Odd Fellow. Bladet 2 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Forsidebildet: Ordenshuset i Arendal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Odd Fellow. Bladet 2 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Forsidebildet: Ordenshuset i Arendal"

Transkript

1 2 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Ordenshuset i Arendal Med kunnskap skal Ordenen bygges... side 6 7 hva er nå det? side 16 17

2 Stor Sire har ordet Hvem er fremmede? Foto: OFB Da jeg var guttunge, var det vanlig at vi som hørte til på den ene siden av elven jaget gutter som våget seg over på "vår side" tilbake til der de hørte hjemme. Ble basketaket for kraftig, hendte det at de ble kastet i elven. Vi ville ikke ha fremmede gutter hos oss, og de ville vel neppe ha oss på "sin side". Territoriene var vel definert og grensene ble voktet med flid. Slik har mange opplevet det i all sin barnlige uskyldighet. Men tankene som ligger bak handlingen fra barndommens rike er ikke uskyldige. De definerer nemlig en del andre mennesker som anderledes og oss uvedkommende. Det er "vi og oss" som har rettighetene mens "de og dem" er inntrengere og en trusel mot våre interesser. Som voksen har jeg sett mitt eget handlingsmønster fra barndommen blitt gjentatt mange ganger. Noen ganger ganske harmløst i eksempelvis svenskevitser. Men også i folkemord og råskap som savner enhver beskrivelse. Som har jeg lært og innsett at mitt barnlige reaksjonsmønster ikke bare var galt, men ytterst farlig i sine konsekvenser. Jeg innser hvor viktig det er å bekjempe fremmedfrykten og fremmedhatet som så lett vokser frem i de mest primitive deler av oss selv. Når vi fremhever Den Gyldne Leveregel som en grunnleggende rettesnor for alt verdig liv, er denne nettopp satt opp for oss for å hindre og hemme at vi definerer sakesløse medmennesker som fremmede som vi mener oss berettiget til å forakte og endog å gjøre overgrep mot. Selvsagt må vi forsvare oss mot faktiske fiender. Men alle de andre som av en eller annen grunn hører hjemme "på den andre siden av elven" er etter vår Ordens lære min brødre og søstre som jeg skal forholde meg til etter Den Gyldne Leveregel. Jeg vet også vel at dette tar seg pent og lett ut på papiret. Men i praksis er selv denne enkle lekse ofte uhyrlig vanskelig å leve etter. Jeg regner med at jeg i så måte er i godt selskap. Med broderlig hilsen i V.K og S. Oddvar Granlund Stor Sire 2 00 Anvarlig utgiver: Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F Redaktør: Kjell-Henrik Henriksen Redaksjonen avsluttet: 31. april 2000 Redaksjonsavslutning neste nr: 1 juni 2000 Opplag: Layout/prepress/foto: Jon Esben Johnsen Trykk: Media Øst Trykk, 1850 Mysen Sats: Ettertrykk: Forutsetter tillatelse fra Redaktøren 2

3 Redaktørens hjørne Innhold 2 00 Kjære leser... Det går ikke en dag uten at vi settes på prøver. Det som hele tiden prøves er vår etiske standard. La meg beskrive dette med to erfaringer fra hverdagslivet. For noen år tilbake fikk jeg følgende råd fra en bekjent i forbindelse med en konflikt jeg var oppe i: "Slå til nå mens vedkommende er helt nedslitt. Da vinner du kampen!" En av mine venner er bedriftsleder. Han fortalte meg at blant hans ansatte var det en som ikke alltid var like lett å hanskes med. Men når min venn hadde tøffe dager i bedriften, var det denne "vanskelige" medarbeideren som alltid viste omtanke og omsorg. La meg spørre deg: Hvilke av disse to situasjoner trives du best med? "Du skal ikke sparke den som ligger nede" er en velkjent og gammel formulering. Den har altså sin gyldighet hvis man ønsker å opptre som noe så gammeldags som en gentleman. Hvis hele livet oppfattes som en kamp mot andre for å vinne frem med sitt eget, blir lett brutalitet og hensynsløshet de våpen man velger. Men livet er ikke bare kamp. Det er like mye samarbeid, samvirke og Foto: Jon Esben Johnsen empati. Og kampperspektivet forbeholdes stadig færre arenaer. Vi blir mer og mer gjensidig avhengige av hverandre. I våre livs prøvelser er kanskje den største prøve å følge de gamle ord om å "bære hverandres byrder". Dette er ikke alltid hverken lett eller behagelig. Det krever oppofrelse og innsikt i andres liv og plager. Men klarer vi ikke å trene oss i denne livsprøvelsen, må vi ikke bli overrasket om vi blir stående alene den dagen vi selv trenger "en storebror" som Einar Skjæråsen så innlevelsesfullt beskriver det i diktet "Du skal itte trø i grase." Kampen mellom egoisme og altruisme er ikke en teoretisk kamp utspilt blant filosofer og etikere. Det er den kamp vi alle daglig utkjemper med oss selv i forholdet til omgivelsene, på arbeidsplassene, i familien og i Ordenen. Alle er vi dømt til å kjempe denne kampen. Våpnene og metodene velger vi selv. 3 Hvem er fremmede? 2 Kjære leser... 3 Intervju med Gunnar Davidsen 4 Med kunnskap skal Ordenen bygges! kroner i stipendier til forskning 8 Stemmen i telefonen... 9 Likestilling 10 torget 11 Sang- og Musikkforbund 15 hva er nå det? 16 Millennium! 18 Ordensnytt 19 Nye Ordensmedlemmer og Veteraner 22 Baksiden 24

4 Intervju med Gunnar Davidsen Vi må sette plogen i ny jord... Skolemannen og rektor Gunnar Davidsen kom relativt sent med i Ordenen. Men etter at han først kom med, har han vært med på mye. Nå er han svært opptatt av at alt som er lagt til rette for vekst og utvikling i Ordenen skal gjøre det mulig at folk fra lokalmiljøer som tidligere ikke kunne være med i Ordenen på grunn av avstandene, skal trekkes med. Alt ligger nå til rette her i Tvedestrand. Vi har fått et splitter nytt Ordenshus, og vi har en flott rekruttering til loge nr 128 Lyngør. Allerede i 2000 har vi innviet ni nye brødre. Vi har sett at veksten i nye loger her på Sørlandet har vært meget god. Jeg tror virkelig at moderne mennesker setter pris på og har behov for et Ordensliv og for det nettverk som blir skapt i en loge. Her i vårt område med små loger og tette lokalsamfunn pleier jeg å si at vi vet når en logebror har fått influensa. Men tradisjonelt har vi rekruttert nye medlemmer der vi har hatt medlemmer fra før av. Nå synes jeg det er en stor utfordring for oss å legge ny jord under plogen. For oss her i Tvedestrandstraktene må vi kunne rekruttere medlemmer fra eksempelvis Gjerstad og Vegårshei. Det er et nybråttsarbeid, for ute i disse kommunene har Storrepresentant Gunnar Davidsen. det aldri vært noe Ordenstilbud. Skal vi få s over hele landet, må vi arbeide på en slik måte. Og så ville det glede meg stort om vi fikk en Rebekkaloge inn i vårt Ordenshus. Alt ligger til rette for vekst og utvikling. Og slik jeg kjenner befolkningen, er det stor åpenhet for å slutte seg til en Orden som vår. Vi har jo så mye å tilby gjennom vår egenart, vår etikk og vår positive livsholdning. Jeg kjente jo til lukkede Ordenener alt fra barnsben av. Hvem hadde ikke hørt om Frimurerne? Men det ble nå ikke til noe med meg før for fjorten år siden. Jeg kunne ha blitt medlem lenge før. Dagfinn Bjørgsvik ble min fadder, noe jeg er ham evig takknemlig for. Ikke bare bragte han meg inn i et fellesskap som har betydd svært mye for meg, men har også fulgt meg 4 opp på en eksemplarisk måte. Jeg har vært blant venner fra første dag. Jeg ble innviet i Loge nr 61 Terje Vigen 24. september Etter åtte år i denne logen var jeg med blant dem som gikk over til den nystiftede loge nr. 128 Lyngør. På dispensasjon ble jeg Lyngørs første Eks OM. Nå er jeg Storrepresentant, og synes det er spennende å være med på å se hele vårt distrikt under ett. Vi har en flott leder i DDSS Thorleif Bredesen. Jeg synes Distriktsrådet er blitt et konstruktivt forum hvor vi kan se fremover og være opptatt av Ordenens utvikling og vekst. At det er større åpenhet for Odd Fellow Ordenen i dag enn kanskje noensinne, må ikke være en sovepute for oss, men en utfordring til å gjøre alt arbeid enda bedre. Da har jeg noen

5 Intervju med Gunnar Davidsen Storrepresentant Gunnar Davidsen har mange jern i ilden ikke minst er han når tiden strekker til en ivrig fisker! punkter som er viktige. Alle våre ritualer må kommunisere. Dette krever mye av alle aktører, og vi må stille krav. Dårlig fremføring gjør at man mister interessen for det som sies. Ikke alle kan fremføre slikt. Derfor må vi velge dem som virkelig kan. Jeg gleder meg over Utviklingsprogrammet. Som pedagog vet jeg at det man kan noe om, blir man lett også fanget av. Nye medlemmer må få bedre kunnskaper enn hva vi fikk. Utviklingsprorgammet øker Ordenens seriøsitet. Gode former, men uten innhold har aldri vært mer enn kulisser. Og så må vi stadig arbeide med vår opptreden både i logesal og ettermøter. Det er en utfordring for oss at alt som skjer i våre samvær, må skje med stil. Det er alltid noen som ikke forstår dette, og vil ta med seg det dagligdagse og platte. Dette må vi forhindre. Dagligdagsheten og plattheten møter oss over alt i samfunnet. I Ordenssammenheng skal vi ha stil, innhold form og verdighet. Det betyr naturlig verdighet, ikke at vi bli pompøse og selvopptatte. Vi må i det hele tatt arbeide for kvalitet i alle ledd. Selv om mye av arbeidet baserer seg på frivillig innsats, må vi holde høy standard. Jeg likte svært godt Stor Sires lederartikkel i siste nummer av hvor han pekte på at vi må holde frister. Dette har med respekt for både arbeidet og andre å gjøre. Har jeg påtatt meg et arbeid, må jeg også fullføre det. Det er også en kvalitet å følge med i samfunnsutviklingen. Derfor hilser jeg likestillingsarbeidet i vår Orden velkommen. Det er færre Ordenstilbud til kvinner enn til menn. Derfor 5 har antakeligvis antallet Rebekkasøstre vokst så raskt. Mulighetene for at søstrene om kort tid blir i flertall i vår Orden, skulle ikke overraske meg. Vi må jo bare glede oss over at Ordenen har et slikt gjennomslag i vår tid. Med en raskt voksende Orden er det også nødvendig stadig å utvikle demokratiske styringsformer som både tar hensyn til Ordenens egenart og til moderne menneskers rettferdighetssans. Distriksrådene er i denne sammenheng et viktig bidrag. Demokrati er jo i sin egenart medbestemmelse, kunnskap og kommunikasjon. Skal jeg summere opp mine erfaringer med Ordenen gjennom disse fjorten årene, må det være at det hele har vært en festreise og at fremtiden ser like lys ut, avslutter Gunnar Davidsen.

6 Om den nye informasjonsmappen Med kunnskap skal Ordenen bygges! Kunnskaper om Ordenen er vesentlig for å kunne få fullt utbytte av vårt medlemsskap. Det har i mange år vært et følt savn at denne type kunnskaper har blitt formidlet uten at det har foreligget noen samlet fremstilling. Hva mappen er og hva den ikke er Det er en oppgave stadig å forbedre Ordenens pedagogiske tilretteleggelse. Det rituelle arbeid er den viktigste del av dette. Den rituelle fremføring er alltid en utfordring i alle Ordensenheter. Ethvert embedskollegium, CM og andre aktører har ansvaret for at denne del av Ordenens budskap får en lødig, verdig og meningsfull fremføring. Dette er et arbeid og et ansvar som aldri tar slutt. Men Ordenen er også mye mer. Det strekker seg fra det lokale til det internasjonale perspektiv: dette bør alle Ordensmedlemmer kjenne til. Også Ordenens oppbygging i Norge med de mange instanser og arbeidslag er tatt med. Alle trenger vi et oppslagsverk for å finne hva er hva og hvem er hvem. Foto: Jon Esben Johnsen Per Espen i Ordenskanselliet med de nye informasjonsmappene. De inneholder all nødvendig informasjon om Ordenen, men intet om våre ritualer og vårt rituelle arbeid. Informasjonsmappen som nå foreligger, inneholder intet om våre ritualer og vårt rituelle arbeid. Hvem som helst kan for så vidt lese den, selv om det er en klar forutsetning at dette er en mappe forbeholdt medlemmene, og medlemmene alene. Det er ikke ønskelig at innholdet gjøres kjent for andre enn Ordenens medlemmer. Den skal leveres tilbake til logen ved medlemsskapets opphør. Hva var situasjonen tidligere? Det er gjennom årene nedlagt et enormt arbeid av embedsmenn og Ordensmedlemmer for å lære opp og gi informasjon til nye medlemmer. Dette arbeidet skal selvfølgelig fortsette. Men skal vi kvalitetssikre informasjonsvirksomheten, må vi systema- 6

7 Om den nye informasjonsmappen tisere og standardisere informasjonen for å øke medlemmenes kunnskapsnivå. Det er her Informasjonsmappen har sin hovedberettigelse. En utløsende faktor Alle er nå kjent med det Utviklingsprogrammet som skal gjennomføres i alle loger. Utviklingsprogrammet er et sentralt ledd i Ordenens kunnskapsoverføring. Selv om Ordenen er gammel og holder fast på sin grunnleggende etikk og lære, skifter virkemidlene. Når Utviklingsprogrammet gjennomføres i Ordensenhetene, er det naturlig at dette følges opp med en samlet skriftlig fremstilling som kan understøtte Utviklingsprogrammet. Utviklingsprogrammet og Informasjonsmappen er på mange måter idémessig to alen av samme stykke. De har begge til hensikt å øke kunnskapsnivået i hele Ordenen, slik at Ordensmedlemmene både får større innsikt i flere sider av virksomheten, og får større glede av sitt Ordensliv. Hvem har gitt mappen innhold? Mange har vært med på å gi mappen dens innhold. De mest sentrale aktørene er: Stor Sire Oddvar Granlund Rådspresident Lillemor Johnsen Stor Skattmester Per Espen Eks Rådspresident Guro Lie Eks Stor Sekretær Bjørn Fossan Stor Marsjall Olav Eggum Rådsvakt Turid Wulff Pedersen Eks DDSS Rolf Ellingsen Eks DDSS Oddmund Reppe Eks HM Jorunn Larsen Søster Lillian Bremnes Bror Per-André Marum I tillegg nedlegges det et betydelig frivillig arbeid fra flere Ordensmedlemmer for å produsere mappene og gjøre dem klare til distribusjon. Det er allerede kommet bestilling på nærmere Økonomi Informasjonsmappen er en storsatsing fra Storlogen og Rebekkarådet. Mappen koster i utsalg kr Dette dekker knapt nok produksjonskostnadene. Men Ordensledelsen har ønsket å sette prisen så lavt slik at alle Ordensmedlemmer uten økonomisk betenkning kan skaffe seg mappen. Alle nye medlemmer vil få mappen som en del av Utviklingsprogrammet. Øvrige medlemmer kan bestille sitt eksemplar gjennom sin loge. Det er Kasserer i den enkelte loge som holder regnskap med mappene. Kasserer skal også ha fortegnelse over alle logens medlemmer som har fått mappe. Hvem skal ha mappen? Alle medlemmer bør ha mappen som sitt mest sentrale oppslagsverk. Alle nye medlemmer får den som en del av Utviklingsprogrammet. Øvrige medlemmer bør kjøpe den. Mappen har plass til å sette inn artikler og egne notater. Dermed får mappen etter hvert et personlig preg og blir en personlig erfaringskilde. Selv om mappen har et kjerneinnhold som ikke forandres i nevneverdig grad, er det også stoff som vil måtte skiftes ut etter hvert. Det vil også bli produsert nytt stoff. For at denne utskiftningen og fornyelsen skal fungere, må Kasserer ha en fullstendig oversikt over hvilke logemedlemmer som har mappen. Uten en slik oversikt, vil det ikke vare så mange år før en del av innholdet vil være helt foreldet og misvisende. "Jeg er sikker på at vi vil merke en betydelig økning i kunnskapsnivået i hele Ordenen når medlemmer har fått skaffet seg mappen. Og en kunnskapsrik Orden er en mer slagkraftig og målrettet Orden," sier Stor Skattmester Per Espen til. Utvikling tar tid Både Informasjonsmappen og Utviklingsprogrammet vil kreve at medlemmer må bruke tid på å sette seg inn i og lære mer om vår Orden. Vi ser allerede nå at flere loger har samlinger for nye medlemmer etter hvert som de beveger seg gjennom gradene. Denne tidsbruk bør ikke komme som en overraskelse på nye medlemmer. Dette bør man være forberedt på før man blir opptatt i Ordenen. På den annen siden må virsomheten organiseres slik at Utviklingsprogrammet ikke blir en belastning, men en glede. Storverk om Ordenens historie I nr informerte og omtalte vi det nye danske storverket om Ordenens historie som kom ut i Dette er den første reviderte og a jourførte historie som er kommet ut i de nordiske land i de senere år. Dette er en begivenhet og en glede som det er grunn til å merke seg for alle som er historisk interesserte I Norge savner vi en slik samlet fremstilling. Derfor er det åpenbart at denne boken ikke bare dekker behovet i Danmark, men i hele Norden. Det har vært en ganske sterk etterspørsel til Kanselliet om det er mulig å få kjøpt denne i Norge uten å gå om de fordyrende mellomledd det ville være å kjøpe boken fra Danmark. Kanselliet har nå kjøpt inn til Utstyr femti eksemplarer av boken, og dette antallet økes dersom det innkjøpte opplag blir utsolgt. I Danmark har man opplevet et virkelig salgsskred. Raskt etter at første opplag lå ferdig, ble det utsolgt. Nå er boken allerede trykket i et nytt og noe revidert opplag. Det er grunn til å tro at markedet ennå ikke er dekket når de øvrige nordiske land kommer med sine bestillinger. Norske s som vil skaffe seg boken, kan bestille denne i Utstyr. Den koster fritt tilsendt kr. 365,-. Se bestilling side 14. 7

8 Medisin-Vitenskapelig Forskningsfond kroner i stipendier Foto: Jon Esben Johnsen På bildet ser vi Rådsskattmester Edith Felle, professor Stein Opjordsmoen, Rådspresident Lillemor Johnsen, Stor Skattmester Per Espen og Stor Sire Oddvar Granlund fra Ordenen sammen med noen av stipendiemottakerne. Imaidagene hvert år utdeler Odd Fellow Ordenen i Norge betydelige beløp til medisinsk-vitenskapelig forskning. Gjennom de 16 år dette har pågått, er det til sammen utdelt mer enn 9 millioner kroner. Disse beløpene er i sin helhet samlet inn blant Ordenens egne medlemmer. For de vitenskapelige miljøer og forskningen er ikke dette de helt store summene. De store beløpene kommer fra offentlige budsjetter. Dette er nødvendig i et kunnskapssamfunn som Utdelinger i Oslo: Tone Tonjum Kjetil Taskén Ludvig M. Sollid J. Storm-Mathisen F. A. Chandry Hebe D. Kvernmo Vessela N. Kristensen Lene Kristine Juvet Lene E Johannessen hele tiden må fornye kunnskaper i en tid hvor kunnskapsmengden utvider seg med eksplosiv fart. Private donasjoner som den vår Orden gir er et supplement til og ikke en erstatning for offentlige bevilgninger. Ordenens bidrag fungerer anderledes enn de offentlige bevilgninger. Våre bidrag karakteriseres som nøkler i unge forskeres videre karriere. En rekke av dem forteller at nettopp de krav som stilles for å få tildelt midler fra Ordenens fonds, gir tildelingen en slik prestisje at de blir Guttorm Haraldsen Joel C. Glover Per Gisle Djupesland Tone Ikdahl Andersen Svein Dueland Hanne Flinstad Harbo Kjell Morten Myhr Anne Spurkland Utdelinger i Trondheim: døråpnere. Ordenen forvalter i dag tre fonds for dette formål. Det er: Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond Multippel Sklerosefondet Asta og Mikael Aksdals fond for medisinsk forskning. De fleste stipendiene utdeles i Oslo. De øvrige utdeles i Bergen, Trondheim og Tromsø. Alle fire steder skjer dette i regi av Ordenen. Gunnar Qvigstad Geir Slupphaug Edvard Moser Utdelinger i Tromsø: Marit Pedersen Delghandi Kristin Andreassen Utdelinger i Bergen: Bjørn Tore Gjertsen Christian A. Vedeler 8

9 Helle Aandahl stemmen i telefonen Stemmen i telefonen... Den første man sannsynligvis møter når man henvender seg fysisk eller telefonisk til Ordenskanselliet, er str. Helle Aandahl. Foto: Jon Esben Johnsen Selv om de 136 loger og 110 Rebekkaloger i seg selv er sentrale nervesentra i vår Orden, utgjør Ordenskanselliet et samordningspunkt for Ordenens omlag medlemmer. Kanselliet både mottar, bearbeider og sender ut informasjoner som etter hvert utgjør en betydelig mengde. Denne våren har ferdigstillelse og utsendelse av nærmere Informasjonsmapper kommet i tillegg til alle andre gjøremål. Jeg begynte i Kanselliet i januar 1996, og visste fint lite om hva Odd Fellow Ordenen sto for ut over det nesten alle vet om slike lukkede Ordener. Men jeg merket meg snart en ting som ikke er like vanlig på andre arbeidsplasser, nemlig at de som henvender seg til Kanselliet, gjennomgående er svært hyggelige. Hadde det ikke vært slik, ville jeg kanskje ikke ha søkt om opptakelse i Rebekkaloge nr. 65 Teresa hvor jeg nå er medlem. Ingen må tro at jeg ikke ser svakheter, feil og mangler også i våre sammenhenger. Men tonen er nesten alltid positiv, og det kan det komme noe godt ut av. Jeg er et praktisk menneske, og synes kanskje at det blir litt for mye ord og litt for lite handling. Du kan ikke hjelpe andre eller være noe for andre bare med ord. Det er mer naturlig for meg å vaske ned et hus enn å holde en lang tale. Det første kan jeg, det andre kan jeg ikke. Men vi er jo også forskjellige, og takk for det! Vi er få ansatte i Kanselliet. Dermed blir det stor variasjon i arbeidet. Alle sider ved arbeidet i en stor organisasjon kommer du i kontakt med. Du kan få bruk for alle sidene ved deg. Men vi blir også avhengige av at alle følger opp det de skal gjøre. I tillegg kommer jo de oppgavene og utfordringene man er med på som medlem av Ordenen. Jeg er med i Ungdomsutvalget, og det har vært spennende. Og så samordner og forbereder jeg søknader til de medisinske fondene. Det er også lærerikt. Men jeg tror ikke alle som henvender seg til Kanselliet, tenker over at Ordenen nå har medlemmer. Det er alltid hyggelig å snakke med positive mennesker, men når folk som har medlemsmatrikkel, ringer for å få en adresse eller et telefonnummer fremfor å slå opp i matrikkelen eller telefonkatalogen, kan det til tider bli en unødvendig merbelastning. Å holde medlemsregisteret oppdatert skjer ikke av seg selv. Der må alle melde fra så fort som mulig om adresseforandringer og Ordensanliggender. Det bør helst skje skriftlig. Bare en slik detalj ville hjelpe mye i det daglige arbeid. Storembedsmennene har i de senere år utviklet visjoner, handlingsplaner og utviklingsprogram som øker aktivitetene og skaper vekst. Dette merkes raskt på arbeidsmengden og intensiteten i kanselliet. Det er utfordrende å være med i en Orden og arbeide i et kanselli som har utviklet seg så raskt i positiv retning. Selv om det er blitt mer å gjøre, er det givende å arbeide med noe som er meningsfullt og fremtidsrettet, avslutter str. Helle Aandahl. 9

10 Dagfinn Arnesen min mening min mening... Likestilling Eks OM Dagfinn Arnesen. I nr 6/1999 kunne man lese: " Nå blåser det likestillingsvind over hele Odd Fellow Ordenen." La meg få tilføye: Det blåser ganske kraftig, og vindøkningen må ha kommet hurtig. Vår Ordens 100 årsberetning var ferdig utarbeidet i november Den inneholdt et avsnitt om "Rebekkainstitusjonen i Norge - en Ordensenhet i sterk utvikling." Her omtales vedtaket på Storlogemøtet 1994 om at Rådspresident og Dep. Rådspresident heretter skulle delta i Storlogemøtet, og avsnittet avsluttes slik: "De får forslags- og talerett, men foreløpig ønsker de selv ikke stemmerett." I februar i år fikk Ordensenhetene tilsendt informasjon om likestillingsforslaget, med frist 15. april for eventuelle kommentarer og forslag til endringer. Det var derfor med en viss undring at jeg i nr 1/2000, utgitt i april, kunne lese følgende uttalelse fra Stor Sire: "Når vi nå får formell likestilling i Ordenen, er dette også en organisasjonsmessig fordel." Det står "når", og ikke "hvis". Er saken "opplest og vedtatt"?. Kjære lesere! La meg straks fastslå: Min mening er at likestilling er ønskelig, nødvendig og i samsvar med var Ordens etikk. Hvorfor da disse linjer? I det før nevnte nr 6/1999 står det: "Den øverste leder skal være den best skikkede som vinner frem i valg. Det kan være en kvinne eller en mann." Er ikke dette likestilling av beste merke? Etter min mening: Muligens - muligens ikke! Vel vitende om at min ringe mening veier minimalt, føler jeg meg likevel forpliktet til å presentere den. Selv om likestilling i valgbarhet er en selvfø1ge i dagens samfunnsliv, er det ikke uten videre sagt at den er en selvfølge i et Ordenssamfunn. Riktignok er det en forutsetning at to Dep. Stor Sirer skal ha den praktiske ledelse av virksomheten til henholdsvis søstre og brødre. Dermed er - etter min mening - likestillingen oppfylt. Imidlertid er det slik at Stor Sire er øverste leder for Ordenen, og som sådan ansvarlig for dens virke, innad som utad. Vårt Ordenssamfunn oppstod - naturlig nok - som et brodersamfunn, og brødrene har i adskillige generasjoner oppfattet det slik - innad som utad. Hva med likestillingen hvis dette brodersamfunn i nær fremtid får en søster som øverste leder? En meget vesentlig og naturlig tradisjon blir brutt, og dette brudd vil fø1elsesmessig neppe gå ubemerket hen. Nåvel, men kan ikke våre Ordenssøstre argumentere likedan fra sitt ståsted? Hvorfor skal et søstersamfunn ledes av en bror? La meg bruke en velkjent klisje: "Et godt spørsmål!" Gode spørsmål er som regel problematiske. I sin ytterste logiske konsekvens skulle full likestilling tilsi to hver for seg suverene, samarbeidende Ordensgrener. Men dette er formodentlig verken påtenkt eller ønskelig. Hva så med tradisjon? Våre søstre har også sine verdifulle tradisjoner - i vesentlig grad frembåret av brødre. For vårt lands vedkommende vil det være tilstrekkelig å nevne ett navn: Sam. Johnson. La meg nok en gang sitere fra avsnittet om Rebekkainstitusjonen i 100 årsberetningen : "Det som i 1926 var Sam. Johnsons ønske, er etter 66 år en realitet. " Sitatet får meg til a tenke på hva Camilla Collett skrev "Om Kvinden og hendes Stilling": "En dag vil komme, da Sagen forløser seg selv." Og videre: "Ligger denne Tid meget fjern? Jeg vil ikke opleve den. Men jeg ved kun, at hvergang en Mand opløfter sin Røst i vor Sag, rystes der Tusender af disse frugtbringende Frø ned og drages vi Aartier nærmere Opfyldelsen." Kjære leser! Min mening er at den likestillingsvind som blåser over vår Orden, er velgjørende så lenge den ikke river tradisjonsrike trær opp med roten. Måtte den la selve tuntreet, det opprinnelige brodersamfunn, få beholde sitt rotfeste - en Bror som øverste leder! Dagfinn Arnesen 10

11 Torget Bransje/Firma Kontaktperson Telefon Postnummer ADVOKATER Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup Lars Aspeflaten PORSGRUNN ALMANAKKER MA Markedsservice A/S (tidsplanleggere etc) Bjørn-Erik Fodnes HAMAR ANTIKVITETER Antikkhuset ANS Auksjons- og takstforretning Otto Nessemo LEVANGER ARKITEKTER Arkitekt MNAL Atle Ustad OSLO Arkitektkontoret Riiser Thalberg Steinar Thalberg MOSS Sivilarkitekt MNAL Svein Sørensen Svein Sørensen ARENDAL ASSURANDØRER Storebrand Tom Treider ARENDAL Storebrand Jan Tore Solheim GRIMSTAD AVFETTINGSPRODUKTER OK Kjemi Drammen AS Sven Karlsen DRAMMEN BAD-GARDEROBE-KJØKKEN Simcor A/S Svein Flatmo OSLO BEGRAVELSESBYRÅER Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S Per Frydendal NARVIK BENSINSTASJON Aksdal Bensinstasjon A/S Sigvald Velde AKSDAL BETONGSKJÆRING Dybdahls Betongskjæring Johannes Dybdahl HAUGESUND BILFORRETNING Rana Bilsenter A/S SAAB Citroen Helge K Pettersen MO BIL SALG REKVISITA UTLEIE SERVICE Raglamyr Bilutleie Gulleik Kruse Haaheim HAUGESUND Raglamyr Servicesenter - ESSO Gulleik Kruse Haaheim HAUGESUND Polar Dekk A/S Bjørn Finjord HARSTAD BLOMSTERFORRETNINGER Orchidée Blomster Kathe Gro Aas OSLO Fredrikstad Blomster Inger Johanne Berntsen FREDRIKSTAD Drivhuset Asbjørn Langvik STAVANGER Engen Blomster Anders Opskar BERGEN Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S Per Frydendal NARVIK BOKHANDEL Stange Bok og Papir A/S Franck Tønseth STANGE Farsund Bokhandel A/S Ingolv Furu FARSUND Stjørdal Bokhandel a.s Svein Eriuk Schefte STJØRDAL BRANN- OG VERDISIKRING N.R. Brannsikring a.s Steinar Jansen HAUGESUND BYGGEFIRMA Simcor A/S - tradisjonsrike tømmerhytter Tom Frøyslid OSLO BYGNINGSARTIKLER Haugesund Blokk- og Grussenter Ole Johnny Osnes HAUGESUND A.S. Farveland Alf Martin Stangnes HARSTAD Nord-Bygg A/S Odd-Ivar Lauritzen HARSTAD 11

12 Bransje/Firma Kontaktperson Telefon Postnummer CATERING OG SELSKAPSMAT Reidar s Selskapsmat Reidar Larsen STAVANGER DAMEKONFEKSJON Eva s Tekstil & Utstyr Gunnar Vikse HAUGESUND Mote Senteret A/S May Øverås TRONDHEIM Jan Hansen A/S Helen NARVIK EIENDOMSMEGLING Murmester Willy Preintoft ANS Willy Preintoft sr OSLO Boliginstituttet A/S Ivar Spolén Nilsen OSLO Nordkanten Eiendomssenter (Rabatt til OF-medlemmer) Katrine Mørch-Johnsen OSLO Per Egil Ilsaas Per Egil Ilsaas BEKKESTUA Nortakst A/S Kai Haftor Olsen LILLESTRØM FERIE OG FRITID Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes) Einar Åstorp OSLO FLYSELSKAP KATO AIR A/S Torlaug Karlsen LILAND FILM-FOTO-VIDEO VK-Foto rammer, s/h-repro, fotografering, billedsalg Vidar Kringsjaa HAMAR Fotoservice A/S Dag Magne Søyland HINNA FJERNSYN OG RADIO TV-sentralen A/S Jan R Sahl HAUGESUND FRIMERKER Dano Frimerkeauksjoner Frank Ariansen SARPSBORG FRISØRER Art Beauty Cut Inger-Lill B Tuverud OSLO FYSIOTERAPEUTER Stortingsgaten Fysikalske Marc de Decker OSLO GLASSMESTERE Glassmester A Schøyen Thore Schøyen OSLO HELSETJENESTE Røde Kors Haugland Rehabilitering A/S Geir Johnny Haugen FLEKKE HERREEKVIPERING Frank Mjelde - Logeklær - lave priser og forsendelse Frank Mjelde ELVERUM Gunnar Ree A/S Arne Kobberød TRONDHEIM Aleksander A/S Terje Øverås TRONDHEIM VIC-Johanson A/S Helge Heitmann BODØ HOTELL Ølken Hotell Lillian Randby SLIDRE Hotel Neptun Hermann Loftheim HAUGESUND Golden Tulip Rainbow Hotel Holmen Paul Høiskar/Jan Holdahl MO I RANA Quality Arcticus Hotel Kjell Solheim HARSTAD KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR Munck Cranes A/S Ola Skrondal VIGRA KONTAKTFORMIDLING Par i Hjerter A/S Bjørg Bunes OSLO KUNSTHÅNDVERK Marit Annys Vevstogo Marit Anny Løken Tvenge LOMEN KURS- KONFERANSE- OG HOTELLMEGLING Forhandler ditt behov for kurshotell Aron Mikkelsen OSLO MALERMESTERE Velde s Malerservice og Fargehandel Jan Erik LIma Velde VEDAVÅGEN 12

13 Bransje/Firma Kontaktperson Telefon Postnummer MALERSKOLER Kurs i tegning og maling Margrethe Torp OSLO MURMESTERE Apollon Mestermur A/S Tom A Hemstad OSLO MØBLER Bohus GB Møbler a.s Gunnar Berg HARSTAD OPTIKERE OG URMAKERE Østby Optikk og Ur a.s Oddbjørn Østby OSLO Ole M Karlsen Ur & Optik Ole M Karlsen SELLEBAKK Urmakermester Jan E Gunnestad Jan E Gunnestad TØNSBERG ORGANISASJONSKONSULENTER Consensus Training A/S Tore Aalberg LILLESTRØM REISEBYRÅER Oppland Arrangement Anders Lunde ETNEDAL Svanstrøm Reisebyrå Roy K Schwanstrøm PORSGRUNN Freestyle Travel A/S Aase Simonnæs BERGEN Travelnet Reisebyrå a.s Terje Tverdal ODDA REGNSKAPSTJENESTER Bedriftsfinans A/S EDB, salg, support Viggo Bjørk HAUGESUND Dønland Regnskapsservice A/S Arne-Kristian Dønland TROMSØ Hobas Regnskap A/S Sissel Johansen HARSTAD Merkantil-Konsult A/S Are Halset HARSTAD RENHOLD OG HJEMMEASSISTANSE AB Renholdsservice Berit Merg OSLO OK Kjemi Drammen AS Einar Longva DRAMMEN Totalrengjøring Frank Knudsen STAMSUND REVISORER Statsaut revisor Steinar B Syvertsen Steinar B Syvertsen DRAMMEN Kjell Johansen Revisjon ANS Preben Johansen ARENDAL Statsaut revisor Finn Heggdal a.s Finn Heggdal TROMSØ RØRLEGGERE Moderne Rør Service a.s Roger J Tuverud OSLO Trond Foss A/S Trond Foss OSLO Porsgrunn Rørleggerforretning A/S Jens-Petter Engh PORSGRUNN Arne W Tindeland Aut Rørleggerfirma Arne W Tindeland HAUGESUND Haugaland Rør A/S Peter Johannesen HAUGESUND Tromsø VVS-senter a.s Torbjørn J Ludvigsen TROMSØ SIGARER OG PIPER M Sørsensen A/S M Sørsensen BERGEN SNEKKERE Jøndal & Hoff A/S Jan Jøndal FJELLHAMAR Haugesund Snekkerverksted a.s Einar Osen HAUGESUND SPESIALPRODUKSJON TIL INDUSTRI Lesjøfors A/S Erik Kolsrud Aas SKEDSMOKORSET STILASUTLEIE Byggesystemer Ola Eidberg LYSAKER Ola Eidberg BODØ STILASUTLEIE Ola Eidberg TROMSØ Byggesystemer Ola Eidberg HARSTAD STORKJØKKENUTSTYR Huma Catering Service A/S Bjørn Steinar Olsen OSLO 13

14 Torget Bransje/Firma Kontaktperson Telefon Postnummer TRANSPORTFIRMA Jørgen Langum Transport -lastebil med kran Jørgen Langum DRAMMEN Transportsentralen IL-X Sven O Karlsen KRISTIANSAND TRYKKERI Gløsmyr Trykk Asbjørn Gløsmyr SKIEN A/S Karmøy Trykkeri Otto-Jarle Hydle KOPERVIK EKO-trykk A/S Erling Jakobsen FØRDE TURISTBEDRIFT Steinvik Camping og Hyttegrend Konrad Henriksen MOELV VASKERI OG RENSERI St Hanshaugen Service Systemer Trine Havn OSLO Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask) Thor R Eriksen OSLO VENTILASJONSENTREPRENØRER Ventilasjonseksperten A/S Egil Haug OSLO Bestillingsliste for Utstyr: Bestillingene må sendes skriftlig eller på fax. Porto tillegges. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Art nr Betegnelse Antall Pris 1002 Regalieveske i skinn for søstre og brødre kr 530, Skopose i skinn for søstre og brødre kr 545, Selskapsveske konvoluttype, sort skinn kr 405, Tennisskjorte Hvit str M/L/XL/XXL kr 95, Armbåndsur kr 275, Rebekkabilde kr 370, Thomas Wildey-bilde kr 375, julekort med konvolutt kr 8, Burgunder slips med kjedeledd til privat bruk kr 85, Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk kr 95, Mansjettknapper i hvit emalje og gull (tre kjedeledd) kr 375, Skjorteknapper for livkjole, hvit emalje og gull (tre kjedeledd) kr 375, Halsgropsmykke for søstre kr 190, Jakkemerke i gull, liten størrelse kr 193, Forgylt jakkemerke, stor størrelse kr 65, Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen kr 285,- Ved kjøp av belte oppgi beltelengde 120 eller 125 cm 1038 Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd kr 115, Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd kr 140, Rebekkafigur kr 280, Rebekkaring (oppgi ringmål) kr 955, Lenkering for brødre (oppgi ringmål: ) kr 1 170, Lenkering for søstre (oppgi ringmål: ) kr 770,- For ringer er det omlag 4 ukers leveringstid 1062 Hvite vanter, søstre kr 65, Båtflagg/gjesteflagg kr 90, Båtvimpel kr 90, Ordenens historie dansk utgave kr 365,- Navn: Postadresse: Postnr/sted: Telefon dagtid: Utstyr Stortingsgaten OSLO Telefax:

15 Sang- og Musikkforbund Ekstraordinært representantskapsmøte Fra venstre sittende: Turid Andreassen, Karin Heggestad, Wenche Færestrand, Inger W Fjermestad, Gerd W Andersen, Rigmor H Amundsen. Fra venstre stående: Rolf Aardal, Trond Ola Enger, Nils-Erik Møller, Jan D Danielsen, Norwald O Eriksen, Kjell Harald Hole, Eiolf Larsen, Kolbjørn Hellum, Hans Landås, Pål Bjerke, Ole Christian Backer, Aksel Færestrand. Visepresident Knut Almbakk og Styremedlem Magny I Soltvedt var forhindret i å møte. Møtet fant sted 5 februar /3 av medlemsenhetene deltok og kor fra hele landet var representert. På dagsorden sto blant annet : Forbundets bruk av Ordenes tre kjedeledd med påført G- nøkkel på trykksaker og annen rekvisita. Opprettelse av notebank og vårt ansvar overfor Åndsverkloven og rettighetshavere ved kopiering av noter og tekst. Avklaring vedrørende forslaget fra forbundets lovkommité til nye og reviderte lover. Avklaring om feil ved stemmegivningen ved forbundsmøte i Oslo 24. april Forbundstyret hadde i forkant av møtet mottatt en del kritikk for at vi innkalte til et ekstraordinært forbundsmøte. I etterkant av møtet syntes det som representantene var enige om at dette hadde vært nyttig og gitt resultater til å bygge videre på. Etter nærmere avklaring med Storlogen viser det seg at De tre kjedeledd med G-nøkkel er godkjent brukt av Sang- og Musikkforbund, slik det også har vært praktisert i mange år. Godkjenningen gjelder selvsagt bare for dette forbund. Av hensyn til Åndsverkslovens bestemmelser besluttet møtet at tanken på opprettelse av notebank for distribusjon av noter og tekst skulle legges på is. Det skulle heller finnes 15 frem til andre måter å hjelpe korene med sanger som kan skaffes lovlig. 5. februar var også stiftelsesdagen til Koret i Bergen. Dette feires hvert år med en tradisjonsrik festaften i Ordenslokalene. Alle de tilreisende representanter med ledsagere ble invitert til festlighetene. Fra 1. til 3. juni 2001 er det ny sangerfestival i Bodø. Forbundet bil appellere til alle sang og musikkrefter i Ordenen om å bidra til at denne sangerfestivalen blir et nytt høydepunkt i Ordenens kulturelle og musikalske utvikling. Alle tiltak av denne karakter er med på å gi vår Ordens virksomhet kulturell dybde. Dette er aldri noe man kan avslutte. Det er et gledelig evighetsprosjekt.

16 Ordenshistorie Odd Fellow hva er nå det? Når man skal beskjeftige seg med den lukkede Ordenens historie, bør man skille mellom den funksjon og tilsynekomst slike organisasjoner har hatt gjennom tidene, og de navn og begreper som er og har vært i bruk. Det har åpenbart vært naturlig for mennesker å samle seg i sammenslutninger av ulike karakterer. Vi finner rester av slike sammenslutninger så langt vi kan se tilbake. Navn på disse sammenslutningene representerer sjelden noen sammenhengene historie eller noen rød tråd. Vi skal se på hovedtrekkene i den historiske utvikling som vi kan skimte, og vi skal se nærmere på navnebruken. Det er indisier på at det i førhistoriske kulturer kan ha vært ordener og sammenslutninger som har paralleller til det vi i dag omtaler som lukkede ordener. I vår tid regner vi gjerne med at vi har fire slike av noen størrelse i Norge. Det er: Driudeordenen Frimurerordenen Ordenen Tempelridderordenen. I tillegg finnes det også i Norge en rekke katolske munke- og nonneordener som ikke er tema for vår fremstilling her. I de eldste kulturer i vår kulturkrets med land som Babylonia og Egypt, har det vært sammenslutninger som bygget på: fellesskap innvielse utvikling løfter prøvelse At de er vevet inn i sine samfunns strukturer og religiøse systemer, er nærmest en selvfølge. Men vi kan for vår orienterings skyld kalle disse første Ordenssammenslutninger for et første stadium på veien frem til i dag. Det andre stadium er tydeligere. Da Platon og Aristoteles dannet sine skoler, var de også i sin form ikke ulik ordensstrukturer hvor de fem nevne faktorer gjorde seg gjeldende. Rester av denne tradisjon ser vi ved universiteter over hele den vestlige verden. Tenk bare på immatrikulering og "Hellig er studentens kall" knyttet til våre universitetsopptakelser. Men noen gikk lenger enn Platon og Aristoteles. Matematikeren Phytagoras dannet en Orden hvor mysterier, innvielser og prøvelser var langt mer fremtredende enn det vi kjenner i Platons skole Akademiet, og Arostoteles skole Peripatos eller Lyceum. I dette andre stadium kan vi også innlemme de sammenslutninger som mer kan beskrives som oldtidens mysteriereligioner. Disse hadde klare Ordensrelaterte trekk. Det vi kan kalle det tredje stadium er de religiøse Ordener som bygger på Benedict av Nursias initiativ fra første halvdel av femhundretallet. I denne gruppen kommer de fleste katolske Ordener inn, også de som er stiftet mye senere. Disse Ordener dannet kommuniteter hvor medlemmene bodde sammen i felleshusholdninger, gjerne kalt klostere. Omkring forrige millennium oppsto korstogstiden. Den varte i vel hundre år. Korstogene startet med at pave Urban II holdt en store tale i Clermont i 1095 hvor hele kristenheten ble oppfordret til å befri det hellige land. I kjølvannet av korstogene oppsto det ridderordener som også var munkeordener. Vi kjenner dem igjen i navn som Johanitterordenen, Tempelridderordenen, Tempelherreordenen og St. Larzarusordenen. Listen kan forlenges. Disse Ordener levde i en stadig konfrontasjon med en definert fiende, nemlig de som hadde hærtatt det hellige land. Deres historie og innsats har satt varige spor i hele vår kulturkrets. Noen av disse Ordener lever fortsatt i dag, om enn sterkt omformet. Disse Ordener må kunne sies å danne et fjerde stadium på veien mot vår tid. Det femte stadium er senmiddelalderens laugsdannelse. Laugene var faglige sammenslutninger som bar på yrkeshemmeligheter. Laugene holdt ofte til i kirkenes sidekapeller, eller om man vil, avlukkede rom loggia. De fleste internasjonale laug besto av bygningsfolk som reiste En utviklingsskisse i syv stadier: Klosteret på Monte Casino i Italia. Det ligger der Benedict av Nursia startet sin orden i 527. Dette ble arnestedet for den katolske kirkes Ordensbevegelse. 16

17 Ordenshistorie fra byggverk til byggverk. I denne håndverkstradisjonen finnes nok kimen til mye av vår tids Ordensdannelse. Det sjette stadium får sitt oppsving med urbanisering og industrialisme. Storfamilien går i oppløsning, og mennesker i byene finner sammen i sammenslutninger hvor den gjensidige hjelp blir sentral. Nye nettverk må dannes for å ivareta individenes interesser. Vi aner oss at på denne tid er det en mengde loger at forskjellige slag over hele Europa. En viss samordning må ha blitt følt som et behov eller ønske. Dermed dannes det vi kaller Storloger. Frimurerne i England får en slik Storloge på midten av 1700-tallet. Det samme skjer for logene. Å være med i en loge var som å være ned i et understøttelsesnettverk ved arbeidsledighet, sykdom og død. At logefolk holdt sammen, skapte naturligvis konspirasjonteorier av ulike slag. For utenforstående var det nok vanskeligere både å forstå og se at logene hadde en utviklingshensikt og utviklingsmål for sine medlemmer. Samfunnsutviklingen har selvfølgelig til en hver tid påvirket de lukkede Ordener. Understøttelse betød etterhvert ikke så mye som tidligere. Dermed står vi overfor et syvende stadium. I dag vektlegges alle de fem kjennetegn anderledes: innvielse prøvelse løfter utvikling fellesskap Disse elementene er hele tiden til stede, men i nye skikkelser og med nye fortolkninger. I dag er den etiske fostring ganske anderledes dominerende enn tidligere. Det er ingen grunn til å tro at ikke utvikligen vil fortsette. Men hva innholdet i det åttende stadium er, kan vi ennå ikke si så mye om. Hva betyr? Alle ord skifter innhold over tid. Slik også med ordene Odd og Fellow. Det er heller ingen grunn til å tro at ikke ordene kan ha hatt ulike røtter som er vevet sammen til det vi i dag legger i dem. Et middelaldersk riss fra den historiske siutuasjonen hvor pave Urban II oppildnet folk til å dra på kortstog til Det Hellige Land. Dette skjedde under kirkemøtet i byen Clermont i En rot av navnet hører hjemme i det gamle England hvor man brukte begrepet Oath Fellow. En edsbror var en som man kunne stole på og som var ens vitne i viktige saker. Vi kjenner fra sagaene at det var viktig å ha med seg menn som hadde vitnekraft, når man skulle til tings. Begrepet hører åpenbart hjemme i middelalderen, og har overlevet gjennom tidene og gitt innhold og assosiasjon til senere bruk av. Det engelske ordet Fellow stammer fra gammelnorske felagi som vi eksempelvis kjenner igjen i ord som ektefelle, forbundsfelle og meningsfelle. Felagi er altså en person man har noe felles med. En annen bruk av ordet fellow finner vi i engelske frimurerloger. Disse logene brukte betegnelsen fellow på den som hadde annen grad i logen. Første grad var lærling (apprentice) og tredje grad var mester (master). Fellow vil i denne sammenheng tilsvare begrepet svenn i laugssystemet. Om det er den norrønne forbundsfelle eller den laugsforankrende svenn som gir den rette forståelsen, er det vanskelig å si noe bestemt om. Men det er godt mulig at begge betoninger har vært til stede til ulike tider. Ordet odd har mange betydninger. Det kan bety: anderledes, de som skiller seg ut et overtallig antall, dem det er for mange av de som ikke kan atskilles, men som holder sammen. de andre i motsetning til oss, de som er i opposisjon. I moderne amerikansk kan ordet også oppfattes som et uheldig avvik. Når det gjelder mulighet for fonetisk vridning, foreligger vanligvis to muligheter: fra oath til odd fra hod til odd. Hod betyr på engelsk et bæreredskap for sement, murstein eller eksempelvis kull. Her kan bokstaven h forsvinne i mange engelske dialekter. Vår utfordring er at vi skal forholde oss til to ord; Odd og Fellow. Det finnes neppe noen autoritativ forklaring på navnet i den forstand at det skulle finnes én versjon som er riktig. Men her er rikelig stoff for fantasien og for rike og konstruktive assosiasjoner. Edsbundne feller gir klare, riktige og meningsfulle assosiasjoner til vårt Ordensfellesskap. Uadskillelige forbundsfeller er heller ikke å forakte. Forbundsfeller med en særegen og høy standard gir også mening til vårt fellesskap. Derimot er det vel ikke sannsynlig at noen på alvor har brukt forklaringen snurrige fyrer. Det er heller ikke nærliggende å tro at fellow brukt i middelalderens laughierarki er sannsynlig, dersom man ikke også mener at loger har brutt ut av Frimurerordenen. Det som til slutt gir mening til navnet i dag, er hva vi som Ordenssøsken legger inn i begrepet av levd liv, ikke hva de historiske røtter skulle vise til av opprinnelig mening. Det samfunnet omkring oss ser av våre handlinger både som enkeltmedlemmer og som Orden er avgjørende for hvordan dagens mennesker får gode eller dårlige opplevelser av navnet. 17

18 Innvielse av Loge nr 136 Millennium Loge nr 136 Millennium er instituert i Oslo! millennium!! Foto: Jon Esben Johnsen Stor Sire Oddvar Granlund og OM Thore Fredrik Grüner under den høyttidelige institueringen av Loge nr 136 Millennium. Mens Ordenen i andre deler av landet har vokst nesten eksplosivt, har det vært stagnasjon i Oslo i de siste 40 år. Etter at Loge nr. 56 Johan Middelthon ble instituert 19. oktober 1957, gikk det nesten 40 år før Loge nr 132 Albert Schweitzer ble instituert 7. juni Mindre enn tre år etter blir Loge nr 136 Millennium instituert 8. mai Allerede nå er det stiftet en ny broderforening i Oslo som kan bli loge i løpet av et par år. Og Loge nr. 1 Norvegia, som er moderloge for Millennium, har i sin handlingsplan vedtatt at når situasjonen etter nydannelsen har stabilisert seg, vil Norvegia vurdere å stimulere til enda en broderforening. Tydeligere kan ikke signalene være om at det nå er ny giv i Ordensarbeidet i hovedstaden. Det var lenge et visst press på Norvegia for å danne en broderforening. I løpet av de første 60 år av Norvegias liv gikk det direkte ut mer enn 10 loger, deriblant Rebekkaloge nr. 1 Sct:a Sunniva 29. mai Hvorfor de neste 40 år ble så lite aktive når det gjaldt ekspansjon, kan det være mange meninger om. En av dem som pekte på Norvegias ansvar var daværende DDSS Oddmund Reppe. Da 100-årsjubileet var vel overstått, tok en gruppe Norvegiabrødre med Stor Herold og Eks OM Frank Tømta i spissen initiativet og dannet en broderforening. Bare etter vel 15 måneders arbeid klarte disse brødrene å ha alt klart til instituering. Det er historisk tunge dager de to siste Oslologene har valg til sine institueringer. Loge nr 132 Albert Schweitzer valgte 7 juni, dagen da unionsoppløsningen fra Sverige ble proklamert. Loge nr 136 Millennium valgte frigjøringsdagen fra 1945 som sin institueringsdag. Den nye loge har ved institueringen 34 brødre, og alle forhold ligger til rette for en rask vekst. Den nye loge har fått et meget kompetent embedskollegium. Storrepresentant er Stor Herold Frank Tømta. Fung. Eks OM er Eks Stor Sekretær Arild Løken. Så følger : OM Thore Fredrik Grüner UM Thor Randolf Eriksen Sekretær Ole-Christian Østby Skattmester Martin Haug Kasserer Jan Marius Røsåsen. Til utnevnte embedsmenn er blant annet utvalgt en rekke av Norvegias mest erfarne brødre. Dette borger for at den nye loge fra første stund både kan satse på erfaring og fornyelse. 18 Foto: Jon Esben Johnsen CM Rolf Hermansen med Ceremonimesterstaven gitt av Millenniums moderloge, Norvegia. Mange nye loger har manglet erfaring, noe som kan ha gjort oppstarten mer krevende enn det mange hadde ventet. Ved institueringen var hel Storlogen med Stor Sire Oddvar Granlund i spissen. Alle Overmestere fra Odd Fellow logene i distriktene 1 og 21 var invitert, begge HP fra leirene i de to distkrikter, og DDSS Randulf Meyer og Jan Erik Johansen. Det var også gjester fra utenbys distrikter og loger, og fra Sverige. Fra moderlogen nr. l Norvegia var invitert alle valgte og utnevnte embedsmenn. Den høytidelige institueringen ble foretatt av Stor Sire og Storembedsmennene. Under institueringen ble det også fremført en rekke taler med gaveoverrekkelse. Før taffelet var Koret i Oslo ute med sin hilsning til den nye loge i form av lystig og vakker sang i lobbyen. Kvelden ble avsluttet med sedvanlig taffel med dertil hørende taler og noen gaver.

19 Ordensnytt landet rundt 65-års Veteran i Rebekkaloge nr 7 «De hvite Liljer» Ved Solveig Skreibergs 65-års jubileum ble det holdt Festloge 4. april. Solveig Skreiberg er født 9.januar 1910, og ble innviet i Rebekkaloge nr. 7 "De Hvite Liljer" 27.mars At det ikke finnes Juveler eller ritualer for slike begivenheter, fortellerer sitt tydelige språk om det ekstraordinære. Ved taffelet talte DDRP Bjørg Huse og hilste med blomster fra Rådspresident Lillemor Johnsen. "De Hvite Liljer" har 20 Veteraner. De markerte begivenheten ved å gi 65-årsjubilanten en langstilket rød rose fra hver av dem. Ordføreren i Kristiansand kommune, Bjørg Wallevik, var til stede og holdt en hyggelig tale og mintes hva Solveig Skreiberg hadde utført for kommunen. Ordføreren overrakte en krystallvase fra kommunen med innskriften: "Causa triumphat tandem bona", som betyr "Den gode sak seirer til slutt". Jubilanten talte også og dro frem minner fra logens første år, noe som fører logens historie videre til nye generasjoner. 50-års Veteranjuvel i Loge nr 32 Viken Eks OM og Eks HP Reidar E. Watz ble tildelt 50-års Veteranjuvel 16. november Overrekkelsen skjedde på dagen 50 år etter at br. Reidar Watz som 34- åring ble opptatt i var Orden, og innviet i Loge nr. 2 Eidsvold. Da Loge nr. 32 Viken ble instituert 24. november 1950, gikk han over til denne loge. Reidar Watz har alle Loge-, Leir- og Rebekkagrader. Han har vært en aktiv og nyttig bror i hele sitt logeliv. Hans verv er mange. Han startet opp sin embedskarriere som Inspektør i 1952/53, fortsatte som kasserer 1954/55, OM v.ass. 1958/59, UM 1960/61, OM 1962/63 og Eks OM 1964/65. Han ble tildelt Storlogegraden Han var sin loges Storrepresentant fra 1966 til Reidar Watz var 1. Høvedsmann i Leiren fra 1967 til 1969, og var med på stiftelsen av Leir nr. 12 Akershus 6. januar Han ble den første HP i Leir Akershus, Eks HP i 1972/73 og Leirens Storrepresentant 1974/78. Reidar Watz kom tidlig med i logearbeidet, noe som ikke minst har satt sine spor i Loge nr. 32 Viken. Med sin utrolige innsats og vilje til initiativ, har br. Reidar Watz vært en inspirasjonskilde og et forbilde for mange av logens medlemmer. Hans grundighet i loge- og leirarbeidet har 50-års Veteranen Reidar Watz under den høytidelige tildelingen i Loge nr 32 Viken. vært en rettesnor og korrektiv for mange av hans etterfølgere. Når Loge nr. 32 Viken snart når 100 medlemmer, er det også et resultat av den tid og det engasjement som br. Reidar Watz har lagt ned både for Ordenen og for sin loge og leir. Veterandryss i Loge nr 15 Kongshaug 29. november 1999 ble bror Eugen Ellefmo tildelt 50-årsveteranjuvelen av DDSS Bjørn Erik Guthke. Det er en begivenhet i enhver loge når medlemmer når en slik milepel. Veterantildelingene bærer vitnesbyrd om omsorg, utvikling og trofasthet. Veteranene bærer personlig med seg Ordenenes historie og garanterer for dens kontinuitet. I samme møtet ble Veteranjuvelenes betydning ble ytterligere forsterket gjennom at det i samme møtet ble tildelt to 40-års veteranjuveler til henholdsvis Eks OM Erik Iversen og bror Ivar M. Belstad. Loge nr 15 Kongshaug feirer 5. november 2001 sitt 75-årsjubileum, noe som etter hvert gir også denne loge historiske dybder. Mange brødre møtte frem for å gi sin hyldest til logens nye Veteraner. 19

20 Ordensnytt landet rundt 50-års Veteran i Rebekkaloge nr 9 Caritas 21. februar 2000 ble Brynhild Andreassen tildelt 50-årsvetranjuvelen. Den høytidelige og vakre seremoni ble gjennomført av DDRP Wencke Lønnås. Loge nr. 9 Caraitas benyttet anledningen til å gratulere sin nye Veteran med begivenheten, og takket for lang og trofast innsats. 50-års Veteran og Ordenens Hederstegntildeling i Loge nr 35 Heidmork 7. mars 2000 ble bror Einar Amundsen tildelt 50-årsveteranjuvel og Storlogens Hederstegn av DDSS Odd Gulbrandsen. Bror Amundsen ble innviet i Ordenen 4. mars 1950, og har vært Organist i Logen og Leir nr 10 Østerlen i til sammen 26 år. I tillegg har han vært stedfortreder gjennom flere år. Br. Amundsen fikk tildelt Ordenens Hederstegn for sitt utrettelige arbeid for sang og musikk i Ordenssammenhenger. Han var Loge Heidmorks første Organist, og var aktivt med i oppbyggingen av logen. DDSS og OM flankerer den nye 50-års Veteran og mottaker av Storlogens Hederstegn. Han har også komponert musikken til Kantaten. Logesalen var fylt opp til randen av brødre som ville være med på å hedre br. Amundsen denne kvelden. Under brodermåltidet ble den nye Veteran overrakt av OM Wiggo Høgsveen en juvelminiatyr og skjønne blomster med de beste hilsener fra Loge nr. 35 Heidmork. Storlogens Hederstegn tildelt bror Torbjørn Moe Bror Torbjørn Moe har gjennom 25 år beriket loge nr. 88 Håkon Den Godes møter med vakker og stemningsfull musikk. Han har i alle år vist stor interesse for logearbeid, og lagt flid og glede ned å å berike dette musikalsk. Bror Torbjørn Moe har vært særlig trofast i sin gjerning, noe logen har vist å sette pris på. Tildelingen fant sted under Festmiddagen den da Loge Håkon Den Gode feiret sitt 25-års jubileum. Det gav en spesiell høytid over tildelingen at denne ble foretatt av DSS Harald Thoen. Fra sin egen loge ble Torbjørn Moe også tildelt en diplom som en ekstra takk for innsatsen gjennom alle disse år. Storlogens Hederstegn ble tildelt bror Torbjørn Moe. 20

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for loge 26. Svenør Lyskasteren Organ for loge 26. Svenør I Redaksjonen; Ex.Storrepr. Per Henrik Fredriksen tlf; 33 19 74 95 UM. Erling Hedly Halvorsen mob; 930 92 360 Sekr. Kjell Aanstad mob: 928 40 501 E-post; k3a@online.no

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Jubileum for vår eldste

Jubileum for vår eldste St. Hallvard-Nytt Medlemsblad Loge nr. 10 St. Hallvard, sept 2008 Høst og ny logegiv Bli kjent med Huset og historien bak Odd Fellow Ordenen denne høsten. Vi begynte med Stortingsgaten 28s tilbli velse

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Anna Amdal Fyhn. Foran fra venstre: DSS Kirsten Melvik, Jubilanten Anna Amdal fyhn, OM Lillian

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Landssak Redningsselskapet

Landssak Redningsselskapet Storembedsmannsmøtet 28. 30. Oktober 2016 Landssak 2016 2019 Redningsselskapet 29.10.2016 1. Et formål i tråd med budordene 2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet 3. Et formål som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE

Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE Farvel Trontun Hurra for jubileumsbok. HEE Torsdag 15. juni ble det holdt gravøl over avdeling Trontun som snart skal rives, samtidig som jubileumsboka for Nord-Østerdal videregående skole ble lansert.

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge

ORDENSETIKETTE. Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge ORDENSETIKETTE Veiledning for korrekt og ensartet opptreden i forbindelse med loge- og leirmøter i Odd Fellow Ordenen i Norge Utarbeidet og redigert av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 4

BESVARELSER, GRUPPE 4 BESVARELSER, GRUPPE 4 Distriktsrepresentant Sissel Wiggo Svein Egil Lillian Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 8 12 17 20 11 1 2 3 3 2 Arild Nicolay Alle forslag. Oppgave A3 + A4 + A5

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer