 55 mm evert i plastesker. Brevark 2. side ark pr. pakke 2 farger ark 340 Ved større opplag be om tilbud. Offerkvitteringer blokker farge Menighet: Ved ofring/kollekt i kirke/kapell den / er det innkommet til Brutto innkommet Kr. K r. = Netto til offermottakeren Kr. ett telling bevitnes: Beløpet som oversendes til offermottakeren er Kr. Forsendelsesmåte: Girert til konto: Mottatt kontant: Vare nr. 2 Brevark 2. side 297 x 210 mm. 2-farger. agervare med Olavsmerket trykt på i øvre hjørne. Selges i pakker på ark Vare nr. 41 Offerkvitteringer A5, 3-lags selvkopierende bl. á 50 sett med fortløpende nr. og perf. Sort trykk (kun bokmål). agervare. Dato: Minibrev 0 følg. Bønnekort. stk f a r g e r Vare nr. 3 Minibrev 200 x 210 mm Blokket á 100 ark. Vare nr. 34 Bønnekort 100 x 75 mm, Mulighet for påtrykk av eget navn/menighet. ekvisisjoner Vare nr. 42, ekvisisjoner A5, 3-lags selvkopierende bl. á 50 sett m/nr. og perf. - sort trykk, spesialtilpasset det enkelte kirkekontor med navn/adresser etc. Oppgjørsskjema arrangementer sett følg. blokker farge farge DN NOSK KIK Oppgjørsskjema Vare nr. 43 Oppgjørsskjema for arrangementer A5, 2-lags selvkopierende bl. á 50 sett med fortløpende nr. og perf. Sort trykk (kun bokmål). agervare. Menighet: Arrangement: Sted: Dato: Brutto innkommet Billettinntekter Deltageravgift Innsamlede gaver Kr. Andre innbetalinger (spesifiser): Kr. Voksen: K r. Barn: K r. Honnør: K r. Salgsinntekter (spesifiser) Kr. Sum inntekt K r. Utgifter i følge vedlagte kvitteringer Bilag 1. Kr. Bilag 2. Kr. Bilag 3. Kr. Flere bilag: Sum utgifter Kr. Overskudd K r. Overskudd til konto kasse (Kryss av) Overnevnte bekreftes Nyhet!

4 KONVOUTT Hvite miljøkonvolutter med logo Vi leverer hvite kvalitetskonvolutter med en heldekkende grå innsidetrykk. Den norske kirkes våpen, Olavsmerket, er påtrykt sammen med kirkekontorets navn og adresse i samsvar med Kirkerådets retningslinjer. Vi produserer også alle andre varianter om ønskelig. Gratis originalarbeid! DN NOSK KYKJA DN NOSK KYKJA C 6 1 følg Vare nr. 21 Konvolutter C6 162 x 114 mm. Selvklebende. C 5 1 følg Vare nr. 24 Konvolutter C5 229 x 162 mm, uten vindu, posesnitt. dekkpapir. DN NOSK KYKJA DN NOSK KYKJA følg Vare nr. 22 Konvolutter x 110 mm dekkpapir, u/vindu. C5 m/vindu 1 følg Vare nr. 25 Konvolutter C5 229 x 162 mm, vindu nr. 16 dekkpapir høyt vindu venstre. DN NOSK KYKJA DN NOSK KYKJA 65 m/vindu 1 følg Vare nr. 23 Konvolutter x 110 mm, vindu nr.5 dekkpapir, høyt vindu venstre. C4 1 følg Vare nr. 26 Konvolutter C4 229 x 324 mm. dekkpapir, u/vindu.

5 H P Gratis oppsett! STMP selvfargende kvalitetsstempel Vi leverer selvfargende stempel med innfarget stempelpute. Disse varer i tusenvis avtrykk og kan enkelt gjeninnfarges. Vi leverer også andre størrelser enn de som er oppgitt her. Ta kontakt når du har andre ønsker. Vi lager forslag uten kostnader for dere. Vare nr. 51 kr. 575,- ogostempel, N2, 60 x 24 mm. illesand kirkelige fellesråd Postboks 29, 4791 illesand Vare nr. 52 kr. 490,- ogostempel, C2B, 64 x 16 mm. Hamarøy kirkelige fellesråd 8294 Hamarøy Vare nr. 53 kr. 890,- Konteringsstempel, SP4, 81 x 60 mm. Alt A Vare nr. 54 kr. 750,- Journalstempel, W3, 74 x 41 mm. Alt B Vare nr. 55 kr. 495,- Trodat datostempel, 5430, 40 x 23 mm. everes med sort pute inkl. i prisen. Kan også leveres 1 stk stempel med modul to farget C2B 64*16 blå/rød mm pute (som vist Trykkfarge: her) eller sort? med ensfarget rød, grønn eller blå Kampanjepris: pute. 370,- Tillegg for tofarget avtrykk som vist til MOTTATT venstre kr. 152,- (kun 2 pk.) 11 AUG 2008 Tillegg for enfarget avtrykk rød, grønn eller blå pute 1 frg.: eirfjord kirkelig fellesråd Kr. 100,- (kun 2 pk.) Vare nr. 56 kr. 575,- mbetsstempel, OV, 48 x 34 mm. A V I Vare nr. 57 kr. 425,- ådsstempel, 3, Ø 31 mm. MNIGHTSÅD MNIGHTSÅD S N Alt. A O Alt A Alt B Alt. A K N T H V A INNFAGT STMP H V A er lasergraverte stempler til profesjonelt bruk. Kjennetegnes ved: Tilnærmet uslitelig S SANDA SOKNPSTN Skarpe og jevne kanter Miljøvennlig gummi Kan enkelt gjeninnfarges. Fåes i modulstørrelser fra 42 x 4 mm til 155 x 60 mm. Du kan velge mellom fargene: blå, rød, grønn og sort I Alt. B MNIGHTSÅD MNIGHTSÅD Alt. B H V A H V A embetsstempel leveres som spissovalt form i ønsket farge. Brukes på offisielle dokumenter fra det enkelte kirkelige embete. ÅDSSTMP OG INSTITUSJONS- STMP. everes som sirkelrund form i ønsket farge. Brukes på offisielle dokumenter.

6 BVIS våre kirkelige bevis for bruk under dåp, konfirmasjon og vigsel er en positiv hilsen fra kirken som gir uttrykk for anerkjennelse for den kirkelige handling, og ønske om fortsatt kontakt. Vare nr. Opplag Opplag. Opplag o Dåpsbevis Konfirmasjonsbevis Vigselsbevis DÅPSBVIS KONFIMASJONSBVIS VIGSSBVIS Vare nr. 31 Bokmål Nynorsk Dåpsbevis A4, (leveres i bokmål og nynorsk utgave). Dette dåpsbeviset brukes som gave til alle dåpsbarn i din menighet. Den overrekkes på dåpsdagen, og vil være et verdifullt minne om dåpen. Vare nr. 32 Bokmål Nynorsk Konfirmasjonsbevis A4, (leveres i bokmål og nynorsk utgave). Dette konfirmasjonsbeviset brukes som gave til alle konfirmanter i din menighet. Det overrekkes på konfirmasjonsgudstjenesten, og vil være et verdifullt minne om konfirmasjonen. Vare nr. 33 Bokmål Nynorsk Vigselsbevis A4, (leveres i bokmål og nynorsk utgave). Denne vigselsattesten brukes som gave til alle nygifte i din menighet. Den overrekkes på selve bryllupsdagen, og vil være et verdifullt minne om bryllupet. SKIVBODSKAND 2009 Uke 1 Uke 2 Flere og flere bestiller våre flotte attester for dåp, konfirmasjon og vigsel. Ta kontakt for bestilling du også, på tlf: Gi et varig minne fra din menighet! Jesu navnedag uk 2,21 Januar 2009 Kjerringvåg Næringspark 7252 Dolmøy Tlf.: , Faks: post: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag ørdag Søndag Godt nyttår! Kirkens produktkatalog på trykksaker, stempler og etiketter bestiller du på mail: telefaks: eller telefon Nyttårsdag Kristi åpenbaringsdag Jes 43,1-3a; Apg 4,8-12 Offisiell flaggdag s. e. Kr. åp. dag Matt 2,1-12 Jes 60,1-6; f 3,1-6 Matt 3,13-17 Vare nr. 100, Skrivebordskalender 1 stk. kr 100,- eks. mva. Følgende stk. kr 50,- eks. mva. Månedskalender for hele året. Kirkeårets tekster på alle kirkelige dager og med notatplass for hver enkelt dag gjennom året. Flott planleggingskalender. Jes 42,1-4; Kol 1,15-20 Uke s. e. Kr. åp. dag Joh 2, Mos 33,18-23; Tit 2,11-14 Uke HKH Prinsesse Ingrid s. e. Kr. åp. dag Alexandras fødselsdag * Matt 8,5-13 Uke 5 Offisiell flaggdag Kong 5, ; om 1,16-17

7 etiketter SVKBND PAPITIKTT Papiretikettene egner seg til innebruk. tikettene fåes i standardstørrelser og flere fargevalg. everes på rull i praktiske esker. tikettfarge: gull, sølv, hvit og fluoriserende rød (vær obs på at fargen kan avvike noe fra virkeligheten) Tekstfarge: rød, blå, grønn og sort (vær obs på at fargen kan avvike noe fra virkeligheten) Vare nr. 114, kr 565,- originalarbeid kr 170,- stk papiretiketter 60x15 mm, sølv med sort trykk DNN SAMBOK TIHØ KOVID PSTGJD Vare nr. 112, kr 490,- originalarbeid kr 170,- stk papiretiketter 35x15 mm, gull med sort trykk ksempel på etiketter Vare nr. 116, kr, 720,- originalarbeid kr 170,- stk papiretiketter 60x25 mm, hvit med blått trykk Vare nr. Str. stk stk x10 mm 450,- 565, x 15 mm 490,- 610, x 15 mm 525,- 660, x 15 mm 565,- 715, x 25 mm 690,- 860, x 25 mm 725,- 910, x 25 mm 760,- 951, x 40 mm 775,- 955, x 40 mm 815,- 1020,- 120 Ø 35 mm 720,- 910,- 121 Ø 50 mm 775,- 970,- 122 OV 31 x 20 mm 690,- 860,- 123 OV 39 x 27 mm 725,- 910,- 124 OV 50 x 33 mm 775,- 965,- Tillegg kr.: 150,- for originalarbeid pr. størrelse Ved bestilling av større antall be om pris. bestilling Vi ønsker helst skriftlig bestilling ved bruk av vår bestillingsblankett på baksiden av denne trykksakguiden. Ta en kopi av blanketten og fyll ut bestillingen tydelig. Korrektur sendes alltid for godkjennelse før produksjonen settes i gang. Dere kan også sende deres bestilling via epost, eller ringe vår ordretelefon for veiledning og råd ved bestilling. Salgsbetingelser Samtlige priser er oppgitt eks.mva. Betaling er netto pr. 30 dager for alle kirkekontor. Det beregnes et fakturagebyr på kr 50,- på alle ordrer. VING Vi prøver å ha så korte leveringstider som mulig og har dere spesielle krav til bestemt leveringsdato ber vi om at dette oppgis ved bestilling. Alle ferdigvarer sendes med postens bedriftspakke, dør-til-dør. Dette krever korrekt vareadresse til stedet varene ønskes levert. Denne vil som oftest være forskjellig fra postadressen, og bestillingsseddel må derfor fylles ut nøyaktig for å unngå ekstra kostnader. Forsendelseskostnader belastes kunden med de faktiske kostnader, men maksimalt kr 450,- NGSK VSJON AV TIT I DN NOSK KIK Ambassadeprest/mbassy Chaplain, Bataljonsprest/Battalion Chaplain, Biskop/Bishop, Brigadeprest/Brigade Chaplain, Diakon/Deacon, Domkantor/Cathedral Cantor, Domorganist/Cathedral Organist, Domprost/Dean, Døveprest/Chaplain for the Deaf, Feltprest/Military Chaplain, Feltprost/Military Dean, Flystasjonsprest/Air Base Chaplain, Garnisonsprest/Garrison Chaplain, Graver (og kirketjener)/sexton, Kallskapellan/ esident Curate, Kantor/Cantor, Kapellan/Curate, Kateket/ Catechist, Kirketjener/Verger, Kirkeverge/Church Warden, Klokker/Parish Clerk, uftforsvarsprest/air Force Chaplain, Organist/Organist, Prost/ural Dean, egimentsprest/egiment Chaplain, esiderende kapellan/perpetual Curate, Sjøforsvarprest/Navy Chaplain, Sjømannsprest/Seamen s Chaplain, Sogneprest/Vicar, Stiftskapellan/Diocesan Chaplain, Studentprest/Student Chaplain eller University Chaplain, Sykehusprest/Hospital Chaplain. I tråd med vanlig internasjonal praksis bør embets- og stillingsinnehavere på visittkort bruke følgende titler foran navnet: Biskop/t. ev., Domprost/Very ev., Prost/ev., Prest/ ev., Feltprest/ventuelt forkortelse for militær grad. Andre ansatte/mr./ms.

8 BSTIINGSSKJMA Faks til Vi benytter følgende språkform: (kryss av) Bokmål Nynorsk Kjerringvåg Næringspark, 7252 Dolmøy TF.: , FAKS: POST: Internett: VA VABTGNS VI BSTI VA VABTGNS VI BSTI N. ANTA N. ANTA 1 BVAK 1. side 34 BØNNKOT 2 BVAK 2. side 41 OFFKVITTINGSBØK 3 MINIBV 42 KVISISJONSBØK 21 KONVOUTT C6 43 OPPGJØSSKJMA FO A. 22 KONVOUTT 65 u/vindu 100 SKIVBODSKAND 23 KONVOUTT 65 m/vindu 51 STMP 60 x 24 mm 24 KONVOUTT C5 u/vindu 52 STMP 64 x 16 mm 25 KONVOUTT C5 m/vindu 53 STMP 81 x 60 mm 26 KONVOUTT C4 54 STMP 74 x 41 mm 29 VISITTKOT 55 DATO STMP 41 x 24 mm. Farge 31 DÅPSBVIS 56 MBTSSTMP 32 KONFIMASJONSBVIS 57 ÅDSSTMP 33 VIGSSBVIS ANMKNING: Bokmål Bokmål Bokmål Nynorsk Nynorsk Nynorsk TIKTT Vare nr. Tekstfarge tikettfarge Ønsket tekst Alt. A Alt. A Blå ød Alt. B Alt. B Grønn Sort Hvit ød Gull Sølv KIKKONTO POSTADSS (faktura adr.) POSTN. POSTSTD GATNAVN (leverings adr.) POSTN. POSTSTD MAI TFON TFAKS BSTIS NAVN Da vi sender alle varer med posten ber vi om at det i tillegg til fakturaadressen blir oppgitt korrekt vareadresse med tilhørende postnummer for denne adressen. DATO

Velkommen til kirketrykkeriet!

Velkommen til kirketrykkeriet! Gjelder for varer som bestilles i september 2008 KAMPANJTIBUD For den norske kirke Fra kirketrykkeriet Hitra Grafiske AS Tlf.: 72 44 07 70 Faks: 72 44 07 77 Ny prisliste PISIST på trykksaker for den norske

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

20% av kortsalget går til. Barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo univeristetssykehus. Julekort. med preging og folietrykk

20% av kortsalget går til. Barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo univeristetssykehus. Julekort. med preging og folietrykk 20% av kortsalget går til Barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo univeristetssykehus Julekort med preging og folietrykk Barne- og ungdomsprogrammet ved Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus (OUS)

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Sarpsborg kommune

PROFILHÅNDBOK Sarpsborg kommune PROFILHÅNDBOK Sarpsborg kommune INNHOLD Bakgrunn 2 Våpenskjold 3 Bruk av våpenskjoldet 4 Logo 5 Skrifttype 6 Profilfarge 7 Vannelement 8 Vannelementet i bruk 9 Brevark og konvolutt 10 Visittkort og nøkkelkort/id

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg Utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening i 2007, samt anbefalt av KS i 2009 Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg 1 BAKGRUNN OG HISTORIE: DEN GANG KOMMUNEVÅPNENE

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Bestill time eller få mer informasjon i vårt studio, på www.sentrumstudio.no, eller på telefon 401 69 400. Velkommen!

Bestill time eller få mer informasjon i vårt studio, på www.sentrumstudio.no, eller på telefon 401 69 400. Velkommen! KATALOG 2012 Vår nye katalog inneholder alle våre spennende produkter og tjenester, samt en detaljert prisoversikt. Hos oss finner du alt fra webdesign til årets julegaver! sentrumstudio.no Bestill time

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN Designhåndbok for NRK Sist endret: 25.03.2003 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning................................................................ side 2 3.2 Kontordokumenter og administrasjonsobjekter...........................

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer