SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus"

Transkript

1 SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. Sørg for at bruken av bassenget skjer i henhold til sikkerhetskravene. Plasser skiltene NO DIVING og NO JUMPING lett synlig på bassenget. 1. Ikke tillatt å stupe eller hoppe Bassengkanten er ikke noen gangvei og må ikke brukes til å hoppe eller stupe fra. Ikke tillat stuping eller hopping fra bassengkanten eller terrassegulvet. Dette kan resultere i alvorlige skader. 2. Ikke bruk bassenget alene Aldri tillat bruk av bassenget uten at minst en person, i tillegg til den badende, er til stede. Noen skal alltid kunne yte assistanse ved uhell. 3. Ikke forlat barna uten tilsyn La aldri barn være alene i eller rundt bassenget. Det finnes ingen erstatning for tilstedeværelse av en voksen person. 4. Ikke tillatt å løpe rundt bassenget Ikke tillat løping og voldsom lek i og rundt bassenget. Overflaten rundt kan bil glatt og kan forårsake alvorlige skader. 5. Opplys bassenget om kvelden Dersom bassenget brukes om kvelden eller natten, må det være belyst slik at dybden og forholdene i og rundt bassenget er tilstrekkelig belyst. 6. Unngå lett tilgang til Bassenget Ikke etterlat stoler og andre møbler ved bassenget, slik at små barn kan klatre opp og ut i bassenget. Leidere må fjernes når bassenget er ubevoktet og ikke i bruk. I tillegg kreves det at bassenget er tildekket av en sikkerhetsduk eller at området er sperret med et gjerde med låsbar port. 7. Ikke tillatt med alkohol eller narkotiske midler Bruk av alkohol og rusmidler i forbindelse med bading må ikke forekomme. Personer som er påvirket av alkohol eller rusmidler bør ikke få adgang til å bade i bassenget. 8. Sørg for å holde bassenget rent Filteret vil fjerne uønskede partikler i vannet og skimmeren vil fjerne insekter, blader og andre ting som flyter på overflaten. Bruk foreskrevne kjemikalier for å fjerne skadelige bakterier og hindre oppblomstring av alger. Husk at urent vann kan forårsake alvorlige helseskader. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22

2 A. Forberedelse til basseng installering. Les bruksanvisningen nøye før du begynner. Bruksanvisningen forklarer hvordan man installerer bassenget. Følg bruksanvisningen steg for steg. Begynn med denne, kapittel 1 og bruk de følgende, kapittel 2 til 4 for å sette sammen hele bassenget. kapittel 1, 2 og 3 har bruksanvisning for flere forskjellige basseng størrelser og typer. Følg bruksanvisningen nøye for at det skal passe til det bassenget du har. kapittel 1 har også sikkerhetsreglene og instruksjoner for at du skal kunne holde bassenget rent og i god stand, år etter år. Les nøye sikkerhetsreglene og vær sikker på at alle som bruker bassenget har lest og forstått dem. B. Bestem plasseringen av bassenget. Viktig Klargjøring av underlaget er en av de viktigste delene av monteringsprosesse n. Et godt fundament vil sikre at monteringen blir enkel og at ingen problemer oppstår når bassenget fylles med vann. Åpne alle rammekartongene og les alle instruksjoner før du begynner. Pass på at du leser kapittel 2 og får en full oversikt over bassengbunnen og sidestøtte monteringen før du begynner klargjøringen av underlaget. Velg et stort område, så flatt som mulig. Plasser bassenget på fast, tørr jord bassenget må ikke monteres på betong, asfalt, tjærepapir, grus, mose, tre eller kjemisk behandlet jord. Hvis det er spesielt kraftige gresstyper i området, bør disse fjernes, da de kan gro gjennom bassengduken. Forhandleren kan gi deg råd om hvordan området bør behandles. Ujevne områder må jevnes ved at du fjerner de høye områdene ikke ved å fylle dumpene. Om nødvendig må du bruke gravemaskin for å jevne området. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 2 av 22

3 2. Hva du bør unngå. Bassenget må ikke plasseres på følgende steder Under hengende grener. Under ledninger eller tørkesnorer. Over nedgravde rør og ledninger, Kontakt om nødvendig kommunen eller kraftverket der du bor for å sjekke om det ligger noe i bakken der du vil plassere bassenget. Kupert eller ujevnt terreng. Områder med dårlig drenering. På gress, steiner eller røtter. Gress råtner under bassenget, og steiner og røtter kan skade bassengduken. Områder som nettopp er behandlet med oljebasert ugressmiddel, kjemikalier eller gjødsel. 3. Planlegg på forhånd. Kommer du til å anlegge et dekke ved bassenget siden? Husk å sette av plass til det. Kommer du til å bruke bassengtilbehør som går på strøm? Plasser bassenget nær uttak eller pass på at stedet egner seg for installering av uttak siden. C. Klargjør basseng fundamentet. 1. Marker området. a. Slå en pinne i bakken midt i det området du skal ha bassenget. b. Bruk en hyssing knyttet til pinnen og en maling sprayboks, til å lage en sirkel på bakken. Lengden på hyssingen skal være som tabellen på neste side viser for ditt basseng. Sirkelen skal være 15 cm større enn bassengets størrelse. Viktig: Ta hensyn til omliggende bebyggelse (gulv, terrasse, hus) eller relevante ting som (romforandringer, lysthus, hage, etc.) som bassenget må monteres i forhold til for at det skal være pent og hensiktsmessig. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 3 av 22

4 Viktig: Bestem plasseringen av bassenget. Forviss deg om at du har tilstrekkelig avstand til omliggende konstruksjoner for eksempel gjerder, hus etc. Kontakt de lokale myndigheter for å få informasjon om lover og regler vedrørende oppsetting av basseng. Bassengstørrelser Hyssinglengde Pinnens lengde 3,66 m 200 cm 200 cm 4,57 m 244 cm 244 cm 5,49 m 290 cm 290 cm 6,40 m 335 cm 335 cm 7,32 m 380 cm 380 cm 8,23 m 426 cm 426 cm 2. Fjern torven. a. Fjern all torv og planter fra området. b. Fjern alle kvister, steiner og røtter fra området. 3. Jevn ut underlaget og vatre det. a. Bytt pinnen i midten med en flathodet lekt, 2,5 cm i firekant og 15 cm lang. Bank den ned i bakken til den er i flukt med underlaget b. Spikre den ene enden av en rett lekt på toppen av lekten i midten. Lengden på lekten tar du ut fra tabellen ovenfor. Bruk en så lang spiker at du skal kunne rotere lekten rundt staken i midten. c. Legg et vater på lekten mens du svinger den rundt, slik at du kan finne hvor det høyeste og laveste punktet. d. Fjern alle forhøyninger med en skuffe, hakke eller rake. Vær forberedt på å måtte leie inn utstyr for å fjerne massen dersom det er et stort område som må avrettes. Maks høydeforskjell innen bassenget er 25 mm. Om nødvendig juster høyden på lekten i midten og fortsette å avrette. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 4 av 22

5 e. Ikke fyll masse på lave områder. Dette vil bli usikkert som fundament for bassenget. Huller etter små steiner og fordypninger, kan fylles, men jorden må hardpakkes med et redskap til dette. f. Sjekk de ytre 30 cm av sirkelen der bassenget vil være. Vær sikker på at det ikke finnes ujevnheter. Underkanten på bassenget må hvile på underlaget. Åpninger må ikke forekomme. Husk: De 30 cm utenfor bassengets ovale område, må være helt flatt. Underkanten av bassenget må hvile flatt på bakken uten noen åpning under. Ta deg tid til å sjekke dette. 4. Hage heller (valgfritt). a. Hage heller kan brukes som fundament for hvert av de vertikale side støttene. Hellene bør være 30 cm, eller større, i firekant. Runde heller kan også brukes. Tabellen på neste side viser hvor mange heller du trenger til ditt basseng. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 5 av 22

6 Bassengstørrelse Antall heller. 3, , , , , ,23 18 b. Legg midlertidig ut bunnskinner og fundamentplater. Disse vil vise hvor du skal plassere hage hellene. Merk av på bakken ved hver plate. c. Ta vekk bunnskinnene og fundamentplatene og legg ut hage hellene der fundamentplatene var. d. Hage hellene må senkes ned i bakken slik at overflaten er i flukt med bakken rundt. Bruk et vater til å sjekke at hellene er i vater og i flukt med underlaget rundt. Bruk et vater og en rett lekt mellom hellene for å sjekke at de er i vater med hverandre. e. Ta vekk staken i midten og lekten. 5. Fortsett til seksjon 2. a. Fortsett med seksjon 2 for å montere bassenget. b. Resten av seksjon 1 inneholder informasjon du trenger etter at bassenget er montert. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 6 av 22

7 SEKSJON 2 MONTERING AV BASSENGFUNDAMENTET 1. Legg ut fundamentplatene og bunnskinnene. a. Dette avsnittet er valgfritt: Plasser styrofoam plater (25 38 mm) tykke på bakken over hele det området bassenget skal monteres. Legg ut fundamentplatene og bunnskinnene på styrofoam platene. Sørg for at det ikke er åpning mellom endene på bunnskinnene. Bruk innsiden på bunnskinnene for å skjære til styrofoam platene. Før tar ut styrofoam platene fra bassengområdet må du huske å merke dem slik at de er lette å legge tilbake. Ta vekk alle styrofoam platene under fundamentplatene og bassengområdet. Platene bør lagres forsiktig slik at de ikke blir skadet. De skal brukes igjen etter at bassengveggen er montert i seksjon 3, ikke før. b. Plasser fundamentplatene med lik avstand rundt bassengområdet. Sørg for at alle platene ligger i samme høyde. Dersom du bruker hage heller, plasserer du en plate på hver helle. c. Skli de buede bunnskinnene mot hverandre på hver av fundamentplatene. Sett av 13 mm åpning mellom hver skinne. 2. Fyll på med subbus. a. Legg på et tynt lag (5 cm) med subbus over området der bassenget skal stå. Bruk en rake til å jevne ut subbusen. Tips: Bøy de 3 første mm på bunnskinnene med en nebbtang slik at de ikke sklir ut av fundamentplatene når basseng veggen monteres. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 7 av 22

8 Tips: Før du begynner, plasser basseng duken, noe ekstra mure sand, for å lage fyllingen i trinn 5, og en stige for å klatre ut etter at veggen er montert. Advarsel: Ikke prøv å montere basseng veggen i vind vær. Vent til det er stille. Husk: For best resultat, monter skimmeren på lesiden av bassenget. (på motsatt side av der vinden kommer fra). Tips: Fest den slissa strømpekobling til veggen med maskintape. For å unngå at den løfter seg opp fra veggen. Seksjon 3. Montering av basseng vegg og duk. A. Montere bassengveggen. Denne seksjonen er for runde og ovale bassenger (runde basseng er vist). 1. Sett på plass basseng veggen. a. Vent på en vindstille dag. Ikke prøv å montere basseng veggene i vind. b. Pakk opp den sammenrullede basseng veggen og plasser den på en sponplate eller lignende i midten av bassenget. Hullet som er laget for skimmeren skal være på den øverste enden av veggen. Se etter merkelappen og pilen This side up. c. Start å rulle ut veggen, styr bunn kanten inn i de buede bunn skinnene. Begynnelsen av veggen må være på en fundament plate. Hullet til skimmeren og retur hullet må være plassert der hvor pumpen og filteret skal være. d. Plasser den slissa strømpa på toppen av basseng veggen mens du ruller den ut og samtidig monterer skjøtemunnstykkene, la det være 13 mm åpning mellom hver. Vær nøye med at åpningen er rett over fundament platen (dette er utstyrt for runde bassenger og Gibraltar typene). ( hvis du har beaded basseng duk, plasser lengden av oppheng på toppen av basseng veggen først, og så den slissa strømpa og skjøtestykkene. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 8 av 22

9 Tips: Stikk en skrutrekker inn i to av hullene for å hjelpe til med å få hullene over hverandre. e. Arbeid deg rundt fundamentet inntil hele rullen med vegg er rullet ut i bunnskinnene og at toppkanten er dekket med slissa strømpe og skjøtestykker (oppheng for beaded duk om du har det). 2. Sammenføy basseng veggene. a. Plasser hullene i de to endene på basseng veggen over hver andre. Husk: Hodet på boltene må være på innsiden av bassenget. Dekk til hodene med maskintape. b. For å få hullene over hver andre, kan det være nødvendig å lage sirkelen litt større eller mindre, ved å flytte fundament platene litt ut eller inn med foten. c. Sammenføy endene av basseng veggen med en bolt og mutter i hvert av hullene. Plasser boltene med hodet på innsiden av bassenget og med muttrene på yttersiden. d. Skru til hver mutter. e. Dekk til skjøten og boltehodene på innsiden av bassenget veggen med 50 mm maskintape. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 9 av 22

10 Forsiktig: Bassenget må være vateret innefor 25 mm tvers over bassengets diameter. Et basseng som ikke er i vater, er farlig og kan kollapse. 3. Forsikre deg om at basseng veggen er i vater. a. Bruk en hyssing tvers over bassenget, fra toppen av veggen, og et vater til å sjekke at det er i vater. Kontroller veggen på flere forskjellige steder og retninger. Veggen må være i vater. Dersom differansen fra den ene siden til den andre er mer enn 25 mm må veggen taes fra hverandre og fundamentet rettes opp. 4. Forsikre deg om at basseng veggen er rund. a. Bruk et måleband til å måle avstanden tvers over bassenget, fra fundament plate til fundament plate. Bassenget må være helt rundt, innenfor 25 mm. ( alle målingene må være innefor 25 mm av hverandre. Juster sirkelen ved å banke på fundament platene, enten ut eller inn. b. Justeringen av bassenget for å få riktig form, kan resultere i at fundament platene og bunn skinnene kommer litt ut av stilling. Sjekk at alle fundament platene ligger midt under der hvor bunn skinnene møtes. 5. Utlegging av styrofoam platene. a. Dersom du velger å bruke Styrofoam i stedet for subbus, kan du nå legge ut de ferdig tilkappede, i trinn 1a, platene. Sammenføy platene i midten av bassenget med maskin tape langs hele åpningen mellom platene. Husk å vente med å utplassere styrofoam platene til du er ferdig med å installere basseng veggen i Seksjon 3. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 10 av 22

11 Husk: Fyllingen rundt er viktig for strukturen. Ta deg tid til å lage en fullstendig fylling. 6. Lag en fylling. (HULKILE) a. Lag en kurvet fylling, ca. 15 cm høy og 20 cm bred, nede rundt hele basseng veggen på innsiden. b. Bruk fin jord eller mure sand til å lage fyllingen og pakk den godt sammen inntil kanten. Vi leverer også ferdig formstøpte hulkiler som enkelt kan monteres mellom vegg og bunnskinne. Se neste side. Obs: Skimmer pakningen er viktig for å unngå rust angrep. Mislykket installering av denne pakningen for 15 cm og 30 cm skimmer kan resultere i bortfall av garanti på basseng veggen. Dersom pakningen er skadet, få en ny fra leverandøren. 7. Installer skimmer paktningen. a. Skimmer pakningen sørger for at det blir en vanntett forsegling rundt åpningen til skimmeren. Ta forsiktig fra hverandre de to lagene med pakning og sett den inn i åpningen til skimmeren slik at den slutter om veggen på begge sider, både utvendig og innvendig. Sandwich. Vær veldig forsiktig så du ikke skader sømmen i pakningen. Da vil den lekke. Vær ekstra forsiktig så du ikke ødelegger pakningen når du senere monterer skimmeren. Dersom du ødelegger pakningen, må du skifte den. NB: Skimmer pakningen er ikke obligatorisk til 35 cm skimmeren B. Installer basseng duken. 1. Sett duken på plass. a. Åpne kartongen. Bruk ikke skarpe gjenstander til å åpne kartongen. b. Pakk ut duken og legg den utover i solen slik at varmes opp. Kontroller at det ikke er noen hull eller rifter i overflaten og i sømmene. Tips: Om mulig, rull ut duken på gresset en til to timer før montering. V f ik i å ikk l d li f l d d k d l Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 11 av 22

12 Prinsippet med prefabrikkert hulkile Prefabrikkert hulkile Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 12 av 22

13 Tips: Til å rette ut rynkene i trinn 2 (c), bruk en støvsuger: tett til skimmer hullet med en papp plate eller lignende og tape. Og putt støvsuger munnstykket gjennom retur hullet mellom duken og veggen. Forsegle hullet med tape og hold munnstykket 10 til 15 cm over fyllingen, så du ikke suger sand. Start støvsugeren og sug til alle rynkene er rettet ut. Stopp så støvsugeren og fyll inn 2,5 cm vann. Fjern til slutt støvsugeren og ta vekk tettingen av skimmer hullet. Husk: Ikke kapp av den overskytende duken. (Dersom duken en gang skal måtte flyttes, vil trimmingen av duken gjøre installeringen igjen vanskelig). I stedet bør du rulle opp den overskytende duk og tape den fast nær toppen av basseng veggen. c. Legg ut duken, den myke siden ned. Den kurvede sømmen skal plasseres midt på fyllingen ved bunnen av basseng veggen. Den andre sømmen vil danne en rett linje på tvers av bunnen av bassenget. d. Glatt ut alle bretter og rynker i bunnen. 2. Fest duken, (bare overlapp duk.) Dette trinnet gjelder bare om du har overlapp duk. Se neste side om du har ferdig tilpasset duk. a. Løft duken og legg den over toppen av basseng veggen. Hvis du har et 132 cm høyt basseng, løft duken slik at det blir 5 cm overheng; hvis du har 122 cm høyt basseng, løft duken til det er 15 cm overheng. b. Fest duken til toppen av basseng veggen med plastikk dekklist. La duken foreløpig henge slakt. Ikke stram duken. c. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles, retter du ut rynker og bretter og stryk den ut mot veggen. Fjern plastikk dekklisten fra toppen av basseng veggen, en del av gangen, og juster duken. Fortsett å rette ut rynkene. 3. Tilpass plastikk dekklisten og rull opp overskytende duk. a. Etter at alle rynkene i duken er fjernet, kapp av alle overskuddslengdene av plastikk dekklisten slik at ikke noe overlappes. b. Rull opp den ekstra duken som henger nedfor plastikk dekklisten og tape den fast nær toppen av basseng veggen. Viktig: Ikke kapp av overskytende duk. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 13 av 22

14 4. Fest duken. (bare beaded liner) Dette trinnet gjelder bare når du har Beaded liner, ferdig tilpasset duk Se de forrige sidene om du har Overlappings duk eller nedenfor om du har V-Bead Liner. a. Løft sidene på duken og heng den bøyde kanten inn i opphenget på toppen av basseng veggen. b. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles retter du ut alle rynker og stryker duken til veggen. 5. Fest duken. (bare V-Bead Liner) Dette trinnet gjelder bare hvis du har V- bead Liner. Se trinn 2 og 3 om du har Overlappings duk eller trinn 4 om du har Beaded Liner. a. Fjern de slissa strømpene og sammenkoblingene fra toppen av bassengkanten. Viktig: ikke fjern alle strømpene med en gang; fjern bare to strømper av gangen. b. Heng V-bead opphenget over kanten på basseng veggen. c. Plassen mellom endene på de slissa strømpene på toppen av veggen der de vertikale støttene er plassert, skal være ca. 13 mm. Dersom du har et Gibraltar Ovalt System, se side 2-6, trinn 2 i Gibraltar instruksjonen. d. Sett tilbake de to slissa strømpene og sammenkoblingene. e. Gjenta trinn (a) til (d) til du har festet duken rundt hele bassenget. f. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles, retter du ut eventuelle rynker og stryker duken ut langs veggene. 6. Fortsett til Seksjon 4. a. Fortsett i seksjon 4 med resten av monteringen. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 14 av 22

15 Seksjon 4. Montere topp skinnene og side støtter. A. Monter sidestøtter og topp skinner. 1. Fortsett fyllingen av bassenget. a. Fortsett fyllingen av bassenget. Ikke fyll mer enn 30 cm før topp skinnene og sidestøttene er alle montert. b. Forsett å arbeide med topp skinnene og de vertikale side støttene mens bassenget fylles. Se neste side for å få et overblikk over alle delene som brukes ved montering av de vertikale sidestøtter, topp skinner og sammenkoblinger. 2. Monter de vertikale kanaler. a. Plasser bunnen av en vertikal kanal (Nr 1) med to små metall fester på fundament platen (Nr 2). Festene må være på innsiden av den vertikale kanalen. De tre hullene i enden på kanalen må være i toppen. b. Plasser skrue hullene over for hverandre og fest dem med en skrue på hver side. c. Plasser en topp plate (Nr 4) over toppen av basseng veggen. Plasser topp platen over toppen av den vertikale kanalen med ørene på utsiden av kanalen. Vær nøye med at den vertikale kanalen står rett opp og ned. d. Plasser skrue hullene over hverandre og fest topp platen med en skrue på hver side og en i fronten (Nr 6). e. Gjenta de fire siste trinnene for hver av de vertikale støttene rundt bassenget. Tips: Bruk bølgene på basseng veggen til rette inn den vertikale kanalen slik at den blir stående rett opp og ned. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 15 av 22

16 Oversikt over monteringen av vertikal støttene, topp skinnene og sammenkobli ngen Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 16 av 22

17 3. Monter topp skinnene. a. Plasser den ene enden av topp skinnen (Nr 7) på toppen av topp platen. Siden av topp skinnen som fronter midten av bassenget skal være nærmest basseng duken og basseng veggen. Yttersiden av topp skinnen vil være et stort overheng. b. Plasser hullene som vist. Fest topp skinnen gjennom de to ovale hullene, til topp platen under med to maskin skruer (Nr 8). Ikke stramm til skruene ennå. La skruene være løse til du har montert alle topp skinnene. c. Gjenta de to siste trinnene for den andre enden av topp skinnene. d. Gjenta trinnene (a) til (c) for resten av monteringen av topp skinnene rundt på toppen av basseng veggen. e. For å få bassenget i en perfekt sirkel, kan du trykke på toppen av de vertikale side støttene, ganske forsiktig innover. ( dette vil bidra til at bunnen av basseng veggen vil forme seg til en perfekt sirkel). f. Juster alle topp skinnene jevnt med hver andre og skru til skruene. 4. Monter sammenkoblingene på toppen. a. Plasser den innerste halv delen av den to delte sammenkoblingen (Nr 9) på toppen av endene på topp skinnene. b. Huk sammenkoblingen inn under innsiden av topp skinnen. c. Press sammenkoblingen ned slik at den låser seg fast i den ytre kanten på topp skinnene. d. Huk den andre halv delen av sammenkoblingen (Nr 10) på plass utenpå den indre halv delen (Nr 9). e. Fest den ytre delen av sammenkoblingen med to skruer til den vertikale side støtten (Nr 11). Skru til. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 17 av 22

18 f. Gjenta de fem siste trinnene for monteringen av de resterende sammenkoblingene. B. Fyll bassenget med vann. 1. Avslutt fyllingen av bassenget. a. Fyll bassenget med vann til 5 cm under laveste åpning. Deretter følg instruksjonen for montering av skimmeren. Viktig: Basseng veggen vil muligens bule og flytte seg litt under fyllingen. Dette er normalt. Advarsel: Les og følg sikkerhetsreglene i seksjon 1, før noen bruker bassenget. Dette bassenget er ikke for stuping og hopping. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 18 av 22

19 D. Vedlikehold ditt basseng. Etter at bassenget er ferdig montert, følg disse instruksjonene for å holde bassenget rent og i god stand. 1. Basseng duken. a. Kontroller duken jevnlig for lekkasje. b. Mindre reparasjoner kan foretaes med et reparasjon sett. 2. Basseng veggen og vertikale kanaler. a. Hold basseng veggen og vertikale kanaler rene. Vask ned med mildt såpevann. Ikke bruk slipemidler, kjemikalier eller rensemidler. b. Vask av sølte kjemikalier med en gang. c. Alle skrue hoder som vises bør dekkes med en utendørs lakk. d. Sjekk jevnlig alle metall deler for rust, minst en gang hver sesong. e. Reparer alle riper og rustne områder på metall deler med riktig antirust maling. Følg instruksjonen på malings boksen. f. For hvert andre år, senk vann nivået til 30 cm. Løsne toppen av basseng duken fra toppen av basseng veggen og sjekk at det ikke er rust på innsiden av basseng veggen. Se seksjon 4 for instruksjon for å løsne basseng duken. g. Vær spesielt oppmerksom på lekkasjer rundt skimmeren og andre åpninger. Lekkasje må repareres med en gang. Obs.: Klorin kan skade basseng duken og metall deler. Vask av alt som er sølt. Husk: Alle rustne områder på basseng veggen, må raskt males på nytt med antirust maling. Et basseng som er sterkt angrepet av rust, kan kollapse. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 19 av 22

20 E. Vinter klargjøring. På slutten av sommeren, etter at bade sesongen er over, må du følge disse instruksjonene for å gjøre bassenget klart for vinteren. 1. Senk nivået på vannet. a. Senk nivået på vannet i bassenget, til det er ca. 15 cm under vann retur pumpen. b. Fjern alle slanger som er tilkoblet skimmeren og retur pumpen. Pass på at alt vannet er drenert ut av skimmer huset, og at pluggen i bunnen av skimmeren er tatt ut. 2. Kontroller alle skjøter og skruer. a. Pass på at alle rammeskjøtene sitter riktig. Kontroller at bassengveggen ikke har forskjøvet seg fra bunnskinnen. b. Pass på at alle skruer og bolter er ordentlig skrudd til. 3. Kontroller at det ikke er rust. Mal alle riper og rustne områder med antirust maling. 4. Kontroller basseng duken. Sørg for at toppen av duken er godt festet til bassengveggen med plastlisten. Du må ikke fjerne duken fra bassenget. Fjerning av duken vil medføre at garantien ikke lenger gjelder. Ikke fjern alt vannet fra bassenget. 5. Kontroller for lekkasje. Kontroller at ikke duken lekker og reparer eventuelle hull med en gang med en vinyl lapp. Lekkasjer om vinteren kan forårsake store skader på bassenget ditt. 6. Basseng tilbehør. Fjern alt tilbehør fra bassenget, inkludert stigen. La skimmeren vær påmontert bassengveggen. Forsikre deg om at skimmer lokket er montert og at åpningen i bunnen er åpen, slik at oppsamlet vann kan renne ut. 7. Filteret. Koble slangen fra filteret. Følg instruksjonen for vinter klargjøring i din filter bruksanvisning. Forsiktig: Ikke drener ut alt vannet i bassenget for vinteren.. Ikke fjern basseng duken. Et tomt basseng kan kollapse om vinteren. Husk: Unnlatelse av å ikke montere vinter klargjørings utstyr eller å ikke følge instruksjonen for vinter klargjøring, kan forårsake at garantien ikke lenger gjelder. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 20 av 22

21 Viktig for vinter klargjøring. Alle bassenger: Vann nivået i bassenget må holdes minst 76 mm under skimmer åpningen gjennom hele vinteren. Overskytende vann må pumpes, dreneres eller øses ut slik at det ikke kommer inn i skimmeren i løpet av vinteren. Koble fra alle slanger som er festet til skimmeren eller retur pumpen. Pluggen i bunnen av skimmeren må være tatt ut slik at eventuelt overskuddsvann renner ut. Bassenger med 30 cm skimmer. I tillegg til det overstående, må bassengets vinter klargjøringsutstyr (del nr ) monteres inn på den 30 cm skimmer åpningen (se figuren under). Unnlatelse av å ikke montere vinter klargjøringsutstyret og ikke følge instruksjonen for vinter klargjøring, kan resultere at garantien ikke lenger gjelder. Bassengets vinter klargjøringsutstyret (del nr ) kan også skaffes av din basseng leverandør. Alle bassenger: Ikke fest vinter presenningen til topp skinnene, vertikale støtter, sammenkoblinger eller i noen deler på skimmeren. Sett inn utstyret til vinter klar gjøring (del nr ) in i skimmeråpningen til den går i flukt med skimmer flensen. På noen skimmere, kan det være nødvendig å justere til skummet slik at det blir friksjon og passer. Eller bruk en tre kloss til å holde det på plass over vinteren. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 21 av 22

22 ELLER FØLG EGNE INSTRUKSER SOM LEVERANDØREN HAR UTARBEIDET! Dine bassengdata: Størrelse: Kjøpt når: Kjøpt av: Montert når: Montert av: Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 22 av 22

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG Riva Studio Duplex Vedpeis med gjennomsyn Brukerinstruksjoner Installasjon og service Til bruk i NO (Norge). VIKTIG DE YTRE DELENE AV PEISEN OG GLASSET BLIR VARME UNDER BRUK OG VIL FORÅRSAKE ALVORLIG PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis B090 Alpine B-090 Alpine B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud B-140 Elegance B-120 Oasis B-150 Super Camaro B-121 B-141 Castello VENNLIGST IKKE RETURNER

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSADVARSLER OG BRUK... 2-4 hovedkomponenter... 5 Delliste... 6 Montere... 7-5 ØVELSER... 6 Bli kjent med... 6 Tre innstillinger for håndtaket... 6 Komme seg

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE PREFABRIKERTE UTENDØRS STÅLPLATE BASSENGER MERKENAVN ZODIAC MUSKIN, ZODIAC VOGUE & ATLANTIC

TEKNISK BESKRIVELSE PREFABRIKERTE UTENDØRS STÅLPLATE BASSENGER MERKENAVN ZODIAC MUSKIN, ZODIAC VOGUE & ATLANTIC TEKNISK BESKRIVELSE PREFABRIKERTE UTENDØRS STÅLPLATE BASSENGER MERKENAVN ZODIAC MUSKIN, ZODIAC VOGUE & ATLANTIC Innledning Våre utendørs bassenger er laget for at menigmann kan montere diss selv uten større

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer