Kap. Innhold Side. Kyrkjekrinsen Skole ligger ved E39 i Åsane. Skolen består av 4 byggetrinn. Bygg A er

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. Innhold Side. Kyrkjekrinsen Skole ligger ved E39 i Åsane. Skolen består av 4 byggetrinn. Bygg A er"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 16 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan Vindusskjema eksisterende Dørskjema eksisterende Vindusskjema ny Dørskjema ny KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET I forbindelse med prosjekt Oppussing av skolenes fasader skal Kyrkjekrinsen Skole rehabiliteres. Dette innebærer utskifting av vindu og dører i fasaden, etterisolering og tekking av tak, skifte av kledning og beslag samt malerbehandling av trekledning og betongvegger. Kyrkjekrinsen Skole ligger ved E39 i Åsane. Skolen består av 4 byggetrinn. Bygg A er gymsal fra 1971, Bygg B er fra 1998, Bygg C er fra 1957 og Bygg D er fra Kyrkjekrinsen skole er bygg både i betong og i bindingsverk. Takkonstruksjon er i hovedsak saltak, med unntak av Bygg A som har flatt tak. Eventuelle spørsmål om anbudsgrunnlaget kan stilles til ABO Plan og Arkitektur ved Bjarte Rasmussen Side 1 av 16

2 KAP 2 TILBUDSSKJEMA Tilbudets priser Post 1 Rigg og drift Post 2 Vindu og dørfelt Post 3 Taktekker og blikkenslagerarbeider Post 4 Tømrer arbeider Post 5 Maler og Murarbeider kr. kr. kr. kr. kr. Tilbudssum eks. mva. Merverdiavgift 25% kr. kr. Tilbudssum inkl. mva. kr. I samsvar med tilbudsgrunnlag, befaring og de opplysninger som er gitt, samt evt. forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, forplikter tilbyder seg å levere komplette arbeider for de ytelser som er beskrevet for prosjektet. Generalentreprise pålydende kr. _ inkl. mva. Fastpristilbud: Generalentreprenør gir tilbud på følgende fastpriskontrakt for forventet lønns og prisstigning Fastpristilbud pålydende kr. inkl. mva Alternativ til oppgitt fastpristillegg vil være regulering av kontrakts summen basert på endringer i SSBs byggekostnadsindeks. Byggherre/Tiltakshaver står fritt til å velge det alternativet de mener er gunstigst. Side 2 av 16

3 Regningsarbeider: Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider til oppgitte timepriser og kalkulasjonsfaktorer. Timepriser eks. mva. Fagarbeider Hjelpearbeider Tømrer Blikkenslager Maler Taktekker Murer Kalkulasjonsfaktorer for materialer Påslag for materialer % Utbetalingsplan Entreprenøren leverer med utbetalingsplan til tilbudet. Vedlegg nr. Fremdrift I henhold til Bok 0 Entreprenør dokumenterer fremdriften i detaljert fremdriftsplan som vedlegges tilbudet Vedlegg nr. Side 3 av 16

4 Entreprenørens organisasjon Prosjektleder Anleggsleder KS ansvarlig HMS leder Det leveres CV for hele organisasjonen, vedlegg nr. Underentreprenører Leverandør vindu Leverandør dører Taktekker Blikkenslagerarbeider Malerarbeider Murerarbeider Andre opplysninger Garanti i byggetid og i reklamasjonstid vil bli stilt gjennom: Skatteattest, vedlegg Kemnerattest, vedlegg HMS egenerklæring, vedlegg Sentral/lokalgodkjenning, vedlegg Side 4 av 16

5 KAP 3 FUNKSJONSBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er å forstå som funksjonsbeskrivelse hvor de ytre rammer for prosjektet er beskrevet. Generalentreprenør pålegges å medta alle leveranser for komplett utførelse selv om ikke alt er spesifisert i beskrivelsen. Utførelse av arbeidene skal utføres etter NS. 3420, utgave 3 med tilhørende NS for de ulike komponentene. Arbeidene utføres i toleranseklasse 2. Det er et grovt oppsett av masser i denne beskrivelse, men entreprenører må selv foreta masseberegning før inngåelse av kontrakt. Byggherre er svært opptatt av å få ett sluttprodukt med lave vedlikeholdskostnader, dette setter sterke krav til god håndverkmessig utførelse og gjennomtenkte løsninger. Det settes også sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Hvor entreprenør bruker produkter som ikke er spesifisert eller benytter produkter som ikke er beskrevet skal entreprenør opplyse om type og leverandør. KAP 4 RIGG OG DRIFT Post 1 Riggområdet er satt av på del av skolens uteområde. Omfang av riggplass avklares med prosjektleder ved tilbudsbefaring. Området skal på forsvarlig måte avgrenses med byggegjerde mot skolens uteplass. Generalentreprenør tar med alle kostnader for rigg og drift for sine egne og underentreprenørers leveranser. Det må påregnes at arbeidene skal gjennomføres på en slik måte at skolen holdes i normal drift og at arbeidene må planlegges etter dette. Sum Rigg og Drift eks mva kr Sum overføres til post 1 kap. 2 tilbudsskjema Side 5 av 16

6 KAP 5 LEVERANSEN Post 2 Vindusleveranse Vinduer i Bygg A skal byttes samt vindu på fasade mot nordvest og sørvest for Bygg C. For Bygg A skal en vindusrekke erstattes med ny bindingsverksvegg. Bygg A. Kledning skal erstattes med fasadeplater. Vindu skal skiftes, nederste del av vindusfelt skal erstattes med tett vegg. Vinduer som skal fjernes er delvis montert i bindingsverksvegg og delvis montert i plasstøpt betong. Se vindusskjema for eksisterende vinduer. Nye vinduer skal være aluminium med trebekledning innvendig, type H vinduet Magnor AT200 eller tilsvarende. Nye vinduer skal ha inndeling og åpningsfelt som vindusskjema viser, det skal benyttes topphengslede utadslående vinduer. Alle vinduer skal leveres med solreflekterende glass og skal ha en total lysgjennomgang på minst 60% og slippe inn maks 36% av solvarmen. Det skal benyttes mest mulig fargenøytralt glass. Uverdi vinduskonstruksjon 1.4W/m2K Alle fuger, tilslutninger m.v. i yttervegger skal utføres som to trinns tetting, ref NBI blad Fugemasse skal ikke eksponeres for sol og regn. Vindu leveres som hvite utvendig og innvendig. Utvendige beslag rundt vindu i hvit aluminium, t 0.9mm Innvendige foringer og listverk skal være malt 3strøk, glans 40. Antall og størrelse på vindu i henhold til vindusskjema, alle vindu skal kontrollmåles før bestilling. Side 6 av 16

7 Dørleveranse Dørfelt/glassfelt med dør i fasade skal skiftes. Nytt dørfelt skal være av aluminium med glassfelt. Utforming i henhold til dørskjema. Det benyttes laminert glass i henhold til forskrift. Glass skal være solreflekterende og skal ha en total lysgjennomgang på minst 60% og slippe inn maks 36% av solvarmen. Det skal benyttes mest mulig fargenøytralt glass. Sparkeplate skal være forsterket med X finer og to lag aluminiumsplate. Alle fuger, tilslutninger m.v. i yttervegger skal utføres som to trinns tetting, ref NBI blad Fugemasse skal ikke eksponeres for sol og regn. Det skal leveres storlås av type 565 /1216 serien eller tilsvarende. Lås system skal tilpasses eksisterende system. Alle inngangsdører skal ha dørpumpe Dorma TS93 m/tilbehør eller tilsvarende. Dørpumper skal ha flere innstillinger for lukkehastighet, dempning og åpningsbrems. Rømningsbeslag skal være av typen Dorma 8000 serie eller tilsvarende. Dørhåndtak skal utformes og plasseres slik at brukere finner det naturlig å benytte disse. Dørblad skal ikke kunne løftes av hengsler uten bruk av verktøy. Hengsler skal kunne byttes. Pulverlakkert valgfri farge utvendig og innvendig, farge avtales med PL. Uverdi 1.6W/m2K Side 7 av 16

8 Alle avslutninger rundt dørfelt skal avdekkes med beslag av samme farge som dørfelt, dette gjelder også innvendig. Antall og størrelse på dører/felt i henhold til skjema, alle dører/felt skal kontrollmåles før bestilling. Sum Vindu og Dørfelt eks mva kr Sum overføres til post 2 kap. 2 tilbudsskjema Taktekker og blikkenslager Post 3 Omfatter tak over Bygg A. Eksisterende papp fjernes og det etableres nytt fall på taket i form av fallskjært isolasjon, fall min 1:30. Det benyttes ubrennbar isolasjon. Det skal etableres avløp gjennom gesims og ut i utvendig nedløp, 2 stk. Ny tekking skal utføres som 2 lags tekking, takbelegg av asfalt med stamme av polyester og/eller glassfiber. Type Icopal 2 lag eller tilsvarende. Gesimsbeslag skal fjernes og takpapp skal føres opp og over gesims. Det skal levers nye lakkerte gesimsbeslag, farge etter avtale med PL. Beslag skal skjøtes som stangfals, t 1,2. Takflate gymbygg ca 250m² Omkrets gymbygg ca 70m Beslag under fasadekassetter, fasade mot vest for bygg B, skal byttes. Farge som eksisterende, tykkeles t 1.2mm Lengde beslag ca 17m Sum Taktekker og Blikkenslagerarbeider eks mva kr Sum overføres til post 3 kap. 2 tilbudsskjema Side 8 av 16

9 TØMRERARBEIDER Post 4 Kledning Kledning på Bygg A skal skiftes. Eksisterende trekledning og lekter fjernes og erstattes med sementbaserte fasadeplater, type Cemberit Classic Flint eller tilsvarende. Nye fasadeplater skal ha tykkelse minimum 8mm og monteres i henhold til leverandørs beskrivelse med nødvendige tettelister i gummi og skruer tilpasset farge på plater. For å oppnå maksimal styrke skal det benyttes sentaravstand 300mm for lekter. Oppdeling av plater skal utføres slik at dette gir en symetri i forhold til hjørner og søyler. Nedre vindusfelt skal blendes og erstattes med bindingsverksvegg med platekledning. Areal vegg med trekledning ca 300m² Rekkverk på terrasse fjernes og erstattes med cementbaserte fasadeplater av samme type som benyttes på gymbygg, rekkverkstolper c/c 300. Avsluttes i topp med beslag av samme utførelse som gesimsbeslag på Bygg A. Rekkverk av liggende bord erstattes med sementbaserte plater. Avsluttes med beslag som toppbord Areal terrasserekkverk ca 15m² Side 9 av 16

10 Felt under og mellom vindu. Felt i formstøpt betong under og mellom vindu blendes med sementbasert fasadeplate av samme type som benyttes på Bygg A. Feltene lektes ut og plater monteres slik at det flukter med sidekanter av betong. Platefelt skal utformes slik at de fremstår som like. Røde felt på fasaden forblendes med sementbaserte plater type Cemberit Classic Flint eller tilsvarende. Areal platefelt ca 50m² Loddbord, takrenner og nedløp Eksisterende takrenner og nedløp fjernes på hele Bygg C og erstattes med nytt. før takrenner monteres. Takrenner og tilbehør skal være av natureloksert aluminium, type Grøvik eller tilsvarende. Taknedløp føres ned i 2m høyt rør av støpejern, eksisterende benyttes. Side 10 av 16

11 Lengde renner ca 100m Lengde nedløp ca 50m Vannbord og vindskier Vannbord og vindskier skiftes i gavl mot vest for Bygg C Det monteres vindskier i imprignert trevirke, disse skal grunnes og malerbehandles med 2 strøk oljemaling. Vannbord erstettes med beslag med dryppnese. Utføres i sort aluminium. Lengde vannbord og vindskier ca 20m Sum Tømrerarbeider eks mva kr Sum overføres til post 4 kap. 2 tilbudsskjema Side 11 av 16

12 Maler og murerbeider Post 5 Malerbehandling på trekledning All trekledning skal rengjøres med kraftvask eller tilsvarende, løs maling fjernes. Kledning grunnes og behandles med 2 strøk oljemaling, type Jotun Drygolin eller tilsvarende. All kledning skal ha gul farge som eksisterende. Mengde trekledning fasader ca 400 m² Malerbehandling av vater kister/himlinger. Trekledning i vaterkister skal rengjøres med kraftvask eller tilsvarende, løs maling fjernes. Malerbehandles med 1. strøk oljemaling type Drygolin eller tilsvarende. Farge som eksisterende. Mengde trekledning vaterhimling ca 250 m² Side 12 av 16

13 Malerbehandling av kister med sperr. Trekledning i vaterkister skal rengjøres med kraftvask eller tilsvarende, løs maling fjernes. Malerbehandles med 1. strøk oljemaling type Drygolin eller tilsvarende. Mengde kister med sperr ca 80m² Malerbehandling av limtrebjelker og søyler Alle limtrebjelker og søyler skal skal rengjøres med kraftvask eller tilsvarende, løs maling fjernes. Treverk grunnes og behandles med 2 strøk oljemaling, type Jotun Drygolin eller tilsvarende. Farge som eksisterende. Mengde bjelker og søyler ca 35m Bygg D skal malerbehandles på fasade mot sør og mot øst. Løs maling fjernes og det påføres to strøk oljemaling type Drygolin eller tilsvarende. Karm og ramme på trevindu skrapes, grunnes og påføres to strøk oljemaling. Det utføres flikkmaling av grunnmur. RS Side 13 av 16

14 Malerbehandling på betong Det skal gjøres nødvendig renovasjon og repprasjon av murer før de malerbehandles. Hvor mur har skallet av og armering viser skal dette utbedres. Riss hugges opp, armering rengjøres og rustbehandles, gjenmørtling og overflatebehandling. Typiske steder hvor armering viser, Bygg C. Alle murer skal vaskes med Kraftvask eller tilsvarende, løs maling skrapes bort. Murvegger behandles med Silikonhartsmaling av kvalitet som StoLotusan Color eller tilsvarende. Grunnbehandling med Sto Prime Plex eller annet egnet produkt, mellombehandling og toppbehandling av StoLotusan Color eller tilsvarende. Behandling for Bygg A All mur rundt bygg A skal behandles og skal ha en slett overflate av lys grå farge Mengde mur Bygg A ca 100m² Side 14 av 16

15 Behandling for Bygg B g C Betongmur med skvettpuss behandles og skal ha hvit farge Mengde mur med skvettpuss Bygg B ca 55m² Betongmur behandles og skal ha en slett overflate Bygg B og C, hvit farge. Side 15 av 16

16 Mengde Mur slett Bygg B og C ca 900m² Malerbehandling på stålluker og stål dører (ref bilde side 15) Stål renoveres og rust fjernes. Overflatene primes og det påføres to strøk med egnet maling. Areal stålluker/dører ca 8m² Sum Maler og murerarbeider eks mva kr Sum overføres til post 5 kap. 2 tilbudsskjema Side 16 av 16

ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ALVØEN SKOLE REHABILITERING AV TAK OG FASADER side 1 Alvøen skole er en barneskole som består av flere bygg: hovedbygget fra 1952, SFO bygget 1997 småskolen/vestfløyen 1992 og et nyere undervisningsbygg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: 11.01.2012, rev. 19.01.2012 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1 Innhold

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt NOME KOMMUNE Revisjon Dato 2015. 06.09 Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent

Detaljer

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet

Frøystadtunet C.2 Funksjonsbeskrivelse 19.09.2014. Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet Vedlegg C.2 Funsksjonsbeskrivelse Frøystadtunet 1 00. GENERELT... 7 01. RIGG, DRIFT, PROSJEKTERING OG FDV... 7 01.1 Rigg og drift... 7 01.1.1 Rigg på byggeplass 7 01.1.2 Drift av byggeplass 7 01.1.3 Entrepriseadministrasjon

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR 2014-2023 Kantorsletta Selveierforening Slalomveien 2 DATO: 16.10.2014 BYGNINGSTYPE: 3 Boligblokker BYGGEÅR: 1972 ANTALL BOENHETER: 186 1 Innledning Bygghuset AS er engasjert av Kantorsletta

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14

1 GENERELLE YTELSER 3 2 KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 14 VEDLEGG 5.1 KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE YTELSER 3 1.1 GENERELT 3 1.2 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR 3 1.3 OFFENTLIGE MYNDIGHETER 3 1.4 PROSJEKTKRAV 5 1.5 KVALITETSSIKRING (KS) 7 1.6 RIGG

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE

VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE S.nr. 5251 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE utarbeidet av: februar 2012 fel OBOS Prosjekt BJERREGAARDSGATE VEDLIKEHOLDSNOKKELEN Utfort av: OBOS Prosjekt AS v / Thomas

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Ca 830 m til Prestvannet barneskole

Ca 830 m til Prestvannet barneskole Adresse: Brinkvegen 26-44, 9011 Tromsø Betegnelse: Gnr 118 bnr. 1609 i Tromsø kommune. Boligene vil bli en del av et sameie med selveierboliger. Eier: Brinksvingen AS Oppdragsansvarlig: Ruth Norstrøm /

Detaljer

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune

Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune Ysterhagan Bofellesskap Røros kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) 1 Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning...

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer