BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Orkel Rundballepresse GP 1202 ~ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent:. Serienr. : ----=---:-:-::-:-::c=-=-=-, (fra # G..JCNNES MEK. VERKSTED AS N-?320 FANNREM

2 Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren i samarbeid med eieren. Et av de tre skjemaene skal forhandleren sende til produsenten. Uten utfylt og returnert garantskjema gjelder ikke garantien. 2

3 Gratulerer med din nye Orkel Rundballepresse GP 1202! Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke, og er tilpasset norske forhold. Dette er resultat aven kontinuerlig produktutvikling og en grundig kvalitetskontroll før maskina sendes ut. Vi har gjennomført en vurderingsprosess etter bestemmelsene i maskindirektivet (SAMSVARSERKLÆRING), og maskina er dermed CE-MERKET i henhold til dette. Du som eier/bruker må lese denne BRUKSANVISNINGEN MED SIKKERHETSINSTRUKSENE før du starter med pressa. Vi forlanger at du leser nøye igjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og g}ør den daglige servicen til en rutine. Hilsen G.JONNES MEK. VERKSTED AS 08 3

4 INNHOLD Side SAMSVARSERKLÆRING GARANTI INTRODUKSJON TILKOBLING KJØRETEKNIKK TEKNISKE DATA VEDLIKEHOLD SKARLEGGING FORTYPER FEILSØKINGSKJEMA VEDLEGG 1. KOBLINGSSKJEMA (MEKANISK TRABINDING) 2. KRAFTOVERFØRINGSAKSEL, TREKKARMDRAG 3. KRAFTOVERFØRINGSAKSEL, TREKKROKDRAG 4. MONTERINGSANVISNING FOR BALLEBRETT SIKKERHETSINSTRUKS DELEL1STE (SEPARAT INNBINDING) 4

5 G.JONNES MEK. VERKSTED N FANNREM TEL FAX 724BBD~" Orkel SAMSVARSERKLÆRING Vi, Gjønnes Mek. Verksted AS N-7320 Fannrem, erklærer på eget ansvar at følgende produkt(er), ORKEL Rundballepresse GP 1202 serienummer som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: NS-EN (1991), NS-EN (1991) i følge bestemmelsene i MASKINDIREKTIVET - 89/392/EØF Fannrem, Februar 1996,j L_H... ni 1.7 V~ f )JariGjønnes?~inistrerende ~ irektør

6 ( GARANTI ] G.. U:'NNES MEK VERKSTED AS garanterer denne maskina mot fabrikasjonsfeil i en periode på 12 måneder fra leveransedato til brukeren. Garantien begrenser seg til : 1. Verdien på maskinen i h.h.!. utført vedlikehold, bruk og tilstand. 2. Verdien på skadde komponenter. 3. Vurdert arbeidstid fra GMV. 4. Garantireparasjoner over 3 timer skal avtales med GMV. 5. Utfylt garantiskjema må være innsendt til GMV. Bortsett fra dette er ikke GMV under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader som måtte oppstå på grunn av forhold knyttet til maskina. Viktig! Garanti mot normal slitasje og på lager er ikke inkludert i garantien. Bruk av ikke originale deler eller ukyndig bruk av maskina vil føre til bortfall av ovenfor nevnte garanti. Leveranse- og garantiskjema (For Orkel- Kunden) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn OQ adresse Forhand erens navn og adresse o Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. O Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. 6

7 Leveranse- og garantiskjema (For G.JONNES MEK. VERKSTED AS) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse o Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. O Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. Dette skjemaet må returneres GMV in nen 14 dager fra levering i h.h.t. garantibestemmelsene. X Leveranse- og garantiskjema (For Orkel Forhandler) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn OQ adresse Forhandlerens navn OQ adresse o Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. O Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.S. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. 7

8 ( INTRODUKSJON ) Leveringsinstruks Orkel Rundballepresse GP 1202 kan leveres med diverse ekstrautstyr og alternative drag og hjuldimensjoner. Forhandleren må forsikre seg om at kunden har fått levert det riktige utstyret. Maskina er testet ved fabrikken, og sjekkes for ev. mangler og skader hos forhandler. For transport av maskina er det nødvendig og fjerne noen deler. Disse må monteres hos kunden med hjelp fra forhandleren. Maskina må sjekkes for oppståtte transportskader. Etter eventuelle reparasjoner må maskina testes før levering til kunde. Klargjøring 1. Monter draget (se bruksanvisningsvideo). 2. Skru til hjulmuttrene (moment 250Nm). 3. Sjekk lufttrykk i dekkene (se spesifikasjoner). 4. Smør alle punkter i følge smøreskjema. 5. Monter til traktoren og start opp og øk til normalt arbeidsturtall, og forsikre om at ingen unormale lyder eller vibrasjoner oppstår. Husk å sjekke/justere lengden på kraftoverføringsakselen (se fig). 6. Tilslutt hydraulisk matesylinder for nettbinding. Transport Pressa må kun løftes med original løftebom (se bruksanvisningsvideo). Løftepunktet på løftebommen er merket med 1._ t Kjettingskrev må ikke brukes da dette kan skade akslinger og lager. 1 Definisjoner og data N.B. Når bruksanvisningen leses, er høyre og venstre definert som følger: Høyre side - er siden til høyre sett i kjøreretningen. Venstre sic;le - er siden til venstre sett i kjøreretningen. BRUKSOMRADE: RUNDBALLEPRESSA BRUKES KUN pa GRAS, HØY OG HALM! 8

9 Orlt" Rundballepresse GP 1202 er konstruert for å lage rundballer av gras, men kan også presse baller av halm ("innmater") og høy. Ballestørrelsen er 1,2 m x 1,2 m og ballen kan veie opp mot 1100 kg. Kvaliteten på det ferdige foret avhenger av kvaliteten på graset som presses. Gras bør ha tørrstoffinnhold (ts) 25-35% når det presses. Jord innblandet i foret gir et dårligere gjæringsforløp og bør derfor unngås. Les nøye avsnittene: "Skårlegging" og "Fortyper". (TILKOBLING) Trekkdrag Pressa kobles til trepunktsfestet hvis den er utstyrt med "trekkarmdrag", eller til trekkkroken hvis den har "trekkrokdrag". Orlt" GP 1202 kan leveres med to typer drag. Det ene er beregnet koblet til traktorens trekkrok, mens det andre kobles til trepunktfestet (se bruksanvisningsvideo). Hydraulikk Pressekammerets hydraulikk skal kobles til en dobbeltvirkende sentral. OBS: Reine koblinger! Slange med merking "Apne kammer", settes fortrinnsvis i uttaket som gir trykk når spaken står i bakre stilling. Den andre slangen "Lukke kammer", monteres i det andre uttaket og vil få trykk når sparken står i fremre stilling. Unngå å montere sistnevnte der hvor du har flytestilling mellom "trykk" og "nøytral". Etter å ha koblet pressas hydr. slanger til traktoren, kjøres trykket på med forsiktighet. Observer pressas manometer. Hvis trykket stiger til over 100 bar under åpning av kammeret, kan dette bety at hydraulikkslangene er feil tilkoblet eller at gjennomstrømmningen i hydro koblingene (han/hun-delene) er dårlige. Unngå at trykket overstiger 150 bar før feilen utbedres. Feil tilkobling av pressas hydro slanger til traktoren kan forårsake skade på pressas trykkakkumulator eller at den gradvis svekkes. Ved feil, se kapittel "Feilsøking", Hydraulikk. OBS! Dersom det åpenbart er skade i akkumulatoren p.g.a. for stort trykk (over 210 bar - blokkert retur), bortfaller garantien. Hvis pressa er utstyrt med nettbinding, skal også denne være tilkoblet en dobbeltvirkende sentral. "Frammating nett" på spake framover, og "Tilbakeføring nett" på spake bakover. OBS: Påse at frammatersylinderen står i bakre posisjon før pressingen starter. 9

10 Lufting av hydraulikksystemet gjøres ved å åpne og lukke pressekammeret ganger før pressa skal brukes første gangen. Kraftoverføring Monter kraftoverføringsakselen og tilpass riktig lengde (se fig.). Ved bruk av trekkarmdrag, benyttes aksel med enkle kryss. For trekkrokdrag kreves vidvinkel mot traktoren. N.B. Påse at alle sikkerhetsanordninger på akselen er i orden (se også sikkerhetsinstruks). c::: $ I '" min. 500mm.. ' II - 0- min. 25mm, I ~ ) c 10

11 EI. tilførsel Pressa er utstyrt med et kontrollpanel med kabler som kobles direkte på traktorens batteri (12 volt). + ledningen er utstyrt med sikring (8 amp. (nett- binding) eller 16 amp. (tråbinding). Kontrollpanelet monteres i traktorhytta og kabler fra pressa kobles mot respektive farger. Støpselet uten farge kobles på traktorens tilhengerlysuttak. Nettbinding Fell ned trappa, åpne bakdeksel. Sett in nettrullen, fell inn høyre opplagring og sentrer rullen. Sett inn nettet i pressa i henhold til veiledning. Før nettet over rustfriplata og heft dette best mulig til frammaterive. Dersom det oppstår problemer ved første igangkjøring kan nettet føres lengre fram (løft gummiflippen). Lås fast nettrullen til opplagringen på venstre side ved hjelp av sveiva (gummiekspansjon). Bremsen justeres innvendig på bremsarma (hovedjustering) eller utvendig (finjustering). / LØFT GUMMIFLIPP FOR INNLEGG ~ \, '\ )., /" LEDEVEI FOR NETT./' EKSTRA NETT C5 For justering av mengde nett pr. balle, åpne dekselet på høyre side bak og juster føleren for telleskruen. NB. 4 gjenger = 1 omdr. på ballen. Trådbinding Plasser tråd-spolene og tre i tråden som vist på figuren. Skjøt med en enkel "Båtsmann-knopp" slik at den blir best mulig for gjennomløping i systemet. Tråden føres gjennom ringen i nett-kassen, inn i bremsen "B" og med enkel tørn (180 ) over hjulet "A" på utsiden. Derfra videre til røret "E" og ned mellom rullene "C" og "O". St y rerøret "F" skal justeres helt inntil og midt i rullene i høyde slik at tråden legger seg nøyaktig midt mellom trykkrullene. Dra ut ca cm tråd. Når det er gitt startsignal for binding, skalløpehjulet "A" rotere med tråden. Enkel justering av binde-apparat: Friksjonslabben "B" skal være strammet slik at løpehjulet roterer, men ikke unødig stramt slik at trykkrullene får problemer med frammatingen. Trykkrullene "C" og "O" strammes kun så mye at tråden spoles fram ved kjøring av den elektriske aktuatoren. Dette kan prøves før en starter pressearbeidet, og gjerne ved overgang til annen type (fabrikat) tråd. Det anbefales å bruke tråd tilsvarende 400 m/kg. Klemtrykket mot tråden justeres med skruen "E". 11

12 Dersom rundballen ikke drar tauet fram ved starten av høyre halvdel, kan det være for stor stramming på bremsen "8", eller selve rundballen er for løst presset. -, - 7 1~ ( KJ0RETEKNIKK ) Klargjøring Pressekammeret lukkes ved hjelp av betjeningsspaken. Spaken holdes i "lukkestilling" (ca. 1-2 sek.) til manometeret viser et stabilt oljetrykk i hydraulikksystemet. Før spaken til "nøytral"-posisjon. Kammertrykket er nå bestemt. (Ca bar innstilt fra fabrikk). (Manometeret viser normalt bar QlLeI det innstilte trykket når spaken holdes i "Iukke- stilling", men dette stabiliserer seg etter noen sekunder i "nøytral"). Start kraftuttaket forsiktig. OBS! Alle lager og kjeder skal være smurt før oppstart. Fylling av pressa Øk turtallet til minimum 540 O/min. på kraftuttaket. Senk prosessoren til dubdehjulene når bakken. (Hold mest mulig av vekta på dragetltrekkarmene). ADVARSEL: Prosessoren kan kaste stein framover! 12

13 Kjør pressa midt over skåren. Se kapitel "Skårlegging". Kjørehastighet varieres etter grasmengde og forhold. Ved riktig utnyttelse av kapasiteten, skal framdriftshastigheten være stor under oppfylling av kammeret og senkes mot slutten når ballen komprimeres. Høyere oljetrykk i kammersylindrene gir hardere baller. ADVARSEL: Ikke overstig 110 bar! Ved oppnådd balletrykk høres et signal, og de røde lampene på styrepanelet tennes. Stopp framdriften og start bindingen. Binding av ballen NETI-I PLASTBINDING: Start fremføringen av nettet ved å skyve hydraulikkspaken framover. Normalt skal nå den gule lampa starte å blinke. Trekk spaken så raskt som mulig i bakre stilling, og hold den (2-3 sek.) til blinkingen stopper. Sett spaken i "nøytral". Nettet er nå kuttet og kammeret kan åpnes for å slippe ut ballen. Hvis lydsignalet ikke stopper når kammeret er lukket, er materiva ikke helt i bakre stilling. Trekk spaken for nettbinding tilbake tillydsignalet stopper. Dersom den gule lampa ikke starter å blinke, kan årsaken være at ballen ikke har fått tak i nettet. Da må en starte et nytt forsøk med framføring av nettet. TRADBINDING: (koblingsskjema, se vedlegg) Trykk på startbryteren for bindeapparatet, som sitter på styrepanelet. Hold i ca. 2 sekunder. Slipp bryteren. Bindeoperasjonen går automatisk, den gule lampen lyser ikke lenger og signalhjulet roterer. Tettheten på bindingen reguleres med turtallet på traktoren. Lite turtall = stor avstand mellom tauvindingene. Høyt turtall = liten avstand. Når signalhjulet stopper og den gule lampa tennes, er ballen ferdig bundet og kan slippes ut. Apning av kammeret Under bindeoperasjonen rygges pressa noen meter bakover og litt ut fra neste skår før ballen slippes ut. OBS! Påse at ingen personer oppholder seg bak pressa, og vær oppmerksom på at ballen kan rulle utfor bakke. Trekk spaken i bakre stilling og hold den til pressekammeret er helt åpent. Sett spaken i "nøytral". Ballen faller ut av kammeret. Kjør framover mot skåren, og lukk kammeret som under "Klargjøring". Hvis det oppstår problemer under kjøringen, se "Feilsøkingsskjema". 13

14 Arbeidsrutiner Når det er fare for at stein/fjell kan stikke opp av bakken, skal prosessoren løftes under rygging. Det anbefales å holde "konstant" turtall under hele arbeidsprosessen, og ikke stoppe kraftuttaket med balle i kammeret. Dersom kraftuttaket må stoppes med balle i pressa, skal følgende prosedyre for oppstart følges: 1. Apne kammeret litt (ca cm) for å minske kammertrykket. 2. Koble inn kraftuttaket forsiktig med forholdsvis lavt turtall. 3. Sett på kammertrykk og øk turtallet til normalt driftsturtall. For å oppnå maksimal f6rkvalitet anbefales: O at ballene pakkes umiddelbart etter pressing, helst før det har gått 2 timer.. O å bruke 6 lag (2 x 3) plastfilm på første slått (lang lagringstid) og 4 lag (2 x 2 ) på andre slått. O å unngå plassering av ballene for langt fra bygningene på gården. Ellers medfører dette ofte at fugler kommer til og hakker hull på plasten. Ballene kan med fordel settes på enden for å gjøre det vanskeligere å hakke hull. Spennes tråder over ballene, har fuglene vanskeligere for å lande. NB: Det finnes en rekke anvisninger for lagring av rundballer, og spesielt med tanke på avrenning som det er veldig viktig å ta hensyn til. Ta gjerne kontakt med folk i landbruket veiledningstjeneste som har aktuell fagliteratur og gode råd. 14

15 HY DRAULIC GP 1202 DIAGRAM - - <c 1B --_ - / '" / '--.. ~ ~ :-... / "~,,/ ~ C E' A 2.. II,~, 8 i-- 05 o r ~ - -, ', I 0<, Ol 01 '---- ~ P 2 PRESSURE WIIENCWSJNC I P l PRESSURE WIIEN oren/ne ~. da ----P- )8=) ~ ~ PRESSURE WHEN CLOSING gm 3/93 "

16 GP 1202 nettbinding mod. fra : ;::=:::::: ALARJ\,1 BLA 2 RØ DE lys RØD' Traktor kontakt GULT lys BRYTER,.--,-1. 1-" E - BI U A + ~VART 7 SVART + IF... HVIT Kontroll boks GRA' BLA 2 12V + 17 'il RØD SIKR. 8AMP l ::;æ ::;æ Sak dør bryter H.S GUL5 o." o " 22 BRUN S ;:::: ;:::: Nett rive pl ;:::: ;:::: S rk. pos. Plug på press a SVART ~ Sak dør bryter V.S., SVART 2 "vrr RØD' BLA."." 2' 22 BLA 2 '. 2., Nett-rull rotasjon ' BRUN 6 PAOO... n"p,..:t"(l... '--... r...

17 ( TEKNISKE DA TA) Effektbehov Kraftoverføring trekkarmdrag Kraftoverføring trekkrokdrag Omdreiningshastighet mellom 60kW/80hk og 90kW/120hk Aksel m/friksjonskobling og friløp Vidvinkel m/friksjonskobling og fri løp 540 o/min Pressekammer ø 1,2m x 1,2m Antall valser 13 stk. stålvalser Kammertrykk hydraulisk Hydraulikktilslutning 1 stk. dobbelvirkende uttak (+ 1 stk. dobbelvirkende uttak for nettbinding)' Sallevekt Elektrisk tilkobling Tråbindeapparat Nettbindeapparat Elektrisk lysindikator for nettbinding Elektr. lysindikator og lysvarsler for ferdig balle kg 12 volt /8 amp. Elektrisk - 16 amp. sikring Hydraulisk - 1 stk dobbelvirkende uttak Prosessor Invendig bredde [mm] 1450 Antall kniver 18 stk. Antall rader med kniver 3 stk. Motstål med normalavstand til 5-10mm kniver Rotorhastighet v/pto 540 ca o/min Opplagring av rotor 2 stk. UCF CX 10 Kraftoverføringsaksel (trekk- SYPY M/FN NM armdrag) Kraftoverføringsaksel (trekk- SYPY W80.M/FN NM krogdrag) Vinkelgir SYPY 2071 (1 :1,93) Kraftoverf. aksel fra vinkelgir til SYPY 1 OR041 F kileremskiver Kilremskiver forran 250 mm (prosessor) 250 mm (pressekammer) Kileremmer til prosessor SPS 1900 LW Kileremmer'til tappveksel SPS 3170 LW Kileremskive på prosessor 180mm Kileremskive på tappveksel 180mm Tappveksel på pressekammer Utv. 15:1 17

18 Mål og vekt: Høyde [mm] Bredde [mm] Sporvidde min. [mm] Sporvidde max. [mm] Lengde u/drag [mm] Lengde m/drag [mm] Vekt kpl. [kg] Hjul 400 x 15,5 500 x 15, Ekstrautstyr O Nett- / plastbinding O Syreutstyr O Ballebrett O Innmater for tørt får Alternativ O To typer drag: Trekkarmdrag (standard) og trekkrokdrag O Hjuldimensjoner: 400 x 15,5 (standard), 500 x 15,5 og 500 x 22,5. (VEDLIKEHOLD) Justeringer Det skal med jevne mellomrom kontrolleres at justeringene vist på figurene er riktige. Justering av girkasse (se også fig.) - Reimene strammes med strekkfisk nr. 1 Strekkfisk nr. 2 skal løses og gå fritt under strammingen. Etter strammingen skal denne stå i nøytral (ikke trykk og ikke trekk) før kontramuttrene dras til. 18

19 Sliping av slag jern En kan gjerne slipe slagjerna når de står montert på rotoren, men etter noen slipinger er det en fordel å sjekke balansen (sørge for at de er like tunge). Vei opp tre mest mulig like grupper med slagjern, og montere de tyngste jernene nærmest midten av rotoren. Motstål Dette er montert ved hjelp av låshodebolter i sporhull i ramma. Derved kan det enkelt justeres, for å få ønsket kutte-effekt. Løs boltene noe og juster etter slik at klaringen mot slagjernet blir ca. 3-6mm. Det er viktig å få denne avstanden jevn over hele bredden. Dra til boltene skikkelig og prøv med forsiktig kjøring. Motstålet kan enkelt demonteres ved å løsne boltene og skyve hele stålet forover og opp slik at det går fri (nøkkelhull-spalter). Når motstålet skal monteres igjen, må en sørge for godt rengjorte flater slik at det blir et best mulig feste. Ønskes det minimal kutting/splitting må motstålet flyttes lengst mulig fra rotoren eller demonteres helt. Vinterlagring Ved sesongslutt bør pressa ha en skikkelig gjennomgang, såvel vedlikeholdsmessig som teknisk. Dette for å unngå lagringsskader gjennom vinteren, og for at pressa skal være i god stand til neste sesong. Vedlikeholdstiltak 1. Rengjør pressa nøye både utvendig og innvendig. Ved bruk av høytrykkspyler, unngå for mye spyling direkte mot lagrene. 2. Glidebane for pumpe (kjedesmøresystem) bør smøres med fett. 3. Smør alle lager/smørepunkt med fett og sett inn kjedene med olje. Start pressa og la den gå et par minutter så fettet/oljen blir fordelt. Ikke bruk luftpresse for smøring av lager. Dette kan føre til at det presses for mye fett i lagrene, slik at tettningene sprenges. 4. Smør blanke flater inne i kammeret og prosessoren med rusthindrende middel slik at ikke overflaterust dannes. Husk kniven for nettbinding. 5. Kontroller/skift olje i girkassene. 6. Lagringsplassen bør være så tørr som mulig. 7. Bestill eventuelle reservedeler. Før oppstart neste sesong, sjekk/stram belter og skruer. Se også "Klargjøring" i kapitel "Leveringsinstruks". Lindevern Innenfor hvert kulelager finnes et lindevern mot rullene. Fra tid til annen trenger disse rengjøring, spesielt under pressing av fuktig gras. Rengjøring gjøres gjennom utkasteråpning ved siden av lagrene ved hjelp aven skrutrekker. OBS: Rullene må ikke være i drift! Det kan ogs'å brukes høytrykkspyler for rengjøring mens rullene er i drift, men husk alltid å smøre lagrene etter en slik rengjøring. 19

20 Lufttrykk i dekkene Dekktype 400 x 15,5 8 lag 500 x 15,5 8 lag 500 x 22,5 10lag 16,5 x 6,5 6 lag (fronthjul) Bar 1, ,5 1-1,2 4-4,8 Lbs 23,3-27,4 13,7-20,5 13,7-16,4 54,8-65,7 Tiltrekkingsmomenter 10 mm mm mm Nm Hjulskruer Nm 70 Nm (Noe over normal spes. for 8.8) 114 Nm Smøreskjerna Grease Pos nr Objekt Lager for ruller (begge sider) Lager for rotor (begge sider) Lagerhus Kraftoverføringsaksel (liten) Fronthjul Gjenger for justeringm av nettmengde Bolter for drag Kraftoverføringsaksel (Traktor) Intervall Mengde 16 timer 3 pump 8 timer 3 pump 16 timer 5 pump 32 timer 2 pump 16 timer 2 pump 1 timer 2 pump 1 timer 2 pump 8 timer 2 pump ~ Pos.nr Objekt Kjeder (uten "Auto Lub System") Gearkasse Gearkasse Intervall Mengde 3 timer 1 år' 1,9 Itr 1 år' 3,51tr, Skift gearolje etter 30 timers drift, og deretter som smøreskjemaet viser. Oljetyper Girkasse skal fylles med SAE 80/90 olje. Eksempel: Shell - Omala EP Esso - Spartan Mobil - Mobilgear 20

21

22 o ' c ~ Ol < 3 o -Cf) ~ (C:~===::lL ' c: ~ m ::c -z Q m ;ti? w 3 3 " ~ -- --,,,, o,, I A ru ::>, ::> CO 3 Ol?< o o D /..-..,,,,,,, - \"----

23 JUSTERINGER L-- Drivremmer for prosessoren: Drivremmer for pressel<ammer: Pilhøyde* = 10-15mm Juster ved "A" Pilhøyde* = 20-30mm Juster med strekkfiskene 1 og 2, beskrevet i "Vedlikehold" [ Just. av drag Just. av dybdehjul Klaring til K-aksel: min 20cm D Låsebøyle a a a

24 ( SKARLEGGING ) Ballenes form og hardhet avhenger mye av skårens bredde og fasong. I styrefinne I \ \ / / ~ ~,,~~ ;;;;; ;;:;;; ;i IJ: --~~ ~ Dette er den mest ideelle fasongen skåren kan ha. Ved en bredde på 1-1,2 m trengs ingen pendling for å oppnå en balle med jevn form. I tillegg økes kapasiteten fordi foret fordeles på flest mulig kniver. 2. Hvis slåmaskina legger en smal skår, må pendling benyttes. Dette for å få nok material ut i sidene slik at endene på ballen blir faste. Kapasiteten blir ikke fullt utnyttet. 3. Ved store grasmengder vil kapasiteten og snitteefekten avta vesentlig hvis skåren er smal. Påkjenningen blir dessuten stor på rotor og slagjern. / / / 4. Skårlegging med 3-rotors slåmaskin eller med en maskin som har feilinnstilte "vinger", vil lage en skjev skår. Dette resulterer i for lite material på den ene siden og vi får en skjev balle. 25

25 I / / \ \ \ ~~~ 5. For lite gras i midten av skåren og for mye på sidene. Legg merke til styrefinnene i frontdekselet som kan justeres slik at fordelingen til kammeret blir jevn. Dette gjelder alle punkter. ( FORTYPER) GRAS Generelt ved all pressing gjelder punktet "Skårlegging". En sikkelig skår vil ailtid være et godt grunnlag for effektiv pressing, og ikke minst fine baller. Det gir bedre innbinding, og letter den videre håndteringen. Orke/-metoden kjennetegnes ved at fåret gis en kraftig behandling og oppsplitting, som fører til en homogen og kompakt balle som er lett å fåre ut. Nøyaktige forsøk og praktisk erfaring har vist at tørrstoff-innhold på omkring 30-35% er det som gir sikrest og best resultat. Orkelpressa er konstruert for å kjøres også under fuktige forhold. Ved ekstremt fuktige forhold, og ved ikke helt utvokst gras, er det klart en fordel å fortørke noe dersom forholdene tillater det. Spesielt ungt og fuktig Raigras kan være vanskelig å presse. Grasmassen kommer ikke i skikkelig rotasjon i kammeret, og pressa tetter seg til med gras i høstekanalen. Dette kan være vanskelig å oppdage, men en øvet kjører vil høre at prosessoren ikke arbeider riktig. Det er ingen risiko for skade på maskina, men det er nødvendig med opprensking. Dette gjøres ved å stoppe kraftuttaket og åpne frontplata. Bruk aldri høyrive på gras som skal ensileres. Det gir fare for jordinnblanding, reduserer høstekapasiteten og øker fare for blokkering. Se ellers nyttige tips i feilsøkingsskjemaet. HØY Ved pressing av tørt høy, anbefales å justere motstålet lengst mulig fra slagjemene eller demontere det helt. Dette for å minske oppkuttingen av fåret. Vurder gjerne et lavere kammertrykk for oppnå mindre hardhet på ballene. Unngå bruk av høyrive som lager ujevn/klumpete skår eller tvinner skåren til et "reip". Dette vil redusere høstekapasiteten og øke faren for blokkering. HALM Litt fuktig halm (opp til 60-70% ts) kan kjøres med standard presse. Hardheten på ballene blir bestemt ut fra trykket i kammeret, fuktigheten på halmen, og i noen grad kjørehastigheten. Oppkuttingen bestemmes av avstanden mellom motstålet og slagjema. 26

26 Ved ekstremt tørre og vanskelige forhold anbefales et friksjonsbelegg (f.eks. Alfaplast med sand) på rullene nr. 5 og 6 og om nødvendig på flere nedover mot bunnen av kammeret. Det er også viktig å tilpasse trykket i kammeret etter fuktighetsforholdene og etter hvor harde baller som ønskes. Generelt må det benyttes lavere trykk ved tørrere halm (ned mot 50 bar). Hvis pressa brukes ofte under tørre forhold, anbefales montering av innmatervals (ekstrautstyr). Denne hjelper til å føre tørt for og spesielt halm til pressekammeret og reduserer dermed muligheten for blokkeringer. ( FEILSØKINGSKJEMA) Advarsel: Stopp traktormotoren og koble fra kraftoverføringsakselen før arbeid på pressa starter! Problem Arsak Løsning - Tilstopping av materiale i - For lavt turtall på traktor - Øk turtallet prosessoren/kanalen - For stor framdriftshastighet - Senk hastigheten - Rotasjonen på ballen i kammeret - Senk kammertrykket har stoppet (halm) - Rotorturtallet avtar. - Slakke remmer på prosessor - Stram opp remmene - Rotasjonen av ballen stopper - Kammertrykket for stort - Senk kammertrykket (halm) - For glatte ruller - Friksjonsbelegg (Alfa Plast) på ruller - Fortørk materialet - Grønf6r/raps - For vått materiale - For myke baller. - For lavt kammertrykk - Øk trykket (max. 110 bar) - For myke baller ved 110 bar - Stort mottrykk i traktorens hydrau- - Trykket kan økes med forsiktighet likksystem - For tungt til traktoren/ slure- - For høyt kammertrykk - Senk trykket kopling løser ut. - For ujevnt og lavt turtall - Hold jevnt turtall (og gjerne høyere) - Skjeve baller - Kammeret er feiljustert - Skru justeringsskruen på den "løse siden" utover - Feil kjøring i smal skår - Riktig pendling i smal skår - Skjeve skårer - 3-rotor slåmaskin, feiljustert slåmaskin, juster finner - Ballene for myke i begge - For smal skår uten pendling - Bredere skår, eller riktig pendlingog ender juster finner - Kjeder ryker - Feil igangsetting med balle i kam- - Apne kammeret litt og start kraftutmeret taket forsiktig - For høyt kammertrykk - Senk trykket - Byttet til kjeder med for dårlig kvali- - Bruk original kjeder tet - Stein i kammeret - Unngå innblanding av stein i skåren - Mangel på smøring - Følg smørerutiner - For ujevnt og lavt turtall - Hold jevnt turtall (og gjerne høyere) - En eller begge røde lamper - Defekt lyspære - Skift lyspære lyser ikke. - Feil i side bry ter - Kontroller evt. skift bryter - Mangler strømtilførsel - Koble til strømmen 27

27 Hydraulikk Problem Arsak Løsning - Trykket stiger til over 100bar -Hydr. slanger koblet i feil uttak på - Koble riktig under åpning av presse- kam- traktoren meret eller pressekammeret åpner seg ikke. - Retur hydr.slangens koblinger - Bytt ut til han/hun ISO koblinger (han/hun) løse ikke tilstrekkelig ut, som fungerer sammen og forsikre slik at det oppstår innsnevring og deg at koblingene går i lås. mottrykk i koblingene og fører til full blokkering! - Koble riktig eller bytt ut til han/hun - Hydr. kobling (han/hun) ikke i lås, ISO koblinger som fungerer sammen spretter ut (full blokkering). og forsikre deg at koblingene går i lås. - Trykket siger etter in stilling av - Trykkakkumulator ødelagt eller - Skift trykkakkumulator eller tettning i ønsket trykk tettning i trykkreguleringsventil skadet trykkreguleringsventil (05 i skjema). Nettbinding - Nettet mates ikke fram - Nettrull tom - Skift nettrull - Nettet for lite framlagt - Før nettenden helt fram til kniven - Brems på nettrull for stram - Slakk bremsen - Svake tverrtråder i nettet - Skift til sterkere nett - For lite nett på ballen - Føler for telleskrue er for langt ute - Juster lenger inn på skruen - For mye nett på ballen - Føler for telleskrue er for langt inne - Juster lenger ut på skruen - Føler løftes ikke over telle- - Holder for føler er ute av stilling - Holder justeres i avlange spor til skrue føler går over telleskrue - Nettet kuttes ikke - Hydr. spaken står i feil posisjon - Hydr. spaken må stå ireturstilling - Skift kniven, ev. kvess opp - Kniv for sløv - Juster hele knivholderen. Rengjør - Dårlig anlegg for kniv mot nylonlist løftesylinder mlfirkantrør - For lite bremsing av nettet - Stram opp bremsen på nettrull og kontroller at påløpsbremsen fungerer. - Ute spredning til ene siden Skjev balle Se justering "Skjeve Baller" - Nett rundt valsene - For myke nett - Skift til stivere nett - For fuktig gras - Fortørk graset - Skade på rull - Fjern evt. grader Trådbinding Problem Arsak Løsning - Gul lampe lyser ikke - Manglende strømtilførsel - Skru på hovedbryter - Defekt lyspære eller sikring - Skift defekt komponent - Aktuator starter ikke med - Defekt bryter - Skift bryter startknapp - Defekt sikring - Skift sikring - Defekt motor i aktuator - Sjekk strøm til motor evt. skift aktuator - Aktuator stopper ikke - Feil på midtstoppbryter - Skift bryter - Aktuator gått forbi vendebry- - Feil på vendebryter - Skift bryter ter 28

28 Koblings-skjema Orkel presse Mekanisk tråd binding (Uten elektronikkboks) Brun Parkeringsbryter J Gul/Grønn r--o,-.. Fjør r----- Blå...n O I~ Qg Motor Aktuator Hvit Bryter Ve nder \ij CJ Hvit Svart ~ Svart -, Svart I =5 Sikring 8-amp. Blå ~ Svart ~ rwrr O ~ c,;u! {Grønn f\- Brun Svart r.. ~ GuiTGrønn ~~ ~ Blå I Fra Traktor Januar 1995

29 F &- min min.141q 169 I &-~ 21 ~ ~ J2 ~ i'2 'm~ ~ ~ ~ y '//') f--~ ' Z,6 \Sf (Lb': p.-.ln i- r If=f: ~. WARNING! I ---~~ -r r---- lq}----=-- --,\---~- ~---c , Z,6 i 7 i ~ ~ [ri l" '1(;:;: ~ i~ I---- I I ~- C8 I~<>I I ~ 1 I I SECTIONs!j\or THE ASSEnBLY MARKED ~IJI[ HOT SHIELOEO AND MUST BE SHIELOED BY AN INTERACTIVE GUARDJNG SySTEM. BDNOIOLI ~ PAV(SI OECLlNES RESPONSIBILlTY If l PROPER GUAROS ARE NOT F PROVIOEO OR MAJNTAINEO. UPO-TYP( eu(ni[ lir C\.I(NT( f TYP g;m::", GJOENNES -Norvegia- ",:",'" ~ m~~~r. 1 O 5 UPO Ol II"'CC>((N", SOSIIfUJSC[ au. VI$TO. ) TTP[ O( ""'CtUN!: Q[nP\...I.C[ ".. TTP[ or InPl(l'.("" R[PUoCU.. J4 2J L-1186 "''''',,,..,,, "sem [ BOnlnl JJ 2J68J1186 L-l186 OOleIN( JO J FN Nm HOTE, 11l )[1ll R91 1J L.t2J6!'ccop. NINTNO telescop. ær ~~ ~ L-l246!'ccop. NINTNO protezione J51 Spec.x pos.jo. Cod. C.E.O Pa,. Cod. c.o.d. DucrhIon" MOOIFICH( - nooiflcafions - ANQ(RUNC(H - noalfjcaciones F VJ[TAT( L( R!PI1 00UIJOWI WOH AutOltlllAl( TOUT[ R(PIIOOt.C1JOIl Jo()W AUTORIS[i" UT twl(roit( R(PI100llC:IIDIi 1401 P(lOl11111[0 NICIO '(H(MIHel( 'WCA'WI[Ul(LUCLIICD! SlHD UIU:ut.Al:S$1C PAOMIIIOl LA AIPAOOUCCIOH MO AUfOAIZAOA O W

30 ROT07001 min max L- I min.12jd max b----& ----l =11 t:i H T r~ c= il I' & 1 B 32 ~ --or r-r-- I 1 3/8'Z~6 WARNING! SE[TloNS'I'0r THE,SSEMBLY MARKEO LJ.:l,.E "DI SHIELOEO 'NO MUST BE SHIELOEO BY AN INTERACTIVE GUAROING SYS TEM. BONOIOLI L PAVESl OE[LINES RESPONSlBILITY lr PROPER GUAROS 'RE NOT PROVIOEO OR M'INT'lNEO. 1 I:'::r:::: HP lipo- ltp( (1-1'( ell(n' CUSTO"U ""'" 520 OJ50 GJOENNES -NorvBgia- 11P11 Ol ""CDHNA '---jf r i! r 5 npr TTP[ O( ~ """CHIN( InPLEI"EKl' 1I[I"1'\.A(( R(P\.AtU L ru.s04in[nn,[ [I~S(Tn L I ORICI"-'t 3D I 57306U'.. 10'0:0. I Cod. C... d O.,.. cr!-z!on" I ttodifich[ - nooiflcatim~s + At.'O[RUNGEN - nqoificaclo"'es SOSTlIUISr;:( UUUJ/J I Ispec,xpos.30 Illr.0001[NI[ II:EF.C\. IEHT c:us,~. ur. 8U"-: luno( o: 1 3/8'Z~6 rfl :';~01-92T"" Bonini IlL., )[1(l f2:r ~~ Cod. C,LO ~ ROT07001

31 MONTERINGSANVISNING FOR BALLEBRETT. 1. Del 1 og 2 plasseres på hjulakslingen under pressekammeret. 2. Juster til eksakt avstand. slik at del 3 passer. 3. Skru til boltene M 16 x Monter fjærene med åpningen i kroken ned. 5. Trekk del 3 bakover og sett inn boltene M 16 x 100 som hengselbolter. o -= o o o 2. / 1. ~I (]).--- o «l 8,' ~ o o - / ~ Sr "l"j' ~K:o"... -~ce. r('o<u ~.

32 !!\ SIKKERHETSINSTRUKS INNHOLD Side INNLEDNING... 2 DEFINISJONER ALMINNELIG SIKKERHETSINSTRUKS... 3 TIL- OG FRAKOBLING INNSTILLING, JUSTERING VEDLIKEHOLD, RENGJØRING, SERVICE- OG REPARASJON LØFTING ARBEID/BRUK... 6 TRANSPORT PARKERING... 7 AWIKLING... 7 MERKING pa MASKINA BETYDNING AV MERKENE: O,k,' GP 1202 November 1999

33 ( INNLEDNING) Det skjer generelt mange arbeidsbetingede skader som følge av feilbetjening av maskiner og utilstrekkelig instruksjon. Vi har dessverre alt for mange eksempler på dette. Derfor er det svært viktig at en omgås maskiner med den største forsiktighet og respekt. Vi utvikler våre maskiner med hensyntagen til person- og maskinsikkerhet. Vi ønsker å sikre brukeren og alle personer som oppholder seg i arbeidsområdet best mulig, men det krever også en innsats fra brukerens side. Denne maskina kan ikke konstrueres slik at den ubetinget garanterer person- og arbeidssikkerhet. Det kreves at du som bruker av maskina er ytterst oppmerksom på at du betjener maskina korrekt og derved unngår å utsette deg og andre får unødvendig fare. Bruksområde: Rundballepressa brukes kun på gras, høy og halml Bruksanvisningen inklusive sikkerhetsinstruksen må leses før brukeren kobler maskina til traktoren. Bruksanvisningen skal følge maskina til enhver tid, også når den skifter eier. Den skal være et hjelpemiddel for brukeren til å: 1. Forstå hvordan pressa virker. 2. Være i stand til å bruke pressa på en forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår fare for skade på personer eller utstyr. 3. Være i stand til å betjene pressa på en mest mulig effektiv måte. Selv om du har hatt en liknende maskin før, skal du lese bruksanvisningen som tilhører denne spesielle maskina. Brudd på sikkerhetsinstruksene kan medføre død eller alvorlige skaderi ( DEFINISJONER) Rundballepressas advarselmerker og bruksanvisning inkl. sikkerhetsinstruks inneholder en rekke sikkerhetsanmerkninger og -aspekter. Sikkerhetsinstruksene som vi anbefaler, gir bestemte forholdsregler som du og dine kolleger skal følge for å øke personsikkerheten mest mulig. Vi anbefaler at du bruker nødvendig tid til å lese sikkerhetsinstruksene. Det samme gjelder for dine eventuelle ansatte. Eieren av maskina er ansvarlig for å skaffe operatøren de nødvendige opplysninger for bruk og vedlikehold. 2

34 [ ALMINNELIG SIKKERHETSINSTRUKS l I det følgende er det kort angitt de alminnelige forholdsreglene som operatøren bør kjenne. Kobbel alltid kraftoverføringsakselen fra, aktiver traktorens parkeringsbrems og stop traktorens motor, d. v.s. fjern nøkkelen for å forhindre at traktoren starter ved en feiltagelse og les og forstå de relevante kapitler i bruksanvisningen inklusive sikkerhetsinstruks, før du: - vedlikeholder pressa, - rengjør pressa, - demonterer en hvilken som helst del av pressa, - justerer pressa. Blokker alltid hjulene, før du arbeider under maskina. Ikke start traktoren før alle personer er i sikker avstand fra maskina. Følg alltid bruksanvisningen og video ved montering, rengjøring, justering, smøring, reparasjoner og vedlikehold. Unngå at klær, hender eller føtter kommer i kontakt med roterende eller bevegelige deler. Ikke arbeid med løsthengende klær eller hår som kan trekkes inn aven bevegelig maskindel. Stopp traktormotoren før det åpnes skjermer. Sørg alltid for å ha sikkert fottøy på for ikke å falle uheldig. Ikke endre skjermer og ikke arbeid med maskina hvis det mangler skjermdeler. Hold alle deksel og sikkerhetsanordninger i orden. Begrens transporthastigheten til maksimalt 30 km/h, hvis maskina ikke er merket med større tillatt hastighet. Det er forbudt å oppholde seg på maskina eller i dens arbeidsområdet når den er i bruk. Ved montering av kraftoverføringsakselen skal det kontrolleres om traktorens omdreiningstal og -retning tilsvarer maskinas. Du bør anvende hørselsvern hvis støyen fra maskina er generende, inne i traktorhytta. Ikke arbeid med maskina hvis barn er i nærheten. 3

35 Ingen personer skal oppholde seg mellom traktor og pressa under til- og frakobling. Forsøk ikke å fjerne materiale fra pressa mens den arbeider. Forsøk aldri å mate nettet eller tråden manuelt i pressekammeret når pressa går. Under fjerning av materiale fra prosessoren, må traktormotoren stoppes og nøkkelen fjernes. Før oppstart må det forsikres om at maskina er fri for verktøy og andre gjenstander og at alle skjermer er korrekt anbrakt. Utfør ikke servicearbeid eller dra aldri ut slangekoblinger når hydraulikksystemet står under trykk. PERSONER UNDER 16 AR SKAL IKKE KJØRE MASKINAI [ TIL- OG FRAKOBLING) Det må alltid forsikres at ingen personer befinner seg mellom traktor og pressa ved til- og frakobling. Det kan lett oppstå klemmingskader. Dessuten er det viktig at frakobling skjer på jevnt og stabilt underlag slik at maskina ikke ruller og kan skade personer eller utstyr. Det skal kontrolleres at maskina er beregnet for traktorens omdreiningsretning og -turtall. Feil valgt omdreiningsturtall på kraftoverføringsakselen kan over lengre tid skade maskina og i verst fall føre til utkast av prosessordeler. Det må forsikres at kraftoverføringsakselen er montert riktig, d.v.s. at sikringsstiften er i inngrep og kjeden på vernet er fastgjort i begge ender. Kraftoverføringsakselen må ha foreskrevet vern. Hvis vern er ødelagt og derved mister funksjonen å beskytte, må de utskiftes med det samme. Det bør kontrolleres at alle hydraulikkoblinger er tette, rene og at samtlige slanger er ubeskadet før hydraulikksystemet aktiveres. Ikke start traktoren før alle personer er i sikker avstand fra mas kina. Heng opp kraftoverføringsakselen med kjetting etter frakobling slik at kraftoverføringsakselen ikke blir skadet. Ved frakobling av maskina skal det, etter at traktorens motor er stoppet, forsikres at det ikke er trykk i hydraulikkslangene ved å aktivere traktorens hydraulikk- ventiler. 4

36 Hydraulikkolje under trykk kan trenge inn under huden og forårsake alvorlige betennelser. Beskytt alltid hud og øyne mot oljekontakt. Husk å koble fra hydraulikkslangene og ev. el. kabler før traktoren kjøres bort. [ INNSTILLING, JUSTERING l Ved innstilling av maskina må du alltid: - koble fra kraftoverføringsakselen, - stoppe traktormotor og fjerne nøkkelen, - vente til samtlige bevegelige deler på maskina er stanset. Sliping av slag jern Etter noen slipinger må balansen sjekkes. Dårlig balanse kan forårsake store vibrasjoner i prosessorrotor og i værste fall føre til utkast av prosessordeler. Det må sørges for at slagjernene er like tunge. Vei opp tre mest mulig jevn tunge grupper med slagjern, og monter de tyngste jernene nærmest midten av rotoren. Dersom det skal arbeides under hevet forprosessor, må dybdehjulene senkes til nederste posisjon (firkantrør helt ut). Dersom dette ikke er tilstrekkelig for arbeidet, må en i tillegg sikre med egnet støttebukk. Hvis pressa er utstyrt med nettbinding, blir nettet kuttet med en skarp kniv. Under innlegging av nettet og justering av kniven må en være forsiktig. [ VEDLIKEHOLD, RENGJØRING, SERYICE- OG REPARASJON l Det må aldri arbeides på maskina før traktorens motor er stoppet, samtlige bevegelige deler av maskina er stanset, nøkkelen fjernet, parkeringsbremsen aktivert og kraftoverføringsakselen koblet fra. Alt omfattende service- og reparasjonsarbeid må starte med en skikkelig opprensking av forrester og om nødvendig vask. Dette må skje på et egnet sted og uten uvedkommende tilstede. Husk å sikre pressa mot rulling dersom den står på skrått underlag. Den står fritt på fire hjul og kan derfor sette seg i bevegelse. For å lette rengjøringsarbeidet, er det mulig å fjerne forskjellige deksler og vern. Dersom det er nødvendig, kan en kjøre forsiktig med kraft uttaket slik at rullene kommer i ny posisjon, men husk! Vær særdeles forsiktig, og alltid bare en operatørl 5

37 Innenfor hvert kulelager finnes et lindevern mot rullene. Fra tid til annen trenger disse rengjøring, spesielt under pressing av fuktig gras. Rengjøringen gjøres gjennom utkaståpningen ved siden av lagrene ved hjelp aven skrutrekker. Traktormotoren må være stoppet! Hvis det brukes høytrykksspyler kan maskina kjøres ytterst forsiktig slik at rullene dreier seg. Men husk alltid å smøre lagrene etter en slik rengjøring. Dersom pressekammeret åpnes, må en forsikre seg om at maskina er skikkelig festet til traktoren og at leddpunktet på draget er skikkelig låst fast. Husk å lås kuleventilene på sylindrene når det arbeides med åpent pressekammer. Husk å åpne ventilene før hydraulikken aktiveres for å stenge kammeret. Ellers kan det føre til skade på kammeret eller hydraulikksystemet. Ved bruk av vinkelsliper, åpen gassflamme eller sveising, er det spesielt viktig å rengjøre godt på forhånd og utføre arbeidet på et brannsikkert sted. Før en starter med elektrisk sveising, må batterikontakt frakobles (evt. hovedstrømbryter fristilles) eller en kan koble fra maskina. Ved smøring eller vedlikehold bør det aldri arbeide flere enn en person samtidig ved maskina. Det begrenser risikoen for at den ene personen får fingrene klemme som følge av at den andre ved en feiltagelse dreier roterende deler. [LØFTING l All form for løfting av såvel hel presse som tunge deler må kun utføres med godkjent løfteutstyr med tilstrekkelig løftekapasitet. Løftepunktet på løftebommen er merket med [ ARBEID/BRUK l Det må aldri tillates at noen, spesielt ikke barn, oppholder seg nærhet av pressa mens den arbeider. umiddelbar Ved blokkering av prosessor eller prosessorkanal må traktormotoren stoppes, nøkkelen fjernes, parkeringsbremsen aktiveres og ventes til prosessorrotor stanser før det fjernes materiale eller fremmedlegemer. Fjern aldri en blokkering mens maskina er i gang! Det vil være alvorlig fare for å komme i berøring med prosessoren med lemlæstelse eller død til følge. Hvis det oppstår problemer med innmating av nettet eller tråden, må du aldri forsøke å mate nettet eller tråden manuelt inn i pressekammeret når pressa er i gang. 6

38 Det må forsikres at ingen personer oppholder seg bak pressa, når pressekammeret åpnes og ballen slippes ut. Prosessoren kan kaste stein framover. Derfor skal ingen personer oppholde seg i nærområde av traktoren. Prosessoren arbeider med slagjern som går med stor rotasjonshastighet. Ikke beveg foten under prosessoren. [TRANSPORT) Begrens transporthastigheten til maksimalt 30 km/h, hvis maskina ikke er merket med en annen maksimalt tillatt hastighet. Reflekser og belysning skal vedlikeholdes og rengjøres regelmessig. [ PARKERING) Husk å legge klosser under maskinas hjul hvis det er fare for at den kan rulle. Den står fritt på fire hjul og kan derfor sette seg i bevegelse. Husk å koble fra hydraulikkslanger og elektriske ledninger før traktoren kjøres bort. [AWIKLlNG) Pass på hvordan tyngdepunktet av maskina forandrer seg når maskina demonteres. Sørg for at delene som demonteres sikres godt nok. Bruk personlig verneutstyr. Bruk egnet løfteutstyr ved demontering. Følg gjeldende sikkerhetsregler ved sliping, varming og skjæring. Ved sliping, kutting o.l. må en være spesielt oppmerksom på farer p.g.a. skarpe kanter osv. I tillegg ti! dette gjelder generelle sikkerhets- og verneregler for verkstedarbeid. Lever inn materialer (spes. gummi, elektrisk utstyr, olje, plast) for resirkulering. 7

39 (MERKING pa MASKINA l OJ A-i mm P Ola p ah 8

40 o '_0>, STOP

41 BETYDNING AV MERKENE: 1. Start ikke opp arbeidet med pressa før du har lest og forstått bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene. 2. Husk alltid å stoppe traktormotor før du smører, justerer, vedlikeholder eller reparerer maskina. Fjern også tenningsnøkkelen for å forhindre at traktoren startes ved en feiltagelse. 3. Forsikre deg om at det ikke er personer mellom traktor og maskin ved til- og frakobling. Det kan fort oppstå klemskader. 4. La aldri barn oppholde seg i nærheten av maskina under drift. Særlig små barn kan gjøre uforutsigbare ting. 5. Ingen personer skal oppholde seg bak pressa. Når pressekammet åpnes, kan personer støtt eller klemmes mellom pressekammeret og en annen gjenstand. 6. Personer i nærheten av pressa må være oppmerksom og holde avstand når ballen slippes ut av pressekammeret. Når ballen kommer ut, kan den rulle langt, spesielt hvis det er terreng. 7. Bruk sikkerhetslås. Dersom det skal arbeides under åpent pressekammer, må kuleventilene på begge sider være stengt. Husk å åpne ventilene før kjøring. 8. Nettet blir kuttet med en skarp kniv. Vær forsiktig under innlegging av nettet og justering av kniven. 9. Kontroller at kraftoverføringen kjøres med riktig omdreiningstall og -retning. Feilomdreiningstall og/eller -retning kan ødelegge maskina med risiko for personskade til følge. Maskina er beregnet for 540 O/min. 10.lkke beveg foten under prosessor og hold avstand I Prossessoren arbeider med slagjern som går med stor rotasjonshastighet. 11.1ngen personer skal oppholde seg i nærområdet av prosessoren. Prosessoren kan kaste stein framover. 12.Maskinas roterende prosessorslagjern vil, når traktorens kraftoverføring stoppes løpe etter. Vent til prosessorrotor stanser, før det fjernes avskjerminger for inspeksjon, vedlikehold eller fjerning av blokkering. Del vil være en alvorlig fare for å bli fanget av prosessoren med lemlæslelse eller død til følge. 13. Kjeder og tannhjul bak skjermen. Kom ikke i nærheten når maskina går. 10

42 14.Mellom traktor og maskin er den roterende kraftoverføringsakselen (LIVSFARE). Ingen personer må oppholde seg mellom traktor og maskin mens motoren er i gang. Bruk ikke vide klær, skjerf ol. Husk å tilpasse aksellengden til traktor og maskin. 1S.Parkering av maskina må skje på plant underlag og med sikkrede hjul (parkeringsklosser). 11

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 BRUKSANVISNING Snøfres S2420 Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei 25 N - 7320 Fannrem Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 2 GRATULERER MED DIN NYE S2420 SNØFRES! Orkel

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200

BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200 BRUKSANVISNING Rundballepresse GP 1200 GP 1200 Produsent:. G.JONNES MEK. VERKSTED AS N-7320FANNREM Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (# 2205001... # 2205030) Forhandlerens

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer