ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG"

Transkript

1 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 Alvøen skole er en barneskole som består av flere bygg: hovedbygget fra 1952, SFO bygget 1997 småskolen/vestfløyen 1992 og et nyere undervisningsbygg og ny gymsal bygget rundt tidligere gymbygg i Dessuten: et midlertidig modulbygg som ble reist i 2007 Her beskrives arbeid som skal utføres på hovedbygget. Det kan bli aktuelt å utvide arbeidsomfanget til å omfatte arbeid også på de andre bygningene. Oppgitte enhetspriser vil i så fall bli lagt til grunn. Hovedbygget rommer i en fløy administrasjon og lærerrom. I en annen fløy, som for tiden er avstengt p.g.a. miljøforhold, er det 5 klasserom med tilfluktsrom under. Mellom klasserommene og administrasjonsavdelingen er det elevtoaletter. Bygningen, som stammer fra 1950tallet, har bærende yttervegger av mur og saltak med takstein. Arbeid som nå skal utføres er utskifting av en del vinduer og ytterdører fjerning av et mindre aluminium/glasstilbygg maling av fasader rehabilitering av tak, renner og nedløpsrør Beskrivelsen er organisert i arbeid som skal utføres på de enkelte veggene og taket. I:\09086\DOK\001.doc

2 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side GENERELT: Utskifting vinduer og ytterdører Demontering, borttransport og godkjent deponering av eksisterende. Det vil bli opplyst om vinduene er PCBholdige slik at tilbyder kan inkludere ev. tilleggsutgifter i forbindelse med dette. Komplett montering av nye vinduer/dører, tetting, fuging, inn og utv. innlisting, etc. Hvitmalte innvendige foringer og belistning. Nye vinduer: Lakkert aluminium med hvitmalt trekledning på innside. Utforming av vinduer som eksisterende, men med åpningsfelt vertikalt glidehengslete (som Spilka/Hvinduet) Glass: 2lags Brilliant Uverdi hele vinduet: 1,1 Det regnes med spalteventiler i tilbudet. (bekreftes før bestilling). Nye ytterdører: Lakkert aluminium/glass. Dørblad horisontalt delt i to like høye felt. Nedre felt med solid lakkert al. dørkeplate, på inn og utside. Øvre felt: isolérglass i.h.t. forskriftene. Komplett med alle beslag, dørlukker, låskasse og sylinder. 4 stk hengsler hvert dørblad. Maling utv. puss. Rengjøring/skaping/stålbørsting. Grunning + to strøk maling. Malingssystem bestemmes etter vurdering, men i tilbudet regnes med Lotusan Color. Maling utv. trevirke. Rengjøring, sliping/stålbørsting/skraping. Grunning (Visir el. tilsv.) Deretter a) på trepanel: 2 strøk langtidsholdbar maling (som Optimal) b) på vinduer/dører: 2 strøk spesialmaling fot vinduer/dører

3 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 4 Arbeid på tak. Fjerne eksisterende takstein (tegl), lekter, takfotbeslag, loddbord, federe og takpapp. Ettersyn ev reparasjoner av undertak. Nytt trykkimpregnert loddbord, uorganisk Dpapp, trykkimpregnerte federe + lekter og betongtakstein. Komplett med alle typer spesialstein. Snøfangere av lakkert stål. Nedløpssystem. Fjerne eksisterende. Nye renner av lakkert aluminium. Nedløpsrør av stål (vandalsikkert) og med stakeluke. Skjematisk oversiktsplan 002 Arbeid på sørvegg adm.fløy vegg A:

4 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side NYE VINDUER Br. x h.: ca 1.700x faste felt, 2 åpningsfelt. Antall stk NYE VINDUER Br. x h.: 1.050x faste felt, 1 åpningsfelt Antall stk NY INNGANGSDØR Br. x h.: ca x Dobbel, utslående. Antall stk FJERNE SOLAVSKJERMING Fast solavskjerming av aluminium Fjernes. Nødv. pussreparasjoner 007 MALING UTV. PUSS Inkl. smyg. Areal ca m² Arbeid på vestvegg toalettfløy vegg B:

5 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side MALING VINDUER br. x h.: ca 850 x 500 Antall stk NYE DØRER som beskrevet men frostet glass br. x h.: ca 850 x 2050 Antall stk MALING DØRER alternativ til posten foran Komplett oppussing av de eks. dørene, kr/stk 012 MALING PUSS over teglbrystning, h. ca Areal m² MALING SØYLER tidl. malt stål, h.: ca Antall stk MALING HIMLING Rengjøring + 1 strøk dekkbeis påunderside panel, bjelker og åser. areal ca 75m² 015 Arbeid på gavlvegg vest vegg C: 016 MALING UTV. PUSS Inkl. smyg. Areal ca m² 106

6 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side Arbeid på nordvegg adm.fløy vegg D Vestre del har trepanel, resterende overflate er murpuss. Her inkl. mindre gavlparti over tak. 018 NYE VINDUER br. x h.: ca 950 x 400. Ett åpningsfelt. Antall i pusset murvegg stk 11 Antall i vegg m/trepanel stk 8 MALING UTV. PUSS Inkl. smyg og liten gavl over tak. Areal ca m² 45 UTSKIFTING TREPANEL Nederste 3 bord av horisontal trekledning skiftes ut med nye av trykkimpregnert tre. Lengde ca 14m. MALING UTV. TREPANEL Inkl. nye bord og belistning. Ca 25m² Arbeid på vegg mot vest, lærerrom vegg E

7 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side FJERNE TILBYGG AV ALUMINIUM/GLASS inkl. mindre reparasjoner som følge av rivingen. NYE VINDUER br. x h.: ca 950 x 400. Åpningsfelt med fast glassfelt over. Parstilte med belistning mellom. 4 par. Antall stk 8 NY DØR Br. x h.: ca 1.900x2.100 Dobbel, utslående som beskrevet foran stk 2 MALING UTV. PUSS Inkl. smyg Areal ca m² 45 MALING UTV. PUSS Inkl. smyg Areal ca m² 65 MALING EKS. YTTERDØR Sliping, ev. mindre reparasjoner, grunning + 2 strøk alkydoljemaling. Arbeid på gavlvegg mot nord vegg F Pusset vegg med én ytterdør Arbeid på bakvegg mot øst vegg G (delvis 2 etasjer)

8 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side NYE VINDUER Br. x h.: ca 1.700x faste felt, 2 åpningsfelt. Antall stk MALING EKSISTERENDE VINDUER a) br. x h.: 900x700 Antall stk 8 b) br. x h.: ca 950 x 400. Parstilte med belistning mellom. Antall stk MALING UTV. PUSS Inkl. smyg Areal ca m² NY KLEDNING PÅ GAVL OVER TAK (se foto) Eks. trepanel, lekter etc fjernes og ertsattes av 7mm Steni Colour fasadeplate i nærmere angitt farge. Vindtett folie + trykkimpregnerte lekter alt arbeid inkl. 035 Tak Tak over adm. fløy og toalettavdeling skal rehabiliteres. 036 FJERNING EKS. TAKSTEIN beslag, lekter, federe og papp Areal m² Ettersyn og ev reparasjoner på undertak. Ev arbeid på grunnlag av befaringer, fotodokumentasjon og avtaler. Ny oppbygging: 037 Dpapp, uorganisk Areal m² FEDERE OG LEKTER trykkimpregnerte Areal m² BESLAG

9 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 10 ved takfot, sløyser overganger etc. Alt som er fjernet erstattes med nytt av lakkert aluminium 040 TAKSTEIN betong, farge rød/brun, type Wergeland el. tilsv. etter nærmere avtale. NB: I mengden inkluderes alle spesialstein som f. eks. gavl og mønepanner. Areal m² OVERGANG NY/EKSISTERENDE TEKKING Alt arbeid og materialbruk i denne forbindelse tas med her. 042 SNØFANGER lakkert stål. 2 rør. Lobas el tilsv. Lengde avregnes plassering avtales m SKORSTEIN ettersyn/reparasjon puss og beslag. Slemming. 044 Nedløpssystem 045 LODDBORD Fjerning av eksisterende, montering av nytt. Tr. impr. 23x173. Inkl maling som beskrevet 046 TAKRENNE Inkl. fjerning av eksisterende. Lakkert aluminium. Grøvikrenna el. tilsv. Lengde m NEDLØPSRØR Lakkert stål, nederste 2m i vandalsikker kvalitet (økt tykkelse). Stakeluke nede ved terreng. a) høyde 7m antall avregnes stk 15 b) høyde 10m antall avregnes stk 2

10 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side Drenering Tiltak for å bedre drenering noen steder skal utføres. Vil bli nærmere anvist på tilbudsbefaringen. 050 Vegetasjonrensk Trær og busker inntil hovedbygget skal fjernes i avtalt avstand. Vil bli nærmere anvist på tilbudsbefaringen. 051 Arbeid på andre bygninger. 052 MALING NYTT FELT TREPANEL Småskolen/vestfløyen Grunning + 1 strøk maling på umalt panel. Deretter 2 strøk hele veggen 053 RENGJØRING TAK OG RENNER SFObygget Inkl. reparasjon av takrenne (foto) Annet arbeid på andre bygninger. Det kan bli aktuelt å utvide arbeidsomfanget til å omfatte arbeid også på de andre bygningene. Dette vil i så fall bli anvist etter hvert.

11 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side Arbeider som ikke er beskrevet. Tilbudet skal representere et komplett utført arbeid basert på beskrivelsen, medfølgende tegning og registreringer/notater fra anbudsbefaringen. Her oppgis arbeider som etter entreprenørens oppfatning er mangelfullt beskrevet eller utelatt, men som hører med for å komplettere de beskrevne arbeidsoperasjonene. ekskl. merverdiavgift: + 25% SUM INKL. MERVERDIAVGIFT: Bergen november 2009 Arkitektkontoret VaardalLunde Bengt Nyquist

12 ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 2 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille alle relevante offentlige krav og retningslinjer. Vedr. forretningskriterier, HMS, rigg og drift, brannteknisk rapport osv kfr. Bok 0. Alle materialvalg og all utførelse skal være avklart før kontrakt inngås. Fargesetting skal forelegges og godkjennes av tiltakshaver. Bestilling av materialer med leveringstid skal skje snarest mulig slik at tiltakshaver får de etterspurte kvalitetene/fargene. Oppgitte enhetspriser vil bli anvendt ved. ev. utvidelse av arbeidsomfanget. Tilbud gis på grunnlag av tilbudsbefaring og vedlagte materiell. Hvis det etter tilbyders syn mangler opplysninger i det foreliggende underlaget for å kunne gi en komplett pris, er det hans plikt å opplyse om dette innen 14 dager før tilbudsfristen går ut. Ev. nye opplysninger som fremkommer som resultat av dette vil bli sendt til alle tilbyderne. Oppgitte mengder er basert på eldre tegningsmateriell i mindre målestokk, og må kontrolleres før tegning av kontrakt. I:\09086\DOK\001.doc

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos Tilstandsrapport for skolebygninger i Verdal kommune. Eiendom : Garnes Skole Befaring avholdt dato: 3. sept. 2014 Tilstede ved befaringen: Verdal kommune: Bjørn Erik Haug

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: 11.01.2012, rev. 19.01.2012 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1 Innhold

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Hammersborg borettslag RAPPORT

Hammersborg borettslag RAPPORT RAPPORT Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan 09.03.2015 UTARBEIDET AV: Takst-Forum Trøndelag AS Sorgenfriveien 9 7031 Trondheim INNHOLD: 1 Oppdraget... 3 2 Grunnlagsmateriale... 3 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: 934 34 317 E-post: terje@kreat.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget.

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget. BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole og SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. /

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler.

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. På forspørsel har undertegnede gått igjennom rapporten fra Stormorken og Hamre as, datert 22.09.08 angående hovedhuset på Nordli i Sørum. Dette notatet er skrevet

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Vertikaldelt del av tomannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstøkonom Arild Vælitalo Telefon: 950 34 595 E-post: arild.takst@gmail.com Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer