Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr / / VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS Behandling av søknad om utslippstillatelse gnr 20 bnr 4 Montering av nytt avløpsrenseanlegg gnr 20 bnr / / VARV/Per Kåre Rubach 20/4 Agro & Miljø AS Svar - Forespørsel om rørledninger i sjø - Hvaler kommune tlegg av sjøkabel i eksisterende kabeltraseer på strekningen Kråkerøy-Vesterøy-Kirkøy i Fredrikstad og Hvaler kommune 2012/ / VARV/Per Kåre Rubach T12 Side: 1 av 71

2 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Anita Rubach 2013/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Anita Rubach Byggetillatelse for riving og nybygg av hytte på eiendommen gnr 53 bnr 6 fnr 17 på Vesterøy Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53 bnr 6 fnr / / BS/rina Bjørnevald 53/6/17 Tore var Slettemoen Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Espen Dahlstrøm 2013/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Espen Dahlstrøm Side: 2 av 71

3 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Løkkevika Løkkevika Detaljplan 2013/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Oversendelse av sak - dispensasjon fra planformål og VA - gnr 23 bnr 337 og 338, Ørekroken, Kirkøy Oppførelse - eneboliger gnr 23 bnr 338 og Ørekroken 2013/ /2014 BS/Anette Hansen 23/338 Fylkesmannen i Østfold Svar på søknad om gravetillatelse eiendom 29/209 Byggesak - riving av deler av fritidsbolig og nybygg - gnr 29 bnr / / VARV/Per Kåre Rubach 29/209 AS Borg Maskin Side: 3 av 71

4 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement 48/138/133 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 138 fnr / / VARV/mar Askhabov 48/138/133 Hvaler Rørleggerbedrift AS Byggetillatelse - stikkledning for VA - gnr 49 bnr 14 fnr 217 og 224, Melkeberget, Vesterøy Søknad om privat stikkledning for VA - gnr 49 bnr 14 fnr 217 og / / BS/Anette Hansen 49/14/217 Hvaler Rørleggerbedrift A/S Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Janne Baltzersen 2012/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Janne Baltzersen Side: 4 av 71

5 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Elisabeth Fineide 2012/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Elisabeth Fineide Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Yvonne Larsen 2013/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Yvonne Larsen Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Katrine Pedersen 2013/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Katrine Pedersen Side: 5 av 71

6 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Christina Bakker 2012/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Christina Bakker Behandling av søknad om sanitærabonnement 50/159 Søknad om sanitærabonnement - gnr 50 bnr / / VARV/mar Askhabov 50/159 Egelsviken Rør AS Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Elisabeth Bae Boljang 2014/ / ASMB/Kirsten Elvsveen ***** Elisabeth Bae Boljang Side: 6 av 71

7 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om videre fremdrift Flytebrygge Stutehavn Herføl - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/20 Skjærgårdsbrygger AS Byggetillatelse for tilbygg til hytte på eiendom gnr/bnr 42/372 Tilbygg,overbygg,veranda og terrasse gnr 42 bnr 15 fnr 102, hytte Tredalen,Spjærøy 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 42/15/102 Egil Svien Side: 7 av 71

8 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Offentlig ettersyn Lille Revholmen detaljplan - Private Lille Revholmen detaljplan 2011/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Dypedalsåsen Stiftelsen Hvaler kommune v/eiendomsavdelingen Maria Veronica Lier Hvaler marina AS Anders og Dag Messel Eyvind Holt Thale Helene Skjeggestad og Roar Engeland Anne Lise Alvik Andreas Mjølner Akselsen Hanne Sommerseth Akselsen Trude E Dietrichson Per Barm Siewers Tone Kristine Mjølnerød Ove Kristian Mjølnerød Kystmiljø AS Statens vegvesen region øst Side: 8 av 71

9 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Offentlig ettersyn Lille Revholmen detaljplan - offentlige Lille Revholmen detaljplan 2011/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Barnas representant Anita Rubach Eldrerådet v/ Knut Erik Ramberg Fiskeridirektoratet region sør Fiskerlaget Sør Forsvarsbygg Forum fornatur og friluftsliv i Østfold v/ NJFF Østfold Fredrikstad EnergiNETT AS Fredrikstad kommune Fylkesmannen i Østfold Hvaler fiskerforening Hvaler fiskerforening Hvaler grunneierforening Hvaler hytteforening Hvaler menighet Kystverket Miljørettet helsevern v/ Reidun Ottosen Norsk maritimt museum Oslofjordens Friluftsråd Rådet for mmnf v/christian Torgersen Statens vegvesen region øst - Østfold distriktets vegkontor Telenor Servicesenter for nettutbygging Østfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren Arnt Otto Arntsen Stömstads kommun Halden kommune Sarpsborg kommune Hvaler naturvernforbund v/pål Bugge Side: 9 av 71

10 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Fredrikstad brann- og redningskorps v/per Svanæs Hvaler JFF v/sveinung Dale Gunn Karin Karlsen Laila Kjølbo Rød Robert Moan Per Otto Rød Paul Henriksen Astri Tanderø Engblad Lars H Larsen Halvor S Reff Oversendelsesbrev behandling av klage på avslått dispensasjon PA-84/13 for ulovlig heving av takkonstruksjon på eiendom gnr./bnr./fnr. 41/9/7 Varsel om ytre endringer av tak gnr 41 bnr 9 - Bredengkilen, Asmaløy 2013/ / BS/Per-Erik Johansen 41/9/7 Fylkesmannen i Østfold v/juridisk avdeling Side: 10 av 71

11 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Offentlig ettersyn av detaljplan for Solvik feriehjem - offentlige Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik 2012/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Barnas representant Anita Rubach Eldrerådet v/ Knut Erik Ramberg Fiskeridirektoratet region sør Fiskerlaget Sør Forsvarsbygg Forum fornatur og friluftsliv i Østfold v/ NJFF Østfold Fredrikstad EnergiNETT AS Fredrikstad kommune Fylkesmannen i Østfold Hvaler beitelag v/ Hans-Herman tgård Hvaler Bondelag v/ Erik Lie Hvaler fiskerforening Hvaler fiskerforening Hvaler grunneierforening Hvaler hagelag Hvaler hytteforening Hvaler menighet Kystverket Miljørettet helsevern v/ Reidun Ottosen Norsk maritimt museum Oslofjordens Friluftsråd Rådet for mmnf v/christian Torgersen Statens vegvesen region øst - Østfold distriktets vegkontor Telenor Servicesenter for nettutbygging Østfold fylkeskommune Advokatfirmaet Harris (OVF) Fredrikstad brann- og redningskorps v/ Per Svanæs Halden kommune Hvaler naturvernforbund v/pål Bugge Side: 11 av 71

12 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Sarpsborg kommune Strömstads kommun Arnt Otto Arntsen Laila Kjølbo Rød Per Otto Rød Gunn Karin Karlsen Robert Moan Halvor S Reff Lars H Larsen Astri Tanderø Engblad Paul Henriksen Hvaler jeger- og fiskeforening v/sveinung Dale Side: 12 av 71

13 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Offentlig ettersyn detaljplan for Solvik feriehjem - private Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik 2012/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Per Arne Olsen John Gundersen Svein Gundersen Leif Henry rdahl Kari Nordal Per Georg Nordal Runa Nordal Nordrum Denofa fagforening Arne Støver Anita Andersen Ragnhild rene Bakken Rolf Pettersen Astrid Hammerstad Eivind Kristiansen C/O nni M. Kristiansen Jens Harald Kristiansen v/ Bjørg Lisbeth Kristiansen Evelyn Moe Harriet Svendsen Jan Roger rholm Lise Charlott Gundersen Tjere Gundersen Rita Johansen Aud Synnøve rdahl Per Harald Brovold Ken Roar Elverum og Janne Margrethe Sorsell ngrid Synnøve Skjørland Bjørn og Mona Kristin Tvete Lise Aaleskjær og Thor Gjermund Alseth Hvaler kommune v/eiendomsavdelingen Side: 13 av 71

14 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Rammetillatelse for tilbygg til hytte på eiendommen gnr 50 bnr 9 fnr 1 på Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gnr 50 bnr 9 fnr / / BS/rina Bjørnevald 50/9/1 Sivilarkitekt Tom-Rich Kristiansen AS Vedtak om dispensasjon - fremføring av vann- og avløpsledninger, samt oppføring av tilbygg - gnr 5 bnr 49 på Kirkeøy Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 5 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 5/49 Halfdan Glørud Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Riving og oppføring av ny bolig gnr 36 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 36/5 Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Side: 14 av 71

15 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse - stikkledning for VA -gnr 50 bnr 159, Vesterøy Søknad om sanitærabonnement - gnr 50 bnr / / BS/Anette Hansen 50/159 Engelsviken Rør AS Oversendelse av dokumenter -Deres ref 2014/522 Tilknytningsavgift - gnr 4 bnr Frontline Drift AS 2013/ / VARV/Per Kåre Rubach 4/253 Sivilombudsmannen Ferdigattest for hytte på eiendom gnr/bnr 15/132 Ferdigmelding - gnr 15 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 15/132 Griff Arkitektur as Side: 15 av 71

16 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om endring av ansvarsrett for tiltak på eiendom gnr/bnr 35/105 Vikerveien 263, Vesterøy - gnr 35, bnr Ny hytte 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 35/105 Enebakk Bygg DA Ferdigattest for hytte på eiendom gnr/bnr 35/105 Vikerveien 263, Vesterøy - gnr 35, bnr Ny hytte 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 35/105 Enebakk Bygg DA Godkjent søknad om ansvarsrett Dispensasjon - reguleringsplan gnr 35 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 35/347 Byggmester Peter Meland Fonn AS Side: 16 av 71

17 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på spørsmål om gjerde mot veg Ny bolig på gnr 4 bnr 194, Stenlia Skjærhalden 2012/ / BS/Anette Hansen 4/194 Mette Gudevold Søknad om ferdigattest Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/295 Cowi Vedrørende kartutsnitt Søknad om deling/justering av grunneiendom - gnr 8 bnr 1 fnr / / BS/rina Bjørnevald 8/1/6 Advokat Jon Erik Holm Side: 17 av 71

18 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av søknad om sanitærabonnement 48/305 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til eksisterende hytte - gnr 48 bnr / / VARV/mar Askhabov 48/305 Comfort Fredrikstad Arne Nilsen AS Behandling - rettelse - Klage på avslag om innsyn nnsynsbegjæringer / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 041 Fredriksstad Blad nnkalling til oppmålingsforretning. Grensepåvising gnr 29 bnr 1 feste 49 og / / GO/Tormod Dahlberg 29/1/49 BJØRKLD KNT STENSEM BJØRKLD KAR G. LØKKEBERG LEF ODDVAR RGE OTTO PETTERSEN ARNE VALTER ESKLD ANNE NÆSS KJETL HELTORP NÆSS KRSTN SØRVALD OLSEN ERK THOMAS Side: 18 av 71

19 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av søknad om dispensasjon for riving og nybygg av hytte på eiendommen gnr 48 bnr 262 på Vesterøy Søknad om tillatelse i ett trinn - gnr 48 bnr / / BS/rina Bjørnevald 48/262 Ålhytta AS Byggetillatelse for fasadeendring og tilbygg til hytte på eiendom gnr/bnr/fnr 39/1/40 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr 1 fnr / / BS/Trine Lise Johnsen 39/1/40 Petter Førsund Tilbakemelding på innsendt planforslag til Kjellvika småbåthavn Kjellvika Båthavn reguleringsplan 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Kjellvika båtforening v/eivind Lilletvedt Side: 19 av 71

20 -, Dokumenttype:,, Status: J,A SOS-fil Lille Revholmen detaljplan til SOS-kontroll Lille Revholmen detaljplan 2011/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Anne Fodnes Klingvall SOS-fil for Solvik til SOS-kontroll Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik 2012/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Per Andrè Hansen Ferdigattest - gnr 22 bnr 78, Bølingshavn Søknad om ferdigattest - gnr 22 bnr / / BS/Per Otto Rød 22/78 Johannes Wiik/Kristin S. Marthinsen Side: 20 av 71

21 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Sandbrekke Gjestegård Sendt - dokumenter til innsyn Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5126/ RÅDMANN/Grethe Johansen 232 Audun Nervik Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Sandbrekke Gjestegård Side: 21 av 71

22 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Sandbrekke Gjestegård Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Sandbrekke Gjestegård Etterspørsel av tilleggsdokumentasjon - byggesak på eiendommen gnr 43 bnr 137 fnr 70 på Spjærøy Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 43 bnr 137 fnr / / BS/rina Bjørnevald 43/137/70 Nilsen Bygg Hvaler AS Side: 22 av 71

23 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Lions Club Hvaler/Kirkøy Svar på forespørsel om kjøp av tilleggstomt Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 42 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 42/241 nger Billington og Per Aanonsen gangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg gnr./bnr. 48/305 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg til eksisterende hytte - gnr 48 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 48/305 Arkitekt Klavenes AS v/trygve Klavenes Side: 23 av 71

24 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ny takst Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 252 Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 23/252 Knut Linnes Evaluering av politiets omorganisering i Hvaler kommune Organisering og bruk av politiresursen i Hvaler 2011/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C00 Politimester Beate Gangås Oversendelse av div avtaler med Hvaler kommune Kroksand - Fortsettelse ekspropriasjon 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 5/172 Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Side: 24 av 71

25 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr 29 bnr 26 - Søndre Sandøy Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr 29 bnr 26 - Søndre Sandøy 2013/ / BS/rina Bjørnevald 29/26 Hortens Advokatene vedrørende utlegging av felles flytebrygge ved Helleskilen Flytebrygge Helleskilen 2013/ / BS/Per Otto Rød 4/2 Knut Jensen Behandling av søknad om dispensasjon gnr./bnr. 43/156 Rivning frittliggende bod - tilbygg våtrom - gnr 43 bnr 156 Spjærholmen / / BS/Per-Erik Johansen 43/156 Berit Raadim Side: 25 av 71

26 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak- Hvaler kommune Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak 2014/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 233 Kystverket Etterlysning av svar på klage gn 30 bnr 232 Eiendomsskatt - klage - gnr 30 - bnr Stuvikveien / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/232 Alf Adolfsen svar på brev om opprettholdelse - Klage på takst Klage - eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 67 - Kjempeholmen / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 53/10/67 Erik Bakke Side: 26 av 71

27 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Purring tilbakemelding eskatt gnr 31 bnr 103 Eiendomsskatt - klage - gnr 31 bnr Gjølertangen / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 31/103 Erik Stousland Vedr varsel om tilsyn - oversendelse av revisjonsskjema Varsel om tilsyn - Skjærhalden Havneterminal havneanlegg 2014/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P40 Kystverket Foreløpig svar vedrørende oppføring av tilbygg til bolig på eiendom gnr/bnr53/223 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 53 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 53/223 Jelling Arkitekter AS Side: 27 av 71

28 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på henv ad klage - eiendomsskatt gnr 46 bnr 17 fnr 40 - Skjelsbusundet 295 Klage - eiendomsskatt gnr 46 bnr 17 fnr 40 - Skjelsbusundet / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 46/17/40 Svein Strøm Møte med noen i avd byggesak Spørsmål om møte - mulig byggeprosjekt 2014/ / BS/Anette Hansen L41 Lars Morten Olsen Bekreftelse på mottatt søknad Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/284 A/S Borge Maskin Side: 28 av 71

29 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/213 AS Borge Maskin Klage e skatt hytte info gnr 4 bnr 221 Eiendomsskatt - klage - gnr 4 bnr Stenlia / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 4/221 nger Stensvik Fagernes Svar på gjelder eskattetakst Retting av eiendomsskatt - gnr 50 bnr 106 Retting av eiendomsskatt - gnr 50 bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 50/106 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Side: 29 av 71

30 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål til etterlyst informasjon Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 5 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 5/48 Byggmester Robert Holt AS Grensejustering 3/96- oversendelse av dokumenter. Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 3 bnr / / GO/Halvor S Reff 3/1 HOL TONE MAR NGEBJØRG Mottatt klage på dispensasjonsvedtak PA-22/14 av innvilget dispensasjon for fradeling av 4 boligtomter fra eiendommen gnr 31 bnr 11 på Herføl Søknad om oppretting av ny grunneiendom og arealoverføring med oppmålingsforretning 2013/ / BS/rina Bjørnevald 31/11 Anne Kristin Fronth og Per Furan Johnny Arntsen Side: 30 av 71

31 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Grensejustering 3/1/124- oversendelse av dokumenter. Søknad om grensejustering med oppmålingsforretning - gnr 3 bnr 1 fnr / / GO/Halvor S Reff 3/1/124 Veidekke eiendom AS v Morten Johansen Svar på hennvendelse vedrørende ferdigattest m.m. på eiendommen gnr 50 bnr 116 i Hvaler Forespørsel om ferdigstillelse Havtunet - gnr 50 bnr / / BS/Per Otto Rød 50/116 Harald K. Hermansen Tilbakemelding på forespørsel om søknadsplikt Spørsmål i forbindelse med rehabilitering av hytte - bod - gnr 29 bnr 64 - Gjølertangen / / BS/Trine Lise Johnsen 29/64 Tom Grip Side: 31 av 71

32 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale, Personalmappe - tilsettingsforhold - Eva-Katrine Fredriksen. 2014/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad ***** Eva-Katrine Fredriksen Eiendomsinformasjon 30/291 Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Østfold Byggeprosjektering AS Ber om møte Ny bolig eiendom 3/203 - Prestegårdsskogen 2012/ / BS/rina Bjørnevald 3/203 Norsk Bygningsrådgivning AS Side: 32 av 71

33 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Angående tomter i Hvaler kommune - gnr 47 bnr 3 og fnr 71 / 69 Spørsmål om byggemuligheter på tomt - gnr 47 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 47/3 Svar på klage opprettholdes Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr Kjempeholmen / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 53/212 Reiss-Andersen & Co Digitalisering og arkivering av Løkkevika Detaljplan Løkkevika Detaljplan 2013/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Per Atle Tangen Side: 33 av 71

34 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på Spørsmål/vurdering - eiendomsskatt - gnr 29 bnr 64 Eiendomsskatt spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5345/ RÅDMANN/Einar G Nilsen 232 Tom Grip Vedrørende krav fra Bustgaard - Forslag til møtedato Kroksand - Fortsettelse ekspropriasjon 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 5/172 Svein Arild Pihlstrøm / Haavind Adv Magnus Bøckmann Gunn Karin Karlsen Spørsmål til vedtak Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 5 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 5/49 Halfdan Glørud Side: 34 av 71

35 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning og riving og nybygg av hytte på eiendommen gnr 48 bnr 138 fnr 133 på Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 48 bnr 138 fnr / / BS/rina Bjørnevald 48/138/133 Tinde Hytter Foreløpig svar vedrørende riving og oppføring av ny hytte på eiendom gnr/bnr 31/90 Gnr 31, bnr 90 - Søndre Sandøy - Tilbygg og fasadeendring hytte 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/90 Borg Total as Bekreftelse på mottatt søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Natalie Hansen Susann Holm Johansen Vanessa Gautun Side: 35 av 71

36 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Hytte i Arekilen - Gnr 3 Bnr 39 Hytte i Arekilen - Gnr 3 Bnr / / BS/Per-Erik Johansen 3/39 Tom Asgeir Noestdal Bekreftelse på mottatt søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Bekreftelse på mottatt søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Side: 36 av 71

37 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Thor Erik Solberg Byggetillatelse - oppføring av tilbygg og påbygg til fritidsbolig - gnr 53 bnr 320 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 53 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 53/320 Monica Holst og Robert Gyving Vedrørende havneavgifter kommunale brygger i Hvaler kommune Havneavgifter - kommunale brygger i Hvaler kommune 2014/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P52 Willy Lien Side: 37 av 71

38 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Herføl dampskipsbrygge - ønske om minnelig løsning Regulering av landfeste - Dampskipsbryggen - Herføl 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 30/20 Tobiassen Lars Avslutning av eksporpriasjonssaken i Vikerhavn Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Lars Tobiassen Svar på søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Side: 38 av 71

39 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om sommerjobb 2014 Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / KTE/Jan Richard Aspheim Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Bekreftelse på mottatt søknad om sommerjobb. Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Eiendomsopplysninger 48/262 Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Rolf Atle Nyhuus Side: 39 av 71

40 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av matrikkelbrev. Grensejustering med oppmålingsjustering gnr 36 bnr / / GO/Tormod Dahlberg 36/1 Ole-Kristian Skipstad Bekreftelse på mottatt søknad Ledig 60% fast lærerstilling ved Hvaler ungdomsskole 2014/ / HVS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Foreløpig svar nr 2 - søknad om rammetillatelse - gnr 47 bnr 35, Nedre tgård Søknad riving og oppføring ny bolig - gnr 47 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 47/35 nge Lødner Side: 40 av 71

41 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage på reguleringsplan Nordengåsen og ødeleggelse av en steinhuggersti Reguleringsplan Nordengåsen, Vesterøy (tidl. "Ødegården") 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Eilert Eilertsen Svar på forespørsel om eiendomsopplysninger 48/262 Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Forvaltning SH Svar på spørsmål om naboavtale Søknad om sanitærabonnement - gnr 50 bnr / / BS/Anette Hansen 50/159 Bente Meland Side: 41 av 71

42 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Omregulering av eiendom Omregulering av eiendom 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 23/95/0 Eie Eiendomsmegling, JAL Eiendomsmegling AS vedrørende Korshavn Korshavn familie- og miljøpark 2013/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 25/19 Enpro-Tac AS Oversendelse av arkivverdig kart Løkkevika detaljplan Løkkevika Detaljplan Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5652/2014 PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Østfold fylkeskommune Side: 42 av 71

43 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnløsning av tomt på gnr/bnr 43/17/17 på Spjærøy nnløsning 2014/ / Saksbehandler KTE/Ling Kile (enhet/navn): ***** Avsender Arne Aamodt Oversendelse av to klager på detaljplan for Løkkevika til endelig behandling hos Fylkesmannen Løkkevika Detaljplan Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5674/2014 PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Fylkesmannen i Østfold Vedrørende trapp Trappetrinn på svaberget - Tuten 2014/ /2014 BS/Per-Erik Johansen L50 Paivikki Mathisen Side: 43 av 71

44 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om fartsbegrensning i Botnekilen Fartbegrensning på sjøen 2013/ /2014 HAVN/Gunn Karin Karlsen P42 Avsender Botnekilen Båtlag Svar på henvendelse - flytebryggeanlegg - Kockebukta Søknad nybygg bryggeanlegg - gnr 23 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 23/15 Advokatfellesskapet ttalelse fra sosialetaten Skjenkebevilling - Skjærhalden sjøbuer 2012/ /2014 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Eide Knut Tore Side: 44 av 71

45 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Behov for parkering i tgårdskilen Søknad om båtplass - tgårdskilen 2014/ /2014 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Marcus Rostad Plankart med veibredde og svingradius Tomtedeling - Stenlia 21 gnr 4 bnr gnr 4 bnr gnr 4 bnr / / PLAN/Susanne Lund Johansen 4/107 Avsender Anne Ragnhild Ruud Svar: Mulig byggesak - riving og gjenoppbygging av uthus - gnr 25 bnr 3 fnr 21 Spørsmål til mulig byggesak - gnr 25 bnr 3 fnr / /2014 Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 25/3/21 Erik Johnsen Side: 45 av 71

46 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad Ledig 60% fast lærerstilling ved Hvaler ungdomsskole 2014/ /2014 HVS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven ***** Vedrørende søknad om båtplass Skjærhalden ved Vesleølangsiden Søknad om båtplass - Skjærhalden 2013/ /2014 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Lars Håkon Lorentzen Avslag på søknad om konsesjon til fritidsformål for gnr 47 bnr 127 Oppfølging av boplikt - gnr 47 bnr / /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen 47/127 Garnberget AS att. Lars Kristiansen Side: 46 av 71

47 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om konsesjon til fritidsformål gnr 43 bnr 121 Oppfølging av boplikt - gnr 43 bnr / /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen 43/121 Torgunn Fremmegård og Olav Christian Fremmegård Avslag på søknad om konsesjon til fritidsformål gnr 23 bnr 99 Boplikt 23/ / /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen 23/99 Jeanette Olsen Regler og prosedyrer for oppføring av våtrom Regler og prosedyrer for oppføring av våtrom 2014/ /2014 BS/Anette Hansen L41 Erlend F. Lund Side: 47 av 71

48 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om saksgang - sak oversendt fylkesinstansene - gnr 23 bnr 337 og 338, Kirkøy Oppførelse - eneboliger gnr 23 bnr 338 og Ørekroken 2013/ /2014 BS/Anette Hansen 23/338 Jelling Arkitekter AS Melding om matrikkelført sak. Jordskiftesak Vikertjernet 2013/ /2014 GO/Halvor S Reff 35/6 Kjølle, Synnøve Sak Kvernemyr Melding om avsluttet sak Jordskiftesak Kvernemyr 2013/ / GO/Halvor S Reff 38/1 Avsender Kjølle, Synnøve Side: 48 av 71

49 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Sak Gravningen - melding om avsluttet sak - krav om matrikkelføring Jordskiftesak Gravningen 2013/ / GO/Halvor S Reff 38/1 Avsender Kjølle, Synnøve Spørsmål om eiendomsskatt Spørsmål om eiendomsskatt 2014/ /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 232 Avsender Wenche Andersen Svar vedr. 1.trinn på Åttekanten høsten 2014 nnskriving 1. trinn Åttekanten 2014/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B31 Avsender FA Åttekanten Side: 49 av 71

50 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om permisjon Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2013/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad plass barnehage Elevmappe - Huser barnehage - ***** ***** ***** 2014/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Svar på søknad om permisjon for ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2013/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Side: 50 av 71

51 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fri - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Søknad om nabolister - gnr 15 bnr 40 og 92 Eiendomsopplysninger / /2014 PM/Siw Bankerud L30 Avsender Odin Miljø AS Supplerende dokumentasjon Rammetillatelse - Oppføring enebolig med garasje - gnr 22 bnr 123 tomt / / BS/Trine Lise Johnsen 22/123 Avsender Hans Erik Hoberg Side: 51 av 71

52 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad plass barnehage Elevmappe - Huser barnehage - ***** ***** ***** 2014/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Ber om dokumentasjon Klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 5/1/74 Avsender ngvill Bjarøy nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2014 HVALER KOMMNE/Anne-Kari Haakenstuen Holvik 041 Avsender Fredriksstad Blad Side: 52 av 71

53 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Klage skattetakst Eiendomsskatt - klage - gnr 23 bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 23/110 Avsender Jorunn Hofgaard Presisering av klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 212 Kjølholtåsen / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 4/214/212 Avsender Svein Thygesen Presisering Klage - eiendomsskatt gnr 30 bnr 164 Rognhavn / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/164 Avsender Tori og Kåre Pedersen Side: 53 av 71

54 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Presisering av klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 211 Kjølholdtåsen / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 4/214/211 Avsender Borghild Granaas Sørøy Ber om innsyn i saken Gnr 50 bnr Mulig ulvlig forhold - Lille Revholmen 2013/ /2014 BS/Per Otto Rød 50/136 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Tilskuddsbrev høst 2014 Tilskudd for økt lærertetthet 2013/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad 233 Avsender tdanningsdirektoratet Side: 54 av 71

55 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fri - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2011/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 ***** ***** Oversendelse av dokumenter - innsynsbegjæring Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr 22 - Gravningsund 2012/ /2014 PM/Siw Bankerud 30/22 Tore Tindlund Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr 154 snr 3 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 40 bnr 154 snr / / NF/Laila Kjølbo Rød 40/154/0/3 Avsender Tormod Møller Side: 55 av 71

56 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnsynsbegjæring gnr 50 bnr 136 nnsynsbegjæringer / /2014 HVALER KOMMNE/Anne-Kari Haakenstuen Holvik 041 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Nabovarsel Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 40 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 40/55 Avsender Ann-Eilen Karlsen og Roy Granrud Kart hvor tiltaket er markert Trappetrinn på svaberget - Tuten 2014/ /2014 BS/Per-Erik Johansen L50 Avsender Paivikki Mathiesen Side: 56 av 71

57 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om endring av matrikkelstatus Forespørsel eiendom 25/ / /2014 PM/Siw Bankerud 25/47 Avsender Jan Hovlandsdal Svar på søknad om fri - ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2013/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Vedtak om plass i Huser Gårdsbarnehage Elevmappe - Huser barnehage - ***** ***** ***** 2014/ /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Side: 57 av 71

58 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fri - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2010/ / ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Svar på søknad om fri - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** 2010/ /2014 ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Søknad om sommerjobb Sommerjobb Kommunal teknikk 2014/ /2014 Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Avsender ***** Side: 58 av 71

59 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i Huser Gårdsbarnehage Elevmappe - Huser barnehage - ***** ***** ***** 2014/ /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Veidimensjonering Nesebakken detaljplan 2012/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Svar - veidimensjonering Nesebakken detaljplan 2012/ / PLAN/Susanne Lund Johansen L12 'Jon Rongen' Side: 59 av 71

60 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på sommerjobb i Hvaler kommune Søknad om sommerjobb - skole/barnehage 2014/ /2014 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Avsender ***** ttalelse Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik 2012/ /2014 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Norsk Maritimt Museum Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** 2014/ /2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** ***** Side: 60 av 71

61 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse Lille Revholmen detaljplan 2011/ /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Avsender Norsk Maritimt Museum Bekreftelse på plass - signert Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** 2014/ / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Klage Klage - eiendomsskatt - gnr 49 bnr 3 fnr 80 - Nordre Vika / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 49/3/80 Avsender Ole-Henrik Gilberg Side: 61 av 71

62 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent dispensasjon for kjøring Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Hege Gaudernack Tønnesen Forespørsel om ladepunkt for el-biler Forespørsel om ladepunkt for el-biler 2014/ /2014 RÅDMANN/Hege Cecilie Bjørnerud S13 Avsender Finn Grimsrud Ber om at eventuelle dokumenter oversendes Reguleringsplan Nordengåsen, Vesterøy (tidl. "Ødegården") 2013/ /2014 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Eilert Eilertsen Side: 62 av 71

63 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Nabovarsel Naborvarsel til Hvaler kommune som eier av gnr 511 bnr 40 - tiltak på gnr 43 bnr / / EF/Tore Trondsen 43/177 Avsender Sand Brygge AS Nabovarsel Nabovarsel til Hvaler kommune som eier av gnr 3 bnr tiltak på gnr 3 bnr / / EF/Tore Trondsen 3/1 Avsender Melissa Grozdanic Nabovarsel Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ /2014 PLAN/Susanne Lund Johansen L12 Avsender Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS Side: 63 av 71

64 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om behovsprøvde timer ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 Avsender ***** Søknad om vedtak 600 timer norsk/samfunnsfag ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 5848/ RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 Avsender ***** Søknad om parkeringplass Hvaler Rådhus / Hvaler kirke for året Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5849/2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Haavard Stensrud Teigen Side: 64 av 71

65 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om rett og plikt til 600 timer norsk/samfunnskunnskap ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 5850/2014 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 A01 ***** Ber om bekreftelse Klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 5/1/74 Avsender ngvill Bjarøy Ber om bekreftelse Klage - eiendomsskatt - gnr 5 bnr 1 fnr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 5/1/74 Avsender ngvill Bjarøy Side: 65 av 71

66 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse - Detaljregulering innseiling til Borg del - nytt offentlig ettersyn - Fredrikstad og Hvaler kommuner. Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær 2012/ /2014 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Østfold fylkeskommune Vedtak om innvilgelse av gratis opplæring i norsk utover 600 timer ***** ***** nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 5854/2014 RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 A01 ***** Søknad om parkering i sommersesongen Parkering - Floren / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Ragni Malterud Side: 66 av 71

67 -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til eiermøte Driftsassistansen i Østfold KS Medeierskap i Driftsassistansen i Østfold KS (DaØ) 2012/ /2014 VARV/Roy Hansen M00 Avsender Driftsassistansen i Østfold Spørsmål vedrørende havneavgifter kommunale brygger i Hvaler kommune Havneavgifter - kommunale brygger i Hvaler kommune 2014/ /2014 HAVN/Gunn Karin Karlsen P52 Avsender Willy Lien Spørsmål om saksbehandling eiendomsskatt Eiendomsskatt - klage - gnr 4 bnr 254 snr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 4/254/0/1-4 Avsender Olav Barhaugen Side: 67 av 71

68 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål om saksbehandling eiendomsskatt Eiendomsskatt - klage - gnr 4 bnr 214 fnr 186 Kjølholtåsen / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 4/214/186 Avsender Odd Lindstad Ny henvendelse angående tomt på Hvaler Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 42/226 Avsender Odd Humlekjær Tillatelse til bruk av Skjelsbu brygge - forlenget periode Båtplass - Skjelsbu Brygge 2012/ /2014 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Avsender Lars Lande Mek & Sveis Side: 68 av 71

69 -, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse til foreslåtte reguleringsplaner for innseiling til Borg, del. Nytt offentlig ettersyn. Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær 2012/ /2014 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Ytre Hvaler Nasjonalparkstyre nnvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling i avdeling rus og psykisk helse Rekrutteringstilskudd 1.driftsår til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenester 2013/ / NAV/Knut Tore Eide 233 Avsender Helsedirektoratet Søknad om parkeringsplass på Garnberget i tgårdskilen Parkering tgårdskilen/garnberget / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q52 Avsender Gro Berglie Side: 69 av 71

70 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbaketrekking av klagen i hovedsak Gnr 50 bnr Tiltak på eiendommen ikke omsøkt - byggemeldt 2012/ /2014 BS/Einar G Nilsen 50/131 Avsender Advokat Eilert Eilertsen Søknad - pedagogisk konsert Søknad - pedagogisk konsert 2014/ /2014 HVK/Thomas Holmen Olsen C35 Avsender Østfold strykekvartett Fylkeskonsevatorens uttalelse - VA-anlegg til 9 hytter - Havna, Spjærøy Søknad etablere privat VA spredenett gnr 44 bnr / /2014 BS/Anette Hansen 44/22 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 70 av 71

71 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Takstgrunnlag for eiendomsskatt - gnr 11 bnr 22 og 23 Eiendomsskatt - innsynsbegjæring 2013 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 5887/2014 RÅDMANN/Grethe Johansen 232 Avsender Vegard Johansen Klage eiendomsskatt - gnr 30 bnr 160 Eiendomsskatt - klage - gnr 30 bnr Rognhavn / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/160 Avsender ngrid gelstad Godtar ny takst Klage - eiendomsskatt gnr 30 bnr / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/103 Avsender Wenche H. Englund Side: 71 av 71

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørend henvendelse om eiendomsskatt - 31/21 Klage - eiendomsskatt - gnr 31 bnr 21 U 2013/2828-3 21016/2013 15.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 31/21 Mottaker Jonas

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt brev - klage på resultat av endret eiendomsskatt fra forrige klage Eiendomsskatt - klage - gnr 28 bnr 133 - Granholmene 31 2013/1914-11 7071/2014 04.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ /

Offentlig journal. Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08-27.08, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.08.2014 nnhold: Ad søknad om godkjenning av Åpen barnehage - Asmaløy barnehage Åpen barnehage - Asmaløy barnehage

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 2015/2612-3 20782/2015 20.11.2015 30.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11-25.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement for 4/81 Søknad om privat stikkledning

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Offentlig journal. Ad din Søknad om studiepermisjon 2013/ / Arbeidsavtale 2010/ /

Offentlig journal. Ad din Søknad om studiepermisjon 2013/ / Arbeidsavtale 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.12-09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2014 Ad din Søknad om studiepermisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Anita Rubach 2013/2795-7 703/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal. Gebyr for oppstartsmøte 2016/ / Foreløpig svar på merknader til varsel om tvangsmulkt

Offentlig journal. Gebyr for oppstartsmøte 2016/ / Foreløpig svar på merknader til varsel om tvangsmulkt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.08-07.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2016 Gebyr for oppstartsmøte Detaljplan Dypedalsåsen omsorgs- og eldreboliger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-22.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Bestilling av annonse Rullering av kommuneplan 2016-2028 2014/2649-16 1167/2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2015 Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr 284 -

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04-08.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.04.2015 Svar på forespørsel om byggetiltak - gnr 48 bnr 20 Forespørsel om diverse

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE

Offentlig journal. Prinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 23.09.2014 PLAN/AKHE 17.02.2012. Anna Karin Hellstrøm PLAN/AKHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: rinsebakken Reguleringsplan rinsebakken 2007/1848-54 2530/2012 17.02.2012 LAN/AKHE L12 Mottaker

Detaljer

Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget. Dok.dato:

Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.14-13.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Vedrørende søknad om etablering av privat VA ledningsnett for 8 eiendommer på løkkevikfjellet, Melkeberget

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2017 nnhold: Avslag dispensasjon - eksisterende hytte - 37/1/42 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10-19.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 Søknad om tilsagn og krav

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om biloppstillingsplass/avkjørsel mot Strandveien - 4/ / /

Offentlig journal. Behandling av søknad om biloppstillingsplass/avkjørsel mot Strandveien - 4/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.03-24.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.03.2015 Behandling av søknad om biloppstillingsplass/avkjørsel mot Strandveien -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014

Offentlig journal. Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 2014/1378-2 12788/2014 26.06.2014 29.01.2015. Vannmåler - resultat av møte 2014/1378-3 12795/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.01-25.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Vedr. vannmåler på G/br.nr 5/1 Anmodning installasjon av vannmåler 5/1 2014/1378-2

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Elise Synnøve Fredriksen 2011/874-25 6940/2014 02.04.2014 OT/Lise Krogstad ***** Mottaker Elise S. Fredriksen

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.04.2017 Oppmålingsforretning 51/6/269 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/6/230 2016/712-9

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 35/95 - Vikerveien 193 D Søknad -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / /

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen 16 Søknad

Detaljer