Multiconsult. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multiconsult. Innhold"

Transkript

1

2 Multiconsult Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har 1350 medarbeidere over hele landet, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord. Multiconsult opererer i seks forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljøog naturressurser. Multiconsult overtok alle aksjene i Barlindhaug Consult AS våren Med sitt multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø vil selskapet utfylle og komplettere Multiconsults tilstedeværelse i nord og tilføye Multiconsult spisskompetanse i flere fagfelt. Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Analyse & Strategi utfører analyser og rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor, lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet har erfarne og dyktige medarbeidere med bred faglig kompetanse. Analyse & Strategi er et heleid datterselskap av Multiconsult. Med unntak av virksomhet innen olje og gass, tilbys og koordineres Multiconsults internasjonale virksomhet gjennom NORPLAN AS. (se s. 6) Høydepunkter 2010 Multiconsult ble styrket innen industri gjennom overtagelsen av aksjene i rådgivningsselskapet IndustriPlan Multiconsult styrkes inne byggeteknikk i Trondheim gjennom overtagelse av F. Stensrud Adriatic LNG Terminal GBS hedret i fib Awards for Outstanding Concrete Structures Multiconsult bidro sterkt i prosjekteringen 2011 (første halvdel) Sverre Quale ble ansatt som ny administrerende direktør i Multiconsult Multiconsults kontorer i Oslo og Drammen ble Miljøfyrtårnsertifisert Multiconsult var nasjonal sponsor av Ski-VM i Oslo selskapet har i mer enn 60 år vært sentral i utvikling av nasjonalanlegget i Holmenkollen Gjennom overtagelsen av Barlindhaug Consult er Multiconsult blitt en særdeles tung aktør i Nord-Norge Norplan markerte sine første 40 år Innhold 6 20 Internasjonalt Satsing i Arktis 3 Stavanger-regionen 4 Leder 5 Ledergruppen 6 Internasjonalt 7 Satsing på samferdsel 8 Bygg og eiendom 10 Industri 12 Olje og gass 14 Samferdsel og infrastruktur 16 Energi 18 Miljø og naturressurser 20 Satsing i Arktis 21 Barlindhaug Consult 22 Miljømål Regionskontorer 23 Hovedtall

3 Våger og vil En region å regne med, med 120 ansatte og på utkikk etter flere. Regionsleder Gisle Myklebust i Stavanger vil styrke bemanningen der markedsmulighetene er best. Det er spennende og morsomt å gå inn i 2011 med det gode grunnlaget vi har, sier Myklebust. Markedet har vært stabilt gjennom hele 2010, med god ordretilgang. Stavangerkontoret satset på BIM/4D og bruk av nye 3D-modelleringsverktøy innen Bygg og eiendom i 2010 og blir stadig bedre i bruken av moderne dataverktøy. Vi ønsker å være de beste i regionen på bruk av dataverktøy, så på dette området konsentrerer vi oss om å stadig bli bedre, sier regionslederen. Sammen med de andre Multiconsultkontorene vil vi se på hvordan bruken av dataverktøyene kan utvides til andre forretningsområder, som for eksempel samferdsel. Flerfaglig Det er Bygg og eiendom og Samferdsel som er region Stavangers hovedforretningsområder. Kapasiteten er økt innen konstruksjonsteknikk, samferdsel, tekniske fag og spesialrådgivning. Stavangerkontoret har hatt flere flerfaglige ombyggingsprosjekter for Statoil på Forus og for Avinor på Sola. Forøvrig har vi hatt en rekke store næringsbyggprosjekter sammen med våre gode samarbeidspartnere og de store utbyggerne i regionen. Innen Bygg og eiendom er det særlig oppsvingen i prosjektering av boligblokker som kommer til å merkes, mener Myklebust. Energi- og miljørådgivning Daleområdet i Sandnes skal bygges ut med lavenergibebyggelse, og en del eksisterende historisk bygningsmasse skal rehabiliteres. Multiconsult har bidratt med energirådgivning helt fra arbeidet med detaljreguleringsplanen startet i Oppdraget har vært en sterk drivkraft for utvikling av energirådgivning ved region Stavanger. Stavangerkontoret utvider nå tilbudet innen Miljørådgivning. Vi har en felles seksjon for Miljøog bygningsforvaltning. Vi får også styrket vår kapasitet innen akustikk og miljøgeologi, forteller Gisle. Det er plass til nye medarbeidere i Stavanger. Kontorer i to av etasjene er bygd om, og folk har flyttet rundt slik at regionkontoret nå enkelt kan ta i mot nye, dyktige folk til både faglige og sosiale gleder og utfordringer. Ansvar, lagspill og engasjement demonstreres gjennom godt samarbeid i Stavanger. Foto: Jon Torgeirsson, Multiconsult 3

4 Bevegelse for framtiden Bevegelse og endring er viktige grunnforutsetninger for Sverre Quale. Multiconsults administrerende direktør fra januar 2011 er helt klar på at ikke noe utvikler seg når man står stille. Vi må hele tiden videre, bli bedre, tenke nye tanker, gjøre nye ting for å bygge framtiden for kundene, for vår egen skyld, for selskapet, for menneskeheten. Klart vi er opptatt av å gå på jobb hver dag og tjene penger, men for at også det skal kunne fortsette, må vi sørge for utvikling. Han er spesielt inspirert av noe av det han har oppdaget om Multiconsult. Jeg visste ikke hvor mange spesialistområder det er i dette selskapet. Så mange som kan så imponerende mye innen så utrolig mange fagområder. Et fabelaktig grunnlag for videre utvikling. Denne brede og dype kompetansen er noe av det viktigste jeg må skaffe meg oversikt over. Vi må tenke nye måter å bruke den på. Og vi må fortelle om den, vise verden hva dette selskapet kan. Ingen tvil om at Multiconsults nye toppleder er fornøyd med jobbskiftet. Han gleder seg til å bringe Multiconsult til topps. Han trives med å erobre topper. Tradisjonell tenkning og en byggebransje som kan være tung å snu, er knapt nok for utfordringer å regne, til tross for at han kommer fra en dynamisk bransje som luftfart. Han er tross alt ingeniør i bånn og har erfaring på tvers av flere bransjer og fag. «Vi må vise verden hva dette selskapet kan.» Fornybar energi Vind og vann fascinerer Sverre Quale. Faglig og personlig. Det er flott at Multiconsult er i forkant når det gjelder fornybar energi, der skal vi satse videre, vokse. Vi ser at markedet kommer. Kompetanse som tradisjonelt har vært brukt innen andre forretningsområder, vil bli gull verdt innen for eksempel vindkraft til havs. Direktøren får et øyeblikk vind og bølger i blikket. Surfing med og uten seil er viktige aktiviteter for ham. Han medgir at han har problemer med å sitte stille lenge. Det er heller leken enn konkurransen han trives med. Ikke bare i vann. Jo da, det var greit med «merket» i Birken, men brettkjøring i puddersnø er morsommere. Og han liker toppturer. Quale trives med både motbakker og bølgedaler. De er nødvendige for å nå mål. Før sommeren 2011 skal han selvsagt ha besøkt hele Multiconsult. Det ser han som helt naturlig og veldig hyggelig for en som er glad i å møte mennesker. Multiconsult har en solid plattform med dyktige medarbeidere som er stolte og trives. Vi er med på å bygge landet, ikke minst gjennom vår satsing på samferdsel i Oppdragsreserven ved begynnelsen av 2011 var bedre enn for et år siden. Nå skal vi utvikle lederskap, lytte til innspill fra de unge, utnytte erfaringen fra de eldre, tenke nytt og virkelig jobbe sammen og på tvers. Vi har så mange utfordringer og så mange muligheter. Det er faktisk ingen tvil om at han gleder seg. Sverre Quale Administrerende direktør 4

5 Ledergruppen 1 Gaute Christensen, kommunikasjonsleder 2 Trond Dahle, leder Økonomi- og fellestjenester 3 Kjell Kristiansen, regionsleder Nord 4 Ola Dalen, leder Markeds- og forretningsutvikling 5 Grethe Bergly, regionsleder Oslo 6 Gisle Myklebust, regionsleder Stavanger 7 Tom Ødegaard, forretningsområdeleder Energi 8 Rune Kjærland, regionsleder Bergen Foto: Eva Brænd 5

6 Skikkelig jobb godt omdømme Multiconsult tar samfunnsansvar på alvor. At vi har en høy etisk standard har bidratt til å gi oss et sterkt omdømme internasjonalt. Vi gjør jobben skikkelig, uansett hvor i verden vi er. Norplans posisjon internasjonalt vitner om det. Vi har også lang og variert erfaring over store deler av verden etter å ha hatt oppdrag i over ett hundre land. Jan Høiseth driver nivelleringsarbeid på Garuai småkraftverk på Øst Timor. Foto: Erik Børset, Multiconsult Spisskompetanse Multiconsults spisskompetanse er etterspurt. Et eksempel er at våre eksperter på marin geoteknikk jobber med oppdrag over nesten hele kloden. Det kan være i Norskehavet, i Atlanterhavet utenfor Angola eller på kysten av Australia. Multiconsult-ingeniørene beregner og designer fundamenteringsløsninger og marine strukturer i et integrert samarbeid mellom de to fagmiljøene geoteknikk og struktur. Spisskompetansen på anlegg i fjell var ikke minst viktig for å få oppdraget med det enorme Jurong-prosjektet i Singapore og var også noe av bakgrunnen for at Multiconsult ble hentet til Ruacanajobben i Namibia der NamPower installerer et fjerde 100 MW aggregat med vann fra Ruacanafallene. Ingrid Welde måler vannføring, Atsabe småkraftverk på Øst-Timor. Foto: Erik Børset, Multiconsult Vannkraft En 86 millioner kroners kontrakt for prosjektstudie av to større vannkraftverk i Etiopia ble tildelt et Norplan-ledet korsortium i Mandaya og Beko Abo flerbruksvannkraftprosjekter i Etiopia skal etter planene produsere og gigawatttimer elektrisitet årlig når de står ferdige. Tildelingen viser både den sterke posisjonen Norplan har i det internasjonale vannkraftmarkedet og at vi har gode samarbeidspartnere. Gjennom et prosjekt som dette kan vi bruke vår kompetanse til å fremme bærekraftig utvikling og fornybar energi i utviklingsland. NORPLAN har jobbet i Tanzania siden Foto: Pål Høberg, Multiconsult Tydelige mål Klare og spissede mål er en viktig nøkkel til suksess. Vi vet hvor i verden vi skal satse, og vi vet hvilken kompetanse vi skal satse enda sterkere på. For fornybar energi som vind og vann er de geografiske satsingsområdene det østlige Afrika, Europa og Himalayaregionen i Asia. For olje og gass er ikke minst nordområdene og arktiske strøk viktige, og ellers de områdene der den norske olje- og gassklyngen opererer. Multiconsults kompetanse er kombinert med erfaringen med å jobbe med internasjonale partnere og folk fra ulike kulturer. Det gir oss konkurransefortrinn i hele verden. 6

7 Midt i trafikken Vi er et samfunn i bevegelse. Et levende, moderne samfunn krever effektiv samferdsel og infrastruktur. Fagfeltet er omfattende og betyr mye for hver enkelt av oss. Samferdsel og infrastruktur er ryggraden i det moderne samfunnet. Som en stor aktør i stadig utvikling, satser nå Multiconsult på å bli enda dyktigere på dette viktige feltet. Som planleggere og rådgivere har vi et stort ansvar for å finne nye og enda bedre samarbeidsformer, både med kunden, våre partnere og mellom våre egne kontorer. Store flerfaglige oppdrag Utbygging og utvikling av samferdsel og infrastruktur vil gi større og mer komplekse oppdrag i tiden framover. Med vår multifaglige kompetanse har vi de beste forutsetninger for å løse komplekse oppgaver som omfatter både nybygging, oppgradering og utskifting. Erfaringen fra mange store, sammensatte oppdrag har gitt Multiconsult relevant kompetanse som kan overføres til samferdselsområdet. Vi har stor kunnskap om Norges geologi og høy kompetanse på å finne ut av grunnforhold. Sammen med gode samarbeidspartnere representerer vi innsikt i og forståelse for samfunnsperspektivet og oppdragsgiverens rolle. Det blir stadig viktigere ettersom kompleksiteten i oppdragene øker. Samarbeidspartnere Våre nærmeste partnere er WSP, LINK arkitektur og Analyse & Strategi. WSP er en ledende aktør i Norden innen samferdsel, med blant annet stor kunnskap om jernbaneteknikk. LINK arkitektur, Norges største arkitektkontor, kommer inn der arkitektur er en av oppgavene, som for eksempel ved jernbanestasjoner. Med sin analysekompetanse gir Analyse & Strategi oss en bedre forståelse for helheten og sammenhengen oppdraget inngår i. Per Olav Laukli, avdelingsleder Samferdsel i Oslo. Illustrasjon: Newmarketing Nærhet Nærmere 500 personer i Multiconsult jobbet i en eller annen form innen samferdsel og infrastruktur i Noe av det spesielle med samferdselsanlegg, er den geografiske utstrekningen. Infrastruktur er overalt. Alle tiltak har svært mange naboer, utviklingen av nye løsninger involverer mange i samfunnet. Multiconsults hovedvalg, som er å være over hele landet, midt i lokalmiljøene, er som skapt for forretningsområdet Samferdsel og infrastruktur! Vi er der oppgavene og kundene er. 7

8 8

9 BYGG OG EIENDOM Bjørvika Utbyggingen i Bjørvika er norges største transformasjonsprosjekt beliggende ved landets største trafikknutepunkt. Multiconsult er engasjert i planleggingen av Barcode-byggene, nytt Munchmuseum og Deichmanske bibliotek. Foto: Alex Benjaminsen Fyrstikkalléen 21 Landets første kombinerte ungdoms- og videregående skole. Skolen er integrert i lokalene til den gamle fyrstikkfabrikken til Nitedals Tændstikfabrik. Skolen er på kvadratmeter inkludert barnehage, bibliotek, bydelskontor og en flerbrukshall. Multiconsult har vært engasjert i alle ingeniørfag. Foto: Alex Benjaminsen Vi utvikler Norge Multiconsult har gitt og gir store bidrag til utviklingen av det moderne Norge. Bygninger er en viktig del av vår infrastruktur. De rommer våre aktiviteter både i jobb og privat og er en del av samfunnsutviklingen. Det vi i Multiconsult planlegger, får store konsekvenser. I Multiconsult ønsker vi å være bedre enn det myndighetene krever. Det stiller strenge krav til oss og er en ufordring vi liker. Derfor er vi for eksempel med i forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings) sammen med SINTEF Byggforsk, NTNU og flere andre partnere. Samfunnet stiller krav som Multiconsult er opptatt av å møte. I 2050 vet vi at 80 % av de bygningene vi har rundt oss i dag, fortsatt vil være der. Det krever bærekraftig oppgradering av eksisterende bygninger. Langsiktig Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Både byplanlegging og det enkelte byggs utvikling er viktig i utviklingen av våre byer. Multiconsult har utviklet en helt enestående spisskompetanse på eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. For nybyggprosjekter tenker vi bærekraftig og langsiktig. Ulike oppdrag Framtidsrettet byutvikling lå til grunn da Byrådet i Oslo gikk inn for utbyggingen av Bjørvika. Nærheten til et trafikknutepunkt var viktig, i tillegg til arealutnyttelse: Mest mulig bygg på minst mulig plass har vært en av utfordringene som Multiconsult har bidratt til å løse gjennom prosjektering og rådgivning for flere av Barcode-byggene og for kulturbyggene i Bjørvika. Veterinærhøgskolen og Veterinærinsituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Prosjektet er omfattende og sammensatt og har et bygningsareal på rundt kvm brutto. Multiconsult er stolte av å være med på å bygge ut en ledende kunnskapsinstitusjon. Verdikjede og livssyklus Med Analyse & Strategi og LINK arkitektur på laget kan Multiconsult være med helt fra starten i et prosjekt. Sammen utfører vi konsekvensutredninger og reguleringsplaner. Vi planlegger i et livssyklusperspektiv og vurderer alt fra materialvalg til resirkulering av energi nærmest under evighetens synsvinkel. René Valentin Flandorfer Forretningsområdeleder 9

10 10

11 INDUSTRI Innsikt og system Mongstadbase, rørprosjekt Etter kartlegging av eksisterende forhold, ble behovet for omfattende utskifting og oppgradering av røranlegget konstatert. Multiconsult fikk oppdraget med prosjektering, kontrahering og byggeoppfølging. Foto: Rolf Birkeland, Multiconsult Eramet Norway Sauda Eramet Sauda er en av verdens ledende smelteverk av manganlegeringer og en av våre prioriterte kunder gjennom mange år. Foto: Audun Olimstad, Multiconsult Industrien har behov for rådgivere som forstår industrien og som kan gi dem den spesialkompetansen de etterspør. Multiconsult har disse rådgiverne og denne spesialkompetansen. Vi kjenner industrien innenfra det er en forutsetning for å gjøre en god jobb, synes vi. Vi har bred erfaring og høy kompetanse. Vi kan bistå med å gjennomføre prosjekter, vi har systematikken, og vi vet hva industribyggene rommer. Multiconsults nærvær og kompetanse i regionene er også en suksessfaktor. Kompetansen hentes fra hele Multiconsult, lokalt eller sentralt, alt etter våre kunders behov. Energieffektivisering Et tydelig trekk i alle industrisektorer er den store interessen for gode miljøtiltak og effektiv og riktig bruk av energi. Å spare energi, bruke energien effektivt, produsere energi på en bærekraftig måte, gjenvinne materialer og produsere minst mulig avfall er en samfunnsoppgave som også norsk industri er opptatt av. Energieffektivisering er spisskompetanse i Multiconsult, og vi kan gå inn i fagområdet på industriens premisser og med god forståelse av industriens behov. Vi har blant annet bistått både Alcoa Lista og Eramet Kvinesdal med energimerking og energisertifisering. Multiconsult er også inne i det innledende arbeidet med et energigjenvinningsprosjekt ved Finnfjord smelteverk. Store aktører For FESIL Sunergy har vi vært en sentral partner i en forstudie med en ny solcellefabrikk. Vi har vært med i oppgraderingen av en støpehall for Vestas Castings. På Mongstadbasen er det foretatt utskifting og oppgradering av forsyingsanlegget til eksisterende og nye kaianlegg. For Miljøbil Grenland er det utført en feasibility study for en batterifabrikk. Det er også utført diverse rådgivningsoppdrag innen tema kvalitetssikring/validering, risikohåndtering og etterlevelse av GMP innen bransjene næringsmiddel og legemidler. En annen stor aktør er Eramet. Eramet er et fransk selskap med global virksomhet innen gruvedrift og metallurgisk industri. For Eramet Norway har Multiconsult hatt flere ulike oppdrag, fra utarbeidelse av investeringssøknad og utvikling av nytt metallstøpningsanlegg til å utvikle en egen manual for prosjektgjennomføring til bruk ved opplæring i Eramets egen prosjektorganisasjon. Optimisme Oppdragsmengden øker i stort sett hele bredden av norsk industri. Det gjelder oppgraderinger, vedlikeholdsprosjekter, utvidelser av eksisterende anlegg og nye anlegg. Det er større optimisme og investeringsvilje i norsk industri og oppdragsmengden øker i stort sett hele bredden av norsk industri. Audun Olimstad Forretningsområdeleder 11

12 12

13 OLJE OG GASS Går i dybden Singapore har fem millioner mennesker, men er ikke større enn øya Hitra. Det gir plassproblemer. Sakhalin 1 Fra byggeplassen utenfor Vladivostok. Multiconsult har vært en del av designteamet for plattformen. Foto: Aker Solutions /Kvaerner Adriatic LNG Terminal Alt-terminalen er på plass og operativ utenfor Venezia. Multiconsult har vært en sentral aktør i design og oppfølging av GBS-delen. Foto: Terminale GNL Adriatico S.r.l. Multiconsults brede erfaring og store kunnskap innen anlegg i grunn og fjell gir «dybdekompetanse». Den kompetansen brukes i Singapore til å skaffe plass til næringsvirksomhet og infrastruktur dypt under bakken. Megaprosjekt I det dristige og nyskapende megaprosjektet Jurong Rock Cavern i Singapore er Multiconsult med i et konsortium med Sintef Byggforsk og Singaporeselskapet TriTech. Jurong Rock Cavern er enorme underjordiske lagre for petroleumsrelaterte produkter. De tre partnerne i konsortiet er enige om å fortsette samarbeidet. Kontrakten med Singapores Jurong Town Corporation er forlenget. Konsortiet har vist at ulik virksomhet og infrastruktur kan foregå under bakken. Slik bidrar Multiconsult og samarbeidspartnerne til å møte Singapores samfunnsutfordringer. Internasjonalt mangfold På store havdyp utenfor flere kontinenter letes det etter olje og gass, og Multiconsults kompetanse, spesielt innen marin geoteknikk, er etterspurt. Multiconsults oppdrag er spredt over store deler av verden, blant annet utenfor kysten av Vest-Afrika, i Russland og utenfor Australia. Ekspertene på marin geoteknikk sitter i Norge og foretar sine beregninger for dypvannskonstruksjoner internasjonalt. Et eksempel er Gorgon-prosjektet, et gassutvinningsfelt utenfor nordvestkysten av Australia hvor geoteknikerne finner ut av grunnforholdene, som ved Gorgon er bløtleire, og designer fundamentering, her sugeanker, for bunnrammen på dypvannsinstallasjonene. Innen marin geoteknikk kan Multiconsult være inne i alle faser, fra konseptutvikling til detaljprosjektering og installasjon. Arktisk teknologi Kompetansen innen betongkonstruksjoner og arktisk teknologi, sammen med marin geoteknikk, er viktige elementer i oppdraget for Aker Solutions på olje- og gassfeltet Hebron utenfor Newfoundland. Dette er et isutsatt område, og derfor er betongkonstruksjon valgt. Multiconsult er verdensledende med sitt dataprogram for design av betongkonstruksjoner og har klare mål om å være verdensledende på betongplattformer (GBS). Innen olje og gass er Multiconsult helt i fremste rekke med sin generelle kompetansen på civil design av integrerte prosessanlegg på land, kompetansen på analyse og design av marine strukturer og ikke minst erfaringen og kunnskapen når det gjelder design og bygging i arktiske strøk. Ivar Eng Forretningsområdeleder 13

14 14

15 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Trafikkløsninger Kulturlandskapet påvirkes Samferdselsprosjekter setter større spor i landskapet enn monstermaster i Hardanger! Multiconsults landskapsarkitekter bidrar til å redusere de negative effektene av dette. Foto: Multiconsult Metamorfose i Drammen Et av byens sentrale torg forvandles fra veikryss til et sted der det også er plass for mennesker å møtes. Foto: Torbjørn Tandberg Vi kommer til å få mer trafikk og et annerledes trafikkbilde i Norge i årene som kommer. Vi blir flere, vi vil bo tettere og miljøkravene vil øke. Det vil bety et annet press på byene og det vil bli behov for nye løsninger på mange områder. En stor andel av oppdragene i denne sektoren settes ut av Jernbaneverket og Statens vegvesen, og stadig oftere dreier det seg om flerfaglige oppdrag. Med økt etterspørsel og nye faglige utfordringer har Multiconsult stor glede og nytte av samarbeidet med LINK arkitektur og Analyse & Strategi og ikke minst rådgivningsfirmaet WSP i Sverige. Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til miljøet og samtidig skaper verdier. Derfor jobber vi med alle typer tiltak innen infrastruktur og byutvikling. Tre konkrete oppdrag viser noe av mangfoldet i oppgavene innen dette forretningsområdet. Nytt dobbeltspor i Østfold Østfold er vår port mot Europa, og her pågår det utvikling både av dobbeltspor og stasjoner. Multiconsult har oppdrag for Jernbaneverket både ved Ski stasjon og i forbindelse med nytt dobbeltspor sør for Moss. Før detaljert planlegging settes i gang, må mange alternativer vurderes og i Østfold, som mange andre steder, skal både landskap, nærmiljø, kulturminner og teknologiske utfordringer som kvikkleire vurderes og tas hensyn til. For dobbeltsporet har Multiconsult og WSP utarbeidet en «silingsrapport» i prinsippet en grovsortering av ulike alternativer. Neste trinn er å utarbeide hovedplan og konsekvensutredning. Metamorfose i Drammen Drammen har vært gjennom en metamorfose både fysisk og mentalt. Ideer og drømmer realiseres i form av arealer og konkrete prosjekter, i tråd med en langsiktig plan for sentrumsutvikling. Multiconsult deltar i orkesteret og sitter samtidig på orkesterplass når Strømsø torg nå endres fra et trafikknutepunkt til et moderne byrom med torg, parkområder, ny belysning og med nye materialer og møblering. Satsing på sykkel Stavanger-regionen er ved siden av Oslo-regionen Norges vekstregion nummer én. De grepene som tas i dag, vil være viktige for trafikkbildet i regionen om 40 år. En spennende satsing er sykkelstamvegen som er en ny måte å tenke sykkeltiltak på. Et pionérprosjekt i Norge! Det skal være enkelt å sykle mellom Stavanger og Sandnes. Tanken er å forby all annen ferdsel, inkludert gående og rulleskikjørere. Alle kryssinger av kjøreveger er plandelte. Framtiden vil gi mer og bedre bane, nye løsninger for veitrafikk og satsing på miljøvennlige framkomstmidler som for eksempel sykkel. Elisabeth Schjølberg Forretningsområdeleder 15

16 16

17 ENERGI Kpong, Ghana Kraftverk i Voltavassdraget hvor Multiconsult har gjennomført revisjonsstudie på damkonstruksjon og kraftverk, samt utført damsikkerhetsberegninger, dambruddsbølgeberegninger og oversvømmelseskart. Ca mennesker vil bli berørt ved et eventuelt dambrudd ved Kpong. Foto: Multiconsult Drangmechhu i Bhutan Multiconsult utfører 13 stk identifikasjonsstudier og 2 stk Feasibilitystudier for myndighetene i Bhutan. Bhutan er et lite fjelland i Himalaya med enorme vannkraftspotensialer og kan forsyne Asia med store mengder ren energi. Foto: Multiconsult Rå og vill verden En verden som blir råere og villere, ofte på grunn av menneskenes utbytting, trenger energiske og kraftfulle tiltak. Multiconsult investerer sin energisatsing i klima og energiutnyttelse og i fornybar energi. Vår innsats og kompetanse kan gjøre en forskjell, vi kan redusere menneskenes negative påvirkning på kloden vår og bidra til en bedre verden å leve i. Vi må produsere energi, bruke den fornuftig og legge igjen minimalt med spor. Det er den nye energitenkningen. Multiconsult kan vannkraft. Vi har en stolt og lang tradisjon for å utnytte denne fornybare ressursen både i Norge og internasjonalt. Der satser vi fortsatt stort, ikke minst internasjonalt. Som i Etiopia, det store Beko Abo-flerbruksvannkraftprosjektet som skal forsyne Egypt, Sudan og flere andre land i Nord-Afrika med strøm. Ny fornybar energi Multiconsult satser også langsiktig, på ny fornybar energi, spesielt vindkraft. Til lands og ikke minst til havs. Ansvaret for å utvikle satsingen ligger hos en gruppe som spruter av energi og kunnskap, er sultne og foroverlente og kombinerer solid erfaring i Multiconsult med spisskompetanse hos samarbeidspartnere. Gruppen inneholder sivilingeniører, siviløkonomer og samfunnsøkonomer. De er erfaringsmessig mangfoldige. De er språkkyndige her er russisk, spansk og estisk i tillegg til tysk, engelsk og fransk. Her er konstruktiv aldersvariasjon: Noen er født det året andre startet sin utdanning. Geografisk spenner oppdragene allerede fra Måløy til Tanzania. Analyse & Strategi er verdifullt å ha med på laget, mye dreier seg om studier av muligheter og av mulig verdiskaping. Bedre utnyttelse av energi Energimerkesystemet, som Multiconsult bidro til å utforme, har tatt av i markedet. Multiconsult har store oppdrag for blant andre Statsbygg, Entra Eiendom og Vital. For Entra skal Multiconsult energimerke hele eiendomsporteføljen. Og Multiconsult fortsetter å jobbe tett med NVE og byggenæringen for å utvikle energimerkesystemet. Det er stort behov for kompetanseheving innen energieffektivisering i hele næringen og Multiconsult jobber med flere utdannings- og bransjeorganisasjoner for å bidra til dette. Myndighetene har en ambisjon om passivbygg som forskriftskrav innen Multiconsult har oppgaver for ulike departementer både for å utrede energikrav for bygningsmassen og se på konsekvensene av tiltakene som er foreslått. Verden må bli flinkere til å utnytte forkjellige former for fornybar energi og å effektivisere energiforbruket. Solvarme, jordvarme og resirkulert avfall vil bli stadig viktigere som energikilder. Her ser Multiconsult seg som en viktig aktør. Tom Ødegaard Forretningsområdeleder 17

18 18

19 MILJØ OG NATURRESSURSER Folksom framtid Verdens befolkning vil passere sju milliarder i løpet av 2011, og forventes å være ni milliarder i Genale, Ethiopia Kartlegging av naturmiljø og hydrologi. Foto: Multiconsult/Norplan. Foto: Multiconsult/Norplan Høg-Jæren vindpark Multiconsult har utført studier knyttet til vindressursene på Sør-Vestlandet siden 2002, og planleggingen av Høg-Jæren vindpark, som nå bygges, siden Foto: Multiconsult Vi skal alle overleve og ha meningsfylte liv. Det stiller strenge krav til ressursbruken for hver enkelt av oss. Ressursene er begrenset, det merker også vi i den rike delen av verden. Prisene på mat, mineraler og andre råvarer øker på verdensmarkedet. Dette har blant annet ført til at gruver i Norge, som tidligere var ulønnsomme og ble stengt, nå gjenåpnes. Presset på miljøet og oppmerksomheten rundt naturressursene øker, og vi i Multiconsult får flere og stadig mer utfordrende oppgaver. Miljøfokus På vegne av miljøet er vi glade for konkurransen om oppdragene som det økte miljøfokuset har skapt. Det gjør at vi hele tiden må strekke oss for å bli bedre innen miljøstyring, miljøgeologi, konsekvensutredninger og klimarådgiving. Multiconsult utvikles slik at vi også i framtiden er en interessant samarbeidspartner for våre kunder. Dette skaper spennende utfordringer i en verden i rask endring, ofte i uventet retning. Utviklingen av selskapet er også avgjørende for å beholde posisjonen som en attraktiv arbeidsplass for miljøinteresserte. Ressursutnyttelse Levetiden til offshore-installasjonene i Nordsjøen forlenges. Mer av oljen og gassen enn opprinnelig forutsatt, blir utnyttet. Dette er ressursutnyttelse i beste forstand. Multiconsult bidrar til at denne utnyttelsen blir gjort på en så skånsom måte som mulig. I forbindelse med oppgraderingen av Oseberg B kartla vi mulige helse- og miljøfarlige stoffer. Dette er det første miljøkartleggingsoppdraget vi har utført i Nordsjøen, og det er vi stolte av. Fra forurenset til ettertraktet Multiconsult har vært sentrale i oppryddingen av forurensede sedimenter i Tromsø havn. Målet er at det igjen skal være sunt å spise fisk tatt fra kaia i Tromsø. Samtidig er havna blitt oppgradert. Mange av våre miljøgeologiske oppgaver har som mål å transformere forurensede industriområder til attraktive bolig- eller næringsområder. Dette er positivt for miljøet og naturressursene; matjord og naturområder bevares for kommende generasjoner. Miljø for framtiden Å rydde opp i gammel forurensning er ikke nok for å skape en bedre framtid. Miljøtenkning må inn i tidligplanlegging. Multiconsult har, blant mye annet, hjulpet direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), med å få inn miljøkriterier i innkjøpsrutinene, og vi deltar i tilpasningen av miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM til norske forhold. Gisle Grepstad Forretningsområdeleder 19

20 Kuldekompiser Multiconsult har lang erfaring med utbygginger i arktiske strøk. Gjennom sammenslåingen med Barlindhaug Consult er denne kompetansen ytterligere styrket. De enorme arktiske områdene er gjenstand for betydelig interesse på grunn av store ubenyttede ressurser, spesielt innen olje og gass. Den norske delen av Barentshavet og sokkelen rundt Svalbard er ett av de strategisk viktigste satsingsområdene fremover. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er på plass, og regjeringen sier klart at «Nordområdesatsingen er regjeringens viktigste strategiske satsing i utenrikspolitikken» (statssekretær Erik Lahnstein, ). Multiconsult har sammen med datterselskapet Barlindhaug Consult en enestående erfaring og kompetanse på utbygginger i arktiske strøk. Sammen har vi erfaring fra noen av de viktigste prosjektene som er gjennomført i nord. Forskning Det arktiske klimaet gir helt spesielle utfordringer og utfordrer oss teknologisk på grensen av det mulige. Sammenlignet med andre områder er erfaringene få, og ny viten gjennom forskning og utvikling er helt nødvendig for utbygging av pålitelige og sikre konstruksjoner. Nicolas Serré hos Barlindhaug Consult har, gjennom sitt doktorgradsarbeid ved NTNU-prosjektet PetroArctic, jobbet med ispåkjenning av konstruksjoner, et arbeid som har bidratt med viktig kunnskap for design av plattformkonstruksjonen på Shtokman offshore i den russiske delen av Barentshavet. Svalbard globale frøhvelv. Foto: Jaro Hollan Permafrost og sjøis Ett av de mest utfordrende områdene for utbygging i arktiske strøk er Svalbard. Her møter man de arktiske utfordringene til fulle. I tillegg til polarnatten er det langt til folk og bebyggelse og alt er vanskelig tilgjengelig store deler av året. De tøffe klimatiske forholdene inkluderer mer enn metertykk sjøis som påvirker konstruksjoner til permafrost i grunnen. Her har selskapene erfaring med planlegging og design av Svalbard globale frøhvelv. Utbygging av flere kaianlegg på Svalbard er også en del av vår erfaring. Så å si all transport av varer og industriprodukter foregår over kaiene på Svalbard, og kullet fra Store Norske skipes over kai i Svea. Erfaring Landanlegget til Snøhvit representerer ett av de viktigste referanseprosjektene for landanlegg i kaldt klima, med begrenset infrastruktur og vanskelig tilgjengelighet. Multiconsult har prosjektert all infrastruktur her. Denne erfaringen er viktig i planleggingen av den forestående utbyggingen av landanlegget Shtokman-feltet på russisk side i Barentshavet. Selskapene har også erfaring med offshorekonstruksjoner, med blant annet utbygging av betongplattformer på Sakhalin II. Vi er i gang med planleggingen av Sakhalin I og offshoreløsningen til Shtokman. Med vår spisskompetanse innen planlegging og design for utbygginger i arktiske strøk og kaldt klima vil Multiconsult bli en enda viktigere aktør i nordområdene når det nå satses her for fullt. 20

21 Komplett i nord Etter et tett og godt samarbeid de siste årene er Barlindhaug Consult AS (BC) innlemmet som et heleid datterselskap i Multiconsult. Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Med sine multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø utfyller og kompletterer selskapene hverandre og vil være ledende i nord. Barlindhaug Consult tilfører også Multiconsult spisskompetanse innen flere fagfelt. Jekta, utsnitt av RIB 3D-modellen. Illustrasjon: Barlindhaug Consult Jekta storsenter Våren 2013 ferdigstilles Jekta storsenter i Tromsø. Kjøpesenteret blir ett av landets største, med et bruttoareal på m 2 og plass til 150 forretninger. Barlindhaug Consult har bidratt i hele prosessen fra reguleringsplan til detaljprosjektering for bygg, vva og tekniske fag, samt prosjekteringsledelse. Multiconsult har blant annet stått for geotekniske vurderinger og brannteknisk prosjektering. Kirkenes skole Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole, Sør-Varanger kulturskole, samt nye lokaler for Samovarteateret: De fire hovedfunksjonene er samlet i et bygg og bundet sammen av et sjenerøst sentralrom som innholder kantine, bibliotek, musikkrom/ scene, auditorium samt fire åpne amfier. Bruttoareaet er på m 2. BC Arkitektur, arkitektene i Barlindhaug Consult, har gjennomført alle fasene i prosjektet siden konkurransen startet høsten Skolen åpner i desember Oppdrettsanlegg Merdanlegg. Foto: Jan R. Olsen, Fremtid i Nord Kirkenes skole. Illustrasjon: BC Arkitektur Barlindhaug Consult har lang erfaring som rådgiver overfor havbruksnæringen med prosjekter som omfatter over hundre lokaliteter langs norskekysten. Med satsing på utvikling og kvalitet, har BC blitt en spesialrådgiver for havbruksnæringen. Kunden støttes med løsninger for lønnsom drift og nødvendig sikkerhet mot rømming. Nye standarder og kommende forskrift gir markedet spennende utfordringer. Barlindhaug Consult skal være i forkant for å serve våre kunder i forhold til nye krav. Barlindhaug Consult er akkreditert inspeksjonsorgan. 21

22 Miljømål Multiconsult arbeider systematisk med å kartlegge miljøpåvirkninger og utarbeide handlingsplaner for miljøforbedring, blant annet gjennom selskapets miljøregnskap. Våre kontorer i Oslo og Drammen er Miljøfyrtårnsertifisert og flere klargjøres for sertifisering i Multiconsult deltar også i et bransjesamarbeid for å utvikle en nasjonalt tilpasset versjon av BREEAM, et verktøy for miljøklassifisering av bygg og anlegg. Multiconsult vil være aktive innen nasjonale nettverk for energi- og miljø. Vi har startet interne kurs for systematisk opplæring i Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. I dette ligger det blant annet opplæring i ny Byggherreforskrift og utvikling av verktøy for å sikre at forskriften blir fulgt under prosjektering. Regionskontorer og datterselskaper Oslo (hovedkontor) Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Fredrikstad Postboks 1424, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Storgata 35, Fredrikstad Telefon Trondheim Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim Besøksadresse: Sluppenvegen 23, 7486 Trondheim Telefon Drammen Postboks 2345, 3003 Drammen Besøksadresse: Strømsø Torg 9, Drammen Telefon Stavanger Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes Besøksadresse: Stokkamyrveien 13, Inngang Vest, Sandnes Telefon Analyse & Strategi AS Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Bergen Nesttunbrekka 95, 5221 Nesttun Telefon Kristiansand Rigedalen 15, 4626 Kristiansand Telefon Barlindhaug Consult AS Postboks 6154, 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2, Tromsø Telefon Multiconsult Redaksjon: Gaute Christensen / Hanne Dirdal Design: Elizabeth Walmann Forsidefoto: Alex Benjaminsen Trykk: Grøset 22

23 Hovedtall (Tall i tusen kr) 2010* 2009* 2008 Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 40 % 42 % 40 % *Multiconsult konsern Omsetning (tall i mill kr) Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 19,5 % Medarbeidere 34,0 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 21,8 % Multiconsult Driftsresultat (tall i tusen kr) Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 5,9 mill for 2001, 5,8 mill for 2002, 5,1 mill for 2003, 4,9 mill for 2004, 17 mill for 2005, 14,5 mill for 2006, 22 mill for 2007, 18,5 mill for 2008, 10,5 mill for 2009 og 6 mill for Hovedkontor: Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Telefon Telefaks org.nr

24

Høydepunkter. Innhold

Høydepunkter. Innhold 2008 Ill.: Prosjekt LINK signatur Høydepunkter Multiconsult + LINK signatur = sant Multiconsult kjøpte seg i begynnelsen av 2008 inn i Norges største arkitektkontor, LINK signatur, med 32 prosent. For

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

Strategiorientering gir lønnsomhet

Strategiorientering gir lønnsomhet Nr 3-2006 Corporater: Strategiorientering gir lønnsomhet Internasjonale studier viser at så mye som 35% av et selskaps verdifastsettelse kan kobles til investormarkedets vurdering av ikke-finansielle faktorer.

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 73):

Møte tirsdag den 17. april 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 73): 17. april 1) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2) Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 15. september 2010 til 1. oktober 2011 Møte tirsdag den 17. april

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

1MBOMFHHFS EV FU LVST FMMFS LPOGFSBOTF

1MBOMFHHFS EV FU LVST FMMFS LPOGFSBOTF FRA GAZELLE COMMUNICATION næringslivet et temabilag om i Tromsøregionen Side 18 Bygger Torskelandsbyen Side 7 Miljøfokus skal gi OL Side 14-15 «OL 2018 stimulerer bransjen og gir en impuls og et signal

Detaljer

230 mill. over hele landet Side 6

230 mill. over hele landet Side 6 Nr. 3-2014 - 97. årgang Gavedryss for 230 mill. over hele landet Side 6 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 3 2 0 1 4 1 N Y H E T E R DNB, Nordea og Kom mu - nal banken systemviktige Finansdepartementet

Detaljer

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske Nr. 02-2011 En utgivelse fra Terramar Eiendomsutvikling Samarbeid bidrar til læring og utvikling side 6 Silokai-utbygging under lupen side 10 IKEA med omfattende utbyggingsplaner side 12 Fra torg til sjøfront

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Årsberetning COWI AS 2004

Årsberetning COWI AS 2004 Årsberetning COWI AS 2004 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefaks 21 00 92 01 e-post tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk

Detaljer

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde

Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med. Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Nr. 2 2010 Et kundemagasin fra YIT AS Lys i tunnelen - Det er ikke bare lyset i tunnelen YIT arbeider med Kompetanse - Kompetanseutvikling som satsningsområde Leder Innhold BI Gjesteskribent Utvikling

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse.

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse. must [Multiconsult for studenter] er samlebetegnelsen på alle våre aktiviteter for deg som er under utdannelse. I Multiconsult beveger vi verden. I over hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter

Detaljer