MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!"

Transkript

1 MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! Våre verdier Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede 1

2 Innhold Litt om oss på Mosjøen skole s. 3 Rektor har ordet! s. 4 Hjemmesiden vår! s. 5 Skoleruta s. 6 Organisering av dagen vår s. 7 Organisering av leksehjelp s. 8 Personalet skoleåret s. 9 Skolens fagteam s. 12 SFO s. 13 Kulturskoletimen s. 15 Melk, yoghurt og frukt s. 16 Skolehelsetjenesten informerer s. 17 Tannhelsetjenesten informerer s. 18 Rutiner ved elevskader s. 19 Gjenglemte klær s. 19 Skolesangen vår Mosjøen skole - ein plass førr de og me s. 20 Mosjøen skoles verdiblomst nysgjerrighet glede Vi får til det vi vil! respekt trygghet 2

3 Litt om oss på Mosjøen skole Mosjøen skole er en del av Mosjøen oppvekstsenter. I tillegg til skolen består oppvekstsenteret av Skjervengan barnehage og Husvika skole. Mosjøen oppvekstsenter har som mål å være et godt sted å være og et godt sted å lære for alle. Vi har som overordnet mål å få til det vi vil for våre elever. Trygghet i skolehverdagen, respekt for hverandre, glede over å være sammen for å lære og nysgjerrighet over nye oppgaver og måter å lære på er verdier vi vil at våre elever skal kjenne og glede seg over mens de er elever ved Mosjøen skole. Verdier som forhåpentligvis vil gi elevene en god start på veien videre i eget liv! Mosjøen skole er en flerkulturell skole! Vi er kommunens mottaksskole for elever med at annet morsmål enn norsk. I alt er ca 20 språkgrupper representert ved skolen. Ved årets skolestart har Mosjøen skole rundt 300 elever fordelt på trinn. I SFO har vi ca. 120 elever. Vårt personale teller totalt 51 voksne i skole og SFO. Mosjøen skole ble etablert så langt tilbake som i Den første skolebygningen sto ved byparken, der Mosjøen videregående skole ligger i dag. Men ettersom Mosjøen by vokste ble det behov for å bygge en ny større skole. Den nye skolen sto ferdig i 1959 og Mosjøen skole fikk da sin nåværende adresse Håreks gt. 35. Skolens første år, fra 1860 til 1900, er for øvrig godt dokumentert av Reidar Svare i Vefsn bygdebok. Utfordringene i samfunnet endres i takt med tiden, så også skolehverdagen og elevenes behov for tidsriktige lokaler. Mosjøen skole har siden 1959 vært gjennom flere perioder med endringer. I dag er skolen inne i en ny renoveringsperiode. 1.byggetrinn sto ferdig i sommeren Byggetrinn 2 er planlagt med oppstart i Når byggetrinn 2 står ferdig vil alle, både barn og voksne, ha fleksible lokaliteter som gir inspirasjon til god lek og læring. Mosjøen skoles verdier er Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede Vi får til det vi vil! 3

4 Rektor har ordet! Til barn, foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere ellers! Mosjøen oppvekstsenter, skole og SFO, gir hvert år ut et informasjons hefte i begynnelsen av skoleåret til alle foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere. Dette heftet kommer som et tillegg til skolens heimeside, mosjoen-skole.no. som fortsatt skal være hovedkanalen vår i forhold til informasjon til elever, foresatte og lokalsamfunnet ellers. Jeg vil med dette ønske dere vel møtt til et nytt skoleår ved Mosjøen skole! Først vil jeg også i år uttrykke stor glede for at Vefsn kommunestyre gjennom sin økonomiplan vedtok å opprettholde drifta ved Mosjøen Bad også etter at renoveringa på Kippermoen er ferdig i Dette betyr at våre elever og leietakere fortsatt kan ha fysisk aktivitet, svømming og sosial trivsel i skolens badebasseng. Jeg vil gjerne med dette takke elever, foreldre, leietakere, ansatte og politikere for et positivt engasjement for å få til denne viktige beslutninga. Mosjøen skole vil fortsatt følge opp prinsippet om tidlig innsats i fag og læringsmiljø. Dette skoleåret vil vi fortsatt satse på å videreutvikle rutiner og praksis når det gjelder medvirkning og kvalitet i forbindelse med elevvurdering. Vurderingssamtalene hver høst og vår er viktige arenaer for å ha fokus på hva som skal fremme elevenes læring. Her må skolen i samarbeid med elever og foresatte utvikle konkrete tiltak for utvikling og ny læring for hver enkelt av elevene. Skolen vil i , foreta ei kvalitetssikring av planene for elevenes læring. Dette betyr at vi har utarbeidet en standard for skolens læreplaner og personalet skal sikre at alle fag følger denne malen. Her har vi kommet godt i gang med arbeidet. Det som blir hovedfokus i er å sikre sammenheng og progresjon også i de praktiske faga som musikk, kroppsøving samt kunst og håndverk. Mosjøen skole har et SFO-tilbud som vi er stolte av. Skolen skal gi alle elever et lærings og utviklingstilbud som også krever kvalitet i SFO. Det er da flott at bl.a. Utdanningsdirektoratet har merket seg at vi har helhetstenking som prinsipp for barns utvikling. Direktoratet har derfor valgt å synliggjøre vårt arbeid ved at vi er plukket ut i et landsomfattende kvalitetsprosjekt som eksempel på en god modell som gjelder både planer for oppvekstsenteret og praksis i SFO. Dette er i tråd med vår visjon om at Vi får til det vi vil! Jeg oppfordrer alle foreldre om å støtte opp om barnas læring og utvikling i nært samarbeid med skolens personale. Først og fremst forventer skolen at dere som foresatte kommer på skolens foreldremøter og vurderingssamtaler. Her vil skole og heim i fellesskap kunne diskutere hvordan elevene generelt og den enkelte spesielt skal få best mulig læring og positiv utvikling på Mosjøen skole. Til slutt vil jeg understreke at som rektor ønsker jeg aktive og engasjerte elever og foreldre som ønsker å bidra for å skape ei god skole og skolefritidsordning. Dersom dere har synspunkter, ideer, konkrete forslag om samarbeid osv, kan jeg enklest nås på min e-postadresse Kontaktlæreren, sammen med resten av personalet på trinnet, skal realisere skolens planer i forhold til eleven og er den person i skolesamfunnet som først kontaktes av den enkelte foresatte. Jeg vil klart oppfordre dere til å benytte e-post når dere vil nå barnets kontaktlærer på skolen. Teamleder eller en annen av lærerne kan kontaktes hvis kontaktlærer er fraværende. E-postadressene finner dere på skolens hjemmeside og på elevenes ukeplaner. Jeg ser fram til et positivt skoleår og et nært samarbeid med dere alle! Roar Nygård- rektor 4

5 Hjemmesiden vår! Skolen fikk sin første hjemmeside i november Siden den tid har vi arbeidet konstant med å forbedre hjemmesiden slik at foresatte og elever fort kan finne fram til relevant informasjon, For tre år siden fikk vår hjemmeside ny drakt. Mosjøen skole, Skjervengan barnehage og Husvika skole utgjør Mosjøen oppvekstsenter. Det er derfor naturlig at vi har en felles inngangsportal til den enkeltes hjemmeside. Klikk deg så videre inn i Mosjøen skoles område. Her vil dere finne oppdatert informasjon fra alle trinn, som elevenes ukeplaner, årsplaner, bilder og små snutter om trinnets aktiviteter. Dere finner også bilde, telefon og e-postadresse til alle voksne som arbeider på trinnet. SFO finner dere på egen link i venstremargen. Vi har også lagt ut linker til nettbøker. Her finner dere elevenes nettbaserte lærebøker og arbeidsbøker med motiverende og nyttige oppgaver for eleven. I tillegg vil dere finne generell informasjon på hjemmesida som skoleruta, møtereferater, skolerelaterte linker osv. 5

6 Skolerute for MOSJØEN SKOLE : Skolestart elever: mandag 19. august Undervisningsfri dag: onsdag 9. oktober Høstferie elever: f.o.m. torsdag 10. oktober t.o.m. fredag 11. oktober Fridager elever torsdag 21. november Undervisningsfri dag: fredag 22. november Siste skoledag 2013: fredag 20. desember Juleferie f.o.m t.o.m : Oppstart elever: mandag 6. januar Undervisningsfri dag: mandag 3. februar Vinterferie elever f.o.m. mandag 24. februar t.o.m. fredag 28. februar Undervisningsfri dag: mandag 10. mars Påskeferie elever: f.o.m. mandag 14. april t.o.m. tirsdag 22. april Fridag elever: fredag 2. mai Fridag elever: fredag 30. mai Siste skoledag: torsdag 19. juni Undervisningsfri: fredag 20. juni NB! Ved skoleslutt til jul slutter skolen kl Ved skoleslutt i juni slutter skolen til vanlig tid! Vi har fått etterlengtet heis og nytt stort amfi med rullestolrampe ved inngangspartiet i skolegården. 6

7 Organisering av dagen ved Mosjøen skole og SFO. Skolen er åpen fra kl om morgenen. Undervisningen starter kl Skoledagens slutt varierer fra trinn til trinn. Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl SFO åpner kl Skolen starter kl Skolen starter kl Undervisning til kl SFO Skolen starter kl Undervisning til kl SFO 2 Undervisning til kl SFO 3 Undervisning til kl SFO 4 Undervisning til kl SFO Undervisning til kl SFO 5 Undervisning til kl Undervisning til kl Undervisning til kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Juniorklubb: 3.-4.trinn: Kl trinn: Kl Skolen starter kl Undervisning til kl SFO Undervisning til kl SFO Skolen slutter kl SFO stenger kl Skolen starter kl Skolen slutter kl SFO stenger kl Skoleskyss om morgenen: Bussene fra Hals/Åsbyen og Andås kommer til skolen hver morgen 5-10 min. før skolestart. Skoleskyss ved slutten av dagen: Bussavgang Andås Hals/ Åsbyen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8 Leksehjelp ved Mosjøen skole 1.-4.trinn Kunnskapsdepartementet har vedtatt en endring i opplæringslovens 13 7-a som gir kommunen plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4.årstrinn. Deltakelse skal være frivillig, men eleven skal ha rett til å delta. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa, men skal sjåast i samaheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Alle foreldre, uavhengig av sosial bakgrunn, kan støtte sine barn ved å følge med, snakke positivt om skolen og ha positive forventninger til læring og sosial utvikling. Det er fortsatt foreldrene som har ansvaret for at barna gjør lekser. Mer info om leksehjelp finnes på Kunnskapsdepartementet forutsetter totalt 8 timer leksehjelp pr uke til trinn, minimum 1 time pr trinn i uka. Leksehjelpa organiseres i elevenes egne klasserom. Ansvarlig for leksehjelpa er en av trinnets lærere som er tilstede under leksehjelpa sammen med en assistent/fagarbeider. Leksehjelpa er frivillig, men vi krever en bindende påmelding fra foresatte. Påmeldingene vil gjelde for hele skoleåret. Påmeldingsskjema vil bli sendt ut ved skolestart. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Leksehjelp til: 4.årstrinn Kl Leksehjelp til: 1.årstrinn Kl årstrinn Kl årstrinn Kl årstrinn Kl Leksehjelp til: 2.årstrinn Kl årstrinn Kl trinn Ved Mosjøen skole har vi også leksehjelp for 5.-7.trinn. Leksehjelp for mellomtrinnene organiseres på det enkelte trinn. Elevene får tilbud om leksehjelp en time i uka. Leksehjelpa legges i etterkant av ordinær undervisning. Det er trinnets lærere som er ansvarlig og er tilstede under leksehjelpa. Informasjon om tidspunkt, kommer ved skolestart. 8

9 Personalet ved Mosjøen skole 2013/2014 Personalets E-post adresser finner du på Mosjøen skoles hjemmeside: Ledelse: Roar Nygård enhetsleder/rektor / Johanne Skjølberg avd.leder/inspektør / Kari Anne Lundestad avd.leder/inspektør (20%) Sissel Nilsskog Aufles avd.leder/sfo leder / Kontorfullmektig: Kari Sjåvik Lærerpersonalet: I skoletida Trinnets teamleder står med strek under navnet. 1.trinn: Kari Anne Lundestad Tove Kroken Elin Marie T. Hugaas Leif Magne Paulsen trinn: Heidi Sandmo Anne Sofie Løvli May Nikolaisen Åse Fossberg trinn: Ella-Britt Nerdal Rune Walle Ann Kristin Bredesen

10 4.trinn: Hilde Jeanette Almås Ingvil Øvergård Utnes Elin Karlsen Signe Iversen trinn: Susanne S. Wingsternes Rosanna Svendsen Janne Randen Ottesen Kirsti Herring Dorp Elin Finne Pedersen trinn: Anette H. Søttar Line Cecilie Haugen Harald Rørvik Kyrre Forland trinn: Lisbeth S. Andersen Mats Josefsen Nina Drage Siham Vollen Odd Eide Faglærere/veiledere: Pål Pedersen- IKT-veileder Eva Sande Tønne- faglærer Nina Slåttrem faglærer Åsmund Hansen faglærer Brit Harildstad - veileder min.språklig u-visning Elin Paulin Jakobsen veileder spesialundervisn

11 Morsmålslærere: Tatiana Osipova russisk Siham Vollen arabisk Danguole Einrem litauisk Fagarbeidere og assistenter: Grethe Storvik Assistent SFO/Skole Rolf Erik Solvang Assistent SFO/Skole Eva Aronsen Fagarbeider SFO/Skole Marit Angermo Assistent SFO Kjersti Pettersen Assistent SFO/Skole Brita Hansen Assistent SFO/Skole Trine Valla Fagarbeider SFO/Skole Christer Sørfjell Assistent SFO/Skole Helena G. Marklind Assistent SFO/Skole Lærlinger: Henning Olsen Elisabeth Edvardsen Her er alt klart for forsøk. Kjemiske reaksjoner står på programmet. 11

12 Fagteam Mosjøen skole har skolen eget fagteam. Fagteamets målsetting: - Ivareta helhetlig tenking rundt skolens elever. - Koordinere skolens interne hjelpetiltak. - Tidlig innsats dersom en elev trenger ekstra hjelp og støtte. Fagteamet består av Johanne Skjølberg - avd.leder/inspektør / Elin Paulin Jakobsen - fagveileder spes.ped / Brit Harildstad - fagveileder mig.ped / Hege Bjørhusdal - miljøterapeut / Heidi Sandmo - sosiallærer Dersom du som forelder har bekymring vedrørende ditt barn, så ta kontakt med elevens kontaktlærer. Kontaktlæreren vil da kontakte skolens fagteam. Tur til leiren i Vallia Aldersblanding, 5. 7.trinn.. Nydelig natur og masse fysisk aktivitet. Her skal elevene kose seg med Åsmunds lapskaus 12

13 Mål for skolefritidstilbudet ved Mosjøen skole Mosjøen skole skal legge til rette for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn fra årstrinn tilbud om skolefritidsordning. Skolefritidsordninga skal tilrettelegges som et fritidspedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud. Skolens handlings og virksomhetsplan er vårt viktigste dokument. Vi jobber etter visjonen Vi får til det vi vil og våre viktige verdier er nysgjerrighet, respekt, glede og trygghet. Mosjøen SFO har som mål å gi et variert aktivitetstilbud til alle. Fysisk aktivitet er noe vi vektlegger høyt og vi bruker både basseng, gymsal og utområdet mye. Leken er viktig for barna, og vi legger vekt på at barna skal ha et godt lekemiljø. SFO er inspirert av LØFT-tenkingen (løsningsfokusert tilnærmingsmåte). Dette betyr at vi veileder ungene til å oppleve den positive mestringsfølelsen, som igjen gir dem et positivt selvbilde. Dette gjøres ved å gi ungene masse skryt og positiv oppmerksomhet. Inne på SFO er vi så stolt av å kunne ønske dere velkommen inn i den ny oppussede LEKESTUA. Her kan barna leke med lego i verdensrommet, leke på havets bunn og være prinsesser sammen med Askepott. La fantasien og leken råde! 13

14 Av og til drar vi på turer i skog og mark, eller til Kippermoen. Vi bader i basseng og gymmer rett som det er. På SFO kan du treffe og få mange nye venner. Det er DIN fritid, og du kan selv velge hva du vil gjøre og hvem du vil være sammen med. MEN hvis du trenger hjelp til å bli bedre kjent med noen eller ikke klarer å bli enige om hva dere skal gjøre, er vi der for å hjelpe deg. Det er mye forskjellig du kan holde på med når du er på SFO. Du kan tegne, lage perlebilder, leke med biler og lego, leke i lekestua, kle deg ut, spille spill eller data. Kanskje vil du bare slappe av og lese ei bok? Når du er sulten får du mat. Vi serverer mat hver dag, og den er både god og sunn! Trenger du trøst eller bare et fang å sitte på, er vi der for deg. Ute kan du kjøre sparkesykkel eller rulleskøyter, spille fotball, leke i sandkassen, hoppe tau eller spille baskeball. Om vinteren kan du gå på ski eller leke i snøen. Åpningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Plasstilbud: Helplass - 14 timer eller mer i uka. (1.995,- pr mnd + 150,- til mat) Halvplass - Inntil 14 timer i uka. (1.245,- pr mnd + 100,- til mat) Kvartplass - Inntil 7 timer i uka. (575,- pr mnd + 50,- til mat) (Fra og med opphører kvartplassen. Jmfr Kommunestyrevedtak juni 2013). Telefon: / (SFO-leder) E-post: 14

15 Kulturtimen Nytt av året er Vefsn kulturskoles gratistilbud til alle 3. trinns elever, som kalles Kulturtimen. Målet med Kulturtimen er å gi elevene kjennskap til - og grunnleggende ferdigheter i flere av kulturskolens fagområder. Kulturtimen gjennomføres rett etter skoletid på onsdager fra kl Mosjøen skole samarbeider med Holmen gård. 15

16 Melk, yoghurt og frukt. Elevene betaler for et skoleår av gangen (38 uker) og Betaler forskuddsvis pr. bankgiro/nettbank. Kontonr Betalingsfrist snarest. Husk: Navn, trinn og basisgruppe på giroen/ nettbank Pris 1 7 trinn Melk = Kr. 780 Yoghurt. Fra 4. trinn kan elevene også kjøpe yoghurtkort kontonr Det koster kr for et kort med 21 klipp. Giro for innbetaling av yoghurt får dere hos elevens kontaktlærer. Skolefrukt ved Mosjøen skole. Skolen er opptatt av at barna spiser riktig mat i skoletida kombinert med satsing på fysisk aktivitet. Vi oppfordrer dere derfor til å benytte dette tilbudet dersom dere ikke sender frukt eller grønnsaker med barnet til skolen. Ordninga innebærer at elevene får utlevert en frukt pr. skoledag til en pris på kr. 2,50 pr. dag. De som ønsker at eleven skal få utlevert frukt på skolen, må bestille på skolefrukt.no eller ringe til kundesenteret for skolefrukt på tlf. nr Det kan bestilles frukt for hele skoleåret. Produkter fra Holmen gård. Elevenes egenproduserte salat 16

17 Skolehelsetjenesten Til foreldrene Helsetjenesten i grunnskolen har til formål å fremme en mest mulig hensiktsmessig utvikling hos skolebarna. Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og er ikke beregnet å skulle behandle sykdom. Den tar sikte på å kontrollere at barnet utvikler seg kroppslig og psykisk normalt. Hvis sykdom eller andre forhold som bør behandles blir oppdaget, vil helsetjenesten henvise barnet til andre behandlings- eller hjelpeinstanser. Skolehelsetjenesten skal samarbeide med hjemmet og skolen og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, for at skolegangen skal bli best mulig for eleven. Skolens helsetjeneste består av helsesøster og lege. Helsesøster har fast kontordag på Mosjøen skole hver torsdag! Vi i skolehelsetjenesten ønsker best mulig kontakt med foreldrene, og tar gjerne imot henvendelser fra dere. Helsesøster på Mosjøen skole treffes på telefon / , evt. Vefsn helsestasjon For tiden foretas de rutinemessige undersøkelser og vaksinasjoner etter følgende skjema: 1.trinn 2.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Synsprøve Hørselsprøve Helseundersøkelse (skolelege og helsesøster) Helseundersøkelse ved helsesøster Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/ kikhoste/polio Helseopplysning i gruppe: Pubertet/helse og livsstil MMR-vaksine HPV vaksine jenter Lengdemåling Helseopplysning i gruppe: tobakk/ rus/ helse og livsstil I tillegg til disse planlagte oppgavene vil helsesøster foreta ytterligere undersøkelser når dette ansees nødvendig. Vi håper på godt samarbeid i løpet av skoletiden! Med vennlig hilsen Helsesøster og skolelege 17

18 Den Offentlige Tannhelsetjenesten informerer Tannhelsetjenesten holder til på Kippermoen. Her på klinikken blir barneskoleelever kalt inn til undersøkelse med røntgenbilder med måneders mellomrom. Noen får ekstra oppfølging og får av ulike grunner hyppigere innkalling. Det er ønskelig fra oss på tannklinikken at foreldre/foresatte følger barna sine ut 7. trinn. Alle barn skal ha hjelp til tannpuss fram til de fyller ti år. Barnet kan gjerne pusse selv tidligere enn dette, men en voksen må pusse over for å sikre en god hygiene. Ansatte på klinikken er: Tannpleier Kristin L. Vesterbukt Tannpleier Aina Nilsen Tannlege Hanne Rokås Johnsen (permisjon til feb 2014) Tannlege Cassandra Pham (vikar t.o.m. jan 2014) Sekretær Bodil Pedersen Tannlege Torbjørn Fauske Sekretær Tone Høydal Tannlege Susanne Volkmer Assistent Maiken Gundersen Tannlege Eirik Slotterøy Sekretær Randi Mikkelsen Tannlege John Arne Krutå Sekretær Ingunn Aasnes Tannlege Øyvind Forsjord Sekretær Anne Grete F. Hansen Vennlig hilsen oss på Mosjøen tannklinikk Har du behov for å kontakte oss, så ring Tips til bedre munnhygiene - Puss tennene med fluortannkrem morgen og kveld - Alle barn skal ha hjelp til tannpuss fram til de fyller 10 år - Ta ekstra fluortilskudd om dette blir anbefalt av tannpleier eller tannlege - Drikk vann mellom måltider - Brus, saft og juice bare til fest - Ikke drikk annet enn melk eller vann på skolen 18

19 Dersom en elev skader seg. Skolens mål er at ingen elever skal skade seg her på Mosjøen skole, men noen ganger skjer det uhell. Skolen har følgende rutiner ved elevskader: 1. Skole/SFO kontakter elevens foresatte. 2. Elevens fastlege/tannlege kontaktes. Dersom eleven ikke har fastlege kontaktes annen lege. 3. Foresatte får med seg et forsikringsskjema som legen skal fylle ut. Foresatte leverer utfylt skjema til skolen snarest etter skaden har skjedd. 4. Skolen skriver skademelding som sendes trygdekontoret med kopi til heimen. 100 årsdagen 1.trinn feirer de første 100 dager på Mosjøen skole. Gjenglemte klær! Det glemmes svært mye klær og sko på skolen. Klær vi ikke finner eiere til blir samlet inn og lagt i en stor kasse utenfor kunst og håndverksavdelingen i underetasjen. Elever /foresatte som savner noe kan selv se igjennom kassen. Blir kassen full legges tøyet i kjelleren. Ved skolestart hvert år legges alle gjenglemte klær ut til gjennomsyn slik at elever og foreldre har mulighet til å finne klær som er mistet. HUSK om du merker klær og skotøy er det enklere å finne dem igjen.. 19

20 Du ser oss godt medt opp i bynvi strækk oss høgt i skyn Vi e ei skole stolt som få Dæ vil du snart førrstå I mange år Ha ho stått ho e her førr aille, så super og så flott! Ein plass førr de og me. REF No e festsaln klar Ååå/ååå Her ska vi ha dæ arti mæ trommæ og gitar Ååå/ååå Hio v o hoi Ho e skolo vårres i de næste 100 år! Her har vi plassen som vi treng- førr liten og førr stor førr å lær om mange teng all værdns teng på jord Lek og lær Så klart vi gjær Om stjernehimmeln og de som vi har kjær Ein plass som vi håill nær REF RÆPPP Når de lange korridoran fylles opp av glade onga friminutt- uten slutt- ke ska vi finn på? OH..Trø på d skoan- dæ e kje ti å møst Førr dein som e sist- e dein som må stå først! ÅÅÅ Elever i aksjon under innspilling av skolesangen vår! Basketbaill-kunstgræss-baill-håppetau og skateboardramp. BOM BOM blekkboks- du må kutt ut å breinn kål!!førr når klåkko reng og dæ hørs over aille haugæ- pakk sammen- spreng førr live- dæ e slutt- førr.. REF 20

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE www.kippermoen-ungdomsskole.no Tlf. 75 10 12 50 INFORMASJON OM KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Skolekonsert i allrommet Tema Kjærlighet -skolebiblioteket Tovede tøfler laget i KVEKO PEDAGOGISK GRUNNSYN (innholddsfortegnelse)

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Hannestad skole 2011-2012

Hannestad skole 2011-2012 Hannestad skole 2011-2012 Adresse: E-post skole: E-post rektor: Sarpsborg kommune v/ Hannestad skole Postboks 237, 1702 Sarpsborg hannestad.barneskole@sarpsborg.com lhfi@sarpsborg.com Telefon: Kontor 69

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Velkommen til SFO Danvik skole

Velkommen til SFO Danvik skole Velkommen til SFO Danvik skole Da er barna deres blitt så store at barnehage tiden er over, og skolehverdagen med SFO venter dere til høsten. Det er for mange en stor overgang fra barnehagen til SFO. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Nyhetsbrev fra Kodal skole

Nyhetsbrev fra Kodal skole Nyhetsbrev fra Kodal skole SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Telefonnr: V e l k o m m e n t i l s k o l e å r e t 2 0 1 4 2 0 1 5 Hovednr: 33 43 90 00 Rektor: 33 43 90 01/ 92 20 96 42 Inspektør: 33 43 90 02

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer