Ukens statistikk desember 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukens statistikk 18. - 29. desember 2000"

Transkript

1 Ukens statistikk desember Ny statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar Skattestatistikk for reiarlag, Villreinjakt, Forbruksundersøkelsen, Likestilling i norske kommuner, Skattestatistikk for kraftverk, Avanseundersøkelse for engroshandel, Utdanningsstatistikk. Elevar i grunnskolen. Førebelse tal, 1. september Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, november Jordbrukstelling 1999, endelige kommunetall Jordbrukstelling 1999, endelige kommunetall for Vestfold Salg av petroleumsprodukter, november Skatterekneskapsstatistikk, januar-november Fylkesfordelt nasjonalregnskap, Befolkningsstatistikk. Beregnet folkemengde, 1. januar Finansinstitusjoner, 3. kvartal Utdanningsstatistikk. Elevar i vidaregåande skolar. Førebels tal, 1. oktober Utenriksregnskap, oktober Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 3. termin Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet Detaljomsetningsindeksen. Foreløpige tall, november Veitrafikkulykker med personskade, november Verdipapirforetak, Straffereaksjoner, 1998 og Statistikk-kalender

2 Ukens statistikk Redaksjon: Svein Longva (ansv. red.), Marianne Tønnessen og Torbjørn Tjernsberg. Trykk: Lobo Grafisk as. Priser: Pr. år kr 950,- Enkeltnr. kr 30,- ISSN: Husk å oppgi kilde: Ukens statistikk, Statistisk sentralbyrå. Dagens statistikk Ukens statistikk er en ukentlig og forkortet oppsummering av de daglige statistikkfrigivningene på Statistisk sentralbyrås (SSB) webtjeneste (www.ssb.no). Der presenteres all ny statistikk fra SSB, sammen med tabeller og figurer. I dette heftet finnes bare et utvalg av tabellene. Papirutgaven av Ukens statistikk kan du laste ned i PDF-format fra vår webtjeneste: SSBs statistikk dekker hele spekteret av norsk samfunnsliv. Alle nye statistikker blir presentert med en nyhetsartikkel, tabeller og figurer. På hjemmesiden finner du tittel og ingress, med link til resten av artikkelen. Dagens statistikk blir oppdatert med nye statistikker hver dag kl En oversikt over alle planlagte frigivninger finnes i Statistikkkalenderen, som du finner på vår webtjeneste: Publisering Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner. I Norges offisielle statistikk inngår Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk. Samfunnsspeilet og Økonomiske analyser bringer utdypende kommentarer og analyser. Statistiske analyser bringer mer populære analyser. Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling. Rapporter i tilknytning til aktuelle prosjekter og oppdrag. Aktuell statistikk presenteres i temapublikasjoner; Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen, Bygginfo, Aktuelle befolkningstall, Barn og unge, Aktuell statistikk og Aktuell utdanningsstatistikk. I samarbeid med øvrige nordiske statistikkbyråer, utgis årlig Nordisk statistisk årsbok, samt en CD-ROM med nordisk statistikk. Bestilling av publikasjoner Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, 2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: E-post: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek. Telefon: /43. Telefaks: Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Desimalskilletegn, (.)

3 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: (arealbruk i tettsteder) tlf (befolkning) tlf Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 En av fire bor i de fire største tettstedene Nye beregninger viser at 28,1 prosent av Norges befolkning var bosatt i tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim 1. januar I alt bodde 76,7 prosent av befolkningen i 910 tettsteder. Tettstedene utgjorde vel kvadratkilometer. Oslo tettsted. Befolkningstetthet i ulike deler av tettstedet. 1. januar 1999 Bærum Oslo Nittedal Sørum Skedsmo Asker Lørenskog Rælingen Røyken Oppegård Ski Bosatte per km Kilometers Kartgrunnlag: Statens kartverk. Selv om tre av fire personer i Norge bor i tettsteder, er det bare de fire største tettstedene som har mer enn bosatte. I tillegg til disse har 15 over , 314 mellom og , mens hele 578 tettsteder hadde mindre enn bosatte. Et tettsted er ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon noe forenklet sagt et område der det er bosatt minst 200 personer,og der det normalt ikke er mer enn 50 meter mellom bygningene. Varierende tetthet I Oslo tettsted, som fordeler seg på strekker seg inn i elleve kommuner og tre fylker, bodde det 1. januar 1999 i alt personer på 266 kvadratkilometer tettstedsareal. Det utgjør i underkant av personer per kvadratkilometer. Befolkningstettheten i tettstedene Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim var henholdsvis om lag 2 400, og bosatte per kvadratkilometer. Gjennomsnittet for alle tettsteder var bosatte på hver kvadratkilometer. Befolkningstettheten varierer mye også innenfor tettstedene. I Oslo tettsted bodde folk klart tettest i den delen av tettstedet som ligger i Oslo kommune, med bosatte per kvadratkilometer. I de delene av Oslo tettsted som tilhører andre kommuner, varierte befolkningstettheten fra personer per kvadratkilometer i Rælingen kommune til snaut personer per kvadratkilometer i Røyken kommune. Ukens statistikk nr. 51/

4 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Bygninger og veier Bygninger og veier utgjorde henholdsvis 7,6 og 15,1 prosent av landets tettstedsareal. Beregningen er gjort på grunnlag av bygningsarealer registrert i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og digitale kartdata fra Statens kartverk. Både befolkningstetthet og andel nedbygget areal i tettstedene viser tendens til å avta med avtakende tettstedsstørrelse, men dette mønsteret er ikke entydig grunnet store variasjoner i arealutnyttingen innenfor størrelsesgruppene. Økt areal siden 1990 En tilbakeberegning av tettstedsarealer viser at samlet tettstedsareal i de 19 tettstedene med minst bosatte i 1999 har økt med 7,6 prosent i løpet av ni år, fra 811 kvadratkilometer 1. januar 1990 til 873 kvadratkilometer i I de samme tettstedene økte andelen av tettstedsarealet som er dekket av bygninger fra 8,5 prosent i 1990 til 9,1 prosent i I perioden har det dermed foregått en fortetning av bygningsmasser på 0,6 prosentpoeng. Kvalitet Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/ bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er. For 1999 var det på landsbasis mulig å stedfeste 97 prosent av befolkningen på bostedsadresse. Totalt sett gir dette akseptable verdier som grunnlag for utsagnskraftig befolknings- og arealstatistikk for de aller fleste tettsteder. Større usikkerhet er knyttet til beregning av bygnings- og veiareal, samt til beregning av tettsteders areal og folkemengde i Tettsteder med over innbyggere. 1. januar 1990 og 1999 Av dette Tettstedsareal 1. januar januar 1990 Tettsted Folkemengde i Innbyggere Tettstedsareal Av dette tettsteder per km Ο i alt, km Ο Bygningsareal Veiareal i alt, km Ο Bygningsareal Alle tettsteder i landet ,3 159,8 315,0 : : OSLO ,8 26,6 33,5 250,9 23,1 BERGEN ,7 8,9 15,1 78,1 7,9 STAVANGER/SANDNES ,2 7,1 9,9 57,9 5,8 TRONDHEIM ,8 4,4 6,9 55,1 3,8 FREDRIKSTAD/SARPSBORG ,9 5,4 9,2 56,6 4,8 DRAMMEN ,9 3,8 7,5 40,8 3,1 PORSGRUNN/SKIEN ,6 3,6 7,6 50,5 3,3 KRISTIANSAND ,9 2,5 4,6 25,9 2,2 TROMSØ ,9 1,8 3,5 16,5 1,4 TØNSBERG ,2 2,3 4,5 27,7 2,0 HAUGESUND ,4 1,9 4,0 19,0 1,6 SANDEFJORD ,3 1,6 3,7 22,1 1,4 ÅLESUND/SPJELKAVIK ,9 1,8 3,2 19,7 1,6 MOSS ,8 1,3 2,3 15,2 1,1 BODØ ,0 1,2 2,3 11,8 0,9 ARENDAL ,8 1,5 3,4 21,5 1,3 HAMAR ,3 1,7 2,8 15,7 1,5 LARVIK ,0 1,3 2,2 12,0 1,1 HALDEN ,5 1,0 2,0 11,9 0,9 Tettsteder. Folkemengde, befolkningstetthet og areal. 1. januar 1999 Størrelsesgruppe. Folkemengde Antall tettsteder Folkemengde Innbyggere per km Ο Tettstedareal i alt km Ο Prosent av tettstedsareal Dekket av Dekket av veier bygninger Hele landet ,3 7,6 15, ,0 5,3 14, ,4 5,6 15, ,7 6,1 15, ,5 7,3 15, ,2 8,2 15, ,6 10,0 13,9 4 Ukens statistikk nr. 51/

5 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο I alt , HALDEN Halden , SPONVIKA Halden 344 0, ISEBAKKE Halden 668 1, HASLE Sarpsborg 777 0, SLETTMARK Sarpsborg 280 0, FREDRIKSTAD/SARPSBORG i alt , Sarpsborg , Fredrikstad , MOSS i alt , Moss , Rygge , SKJÆRHOLLEN Hvaler 583 0, RØD Hvaler 275 0, HAUGE Hvaler 306 0, UTGÅRD Hvaler 247 0, SKIVIKA i alt , Sarpsborg 6 0, Fredrikstad , GLOSLI Fredrikstad 579 0, ISE Sarpsborg 521 0, SKJEBERG Sarpsborg , BERG Sarpsborg 268 0, ØRJE Marker , SKJØNHAUG Trøgstad , HEIÅS Trøgstad 618 0, SPYDEBERG i alt , Spydeberg , Hobøl 0 0, ASKIM Askim , MYSEN Eidsberg , SLITU i alt , Trøgstad 10 0, Eidsberg 483 0, TRØMBORG Eidsberg 253 0, SKIPTVET Skiptvet , RAKKESTAD Rakkestad , DEGERNES Rakkestad 283 0, JELSNES Sarpsborg 300 0, ROSTADNESET Fredrikstad 272 0, ALSHUS Fredrikstad 801 0, TROLLDALEN Fredrikstad 404 0, ØYENKILEN Fredrikstad 507 0, SLEVIK Fredrikstad 966 0, ENGELSVIKEN Fredrikstad 822 0, LERVIK Fredrikstad , SPETALEN i alt , Fredrikstad 65 0, Råde , GRIMSTAD Råde 312 0, KARLSHUS Råde , RYGGEBYEN i alt , Råde 65 0, Rygge , LARKOLLEN Rygge , KIKEGRENDA Rygge 263 0, FUGLEVIK Rygge 393 0, FREDHEIM Rygge 333 0, KIRKEBYGDEN Våler 680 0, TEXNESLIA Våler , SVINNDAL Våler 359 0, TOMTER Hobøl , KNAPSTAD Hobøl 855 0, RINGVOLL Hobøl 438 0, FOSBY Aremark 297 0, HØLEN Vestby 379 0, SON/STORE BREVIK Vestby , VESTBY Vestby , SIGGERUD Ski , SKI i alt , Ski , Ås , Ukens statistikk nr. 51/

6 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 0513 KRÅKSTAD Ski 714 0, TO-GRENDA Ås , ÅS Ås , DRØBAK Frogn , NESODDTANGEN Nesodden , FJELLSTRAND Nesodden 805 0, FAGERSTRAND Nesodden , TORVIK Nesodden 382 0, HEGGEDAL Asker , KONGLUNGEN Asker 208 0, AURSMOEN Aurskog-Høland , BJØRKELANGEN Aurskog-Høland , FOSSER Aurskog-Høland 471 0, LØKEN Aurskog-Høland 590 1, MOMOEN Aurskog-Høland 287 0, HEMNES Aurskog-Høland 547 0, BLAKER Sørum 386 0, HOGSETFELTET Sørum 506 0, SØRUMSAND Sørum , LØRENFALLET Sørum 888 0, LINDEBERG Sørum 524 0, FROGNER Sørum 704 0, LUNDERMOEN Sørum 660 0, FETSUND Fet , FLATEBY Enebakk , YTRE ENEBAKK Enebakk , KIRKEBYGDA Enebakk 523 0, LEIRSUND i alt , Sørum 72 0, Skedsmo 938 0, ÅNEBY Nittedal , GRØNVOLL Nittedal , ROTNES Nittedal , LØSTAD Nittedal , ASK Gjerdrum 778 0, GRØNLUND Gjerdrum , KLØFTA Ullensaker , SESSVOLLMOEN Ullensaker 350 0, NORDKISA Ullensaker 597 0, BORGEN Ullensaker 530 0, ÅSMOEN Ullensaker 311 0, JESSHEIM Ullensaker , OPAKERMOEN Nes 400 0, ÅRNES Nes , HAGA Nes 514 0, FJELLFOTEN Nes , SKOGRAND Nes 341 0, BRÅRUD Nes 478 0, VORMSUND Nes 441 0, TOMTERÅSEN Nes 343 0, KAMPÅ Nes 524 0, MINNESUND Eidsvoll 472 0, LANGSET Eidsvoll 256 0, EIDSVOLL Eidsvoll , FINNBRÅTAN Eidsvoll 648 0, RÅHOLT i alt , Ullensaker 137 0, Eidsvoll , HAMMERSTAD Eidsvoll 992 0, MAURA Nannestad , TEIGEBYEN Nannestad , ÅSGRENDA Nannestad 506 0, LØKENFELTET Nannestad 531 0, ELTONÅSEN Nannestad 429 0, PRESTEGÅRDSHAGEN Hurdal 278 0, BRUSTAD Hurdal 427 0, SMESTAD Rælingen 311 0, FJELLSTAD Rælingen 849 0, AULIFELTET i alt , Sørum 441 0, Nes , Ukens statistikk nr. 51/

7 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 0801 OSLO i alt , Ski , Oppegård , Bærum , Asker , Sørum , Rælingen , Lørenskog , Skedsmo , Nittedal , Oslo , Røyken , MOVATN Oslo 308 0, HAMAR i alt , Hamar , Ringsaker 906 0, Stange , INGEBERG Hamar 669 0, KONGSVINGER Kongsvinger , ROVERUD Kongsvinger 855 1, BRUMUNDDAL Ringsaker , MOELV Ringsaker , NYDAL Ringsaker 619 0, HOVIN Ringsaker 278 0, GJERLU Ringsaker 309 0, MESNALI Ringsaker 440 0, SLEMSRUD Hamar 450 0, ÅDALSBRUK Løten 540 0, LØTEN Løten , LØITEN BRÆNDERI Løten 685 0, HEIMDAL Løten 294 0, TANGEN Stange 427 0, STANGE Stange , SØRBYGDAFELTET Stange 428 0, ILSENG i alt , Hamar 20 0, Stange 823 0, GATA Stange 505 0, ROMEDAL SENTRUM Stange 247 0, BOTTENFJELLET Stange 258 0, SAND Nord-Odal 945 1, MO Nord-Odal 335 0, SKARNES Sør-Odal , SANDER Sør-Odal 338 0, DISENÅ Sør-Odal 246 0, SKOTTERUD Eidskog , MAGNOR Eidskog 893 1, NAMNÅ Grue 371 0, KIRKENÆR Grue , GRINDER Grue 222 0, BJØRNSTAD Grue 213 0, FLISA Åsnes , KJELLMYRA Åsnes 347 0, VÅLER Våler , BRASKEREIDFOSS Våler 226 0, NORDHAGEN Våler 240 0, ELVERUM Elverum , HERADSBYGD Elverum 485 1, ØSTBY Trysil 202 0, NYBERGSUND Trysil 358 0, INNBYGDA Trysil , RENA Åmot , KOPPANG Stor-Elvdal , OTNES Rendalen 304 0, BERGSET Rendalen 252 0, SORKEN Engerdal 235 0, TOLGA Tolga 574 1, TYNSET Tynset , ALVDAL Alvdal 648 1, FOLLDAL Folldal 504 1, OS Os 464 1, LILLEHAMMER Lillehammer , JØRSTADMOEN/FÅBERG Lillehammer , Ukens statistikk nr. 51/

8 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 1511 GJØVIK Gjøvik , BYBRUA Gjøvik 517 0, BIRI Gjøvik , DOVRE Dovre 337 0, DOMBÅS Dovre , BISMO Skjåk 501 0, FOSSBERGOM Lom 390 1, VÅGÅMO Vågå , VINSTRA Nord-Fron , KVAM Nord-Fron 780 1, NORD-SEL Sel 566 1, OTTA Sel , DALE Sel 823 0, BJØLSTAD Sel 286 0, SANDBUMOEN Sel 300 0, HUNDORP Sør-Fron 556 0, HARPEFOSS Sør-Fron 412 0, LIA Sør-Fron 234 0, RINGEBU Ringebu , FÅVANG Ringebu 570 0, GRANRUDMOEN Øyer , TRETTEN Øyer 785 1, SEGALSTAD BRU Gausdal 741 0, FOLLEBU Gausdal 850 1, FORSET Gausdal 566 0, KAPP Østre Toten , SLETTA Østre Toten 296 0, LENA Østre Toten 821 1, SKREIA Østre Toten , LENSBYGDA Østre Toten 547 1, KOLBU i alt , Østre Toten 345 0, Vestre Toten 224 0, NORDLIA Østre Toten 517 0, REINSVOLL Vestre Toten , BØVERBRU Vestre Toten 664 0, EINA Vestre Toten 539 0, RAUFOSS i alt , Gjøvik 0 0, Vestre Toten , JEVNAKER Jevnaker , GRUA Lunner , HARESTUA Lunner , ROA/LUNNER Lunner , BRANDBU/JAREN Gran , GRAN/RINGSTAD Gran , HOV Søndre Land , DOKKA Nordre Land , BAGN Sør-Aurdal 627 0, FAGERNES Nord-Aurdal , LEIRA Nord-Aurdal 716 1, AURDAL Nord-Aurdal 675 1, RØN Vestre Slidre 239 0, SLIDRE Vestre Slidre 325 0, MOANE Øystre Slidre 374 0, SKOGER i alt , Drammen 364 0, Sande 341 0, DRAMMEN i alt , Drammen , Øvre Eiker , Nedre Eiker , Lier , Røyken , HVITTINGFOSS Kongsberg 973 1, SKOLLENBORG Kongsberg 298 0, KONGSBERG Kongsberg , HILLESTAD Kongsberg 341 1, HEN Ringerike 253 0, GAMLEVEIEN Ringerike 267 0, VANG Ringerike , TYRISTRAND Ringerike 652 1, SOKNA Ringerike 522 0, Ukens statistikk nr. 51/

9 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 2030 HALLINGBY Ringerike 640 0, NES Ringerike 253 0, NORDERHOV Ringerike 335 0, HØNEFOSS Ringerike , STEINÅSEN Hole 931 1, HELGELANDSMOEN i alt , Ringerike 40 0, Hole 172 0, GOMNES Hole 281 0, KROKSUND Hole 259 0, SUNDVOLLEN Hole 642 0, NESBYEN Nes , GOL Gol , HEMSEDAL Hemsedal 483 0, ÅL Ål , TORPO Ål 406 0, HOL Hol 358 0, GEILO Hol , KRØDEREN Krødsherad 493 0, NORESUND Krødsherad 323 0, VIKERSUND Modum , ÅMOT/GEITHUS Modum , DARBU Øvre Eiker 363 0, VESTFOSSEN Øvre Eiker , SKOTELV i alt , Modum 7 0, Øvre Eiker 617 0, ORMÅSEN Øvre Eiker 632 0, LIERBYEN Lier , REISTAD Lier 554 0, SYLLING Lier 519 0, TRANBY Lier , ODDEVALL/SJÅSTAD Lier 470 0, FAGERLIÅSEN/POVERUDBYEN Lier 410 0, KJENNER Lier , NÆRNES Røyken , BÅTSTØ Røyken 218 0, ÅROS Røyken 930 1, RØYKEN Røyken , KLOKKARSTUA Hurum 376 0, HOLMSBU Hurum 264 0, SÆTRE i alt , Røyken 41 0, Hurum , TOFTE Hurum , RØDBERG Nore og Uvdal 389 0, PRESTFOSS Sigdal 286 0, VEGGLI Rollag 292 0, HOLMESTRAND Holmestrand , GULLHAUG Holmestrand , HORTEN Borre , TØNSBERG i alt , Tønsberg , Nøtterøy , SANDEFJORD i alt , Sandefjord , Larvik 601 0, LARVIK Larvik , STAVERN Larvik , BERGER i alt , Svelvik , Sande 4 0, SVELVIK Svelvik , NESBYGDA Svelvik 814 0, SELVIK Sande , SANDE Sande , KLEVJER Sande 329 0, EKEBERG Sande 363 0, BJERKØY Sande 230 0, HOF Hof 572 0, SUNDBYFOSS Hof 551 0, KIRKEVOLL/BREKKEÅSEN Våle , RÅNERUDÅSEN Våle 254 0, Ukens statistikk nr. 51/

10 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 2597 REVETAL/BERGSÅSEN i alt , Våle 665 0, Ramnes , NYKIRKE Borre 615 0, SKOPPUM Borre , ÅSGÅRDSTRAND i alt , Borre , Tønsberg 53 0, BORRE Borre 635 0, KODAL i alt , Sandefjord 15 0, Andebu 671 0, ANDEBU Andebu , HØYJORD Andebu 356 0, VEAR i alt , Tønsberg , Stokke , MELSOMVIK Stokke , STOKKE Stokke , VARNES Stokke 383 0, VALBERG Stokke 422 0, SEM Tønsberg , BARKÅKER Tønsberg , ÅRØYSUND Nøtterøy , TJØME Tjøme , HVASSER Tjøme 485 0, LAUVE/VIKSJORD Larvik , HELGEROA/NEVLUNGHAMN Larvik , VERNINGEN Larvik 770 0, KVELDE Larvik 824 0, SVARSTAD Lardal 545 0, LANGANGEN Porsgrunn 501 0, SANDØYA Porsgrunn 325 0, PORSGRUNN/SKIEN i alt , Porsgrunn , Skien , Bamble , SMELLTVEIT Skien 244 0, NOTODDEN Notodden , YLI Notodden 319 0, SILJAN Siljan 735 0, SNURRÅSEN Siljan 271 0, HERRE Bamble , KIL Kragerø 767 0, KRAGERØ Kragerø , VADFOSS/HELLE Kragerø , PRESTSTRANDA Drangedal , NESLANDSVATN Drangedal 226 0, BJERVAMOEN Nome , ULEFOSS Nome , BØ Bø , EIKJA Bø 369 0, HJUKSE Sauherad 332 0, NORDAGUTU Sauherad 299 0, GVARV Sauherad 764 1, AKKERHAUG Sauherad 293 0, TINN AUSTBYGD Tinn 286 0, RJUKAN Tinn , MILAND Tinn 369 0, SELJORD Seljord 994 1, VRÅDAL Kviteseid 222 0, KVITESEID Kviteseid 509 0, TVEITSUND Nissedal 344 0, FYRESDAL Fyresdal 364 0, DALEN Tokke 713 0, ÅMOT Vinje 505 0, RISØR Risør , ARENDAL i alt , Grimstad 59 0, Arendal , GRIMSTAD Grimstad , JORTVEIT Grimstad 462 0, FEVIK Grimstad , Ukens statistikk nr. 51/

11 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 3531 TVEDESTRAND Tvedestrand , KILSUND Arendal 681 1, BLAKSTAD Froland , RYKENE i alt , Grimstad 14 0, Arendal 570 0, LILLESAND Lillesand , BIRKELAND Birkenes , ÅMLI Åmli 518 0, EVJE Evje og Hornnes , BYGLANDSFJORD Bygland 342 0, KONGSHAMN Arendal 645 0, HOVDEN Bykle 251 0, GJERSTAD Gjerstad 320 0, EIKELAND Gjerstad 333 0, VEGÅRSHEI Vegårshei 509 0, SKÅLEVIK Kristiansand , KRISTIANSAND Kristiansand , STRAI Kristiansand 759 0, MOSBY Kristiansand , GJUSVIK Kristiansand , TVEIT Kristiansand , MANDAL Mandal , KROSSEN Mandal 363 0, FARSUND Farsund , VANSE Farsund , VESTBYGDA Farsund 802 0, FLEKKEFJORD Flekkefjord , SIRA Flekkefjord 610 0, SKARPENGLAND Vennesla 451 0, VENNESLA Vennesla , NODELAND Songdalen , VOLLEBERG Songdalen 549 0, NODELANDSHEIA Songdalen , SØGNE Søgne , VASBOTN Søgne 233 0, ØYSLEBØ Marnardal 392 0, HØLLEN Lindesnes 433 0, VIGELAND Lindesnes , LYNGDAL Lyngdal , SKOMRAK Lyngdal 211 0, FEDA Kvinesdal 404 0, LIKNES Kvinesdal , TONSTAD Sirdal 702 1, EGERSUND Eigersund , HELLVIK Eigersund 626 0, VATNE Sandnes 792 0, HOMMERSÅK Sandnes , SVILAND Sandnes 362 0, HØLE Sandnes 313 0, STAVANGER/SANDNES i alt , Sandnes , Stavanger , Sola 946 0, Randaberg , KROSSBERG Stavanger 378 0, HAUGESUND i alt , Haugesund , Karmøy , HAUGE Sokndal , MOI Lund , VIKESÅ Bjerkreim 693 0, NÆRBØ Hå , VARHAUG Hå , VIGRESTAD Hå , BRUSAND Hå 368 0, SIREVÅG Hå 384 0, OGNA Hå 306 0, POLLESTAD Klepp 440 0, KLEPPE/VERDALEN Klepp , BRYNE i alt , Klepp 921 0, Time , Ukens statistikk nr. 51/

12 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 4592 KVERNALAND i alt , Klepp , Time , UNDHEIM Time 423 0, LYEFJELL Time , ÅLGÅRD/FIGGJO i alt , Sandnes , Time 0 0, Gjesdal , OLTEDAL Gjesdal 695 0, GILJA Gjesdal 234 0, TANANGER Sola , HÅLANDSMARKA Sola 486 0, STENEBYEN Sola 607 0, SOLA i alt , Sandnes 1 0, Stavanger 43 0, Sola , JØRPELAND Strand , TAU Strand , HJELMELANDSVÅGEN Hjelmeland 441 0, SAND Suldal , SAUDA Sauda , JUDABERG Finnøy 498 0, YDSTEBØHAMN Kvitsøy 342 0, FØRDESFJORDEN Tysvær , AKSDAL Tysvær , NEDSTRAND Tysvær 222 0, SANDVE Karmøy 295 0, SKUDENESHAMN Karmøy , KOPERVIK Karmøy , VÅRE Karmøy 237 0, VISNES Karmøy 570 0, EIKE i alt , Tysvær 29 0, Karmøy , SKJOLD Vindafjord 605 0, SANDEID Vindafjord 503 0, VIKEDAL Vindafjord 400 0, VIKEVÅG Rennesøy 392 0, ÅKREHAMN/VEDAVÅGEN Karmøy , BERGEN Bergen , HYLKJE Bergen 834 0, BREISTEIN Bergen 632 0, YTRE ARNA Bergen , INDRE ARNA Bergen , ESPELAND Bergen , FANAHAMMEREN Bergen , ETNE Etne 838 1, SKÅNEVIK Etne 608 0, ØLEN Ølen 762 0, ØLENSVÅG Ølen 288 0, FØRDE Sveio 347 0, SVEIO Sveio 700 0, LANGEVÅG Bømlo 698 1, MOSTERHAMN Bømlo 888 1, RUBBESTADNESET Bømlo , SVORTLAND Bømlo , ALUSVÅG Bømlo 440 0, FOLDERØY Bømlo 374 0, LEIRVIK Stord , SAGVÅG Stord , FITJAR Fitjar , ROSENDAL Kvinnherad 764 1, SEIMSFOSS Kvinnherad 322 0, USKEDAL Kvinnherad 622 0, HERØYSUND Kvinnherad 380 0, HUSNES Kvinnherad , SUNDE/VALEN Kvinnherad , SÆBØVIK Kvinnherad 472 0, JONDAL Jondal 360 0, SKARDE Odda 348 0, ODDA Odda , Ukens statistikk nr. 51/

13 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 5093 TYSSEDAL Odda 700 0, EITREIM Odda 838 0, RØLDAL Odda 323 0, LOFTHUS Ullensvang 504 0, KINSARVIK Ullensvang 416 0, EIDFJORD Eidfjord 626 0, ULVIK Ulvik 471 0, VOSSEVANGEN Voss , SKULESTADMOEN Voss , MØNSHAUGEN/BJØRGUM Voss 460 0, ÅLVIK Kvam 645 0, ØYSTESE Kvam , NORHEIMSUND Kvam , EIKELANDSOSEN Fusa 360 0, HAGA Samnanger 835 0, SØFTELAND Os , SØRE ØYANE Os 679 0, OSØYRO Os , SØVIK Os 706 0, HALJEM Os 991 0, HAGAVIK Os , KLOKKARVIK Sund 624 0, HAMMARSLAND Sund 367 0, TÆLAVÅG Sund 416 0, SOLSVIK Fjell 264 0, SKOGE/MØVIK Fjell 473 0, VINDENES Fjell 286 0, ÅGOTNES Fjell 667 1, KNAPPSKOG Fjell 899 0, ASKØY Askøy , VAKSDAL Vaksdal 963 0, STANGHELLE Vaksdal 756 0, DALE Vaksdal , HAUSVIK Osterøy 508 0, LONEVÅG Osterøy 489 0, VALESTRANDFOSSEN Osterøy 827 0, HAUGLAND Radøy 378 1, MANGER Radøy 657 1, AUSTMARKA Radøy 364 0, LINDÅS Lindås 979 1, KNARVIK Lindås , ÅRÅS Austrheim 405 0, FEDJE Fedje 425 0, VÅGE Tysnes 471 0, GRANVIN Granvin 441 0, STOREBØ Austevoll 794 1, BEKKJARVIK Austevoll 261 0, FREKHAUG Meland , KROSSNESET Meland 262 0, HOLME Meland 522 0, NORDVIK i alt , Bergen 333 0, Os 36 0, FLESLAND Bergen 297 0, KNARREVIK/STRAUME Fjell , FLORØ Flora , BRANDSØY Flora 359 0, BYRKNES Gulen 287 0, EIVINDVIK Gulen 268 0, AUSTREIM Høyanger 394 0, KYRKJEBØ Høyanger 296 0, VADHEIM Høyanger 217 0, HØYANGER Høyanger , VIKSØYRI Vik , BALESTRAND Balestrand 811 1, HERMANNSVERK/LEIKANGER Leikanger , SOGNDALSFJØRA Sogndal , KAUPANGER Sogndal 858 0, KJØRNES Sogndal 463 0, AURLANDSVANGEN Aurland 456 0, LÆRDALSØYRI Lærdal , ØVRE ÅRDAL Årdal , ÅRDALSTANGEN Årdal , Ukens statistikk nr. 51/

14 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 5593 SEIMSDALEN Årdal 450 0, GAUPNE Luster 881 1, LUSTER Luster 280 0, ASKVOLL Askvoll 617 0, DALE Fjaler 886 1, FLEKKE Fjaler 218 0, SANDE Gaular 582 0, LANGHAUGANE Jølster 396 0, SKEI Jølster 374 0, FØRDE Førde , SVELGEN Bremanger 676 0, KALVÅG Bremanger 327 0, BREMANGER Bremanger 401 0, RAUDEBERG Vågsøy 729 0, MÅLØY Vågsøy , TENNEBØEN Vågsøy 481 0, HOLEVIK Vågsøy 305 0, VÅGSVÅG Vågsøy 219 0, BRYGGJA Vågsøy 352 0, SELJE Selje 714 0, NORDFJORDEID Eid , MOGRENDA Eid 247 0, GRODÅS Hornindal 318 0, SANDANE Gloppen , BYRKJELO Gloppen 306 0, STRYN Stryn , INNVIK Stryn 375 0, OLDEN Stryn 451 0, HARDBAKKE Solund 241 0, MOLDE Molde , HJELSET Molde , KLEIVE Molde 518 0, HOVDENAKKEN Molde 261 0, NESJESTRANDA Molde 324 0, MEK Molde 217 0, RØBEKK Molde 277 0, KRISTIANSUND Kristiansund , HOFFLAND Ålesund 362 0, ÅLESUND/SPJELKAVIK i alt , Ålesund , Sula 157 0, ÅRSET Ålesund 437 0, MYKLEBOST Ålesund 261 0, LARSNES Sande 502 0, GURSKEN Sande 218 0, KVALSVIK Herøy 274 0, KVALSUND Herøy 485 0, REMØY Herøy 412 0, MOLTUSTRANDA Herøy 326 0, TJØRVÅG Herøy 377 0, FOSNAVÅG/LEINSTRAND Herøy , ULSTEINVIK Ulstein , HADDAL Ulstein 331 0, BRANDAL Hareid 332 0, HAREID Hareid , VOLDA Volda , ØRSTA Ørsta , SÆTRE Ørsta 427 0, SJØHOLT Ørskog , SYLTE Norddal 317 0, STRANDA Stranda , HELLESYLT Stranda 253 0, UKSVIKA Stranda 251 0, STORDAL Stordal 601 0, IKORNES Sykkylven 541 0, STRAUMGJERDET Sykkylven 459 0, SYKKYLVEN Sykkylven , SKODJE Skodje , VALLE Skodje 355 0, LANGEVÅG Sula , ROALD Giske 683 0, LEITEBAKK Giske 597 0, GISKE Giske 505 0, Ukens statistikk nr. 51/

15 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 6168 NORDSTRAND Giske , AUSTNES Haram 371 0, BRATTVÅG Haram , VATNE Haram 803 0, SØVIK Haram 586 0, EIDSVIK Haram 528 0, LONGVA Haram 248 0, TOMRA Vestnes , VESTNES Vestnes , TRESFJORD Vestnes 254 0, ISFJORDEN Rauma , ÅNDALSNES Rauma , BRØNNSLETTEN Rauma 284 0, VOLL Rauma 416 0, EIDSVÅG Nesset 810 1, RAUSAND Nesset 304 0, MIDSUND Midsund 443 0, STEINSHAMN Sandøy 477 0, AUKRA Aukra 286 0, VARHAUGVIKA Aukra 343 0, ELNESVÅGEN Fræna , BUD Fræna 712 0, TORNES Fræna 388 0, MALME Fræna 404 0, SYLTE Fræna 225 0, EIDE Eide 974 1, STORBAKKEN Frei 456 0, SOLSLETTA Frei 570 0, KVALVÅG Frei 254 0, RENSVIK Frei , TINGVOLLVÅGEN Tingvoll 962 1, GRØA Sunndal 479 0, HOELSAND Sunndal 376 0, SUNNDALSØRA Sunndal , ÅLVUND Sunndal 216 0, SKEI/SURNADALSØRA Surnadal , RINDAL Rindal 595 0, AURE Aure 571 0, DYRNESVÅGEN Smøla 254 0, VEIDHOLMEN Smøla 325 0, FISKÅBYGD Vanylven 346 0, KÅRVÅG Averøy 267 0, KJERKEVÅG Averøy 427 0, LANGØY Averøy 355 0, BATNFJORDSØRA Gjemnes 285 0, TORVIK Gjemnes 259 0, TRONDHEIM Trondheim , TROLLA Trondheim 462 0, SPONGDAL Trondheim 252 0, RINGVOL Trondheim 301 0, KYRKSÆTERØRA Hemne , FILLAN Hitra 374 0, HAMMARVIKA Frøya 410 0, SISTRANDA Frøya 561 0, MAUSUND Frøya 210 0, UTHAUG Ørland 391 0, OPPHAUG Ørland 336 0, BREKSTAD Ørland , OTTERSBO Ørland 325 0, SELBEKKEN Agdenes 385 0, RÅKVÅGEN Rissa 269 0, ÅRNSET Rissa 855 0, BOTNGÅRD Bjugn , LYSØYSUND Bjugn 273 0, Å Åfjord , OPPDAL Oppdal , BERKÅK Rennebu 873 1, LØKKEN Meldal 961 1, STORÅS Meldal 294 0, MELDAL Meldal 502 0, AA Meldal 307 0, GADDÅSEN Meldal 276 0, ORKANGER/FANNREM Orkdal , Ukens statistikk nr. 51/

16 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 6622 SVORKMO Orkdal 226 0, VORMSTAD Orkdal 247 0, GJØLME Orkdal 432 0, RØROS Røros , GLÅMOS Røros 204 0, STØREN Midtre Gauldal , MELHUS Melhus , KVÅL Melhus 449 0, LER Melhus 345 0, LUNDAMO Melhus 856 0, HOVIN Melhus 409 0, KORSVEGEN Melhus 479 0, EGGKLEIVA Skaun 203 0, BUVIKA/ILHAUGEN Skaun , BØRSA Skaun 314 0, KLÆBU Klæbu , TANEM Klæbu 785 0, MALVIK i alt , Trondheim 588 0, Malvik , MURUVIK Malvik 315 0, HOMMELVIK Malvik , SMISKARET Malvik 980 0, MEBONDEN Selbu 690 1, SPARBU Steinkjer 578 0, MÆRE Steinkjer 449 0, STEINKJER Steinkjer , LERKEHAUG Steinkjer 375 0, SUNNAN Steinkjer 204 0, VELDE Steinkjer 439 0, BANGSUND Namsos 828 0, NAMSOS Namsos , MIDTBYGDA Meråker 746 1, HEGRA Stjørdal 562 0, SKATVAL Stjørdal 632 0, STJØRDALSHALSEN Stjørdal , HELL Stjørdal 848 1, KVITHAMMER Stjørdal 237 0, LEKSVIK Leksvik 893 1, VANVIKAN Leksvik 656 0, LEVANGER Levanger , SKOGN Levanger , ÅSEN Levanger 356 0, MOMARKA Levanger , NESET Levanger 245 0, MULE Levanger 308 0, EKNE Levanger 277 0, TRONES Verdal 441 0, LYSTHAUGEN Verdal 354 0, VUKU Verdal 220 0, FORBREGD/LIEN Verdal 676 0, VERDALSØRA Verdal , MALM Verran , FOLLAFOSS Verran 474 0, NAMDALSEID Namdalseid 277 0, HYLLA Inderøy 355 0, RØRA STASJON Inderøy 451 0, STRAUMEN Inderøy , GANGSTADHAUGEN Inderøy 214 0, SMÅLAND Inderøy 332 0, SNÅSA Snåsa 766 1, SANDVIKA Lierne 221 0, GRONG Grong 951 1, HØYLANDET Høylandet 370 0, SKAGE Overhalla 616 0, RANEMSLETTA Overhalla 336 0, SVALIA Overhalla 243 0, SKOGMO Overhalla 247 0, LAUVSNES Flatanger 459 0, RØRVIK Vikna , KOLVEREID Nærøy , BODØ Bodø , LØDING Bodø , Ukens statistikk nr. 51/

17 Dagens statistikk Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 7503 LØPSMARKA Bodø , BJERKVIK Narvik , NARVIK Narvik , BEISFJORD Narvik 529 0, HÅKVIK Narvik 548 0, TERRÅK Bindal 645 0, VIK Sømna 342 0, BERG i alt , Sømna 439 0, Brønnøy 17 0, HOMMELSTØ Brønnøy 269 0, BRØNNØYSUND Brønnøy , GLADSTAD Vega 247 0, SILVALEN Herøy 629 0, TJØTTA Alstahaug 252 0, SANDNESSJØEN Alstahaug , MOSJØEN Vefsn , TROFORS Grane 833 0, HATTFJELLDAL Hattfjelldal 613 0, NESNA Nesna , HEMNESBERGET Hemnes , FINNEIDFJORD Hemnes 359 0, BJERKA Hemnes 415 0, KORGEN Hemnes 791 1, MO I RANA Rana , STORFORSHEI Rana 688 0, HAKKNES Rana , LOVUND Lurøy 260 0, HUSØY Træna 329 0, ØRNES Meløy , GLOMFJORD Meløy , REIPÅ Meløy 294 0, INNDYR Gildeskål 655 0, SØRARNØY Gildeskål 207 0, ROGNAN Saltdal , RØKLAND Saltdal 485 0, SULITJELMA Fauske 491 0, FAUSKE Fauske , STRØMSNES Fauske 433 0, RØSVIK Sørfold 225 0, STRAUMEN Sørfold 810 0, HAMARØY Hamarøy 469 0, KJØPSVIK Tysfjord , LØDINGEN Lødingen , FJELLDAL Tjeldsund 327 0, RAMSUND Tjeldsund 292 0, BOGEN Evenes 410 0, BALLANGEN Ballangen 747 1, RØSTLANDET Røst 345 0, SØRLAND Værøy 525 1, STAMSUND Vestvågøy 876 1, LEKNES Vestvågøy , BALLSTAD Vestvågøy 607 0, GRAVDAL Vestvågøy , SKROVA Vågan 216 0, KABELVÅG Vågan , HENNINGSVÆR Vågan 395 0, SVOLVÆR Vågan , STOKMARKNES Hadsel , MELBU Hadsel , BØ Bø 690 1, ALSVÅG Øksnes 352 0, MYRE Øksnes , SORTLAND Sortland , SIGERFJORD Sortland 604 0, STRAND Sortland 436 0, ANDENES Andøy , BLEIK Andøy 468 0, RISØYHAMN Andøy 213 0, SØRVÅGEN Moskenes 481 0, LEIRFJORD Leirfjord 438 0, MISVÆR Skjerstad 249 0, KILBOTN Harstad 744 0, Ukens statistikk nr. 51/

18 Befolkning og areal i tettsteder. Reviderte tall, 1. januar 1999 Dagens statistikk Tabell 1 (forts.). Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. Reviderte tall. 1. januar 1999 Tettsted Kommune Folkemengde Areal, km Ο Innbyggere per km Ο 8003 HARSTAD Harstad , KASFJORD Harstad 288 0, TROMSØ Tromsø , KALDFJORD Tromsø 756 0, SOMMARØY Tromsø 243 0, MOVIK Tromsø 323 0, BORKENES Kvæfjord , EVENSKJÆR Skånland 587 0, GROV Skånland 296 0, TOVIK Skånland 212 0, IBESTAD Ibestad 466 0, SETERMOEN Bardu , SJØVEGAN Salangen 730 0, MOEN Målselv 830 1, HEGGELIA i alt , Bardu 12 0, Målselv , ANDSELV Målselv 709 0, ANDSLIMOEN Målselv 561 0, SØRREISA Sørreisa , GRYLLEFJORD Torsken 489 0, TORSKEN Torsken 207 0, SENJEHOPEN Berg 322 0, SKALAND Berg 221 0, FINNSNES Lenvik , SILSAND Lenvik , GIBOSTAD Lenvik 389 0, HUSØY Lenvik 218 0, FJORDGARD Lenvik 225 0, STORSTEINNES Balsfjord 857 1, NORDKJOSBOTN Balsfjord 369 0, HANSNES Karlsøy 319 0, FURUFLATEN Lyngen 246 0, LYNGSEIDET Lyngen 802 0, OLDERDALEN Gáivuotna - Kåfjord 294 0, SKJERVØY Skjervøy , SØRKJOSEN Nordreisa 895 0, STORSLETT Nordreisa , TENNEVOLL Lavangen 275 0, FOSSMO Storfjord 398 0, HAMMERFEST Hammerfest , FORSØL Hammerfest 212 0, VARDØ Vardø , KIBERG Vardø 273 0, VADSØ Vadsø , VESTRE JAKOBSELV Vadsø 515 0, KAUTOKEINO Guovdageaidnu- Kautokeino , ALTA Alta , RAFSBOTN Alta 347 0, TVERRELVDALEN Alta 255 0, ØKSFJORD Loppa 555 0, SØRVÆR Hasvik 235 0, BREIVIKBOTN Hasvik 353 0, HASVIK Hasvik 416 0, RYPEFJORD Hammerfest , KVALSUND Kvalsund 276 0, HAVØYSUND Måsøy , HONNINGSVÅG Nordkapp , NORDVÅGEN Nordkapp 446 0, LAKSELV Porsanger , KARASJOK Káráš johka-karasjok , KJØLLEFJORD Lebesby , MEHAMN Gamvik 843 0, GAMVIK Gamvik 229 0, BERLEVÅG Berlevåg , TANA BRU Deatnu - Tana 528 0, BÅTSFJORD Båtsfjord , HESSENG Sør-Varanger , BJØRNEVATN Sør-Varanger , KIRKENES Sør-Varanger , Grunnet registerkvaliteten per 1. januar 1999 er folkemengden i tettstedet Vågåmo for lav. Beregninger per 1. januar 2000 viser at tettstedet faktisk har ca innbyggere. 18 Ukens statistikk nr. 51/

19 Dagens statistikk Mer informasjon: Kontaktpersoner: tlf tlf Skattestatistikk for reiarlag, 1999 Færre nyttar særreglar 816 selskap vart likna etter den frivillige særordninga for reiarlag i Dette er 82 færre enn året før og 121 færre enn i Av dei 816 selskapa som var med i 1999 var det 576 aksjeselskap og 240 deltakarlikna selskap. Aksjeselskap innanfor ordninga I alt har om lag 840 aksjeselskap vore innom særordninga sidan ordninga starta i Rundt 120 av desse har vore med alle fire åra. Av dei 633 aksjeselskapa som var med i 1998 er over 500 enno med. Sjølv om talet på selskap innanfor ordninga fall, auka netto finansinntekt med over 50 millionar kroner frå 386 millionar i 1998 til 437 millionar i Skattepliktig utbytteinntekt vart derimot redusert med 35 millionar kroner i same periode. Til saman utgjorde sum skattepliktig inntekt 526 millionar kroner i 1999, ein auke på 14 millionar frå året før. Tonnasjeskatt utgjorde 78 millionar kroner i 1999 og frådrag for godtgjersle utgjorde 18 millionar. Samla utlikna skatt vart då 206 millionar kroner, ein reduksjon på 5 millionar frå året før. Kvalifiserande eigendelar For å kvalifisere for ordninga må aksjeselskapet ha minst ein kvalifiserande eigendel. Dette kan vere skip, innretningar som kan flyttast, del i deltakarlikna selskap, del i NOKUS eller del i andre aksjeselskap innanfor ordninga. I 1999 var det om lag skip og fartøy innanfor ordninga. Dette er nær 20 færre skip enn for året før. Talet på skip og fartøy i 1997 var om lag aksjeselskaper åtte ikkje skip direkte, men åtte berre delar i andre selskap. Til saman åtte alle aksjeselskapa 821 delar i andre selskap. Om ordninga Det vert stilt ei rekkje krav i 51A i skattelova som må vere oppfylte for å kome inn under ordninga. Selskap som kjem inn under ordninga kan anten vere aksjeselskap eller deltakarlikna selskap. For at eit deltakarlikna selskap skal kome inn under ordninga, må alle deltakarane vere norske aksjeselskap innanfor ordninga, eller utlendingar utan skatteplikt til Noreg. Dette medfører at alle deltakarar som er skattepliktige til Noreg inngår i tala for aksjeselskapa innanfor ordninga. Tabell 1 Talet på aksjeselskap og deltakarlikna selskap som er skattlagt etter 51A i skattelova Talet på aksjeselskap Av dette ikkje i skatteposisjon Av dette med utlikna skatt Talet på deltakerlikna selskap Talet på selskap i alt Ukens statistikk nr. 51/

20 Skattestatistikk for reiarlag, 1999 Dagens statistikk Tabell 2 Talet på selskap, skattepliktig inntekt og utlikna skattar for aksjeselskap likna etter 51A i skattelova kroner Talet på selskap med beløp Beløp kr Talet på selskap med beløp Beløp kr Talet på selskap med beløp Beløp kr Talet på selskap med beløp Beløp kr Skattepliktig inntekt Positiv netto finansinntekt Av dette tillegg for høg eigenkapital Skattepliktig utbytteinntekt Anna skattepliktig inntekt = Sum skattepliktig inntekt Utlikna skattar Skatt på inntekt til kommune og fylke Fellesskatt Tonnasjeskatt = Sum skatt før frådrag for godtgjersle Frådrag for godtgjersle = Sum skatt etter frådrag for godtgjersle Skatt på inntekt til kommune og fylke utgår frå og med inntektsåret Frådrag for godtgersle kjem ikkje til frådrag i utlikna tonnasjeskatt. Tabell 3 Talet på kvalifiserande eigendelar i aksjeselskap og deltakarlikna selskap skattlagt etter 51-A i skattelova Eigendel I alt Aksjeselskap Deltakarlikna selskap Skip i fart og innretningar som kan flyttast Del i deltakarlikna selskap Del i NOKUS Del i aksjeselskap Tabell 4 Skattepliktig inntekt og tonnasjeskatt for reiarlag skattlagt etter 51 A i skattelova, etter sum eigendelar. 1 Gjennomsnitt Kroner I alt Sum eigendelar i millionar kroner Under og over Skattepliktig inntekt Tonnasjeskatt Talet på selskap Sum eigendelar er henta frå post 9400 i næringsoppgåva, er inkludert underliggjande selskap. 20 Ukens statistikk nr. 51/

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Innledning. Barn foran butikk

Innledning. Barn foran butikk Innledning SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit der alle mennesker er like viktige. Sterke felleskap må til for at alle barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle får den omsorgen

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

Rapport. Ressursoversikt for brannvesen

Rapport. Ressursoversikt for brannvesen Rapport Ressursoversikt for brannvesen 2007 INNHOLD SIDE INNLEDNING 2 LANDSOVERSIKT 3 KOSTNADER BRANNVESEN Kostnader for brannvesen, kommune- og fylkesoversikt 6 RESSURSER I BRANNVESENET Ressurser i brannvesenet,

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

Notater. Henning Hartvedt og Elin Frisvoll. Kobling av adresseregistrene i DSF og GAB 2002 Dokumentasjon av samsvar og avvik. 2003/22 Notater 2003

Notater. Henning Hartvedt og Elin Frisvoll. Kobling av adresseregistrene i DSF og GAB 2002 Dokumentasjon av samsvar og avvik. 2003/22 Notater 2003 2003/22 Notater 2003 Henning Hartvedt og Elin Frisvoll Notater Kobling av adresseregistrene i DSF og GAB 2002 Dokumentasjon av samsvar og avvik Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolknings- og

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Partier, partiledd og partikoder

Partier, partiledd og partikoder , s. 1 Partier, partiledd og partikoder Oversikten er et uttrekk fra partiportalen.no, 02.01.2017. For å finne parti-id til ditt partiledd eller parti, klikk på ditt parti i Innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Offentlig vegnett og tømmertransport

Offentlig vegnett og tømmertransport Offentlig vegnett og tømmertransport Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt og nyttelast for tømmervogntog Oslo mai 2014 Dag Skjølaas Per Skreden Innhold Formålet

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Adressater iht. vedlagte liste Vår ref.: 2010/532-25127/2010 Deres ref.: Dato: 24.06.2010 Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Det vises til vårt brev av 30.

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 201403352-5 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Peer Sommer-Erichson NVEs bistand

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer