Verdi- og lånetakst. Festningsåsen 21, TRØGSTAD. Gnr.: 61 Bnr.: 188. Oppdrag og forutsetninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst. Festningsåsen 21, TRØGSTAD. Gnr.: 61 Bnr.: 188. Oppdrag og forutsetninger"

Transkript

1 Oppdrag og forutsetninger Verdi- og lånetakst TRØGSTAD Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i bransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne type takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Egne forutsetninger Takstmannen har ikke innhentet byggemeldinger, byggetilllatelser, brukstillatelse/ferdiggodkjenning, eller andre kommunale godkjenninger. Før eventuelt eierskifte må alle slike opplysninger innhentes. Kommunale saksmapper er ikke gjennomgått. Grunnboksutskrift/servitutter: Jfr. megler. Takstdokumentet har noe avvik fra standard Takstnøkkelutskrift. Sammendrag Takstobjektet: Takstobjektet er stor eneboligeiendom m. innendørs svømmebasseng + 2 garasjer Beliggenhet: Tomt: Bebyggelse: Annet: Eiendommen ligger i Festningsåsen i Trøgstad. Kommunalt boligfelt med store tomter. Koselig åsparti - solrikt og med meget vakker utsikt. Kort veg ned til sentrum. Ungd.skole og idrettsanlegg i nærområdet. Lysløype + badetjern + gode turmuligheter rett ovenfor eiendommen. Eiet tomt, 2.405,2 m2 er medtatt i taksten - festetomt er under innløsning. Pent og velstelt utomhusanlegg (Tore Karlsen, landskapsentreprenør) - har stått for utomhusarealene. Unistein på gårdsplass. Vintergrønt + annen prydbeplantning (bl.a. rododendron). Delvis plen og delvis naturtomt m/lyng m. m. mellom fjellknauser. Enebolig fra senere store påkostninger/tilbygg/ombygginger - etter 1990 og fram til for ca. 3 år siden. Bl.a. tilbygg av nytt innvendig svømmebasseng (ca. 1990). Meget funksjonelle og åpne løsninger. Gode lysforhold. Hovedinngang i u. etg. 2 garasjer i u. etg. Primærareal 257 m2. Eiendommen gir et meget godt helhetsinntrykk. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): kr Spydeberg, Siv.ing Kjell Martin Sørby 1

2 Eiendom: Befaring Rekvirent: Befaringsdato: Takstmann: Tilstede: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Solveig Wedding Siv.ing Kjell Martin Sørby Solveig og Roar Martin Wedding påviste eiendommen og ga opplysninger. Hjemmelsopplysninger og tomteareal er innhentet fra INFOLAND - Norges Eiendommer på nettet. Andre dok./kilder: Megler/andre innhenter opplysninger fra kommunen før eventuelt salg. Avvik må meldes takstmannen før bruk av takst i forbindelse med salg/finansiering. Eiendomsdata Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomstvei: Vann/avløp: Regulering: Forsikring: Likningstakst: Solveig Wedding, Roar Martin Wedding Hjemmel tinglyst i følge Norges Eiendommer. Eiet tomt. * Pr i dag festetomt - men denne skal kjøpes ut før salget. Tomtestørrelse 2.405,2 m2 i følge Norges Eiendommer. Ikke konsesjonspliktig. Offentlig. Vann: Offentlig. Avløp: Offentlig. Regulert område Forsikringsforhold og likningsverdi innhentes av megler ved salg. Annet: Bygninger Byggeår Ombygd Byggeår Ombygd A. Enebolig 1974 *) Tilbygd *) Tilbygd ombygd i flere omganger- bl.a svømmebasseng (ca. 1990). Tilbygd garasje + veranda + svalgang i det senere 2

3 Eiendom: Arealer og anvendelse Arealene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger utgis av Verdi NTFS, og er også tilgjengelig på og De viktigste premissene er: - Arealene oppgis i hele kvadratmeter i rapporten og gjelder for det tidspunktet oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha adkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomtens utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - Arealer Etasje Bruttoareal BTA m2 Totalt Bruksareal BRA m2 Primær P-rom Sekundær S-rom Anvendelse U.etg Garasje, vest ** U. etg VF bad/wc, hall/kjellerstue, kontor/stue, hobby/lager, lager, fyrrom. Garasje + bod. 1. etg Soveromsgang, 3 soverom, wc m/vask, bad, kjøkken, vaskerom, stue, spisestue. 1.etg Svømmebasseng + badstue. Sum bygning: Etasje Primærareal ( P-rom) Sekundærareal (S-rom) U. etg. 1. etg. VF bad/wc, hall/kjellerstue, kontor/stue, hobby/lager. Soveromsgang, 3 soverom, wc m/vask, bad, kjøkken, vaskerom, stue, spisestue. Garasje, garasje + bod, lager, fyrrom. Automatisk leddport på opprinnelig garasje og tilbygd garasje. Teknisk rom under bassenget har lav takhøyde. Innvendig svømmebasseng ca 8 x 4 m. Elektrisk oppvarming + tilhørende filtrering, avfukting m.m. Dybde ca. 1,7 m. i flg eier. Badstue i svømmbassengrommet. 3

4 Eiendom: KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD 200 Bygning generelt Bygningen har meget funksjonelle og lyse løsninger i interiøret. God kontakt mellom innearealer og utearealer. 210 Grunn og fundamenter, generelt Fjellgrunn. Faste grunnforhold. 221 Gulv på grunnen Betong kjellergulver m/tilhørende isolering og div. overgulver. 222 Vegger mot grunnen Grunnmur er Leca. Noe saltutslag (se eldre garasje + bod). Grunnmursplast ikke avsluttet med list utvendig på ringmur på basseng. 224 Frittbærende dekker Trebjelkelag mellom etg. 225 Yttervegger inkl. utvendig overflate Yttervegger over grunnmur er trevegger - bindingsverk med utvendig trepanel. Opplyst etterisolering + fornyet panel. Baldakin gir godt overbygg langs u. etg. i vinkel. Her er glassert takstein. 227 Takkonstruksjoner Bærekonstruksjonen i taket er i tre. Sperretak + limtre. Taktekking er glassert takstein på baldakin, ellers metallplatetak. 233 Vinduer/ytterdører Alle vinduskarmer/rammer er i tre. Ca. 3 år gamle vinduer på mye i 1. etg. Delvis opprinnelige vinduer og dels fra Solavskjerming Godt med solavskjerming: Mye innvendige persienner + screen. 1 terrassemarkise. 1 stor vindusmarkise (motorisert). 3 vindusmarkiser. 260 Inngangsparti Hovedinngang i u. etg. Dirrekte adkomst fra gårdsplassen. Overbygd inngangsparti 4 Merknad etasjer

5 Eiendom: 262 Verandaer Veranda med praktfull utsikt utenfor stue, 27 m2 - spesialgulv + metallrekkverk. Veranda på gavl m/utebad/spabad, utenfor svømmebasseng, ca. 38 m2 - impregnert gulv + vegg i mur. 250 Innvendige overflater og sekundære bygningsdeler innvendig Gulvoverflater: Parkett på mesteparten. Fliser. Skipsgulv. Tepper. Betong. Veggoverflater: Villmarkspanel. Tapet/strie. Fliser. Puss. Himlinger: Åpen himlingsløsning i stue 1. etg. gir godt m/lys (nye spotskinner med demping og fjernstyring). Malte trepaneler. Trapper: Meget god intern trapp mellom etg. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning er Mobalpa (fransk), massiv eik (ca. 10 år). Meget romslig løsning. Praktisk U-form. Fliser over benkeplater. Integrert utstyr. Miele indukjsonskomfyr. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Rørleggermessige forhold er ikke kontrollert, da dette må gjøres av rørleggerfirma. Badet i u. etg. har fliser på gulv og vegger. Wc + badekar + vask/innredning. Vaskerom m/praktisk plassering, nær kjøkken (1993). Lyst og trivelig arbeidsmiljø. Samme innredning som kjøkkenet, med rustfri kum. Badet i 1. etg. m/gjennomgang til svømmebasseng. Fliser på gulv og vegger. Ca. 10 år. Romslig dusj + servant + innredning. Bassengrommet har fliser på gulv og fliser og trepanel på vegger. Badstue i ene hjørne. Avfuktingsanlegg. 320 Varme, generelt (inkl. piper og ildsteder) Merknader vedr. feiing og annen brannsikkerhet rundt piper og ildsteder er feiervesenets ansvar. Oppvarming pr. i dag er elektrisk + ved + sentralvarme (koplet ut olje). Nedgravd tank under garasje. Ama Ambassadør fyrkjele. Elkassett - satt inn senere. Peis m/innsats i stue. 360 Luftbehandling, generelt Avtrekksventilasjon + tilhørende avfukting for basseng. Teknisk rom + rørføringer i plassen (lav høyde) under svømmebasseng-ganger. 400 El-kraft, generelt El.messige forhold ikke kontrollert av takstmannen da dette må gjøres av autorisert elektriker. Jevnlige påkostninger opp gjennom årene. Automatsikringer. 5

6 Eiendom: NORGES Utleievurdering Utleievurdering er ikke verdibestemmende. Det er innført eiendomsskatt i Trøgstad Kommune. Merknader teknisk tilstand og teknisk verdiberegning: Siden taksten ikke er tilstandsrapport/boligsalgsrapport er feil/skader/avvik ikke beskrevet i detalj/komplett i bygningsbeskrivelsen. Enkelte merknader er dog gjort under beskrivelsen. NBIs byggdetaljer for intervallsmessig vedlikehold er benyttet av takstmannen ved fradragsberegninger nedenfor. Dette innbefatter da levetidsberegninger for de enkelte bygningsdeler. Levetidsbetraktninger er viktige ved analyse av vedlikeholdsbehov og oppgraderingsbehov. Eksempelvis har dreneringsfunksjonen gjennomsnittlig levetid ca. 40 år og baderomsfunksjonen ca. 20 år med variasjoner til begge sider avhengig av den enkelte utførelse. Nybyggingskostnader og fradrag er opp mot dagens forskriftskrav. Fradragene vil derfor normalt bli høyere enn naturlig elde og vedlikeholdsbehov tilsier. Markedsverdi er satt etter samlet vurdering av egne takseringer i området, beregning av teknisk verdi og bruk av datahjelpemidlet Eiendomsverdi som gir samlet oversikt over omsatte boliger i nærområdet. Teknisk verdiberegning: Normale byggekostn.: Normale byggekostnader (utregnet for hvert bygg som for nybygg): Enebolig m/2 garasjer Teknisk verdi: Sum normale byggekostnader kr.: Fradrag for elde, slitasje, feil/mangler, utidsmessighet m.m. Teknisk verdi uten tomtekostnader kr.: Tillegg for normale tomtekostnader Teknisk verdi av takstobjektet kr.: Markeds- og låneverdi: Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi): kr Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): kr

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag. Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Nordahl Bruns Gate 9 Borettslag Andelsleilighet i Nordahl Bruns Gate 9 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 454 Leilighet nr. 23 Andelsnr.: 23 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN. Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Org.nr: 969 723 220 Verdi- og lånetakst over Boligeiendom Kitdalen 9046 OTEREN Gnr. 52 Bnr. 131 STORFJORD KOMMUNE Utført av: Bjørnar Elvemo Aut. Takstmann/tømrermester Oppdrag 402 Befaringsdato: 21.04.2015

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over TAKSTHUSET Heggelibakken 4 0375 Oslo 91583201 faks 22703801 opr@taksthuset.no Org.nr: 985832730 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Hovinveien 37 K 0576 OSLO Gnr. 128 Bnr. 157 Seksj.nr. 26 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS Mail: henrik.hals@takstteam.no Mob.: 958 08 570 Org.nr: 835 868 702 Verdi- og lånetakst over Åsliveien 4 F 1642 SALTNES Gnr. 92 Bnr. 561 2 Eierbrøk: 103/206 RÅDE KOMMUNE Utført av: Henrik Hals Byggmester

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag

Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Verdi- og lånetakst over andel i Stavangergata borettslag Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Olaf Helsets vei 1 C, 0694 Oslo Tlf. 977 23 232 E-post: erik@abildsotakst.no Internett: www.abildsotakst.no

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Jarle Stærnes Taksering - Eiendomsutvikling Sophus Lies gt. 6B 0264 Oslo Mobil : 97792050 E-mail: jarle@akertakst.no Org.nr: 985 438 749 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer