+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N FANNREM Serienr.: (fra # )

2 Forhandlerens navn og adresse: Leveranse- og garantiskjemaene i bruksanvisningen må fylles ut av forhandleren i samarbeid med eieren. Et av de tre skjemaene skal forhandleren sende til produsenten. Uten utfylt og returnert garantiskjema gjelder ikke garantien.

3 Gratulerer med din nye Orkel Rundballepresse GP 1250! Våre maskiner er kjent for sin kvalitet og styrke, og er tilpasset norske forhold. Dette er resultat av en kontinuerlig produktutvikling og en grundig kvalitetskontroll før maskina sendes ut. Vi har gjennomført en vurderingsprosess etter bestemmelsene i maskindirektivet (SAMSVARSERKLÆRING), og maskina er dermed CE- MERKET i henhold til dette. Du som eier/bruker må lese denne BRUKSANVISNINGEN MED SIKKERHETS- INSTRUKSENE før du starter med pressa. Vi forlanger at du leser nøye igjennom denne bruksanvisningen. Gjør deg godt kjent med hvilke krav som stilles til maskinsikkerhet, bruk og vedlikehold, og gjør den daglige servicen til en rutine. Hilsen GJÖNNES MEK. VERKSTED AS 06

4 INNHOLD GARANTI 6 TRANSPORT 9 Definisjoner 9 BRUKSOMRÅDE 9 KLARGJØRING OG TILKOBLING 9 Drag 9 Hjul 9 Hydraulikk 10 Kraftoverføring 10 Elektrisk tilførsel 11 NETTBINDING 11 Montering av nettrull (se figur 5) 11 Justering av nettbrems 12 Justering av mengde nett pr. balle 12 Justering av kniven 12 Pressekammer 12 OPPSTART/INNKJØRING 13 Glidelager 13 KNIVSYSTEM 13 Omstilling fra Ekstra kutting til Normal kutting 13 Omstilling fra Normal kutting til Ekstra kutting 13 Kjøring med kuttesystem. 14 Demontering og utskifting av kniver 14 PICK-UP 15 Justering av pick-up hjul 15 Justering av pick-up avlasting 15 Skjærbolt for pick-up 15 Justering av pick-up ledeskjerm 15 KJØRETEKNIKK 16

5 Kammertrykk 16 Kjøring 16 Fylling av pressa 16 Binding av ballen 17 Åpning av pressekammer 17 Arbeidsrutiner 17 For å oppnå maksimal fôrkvalitet anbefales: 18 VEDLIKEHOLD 19 Daglig/regelmessig vedlikehold før bruk 19 Smøring av lagrene 19 Kjeder 20 Demontering av tannhjul/ruller og skifte av rull. 20 Verktøykasse 20 Vinterlagring 21 TEKNISKE DATA 21 Ekstrautstyr 21 Lufttrykk i dekkene 21 Tiltrekkingsmomenter 21 FEILSØKINGSSKJEMA 22 Generell feilsøking 22 Feilsøking nettbinding 22 ELEKTROSKJEMA 223

6 Orkel GJÖNNES MEK. VERKSTED AS SAMSVARSERKLÆRING Vi, GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N Fannrem erklærer på eget ansvar at følgende produkt(er), Rundballepresse Orkel GP 1250 serienummer... som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: NS-EN (1991), NS-EN (1991) i følge bestemmelsene i MASKINDIREKTIVET - 89/392/EØF. Fannrem, Februar 1997 GARANTI

7 GJÖNNES MEK VERKSTED AS garanterer denne maskina mot fabrikasjonsfeil i en periode på 12 måneder fra leveransedato til brukeren. Garantien begrenser seg til: 1. Verdien på maskinen i h.h.t. utført vedlikehold, bruk og tilstand. 2. Verdien på skadde komponenter. 3. Vurdert arbeidstid fra GMV. 4. Garantireparasjoner over 3 timer skal avtales med GMV. 5. Utfylt garantiskjema må være innsendt til GMV. Bortsett fra dette er ikke GMV under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader/skader på 3. part som måtte oppstå på grunn av forhold knyttet til maskina. Viktig! Garanti mot normal slitasje og lager er ikke inkludert i garantien. Bruk av ikke originale deler eller, bruk og mangelfullt vedlikehold av maskina vil føre til bortfall eller reduksjon av ovenfor nevnte garanti. På maskiner med fabrikkmontert helautomatisk lagersmøring gis 2 års (max baller) garanti fra leveransedato på alle glidelager (fôringer) for ruller, basert på følgende: 1. Brudd regnes dersom godstykkelsen på glidelager (fôringen) blir mindre enn 0,2mm. 2. Arbeidstid ved utskiftingen godkjennes ikke. 3. Garantien betinger regelmessig inspeksjon og vedlikehold i henhold til bruksanvisningen. Leveranse- og garantiskjema (For Orkel - Kunden) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. Leveranse- og garantiskjema (For GJÖNN GJÖNNES MEK. VERKSTED AS) Model/type Serienummer Leveransedato

8 Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker. Dette skjemaet må returneres GMV innen 14 dager fra levering i h.h.t. garantibestemmelsene. Leveranse- og garantiskjema (For Orkel - Forhandler) Model/type Serienummer Leveransedato Eierens navn og adresse Forhandlerens navn og adresse Klargjøringsinspeksjon er utført av forhandler. Instruksjon i h.h.t. bruksanvisning med sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks er utført av forhandler ved overlevering av maskina. Maskina ble overlevert til eieren sammen med bruksanvisning inklusive sikkerhetsinstruks. Signatur eier Signatur på vegne av forhandler N.B. Forhandler må ikke signere på vegne av eier/bruker.

9 P_030 TRANSPORT Ι Pressa må kun løftes på merkede punkter. og pos. 2 er beregnet for justerbart støttehjul (ekstrautstyr). pos. 2 Kjettingskrev må kun brukes dersom en har tilstrekkelig løftehøyde og -kapasitet på løfteutstyret. Korte stropper med flat vinkel kan skade pressa. Husk alltid sertifiserte løftekjettinger/stropper med tilstrekkelig kapasitet. Definisjoner +Når bruksanvisningen leses, er høyre og venstre definert som følger: Høyre side - er siden til høyre sett i kjøreretningen. Venstre side - er siden til venstre sett i kjøreretningen. BRUKSOMRÅDE Rundballepressa brukes kun på gras, høy og halm! Orkel Rundballepresse GP 1250 er en allround presse som kan lage rundballer av gras, høy og halm. Ballestørrelsen er 1,2 m x 1,2 m og ballen kan veie opp mot 1000 kg. Monter pressa til traktorens krok og sjekk at den har et skikkelig lås. Husk å sjekke/tilpasse lengden på kraftoverføringsakselen (se figur 3). Start opp og øk til normalt arbeidsturtall, og forsikre om at ingen unormale lyder eller vibrasjoner oppstår. Hjul pos. 1 Figur 1 Monter hjulnavene som vist i figur 2. Det brukes totalt 6 stk. bolter. Avstandsrør benyttes for tilpassing av forskjellige hjuldimmensjoner. For dim. 400 x 15,5 monteres navene i laveste posisjon og med rørhylsene på innsiden. For hjuldim. 500 x 15,5 benyttes samme høyde men med avstandsrørene mellom rammeplate og navbrakett. For hjuldim. 500 x 22,5 benyttes øvre stilling og med avstandsrør imellom. 19 x17 hjul settes i midtre stilling og med avstandsrør imellom. Kvaliteten på det ferdige fôret avhenger av kvaliteten på graset som presses. Gras bør ha tørrstoffinnhold (ts) 25-35% når det presses. Jord innblandet i fôret gir et dårligere gjæringsforløp og bør derfor unngås. Se justering av pick-up. 400 x 15,5 500 x 15,5 KLARGJØRING OG TILKOBLING Drag Monter draget (pos.1 eller pos. 2 i figur 1) slik det passer for aktuell traktor. Pos. 2 er aktuelt ved høytsittende trekkpunkt ( EU-verson ) over PTOtappen. Pressa kobles til kroken. Sjekk alltid at denne har skikkelig lås, og at alle sikkerhetsdetaljer er i orden. Normalt leveres pressene med riktig standard dragpos. i h. t. bestilling. Pos. 1 har fast støttefot 500 x 22,5 19 x 17 Figur 2 Ved montering av braketter for ballebrett plasseres disse på innsiden og med hakk (utsparing for tverrbjelke) imot denne. Dersom hjulnavet står i midterste eller høyeste posisjon må ekstra korte bolter monteres i nederste hull for avstivning. (Tiltrekkingsmoment for slike 20mm bolter er 325Nm.)

10 Dra til hjulmuttrene (moment 250 Nm). Sjekk lufttrykk i dekkene (se spesifikasjoner). Hydraulikk Pressas hydraulikkslanger kan kobles til dobbeltvirkende eller enkeltvirkende ventiler. +Reine koblinger! Slange med merking "Kammer", settes fortrinnsvis i uttaket som gir trykk når spaken står i bakre stilling dersom den kobles til dobbeltvirkende sentral. Slange for pick-up løft monteres på tilsvarende måte. Slange for inn-/utkobling av knivbjelke kobles også på tilsvarende måte dersom en har tilstrekkelig antall uavhengige ventiler. I tilfeller hvor en har kun to uavhengige ventiler til rådighet, kan ev. betjening av knivbjelke utføres på forhånd til ønsket posisjon og låses av med stengeventil på pressas venstre side. Alternative tilkoblingsmuligheter Pick-up krever flytestilling! Kraftoverføring Spesiell bruksanvisning for kraftoverføringsakselen følger festet til akselen ved nylevering. Denne gir en ekstra informasjon vedr. denne og må følges. A Monter kraftoverføringsakselen og tilpass riktig lengde (se figur 3). B Orkel Orkel Orkel Orkel Alt. 1 (traktorhydraulikk med enten åpen eller lukket senter) A 1 2 B Orkel Orkel Orkel Orkel Alt. 2 (traktorhydraulikk med åpent senter) A 1 2 figur 3 B Ι Påse at alle sikkerhetsanordninger, deksler og vern er i orden (se også sikkerhetsinstruks!). Orkel Orkel Orkel Orkel

11 Elektrisk tilførsel Koble el. tilførsel med tilstrekkelig strømkapasitet, (min. 40 amp. sikring) for drift av nettbinding. Egen hovedtilførsel fra batteriet følger pressa. Påse at (-) og (+) tilkobles riktig! NETTBINDING Montering av nettrull (se figur 5) Pressa er utstyrt med et kontrollpanel (figur 4) for varsel om ferdigpresset balle, antall baller og betjening av nettsystemet. C A B D ON OFF A figur Knives out - Kniver ut Additives - Ensileringsvæske Unlocked - Åpen Full - Full Chamber - Kammer Net - Nett Total - Total antall baller Serie - Nullstillbar balleteller Main switch - Hovedbryter Plug in - Kontakt for kabel figur 4 I tillegg er betjeningen og det elektriske anlegget på pressa forberedt for betjening av tilsetting av ensileringsvæske. Kontrollpanelet monteres under bruk på bekvem og hensiktsmessig plass i traktorhytta (borrelås) på vindu. Koble til multikontakt for betjening av pressa, samt hovedkabel for strømtilførsel. Påse at kabler ikke blir utsatt for skade. Når pressa frakobles, må kontrollboksen oppbevares på en tørr plass (innendørs). Det er videre en god regel å alltid holde kontaktene tørre og rene (ledningene kan legges inn under deksel i nettkassen). B Åpne deksel for nettkasse. Sett in nettrullen (A) på akselen ved hjelp av opplagringsklosser (Nylon) på hver side. Vend nettrullen slik at nettet rulles ut på undersiden og dra nettet bakover til kniven. Påse at nettrullen plasseres mest mulig sentrisk i nettkassen. Legg rullen med aksel i det vertikale sporet på hver side og lås den fast til opplagringen på venstre og høyre side ved hjelp av klemmhakene (B). En ekstra nettrull (C) kan monteres på separat aksel og låses fast i bakkant av nettkassen, klar til bruk senere. Løft kniven ved hjelp av løftearma på venstre side og legg denne i øvre stilling over telleskruen (figur 6). Ι OBS! Husk at nettsystemets motor kan starte utilsiktet dersom hovedtilførselen ikke er kuttet. Derfor må hovedkabelen alltid kobles fra når det arbeides på eller ved nettsystemet. Husk å slå av hovedstrømmen til styretablået (bryter A ) slik at smøresystemet ikke blir stående og arbeide når traktoren står parkert. figur 6 Dra enden på nettet (D) forsiktig fram slik at det bare så vidt klemmes fast under og like foran selve kniven. Dra nettet mest mulig ut mot sidene og se til at det fester seg på framføringstagene til materiva. Senk kniven forsiktig på plass ved hjelp av den samme løftearma på venste side.

12 Justering av nettbrems Bremsen justeres utvendig (venstre side) på bremsakslingen ved lageret ved hjelp av låsemutter NV 24mm. Dette strammer/slakker trykket på bremseskiva som ligger på innsiden av veggen (figur 7). NB: For stram justering kan føre til slitasje på gummivalse. Justering av mengde nett pr. balle For justering av mengde nett pr. balle, åpne dekselet på venstre side foran og juster føleren (figur 9) for telleskruen (6 gjenger = 1 lag på ballen). 6 = 1 X figur 7 Ι Under justering av nettbremsen; husk alltid å koble fra elektrisk hovedtilførsel og styrekabelen for betjening av nettsystemet. Dersom det oppstår problemer enten ved kutting av nett eller at spredningen ikke blir tilfredsstillende, bør en kontollère nettbremsingen. Trè nettet som anvist, fell ned låsehakene for nettrullen, og løft kniven i øvre stilling. Pass fingrene! Åpne kammeret og lås av med sikkerhetsrørene på sylindrene. Nå kan du foreta en kontroll, evt. justering av nettbremsen. Dra ut nett og slå en knute for feste av fjær (se figur 8) kg. Justering av kniven Det er viktig at kniven får et godt anlegg mot underlaget. Dette kan justeres på begge sider ved hjelp av to M 10 bolter i spor slik at hele anlegget kan flyttes. Bruk gjerne papir for å sjekke at anlegget og kniven får god kontakt i hele bredden. Ι Alt arbeid med kniven må utføres med største forsiktighet og benytt alltid gode vernehansker. Husk alltid å koble fra hovedtilførselen og styrekabelen for betjening av nettsystemet. Pressekammer figur 9 Pressa er normalt levert med kammertrykkgrunninnstilling med fjæra i posisjon 3 fra toppen (Fig. 10). Hvis det ønskes høyere eller lavere kammertrykk se kapitel Justering av kammertrykk. figur 8 figur 10

13 OPPSTART/INNKJØRING (Gjelder kun presser uten automatisk smøresystem for lager) Før oppstart av pressa må en forsikre seg om at den er grunnsmurt i henhold til smøreskjema. Glidelager Det er spesielt viktig de første driftstimer (under de første 200 ballene) å smøre lagrene litt hyppigere. Vi anbefaler max. 2-3 driftstimer mellom hver smøring. Glidelagerpassninger er trangest i starten, dette kan gi noe høyere temperatur. Dette må derfor sjekkes, og høyere temperatur i lageret krever hyppigere smøring. Ι Under kontroll og smøring av lager må traktormotor stoppes! Omstilling fra Ekstra kutting til Normal kutting Kjør knivene hydraulisk ned og stopp motoren. Skru ut avlåsingsskruen M10 (a) på både høyre og venstre side (fig. 12). Løs festeskruene på begge sider M10 (b). Kjør knivene opp (avlast hydraulikktrykk) og stopp motoren igjen. Sett i boltene (a) på begge sider i den laveste posisjonen (d). Dra til både låsebolt og klemmbolt på begge sider. Omstilling fra Normal kutting til Ekstra kutting Kjør knivene hydraulisk ned og stopp motoren. Skru ut avlåsingsskruen M10 (a) på både høyre og venstre side (fig. 12). KNIVSYSTEM Materialet kuttes før det entrer pressekammeret. Kutting og pressing foregår i en kontinuerlig prosess. Pick-upen (17) plukker opp materialet og bringer det bakover til innmatingsrotoren (18). Denne rotoren presser materialet forbi knivsystemet (19) før det går inn i pressekammeret (fig.11). Knivsystemet betjenes hydraulisk. figur 12 Løs festeskruene på begge sider M10 (b). Kjør knivene opp, avlast hydrauliktrykk og stopp motoren igjen. Sett i boltene (a) på begge sider i den øverste posisjonen (e). Dra til både låsebolt og klemmbolt på begge sider. figur 11 + For å forhindre blokkering grunnet mye materiale i strengen, anbefales å frigjøre knivene en kort stund slik at materialet lettere kan passere. Når alle 14 knivene er innkoblet vil materialet kuttes i seksjoner på 74 mm lengde. Hvis et fremmedlegeme kommer inn i knivsystemet viker hver kniv og stiller seg etterpå tilbake til kutteposisjon (figur 13). Alle kniver kan plukkes ut hver for seg (se montering/demontering av kniver). For å gjøre dette, dra bakre kant av kniven til den kommer fri fra akslingen, og løft den deretter ut fra framre festepunkt (figur 15). Spaken merket 1 på fig. 14 må stå vridd 90º rett nedover i forhold til ramma for pick-up for å gi fri åpning for kniven. Knivene kan stilles i to forskjellige posisjoner: Normal kutting og Ektra kutting.

14 Kjøring med kuttesystem. figur 13 Ved forhold hvor materialet er tørt og lett brytes i stykker (tørr, svak halm) er det smart å kjøre knivene ut fra snitteposisjon en kort stund før ballen er ferdig presset, slik at det ytterste laget på ballen ikke blir snittet. Dette minsker risikoen for spill fra ballen. Dersom det skulle oppstå blokkering i snitteaggregatet, kan dette frigjøres ved også å frigjøre knivene for bedre gjennomgang av materialet til snitteaggregatet er rent igjen. figur Ta tak i den utstående enden av kniven i bakkant og ta den ut (fig. 15). Demontering og utskifting av kniver Fare! Ι Alt arbeid med kutte-systemet må kun skje når traktormotoren er stoppet og maskinas kraftoverføringsaksel er framontert! Alt arbeid i området ved knivene må utføres med største forsiktighet og benytt alltid gode vernehansker. Før aldri hendene inn i området hvor kuttingen skjer. 1. Senk knivene ned ved å kjøre hydraulikken for knivbjelken. 2. Åpne og lås av bakdøra til pressekammeret ved hjelp av hydraulikken og ekstra sikkerhetslås (figur 19) (skyv røret på sylindrene opp). 3. Stopp motoren og lås parkeringsbremsen. 4. Vri ned håndtaket som fester knivene merket 1 (fig. 14) slik at det står i 90 o vinkel til sideplaten for pick-up-delen. 6. Slip knivene ved hjelp av egnet slipeverktøy. Fare! Ι Fare for skade! figur Knivene kan kun slipes når de er demontert fra snitteverket. 8. Sett knivene tilbake i sporet med åpningen inn over akslingen. 9. Vri festehåndtaket tilbake for å sikre knivene. 10. Sett knivene i kutteposisjon ved å aktivere hydraulikken for disse. Fare! Ι Ved alt arbeid på snitteverket og knivene må det benyttes skikkelige vernehansker. Hold hendene fra farlig område ved de skarpe knivene. + Hold alltid knivene skarpe for å redusere effektforbruket! Dette også for å oppnå optimal snitting.

15 figur 17 PICK-UP Justering av pick-up hjul Avstanden mellom pick-up-fingrene og bakken justeres ved hjelp av 6 hull på hjullenkstaget (2). Pick-up-fingerspissene skal ikke berøre bakken (figur 16). Ved hjelp av 2 hull (3) kan denne avstanden halveres. M8 x (tannhjulsflensen). Det er nødvendig å demontere dekslet for å komme til. Justering av pick-up ledeskjerm Ledeskjermhøyden kan justeres ved hjelp av kjettingenes (4) lenker. Ved hjelp av dette kan en optimal innstilling tilpasses til det eksisterende materialet. figur 16 Justering av pick-up avlasting Bakketrykk (se figur 17) av pick-up hjulene kan justeres ved hjelp av avlastingsfjæra (5) som er plassert over hydraulikksylindrene. Skyvelåset (6) plasseres på en av de tre mulige spor. Normalstilling = midterste spor. For å omplassere skyvelåset må pick-upen løftes. Hvis pick-upen hopper på ujevnt terreng må avlastingen reduseres. Myke grunnforhold = mer avlasting Harde grunnforhold = mindre avlasting Skjærbolt for pick-up På høyre side av pick-up er det satt i en skjærbolt

16 KJØRETEKNIKK + Orkel GP 1250 er utstyrt med glidelager, som krever spesielt hyppig smøreintervall. Følg derfor vedlikeholdsinstruksene for smøring nøye, spesielt presser uten automatisk lagersmøring! Kjøring Hensiktsmessig kjøring vil gi en bedre fylling av hele pressekammerets bredde og dermed finere og hardere baller. Dersom skårene er smale, fylles kammerbredden opp ved å pendle fra side til side i seksjoner à m, men ikke S - mønster (fig. 19). Alle lager og kjeder skal være smurt før oppstart. Kammertrykk Pressekammeret lukkes ved hjelp av betjeningsspaken. Oljetrykket må alltid få tid til å gå helt ned mot null, oljen må presses helt ut av sylindrene slik at låsemekanismen går skikkelig i lås. Innstilling av ønsket kammertrykk og dermed balletetthet gjøres ved hjelp av hullstag på hver side av pressa, på innsiden av hjulet (se fig. 18). Dette må instilles etter forholdene og ønsket ballevekter. A MAX TRYKK MIN. TRYKK 1-3 MM figur 19 figur 18 Husk alltid at tunge baller krever mere krefter fra traktoren og sliter hardere på pressas vitale deler. Det er innmontert overbelastningssikring i kraftoverføringsakselen. Sjekk at det alltid er avstand mellom låsehake og rull på hver side i henhold til fig. 18.Dra ut dødgangen i punktet A ved justering av fjærfestet. Dersom det er veldig luftige og høye skårer, kan det oppstå opphopning av materiale ved draget. Det kan i slike tilfeller være nødvendig å lage en ledeplate på undersiden og i forkant av draget. Fylling av pressa Styretablået skal vise at pressekammeret er helt lukket, ved at de røde lampene er slukket. Start kraftuttaket forsiktig! Øk turtallet til 540 o/min. Senk pick-upen til dybdehjulene når bakken. Ønsket posisjon kan enkelt justeres ved hjelp av regulerbare stag på hver side (se justering av pick-up hjul). Hovedregelen er alltid høyest mulig for å oppnå tilfredsstillende plukking av materiale. Fuktige forhold og kort materiale krever lavere posisjon.

17 Kjør pressa midt over skåren. For å oppnå maksimal fylling i kammeret ved smal skår, er det en fordel å pendle noe fra side til side. Se figur 19. Kryssing av skår eller fylling inn i pickup helt ved yttersidene bør unngås, fordi dette lett kan føre til blokkering av denne. Kjørehastighet varieres etter grasmengde og forhold. Ved riktig utnyttelse av kapasiteten, skal framdriftshastigheten være stor under oppfylling av kammeret og senkes mot slutten når ballen komprimeres. Ved oppnådd balletrykk høres et signal, og en rød lampe på styrepanelet tennes. Stopp framdriften og start bindingen. Binding av ballen Start fremføringen av nettet ved å trykke inn bryteren merket Nett og holde den inne i ca. ett sekund. Nettsystemets motor stopper automatisk etter avsluttet syklus. Kutting skjer også automatisk når innstilt nettlengde er oppnådd. Kammeret kan åpnes ved hjelp av hydraulikkspaken for kammer for å slippe ut ballen. Dersom pressa ikke er utstyrt med ballebrett, er det en fordel å rygge noen meter tilbake, før ballen slippes ut. Nå skal balletelleren vise at pressekammeret er helt på topp, og telle en ny balle. Det vil også registreres en balle til på total-telleren. Senk kammeret helt ned og vent til dette er helt i lås når den røde lampa for Chamber, unlocked har sluknet. Nå kan pressingen fortsette. + Hvis det oppstår problemer under kjøringen, se Feilsøkingsskjema. Åpning av pressekammer Det kan være nødvendig å foreta service eller inspeksjon under åpnet pressekammer. Dette er forbundet med stor risiko, og derfor må kammeret sikres på en skikkelig måte. Dette gøres ved å åpne kammeret til full åpning, og lås av begge sylindrene ved hjelp av skyverør som vist på figur 20. Arbeidsrutiner figur 20 Når det er fare for at stein/fjell kan stikke opp av bakken, skal pick-up løftes opp for å unngå skade. Det anbefales å holde konstant turtall under hele arbeidsprosessen, og ikke stoppe kraftuttaket med balle i kammeret. Dersom kraftuttaket må stoppes med balle i pressa, skal følgende prosedyre før oppstart følges: Fare! Ι Alt arbeid med knivsystemet må kun skje når traktormotoren er stoppet og maskinas rotasjon er helt stanset. Sjekk alle kraftoverføringskomponenter, sikkerhetskobling/skjærstift, kjeder og strammere før du forsøker ny oppstart. Sjekk at ingen fremmedlegemer sitter fast i pick-up eller innmaterområdet. Før rengjøring for ev. fremmedlegemer eller tilstoppet materiale i innmatingsomådet (pickup/innmating/snitteenhet), må knivbjelken (se Knivsystem ) slippes ned. Dette for å lette materialgjennomstrømningen. Koble inn kraftuttaket forsiktig med forholdsvis lavt turtall.

18 Øke kraftuttakshastigheten forsiktig til riktig turtall. Dersom blokkeringen er for kraftig/hard, bruk reverseringsnøkkel (finnes på innsiden av høyre side dør, figur 21) på gearkassen s utgående aksel, etter att traktoren er stoppet og kraftoverføringsakslingen er fjernet. NB! start aldri opp traktorens kraftuttak med nøkkelen påmontert! Se også sikkerhetsinstruks. figur 21 For å oppnå maksimal fôrkvalitet anbefales: At ballene pakkes umiddelbart etter pressing, helst før det har gått 2 timer. Bruk 6 lag (2 x 3) plastfilm på første slått (lang lagringstid) og 4 lag (2 x 2) på andre slått. Unngå plassering av ballene for langt fra bygningene på gården. Ellers medfører dette ofte at fugler kommer til og hakker hull på plasten. Ballene kan med fordel settes på enden for å gjøre det vanskeligere å hakke hull. Spennes tråder over ballene, har fuglene vanskeligere for å komme til å gjøre skade. + Det finnes en rekke anvisninger for lagring av rundballer, spesielt med tanke på avrenning som det er veldig viktig å ta hensyn til. Ta gjerne kontakt med folk i landbrukets veiledningstjeneste som har aktuell faglitteratur og gode råd for å sikre en best mulig lagring av rundballene. Det er spesielt viktig å ta tilstrekkelig miljøhensyn. Ved utfôring er det viktig å ta vare på all plast og nett/tråd for resirkulering.

19 VEDLIKEHOLD Daglig/regelmessig vedlikehold før bruk Gjennomfør den anbefalte smøring i h. h. til instruks! Kontroller/skift olje, 30 timer + årlig (ca. 1,7 liter) i gearkassen (SAE 80/90). Eksempel: Shell - Omala Esso - Spartan Mobil - Mobilgear Kontroller olje (kjedeolje) i automatisk kjedesmøresystemet.(kun presser uten helautomatisk kjede/lager smøring. BEKA- MAX.) Kontroller generelt alle boltforbindelser, spes. hjul- og dragbolter (se tiltrekkingsmomenter ) Slip sløve kniver for å oppnå maksimal kutteeffekt og minske effektbehov (se kapittel knivsystem). Kontroller dekklufttrykk. Kontroller lysanlegget og alle elektriske funksjoner. Kontroller det hydrauliske systemet/funksjoner. Kontroller stramming av kjeder. (Ved intervall på ca baller eller ved feil eller mangelfull smøring): Kontroller slakke på glidelager til rullene. Dette kan gjøres ved å sette brytejern eller dekkspake mellom to ruller for å sjekke slakken.for å lette kontrollen bør kjedene slakkes. Dersom slakken oppleves urimelig stor, bør lageret demonteres for inspeksjon. Fôringen har en veggtykkelse på 2mm. Smøring av lagrene (Kun presser uten helautomatisk lagersmøring. BEKA-MAX.) Ι Under kontroll og smøring av lager må traktormotor stoppes! Som tidligere omtalt er denne pressa utstyrt med glidelager på alle ruller. Disse krever regelmessig og tilstrekkelig smøring (Molygrease). Molygrease må kun benyttes ved manuell smøring av glidelager. Ved verktøykassen (foran, høyre side), finnes påklistret et smøreskjema for fett (se figur 22) På pressa finnes forskjellige merker Eksempeler: Symbol A betyr 4 slag og 4 timer smøreintervall. Symbol C betyr 4 slag og 8 timer smøreintervall. Slike merker beskriver smørerutinen og er festet ved det aktuelle smørepunktet eller samling av flere. Symbol D henviser til generelle smørepunkt. Det er spesielt viktig de første driftstimer (under de første 200 ballene) å smøre lagrene litt hyppigere. Vi anbefaler max. 2-3 driftstimer mellom hver smøring. Glidelagerpasninger er trangest i starten, dette kan gi noe høyere temperatur. Dette må derfor sjekkes. Høyere temperatur i lageret krever hyppigere smøring P_03 A B C D figur 22

20 Ved eventuell observasjon av røyk fra lagrene, må pressingen stoppes umiddelbart for smøring og sjekk. Dette skal ikke skje ved normale forhold og et normalt vedlikehold (smøring). Dersom dette oppdages i tide, betyr det nødvendigvis ikke at lageret er påført stor skade. La lageret avkjøles noe. Press inn litt fett. Kjør pressa forsiktig i gang noen runder. Hvis lageret er tilstrekkelig avkjølt, smøres dette umiddelbart etter anvisning. Ι Brannfare Spesielt på tørt gras og halm er det generelt større fare for brann. Spesielt tørre partikler blandet med olje er meget brannfarlig når maskindeler overopphetes! Det anbefales å montere brannslokkingsutstyr på pressa under arbeid ved slike forhold. Demontering av tannhjul/ruller og skifte av rull. Ved behov for demontering av lager/ruller eller tannhjul, må kjedet demonteres, evt. bare slakkes. Videre demonteres låsering på aksel sammen med skims. Nå må tannhjulet dreies med urviser. Dette gjøres ved hjelp av kraftig hammer og egnet flattstål mot bunnen av tanna. Skru ut boltene for lageret evt. også slange for sentralsmøring. Nå kan lagerhuset skyves av akslingen. Når lagrene på begge sider er demontert, kan rullen smettes ut via kammeret. Alle ruller kan fritt skiftes uten demontering av andre vitale elementer på pressa og fra innsiden av kammeret. Ved innmontering av rull og påsetting av lagerhus, benyttes 2 stk. 10 x 70 bolter for sentrering av linnevern og lagerhus. Bruk og vedlikehold av helautomatisk kjede - lagersmøring henvises til eget kapittel. Kjeder Normalt blir alle rullekjeder smurt automatisk med kjede - lagersmøresystem. Dette påfører en gitt mengde olje hver gang kammeret åpnes, eller fett i.h.h.til intervall og kalibrering. Etter en tids bruk vil spesielt hovedkjedene forlenges. Dette må kontrolleres regelmessig og etterstrammes (se målskisse figur 23). 3/4 kjeder ved pick-up har automatisk stramming. Verktøykasse Innhold fra Orkel: 1 stk. 4 mm unbrakonøkkel (nettrull) 1 stk. kjedelås 1 ¼ (delenr ) 1 stk. kjedelås 1 (delenr ) Seegerring A 30 (delenr ) Seegerring A 40 (delenr ) Div. skims 1 stk. NV 24 mm fastnøkkel (for justering av nettbrems) M10x70 (montasjebolter for linnevern/lager på ruller) 130 mm figur 23 Dersom etterstramming i henhold til figuren ikke lenger er mulig, må kjeden kortes inn. I verste fall må hele kjedet skiftes til nytt. Benytt alltid originale deler!

21 Vinterlagring Ved sesongslutt bør pressa ha en skikkelig gjennomgang, såvel vedlikeholdsmessig som teknisk. Dette for å unngå lagringsskader gjennom vinteren, og for at pressa skal være i god stand til neste sesong. Rengjør pressa nøye både utvendig og innvendig. Ved bruk av høytrykksspyler, unngå for mye spyling direkte mot elektriske kontakter og andre sårbare deler. El-motor for nett er også sårbar for trykkvasking. Smør blanke flater inne i kammeret og ved pick-up snitteaggregat med rusthindrende middel slik at ikke overflaterust dannes. Husk kniven for nettbinding. Kontroller/skift olje i gearkassen. Lagringsplassen bør være så tørr som mulig. Bestill eventuelle reservedeler. Spesielt for presser med manuell lagersmøring: Smør alle lager/smørepunkt med fett og sett inn kjedene med olje. Start pressa og la den gå et par minutter så fettet/oljen blir fordelt. Spesielt for presser med helautomatisk lagersmøring: Se eget kapittel vedrørende dette!. TEKNISKE DATA Høyde mm 2050 Lengde mm 3860 Bredde mm 2520 (400 hjul) Kammerstørrelse m 1,2 x 1,2 Vekt kg 2400 Draget Justerbart Hjul 400x15,5 500x15,5/500x22,5 Nettbinding Ja Opps. bredde m 2,1 Effektbehov kw/hk 44/60 Antall ruller stk 18 Antall kniver stk 14 Elektr. tilkobling 12 v (DC), 40 amp. Hydr. trykk bar min. 160, max. 200 Ekstrautstyr Justerbart støttehjul Ballebrett Helautomatisk lagersmøring Lufttrykk i dekkene Dekktype bar 400 x 15,5 / 8 lag 1, x 15,5 / 8 lag 1-1,5 500 x 22,5 / 10 lag 1-1,2 15 x 6,00-6 (4 lag) pick-up hjul 1,8-2 Tiltrekkingsmomenter 10 mm (8.8) 70 Nm (Noe over normal spes. for 8.8) 12 mm (10.9) 114 Nm 14 mm (10.9) 180 Nm Hjulbolter Nm

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (# 2205001... # 2205030) Forhandlerens

Detaljer

BRUKSANVISNING Rundballepresse 2UNHO

BRUKSANVISNING Rundballepresse 2UNHO BRUKSANVISNING Rundballepresse 2UNHO + Produsent: Orkel AS 7320 Fannrem Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (fra # 20112001 - ) Gratulerer med din nye rundballepresse: Våre maskiner er

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 BRUKSANVISNING Snøfres S2420 Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei 25 N - 7320 Fannrem Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 2 GRATULERER MED DIN NYE S2420 SNØFRES! Orkel

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Orkel GP 1260

BRUKSANVISNING. Orkel GP 1260 BRUKSANVISNING Orkel GP 1260 Rundballepresse Produsent: Serienummer: Husk alltid å oppgi serienr. Orkel AS 7320 Fannrem ved delebestilling! (Denne bruksanvisningen gjelder fra # 20115001- ) 1 Gratulerer

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 90, TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 + Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00 Fax: +47 72 48 80 11 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

www.mchale.net www.mchale.net Bygget for å Vare Presse Serie Ballinrobe, Co. Mayo, Ireland

www.mchale.net www.mchale.net Bygget for å Vare Presse Serie Ballinrobe, Co. Mayo, Ireland Presse Serie Presse Serie McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design og produksjon av landbruksmaskiner,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg

VARIABEL KOMBIPRESSE VARIO. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg VARIABEL KOMBIPRESSE Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører... McHale Fusion Vario er en full integrert variabel

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer