Klimaanlegg INSTALLASJONSHÅNDBOK NORSK. Type : Veggmontert. VIKTIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaanlegg INSTALLASJONSHÅNDBOK NORSK. Type : Veggmontert. http://www.lgservice.com VIKTIG"

Transkript

1 LG Klimaanlegg INSTALLASJONSHÅNDBOK Type : Veggmontert LG NORSK VIKTIG Vennligst les hele håndboken grundig innen du installerer produktet. Dersom strømledningen er skadet, skal den skiftes ut av en autorisert elektriker. Installasjonen må utføres av autorisert installatør og i samsvar med nasjonale standarder. Etter at du har lest den grundig gjennom, bør du oppbevare installasjonshåndboken for senere oppslag.

2 shåndbok for klimaanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE Forutsetninger for installasjonen Sikkerhetsforskrifter...3 Introduksjon...6 Symboler benyttet i håndboken...6 Installasjon...7 Monteringsdeler...7 Verktøy for installasjonen...7 Installasjonstegning...8 Velge den beste plasseringen...9 Feste monteringsplaten...10 Bore et hull i veggen...10 Koniske skjøter...11 Kople til rør...12 Kople til kabler...18 Kontrollere dreneringen...20 Strekke rørene...21 Utlufting...22 Testkjøring...24 Guide for installasjon ved sjøen...26 Rørlengder og høydeforskjeller...27 Nødvendige deler Noen type "A" skruer Tilkoplingsledning Installasjonstegning Rør: Gass-side Væske-side Isolasjonsmateriell Ekstra drensrør (Utvendig diameter...15,5 mm) Noen type "B" skruer Noen type "C" skruer Nødvendig verktøy Nivåmåler Skrutrekker Elektrisk drill Drill med hullsag (ø70 mm) Vater Dobbelkoningsverktøy Momentnøkkel med spes. moment 1,8 kg.m, 4,2 kg.m, 5,5 kg.m, 6,6 kg.m (avhengig av modellnr.) Skiftenøkkel...Half union Ett glass vann Sekskantnøkkel (4 mm) Gasslekkasjedetektor Vakuumpumpe Instrumentmanifold Brukerhåndbok Termometer Holder for fjernkontroll 2 Klimaanlegg

3 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter For å hindre personskader på brukeren og andre personer eller materiell skade, må følgende instruksjoner følges. Les instruksjonene innen du installerer klimaanlegget. Vær oppmerksom på forholdsreglene som er gitt her da de omfatter viktige sikkerhetsrelaterte elementer. Feil bruk som følge av at instruksjonene ignoreres, kan resultere i personskade eller materiell skade. Alvoret klassifiseres av følgende advarsler. Dette symbolet indikerer risikoen for død eller alvorlig personskade. Dette symbolet indikerer risikoen for personskade eller materiell skade. Betydningen av symbolene benyttet i håndboken er som følger. Dette må du ikke gjøre! Følg instruksene! Installasjon Sørg alltid for at utstyret er jordet. Ikke bruk strømledning, strømstøpsel eller løs stikkontakt som er skadet. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Kontakt alltid servicesenteret eller en autorisert elektriker for installasjon av produktet. Hvis ikke, kan det resultere i brann, elektrisk støt, eksplosjon eller personskade. NORSK Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk støt. Kople det elektriske dekselet forskriftsmessig fast til innendørsenheten og rørledningskappen til utendørsenheten Dersom dekselet for de elektriske komponentene på innendørsenheten og rørledningskappen på utendørsenheten ikke er forskriftsmessig montert, kan det resultere i brann eller elektrisk støt som følge av støv, vann osv. Installer alltid en lekkstrømbryter og et dedikert koplingspanel. Ikke oppbevar eller bruk antennbare gasser eller brennstoff i nærheten av klimaanlegget. Ingen installasjon må utgjøre noen risiko for brann eller elektrisk støt. Det kan resultere i brann eller funksjonssvikt i produktet. Forsikre deg om at rammen på den utvendige enheten ikke er skadet som følge av lang tids bruk. Det kan resultere i personskade eller en ulykke. Ta ikke produktet fra hverandre eller reparer det på måfå. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Installasjonshåndbok 3

4 Sikkerhetsforskrifter Ikke installer produktet på et sted der det er en risiko for at det kan falle ned. Det kan resultere i personskade. Vær varsom når du pakker ut og installerer produktet. Skarpe kanter innebærer en risiko for personskade. Bruk Ikke del veggkontakten med andre apparater. Det vil resultere i elektrisk støt eller brann som følge av varmgang. Ikke bruk en skadet strømledning. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke modifiser eller forleng strømledningen på måfå. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Påse at strømstøpselet ikke trekkes ut under drift. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Trekk ut strømstøpselet dersom det kommer uvanlig lyd, lukt eller røyk fra produktet. Hvis ikke kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke bruk åpen flamme i nærheten av produktet. Det kan resultere i brann. Om strømstøpselet må trekkes ut, skal du gripe fatt i støpselet. Aldri berør det med våte hender. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke bruk strømledningen i nærheten av apparater som genererer varme. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke åpne innsuget på innendørs/utendørs enheten under drift. Det kan resultere i elektrisk støt eller funksjonssvikt i produktet. La ikke vann trenge inn i elektriske komponenter. Det kan resultere i funksjonssvikt i produktet eller elektrisk støt. Grip fatt i støpselet når du trekker det ut. Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk støt og skade på produktet. Ikke berør metalldeler på enheten når du fjerner filteret. Det er skarpe kanter som innebærer en risiko for personskade. Ikke stå på innendørs/utendørs enheten eller plasser noen gjenstander oppå dem. Enheten kan falle ned og forårsake personskade. Ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis enheten står under vann må du alltid kontakte servicesenteret. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt. Påse at barn ikke leker med utendørs enheten. Hvis ikke kan det resultere i at barna skades som følge av fall. 4 Klimaanlegg

5 Sikkerhetsforskrifter Installasjon Installer en dreneringsslange for å sikre god drenering. Hvis ikke kan det oppstå vannlekkasje. Installer produktet slik at støy eller varmluft fra utendørsenheten ikke er til sjenanse for naboene. Hvis ikke kan det resultere i stridigheter med naboene. Kontroller alltid om det er noen gasslekkasje etter fullført installasjon eller reparasjon av produktet. Hvis ikke, kan det resultere i funksjonssvikt i produktet. Påse at produktet installeres i vater. Hvis ikke kan det oppstå vibrasjoner eller vannlekkasje. Bruk Unngå overdreven kjøling og luft ut med jevne mellomrom. Hvis ikke kan det ha negativ innvirkning på helsen din. Ikke bruk apparatet for spesielle formål, slik som for dyr eller planter, presisjonsmaskiner eller konservering av kunstgjenstander. Det kan resultere i skade på eiendelene dine. Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk voks, tynner eller sterkt vaskemiddel Klimaanleggets utseende kan forringes, misfarges, eller det kan oppstå sprekker i overflaten. Ikke plasser gjenstander som er til hindring rundt innløps- eller utløpsåpningene. Det kan resultere i funksjonssvikt i produktet eller en ulykke. NORSK Installasjonshåndbok 5

6 Introduksjon Introduksjon Symboler benyttet i håndboken Dette symbolet varsler deg om risikoen for elektrisk støt. Dette symbolet varsler deg om risikoer som kan resultere i skader på klimaanlegget. MERK Dette symbolet indikerer spesielle merknader. Produktet kan avvike avhengig av modelltype. 6 Klimaanlegg

7 Installasjon Les dette grundig og følg instruksjonene, trinn for trinn. Monteringsdeler Monteringsplate Type "A" skrue Kan variere avhengig av modelltype. Type "B" skrue Type "C" skrue Holder for fjernkontroll Verktøy for installasjonen Figur Navn Skrutrekker Figur Navn Multimeter NORSK Elektrisk drill Sekskantnøkkel Målebånd, kniv Amperemeter Drill med hullsag Gasslekkasjedetektor Skiftenøkkel Termometer, vater Momentnøkkel Dobbelkoningsverktøy Installasjonshåndbok 7

8 Installasjonstegning Monteringsplate Mansjett ( ) Fôring ( ) Fugemasse (gummitype) ( ) Bøy og før rørledningen så tett inntil veggen som mulig, men vær forsiktig slik at den ikke brekker. Rørklammer ( ) Vinyltape (bred) ( ) Anvendes etter utført dreneringstest. For å utføre dreneringstesten må luftfiltrene fjernes, og det må helles vann i varmeveksleren. Rørledning på gass-siden (tilleggsutstyr) ( ) Rørledning på væske-siden (tilleggsutstyr) ( ) Ekstra drensrør ( ) Vinyltape (smal) ( ) Dreneringsslange Tilkoplingsledning ( ) (Tilleggsutstyr) - Kan variere avhengig av modelltype. MERK Monteringsdelene må kjøpes separat 8 Klimaanlegg

9 Velge den beste plasseringen Innendørs enhet 1. Unngå varmekilder og damp i nærheten av enheten. 2. Velg en plassering der det ikke er noen hindringer foran enheten. 3. Forsikre deg om at drensrøret kan strekkes på en praktisk måte. 4. Ikke installer produktet i nærheten av en døråpning. 5. Påse at avstanden til vegg på venstre (eller høyre) side av enheten er mer enn 100 mm. Enheten bør installeres så høyt som mulig på veggen, med minimum 200 mm fra taket. 6. Bruk en stender-/metallsøker for å lokalisere spikerslag slik at du unngår unødig skade på veggen. Mer enn 100 Mer enn 2300 Mer enn 200 Mer enn 100 (enhet: mm) Installer innendørsenheten på veggen der høyden fra gulvet er mer enn 2300 mm. Utendørs enhet 1. Hvis du bygger et tak over enheten for å unngå at enheten utsettes for direkte sollys eller regn, må du forsikre deg om at varmestrålingen fra kondensatoren ikke er begrenset. 2. Påse at friområdet bak og på sidene av enheten er mer enn 300 mm. Det bør være mer enn 700 mm friområde foran enheten. 3. Ikke la dyr eller planter befinne seg i varmluftstrømmen. 4. Ta hensyn til klimaanleggets vekt og velg et sted der støy og vibrasjon er til minimal sjenanse. 5. Velg et sted der varmluften og støyen fra klimaanlegget ikke er til sjenanse for naboene. Mer enn 300 Gjerde eller hindringer Tak Mer enn 700 Mer enn 600 Mer enn 300 (enhet: mm) NORSK Installasjonshåndbok 9

10 Innendørs enhet Feste monteringsplaten Veggen du velger må være bærekraftig og solid nok til å motstå vibrasjoner 1. Monter monteringsplaten på veggen ved hjelp av type "A" skruer. Monteres platen på betongvegg, må du benytte skrueplugger. Monter monteringsplaten horisontalt ved å vatre opp senterlinjen. Monteringsplate Type "A" skruer Hake for rammen 2. Det er også viktig å utvise varsomhet med hensyn til valg av plassering for monteringsplaten. Kablingen av strømledningen frem til veggkontakt skjer normalt gjennom veggen. Boring av hull gjennom veggen for rørledninger må utføres på en trygg måte. Enhetens omriss Plasser et vater på hakene Ø70 Ø70 Røropplegg venstre side bak Monteringsplate Røropplegg høyre side bak (enhet: mm) Bore et hull i veggen Bor hullet for rørledningen med en drill med en ø70 mm hullsag. Bor hullet enten på høyre eller venstre side og slik at hullet skråner noe ned mot utsiden. Innendørs VEGG Utendørs 5-7mm (3/16"~5/16") 10 Klimaanlegg

11 Koniske skjøter Hovedårsaken til gasslekkasjer er defekte skjøter. Skjøting skal utføres i henhold til følgende prosedyre. Kutte rørledninger og kabel 1. Benytt dobbelkoningsverktøyet du har anskaffet selv. 2. Mål avstanden mellom innendørs- og utendørsenhetene. 3. Kutt rørledningene litt lengre enn den målte avstanden. 4. Kutt strømledningen 1,5 m lengre enn rørledningen Kobberrør 90 Skrå Ujevn Grov Fjerne grater 1. Fjern alle grater fra kuttstedet på rørledningen/slangen. 2. Hold enden av slangen/kobberrøret nedover når du fjerner gratene slik at det ikke kommer spon inn i røret. Peker nedover Rør Brotsj Montere muffe Ta av de koniske muffene som er montert på innendørs og utendørs enhetene, og sett dem deretter på rørledningen/slangen etter at du har fjernet gratene (det er ikke mulig å sette dem på etter at skjøtene er gjort kone). Kobberrør Konisk muffe NORSK Koniske skjøter 1. Fastgjør kobberrøret i en pressring i den dimensjonen som fremgår av nedenstående tabell. 2. Skjøting skal utføres ved hjelp av koningsverktøyet. Utvendig diameter A mm tommer mm Ø6.35 1/4 1.1~1.3 Ø9.52 3/8 1.5~1.7 Ø12.7 1/2 1.6~1.8 Ø /8 1.6~1.8 Ø /4 1.9~2.1 Blokk "A" Blokk Kobberrør Fastspenningsgrep Håndtak Krage Konus Rød pil Installasjonshåndbok 11

12 Kontrollere 1. Kontroller resultatet av koningen med illustrasjonen til høyre. 2. Dersom en del av konusen er defekt, kappes den av og prosedyren utføres på nytt. Jevn hele veien rundt Blank og uten riper innvendig = Utilfredsstillende konus = Skjev Jevn avstand hele veien rundt Skadet overflate Sprekker Ujevn tykkelse Kople til rør 1. Trekk ut skruedekselet i bunnen av innendørsenheten. 2. Fjern chassisdekselet fra enheten ved å løsne 2 skruer. Chassisdeksel 3. Trekk ut rørholderen. 4. Fjern rørgjennomføringsdekselet og anbring rørledningen Innendørs enhet sett fra baksiden Rørholder Høyre Nedover Venstre Bakover 12 Klimaanlegg

13 Informasjon vedrørende installasjonen. For røropplegg på høyre side. Følg nedenstående instruksjoner. Godt eksempel Hold i rørledningsdekselet og bøy rørledningen sakte nedover. Deretter bøyer du røret sakte til venstre. Dårlig eksempel Etterfølgende bøying fra høyre til venstre i horisontalt plan kan resultere i skader på rørledningen. NORSK Installasjonshåndbok 13

14 Installasjon av innendørsenhet 1. Heng innendørsenheten øverst på monteringsplaten. (Hekt de tre hakene øverst på innendørsenheten på den øvre kanten på monteringsplaten.) Påse at hakene kommer i skikkelig inngrep på monteringsplaten ved å bevege innendørsenheten til venstre og høyre. 2. Frigjør rørholderen fra chassiset og plasser den mellom chassiet og monteringsplaten slik at du kommer til på baksiden. 2 1 Monteringsplate Rørholder Rørledning 1. Før tilkoplingsledningen gjennom bunnen av innendørsenheten og kople den til (detaljert informasjon i kapitlet 'Kople til kabler'). <Rørledning på venstre side> <Rørledning på høyre side> Utsnitt Utsnitt Terminal Tilkoplingsledning Kabelholder Terminal Tilkoplingsledning Kabelholder 2. Sikre ledningen inn til kontrollpulten med en kabelholder. 14 Klimaanlegg

15 3. Tape rørledning, dreneringsslange og tilkoplingsledning. Påse at dreneringsslangen er plassert på det laveste punktet i rørbunten. Plasseres den på oversiden kan det føre til at dreneringspannen inne i enheten oversvømmes. Dersom dreneringsslangen strekkes innvendig i rommet, må den isoleres med egnet materiale* slik at det ikke oppstår svetting (kondensering) som skader møbler og gulv. * Vi anbefaler polyetylenskum eller tilsvarende. <Rørledning på venstre side> <Rørledning på høyre side> Dreneringsslange Tape Tilkoplingsledning Dreneringsslange Tilkoplingsrør Tape Tilkoplingsledning Dreneringsslange Tilkoplingsrør Kople rørledningen og dreneringsslangen til innendørsenheten 1. Rett inn rørene og trekk til den koniske muffen tilstrekkelig for hånd. Rørledning fra innendørs enhet Konisk muffe Rør NORSK 2. Trekk til den koniske muffen ved hjelp av en skiftenøkkel. Utvendig diameter Tiltr.moment mm tommer kgf.m Ø6.35 1/4 1.8~2.5 Ø9.52 3/8 3.4~4.2 Ø12.7 1/2 5.5~6.5 Ø /8 6.3~8.2 Ø /4 9.9~ Er det nødvendig å forlenge drensrøret for innendørsenheten, monteres dreneringsslangen slik som vist i figuren. Fastnøkkel Konisk muffe Skiftenøkkel Tilkoplingsrør Rørledning fra innendørs enhet Drensrør Dreneringsslange for innendørsenhet Lim Vinyltape (smal) Installasjonshåndbok 15

16 Vikle isolasjonsmateriell rundt tilkoplingsrøret 1. Overlapp isolasjonsmateriellet på tilkoplingsrøret og isolasjonsmateriellet på røret fra innendørsenheten. Bind isolasjonsmateriellet sammen ved hjelp av vinyltape slik at det ikke blir noen åpninger. 2. Vikle vinyltape rundt området for rørkoplingselementene på baksiden. Isolasjonsmateriell Tilkoplingsrør Rørledning fra innendørs enhet Vinyltape (bred) Vikle med vinyltape Tilkoplingsledning Vinyltape (smal) Rør 3. Bunt rørledningen og dreneringsslangen sammen ved å vikle tilstrekkelig vinyltape rundt dem til å dekke området for gjennomføringen i enheten på baksiden. Rør Vikle med vinyltape Dreneringsslange Vinyltape (bred) Fullføre installasjonen av innendørsenheten 1. Monter rørholderen i sin opprinnelige posisjon. 2. Påse at hakene er korrekt i inngrep på monteringsplaten ved å skyve enheten til venstre og høyre. 3. Trykk enhetens nedre venstre og høyre kant mot monteringsplaten inntil festehakene går i inngrep i sporene (det høres et klikk). 4. Fullfør monteringen ved å skru fast enheten til monteringsplaten ved hjelp av to type "C" skruer. Monter deretter chassisdekselet. Type "C" skrue 16 Klimaanlegg

17 Utendørs enhet 1. Fjern rørledningsdekselet fra enheten ved å løsne skruen. Rørledningsdeksel 2. Rett inn rørene og trekk til den koniske muffen tilstrekkelig for hånd. NORSK 3. Trekk den deretter til med momentnøkkelen inntil det kommer et klikk fra verktøyet. Ved tiltrekking av den koniske muffen med bruk av momentnøkkel, må du påse at tiltrekking skjer i retningen som fremgår av pilen på verktøyet. Utendørs enhet Rørledning på væske-side (mindre diameter) Utvendig diameter Tiltr.moment mm tommer kgf.m Ø6.35 1/4 1.8~2.5 Ø9.52 3/8 3.4~4.2 Ø12.7 1/2 5.5~6.5 Ø /8 6.3~8.2 Ø /4 9.9~12.1 Momentnøkkel Rørledning på gass-side (større diameter) Installasjonshåndbok 17

18 Kople til kabler Innendørs enhet Kople ledningen til innendørsenheten ved å kople ledningene til terminalene på kontrollpulten individuelt i henhold til tilkoplingene på utendørsenheten. (Påse at fargene på ledningene på utendørsenheten og terminalnr. er de samme som dem på innendørsenheten.) Koplingsskjemaet kan endres uten varsel. Jordledningen bør være lengre enn de vanlige ledningene. Referer til koplingsskjemaet på chassisdekselet under installasjonen. Kople ledningene forskriftsmessig slik at de ikke lar seg trekke ut. Kople ledningene i henhold til fargekodene, referer til koplingsskjemaet. Strømledningen som tilkoples enheten bør velges i henhold til følgende spesifikasjoner (type "B" godkjent av HAR eller SAA). NORMALT TVERRSNITT Enhet (A) Kabeltype (B) Klasse 2.5~3.5kw 1.0 Innendørs H05VV-F (mm 2 ) Strømledningen som forbinder innendørs- og utendørsenhetene bør velges i henhold til følgende spesifikasjoner (type "B" godkjent av HAR eller SAA). 45 ±5 10 ±3 NORMALT TVERRSNITT Kabeltype (B) Klasse 2.5~3.5kw 1.0 H07RN-F (mm 2 ) 45 ±5 10 ±3 18 Klimaanlegg

19 Utendørs enhet 1. Kople ledningene til terminalene på kontrollpulten individuelt. 2. Sikre ledningen inn til kontrollpulten med en ledningsklemme. 3. Bruk en godkjent skillebryter mellom strømkilden og enheten. Det må monteres en adekvat utstyrsenhet som skiller enheten fra all strømtilførsel. Terminal Koplingsskjema Skillebryter (A) Klasse 2.5~3.5kw 15 Rørledningsdeksel Ledningsklemme Hovedstrømkilde Bruk en godkjent skillebryter mellom strømkilden og enheten. Klimaanlegg Skillebryter Bruk en skillebryter eller tidssikring. NORSK Kablingen må forberedes i samsvar med ovenstående forutsetninger og utføres som følger. 1. Benytt alltid en separat kurs utelukkende for klimaanlegget. Koplingen skal utføres i henhold til koplingsskjemaet som finnes på innsiden av kontrolldekselet. 2. Skruen som fester ledningene inne i elektrisk armatur eller brytere har en tendens til å løsne som følge av vibrasjoner. Enheten utsettes for vibrasjoner under transport. Kontroller alle tilkoplinger og forsikre deg om at alle er godt tiltrukket. (Er de løsnet, kan det forårsake overheting i ledningene.) 3. Spesifikasjoner for strømkilden. 4. Kontroller at det er tilstrekkelig elektrisk kapasitet. 5. Påse at tennspenningen ikke overstiger 90 prosent av merkespenningen som fremgår av merkeplaten. 6. Kontroller at ledningstverrsnittet er som angitt i spesifikasjonene for strømkilden. (Merk spesielt relasjonen mellom kabellengde og tverrsnitt.) 7. I et vått eller fuktig miljø skal det alltid monteres en jordfeilbryter. 8. Følgende kan være forårsaket av spenningsfall. Vibrasjoner i magnetiske brytere, noe som vil skade kontaktpunkter, sikringer som går, unormal funksjon for overlast. 9. Muligheten for frakopling fra strømkilden skal inkorporeres i det faste ledningsnettet og kontaktene skal ha et luftgap på minimum 3 mm for hver aktiv (fase) strømleder. Installasjonshåndbok 19

20 Kontrollere dreneringen Kontrollere dreneringen 1. Hell et glass vann i fordamperen. 2. Forsikre deg om at vannet renner gjennom dreneringsslangen i innendørsenheten uten å lekke, og at det renner videre ut av dreneringsutløpet. Kontroller lekkasje Skjøtepunkt for dreneringsslange Dreneringspanne Kontroller lekkasje Dreneringsslange Strekking av drensrør 1. Dreneringsslangen bør peke nedover for enkel flyt. Helling nedover 2. Ikke strekk dreneringsslangen som vist nedenfor. Unngå heving Akkumulert dreneringsvann Luftlomme Enden av dreneringsslangen ligger i vann Mindre enn 50 mm klaring Vannlekkasje Vannlekkasje Bølgelinje Vannlekkasje Grop 20 Klimaanlegg

21 Strekke rørene Bearbeid rørledningen ved å vikle isolasjonsmateriell rundt koplingspunktet på innendørsenheten og sikre det med to typer vinyltape. Ønsker du å kople til en ekstra dreneringsslange, bør enden av dreneringsutløpet legges over bakken. Sikre dreneringsslangen som det passer seg. Dreneringsslange Rør Vinyltape (smal) Vikle med vinyltape (bred) I tilfeller der utendørsenheten er installert lavere enn innendørsenheten skal følgende utføres. 1. Tape rørledning, dreneringsslange og tilkoplingsledning nedenfra og opp. 2. Sikre den tapede rørledningen langs ytterveggen ved bruk av rørklammer eller tilsvarende. Forsegl små åpninger rundt rørledningen med fugemasse (gummitype). Rørklammer Tilkoplingsledning Rørledning Tape Dreneringsslange NORSK Det er nødvendig med en buktning for å hindre vann fra å trenge inn til elektriske komponenter. I tilfeller der utendørsenheten er installert høyere enn innendørsenheten skal følgende utføres. 1. Tape rørledning og tilkoplingsledning nedenfra og opp. 2. Sikre den tapede rørledningen langs ytterveggen. Lag en buktning for å hindre vann fra å trenge inn i rommet. 3. Fest rørledningen til ytterveggen ved bruk av rørklammer eller tilsvarende. Forsegl små åpninger rundt rørledningen med fugemasse (gummitype). Buktning Buktning Installasjonshåndbok 21

22 Utlufting Den gjenværende luften og fuktigheten i kjølesystemet har uønskede effekter, slik som: 1. trykket i systemet øker. 2. strømforbruket øker 3. kjøle- (eller varme)-effekten reduseres. 4. fuktighet i kjølekretsen kan fryse og blokkere kapillarrør. 5. vann kan føre til korrosjon på deler i kjølesystemet. Etter tømming av systemet må det derfor utføres en lekkasjetest på rørledninger mellom innendørs og utendørs enheter. Utlufting med vakuumpumpe 1. Forberedelse Kontroller at begge rørledningene (både på væske- og gass-sidene) mellom innendørs og utendørs enheter er korrekt tilkoplet og at all kabling for testkjøringen er komplett. Fjern ventilhettene både på gass- og væske-sidene på utendørsenheten. Merk at ventilene både på væske- og gass-sidene på utendørsenheten skal være stengt på dette stadiet. 2. Lekkasjetest Bruk trykkslanger og kople manifoldventilen (med manometre) og gassflasken med nitrogen til denne serviceporten. Påse at du benytter en manifoldventil for utluftingen. Hvis en slik ikke er tilgjengelig, må du benytte en stengeventil for dette formålet. Knotten på 3-veis ventilen må alltid holdes stengt. Sett systemet under trykk med nitrogen til maksimum 150 P.S.I.G. og steng flaskeventilen når manometeret viser 150 P.S.I.G. Deretter må du sjekke for lekkasjer ved hjelp av flytende såpe. For å unngå at det skal trenge nitrogen i flytende form inn i kjølesystemet, må toppen av flasken befinne seg høyere enn bunnen når systemet settes under trykk. Til vanlig brukes gassflasken i stående posisjon. 1. Utfør en lekkasjetest på alle skjøter på rørledningen (både innendørs og utendørs) samt serviceventiler både på gass- og væske-sidene. Bobler indikerer lekkasje. Påse at du tørker av Innendørs enhet Manifoldventil såpen med en ren klut Manometer Lo Hi 2. Når systemet er funnet å være uten lekkasjer, avlastes nitrogentrykket ved å løsne tilkoplingen for trykkslangen på nitrogenflasken. Når trykket i systemet er redusert til normalt, koples slangen fra flasken. Trykkslange Gassflaske med nitrogen (stående vertikalt) Utendørs enhet 22 Klimaanlegg

23 Metode med såpevann 1. Fjern ventilhettene fra 2-veis og 3-veis-ventilene. 2. Fjern hetten på serviceporten på 3-veis-ventilen. 3. Påfør såpevann eller et nøytralt, flytende vaskemiddel på koplingsdelene på innendørs- og utendørsenhetene ved hjelp av en myk børste for å se om det er noen lekkasje på koplingspunktene på rørledningen. 4. If bubbles come out, the pipes have leakage Tømme systemet 1. Kople enden av trykkslangen til vakuumpumpen, slik som beskrevet i det foregående for å tømme rørledningen og innendørsenheten. Påse at knotten "Lo" på manometeret er åpen. Deretter kjøres vakuumpumpen. Tiden det tar å tømme vil variere avhengig av lengden på rørledningen og pumpens kapasitet. Følgende tabell viser hvor lang tid tømmingen tar. 3-veis ventil (stengt) 2-veis ventil (stengt) Væske-side Gass-side Hette Innendørs enhet Installasjon Nødvendig tid for tømming ved bruk av vakuumpumpe på 30 gal/time Hvis rørledningen er kortere enn 10 m Hvis rørledningen er lengre enn 10 m 10 min. eller mer 15 min. eller mer 2. Når ønsket vakuum er oppnådd, stenger du knotten på 3-veis ventilen og stopper vakuumpumpen. NORSK Fullføre jobben 1. Bruk en servicenøkkel og drei ventilen på ventilen på væskesiden mot urviserne til ventilen er helt åpen. 2. Drei ventilen på gass-siden mot urviserne til ventilen er helt åpen. 3. Løsne litt på trykkslangen som er tilkoplet serviceporten på gassiden for å redusere trykket, deretter fjernes slangen. 4. Monter den koniske muffen og kappen på serviceporten på gassiden igjen og trekk den koniske muffen godt til ved hjelp av en skiftenøkkel. Dette er svært viktig for å unngå lekkasjer fra systemet. 5. Monter ventilhettene på serviceventilene både på gass- og væske-sidene og trekk dem godt til. Dermed er prosedyren for utlufting med vakuumpumpe fullført. Manometer Åpen Utendørs enhet Manifoldventil Lo 6. Monter rørdekselet igjen på utendørsenheten ved hjelp av skruen. Klimaanlegget er nå klart for testkjøring. Hi Vakuumpumpe Lukket Installasjonshåndbok 23

24 Testkjøring 1. Kontroller at alle rørledninger og elektrisk kabling er korrekt tilkoplet. 2. Kontroller at serviceventilene på gass- og væske-sidene er helt åpne. Klargjøre fjernkontrollen 1. Fjern batteridekselet ved å trekke det i pilens retning. 2. Sett inn nye batterier og påse at batteripolene (+) og ( ) vender korrekt vei. 3. Monter dekselet igjen ved å skyve det tilbake på plass. MERK Bruk to AAA (1,5 volt) batterier. Ikke bruk oppladbare batterier. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen dersom systemet ikke skal benyttes for en lengre periode. Installere filtre Type Premium 1. Trekk ut [allergifilter + trippelfilter] fra de separat pakkede plastposene. 2. Fjern de to nitto-teipene fra filteret. 3. Anbring filteret i filterhuset. 4. Fjern de to nitto-teipene fra plasmafilteret. Allergifilter + trippelfilter Plasmafilter Type Rational 1. Trekk ut trippelfilteret og allergifilteret fra de separat pakkede plastposene. 2. Sett trippelfilteret inn i det venstre filterhuset og før allergifilteret i det høyre filterhuset. 3. Fjern de to nitto-teipene fra plasmafilteret. Trippelfilter Allergifilter Plasmafilter 24 Klimaanlegg

25 Sikre utendørs enhet 1. Forankre utendørsenheten med en godt tiltrukket bolt og mutter (ø10 mm) horisontalt på betong eller et stabilt stativ. 2. Ved installasjon på vegg eller tak, må det tas hensyn til at enheten utsettes for vind og vær og derfor må fundamentplaten forankres forsvarlig med spiker eller wire. 3. Dersom vibrasjon fra enheten overføres til rørledningen, skal enheten sikres med vibrasjonsdempende gummiputer. Bolt Rørledningstilkopling Temperatur luftinntak Evaluere effekten Kjør enheten i 15~20 minutter og kontroller deretter systemets ladning med kjølemedium: 1. Mål trykket på serviceventilen på gassiden. 2. Mål lufttemperaturen ved klimaanleggets luftinntak og luftutblåsing. 3. Forsikre deg om at temperaturforskjellen på luften ved luftinntaket og utblåsingen er mer enn 8 C 4. For referanse; trykket på gassiden under optimale forhold fremgår av tabellen (kjøling). Klimaanlegget er nå klart til bruk. MERK Luftutslipp Kjølemedium Utendørs temperatur Temperatur utblåsing Trykk på gassiden R-410A 35 C (95 F) 8.5~9.5kg/cm 2 G(120~135 P.S.I.G.) Dersom det faktiske trykket er høyere enn angitt i tabellen, er systemet sannsynligvis overbelastet og bør derfor avlastes. Dersom det faktiske trykket er lavere enn angitt i tabellen, er systemet sannsynligvis underbelastet og ladningen bør derfor økes. NORSK PUMPE UT Dette utføres dersom enheten forflyttes eller det utføres service på kjølekretsen. Pumpe ut innebærer å samle opp alt kjølemedium i utendørsenheten uten tap av kjølemedium. Forsikre deg om at du utfører Pump ut-prosedyren i kjølemodus. Pump ut-prosedyre 1. Kople en manifoldslange fra lavtrykksmanometeret til ladningsporten på serviceventilen på gassiden. 2. Åpne serviceventilen på gassiden halvveis og luft ut luften i manifoldslangen ved hjelp av kjølemedium. 3. Steng serviceventilen på væske-siden (steng helt). 4. Slå på enhetens PÅ/AV-bryter og start kjølingen. 5. Steng ventilen på gassiden og slå umiddelbart av enheten når lavtrykksmanometeret viser 1 til 0,5 kg/cm2 G (14,2 til 7,1 P.S.I.G.). Nå er Pump ut-prosedyren fullført og alt kjølemedium er samlet i utendørsenheten. Installasjonshåndbok 25

26 Guide for installasjon ved sjøen 1. Klimaanlegg bør ikke installeres i områder der det produseres korroderende gasser, slik som syre eller alkaliske gasser. 2. Ikke installer produktet der det kan utsettes direkte for havvinder (salte vinder). Det kan forårsake korrosjon i produktet. Korrosjon, spesielt på kondenseren og fordamperribbene, kan forårsake driftsforstyrrelser eller svekket effekt. 3. Installeres utendørsenheten nær sjøen, bør den sikres mot direkte eksponering for havvinder. Hvis ikke, er det nødvendig med ytterligere antirustbehandling av varmeveksleren. Velge plassering (utendørsenhet) 1) Skal utendørsenheten installeres nær sjøen, bør den sikres mot direkte eksponering for havvinder. Installer utendørsenheten i le for havvindenes retning. Havvind Havvind 2) Dersom utendørsenheten må installeres på sjøsiden, må du sette opp en leskjerm slik at enheten ikke utsettes for havvinder. Leskjerm Havvind Leskjermen bør være solid nok (f.eks. betong) for motstå vinden fra sjøen. Høyden og bredden bør utgjøre mer enn 150 % av utendørsenheten. De bør være mer enn 70 cm friområde mellom utendørsenheten og leskjermen slik at det er god ventilasjon. 3) Velg et sted med god drenering. 1. Hvis du ikke kan oppfylle ovenstående retningslinjer når enheten installeres ved sjøen, bes du kontakte LG Electronics vedrørende ytterligere antirustbehandling. 2. Rengjør varmeveksleren periodisk (mer enn én gang årlig) med vann for å fjerne støv- og saltpartikler. 26 Klimaanlegg

27 Rørlengder og høydeforskjeller Rørdimensjon Kapasitet (W) GASS VÆSKE mm inch mm inch Standard lengde (m) Maks. høydeforskjell B (m) Min. lengde A (m) Maks. lengde A (m) Ytterligere kjølemedium (g/m) (etter 12,5 m) 2.5k, 3.5k Ø9.52 3/8 Ø6.35 1/ Innendørs enhet Utendørs enhet A A B Utendørs enhet Innendørs enhet B Kapasitet er basert på standard lengde og maksimal tillatt lengde er basert på pålitelighet. Ytterligere kjølemedium må tilføres etter 12,5 m (det er ikke behov for ytterligere medium inntil 12.5 m basert på pålitelighet) NORSK Installasjonshåndbok 27

28 28 Klimaanlegg

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Før du bruker klimaanlegget, kan du lese denne håndboken nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. INSTALLASJONSMANUAL

Før du bruker klimaanlegget, kan du lese denne håndboken nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. INSTALLASJONSMANUAL Før du bruker klimaanlegget, kan du lese denne håndboken nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. INVERTER SPLIT LUFT- LUFT MODELL INSTALLASJONSMANUAL LES DENNE INSTALLASJON MANUAL: -Vennligst les

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering ---

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering --- Monterings- Montering på 1-2-3 veiledning Hurtigkobling * Pass på at du ikke bøyer rørkretsen for mye. Unngå å bøye mellom de to gule lappene (rørkobling) og helt inne ved rørsveisen (innedelen) Innedel

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise Monterings- og brukermanual for Sidemarkise SP206 SP206 series series Innhold Pakkliste... 2 2Pr Produktbeskrivelse... 3 3Sa Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3Pr Forberedelser... 4 4M Montering... 4 5Us Bruk...

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80 MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Monteringshåndbok for veggmonteringsbrakett til projektor for korte avstander

Monteringshåndbok for veggmonteringsbrakett til projektor for korte avstander Monteringshåndbok for veggmonteringsbrakett til projektor for korte avstander Sikkerhetsinstruksjoner Les alle sikkerhetsinstruksjoner nedenfor før bruk og oppbevar håndboken for senere bruk. Ufullstendig

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer