MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!"

Transkript

1 MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! Våre verdier Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede 1

2 Innhold Litt om oss på Mosjøen skole s. 3 Rektor har ordet! s. 4 Hjemmesiden vår! s. 5 Skoleruta s. 6 Organisering av dagen vår s. 7 Organisering av leksehjelp s. 8 Personalet skoleåret s. 9 Skolens fagteam s. 12 SFO s. 13 Kulturskoletimen s. 15 Melk, yoghurt og frukt s. 16 Skolehelsetjenesten informerer s. 17 Tannhelsetjenesten informerer s. 18 Rutiner ved elevskader s. 19 Gjenglemte klær s. 19 Skolesangen vår Mosjøen skole - ein plass førr de og me s. 20 Mosjøen skoles verdiblomst nysgjerrighet glede Vi får til det vi vil! respekt trygghet 2

3 Litt om oss på Mosjøen skole Mosjøen skole er en del av Mosjøen oppvekstsenter. I tillegg til skolen består oppvekstsenteret av Skjervengan barnehage og Husvika skole. Mosjøen oppvekstsenter har som mål å være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle. Vi har som overordnet mål å få til det vi vil for våre elever. Trygghet i skolehverdagen, respekt for hverandre, glede over å være sammen for å lære og nysgjerrighet over nye oppgaver og måter å lære på er verdier vi vil at våre elever skal kjenne og glede seg over mens de er elever ved Mosjøen skole. Verdier som forhåpentligvis vil gi elevene en god start på veien videre i eget liv! Mosjøen skole er en flerkulturell skole! Vi er kommunens mottaksskole for elever med at annet morsmål enn norsk. I alt er ca 20 språkgrupper representert ved skolen. Ved årets skolestart har Mosjøen skole rundt 300 elever fordelt på trinn. I SFO har vi ca. 120 elever. Vårt personale teller totalt 51 voksne i skole og SFO. Mosjøen skole ble etablert så langt tilbake som i Den første skolebygningen sto ved byparken, der Mosjøen videregående skole ligger i dag. Men ettersom Mosjøen by vokste ble det behov for å bygge en ny større skole. Den nye skolen sto ferdig i 1959 og Mosjøen skole fikk da sin nåværende adresse Håreks gt. 35. Skolens første år, fra 1860 til 1900, er for øvrig godt dokumentert av Reidar Svare i Vefsn bygdebok. Utfordringene i samfunnet endres i takt med tiden, så også skolehverdagen og elevenes behov for tidsriktige lokaler. Mosjøen skole har siden 1959 vært gjennom flere perioder med endringer. I dag er skolen inne i en ny renoveringsperiode. 1.byggetrinn sto ferdig i sommeren Byggetrinn 2 er planlagt med oppstart i Når byggetrinn 2 står ferdig vil alle, både barn og voksne, ha fleksible lokaliteter som gir inspirasjon til god lek og læring. Mosjøen skoles verdier er Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede Vi får til det vi vil! 3

4 Rektor har ordet! Til barn, foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere ellers! Mosjøen oppvekstsenter, skole og SFO, gir hvert år ut et informasjons hefte i begynnelsen av skoleåret til alle foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere. Dette heftet kommer som et tillegg til skolens heimeside, mosjoen-skole.no. som fortsatt skal være hovedkanalen vår i forhold til informasjon til elever, foresatte og lokalsamfunnet ellers. Jeg vil med dette ønske dere vel møtt til et nytt skoleår ved Mosjøen skole! Først vil jeg også i år uttrykke stor glede for at Vefsn kommunestyre gjennom sin økonomiplan vedtok å opprettholde drifta ved Mosjøen Bad også etter at renoveringa på Kippermoen er ferdig i Dette betyr at våre elever og leietakere fortsatt kan ha fysisk aktivitet, svømming og sosial trivsel i skolens badebasseng. Jeg vil gjerne med dette takke elever, foreldre, leietakere, ansatte og politikere for et positivt engasjement for å få til denne viktige beslutninga. Mosjøen skole vil fortsatt følge opp prinsippet om tidlig innsats i fag og læringsmiljø. Dette skoleåret vil vi fortsatt satse på å videreutvikle rutiner og praksis når det gjelder medvirkning og kvalitet i forbindelse med elevvurdering. Vurderingssamtalene hver høst og vår er viktige arenaer for å ha fokus på hva som skal fremme elevenes læring. Her må skolen i samarbeid med elever og foresatte utvikle konkrete tiltak for utvikling og ny læring for hver enkelt av elevene. Skolen vil i , foreta ei kvalitetssikring av planene for elevenes læring. Dette betyr at vi har utarbeidet en standard for skolens læreplaner og personalet skal sikre at alle fag følger denne malen. Her har vi kommet godt i gang med arbeidet. Det som blir hovedfokus i er å sikre sammenheng og progresjon også i de praktiske faga som musikk, kroppsøving samt kunst og håndverk. Mosjøen skole har et SFO-tilbud som vi er stolte av. Skolen skal gi alle elever et lærings og utviklingstilbud som også krever kvalitet i SFO. Det er da flott at bl.a. Utdanningsdirektoratet har merket seg at vi har helhetstenking som prinsipp for barns utvikling. Direktoratet har derfor valgt å synliggjøre vårt arbeid ved at vi er plukket ut i et landsomfattende kvalitetsprosjekt som eksempel på en god modell som gjelder både planer for oppvekstsenteret og praksis i SFO. Dette er i tråd med vår visjon om at Vi får til det vi vil! Jeg oppfordrer alle foreldre om å støtte opp om barnas læring og utvikling i nært samarbeid med skolens personale. Først og fremst forventer skolen at dere som foresatte kommer på skolens foreldremøter og vurderingssamtaler. Her vil skole og heim i fellesskap kunne diskutere hvordan elevene generelt og den enkelte spesielt skal få best mulig læring og positiv utvikling på Mosjøen skole. Til slutt vil jeg understreke at som rektor ønsker jeg aktive og engasjerte elever og foreldre som ønsker å bidra for å skape ei god skole og skolefritidsordning. Dersom dere har synspunkter, ideer, konkrete forslag om samarbeid osv, kan jeg enklest nås på min e-postadresse Kontaktlæreren, sammen med resten av personalet på trinnet, skal realisere skolens planer i forhold til eleven og er den person i skolesamfunnet som først kontaktes av den enkelte foresatte. Jeg vil klart oppfordre dere til å benytte e-post når dere vil nå barnets kontaktlærer på skolen. Teamleder eller en annen av lærerne kan kontaktes hvis kontaktlærer er fraværende. E-postadressene finner dere på skolens hjemmeside og på elevenes ukeplaner. Jeg ser fram til et positivt skoleår og et nært samarbeid med dere alle! Roar Nygård- rektor 4

5 Hjemmesiden vår! Skolen fikk sin første hjemmeside i november Siden den tid har vi arbeidet konstant med å forbedre hjemmesiden slik at foresatte og elever fort kan finne fram til relevant informasjon, For tre år siden fikk vår hjemmeside ny drakt. Mosjøen skole, Skjervengan barnehage og Husvika skole utgjør Mosjøen oppvekstsenter. Det er derfor naturlig at vi har en felles inngangsportal til den enkeltes hjemmeside. Klikk deg så videre inn i Mosjøen skoles område. Her vil dere finne oppdatert informasjon fra alle trinn, som elevenes ukeplaner, årsplaner, bilder og små snutter om trinnets aktiviteter. Dere finner også bilde, telefon og e-postadresse til alle voksne som arbeider på trinnet. SFO finner dere på egen link i venstremargen. Vi har også lagt ut linker til nettbøker. Her finner dere elevenes nettbaserte lærebøker og arbeidsbøker med motiverende og nyttige oppgaver for eleven. I tillegg vil dere finne generell informasjon på hjemmesida som skoleruta, møtereferater, skolerelaterte linker osv. 5

6 Skolerute for MOSJØEN SKOLE : Skolestart elever: mandag 19. august Undervisningsfri dag: onsdag 9. oktober Høstferie elever: f.o.m. torsdag 10. oktober t.o.m. fredag 11. oktober Fridager elever torsdag 21. november Undervisningsfri dag: fredag 22. november Siste skoledag 2013: fredag 20. desember Juleferie f.o.m t.o.m : Oppstart elever: mandag 6. januar Undervisningsfri dag: mandag 3. februar Vinterferie elever f.o.m. mandag 24. februar t.o.m. fredag 28. februar Undervisningsfri dag: mandag 10. mars Påskeferie elever: f.o.m. mandag 14. april t.o.m. tirsdag 22. april Fridag elever: fredag 2. mai Fridag elever: fredag 30. mai Siste skoledag: torsdag 19. juni Undervisningsfri: fredag 20. juni NB! Ved skoleslutt til jul slutter skolen kl Ved skoleslutt i juni slutter skolen til vanlig tid! Vi har fått etterlengtet heis og nytt stort amfi med rullestolrampe ved inngangspartiet i skolegården. 6

7 Organisering av dagen ved Mosjøen skole og SFO. Skolen er åpen fra kl om morgenen. Undervisningen starter kl Skoledagens slutt varierer fra trinn til trinn. Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl Skolen starter kl Skolen starter kl Undervisning til kl SFO Skolen starter kl Undervisning til kl SFO 2 Undervisning til kl SFO 3 Undervisning til kl SFO 4 Undervisning til kl SFO Undervisning til kl SFO 5 Undervisning til kl Undervisning til kl Undervisning til kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Juniorklubb: 3.-4.trinn: Kl trinn: Kl Skolen starter kl Undervisning til kl SFO Undervisning til kl SFO Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen starter kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skoleskyss om morgenen: Bussene fra Hals/Åsbyen og Andås kommer til skolen hver morgen 5-10 min. før skolestart. Skoleskyss ved slutten av dagen: Bussavgang Andås Hals/ Åsbyen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8 Leksehjelp ved Mosjøen skole 1.-4.trinn Kunnskapsdepartementet har vedtatt en endring i opplæringslovens 13 7-a som gir kommunen plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4.årstrinn. Deltakelse skal være frivillig, men eleven skal ha rett til å delta. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa, men skal sjåast i samaheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Alle foreldre, uavhengig av sosial bakgrunn, kan støtte sine barn ved å følge med, snakke positivt om skolen og ha positive forventninger til læring og sosial utvikling. Det er fortsatt foreldrene som har ansvaret for at barna gjør lekser. Mer info om leksehjelp finnes på Kunnskapsdepartementet forutsetter totalt 8 timer leksehjelp pr uke til trinn, minimum 1 time pr trinn i uka. Leksehjelpa organiseres i elevenes egne klasserom. Ansvarlig for leksehjelpa er en av trinnets lærere som er tilstede under leksehjelpa sammen med en assistent/fagarbeider. Leksehjelpa er frivillig, men vi krever en bindende påmelding fra foresatte. Påmeldingene vil gjelde for hele skoleåret. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut ved skolestart. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Leksehjelp til: 4.årstrinn Kl Leksehjelp til: 1.årstrinn Kl årstrinn Kl årstrinn Kl årstrinn Kl Leksehjelp til: 2.årstrinn Kl årstrinn Kl trinn Ved Mosjøen skole har vi også leksehjelp for 5.-7.trinn. Leksehjelp for mellomtrinnene organiseres på det enkelte trinn. Elevene får tilbud om leksehjelp en time i uka. Leksehjelpa legges i etterkant av ordinær undervisning. Det er trinnets lærere som er ansvarlig og er tilstede under leksehjelpa. Informasjon om tidspunkt, kommer ved skolestart. 8

9 Personalet ved Mosjøen skole 2013/2014 Personalets E-post adresser finner du på Mosjøen skoles hjemmeside: Ledelse: Roar Nygård enhetsleder/rektor / Johanne Skjølberg avd.leder/inspektør / Kari Anne Lundestad avd.leder/inspektør (20%) Sissel Nilsskog Aufles avd.leder/sfo leder / Kontorfullmektig: Kari Sjåvik Lærerpersonalet: I skoletida Trinnets teamleder står med strek under navnet. 1.trinn: Kari Anne Lundestad Tove Kroken Elin Marie T. Hugaas Leif Magne Paulsen trinn: Heidi Sandmo Anne Sofie Løvli May Nikolaisen Åse Fossberg trinn: Ella-Britt Nerdal Rune Walle Ann Kristin Bredesen

10 4.trinn: Hilde Jeanette Almås Ingvil Øvergård Utnes Elin Karlsen Signe Iversen trinn: Susanne S. Wingsternes Rosanna Svendsen Janne Randen Ottesen Kirsti Herring Dorp Elin Finne Pedersen trinn: Anette H. Søttar Line Cecilie Haugen Harald Rørvik Kyrre Forland trinn: Lisbeth S. Andersen Mats Josefsen Nina Drage Siham Vollen Odd Eide Faglærere/veiledere: Pål Pedersen- IKT-veileder Eva Sande Tønne- faglærer Nina Slåttrem faglærer Åsmund Hansen faglærer Brit Harildstad - veileder min.språklig u-visning Elin Paulin Jakobsen veileder spesialundervisn

11 Morsmålslærere: Tatiana Osipova russisk Siham Vollen arabisk Danguole Einrem litauisk Fagarbeidere og assistenter: Grethe Storvik Assistent SFO/Skole Rolf Erik Solvang Assistent SFO/Skole Eva Aronsen Fagarbeider SFO/Skole Marit Angermo Assistent SFO Kjersti Pettersen Assistent SFO/Skole Brita Hansen Assistent SFO/Skole Trine Valla Fagarbeider SFO/Skole Christer Sørfjell Assistent SFO/Skole Helena G. Marklind Assistent SFO/Skole Lærlinger: Henning Olsen Elisabeth Edvardsen Her er alt klart for forsøk. Kjemiske reaksjoner står på programmet. 11

12 Fagteam Mosjøen skole har skolen eget fagteam. Fagteamets målsetting: - Ivareta helhetlig tenking rundt skolens elever. - Koordinere skolens interne hjelpetiltak. - Tidlig innsats dersom en elev trenger ekstra hjelp og støtte. Fagteamet består av Johanne Skjølberg - avd.leder/inspektør / Elin Paulin Jakobsen - fagveileder spes.ped / Brit Harildstad - fagveileder mig.ped / Hege Bjørhusdal - miljøterapeut / Heidi Sandmo - sosiallærer Dersom du som forelder har bekymring vedrørende ditt barn, så ta kontakt med elevens kontaktlærer. Kontaktlæreren vil da kontakte skolens fagteam. Tur til leiren i Vallia Aldersblanding, 5. 7.trinn.. Nydelig natur og masse fysisk aktivitet. Her skal elevene kose seg med Åsmunds lapskaus 12

13 Mål for skolefritidstilbudet ved Mosjøen skole Mosjøen skole skal legge til rette for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn fra årstrinn tilbud om skolefritidsordning. Skolefritidsordninga skal tilrettelegges som et fritidspedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud. Skolens handlings og virksomhetsplan er vårt viktigste dokument. Vi jobber etter visjonen Vi får til det vi vil og våre viktige verdier er nysgjerrighet, respekt, glede og trygghet. Mosjøen SFO har som mål å gi et variert aktivitetstilbud til alle. Fysisk aktivitet er noe vi vektlegger høyt og vi bruker både basseng, gymsal og utområdet mye. Leken er viktig for barna, og vi legger vekt på at barna skal ha et godt lekemiljø. SFO er inspirert av LØFT-tenkingen (løsningsfokusert tilnærmingsmåte). Dette betyr at vi veileder ungene til å oppleve den positive mestringsfølelsen, som igjen gir dem et positivt selvbilde. Dette gjøres ved å gi ungene masse skryt og positiv oppmerksomhet. Inne på SFO er vi så stolt av å kunne ønske dere velkommen inn i den ny oppussede LEKESTUA. Her kan barna leke med lego i verdensrommet, leke på havets bunn og være prinsesser sammen med Askepott. La fantasien og leken råde! 13

14 Av og til drar vi på turer i skog og mark, eller til Kippermoen. Vi bader i basseng og gymmer rett som det er. På SFO kan du treffe og få mange nye venner. Det er DIN fritid, og du kan selv velge hva du vil gjøre og hvem du vil være sammen med. MEN hvis du trenger hjelp til å bli bedre kjent med noen eller ikke klarer å bli enige om hva dere skal gjøre, er vi der for å hjelpe deg. Det er mye forskjellig du kan holde på med når du er på SFO. Du kan tegne, lage perlebilder, leke med biler og lego, leke i lekestua, kle deg ut, spille spill eller data. Kanskje vil du bare slappe av og lese ei bok? Når du er sulten får du mat. Vi serverer mat hver dag, og den er både god og sunn! Trenger du trøst eller bare et fang å sitte på, er vi der for deg. Ute kan du kjøre sparkesykkel eller rulleskøyter, spille fotball, leke i sandkassen, hoppe tau eller spille baskeball. Om vinteren kan du gå på ski eller leke i snøen. Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Plasstilbud: Helplass - 14 timer eller mer i uka. (1.995,- pr mnd + 150,- til mat) Halvplass - Inntil 14 timer i uka. (1.245,- pr mnd + 100,- til mat) Kvartplass - Inntil 7 timer i uka. (575,- pr mnd + 50,- til mat) (Fra og med opphører kvartplassen. Jmfr Kommunestyrevedtak juni 2013). Telefon: / (SFO-leder) E-post: 14

15 Kulturtimen Nytt av året er Vefsn kulturskoles gratistilbud til alle 3. trinns elever, som kalles Kulturtimen. Målet med Kulturtimen er å gi elevene kjennskap til - og grunnleggende ferdigheter i flere av kulturskolens fagområder. Kulturtimen gjennomføres rett etter skoletid på onsdager fra kl Mosjøen skole samarbeider med Holmen gård. 15

16 Melk, yoghurt og frukt. Elevene betaler for et skoleår av gangen (38 uker) og Betaler forskuddsvis pr. bankgiro/nettbank. Kontonr Betalingsfrist snarest. Husk: Navn, trinn og basisgruppe på giroen/ nettbank Pris 1 7 trinn Melk = Kr. 780 Yoghurt. Fra 4. trinn kan elevene også kjøpe yoghurtkort kontonr Det koster kr for et kort med 21 klipp. Giro for innbetaling av yoghurt får dere hos elevens kontaktlærer. Skolefrukt ved Mosjøen skole. Skolen er opptatt av at barna spiser riktig mat i skoletida kombinert med satsing på fysisk aktivitet. Vi oppfordrer dere derfor til å benytte dette tilbudet dersom dere ikke sender frukt eller grønnsaker med barnet til skolen. Ordninga innebærer at elevene får utlevert en frukt pr. skoledag til en pris på kr. 2,50 pr. dag. De som ønsker at eleven skal få utlevert frukt på skolen, må bestille på skolefrukt.no eller ringe til kundesenteret for skolefrukt på tlf. nr Det kan bestilles frukt for hele skoleåret. Produkter fra Holmen gård. Elevenes egenproduserte salat 16

17 Skolehelsetjenesten Til foreldrene Helsetjenesten i grunnskolen har til formål å fremme en mest mulig hensiktsmessig utvikling hos skolebarna. Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og er ikke beregnet å skulle behandle sykdom. Den tar sikte på å kontrollere at barnet utvikler seg kroppslig og psykisk normalt. Hvis sykdom eller andre forhold som bør behandles blir oppdaget, vil helsetjenesten henvise barnet til andre behandlings- eller hjelpeinstanser. Skolehelsetjenesten skal samarbeide med hjemmet og skolen og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, for at skolegangen skal bli best mulig for eleven. Skolens helsetjeneste består av helsesøster og lege. Helsesøster har fast kontordag på Mosjøen skole hver torsdag! Vi i skolehelsetjenesten ønsker best mulig kontakt med foreldrene, og tar gjerne imot henvendelser fra dere. Helsesøster på Mosjøen skole treffes på telefon / , evt. Vefsn helsestasjon For tiden foretas de rutinemessige undersøkelser og vaksinasjoner etter følgende skjema: 1.trinn 2.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Synsprøve Hørselsprøve Helseundersøkelse (skolelege og helsesøster) Helseundersøkelse ved helsesøster Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/ kikhoste/polio Helseopplysning i gruppe: Pubertet/helse og livsstil MMR-vaksine HPV vaksine jenter Lengdemåling Helseopplysning i gruppe: tobakk/ rus/ helse og livsstil I tillegg til disse planlagte oppgavene vil helsesøster foreta ytterligere undersøkelser når dette ansees nødvendig. Vi håper på godt samarbeid i løpet av skoletiden! Med vennlig hilsen Helsesøster og skolelege 17

18 Den Offentlige Tannhelsetjenesten informerer Tannhelsetjenesten holder til på Kippermoen. Her på klinikken blir barneskoleelever kalt inn til undersøkelse med røntgenbilder med måneders mellomrom. Noen får ekstra oppfølging og får av ulike grunner hyppigere innkalling. Det er ønskelig fra oss på tannklinikken at foreldre/foresatte følger barna sine ut 7. trinn. Alle barn skal ha hjelp til tannpuss fram til de fyller ti år. Barnet kan gjerne pusse selv tidligere enn dette, men en voksen må pusse over for å sikre en god hygiene. Ansatte på klinikken er: Tannpleier Kristin L. Vesterbukt Tannpleier Aina Nilsen Tannlege Hanne Rokås Johnsen (permisjon til feb 2014) Tannlege Cassandra Pham (vikar t.o.m. jan 2014) Sekretær Bodil Pedersen Tannlege Torbjørn Fauske Sekretær Tone Høydal Tannlege Susanne Volkmer Assistent Maiken Gundersen Tannlege Eirik Slotterøy Sekretær Randi Mikkelsen Tannlege John Arne Krutå Sekretær Ingunn Aasnes Tannlege Øyvind Forsjord Sekretær Anne Grete F. Hansen Vennlig hilsen oss på Mosjøen tannklinikk Har du behov for å kontakte oss, så ring Tips til bedre munnhygiene - Puss tennene med fluortannkrem morgen og kveld - Alle barn skal ha hjelp til tannpuss fram til de fyller 10 år - Ta ekstra fluortilskudd om dette blir anbefalt av tannpleier eller tannlege - Drikk vann mellom måltider - Brus, saft og juice bare til fest - Ikke drikk annet enn melk eller vann på skolen 18

19 Dersom en elev skader seg. Skolens mål er at ingen elever skal skade seg her på Mosjøen skole, men noen ganger skjer det uhell. Skolen har følgende rutiner ved elevskader: 1. Skole/SFO kontakter elevens foresatte. 2. Elevens fastlege/tannlege kontaktes. Dersom eleven ikke har fastlege kontaktes annen lege. 3. Foresatte får med seg et forsikringsskjema som legen skal fylle ut. Foresatte leverer utfylt skjema til skolen snarest etter skaden har skjedd. 4. Skolen skriver skademelding som sendes trygdekontoret med kopi til heimen. 100 årsdagen 1.trinn feirer de første 100 dager på Mosjøen skole. Gjenglemte klær! Det glemmes svært mye klær og sko på skolen. Klær vi ikke finner eiere til blir samlet inn og lagt i en stor kasse utenfor kunst og håndverksavdelingen i underetasjen. Elever /foresatte som savner noe kan selv se igjennom kassen. Blir kassen full legges tøyet i kjelleren. Ved skolestart hvert år legges alle gjenglemte klær ut til gjennomsyn slik at elever og foreldre har mulighet til å finne klær som er mistet. HUSK om du merker klær og skotøy er det enklere å finne dem igjen.. 19

20 Du ser oss godt medt opp i bynvi strækk oss høgt i skyn Vi e ei skole stolt som få Dæ vil du snart førrstå I mange år Ha ho stått ho e her førr aille, så super og så flott! Ein plass førr de og me. REF No e festsaln klar Ååå/ååå Her ska vi ha dæ arti mæ trommæ og gitar Ååå/ååå Hio v o hoi Ho e skolo vårres i de næste 100 år! Her har vi plassen som vi treng- førr liten og førr stor førr å lær om mange teng all værdns teng på jord Lek og lær Så klart vi gjær Om stjernehimmeln og de som vi har kjær Ein plass som vi håill nær REF RÆPPP Når de lange korridoran fylles opp av glade onga friminutt- uten slutt- ke ska vi finn på? OH..Trø på d skoan- dæ e kje ti å møst Førr dein som e sist- e dein som må stå først! ÅÅÅ Elever i aksjon under innspilling av skolesangen vår! Basketbaill-kunstgræss-baill-håppetau og skateboardramp. BOM BOM blekkboks- du må kutt ut å breinn kål!!førr når klåkko reng og dæ hørs over aille haugæ- pakk sammen- spreng førr live- dæ e slutt- førr.. REF 20

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! 2012-2013 Våre verdier Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede 1 Innhold Litt om oss på Mosjøen skole s. 3 Rektor har ordet! s. 4 Hjemmesiden vår! s. 5 Skoleruta

Detaljer

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! 2011-2012 Våre verdier Trygghet respekt glede nysgjerrighet 1 Innhold Litt om oss på Mosjøen skole s. 3 Rektor har ordet! s. 4 Hjemmesiden vår! s. 5 Skoleruta 2011-2012

Detaljer

VI FÅR TIL DET VI VIL!

VI FÅR TIL DET VI VIL! VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER Informasjon 2017-2018 MOSJØEN SKOLE Litt om Mosjøen skole side 3 Hjemmesiden vår side 4 It s learning side 4 Skoleruta 2017-2018 side 5 Søknad om permisjoner side 5

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2013 / 20 14 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foreldre! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 52 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever som har byttet

Detaljer

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2015 / 2016

KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2015 / 2016 KULSTAD SKOLE INFORMASJON 2015 / 2016 REKTOR HAR ORDET Kjære elever og foresatte!! Kjære ansatte! Velkommen til et nytt skoleår, spesielt velkommen til våre 43 nye elever på 1. årstrinn og til alle elever

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre

Velkommen til nye 1. klasseforeldre Velkommen til nye 1. klasseforeldre Program Presentasjon av skolen Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Organisering og innhold i 1. klasse Bli kjent Haukedalen skole Haukedalen skole har tre bygg:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten

Velkommen til Myklerud SFO. Skolefritidsordnin g. Årsplan 2016-2017. Formålet med tjenesten Velkommen til Myklerud SFO Skolefritidsordnin g Formålet med tjenesten Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 1 INNHOLD Innledning side 3. Info side 4. Foreldresamarbeid side 5. Pedagogikken i sfo side 6. Målsetting for aktivitetene side 7. Målsetting for sfo side 8. Oversikt

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2016/2017 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Kvaleberg SFO

Velkommen til Kvaleberg SFO Velkommen til Kvaleberg SFO Fritid på skolen Ny som foresatt og elev Hverdagen på SFO Kvaleberg SFO vil fra skoleåret 2017-2018 ha ca. 140 påmeldte barn (pr.d.). De fleste med 100% plass. Vi har to SFO-baser:

Detaljer

Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nærtvi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Presentasjon av våre samarbeidspartnere Lesing og regning

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE.

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. MÅL SFO skal være en del av skolen sin virksomhet. Vi skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Barna skal lære sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger velkommen

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre og foreldre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Damsgård skolefritidsordning Årsplan

Damsgård skolefritidsordning Årsplan Damsgård skolefritidsordning Årsplan 1 Innhold Damsgård skolefritidsordning... 1 1. Informasjon... 3 1.1 Plasser og priser... 3 1.2 Telefonnummer til SFO:... 4 Ansatte på Sfo... 4 1.trinn... 4 2. trinn...

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO

HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO Høsten 2017 1. trinn Hjertelig velkomne til Finstad SFO. Håper at alle dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Det skal være godt å gå på SFO! Barna skal oppleve at vi

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole

Velkommen til SFO på Aurvoll skole Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2017-2018 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008

INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE SVELVIK KOMMUNE. Revidert mars 2008 INFORMASJON SKOLEFRITIDSORDNINGER VED BARNESKOLENE I SVELVIK KOMMUNE Revidert mars 2008 TELEFONLISTE / E-post adresse TØMMERÅS SKOLE: tlf. 33780166 tommeras.skole@svelvik.kommune.no SFO: tlf. 33780169

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato 26.08.2013 Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha

Detaljer

Skjønhaug skole

Skjønhaug skole Skjønhaug skole 01.06.16 Kjære elever og foreldre/ foresatte ved Skjønhaug skole. Skoleåret 2015/2016 er snart over. Nå er det stor aktivitet på alle trinn. Mye arbeid skal avsluttes og mange ting ryddes

Detaljer

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018

Årsplan for SFO. Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Marnardal kommune Øyslebø oppvekstsenter SFO 2017 /2018 Øyslebø skole har ved oppstart 125 elever. SFO er et frivillig omsorgs og fritidstilbud, og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

De voksne på trinnet:

De voksne på trinnet: Velkommen! Agenda: De voksne på trinnet Foreldreansvar Pedagogisk plattform Daglige rutiner Nytt for året Tilpasset opplæring Mobbekontrakt Læringsstrategier Presentasjon av fagene Valg av klassekontakt/fau

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer