VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.04.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 24/14 13/ /14 11/ Sak om støyplager fra Hr. Direktør hos beboere i bygget Om reservasjon for leger i den kommunale helseog omsorgstjenesten REFERATSAK 7/14 13/ Protokoll fra møtet i Eldrerådet

2 Saker til behandling 24/14 Sak om støyplager fra Hr. Direktør hos beboere i bygget Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Per Kjetil Dalane Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /14 2 Kommunestyret /14 2

3

4

5

6 From: Bjarte Bjellås Sent: 9. april :30:25 To: Stokke, Stein Cc: Subject: Støydempende tiltak fra Hr. Direktør Til kommunelege Stein Stokke. Som avtalt sender jeg over en epost med informasjon om hvilke tiltak vi har gjort for å begrense støy fra Hr. Direktør Restaurant & Sportsbar. Først må vi påpeke at helt siden oppstarten har vi forsøkt å ha en god tone med naboene i sentrum, og hele veien prøvd å imøtekomme deres bekymring. Det har vi blant annet gjort gjennom disse tiltakene: * Vi stenger serveringen klokken istedenfor gjeldende regel på * Vi stenger dørene klokken istedenfor gjeldende regel på * Gjester får ikke lov til å ta med seg ut alkoholholdig drikke på terrassen etter klokken på kvelden * Alle konserter har vært avsluttet før klokken på kvelden * På kvelder med mye folk har vi hatt dedikert vakt på terrassen for å holde støynivået nede * Vi har brukt tusenvis av kroner på innkjøp av mindre høyttalere som er spredt rundt i lokalet, slik at vi kan spille lavere musikk enn tidligere * Høyttalere som tidligere var festet i betongtaket står nå på bakken * Bass-høyttalerne er satt på pinner, slik at bassen ikke lenger bærer like kraftig * Det er festet støydempende plater i taket * Kun små høyttalere brukes etter klokken på kvelden Dette er noen av tiltakene vi har gjort for å ta hensyn til naboer og beboere i Vennesla sentrum. Vi har brukt mye penger og ressurser på disse tiltakene, samtidig som vi har tapt store summer på å stenge serveringen tidligere. Bare dette tiltaket alene har kostet oss et sekssifret beløp. Likevel er vi villige til å forsøke flere tiltak og vi har vært i dialog med gårdeier Vidar Håverstad om hvilke muligheter vi har. Et av tiltakene vi diskuterte var å besøke leiligheten som ligger over vårt lokale, og som visstnok skal være de som opplever størst problemer, for å høre hvor høyt musikken kan spilles før den blir hørbar i deres leilighet. Dessverre var de ikke interessert i å gjennomføre en slik test. Det synes vi er synd, da det ville vært svært nyttig for oss å vite hvor smertegrensen faktisk ligger. Dette tror vi kunne vært et skritt i riktig retning. Nå må vi vurdere hvilke andre tiltak som kan være aktuelle. Når det gjelder støymålingene som er gjort er det flere ting vi gjerne vil påpeke. Vi mener påstandene fra advokat Marius Larsen i Fædrelandsvennen ikke er korrekte når han påstår at lydmålingene viser at vi er over grenseverdiene. Jeg har selv tatt kontakt med Morten E. B. Jensen i Sinius i denne saken. Støymålinger gjort 14/15 juli viste en tidsmidlet verdi på 29 db i stuen og 26 desibel på soverommet. 19. juli ble det foretatt en ny lydmåling. Den viste en tidsmidlet verdi på 31 desibel i stuen og 34 desibel på soverommet. I sin rapport skriver Jensen at målingen ble gjort mens det var konsert i

7 våre lokaler, d.v.s. før klokken på kvelden. Dette er dermed ikke verdier etter klokken Målingene er også gjort med ÅPNE ventiler over vinduer og dører. Det at konsertene er avsluttes klokken på kvelden er også det som Helsedirektoratet anbefaler i sin veiledning til arrangører og kommuner. Ifølge direktoratet er det en vanlig norm at arrangementer som kan medføre støyplager for naboer skal være avsluttet mellom klokken 22 og 23 fra søndag til torsdag og mellom klokken 23 og 24 på fredag og lørdager. Når det gjelder påstandene fra advokat Larsen om at vi har brutt grenseverdiene mener vi altså at det ikke stemmer. Ifølge Huseierenes landsforbund er dette de gjeldende regler; "Hvis støyen innendørs overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over et helt døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel." Kartleggingen viser at vi er langt unna å overstige 42 desibel. Forurensningsforskriften lyder slik: "Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes LUKKEDE vinduer OG ventiler." Jeg vil påpeke at det høyeste målte nivået fra oss var på 34 desibel. Dette ble gjort under en konsert før klokken 23.00, og det ble gjort med åpne ventiler, og ikke lukkede ventiler som forskriftene sier. Vi har på ingen måter noe ønske om å gjøre livet surt for noen i Vennesla sentrum, men vi ønsker å gi venndøler et tilbud som vi mener gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Forskning viser jo også at musikk og kulturopplevelser gjør oss friskere og lar oss leve lenger (http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/ ). Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Daglig leder, Hr. Direktør /

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Butikkhuset 4700 VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Vedr. støy Jeg er ny som kommuneoverlege og har forsøkt å sette meg inn i saken som har pågått lenge om støy fra restauranten opp til beboere i blokken. Jeg har fått henvendelse fra sønnen til beboerne like over restauranten, Roger Nodeland. Han etterlyser strakstiltak og viser til tidligere målinger foretatt over tre kvelder. Jeg antar at dere er kjent med disse. Nodeland har også fortalt meg at det er planlagt et møte 22/10. Omhandler det samme sak? Jeg er opptatt av at det er vanskelig å kjøre denne saken på to fronter, både for deg og meg. Jeg må likevel få stille et par spørsmål: Finnes det strakstiltak som kan være aktuelle fra deres side for å få støynivået ned til veiledet grenseverdi? Hvor mange kvelder i året planlegger dere konserter eller virksomhet som medfører overskridelse av grenseverdiene? Har dere et konsertprogram for høsten eller vinteren? Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

24 From: Bjarte Bjellås Sent: 12. november :22:30 To: Dalane, Per Kjetil Cc: Subject: Svar på brev vedr. støy Til kommunelege Per Kjetil Dalane. Jeg viser til brev datert Vi har gjort flere tiltak for å dempet støy for beboere over Butikkhuset helt siden vi overtok lokalet januar Blant annet avsluttes konserter før klokken på kvelden (fredag/lørdag), vi bruker kun små høytallere til å spille musikk (tidligere driver brukte stort PA-anlegg), vi har festet støydempende plater i lokalet og mange andre tiltak. Etter flere samtaler med styret i borettslaget denne høsten har vi også festet lyddempende plater i taket på vår terrasse. Det har i samtalene med borettslaget kommet frem at det er lyd fra terrassen som høres best av beboerne. Dette tiltaket med støydempende plater skal evalueres av borettslaget. Vi har også vært i samtaler med huseier om å lage en tøy-vegg på terrassen for å sperre av deler av plassen, som vil gjøre at færre folk kan oppholde seg der om gangen, samt ta en del av støyen. Vi har også sluttet å rydde terrassen etter stengetid i helgene. Det har som vi har forstått vært et problem at lyden fra border og stoler som flyttes på har vært sjenerende. Dette gjør vi nå neste morgen istedenfor. Vi er også i samtaler med et lydselskap for å få tips og råd på hvordan man kan dempe noe av lyden fra vår gjester på de mest travle kveldene. Når de gjelder påstandene fra advokat Larsen om at vi har overskridet grenseverdier har jeg flere ganger forsøkt å få svar på hva slags grenseverdier han mener vi bryter, uten å få et svar. De har tidligere henvist til byggtekniske forskrifter som jeg mener ikke er gjeldende i denne saken. Ifølge Huseierenes landsforbund er dette de gjeldende regler; "Hvis støyen innendørs overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over et helt døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel." Kartleggingen viser at vi er langt unna å overstige 42 desibel. Forurensningsforskriften lyder slik: "Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes LUKKEDE vinduer OG ventiler." Jeg vil påpeke at det høyeste målte nivået fra oss var på 34 desibel. Dette ble gjort under en konsert før klokken 23.00, og det ble gjort med åpne ventiler, og ikke lukkede ventiler. Andre støymålinger har vist 29 db i stuen og 26 db på soverom. Vi har to planlagte konserter for resten av året. Lørdag 30. november får vi besøk av Vidar Busk, Ketil Grande og Stefan Strandberg og fredag 27. desember arrangerer vi

25 juledans. Ellers er det ingenting som er planlagt resten av året. Vi har heller ikke booket noen konserter i Siden vi velger å avslutte konsertene før klokken har vi gjennom samtaler med borettslaget fått forståelse for at det ikke er konsertene som er et problem. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Daglig leder Hr. Direktør

26 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Butikkhuset 4700 VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Støyplage fra Hr Direktør Jeg viser til tidligere korrespondanse i saken. Jeg var mandag 2. desember til stede på et møte der dere også var innkalt, men dessverre ikke kunne komme. Det ble fra beboere og deres advokat Larsen informert om betydelig helseplager fra flere beboere som følge av støy som genereres fra Hr. Direktør. Det ble vist til rapport fra Sinus som viser støynivåer som klart er over grensen for det som er angitt i veilederen IS (Musikkanlegg og helse) etter kl. 23. Det ble i møtet rapportert om at støyplagene er til stede hver helg. Det ble rapportert om to hovedkilder til støyen. Det ene er støy fra verandaen, det andre støy som kommer gjennom bygningskonstruksjonene fra musikkanlegg og gjesters skrål, tramping og klapping. Det blir ofte ikke ro før kl 03. Tidligere kommunelege har anbefalt at det ble avholdt maksimalt seks arrangementer i året. Dette fordi veilederens grenseverdier for akseptabel støy synker betraktelig dersom det er flere arrangementer. I denne sammenheng regner jeg det som et arrangement når støyen fra driften overstiger de angitte grenseverdiene, uavhengig av om støykilden er en konsert, musikkanlegg eller annen aktivitet. Det er støyen i seg selv som er årsak til helseplagene. Det ble i møtet satt fram ønske om at verandaen ikke brukes etter kl 23, da mye av støyen synes å komme derfra. Det var også ønske om å begrense antall arrangementer til seks i året, slik som tidligere nevnt. Dessuten var det ønske om at plan for bygningsmessige forbedringer ble fremlagt og iverksatt. Folkehelseloven 14 sier: «Jeg vurderer at det er en klar sammenheng mellom støyplagene som genereres fra Hr. Direktør og de omtalte helseplagene hos beboerne. Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

27 Målet er at veilederens støykrav skal imøtekommes. Jeg vil derfor pålegge Hr Direktør å få inn alle gjester fra verandaen kl. 23 hver dag og fra da av stenge døren til verandaen. Røykende og andre som vil ut må etter klokken 23 da henvises til gateplan. Eventuelle vakter bes hjelpe til å holde støynivået nede også på gateplan. Antall arrangementer som generer støy skal begrenses til høyst seks i året. Beboerne skal få varsel ved en lapp i postkassa minst en uke før disse arrangementene. Disse påleggene gjelder fra mottak av dette brevet, dog senest fra og med fredag 13. desember En eventuell klage på disse pålegg bes sendt til meg snarest for videresending til Fylkesmannen som er klageinstans etter Folkehelselovens 19. Det er satt opp et nytt møte medio januar til evaluering av effekten av disse tiltakene. Med hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Advokatfirma Engenes & Larsen Dato: Side 2 av 2

28 Fra: Bjarte Bjellås Sendt: 3. januar :50 To: Dalane, Per Kjetil Emne: Angående klage på pålegg fra kommunelegen Hei, Vi vil bare varsle at det kommer en klage på påleggene mot driften til Hr. Direktør. På grunn av de alvorlige konsekvensene påleggene medfører både vår drift og for hele næringslivet i Vennesla sentrum ser vi oss nødt til å engasjere juridisk bistand i denne svært prinsipielle saken. Vi skal ha klagen til Fylkesmannen klar så fort våre advokater har sett gjennom saken. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Sondre Bjellås Hr. Direktør

29 From: Dalane, Per Kjetil Sent: 10. januar :42:37 To: Cc: Jortveit, Judith; Bendiksen Ragnhild Subject: Støysaken Til Hr. Direktør Støysaken er i dag diskutert internt i kommunen. Vi har ønske om å behandle saken politisk i Levekårsutvalget. Vi vil derfor be om at dere sender et tilsvar på brev om pålegg, der dere gis anledning til å begrunne hvorfor dere mener de pålegg som er gitt er urimelige i forhold til de konsekvenser det vil medføre for dere. Dere bes derfor om å ikke sende klagen direkte til Fylkesmannen, men til undertegnede som da vil forberede en sak for Levekårsutvalget. Dette tilsvaret ber vi om å få tilsendt innen 3 uker. Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane

30 VENNESL A KOMMUNE Seksjon for helse og omsorg Beboere Sentrumsvegen VENNESLA Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, / / ---;J75;&02 Kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør I forbindelse med forestående politisk behandling i Levekårsutvalget ønsker jeg å kartlegge beboernes helseplager som følge av støy fra Hr. Direktør. Dette er altså anledningen til å få sagt i fra om hvordan dette oppleves. Jeg håper alle vil benytte den, slik at grunnlaget for vurdering blir best mulig. Det er nyttig å vite også dersom noen ikke plages av støy, slik at det også blir registrert. Jeg vil derfor be hver enkelt person i husstanden om å besvare vedlagte spørreskjema snarest. Foresatte bes svare for eventuelle barn under 16 år. Det er frivillig om man ønsker å skrive sitt navn på. Jeg kommer ikke til å gi navn videre, det forblir bare i mitt arkiv. Skjemaet kan leveres i vedlagte konvolutt på Servicetorget på Herredshuset innen mandag kl. 12. Jeg vil så oppsummere alle besvarelser og presentere for Levekårsutvalget. På forhånd takk! Med vennlig hilsen Per Kjetil Dalane kommuneoverlege Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for helse og omsorg VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

31 Spørreskjema - kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør Vennligst fyll ut ett skjema per person! 1. N M 2. Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør før kl 23? Aldri Mindre enn 6kvelder/år 6-12 kvelder/år 2-4 kvelder i måneden Mer enn 4 kvelder i måneden 3. Hva slags støy er det eventuelt som er plagsom før kl 23? Musikk og/eller 4. Vil du kort beskrive hva støyplagene før kl. 23 gjør med deg? 5. Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør etter kl 23? Aldri Mindre enn 6netter/år 6-12 netter/år 2-4 netter i måneden Mer enn 4 netter i måneden 6. Hva slags støy er det eventuelt som er plagsom etter kl 23? Musikk og/eller stemmer/tra 7. Vil du kort beskrive hva støyplagene etter kl. 23 gjør med deg? 8. Hvilke tiltak tror du kan løse støyproblemene du opplever? (Fortsett eventuelt på baksiden) Takk for besvarelsen! Leveres i vedlagt konvolutt til Servicetorget i Herredshuset innen kl 12.

32 Oppsummert resultat av spørreundersøkelse til beboere i Butikkhuset i forbindelse med kartlegging av støyplager fra Hr. Direktør Det ble lagt to spørreskjemaer sammen med følgeskriv i hver postkasse til leilighetene i Butikkhuset. Det er 19 leiligheter i bygget, de fleste har to beboere. De ble bedt om å svare innen Det er kommet svar fra 23 av beboerne. Av disse 23 angir 18 at de plages i varierende grad av støy fra Hr. Direktør. Fem angir at de aldri plages. Her følger nærmere detaljer: Spørsmål 1: Når flyttet du inn i leiligheten din? Blant dem som flyttet inn innen juni 2009 angir 11 av 12 at de er plaget. Av dem som flyttet inn senere angir 6 av 10 at de er plaget. En som er plaget har ikke angitt innflyttingstidspunkt. Spørsmål 2: Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør før kl. 23? Det var fem svaralternativ. Svarene fordeler seg slik: Aldri <6 kvelder/år 6-12 kvelder/år 2-4 kvelder/md >4 kvelder/md (+2 sommer) Spørsmål 4: Vil du kort beskrive hva støyplagene før kl 23 gjør med deg? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: Fire oppgav at det var lite hyggelig eller umulig å sitte på egen veranda. To oppgav at de unngikk å be inn til besøk på grunn av redsel for støy. To måtte lukke vinduer og dører. To følte seg irritert. En oppgav redusert livskvalitet. Spørsmål 5: Hvor ofte har du vært plaget av støy fra Hr. Direktør etter kl. 23? Det var fem svaralternativ. Svarene fordeler seg slik: Aldri <6 netter/år 6-12 netter/år 2-4 netter/md >4 netter/md

33 Spørsmål 6: Vil du kort beskrive hva støyplagene etter kl 23 gjør med deg? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: 10 oppgav til dels alvorlige søvnproblemer på grunn av støyen. Fem måtte lukke vinduer og dører. Tre oppgav at egen veranda ikke kunne brukes slik de ønsket. Tre opplevde irritasjon. To oppgav during i vegger og klirring i glass. En oppgav redusert livskvalitet. En oppgav mangel på ventilasjonsanlegg som et problem i forbindelse med behov for å lukke vinduer og dører for å redusere støy. Spørsmål 8: Hvilke tiltak tror du kan løse støyproblemene du opplever? Dette var et åpent spørsmål og det kom flere svar. Enkelte har oppgitt flere punkter. De kan oppsummeres som følger: 13 foreslo at verandaen skulle stenge kl 23, en ønsket den stengt fra kl foreslo bedre støyisolering To foreslo lavere nivå på musikk To foreslo færre arrangementer. To mente at gårdeier måtte ta ansvar og dokumentere at forskriftskrav til lydisolasjon mellom Hr. Direktør og boliger var oppfylt. En foreslo stengetid kl 01 på sommeren. Kommentarer: Undersøkelsen viser at mange er plaget av støy, og at de største plagene er etter kl 23. På de åpne spørsmålene er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke var ferdige forslag. Dersom vi hadde gjentatt undersøkelsen med de forskjellige oppgitte svarene som svaralternativer, ville trolig flere ha krysset av for flere av disse. Svarene over må derfor oppfattes som minimumstall. Vi mangler svar fra anslagsvis beboere og vet derfor ikke om og eventuelt hvordan de plages. Vennesla Per Kjetil Dalane Kommuneoverlege

34 From: Bjarte Bjellås Sent: 25. januar :33:52 To: Dalane, Per Kjetil Cc: Subject: Fwd: Klage på pålegg fra kommunelegen Vi klager herved på pålegg fra kommunelegen Per Kjetil Dalane. Viser til brev fra kommunelege Per Kjetil Dalene datert 5. desember På grunn av problemer med postgangen var ikke dette brevet i våre hender før mandag 30. desember. Vi er bedt om å begrunne hvorfor vi mener de påleggene som er gitt er urimelige i forhold til de konsekvenser det medfører for oss. Med de påleggene som er gitt er det i realiteten kroken på døren for vår virksomhet. Det er umulig å drive med de strenge reglene som er lagt til grunn. Konsekvensen vil være at 12 ansatte mister jobben og en næring som omsetter for over fire millioner kroner forsvinner fra Vennesla kommune. Dette er på ingen måte noen skremselspropaganda, men den reelle konsekvensen som disse påleggene medfører. For det andre medfører det ikke bare konsekvenser for vår virksomhet, men for hele Butikkhuset og resten av handelsstanden i Vennesla kommune. For den resterende næringen i Butikkhuset og Vennesla sentrum er det viktig å ha et tilbud med mat og drikke både på dagtid og kveldstid. Vi er i dag det eneste tilbudet av denne typen i Vennesla. For næringslivet i Vennesla er det viktig å bevare det mangfoldet av næring som er der i dag. Denne saken vil også skape presedens for all fremtidig næringsutvikling i kommunen. For det tredje gir det konsekvenser for de innbyggerne i Vennesla kommune. Hvis vi forsvinner må de reise til Kristiansand eller andre steder for å kunne gå ut og spise og drikke på kveldstid. Vi har også blitt hyppig brukt til bursdagsfester, dåp, bedriftsmøter, julebord, kunstutstillinger og mange andre ting. Forskninger viser også at musikk og kulturopplevelser gjør innbyggerne i en kommune lykkeligere og at innbyggerne lever lenger (http://www.forskning.no/artikler/2006/januar/ ). Vi skal prøve å redegjøre for hvorfor påbudene får så store konsekvenser. Et av påleggene vi er pålagt er å begrense antallet arrangementer til maks seks i året. Arrangementer er en viktig del av vårt virksomhet. Både konserter, quizkvelder,

35 temakvelder og andre arrangementer er en naturlig del av vår virksomhet og noe av det viktigste bidraget rent økonomisk. Det bidrar også til å skape engasjement og tilhørighet hos våre gjester. I tillegg peker kommunelegen på at det regnes som et arrangement HVER gang lyden fra vår virksomhet overstiger de angitte grenseverdier. I realiteten betyr det at man kun kan ha åpent seks dager i året etter klokken Vi vil også påpeke at konsertene som har vært arrangert hos oss har vært avsluttet innen klokken Kun noen svært få utvalgte konserter har pågått over Alle konserter har vært avsluttet innen Kommunelegen pålegger oss også å stenge verandaen etter klokken Da må alle som ønsker å røyke, trekke frisk luft eller bevege seg ute gå ned trappen og ut på gateplan. På grunn av at vi ligger i andre etasje mener vi dette er et urimelig krav. Terrassen er en integrert del av vårt lokale og svært viktig for oss. Vi har allerede innført restriksjoner for bruk av terrassen. Ingen gjester er tillatt å ta med seg alkoholholdig drikke ut etter klokken Dette for å begrense antallet personer og støy. Skulle vi sende gjester opp og ned trappene hos oss og ned på gateplan vil vi ikke kunne ha noe kontroll på støynivået. Da må det i så fall være politiet sitt ansvar. Å ha gjester som flyr inn og ut av vårt lokale vil også gjøre at våre ansatte mister kontrollen over våre kunder og vil skape en vanskelig arbeidssituasjon for dem. Ved større arrangementer har vi hatt en dedikert vakt ved terrassen for å begrense støy. Denne muligheten vil vi da ikke lenger kunne ha. Vi har også nylig brukt flere tusen kroner på støydempende plater på taket. Dette er gjort i samsvar med borrettslaget i leilighetene over oss. Kommunelegen har i denne saken brukt statens veileder (IS-0237) som grunn for sine pålegg. Det er viktig å bemerke seg at dette er en veileder og ikke et regelverk. Vi mener det er flere viktig hensyn kommunelegen ikke tar i denne saken. For det første mener vi at et krav på 27 desibel (som veilederen peker på) er et urimelig krav midt i gågata i en kommune med innbyggere. Det er på ingen måte tatt hensyn til at vi befinner oss midt i Vennesla sentrum. Beboere som flytter til sentrum for å nyte alle fordelene det medfører må etter vår mening også akseptere at det medfører noen ulemper som du ikke nødvendigvis finner utenfor et sentrumsområde. Huseiernes landsforbund operer med helt andre grenseverdier enn 27 desibel. Dette er regelverket dem forholder seg til (og de beskytter huseierne): Hvis støyen overstiger 35 desibel målt i gjennomsnitt over ett døgn, skal tiltakshaver kartlegge støyen. Tiltakshaver skal gjøre støydempende tiltak hvis støyen overstiger 42 desibel. Forurensningsloven lyder slik: Når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over et

36 døgn overskrider 42 desibel i eksisterende bygninger, skal det gjennomføres tiltak etter 59. Ved beregning av støynivået forutsettes lukkede vinduer og ventiler. Hos oss er det gjort målinger med ÅPNE ventiler. Da er det høyeste målte 34 desibel. Dette er i tillegg målt under en konsert før klokken Det er i støymålingen ikke spesifisert før og etter klokken 23.00, men det er på andre kvelder målt under 27 desibel på soverom og 29 desibel i stuen. Det er heller ikke tatt hensyn til at det har vært tilsvarende næring i vårt lokale i nærmere 40 år. Leilighetene over næringslokalene har kommet i ettertid. Det mener vi er et viktig moment i denne saken. Vi mener veileder IS-0237 ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Dette er også bekreftet i veilederen: Disse kravene har vært med i byggteknisk forskrift siden Dette innebærer at i alle bygninger med boliger bygget etter 1997 skal dette kravet være tilfredsstilt. Kravet skal også være tilfredsstilt for lokaler i bygg med boliger som har fått endret bruk til diskoteker, danse - steder, treningssentre o.l. etter Ved bruksendringer ligger ansvaret for å oppfylle lydkravene i sin helhet på tiltakshaver. Dette er i så fall saker som kommunen som bygnings - myndighet bør behandle når de får kunnskap om det, for å påse at byggteknisk forskrifts lydkrav tilfredsstilles. Typiske saker kan være serveringssteder o.l. som begynner med forsterket musikk. Heller ikke at vi har brukt titusenvis av kroner på lyddempende tiltak siden vi overtok lokalet 1. januar 2012 har blitt tatt til følge av kommunelegen. Vi har ikke blitt imøtekommet på noen av våre innspill. Det har kommet påstander om at enkelte opplever helseplager av vår virksomhet. Vi mener det er en påstand som må kunne dokumenteres. Det er en dokumentasjon vi ikke har sett noe til. Vi har vært i dialog med flere beboere, både i det aktuelle bygget, og nabobygg som ikke kjenner seg igjen i disse plagene som det refereres til. Det er kun fredager og lørdager vi har åpent utover klokken Erfaringsmessig er det også kun én av disse dagene vi har så stor pågang at det er hørbart for de som bor i sentrum. Det er også i en begrenset tidsperiode. Kommunelegen skriver at det ofte ikke er stille før klokken Dette er en uforståelig påstand da alle gjester har forlatt våre lokaler senest klokken Som regel forlater de fleste stedet når serveringen

37 stenger klokken Vi mener Vennesla kommune også har et ansvar i denne saken. Det er gitt skjenkebevilling til å drive denne form for virksomhet i dette lokalet. Da ble det aldri lagt til grunn et støykrav som i realiteten er umulig å holde seg innenfor. Det er brukt over én million kroner på oppgradering av lokalet de seneste årene. Dette er penger som ikke ville blitt investert hvis dette hadde stått som et krav da driftstillatelser ble gitt. I den kommunale strategiplan for står det også spesifisert at man ønsker å utvikle næring på kveldstid: Kommunen har som mål å bidra aktivt til økt næringsutvikling ved blant annet å legge til rette for nyskapning og vekst i nytt og eksisterende næringsliv gjennom prosjektledelse, rådgivning og møteplasser, ved å tilstrebe et godt og variert tilbud på klargjorte næringsarealer. Det er blant annet ønskelig å videreutvikle Vennesla sentrum som et sted for handel og service ved blant annet å fullføre opparbeidelsen av gågata i Vennesla, legge til rette for økt aktivitet i sentrum utover butikkenes åpningstid. Vår drift er dermed en del av kommunens egen strategi for Vennesla sentrum. Et støykrav på 27 desibel ville vært totalt urealistisk i vår nabokommune Kristiansand. Der har også de som har ansvaret for lignende saker pekt på at beboere som bor i Markens og andre travle gater i Kristiansand må tåle mer støy enn andre. Vi mener det blir feil om næringsdrivende i en nabokommune skal ha helt andre vilkår for sin drift enn oss. Til slutt vil vi bare peke på noen få ting. Siden oppstarten i februar 2012 har vi hatt nærmere 20 besøk av de kommunale skjenkekontrollørene. Dette er langt over normalen, men det lever vi godt med. Det har nemlig aldri blitt påpekt noen brudd på skjenkereglene hos oss. Dette viser at vi driver forsvarlig. Det er også signalene fra politiet i Vennesla. Vi viser for øvrig til lensmann John Tomas Homme som uttalte at det er lite støy og bråk i Vennesla sentrum, og at de som bor der må tåle mer lyd enn andre. Den samme støtten har vi fått fra Nina Schei Ledang i Kjøp i Vennesla. Hun

38 frykter konsekvensen i denne saken er at Vennesla sentrum gjøres om til et gamlehjem for å bruke hennes egne ord. Med vennlig hilsen, Bjarte Bjellås Sondre Bjellås Hr. Direktør

39 Fra: Sendt: 17. februar :23 Til: Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS Emne: Støysak Hr Direktør Hei! Vennligst se vedlegg. Det fremkommer her fra noen beboere også spørsmål ang. gårdeiers ansvar. Er dette med gårdeier/utleiers ansvar noe du har gått inn i tidligere? Et par fremhever at de ved før kjøp ble forespeilet at det bare skulle være ordinær kafedrift. Har du vurdert hvordan dette forholder seg? Saken skal nå opp i Levekårsutvalget og jeg er bedt om å kartlegge bredt i forkant av dette. Fint om du kunne gi meg en snarlig tilbakemelding på dette. Mvh Per Kjetil Dalane

40 Fra: Marius Larsen - Larsen Advokatfirma AS Sendt: 18. februar :17 Til: Dalane, Per Kjetil Emne: SV: Støysak Hr Direktør Hei, Det er vel på det rene at leilighetene ble kjøpt før beboerne visste, eller kunne vite, at det skulle komme en støyende virksomhet i bygningens 2. etasje. I «alle år» har det jo vært cafeen «Jannicen» som har drevet i lokalene denne cafeen stengte når butikkene i sentrum stengte. Når den var åpen, var det heller ikke støy. Støyproblemene oppstod først når cafeen «Digg» etablerte seg i lokalene etter at leilighetene over var solgt. Også her var det en sak som verserte, og kommunelegen var også her koblet inn. Et sentralt poeng i saken er jo at brødrene Bjellås var klar over denne støysaken før de etablerte seg i lokalene. De visste med andre ord at lokalene var dårlig støyisolerte, og at det var sjenerende og helsefarlig støyplage for beboerne i etasjene over. PÅ TROSS AV DETTE valgte de likevel å etablere virksomheten sin i disse «utsatte» lokalene - som er helt uegnet for denne type virksomhet. Disse sakene er vanskelige, og det er mange hensyn som må veies mot hverandre. Dette er også grunnen til at helsedirektoratet har gitt ut en veileder, og jeg tror det må være ganske klart for alle og enhver at man ikke kan påregne å få en særbehandling i Vennesla. Innbyggerne i Vennesla har naturligvis krav på det samme vernet som innbyggerne ellers i landet og dersom Hr. Direktør ikke klarer å drive på disse vilkårene i disse lokalene så bør de forsøke å drive i andre lokaler der de ikke påfører andre helseplager. Leilighetene ble solgt av et eiendomsselskap som var eid av Vidar Håverstad og Bygg 4 AS. Dette selskapet er uten verdier, og det har lite for seg å saksøke «selger» av leilighetene som følge av mangler selv om man nok kunne anført at leilighetene ikke egner seg for det formålet der er tiltenkt dersom det ikke er mulig å få sove i sitt eget soverom. Men også administrasjonen og politikerne i Vennesla kommune har jo et ansvar i denne saken. Dersom man først godkjenner leiligheter med soverom rett over en næringsseksjon, og etterpå innvilger skjenkebevilling til en aktør som skal holde på i lokalet rett under dette Da er det ufattelig at flere politikere i ettertid får seg til å gå ut i media og si at man må regne med noe mer støy hvis man flytter til sentrum, hvis ikke De har jo ikke tatt inn over At støynivået, generelt sett, blir høyere som følge av trafikkstøy, folk i gatene, mv. er noe alle er klar over og som man må påregne når man flytter til sentrum. Men denne saken reiser tross alt helt andre problemstillinger enn at man må påregne et noe høyere «støynivå» når man flytter til sentrum. I et eventuelt sivilrettslig søksmål vil man muligens kunne saksøke både Vidar Håverstad som gårdeier og Hr. Direktør og holde dem solidarisk ansvarlig for det krav som blir rettet. Dette har imidlertid mindre relevans for den saken som politikerne nå skal behandle. Avslutningsvis vil jeg bare påpeke at jeg håper at denne saken kan bli underlagt en profesjonell og Med hilsen Marius Larsen

41 advokat MNA Postadresse: Postboks 3, 4701 Vennesla Besøksadresse: Koldalsvegen 2 D, «Skansenbygget» Sentralbord: Faks: Direkte Mobil Organisasjonsnummer: MVA Hjemmeside: E-post: Medlemmer av Advokatforeningen VIKTIG: Denne e-post med eventuelle tilhørende vedlegg er kun beregnet for angitte adressat. Dokumentene kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt i advokat/klientforhold. Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene, gjøres De oppmerksom på at enhver kopiering eller annen form for videreformidling av opplysningene ikke er tillatt. Har De mottatt dokumentene ved en feiltakelse, bes De vennligst omgående gi oss beskjed på telefon , samt slette e-post med tilhørende vedlegg.

42 Referat fra møte om støysak Hr. Direktør Sted: Herredshuset 3. etg. Deltakere: Bjarte Bjellås, Sondre Bjellås, Torgeir Haugaa, Vidar Haaverstad, Reidar Sakariassen, Oddvar Emil Eriksen, Roger Nodeland, Marius Larsen, Per Kjetil Dalane Dalane informerte om at rådmannen ønsket at vi skulle ha dette felles møtet mellom huseier, Hr. Direktør, næringsrådgiver og beboerrepresentanter før saken legges fram politisk. Målet med møtet var å se om en kunne finne en mulig løsning i saken, sett i lys av alle sider av saken, før den legges fram politisk. Det ble i desember gitt pålegg om å holde seg til veilederens krav. For å forsøke å oppnå dette ble det gitt pålegg om å stenge døra til verandaen kl 23. Hr. Direktør påpekte at brevet med pålegget var kommet sent frem til dem i postgangen. De har imidlertid valgt å ignorere pålegget. De mener det ville medført for store vansker. Det vises til brev fra dem. De opplyste i møtet i tillegg at de var redde for redusert kontroll med gjestene om de skulle ned på gateplan for å røyke. Det kunne medføre vansker med å styre hvem som skulle inn når det var kø. De var også redd for at gjester skulle urinere ute og for at de skulle drikke av eventuell alkohol gjemt utenfor. Larsen mente dette ikke burde være noe problem, det var slik på mange andre utesteder, bl.a. i Kristiansand. Hr. Direktør argumenterte også igjen for at veilederen var for streng og ikke gjaldt i Kristiansand og dermed heller ikke kunne gjelde i Vennesla. Han mente dessuten at den ikke kunne ha tilbakevirkende kraft, da Hr. Direktør holdt til i et bygg fra før 2011, da veilederen ble utgitt. Dalane forklarte at dette er en nasjonal veileder som gjelder i alle bygg fra den ble utgitt og i hele landet, også Vennesla. Fra Hr. Direktørs side ble det påpekt at det ikke var mulig å drive videre om de skulle følge påbudet. Det ble diskusjon om man skulle kunne justere på tidspunkt for stenging av verandaen til kl 24 eller Haaverstad åpnet for dette. Det ble også diskusjon om en tidligere stenging kunne medføre tillatelse til å avholde flere konserter. Beboerne påpekte at det ikke var konsertene særskilt som var problemet, men også annen støy. Det ble pekt på resultatet av undersøkelsen blant beboerne som viste at en stor del av støyen kom fra verandaen. Beboerne ønsket fortsatt stenging fra kl 23. Hr. Direktør hadde allerede hengt opp støydempende plater i taket på verandaen for ca 5000 kr. De hadde også hatt uformell kontakt med bygningskyndig om isolering. Det er ønske fra beboerne om at Hr. Direktør skal komme med en rapport om dette. Hr. Direktør ønsker imidlertid ikke å bruke penger på dette, da det er usikkert om det vil løse problemet. Beboerne har på sin side brukt omkring 40000kroner på støymålinger. Dalane spurte om Hr. Direktør hadde tenkt på å flytte til andre lokaler der det ikke ville bli støykonflikt. Hr. Direktør har allerede investert 1 million kroner i lokalet og hadde ikke økonomi til det. Hr. Direktør spurte Haugaa om muligheter for kommunale tilskudd til tiltak. Svaret var at det ikke lå inne noe til dette i budsjettene, men det kunne søkes om dette ekstraordinært, uten at det var gitt at det ville kunne innvilges.

43 Det ble også i møtet uttrykt ønske fra Hr. Direktør om at saken skulle bli behandlet politisk. Ved møtets slutt var det ikke kommet noen kompromissløsning. Sondre og Bjarte Bjellås ville snakke sammen om det og gi en tilbakemelding til meg på mail innen neste dag. Jeg har imidlertid ikke mottatt noen mail per Det betyr at det ikke er utsikt til noen minnelig kompromissløsning. Ref. Per Kjetil Dalane

44 IS-0327 Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Lenke:

45 From: Steffan Tvete Sent: 8. januar :46:24 To: post Cc: Subject: Re: Du har sendt inn en sak via minsak.no Hei, I forbindelse med saken rundt restauranten Hr.Direktør og Vennesla Sentrum. Som dere etter all sannsynlighet er klar over; er det lagt frem krav om tiltak for å tilfredsstille de krav som kommunelegen har konkludert til i sin rapport, etter forespørsel fra noen av beboerne i butikkhuset's advokat. Om de krav fremstilt kreves innfridd, betyr det i korte trekk at Hr.Direktør må stenge. Det betyr også at man offisielt krever ett "stille" sentrum. Dette vil ha betydning for Vennesla sentrum; de butikker og andre serveringsplasser vil da måtte følge de samme retningslinjer satt. For eventuelle nye butikker og spiseplasser kan og mest sannsynlig vil dette ha en betydning under vurderingen om en eventuell investering og oppstart. Det er en voldsom fra oppslutning og støtte fra kommunenes innbyggere angående dette Og ett ønske om ett livlig Vennesla sentrum; med aktiviteter og tilstelninger; økende sentrums aktivitet både på dagtid og kveldstid. Dette er såvidt jeg vet også ett av Vennesla kommune's største ønsker og mål; stoppe handelslekkasjen og bidra til økt vekst i sentrum og omegn. Jeg håper dere kan dette til etterretning og opp for diskusjon for hva eventuelt Vennesla kommune kan bidra med for å finne en løsning alle parter kan leve med. Mvh Steffan Tvete 2014/1/8 Din sak registrert på minsak.no har blitt sendt inn til kommunen/fylket på addressen Dette er en kopi av mailen som ble sendt inn Informasjon:

46 Mottaker: Vennesla, Vest-Agder Opprettet: Bruker ID: 649 E-post: Navn: Steffan Tvete Avsender: Steffan Tvete, Stolt innflyttet Venndøl Adresse: Hunsfosvegen 17 Postnummer: 4700 Tittel: Et livlig Vennesla Sentrum! Lenke til saken: https://minsak.no/sak/392 Sakens innhold: Et livlig Vennesla Sentrum! Vennesla kommunelegen Per Kjetil Dalane har nå lagt frem sin rapport angående støyklager fra resturanten og utestedet Hr.Direktør. De krav som stilles i den rapporten gjør at en av våre fine samlesteder, kafe, resturant og utested må stenge. Vennesla kommune har lenge sagt at de ønsker et mer livlig sentrum og stoppe handelslekkasjen til Sørlandsparken og Kristiansand by. Ett av de viktige tiltakene må være å tilrettelegge for nettopp dette. En ting er å få attraktive butikker og lokaler for disse, en annen meget viktig del av en handletur er nettopp å spise! Hr.Direktør serverer en meget god mat i hyggelige lokaler. At det også arrangeres noen flotte konserter med lokale artister og tilstelninger ved noen anledninger er i tråd med kommunenes og bygdas ønsker om et mer livlig sentrum! En av hovedgrunnene til denne utredningen av kommunelegen er på bakgrunn av klager på støy fra noen av beboerne i sentrum av Vennesla. Da må man nesten stille seg selv ett spørsmål om hva man forventer når man flytter til sentrum av en by eller stor bygd, som Vennesla er. Vennesla er ikke lenger en liten arbeider bygd langs en elv nord for Kristiansand. Det er en bygd hvor vi vil leve, ha det bra, ha det gøy og livlig rundt oss! Gi din støtte til Vennesla og Hr.Direktør!! Referanser: html#.UsT7MvTuK9U Signaturer: Navn Adresse 1 Adresse 2 Postnummer Steffan Tvete Hunsfosvegen 17 Vennesla 4700 rune sliper voreland 4700 Atle vik Rønningsvei2 4700

47 Mari-Ann Reitan Erkleivveien 187 Kristiansand s 4634 Ronny Reitan Erkleivveien 187 Kristiansand 4634 John G Harildstad bokfinvegen Leif Erik Sørensen Lyngvegen 4700 Thomas Hagen Haakon7.veg, 4C 4700 Kjetil Brinvatne Lerkeveien Rune Eriksen Hallandsvn Monica Kåsene Røraas Graslijordet Siv K Moy Nordli Rita E Mortensen Torsbyveien 3c 4700 Adina Jeanette Barsgård åsvegen 51 vennesla 4700 Johnny Bergstøl Bjørndalen 4715 Harald Eivindson Drivenesveien Rune Bakken Konvallvegen Dag Eivind Olsen Drivenesveien 13 b 4700 Øyvind Lie Venneslaveien Lill Bente Didriksen Topdalsveien 128 Tveit 4658 Solfrid Langeland Ålefjærveien 4700 Dan Augland Hvitveisstien Mikael Endre Andresen Tvidøblane Steinar Bjelland Veråsveien < tr> Kenneth Hansen Måltrostveien 59 Vennesla 4700 Therese Quarstein Løvsangervegen 2a 4700 Rune Gjengedal Løvsangevegen morten heiseldal sannergt Sissel Moi Brunvatne lerkeveien Eva Kvalvik Rundåslia Bjørn Ivar Tesdal Stemhei Eva Bäckstrøm Dale 4730 egi rosaas ringvegen eva slettedal per gyntsvei Eva Berntsen Erlevegen Ole Jan Moseid Måltrostveien Kristin Bjellås Veråsvegen Odd Arne Hildebrandt Bakhei 41< /td> 4700 bente belland grasligjordet 10a 4700 vennesla 4700 Tom Ivar Jørgensen Venneslaveien 407 Vennesla 4700 tor arne eikeland nidelvvegen 5 froland 4820 Trond Hildebrandt Parkveien leon christopher svendsen moseidveien Tor Skretting Kystveien Terje Hansen Nordli 4700 Merete Svendsen Eidsvollsveg 16 Vennesla 4700 Cassandra aabel Veråsvegen Bjørg M Ruthol Grevlingeveien Nina olsen Setesdalsveien

48 Preben Sødal wergelandsvegen Bjørg Aune Løvsangerveie n 26A 4700 Martin Eidet Erkleivvegen 59e 4700 Harald Hansen Lyngveien 6 B Vennesla 4700 Thor Skuterud Heptekjerrveien.9 d. Vennesla 4700 Gunn Berit Gundersen Per Gyntveg 13 Vennesla 4700 Kenneth Bore Eilertsen Måltrostvn 65 Vennesla 4700 Jimmy Olaisen Veråsvegen Thomas Aase Bergum Ratoppen Svein Arne Carlsen Eikedalen Einar Amundsen Bokfinkveien 20 a 4700 solfrid kasti vardåsveien susanne Johnsen lindehei Mariann Andersen Bakhei Ronny Lian Granliveien 27b 4700 Dag Robert Aas Per gynt vei ole holbæk vinjeveien 4 vennesla 4700 Kurt Andersen Mølletoppen 3 VENNESLA 4700 roy bergkvist revia vennesla 4700 Jorunn Halland Bjørnsonsvei 4 Vennesla 4700 camilla Rødli nordahl griegs vei Terje Honnemyr Ausvigheia 19 Søgne 4640 Kjersti Slettum Tvidøblane Hilde Merethe Byremo Røllend 2 Vennesla 4700 Vidar Lundevold Drivenesveien Cecilie Finnestad Wergelandsvegen wenche eilertsen måltrostvn Even Andreas Vildalen Lundevegen 28C Vennesla 4700 cathrine bjørnestøl kringsjå veien Monica Kleiberg Auravegen 21a 4700 Hawk Christensen Auravegen 21a / ryensveien Rodney Riquelme skjerehauvegen 6 Vennesla 4700 Geir Roger Hagen Nesveien 5a 4700 håvard eikeland eikeland 4700 Anne Louise Nesheim Revestien Glenn Finnestad Ravnåsveien Roy Greibesland Slettebrotan 88 B 4715 Gry Olsen Urdsvei 4 c 4632 JORUNN BEURLING SINDREVEIEN 14 Evje 4735 Stig Torgersen høylandsveien Ulf utberg Forbundsleder 4 Kristiansand 4613 Ronnie Jacobsen Artillerivollen Birte Lill Hayes Erlevegen 2a Vennesla 4700 Irlin Finsådal Rådyrveien 1 Vennesla 4700 grethe nygaard Dåsvannsdalen BERIT URDAL HANSEN DRIVENESVEIEN

49 Tone Carine Larsen Fiolvegen Randi Reber Veråsvegen Hege frustøl Rønninga 4700 Oddbjørn Lunden Vennesla 4700 Veronica Lund Bevervegen Petter Ruenes Jensen Sentrumsvegen 6C 4700 Mariann Paulsen Smith Erleveien Øystein Johannessen Bokfinkvegen 12 Vennesla 4700 Gerd lian Sentrumsveien 46 a Vennesla 4700 tor einar jacobsen tjønnelia bente lill moen erkleiv veien 12 vennesla 4700 Øystein Ravnaas Ravnåsveien Sindre Jonassen Nedre Skarås eirin drivenes tvidøblane Laila Ågesen Sundtasjøvegen christine tharaldsen kolldalsveigen 2b 4700 Anette Terjesen Bevervegen Arne Olsen Kongens gate 53a 4608 stina simonstad øksnevadring Øyvind Røraas Nordli Kenneth Gjerald Graslijordet Tom Stallemo Hjortestien frode forengen bevervegen alfred øyna fjermeros Øynaveien 60 iveland 4724 Eric Larsen Arenfeldts vei 18a 4630 svein erik foss Vennesla Vennesla 4700 Rita lill Moen Torsbyveien 16 Vennesla 4700 Cecilie san Martin Tjønnvollveien Luka san Martin Tjønnvollveien Andreas Vollen Strømsbakken Preben Hegland Pollard Båtvegen 6 Tananger 4056 kirsten odderstøl jåsund løvliveien Øyvind Stomnås Brandeli 5 Vennesla 4700 Rolf Inge Bye Hvitve isstien Harald Aas Lundevegen 4 VENNESLA 4700 Grethe Almedal Sentrums veien Stina Berge snømyr 10 vennesla 4700 børre kristiansen ravnedalsvegen 1 kristiansand 4614 Oddvin Jarl Olsen Torsbyvegen Marita martiniussen Haakon 7veg Kirsten Daugaard Kvasleveien Anne Hornnes Brattvoll Platå Iselin Eriksen Jegergata 1 Krisitansand 4616 Mai Linn Omdal Andersen Mølletoppen 3 vennesla 4700 Eirin Jespersen ålefjærvn Carlo Natali Høietun

50 Michelle Bjønnum Lerkeveien 34 Vennesla 4700 Arnt Louis Back Lunden Vennesla 4700 trond robstad steinsfoss veien 48, vennesla 4700 lene merete joreid svarttjønnheia 4645 Kevin Andreassen åsveien Knut Olav lidekleiv Ringveien 14b 4700 Øystein Jacobsen sjekteveien hans einar kili ludeflaten Elisabeth Dalen Høietun 228 Mosby 4619 Stefan Køningsberg høgskoleveien Ulrik Joreid Snømyr 7 Vennesla 4700 margrethe nygård drivenesveien 43 b 4700 Helene berg Jeppestøl Verås 4700 Paul T. Joreid< /td> Snømyr 7 Vennesla 4700 Trond Gjelstad Nilsen Kalvehagen maria hammergren beinsbruveien 7 evje 4735 Merete Voreland Sveine Utsikten 22b 4700 Øyvind Bakken Gågata, Vennesla 4700 Marlén Nygård Møller Saga terrasse Per E.Jensen Kiledalen, Mosby 4619 Torvald Hellum Ausvigheia 6 Søgne 4640 Tonje Bransdal Venneslaveien Eskild Stamoen Drivenesvegen Tord Solberg henrik werglandsgate 81b 4614 Rita Jacobsen Lerkeveien 4700 Kjell Osmund Salbostad Moseidstranda 23 Vennesla 4700 L ine bakke Røyknes 4715 Kenneth Janner Høylandsvegen Christina Jacobsen Åsvegen Nina Veraas Torsbyvegen 3c Vennesla 4700 Karoline Engesland Heiseldalsveien Kari Anne B. Hovelsen Erkleivvegen Magnus Follerås Løvsangerveien 4a 4700 Britt Knudsen Venneslaveien 514 Vennesla 4700 Ole Louis Lilløy Nordahl Griegs veg Åse Marcussen Kobberveien Erik Fanslau danskehauen 5 Vennesla 4700 Morten djupesland Granmeisvegen4c 4700 Morten djupesland Granmeisvegen4c 4700 Elisabeth baardsen Granmeisvegen4c 4700 Odd Martin Bakken Egelandsaa 4700 venke joreid nesvegen 7b vennesla 4700 Haakon Johannessen Eikebakken Niels Stenersen Bakkeskåt Synnøve Løberg J.A.Schneidervveg 9 C 3723 Anne Snefrid Opheim Råholt 2070

51 Odd Inge Risdal Stallemo Øvrebø 4715 Malene Wehus Løvsangervegen Inger Anette Linde Moskedalen 15 Vennesla 4700 Marianne Synnøve Robstad-Løyning Røyknes 4715 frode vimme rundåsveien Siv Hege Olaisen Nomeland 4715 Anders Elle< /td> Auravegen 21D 4700 Kai Robin Bårdsen Rønningsvegen Marthe Ryger Omdal Omdal Vennesla 4700 Camilla Landa Bokfinkveien Siri malene ørland Drivenesvegen 43k 4700 Thomas bakken Brandekleiv 4c 4700 Sissel Askedal Rossebø Erleveien 4700 grete marie ilebekk setesdalsvegen SR Pedersen Fuglestad vn 12 Brusand 4363 kristin Jakobsen goliv Stian Knutsen Erlevegen Elisabet Diana Larsen Venneslaveien Kim Eivind Y. Henriksen Ravnåsvegen nina isaksen erlevegen janne isaksen erlevegen nina marie erlevegen 4700 Randi Kristine Wiik Auravegen Torunn Mosby Larsen Venneslaveien Torhild A. Olsen Stemhei 6 c 4700 kjell richard renstrøm rakkestad Marilyn Paulsen Hunsfosveien 9B Vennesla 4700 Håkon Rossebø Erleveien magnus langerud Kirkegata 36 kristiansand 4612 Anette Lund Nygata Ingvald Kristiansen drivenesveien Marianne søyseth Leirdalen 4619 Ellinor Westberg drivenesvein Monica Voreland Kystveien 4639 Trond Helge Larsen Marselis gate Rune Heggland Askedalsvegen 4700 Linn Bende Bakken Linn Terese Aas Hvitveisstien Frode vetrhus Lerkeveien Andrea fenty ravnåsveien Grete Lill Arredondo Eikeland Vennesla 4700 Are Nilsen Haakon 7. veg 20 Vennesla 4700 Ida Snøås Haakon 7. veg 20 Vennesla 4700 Nelson Arredondo Eikeland 4700 Fredrik Skaiå vardeveien nord 14 b vennesla 4700 Nina Vigsnes Eikeland 4700

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V)

Celina Hagen (KrF), Line Skøii Vennesland (FrP), Tor Søren Drivenes (H) og Oddbjørn Hagen (V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 19:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT

Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnet Birkenes- Skagerak- Øvrebø- Sørlands- Samlags-stevnet 248 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009 3.Innendørskarusell, Topdal 18-19.november 2009 RESULTATLISTE VETERAN 55 1 Ingvar Aarhus Greipstad 242 Kr:180.00 2 Dagfinn Olsen Froland 240 3 Stein Østbøll Birkenes 236 RESULTATLISTE VETERAN 65 1 Oddbjørn

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23102008 07/00843-6 U Dok.dato: 21102008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - JORJAN Trio Ving Bestilling

Detaljer

Hurum kommune - Klage på støy ved Privaten

Hurum kommune - Klage på støy ved Privaten Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2015/3124 Arkivnr.: 551 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Innvalgstelefon: 32266647 Hurum kommune - Klage

Detaljer

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter.

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter. Emne: FW: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG Dato: torsdag 19. november 2009 11.55 Fra: John Bilek Til: ,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Klageutvalget. Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Klageutvalget. Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Klageutvalget Dato: 25.08.2015 kl. 14:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00014 Arkivkode: 033. SAKSKART Side 9/15 15/00461-4 Saker til behandling Gnr/bnr 6/11100 - Rundåslia

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Hei hei bygdefolk. HOVEDKOMITEEN MØTER SENEST KL LØRDAG. Hovedansvar boder: Einar Ursfjord Speaker: Lars-Klaus Mosli

Hei hei bygdefolk. HOVEDKOMITEEN MØTER SENEST KL LØRDAG. Hovedansvar boder: Einar Ursfjord Speaker: Lars-Klaus Mosli Hei hei bygdefolk Malangsdagen nærmer seg, og vi håper mange er villige til å stille opp for at vi skal få til dette i år også. Også i år er det samarbeid med Malangshalvøya Ballklubb. Kan du ikke stille

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34

Startkontingent: 130,00 Maks poengsum: 0 Premieandel: 30,00 Til bestemann: 3,00 Mesterskap: KM Vest-Agder Deltakere: 34 Kristiansand Pistolklubb Postboks 1078 4632 Kristiansand Telefon: 00000000 Epost: post@kristiansandpistolklubb.no Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol Stevnenummer:

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Sørlands- Samlags- Birkenes- Skagerak- Øvrebø-

Sørlands- Samlags- Birkenes- Skagerak- Øvrebø- Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 249 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad 245 246

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY OPPVEKSTSENTER

OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY OPPVEKSTSENTER AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND T : + 47 38 14 01 50 post@ah-ark.no Kristiansand 11.11.2015 Til offentlige etater og berørte parter OPPSTART AV DETALJREGULERING MOSBY

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP)

Inger Turid Tonstad (KrF), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap) og Line Skøii Vennesland (FrP) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 26.09.2013 kl. 18:00 18.20 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F), Berit Kittelsen

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF)

Olav Eivindson (KrF) og Knut Arne Løvdal (KrF) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Celina Hagen (KrF) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 04.09.2014 kl. 18:00-1935 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V)

Oddvar Steinsland(KrF), Celina Hagen(KrF), Alexander Etsy Jensen(FrP), Peder Ingolf Grønnestad(Sp) og Oddbjørn Hagen(V) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.06.2014 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder

Møteinnkalling. Vel møtt! Tom Myrvold Leder Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget for alkoholloven - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 20.10.2016 Tid: 08:00 Merk tiden! Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp)

Torhild Bransdal (KrF), Line Vennesland Fraser (FrP) og Peder Ingolf Grønnestad (Sp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl. 18:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Berit Kittelsen

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Agderkarusellen 15m KLASSE 4

Agderkarusellen 15m KLASSE 4 Søgne Øvrebø Kr. Sand og Omegn Greipstad Evje og Hornnes 250 248 247 249 KLASSE 5 1 5 Petter Sørli Greipstad 250 250 1 248 250 2 247 250 1 249 250 1 750 3 2 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn 244 244

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 10.11.2011 kl. 18:00 20.30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Bernhard Nilsen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 15/34 Arkiv: U63 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI Utendørsarrangementer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 28.01.2010 kl. 18:00 21.00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 SØGNE KOMMUNE Arealenheten «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/2191-22266/2012 Stig Erik Ørum L12 02.07.2012 Melding om

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (KrF) Kjetil Wiik (Frp) Oddvar Steinsland (Krf), Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 20:15 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Velkommen til Program for 20.-28. august 2011

Velkommen til Program for 20.-28. august 2011 Velkommen til Program for 20.-28. august 2011 Lørdag 20. august kl. 20 på Vigeland Hovedgård Puls-konsert Endelig kan vi igjen få oppleve Norges beste PF coverband Puls a tribute to Pink Floyd på hjemmebane.

Detaljer

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?

Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp? 1 av 20 Kvinesdal PK Postboks 132 4480 Kvinesdal Telefon: 91880336 Epost: kjeeilun@online.no. Hjemmeside: http://n3sport.no /Organisation.asp?id=65004 Stevne: 1F Finfelt Dato: 21.07.2013 Stevnenummer:

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen.

Hei, Kirsten, her følger pdf av utomhusplan målestokk 1:200 med lekeapparater som jkeg oversender etter avtale med Karin Pedersen. Fra: Tor-Hasse Paulsen [tor-hasse@tryggebarnehager.no] Sendt: 18. oktober 2010 09:35 Til: Veld, Kirsten Svindland In t Kopi: Marie Lunde Pedersen Emne: RE: Sandtoppen naturbarnehage as - utvendig lekeareal

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Sammen med dette brevet får du forslaget til utbyggingsavtale for området Tyttebærheia øst plan nr. 874.

Sammen med dette brevet får du forslaget til utbyggingsavtale for området Tyttebærheia øst plan nr. 874. TEKNISK Teknisk direktørs stab Se adresseliste Vår ref.: 201001470-3 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 30.06.2017 Tyttebærheia øst - utbyggingsavtale offentlig ettersyn Sammen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Greipstad Pistolklubb Fagermoen 11a 4645 Nodeland Telefon: Epost: Hjemmeside:

Greipstad Pistolklubb Fagermoen 11a 4645 Nodeland Telefon: Epost: Hjemmeside: Greipstad Fagermoen 11a 65 Nodeland Telefon: 381810 Epost: post@greipstadpistolklubb.no Hjemmeside: www.greipstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt 11.09.016 Maks Dato/tid: 101 0900 poengsum: Stevnenummer:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

Periode: 16072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16072010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: 16072010 - Alle Alle 16072010 Alle Nei Ja 08/00457-6 I Dok.dato: 30062010

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Nattevakt Skolen Skolen Islandsbotn Islandsbotn 03-07

Nattevakt Skolen Skolen Islandsbotn Islandsbotn 03-07 Nattevakt Skolen 23-03 Skolen 03-07 Islandsbotn 23-03 Islandsbotn 03-07 Fredag 22.6 Marianne Torsteinsen Otto og Torstein Otto og Torstein Skolen 23-03 Skolen 03-07 Islandsbotn 23-03 Islandsbotn 03-07

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.05.2016 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer