Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsveiledning. Florida. svømmebasseng"

Transkript

1 Monteringsveiledning Florida svømmebasseng 1

2 2

3 Monteringsveiledning til Florida basseng Advarsel: Bassenget er ikke laget for stuping og hopping Gratulerer som eier av ett Florida svømmebasseng! Dette er instruksjonspakken for installering av ditt svømmebasseng. Her følger noen tips før du begynner monteringen. 1) Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter. Da vil du ha oversikt over hva monteringen innebærer før du begynner. Legg merke til at monteringsveiledningen går ut fra basseng på 15 x 30 størrelse. Dersom du har en annen størrelse på bassenget vil du se at ditt basseng har andre nummer på delene enn de har i diagrammene i monteringsveiledningen. 2) Start ikke monteringen i dårlig vær og med mye vind. Dette vil ikke bare føre til at monteringen blir mer komplisert, men kan også føre til skade på bassenget før det er ferdig montert. 3) Selv om vi har delt opp monteringsveiledningen i mange deler vil du antagelig se at del en og to vil være mest tidkrevende. Når du er ferdig med disse delene så skal du se at resten av monteringen går mye raskere. 4) Det følger en gul sikkerhetskonvolutt med bassenget ditt. Denne inneholder sikkerhetsmateriell og advarselsmerker, som du kan plassere på ditt basseng (påbudt i USA). 5) Dersom det blir nødvendig med en garanti- reklamasjon er det viktig å vite størrelsen og modellen på ditt basseng. Vennligst fyll inn informasjonen under og oppbevar den. NAVN PÅ BASSENGET: STØRRELSEN: ANSKAFFET DATO: NAVN PÅ BASSENG VEGG: NAVN PÅ BASSENGDUK(LINER): 6) Sørg for at du har nødvendig verktøy og materialer før du begynner på monteringen. Under følger en liste over nødvendig verktøy og materialer. - Spade - Metermål - Stjerneskrujern - Tape - Vater - Betongheller BASSENGPLASSERING Ikke plasser bassenget over kabler som er gravd ned i jorda, over septiktanker eller under elektriske kabler/linjer. Det er viktig at det området du har valgt for ditt basseng er flatt og fast. Unngå områder med skarpe gjenstander, eller underlag som er behandlet med ugressmiddel eller andre kjemikalier. Gress må fjernes. Plasser ikke komponenter som filter, 3

4 pumpe og elektrisk varmer på en måte som gjør at de kan føre til skader for mindre barn. Vær sikker på at du følger lokale bygningsregler og eventuelt andre regler for ditt område. 1) FORBEREDE TOMTEN Se på diagrammet på side 2 for å se dimensjonene på ditt svømmebasseng. Når du har disse målene og har bestemt deg for plassering på tomten, marker på bakken hvor bassenget skal stå. NB! Det er veldig viktig å markere / merke opp bassenget på bakken. Husk at du trenger litt ekstra plass for å arbeide. Vær sikker på at du beregner nok plass til side støttene på langsidene på ovale basseng. Disse bygger ca 122cm ut fra begge langveggene. Hvis du har et basseng med yardmore system bygger støttene kun ca 77cm ut fra veggene på begge sider. Eksempel: 2) NIVELLERE TOMTEN Når du har bestemt plassen for installasjon og det du trenger av ekstra plass, og tatt vekk det øverste laget med jord på plassen, kan du starte med å klargjøre grunnen. Det ideelle verktøyet for dette er en rettholt Hvis du ikke har tilgang til en rettholt kan du bruke et langt bord (vær sikker på at dette bordet er helt rett!) og et vater som vist på bildet under. Det sikreste for å få en skikkelig grunn er å starte på det laveste nivået og grave alt ned til dette nivået. Hvis du gjør motsatt, fyller masse oppå det laveste området, vil denne massen sannsynligvis svikte (pakke seg) når du fyller vann i bassenget (trykket av vannet er ca 1,2 tonn pr m²). Du vil da få ujevnheter som kan skade bassenget. Hvis du må fylle opp med ny masse, anbefale r vi at du leier en komprimator (hoppetusse) og pakker massen med, før du bygger bassenget. NB! Det er veldig viktig at grunnen er helt rett! Dersom grunnen ikke er rett kan dette ødelegge bassenget, og du kan også få problemer med å få montert bassenget. Det kan være farlig dersom grunnen ikke er rett. Du vil antakelig ikke kunne få grunnen fullstendig i vater før du legger ut bunnskinnen, men jo rettere du har det nå, jo enklere er det å gjøre det helt rett etterpå. Vi anbefaler at du ikke fortsetter byggingen før hele grunnen har en nivåforskjell på maks 2 3cm Bilde. 3) PAKKE UT BASSENGET Nå bør du åpne alle kartongene som har blitt levert sammen med ditt basseng. Skill fra hverandre alle delene, og bli kjent med hver av de ved å sjekke de mot delelisten bakerst i denne monteringsveiledningen, eller mot listen i den gule konvolutten. Tell antallet av hver del og sjekk dette også mot plukklisten. Dette pga at dersom noe skulle mangle så kan du ta kontakt med Grønt Fokus AS før du begynner monteringen av bassenget. 4

5 4) MONTERING AV SIDESTØTTER PÅ DE RETTE SIDENE PÅ ETT STANDARD OVALT BASSENG ***DETTE ER KUN INSTRUKSJONER FOR OVALE BASSENG! DERSOM DU HAR ET YARDMORE OVALT BASSENG, VENNLIGST BRUK ALTERNATIV 4. A) Start med å legge et strekkbåndavslutning ut på bakken med åpningen vendt nedover. Legg merke til de to utstansa sporene på toppen av disse profilene. Du vil ikke bruke disse utstansa sporene ved byggingen av bassenget, men se på hvor de er avbildet i diagrammet, det viser hvilken vei profilene skal plasseres. B) Nå tar du et støttestag og presser det ned over strekkbånd avslutningen der hvor de utstansa sporene er. Plasser den åpne enden av støttestaget ut mot den korteste enden av strekkbåndavslutningen (mot innsiden av bassenget) som vist i diagrammet under. De to hullene på hver side av støttestaget skal nå passe med to av hullene på hver side av strekkbåndavslutningen. Skru sammen delene med to 5/16 x 4 ½ bolter og to 5/16 muttere. Gjør det samme med alle delene. C) Når du har satt opp alle støttestagene, kan du begynne å sette opp støttene. Det gjør du med å presse den skrå delen av støtten (enden med to hull på hver side) over strekkbåndavslutningen, og press den andre enden inn på støttestaget. Hullene på hver side av støtten skal treffe på hullene på støttestaget som er lengst vekk fra den åpne enden. De to hullene i den andre enden av støtten skal treffe over de to ytterste hullene på strekkbåndavslutningen. Skru sammen delene med to 5/16 x 4 ½ bolter og to 5/16 muttere. Se på diagrammet under. D) Nå kan du installere skjøtestykkene for bunnprofil. Bruk en på hver strekkbåndavslutning. Plasser skjøtestykket på toppen av strekkbåndavslutningen slik at den åpne delen av skjøtestykket blir på innsiden av støttestaget. Hullet i skjøtestykket skal passe med hullet mellom de to utstansa sporene på strekkbåndavslutningen. Fest delen med en skrue. Ikke vær bekymret om du ikke bruker alle hullene i strekkbåndavslutningen. Den er lik på flere modeller så det kan være noen hull du ikke skal bruke på ditt basseng. ALT. 4 MONTERING AV SIDESTØTTER PÅ DE RETTE SIDENE PÅ 5) MONTERING AV STREKKBÅND Legg merke til at du har to forskjellige størrelser på strekkbåndene. Hvert strekkbånd er merket med del nummer og lengde. A) Hvis bassenget ditt er 366cm bredt, vil hvert strekkbånd bestå av to 102,56cm lange stykker, og ett 98,2cm langt stykke. B) Hvis bassenget ditt er 457cm bredt, vil hvert strekkbånd bestå av tre 101,70cm lange stykker, og ett 98,2cm langt stykke. C) Hvis bassenget ditt er 549cm bredt, vil hvert strekkbånd bestå av tre 131,72cm lange stykker, og ett 98,2cm langt stykke. Uansett hvilken størrelse bassenget ditt er, bør hvert stykke av strekkbåndet skrus til neste stykke med to gjennomgående skruer med muttere. Hver ende av strekkbåndet skal skrus fast til strekkbåndavslutningen. Husk på at strekkbåndet er under bassengduken (liner) så det må festes til den åpne enden av strekkbåndavslutningen, ikke på den siden hvor støttebjelken 5

6 festes (the struts connects.) Vær nøye med at du fester strekkbåndene under strekkbåndavslutningen. Hodet på skruene skal opp og mutteren ned. Bruk alltid de to hullene som er nærmest enden av strekkbåndavslutningen når du skal feste strekkbåndet til strekkbåndavslutningen. 6) SETTE PÅ PLASS SIDESTØTTENE Etter at du har skrudd sammen strekkbåndene og skrudd de sammen med sidestøttene, kan du nå begynne å sette dem opp i den endelige posisjonen. Dersom antallet sidestøtter på ditt basseng er ett oddetall må du finne midt punktet på det du tidligere streket opp, og sette den ene sidestøtten nøyaktig der, som vist i diagrammet. Så kan du plassere neste sidestøtte 105cm fra midten av støtten, en på hver side av den første. Fortsett slik til alle er plassert. Dersom bassenget ditt har ett partall- antall sidestøtter, må du finne midt punktet, merke av dette, og så må du måle 52,5cm til siden og plassere senter av sidestøtten her. Dersom bassenget ditt har mer enn to sidestøtter så må du plassere de med 105cm mellomrom, målt senter senter. Når du har plassert alle sidestøttene må du kontrollere at de er plassert helt rett. Dette bør du gjøre med en snor. Hold snoren mellom den første og den siste sidestøtten. Dersom noen av sidestøttene ikke rører snoren, eller dersom snoren blir bøyd ut, må du justere støtten slik at snoren er helt rett. Hvis du skal sette opp bassenget parallelt med ett allerede eksisterende objekt, som for eksempel en mur, bør du måle fra muren og ut til hver støtte for å være sikker på målet er det samme for alle. Når du er sikker på at den ene siden er rett bør den andre siden allerede være rett. Dersom den ikke er det så må du sjekke om alle profilene ligger flatt på bakken. 7) MONTERE PRESSPLATENE Plasser en 110cm pressplate slik at midten av platen er midt på sidestøtten. Når du skal montere disse platene skal bølgene være opp og den flate siden skal være ned. En av langsidene har et større flatt felt enn den andre, denne skal være nærmest sentrum av bassenget. Pressplatene må legges slik at de går ca 2,5cm innenfor den underliggende stålprofilen. Hvis du har gjort dette riktig skal de to hullene i platen treffe hullene i sidestøtten. Skru til platene. Når du har skrudd fast alle platene, skal platene overlappe hverandre. Skru platene fast i hverandre med tre skruer der de overlapper. 8) MONTERE BUNNSKINNENE Når du pakket ut bunnskinnene la du sikkert merke til tre forskjellige størrelser på skinnene. (Utenom 3,66 x 5,18 som har to forskjellige størrelser på skinnene) En type er 93,75cm lang, en type er 97,5cm lang, og resten er lengre med lengden avhenger av hvilke basseng du har. Det er veldig viktig å starte med å sortere bunn skinnene etter størrelse. 6

7 A) Bunnskinnene som er 93,75cm lange skal være mellom de vertikale støttestagene. Du skal bare presse de ned i skjøtestykket for bunnprofil på hver side. Bunnskinnene skal tilslutt ligge flatt på bakken men du kan gjøre det når du vadrer bassenget. B) De fire 97,5cm lange bunnskinnene er til hjørnene. En side settes rett ned i skjøtestykket for bunnprofil på det siste støttestaget, mens den andre siden skyves inn i en bunnplate som vist i diagrammet. C) Du skal ha ett likt antall av de lengste bunnskinnene, samt et likt antall bunnplater. Disse vil forme den ovale enden / kurven på ditt basseng. Halvparten av disse skinnene og platene skal brukes på hver ende. Skyv hver bunn skinne inn i en plate som vist i diagrammet. Se til at platen er på utsiden av halv sirkelen som er laget på hver side av bassenget. Når alle bunnskinnene er montert skal du kunne se den endelige formen på det ovale bassenget på bakken. 9) SJEKKMÅLING AV DE RETTE SIDENE OG DIAGONALENE Nå som basen til bassenget er montert, må du kontrollsjekke at begge sidene på bassenget står i en perfekt linje og at diagonalene er like lange. Dette gjøres ved å måle fra utsiden av den første sidestøtten på den ene siden, til utsiden av den siste sidestøtten på motsatt side. (de to sidestøttene som er lengst fra hverandre) Når du skal ta disse målene bør du måle lavt nede på sidestøtten for det blir mer nøyaktig. Du bør så måle de motsatte sidestøttene som vist i diagrammet. NB! Disse to målingene skal være nøyaktig like. Dersom de ikke er det må du justere en av sidene slik at de blir like. Dette er veldig viktig, ikke fortsett før du har fått nøyaktig like målinger. 10) SJEKKE AT SIDENE ER I VATER Det å måle at sidestøttene er i vater er også veldig viktig før du fortsetter monteringen. Dersom dette ikke er gjort nøye nok kan det skape problemer med å få ferdig monteringen. Strekkbånd avslutningene er 5cm dype.toppen på disse skal være rett med bakkenivået. Bunnplatene i de ovale endene må også rettes og vatres. Vi anbefaler å grave ned skinnene en om gangen. Når alle skinnene på den ene siden er grav ned, legg en betonghelle under det ytterste punktet på profilen som går under bassenget. Når vannet trykker mot bassengveggene, blir det et veldig stort trykk på dette punktet. Så stort at stålprofilen vil synke i underlaget dersom du ikke utvider trykkflaten ved hjelp av en helle. Når du har gjort ferdig hele den ene siden, gjør du det samme på andre siden. 11) RETTE AV DE BUEDE SIDENE Neste trinn vil være å vatre de buede sidene på bassenget. Før du begynner på dette bør du sjekkmåle lengden og bredden på bassenget mot det som er oppgitt. Dersom det avviker, selv om det bare er med noen cm, vil veggen ikke passe slik den skal. Du kan rette dette ved å skyve de buede bunnskinnene inn og ut av bunnplatene. Dette bør gjøres like mye på hver plate. 7

8 Når du er sikker på at bassenget har riktig størrelse skal du rette av de buede sidene på bassenget. Dette gjøres ved å plassere en betonghelle under hver av bunnplatene. Disse blokkene må graves ned slik at toppen er på samme nivå som toppen på strekkbåndavslutningen. Det er også viktig å forsikre seg om at skinnene mellom platene hviler flatt på bakken. 12) MONTERING AV STÅLPLATEVEGGEN NB! Punkt 12 må ikke gjøres dersom det blåser mye, veggen er veldig tung og har stort vindfang. Den er derfor meget vanskelig å håndtere dersom det blåser. Dersom veggen blir tatt av vinden kan det forårsake skade på bassenget. Før du begynner med å montere veggen må du sørge for at det er en haug med sand (subbus) som du skal legge ut over bunnen etter at veggene er satt på opp. Dette laget skal være ca 5cm over hele bunnen av bassenget, og har bl.a. til hensikt å skjule trykkplatene som ellers blir synlige under lineren. Nå skal du bruke veggkassen som underlag til å rulle ut bassengveggen. Før du starter med veggen må du bestemme hvor du vil ha skimmer og returdyse. Vi anbefaler å plassere disse i ett av de fire buede hjørnene. Så må du finne ut hvor du skal starte med veggen for å få skimmer og returdyse der du ønsker. Du må starte med veggen på midten av en bunnplate. Uansett må du ha veggsammenføyningen i en av de buede endene og ikke på de rette sidene. Veggen skal settes i bunnskinna, viktig at du bare tar litt om gangen. Mens du ruller ut veggen bør du sette opp stabiliserings skinner, eller bruke andre ting til å støtte veggen slik at den holder seg på plass. Vi anbefaler at du i tillegg til skinnene, eller andre støtter, også bruker små biter med tape fra veggen til hver av sidestøttene på de rette veggene som tilleggsstøtte. Hvis sideveggen ser ut som den er for lang eller for kort, må du gjøre de buede sidene mindre eller større ved skyve bunnskinnen in og ut av bunnplaten, husk å fordele likt. Dersom grunnen er ujevn, kan veggen hoppe ut av skinnen. Sjekk derfor at grunnen er rett etter at du har gjort sidene mindre / større. 13) SKRU SAMMEN VEGGEN VIKTIG! Dette må gjøres forsiktig. Når du skal skru sammen bassengveggen skal en av skrueskinnene være på innsiden av bassenget, og den andre skrueskinnen skal være på utsiden av bassenget. Boltene skal settes inn fra innsiden og ut, med mutteren på utsiden av skrueskinnen på utsiden av bassengveggen. Ikke skur de til før du har satt inn alle skruene. Hvis skrutrekkeren din slipper og skraper opp hodet på skruen må du file bort skrapene slik at ikke skrapene kan lage hull i bassengduken (lineren). Dekk til skruehodene på innsiden med tre lag med tape. Dersom det er trangt der veggen går ned i bunn skinna og der hvor veggene skal skrus sammen, sett inn skrutrekkeren og vri for å få nok plass, men vær forsiktig så du ikke skraper veggen. 8

9 14) FØR DU TAR PÅ BASSENGDUKEN (LINEREN). Bruk nøytral alkalisk siktet jord eller fin sand uten steiner, og legg en 5cm base over hele bassenget for å beskytte bassengduken (lineren). Sjekk nøye at strekkbåndene, skinnene og platene er godt dekket. Pass på at du dekker alle metalldeler så de ikke vil de kunne sees igjennom, og skade, lineren. Dersom du bruker vermiculite jord må du bruke minst 5cm med sand eller jord på toppen av støttene og platene. Vermiculite vil ikke dekke bra nok over metall komponentene, og kan da gjøre skade på lineren. Ikke bruk en blanding som inneholder høye alkaliske eller sure verdier, som torv / peat moss. Det kan føre til korrodering. Etterpå lager du en 15-20cm rand av sand eller siktet jord på innsiden av bassengveggen, og rundt langs hele kanten. Denne randen vil beskytte lineren fra å krype under veggen, og vil også beskytte lineren fra metall hjørnene i rammeverket. Dette er ikke valgfritt; dette må gjøres! Siden jorden forsetter med å frigi gasser anbefales det å legge en polyethylene plastduk under randen for å unngå misfarging på lineren eller korrodering. Dette gjøres for å unngå at jorden skal kommer i kontakt med metall. Siden det er forskjell fra sted til sted hvor mye gasser det er i joden dekkes ikke en slik skade av garantien. Plastduken vil ikke forhindre at vannet renner ut dersom du får en skade på lineren, den skal kun beskytte basseng rammeverket fra å korrodere (ruste). 15) HORISONTALE STØTTE SKINNER I DEN BUEDE ENDEN Det er enklest å sette opp alle støttene ved siden av hverandre. Det hjelper å lene dem mot ett gjerde eller lignende. På de fleste modellene. Installer støttene i enden av svingene, se på diagrammet. Platen på toppen kan du skru fast senere, men midlertidig bør du stifte dem fast til veggen slik at de ikke faller. Sjekk endene på bassenget, i tilfelle de har blitt flyttet på, for å passe på at bassenget fremdeles er helt ovalt.. 16) GJØRE KLAR BASSENGDUKEN (LINEREN) Etter at sand / jord er på plass i bunnen, og randen er på plass må du rette av bassengbunnen. Se etter at det ikke sitter noe sand sitter igjen på bassengveggen. Dette kan føre til ujevnheter i lineren. Før du monterer lineren skal du stanse ut hull til skimmer og returdyse. Til dette brukes en hammer og en skrutrekker. Ta på tape eller silikon på metall kantene på skimmerhull og returdyse for å beskytte mot de skarpe kantene. Finn fram sikkerhetskonvolutten, ta ut dobbeltsidig vinylpakning og installer skimmer retur pakninger som vist på det vedlagte instruksjons skjema. Dette må gjøres! Du må også sjekke pakningene med jevne mellomrom for lekkasjer av betydning. Dette er en kritisk del av basseng monteringen. Største delen av bassengproblemer som vi har sett gjennom de siste 40 år er et resultat av skimmer og returdyse problematikk. Hvis du ser at det lekker i dette området MÅ det repareres. Før du henger opp lineren, bør du sørge for at bassenget er godt jordet. Hvis ikke bassenget er jordet, kan det oppstå elektriske spenninger i vannet som får skruer og stige til å ruste. 9

10 17) HENGE OPP BASSENG DUKEN (LINEREN) Kun for overlapping liner! Hvis du har Start med sømmen i veggen, heng lineren over veggen, og forsikre deg om at sømmen er rett opp og ned, perpendicular på gulvet. Dette viser deg om lineren er rett når du begynner å gå over veggen. Hvis du har en pyntebord på lineren må du velge deg ett merke og holde dette hele veien rundt bassenget. Når du legger lineren over veggen kan du sikre lineren ved å bruke plastcoping. Hvis du ender opp med overskuddsmateriell fortsett rundt bassenget og dra overskuddsliner jevnt, og fordel over veggen til overskuddet er borte. 18) JUSTERE BASSENGDUKEN (LINEREN) (Kun for liner som overlappes) Når bassengduken ligger sikkert på plass med coping, Når bassengduken er riktig plassert skal det ikke være noe luft rom mellom bassengduken og bakken eller sideveggen. Fjern rynkene langs kanten ved å justere mengden av duk som går over bassengveggen. Dra ikke for hardt og la det være litt slakk i sidene. Når en bassengduk er skikkelig plassert, skal det ikke bli press nedover på duken. Bassengduken vil dra seg dersom du ikke har nok slakk når du plasserer den. Nå kan du starte med å fylle vann i bassenget. Når du har fylt ca 2-3cm med vann må du sjekke om det fortsatt er helt rett. Dersom vannet renner til den ene siden drar du tilbake bassengduken og retter av grunnen. Hvis det er rett skal du fortsette å fylle vann og rette ut bassengduken. Ikke skjær ut hullet til skimmeren og returdysen før bassengduken er helt rettet ut og justert, og bassenget er 1/3 fullt. 19) INSTALLASJON AV INNSIDESTABILISATOR Når bassengduken er ferdig justert og plastic coping er sikret, blir neste steg å installere innvendig stabiliseringsskinne. Du skal ha fire forskjellige størrelser av disse (utenom 3,66 x 5,18 bassenget som bare har tre) Du skal ha noen 20cm skinner, noen 80cm skinner, og fire 90cm skinner, og også ett antall av lengre skinner som har en tapered side og en rett kuttet side. Fordel stabiliseringsskinnene i de forskjellige størrelsene. A) Start med den første horisontale støtten på en av de buede sidene, press en av de lengste stabiliseringsskinnene over coping slik at den passer. Forsikre deg om at den enden på skinnen som har rett kutt er plassert slik at neste skinne kan settes i slik som vist nedenfor. B) Når du er ferdig med de buede sidene finner du stabiliseringsskinnene på 490cm. Press disse over coping i hjørnene på samme måte.. Husk at hjørnene er rommet mellom det siste støttestaget på rettsiden og det første i buen. Det kan bli et lite rom mellom stabiliseringsskinnene. 10

11 Stabiliseringsskinnene på 80cm er også viktige. Disse skinnene skal brukes i rommet mellom støttestagene på rettsidene. Til slutt skal de skinnene som er 20cm installeres direkte i front av hvert støttestag på rettsidene. Pga betydningen av hvilke vei veggen bøyes rundt støttestagene, er stabilisator skinnene installert slik at enden på hver skinne bøyer ut fra midten av bassenget. 20) INSTALLASJON AV TOPP-PLATE PÅ RETT-SIDEN Nå er tiden kommet for å montere topp-platene. Bare plasser en på hvert støttestag, og skru de fast med fire skruer i hullene på toppen av støttestaget. Etter at du har festet en på hvert støttestag på de rette sidene så begynner du på de buede sidene. De skal allerede ha senterskruen på plass, så bare løft fronten på platen over stabiliseringsskinnen og press den ned på plass. Hullene skal passe. Gjøres ferdig med å skru de to skruene gjennom hver plate og støttestag. Forsikre deg om at alle støttestagene (både på rett og på buet side) er helt vertikale. Hvis ikke vil det bli vanskelig å få toppskinnen til å passe. 21) INSTALLASJON AV TOPPREKKE Du skal ha to forskjellige størrelser på topp rekke skinner. De som skal brukes på de rette sidene er ca 100cm lange. Begynn med alle de skinnene som skal på de rette sidene, og plasser de på topp platene, legges med hullene i topp rekka over hullene i topp-platen, og skru dem sammen med fire skruer på hver skinne. Skruene bør ikke strammes til før alle skinnene er på. Når alle skinnene på de rette sidene er på, fester du de lengre topprekke-skinnene på de buede sidene på samme måten. 22) INSTALLASJON AV TOPP DEKSEL INSTALLASJONS TIPS: Når du installerer en gjennom-veggen skimmer, må du følge instruksjonene fra selger. Det er viktig at ikke er noen lekkasje av vann i noen av åpningene. Dersom vann står og drypper ned på metall veggen på bassenget vil det til slutt føre til av veggen ødelegges. Ved den minste antydning til korrosjon må du pusse ned dette området og male det. Det er en god ide å bruke silikon på enden av veggen ved skimmer åpningen. En spesial dobbeltsidig vinyl pakning er inkludert og skal brukes under vinyl liner ved skimmer åpningen. Pakninger er brukt direkte over stål og aluminiums vegger. Være forberedt på å klore vannet ditt innen 24 timer etter at du har fylt bassenget for å forhindre alge og bakterie oppblomstring. Hvis du bruker brønnvann eller vann med høy mineral forekomst, bør du forhøre deg med din bassengforhandler for på beste måte å forhindre dette. Ikke tilsett bassengkjemikalier direkte i vannet. Alle kjemikaliene må løses godt opp i vann før de tilsettes i bassenget. Hvis klor ikke er løst godt opp kan det bleke 11

12 bassengduken og også lage små hull. Dersom vannet tørker ut vil bassengduken krympe og ikke passe, og det gis ingen refusjon fra selger. Dersom vannet er fjernet vil det ikke gå på garantien. BASSENG VEDLIKEHOLD: Små reparasjoner og kutt i bassengduken kan lett repareres med et undervanns reparasjonssett som kan kjøpes hos Grønt Fokus AS. Skraper på bassengveggen og rammen må fylles opp med anti-rust enamel mailing. Hold bassengveggen og bassengduken ren. Vask den jevnlig med en mild såpeoppløsning. Bruk en klar, ikke-gulnings husholdningsvoks på alle metall komponentene. Vask raskt vekk dersom det skulle komme kjemikalier på rammen på bassenget. Siden metall deler er utsatt for korrosjon, bør du inspisere bassenget ofte. Dersom du ser at det har oppstått korrosjon må du straks sette i gang å fjerne / forhindre korrosjon. Bruk en stålbørste på rust og tilsett coat of enamel primer followed by a coat of color matching antirust enamel paint. Området rundt skimmeren er ett spesielt viktig område å sjekke. Dersom korrosjonen får lov til å fortsette kan det oppstå feil på bassengstrukturen og det kan resultere i større eiendoms skade så vel som menneskelig skade. BASSENGET OM VINTEREN: Alle våre bassengduker er laget for å være ute om vinteren, men det gis likevel ingen garanti for at bassengduken ikke kan bli skadet. Fortsett å klore og kjøre filteret frem til bassenget er stengt ned. Før du stenger ned ditt basseng for vinteren må du foreta en komplett inspeksjon av ditt basseng. Sjekk alle koblinger og overganger for å være sikker på at alt er i orden. Sjekk at bassengduken er riktig på plass over bassengveggen. Hvis det er så mye som antydning til rust må du fjerne dette. I løpet av vinteren er bassenget utsatt for større påkjenning en om sommeren, og skader som er forårsaket av feil vinterlagringsprosedyrer dekkes ikke av garantien. Senk vannstanden til ca 30cm under skimmeren. Gjennom vinteren må du av og til sjekke vannstanden slik at det ikke går over og ut i skimmeren. Pga regn og snø må du nok justere vannmengden. Dersom du bor i et område der temperaturer under null, er vanlig må du være mer forsiktig og beskytte bassenget ditt mot is-ekspansjon. Du må ikke tillate at vann/is nivået øker i løpet av vinteren. Bruk en ekstra Flytepute eller to som en ekstra beskyttelse. Forlat aldri bassenget helt tomt uten noe vann i fordi det da kan være utsatt for vind skade. Dersom det er is helt opp i skimmerhullet kan hver minste bevegelse forårsake skade på veggen. I løpet av vinteren bør det brukes en Flytepute for å møte ekspansjon og sammentrekning som vil forkomme når isen beveger seg. Ett vinterdekke er også å anbefale for å holde skitt ute. Hvis skimmeren er levert med en vinter plate eller deksel gjør som nevnt over. Det er viktig at ikke noe vann kan renne nedover veggen. VIKTIGE VINTER REGLER: Etter at bassenget ditt er klargjort for vinteren og alt som er nevnt over er fulgt, følgende sjekk og prosedyrer må bli nøye fulgt gjennom høst, vinter og vårsesongene. 12

13 BASSENGGARANTIEN GJELDER IKKE DERSOM PROSEDYRENE FOR VINTERLAGRING IKKE ER FULGT OG TATT HENSYN TIL. BASSENG HVOR DETTE IKKE ER GJORT RIKTIG, HAR KOLLAPSET UNDER DET ENORME PRESSET SOM IS OG SNØ KAN GI. Et basseng som står åpent gjennom vintersesongen MÅ IKKE LEKKE. Følg nøye med over en to ukers periode for å se om vannmengden minker. Dersom det er en lekkasje må denne finnes og repareres. Det er ikke alltid så enkelt å oppdage en lekkasje som kan ha oppstått i løpet av sommeren, siden vannmengde kan minke ved bruk av bassenget og av solen, og ved regn så fylles det opp. Dersom det er våte flekker på utsiden av bassenget må dette sjekkes. Dersom isen lager kutt i bassengduken, må bassenget tømmes, og all vekt må fjernes fra toppen av bassengdekket, ellers kan bassenget kollapse pga vekt fra dekket. 13

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat

TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat 1 TRIO DE LUXE G40405 Grill med 3 brennere + kokeapparat Monterings- og bruksanvisning modell 2011 Vennligst studer alle anvisninger nøye før grillen tas i bruk, og oppbevar den for fremtiden FOR DIN EGEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S 1 Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Viktig: Oppbevar til fremtidig bruk

Viktig: Oppbevar til fremtidig bruk Viktig: Oppbevar til fremtidig bruk Denne håndboken viser hvordan du sykler trygt på den nye sykkelen din. Selv om du har syklet i årevis, er det viktig at ALLE leser kapittel før de begynner å sykle på

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Norsk. Instruksjoner for bruk av Dampstrykesystem FairNet Comfort. Manual Fairnet Comfort

Norsk. Instruksjoner for bruk av Dampstrykesystem FairNet Comfort. Manual Fairnet Comfort Norsk Instruksjoner for bruk av Dampstrykesystem FairNet Comfort 1. Justere mengden damp 2. Bryter for jern 3. Indikator for maksimalt trykk 4. Indikator lys for når vannet er ute 5. Bryter for tank 6.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer