+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N FANNREM Serienr.: (fra # )

2 Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren i samarbeid med eieren. Et av de tre skjemaene skal forhandleren sende til produsenten. Uten utfylt og returnert garantiskjema gjelder ikke garantien.

3 Gratulerer med din nye Orkel Rundballepresse GP 1250! Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke, og er tilpasset norske forhold. Dette er resultat av en kontinuerlig produktutvikling og en grundig kvalitetskontroll før maskina sendes ut. Vi har gjennomført en vurderingsprosess etter bestemmelsene i maskindirektivet (SAMSVARSERKLÆRING), og maskina er dermed CE- MERKET i henhold til dette. Du som eier/bruker må lese denne BRUKSANVISNINGEN MED SIKKERHETS- INSTRUKSENE før du starter med pressa. Vi forlanger at du leser nøye igjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjør den daglige servicen til en rutine. Hilsen GJÖNNES MEK. VERKSTED AS 06

4 INNHOLD GARANTI 6 TRANSPORT 9 Definisjoner 9 BRUKSOMRÅDE 9 KLARGJØRING OG TILKOBLING 9 Drag 9 Hjul 9 Hydraulikk 10 Kraftoverføring 10 Elektrisk tilførsel 11 NETTBINDING 11 Montering av nettrull (se figur 5) 11 Justering av nettbrems 12 Justering av mengde nett pr. balle 12 Justering av kniven 12 Pressekammer 12 OPPSTART/INNKJØRING 13 Glidelager 13 KNIVSYSTEM 13 Omstilling fra Ekstra kutting til Normal kutting 13 Omstilling fra Normal kutting til Ekstra kutting 13 Kjøring med kuttesystem. 14 Demontering og utskifting av kniver 14 PICK-UP 15 Justering av pick-up hjul 15 Justering av pick-up avlasting 15 Skjærbolt for pick-up 15 Justering av pick-up ledeskjerm 15 KJØRETEKNIKK 16

5 Kammertrykk 16 Kjøring 16 Fylling av pressa 16 Binding av ballen 17 Åpning av pressekammer 17 Arbeidsrutiner 17 For å oppnå maksimal fôrkvalitet anbefales: 18 VEDLIKEHOLD 19 Daglig/regelmessig vedlikehold før bruk 19 Smøring av lagrene 19 Kjeder 20 Demontering av tannhjul/ruller og skifte av rull. 20 Verktøykasse 20 Vinterlagring 21 TEKNISKE DATA 21 Ekstrautstyr 21 Lufttrykk i dekkene 21 Tiltrekkingsmomenter 21 FEILSØKINGSSKJEMA 22 Generell feilsøking 22 Feilsøking nettbinding 22 ELEKTROSKJEMA 223

6 Orkel GJÖNNES MEK. VERKSTED AS SAMSVARSERKLÆRING Vi, GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N Fannrem erklærer på eget ansvar at følgende produkt(er), Rundballepresse Orkel GP 1250 serienummer... som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: NS-EN (1991), NS-EN (1991) i følge bestemmelsene i MASKINDIREKTIVET - 89/392/EØF. Fannrem, Februar 1997 GARANTI

7 GJÖNNES MEK VERKSTED AS garanterer denne maskina mot fabrikasjonsfeil i en periode på 12 måneder fra leveransedato til brukeren. Garantien begrenser seg til: 1. Verdien på maskinen i h.h.t. utført vedlikehold, bruk og tilstand. 2. Verdien på skadde komponenter. 3. Vurdert arbeidstid fra GMV. 4. Garantireparasjoner over 3 timer skal avtales med GMV. 5. Utfylt garantiskjema må være innsendt til GMV. Bortsett fra dette er ikke GMV under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader/skader på 3. part som måtte oppstå på grunn av forhold knyttet til maskina. Viktig! Garanti mot normal slitasje og lager er ikke inkludert i garantien. Bruk av ikke originale deler eller, bruk og mangelfullt vedlikehold av maskina vil føre til bortfall eller reduksjon av ovenfor nevnte garanti. På maskiner med fabrikkmontert helautomatisk lagersmøring gis 2 års (max baller) garanti fra leveransedato på alle glidelager (fôringer) for ruller, basert på følgende: 1. Brudd regnes dersom godstykkelsen på glidelager (fôringen) blir mindre enn 0,2mm. 2. Arbeidstid ved utskiftingen godkjennes ikke. 3. Garantien betinger regelmessig inspeksjon og vedlikehold i henhold til bruksanvisningen. Leveranse- og garantiskjema (For Orkel - Kunden) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. Leveranse- og garantiskjema (For GJÖNN GJÖNNES MEK. VERKSTED AS) Model/type Serienummer Leveransedato

8 Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. Dette skjemaet må returneres GMV innen 14 dager fra levering i h.h.t. garantibestemmelsene. Leveranse- og garantiskjema (For Orkel - Forhandler) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker.

9 P_030 TRANSPORT Ι Pressa må kun løftes på merkede punkter. og pos. 2 er beregnet for justerbart støttehjul (ekstrautstyr). pos. 2 Kjettingskrev må kun brukes dersom en har tilstrekkelig løftehøyde og -kapasitet på løfteutstyret. Korte stropper med flat vinkel kan skade pressa. Husk alltid sertifiserte løftekjettinger/stropper med tilstrekkelig kapasitet. Definisjoner +Når bruksanvisningen leses, er høyre og venstre definert som følger: Høyre side - er siden til høyre sett i kjøreretningen. Venstre side - er siden til venstre sett i kjøreretningen. BRUKSOMRÅDE Rundballepressa brukes kun på gras, høy og halm! Orkel Rundballepresse GP 1250 er en allround presse som kan lage rundballer av gras, høy og halm. Ballestørrelsen er 1,2 m x 1,2 m og ballen kan veie opp mot 1000 kg. Monter pressa til traktorens krok og sjekk at den har et skikkelig lås. Husk å sjekke/tilpasse lengden på kraftoverføringsakselen (se figur 3). Start opp og øk til normalt arbeidsturtall, og forsikre om at ingen unormale lyder eller vibrasjoner oppstår. Hjul pos. 1 Figur 1 Monter hjulnavene som vist i figur 2. Det brukes totalt 6 stk. bolter. Avstandsrør benyttes for tilpassing av forskjellige hjuldimmensjoner. For dim. 400 x 15,5 monteres navene i laveste posisjon og med rørhylsene på innsiden. For hjuldim. 500 x 15,5 benyttes samme høyde men med avstandsrørene mellom rammeplate og navbrakett. For hjuldim. 500 x 22,5 benyttes øvre stilling og med avstandsrør imellom. 19 x17 hjul settes i midtre stilling og med avstandsrør imellom. Kvaliteten på det ferdige fôret avhenger av kvaliteten på graset som presses. Gras bør ha tørrstoffinnhold (ts) 25-35% når det presses. Jord innblandet i fôret gir et dårligere gjæringsforløp og bør derfor unngås. Se justering av pick-up. 400 x 15,5 500 x 15,5 KLARGJØRING OG TILKOBLING Drag Monter draget (pos.1 eller pos. 2 i figur 1) slik det passer for aktuell traktor. Pos. 2 er aktuelt ved høytsittende trekkpunkt ( EU-verson ) over PTOtappen. Pressa kobles til kroken. Sjekk alltid at denne har skikkelig lås, og at alle sikkerhetsdetaljer er i orden. Normalt leveres pressene med riktig standard dragpos. i h. t. bestilling. Pos. 1 har fast støttefot 500 x 22,5 19 x 17 Figur 2 Ved montering av braketter for ballebrett plasseres disse på innsiden og med hakk (utsparing for tverrbjelke) imot denne. Dersom hjulnavet står i midterste eller høyeste posisjon må ekstra korte bolter monteres i nederste hull for avstivning. (Tiltrekkingsmoment for slike 20mm bolter er 325Nm.)

10 Dra til hjulmuttrene (moment 250 Nm). Sjekk lufttrykk i dekkene (se spesifikasjoner). Hydraulikk Pressas hydraulikkslanger kan kobles til dobbeltvirkende eller enkeltvirkende ventiler. +Reine koblinger! Slange med merking "Kammer", settes fortrinnsvis i uttaket som gir trykk når spaken står i bakre stilling dersom den kobles til dobbeltvirkende sentral. Slange for pick-up løft monteres på tilsvarende måte. Slange for inn-/utkobling av knivbjelke kobles også på tilsvarende måte dersom en har tilstrekkelig antall uavhengige ventiler. I tilfeller hvor en har kun to uavhengige ventiler til rådighet, kan ev. betjening av knivbjelke utføres på forhånd til ønsket posisjon og låses av med stengeventil på pressas venstre side. Alternative tilkoblingsmuligheter Pick-up krever flytestilling! Kraftoverføring Spesiell bruksanvisning for kraftoverføringsakselen følger festet til akselen ved nylevering. Denne gir en ekstra informasjon vedr. denne og må følges. A Monter kraftoverføringsakselen og tilpass riktig lengde (se figur 3). B Orkel Orkel Orkel Orkel Alt. 1 (traktorhydraulikk med enten åpen eller lukket senter) A 1 2 B Orkel Orkel Orkel Orkel Alt. 2 (traktorhydraulikk med åpent senter) A 1 2 figur 3 B Ι Påse at alle sikkerhetsanordninger, deksler og vern er i orden (se også sikkerhetsinstruks!). Orkel Orkel Orkel Orkel

11 Elektrisk tilførsel Koble el. tilførsel med tilstrekkelig strømkapasitet, (min. 40 amp. sikring) for drift av nettbinding. Egen hovedtilførsel fra batteriet følger pressa. Påse at (-) og (+) tilkobles riktig! NETTBINDING Montering av nettrull (se figur 5) Pressa er utstyrt med et kontrollpanel (figur 4) for varsel om ferdigpresset balle, antall baller og betjening av nettsystemet. C A B D ON OFF A figur Knives out - Kniver ut Additives - Ensileringsvæske Unlocked - Åpen Full - Full Chamber - Kammer Net - Nett Total - Total antall baller Serie - Nullstillbar balleteller Main switch - Hovedbryter Plug in - Kontakt for kabel figur 4 I tillegg er betjeningen og det elektriske anlegget på pressa forberedt for betjening av tilsetting av ensileringsvæske. Kontrollpanelet monteres under bruk på bekvem og hensiktsmessig plass i traktorhytta (borrelås) på vindu. Koble til multikontakt for betjening av pressa, samt hovedkabel for strømtilførsel. Påse at kabler ikke blir utsatt for skade. Når pressa frakobles, må kontrollboksen oppbevares på en tørr plass (innendørs). Det er videre en god regel å alltid holde kontaktene tørre og rene (ledningene kan legges inn under deksel i nettkassen). B Åpne deksel for nettkasse. Sett in nettrullen (A) på akselen ved hjelp av opplagringsklosser (Nylon) på hver side. Vend nettrullen slik at nettet rulles ut på undersiden og dra nettet bakover til kniven. Påse at nettrullen plasseres mest mulig sentrisk i nettkassen. Legg rullen med aksel i det vertikale sporet på hver side og lås den fast til opplagringen på venstre og høyre side ved hjelp av klemmhakene (B). En ekstra nettrull (C) kan monteres på separat aksel og låses fast i bakkant av nettkassen, klar til bruk senere. Løft kniven ved hjelp av løftearma på venstre side og legg denne i øvre stilling over telleskruen (figur 6). Ι OBS! Husk at nettsystemets motor kan starte utilsiktet dersom hovedtilførselen ikke er kuttet. Derfor må hovedkabelen alltid kobles fra når det arbeides på eller ved nettsystemet. Husk å slå av hovedstrømmen til styretablået (bryter A ) slik at smøresystemet ikke blir stående og arbeide når traktoren står parkert. figur 6 Dra enden på nettet (D) forsiktig fram slik at det bare så vidt klemmes fast under og like foran selve kniven. Dra nettet mest mulig ut mot sidene og se til at det fester seg på framføringstagene til materiva. Senk kniven forsiktig på plass ved hjelp av den samme løftearma på venste side.

12 Justering av nettbrems Bremsen justeres utvendig (venstre side) på bremsakslingen ved lageret ved hjelp av låsemutter NV 24mm. Dette strammer/slakker trykket på bremseskiva som ligger på innsiden av veggen (figur 7). NB: For stram justering kan føre til slitasje på gummivalse. Justering av mengde nett pr. balle For justering av mengde nett pr. balle, åpne dekselet på venstre side foran og juster føleren (figur 9) for telleskruen (6 gjenger = 1 lag på ballen). 6 = 1 X figur 7 Ι Under justering av nettbremsen; husk alltid å koble fra elektrisk hovedtilførsel og styrekabelen for betjening av nettsystemet. Dersom det oppstår problemer enten ved kutting av nett eller at spredningen ikke blir tilfredsstillende, bør en kontollère nettbremsingen. Trè nettet som anvist, fell ned låsehakene for nettrullen, og løft kniven i øvre stilling. Pass fingrene! Åpne kammeret og lås av med sikkerhetsrørene på sylindrene. Nå kan du foreta en kontroll, evt. justering av nettbremsen. Dra ut nett og slå en knute for feste av fjær (se figur 8) kg. Justering av kniven Det er viktig at kniven får et godt anlegg mot underlaget. Dette kan justeres på begge sider ved hjelp av to M 10 bolter i spor slik at hele anlegget kan flyttes. Bruk gjerne papir for å sjekke at anlegget og kniven får god kontakt i hele bredden. Ι Alt arbeid med kniven må utføres med største forsiktighet og benytt alltid gode vernehansker. Husk alltid å koble fra hovedtilførselen og styrekabelen for betjening av nettsystemet. Pressekammer figur 9 Pressa er normalt levert med kammertrykkgrunninnstilling med fjæra i posisjon 3 fra toppen (Fig. 10). Hvis det ønskes høyere eller lavere kammertrykk se kapitel Justering av kammertrykk. figur 8 figur 10

13 OPPSTART/INNKJØRING (Gjelder kun presser uten automatisk smøresystem for lager) Før oppstart av pressa må en forsikre seg om at den er grunnsmurt i henhold til smøreskjema. Glidelager Det er spesielt viktig de første driftstimer (under de første 200 ballene) å smøre lagrene litt hyppigere. Vi anbefaler max. 2-3 driftstimer mellom hver smøring. Glidelagerpassninger er trangest i starten, dette kan gi noe høyere temperatur. Dette må derfor sjekkes, og høyere temperatur i lageret krever hyppigere smøring. Ι Under kontroll og smøring av lager må traktormotor stoppes! Omstilling fra Ekstra kutting til Normal kutting Kjør knivene hydraulisk ned og stopp motoren. Skru ut avlåsingsskruen M10 (a) på både høyre og venstre side (fig. 12). Løs festeskruene på begge sider M10 (b). Kjør knivene opp (avlast hydraulikktrykk) og stopp motoren igjen. Sett i boltene (a) på begge sider i den laveste posisjonen (d). Dra til både låsebolt og klemmbolt på begge sider. Omstilling fra Normal kutting til Ekstra kutting Kjør knivene hydraulisk ned og stopp motoren. Skru ut avlåsingsskruen M10 (a) på både høyre og venstre side (fig. 12). KNIVSYSTEM Materialet kuttes før det entrer pressekammeret. Kutting og pressing foregår i en kontinuerlig prosess. Pick-upen (17) plukker opp materialet og bringer det bakover til innmatingsrotoren (18). Denne rotoren presser materialet forbi knivsystemet (19) før det går inn i pressekammeret (fig.11). Knivsystemet betjenes hydraulisk. figur 12 Løs festeskruene på begge sider M10 (b). Kjør knivene opp, avlast hydrauliktrykk og stopp motoren igjen. Sett i boltene (a) på begge sider i den øverste posisjonen (e). Dra til både låsebolt og klemmbolt på begge sider. figur 11 + For å forhindre blokkering grunnet mye materiale i strengen, anbefales å frigjøre knivene en kort stund slik at materialet lettere kan passere. Når alle 14 knivene er innkoblet vil materialet kuttes i seksjoner på 74 mm lengde. Hvis et fremmedlegeme kommer inn i knivsystemet viker hver kniv og stiller seg etterpå tilbake til kutteposisjon (figur 13). Alle kniver kan plukkes ut hver for seg (se montering/demontering av kniver). For å gjøre dette, dra bakre kant av kniven til den kommer fri fra akslingen, og løft den deretter ut fra framre festepunkt (figur 15). Spaken merket 1 på fig. 14 må stå vridd 90º rett nedover i forhold til ramma for pick-up for å gi fri åpning for kniven. Knivene kan stilles i to forskjellige posisjoner: Normal kutting og Ektra kutting.

14 Kjøring med kuttesystem. figur 13 Ved forhold hvor materialet er tørt og lett brytes i stykker (tørr, svak halm) er det smart å kjøre knivene ut fra snitteposisjon en kort stund før ballen er ferdig presset, slik at det ytterste laget på ballen ikke blir snittet. Dette minsker risikoen for spill fra ballen. Dersom det skulle oppstå blokkering i snitteaggregatet, kan dette frigjøres ved også å frigjøre knivene for bedre gjennomgang av materialet til snitteaggregatet er rent igjen. figur Ta tak i den utstående enden av kniven i bakkant og ta den ut (fig. 15). Demontering og utskifting av kniver Fare! Ι Alt arbeid med kutte-systemet må kun skje når traktormotoren er stoppet og maskinas kraftoverføringsaksel er framontert! Alt arbeid i området ved knivene må utføres med største forsiktighet og benytt alltid gode vernehansker. Før aldri hendene inn i området hvor kuttingen skjer. 1. Senk knivene ned ved å kjøre hydraulikken for knivbjelken. 2. Åpne og lås av bakdøra til pressekammeret ved hjelp av hydraulikken og ekstra sikkerhetslås (figur 19) (skyv røret på sylindrene opp). 3. Stopp motoren og lås parkeringsbremsen. 4. Vri ned håndtaket som fester knivene merket 1 (fig. 14) slik at det står i 90 o vinkel til sideplaten for pick-up-delen. 6. Slip knivene ved hjelp av egnet slipeverktøy. Fare! Ι Fare for skade! figur Knivene kan kun slipes når de er demontert fra snitteverket. 8. Sett knivene tilbake i sporet med åpningen inn over akslingen. 9. Vri festehåndtaket tilbake for å sikre knivene. 10. Sett knivene i kutteposisjon ved å aktivere hydraulikken for disse. Fare! Ι Ved alt arbeid på snitteverket og knivene må det benyttes skikkelige vernehansker. Hold hendene fra farlig område ved de skarpe knivene. + Hold alltid knivene skarpe for å redusere effektforbruket! Dette også for å oppnå optimal snitting.

15 figur 17 PICK-UP Justering av pick-up hjul Avstanden mellom pick-up-fingrene og bakken justeres ved hjelp av 6 hull på hjullenkstaget (2). Pick-up-fingerspissene skal ikke berøre bakken (figur 16). Ved hjelp av 2 hull (3) kan denne avstanden halveres. M8 x (tannhjulsflensen). Det er nødvendig å demontere dekslet for å komme til. Justering av pick-up ledeskjerm Ledeskjermhøyden kan justeres ved hjelp av kjettingenes (4) lenker. Ved hjelp av dette kan en optimal innstilling tilpasses til det eksisterende materialet. figur 16 Justering av pick-up avlasting Bakketrykk (se figur 17) av pick-up hjulene kan justeres ved hjelp av avlastingsfjæra (5) som er plassert over hydraulikksylindrene. Skyvelåset (6) plasseres på en av de tre mulige spor. Normalstilling = midterste spor. For å omplassere skyvelåset må pick-upen løftes. Hvis pick-upen hopper på ujevnt terreng må avlastingen reduseres. Myke grunnforhold = mer avlasting Harde grunnforhold = mindre avlasting Skjærbolt for pick-up På høyre side av pick-up er det satt i en skjærbolt

16 KJØRETEKNIKK + Orkel GP 1250 er utstyrt med glidelager, som krever spesielt hyppig smøreintervall. Følg derfor vedlikeholdsinstruksene for smøring nøye, spesielt presser uten automatisk lagersmøring! Kjøring Hensiktsmessig kjøring vil gi en bedre fylling av hele pressekammerets bredde og dermed finere og hardere baller. Dersom skårene er smale, fylles kammerbredden opp ved å pendle fra side til side i seksjoner à m, men ikke S - mønster (fig. 19). Alle lager og kjeder skal være smurt før oppstart. Kammertrykk Pressekammeret lukkes ved hjelp av betjeningsspaken. Oljetrykket må alltid få tid til å gå helt ned mot null, oljen må presses helt ut av sylindrene slik at låsemekanismen går skikkelig i lås. Innstilling av ønsket kammertrykk og dermed balletetthet gjøres ved hjelp av hullstag på hver side av pressa, på innsiden av hjulet (se fig. 18). Dette må instilles etter forholdene og ønsket ballevekter. A MAX TRYKK MIN. TRYKK 1-3 MM figur 19 figur 18 Husk alltid at tunge baller krever mere krefter fra traktoren og sliter hardere på pressas vitale deler. Det er innmontert overbelastningssikring i kraftoverføringsakselen. Sjekk at det alltid er avstand mellom låsehake og rull på hver side i henhold til fig. 18.Dra ut dødgangen i punktet A ved justering av fjærfestet. Dersom det er veldig luftige og høye skårer, kan det oppstå opphopning av materiale ved draget. Det kan i slike tilfeller være nødvendig å lage en ledeplate på undersiden og i forkant av draget. Fylling av pressa Styretablået skal vise at pressekammeret er helt lukket, ved at de røde lampene er slukket. Start kraftuttaket forsiktig! Øk turtallet til 540 o/min. Senk pick-upen til dybdehjulene når bakken. Ønsket posisjon kan enkelt justeres ved hjelp av regulerbare stag på hver side (se justering av pick-up hjul). Hovedregelen er alltid høyest mulig for å oppnå tilfredsstillende plukking av materiale. Fuktige forhold og kort materiale krever lavere posisjon.

17 Kjør pressa midt over skåren. For å oppnå maksimal fylling i kammeret ved smal skår, er det en fordel å pendle noe fra side til side. Se figur 19. Kryssing av skår eller fylling inn i pickup helt ved yttersidene bør unngås, fordi dette lett kan føre til blokkering av denne. Kjørehastighet varieres etter grasmengde og forhold. Ved riktig utnyttelse av kapasiteten, skal framdriftshastigheten være stor under oppfylling av kammeret og senkes mot slutten når ballen komprimeres. Ved oppnådd balletrykk høres et signal, og en rød lampe på styrepanelet tennes. Stopp framdriften og start bindingen. Binding av ballen Start fremføringen av nettet ved å trykke inn bryteren merket Nett og holde den inne i ca. ett sekund. Nettsystemets motor stopper automatisk etter avsluttet syklus. Kutting skjer også automatisk når innstilt nettlengde er oppnådd. Kammeret kan åpnes ved hjelp av hydraulikkspaken for kammer for å slippe ut ballen. Dersom pressa ikke er utstyrt med ballebrett, er det en fordel å rygge noen meter tilbake, før ballen slippes ut. Nå skal balletelleren vise at pressekammeret er helt på topp, og telle en ny balle. Det vil også registreres en balle til på total-telleren. Senk kammeret helt ned og vent til dette er helt i lås når den røde lampa for Chamber, unlocked har sluknet. Nå kan pressingen fortsette. + Hvis det oppstår problemer under kjøringen, se Feilsøkingsskjema. Åpning av pressekammer Det kan være nødvendig å foreta service eller inspeksjon under åpnet pressekammer. Dette er forbundet med stor risiko, og derfor må kammeret sikres på en skikkelig måte. Dette gøres ved å åpne kammeret til full åpning, og lås av begge sylindrene ved hjelp av skyverør som vist på figur 20. Arbeidsrutiner figur 20 Når det er fare for at stein/fjell kan stikke opp av bakken, skal pick-up løftes opp for å unngå skade. Det anbefales å holde konstant turtall under hele arbeidsprosessen, og ikke stoppe kraftuttaket med balle i kammeret. Dersom kraftuttaket må stoppes med balle i pressa, skal følgende prosedyre før oppstart følges: Fare! Ι Alt arbeid med knivsystemet må kun skje når traktormotoren er stoppet og maskinas rotasjon er helt stanset. Sjekk alle kraftoverføringskomponenter, sikkerhetskobling/skjærstift, kjeder og strammere før du forsøker ny oppstart. Sjekk at ingen fremmedlegemer sitter fast i pick-up eller innmaterområdet. Før rengjøring for ev. fremmedlegemer eller tilstoppet materiale i innmatingsomådet (pickup/innmating/snitteenhet), må knivbjelken (se Knivsystem ) slippes ned. Dette for å lette materialgjennomstrømningen. Koble inn kraftuttaket forsiktig med forholdsvis lavt turtall.

18 Øke kraftuttakshastigheten forsiktig til riktig turtall. Dersom blokkeringen er for kraftig/hard, bruk reverseringsnøkkel (finnes på innsiden av høyre side dør, figur 21) på gearkassen s utgående aksel, etter att traktoren er stoppet og kraftoverføringsakslingen er fjernet. NB! start aldri opp traktorens kraftuttak med nøkkelen påmontert! Se også sikkerhetsinstruks. figur 21 For å oppnå maksimal fôrkvalitet anbefales: At ballene pakkes umiddelbart etter pressing, helst før det har gått 2 timer. Bruk 6 lag (2 x 3) plastfilm på første slått (lang lagringstid) og 4 lag (2 x 2) på andre slått. Unngå plassering av ballene for langt fra bygningene på gården. Ellers medfører dette ofte at fugler kommer til og hakker hull på plasten. Ballene kan med fordel settes på enden for å gjøre det vanskeligere å hakke hull. Spennes tråder over ballene, har fuglene vanskeligere for å komme til å gjøre skade. + Det finnes en rekke anvisninger for lagring av rundballer, spesielt med tanke på avrenning som det er veldig viktig å ta hensyn til. Ta gjerne kontakt med folk i landbrukets veiledningstjeneste som har aktuell faglitteratur og gode råd for å sikre en best mulig lagring av rundballene. Det er spesielt viktig å ta tilstrekkelig miljøhensyn. Ved utfôring er det viktig å ta vare på all plast og nett/tråd for resirkulering.

19 VEDLIKEHOLD Daglig/regelmessig vedlikehold før bruk Gjennomfør den anbefalte smøring i h. h. til instruks! Kontroller/skift olje, 30 timer + årlig (ca. 1,7 liter) i gearkassen (SAE 80/90). Eksempel: Shell - Omala Esso - Spartan Mobil - Mobilgear Kontroller olje (kjedeolje) i automatisk kjedesmøresystemet.(kun presser uten helautomatisk kjede/lager smøring. BEKA- MAX.) Kontroller generelt alle boltforbindelser, spes. hjul- og dragbolter (se tiltrekkingsmomenter ) Slip sløve kniver for å oppnå maksimal kutteeffekt og minske effektbehov (se kapittel knivsystem). Kontroller dekklufttrykk. Kontroller lysanlegget og alle elektriske funksjoner. Kontroller det hydrauliske systemet/funksjoner. Kontroller stramming av kjeder. (Ved intervall på ca baller eller ved feil eller mangelfull smøring): Kontroller slakke på glidelager til rullene. Dette kan gjøres ved å sette brytejern eller dekkspake mellom to ruller for å sjekke slakken.for å lette kontrollen bør kjedene slakkes. Dersom slakken oppleves urimelig stor, bør lageret demonteres for inspeksjon. Fôringen har en veggtykkelse på 2mm. Smøring av lagrene (Kun presser uten helautomatisk lagersmøring. BEKA-MAX.) Ι Under kontroll og smøring av lager må traktormotor stoppes! Som tidligere omtalt er denne pressa utstyrt med glidelager på alle ruller. Disse krever regelmessig og tilstrekkelig smøring (Molygrease). Molygrease må kun benyttes ved manuell smøring av glidelager. Ved verktøykassen (foran, høyre side), finnes påklistret et smøreskjema for fett (se figur 22) På pressa finnes forskjellige merker Eksempeler: Symbol A betyr 4 slag og 4 timer smøreintervall. Symbol C betyr 4 slag og 8 timer smøreintervall. Slike merker beskriver smørerutinen og er festet ved det aktuelle smørepunktet eller samling av flere. Symbol D henviser til generelle smørepunkt. Det er spesielt viktig de første driftstimer (under de første 200 ballene) å smøre lagrene litt hyppigere. Vi anbefaler max. 2-3 driftstimer mellom hver smøring. Glidelagerpasninger er trangest i starten, dette kan gi noe høyere temperatur. Dette må derfor sjekkes. Høyere temperatur i lageret krever hyppigere smøring P_03 A B C D figur 22

20 Ved eventuell observasjon av røyk fra lagrene, må pressingen stoppes umiddelbart for smøring og sjekk. Dette skal ikke skje ved normale forhold og et normalt vedlikehold (smøring). Dersom dette oppdages i tide, betyr det nødvendigvis ikke at lageret er påført stor skade. La lageret avkjøles noe. Press inn litt fett. Kjør pressa forsiktig i gang noen runder. Hvis lageret er tilstrekkelig avkjølt, smøres dette umiddelbart etter anvisning. Ι Brannfare Spesielt på tørt gras og halm er det generelt større fare for brann. Spesielt tørre partikler blandet med olje er meget brannfarlig når maskindeler overopphetes! Det anbefales å montere brannslokkingsutstyr på pressa under arbeid ved slike forhold. Demontering av tannhjul/ruller og skifte av rull. Ved behov for demontering av lager/ruller eller tannhjul, må kjedet demonteres, evt. bare slakkes. Videre demonteres låsering på aksel sammen med skims. Nå må tannhjulet dreies med urviser. Dette gjøres ved hjelp av kraftig hammer og egnet flattstål mot bunnen av tanna. Skru ut boltene for lageret evt. også slange for sentralsmøring. Nå kan lagerhuset skyves av akslingen. Når lagrene på begge sider er demontert, kan rullen smettes ut via kammeret. Alle ruller kan fritt skiftes uten demontering av andre vitale elementer på pressa og fra innsiden av kammeret. Ved innmontering av rull og påsetting av lagerhus, benyttes 2 stk. 10 x 70 bolter for sentrering av linnevern og lagerhus. Bruk og vedlikehold av helautomatisk kjede - lagersmøring henvises til eget kapittel. Kjeder Normalt blir alle rullekjeder smurt automatisk med kjede - lagersmøresystem. Dette påfører en gitt mengde olje hver gang kammeret åpnes, eller fett i.h.h.til intervall og kalibrering. Etter en tids bruk vil spesielt hovedkjedene forlenges. Dette må kontrolleres regelmessig og etterstrammes (se målskisse figur 23). 3/4 kjeder ved pick-up har automatisk stramming. Verktøykasse Innhold fra Orkel: 1 stk. 4 mm unbrakonøkkel (nettrull) 1 stk. kjedelås 1 ¼ (delenr ) 1 stk. kjedelås 1 (delenr ) Seegerring A 30 (delenr ) Seegerring A 40 (delenr ) Div. skims 1 stk. NV 24 mm fastnøkkel (for justering av nettbrems) M10x70 (montasjebolter for linnevern/lager på ruller) 130 mm figur 23 Dersom etterstramming i henhold til figuren ikke lenger er mulig, må kjeden kortes inn. I verste fall må hele kjedet skiftes til nytt. Benytt alltid originale deler!

21 Vinterlagring Ved sesongslutt bør pressa ha en skikkelig gjennomgang, såvel vedlikeholdsmessig som teknisk. Dette for å unngå lagringsskader gjennom vinteren, og for at pressa skal være i god stand til neste sesong. Rengjør pressa nøye både utvendig og innvendig. Ved bruk av høytrykksspyler, unngå for mye spyling direkte mot elektriske kontakter og andre sårbare deler. El-motor for nett er også sårbar for trykkvasking. Smør blanke flater inne i kammeret og ved pick-up snitteaggregat med rusthindrende middel slik at ikke overflaterust dannes. Husk kniven for nettbinding. Kontroller/skift olje i gearkassen. Lagringsplassen bør være så tørr som mulig. Bestill eventuelle reservedeler. Spesielt for presser med manuell lagersmøring: Smør alle lager/smørepunkt med fett og sett inn kjedene med olje. Start pressa og la den gå et par minutter så fettet/oljen blir fordelt. Spesielt for presser med helautomatisk lagersmøring: Se eget kapittel vedrørende dette!. TEKNISKE DATA Høyde mm 2050 Lengde mm 3860 Bredde mm 2520 (400 hjul) Kammerstørrelse m 1,2 x 1,2 Vekt kg 2400 Draget Justerbart Hjul 400x15,5 500x15,5/500x22,5 Nettbinding Ja Opps. bredde m 2,1 Effektbehov kw/hk 44/60 Antall ruller stk 18 Antall kniver stk 14 Elektr. tilkobling 12 v (DC), 40 amp. Hydr. trykk bar min. 160, max. 200 Ekstrautstyr Justerbart støttehjul Ballebrett Helautomatisk lagersmøring Lufttrykk i dekkene Dekktype bar 400 x 15,5 / 8 lag 1, x 15,5 / 8 lag 1-1,5 500 x 22,5 / 10 lag 1-1,2 15 x 6,00-6 (4 lag) pick-up hjul 1,8-2 Tiltrekkingsmomenter 10 mm (8.8) 70 Nm (Noe over normal spes. for 8.8) 12 mm (10.9) 114 Nm 14 mm (10.9) 180 Nm Hjulbolter Nm

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FR 2311 M FR 2312 MA. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2311 M FR 2312 MA Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer