David Hathaway Nr. 56 Sommer Vi hyller den personen, som. Jesus i virkeligheten er!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "David Hathaway Nr. 56 Sommer 2010. Vi hyller den personen, som. Jesus i virkeligheten er!"

Transkript

1 pv56 Scand 5/5/10 22:35 Page 1 David Hathaway Nr. 56 Sommer 2010 Vi hyller den personen, som Jesus i virkeligheten er!

2 pv56 Scand 5/5/10 22:39 Page 2 Vi er vitne til, at dramatiske forandringer finner sted i verden i dag, og folk spør seg, hvorledes fremtiden vil bli hva sier Bibelen om denne verdenskrisen og når kommer Jesu Gjenkomst til å skje? Jeg har et klart profetisk ord til deg i dag, som helt sikkert kommer til å gå i oppfyllelse! Det vil ikke bli mer håpløshet for de av dere, som har hatt vanskeligheter. For dere, som lever i frykt og i depresjoner, finnes det et løfte om, at håpløsheten skal ta en ende, og at et lys skal skinne i mørket deres og de, som lever i fattigdom, hunger og med dødsangst, skal få et nytt håp om, at dere skal bli reddet. Alt militært utstyr, geværer, tanks, skip og fly, landminer og IEDs vil bli ødelagt. For Gud har gitt oss Sin Sønn, og skjønt Han ble drept for mange år siden, vil Han komme tilbake til jorden personlig som denne Verdens hersker. Han er en mann mektig nok til å overmanne denne verdens ledere, endog Anti-Krist, Han vil beseire alle militære makter, ikke ved våpenmakt eller ved hjelp av jordisk kraft, men ved Sin Ånd vil Han binde nettopp djevelen selv og ta absolutt kontroll over hele verden! Når dette skjer, vil Hans Kongerike bli grunnlagt, som skal være uten ende og med visdom skal Han styre med fullkommen makt og fred fra Jerusalem, en by, som ikke er stykket opp, i et fredfullt land under Hans autoritet. Det vil herske fred over hele verden uten noen blodsutgydelse. Jeg gjengir en profeti fra Herren, som vil bli oppfyllt plutselig, selv om den ble gitt for 3000 år siden Jes. 9. Det klare tegnet på, hva som skjer i verden i dag og oppfyllelsen av mange Bibelske profetier, er for meg en bekreftelse på, at Jesu Gjenkomst er nær forestående. Det finnes mange tolkninger på de profetier, som har med Jesu Annet Komme å gjøre. Imidlertid slår Bibelen fast, at selv om intet menneske kjenner verken dag eller time - kommer den likevel med en hel del tegn på endetiden. For eksempel refererer Bibelen til fikentreet, som blomstrer og de fleste tror, at dette henviser til Israel, som ble en nasjon igjen i 1948 i deres eget Land etter nesten 2000 år i eksil. (Luk.21:29-31.) De økologiske/geografiske tegnene, som er forutsagt, er, at det skal være jordskjelv, oversvømmelser og naturkatastrofer. Det er også en klar referense til dette siste århundre, hva profetier angår, at i de siste dager vil både reisehyppighet og kunnskap tilta. Vi må innse, at den største farten man kjente til for 6000 år siden, var nettopp den farten, som en galloperende hest kunne drive det til, og i løpet av 100 år har vi fått biler, som kjører over 160 km/t og fly med en fart på over 1000 km/t og raketter i stand til reiser langt ute i universet. Og hva kunnskap angår vel, mobiltelefoner, datamaskiner og vitenskapelig teknologi er gårsdagens erfaringer. Morgendagens teknologi er nesten fryktinngydende, fordi alle nye landevinninger skjer i et slikt høyt tempo. (Matt. 24; Mk13; Lk21; Dan12:4.) Bibelen viser til kriger terror nød en tredjedel av jordens befolkning skal dø, hærer skal angripe Jerusalem barn lager opptøyer og skaper frykt i bygatene våre og den tiltagende terror skaper frykt over hele verden. Og videre må Antikrist stå frem, og tempelet skal bli gjenreist i Jerusalem. Kirken vil få falske profeter og lærere, som vil ødelegge troen hos mange mennesker. Men Evangeliet må bli forkynt for hver nasjon før Herrens Dag den store og skremmende. (Matt 24; Åp.9:15; Sak12/14; Esek 38/39; 2.Tess 2:9-12; Joel 2:11b.) Jeg tror bokstavelig talt på, at Kristus kommer snart tilbake til jorden som Messias! Det er endog noen jøder, som godtar, at det kan være mulig, at det er tale om to Messias er Josefs sønn som lider, og Davids søn som den forherligede Konge. Vi, som godtar hele Bibelen, ser alt dette som fullført av den ene Mannen. Han, som kom først og ble forkastet, vil komme igjen som den enerådende Herre den samme Messias og vi vil kjenne Ham igjen som den samme Messias på grunn av de sårene, som Han fremdeles bærer på seg som bevis! (Sak 12:10.) Bibelen taler om Opprykkelsen, det øyeblikket da Kristus selv skal stige ned fra himmelen, og de, som døde i troen på Ham, skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene for å møte Ham der oppe. Et strålende gjenforeningens øyeblikk med våre elskede kjære, slik Paulus uttrykker det, sammen med Herren. (1.Tess 4:13-17.) Det er viktig for alle troende å kjenne igjen de mest betydningsfulle Bibelske kjennsgjerninger som er: at alle mennesker skal få oppleve den fysiske og bokstavelige oppstandelse ved Jesu Gjenkomst, etterfulgt av en dommens dag, både for troende og syndere for de troende dreier det seg om en belønning, nemlig det evige livet, fordi evig frelse fåes bare ved troen på Jesus Kristus mens det for synderens vedkommende dreier seg om en evig fordømmelse, fordi Bibelen sier, at alle har syndet, og den største synden av dem alle er å forkaste Kristi forsoningsverk mennesket kan jo ikke frelse seg selv, verken ved arbeide eller med penger bare Kristus er i stand til dette ved sin offerdød og oppstandelse, som er gjort fullstendig ved Hans gjenkomst. Ingen penger kan frelse synderen, ingen tilgivelse verken før eller etter døden, uten ved at vi godtar Guds offring av Sin eneste Sønn på våre vegne dette er Guds eneste måte, som Han kan forsone seg på, både med synden såvel som med synderen! (Joh 3:18; 2. Kor 5:10; Heb 9:27-28; Rom 5:8-21.) Vi skulle være mindre bekymret over den såkalte globale oppvarmingen og dagens økologiske endringer, som sett ut fra Bibelens 2

3 pv56 Scand 5/5/10 22:40 Page 3 Prophetic Er Verden i Krise i dag? David Hathaway øyne, i det store og hele er irrelevante for de, som tror på Kristi nære gjenkomst. Nei, da er det meget viktigere å reise dette spørsmålet, hva skal man gjøre med menneskets synd? De økologiske og geologiske forandringer, som vi ser i dag går for seg, er klart forutsagte i Bibelen som tegn på tiden før Kristi gjenkomst. Alt dette vil bli tatt hånd om, i det øyeblikket Han vender tilbake for å regjere over hele jorden. Da skal jorden bli frisk og gjenreist, slik den i sin tid var på Edens Hages tid, og slik Gud opprinnelig skapte den i den evige fortid. Husk på, at i de første 2000 årene inntil Noas tid, regnet det ikke på jorden. Jorden fikk vann ved doggen som falt på den drivhus effekten! (1.Mos 2:5,6; Rom 8:19-24; Jes 65.) Vi trenger å minne oss selv om, at da Jesus levde her på jorden for 2000 år siden, var Hans hovedbudskap frelse, helbredelse og et kommende Kongerike. Jeg henvender meg til de av dere, som leser dette bladet og som lever i denne verden, hvor alt utvikler seg så fort, og ta et øyeblikks pause i din higen etter velstand og omlegning av verdens rikdom til de hellige i din endeløse søken etter læresetninger, nye erfaringer både av følelsesmessig og åndelig art. Jeg ønsker at du kunne, slik som grunnleggeren av Frelsesarmeen engang sa det: Tilbring bare 10 minutter i helvetes ild. Da kunne du kanskje ha tid til å tenke litt på en verden, som holder på å dø av synd, som aldri vil motta noe tilbud om frelse, hvis det ikke er noen, som forteller dem om det og hvis evighet uten Kristus er helvede i seg selv. Det er viktig å huske på, at Jesus kommer tilbake meget snart, slik Bibelen vitner om med så stor sikkerhet. Det vil være klare tegn, som de troende vil kjennne seg igjen i, men enden i seg selv vil komme plutselig. Bibelen sier, at det hele vil skje som lyn fra klar himmel og skille mennesker fra hverandre så til de grader, at selv mann og hustru i sengen, eller to som arbeider sammen den ene vil bli tatt opp, den andre bli latt tilbake. På den måten blir det ikke rom for noen endelig advarsel for å angre seg i det siste liten. (Matt 24:36-44; Luk 12:39-40; 1.Tess 5:2-4.) Jesus forkynte Evangeliet om Riket gjentatte ganger og med stor styrke, og det må vi også gjøre. Hensikten med Hans gjenkomst er endelig å ødelegge fienden, Satan og synden. Tusenårsriket kan bare begynne, når Jesus til slutt er Herre over hele jorden. Bibelen forteller, at under hele denne periode, som preges av Kristi autoritet, vil det verken finnes sykdom eller død, løven vil ligge sammen med lammet, jorden vil trives, ørkener blomstre, og djevelen befinne seg i fangenskap. Slik vil hele jordkloden bli brakt tilbake til den tilstand, Gud engang planla den, da Han skapte den en vidunderlig Paradishave, hvor absolutt intet ondt eksisterer. (1 Joh 3:8; Jes 11; Jes 35:1-2.) Under de tusen år sier Bibelen, at vi skal regjere sammen med Jesus. Han sa selv, at vi skal bli dømt i forhold til vår trofasthet her på jorden. Frelsen er gratis, men himmelske belønninger har vi gjort oss fortjent til. I forhold til grader av trofasthet i dette livet, skal vi regjere over byer, ta imot store boliger, eller vi vil oppleve, at alle ting brenner opp i likhet med strå, slik at det er bare våre liv, som blir reddet på grunn av vår troløshet. Bibelen sier, at noen får sin belønning her på jord, mens situasjonen for andre, de usynlige heltene, er belønningen av evig karakter. (2.Tim 2:12; Luk 19:11-26; Matt 24:45-51; 1.Kor 3:11-15.) KRIGFØRING FOR Å FÅ KONTROLL OVER DENNE VERDEN! Hvem er djevelen, Satan? Jesus beskrev ham som denne verdens prins med makt over jorden. Men Gud sendte Sin Sønn for å befri denne verden fra Satans makt! Det har foregått en krig her på jorden i de siste 2000 årene, og vi er alle en del av den. Den vil ende opp i et enormt slag, hvor en hær på 200 millioner og en tredjedel av verdens befolkning vil dø. Åp.9: Men vær ikke redde. Les Boken det er Jesus som vinner! Vi kjenner til at verden bokstavelig talt, EU, Afrika, Australia, Kina, Amerika, alle disse landområder vil bli lagt inn under Kristi styre i 1000 år! Og vi er under opptrening nå, for å kunne styre sammen med Ham! (Jn 12:31; Ef 2:2.) Men inntil dette øyeblikk holder djevelen på med å kjempe for å få oss alle inn under sin kontroll ved hjelp av denne verdens finanssystemer, ved å ta skritt mot en verdensregjering! Gordon Brown skrøt, mens han var Englands statsminister i 2008, av, at den økonomiske krisen og klimatiske endringer var strategiske for å få oss hurtig inn mot deres endelig mål en verdensregjering. Sammen med Gorbasjov og med støtte fra Paven satte Tony Blair nylig opp en organisasjon, hvor mange ulike trosretninger er representert. Hensikten er å bringe ALLE religiøse trosretninger sammen inn under en religion! Blairs tanke er, at denne organisasjonen skal ha sitt center i Jerusalem, hvor han for tiden representerer G20 landene, som er: Europa, Amerika, Russland i fredsforhandlingene om Midt-Østen. Han holder på med å forberede veien for Anti-Krist, som av alle trosretninger vil bli godtatt som Messias! Verden vil tro, at Anti-Krist er Messias! Hvis jeg tror på alt dette, er det mitt ansvar å evangelisere, med alt det jeg har av krefter, fordi tiden holder på å renne ut for å evangelisere! Av hele mitt hjerte og av hele mitt liv har jeg trodd på evangelisering, det Store Oppdrag, det aller siste Jesus ba oss gjøre, var å forkynne Evangeliet som er den eneste måten å frelse mennesker på. Min personlige erfaring fra 1930-årene med brødrene Jeffreys, og fra 1950 og 1960-årene med Billy Graham, var evangelisering, Guds kall over livet mitt som 15 år gammel tenåring gjaldt evangelisering. Min første erfaring som pastor i 1950 var å evangelisere i et telt. Mitt glødende ønske etter å få den Hellige Ånds ild var for evangeliseringens skyld. Etter 60 års tjeneste er min eneste brennende lidenskap dette å evangelisere. Jeg forventer ikke her på jorden å få noen belønning min glede her nede er å gjøre min Fars vilje men jeg kjenner til den glede, som finnes i Himmelen, over hver fortapt synder, som vender om. Vi MÅ forkynne evangeliet, men med makt og med autoritet! Hvorfor? Fordi fienden er sterk og mektig! Jeg er ansvarlig overfor Gud, som kalte meg til å evangelisere Europa! Jeg kjenner til menigheter, som evangeliserer, men det er mange, som sier, at tiden for å bringe evangeliet ut i stor skala nå er forbi. Men der tar de feil! I Europa er det minst 30 år siden, vi virkelig erfarte stor evangelisering som vil forandre nasjoner! Gud har utfordret meg til å bevise, at Han fremdeles er i stand til å sende vekkelse! Ild som vil forandre nasjoner! Jeg har erfart denne vekkelsen allerede 1990 i Bulgaria 1992/93 i Ukraina 2008 i Estland 2009 i Armenia og i Litauen og nå i Gud har gitt oss autoritet. La oss bruke den!! Fremdeles har jeg et arbeide å utføre. Sammen kan vi fullføre det! 3

4 pv56 Scand 5/5/10 22:40 Page 4 KUN GUD KAN FORVANDLE DIT LIV! POWER OF FAITH TV-TRANSMISSIONER CNBC Europe: Søndage Online: UK Entertainment Channel: Sundays, four times a day (Nordic): Onsdage (Worldwide): Daglig Kanal 10: Mandage Sirius Satellitten 5º øst, kanal GHz Das Vierte: Saturdays 08.00, Mondays 10:30 CET CNL-Europe: Søndage Hotbird Satellit 13 øst 12,207 MHz TBN Europe: Søndage Hotbird Satellitten 13º øst, kanal GHz STV (Estonia): Mons & Weds 08.00, Sats 19.00, Suns EET LoveWorld UK: Monday-Friday Sky 588 check channel listing for times CNL-USA: Intelsat Americas (IA5) Satellite 97 W Impact Television, Sacramento USA: Weekly CNL-Russia: Sundays Moscow Time Second Channel (Armenia): Fortnightly Weds Fri pm LoveWorld South Africa: Monday-Friday Botswana TV: Weekly Top TV Uganda: Thursdays Local Time 4 Ønsker du Seneste rapporter? Davids rejseplan? Tidsskriftartikler? Online transmissioner?

5 pv56 Scand 6/5/10 11:44 Page 5 Vedvarende Prophetic Frugt David Hathaway Katie Morris I februar tilbragte jeg 12 dage i Ukraine som en del af fejringen af mit 60-års jubilæum i tjenesten. Lige fra begyndelsen af min tjeneste sagde Gud til mig: Jeg har kaldet dig til at bære frugt, som varer ved. Der er en ting, der er så mægtig for mig, mens mange siger at evangelisering ikke virker, det er beviset om, at virkelig evangelisering i åndens kraft virker! De kirker jeg besøgte i Ukraine Kherson, Nikolajev og Kiev alle opstod i kølvandet på min første tjeneste der mellem 1991 og Rapporterne fra pastorer lød således: Vitaly Shaluhin fra Kherson er pastor for en af de allerstørste kirker i Sydukraine med missionsteam, der arbejder rundt om i hele regionen. Han deltog i de store vækkelsesmøder i Mayaki, nær Odessa, i 1992 og modtog gennem min tjeneste der en ny vision og strategi for evangelisering. Han tog tilbage til sin hjemby og startede sin egen kirke. Siden 1994 havde han samarbejdet med mig i evangelisering i byen og i regionerne deromkring. Så dette tre dages besøg begyndte med en mægtig fest, der varede en hel dag med en overstrømmende skare af deltagere, som fyldte hele bygningen. Jeg har aldrig nogensinde oplevet mage til fylde af glæde under tilbedelse. Shaluhin sagde: Selvom evangelisttjenesten er den mindste af de femfoldige tjenester, så er det evangelisterne, der nedbryder fæstningsværker og letter kirken i dens arbejde med at bringe høsten ind. Oleg Sherbakov, pastoren der inviterede os til Nikolajev, en anden pastor for en af de største kirker i det sydlige Ukraine, var kun en ganske ung mand, da jeg holdt pionermøder i Kiev i 1992 og -93, da friheden brød igennem. For første gang i historien tog vi det berømte sovjetiske Dynamo Stadion i brug til evangelisering! Oleg deltog i bønneteamet, og han så selv helbredelsesmirakler der for første gang. Han sagde: Indtil dette tidspunkt troede vi på mirakler, men vi så dem ikke ske. Efter konferencen blev noget forandret i den åndelige atmosfære over Ukraine, og mirakler viste sig nu let. I 1994 sluttede han sig til mit team under den tre måneder lange pioner-evangelisering ved sommertid i Sibirien, og efterfølgende en måned i Ukraine. Efter at jeg have evangeliseret på stadion i Nikolajev, blev Oleg pastor for den nye kirke, som blev plantet der. I dag er han ansvarlig for 30 søsterkirker, 6 fængselstjenester, 4 jødiske menigheder og 3 rehabiliteringscentre. Vi holdt evangelisering over 2 dage i en stopfyldt hal med mange omvendelser, hvor der skete mange helbredelsesmirakler! Henry Modava, pastor for Victory Church i Kiev, en student fra Zimbabwe, der havde studeret I det tidligere Sovjet-unionen, var min tolk i pionerkampagnemøderne i Kiev i 1992 og -93. Jeg talte to gange om søndagen, og han introducerede mig overfor forsamlingen på følgende måde: Hvor mange af jer her har været i fængsel for sin tro? Det har kun David Hathaway, og det var ikke i hans hjemland, men her, i et kommunistfængsel! Han mindedes de storslåede kampagner i Kiev i 1992 og -93, og hvordan den gamle kommunistiske minister for religiøse anliggender vedvarende chikanerede og forfulgte mig, indtil der i 1998 blev udsendt revolvermænd for at overfalde mig. De tog min bil, og alt hvad der var i den. Henry sagde: Der foregik en hel krig imod ham! Men David er den type menneske, der kommer styrket ud af det på den anden side! Henry konkluderede: Mennesker ønsker kraften men det er ikke et engangsforetagende, mennesker er ikke villige til at betale prisen. I mit liv har David været et eksempel for mig. Jeg tænkte, at hvis Gud kunne handle gennem en englænder, så kan han også handle gennem mig, en sort student fra Zimbabwe. Efter min kampagne i 1993 åbnede Henry sin første kirke i Kiev, og i løbet af et år havde han 1000 medlemmer, alle nyomvendte, og ikke en af dem var mere end et år gamle i troen! I dag har Henry sammen med sine nyomvendte åbnet kirker rundt om i hele det tidligere Sovjetunionen, og han evangeliserer i Asien i Pakistan og i Thailand! Boris Grisenko, pastoren for Kievs Messianske Forsamling, var, ligesom hans gode ven pastor Oleg Sherbakov i Nikolajev, kun en ganske ung mand under mine pionermøder i Kiev i 1992 og -93. Ligesom Oleg, var Boris med i bønneteamet, og han så der personlig helbredelsesmirakler for første gang. Sammen med Oleg sluttede Boris sig i 1994 til mit team under sommerens 3-måneders pioner-evangeliseringskampagne i Sibirien, og var derefter også med i Ukraine i en måned. Femten år tidligere grundlagde han den Messianske Forsamling i Kiev. Boris fortalte sine folk: Davids navn befinder sig ikke mellem de 5 mest populære navne i verden men der opstår flere levende, aktive, voksende kirker i kølvandet på hans møder end gennem nogen anden tjeneste. Så vidnesbyrdet er, at frugten ved evangelisering ikke bare fortsætter, men mangedobles i Ukraine, i Rusland og nu i Europa! 5

6 pv56 Scand 5/5/10 22:41 Page 6 DET KREVES MOT FOR Å LØSE DINE KRISER! David Hathaway i Ukraina Ofte leser vi om dem i avisene, eller vi ser dem på TV alle disse våghalsene, som til de grader er både modige og tapre. Nå ønsker jeg å fortelle deg en av Bibelens mest forbløffende historier, om en, som utførte noe utrolig tappert, som man måtte ha en ufattelig tro og mot for å få til. I Matt. 14 hadde Jesus vært sammen med en folkemengde hele dagen, og Han hadde gitt dem mat helt mirakuløst. Etterpå ba han disiplene om å sette seg i en båt, og sendte folket hjem, mens han selv gikk opp i fjellet for å be. Disiplene forble i båten hele natten igjennom, og så blåste det opp til en veldig storm. Midt på natten, da det ikke gikk an å bli mørkere, gjorde Jesus noe helt uvanlig Han gikk ut for å møte disiplene, men de var jo i båten midt på sjøen, der de kjempet seg mot storm og bølger! Da Han kom nær dem der, vandrende på sjøen, ble disiplene forferdelig redde, fordi de ikke hadde sett noe slikt før. De trodde, at det var et gjenferd, som de så, og derfor ble de grepet av frykt. De kjente Jesus, de kjente Ham meget godt til og med, de arbeidet jo sammen med Ham, men i denne stormen var det å møte Jesus her ute det aller siste, de hadde forventet å oppleve. De var så vettskremte, at Jesus forsøkte å berolige dem: Ikke vær så redde. Det er jo Meg! Da gjorde Peter det dummeste, du kan tenke deg! Han sa: Jeg kan ikke se deg i mørket, men jeg kan høre Din stemme dersom det virkelig er Deg, da må du be meg om, at jeg skal komme til deg på vannet! Kan du tenke deg denne situasjonen. Alt er fullstendig mørkt. Ikke noe lys, en sterk vind og en opprørt sjø. Og så sier Peter: Jesus be meg gå ut av båten! Og Jesus svarer, Ja, bare kom du! Peter kom seg over båtripa på den mørkeste tiden av natten, han kan ikke se Jesus, bare høre stemmen hans, og denne stemmen sa: Kom! Så begynner Peter faktisk å gå bortover vannet! Han våget å gå på vannet! Men etter kort tid setter panikken inn! Plutselig forsto han, hva han var i ferd med å gjøre. Han hørte vinden og så de høye bølgene, og så tok virkeligheten over! Han hadde forlatt tryggheten om bord i båten, hadde forlatt både den og sikkerheten, men etter noen ganske få øyeblikk gikk virkeligheten opp for ham i all dens gru, og han begynte å synke. Hva var det neste som skjedde? Jesus, som han ikke kunne se, før han var tett innpå ham, reddet han og plasserte han tilbake i båten igjen. Det er en grunn til, at jeg forteller deg denne historien. Hvis jeg spurte deg, hvorfor du kom for å møte Jesus, ville du ha gitt meg flere ulike svar, men i bunn og grunn finnes det bare et svar. Da vi var i Vilnius i Lithauen i fjor, leidde vi den største hallen i hele det baltiske område! Dagen før åpningsmøte ble jeg intervjuet av det Statlige TV-selskapet, og de stilte meg dette spørsmålet: Du har inntatt det største auditoriet, et enormt sportarena med 12 tusen sitteplasser, men vi har aldri vært i stand til å fylle det her har vi hatt rockestjerner og alle mulige slags sportarrangementer, men har aldri registrert arenaen full. David, hvorfor tror du, at 12 tusen mennnesker vil komme hit i morgen? Tror du virkelig, at du vil få flere, enn vi får på et sportarrangement. Det forbløffende mirakelet ble jo, at 12 tusen mennesker innfant seg der hver dag. Og mirakelet er jo blitt enda større, for nå ønsker de, at jeg skal komme tilbake i september i år. Men da har de lagt til flere sitteplasser, slik at det blir plass til 20 tusen mennesker hver dag. Hvorfor kommer alle mennesker til disse møtene? Hvorfor gikk Peter ut av båten? Jeg vet årsaken til, at 12 tusen mennesker kom og fylte denne sportsarenaen. Fordi de i sine hjerter visste til sin fortvilelse, at det var bare en person i denne verden, som er i stand til å løse deres problem, ta bort frykten og helbrede sykdommene deres. Denne ene personen er Jesus. De kom, fordi de trodde, at mirakler ville skje, at de ville bli helbredet fra sine sykdommer, satt fri fra smerter og frykt! Dette er årsaken til, at de kom i tusenvis for å møte Jesus for to tusen år siden og dette er nøyaktig grunnen til, at Peter kom seg ut av båten! Hvis du bare kunne forstå dette, Peter var i stormen, han kunne ikke se Jesus, men han var fast bestemt på, koste hva det koste ville, hva problemet så enn var, hva mirakelet enn dreidde seg om, han ville komme seg ut av båten, bort fra tryggheten og sikkerheten i båten og gi seg en rasende storm i vold, for at han selv personlig kunne få oppleve et møte med Jesus Kristus! Denne handling krevde et enormt mot! Jeg kunne fortalt deg om tro, og om mirakler, om at et enormt mirakel er i ferd med å inntreffe i dag men ser du troen alene er ikke nok, mirakler alene er ikke nok. Dette mirakelet ville ikke ha kunnet skje i livet til Peter, ei heller ville Han hatt dette personlige møte med Jesus i denne stormen, hvis han ikke, ikke Jesus, men Peter, hadde kommet seg ut av båten! Peter var bare en ungdom, var ingen hellig mann, bare en enkel fisker. Hva karakteren angikk var Peter ikke noe forskjellig fra hvilken som helst av dere! Men det krevdes et enormt stort mot av ham å stige ut av båten for å nå frem til Jesus! Akkurat slik som Jesus befandt seg midt i denne stormen på den Galileiske sjøen, slik er Jesus også å finne i dag, når som helst og hvor som helst, midt i krisen din, i tragedien din, i og under sykdommen din, når du kjenner på din synd, og når du er redd eller har det vondt. Og skjønt du faktisk ikke kan se Jesus i alt dette, hva enten det er frykt eller sykdom, som du opplever, fordi du har det så veldig vondt, SÅ ER HAN VIRKELIG DER! Det vanskeligste i mitt eller ditt liv, det er i de øyeblikkene simpelthen å få øye på Jesus, når krisene, smertene og lidelsene setter inn, fordi mørket, som omgir oss, hindrer oss i å se Ham. Jeg skal si deg, at jeg vet, hva jeg taler om. Jeg tilbrakte et år i fengslet hos kommunistene, og led av kreft to ganger, så jeg kjenner til nattens mørke og ensomhet. Jeg ble innelåst, ikke fordi jeg var en forbryter, men fordi jeg brakte med meg Bibler til Russland og Ukraina, og fordi jeg lærte folk om Jesus. Jeg tilbrakte lange måneder i en celle sammen med en morder og alle slags kriminelle. Det var i sannhet en meget mørk og vanskelig tid. Jeg er ikke i stand til å forklare, hvor ille det var. I dette mørket, hvor frykten og smertene rådet, var det umulig for meg, der jeg satt i fengselet, å få øye på Jesus. Hvordan kan du finne Jesus, når du er innelåst, behandlet som en forbryter, og du blir fortalt, at du aldri slipper levende ut derfra, både torturert og utsultet? Det var, som da jeg hadde kreft. Det, som var det vanskeligste, som ga meg mest påkjenning, da jeg kjente smerten av kreften, og jeg trodde jeg skulle dø, det var i virkeligheten dette å få se Jesus, fordi både smerten og fryk- 6

7 pv56 Scand 6/5/10 11:44 Page 7 Prophetic ten skapte mørke. En ting som ble klart for meg i fengselet var, at mine medlidende også behøvde Jesus, men på grunn av synden og smertene de hadde i hjertet, kunne de ikke finne Ham. De forsøkte alt, hva de kunne, men hva de enn gjorde, kunne de ikke finne Jesus. Men jeg VISSTE, at Jesus gikk omkring for å lete etter dem! Jesus kom til denne verden, ikke for de helliges skyld eller de gode menneskers skyld. Han kom for å redde syndere. Guds eneste ønske er å finne synderen i fengsler, på gatene eller ganske enkelt fordi det blåser en storm, og i denne stormen finner du ikke svaret. Gud sendte Sin Sønn, og for to tusen år siden sa Jesus til mennesker som deg og meg: Forbered deg på å gå INN i stormen! Det er årsaken til, at så mange tusener, ja titusener av mennesker, oppsøker våre møter. Det er fordi, når du er i en storm i livet ditt, og omstendighetene er som mest vanskelige, når livet er på sitt vanskelige, og smertene dine er på sitt sterkeste, og du kjemper deg igjennom dagene jeg taler av erfaring når du går til sengs om natten og får ikke sove, men ligger våken der i sengen din på nattens mørkeste time, når smerten er som aller mest intens, og ånden din er som svakest dette er det vanskeligste øyeblikk. Men Gud sier til deg, at Jesus er den eneste, som kan frelse deg! Han ønsker å nå frem til deg! Du behøver å finne Ham, ikke bare fordi du trenger et mirakel, men for at du skal bli satt fri, befridd fra denne synden, dette problemet, som du ikke er i stand til å bli kvitt. Verken den narkomane eller alkoholikeren kan befri seg selv. Du kan ikke bli fri, før du har tro og mot til å ta skrittet ut av sykdommen din, bort fra synden din og komme deg til Jesus! Du kan nok si: Jeg kan ikke se Ham! Det kan jeg være enig med deg i, jo større smerte du har, jo vanskeligere er det å få se Jesus. Jo større din synd er, jo større er skammen, jo sværere er det å finne frem til Ham. Det er som å være i dette mørket, vet du. Du er jo ikke i stand til å se Ham. Jeg har aldri sett Jesus, men det var Han, som fant meg! Hvis du vil omvende deg fra din synd, og bli kvitt sykdommen din, og hvis du har mot og tro til å ta dette skrittet ut i ditt mørke, da vil du finne et nytt liv og ny styrke. Jeg VET, hva som vil skje i dette troens øyeblikk, da du stiger ut av båten din. Da vil din første reaksjon være, at du opplever smertene, og at du forstår, at du er en synder for Gud. Da vil du forstå, at du ikke kan utfri deg selv, men på samme måte som Peter begynner du å synke. Det er en dum handling du har utført men nettopp i dette øyeblikket, da du holder på å synke, nettopp i dette øyeblikket da du ikke kan frelse deg selv, det er på dette tidspunktet, helt plutselig, at Jesus er så nær deg, som Han aldri noensinne før har vært! Da brytes avstandsbarrierene, og Han kommer direkte til deg! I denne sjøen holdt Peter bokstavelig talt på å drukne, han holdt på å dø. Det var bare Peter, bare denne ene mannen, som tok skrittet ut av båten, og for denne ene mannen utførte Jesus dette utrolige mirakelet. Han kom bortover vannet, i nattens mørke, og kom inn i Peters liv og befriddde ham og frelste ham. I ditt livs mørkeste øyeblikk, når du er aller mest redd, er syk, eller i krise, vil du finne Jesus, som elsker deg. Gud ga Sin Sønn akkurat for deg ikke for verdens skyld men for deg, for å reddde deg, utfri deg og helbrede deg. Det er, når du er i krise, at Gud er som nærmest. Ikke i din velstand, ikke når du er på toppen, men i ditt kritiske øyeblikk i dine smerter, det er da, at Jesus er nærmest deg. Jeg takker Gud for de 12 månedene i fengsel da jeg ble torturert og sulteforet, og de gjorde alle slags dårlige ting mot meg, for tiden der i fengselets mørke, det var da, jeg fant Jesus på en ny måte, beviset på hvem Han virkelig er. For 40 år siden da jeg ble rammet av strupekreft og lungekreft for 6 år siden dette var det forferdelige mørke, da jeg var så fortvilet da jeg fant den virkelige Jesus. Jeg har erfart, at mørket hindrer meg i å få øye på Jesus. Da Peter steg ut av båten, da det stormet rundt ham, kunne han ikke se Jesus. Alt hva han hørte var en stemme, og denne stemmen var meget rolig. Jeg ønsker å si til deg, at Jesu stemme holder på å kalle på DEG: Kom! Jeg ønsker, at du skal komme til Meg! Kom og jeg vil utfri deg! Kom og jeg vil helbrede deg. Kom og jeg vil tilgi deg. Men du kan ikke finne Ham, hvis du ikke hører stemmen Hans og omvender deg fra synden din og vil ut av frykten din og bort fra smerten din og komme til Ham nå. Han vil utfri deg, og Han vil ikke la deg slippe unna. Han vil besvare hver bønn. Men du må ha mot til å komme til Ham. Han holder på å kalle på deg. Før du kjente noe til Jesus, begynner historien om Jesu Kristi kors for 2000 år siden, en mann som er den levende Guds Sønn, som har en slik utrolig kjærlighet til deg, at Han var villig til å gi avkall på sitt eget i Himmelen for å gå inn i ditt stormfylte liv. Han var nødt til å dø, for at du skulle få leve og bli fri. Men det er du, som må ta motet til deg og ta initiativet til det første skrittet mot Ham. 7

8 pv56 Scand 5/5/10 22:46 Page 8 EVANGELISERING DAUGAVPILS, LETLAND Disse møder var de mest omfattende kristne møder (og den allerstørste offentlige begivenhed overhovedet), der har fundet sted i hele regionens historie, aldrig er mennesker kommet til Kristus i så stort et antal, og aldrig har de set helbredelsesmirakler mage til dem, der skete her! Ifølge arenaens ledere kom der tre tusinde hver eneste aften (ni tusinde i alt) og mere end tre tusinde, en tredjedel, omvendte sig! Forud for os tiltrak de to mest populære rockstjerner kun op mod 1700 til deres koncerter og det årlige motorcykelshow Speedway, der blev afholdt på vor åbningsaften, nåede et maksimum på 2700 tilskuere! Evangeliseringen blev transmitteret live over internet og på lokal-tv. Gud være lovet, at askeskyen fra den eksploderende, udspyende islandske vulkan, der lukkede det europæiske luftrum i det meste af forrige uge, ikke fik lov at standse vores planlagte evangelisering her i Daugavpils, den næststørste by i Letland! I denne onde by, hvor Hitlers naziforfølgelse af jøderne tog sin begyndelse i 1941, som også var hjemstedet for Ateismens Universitet, hvor alle de ateistiske doktriner blev formuleret for hele det sovjetiske imperium, blev Kristi Kraft forkyndt: den mægtige kraft Jesus besidder, Hans evne til at forstå de omstændigheder udenfor vor kontrol, og Hans usædvanlige måde at håndtere problemer på, Hans stærke ønske efter at tilgive, helbrede og sætte fri! Ting, der er umulige for mennesker, er stadig mulige for Gud! Bemærkelsesværdige helbredelser bekræftede Evangeliet. En lettisk kvinde, der bor i Tyskland og overværede Davids Evangelisering hver uge på tysk Tv, kom flyvende fra Berlin for at deltage i mødet havde cancer i sit bryst. Smerten forlod hende, og hun var i stand til at sove denne nat! Det er meget godt for mig! sagde hun. Et andet stort mirakel skete for en 18 eller 19-årig ung pige, der var døvstum. Ved en fejltagelse kom hun med i vores bus i Jekabpils, som samlede mennesker op på den en times køretur ad landevejen til Daugavpils! Hun var nødsaget til at blive siddende på mødet, til det var færdigt, og bussen kørte tilbage igen! Selvom hun ikke kunne høre, hvad der blev sagt ved mødet, bragte de hende til David til personlig forbøn. Da hun vendte tilbage til bussen, begyndte hun at kunne høre og tale! Alle, der var med bussen, var vidne til dette mægtige mirakel! Dette er kun begyndelsen på en ny kraft, et nyt liv, for denne by og gennem denne by for hele landet. David sagde: Jeg er kommet, for at ilden og Guds kraft skal komme over jer og skænke jer ny tro på, hvad Gud kan gøre! 8 HELLIGÅNDENS ILD FALD

9 pv56 Scand 5/5/10 22:47 Page 9 Prophetic GOSPEL FESTIVAL 2010 Havde så stærke smerter i sit knæ, at hun ikke kunne udføre sit arbejde helbredt! Beskadiget højre knæ Nu kan jeg banke hårdt på det og hoppe! Beskadiget skulder, kunne ikke løfte sin arm fuldkommen helbredt! Smerte og hævelse i højre ben alle symptomer er væk, nu kan hun hoppe og springe! Mavekræft, stærke smerter efter behandlingen kunne dårligt nok stå eller gå er nu ok! To hjertetilfælde og konstant ubehag trykken i brystet er væk! Frossen skulder kunne næsten ikke bevæge armen fuld bevægelig genvundet! Kronisk astma, medicin hjalp intet nu kan hun ånde frit igen! Hudallergi Jeg kradser mig selv til bods. Nu er al kløe borte! Jeg er 82, jeg lider af hjertesmerter men nu er de væk, bare lige sådan! Jeg havde smerter i mine ben og var døv på mit venstre øre nu kan jeg høre helt tydeligt! Havde konstant ondt i maven i flere år smerte fuldstændig forsvundet! LDER I LETLAND OG I EUROPA! 9

10 pv56 Scand 5/5/10 22:49 Page 10 TING DER ER UMULIGE F Astma i 20 år helbredt i går! Smerte i nyrerne og i ryggen kunne dårligt stå op eller gå helbredt! Kunne dårlig løfte armen efter behandling for brystkræft det kan hun nu! Skadet højre skulder kunne ikke løfte sin arm helbredt! Få forbindelse med David på en helt ny måde besøg vores dynamiske websted propheticvision.org.uk

11 pv56 Scand 5/5/10 22:49 Page 11 FOR DIG ER MULIGE MED GUD! Prophetic Havde ondt i hjertet og led af åndedrætsbesvær løb op ad trapper til fjerde etage helbredt! Otte år gammel var meget dårlig i 6 måneder kunne ikke sidde og spille klaver helbredt! Gik med stok i 65 år siden 2. Verdenskrig Nu vil jeg grave min have! Knoglevækst på hælen ulidelig smerte konstant vækst og smerte er væk! Hjertesmerter følte sig elendig i dag smerte væk! Alvorlig sportsskade i ryggen nu kan han hoppe og springe! Frygtelig smerte i led forårsaget af tægebid for et år siden al smerte er forsvundet! Brækket venstre knæ nu fungerer det ordentligt igen! KØB ONLINE I DAG! propheticvision.org.uk The Power of Faith Forefindes kun på engelsk The Power of Faith er et forunderligt vidnesbyrd om den tro, der har fulgt David gennem hele hans liv. Denne bog vil gennem fire praktiske afsnit opmuntre dig til at have tro for dine egne mirakler, idet den forklarer helt enkelt hvordan hans tro fungerer. David siger: Efter 60 år i tjeneste føler jeg, at denne bog udgør mit personlige testamente til menigheden, til dig. Den er frugten af mit samlede livs erfaringer med Gud. David har altid valgt at leve livet på kanten, i farezonen, at tage forbløffende risici for Gud. Han blev mirakuløst løsladt fra et kommunist-fængsel, helbredt to gange for kræft, nær ved at blive dræbt fem gange gennem dette og mange andre mirakler beviser David stadig, at livet med Kristus er et eventyr under kontinuerlig udvikling. Han siger, at han hellere vil befinde sig midt i en storm sammen med Jesus end at leve fredsommeligt uden Ham! 11

12 pv56 Scand 5/5/10 22:50 Page 12 KAMPAGNE NÅR HELE REGIONEN OG BERØRER HVIDERUSLAND! Aprilkampagnen I Daugavpils, Letland, nåede ud til hele regionen, og ind over grænsen til Litauen og det trængte land Hviderusland (under totalitært styre siden 1994, regeret af stringente Sovjet-æra politikere, evangelisering er ulovligt i Hviderusland). På grund af de finansielle vanskeligheder, der råder her, var der ikke mange, som kunne få råd til transporten; din hjælp under denne kampagne hjalp til at betale for 50 busser og mini-busser, der skulle bringe almindelige mennesker og pastorer, biskopper og kirkeledere fra hele regionen og på tværs af grænserne. De busser, du sørgede for, var grunden til, at de kunne komme og deltage. Pastorer og ledere, der virkelig kom fra Hviderusland, sagde, at de ønskede så stærkt at komme med, fordi de troede, at denne kampagne ville blive til meget stor støtte for dem, at Herren ville læge deres sårede og trætte hjerter og give dem et håb og en vision om, hvordan de skulle lede deres kirker fremad igennem denne vanskelige tid. Evangeliske kirker har ikke tilladelse til at afholde nogen offentlige arrangementer mange kirker og ledere er blevet forfulgt pga. deres aktiviteter. Regeringspropaganda siger, at evangeliske kirker tilhører en farlig kult, og statsautoriteterne opfordrer deres borgere til at bekæmpe denne kult rundt om i hele landet. Fremskaffelsen af busser var også en kanal for et stort, individuelt mirakel! I Jekapils, beliggende en times kørsel ad landevejen fra vores kampagneplads, stod en årig døvstum pige ved en fejltagelse på vores bus det var ikke hendes lokale landsbybus, som hun havde troet, men en der bragte folk til vores møde! Hun kunne ikke gøre andet end at sidde der under hele mødet, indtil bussen kørte hjem igen! De kunne ikke finde en døvetolk til pigen, men de bragte hende frem til David for personlig forbøn ved mødets slutning. Miraklet er, at selvom hun ikke havde hørt det mindste af budskabet, så Gud alligevel hendes behov, og da hun vendte tilbage med bussen, begyndte hun både at kunne høre og tale! Alle i bussen var vidne til dette mægtige mirakel! Under kommunismen var Universitetet i Daugavpils hovedsæde for udformningen af ateistiske doktriner, som derfra blev taget i anvendelse i skoler, universiteter og hver eneste institution udover hele det Sovjetiske Imperium. Som kontrast dertil har denne kampagne i Daugavpils spillet en strategisk rolle i Evangeliets historie i denne hårde region! Tak for dine gaver, som gjorde dette muligt. DINE GAVER GJORDE DETTE MULIGT!

13 pv56 Scand 5/5/10 22:51 Page 13 En appel for Armeniens og Georgiens store kampagner i juni 2010 Din hjælp behøves NU! Tak for din pengegave lille eller stor den udgør virkelig en forskel! SEND VENLIGST DIN GAVE TIL Eurovision is a Registered Charity No (a Company Limited by Guarantee Registered in England No ) EUROVISION Mission til Europa Postboks 106, DK-8700 Horsens. Check kan vedlægges til: EUROVISION MISSION TIL EUROPA. I Norge: Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr I Danmark: Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Dr. Johannes Muhlig. Mobil

14 pv56 Scand 5/5/10 22:51 Page 14 HVEM ER JESUS FOR DIG? Katie Morris For nogle år siden udfordrede nogle venner fra mit lokale fællesskab en af mine ældre slægtninge, idet de frygtede for hendes skæbne vedrørende evighedsperspektivet, og de spurgte: Hvem er Jesus for dig? Selvom det kom bag på hende, svarede hun uden tøven: Jesus er min Frelser! Han døde for mig! Hvem er Jesus for DIG? For nylig var der en god hustru og mor, en muslimsk kvinde, som betroede mig, hvem Jesus er for hende. Som født i England deltog hun i den kristne bøn i skolen, var blevet ven med en katolsk nabo, der ofte talte om Jesus, og når hun rejste, kiggede hun altid efter en Gideonitbibel på sit hotelværelse. Hun sagde fuld af entusiasme: Jeres Jesus er i vores Koran, og hans moder Maria også! Jesus var en god mand! Han prøvede så hårdt på at få lov at hjælpe mennesker det er sådan en skam, at det mislykkedes for ham. Gud elskede ham for meget til at lade ham dø sådan en grusom død på korset Gud lod en anden dø i stedet for ham. Selvfølgelig døde han senere, men vi muslimer tror, at han vender tilbage ved slutningen af denne tidsalder, Så vil han dø igen og blive begravet i Mekka. Vi har stor respekt for Jesus. Det er grunden til, at vore muslimske drenge har tilladelse til at gifte sig med jeres kristne piger. Ligesom med min ældre slægtning, dog på en anden måde, kom dette helt bag på mig! Hendes Jesus er ikke min Jesus! Bibelen siger: Gud elskede verden så meget, at Han gav Sin enbårne Søn, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv Johs. 3:16. Gud elskede ikke Jesus for meget til at lade Ham dø! Gud gav Sin søn, fordi Han elsker mig! Jesus, Guds Søn, døde for mig! Paulus skrev: Jeg forkynder jer det Evangelium, hvorved I bliver frelst at Kristus døde for vore synder i henhold til Skrifterne at Han blev begravet og genopstod ifølge Skrifterne Hvis ikke Kristus er genopstanden, så har vores forkyndelse været forgæves, og din tro er da forgæves, og vi er falske vidner så er I stadig i jeres synder! 1. Kor. 15:1-17. Koranen siger det modsatte: Åh, I Skriftens folk (de kristne) I skal ikke gå for vidt i jeres religion Messias, Jesus søn af Maria, var kun en budbringer for Allah Allah er kun En Gud. Det er fjernt fra hans ophøjede majestæt, at han skulle have en søn. Surah IV:171, De (jøderne) hverken dræbte eller korsfæstede ham (Jesus) de dræbte ham med sikkerhed ikke. Surah IV:157. Er Jesus Søn af den Levende Gud? Elsker Han dig så højt, at Han døde for at sone din synd? Jeg kender en gudfrygtig Romers Katolsk kvinde, som har lidt af dårlig samvittighed, og hvis voksne børn nu oplever lignede vanskeligheder selv nu frygter hun Skærsilden som hun, ifølge gammel, katolsk doktrin, efter døden skal straffes og lutres i, indtil hun er renset for synd. Ved hun virkelig ikke, at Esajas 53:5-12 siger, at Jesus selv tog straffen for vore synder på Sit legeme?! Eller at Jesus, da Han døde på korset, sagde: Det er fuldbragt! Eller at Galaterne 3:13-14 siger, at Jesus blev forbandet for vor skyld på korset, så vi kunne få den velsignelse, som Gud lagde på Abraham, og vi derved kunne modtage Hans Helligånd?! Ved hun ikke, at Jesus er i stand til at frelse os helt til det yderste, fordi Han altid lever og vil gå i forbøn for os?! Hebr. 7:25. Han levede ligesom os og led ligesom os og har medfølelse med os over vore skrøbeligheder! Hebr. 4: Når det kommer til religion(er) eller ateisme så bliver meningsforskelle ikke let klaret ved et argument. Du kan citere fra din Bibel, Men de har deres opfattelse! Hvad vil du nu sige? Sidste år i Indonesien, landet med den største muslimske befolkning i verden, sagde en forretningsmand til mig: Jeg kunne aldrig vende ryggen til Bibelens Jesus. Jeg kender ham! Han besvarer mine bønner! Han helbredte min datter! I 16 år har jeg været et vidne om, hvem Jesus er! Jeg har set, hvem Han er! Jeg har set Hans kærlighed og Hans kraft for det er min opgave at registrere de mirakler, Gud gør, når David Hathaway forkynder Kristus. Han siger: Jeg kan bevise, at Jesus er i live! Hvis de ord, jeg har talt til jer, er sande, så vil der ske mirakler! Og det sker altid! David siger: Mange mennesker kender til religion, men ikke mange kender til, hvem Jesus VIRKELIG er. Min opgave består i at demonstrere hvem Han er! Men det er også dit og mit job! Ord er ikke nok. Gode gerninger er ikke nok kernen i alle de større religioner består i at øve gode gerninger muslimerne giver sandsynligvis almisser til de fattige i højere grad end en gennemsnitlig kristen gør! Men vi KAN demonstrere, hvem Kristus er ved tegn, ved undere ved ting, der er umulige for mennesker, som Gud alene kan gøre! Ligesom Han gjorde i Ny Testamente: Jesus fra Nazaret en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde, gennem ham, midt iblandt jer Ap.G. 2:22. Som Paulus gjorde som en apostel: ved tegn og undere og mægtige gerninger 2. Kor. 12:12; ikke gennem ting formet af mig men ved kraften i tegn og undere, ved Guds ånds kraft Rom. 15: Som Kristus befalede os at gøre: forkynde Evangeliet og helbrede de syge! de to ting følge ad det er ikke et valg, det er en befaling Luk. 9 & 10. David siger: Vi må demonstrere Evangeliets kraft og realitet. Vi er så langt fremme gennem profetier, vi har ikke tid til flere ord, vi må se handling! 14

15 pv56 Scand 5/5/10 22:52 Page 15 JEG KAN BEVISE HVEM JESUS ER! David Hathaway i Ukraine februar 2010 Invalideret skulder nu kan hun løfte sin arm helt i vejret! Født med skævhed (skoliose) i ryggen nu er skævheden væk! Skarp smerte i venstre nyre og ondt i hovedet forsvundet! Degenereret rygrad i 5 år al smerte er væk! Kunne dårligt se at læse Nu læser jeg selv lille skrift! Degenereret nakkehvirvel smerte i ryg og hoved er forsvundet! Trommehinde skadet ved tandudtrækning Nu hører jeg perfekt igen! Havde lyskebrok læger kunne ikke operere pga. et dårligt hjerte helbredt! Skulle have tre tæer amputeret om torsdagen. Lægen tjekkede ingen koldbrand længere! Blodfyldt hævelse på bagdelen i 20 år efter en skade nu er den væk! Smerte i ryg, nakke og i knude alt er forsvundet! Spastisk lammet fra fødslen havde aldrig gået et eneste skridt tager nu sine første vaklende skridt! Mit ansvar som evangelist er ikke bare at forkynde Evangeliet, men at demonstrere beviset om, hvem Gud er. Og Gud beviser altid sandheden i det, jeg siger, gennem de mirakler Han gør, og i de mennesker som bliver helbredt. 15

16 pv56 Scand 5/5/10 22:53 Page 16 Det programmet David har lagt opp for dette året hva evangelisering angår, er det mest omfattende noensinne. På denne måten vil han feire sin 60 års tjeneste. Det skjer ikke med en middag, men ved å vinne flere sjeler for Jesus enn noensinne tidligere! Gaven din vil gjøre denne feiringen mulig! STØRSTE KORSTOG 2010/2011 ARMENIA GEORGIA UKRAINA LITAUEN HOLLAND RUSSLAND Send venligst din gave og evt. korrespondance til: EUROVISION Mission til Europa, Postboks 106, DK-8700 Horsens. Mobil Check kan vedlægges til EUROVISION MISSION TIL EUROPA. Beløb kan indsættes på den norske postgirokonto nr Indbetaling på dansk postgirokonto nr Betaling kan også foretages via Access/Visa. Online: Hvis du modtager Prophetic Vision uden at du har bestilt det, så har andre bedt os om at sende bladet til dig. Såfremt du mod forventning ikke ønsker bladet, vil vi gerne høre fra dig. Ansvarlig dansk udgiver: Dr. Johannes Muhlig. PROPHETIC VISION bliver udgivet af Eurovision Publications, 41 Healds Road, DEWSBURY WF13 4HU, UK. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Dette er en profetisk tjeneste som går ud fra David Hathaway. Redaktionel direktør: David Hathaway Redaktør: Katie Morris. Oversættere: Erik Petersen & Ole Carl Rutger. Designet & Produceret af: PM CREATIVE All intellectual property rights however arising in relation to this publication including its name which may exist in any law throughout the world are vested solely in David Hathaway

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Messens indledning. Syndsbekendelse

Messens indledning. Syndsbekendelse Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Dansk Messens liturgi

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011

Håp. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO August 2011 Håp Kjære deg som går med TO SKO! Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner å innstille seg på et nytt skoleår/studieår,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer