Multiconsult. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiconsult. Innhold"

Transkript

1

2 Multiconsult Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har 1350 medarbeidere over hele landet, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord. Multiconsult opererer i seks forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljøog naturressurser. Multiconsult overtok alle aksjene i Barlindhaug Consult AS våren Med sitt multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø vil selskapet utfylle og komplettere Multiconsults tilstedeværelse i nord og tilføye Multiconsult spisskompetanse i flere fagfelt. Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Analyse & Strategi utfører analyser og rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor, lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet har erfarne og dyktige medarbeidere med bred faglig kompetanse. Analyse & Strategi er et heleid datterselskap av Multiconsult. Med unntak av virksomhet innen olje og gass, tilbys og koordineres Multiconsults internasjonale virksomhet gjennom NORPLAN AS. (se s. 6) Høydepunkter 2010 Multiconsult ble styrket innen industri gjennom overtagelsen av aksjene i rådgivningsselskapet IndustriPlan Multiconsult styrkes inne byggeteknikk i Trondheim gjennom overtagelse av F. Stensrud Adriatic LNG Terminal GBS hedret i fib Awards for Outstanding Concrete Structures Multiconsult bidro sterkt i prosjekteringen 2011 (første halvdel) Sverre Quale ble ansatt som ny administrerende direktør i Multiconsult Multiconsults kontorer i Oslo og Drammen ble Miljøfyrtårnsertifisert Multiconsult var nasjonal sponsor av Ski-VM i Oslo selskapet har i mer enn 60 år vært sentral i utvikling av nasjonalanlegget i Holmenkollen Gjennom overtagelsen av Barlindhaug Consult er Multiconsult blitt en særdeles tung aktør i Nord-Norge Norplan markerte sine første 40 år Innhold 6 20 Internasjonalt Satsing i Arktis 3 Stavanger-regionen 4 Leder 5 Ledergruppen 6 Internasjonalt 7 Satsing på samferdsel 8 Bygg og eiendom 10 Industri 12 Olje og gass 14 Samferdsel og infrastruktur 16 Energi 18 Miljø og naturressurser 20 Satsing i Arktis 21 Barlindhaug Consult 22 Miljømål Regionskontorer 23 Hovedtall

3 Våger og vil En region å regne med, med 120 ansatte og på utkikk etter flere. Regionsleder Gisle Myklebust i Stavanger vil styrke bemanningen der markedsmulighetene er best. Det er spennende og morsomt å gå inn i 2011 med det gode grunnlaget vi har, sier Myklebust. Markedet har vært stabilt gjennom hele 2010, med god ordretilgang. Stavangerkontoret satset på BIM/4D og bruk av nye 3D-modelleringsverktøy innen Bygg og eiendom i 2010 og blir stadig bedre i bruken av moderne dataverktøy. Vi ønsker å være de beste i regionen på bruk av dataverktøy, så på dette området konsentrerer vi oss om å stadig bli bedre, sier regionslederen. Sammen med de andre Multiconsultkontorene vil vi se på hvordan bruken av dataverktøyene kan utvides til andre forretningsområder, som for eksempel samferdsel. Flerfaglig Det er Bygg og eiendom og Samferdsel som er region Stavangers hovedforretningsområder. Kapasiteten er økt innen konstruksjonsteknikk, samferdsel, tekniske fag og spesialrådgivning. Stavangerkontoret har hatt flere flerfaglige ombyggingsprosjekter for Statoil på Forus og for Avinor på Sola. Forøvrig har vi hatt en rekke store næringsbyggprosjekter sammen med våre gode samarbeidspartnere og de store utbyggerne i regionen. Innen Bygg og eiendom er det særlig oppsvingen i prosjektering av boligblokker som kommer til å merkes, mener Myklebust. Energi- og miljørådgivning Daleområdet i Sandnes skal bygges ut med lavenergibebyggelse, og en del eksisterende historisk bygningsmasse skal rehabiliteres. Multiconsult har bidratt med energirådgivning helt fra arbeidet med detaljreguleringsplanen startet i Oppdraget har vært en sterk drivkraft for utvikling av energirådgivning ved region Stavanger. Stavangerkontoret utvider nå tilbudet innen Miljørådgivning. Vi har en felles seksjon for Miljøog bygningsforvaltning. Vi får også styrket vår kapasitet innen akustikk og miljøgeologi, forteller Gisle. Det er plass til nye medarbeidere i Stavanger. Kontorer i to av etasjene er bygd om, og folk har flyttet rundt slik at regionkontoret nå enkelt kan ta i mot nye, dyktige folk til både faglige og sosiale gleder og utfordringer. Ansvar, lagspill og engasjement demonstreres gjennom godt samarbeid i Stavanger. Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult 3

4 Bevegelse for framtiden Bevegelse og endring er viktige grunnforutsetninger for Sverre Quale. Multiconsults administrerende direktør fra januar 2011 er helt klar på at ikke noe utvikler seg når man står stille. Vi må hele tiden videre, bli bedre, tenke nye tanker, gjøre nye ting for å bygge framtiden for kundene, for vår egen skyld, for selskapet, for menneskeheten. Klart vi er opptatt av å gå på jobb hver dag og tjene penger, men for at også det skal kunne fortsette, må vi sørge for utvikling. Han er spesielt inspirert av noe av det han har oppdaget om Multiconsult. Jeg visste ikke hvor mange spesialistområder det er i dette selskapet. Så mange som kan så imponerende mye innen så utrolig mange fagområder. Et fabelaktig grunnlag for videre utvikling. Denne brede og dype kompetansen er noe av det viktigste jeg må skaffe meg oversikt over. Vi må tenke nye måter å bruke den på. Og vi må fortelle om den, vise verden hva dette selskapet kan. Ingen tvil om at Multiconsults nye toppleder er fornøyd med jobbskiftet. Han gleder seg til å bringe Multiconsult til topps. Han trives med å erobre topper. Tradisjonell tenkning og en byggebransje som kan være tung å snu, er knapt nok for utfordringer å regne, til tross for at han kommer fra en dynamisk bransje som luftfart. Han er tross alt ingeniør i bånn og har erfaring på tvers av flere bransjer og fag. «Vi må vise verden hva dette selskapet kan.» Fornybar energi Vind og vann fascinerer Sverre Quale. Faglig og personlig. Det er flott at Multiconsult er i forkant når det gjelder fornybar energi, der skal vi satse videre, vokse. Vi ser at markedet kommer. Kompetanse som tradisjonelt har vært brukt innen andre forretningsområder, vil bli gull verdt innen for eksempel vindkraft til havs. Direktøren får et øyeblikk vind og bølger i blikket. Surfing med og uten seil er viktige aktiviteter for ham. Han medgir at han har problemer med å sitte stille lenge. Det er heller leken enn konkurransen han trives med. Ikke bare i vann. Jo da, det var greit med «merket» i Birken, men brettkjøring i puddersnø er morsommere. Og han liker toppturer. Quale trives med både motbakker og bølgedaler. De er nødvendige for å nå mål. Før sommeren 2011 skal han selvsagt ha besøkt hele Multiconsult. Det ser han som helt naturlig og veldig hyggelig for en som er glad i å møte mennesker. Multiconsult har en solid plattform med dyktige medarbeidere som er stolte og trives. Vi er med på å bygge landet, ikke minst gjennom vår satsing på samferdsel i Oppdragsreserven ved begynnelsen av 2011 var bedre enn for et år siden. Nå skal vi utvikle lederskap, lytte til innspill fra de unge, utnytte erfaringen fra de eldre, tenke nytt og virkelig jobbe sammen og på tvers. Vi har så mange utfordringer og så mange muligheter. Det er faktisk ingen tvil om at han gleder seg. Sverre Quale Administrerende direktør 4

5 Ledergruppen 1 Gaute Christensen, kommunikasjonsleder 2 Trond Dahle, leder Økonomi- og fellestjenester 3 Kjell Kristiansen, regionsleder Nord 4 Ola Dalen, leder Markeds- og forretningsutvikling 5 Grethe Bergly, regionsleder Oslo 6 Gisle Myklebust, regionsleder Stavanger 7 Tom Ødegaard, forretningsområdeleder Energi 8 Rune Kjærland, regionsleder Bergen Foto: Eva Brænd 5

6 Skikkelig jobb godt omdømme Multiconsult tar samfunnsansvar på alvor. At vi har en høy etisk standard har bidratt til å gi oss et sterkt omdømme internasjonalt. Vi gjør jobben skikkelig, uansett hvor i verden vi er. Norplans posisjon internasjonalt vitner om det. Vi har også lang og variert erfaring over store deler av verden etter å ha hatt oppdrag i over ett hundre land. Jan Høiseth driver nivelleringsarbeid på Garuai småkraftverk på Øst Timor. Foto: Erik Børset, Multiconsult Spisskompetanse Multiconsults spisskompetanse er etterspurt. Et eksempel er at våre eksperter på marin geoteknikk jobber med oppdrag over nesten hele kloden. Det kan være i Norskehavet, i Atlanterhavet utenfor Angola eller på kysten av Australia. Multiconsult-ingeniørene beregner og designer fundamenteringsløsninger og marine strukturer i et integrert samarbeid mellom de to fagmiljøene geoteknikk og struktur. Spisskompetansen på anlegg i fjell var ikke minst viktig for å få oppdraget med det enorme Jurong-prosjektet i Singapore og var også noe av bakgrunnen for at Multiconsult ble hentet til Ruacanajobben i Namibia der NamPower installerer et fjerde 100 MW aggregat med vann fra Ruacanafallene. Ingrid Welde måler vannføring, Atsabe småkraftverk på Øst-Timor. Foto: Erik Børset, Multiconsult Vannkraft En 86 millioner kroners kontrakt for prosjektstudie av to større vannkraftverk i Etiopia ble tildelt et Norplan-ledet korsortium i Mandaya og Beko Abo flerbruksvannkraftprosjekter i Etiopia skal etter planene produsere og gigawatttimer elektrisitet årlig når de står ferdige. Tildelingen viser både den sterke posisjonen Norplan har i det internasjonale vannkraftmarkedet og at vi har gode samarbeidspartnere. Gjennom et prosjekt som dette kan vi bruke vår kompetanse til å fremme bærekraftig utvikling og fornybar energi i utviklingsland. NORPLAN har jobbet i Tanzania siden Foto: Pål Høberg, Multiconsult Tydelige mål Klare og spissede mål er en viktig nøkkel til suksess. Vi vet hvor i verden vi skal satse, og vi vet hvilken kompetanse vi skal satse enda sterkere på. For fornybar energi som vind og vann er de geografiske satsingsområdene det østlige Afrika, Europa og Himalayaregionen i Asia. For olje og gass er ikke minst nordområdene og arktiske strøk viktige, og ellers de områdene der den norske olje- og gassklyngen opererer. Multiconsults kompetanse er kombinert med erfaringen med å jobbe med internasjonale partnere og folk fra ulike kulturer. Det gir oss konkurransefortrinn i hele verden. 6

7 Midt i trafikken Vi er et samfunn i bevegelse. Et levende, moderne samfunn krever effektiv samferdsel og infrastruktur. Fagfeltet er omfattende og betyr mye for hver enkelt av oss. Samferdsel og infrastruktur er ryggraden i det moderne samfunnet. Som en stor aktør i stadig utvikling, satser nå Multiconsult på å bli enda dyktigere på dette viktige feltet. Som planleggere og rådgivere har vi et stort ansvar for å finne nye og enda bedre samarbeidsformer, både med kunden, våre partnere og mellom våre egne kontorer. Store flerfaglige oppdrag Utbygging og utvikling av samferdsel og infrastruktur vil gi større og mer komplekse oppdrag i tiden framover. Med vår multifaglige kompetanse har vi de beste forutsetninger for å løse komplekse oppgaver som omfatter både nybygging, oppgradering og utskifting. Erfaringen fra mange store, sammensatte oppdrag har gitt Multiconsult relevant kompetanse som kan overføres til samferdselsområdet. Vi har stor kunnskap om Norges geologi og høy kompetanse på å finne ut av grunnforhold. Sammen med gode samarbeidspartnere representerer vi innsikt i og forståelse for samfunnsperspektivet og oppdragsgiverens rolle. Det blir stadig viktigere ettersom kompleksiteten i oppdragene øker. Samarbeidspartnere Våre nærmeste partnere er WSP, LINK arkitektur og Analyse & Strategi. WSP er en ledende aktør i Norden innen samferdsel, med blant annet stor kunnskap om jernbaneteknikk. LINK arkitektur, Norges største arkitektkontor, kommer inn der arkitektur er en av oppgavene, som for eksempel ved jernbanestasjoner. Med sin analysekompetanse gir Analyse & Strategi oss en bedre forståelse for helheten og sammenhengen oppdraget inngår i. Per Olav Laukli, avdelingsleder Samferdsel i Oslo. Illustrasjon: Newmarketing Nærhet Nærmere 500 personer i Multiconsult jobbet i en eller annen form innen samferdsel og infrastruktur i Noe av det spesielle med samferdselsanlegg, er den geografiske utstrekningen. Infrastruktur er overalt. Alle tiltak har svært mange naboer, utviklingen av nye løsninger involverer mange i samfunnet. Multiconsults hovedvalg, som er å være over hele landet, midt i lokalmiljøene, er som skapt for forretningsområdet Samferdsel og infrastruktur! Vi er der oppgavene og kundene er. 7

8 8

9 BYGG OG EIENDOM Bjørvika Utbyggingen i Bjørvika er norges største transformasjonsprosjekt beliggende ved landets største trafikknutepunkt. Multiconsult er engasjert i planleggingen av Barcode-byggene, nytt Munchmuseum og Deichmanske bibliotek. Foto: Alex Benjaminsen Fyrstikkalléen 21 Landets første kombinerte ungdoms- og videregående skole. Skolen er integrert i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken til Nitedals Tændstikfabrik. Skolen er på kvadratmeter inkludert barnehage, bibliotek, bydelskontor og en flerbrukshall. Multiconsult har vært engasjert i alle ingeniørfag. Foto: Alex Benjaminsen Vi utvikler Norge Multiconsult har gitt og gir store bidrag til utviklingen av det moderne Norge. Bygninger er en viktig del av vår infrastruktur. De rommer våre aktiviteter både i jobb og privat og er en del av samfunnsutviklingen. Det vi i Multiconsult planlegger, får store konsekvenser. I Multiconsult ønsker vi å være bedre enn det myndighetene krever. Det stiller strenge krav til oss og er en ufordring vi liker. Derfor er vi for eksempel med i forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) sammen med SINTEF Byggforsk, NTNU og flere andre partnere. Samfunnet stiller krav som Multiconsult er opptatt av å møte. I 2050 vet vi at 80 % av de bygningene vi har rundt oss i dag, fortsatt vil være der. Det krever bærekraftig oppgradering av eksisterende bygninger. Langsiktig Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Både byplanlegging og det enkelte byggs utvikling er viktig i utviklingen av våre byer. Multiconsult har utviklet en helt enestående spisskompetanse på eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. For nybyggprosjekter tenker vi bærekraftig og langsiktig. Ulike oppdrag Framtidsrettet byutvikling lå til grunn da Byrådet i Oslo gikk inn for utbyggingen av Bjørvika. Nærheten til et trafikknutepunkt var viktig, i tillegg til arealutnyttelse: Mest mulig bygg på minst mulig plass har vært en av utfordringene som Multiconsult har bidratt til å løse gjennom prosjektering og rådgivning for flere av Barcode-byggene og for kulturbyggene i Bjørvika. Veterinærhøgskolen og Veterinærinsituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Prosjektet er omfattende og sammensatt og har et bygningsareal på rundt kvm brutto. Multiconsult er stolte av å være med på å bygge ut en ledende kunnskapsinstitusjon. Verdikjede og livssyklus Med Analyse & Strategi og LINK arkitektur på laget kan Multiconsult være med helt fra starten i et prosjekt. Sammen utfører vi konsekvensutredninger og reguleringsplaner. Vi planlegger i et livssyklusperspektiv og vurderer alt fra materialvalg til resirkulering av energi nærmest under evighetens synsvinkel. René Valentin Flandorfer Forretningsområdeleder 9

10 10

11 INDUSTRI Innsikt og system Mongstadbase, rørprosjekt Etter kartlegging av eksisterende forhold, ble behovet for omfattende utskifting og oppgradering av røranlegget konstatert. Multiconsult fikk oppdraget med prosjektering, kontrahering og byggeoppfølging. Foto: Rolf Birkeland, Multiconsult Eramet Norway Sauda Eramet Sauda er en av verdens ledende smelteverk av manganlegeringer og en av våre prioriterte kunder gjennom mange år. Foto: Audun Olimstad, Multiconsult Industrien har behov for rådgivere som forstår industrien og som kan gi dem den spesialkompetansen de etterspør. Multiconsult har disse rådgiverne og denne spesialkompetansen. Vi kjenner industrien innenfra det er en forutsetning for å gjøre en god jobb, synes vi. Vi har bred erfaring og høy kompetanse. Vi kan bistå med å gjennomføre prosjekter, vi har systematikken, og vi vet hva industribyggene rommer. Multiconsults nærvær og kompetanse i regionene er også en suksessfaktor. Kompetansen hentes fra hele Multiconsult, lokalt eller sentralt, alt etter våre kunders behov. Energieffektivisering Et tydelig trekk i alle industrisektorer er den store interessen for gode miljøtiltak og effektiv og riktig bruk av energi. Å spare energi, bruke energien effektivt, produsere energi på en bærekraftig måte, gjenvinne materialer og produsere minst mulig avfall er en samfunnsoppgave som også norsk industri er opptatt av. Energieffektivisering er spisskompetanse i Multiconsult, og vi kan gå inn i fagområdet på industriens premisser og med god forståelse av industriens behov. Vi har blant annet bistått både Alcoa Lista og Eramet Kvinesdal med energimerking og energisertifisering. Multiconsult er også inne i det innledende arbeidet med et energigjenvinningsprosjekt ved Finnfjord smelteverk. Store aktører For FESIL Sunergy har vi vært en sentral partner i en forstudie med en ny solcellefabrikk. Vi har vært med i oppgraderingen av en støpehall for Vestas Castings. På Mongstadbasen er det foretatt utskifting og oppgradering av forsyingsanlegget til eksisterende og nye kaianlegg. For Miljøbil Grenland er det utført en feasibility study for en batterifabrikk. Det er også utført diverse rådgivningsoppdrag innen tema kvalitetssikring/validering, risikohåndtering og etterlevelse av GMP innen bransjene næringsmiddel og legemidler. En annen stor aktør er Eramet. Eramet er et fransk selskap med global virksomhet innen gruvedrift og metallurgisk industri. For Eramet Norway har Multiconsult hatt flere ulike oppdrag, fra utarbeidelse av investeringssøknad og utvikling av nytt metallstøpningsanlegg til å utvikle en egen manual for prosjektgjennomføring til bruk ved opplæring i Eramets egen prosjektorganisasjon. Optimisme Oppdragsmengden øker i stort sett hele bredden av norsk industri. Det gjelder oppgraderinger, vedlikeholdsprosjekter, utvidelser av eksisterende anlegg og nye anlegg. Det er større optimisme og investeringsvilje i norsk industri og oppdragsmengden øker i stort sett hele bredden av norsk industri. Audun Olimstad Forretningsområdeleder 11

12 12

13 OLJE OG GASS Går i dybden Singapore har fem millioner mennesker, men er ikke større enn øya Hitra. Det gir plassproblemer. Sakhalin 1 Fra byggeplassen utenfor Vladivostok. Multiconsult har vært en del av designteamet for plattformen. Foto: Aker Solutions /Kvaerner Adriatic LNG Terminal Alt-terminalen er på plass og operativ utenfor Venezia. Multiconsult har vært en sentral aktør i design og oppfølging av GBS-delen. Foto: Terminale GNL Adriatico S.r.l. Multiconsults brede erfaring og store kunnskap innen anlegg i grunn og fjell gir «dybdekompetanse». Den kompetansen brukes i Singapore til å skaffe plass til næringsvirksomhet og infrastruktur dypt under bakken. Megaprosjekt I det dristige og nyskapende megaprosjektet Jurong Rock Cavern i Singapore er Multiconsult med i et konsortium med Sintef Byggforsk og Singaporeselskapet TriTech. Jurong Rock Cavern er enorme underjordiske lagre for petroleumsrelaterte produkter. De tre partnerne i konsortiet er enige om å fortsette samarbeidet. Kontrakten med Singapores Jurong Town Corporation er forlenget. Konsortiet har vist at ulik virksomhet og infrastruktur kan foregå under bakken. Slik bidrar Multiconsult og samarbeidspartnerne til å møte Singapores samfunnsutfordringer. Internasjonalt mangfold På store havdyp utenfor flere kontinenter letes det etter olje og gass, og Multiconsults kompetanse, spesielt innen marin geoteknikk, er etterspurt. Multiconsults oppdrag er spredt over store deler av verden, blant annet utenfor kysten av Vest-Afrika, i Russland og utenfor Australia. Ekspertene på marin geoteknikk sitter i Norge og foretar sine beregninger for dypvannskonstruksjoner internasjonalt. Et eksempel er Gorgon-prosjektet, et gassutvinningsfelt utenfor nordvestkysten av Australia hvor geoteknikerne finner ut av grunnforholdene, som ved Gorgon er bløtleire, og designer fundamentering, her sugeanker, for bunnrammen på dypvannsinstallasjonene. Innen marin geoteknikk kan Multiconsult være inne i alle faser, fra konseptutvikling til detaljprosjektering og installasjon. Arktisk teknologi Kompetansen innen betongkonstruksjoner og arktisk teknologi, sammen med marin geoteknikk, er viktige elementer i oppdraget for Aker Solutions på olje- og gassfeltet Hebron utenfor Newfoundland. Dette er et isutsatt område, og derfor er betongkonstruksjon valgt. Multiconsult er verdensledende med sitt dataprogram for design av betongkonstruksjoner og har klare mål om å være verdensledende på betongplattformer (GBS). Innen olje og gass er Multiconsult helt i fremste rekke med sin generelle kompetansen på civil design av integrerte prosessanlegg på land, kompetansen på analyse og design av marine strukturer og ikke minst erfaringen og kunnskapen når det gjelder design og bygging i arktiske strøk. Ivar Eng Forretningsområdeleder 13

14 14

15 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Trafikkløsninger Kulturlandskapet påvirkes Samferdselsprosjekter setter større spor i landskapet enn monstermaster i Hardanger! Multiconsults landskapsarkitekter bidrar til å redusere de negative effektene av dette. Foto: Multiconsult Metamorfose i Drammen Et av byens sentrale torg forvandles fra veikryss til et sted der det også er plass for mennesker å møtes. Foto: Torbjørn Tandberg Vi kommer til å få mer trafikk og et annerledes trafikkbilde i Norge i årene som kommer. Vi blir flere, vi vil bo tettere og miljøkravene vil øke. Det vil bety et annet press på byene og det vil bli behov for nye løsninger på mange områder. En stor andel av oppdragene i denne sektoren settes ut av Jernbaneverket og Statens vegvesen, og stadig oftere dreier det seg om flerfaglige oppdrag. Med økt etterspørsel og nye faglige utfordringer har Multiconsult stor glede og nytte av samarbeidet med LINK arkitektur og Analyse & Strategi og ikke minst rådgivningsfirmaet WSP i Sverige. Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til miljøet og samtidig skaper verdier. Derfor jobber vi med alle typer tiltak innen infrastruktur og byutvikling. Tre konkrete oppdrag viser noe av mangfoldet i oppgavene innen dette forretningsområdet. Nytt dobbeltspor i Østfold Østfold er vår port mot Europa, og her pågår det utvikling både av dobbeltspor og stasjoner. Multiconsult har oppdrag for Jernbaneverket både ved Ski stasjon og i forbindelse med nytt dobbeltspor sør for Moss. Før detaljert planlegging settes i gang, må mange alternativer vurderes og i Østfold, som mange andre steder, skal både landskap, nærmiljø, kulturminner og teknologiske utfordringer som kvikkleire vurderes og tas hensyn til. For dobbeltsporet har Multiconsult og WSP utarbeidet en «silingsrapport» i prinsippet en grovsortering av ulike alternativer. Neste trinn er å utarbeide hovedplan og konsekvensutredning. Metamorfose i Drammen Drammen har vært gjennom en metamorfose både fysisk og mentalt. Ideer og drømmer realiseres i form av arealer og konkrete prosjekter, i tråd med en langsiktig plan for sentrumsutvikling. Multiconsult deltar i orkesteret og sitter samtidig på orkesterplass når Strømsø torg nå endres fra et trafikknutepunkt til et moderne byrom med torg, parkområder, ny belysning og med nye materialer og møblering. Satsing på sykkel Stavanger-regionen er ved siden av Oslo-regionen Norges vekstregion nummer én. De grepene som tas i dag, vil være viktige for trafikkbildet i regionen om 40 år. En spennende satsing er sykkelstamvegen som er en ny måte å tenke sykkeltiltak på. Et pionérprosjekt i Norge! Det skal være enkelt å sykle mellom Stavanger og Sandnes. Tanken er å forby all annen ferdsel, inkludert gående og rulleskikjørere. Alle kryssinger av kjøreveger er plandelte. Framtiden vil gi mer og bedre bane, nye løsninger for veitrafikk og satsing på miljøvennlige framkomstmidler som for eksempel sykkel. Elisabeth Schjølberg Forretningsområdeleder 15

16 16

17 ENERGI Kpong, Ghana Kraftverk i Voltavassdraget hvor Multiconsult har gjennomført revisjonsstudie på damkonstruksjon og kraftverk, samt utført damsikkerhetsberegninger, dambruddsbølgeberegninger og oversvømmelseskart. Ca mennesker vil bli berørt ved et eventuelt dambrudd ved Kpong. Foto: Multiconsult Drangmechhu i Bhutan Multiconsult utfører 13 stk identifikasjonsstudier og 2 stk Feasibilitystudier for myndighetene i Bhutan. Bhutan er et lite fjelland i Himalaya med enorme vannkraftspotensialer og kan forsyne Asia med store mengder ren energi. Foto: Multiconsult Rå og vill verden En verden som blir råere og villere, ofte på grunn av menneskenes utbytting, trenger energiske og kraftfulle tiltak. Multiconsult investerer sin energisatsing i klima og energiutnyttelse og i fornybar energi. Vår innsats og kompetanse kan gjøre en forskjell, vi kan redusere menneskenes negative påvirkning på kloden vår og bidra til en bedre verden å leve i. Vi må produsere energi, bruke den fornuftig og legge igjen minimalt med spor. Det er den nye energitenkningen. Multiconsult kan vannkraft. Vi har en stolt og lang tradisjon for å utnytte denne fornybare ressursen både i Norge og internasjonalt. Der satser vi fortsatt stort, ikke minst internasjonalt. Som i Etiopia, det store Beko Abo-flerbruksvannkraftprosjektet som skal forsyne Egypt, Sudan og flere andre land i Nord-Afrika med strøm. Ny fornybar energi Multiconsult satser også langsiktig, på ny fornybar energi, spesielt vindkraft. Til lands og ikke minst til havs. Ansvaret for å utvikle satsingen ligger hos en gruppe som spruter av energi og kunnskap, er sultne og foroverlente og kombinerer solid erfaring i Multiconsult med spisskompetanse hos samarbeidspartnere. Gruppen inneholder sivilingeniører, siviløkonomer og samfunnsøkonomer. De er erfaringsmessig mangfoldige. De er språkkyndige her er russisk, spansk og estisk i tillegg til tysk, engelsk og fransk. Her er konstruktiv aldersvariasjon: Noen er født det året andre startet sin utdanning. Geografisk spenner oppdragene allerede fra Måløy til Tanzania. Analyse & Strategi er verdifullt å ha med på laget, mye dreier seg om studier av muligheter og av mulig verdiskaping. Bedre utnyttelse av energi Energimerkesystemet, som Multiconsult bidro til å utforme, har tatt av i markedet. Multiconsult har store oppdrag for blant andre Statsbygg, Entra Eiendom og Vital. For Entra skal Multiconsult energimerke hele eiendomsporteføljen. Og Multiconsult fortsetter å jobbe tett med NVE og byggenæringen for å utvikle energimerkesystemet. Det er stort behov for kompetanseheving innen energieffektivisering i hele næringen og Multiconsult jobber med flere utdannings- og bransjeorganisasjoner for å bidra til dette. Myndighetene har en ambisjon om passivbygg som forskriftskrav innen Multiconsult har oppgaver for ulike departementer både for å utrede energikrav for bygningsmassen og se på konsekvensene av tiltakene som er foreslått. Verden må bli flinkere til å utnytte forkjellige former for fornybar energi og å effektivisere energiforbruket. Solvarme, jordvarme og resirkulert avfall vil bli stadig viktigere som energikilder. Her ser Multiconsult seg som en viktig aktør. Tom Ødegaard Forretningsområdeleder 17

18 18

19 MILJØ OG NATURRESSURSER Folksom framtid Verdens befolkning vil passere sju milliarder i løpet av 2011, og forventes å være ni milliarder i Genale, Ethiopia Kartlegging av naturmiljø og hydrologi. Foto: Multiconsult/Norplan. Foto: Multiconsult/Norplan Høg-Jæren vindpark Multiconsult har utført studier knyttet til vindressursene på Sør-Vestlandet siden 2002, og planleggingen av Høg-Jæren vindpark, som nå bygges, siden Foto: Multiconsult Vi skal alle overleve og ha meningsfylte liv. Det stiller strenge krav til ressursbruken for hver enkelt av oss. Ressursene er begrenset, det merker også vi i den rike delen av verden. Prisene på mat, mineraler og andre råvarer øker på verdensmarkedet. Dette har blant annet ført til at gruver i Norge, som tidligere var ulønnsomme og ble stengt, nå gjenåpnes. Presset på miljøet og oppmerksomheten rundt naturressursene øker, og vi i Multiconsult får flere og stadig mer utfordrende oppgaver. Miljøfokus På vegne av miljøet er vi glade for konkurransen om oppdragene som det økte miljøfokuset har skapt. Det gjør at vi hele tiden må strekke oss for å bli bedre innen miljøstyring, miljøgeologi, konsekvensutredninger og klimarådgiving. Multiconsult utvikles slik at vi også i framtiden er en interessant samarbeidspartner for våre kunder. Dette skaper spennende utfordringer i en verden i rask endring, ofte i uventet retning. Utviklingen av selskapet er også avgjørende for å beholde posisjonen som en attraktiv arbeidsplass for miljøinteresserte. Ressursutnyttelse Levetiden til offshore-installasjonene i Nordsjøen forlenges. Mer av oljen og gassen enn opprinnelig forutsatt, blir utnyttet. Dette er ressursutnyttelse i beste forstand. Multiconsult bidrar til at denne utnyttelsen blir gjort på en så skånsom måte som mulig. I forbindelse med oppgraderingen av Oseberg B kartla vi mulige helse- og miljøfarlige stoffer. Dette er det første miljøkartleggingsoppdraget vi har utført i Nordsjøen, og det er vi stolte av. Fra forurenset til ettertraktet Multiconsult har vært sentrale i oppryddingen av forurensede sedimenter i Tromsø havn. Målet er at det igjen skal være sunt å spise fisk tatt fra kaia i Tromsø. Samtidig er havna blitt oppgradert. Mange av våre miljøgeologiske oppgaver har som mål å transformere forurensede industriområder til attraktive bolig- eller næringsområder. Dette er positivt for miljøet og naturressursene; matjord og naturområder bevares for kommende generasjoner. Miljø for framtiden Å rydde opp i gammel forurensning er ikke nok for å skape en bedre framtid. Miljøtenkning må inn i tidligplanlegging. Multiconsult har, blant mye annet, hjulpet direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), med å få inn miljøkriterier i innkjøpsrutinene, og vi deltar i tilpasningen av miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold. Gisle Grepstad Forretningsområdeleder 19

20 Kuldekompiser Multiconsult har lang erfaring med utbygginger i arktiske strøk. Gjennom sammenslåingen med Barlindhaug Consult er denne kompetansen ytterligere styrket. De enorme arktiske områdene er gjenstand for betydelig interesse på grunn av store ubenyttede ressurser, spesielt innen olje og gass. Den norske delen av Barentshavet og sokkelen rundt Svalbard er ett av de strategisk viktigste satsingsområdene fremover. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er på plass, og regjeringen sier klart at «Nordområdesatsingen er regjeringens viktigste strategiske satsing i utenrikspolitikken» (statssekretær Erik Lahnstein, ). Multiconsult har sammen med datterselskapet Barlindhaug Consult en enestående erfaring og kompetanse på utbygginger i arktiske strøk. Sammen har vi erfaring fra noen av de viktigste prosjektene som er gjennomført i nord. Forskning Det arktiske klimaet gir helt spesielle utfordringer og utfordrer oss teknologisk på grensen av det mulige. Sammenlignet med andre områder er erfaringene få, og ny viten gjennom forskning og utvikling er helt nødvendig for utbygging av pålitelige og sikre konstruksjoner. Nicolas Serré hos Barlindhaug Consult har, gjennom sitt doktorgradsarbeid ved NTNU-prosjektet PetroArctic, jobbet med ispåkjenning av konstruksjoner, et arbeid som har bidratt med viktig kunnskap for design av plattformkonstruksjonen på Shtokman offshore i den russiske delen av Barentshavet. Svalbard globale frøhvelv. Foto: Jaro Hollan Permafrost og sjøis Ett av de mest utfordrende områdene for utbygging i arktiske strøk er Svalbard. Her møter man de arktiske utfordringene til fulle. I tillegg til polarnatten er det langt til folk og bebyggelse og alt er vanskelig tilgjengelig store deler av året. De tøffe klimatiske forholdene inkluderer mer enn metertykk sjøis som påvirker konstruksjoner til permafrost i grunnen. Her har selskapene erfaring med planlegging og design av Svalbard globale frøhvelv. Utbygging av flere kaianlegg på Svalbard er også en del av vår erfaring. Så å si all transport av varer og industriprodukter foregår over kaiene på Svalbard, og kullet fra Store Norske skipes over kai i Svea. Erfaring Landanlegget til Snøhvit representerer ett av de viktigste referanseprosjektene for landanlegg i kaldt klima, med begrenset infrastruktur og vanskelig tilgjengelighet. Multiconsult har prosjektert all infrastruktur her. Denne erfaringen er viktig i planleggingen av den forestående utbyggingen av landanlegget Shtokman-feltet på russisk side i Barentshavet. Selskapene har også erfaring med offshorekonstruksjoner, med blant annet utbygging av betongplattformer på Sakhalin II. Vi er i gang med planleggingen av Sakhalin I og offshoreløsningen til Shtokman. Med vår spisskompetanse innen planlegging og design for utbygginger i arktiske strøk og kaldt klima vil Multiconsult bli en enda viktigere aktør i nordområdene når det nå satses her for fullt. 20

21 Komplett i nord Etter et tett og godt samarbeid de siste årene er Barlindhaug Consult AS (BC) innlemmet som et heleid datterselskap i Multiconsult. Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Med sine multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø utfyller og kompletterer selskapene hverandre og vil være ledende i nord. Barlindhaug Consult tilfører også Multiconsult spisskompetanse innen flere fagfelt. Jekta, utsnitt av RIB 3D-modellen. Illustrasjon: Barlindhaug Consult Jekta storsenter Våren 2013 ferdigstilles Jekta storsenter i Tromsø. Kjøpesenteret blir ett av landets største, med et bruttoareal på m 2 og plass til 150 forretninger. Barlindhaug Consult har bidratt i hele prosessen fra reguleringsplan til detaljprosjektering for bygg, vva og tekniske fag, samt prosjekteringsledelse. Multiconsult har blant annet stått for geotekniske vurderinger og brannteknisk prosjektering. Kirkenes skole Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole, Sør-Varanger kulturskole, samt nye lokaler for Samovarteateret: De fire hovedfunksjonene er samlet i et bygg og bundet sammen av et sjenerøst sentralrom som innholder kantine, bibliotek, musikkrom/ scene, auditorium samt fire åpne amfier. Bruttoareaet er på m 2. BC Arkitektur, arkitektene i Barlindhaug Consult, har gjennomført alle fasene i prosjektet siden konkurransen startet høsten Skolen åpner i desember Oppdrettsanlegg Merdanlegg. Foto: Jan R. Olsen, Fremtid i Nord Kirkenes skole. Illustrasjon: BC Arkitektur Barlindhaug Consult har lang erfaring som rådgiver overfor havbruksnæringen med prosjekter som omfatter over hundre lokaliteter langs norskekysten. Med satsing på utvikling og kvalitet, har BC blitt en spesialrådgiver for havbruksnæringen. Kunden støttes med løsninger for lønnsom drift og nødvendig sikkerhet mot rømming. Nye standarder og kommende forskrift gir markedet spennende utfordringer. Barlindhaug Consult skal være i forkant for å serve våre kunder i forhold til nye krav. Barlindhaug Consult er akkreditert inspeksjonsorgan. 21

22 Miljømål Multiconsult arbeider systematisk med å kartlegge miljøpåvirkninger og utarbeide handlingsplaner for miljøforbedring, blant annet gjennom selskapets miljøregnskap. Våre kontorer i Oslo og Drammen er Miljøfyrtårnsertifisert og flere klargjøres for sertifisering i Multiconsult deltar også i et bransjesamarbeid for å utvikle en nasjonalt tilpasset versjon av BREEAM, et verktøy for miljøklassifisering av bygg og anlegg. Multiconsult vil være aktive innen nasjonale nettverk for energi- og miljø. Vi har startet interne kurs for systematisk opplæring i Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. I dette ligger det blant annet opplæring i ny Byggherreforskrift og utvikling av verktøy for å sikre at forskriften blir fulgt under prosjektering. Regionskontorer og datterselskaper Oslo (hovedkontor) Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Fredrikstad Postboks 1424, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Storgata 35, Fredrikstad Telefon Trondheim Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Besøksadresse: Sluppenvegen 23, 7486 Trondheim Telefon Drammen Postboks 2345, 3003 Drammen Besøksadresse: Strømsø Torg 9, Drammen Telefon Stavanger Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes Besøksadresse: Stokkamyrveien 13, Inngang Vest, Sandnes Telefon Analyse & Strategi AS Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Bergen Nesttunbrekka 95, 5221 Nesttun Telefon Kristiansand Rigedalen 15, 4626 Kristiansand Telefon Barlindhaug Consult AS Postboks 6154, 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2, Tromsø Telefon Multiconsult Redaksjon: Gaute Christensen / Hanne Dirdal Design: Elizabeth Walmann Forsidefoto: Alex Benjaminsen Trykk: Grøset 22

23 Hovedtall (Tall i tusen kr) 2010* 2009* 2008 Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 40 % 42 % 40 % *Multiconsult konsern Omsetning (tall i mill kr) Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 19,5 % Medarbeidere 34,0 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 21,8 % Multiconsult Driftsresultat (tall i tusen kr) Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 5,9 mill for 2001, 5,8 mill for 2002, 5,1 mill for 2003, 4,9 mill for 2004, 17 mill for 2005, 14,5 mill for 2006, 22 mill for 2007, 18,5 mill for 2008, 10,5 mill for 2009 og 6 mill for Hovedkontor: Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Telefaks org.nr

24

Høydepunkter 2009. Innhold. Multiconsult ble valgt som den foretrukne civil partner på Shtokman

Høydepunkter 2009. Innhold. Multiconsult ble valgt som den foretrukne civil partner på Shtokman 2009 Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har 1100 medarbeidere over hele landet, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Drivere for solenergi

Drivere for solenergi Drivere for solenergi Solenergimessen i Bergen 11.11.2017 Hanne L. Bottolfsen og Marte W. Nilsson Multiconsult Etablert 1908 Ansatte 2.450 Ansatte i Bergen ca. 250 Tromsø Prosjektering og rådgivning Forretningsområder:

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Kraftsektoren i Nordområdene innspill til en nordområdetenkning Kraftsektoren i Nordområdene

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08 DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? RAMBØLL GLOBALT OG I NORGE RAMBØLL-GRUPPEN I DAG RAMBØLL NORGE KONTORER Lokale kontorer Over 300 kontorer i 35 land 13 000 eksperter globalt

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Framtidens byer en mulighet for din bedrift

Framtidens byer en mulighet for din bedrift en mulighet for din bedrift «Framtidens byer» er et samarbeidsprogram mellom fire departementer, KS og de 13 største byområdene i Norge. Programmet er styrt av Miljøverndepartementet og er planlagt å vare

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Høydepunkter. Innhold

Høydepunkter. Innhold 2008 Ill.: Prosjekt LINK signatur Høydepunkter Multiconsult + LINK signatur = sant Multiconsult kjøpte seg i begynnelsen av 2008 inn i Norges største arkitektkontor, LINK signatur, med 32 prosent. For

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Noen tanker om hvordan det hele startet og hvordan det gikk v/ Jan Moksnes tidl. adm.dir. Norwegian Contractors 1971 1995 en gullalder for norsk betong

Detaljer

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten?

Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Hva er en by? Er det behov for noen bymessige kvaliteter her i Lofoten? Peter Butenschøn Nordland fylkeskommune, Leknes 20. september 2017 Noen utfordringer en kjølig høstmorgen. Lofoten og Leknes har

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Statsbyggs miljøstrategi

Statsbyggs miljøstrategi Langsiktige miljøambisjoner og miljømål Zdena Cervenka, Strategi og utviklingsavdelingen, Statsbygg Hvorfor en langsiktig miljøstrategi En fremtidsrettet miljøstrategi er nødvendig for at Statsbygg klarer

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 MAREANO og framtidige generasjoner MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 GRATULERER! Gratulerer med strålende resultater så langt! Detaljert kartlegging av et viktig havområde Oppdagelsen

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF i dag SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn Organisasjon 3 Brutto driftsinntekter Internasjonale oppdrag 14 % Andre inntekter 11 % NFR grunnbevilgning 4 % NFR strategiske program 3 % NFR

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer