Offentlig journal. Dokument 8:63 S Anmodning om lovteknisk bistand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Dokument 8:63 S Anmodning om lovteknisk bistand"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A Dokument 8:63 S Anmodning om lovteknisk bistand Dokument 8:63 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland og Ola Elvestuen om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 2014/ / Klima- og miljødepartementet Statsråden Svar på henvendelse - Dyrehold og rettsikkerhet - politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Hammerfest kommune Side: 1 av 17

2 Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 NAV Hammerfest Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norway Seafood Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Skatt Nord Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges Fiskarlag Side: 2 av 17

3 Takkebrev - Arbeids- og sosialkomiteens studiereise til Finnmark ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Nordvågen AS Prop 118 S Svar på spørsmål 17 og i brev av fra Senterpartiets fraksjon Prop. 118 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) 2014/ /2014 Finansdepartementet Finansministeren Anmodning om møte med komiteen FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norske filmfestivaler Henvendelse - nedleggelse av traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset Helsevesenet - henvendelser / /2014 Monika Helen Kvam Side: 3 av 17

4 Dokument 77 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:77 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, selin Nybø og Abid Q. Raja om en styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:70 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:70 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Ruth Mari Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og Torgeir Micaelsen om å unngå rolleblanding i helsetjenesten 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:68 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:68 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ruth Mari Grung, Audun Otterstad og Torgeir Micaelsen om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekkreft 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:67 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:67 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Hadia Tajik, Ruth Mari Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og Tove Karoline Knutsen om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffes 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 4 av 17

5 Dokument 8:62 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:62 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ruth Mari Grung, Audun Otterstad og Torgeir Micaelsen om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Henvendelse - naturgassen i Tanzania for produksjon av gjødning FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2014 Aage Jørgen Alertsen nvitasjon til Vestfold Festspillene - urframførelse av Mysticeti - messe for blåhvalen - Tønsberg FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Vestfold Festspillene Konkurransegrunnlag for rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Øystein Karlsen Side: 5 av 17

6 Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Multiconsult Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Sweco Norge tkast til brev - COSAC FK - COSAC møter - henvendelser / / Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Erichsen & Horgen Side: 6 av 17

7 Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp nionconsult nvitasjon til Raoul Wallenbergdagen anmodning om mer informasjon Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2014 Kerstin Brunnberg Mappe - Besøk fra Sveits Sveits - Offisielt besøk til Norge av Sveits nasjonalrådspresident Lustenberger / / Referat fra møtene med det sveitsiske parlamentet Sveits - Offisielt besøk til Norge av Sveits nasjonalrådspresident Lustenberger / / Side: 7 av 17

8 Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Reinertsen Dok8:87 S Forslag om handlingsplan for en giftfri hverdag DOK8:87 S Forslag om handlingsplan for en giftfri hverdag 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Takkebrev etter møte med FK FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 raks ambassade Oslo Oppsummering fra formøtet med statsråd Mæland i forbindelse med EFTAs ministermøte EFTA / EØS og EEA JPC- Reiser og møter / / Side: 8 av 17

9 Konklusjoner - EØS-rådsmøte i Brussel EFTA / EØS og EEA JPC- Reiser og møter / / Møte i Europautvalget Europautvalget - EØS komiteens møter / / EØS-komiteens møte tkast til dagsorden Europautvalget - EØS komiteens møter / / tenriksdepartementet nterpellasjon fra Harald T. Nesheim om en diabetesplan NT89 ( ) Diabetes er en av vår tids største helseutfordringer. Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, herunder diabetes, med 25 pst. innen 2025 (WHO mai 2012). Nasjonal strategi for diabetes og NCD-s 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 9 av 17

10 Europautvalgsmøte nformasjonspakke fra Stortingets faggruppe for E/EØS. Europautvalget - EØS komiteens møter / / Tilbudsbrev på rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV Tilg.kode SD 2014/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Hjellnes Consult Gratulasjoner i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum Grunnlovsjubileet 2014 henvendelser og annet om / / Tsjekkia Nasjonalforsamlingen Gratulasjoner i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum Grunnlovsjubileet 2014 henvendelser og annet om / / Kuwait Nasjonalforsamlingen Side: 10 av 17

11 Offisielt besøk til Norge fra PACE-president Anne Brasseur i forkant av ECPP - forespørsel om møte med statsministeren Strasbourg - Offisielt besøk til Norge fra PACE-president Anne Brasseur i forkant av ECPP 2014/ / Statsministerens kontor Takkebrev i forbindelse med feiring av Grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Ordføreren i Oslo Henvendelse - miljøvern Henvendelse - miljøvern 2014/ / Sarah Thingnes Klage - utspill fra Martin Kolberg - kronprinsparet tar barna ut av den offentlige skolen Kongehuset - privatskole for barna 2014/ /2014 Roar Lindblom Side: 11 av 17

12 Åpningsprotokoll og evaluering Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Øystein Karlsen Offisielt besøk til Norge fra PACE-president Anne Brasseur i forkant av ECPP - forespørsel om møte med utenriksministeren Strasbourg - Offisielt besøk til Norge fra PACE-president Anne Brasseur i forkant av ECPP 2014/ / tenriksdepartementet Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Erichsen & Horgen Takkebrev fra Lustenberg etter offisielt besøk Sveits - Offisielt besøk til Norge av Sveits nasjonalrådspresident Lustenberger / / Sveits Nasjonalforsamlingen Side: 12 av 17

13 Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Hjellnes Consult nvitasjon til Sparebankforeningens 100-årsjubileum - Oslo Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Sparebankforeningen nvitasjon til tviklingsnett - Kulturminner + friluftsliv = sant - inspirasjonssamling for alle de ønsker å markere Friluftsåret Oslofjordmuseet Vollen i Asker FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Riksantikvaren Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Multiconsult Side: 13 av 17

14 FK - protokoll fra komitemøte møte nr 28 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - protokoller sesjon Tilg.kode SD 2013/ /2014 Hjemmel: SDO 5 Møteprotokoller Svar på henvendelse i e-post av nytt bsenmuseum FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Folkemuseum Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Reinertsen Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 Sweco Norge Side: 14 av 17

15 Svar på møteforespørsel NLS og ordfører Tynset KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 NLS nvitasjon til Bergen konsulforenings 30-årsjubileum - Bergen Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Bergen konsulforening Åpen anbudskonkurranse rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - meddelelse om tildeling Anskaffelse av rammeavtale rådgivende ingeniør VVS - RV 2014/ /2014 nionconsult Prop 118 S ESA sitt vedtak om godkjenning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden Prop. 118 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) 2014/ /2014 Finansdepartementet Finansministeren Side: 15 av 17

16 nvitasjon til Fredrikstad kommunes markering av Grunnlovsjubileet epostkorrespondanse Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Fredrikstad kommune Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 PHA Norge Flagging langs Karl Johans gate - Stortingets høytidelige åpning av det 159. Storting Flagging langs Karl Johans gate ved Stortingets høytidelige åpning - Sak DL 2008/ /2014 Oslo kommune Bystyrets sekretariat Reoppnevning til EOS-utvalget Medlemmer i EOS-utvalget 2013/ / Senterpartiets stortingsgruppe Side: 16 av 17

17 Svar på invitasjon til offisiell åpning av studieåret Lillehammer epostkorrespondanse Stortingspresidenten Presidentskapet - nnenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Høgskolen i Lillehammer nvitasjon til 1000-årsmarkeringen av Olavs dåp i Rouen - Frankrike Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter - høstsesjonen / / Trondheim kommune Side: 17 av 17

Offentlig journal. Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse 2015. Vestnordisk Råd - Temakonferanser 2015 2015/64-2 504/2015 13.01.

Offentlig journal. Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse 2015. Vestnordisk Råd - Temakonferanser 2015 2015/64-2 504/2015 13.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2015 Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse 2015 Vestnordisk Råd - Temakonferanser 2015 2015/64-2

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.03.2012 Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412 KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Dok.dato: 26.04.2011. Meld. St. 10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.05.2011 Søknad om samtykke til å besøk Maritimt Forum 240511 NÆK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014 24.11.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.12.2014 Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388 Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312

Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til seminar 090312 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.03.2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke - invitasjon til

Detaljer

Offentlig journal. Utstilling av tegninger i september 2014. Utstilling av tegninger - jubileumskonkurransen 2014/1076-1 9642/2014 25.06.

Offentlig journal. Utstilling av tegninger i september 2014. Utstilling av tegninger - jubileumskonkurransen 2014/1076-1 9642/2014 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.06.2014 tstilling av tegninger i september 2014 tstilling av tegninger - jubileumskonkurransen 2014/1076-1 9642/2014

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer