no Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.wackergroup.com 0203095no 001 11.2004 Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning"

Transkript

1 no Vibrasjonsplate DPU 6055 Driftanvisning

2

3 INNHOLD Type Artikelnummer DPU DPU bred Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon om motoren finner du i brukerveiledningen fra motorprodusenten. H00553N 1

4 2

5 FORORD Forord Det er av avgjørende betydning for din sikkerhet at du leser, forstår og følger sikkerhetsanvisningene. Det beskytter deg mot helseskader. Bruk og vedlikehold denne maskinen fra Wacker i samsvar med instruksene i denne bruksanvisningen, så får du en maskin som fungerer knirkefritt og som er til å stole på. Defekte maskindeler må skiftes ut så snart som mulig. Alle rettigheter forbeholdt, spesielt retten til mangfoldiggjøring og spredning. Copyright by Wacker Construction Equipment AG. Det er ikke tillatt å ettertrykke, reprodusere, kopiere eller spre denne bruksanvisningen - eller deler av den - uten at det på forhånd uttrykkelig er gitt skriftlig tillatelse til dette fra Wacker Construction Equipment AG. Enhver mangfoldiggjøring, distribuering eller lagring på databærere, uansett i hvilken form og på hvilken måte, som ikke er autorisert av Wacker, innebærer et brudd på gjeldende opphavsrett og vil bli rettslig forfulgt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å komme med tekniske endringer, som tjener til å forbedre våre maskiner, eller som høyner sikkerhetsstandarden, også uten at dette blir bekjentgjort spesielt. T00778N 3

6 INNHOLD FORORD 3 SIKKERHETSREGLER 6 Generelt 6 Betjening 6 Sikkerhet 7 Vedlikehold 7 Transport 7 Kontroll 7 TEKNISKE DATA 8 BESKRIVELSE 10 Bruksområde 10 Målskisse 10 Maks. tillatt helning 10 Funksjonsbeskrivelse 11 TRANSPORT TIL ARBEIDSPLASSEN, TIPS FOR KOMPRIMERING 13 Transport til arbeidsplassen 13 Tips ved komprimering 13 BETJENING 14 Før oppstart 14 Elektrostart 15 Start med sikkerhets-startsveiv 16 Start i kaldt vær 18 Start med startkabler 19 Kjøring forover og bakover 19 Komprimering uten påbygningsplater 20 Stopp 20 VEDLIKEHOLD 21 Vedlikeholdsskjema 21 Motorolje og oljefilter 22 Luftfilter 23 Drivstoffsystemet 24 Batteri 25 Hydraulikkbetjening 25 Vibrator 26 Vibratorkilereim 26 4

7 INNHOLD FEILSØKING 27 For lav hastighet forover 27 For lav hastighet bakover 27 Går ikke bakover 27 Lekkasje av hydraulikkolje 27 Ladekontroll-lampen slutter ikke å lyse og/eller lydsignalet slår seg ikke av 27 Motoren vil ikke starte 27 ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA 28 CE-KONFORMITETS-ERKLÆRING 29 5

8 SIKKERHETSREGLER SIKKERHETSREGLER FOR VIBRASJONSPLATER SOM DRIVES AV FORBRENNINGSMOTOR Generelt 1. For å betjene en vibrasjonsplate alene må føreren * være fylt 18 år, * være kroppslig og mentalt velegnet, * ha opplæring i bruk av vibrasjonsplate og vise at de er i stand til å betjene den, og * forventes å være i stand til å utføre de oppdrag som blir pålagt. Føreren må bli vist hva han skal gjøre av oppdragsgiveren. 2. Vibrasjonsplater må bare brukes til komprimering. Følg både produsentens bruksanvisning og disse sikkerhetsreglene. 3. Personer som skal ha med driften av vibrasjonsplater å gjøre må gjøres kjent med sikkerhetstiltak som vedgår maskinen. Ved spesiell bruk må spesialopplæring gis. 4. Det er mulig at denne vibrasjonsplate har et støynivå som overstiger 89 db (A). I følge "UVE-lärm", BGV B3 (regler for å hindre skader på grunn av støy) må brukeren benytte hørselsvern når lydnivået overstiger 89 db (A). Betjening 1. Pass på at du står i riktig posisjon og holder riktig i sveiven ved starting av en motor med sveiv. ADVARSEL! Det må bare brukes original sikkerhets-startsveiv fra motorprodusenten. Dra i sveiven av all kraft til motoren går, ellers kan sveiven slå tilbake. 2. Funksjonene for betjeningselementene må ikke endres eller kobles ut. 3. Føreren må ikke forlate betjeningsplassen mens maskinen er i drift. 4. Føreren må stoppe motoren når han tar pause. Maskinen må plasseres så den ikke kan velte. 5. Stopp motoren før tanken fylles. Det må ikke søles drivstoff på varme komponenter eller på bakken. 6. Ikke røyk eller bruk åpen flamme nær denne maskinen. 7. Tanklokket må være skikkelig montert. Steng drivstoffkranen (hvis montert) når motoren stoppes. Hvis maskinen skal fraktes langt, skal drivstoffet tappes av tanken. ADVARSEL! Lekkasjer i drivstofftanken kan føre til eksplosjoner, og må repareres med en gang. 8. Ikke kjør maskinen på steder der det er eksplosjonsfare. 9. Påse at det er tilstrekkelig tilgang på frisk luft når vibrasjonsplater med forbrenningsmotor brukes innendørs, i tunneler, sjakter eller dype grøfter (se spesialregler for slikt arbeid; BGV C22). 10. Hold hender, føtter og klær i trygg avstand fra bevegelige deler på vibrasjonsplaten. Bruk vernesko. 11. Ved arbeid nær kanter, hull, skråninger, grøfter og avsatser, må vibrasjonsplaten betjenes slik at det ikke er fare for at den velter eller raser ned. SV00006N 6

9 SIKKERHETSREGLER 12. Forsikre deg om at grunnen eller fundamentet som skal komprimeres, har tilstrekkelig bæreevne til å tåle vekten. 13. Bruk egnet verneutstyr når du bruker maskinen eller foretar vedlikeholdsarbeid. 14. Ved reversering med vibrasjonsplaten må føreren gå på siden og styre med håndtaket, for å hindre å bli klemt mellom håndtaket og en mulig hindring. 15. Vibrasjonsplaten må styres slik at ikke hendene skades mot faste gjenstander. 16. Vibrasjonsplaten må styres slik at stabiliteten er sikret. 17. Maskiner med innebygde transporthjul må ikke parkeres eller lagres på hjulene. De er bare for å transportere maskinen. Sikkerhet 1. Vibrasjonsplaten må bare betjenes med alle beskyttelsesinnretninger montert. 2. Før betjeningen startes må føreren forsikre seg om at alle betjenings- og sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal. 3. Hvis det blir oppdaget mangler ved sikkerhetsinnretningene eller andre mangler som reduserer sikkerheten ved bruk av maskinen, eller som kan utgjøre en fare for miljøet, skal den som har oppsyn med arbeidet informeres umiddelbart. 4. Hvis det oppstår noe som svekker sikkerheten under bruk, skal maskinen stoppes øyeblikkelig. 5. Drivstoff skal oppbevares i beholdere som er merket i henhold til forskriftene fra produsenten. Vedlikehold 1. Bruk bare originale reservedeler. Modifiseringer på maskinen, inkludert endring av maksimalt motorturtall som er innstilt fra fabrikken må kun gjøres etter tillatelse fra Wacker. Hvis ikke opphører alt ansvar for produsenten. 2. Alle enheter må stoppes før det foretas vedlikehold på maskinen. Unntak fra dette må bare gjøres hvis spesielle vedlikeholdsarbeider krever at motoren går. 3. På vibrasjonsplater med elektrisk start må batteriet kobles fra før vedlikehold eller reparasjoner på det elektriske anlegget utføres. 4. Avlast hydraulikkretser før det foretas vedlikeholdsarbeid på dem. ADVARSEL! Vær forsiktig ved demontering av hydraulikkretser, da oljen kan være varm (opp over 80 o C). Bruk beskyttelse så det ikke spruter olje i øynene. 5. Monter alt sikkerhetsutstyr etter at vedlikehold og reparasjoner er fullført. 6. Bruk en vannslange og rengjør maskinen etter hver gangs bruk, for å unngå driftsforstyrrelser. Ikke bruk høytrykksspyler eller kjemiske midler. Transport 1. Ved transport og ved løfting av vibrasjonsplaten med løfteutstyr må stropper og kroker som benyttes være sterke nok og de må festes i løftepunktene på maskinen. 2. Ramper som benyttes må tåle den aktuelle vekten og være sikret mot velting. Påse at ingen kan bli skadet hvis maskinen velter eller sklir, eller av maskinkomponenter som beveger seg. 3. Når vibrasjonsplaten transporteres må den sikres så den ikke sklir eller velter. Kontroll Vibrasjonsplaten må kontrolleres regelmessig av godkjent servicemann, avhengig av bruk og arbeidsforhold, minst en gang i året for å se at den er i trygg teknisk stand. Kontakt din Wacker-forhandler, så foretar han kontroll og eventuelle reparasjoner som er nødvendig. Følg også de aktuelle gjeldende regler og lover der maskinen benyttes. SV00006N 7

10 TEKNISKE DATA DPU 6055 DPU bred Artikelnummer Driftsvekt Uten påbygningsplater (550 mm) kg: 455 Med påbygningsplater- smal (610 mm) kg: 471 Med påbygningsplater - serie (710 mm) kg: 478 Med påbygningsplater - bred (860 mm) kg: 497 Kraftoverføring Fra motor direkte til vibrator via sentrifugalclutch og kilereimen direkte til vibratoren Vibrator Svingninger v/min(hz): ca (69) Motorolje Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40) Sentrifugalkraft kn: 60 Drivmotor 1-sylindret, luftkjølt firetakts dieselmotor med elektrisk start Sylindervolum cm 3 : 667 Nominell ytelse (*) kw: 9,7 ved turtall min -1 : 2650 Arbeidsturtall min -1 : 2880 Turtall uten belastning min -1 : 2950 Olje Fuchs Titan Unic 10W40 MC (SAE 10W40) Drivstoff Diesel Drivstofforbruk l/h: 2,2 Tankvolum l: 7,0 Elektrisk anlegg Batteri 12 V - 55 Ah Wacker Dynamo Dynamo med elektronisk regulator og likeretter Maks. ladestrøm A: 26 Ladespenning V: 14 Startmotor Tannhjulsinnslag Driftsspenning V: 12 Hydraulikksystem Hydraulikkolje Fuchs Renolin MR 520 TD00553N 8

11 TEKNISKE DATA (*) Svarer til installert effektiv ytelse i henhold til direktiv 2000/14/EF. Støynivået (lydtrykket), målt fra operatørens plass og i samsvar med EN ISO 11204, er på L pa = 97 db(a). Effektverdien av akselerasjonen, målt ifølge EN 1033 ligger på 7,6 m/s 2. De oppgitte støy- og vibrasjonsgrenser er framkommet ved drift på knust grus med oppgitt driftsurtall. TD00553N 9

12 BESKRIVELSE Bruksområde Vibrasjonsplaten egner seg til komprimering av nesten alle typer masse, både i grøfter og på flater. Ved montering av 86 cm påbygningsplater (ekstrautstyr) egner den seg til brolegging og hellelegging. Sterkt bindende eller frosne masser er uegnet til komprimering. Kontroller at komprimeringen er i tråd med kravene for det aktuelle oppdrag. Målskisse Maks. tillatt helning T00781N 10

13 BESKRIVELSE Funksjonsbeskrivelse Vibrasjonen som er nødvendig for komprimering produseres av vibratoren (13) som er montert i understellet (5). Denne vibratoren (13) er konstruert som en sentralenhet med retningsstyrte svingninger. En slik løsning bygger på dreiing av eksentervektene (15), slik at retningen på svingningene endres. Dermed oppnås en trinnløs overgang mellom vibrasjon forover (fig 1), på stedet (fig 2) og bakover (fig 3). Denne omstillingen styres med sjaltehendelen (6) på håndtakshodet (7). Forover På stedet Bakover Motoren (1) som er montert i overbygningen (4) driver vibratoren (13). Kraften overføres gjennom sentrifugalclutchen (11) og kilereimen (12). Sentrifugalclutchen (11) bryter kraftoverføringen til vibratoren (13) ved lave turtall, slik at motoren (1) går uten belastning på tomgang. Den automatiske reimskiven (10) som er bygd sammen med sentrifugalclutchen (11) sikrer optimal stramming av kilereimen (12) under drift, og avlasting av kilereimen når motoren står i ro, f.eks. under transport. I tillegg justerer reimskiven (10) seg automatisk etter som kilereimen slites. Det gjør at hele overføringen fra motoren (1) til vibratoren (13) er vedlikeholdsfri. T00781N 11

14 BESKRIVELSE Turtallet på motoren (1) styres trinnløst med gasshendelen (8). Overbygning (4) og understellet (5) er sammenkoblet ved hjelp av 4 dempere (14). Denne dempingen hindrer overføringen av svingningene med svært høy frekvens til overbygningen (4). Dermed holdes driftsikkerheten oppe på motoren (1), med øket komprimeringseffekt. Motoren (1) er en dieselmotor med elektrisk starter (3), den er utstyrt med tørt luftfilter (9) og motoren er luftavkjølt. For å lette starting (i streng kulde, ved starting med sveiv) har motoren (1) en dekomprimeringsautomatikk (2). Den fungerer slik at kompresjonen er svært lav når motoren dreies rundt, og etter noen omdreininger kobles full kompresjon inn. T00781N 12

15 TRANSPORT TIL ARBEIDSPLASSEN, TIPS FOR KOMPRIMERING Transport til arbeidsplassen Krav: - Benytt bare utstyr som er godkjent for minst 500 kg ved løfting og transport av vibrasjonsplaten. - Stopp alltid motoren ved transport! - Fest en godkjent løfte krok i løfteøyet (16) på maskinen. - Ved transport på lasteplan/henger må maskinen stroppes i festene (17) så den ikke sklir. Sentralopphengingen er eksakt i maskinens tyngdepunt, men kan forskyves bakover (18) ved arbeidsoppgaver hvor høyden er avgjørende (Tiltrekningsmoment = 85 Nm). Merk: Husk også på sikkerhetsforskriftene. Tips ved komprimering Grunnforhold Maksimal komprimeringstykkelse avhenger av flere faktorer som fuktighet, kornfordeling, osv. Det er ikke mulig å oppgi en eksakt verdi for dette. Anbefaling: Utfør komprimeringsforsøk og ta prøve i hvert enkel tilfelle. Komprimering i helning Følgene punkter er viktig å huske ved komprimering i helninger: * Kjør alltid opp en helning først (en helning som det går greit å kjøre opp, er det ikke farlig å kjøre ned). * Føreren må ikke stå nedenfor maskinen (se sikkerhetsforskriftene). * Ikke bruk maskinen i helninger over 25 grader. ADVARSEL! Hvis man overskrider denne hellingsvinkelen, vil det resultere i at motoren slår seg av på grunn av oljevokteren. For å starte motoren igjen, må man trykke en gang på ventilhendelen på oljefilterhuset. Riktig! Galt! T00782N 13

16 BETJENING Før oppstart 1. Motorolje Kontroller oljenivået på peilepinnen (19), etterfyll motorolje Fuchs Titan Unic 10W40 MC påfyllingen (21) ved behov. ADVARSEL! Når du kontrollerer oljenivået, skal maskinen stå vannrett og motoren være slått av. 2. Drivstoff Vær svært nøye ved påfylling av diesel i påfyllingen (20) så det ikke kommer forurensninger i tanken, da det kan føre til driftsforstyrrelser i dieselsystemet, og rask gjentetting av dieselfilter. ADVARSEL! - Motoren skal være slått av når du fyller tanken. - Fyll aldri drivstoff i nærheten av åpen flamme eller gnister som kan antenne drivstoffet, og røyk aldri under fylling. - Bruk bare rent drivstoff og rene etterfyllingsbeholdere. - Ikke søl drivstoff. 3. Mekanisk oljetrykkovervåking En aktivering av den mekaniske oljetrykkvokteren er nødvendig ved: - første påfylling eller når man har kjørt drivstofftanken tom. - automatisk motorstopp pga. lite olje. - fridreiing ved lave temperaturer. 1. Drivstoff fylles. 2. Kontroller oljenivået. d 3. For å aktivere, trykk inn hendel "d" i ca. 5 sekunder. 4. Sjekk motoren for lekkasjer. 5. Start motoren. ADVARSEL! Selv om motoren er utstyrt med oljetrykkvokter, må oljestanden kontrolleres hver 8-15 driftstimer. ADVARSEL! - La aldri motoren gå i lukkede rom eller i rom med dårlig ventilasjon. Fare for forgiftning! - Før du starter opp, pass på at det ikke befinner seg noen i faresonen rundt maskinen, og sjekk at alle verneinnretninger er på plass. - Bruk aldri startgass. T00796N 14

17 BETJENING Elektrostart 1. Vri gasshåndtaket (8) til 1/2-3/4 gass. 2. La dekompresjonshendelen (2) stå i posisjon e. f e 3. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (25) og vri den mot høyre til den står i driftsstilling (Ladekontroll-lampen (27) lyser, og det høres et lydsignal). Trykk på startknappen (26) og hold den inne til motoren går. ADVARSEL! Vent til motoren har stoppet helt før neste startforsøk. 4. Straks motoren har startet, skal ladekontroll-lampen (27) slutte å lyse og lydsignalet slå seg av. Ved eventuelle uregelmessigheter skal motoren straks slås av, og feilen skal lokaliseres og rettes opp. ADVARSEL! Når motoren kommer opp i hastighet, setter vibrasjonen i gang. Merk: Ikke betjen dekomprimeringen mens motoren går. 5. Kjør motoren opp til maksimalt turtall, og kontroller vedlikeholdsanviseren på luftfilteret (Se også kapitlet Vedlikehold ). Rengjør eventuelt tørrluftfilteret. T00796N 15

18 BETJENING Start med sikkerhets-startsveiv 1. Vri gasshåndtaket (8) til 1/2-3/4 gass. 2. Vri dekompresjonshendelen (2) til anslaget f. I denne stillingen kan man høre at dekompresjonsautomatikken kobler seg inn, og motoren er klar til å starte. f e 3. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (25) og vri den mot høyre til den står i driftsstilling (Ladekontroll-lampen (27) lyser, og det høres et lydsignal). 4. ADVARSEL! Sjekk at startsveiven er ren og uten skader. Skift ut evt. ødelagt rørhåndtak eller slitte bolter! Sett inn glideområdet mellom startsveiven og føringshylsen (i beskyttelseshetten) med litt fett. - Stå sidelengs i forhold til motoren. - Hold alltid om rørhåndtaket (h) med begge hender. T00796N 16

19 BETJENING - Drei først sakte på startsveiven (24) (mot urviseren), til startkloen griper tak. Sveiv deretter kraftig og med tiltakende hurtighet. Når dekompresjonshendelen står i stilling e (kompresjon) og kompresjonen er på sitt høyeste, skal sveiven ha størst mulig fart. Så snart motoren har startet, skal startsveiven trekkes ut igjen. ADVARSEL! Hold om rørhåndtaket med et fast grep og sveiv jevnt og uten avbrudd for å sikre god kraftoverføringskontakt mellom motoren og startsveiven. Denne kontakten må under ingen omstendighet brytes mens sveivingen pågår. Hvis motoren slår feil vei på grunn av for nølende sveiving, vil den korte tilbakedreiningen forårsake at forbindelsen mellom veivarmen (g) og startkloen (i) frigjøres. - Hvis motoren etter et slikt feilslag starter i motsatt dreieretning (røyk ut av luftfilteret), skal man straks slippe sveiven og stoppe motoren. ADVARSEL! Vent til motoren har stoppet helt før neste startforsøk. i g h 5. Straks motoren har startet, skal ladekontroll-lampen (27) slutte å lyse og lydsignalet slå seg av. Ved eventuelle uregelmessigheter skal motoren straks slås av, og feilen skal lokaliseres og rettes opp. ADVARSEL! Når motoren kommer opp i hastighet, setter vibrasjonen i gang. Merk: Ikke betjen dekomprimeringen mens motoren går. 6. Kjør motoren opp til maksimalt turtall, og kontroller vedlikeholdsanviseren på luftfilteret (Se også kapitlet Vedlikehold ). Rengjør eventuelt tørrluftfilteret. T00796N 17

20 BETJENING Start i kaldt vær Ved temperaturer under ca. -5 o C må motoren først sveives rundt noen ganger, slik at den går lettere. 1. Still gasshåndtaket (8) på full gass. 2. Sett dekompresjonshendelen i en hvilken som helst stilling før startposisjonen f. 3. Bruk startsveiven (24) og sveiv motoren rundt (mot urviseren) til det blir merkbart lettere å sveive (10-20 omdreininger med sveiven). 4. Trykk ca. 5 sekunder på stiften d. f e d 5. Fjern smuss rundt dekslet på doseringsinnretningen, og trekk av dekslet. 6. Fyll huset med tyntflytende smøreolje opp til øverste kanten. Sett på dekslet og trykk det kraftig innover. Det trengs akkurat to fyllinger etter hverandre. 7. Drei dekompresjonshendelen til den stopper mot anslaget f. 8. Start deretter motoren umiddelbart, med elektrostarteren eller med startsveiven. T00796N 18

21 BETJENING Start med startkabler Kobl startkablene på følgene måte når det tas strøm fra ekstern strømkilde: 1. Monter en ende av startkabelen til positiv pol på det eksterne batteriet. 2. Monter den andre enden på positiv pol på batteriet på vibrasjonsplaten. 3. Monter en ende av startkabelen til negativ pol på det eksterne batteriet. 4. Koble den andre enden av denne kabelen til minuspolen på batteriet i vibrasjonsplaten. 5. Frakoblingen skal skje i motsatt rekkefølge. ADVARSEL! ADVARSEL! Det skal bare tilkobles 12 V batterier. Ved bruk av f.eks. 24 V lastebilbatterier kan 12 V batteriet eksplodere! Bruk bare startkabler med isolering! Kjøring forover og bakover Motorturtallet reguleres trinnløst med gasshendelen (8). Kjøreretningen velges med sjaltehendelen (6). Avhengig av sjaltebøylens stilling komprimerer vibrasjonsplaten forover, på stedet eller bakover. Ved å sette sjaltehendelen (6) i mellomstillinger kan framdriftshastigheten varieres, eller holdes i ro for å komprimere ekstra på et sted. Forover På stedet Bakover T00796N 19

22 BETJENING Komprimering uten påbygningsplater Hvis maskinen kjøres uten påbygningsplater, må et boltsett (8 stk) med bestillingsnummer , monteres i tilhørende gjenger, for å hindre skader på gjengene. Stopp ADVARSEL! Stopp aldri motoren ved hjelp av dekomprimeringen (2), da det skader ventilsystemet og dekomprimeringsinnretningen. 1. Skyv gasshendelen (8) helt tilbake mot anslaget. 2. Etter at motoren har stoppet, skal nøkkelen dreies til stopp-posisjon og trekkes ut. Kontroll-lampen (27) slutter å lyse, og lydsignalet slår seg av. T00796N 20

23 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Enhet Vedlikehold Intervall Ytre skrueforbindelser Sjekk at de er trukket godt til. ca. 8 timer etter at maskinen er tatt i bruk første gang Motor Første skift av olje og oljefilter. 25 timer etter at Ventilklarin Kald motor: Sjekk og evt. juster ventilklaring. maskinen er tatt Innsugningsventil 0,1 mm - utblåsningsventil 0,2 mm. i bruk første gang Hele maskinen Kontroller visuelt at alt er på plass og at det ikke er daglig skader noe sted. Luftfilter Kontroller området der forbrenningsluften suges inn, samt vedlikeholdsanviseren på luftfilteret. Motor Kontroller oljenivå - evnt etterfyll. Justering og Smør med fett. ukentlig transportlås håndtak Drivstofftanken Kontroller vannutskilleren. Kilereim Kontroller, evnt. skift. månedlig Ramme Ettertrekk festebolter. Løftekrok Håndtak Kontroller oljenivå, evnt. etterfyll. Vibrator Skift olje. hver 250. time eller senest halvårlig Motor Skift olje og filter. hver 250. time Rengjør kjøleribber, trykkluft. Sjekk alle tilgjengelige skrueforbindelser. Batteri Kontroller syrenivå, evnt. etterfyll med destillert vann. Ventilklarin Kald motor: Sjekk og evt. juster ventilklaring. Innsugningsventil 0,1 mm - utblåsningsventil 0,2 mm. Drivstoffilter Skift filter. hver 500. time Luftfilter Bytt filterpatron. Innsprøytningsdyse Rengjør og evt. juster, reparer eller skift. hver time Innsprøytningsventil Rengjør og juster, evt. reparer. hver time T00797N 21

24 VEDLIKEHOLD Motorolje og oljefilter Kontroller oljenivået: - Fjern støv og skitt omkring oljepeilestaven. Kontroller oljenivået på peilepinnen (19). ADVARSEL! Når du kontrollerer oljenivået, skal maskinen stå vannrett og motoren være slått av. - Ved for lavt oljenivå må det etterfylles med Fuchs Titan Unic 10W40 MC, gjennom oljepåfyllingen (21). - Vær oppmerksom på max. -merket på oljepeilestaven! Skifting av olje og oljefilter 1. La motoren gå seg varm. 2. Ta av frontdekslet. 3. Demonter oljeslangen på holderen (SW 19) og heng den over karet som du tapper den brukte oljen i. ADVARSEL! Varm olje kan gi forbrenninger! Tapp den brukte oljen i et kar og ta hånd om den i henhold til forskriftene. 4. La all gammel olje renne ut. Løft evt. litt på den bakre delen av maskinen. 5. Skift oljefilter. k 6. Rengjør silen forsiktig, slik at ikke metallveven blir deformert. Tørk av tappepluggen eller blås den ren med trykkluft. ADVARSEL! Vær oppmerksom på TOP -merket på oljefilteret! 7. Kontroller O-ringen k. Skift den ut om nødvendig. 8. Fukt gjengene og O-ringen på tappepluggen med litt smøremiddel. 9. Fyll på motorolje opp til max. -merket på oljepeilestaven. 10.Sjekk oljenivået igjen etter at motoren har gått litt, og fyll etter om nødvendig. 11.Kontroller at tappepluggen på oljefilterhuset er tett. 12.Monter frontdekslet på igjen. T00797N 22

25 VEDLIKEHOLD Luftfilter Kontroll av luftfilteret: - Kontroller at det ikke ligger mye smuss, som f. eks. løv eller store støvansamlinger foran uftinntaksåpningene. Rengjør om nødvendig. - Sjekk at det er fri passasje i støvutslippsåpningen (l) på syklon-forfilteret. Rengjør om nødvendig. - Vedlikeholdsanviseren på luftfilteret: Kjør motoren opp på maksimalt turtall for en kort stund. Hvis gummibelgen trekker seg sammen og dekker det grønne feltet (m), må det foretas vedlikehold på luftfilteranlegget. I omgivelser med mye støv skal gummibelgen kontrolleres flere ganger daglig. l m Vedlikehold av luftfilteret: 1. Løsne vingeskruen (o) og ta den forsiktig av sammen med dekslet (p). Hvis dekslet (p) vris 90 o mot høyre, blir det lettere å ta av. 2. Ta forsiktig ut filterpatronen (r). 3. Sjekk at ventilklaffen (u) er ren og uten skader. o p t r s u 4. Hvis det er tørt smuss i filterpatronen, skal dette bankes ut. ADVARSEL! Ikke blås ren filterpatronen med trykkluft. Det kan skade patronen. Merk: Sjekk om det er riper eller andre skader på patronen ved å holde den på skrå opp mot lyset eller ved å gjennomlyse den med en lampe. Filterpatronen må skiftes ut ved den minste skade på filterpapiret (s) eller på tetningsleppen (t). 5. Skift evt. ut luftfilterpatronen hvis vedlikeholdsskjemaet tilsier det. 6. Filteranlegget settes sammen igjen i motsatt rekkefølge av demonteringen. T00797N 23

26 VEDLIKEHOLD Drivstoffsystemet ADVARSEL! Ikke røyk når det arbeides med drivstoffsystemet, og pass på at det ikke er åpen flamme i nærheten! Kontroll av vannutskilleren: - Løsne sekskantskruen v med ca. 2-3 omdreininger. - Fang opp dråpene som kommer ut i en gjennomsiktig beholder. Ettersom vann har en høyere spesifikk vekt enn diesel, kommer det først vann og deretter diesel ut. Dette er lett så se på den klare skillelinjen mellom de to. - Når det bare kommer diesel ut, kan sekskantskruen v skrus til igjen. v Skifting av drivstoff-filter: - Sett et egnet kar under filteret, for å fange opp drivstoff som kommer ut. - Steng drivstofftilførselsledningen. - Trekk drivstoffledningen w av filteret x på begge sider, og sett inn nytt filter. Viktig! Pass på at alt er rent, slik at det ikke kommer urenheter inn i drivstoffledningen! - Det må settes inn nytt drivstoff-filter. Vær oppmerksom på pilen som markerer flytretningen. - Åpne drivstofftilførselen. - Kjør motoren en liten stund, og sjekk at drivstoff-filteret og ledningene er tette. x w Sjekk skrueforbindelsene: Sjekk alle skrueforbindelser som det er mulig å komme til under vedlikeholdsarbeidet. Kontroller at de ikke har skader, og at de er trukket godt til. ADVARSEL! Ikke ettertrekk skruene på sylindertoppfestet! Justeringsskruene på turtallsregulatoren og innsprøytningssystemet er forsynt med sikringslakk og må ikke ettertrekkes eller justeres. T00797N 24

27 VEDLIKEHOLD Batteri Kontroller elektrolyttnivået: 1. Demonter batteridekselet. 2. Kontroller elektrolyttnivået, evnt. etterfyll med destillert vann. 3. Monter batteridekselet. ADVARSEL! Kontroller at hetta over plusspolen er på plass før batteridekselet monteres. Kontroller at eksosavtrekks-slangen fungerer som den skal! ADVARSEL! Merk: Beskytt hender og øyne mot eventuell syrelekkasje! Det må bare benyttes Wacker originalbatteri. Vanlige batterier tåler ikke den store vibrasjonen som batteriet blir utsatt for. 4. Husk på ved skifte av batteri: Demontering: Demonter minus-polen først og så pluss-polen. Montering: Monter først pluss-polen og så minus-polen. Ved start med startkabelen, se kapittelet betjening. Hydraulikkbetjening Kontroller oljenivået: 1. Sett håndtaket loddrett. 2. Skru opp påfyllingslokket (36). 3. Oljenivået skal rekke opp til markeringen, evnt. etterfyll med Fuchs Renolin MR 520 hydraulikkolje eller tilsvarende. 4. Skru igjen påfyllingslokket (36). Hydrauliksteuerung entlüften: Lufting av hydraulikkbetjeningen: 1. Fjern skjørtet (38) ved å skru ut skruene (39). 2. Sett håndtaket loddrett, sjaltehendelen (6) skyves helt i ryggestilling, og skru opp påfyllingen (36). 3. Løsn bolten i banjokoblingen (37). 4. Skyv sjaltehendelen (6) sakte til foroverstilling til det kommer hydraulikkolje uten luftbobler ut koblingen. 5. Skru fast bolten (37), monter skjørtet (38). 6. Etterfyll Fuchs Renolin MR 520 hydraulikkolje eller tilsvarende, og skru på påfyllingslokket (36). T00797N 25

28 VEDLIKEHOLD Vibrator Kontroller oljenivået: Olje 1. Sett vibrasjonsplaten horisontalt. 2. Skru ut påfyllingspluggen (40). 3. Oljen skal rekke opp til nedre del av gjengene i påfyllingshullet (40). 4. Etterfyll Fuchs Titan Unic 10W40 MC ved behov gjennom påfyllingshullet (40) (benytt en passende trakt 0,75 liter). 5. Skru inn påfyllingspluggen (40). Oljeskift: 1. Demonter eventuell påbygningsplate. 2. Skru ut påfyllingspluggen (40). 3. Vipp vibratorplaten slik at oljen renner ut, og hold den til alt har rent ut. 4. Sett vibrasjonsplaten horisontalt. 5. Fyll 0,75 liter Fuchs Titan Unic 10W40 MC gjennom påfyllingen (40). 6. Skru inn påfyllingspluggen (40). 7. Monter på igjen eventuell påbygningsplate. ADVARSEL! Ikke fyll på for mye olje! Vibratorkilereim På grunn av konstruksjonen av sentrifugalclutchen er det ikke behov for stramming av kilereimen. Hvis kilereimen slites så den blir smalere enn 15,5 mm må den skiftes. Skifting av kilereim: 1. Demonter reimdekslet (41). 2. Løsn skruen (42). 3. Ta av skiven (43), tallerkenfjæren (44), tetningen (45) og ytre del av reimskiven (10). 4. Skift kilereimen (12). 5. Monter delene i motsatt rekkefølge og pass på at fargemerket på tappen stemmer med markeringen på reimskiven (10). ADVARSEL! Ikke smør komponentene med fett eller olje. T00797N 26

29 FEILSØKING For lav hastighet forover Årsak: Tiltak: - For lite hydraulikkolje i håndtaket. - Luft i hydraulikkbetjeningen. - Etterfyll hydraulikkolje. - Luft systemet. For lav hastighet bakover Årsak: Tiltak: - For mye olje i håndtaket. - Korriger oljenivået til markeringen. Går ikke bakover Årsak: Tiltak: - Mekanisk feil. - Kontakt Wacker service. Lekkasje av hydraulikkolje Årsak: Tiltak: - Lekkasjer, skadd slange. - Skift defekte komponenter. Husk: Luft systemet etter reparasjoner. Ladekontroll-lampen slutter ikke å lyse og/eller lydsignalet slår seg ikke av Årsak: Tiltak: - Dynamoen er defekt. - Regulatoren er defekt. - Kontakt Wacker service. - Skift regulator. Motoren vil ikke starte Årsak: Tiltak: - Tenningslåsen er defekt. - Startmotoren er defekt. - Startknapp er defekt. - Batteriet er utladet. - Oljemangel. - Skift defekte komponenter. - Lad batteriet. - Fyll på olje og trykk en gang på ventilhendelen på oljefilterhuset. T00785N 27

30 ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA 1 Hunnstikker 2 Trykknappbryter 3 Kabeltre 4 Kontroll-lampe (batteri) 5 Sentralstikker 6 Sylinderskrue DIN912 - M8x16 7 Piezo-summer 8 Jordkabel 9 Batteri 10 Pluskabel 11 Starter 12 Hette 13 Sikring 14 Kabelstrips E N-1 28

31 EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE-KONFORMITETS-ERKLÆRING Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, München bescheinigt, daß das Baugerät: bekrefter at maskinen: 1. Art: Vibrationsplatte Type: Vibrasjonsplate 2. Typ: Type: DPU Gerätetypnummer: Verktøytypnummer: / absolute installierte Leistung: med absolutt installert effekt: 9,7 kw in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist: er vurdert i overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF: Konformitätsbewertungsverfahren Konformitetsvurderingsmetode Anhang VIII Vedlegg VIII Bei folgender einbezogener Prüfstelle Ved følgende testinstans VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zertifizierungsstelle Merianstraße Offenbach/Main Gemessener Schallleistungspegel Målt lydeffektnivå Garantierter Schallleistungspegel Garantert lydeffektnivå 108 db(a) 109 db(a) und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist: og er produsert i overensstemmelse med følgende direktiver: 2000/14/EG EMV - Richtlinie 89/336/EG 98/37/EG EN EN Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren Bekreftelsen oppbevares... Dr. Sick Vorstand Konsernledelse C N

32 30

33 DIN EN ISO 9001 Certificate

34

35

36

www.wackergroup.com 0203092no 001 11.2004 Vibrasjonsplate DPU 5045H Driftanvisning

www.wackergroup.com 0203092no 001 11.2004 Vibrasjonsplate DPU 5045H Driftanvisning www.wackergroup.com 0203092no 001 11.2004 Vibrasjonsplate DPU 5045H Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer DPU 5045H 0007862... DPU 5045H - 750 bred 0007936... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert

Detaljer

www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE DPU 7060 RC 0200182no - 09.2004 0007939 100 Driftanvisning

www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE DPU 7060 RC 0200182no - 09.2004 0007939 100 Driftanvisning www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE DPU 7060 RC 0200182no - 09.2004 0007939 100 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer DPU 7060 RC 0007939... H00426N 1 2 FORORD Forord Det er av avgjørende betydning

Detaljer

VIBRASJONSPLATE DPU 2440H DPU 2450H no Driftanvisning

VIBRASJONSPLATE DPU 2440H DPU 2450H no Driftanvisning www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE DPU 2440H DPU 2450H 0200320no - 04.2003 0007870 102 0008746 101 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer DPU 2440H 0007870... DPU 2450H 0008746... Denne maskinen er

Detaljer

www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE BPU 2440A BPU 2450A 0200283no - 12.2001 0007867 100 0007868 100 Driftanvisning

www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE BPU 2440A BPU 2450A 0200283no - 12.2001 0007867 100 0007868 100 Driftanvisning www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE BPU 2440A BPU 2450A 0200283no - 12.2001 0007867 100 0007868 100 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BPU 2440A 0007867... BPU 2450A 0007868... Denne maskinen er

Detaljer

VIBRASJONSPLATE DPU 2950Y no Driftanvisning

VIBRASJONSPLATE DPU 2950Y no Driftanvisning www.wackergroup.com VIBRASJONSPLATE DPU 2950Y 0200167no - 12.2001 0007874 100 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer DPU 2950Y 0007874... H00402N 1 2 FORORD Forord Det er av avgjørende betydning for

Detaljer

www.wackergroup.com 0203080no 001 01.2005 Vibrasjonsplate BPU 3050A Driftanvisning

www.wackergroup.com 0203080no 001 01.2005 Vibrasjonsplate BPU 3050A Driftanvisning www.wackergroup.com 0203080no 001 01.2005 Vibrasjonsplate BPU 3050A Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BPU 3050A 0008763... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon om

Detaljer

www.wackerneuson.com 0109983no 004 01.2009 Vibrasjonsplate DPU 100-70 Driftanvisning

www.wackerneuson.com 0109983no 004 01.2009 Vibrasjonsplate DPU 100-70 Driftanvisning www.wackerneuson.com 0109983no 004 01.2009 Vibrasjonsplate DPU 100-70 Driftanvisning 1. Forord Forord Det er av avgjørende betydning for din sikkerhet at du leser, forstår og følger sikkerhetsanvisningene.

Detaljer

0109981no 004 12.2009. Vibrasjonsplate DPU 6055H. Driftanvisning

0109981no 004 12.2009. Vibrasjonsplate DPU 6055H. Driftanvisning 0109981no 004 12.2009 Vibrasjonsplate DPU 6055H Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BFS 100 0007352... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon

Detaljer

0226268no 005 08.2011. Vibrasjonsplate. DPU 6555He. Driftanvisning

0226268no 005 08.2011. Vibrasjonsplate. DPU 6555He. Driftanvisning 0226268no 005 08.2011 Vibrasjonsplate DPU 6555He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaljer

no Trykkluft-Stavvibratoren PIR 35, 55, 75. Driftanvisning

no Trykkluft-Stavvibratoren PIR 35, 55, 75. Driftanvisning 0200063no 003 08.2011 Trykkluft-Stavvibratoren PIR 35, 55, 75 Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

www.wackergroup.com 0200071no 001 11.2005 Elektrohammer EHB 10/... Driftanvisning

www.wackergroup.com 0200071no 001 11.2005 Elektrohammer EHB 10/... Driftanvisning www.wackergroup.com 0200071no 001 11.2005 Elektrohammer EHB 10/... Driftanvisning FORORD FORORD Det er av avgjørende betydning for din sikkerhet at du leser, forstår og følger sikkerhetsanvisningene.

Detaljer

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 1345ALS 0203101no - 08.2004 0008700 103 Driftanvisning

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 1345ALS 0203101no - 08.2004 0008700 103 Driftanvisning www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 1345ALS 0203101no - 08.2004 0008700 103 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BFS 1345ALS 0008700... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson.

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Valse D Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Når arbeidet blir komprimert gir det kunden suksess. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. OVERBEVISENDE YTELSE. Akkurat innen grøftegraving

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F50 F / 50 F75 2 BRUKSOMRÅDE F50 / F75 F 50 SWEPAC F 50 / F75 brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN 10-1500 Nummerering viser til detaljerte punkter og bilder lengre bak i hefte Klargjøring 1. Plassering av pumpe 2. Utstyr 3. Sikkerhet Kontroll 4. Kontroll

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

0226267no 004 08.2011. Vibrasjonsplate. DPU 5545He. Driftanvisning

0226267no 004 08.2011. Vibrasjonsplate. DPU 5545He. Driftanvisning 0226267no 004 08.2011 Vibrasjonsplate DPU 5545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

0109983no 007 01.2011. Vibrasjonsplate DPU 100-70. Driftanvisning

0109983no 007 01.2011. Vibrasjonsplate DPU 100-70. Driftanvisning 0109983no 007 01.2011 Vibrasjonsplate DPU 100-70 Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT 6745 054 839 BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT SIDEREGISTER TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN... 3 TEKNISKE DATA/SPESIFIKASJONER... 4 INNHOLD...... 5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 6 ADVARSEL!......

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer