SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus"

Transkript

1 SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. Sørg for at bruken av bassenget skjer i henhold til sikkerhetskravene. Plasser skiltene NO DIVING og NO JUMPING lett synlig på bassenget. 1. Ikke tillatt å stupe eller hoppe Bassengkanten er ikke noen gangvei og må ikke brukes til å hoppe eller stupe fra. Ikke tillat stuping eller hopping fra bassengkanten eller terrassegulvet. Dette kan resultere i alvorlige skader. 2. Ikke bruk bassenget alene Aldri tillat bruk av bassenget uten at minst en person, i tillegg til den badende, er til stede. Noen skal alltid kunne yte assistanse ved uhell. 3. Ikke forlat barna uten tilsyn La aldri barn være alene i eller rundt bassenget. Det finnes ingen erstatning for tilstedeværelse av en voksen person. 4. Ikke tillatt å løpe rundt bassenget Ikke tillat løping og voldsom lek i og rundt bassenget. Overflaten rundt kan bil glatt og kan forårsake alvorlige skader. 5. Opplys bassenget om kvelden Dersom bassenget brukes om kvelden eller natten, må det være belyst slik at dybden og forholdene i og rundt bassenget er tilstrekkelig belyst. 6. Unngå lett tilgang til Bassenget Ikke etterlat stoler og andre møbler ved bassenget, slik at små barn kan klatre opp og ut i bassenget. Leidere må fjernes når bassenget er ubevoktet og ikke i bruk. I tillegg kreves det at bassenget er tildekket av en sikkerhetsduk eller at området er sperret med et gjerde med låsbar port. 7. Ikke tillatt med alkohol eller narkotiske midler Bruk av alkohol og rusmidler i forbindelse med bading må ikke forekomme. Personer som er påvirket av alkohol eller rusmidler bør ikke få adgang til å bade i bassenget. 8. Sørg for å holde bassenget rent Filteret vil fjerne uønskede partikler i vannet og skimmeren vil fjerne insekter, blader og andre ting som flyter på overflaten. Bruk foreskrevne kjemikalier for å fjerne skadelige bakterier og hindre oppblomstring av alger. Husk at urent vann kan forårsake alvorlige helseskader. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22

2 A. Forberedelse til basseng installering. Les bruksanvisningen nøye før du begynner. Bruksanvisningen forklarer hvordan man installerer bassenget. Følg bruksanvisningen steg for steg. Begynn med denne, kapittel 1 og bruk de følgende, kapittel 2 til 4 for å sette sammen hele bassenget. kapittel 1, 2 og 3 har bruksanvisning for flere forskjellige basseng størrelser og typer. Følg bruksanvisningen nøye for at det skal passe til det bassenget du har. kapittel 1 har også sikkerhetsreglene og instruksjoner for at du skal kunne holde bassenget rent og i god stand, år etter år. Les nøye sikkerhetsreglene og vær sikker på at alle som bruker bassenget har lest og forstått dem. B. Bestem plasseringen av bassenget. Viktig Klargjøring av underlaget er en av de viktigste delene av monteringsprosesse n. Et godt fundament vil sikre at monteringen blir enkel og at ingen problemer oppstår når bassenget fylles med vann. Åpne alle rammekartongene og les alle instruksjoner før du begynner. Pass på at du leser kapittel 2 og får en full oversikt over bassengbunnen og sidestøtte monteringen før du begynner klargjøringen av underlaget. Velg et stort område, så flatt som mulig. Plasser bassenget på fast, tørr jord bassenget må ikke monteres på betong, asfalt, tjærepapir, grus, mose, tre eller kjemisk behandlet jord. Hvis det er spesielt kraftige gresstyper i området, bør disse fjernes, da de kan gro gjennom bassengduken. Forhandleren kan gi deg råd om hvordan området bør behandles. Ujevne områder må jevnes ved at du fjerner de høye områdene ikke ved å fylle dumpene. Om nødvendig må du bruke gravemaskin for å jevne området. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 2 av 22

3 2. Hva du bør unngå. Bassenget må ikke plasseres på følgende steder Under hengende grener. Under ledninger eller tørkesnorer. Over nedgravde rør og ledninger, Kontakt om nødvendig kommunen eller kraftverket der du bor for å sjekke om det ligger noe i bakken der du vil plassere bassenget. Kupert eller ujevnt terreng. Områder med dårlig drenering. På gress, steiner eller røtter. Gress råtner under bassenget, og steiner og røtter kan skade bassengduken. Områder som nettopp er behandlet med oljebasert ugressmiddel, kjemikalier eller gjødsel. 3. Planlegg på forhånd. Kommer du til å anlegge et dekke ved bassenget siden? Husk å sette av plass til det. Kommer du til å bruke bassengtilbehør som går på strøm? Plasser bassenget nær uttak eller pass på at stedet egner seg for installering av uttak siden. C. Klargjør basseng fundamentet. 1. Marker området. a. Slå en pinne i bakken midt i det området du skal ha bassenget. b. Bruk en hyssing knyttet til pinnen og en maling sprayboks, til å lage en sirkel på bakken. Lengden på hyssingen skal være som tabellen på neste side viser for ditt basseng. Sirkelen skal være 15 cm større enn bassengets størrelse. Viktig: Ta hensyn til omliggende bebyggelse (gulv, terrasse, hus) eller relevante ting som (romforandringer, lysthus, hage, etc.) som bassenget må monteres i forhold til for at det skal være pent og hensiktsmessig. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 3 av 22

4 Viktig: Bestem plasseringen av bassenget. Forviss deg om at du har tilstrekkelig avstand til omliggende konstruksjoner for eksempel gjerder, hus etc. Kontakt de lokale myndigheter for å få informasjon om lover og regler vedrørende oppsetting av basseng. Bassengstørrelser Hyssinglengde Pinnens lengde 3,66 m 200 cm 200 cm 4,57 m 244 cm 244 cm 5,49 m 290 cm 290 cm 6,40 m 335 cm 335 cm 7,32 m 380 cm 380 cm 8,23 m 426 cm 426 cm 2. Fjern torven. a. Fjern all torv og planter fra området. b. Fjern alle kvister, steiner og røtter fra området. 3. Jevn ut underlaget og vatre det. a. Bytt pinnen i midten med en flathodet lekt, 2,5 cm i firekant og 15 cm lang. Bank den ned i bakken til den er i flukt med underlaget b. Spikre den ene enden av en rett lekt på toppen av lekten i midten. Lengden på lekten tar du ut fra tabellen ovenfor. Bruk en så lang spiker at du skal kunne rotere lekten rundt staken i midten. c. Legg et vater på lekten mens du svinger den rundt, slik at du kan finne hvor det høyeste og laveste punktet. d. Fjern alle forhøyninger med en skuffe, hakke eller rake. Vær forberedt på å måtte leie inn utstyr for å fjerne massen dersom det er et stort område som må avrettes. Maks høydeforskjell innen bassenget er 25 mm. Om nødvendig juster høyden på lekten i midten og fortsette å avrette. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 4 av 22

5 e. Ikke fyll masse på lave områder. Dette vil bli usikkert som fundament for bassenget. Huller etter små steiner og fordypninger, kan fylles, men jorden må hardpakkes med et redskap til dette. f. Sjekk de ytre 30 cm av sirkelen der bassenget vil være. Vær sikker på at det ikke finnes ujevnheter. Underkanten på bassenget må hvile på underlaget. Åpninger må ikke forekomme. Husk: De 30 cm utenfor bassengets ovale område, må være helt flatt. Underkanten av bassenget må hvile flatt på bakken uten noen åpning under. Ta deg tid til å sjekke dette. 4. Hage heller (valgfritt). a. Hage heller kan brukes som fundament for hvert av de vertikale side støttene. Hellene bør være 30 cm, eller større, i firekant. Runde heller kan også brukes. Tabellen på neste side viser hvor mange heller du trenger til ditt basseng. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 5 av 22

6 Bassengstørrelse Antall heller. 3, , , , , ,23 18 b. Legg midlertidig ut bunnskinner og fundamentplater. Disse vil vise hvor du skal plassere hage hellene. Merk av på bakken ved hver plate. c. Ta vekk bunnskinnene og fundamentplatene og legg ut hage hellene der fundamentplatene var. d. Hage hellene må senkes ned i bakken slik at overflaten er i flukt med bakken rundt. Bruk et vater til å sjekke at hellene er i vater og i flukt med underlaget rundt. Bruk et vater og en rett lekt mellom hellene for å sjekke at de er i vater med hverandre. e. Ta vekk staken i midten og lekten. 5. Fortsett til seksjon 2. a. Fortsett med seksjon 2 for å montere bassenget. b. Resten av seksjon 1 inneholder informasjon du trenger etter at bassenget er montert. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 6 av 22

7 SEKSJON 2 MONTERING AV BASSENGFUNDAMENTET 1. Legg ut fundamentplatene og bunnskinnene. a. Dette avsnittet er valgfritt: Plasser styrofoam plater (25 38 mm) tykke på bakken over hele det området bassenget skal monteres. Legg ut fundamentplatene og bunnskinnene på styrofoam platene. Sørg for at det ikke er åpning mellom endene på bunnskinnene. Bruk innsiden på bunnskinnene for å skjære til styrofoam platene. Før tar ut styrofoam platene fra bassengområdet må du huske å merke dem slik at de er lette å legge tilbake. Ta vekk alle styrofoam platene under fundamentplatene og bassengområdet. Platene bør lagres forsiktig slik at de ikke blir skadet. De skal brukes igjen etter at bassengveggen er montert i seksjon 3, ikke før. b. Plasser fundamentplatene med lik avstand rundt bassengområdet. Sørg for at alle platene ligger i samme høyde. Dersom du bruker hage heller, plasserer du en plate på hver helle. c. Skli de buede bunnskinnene mot hverandre på hver av fundamentplatene. Sett av 13 mm åpning mellom hver skinne. 2. Fyll på med subbus. a. Legg på et tynt lag (5 cm) med subbus over området der bassenget skal stå. Bruk en rake til å jevne ut subbusen. Tips: Bøy de 3 første mm på bunnskinnene med en nebbtang slik at de ikke sklir ut av fundamentplatene når basseng veggen monteres. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 7 av 22

8 Tips: Før du begynner, plasser basseng duken, noe ekstra mure sand, for å lage fyllingen i trinn 5, og en stige for å klatre ut etter at veggen er montert. Advarsel: Ikke prøv å montere basseng veggen i vind vær. Vent til det er stille. Husk: For best resultat, monter skimmeren på lesiden av bassenget. (på motsatt side av der vinden kommer fra). Tips: Fest den slissa strømpekobling til veggen med maskintape. For å unngå at den løfter seg opp fra veggen. Seksjon 3. Montering av basseng vegg og duk. A. Montere bassengveggen. Denne seksjonen er for runde og ovale bassenger (runde basseng er vist). 1. Sett på plass basseng veggen. a. Vent på en vindstille dag. Ikke prøv å montere basseng veggene i vind. b. Pakk opp den sammenrullede basseng veggen og plasser den på en sponplate eller lignende i midten av bassenget. Hullet som er laget for skimmeren skal være på den øverste enden av veggen. Se etter merkelappen og pilen This side up. c. Start å rulle ut veggen, styr bunn kanten inn i de buede bunn skinnene. Begynnelsen av veggen må være på en fundament plate. Hullet til skimmeren og retur hullet må være plassert der hvor pumpen og filteret skal være. d. Plasser den slissa strømpa på toppen av basseng veggen mens du ruller den ut og samtidig monterer skjøtemunnstykkene, la det være 13 mm åpning mellom hver. Vær nøye med at åpningen er rett over fundament platen (dette er utstyrt for runde bassenger og Gibraltar typene). ( hvis du har beaded basseng duk, plasser lengden av oppheng på toppen av basseng veggen først, og så den slissa strømpa og skjøtestykkene. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 8 av 22

9 Tips: Stikk en skrutrekker inn i to av hullene for å hjelpe til med å få hullene over hverandre. e. Arbeid deg rundt fundamentet inntil hele rullen med vegg er rullet ut i bunnskinnene og at toppkanten er dekket med slissa strømpe og skjøtestykker (oppheng for beaded duk om du har det). 2. Sammenføy basseng veggene. a. Plasser hullene i de to endene på basseng veggen over hver andre. Husk: Hodet på boltene må være på innsiden av bassenget. Dekk til hodene med maskintape. b. For å få hullene over hver andre, kan det være nødvendig å lage sirkelen litt større eller mindre, ved å flytte fundament platene litt ut eller inn med foten. c. Sammenføy endene av basseng veggen med en bolt og mutter i hvert av hullene. Plasser boltene med hodet på innsiden av bassenget og med muttrene på yttersiden. d. Skru til hver mutter. e. Dekk til skjøten og boltehodene på innsiden av bassenget veggen med 50 mm maskintape. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 9 av 22

10 Forsiktig: Bassenget må være vateret innefor 25 mm tvers over bassengets diameter. Et basseng som ikke er i vater, er farlig og kan kollapse. 3. Forsikre deg om at basseng veggen er i vater. a. Bruk en hyssing tvers over bassenget, fra toppen av veggen, og et vater til å sjekke at det er i vater. Kontroller veggen på flere forskjellige steder og retninger. Veggen må være i vater. Dersom differansen fra den ene siden til den andre er mer enn 25 mm må veggen taes fra hverandre og fundamentet rettes opp. 4. Forsikre deg om at basseng veggen er rund. a. Bruk et måleband til å måle avstanden tvers over bassenget, fra fundament plate til fundament plate. Bassenget må være helt rundt, innenfor 25 mm. ( alle målingene må være innefor 25 mm av hverandre. Juster sirkelen ved å banke på fundament platene, enten ut eller inn. b. Justeringen av bassenget for å få riktig form, kan resultere i at fundament platene og bunn skinnene kommer litt ut av stilling. Sjekk at alle fundament platene ligger midt under der hvor bunn skinnene møtes. 5. Utlegging av styrofoam platene. a. Dersom du velger å bruke Styrofoam i stedet for subbus, kan du nå legge ut de ferdig tilkappede, i trinn 1a, platene. Sammenføy platene i midten av bassenget med maskin tape langs hele åpningen mellom platene. Husk å vente med å utplassere styrofoam platene til du er ferdig med å installere basseng veggen i Seksjon 3. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 10 av 22

11 Husk: Fyllingen rundt er viktig for strukturen. Ta deg tid til å lage en fullstendig fylling. 6. Lag en fylling. (HULKILE) a. Lag en kurvet fylling, ca. 15 cm høy og 20 cm bred, nede rundt hele basseng veggen på innsiden. b. Bruk fin jord eller mure sand til å lage fyllingen og pakk den godt sammen inntil kanten. Vi leverer også ferdig formstøpte hulkiler som enkelt kan monteres mellom vegg og bunnskinne. Se neste side. Obs: Skimmer pakningen er viktig for å unngå rust angrep. Mislykket installering av denne pakningen for 15 cm og 30 cm skimmer kan resultere i bortfall av garanti på basseng veggen. Dersom pakningen er skadet, få en ny fra leverandøren. 7. Installer skimmer paktningen. a. Skimmer pakningen sørger for at det blir en vanntett forsegling rundt åpningen til skimmeren. Ta forsiktig fra hverandre de to lagene med pakning og sett den inn i åpningen til skimmeren slik at den slutter om veggen på begge sider, både utvendig og innvendig. Sandwich. Vær veldig forsiktig så du ikke skader sømmen i pakningen. Da vil den lekke. Vær ekstra forsiktig så du ikke ødelegger pakningen når du senere monterer skimmeren. Dersom du ødelegger pakningen, må du skifte den. NB: Skimmer pakningen er ikke obligatorisk til 35 cm skimmeren B. Installer basseng duken. 1. Sett duken på plass. a. Åpne kartongen. Bruk ikke skarpe gjenstander til å åpne kartongen. b. Pakk ut duken og legg den utover i solen slik at varmes opp. Kontroller at det ikke er noen hull eller rifter i overflaten og i sømmene. Tips: Om mulig, rull ut duken på gresset en til to timer før montering. V f ik i å ikk l d li f l d d k d l Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 11 av 22

12 Prinsippet med prefabrikkert hulkile Prefabrikkert hulkile Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 12 av 22

13 Tips: Til å rette ut rynkene i trinn 2 (c), bruk en støvsuger: tett til skimmer hullet med en papp plate eller lignende og tape. Og putt støvsuger munnstykket gjennom retur hullet mellom duken og veggen. Forsegle hullet med tape og hold munnstykket 10 til 15 cm over fyllingen, så du ikke suger sand. Start støvsugeren og sug til alle rynkene er rettet ut. Stopp så støvsugeren og fyll inn 2,5 cm vann. Fjern til slutt støvsugeren og ta vekk tettingen av skimmer hullet. Husk: Ikke kapp av den overskytende duken. (Dersom duken en gang skal måtte flyttes, vil trimmingen av duken gjøre installeringen igjen vanskelig). I stedet bør du rulle opp den overskytende duk og tape den fast nær toppen av basseng veggen. c. Legg ut duken, den myke siden ned. Den kurvede sømmen skal plasseres midt på fyllingen ved bunnen av basseng veggen. Den andre sømmen vil danne en rett linje på tvers av bunnen av bassenget. d. Glatt ut alle bretter og rynker i bunnen. 2. Fest duken, (bare overlapp duk.) Dette trinnet gjelder bare om du har overlapp duk. Se neste side om du har ferdig tilpasset duk. a. Løft duken og legg den over toppen av basseng veggen. Hvis du har et 132 cm høyt basseng, løft duken slik at det blir 5 cm overheng; hvis du har 122 cm høyt basseng, løft duken til det er 15 cm overheng. b. Fest duken til toppen av basseng veggen med plastikk dekklist. La duken foreløpig henge slakt. Ikke stram duken. c. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles, retter du ut rynker og bretter og stryk den ut mot veggen. Fjern plastikk dekklisten fra toppen av basseng veggen, en del av gangen, og juster duken. Fortsett å rette ut rynkene. 3. Tilpass plastikk dekklisten og rull opp overskytende duk. a. Etter at alle rynkene i duken er fjernet, kapp av alle overskuddslengdene av plastikk dekklisten slik at ikke noe overlappes. b. Rull opp den ekstra duken som henger nedfor plastikk dekklisten og tape den fast nær toppen av basseng veggen. Viktig: Ikke kapp av overskytende duk. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 13 av 22

14 4. Fest duken. (bare beaded liner) Dette trinnet gjelder bare når du har Beaded liner, ferdig tilpasset duk Se de forrige sidene om du har Overlappings duk eller nedenfor om du har V-Bead Liner. a. Løft sidene på duken og heng den bøyde kanten inn i opphenget på toppen av basseng veggen. b. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles retter du ut alle rynker og stryker duken til veggen. 5. Fest duken. (bare V-Bead Liner) Dette trinnet gjelder bare hvis du har V- bead Liner. Se trinn 2 og 3 om du har Overlappings duk eller trinn 4 om du har Beaded Liner. a. Fjern de slissa strømpene og sammenkoblingene fra toppen av bassengkanten. Viktig: ikke fjern alle strømpene med en gang; fjern bare to strømper av gangen. b. Heng V-bead opphenget over kanten på basseng veggen. c. Plassen mellom endene på de slissa strømpene på toppen av veggen der de vertikale støttene er plassert, skal være ca. 13 mm. Dersom du har et Gibraltar Ovalt System, se side 2-6, trinn 2 i Gibraltar instruksjonen. d. Sett tilbake de to slissa strømpene og sammenkoblingene. e. Gjenta trinn (a) til (d) til du har festet duken rundt hele bassenget. f. Begynn å fyll vann i bassenget. Ettersom bassenget fylles, retter du ut eventuelle rynker og stryker duken ut langs veggene. 6. Fortsett til Seksjon 4. a. Fortsett i seksjon 4 med resten av monteringen. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 14 av 22

15 Seksjon 4. Montere topp skinnene og side støtter. A. Monter sidestøtter og topp skinner. 1. Fortsett fyllingen av bassenget. a. Fortsett fyllingen av bassenget. Ikke fyll mer enn 30 cm før topp skinnene og sidestøttene er alle montert. b. Forsett å arbeide med topp skinnene og de vertikale side støttene mens bassenget fylles. Se neste side for å få et overblikk over alle delene som brukes ved montering av de vertikale sidestøtter, topp skinner og sammenkoblinger. 2. Monter de vertikale kanaler. a. Plasser bunnen av en vertikal kanal (Nr 1) med to små metall fester på fundament platen (Nr 2). Festene må være på innsiden av den vertikale kanalen. De tre hullene i enden på kanalen må være i toppen. b. Plasser skrue hullene over for hverandre og fest dem med en skrue på hver side. c. Plasser en topp plate (Nr 4) over toppen av basseng veggen. Plasser topp platen over toppen av den vertikale kanalen med ørene på utsiden av kanalen. Vær nøye med at den vertikale kanalen står rett opp og ned. d. Plasser skrue hullene over hverandre og fest topp platen med en skrue på hver side og en i fronten (Nr 6). e. Gjenta de fire siste trinnene for hver av de vertikale støttene rundt bassenget. Tips: Bruk bølgene på basseng veggen til rette inn den vertikale kanalen slik at den blir stående rett opp og ned. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 15 av 22

16 Oversikt over monteringen av vertikal støttene, topp skinnene og sammenkobli ngen Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 16 av 22

17 3. Monter topp skinnene. a. Plasser den ene enden av topp skinnen (Nr 7) på toppen av topp platen. Siden av topp skinnen som fronter midten av bassenget skal være nærmest basseng duken og basseng veggen. Yttersiden av topp skinnen vil være et stort overheng. b. Plasser hullene som vist. Fest topp skinnen gjennom de to ovale hullene, til topp platen under med to maskin skruer (Nr 8). Ikke stramm til skruene ennå. La skruene være løse til du har montert alle topp skinnene. c. Gjenta de to siste trinnene for den andre enden av topp skinnene. d. Gjenta trinnene (a) til (c) for resten av monteringen av topp skinnene rundt på toppen av basseng veggen. e. For å få bassenget i en perfekt sirkel, kan du trykke på toppen av de vertikale side støttene, ganske forsiktig innover. ( dette vil bidra til at bunnen av basseng veggen vil forme seg til en perfekt sirkel). f. Juster alle topp skinnene jevnt med hver andre og skru til skruene. 4. Monter sammenkoblingene på toppen. a. Plasser den innerste halv delen av den to delte sammenkoblingen (Nr 9) på toppen av endene på topp skinnene. b. Huk sammenkoblingen inn under innsiden av topp skinnen. c. Press sammenkoblingen ned slik at den låser seg fast i den ytre kanten på topp skinnene. d. Huk den andre halv delen av sammenkoblingen (Nr 10) på plass utenpå den indre halv delen (Nr 9). e. Fest den ytre delen av sammenkoblingen med to skruer til den vertikale side støtten (Nr 11). Skru til. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 17 av 22

18 f. Gjenta de fem siste trinnene for monteringen av de resterende sammenkoblingene. B. Fyll bassenget med vann. 1. Avslutt fyllingen av bassenget. a. Fyll bassenget med vann til 5 cm under laveste åpning. Deretter følg instruksjonen for montering av skimmeren. Viktig: Basseng veggen vil muligens bule og flytte seg litt under fyllingen. Dette er normalt. Advarsel: Les og følg sikkerhetsreglene i seksjon 1, før noen bruker bassenget. Dette bassenget er ikke for stuping og hopping. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 18 av 22

19 D. Vedlikehold ditt basseng. Etter at bassenget er ferdig montert, følg disse instruksjonene for å holde bassenget rent og i god stand. 1. Basseng duken. a. Kontroller duken jevnlig for lekkasje. b. Mindre reparasjoner kan foretaes med et reparasjon sett. 2. Basseng veggen og vertikale kanaler. a. Hold basseng veggen og vertikale kanaler rene. Vask ned med mildt såpevann. Ikke bruk slipemidler, kjemikalier eller rensemidler. b. Vask av sølte kjemikalier med en gang. c. Alle skrue hoder som vises bør dekkes med en utendørs lakk. d. Sjekk jevnlig alle metall deler for rust, minst en gang hver sesong. e. Reparer alle riper og rustne områder på metall deler med riktig antirust maling. Følg instruksjonen på malings boksen. f. For hvert andre år, senk vann nivået til 30 cm. Løsne toppen av basseng duken fra toppen av basseng veggen og sjekk at det ikke er rust på innsiden av basseng veggen. Se seksjon 4 for instruksjon for å løsne basseng duken. g. Vær spesielt oppmerksom på lekkasjer rundt skimmeren og andre åpninger. Lekkasje må repareres med en gang. Obs.: Klorin kan skade basseng duken og metall deler. Vask av alt som er sølt. Husk: Alle rustne områder på basseng veggen, må raskt males på nytt med antirust maling. Et basseng som er sterkt angrepet av rust, kan kollapse. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 19 av 22

20 E. Vinter klargjøring. På slutten av sommeren, etter at bade sesongen er over, må du følge disse instruksjonene for å gjøre bassenget klart for vinteren. 1. Senk nivået på vannet. a. Senk nivået på vannet i bassenget, til det er ca. 15 cm under vann retur pumpen. b. Fjern alle slanger som er tilkoblet skimmeren og retur pumpen. Pass på at alt vannet er drenert ut av skimmer huset, og at pluggen i bunnen av skimmeren er tatt ut. 2. Kontroller alle skjøter og skruer. a. Pass på at alle rammeskjøtene sitter riktig. Kontroller at bassengveggen ikke har forskjøvet seg fra bunnskinnen. b. Pass på at alle skruer og bolter er ordentlig skrudd til. 3. Kontroller at det ikke er rust. Mal alle riper og rustne områder med antirust maling. 4. Kontroller basseng duken. Sørg for at toppen av duken er godt festet til bassengveggen med plastlisten. Du må ikke fjerne duken fra bassenget. Fjerning av duken vil medføre at garantien ikke lenger gjelder. Ikke fjern alt vannet fra bassenget. 5. Kontroller for lekkasje. Kontroller at ikke duken lekker og reparer eventuelle hull med en gang med en vinyl lapp. Lekkasjer om vinteren kan forårsake store skader på bassenget ditt. 6. Basseng tilbehør. Fjern alt tilbehør fra bassenget, inkludert stigen. La skimmeren vær påmontert bassengveggen. Forsikre deg om at skimmer lokket er montert og at åpningen i bunnen er åpen, slik at oppsamlet vann kan renne ut. 7. Filteret. Koble slangen fra filteret. Følg instruksjonen for vinter klargjøring i din filter bruksanvisning. Forsiktig: Ikke drener ut alt vannet i bassenget for vinteren.. Ikke fjern basseng duken. Et tomt basseng kan kollapse om vinteren. Husk: Unnlatelse av å ikke montere vinter klargjørings utstyr eller å ikke følge instruksjonen for vinter klargjøring, kan forårsake at garantien ikke lenger gjelder. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 20 av 22

21 Viktig for vinter klargjøring. Alle bassenger: Vann nivået i bassenget må holdes minst 76 mm under skimmer åpningen gjennom hele vinteren. Overskytende vann må pumpes, dreneres eller øses ut slik at det ikke kommer inn i skimmeren i løpet av vinteren. Koble fra alle slanger som er festet til skimmeren eller retur pumpen. Pluggen i bunnen av skimmeren må være tatt ut slik at eventuelt overskuddsvann renner ut. Bassenger med 30 cm skimmer. I tillegg til det overstående, må bassengets vinter klargjøringsutstyr (del nr ) monteres inn på den 30 cm skimmer åpningen (se figuren under). Unnlatelse av å ikke montere vinter klargjøringsutstyret og ikke følge instruksjonen for vinter klargjøring, kan resultere at garantien ikke lenger gjelder. Bassengets vinter klargjøringsutstyret (del nr ) kan også skaffes av din basseng leverandør. Alle bassenger: Ikke fest vinter presenningen til topp skinnene, vertikale støtter, sammenkoblinger eller i noen deler på skimmeren. Sett inn utstyret til vinter klar gjøring (del nr ) in i skimmeråpningen til den går i flukt med skimmer flensen. På noen skimmere, kan det være nødvendig å justere til skummet slik at det blir friksjon og passer. Eller bruk en tre kloss til å holde det på plass over vinteren. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 21 av 22

22 ELLER FØLG EGNE INSTRUKSER SOM LEVERANDØREN HAR UTARBEIDET! Dine bassengdata: Størrelse: Kjøpt når: Kjøpt av: Montert når: Montert av: Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 22 av 22

Brukerhåndbok Ovalt basseng LAGUNA/ESPRIT MED SIDESTØTTER SEKSJON 1

Brukerhåndbok Ovalt basseng LAGUNA/ESPRIT MED SIDESTØTTER SEKSJON 1 SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Brukerhåndbok Ovalt basseng REGATTA UTEN SIDESTØTTER SEKSJON 1

Brukerhåndbok Ovalt basseng REGATTA UTEN SIDESTØTTER SEKSJON 1 SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Brukerhåndbok Ovalt basseng REGATTA MED SIDESTØTTER SEKSJON 1

Brukerhåndbok Ovalt basseng REGATTA MED SIDESTØTTER SEKSJON 1 SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Brukerhåndbok Rundt basseng ZODIAC VOGUE PRIMA

Brukerhåndbok Rundt basseng ZODIAC VOGUE PRIMA SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. Sørg

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Brukerhåndbok RUNDT PREMIUM barnebasseng.

Brukerhåndbok RUNDT PREMIUM barnebasseng. SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. 1. Ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Rundt basseng ZODIAC VOGUE DISCOVERY

Brukerhåndbok Rundt basseng ZODIAC VOGUE DISCOVERY SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. Sørg

Detaljer

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng

Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng Monteringsveiledning Florida svømmebasseng 1 2 Monteringsveiledning til Florida basseng Advarsel: Bassenget er ikke laget for stuping og hopping Gratulerer som eier av ett Florida svømmebasseng! Dette

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Montering av Liner i stålplatebasseng

Montering av Liner i stålplatebasseng Monteringsbeskrivelse av Liner/bassengduk/bassengpose i stålplatebasseng 1. Drener ditt basseng: Sørg for å tømme alt vannet som befinner seg i bassenget. Det må være helt tømt, bruk en drenspumpe og deretter

Detaljer

Brukerhåndbok Ovalt basseng OVALADA DREAMPOOL GRE

Brukerhåndbok Ovalt basseng OVALADA DREAMPOOL GRE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. Sørg

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konstruksjonen monteres på en avrettet telesikker 10 cm armert betongplate

Konstruksjonen monteres på en avrettet telesikker 10 cm armert betongplate EC-POOL EC-POOL Brukermanual EC pool er beregnet for graves ned eller bygges inn i en terrasse/konstruksjon. Konstruksjonen skal monteres med sidestøtter. Dersom frittstående så kreves det en solid toppforsterking,

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Montering og bruksanvisning PoolLock Easycover

Montering og bruksanvisning PoolLock Easycover Følgende deler ligger vedlagt forsendelsen: 1. Oppruller for PoolLock Easy Cover. 2. En eller to sveiver. (avhengig av bassengstørrelsen) Plastsekk inneholde: 3. Rustfrie bolter med hylse for å feste sikkerhetspresseningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok RUNDT Basseng, Zodiac Muskin Tradewinds

Brukerhåndbok RUNDT Basseng, Zodiac Muskin Tradewinds SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges. 1. Ikke

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Montering av Liner med linerlock

Montering av Liner med linerlock Monteringsbeskrivelse av bassengduk (Liner) for linerlock opphengs-system 1. Drener ditt basseng: Sørg for å tømme alt vannet som befinner seg i bassenget. Det må være helt tømt, bruk en drenspumpe og

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

g rill hytte: Monteringsanvisning

g rill hytte: Monteringsanvisning Monteringsanvisning g rill hytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9,2 M2 ( 17 m2 i parantes) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu (4 stk) - ( kun et vindu

Detaljer

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning

Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning Lagertelt 5,8 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 2,4 x 2,4 x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70423 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Produktbeskrivelse. Underlag

Produktbeskrivelse. Underlag Membranrull Produktbeskrivelse Miljømembran er et takbelegg av polypropylen, spesielt beregnet til torvtak. Membranen har en bestandighet som gjør at den er både vanntett og rotbestandig. Membranen festes

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

INSTALLERE PRECUT SOLFILM

INSTALLERE PRECUT SOLFILM INSTALLERE PRECUT SOLFILM Vennligst les nøye og fulstendig gjennom veiledningen før du begynner monteringen av din precut solfilm. Før du begynner bør du vite... 1. Aldri installér på frontrute, det er

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Krabat Pirat. Bruksanvisning

Krabat Pirat. Bruksanvisning Krabat Pirat Bruksanvisning Krabat Pirat er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13138-3. Holdbarheten

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem

Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem Monterings veiledning for Camo Skrumal Pro -NB CAMO Skjult terrasseinnfestingssystem CAMO skjult terrasseinnfestingssystem er lett å bruke på alle typer terrassebord, vanlig trykkimp. Royal imp. Lerk,

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Publicus sykkelskur leveres som ensidig løsning eller dobbel løsning. Ved dobbel løsning settes to enkle moduler mot hverandre og kobles sammen med mellomtak, eller rygg mot rygg

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges.

For montering direkte på underlaget benyttes stolpefester beregnet for dette. Stolpene monteres før terrassebordene legges. Montering av Fiberon Mission Rekkverk Før du begynner. Bestem hvor plasseringen av rekkverksstolpene skal være. For å få et riktig utseende plasseres stolpene med lik avstand til hverandre. Det kan være

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer