NIVUS - Produkter og Tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIVUS - Produkter og Tjenester"

Transkript

1 NIVUS - Produkter og Tjenester

2

3 N I V U S - Instrumentering for Vann Industrien NIVUS gruppen er ledende leverandør, utvikler og produsent av måleinstrumenter for vann industrien. Siden 1967 har vårt selskap pekt ut veien fremover ved hele tiden å sette nye standarder ved å utvikle høy-kvalitetsprodukter og løsninger. I dag er Nivus totalleverandør i vann industri markedet. Vår produktportefølje består av måleutstyr for mengde, nivå, trykk, vannkvalitet, og tetthet. Nivus tilbyr dessuten enheter og programvare for gjenkjenning, overføring, registrering og evaluering av data. Et høy-ytelses fjernkontrollsystem med flere funksjoner spesielt for vann industrien kompletterer produktspekteret. Overføring av kunnskap og tjenester er en del av våre høyeste prioriteringer. Vi tar sikte på å gi spesifikk kunnskap om våre enheter, riktig installasjon og igangsetting til hver kunde på et tidlig stadium. Derfor holder vi stadig kurs i våre lokaler samt med våre distributører og kunder. Våre erfarne ingeniører vil med glede gi deg alle tilgjengelige råd vedrørende tiltenkt bruksområde. På grunn av stadig økende krav til måleteknologi er Nivus fokusert på å tilby både høy kvalitet, og økonomiske produkter og løsninger. For å nå dette målet må vi kontinuerlig investere i teknologi og Nivus gruppen består i dag av mer enn 100 ansatte. styrke bedriftskunnskapen til våre ansatte. 3

4 Felt av aktiviteter Nettverk overvåking Mobile og stasjonære målesystemer for kontinuerlig måling av mengde og nivå i nettverkssystemer. Renseanlegg for avløpsvann Mobile og stasjonære målesystemer for kontinuerlig måling av mengde og nivå på alle områder innen renseanlegg for avløpsvann. Rennende vann, elver og kanaler Mengdemåling i rennende vann for flomvern, kalibrering og validering av hydrologiske beregningsmodeller, dimensjonering og drift av innretninger i vannbransjen. Industri og vannkraft Mengdemåling av inntak og utløp som fører kjølevann, sirkulasjons-systemer og turbininntak av kraftverk og industri; rørgate overvåking og turbin effektivitets overvåking. Vannforsyning og vannfordeling Måling av nivå og trykk i dype brønner og transportanlegg samt mengdemålinger ved vanntårn, vannrenseanlegg og vann- behandlingsanlegg. 4

5 Produkter og tjenester MENGDEMÅLING 7 Målemetoder for mengde og hastighet Stasjonære målesystemer Mobile målesystemer Programvareløsninger Den Hydrauliske Metode 27 NIVÅMÅLING 29 Kontinuerlige målesystemer 30 Ultralyd Hydrostatisk, Trykk GPRS DATA LOGGER INTERNETT PORTAL 39 Data Logger 40 Internett Portal D2W 45 REFERANSER 47 5

6 6

7 Kanal Nettverk Renseanlegg Prosessvann Hydrologisk Elve overvåking Vanningsanlegg MENGDE Måling Den perfekte løsningen for hver applikasjon Når det gjelder mengdemåling i vann-og avløp skiller NIVUS mellom to grunnleggende metoder: Målemetode for Mengde og Hastighet NIVUS produserer mobile og permanente målesystemer for kontinuerlig måling ved hjelp av ultrasonisk mengde-og hastighets måling. Vi leverer egnede målesystemer til alt fra rent vann til avløpsvann, og ulike renner som delvis fylte og fulle rør, kanaler og overflatevann. Våre innovative enheter er høyst nøyaktige og målepålitelige kombinert med at de er enkle å installere og enkle å betjene. Den hydrauliske Metode (Q-h Relasjonen) For klassiske mengdemålinger på Venturi renner, dammer, demninger og lignende bruksområder, har Nivus egnede måle- og evalueringsinstrumenter. Mengdemåling 7

8 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet Mengde Q kan ikke måles direkte. Målemetode for mengde og hastighet er en indirekte metode for mengde undersøkelse i delvis fylte og fulle rør, kanaler og overflate vann. Den følgende generelle likningen er grunnlaget for mengdeberegning: Den gjennomsnittlige hastigheten (v) blir målt i væsken ved hjelp av hastighetssensorer basert på ultrasonisk måleteknologi. Tverrsnittsarealet (A) avhenger av seksjonsprofilen så vel som mengdenivået (h). Tatt tverrsnittetprofilen i betraktning, blir mengde beregnet og angitt direkte på skjermen. Fordeler med ultrasonisk måleteknologi + Sensorene er drift frie og har et stabilt null punkt + Enkel oppgradering i henhold til prosessbetingelser + Ufølsom overfor kloakk slam og sedimentering + Høy måle nøyaktighet og pålitelighet Mengdemålere brukes til å måle slam utslipp h 3 P h 2 h 1 Q hastighet/mengde? v gjennomsnitt A tverrsnitt Mengde sensor måling fra top ned i kloakk med kraftig sedimentasjon Mengdenivået (vann-nivå) er enten målt fra bunnen og oppover [h 1] gjennom væsken eller ovenfra og nedover [h 3] ved bruk av ultralyd. Nivåmåling ved hjelp av en integrert trykkcelle [h 2] er tilgjengelig som ekstrautstyr. 8

9 NIVUS gir den beste tilgjengelig målemetoden for alle applikasjoner Avløpsvann Vann Cross correlation Metoden Doppler Metoden Transit Time Metoden A E4 E Meas. windows 4 to 16 n E3 Meas. window 3 h v 1 E2 E1 - E4 = Reflecting particles E1 Meas. window 2 Meas. window 1 V p V Transmitter and receiver crystals p v 2 B + Målemetoden til universellt bruk i lite til sterkt forurenset vann + Høy grad av nøyaktighet + Måler den reelle mengde hastighetsprofilen + Målemetoden til universellt bruk i lite til sterkt forurenset vann + Siste innen fjerde-generasjons Doppler teknologi + For rent til lite forurenset vann + Oppfyller IEC 41 krav + Meget høy målernøyaktighet Reflekser i vannet (partikler, mineraler eller luftbobler) blir skannet av en ultrasonisk impuls og lagres deretter som et ekkomønster. Noen få millisekunder senere følger en ny skanning. Sammenligning av begge signalene gjør det mulig å kalkulere hastigheten. Repetisjon av denne prosedyren i de ulike nivå lagene gjør det mulig å bestemme den reelle hastighetsprofilen. Doppler-metoden bruker et kontinuerlig ultrasonisk signal med en definert frekvens, og en kjent vinkel som sendes i vannet. De bevegelige partiklene lager en frekvens endring som er proporsjonal med hastigheten av partiklene. Disse verdiene brukes til statistisk gjennomsnitt. Doppler-metoden kan ikke brukes til å utføre avstandsrelaterte hastighetsmålinger. Transit Time Metoden baserer seg på å fange opp transitt-tiden av ultrasoniske signaler mellom to sensorer. Signal transitt-tiden forflytter seg raskere med vannretningen enn mot vannretningen. Forskjellen mellom tiden pulsen trenger er proporsjonal med den gjennomsnittlige hastigheten langs målebanen. Den gjennomsnittlige hastigheten i seksjonen er beregnet av senderen. Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 9

10 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet Sensorer NIVUS har de riktige sensorene for enhver applikasjon. Optimalt monteringsutstyr gjør sensor installasjonen enkel. Sensorer til vann hastighets måling Avløpsvann Form på kanal Rør sensor for installasjon i rør ved bruk av dyse og flensring v h v Kile sensor for installasjon på kanalbunn eller kanalvegg p h v Sensor typer v h h p v v Forskjellige versjoner: + kun v-måling + kombinert v- og h-måling Forskjellige versjoner: + kun v-måling + kombinert v- og h-måling(ultrasonisk) + kombinert v- og h-måling (trykk) + kombinert v- og 2x h-måling (ultrasonisk og trykk) Sensor oversikt Cross correlation metoden Doppler metoden 10

11 + Drift-frie sensorer med stabilt nullpunkt + Enkel installasjon takket være perfekt tilpasset monteringstilbehør + Utvalget av sensorer sikrer best løsning for hver enkelt applikasjon + Stabil tilkobling over lange avstander takket være digital signaloverføring Vann Ekstern nivåmåling Air-ultralyd sensor Rør sensor / Kile sensor for installasjon i rør og kanaler Halvkuleformet sensor for installasjon på kanalvegg For installasjon i toppen av røret. For tilkobling til OCM / PCM loggere v v v Ultrasoniske sensorer + v-måling + v-måling For direkte tilkobling til NivuMaster logger Clamp-On sensor for montering i/ på fulle rør Stang sensor for Installasjon på kanalvegg Kompakt Ultralyd nivåmåler v v Trykkfølere + v-måling + v-måling Transit time metoden Hydrostatiske trykkfølere for direkte tilkobling via 4-20 ma Mer fullstendig beskrivelse og oversikt over sensorer finnes i kapittelet om Nivåmåling. Til Loggere Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 11

12 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet permanent avløpsvann OCM Pro CF NFP OCM F System Cross Correlation Metoden Doppler Metoden Reell vannhastighetsprofil måling Ex godkjenning i henhold til ATEX Sone 1 Sone 1 Sone 1 Intern 3-trinns kontroller Skjerm / Betjening Skjerm størrelse i piksler 128x x64 128x64 Taster Innganger 0/4-20 ma med 12 Bit oppløsning for eksternt nivå ma for eksternt nivå (2-ledning) 1-1 Redundant nivåmåling Digitale innganger Maks. antall v-sensorer Sedimentasjons måling (WUS + ekstern sensor) Utganger Releer Analoge utganger Data minne Flash card / internminne Data overføring Via plugg-inn kompakt flash card, TCP/IP, Ethernet og Modem (GPRS, ISDN, analog) Kommunikasjon Rs232, TCP/IP via Ethernet/modem (GPRS, ISDN, analog), Modbus-TCP, int. web server Egnede sensorer Bruksområder Den beste enheten for universell bruk i avløpsvann For fulle rør - kostnadseffektivt alternativ til EMF For målinger i lite til sterkt forurenset vann 12

13 Vann mobil avløpsvann vann NivuChannel NivuSonic NivuSonic CO PCM Pro PCM 4 PCM F PCO Transit Time Metoden x x x Cross Correlation Metoden Doppler Metoden Transit Time Sone x x x x baner 2 baner 2 baner opp til opp til bane opp til opp til ekstern modem bluetooth/gprs bluetooth/gprs - GPRS Nøyaktige målinger i fulle og delvis fylte rør og kanaler. Nøyaktige målinger i fulle rør Kontaktløs og trykk-uavhengig måling i fulle rør Den beste enheten for mobile målinger i farlige (Ex) områder For krevende mobile målinger i ikke-ex-områder For mobile målinger i lite til sterkt forurenset vann Kontaktfri måling for mobil langsiktig overvåking Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 13

14 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet permanent Avløpsvann Permanent Målesystem Cross Correlation Metoden patentert De unike NIVUS cross correlation mengdemålerne har en patentert profilerings teknologi for nøyaktig mengdemåling, som gir enestående måleresultater. OCM Pro CF Den beste mengdemåleren til universelt bruk i avløpsvann, i fulle og delvis fylte rør. + Svært høy nøyaktighet + Enkel betjening gjennom dialoger, ingen programmeringskunnskaper nødvendig + Ukomplisert integrering av eksisterende kontrollsystemer via universelt grensesnitt + Ingen hastighets kalibrering nødvendig grunnet måling i den reelle vannhastighetsprofilen + Opp til tre vannhastighetssensorer kan kobles til Kan brukes til Fulle og delvis fylte kanalformer som rør, egg, rektangulær, U-profil, trapesformede kanaler, påvisning av høye vannmengder, frie profiler etc. Vanlige bruksområder Kanal nettverkssystemer, inntak og utløp til avløpsanlegg, avregning, utslipp kontroll, overflatevann og overvanns overvåking, overløp og SSO og mange flere 14

15 pe n n a h C co r d i t Flyte løsning ved hjelp av OCM Pro CF for måling av hastighet og sedimentering + Enkel installasjon + Enkel kontroll og vedlikehold av sensorer + Universelt justerbar til ulike kanaldimensjoner + Høy driftssikkerhet takket være cross correlation metoden Den nyutviklede NIVUS-COSP teknologien kombinerer høy nøyaktig hastighet måling med en hydraulisk modell, som omgjør den tilgjengelige hastighetsmålingen til et rutenett i henhold til VDI / VDE. Ved bruk av en OCM Pro CF pluss med tre sensor får man et rutenett med 48 romslig fordelte hastigheter som gir nøyaktig mengdemåling. + Visualisering av reelle mengdeforhold + Kontinuerlig rutenett måling + Automatisk feil kompensasjon Fl l e o w M o n itoring is c e r tifi e d a c ng 16 single 16 single hastigheter 16 single hastigheter hastigheter n O S U IV N Sira MC110189/00 o M CE R T S OCM Pro CF som alternativ til EMF. Installasjon uten behov for å fjerne EMF. Mengde profil på displayet Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 15

16 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet permanent Avløpsvann Cross Correlation Metoden NFP (NIVUS Fulle Rør) Mengdeprofil måling i fulle rør - kostnadseffektivt alternativ til EMF + En sensor for alle diametre + Oppgradering under drift + Installasjon uten behov for å tømme rørledningen + Enkel installasjon og ukomplisert igangkjøring + Krever liten plass, kan monteres nesten hvor som helst + Måling i oljete, fete og gjørmete væsker Kan brukes i Fulle rør opp til 800 mm i diameter, større diameter se OCM Pro CF Vanlige bruksområder Pumpestasjoner for overvann, skittent vann og kombinert avløpsvann, renseanlegg, trykkrørledninger, drenerings ledninger, retur slam ledninger, resirkulerings ledninger m.m. Alt du trenger: munnstykke, kuleventil og sensor som alternativ til EMF. Installasjon uten å måtte avbryte driften - spar tid og kostnader 16

17 Målemetode for mengde og hastighet permanent Avløpsvann Doppler Metoden OCM F Kostnadseffektiv mengdemåling til bruk i avløpsvann + Kostnadseffektiv installasjon på grunn av lave monteringskostnader + Enkel og ukomplisert igangkjøring, krever ingen tekniske kunnskaper + Data lett lesbar selv under ugunstige forhold, takket være stort bakgrunnsbelyst display + Integrert kontroller for kontroll på utslipp Kan brukes i Delvis fylt rør, egg, rektangulær, U-, trapes og frie profiler Vanlige bruksområder Måling og utslipp kontroll i pumpestasjoner, overvann renseanlegg og avløpsanlegg Mengdemåling: Måleetoder for mengde og hastighet 17

18 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet permanent Vann Transit Time Metoden NivuChannel Nøyaktig mengdemåling fra rent til lett forurenset vann i rør, kanaler og overflatevann + Enkel installasjon + Enkel betjening via menyer og dialogbokser + Nøyaktig måling som skyldes bruk av opp til åtte målebaner + Måling i henhold til IEC (ASME PTC 18) + Høy følsomhet gjennom signal korrelasjon Kan brukes i Vanlige bruksområder Fulle og delvis fylte rør, rektangulære kanaler, naturlig strømmende vann og mye mer Måling i overflatevann som elver, kanaler, vanningssystemer, avløpssystemer samt kjølevann, prosessvann, vannkraftverk, rørgate overvåking, turbin effektivitet overvåking og mye mer 18

19 NivuSonic Mengdemåling for rent til lett forurenset vann i fulle rør + Høy stabilitet på grunn av 2 målebaner + Pålitelig igangkjøring på grunn av programvare-støttet sensorer justering + Enkel betjening takket være menybasert dialogboks modus + Ukomplisert integrering i eksisterende kontrollsystemer via universelt grensesnitt Kan brukes i Fulle rør og rektangulære kanaler med diameter mellom 100 og mm Vanlige bruksområder Prosessvann i rør, kjølevann og sirkulasjonssystemer, vannkraftverk, rørgate overvåking Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 19

20 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet Permanent Vann Transit Time Metod en / Clamp-on NivuSonic CO Flerbaned clamp-on mengdemåling for rent til lett forurensede væsker i i fulle rør. + Kontaktløs og trykkuavhengig + Høy målestabilitet og nøyaktighet p.g.a. tilkobling til flere målebaner + Enkel oppstart og installasjon takket være programvarebasert sensor innretting og clamp-on system + Ukomplisert integrering i eksisterende kontrollsystemer gjennom universelt grensesnitt + Egnet selv for aggressive væsker Kan brukes i Vanlige bruksområder Fulle rør fra DN 50 opp til DN 6000 Prosessvann i rør, kjølevann, sirkulasjonssystemer, vannkraftverk, vannforsyning, produksjon og behandling av drikkevann, overvåking av turbin effektivitet 20

21 Målemetoder for mengde og hastighet mobil Avløpsvann Mobile målesystemer Cross Correlation Metoden PCM Pro Mobil, Ex-beskyttet mengdemåling ved hjelp av nøyaktig ultrasonisk cross correlation, måling av reelle vannhastighetsprofil + Ingen hastighetskalibrering er nødvendig grunnet måling av reelle vannhastighetsprofil + Enkelt å lese p.g.a. bakgrunnsbelyst display + Enkel å ta i bruk takket være igangkjøringsfunksjon + Lang batterilevetid takket være syklusbasert måling + Dataoverføring via GPRS-modem og Bluetooth Kan brukes i Full og del fylt former som pipe, egg, rektangulær, U, trapes, frie profiler og mange andre Vanlige bruksområder Ex-områder, kalibreringsgrunnlag for hydrauliske beregningsmodeller, lokalisering av fremmedvann Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 21

22 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet mobil Avløpsvann Cross Correlation Metoden PCM 4 Mobil mengdemåling ved hjelp av nøyaktig ultrasonisk cross correlation, måling av reelle vannhastighetsprofil + Det trengs ikke hastighetskalibrering takket være måling av den reelle vannhastighetsprofilen + Bakgrunnsbelyst display for enkel lesing + Enkel i bruk ved hjelp av meny og dialog modus + Lang batterilevetid takket være syklusbasert måling + Strømtilkobling mulig + Dataoverføring via GPRS-modem og Bluetooth + Allsidige tilkoblingsmuligheter for eksterne enheter + Rutenett måling (i henhold til DIN EN ISO 748) Kan brukes i Delvis fylte og fulle former som rør, egg, rektangulær, U-, trapes, 2r egg, frie profiler og mange andre Vanlige bruksområder Ikke EX-områd er, kalibrerings grunnlag for hydrauliske beregningsmodeller, lokalisering av fremmedvann Utvidelser for PCM Pro og PCM 4 NPP (NIVUS Rør Profiler) Mobil rørmålingsdel for PCM Pro og PCM 4 + Fleksibel bruk i ulike rørdiametere + For svært lave vannmengder + Måler også fulle rør + Sediment deteksjon Kan brukes i Vanlige bruksområder Rørledninger med diameter mellom DN 150 og 600 mm Måling av lave vannmengder, forbedring av vanskelige utslippsforhold 22

23 Målemetoder for mengde og hastighet mobil Avløpsvann Doppler Metoden PCM F Kost-effektiv vannmåling til universelt bruk + Kostnadseffektiv installasjon grunnet lite monteringsarbeid + Enkel og grei igangkjøring, ingen tekniske kunnskaper er nødvendig + Data lett lesbar selv under vanskelige lysforhold, takket være stort bakgrunnsbelyst display + Integrert controller for kontroll av utslipp Kan brukes i Delvis fylte og fulle former som rør, egg, rektangulær, U-, trapes, 2r egg, gratis profiler og mange flere Vanlige bruksområder Måle- og utlippskontroll i pumpestasjoner, renseanlegg for overvann og avløpsanlegg Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 23

24 MENGDEMÅLING Målemetoder for mengde og hastighet mobil Vann Transit Time Metod en/ Clamp-on PCO Mobil mengdemåling ved hjelp av transit time metoden (Clamp-On) + Ingen kontakt med vannet og dermed uavhengig av trykk-og temperatur + Ekstern trykksensor kan kobles til + For langtidsovervåking og lekkasjeovervåking + Enkel og plassbesparende installasjon + Dataoverføring på verdensbasis er mulig via GPRS-modem Kan brukes i Fulle rør 50 til 3000 mm Vanlige bruksområder Drikkevann, kjølevann, prosessvann, sirkulasjonssystemer og mange flere 24

25 Programvareløsninger NivuSoft Nøyaktig justerte funksjoner for behandling av måledata + Visualisering av måledata + Prosjektadministrasjon + Evaluering av data + Regnefunksjoner + Statistisk evaluering + Rapportering + Utvidelsesmuligheter NivuSoft er en programvare med nøyaktig justerte funksjoner for behandling av måledata i vannindustrien. NivuSoft gir en rekke muligheter for visualisering og evaluering av måledata opp til rapporteringsfunksjoner. Det er f.eks. mulig å sammenligne flere verdier fra ulike målesteder i en felles graf. Dette gjør det mulig å raskt overvåke vannmengden i nettverket og er et effektivt verktøy for å verifisere plausibilitet. Redigeringer, zoominnstillinger og spesielle visninger i synkroniserte grafer, tabeller eller statistikk blir gjenspeilet i alle komponenter samtidig. NivuSoft tilbyr alle de vanlige regnefunksjonene som kreves for å analysere måledata. Mengdeberegning egnet for alle geometriske former i henhold til DWA og beregning av overløpsmengder kompleterer utvalget av funksjoner. NivuSoft tilbyr mangfoldig funksjonalitet fra dokumentasjon av målepunktet, visualisering av måledata i tabeller og grafer til spesielle raporter som f.eks. evaluering av fremmed vann. Programvaren kjører lokalt og kommuniserer med "D2W - Device to Web" online data portal for å kunne motta og bearbeide lagred måledata videre. Tiltalende design, oversiktlige kontrollelementer samt dra og slipp-funksjoner gir en intuitiv brukeropplevelse. Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 25

26 26

27 Den hydrauliske metoden Den hydrauliske metoden blir brukt for å beregne mengde Q fra nivå h med tanke på et Q - h forhold. Q = k f(h) Definerte Q - h forhold kan bli funnet på hydrauliske konstruksjoner som dammer, Venturi renner osv. Målinger på demninger Ulike typer demninger (f.eks overløp demninger, trekantede demninger og lignende) er i bruk, avhengig av vannmengden. Overløpshøyden er et mål for vannføring. Målinger på Venturi renner Venturi målinger er mengdemåling i spesielt utformede vannkanaler der en sammentrekning skaper en endring av hastigheten. Høyde og mengde korrelerer eksponentielt med hverandre: Dette gjør det mulig å beregne mengde fra nivå målingen. Sender med integrert mengde kalkulator Sender med integrert mengde kalkulator Mengdemåling: Målemetoder for mengde og hastighet 27

28 MENGDEMÅLING Den hydrauliske metoden Målinger på demninger / Venturi renner Du kan finne sensorer, sonder og sendere som bruker hydraulisk metode for mengdemåling i kapittelet nivå Ultralyd sensorer Kompakt Ultralyd Nivåmåler Trykkfølere Loggere 28

29 Volum Måling Komparativ Måling Måling på overløp Pumpekontroll Terskel Måling Avstandsmåling Volumetrisk Måling Nivåmåling NIVÅ Måling Nøyaktige og universelle løsninger for måling Kontinuerlig Måling NIVUS tilbyr ultrasoniske sensorer for måling av nivå, avstand, tomrom eller volum. Enhetene er egnet for mange måle-og styrefunksjoner (for eksempel på pumper). De ultrasoniske sensorene er ikke egnet for væsker som har tendens til skumdannelse. Derfor tilbyr NIVUS også hydrostatiske målesystemer. Nivåmåling 29

30 MENGDEMÅLING Kontinuerlig Måling Måling i: Væsker Væsker, og væsker med skumdannelse Ultrasonisk Måleprinsipp Hydrostatisk Måleprinsipp Sensoren sender kontinuerlig ultrasoniske impulser, som reflekteres fra overflaten av væsken. De reflekterte bølgene oppdages av sensoren på nytt. Nivå, avstand eller volum blir beregnet ut i fra transitt tiden på lyden. Trykksensorer konverterer mekaniksk parameter trykk til et direkte proporsjonalt elektrisk signal. Den innebygde forsterkeren konverterer elektrisk sensorsignal til et lett håndterbart standardsignal, ma. Kontinuerlig Måling ultralyd Nivåmåling med ultralyd sensor 30

31 Sensorer: P-serien De ultrasoniske sensorene med integrert temperaturkompensasjon for tilkobling til NivuMaster gir mange muligheter for måling av væsker og faste stoffer. + Fleksibel installasjon: maksimal kabellengde 1000 m; ulike flens versjoner tilgjengelig + Lite vedlikehold på grunn av kontaktfri måling + Fleksibel måleavstand fra 0.07 m til 40 m + Nedsenkbare takket være IP 68 beskyttelse + Versjoner med PVDF kabinett for bruk i aggressive væsker + Sikker drift gjennom Ex godkjenninger sone 0, 1 og 2 i henhold til ATEX Type P-M3 P-03 P-06 P-10 P-15 P-25 P-40 Avstander Beskyttelse Temperatur Sonisk vinkel <) 0.07 til 2.4 m til 3 m -30 C til 95 C (Ex -15 C til 75 C) 0.3 til 6 m 0.3 til 10 m 0.5 til 15 m 0.6 til 25 m 1.2 til 40 m IP68-40 C til 95 C (dersom det brukes i Ex-sone -40 C til 75 C) Ex godkjenning Kabellengde II 2GD Ex m II T6 (II 1GD Ex ia IIC T6 er også tilgjengelig, kun koblet til EX sikker logger (ia)) 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m and 100 m; special lengths on request Sendere: NivuMaster-Serier Bruk NivuMaster serien for å måle og kontrollere nivåer, men også for pumpekontroll eller for å mengdemåling i åpne kanaler, og for å beregne overløpsvolumer i overløp. + Universell bruk for nesten alle væsker og faste stoffer, måling av nivå, avstand, volum, forskjell og vannmengde + Høy måle pålitelighet + Enkel ekko analyse og innstilling av parametre via PC + Opp til 6 releer og galvanisk isolerte ma utganger + Enkel betjening i dialogmodus ved hjelp av bakgrunnsbelyst grafisk display + Integrert nødstrøm omkobling Kontinuerlig nivåmåling: Ultrasonisk 31

32 NIVÅMÅLING Kontinuerlig Måling ultralyd Oversikt Over NivuMaster Loggere NivuMaster L-2 NivuMaster 3 Relays Nivåmåling / avstandsmåling Volumetrisk måling / tomroms måling Pumpe kontroll Volummåling Komparativ måling Måling på overløp Betjening Display Taster Innganger Sensorer / valgfri 4-20 ma / digital Utganger Releer / ma utgang RS232 grensesnitt Konstruksjon Vegg montering IP 65 / DIN skinne montering 19 versjon (monteringsstativ) Panel montering Eks godkjenning i henhold til ATEX valgfri valgfri 2 / / Sone 0, 1 og 2 NivuMaster L-2 er vår kostnadseffektive modell / - / - 1 / - / - 3 / / Sone 0, 1 og 2 For måling av avstanden, nivå og volum samt for pumpekontroll og utvidede kontrolloppgaver. 32

33 NivuMaster 5 Relays NivuMaster LD-5:2 NivuMaster LF-5:2 NivuMaster Plus / valgfri 4-20 ma / - 2 / - / - 1 / - / - 2 / valgfri 4-20 ma / 7 x digital 5 / / / / / Sone 0, 1 og 2 For måling av avstanden, nivå og volum samt for pumpekontroll og utvidede kontrolloppgaver. + / Sone 0, 1 og 2 Spesielt designet for å sammenlignende målinger. Med to ma utganger for utløps forskjell og fyllingsgrad. + / Sone 0, 1 og 2 Spesielt designet for overløp. For måling av nivå og overløpsvolum. - / Sone 0, 1 og 2 Spesielt designet for pumpestyring, NivuMaster Plus har 7 digitale innganger. Kontinuerlig Nivåmåling: Ultrasonisk 33

34 NIVÅMÅLING Kontinuerlig Måling ultralyd Kompakt Ultralyd Nivå Måler PLC i-serier Ultralyd sensor med integrert sender. Designet for bruk under ugunstige forhold, for eksempel fuktighet, aggressiv damp og støv. Enkel installasjon, krever ikke ekstra arbeid og plass siden sender ikke er nødvendig. + Måling opp til 3/6/10 og 15 m, forhånds-programmert for direkte tilkobling til PLC + Utgang for avlesninger / strømforsyning via 4-20 ma (HART) eller Profibus PA protokoll + Drift og diagnostikk via HART / Profibus PA-grensesnitt + Volumberegning ved hjelp av forhåndsinnstilte figurer + Lavt strømforbruk VDC / 4-20 ma + Oppstarts tid er bare fire sekunder + Beskyttelse IP68 (5 bar) + Ex godkjenning i henhold til ATEX for sone 1 (ingen Zener barriere nødvendig), valgfri sone 0 Vanlige bruksområder Måling av avstand, nivå og volum under dårlige og mindre tilgjengelig forholder, f.eks i pumpestasjoner, spesielle konstruksjoner, avløps kanaler og vannrensing. NivuCompact Loop drevet sensor med elektronisk evaluering for kontaktfri måling av avstand, nivå, tomrom eller volum + Universell bruk gjennom stort måleområde fra 0,2 til 10 m + Enkel betjening og programmering uten å måtte åpne kabinettet ved hjelp av integrert tastatur og skjerm + For "vanskelige" arbeidsforhold takket være høyt lydtrykk og smal kjegle av lyd med integrert temperaturkompensasjon + Enkel data evaluering gjennom ekko analyse og parameterinnstillinger via PC + Ex godkjenning i henhold til ATEX for sone 0 Vanlige bruksområder Nivåmåling egnet for direkte tilkobling til PCM og OCM sendere eller som uavhengig måling 34

35 Kontinuerlig Måling hydrostatisk, trykk komparativ måling med hydrostatiske trykkfølere NIVUS tilbyr individuelle løsninger for ulike applikasjoner innen trykkmåling og hydrostatisk nivåmåling. Hydrostatiske målinger er alltid å foretrekke når det er problemer som kommer av skumdannelse på overflaten av væskene som måles. NIVUS sin hydrostatiske måleteknologi kan brukes universelt, er robust og gir en høy grad av driftssikkerhet. Installasjonen er enkel. Kontinuerlig Nivå Måling:: Hydrostatisk, Trykk 35

36 NIVÅMÅLING Kontinuerlig Måling hydrostatisk, Trykk Trykk Sonder for alle applikasjoner Du kan finne passende trykkfølere for tilkobling til NivuCont Plus, NivuCont S loggere eller andre enheter med 4-20 ma-innganger. Nivåmåling Volumetrisk Måling Komparativ Måling Målinger på Overløp Nedsenkbare / hengende Sonder fra rene til sterkt forurensede væsker NivuBar Plus II NivuBar H II NivuBar G II Membran Måleprinsipp Eks Godkjenning Måleområde Feste Programmer Keramiske kapasitiv sone 00 1, 2, 4, 6, 10 m vannsøyle / andre på forespørsel hengende i kabel Keramiske kapasitiv sone 0 valgfri 0-20 m vannsøyle justerbar / andre på forespørsel hengende i kabel Keramiske kapasitiv Sone 0 1, 2, 4 mvannsøyle justerbar / andre på forespørsel skru-inn Nivå overvåking i åpne tanker, renner og servanter Renseanlegg, vann prosessering, pumpestasjoner, overvann i oppbevaringstanker, vannforsyning 36

37 + Høy driftssikkerhet gjennom integrert overspenningsvern + Lite installasjonsarbeid på grunn av 2-wire loop drevet teknologi + Pålitelig drift i Ex-områder takket være sone 0 beskyttelse + Sensor-skall er tilgjengelige i ulike materialer slik som PVC, Teflon eller Hastelloy:resistive mot aggressive væsker som syrer og baser + Senkede sonder tilgjengelig med bare 17 mm diameter for målinger i brønner eller dybdemålinger Pumpekontroll Volummåling Trykkmåling Trykkmåling Skru-inn sonder for rene til lett forurensede væsker for rent til kraftig forurensede væsker og gasser for rent til svakt forurensede væsker og gasser AquaBar AquaBar BS HydroBar G II UniBar E Rustfritt stål Rustfritt stål Keramisk Rustfritt stål piezoresistive piezoresistive kapasitiv piezoresistive - - Sone 0 Sone 0 2, 4, 6, 10 m vannsøyle / 2, 4, 6, 10 m vannsøyle / 1, 2, 4, 6, 10 m vannsøyle / 1, 2, 4, 6, 10 m vannsøyle / andre på forespørsel andre på forespørsel andre på forespørsel andre på forespørsel hengende i kabel Miljøteknologi: vannforsyning, avløpsanlegg Nivå overvåking i åpne tanker, renner og servanter hengende i kabel Dybde måling i brønner Grunnvannsnivå måling skru-inn Nivåmåling i lukkede tanker og rørsystemer Miljøteknologi: vannforsyning, avløpsanlegg skru-inn Nivåmåling i lukkede tanker og rørsystemer Vannforsyning til loggere Kontinuerlig Nivå Måling: Hydrostatisk, Trykk 37

38 NIVÅMÅLING Kontinuerlig Måling hydrostatisk, trykk Loggere NivuCont Plus Multifunksjonell logger for komplekse måle-og kontrolloppgaver sammen med hydrostatiske 2-wire trykkfølere Deksel beskyttelse + Universell bruk takket være allsidig kontroll og beregningsoperasjoner + Det er mulig med parameter backup via PC + Enkel installasjon p.g.a. 2-wire teknologi + Fleksibel gjennom ulike kapslingsløsninger ( 19 versjon, stativ og panelmontering; deksel beskyttelse) + Enkel oppstart uten behov for programmeringsferdigheter gjennom flerspråklig meny + Meget god lesbarhet selv under dårlige forhold, takket være stor bakgrunnsbelyst grafisk display 19 versjon (stativ og panel montering) Vanlige bruksområder Nivåmåling av overløp, avløpsanlegg, pumpekummer, vannforsyning, pumpe styring, kontroll av tank rengjøring, overløps volummålinger, trend detek tor, volumberegning 38

39 Rapportering Grenseverdiovervåking System Overvåking Alarmer Parameter Kontrol GPRS DATA LOGGER D2W Internett Portal GPRS Data Logger NIVUS GPRS data loggere muliggjør frittstående målepunkter for eksempel for nivå og tankovervåking og terskel overvåking uten tilgang til strømnettet. Registrerte data blir overført til D2W Internett-portalen ved hjelp av GPRS. Utmerket energieffektiv, pålitelig og stabil overføring av målinger og solid konstruksjon av dataloggerene gjør det mulig å etablere et nesten vedlikeholdsfritt og kostnadseffektivt måle datanettverk. D2W Internett Portal - Device to Web Internett portalen "D2W - Device to Web" er et omfattende data styringssystem som lagrer måledata som overføres fra dataloggeren via GPRS.Videre er det en rekke alternativer tilgjengelig for direkte analyse av måledata, for systemovervåking, videresending av data og alarmfunksjoner. GPRS Data Logger og D2W Internett Portal 39

40 GPRS DATA LOGGER OG D2W INTERNETT PORTAL GPRS Data Logger Low-power data logger med GPRS overføring til D2W Internett portal GPRS Trådløst MicroPower Batteri Online Data lagring Digital Inngang / Utgang + Ubegrenset tilgang til måledata via internett + Svært lang batterilevetid på opptil fem år + For bruk i Ex sone 1 + Mange muligheter som fjern innstilling av parametere, alarmfunksjoner, overvåking og beregning av grenseverdier via D2W Internett-portal + Stabil og kostnadseffektiv dataoverføring Analog Inngang / Utgang Alarmer Mengde Nivå Nedbør NivuLog Easy NivuLog Easy Sun NivuLog SunFlow NivuLog 2 Ex NivuLog 4 NivuLog PCM NivuLog PCM Ex Innganger Utganger Inngangs konfigurering Sensor tilførsel Minne Strømforsyning Måle intervall Overførings Intervall 4 x analog / digital kan kombineres etter behov 1 x digital 0-20 ma, 4-20 ma, 0-2 V, 0-10 V, Utløser, PWM, dag teller, intervall og frekvensteller 15 V DC (66 ma) valgfritt: 24 V DC (41 ma) sykluser Standard eller oppladbart batteri eller ekstern strømforsyning (7-30 V DC) Fra 1min. hendelsesstyrt Våkn opp / online-modus, hendelsesstyrt; Sykluser fra 10 min. 2 x analog / digital kan kombineres etter behov ma, 4-20 ma, digital, dag teller, intervall teller 14 V DC maks. 100 ma min. impuls lengde 20 ms sykluser Standard eller oppladbar batteripakke Fra 1min. hendelsesstyrt Sykluser fra 10 min. hendelsesstyrt 4 x analog / digital kan kombineres etter behov ma, 4-20 ma, digital, dag teller, interval teller 14 V DC maks. 100 ma min. impuls lengde 20 ms sykluser Standard eller oppladbar batteripakke Fra 1min. hendelsesstyrt Sykluser fra 10 min. hendelsesstyrt Tilkobling til PCM Pro (Ex) og PCM 4 (non Ex) sykluser Standard eller oppladbar batteripakke Fra 1min. hendelsesstyrt Sykluser fra 10 min. hendelsesstyrt 40 IP klasse Dimensjon (h/b/d) Enkel:IP 66 / Easy Sun/Flow: IP 68 Enkel 165/86/58 mm Enkel Sun/Flow: 574/295/70 mm IP /100/100 mm IP /100/100 mm IP /100/100 mm

41 GPRS Data Logger NivuLog Easy Kompakt GPRS datalogger med 4 innganger + Svært lang batterilevetid på opptil fem år + Kompakt konstruksjon med integrert batterikammer + Målekanaler kan konfigureres via Internett-portal + Støtter forskjelle spenningsforsyning til sensoren + Justerbar måling og overførings syklus + Innebygd måledata minne + Sanntid synkronisert via serveren + Automatisk overføring av tidligere innstillinger ved utskiftning av apparatet + Svært lave kostnader for igangkjøring og drift Vanlige bruksområder Nivå overvåking, nivåmåling i overvanns tanker, nedbørsmåler, silo systemovervåking NivuLog Easy Sun NivuLog SunFlow GPRS data logger NivuLog i solcellepanel + Svært robust IP68 kapsling, kompakt konstruksjon + Solcellepanel beskyttet av armert glass + Innebygd oppladbart buffer batteri og lade-kontroll + Direkte tilkobling til sensorer ved hjelp av innkapslet kammer + Svært lave kostnader for igangkjøring og drift Vanlige bruksområder Nivå overvåking, nivåmåling i overvann tanker, nedbørsmåler, silo systemovervåking, Mengde måling (NivuLog Sunflow) GPRS Data Logger og D2W Internett Portal 41

42 GPRS DATA LOGGER OG D2W INTERNETT PORTAL GPRS Data Logger NivuLog 4 NivuLog 2 Ex GPRS data logger med 4 innganger GPRS data logger med 2 innganger for Ex områder + For bruk i Ex sone 1 (kun NivuLog 2 Ex) + Svært lang batterilevetid på opptil fem år + Robust IP67 kapsling med beskyttelsesdeksel + Målekanaler kan konfigureres via internettportalen + Justerbar måling og overføring syklus + Innebygd måledata minne med en kapasitet på sykluser + Sanntids synkronisert via serveren + Automatisk overføring av tidligere innstillinger ved uskifting av instrument Vanlige bruksområder Måling i eks-områder (bare NivuLog 2 Eks), nivåmåling, nivåmåling i overvanns tanker, terskel overvåking, volumberegning NivuLog PCM NivuLog PCM Ex GPRS data logger for direkte tilkobling til PCM Pro (Ex) eller PCM 4 (ikke Ex) + NivuLog PCM Ex for bruk i Ex sone 1 + Svært lang batterilevetid på opptil fem år + Robust IP67 kapsling med beskyttelsesdeksel + Målekanaler kan konfigureres via internettportalen + Justerbar måling og overførings syklus + Innebygd måledata minne med en kapasitet på sykluser + Sanntids synkronisert via serveren + Automatisk overføring av tidligere innstillinger ved utskifting av instrument Vanlige bruksområder Tilkobling til PCM, Målekanaler i exområder (bare NivuLog PCM Ex), mengde overvåking, grenseverdialarmer, PCM batteriovervåking, optimalisering av vedlikeholdssykluser 42

43 GPRS Data Logger Level Data Collector Nivå målesystem med Einhängedrucksonde for dataoverføring via GPRS til D2W nettportal D2W eller USB-grensesnitt + svært robust kabinett i rustfritt stål, Ip68 + Dataoverføring via GPRS eller mulig med USB-grensesnitt + Ekstra lang levetid gjennom Micropower -teknologi + Terminal klemmer for 2-wire systemer som trykkfølere eller ekkolodd Vanlige bruksområder Nivå måling Antenne Nivå målesystem Nivå rør Trykk sonde (AquaBar eller NivuBar Plus) GPRS Data Logger og D2W Internett Portal 43

44 GPRS DATA LOGGER OG D2W INTERNETT PORTAL GPRS Data Logger NivuLog H2S NivuLog H2S MINI Mobilt måleinstrument for påvisning av H2S konsentrasjonen i avløpsnett + Dataoverføring via GSM + Datastyring via D2W nettportal + Intern data lagring for måling opp til målesykluser + Justerbar logge syklus + Batterilevetid på opptil fem år gjennom Micropower -teknologi + Robust, gummikledd IP66 kabinett med høy kjemisk resistens + ATEX sertifisert Vanlige bruksområder Renseanlegg, industri, offentlig vann og avløp 44

45 D2W INTERNETT PORTAL D2W - Device to Web Internett data portal for effektiv administrering av måledata, målepunkter og enhets styring + Tilgang til måledata via world-wide-web + De viktigeste konfigureringsparametre på et blunk + Graf eller tabell visninger + Alarmfunksjoner + Ingen grunn til å installere ekstra programvare + Lave maskinvarekrav + Enkel brukeradministrasjon + Enkel å integrere i større systemer (OPC, XML, CSV,...) test D2W : D2W - Device to Web programvaren mottar måledata og systemdata som overføres via GPRS fra NIVUS enhetene og lagrer data på sikre dataservere. "D2W - Device to Web" data portal er lett tilgjengelig via Internett uten å måtte installere ekstra programvare. Portalen er passordbeskyttede og det er mange alternativer for synliggjøring av måledata, funksjonstester og videresending av data gjennom alarmfunksjoner vha sms eller e-post. Permanent datatilgang tillater å respondere fort i tilfelle funksjonsfeil, for å unngå skade ved feil eller for å overvåke funksjonen av spesielle konstruksjoner. Utgifter kan reduseres betydelig ved å minimere måleperioder, unngå unødvendige reisekostnader og vedlikeholdskostnader som vei-sikkerhet, beredskapsstativ og avløps lufting. + Valgbare visninger + Zoom funksjon + Automatisk rapportering + Justerbare enheter + Databehandling av måleserier GPRS Data Logger og D2W Internett Portal 45

46 46

47 NIVUS - referanser Så og si alle europeiske hovedstader har latt seg overbevise av de godt konstruerte NIVUS produktene samt de mange årene med erfaring knyttet til hverdags drift. Se utdrag fra vår referanseliste under. Warszawa, Polen Kloakk nettverk styringssystem med sanntidskontroll. Warszawa bruker utelukkende NIVUS cross correlation for å registrere vannmengde. De benytter seg av nesten 60 mobile og permanente enheter. Wien, Østerrike København, Danmark Kloakk nettverk styringssystem med sanntidskontroll. Mer enn 60 cross correlation mengdemålere og 100 ultralyd nivåmålere i kloakknettet i byen og flyplassen. Mer enn 10 NIVUS cross correlation måleenheter gjorde jobben sin i byens kloakk nettverk. Budapest, Ungarn Mer enn 20 måleenheter bruker cross correlation for å måle hoved kloakk og transit time til å måle drikkevannsforsyning. Prague, Czech Republic Å utelukkende bruke NIVUS cross correlation i kloakk nettverket har vist seg å være en riktig beslutning. Referanser 47

48 REFERANSER Trento, Italia Mer enn 100 NIVUS cross correlation og Doppler målesystemer blir brukt over hele regionen for å måle avløpsvann og regnvann. Et kontrollsenter registrerer all data i sanntid. London, England Brussel, Belgia Paris, Frankriket Barcelona, Spania Beckton er det største renseanlegget i Storbritannia. Den unike løsningen som brukes her er nok et eksempel på fremragende ingeniørarbeid levert av NIVUS. Brussel renseanlegg er en av de største i Vest-Europa. Mer enn 20 NIVUS måleenheter gir viktig data til kontrollsenteret. Seine Aval (SIAAP Achères) er det største renseanlegget i Paris. Innløpet er 10 m3/sek. i hvert av de tre rørene med en diameter på 3 m. Den katalanske vann foreningen bruker NIVUS cross correlation og transit time teknologi på avløpsvann og vanning. Al Aweer, Dubai Al Aweer STP er det største kloakkrenseanlegget i Dubai. Operatørene bruker den unike cross correlation teknologien for å erstatte foreldet EMF. 48

49

50 Specifications subject to change NIVUS GmbH Im Taele Eppingen, Germany Phone: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: NIVUS AG Hauptstrasse Glarus, Switzerland Phone: +41 (0) Fax: +41 (0) Internet: NIVUS Austria Mühlbergstraße 33B 3382 Loosdorf, Austria Phone: +43 (0) Fax: +43 (0) Internet: NIVUS Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3 / B Gdynia, Poland Phone: +48 (0) Fax: +48 (0) Internet: NIVUS France 14, rue de la Paix Sessenheim, France Phone: +33 (0) Fax: +33 (0) Internet: NIVUS U.K. Wedgewood Rugby Road Weston under Wetherley Royal Leamington Spa CV33 9BW, Warwickshire Phone: +44 (0) Internet: NIVUS Middle East (FZE) Building Q 1-1, ap. 055 P.O. Box: 9217 Sharjah Airport International Free Zone Phone: Fax: Internet: NIVUS Korea Co. Ltd. 411 EZEN Techno Zone, 1L EB Yangchon Industrial Complex, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do Phone: Fax: Internet:

Automasjon og Instrumentering

Automasjon og Instrumentering Automasjon og Instrumentering Spesialtilpassede løsninger for styring og regulering av pumpedrift Flygt is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Forord Innhold Inhalt Impregnering av viklingshodene

Detaljer

Prosessinstrumentering

Prosessinstrumentering Prosessinstrumentering ABLE Instruments & Controls er en ledende global leverandør til olje-og gassindustrien av prosessinstrumentering og kontrolløsninger for prosessinstrumentering, spesielt innen måling

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur

Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur Laboratorieutstyr og instrumenter Teknisk kompetanse siden 1926 Vannforsyning / Avløp / Akvakultur Innhold Flowloggere og nedbørslogger 3 Vannprøvetakere 4 Laser mengdemåling 5 Flowmåling i store rør og

Detaljer

Megger en vinner innen isolasjonsmåling!

Megger en vinner innen isolasjonsmåling! September 2006 24. årgang, nr. 68. 3 2006 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Megger en vinner innen isolasjonsmåling! Se side 4 Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Moody

Detaljer

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4

Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Juni 2007 25. årgang, nr. 70. 2 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Pro-face med ny 3,8 TFT fargeskjerm AGP-3200T - med alle muligheter! Se side 4 Nyhet! Les

Detaljer

Flytt data ikke mennesker!

Flytt data ikke mennesker! Instrument nytt September 2011 29. årgang Nr. 83 2-2011 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Flytt data ikke mennesker! Trådløs sensorkommunikasjon fra Paradox ENGELSK Moody Int.

Detaljer

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Kistock klasse 100 og 200 Alle dataloggere i 100- og 200-serien kan leveres med eller uten display. Tilgjengelig minnekapasitet er henholdsvis 12.000 og 16.000

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Nytt Ex kamera. med mange muligheter! Til sirkulasjon. Se side 5! Besøk oss på stand B03-13. Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009

Nytt Ex kamera. med mange muligheter! Til sirkulasjon. Se side 5! Besøk oss på stand B03-13. Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009 Instrument nytt Oktober 2009 27. årgang Nr. 78 3-2009 A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o Nytt Ex kamera med mange muligheter!

Detaljer

Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger!

Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger! Instrument nytt Mai 2012 30. årgang Nr. 85 2-2012 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Nye robuste 5 og 10kV testere fra Megger! Les mer på side 4... ENGELSK Moody Int. NORWEGIAN

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5!

DLRO10HD. nytt lavohmmeter fra Megger. nyhet! Til sirkulasjon. Nytt design og mye høyere effekt gir sikker måling av lave ohmverdier. Se side 5! Instrument nytt Juni 2009 27. årgang Nr. 77 2-2009 A u t o m a t i s e r i n g P r o s e s s I n s t r u m e n t e r i n g & k a l i b r e r i n g E l e k t r o DLRO10HD nytt lavohmmeter fra Megger Til

Detaljer

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser

Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for ingeniørfag. Studieretning: Elektro Automatiseringsteknikk. Av: Britt Eide Olene Mjølhus

Detaljer

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 4 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014 Den rette kjemien Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016 NY AQUAREA-SERIE VARMEPUMPETEKNOLOGI MED 2015 2016 2015-2016 V01 NY AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE 2015-2016 NYHET 2015 / 2016 AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE Innhold PANASONIC NR. 1...4 PANASONIC UTVIKLER

Detaljer

Nye modulære operatørpaneler med enkel montering!

Nye modulære operatørpaneler med enkel montering! Instrument nytt Mars 2012 30. årgang Nr. 84 1-2012 Automatisering Prosess Instrumentering & kalibrering Elektro Nye modulære operatørpaneler med enkel montering! Les mer på side 11... ENGELSK Moody Int.

Detaljer

Leica DISTO. Den originale laser-avstandsmåleren. Leica DISTO. Pioneren med tradisjon

Leica DISTO. Den originale laser-avstandsmåleren. Leica DISTO. Pioneren med tradisjon Leica DISTO Den originale laser-avstandsmåleren Leica DISTO ÅR Pioneren med tradisjon Vårt løfte Innovasjon med tradisjon Geosystems er, med nesten 200 års erfaring, pioneren innen utvikling og produksjon

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Systemløsning for sikker og effektiv instrumentbehandling Miele tilbyr et komplett system for sikkert og effektivt arbeid

Detaljer

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden

Ascotel IntelliGate. Kortnummer til fremtiden Ascotel IntelliGate Kortnummer til fremtiden Systemplattformen. Innovasjon vår og din suksess Suksess avhenger av effektivitet. Særlig når det gjelder kommunikasjon er rask og effektiv betjening, samt

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Utstyr til akvakultur

Utstyr til akvakultur Utstyr til akvakultur Storvik Aqua Storvik Aqua har sitt utspring fra selskapet Aqua Produkter som ble etablert i 1985, på bakgrunn av Akvaforsk (Nofima) sitt behov for lokal utstyrsleverandør. Vi har

Detaljer

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN Fluke. Keeping your world up and running. Innhold Flukes hjemmeside og elektroniske nyhetsbrev Nytt fra Fluke... 2-4 Fluke kombinasjonssett... 5-6 Flukes ettermarkedstjenester...

Detaljer

OFFSHORE/INDUSTRI. Ja, vi har det også! INFOHØSTEN 2014. Våre kunder overraskes stadig over bredden i vårt unike sortiment,

OFFSHORE/INDUSTRI. Ja, vi har det også! INFOHØSTEN 2014. Våre kunder overraskes stadig over bredden i vårt unike sortiment, INFOHØSTEN 2014 OFFSHORE/INDUSTRI EKSENTERSKRUEPUMPER LUFTDREVNE MEMBRANPUMPER MOIVAC SENTRIFUGALPUMPER EX-HEATERE INSTRUMENTERING DOSERINGSPUMPER BUELOBEPUMPER VENTILER RØREVERK MEMBRANPROSSESSPUMPER

Detaljer

Produktkatalog 2015. Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing

Produktkatalog 2015. Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing Produktkatalog 2015 Sikkerhet - Innbrudd - Brann - Sporing Innhold PowerMaster Sentraler PowerMaster Tilbehør PowerMaster Detektorer Håndtering Sirener Øvrig PowerCode Sentral Powermax Complete Tilbehør

Detaljer

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk Kommunal Teknikk Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk IKM Instrutek AS En del av IKM Gruppen IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter. Vi har spesialkompetanse

Detaljer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer Testverktøykatalogen 2009 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Digitale termometre Måling av innendørs luftkvalitet (IAQ) Termokamera

Detaljer

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6

I N F O. Mats Zuccarello Aasen. Fra Askerhallen til NHL SIVILINGENIØR. Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 I N F O SIVILINGENIØR Industri PC med Atom TM prosessor - side 6 Frekvensomformere for alle størrelser - side 13 Mats Zuccarello Aasen Nyheter Werma signalutstyr - side 22 PLS Frontadaport Ny frontadaper

Detaljer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING KABELSØKNING NUMMER 3, 11. ÅRGANG SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS NYHET! Elma instruments presenterer en helt ny serie av kabelsøkere som dekker ethvert behov. Fra enkel kabeldetektering av strømførende

Detaljer