VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.04.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 24/14 13/ /14 11/ Sak om støyplager fra Hr. Direktør hos beboere i bygget Om reservasjon for leger i den kommunale helseog omsorgstjenesten REFERATSAK 7/14 13/ Protokoll fra møtet i Eldrerådet

2 Saker til behandling 24/14 Sak om støyplager fra Hr. Direktør hos beboere i bygget Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Per Kjetil Dalane Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /14 2 Kommunestyret /14 2

3

4

5

6 From: Bjarte Bjellås Sent: 9. april :30:25 To: Stokke, Stein Cc: Subject: Støydempende tiltak fra Hr. Direktør Til kommunelege Stein Stokke. Som avtalt sender jeg over en epost med informasjon om hvilke tiltak vi har gjort for å begrense støy fra Hr. Direktør Restaurant & Sportsbar. Først må vi påpeke at helt siden oppstarten har vi forsøkt å ha en god tone med naboene i sentrum, og hele veien prøvd å imøtekomme deres bekymring. Det har vi blant annet gjort gjennom disse tiltakene: * Vi stenger serveringen klokken istedenfor gjeldende regel på * Vi stenger dørene klokken istedenfor gjeldende regel på * Gjester får ikke lov til å ta med seg ut alkoholholdig drikke på terrassen etter klokken på kvelden * Alle konserter har vært avsluttet før klokken på kvelden * På kvelder med mye folk har vi hatt dedikert vakt på terrassen for å holde støynivået nede * Vi har brukt tusenvis av kroner på innkjøp av mindre høyttalere som er spredt rundt i lokalet, slik at vi kan spille lavere musikk enn tidligere * Høyttalere som tidligere var festet i betongtaket står nå på bakken * Bass-høyttalerne er satt på pinner, slik at bassen ikke lenger bærer like kraftig * Det er festet støydempende plater i taket * Kun små høyttalere brukes etter klokken på kvelden Dette er noen av tiltakene vi har gjort for å ta hensyn til naboer og beboere i Vennesla sentrum. Vi har brukt mye penger og ressurser på disse tiltakene, samtidig som vi har tapt store summer på å stenge serveringen tidligere. Bare dette tiltaket alene har kostet oss et sekssifret beløp. Likevel er vi villige til å forsøke flere tiltak og vi har vært i dialog med gårdeier Vidar Håverstad om hvilke muligheter vi har. Et av tiltakene vi diskuterte var å besøke leiligheten som ligger over vårt lokale, og som visstnok skal være de som opplever størst problemer, for å høre hvor høyt musikken kan spilles før den blir hørbar i deres leilighet. Dessverre var de ikke interessert i å gjennomføre en slik test. Det synes vi er synd, da det ville vært svært nyttig for oss å vite hvor smertegrensen faktisk ligger. Dette tror vi kunne vært et skritt i riktig retning. Nå må vi vurdere hvilke andre tiltak som kan være aktuelle. Når det gjelder støymålingene som er gjort er det flere ting vi gjerne vil påpeke. Vi mener påstandene fra advokat Marius Larsen i Fædrelandsvennen ikke er korrekte når han påstår at lydmålingene viser at vi er over grenseverdiene. Jeg har selv tatt kontakt med Morten E. B. Jensen i Sinius i denne saken. Støymålinger gjort 14/15 juli viste en tidsmidlet verdi på 29 db i stuen og 26 desibel på soverommet. 19. juli ble det foretatt en ny lydmåling. Den viste en tidsmidlet verdi på 31 desibel i stuen og 34 desibel på soverommet. I sin rapport skriver Jensen at målingen ble gjort mens det var konsert i

7 våre lokaler, d.v.s. før klokken på kvelden. Dette er dermed ikke verdier etter klokken Målingene er også gjort med ÅPNE ventiler over vinduer og dører. Det at konsertene er avsluttes klokken på kvelden er også det som Helsedirektoratet anbefaler i sin veiledning til arrangører og kommuner. Ifølge direktoratet er det en vanlig norm at arrangementer som kan medføre støyplager for naboer skal være avsluttet mellom klokken 22 og 23 fra søndag til torsdag og mellom klokken 23 og 24 på fredag og lørdager. Når det gjelder påstandene fra advokat Larsen om at vi har brutt grenseverdiene mener vi altså at det ikke stemmer. Ifølge Huseierenes landsforbund er dette de gjeldende regler; "Hvis støyen innendørs overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over et helt døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel." Kartleggingen viser at vi er langt unna å overstige 42 desibel. Forurensningsforskriften lyder slik: "Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes LUKKEDE vinduer OG ventiler." Jeg vil påpeke at det høyeste målte nivået fra oss var på 34 desibel. Dette ble gjort under en konsert før klokken 23.00, og det ble gjort med åpne ventiler, og ikke lukkede ventiler som forskriftene sier. Vi har på ingen måter noe ønske om å gjøre livet surt for noen i Vennesla sentrum, men vi ønsker å gi venndøler et tilbud som vi mener gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Forskning viser jo også at musikk og kulturopplevelser gjør oss friskere og lar oss leve lenger (http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/ ). Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Daglig leder, Hr. Direktør /

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Butikkhuset 4700 VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Vedr. støy Jeg er ny som kommuneoverlege og har forsøkt å sette meg inn i saken som har pågått lenge om støy fra restauranten opp til beboere i blokken. Jeg har fått henvendelse fra sønnen til beboerne like over restauranten, Roger Nodeland. Han etterlyser strakstiltak og viser til tidligere målinger foretatt over tre kvelder. Jeg antar at dere er kjent med disse. Nodeland har også fortalt meg at det er planlagt et møte 22/10. Omhandler det samme sak? Jeg er opptatt av at det er vanskelig å kjøre denne saken på to fronter, både for deg og meg. Jeg må likevel få stille et par spørsmål: Finnes det strakstiltak som kan være aktuelle fra deres side for å få støynivået ned til veiledet grenseverdi? Hvor mange kvelder i året planlegger dere konserter eller virksomhet som medfører overskridelse av grenseverdiene? Har dere et konsertprogram for høsten eller vinteren? Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

24 From: Bjarte Bjellås Sent: 12. november :22:30 To: Dalane, Per Kjetil Cc: Subject: Svar på brev vedr. støy Til kommunelege Per Kjetil Dalane. Jeg viser til brev datert Vi har gjort flere tiltak for å dempet støy for beboere over Butikkhuset helt siden vi overtok lokalet januar Blant annet avsluttes konserter før klokken på kvelden (fredag/lørdag), vi bruker kun små høytallere til å spille musikk (tidligere driver brukte stort PA-anlegg), vi har festet støydempende plater i lokalet og mange andre tiltak. Etter flere samtaler med styret i borettslaget denne høsten har vi også festet lyddempende plater i taket på vår terrasse. Det har i samtalene med borettslaget kommet frem at det er lyd fra terrassen som høres best av beboerne. Dette tiltaket med støydempende plater skal evalueres av borettslaget. Vi har også vært i samtaler med huseier om å lage en tøy-vegg på terrassen for å sperre av deler av plassen, som vil gjøre at færre folk kan oppholde seg der om gangen, samt ta en del av støyen. Vi har også sluttet å rydde terrassen etter stengetid i helgene. Det har som vi har forstått vært et problem at lyden fra border og stoler som flyttes på har vært sjenerende. Dette gjør vi nå neste morgen istedenfor. Vi er også i samtaler med et lydselskap for å få tips og råd på hvordan man kan dempe noe av lyden fra vår gjester på de mest travle kveldene. Når de gjelder påstandene fra advokat Larsen om at vi har overskridet grenseverdier har jeg flere ganger forsøkt å få svar på hva slags grenseverdier han mener vi bryter, uten å få et svar. De har tidligere henvist til byggtekniske forskrifter som jeg mener ikke er gjeldende i denne saken. Ifølge Huseierenes landsforbund er dette de gjeldende regler; "Hvis støyen innendørs overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over et helt døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel." Kartleggingen viser at vi er langt unna å overstige 42 desibel. Forurensningsforskriften lyder slik: "Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes LUKKEDE vinduer OG ventiler." Jeg vil påpeke at det høyeste målte nivået fra oss var på 34 desibel. Dette ble gjort under en konsert før klokken 23.00, og det ble gjort med åpne ventiler, og ikke lukkede ventiler. Andre støymålinger har vist 29 db i stuen og 26 db på soverom. Vi har to planlagte konserter for resten av året. Lørdag 30. november får vi besøk av Vidar Busk, Ketil Grande og Stefan Strandberg og fredag 27. desember arrangerer vi

25 juledans. Ellers er det ingenting som er planlagt resten av året. Vi har heller ikke booket noen konserter i Siden vi velger å avslutte konsertene før klokken har vi gjennom samtaler med borettslaget fått forståelse for at det ikke er konsertene som er et problem. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Daglig leder Hr. Direktør

26 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Butikkhuset 4700 VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Støyplage fra Hr Direktør Jeg viser til tidligere korrespondanse i saken. Jeg var mandag 2. desember til stede på et møte der dere også var innkalt, men dessverre ikke kunne komme. Det ble fra beboere og deres advokat Larsen informert om betydelig helseplager fra flere beboere som følge av støy som genereres fra Hr. Direktør. Det ble vist til rapport fra Sinus som viser støynivåer som klart er over grensen for det som er angitt i veilederen IS (Musikkanlegg og helse) etter kl. 23. Det ble i møtet rapportert om at støyplagene er til stede hver helg. Det ble rapportert om to hovedkilder til støyen. Det ene er støy fra verandaen, det andre støy som kommer gjennom bygningskonstruksjonene fra musikkanlegg og gjesters skrål, tramping og klapping. Det blir ofte ikke ro før kl 03. Tidligere kommunelege har anbefalt at det ble avholdt maksimalt seks arrangementer i året. Dette fordi veilederens grenseverdier for akseptabel støy synker betraktelig dersom det er flere arrangementer. I denne sammenheng regner jeg det som et arrangement når støyen fra driften overstiger de angitte grenseverdiene, uavhengig av om støykilden er en konsert, musikkanlegg eller annen aktivitet. Det er støyen i seg selv som er årsak til helseplagene. Det ble i møtet satt fram ønske om at verandaen ikke brukes etter kl 23, da mye av støyen synes å komme derfra. Det var også ønske om å begrense antall arrangementer til seks i året, slik som tidligere nevnt. Dessuten var det ønske om at plan for bygningsmessige forbedringer ble fremlagt og iverksatt. Folkehelseloven 14 sier: «Jeg vurderer at det er en klar sammenheng mellom støyplagene som genereres fra Hr. Direktør og de omtalte helseplagene hos beboerne. Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

27 Målet er at veilederens støykrav skal imøtekommes. Jeg vil derfor pålegge Hr Direktør å få inn alle gjester fra verandaen kl. 23 hver dag og fra da av stenge døren til verandaen. Røykende og andre som vil ut må etter klokken 23 da henvises til gateplan. Eventuelle vakter bes hjelpe til å holde støynivået nede også på gateplan. Antall arrangementer som generer støy skal begrenses til høyst seks i året. Beboerne skal få varsel ved en lapp i postkassa minst en uke før disse arrangementene. Disse påleggene gjelder fra mottak av dette brevet, dog senest fra og med fredag 13. desember En eventuell klage på disse pålegg bes sendt til meg snarest for videresending til Fylkesmannen som er klageinstans etter Folkehelselovens 19. Det er satt opp et nytt møte medio januar til evaluering av effekten av disse tiltakene. Med hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Advokatfirma Engenes & Larsen Dato: Side 2 av 2

28 Fra: Bjarte Bjellås Sendt: 3. januar :50 To: Dalane, Per Kjetil Emne: Angående klage på pålegg fra kommunelegen Hei, Vi vil bare varsle at det kommer en klage på påleggene mot driften til Hr. Direktør. På grunn av de alvorlige konsekvensene påleggene medfører både vår drift og for hele næringslivet i Vennesla sentrum ser vi oss nødt til å engasjere juridisk bistand i denne svært prinsipielle saken. Vi skal ha klagen til Fylkesmannen klar så fort våre advokater har sett gjennom saken. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Sondre Bjellås Hr. Direktør

29 From: Dalane, Per Kjetil Sent: 10. januar :42:37 To: Cc: Jortveit, Judith; Bendiksen Ragnhild Subject: Støysaken Til Hr. Direktør Støysaken er i dag diskutert internt i kommunen. Vi har ønske om å behandle saken politisk i Levekårsutvalget. Vi vil derfor be om at dere sender et tilsvar på brev om pålegg, der dere gis anledning til å begrunne hvorfor dere mener de pålegg som er gitt er urimelige i forhold til de konsekvenser det vil medføre for dere. Dere bes derfor om å ikke sende klagen direkte til Fylkesmannen, men til undertegnede som da vil forberede en sak for Levekårsutvalget. Dette tilsvaret ber vi om å få tilsendt innen 3 uker. Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane

30 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Beboere Sentrumsvegen VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør I forbindelse med forestående politisk behandling i Levekårsutvalget ønsker jeg å kartlegge beboernes helseplager som følge av støy fra Hr. Direktør. Dette er altså anledningen til å få sagt i fra om hvordan dette oppleves. Jeg håper alle vil benytte den, slik at grunnlaget for vurdering blir best mulig. Det er nyttig å vite også dersom noen ikke plages av støy, slik at det også blir registrert. Jeg vil derfor be hver enkelt person i husstanden om å besvare vedlagte spørreskjema snarest. Foresatte bes svare for eventuelle barn under 16 år. Det er frivillig om man ønsker å skrive sitt navn på. Jeg kommer ikke til å gi navn videre, det forblir bare i mitt arkiv. Skjemaet kan leveres i vedlagte konvolutt på Servicetorget på Herredshuset innen mandag kl. 12. Jeg vil så oppsummere alle besvarelser og presentere for Levekårsutvalget. På forhånd takk! Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

31 Spørreskjema - kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør Vennligst fyll ut ett skjema per person! 1. N M 2. Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør før kl 23? Aldri Mindre enn 6kvelder/år 6-12 kvelder/år 2-4 kvelder i måneden Mer enn 4 kvelder i måneden 3. Hva slags støy er det eventuelt som er plagsom før kl 23? Musikk og/eller 4. Vil du kort beskrive hva støyplagene før kl. 23 gjør med deg? 5. Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør etter kl 23? Aldri Mindre enn 6netter/år 6-12 netter/år 2-4 netter i måneden Mer enn 4 netter i måneden 6. Hva slags støy er det eventuelt som er plagsom etter kl 23? Musikk og/eller stemmer/tra 7. Vil du kort beskrive hva støyplagene etter kl. 23 gjør med deg? 8. Hvilke tiltak tror du kan løse støyproblemene du opplever? (Fortsett eventuelt på baksiden) Takk for besvarelsen! Leveres i vedlagt konvolutt til Servicetorget i Herredshuset innen kl 12.

32 Oppsummert resultat av spørreundersøkelse til beboere i Butikkhuset i forbindelse med kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør Det ble lagt to spørreskjemaer sammen med følgeskriv i hver postkasse til leilighetene i Butikkhuset. Det er 19 leiligheter i bygget, de fleste har to beboere. De ble bedt om å svare innen Det er kommet svar fra 23 av beboerne. Av disse 23 angir 18 at de plages i varierende grad av støy fra Hr. Direktør. Fem angir at de aldri plages. Her følger nærmere detaljer: Spørsmål 1: Når flyttet du inn i leiligheten din? Blant dem som flyttet inn innen juni 2009 angir 11 av 12 at de er plaget. Av dem som flyttet inn senere angir 6 av 10 at de er plaget. En som er plaget har ikke angitt innflyttingstidspunkt. Spørsmål 2: Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør før kl. 23? Det var fem svaralternativ. Svarene fordeler seg slik: Aldri <6 kvelder/år 6-12 kvelder/år 2-4 kvelder/md >4 kvelder/md (+2 sommer) Spørsmål 4: Vil du kort beskrive hva støyplagene før kl 23 gjør med deg? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: Fire oppgav at det var lite hyggelig eller umulig å sitte på egen veranda. To oppgav at de unngikk å be inn til besøk på grunn av redsel for støy. To måtte lukke vinduer og dører. To følte seg irritert. En oppgav redusert livskvalitet. Spørsmål 5: Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør etter kl. 23? Det var fem svaralternativ. Svarene fordeler seg slik: Aldri <6 netter/år 6-12 netter/år 2-4 netter/md >4 netter/md

33 Spørsmål 6: Vil du kort beskrive hva støyplagene etter kl 23 gjør med deg? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: 10 oppgav til dels alvorlige søvnproblemer på grunn av støyen. Fem måtte lukke vinduer og dører. Tre oppgav at egen veranda ikke kunne brukes slik de ønsket. Tre opplevde irritasjon. To oppgav during i vegger og klirring i glass. En oppgav redusert livskvalitet. En oppgav mangel på ventilasjonsanlegg som et problem i forbindelse med behov for å lukke vinduer og dører for å redusere støy. Spørsmål 8: Hvilke tiltak tror du kan løse støyproblemene du opplever? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: 13 foreslo at verandaen skulle stenge kl 23, en ønsket den stengt fra kl foreslo bedre støyisolering To foreslo lavere nivå på musikk To foreslo færre arrangementer. To mente at gårdeier måtte ta ansvar og dokumentere at forskriftskrav til lydisolasjon mellom Hr. Direktør og boliger var oppfylt. En foreslo stengetid kl 01 på sommeren. Kommentarer: Undersøkelsen viser at mange er plaget av støy, og at de største plagene er etter kl 23. På de åpne spørsmålene er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke var ferdige forslag. Dersom vi hadde gjentatt undersøkelsen med de forskjellige oppgitte svarene som svaralternativer, ville trolig flere ha krysset av for flere av disse. Svarene over må derfor oppfattes som minimumstall. Vi mangler svar fra anslagsvis beboere og vet derfor ikke om og eventuelt hvordan de plages. Vennesla Per Kjetil Dalane Kommuneoverlege

34 From: Bjarte Bjellås Sent: 25. januar :33:52 To: Dalane, Per Kjetil Cc: Subject: Fwd: Klage på pålegg fra kommunelegen Vi klager herved på pålegg fra kommunelegen Per Kjetil Dalane. Viser til brev fra kommunelege Per Kjetil Dalene datert 5. desember På grunn av problemer med postgangen var ikke dette brevet i våre hender før mandag 30. desember. Vi er bedt om å begrunne hvorfor vi mener de påleggene som er gitt er urimelige i forhold til de konsekvenser det medfører for oss. Med de påleggene som er gitt er det i realiteten kroken på døren for vår virksomhet. Det er umulig å drive med de strenge reglene som er lagt til grunn. Konsekvensen vil være at 12 ansatte mister jobben og en næring som omsetter for over fire millioner kroner forsvinner fra Vennesla kommune. Dette er på ingen måte noen skremselspropaganda, men den reelle konsekvensen som disse påleggene medfører. For det andre medfører det ikke bare konsekvenser for vår virksomhet, men for hele Butikkhuset og resten av handelsstanden i Vennesla kommune. For den resterende næringen i Butikkhuset og Vennesla sentrum er det viktig å ha et tilbud med mat og drikke både på dagtid og kveldstid. Vi er i dag det eneste tilbudet av denne typen i Vennesla. For næringslivet i Vennesla er det viktig å bevare det mangfoldet av næring som er der i dag. Denne saken vil også skape presedens for all fremtidig næringsutvikling i kommunen. For det tredje gir det konsekvenser for de innbyggerne i Vennesla kommune. Hvis vi forsvinner må de reise til Kristiansand eller andre steder for å kunne gå ut og spise og drikke på kveldstid. Vi har også blitt hyppig brukt til bursdagsfester, dåp, bedriftsmøter, julebord, kunstutstillinger og mange andre ting. Forskninger viser også at musikk og kulturopplevelser gjør innbyggerne i en kommune lykkeligere og at innbyggerne lever lenger (http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/ ). Vi skal prøve å redegjøre for hvorfor påbudene får så store konsekvenser. Et av påleggene vi er pålagt er å begrense antallet arrangementer til maks seks i året. Arrangementer er en viktig del av vårt virksomhet. Både konserter, quizkvelder,

35 temakvelder og andre arrangementer er en naturlig del av vår virksomhet og noe av det viktigste bidraget rent økonomisk. Det bidrar også til å skape engasjement og tilhørighet hos våre gjester. I tillegg peker kommunelegen på at det regnes som et arrangement HVER gang lyden fra vår virksomhet overstiger de angitte grenseverdier. I realiteten betyr det at man kun kan ha åpent seks dager i året etter klokken Vi vil også påpeke at konsertene som har vært arrangert hos oss har vært avsluttet innen klokken Kun noen svært få utvalgte konserter har pågått over Alle konserter har vært avsluttet innen Kommunelegen pålegger oss også å stenge verandaen etter klokken Da må alle som ønsker å røyke, trekke frisk luft eller bevege seg ute gå ned trappen og ut på gateplan. På grunn av at vi ligger i andre etasje mener vi dette er et urimelig krav. Terrassen er en integrert del av vårt lokale og svært viktig for oss. Vi har allerede innført restriksjoner for bruk av terrassen. Ingen gjester er tillatt å ta med seg alkoholholdig drikke ut etter klokken Dette for å begrense antallet personer og støy. Skulle vi sende gjester opp og ned trappene hos oss og ned på gateplan vil vi ikke kunne ha noe kontroll på støynivået. Da må det i så fall være politiet sitt ansvar. Å ha gjester som flyr inn og ut av vårt lokale vil også gjøre at våre ansatte mister kontrollen over våre kunder og vil skape en vanskelig arbeidssituasjon for dem. Ved større arrangementer har vi hatt en dedikert vakt ved terrassen for å begrense støy. Denne muligheten vil vi da ikke lenger kunne ha. Vi har også nylig brukt flere tusen kroner på støydempende plater på taket. Dette er gjort i samsvar med borrettslaget i leilighetene over oss. Kommunelegen har i denne saken brukt statens veileder (IS-0237) som grunn for sine pålegg. Det er viktig å bemerke seg at dette er en veileder og ikke et regelverk. Vi mener det er flere viktig hensyn kommunelegen ikke tar i denne saken. For det første mener vi at et krav på 27 desibel (som veilederen peker på) er et urimelig krav midt i gågata i en kommune med innbyggere. Det er på ingen måte tatt hensyn til at vi befinner oss midt i Vennesla sentrum. Beboere som flytter til sentrum for å nyte alle fordelene det medfører må etter vår mening også akseptere at det medfører noen ulemper som du ikke nødvendigvis finner utenfor et sentrumsområde. Huseiernes landsforbund operer med helt andre grenseverdier enn 27 desibel. Dette er regelverket dem forholder seg til (og de beskytter huseierne): Hvis støyen overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over ett døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel. Forurensningsloven lyder slik: Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over et

36 døgn overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes lukkede vinduer og ventiler. Hos oss er det gjort målinger med ÅPNE ventiler. Da er det høyeste målte 34 desibel. Dette er i tillegg målt under en konsert før klokken Det er i støymålingen ikke spesifisert før og etter klokken 23.00, men det er på andre kvelder målt under 27 desibel på soverom og 29 desibel i stuen. Det er heller ikke tatt hensyn til at det har vært tilsvarende næring i vårt lokale i nærmere 40 år. Leilighetene over næringslokalene har kommet i ettertid. Det mener vi er et viktig moment i denne saken. Vi mener veileder IS-0237 ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Dette er også bekreftet i veilederen: Disse kravene har vært med i byggteknisk forskrift siden Dette innebærer at i alle bygninger med boliger bygget etter 1997 skal dette kravet være tilfredsstilt. Kravet skal også være tilfredsstilt for lokaler i bygg med boliger som har fått endret bruk til diskoteker, danse - steder, treningssentre o.l. etter Ved bruksendringer ligger ansvaret for å oppfylle lydkravene i sin helhet på tiltakshaver. Dette er i så fall saker som kommunen som bygnings - myndighet bør behandle når de får kunnskap om det, for å påse at byggteknisk forskrifts lydkrav tilfredsstilles. Typiske saker kan være serveringssteder o.l. som begynner med forsterket musikk. Heller ikke at vi har brukt titusenvis av kroner på lyddempende tiltak siden vi overtok lokalet 1. januar 2012 har blitt tatt til følge av kommunelegen. Vi har ikke blitt imøtekommet på noen av våre innspill. Det har kommet påstander om at enkelte opplever helseplager av vår virksomhet. Vi mener det er en påstand som må kunne dokumenteres. Det er en dokumentasjon vi ikke har sett noe til. Vi har vært i dialog med flere beboere, både i det aktuelle bygget, og nabobygg som ikke kjenner seg igjen i disse plagene som det refereres til. Det er kun fredager og lørdager vi har åpent utover klokken Erfaringsmessig er det også kun én av disse dagene vi har så stor pågang at det er hørbart for de som bor i sentrum. Det er også i en begrenset tidsperiode. Kommunelegen skriver at det ofte ikke er stille før klokken Dette er en uforståelig påstand da alle gjester har forlatt våre lokaler senest klokken Som regel forlater de fleste stedet når serveringen

37 stenger klokken Vi mener Vennesla kommune også har et ansvar i denne saken. Det er gitt skjenkebevilling til å drive denne form for virksomhet i dette lokalet. Da ble det aldri lagt til grunn et støykrav som i realiteten er umulig å holde seg innenfor. Det er brukt over én million kroner på oppgradering av lokalet de seneste årene. Dette er penger som ikke ville blitt investert hvis dette hadde stått som et krav da driftstillatelser ble gitt. I den kommunale strategiplan for står det også spesifisert at man ønsker å utvikle næring på kveldstid: Kommunen har som mål å bidra aktivt til økt næringsutvikling ved blant annet å legge til rette for nyskapning og vekst i nytt og eksisterende næringsliv gjennom prosjektledelse, rådgivning og møteplasser, ved å tilstrebe et godt og variert tilbud på klargjorte næringsarealer. Det er blant annet ønskelig å videreutvikle Vennesla sentrum som et sted for handel og service ved blant annet å fullføre opparbeidelsen av gågata i Vennesla, legge til rette for økt aktivitet i sentrum utover butikkenes åpningstid. Vår drift er dermed en del av kommunens egen strategi for Vennesla sentrum. Et støykrav på 27 desibel ville vært totalt urealistisk i vår nabokommune Kristiansand. Der har også de som har ansvaret for lignende saker pekt på at beboere som bor i Markens og andre travle gater i Kristiansand må tåle mer støy enn andre. Vi mener det blir feil om næringsdrivende i en nabokommune skal ha helt andre vilkår for sin drift enn oss. Til slutt vil vi bare peke på noen få ting. Siden oppstarten i februar 2012 har vi hatt nærmere 20 besøk av de kommunale skjenkekontrollørene. Dette er langt over normalen, men det lever vi godt med. Det har nemlig aldri blitt påpekt noen brudd på skjenkereglene hos oss. Dette viser at vi driver forsvarlig. Det er også signalene fra politiet i Vennesla. Vi viser for øvrig til lensmann John Tomas Homme som uttalte at det er lite støy og bråk i Vennesla sentrum, og at de som bor der må tåle mer lyd enn andre. Den samme støtten har vi fått fra Nina Schei Ledang i Kjøp i Vennesla. Hun

38 frykter konsekvensen i denne saken er at Vennesla sentrum gjøres om til et gamlehjem for å bruke hennes egne ord. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Sondre Bjellås Hr. Direktør

39 Fra: Sendt: 17. februar :23 Til: Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS Emne: Støysak Hr Direktør Hei! Vennligst se vedlegg. Det fremkommer her fra noen beboere også spørsmål ang. gårdeiers ansvar. Er dette med gårdeier/utleiers ansvar noe du har gått inn i tidligere? Et par fremhever at de ved før kjøp ble forespeilet at det bare skulle være ordinær kafedrift. Har du vurdert hvordan dette forholder seg? Saken skal nå opp i Levekårsutvalget og jeg er bedt om å kartlegge bredt i forkant av dette. Fint om du kunne gi meg en snarlig tilbakemelding på dette. Mvh Per Kjetil Dalane

40 Fra: Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS Sendt: 18. februar :17 Til: Dalane, Per Kjetil Emne: SV: Støysak Hr Direktør Hei, Det er vel på det rene at leilighetene ble kjøpt før beboerne visste, eller kunne vite, at det skulle komme en støyende virksomhet i bygningens 2. etasje. I «alle år» har det jo vært cafeen «Jannicen» som har drevet i lokalene denne cafeen stengte når butikkene i sentrum stengte. Når den var åpen, var det heller ikke støy. Støyproblemene oppstod først når cafeen «Digg» etablerte seg i lokalene etter at leilighetene over var solgt. Også her var det en sak som verserte, og kommunelegen var også her koblet inn. Et sentralt poeng i saken er jo at brødrene Bjellås var klar over denne støysaken før de etablerte seg i lokalene. De visste med andre ord at lokalene var dårlig støyisolerte, og at det var sjenerende og helsefarlig støyplage for beboerne i etasjene over. PÅ TROSS AV DETTE valgte de likevel å etablere virksomheten sin i disse «utsatte» lokalene - som er helt uegnet for denne type virksomhet. Disse sakene er vanskelige, og det er mange hensyn som må veies mot hverandre. Dette er også grunnen til at helsedirektoratet har gitt ut en veileder, og jeg tror det må være ganske klart for alle og enhver at man ikke kan påregne å få en særbehandling i Vennesla. Innbyggerne i Vennesla har naturligvis krav på det samme vernet som innbyggerne ellers i landet og dersom Hr. Direktør ikke klarer å drive på disse vilkårene i disse lokalene så bør de forsøke å drive i andre lokaler der de ikke påfører andre helseplager. Leilighetene ble solgt av et eiendomsselskap som var eid av Vidar Håverstad og Bygg 4 AS. Dette selskapet er uten verdier, og det har lite for seg å saksøke «selger» av leilighetene som følge av mangler selv om man nok kunne anført at leilighetene ikke egner seg for det formålet der er tiltenkt dersom det ikke er mulig å få sove i sitt eget soverom. Men også administrasjonen og politikerne i Vennesla kommune har jo et ansvar i denne saken. Dersom man først godkjenner leiligheter med soverom rett over en næringsseksjon, og etterpå innvilger skjenkebevilling til en aktør som skal holde på i lokalet rett under dette Da er det ufattelig at flere politikere i ettertid får seg til å gå ut i media og si at man må regne med noe mer støy hvis man flytter til sentrum, hvis ikke De har jo ikke tatt inn over At støynivået, generelt sett, blir høyere som følge av trafikkstøy, folk i gatene, mv. er noe alle er klar over og som man må påregne når man flytter til sentrum. Men denne saken reiser tross alt helt andre problemstillinger enn at man må påregne et noe høyere «støynivå» når man flytter til sentrum. I et eventuelt sivilrettslig søksmål vil man muligens kunne saksøke både Vidar Håverstad som gårdeier og Hr. Direktør og holde dem solidarisk ansvarlig for det krav som blir rettet. Dette har imidlertid mindre relevans for den saken som politikerne nå skal behandle. Avslutningsvis vil jeg bare påpeke at jeg håper at denne saken kan bli underlagt en profesjonell og Med hilsen Marius Larsen

41 advokat MNA Postadresse: Postboks 3, 4701 Vennesla Besøksadresse: Koldalsvegen 2 D, «Skansenbygget» Sentralbord: Faks: Direkte Mobil Organisasjonsnummer: MVA Hjemmeside: E-post: Medlemmer av Advokatforeningen VIKTIG: Denne e-post med eventuelle tilhørende vedlegg er kun beregnet for angitte adressat. Dokumentene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt i advokat/klientforhold. Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene, gjøres De oppmerksom på at enhver kopiering eller annen form for videreformidling av opplysningene ikke er tillatt. Har De mottatt dokumentene ved en feiltakelse, bes De vennligst omgående gi oss beskjed på telefon , samt slette e-post med tilhørende vedlegg.

42 Referat fra møte om støysak Hr. Direktør Sted: Herredshuset 3. etg. Deltakere: Bjarte Bjellås, Sondre Bjellås, Torgeir Haugaa, Vidar Haaverstad, Reidar Sakariassen, Oddvar Emil Eriksen, Roger Nodeland, Marius Larsen, Per Kjetil Dalane Dalane informerte om at rådmannen ønsket at vi skulle ha dette felles møtet mellom huseier, Hr. Direktør, næringsrådgiver og beboerrepresentanter før saken legges fram politisk. Målet med møtet var å se om en kunne finne en mulig løsning i saken, sett i lys av alle sider av saken, før den legges fram politisk. Det ble i desember gitt pålegg om å holde seg til veilederens krav. For å forsøke å oppnå dette ble det gitt pålegg om å stenge døra til verandaen kl 23. Hr. Direktør påpekte at brevet med pålegget var kommet sent frem til dem i postgangen. De har imidlertid valgt å ignorere pålegget. De mener det ville medført for store vansker. Det vises til brev fra dem. De opplyste i møtet i tillegg at de var redde for redusert kontroll med gjestene om de skulle ned på gateplan for å røyke. Det kunne medføre vansker med å styre hvem som skulle inn når det var kø. De var også redd for at gjester skulle urinere ute og for at de skulle drikke av eventuell alkohol gjemt utenfor. Larsen mente dette ikke burde være noe problem, det var slik på mange andre utesteder, bl.a. i Kristiansand. Hr. Direktør argumenterte også igjen for at veilederen var for streng og ikke gjaldt i Kristiansand og dermed heller ikke kunne gjelde i Vennesla. Han mente dessuten at den ikke kunne ha tilbakevirkende kraft, da Hr. Direktør holdt til i et bygg fra før 2011, da veilederen ble utgitt. Dalane forklarte at dette er en nasjonal veileder som gjelder i alle bygg fra den ble utgitt og i hele landet, også Vennesla. Fra Hr. Direktørs side ble det påpekt at det ikke var mulig å drive videre om de skulle følge påbudet. Det ble diskusjon om man skulle kunne justere på tidspunkt for stenging av verandaen til kl 24 eller Haaverstad åpnet for dette. Det ble også diskusjon om en tidligere stenging kunne medføre tillatelse til å avholde flere konserter. Beboerne påpekte at det ikke var konsertene særskilt som var problemet, men også annen støy. Det ble pekt på resultatet av undersøkelsen blant beboerne som viste at en stor del av støyen kom fra verandaen. Beboerne ønsket fortsatt stenging fra kl 23. Hr. Direktør hadde allerede hengt opp støydempende plater i taket på verandaen for ca 5000 kr. De hadde også hatt uformell kontakt med bygningskyndig om isolering. Det er ønske fra beboerne om at Hr. Direktør skal komme med en rapport om dette. Hr. Direktør ønsker imidlertid ikke å bruke penger på dette, da det er usikkert om det vil løse problemet. Beboerne har på sin side brukt omkring 40000kroner på støymålinger. Dalane spurte om Hr. Direktør hadde tenkt på å flytte til andre lokaler der det ikke ville bli støykonflikt. Hr. Direktør har allerede investert 1 million kroner i lokalet og hadde ikke økonomi til det. Hr. Direktør spurte Haugaa om muligheter for kommunale tilskudd til tiltak. Svaret var at det ikke lå inne noe til dette i budsjettene, men det kunne søkes om dette ekstraordinært, uten at det var gitt at det ville kunne innvilges.

43 Det ble også i møtet uttrykt ønske fra Hr. Direktør om at saken skulle bli behandlet politisk. Ved møtets slutt var det ikke kommet noen kompromissløsning. Sondre og Bjarte Bjellås ville snakke sammen om det og gi en tilbakemelding til meg på mail innen neste dag. Jeg har imidlertid ikke mottatt noen mail per Det betyr at det ikke er utsikt til noen minnelig kompromissløsning. Ref. Per Kjetil Dalane

44 IS-0327 Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Lenke:

45 From: Steffan Tvete Sent: 8. januar :46:24 To: post Cc: Subject: Re: Du har sendt inn en sak via minsak.no Hei, I forbindelse med saken rundt restauranten Hr.Direktør og Vennesla Sentrum. Som dere etter all sannsynlighet er klar over; er det lagt frem krav om tiltak for å tilfredsstille de krav som kommunelegen har konkludert til i sin rapport, etter forespørsel fra noen av beboerne i butikkhuset's advokat. Om de krav fremstilt kreves innfridd, betyr det i korte trekk at Hr.Direktør må stenge. Det betyr også at man offisielt krever ett "stille" sentrum. Dette vil ha betydning for Vennesla sentrum; de butikker og andre serveringsplasser vil da måtte følge de samme retningslinjer satt. For eventuelle nye butikker og spiseplasser kan og mest sannsynlig vil dette ha en betydning under vurderingen om en eventuell investering og oppstart. Det er en voldsom fra oppslutning og støtte fra kommunenes innbyggere angående dette Og ett ønske om ett livlig Vennesla sentrum; med aktiviteter og tilstelninger; økende sentrums aktivitet både på dagtid og kveldstid. Dette er såvidt jeg vet også ett av Vennesla kommune's største ønsker og mål; stoppe handelslekkasjen og bidra til økt vekst i sentrum og omegn. Jeg håper dere kan dette til etterretning og opp for diskusjon for hva eventuelt Vennesla kommune kan bidra med for å finne en løsning alle parter kan leve med. Mvh Steffan Tvete 2014/1/8 Din sak registrert på minsak.no har blitt sendt inn til kommunen/fylket på addressen Dette er en kopi av mailen som ble sendt inn Informasjon:

46 Mottaker: Vennesla, Vest-Agder Opprettet: Bruker ID: 649 E-post: Navn: Steffan Tvete Avsender: Steffan Tvete, Stolt innflyttet Venndøl Adresse: Hunsfosvegen 17 Postnummer: 4700 Tittel: Et livlig Vennesla Sentrum! Lenke til saken: https://minsak.no/sak/392 Sakens innhold: Et livlig Vennesla Sentrum! Vennesla kommunelegen Per Kjetil Dalane har nå lagt frem sin rapport angående støyklager fra resturanten og utestedet Hr.Direktør. De krav som stilles i den rapporten gjør at en av våre fine samlesteder, kafe, resturant og utested må stenge. Vennesla kommune har lenge sagt at de ønsker et mer livlig sentrum og stoppe handelslekkasjen til Sørlandsparken og Kristiansand by. Ett av de viktige tiltakene må være å tilrettelegge for nettopp dette. En ting er å få attraktive butikker og lokaler for disse, en annen meget viktig del av en handletur er nettopp å spise! Hr.Direktør serverer en meget god mat i hyggelige lokaler. At det også arrangeres noen flotte konserter med lokale artister og tilstelninger ved noen anledninger er i tråd med kommunenes og bygdas ønsker om et mer livlig sentrum! En av hovedgrunnene til denne utredningen av kommunelegen er på bakgrunn av klager på støy fra noen av beboerne i sentrum av Vennesla. Da må man nesten stille seg selv ett spørsmål om hva man forventer når man flytter til sentrum av en by eller stor bygd, som Vennesla er. Vennesla er ikke lenger en liten arbeider bygd langs en elv nord for Kristiansand. Det er en bygd hvor vi vil leve, ha det bra, ha det gøy og livlig rundt oss! Gi din støtte til Vennesla og Hr.Direktør!! Referanser: html#.UsT7MvTuK9U Signaturer: Navn Adresse 1 Adresse 2 Postnummer Steffan Tvete Hunsfosvegen 17 Vennesla 4700 rune sliper voreland 4700 Atle vik Rønningsvei2 4700

47 Mari-Ann Reitan Erkleivveien 187 Kristiansand s 4634 Ronny Reitan Erkleivveien 187 Kristiansand 4634 John G Harildstad bokfinvegen Leif Erik Sørensen Lyngvegen 4700 Thomas Hagen Haakon7.veg, 4C 4700 Kjetil Brinvatne Lerkeveien Rune Eriksen Hallandsvn Monica Kåsene Røraas Graslijordet Siv K Moy Nordli Rita E Mortensen Torsbyveien 3c 4700 Adina Jeanette Barsgård åsvegen 51 vennesla 4700 Johnny Bergstøl Bjørndalen 4715 Harald Eivindson Drivenesveien Rune Bakken Konvallvegen Dag Eivind Olsen Drivenesveien 13 b 4700 Øyvind Lie Venneslaveien Lill Bente Didriksen Topdalsveien 128 Tveit 4658 Solfrid Langeland Ålefjærveien 4700 Dan Augland Hvitveisstien Mikael Endre Andresen Tvidøblane Steinar Bjelland Veråsveien < tr> Kenneth Hansen Måltrostveien 59 Vennesla 4700 Therese Quarstein Løvsangervegen 2a 4700 Rune Gjengedal Løvsangevegen morten heiseldal sannergt Sissel Moi Brunvatne lerkeveien Eva Kvalvik Rundåslia Bjørn Ivar Tesdal Stemhei Eva Bäckstrøm Dale 4730 egi rosaas ringvegen eva slettedal per gyntsvei Eva Berntsen Erlevegen Ole Jan Moseid Måltrostveien Kristin Bjellås Veråsvegen Odd Arne Hildebrandt Bakhei 41< /td> 4700 bente belland grasligjordet 10a 4700 vennesla 4700 Tom Ivar Jørgensen Venneslaveien 407 Vennesla 4700 tor arne eikeland nidelvvegen 5 froland 4820 Trond Hildebrandt Parkveien leon christopher svendsen moseidveien Tor Skretting Kystveien Terje Hansen Nordli 4700 Merete Svendsen Eidsvollsveg 16 Vennesla 4700 Cassandra aabel Veråsvegen Bjørg M Ruthol Grevlingeveien Nina olsen Setesdalsveien

48 Preben Sødal wergelandsvegen Bjørg Aune Løvsangerveie n 26A 4700 Martin Eidet Erkleivvegen 59e 4700 Harald Hansen Lyngveien 6 B Vennesla 4700 Thor Skuterud Heptekjerrveien.9 d. Vennesla 4700 Gunn Berit Gundersen Per Gyntveg 13 Vennesla 4700 Kenneth Bore Eilertsen Måltrostvn 65 Vennesla 4700 Jimmy Olaisen Veråsvegen Thomas Aase Bergum Ratoppen Svein Arne Carlsen Eikedalen Einar Amundsen Bokfinkveien 20 a 4700 solfrid kasti vardåsveien susanne Johnsen lindehei Mariann Andersen Bakhei Ronny Lian Granliveien 27b 4700 Dag Robert Aas Per gynt vei ole holbæk vinjeveien 4 vennesla 4700 Kurt Andersen Mølletoppen 3 VENNESLA 4700 roy bergkvist revia vennesla 4700 Jorunn Halland Bjørnsonsvei 4 Vennesla 4700 camilla Rødli nordahl griegs vei Terje Honnemyr Ausvigheia 19 Søgne 4640 Kjersti Slettum Tvidøblane Hilde Merethe Byremo Røllend 2 Vennesla 4700 Vidar Lundevold Drivenesveien Cecilie Finnestad Wergelandsvegen wenche eilertsen måltrostvn Even Andreas Vildalen Lundevegen 28C Vennesla 4700 cathrine bjørnestøl kringsjå veien Monica Kleiberg Auravegen 21a 4700 Hawk Christensen Auravegen 21a / ryensveien Rodney Riquelme skjerehauvegen 6 Vennesla 4700 Geir Roger Hagen Nesveien 5a 4700 håvard eikeland eikeland 4700 Anne Louise Nesheim Revestien Glenn Finnestad Ravnåsveien Roy Greibesland Slettebrotan 88 B 4715 Gry Olsen Urdsvei 4 c 4632 JORUNN BEURLING SINDREVEIEN 14 Evje 4735 Stig Torgersen høylandsveien Ulf utberg Forbundsleder 4 Kristiansand 4613 Ronnie Jacobsen Artillerivollen Birte Lill Hayes Erlevegen 2a Vennesla 4700 Irlin Finsådal Rådyrveien 1 Vennesla 4700 grethe nygaard Dåsvannsdalen BERIT URDAL HANSEN DRIVENESVEIEN

49 Tone Carine Larsen Fiolvegen Randi Reber Veråsvegen Hege frustøl Rønninga 4700 Oddbjørn Lunden Vennesla 4700 Veronica Lund Bevervegen Petter Ruenes Jensen Sentrumsvegen 6C 4700 Mariann Paulsen Smith Erleveien Øystein Johannessen Bokfinkvegen 12 Vennesla 4700 Gerd lian Sentrumsveien 46 a Vennesla 4700 tor einar jacobsen tjønnelia bente lill moen erkleiv veien 12 vennesla 4700 Øystein Ravnaas Ravnåsveien Sindre Jonassen Nedre Skarås eirin drivenes tvidøblane Laila Ågesen Sundtasjøvegen christine tharaldsen kolldalsveigen 2b 4700 Anette Terjesen Bevervegen Arne Olsen Kongens gate 53a 4608 stina simonstad øksnevadring Øyvind Røraas Nordli Kenneth Gjerald Graslijordet Tom Stallemo Hjortestien frode forengen bevervegen alfred øyna fjermeros Øynaveien 60 iveland 4724 Eric Larsen Arenfeldts vei 18a 4630 svein erik foss Vennesla Vennesla 4700 Rita lill Moen Torsbyveien 16 Vennesla 4700 Cecilie san Martin Tjønnvollveien Luka san Martin Tjønnvollveien Andreas Vollen Strømsbakken Preben Hegland Pollard Båtvegen 6 Tananger 4056 kirsten odderstøl jåsund løvliveien Øyvind Stomnås Brandeli 5 Vennesla 4700 Rolf Inge Bye Hvitve isstien Harald Aas Lundevegen 4 VENNESLA 4700 Grethe Almedal Sentrums veien Stina Berge snømyr 10 vennesla 4700 børre kristiansen ravnedalsvegen 1 kristiansand 4614 Oddvin Jarl Olsen Torsbyvegen Marita martiniussen Haakon 7veg Kirsten Daugaard Kvasleveien Anne Hornnes Brattvoll Platå Iselin Eriksen Jegergata 1 Krisitansand 4616 Mai Linn Omdal Andersen Mølletoppen 3 vennesla 4700 Eirin Jespersen ålefjærvn Carlo Natali Høietun

50 Michelle Bjønnum Lerkeveien 34 Vennesla 4700 Arnt Louis Back Lunden Vennesla 4700 trond robstad steinsfoss veien 48, vennesla 4700 lene merete joreid svarttjønnheia 4645 Kevin Andreassen åsveien Knut Olav lidekleiv Ringveien 14b 4700 Øystein Jacobsen sjekteveien hans einar kili ludeflaten Elisabeth Dalen Høietun 228 Mosby 4619 Stefan Køningsberg høgskoleveien Ulrik Joreid Snømyr 7 Vennesla 4700 margrethe nygård drivenesveien 43 b 4700 Helene berg Jeppestøl Verås 4700 Paul T. Joreid< /td> Snømyr 7 Vennesla 4700 Trond Gjelstad Nilsen Kalvehagen maria hammergren beinsbruveien 7 evje 4735 Merete Voreland Sveine Utsikten 22b 4700 Øyvind Bakken Gågata, Vennesla 4700 Marlén Nygård Møller Saga terrasse Per E.Jensen Kiledalen, Mosby 4619 Torvald Hellum Ausvigheia 6 Søgne 4640 Tonje Bransdal Venneslaveien Eskild Stamoen Drivenesvegen Tord Solberg henrik werglandsgate 81b 4614 Rita Jacobsen Lerkeveien 4700 Kjell Osmund Salbostad Moseidstranda 23 Vennesla 4700 L ine bakke Røyknes 4715 Kenneth Janner Høylandsvegen Christina Jacobsen Åsvegen Nina Veraas Torsbyvegen 3c Vennesla 4700 Karoline Engesland Heiseldalsveien Kari Anne B. Hovelsen Erkleivvegen Magnus Follerås Løvsangerveien 4a 4700 Britt Knudsen Venneslaveien 514 Vennesla 4700 Ole Louis Lilløy Nordahl Griegs veg Åse Marcussen Kobberveien Erik Fanslau danskehauen 5 Vennesla 4700 Morten djupesland Granmeisvegen4c 4700 Morten djupesland Granmeisvegen4c 4700 Elisabeth baardsen Granmeisvegen4c 4700 Odd Martin Bakken Egelandsaa 4700 venke joreid nesvegen 7b vennesla 4700 Haakon Johannessen Eikebakken Niels Stenersen Bakkeskåt Synnøve Løberg J.A.Schneidervveg 9 C 3723 Anne Snefrid Opheim Råholt 2070

51 Odd Inge Risdal Stallemo Øvrebø 4715 Malene Wehus Løvsangervegen Inger Anette Linde Moskedalen 15 Vennesla 4700 Marianne Synnøve Robstad-Løyning Røyknes 4715 frode vimme rundåsveien Siv Hege Olaisen Nomeland 4715 Anders Elle< /td> Auravegen 21D 4700 Kai Robin Bårdsen Rønningsvegen Marthe Ryger Omdal Omdal Vennesla 4700 Camilla Landa Bokfinkveien Siri malene ørland Drivenesvegen 43k 4700 Thomas bakken Brandekleiv 4c 4700 Sissel Askedal Rossebø Erleveien 4700 grete marie ilebekk setesdalsvegen SR Pedersen Fuglestad vn 12 Brusand 4363 kristin Jakobsen goliv Stian Knutsen Erlevegen Elisabet Diana Larsen Venneslaveien Kim Eivind Y. Henriksen Ravnåsvegen nina isaksen erlevegen janne isaksen erlevegen nina marie erlevegen 4700 Randi Kristine Wiik Auravegen Torunn Mosby Larsen Venneslaveien Torhild A. Olsen Stemhei 6 c 4700 kjell richard renstrøm rakkestad Marilyn Paulsen Hunsfosveien 9B Vennesla 4700 Håkon Rossebø Erleveien magnus langerud Kirkegata 36 kristiansand 4612 Anette Lund Nygata Ingvald Kristiansen drivenesveien Marianne søyseth Leirdalen 4619 Ellinor Westberg drivenesvein Monica Voreland Kystveien 4639 Trond Helge Larsen Marselis gate Rune Heggland Askedalsvegen 4700 Linn Bende Bakken Linn Terese Aas Hvitveisstien Frode vetrhus Lerkeveien Andrea fenty ravnåsveien Grete Lill Arredondo Eikeland Vennesla 4700 Are Nilsen Haakon 7. veg 20 Vennesla 4700 Ida Snøås Haakon 7. veg 20 Vennesla 4700 Nelson Arredondo Eikeland 4700 Fredrik Skaiå vardeveien nord 14 b vennesla 4700 Nina Vigsnes Eikeland 4700

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

4/04. Tema: Tobakksskadeloven FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Over all forventning s. 8. Hvordan skal Røykeloven evalueres? s.

4/04. Tema: Tobakksskadeloven FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Over all forventning s. 8. Hvordan skal Røykeloven evalueres? s. Miljø & helse FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 4/04 Årgang 23 Over all forventning s. 8 Hvordan skal Røykeloven evalueres? s. 8 Røykeloven fem måneder etter s. 12 F O R U M F O R MILJØ OG HELSE

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Barnehjemmet var som et fengsel Oppveksten ble ødelagt av mobbing,juling og redsel

Barnehjemmet var som et fengsel Oppveksten ble ødelagt av mobbing,juling og redsel A-PostAbonnement Returadresse:P.b.124Teie,3106 Nøtterøy 12. januar 2012 UKE 2 Nr. 2Årg. 13 Kr. 20,- www.oyene.no Innbruddstyver på øyene-tokt I nyttårshelgen ble det stjålet verdier for flere hundretusen

Detaljer

Frivilligheten mobiliseres mot vold

Frivilligheten mobiliseres mot vold Nr. 3 - september - 63. årgang Frivilligheten mobiliseres mot vold TEMA: oppvekst og trygghet Side 2 og 5-9 Ordføreren i et eksklusivt intervju. Les hva han svarer når vi spør om kommunens forhold til

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister

First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister First Sykehouse Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister Metoderapport SKUP-prisen 2013 1 Tittel på prosjektet: First Sykehouse. Drammen kommunes bruk av hemmelige lobbyister. Publisert: Drammens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201213720-55 Emnekode: SFS-7513

Detaljer

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs

Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Søkelysserien Helsetransport på helsa løs Publisert i Avisa Nordland. Selve søkelysserien er hovedsakelig publisert i mars 2010 med oppfølgingssaker sporadisk hele resten av 2010. I tillegg har det vært

Detaljer

Min livsstil ung helse

Min livsstil ung helse ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole av Tonje Lauritzen Vigdis Mathisen Olsvik ØF-notat 01/2015 Min livsstil ung helse Evaluering av

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 13.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no eller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 Landsforeningen for trafikkskadde Reiste 156 mil for å trene: - Sammen skal vi klare utfordringene side 4-7 Ny giv i LTN- Hordaland

Detaljer

Merete Kvidal om skjenkenæringen. Hermann Hansen om vei. tema: Skjenkenæringen. Trude Olafsen om AkvARENA

Merete Kvidal om skjenkenæringen. Hermann Hansen om vei. tema: Skjenkenæringen. Trude Olafsen om AkvARENA 1 08 i Merete Kvidal om skjenkenæringen Hermann Hansen om vei tema: Skjenkenæringen Trude Olafsen om AkvARENA Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en Ikke alle yrkesbiler behersker

Detaljer

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-11. årgang 2012 Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet s. 4-5 Forbundet vant i Høyesterett s. 7 Travel høst

Detaljer

Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012

Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012 Protokoll Årsmøte Troglodytt 2012 Oppmøtt: 22 personer: - Francis Paulin - Hallgeir Revhaig - Stein-Erik Lauritzen - Birgit Stav - Sverre Aksnes - Geir Winsrygg - Tore Langekjend - Hallvard Winterseth

Detaljer