Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS"

Transkript

1 Av Inger Spangen

2 Ligger på Årvoll i Oslo Årvollskogen Nybygg med om lag 300 leiligheter Utbygger: Årvollskogen KS Boligene ligger rundt 150 meter fra Årvoll skytebane

3 Årvoll skytebane Banen er eiet at Oslo østre skytterlag Det er 35 skyteskiver på banen Skytterlaget har tillatelse til åbruke banen fra 12 til 21 alle hverdager, lørdag fra og unntaksvis søndager. Skytterlaget har vært i konflikt med naboer på Årvoll siden 50 tallet

4 Hva visste jeg om støy før jeg kjøpte? Megler sa at: Nå har jeg solgt boliger i området i tre år og aldri hadde hørt den skytebanen. Støyberegningene viste at det ville være L AImaks = db i min hage i 1. etasje. Det ville være mer støy lengre opp i etasjene. Kommunen hadde satt en streng støygrense på 55 db. Jeg kjøpte i november da det ikke var aktivitet på skytebanen

5 Reguleringsvedtaket Miljøverndepartementets retningslinjer for begrensinger av støy fra skytebaner gitt i rundskriv T 2/93 skal følges. Boligene skal ikke utsettes for høyere skytebanestøy enn de skjerpede grenseverdiers laveste støygrense i T2/93 (55 db(a,i) eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter disse.

6 Støymåling viser store overskridelser Brekke og Strand Akustikk AS målte i 2007 støyen fra skytebanen for Årvollskogen boligsameie II: Måleresultat i 1. etasje: L AI maks =60 db Måleresultat i 6. etasje: L AI maks =66 db Konklusjon: Målingene viser en klar overskridelse av den grenseverdien som er satt i reguleringsbestemmelsene for boligprosjektet. Det kan hende at det under ugunstige forhold kan være høyere nivåer enn det vi målte. Dette kan skje om det skytes med tyngre våpen, eller om det er en stabil vindretning fra skytebanen mot huset.

7 Ny støymåling bekrefter overskridelsene Rambøll Norge AS målte på oppdrag for Årvollskogen KS støyen i 2008: Måleresultat i 1. etasje: L AI maks =61 db Måleresultat i 6. etasje: L AI maks =67 db Konklusjon: Måleresultatet viser at grenseverdien målt L AI maks = 55 db er overskredet med inntil 12 db i mest utsatte målepunkt. Til tross for noen få avvik fra måleanvisningen som medfører økt måleusikkerhet, er overskridelsen i de fleste målepunktene betydelig.

8 Hvordan er det mulig med at avvik på db?

9 Ble advart om problem med refleksjonslyd Multiconsult AS så bort fra refleksjon da støyen ble beregnet og konkludert med at: Det er ikke lydrefleksproblemer for boligområdet Kilde Akustikk AS advarte om at terrenget på Årvoll gjør det sannsynlig at refleksjonslyd vil begrense hvor mye det er mulig å dempe støyen fra skytebanen. Advarselen ble gitt i forbindelse med reguleringsplanen. I følge retningslinjene skal refleksjonslyden legges til grunn ved vurdering av støybelastningen dersom den er høyere enn direktelyden.

10 Årvollveien 70 Årvollveien 70 er nytt boligområde nær Årvollskogen. Multiconsults gjorde støyberegningene og la til grunn følgende: Det forventes ikke åvære lydrefleksproblemer for boligområdet. Rieber Prosjekt utfører i ettertid målinger for Veidekke Eiendom. Rieber konkluderer med at refleksjon er et problem, og at det må gjennomføres ytterligere støytiltak. Veidekke Eiendom varslet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre om at Multiconsults beregninger er misvisende.

11 Hva gjør beboerne? Styret i Årvollskogen boligsameie II følger opp overskridelsene: Det sendes reklamasjon til Årvollskogen KS (Bustadoppføringslova) Det sendes klage til Plan og bygningsetaten (Plan og bygningsloven) Det sendes klage til bydelsoverlegen (Kommunehelsetjenesteloven)

12 Reklamasjonen Årvollskogen KS avviser alle krav fra kjøperne. Støy er ingen mangel og hvis det er en mangel, er det reklamert for sent. Årvollskogen KS aksepterer ikke styret som motpart. Styret får fullmakt fra 91 av 105 eiere. Årvollskogen KS presser hardt på kommunen for åfå ferdigattest og truer med rettssak. Styret engasjerer advokat for åfølge opp saken.

13 Bydelsoverlegen Bydelsoverlegen viser til at saken skal behandles etter plan og bygningsloven. Bydelsoverlegen vil vurdere tiltak dersom saken ikke blir løst. Helse og velferdsetaten gjennomfører i 2009 en støymåling sammen med bydelsoverlegen. Konklusjon: Målingene viser såpass stor overskridelse av grensen som er stilt i reguleringsbestemmelsene for Årvollveien 60 at en med sikkerhet kan si at grenseverdiene er overskredet. Helsevernetaten gikk for øvrig imot utbyggingen i Årvollskogen på grunn av usikkerheten rundt støyberegningene.

14 Plan og bygningsetaten Styrene i Årvollskogen boligsameie I og II skrev til Plan og bygningsetaten og ba etaten om å: pålegge Årvollskogen KS å gjennomføre ytterligere støytiltak slik at støykravene kan innfris pålegg selskapet ågjennomføre målinger for å finne ut årsaken til overskridelsene, herunder betydningen av refleksjon pålegge selskapet å dokumentere at reguleringskravene er innfridd før det gis ferdigattest granske om selskapet har gitt villedende informasjon til kommunen om refleksjonslyd

15 Plan og bygningsetaten Plan og bygningsetaten starter tilsynssak. Det er brevveksling med Årvollskogen KS, Oslo østre skytterlag og Årvollskogen boligsameie fra 2007 til 2010 Årvollskogen KS mener at overskridelsene av støygrensen skyldes endrede forhold på skytebanen. Det er skytterlaget uenige i. Etaten har flere møter med utbygger, men aldri med beboerne. Etaten gransket aldri om informasjonen fra utbygger var villedende. Det er uenighet innad i etaten, men det er saksbehandler fra reguleringssaken som avgjør klagesaken.

16 Plan og bygningsetatens konklusjon Årvollskogen KS får ferdigattest Det blir ikke gjennomført nye støytiltak Etatens begrunnelse til byrådsavdelingen: På bakgrunn av generell usikkerhet i både beregninger og målinger, og fordi verken reguleringsbestemmelsene eller rundskriv T 2/93 krever gjennomføring av målinger, har ikke Plan og bygningsetaten funnet hjemmel for åkreve ytterligere tiltak fra tiltakshaver Årvollskogen KS for endring av støysituasjonen.

17 Sak i Oslo tingrett Jeg krevet heving av kjøpekontrakten Jeg tapte saken og fikk alle saksomkostningene, kroner. Rettens begrunnelse: Rent språklig sett er det ikke lett åforståhva kommunen har ment å uttrykke ved denne reguleringsbestemmelsen, og formuleringene i bestemmelsen gir rom for mange ulike tolkninger. Men: Etter en helhetsvurdering av samtlige momenter finner retten at reguleringsbestemmelsen 11 ikke stiller andre krav til utbygger enn at det i forbindelse med byggesøknaden på tilfredsstillende vis vises at støygrensen var oppfylt. Det var heller ikke gitt for dårlig informasjon til meg som kjøper. Jeg burde forstått at det var usikkerhet knyttet til støy.

18 Hvilke konklusjoner kan trekkes av mine erfaringer? At det ikke er smart å stole på Oslo kommunes støykrav At juridisk bindene reguleringsbestemmelser er lite verdt hvis kommunen ikke vil håndheve dem At det ville ha hjulpet beboerne hvis ansvaret for støykravene var klart plassert, og det på forhånd var bestemt hvordan det skulle dokumenteres at kravene var innfridd. At vanlige lønnsmottakere ikke har råd til åbruke rettsapparatet.

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon:

Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: Oslo kommune Bystyrets sekretariat Saksframlegg Til: Byutviklingskomiteen Dato: 13.07.2012 Fra: Vår ref(saksnr): 12/01297-2 Saksbeh: Telefon: SPORTSSTIEN 4 - BYGGESAK - KLAGE OVER RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring

HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing?

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002.

Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.12.05 2005/2468-12 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 462.2 25.05.2005 Norsk Trafikksenter

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer