Nabolagsprofil Hernesvegen 261

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabolagsprofil Hernesvegen 261"

Transkript

1 Nabolagsprofil Hernesvegen 261 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 105 km Mart'n Senteret Kremmertorget Kjøpesenter 6.3 km 7.1 km SPORT Elverum Hernes Handel Herneshallen Øyenbanen Elverum Sportssenter Family Sports Club Elverum 7 km 0.1 km* 0.5 km* 0.7 km* 6.1 km 6.7 km Spar Søbakken Rimi Vestad Boots apotek Elverum Vitusapotek Elverum Elverum Vinmonopol Løten Vinmonopol Rema 1000 Elverum Spar Søbakken Østmohjørnet Narvesen Butikken 5.4 km 6.7 km 6.1 km 6.5 km 6.4 km 22 km 4.4 km 5.4 km 6 km 6 km Statoil Service Hernes Smart Elverum 3.2 km 6 km SKOLER, BARNEHAGER Hernes skole 1-7 kl km* Elverum ungdomsskole 8-10 kl km Elverum videregående skole km Terningen Arena km Hernes barnehage 2-6 år km* Stavåsbakken barnehage km Søbakken barnehage 0-5 år 3 avdelinger km Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

2 Nabolagsprofil Hernesvegen 261 TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets Kirkesogn Elverum Nedre Hernes Hernes Vollmogrenda Rådhuset Hedmark sentralsjukehus Elverum Hovedkirke 6 km 6.4 km 7.2 km 7.2 km Elverum kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, og grenser mot Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km2 og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen er skoghovedstaden på Østlandet, med flere mindre treindustribedrifter. Andre steder i kommunen er bygdene Jømna, Melåsberget, Sørskogbygda, Hernes, Nordskogbygda, Heradsbygd og Strandbygda. Elverum har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Elverum fikk bystatus i Den økende veksten i innbyggertallet skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteytring, særlig gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret. Grunnen til Elverum sentrums («Leiret») beliggenhet, er Christianfjeld festning. Soldater kom dit for å bosette seg, og etterhvert som det kom flere, kom det også kremmere og salgsmenn. Dette dannet grunnlaget for befolkningsveksten som kommunen nyter godt av i dag. På 16- og 1700-tallet ble det anlagt flere festningsverk rundt omkring i Elverum. Kilde: Elverum kommune, Wikipedia BEFOLKNING 15.0% 18.3% 7.8% 9.8% 18.9% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) 17.5% Område Personer Husholdninger Kommune: Elverum Grunnkrets: Nedre Hernes % 41.0% 17.3% 13.4% DEMOGRAFI 36% er gift 46% er barnefamilier 21% har høyskoleutdanning 47% har inntekt over % eier sin egen bolig 16% eier hytte 51% har bolig på over 120 kvm 38% av boligene er nyere enn 20 år 90% bor i enebolig 35% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill LIVSSTIL (Nedre Hernes grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Idrettsarrangementer, motor, skisport, friluftsliv, dans, hage, båtliv Motor, country, danseband Radio & TV-vaner: Hestesport, motorsport, vintersport, konkurranser Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Nasjonale aviser, friluftsblader, livsstilsblader, ukeblader, rubrikk på nett Motor, interiør Campingferie, friluftsferier, bussferie Opel, Toyota, Volvo, Volkswagen, Ford Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Nedre Hernes grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2012, Norsk Eiendomsinformasjon 2012

3 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Hernesvegen Gnr. 90 Bnr. 86 ELVERUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Terje Chr. Svenkerud AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Oppdrag Bef.dato BORAPP m.fl.

4 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 2 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

5 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Arealer i henhold til "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger ". Normale byggekostnader er beregnet ut fra befaringsdagens gjeldende priser og forskrifter. Fradrag for gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet eller lignende omfatter også fradrag for økning i byggekostnad som skyldes endring av forskrifter fra byggeåret. For kontroll av piper, ildsteder, fyringsanlegg etc. kan stedlig feiermester eller branntilsyn kontaktes. Kontroll av de elektriske installasjonene kan utføres av autorisert el.installatør eller el.takstmann. Takstdokumentet erstatter ikke selgers opplysningsplikt og/eller kjøpers undersøkelsesplikt. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 3 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

6 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Rapportsammendrag AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Sammenfattet annen beskrivelse Eiendom beliggende i jord- og skogbruksområde med spredt boligbebyggelse i Hernes ca. 7 km nordøst for Elverum sentrum. Ca. 500 m til barneskole og ca. 300 m til nærbutikk med postbutikk. Øvrige butikker, bank og hovedpostkontor i Elverum sentrum. Bussforbindelse. Tomten er opparbeidet med plen, prydbusker, hekker, enkelte frukttrær og større trær. Inngjerdet med nettinggjerde. Portstolper og port. Innkjøring og parkering på asfaltert areal med kantstein. Heller på gangarealer. Tomten er flat og er relativt solrik. Kort veg til friluftsområder med oppkjørte skiløyper. Bebyggelsen består av et våningshus i en etasje fra ca. 1960, dels med kjeller, tilbygget med garasje i ca Tilbygget mot sør med basseng i kjelleren i ca Arealet i 1. etasje over basseng ble ombygget til egen leilighet i ca Årstallene er noe usikre på grunn av mangelfull dokumentasjon. Boligen vurderes å ha innredninger og overflater av normalt god standard. Normal planløsning. Revisjon Revidert : Revidert etter befaring på barmark. Befaring kun fra utsiden. Konklusjon tilstand ENEBOLIG MED UTLEIEDEL. Eldste del av boligen er ca. 53 år gammel, og siden alder er et symtom for vurdering av tilstand og tilstandsgrader gis denne del av boligen tilstandsgrad 2 for originale bygningsdeler der ikke tilstandsgrad er angitt på annen måte. Dette betyr ikke at det er oppdaget spesielle feil eller svikt i bygningsdelen men at tilstanden er vurdert i forhold til alder og teoretisk (og generell) levetid. Tilbygget i boligdelen 32 år gammelt og det er ca. 23 år siden ombygningen av tilbygget. Med samme argumentasjon som for eldste del, gis tilbygget tilstandsgrad 1 for originale bygningsdeler. Som det fremkommer av rapporten er det registrert enkelte symtomer på avvik fra normal standard. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter/-regler som var gjeldende for byggeåret. Dagens forskrifteskrav til blant annet isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som var gjeldene da boligen ble bygget men det er byggeårets forskrifter som legges til grunn ved beskrivelser av avvik i rapporten. Boligen vurderes å ha noe vedlikeholds-/oppgraderingsbehov i forhold til alder på innredninger, installasjoner og overflater. De vurderte tilstandsgrader i rapporten er satt i forhold til dette og til annerkjente levetidsbetraktninger på de forskjellige bygningsdeler. Eventuelle kjøpere oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra fagkyndig person. Det er ikke kjent om det er utleiedelen er godkjent i Elverum kommune. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 3. Disse bygningsdeler bør prioriteres utbedret og/eller skiftet i løpet av relativt kort tid.: Overflater på innvendige vegger Tilst.grad: 3 Det er tett sokkel som avgrenser dusjsonen innenfor dusjveggene i begge bad. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha middels kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 2. Disse bygningsdelene bør utbedres eller holdes under jevnlig oppsikt: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 4 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

7 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Grunn og fundamenter, generelt Tilst.grad: 2 Kryprom under del av opprinnelig boligdel med inspeksjonsluke fra kjellerrom. Kryprom under tilbygg fra 1974 har utvendig inspeksjonsluke. Arealet ser tørt ut ved inspeksjon fra luker, men for lite ventiler kan føre til fukt- og råteskader i stubbloft og bjelkelag og bør holdes under oppsikt Drenering Tilst.grad: 2 Saltutslag på deler av kjellervegger på grunn av fuktgjennomgang. Deler av grunnmursplater er mangelfullt innfestet i overkant. Mangelfull drenering rundt opprinnelig kjeller Yttervegger Tilst.grad: 2 Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Eldre fuktmekrer på nedre del av panelen på grunn av kondens. Del av drenering ble utbedret i 2004 (opplyst av tildstedeværende) Takkonstruksjoner Tilst.grad: 2 Mangelfull inspeksjonsmulighet til deler av kaldt loft Taktekning og membraner Tilst.grad: 2 Tekkingen er opplyst å være fra ca Sannsynligvis begrenset gjenværende levetid. Opplysninger om taktekkinger ble gitt av tilstedeværende Vinduer Tilst.grad: 2 Vinduer fra byggeåret. Fuktmerker/skader på enkelte vinduer på grunn av kondens. Dels manglende kitting Gulvsystemer Tilst.grad: 2 Gulv i stue/kjøkken i leiligheten og gulv i eldste del faller generelt noe inn fra yttervegger. (Opp til 15 promille) Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Tilst.grad: 2 Ukjente membranforhold Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Tilst.grad: 2 Manglende fall til sluk i dusjsone og ingen høydeforskjell fra ok slukrist til ok gulv ved dør. Ved eventuell vannlekasje i bad, utenfor dusjen, vil vann renne rett ut i kjøkkenet Overflater på innvendige vegger Tilst.grad: 2 Ukjente membranforhold Kjøkkeninnredning Tilst.grad: 2 Innredning i hoveddelen er sannsynligvis over 30 år og er noe slitt Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Utstyr og innredninger er dels fra byggeårene/ombyggingsårene. Det ble ikke registrert membran og eller mansjett i sluk. (Plastsluk) Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Innvendige svømmebasseng fører til stor fuktighet i omgivelsene og kan skade konstruksjoner dersom utførelse og bruk ikke er riktig. Tilstandsgrad på grunn av manglendte dokumentasjon for konstruksjoner og bruk Varme, generelt Tilst.grad: 2 Normal levetid for fyrkjele er år. Normal levetid for radiatorer er år Elkraft, generelt Tilst.grad: 2 Normal levetid for el. anlegg generelt er år Utendørs VA Tilst.grad: 2 Nedgravd oljetank med ukjent størrelse, alder og tilstand. Normal levetid for nedgravde oljetanker i stål er år. Bygningsdeler med tilstandsgrad 1 har normalt ingen konstruktiv defekt og kan normalt utbedres over tid. Forøvrig henvises til beskrivelsen av konstruksjoner. Det er ikke gitt tilstandsgrader for andre byginger enn eneboligen på eiendommen. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 5 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

8 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Elverum, Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Postboks Elverum Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 6 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

9 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Befarings- og eiendomsopplysninger AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Rekvirent Rekvirert av: Advokatfirmaet Consensus ANS v/helge Hartz Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Geir Nyhus Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Situasjonskart Egne observasjoner EDR Forsikringsavtale Kvitt. off. avgifter Tilstedeværende Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 90 Bnr. 86 Hjemmelshaver: Eier er ikke istand til å fylle ut en egenerklæring. Arve Hartvig Smedstad's bo (Solveig Smestad) Tomt: Eiet tomt. Areal m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Ja Offentlig Offentlig Offentlig Nei Ja Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Gjensidige. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdiforsikret Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Kommentar: Premiebeløp er anslått. Lignings/skattetakst Ligningstakst: Ingen informasjon. Skattetakst: Kr År 2012 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 7 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

10 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Ombygd: Tilbygd: 1974 og Uthus Byggeår: AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Anvendelse Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Bassengrom, dusjrom, badstue, trapperom og bod i tidligere fyrrom. 1. etasje Entré, wc, gang, spisestue, kontor, kjøkken, kjellernedgang, stue, bibliotek, gang 2, bad, soverom og badstue. Egen leilighet: Vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom. 1. etasje Garasje Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Bassengrom, dusjrom, badstue Trapperom, bod i tidligere fyrrom 1. etasje Entré, wc, gang, spisestue, kontor, kjøkken, stue, bibliotek, gang 2, bad, soverom, badstue, vindfang, stue 2, kjøkken 2, bad 2, soverom 2 Kjellernedgang 1. etasje Garasje Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 8 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

11 Uthus - arealer Etasje Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Fyrrom og 3 boder. Sum bygning Uthus - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Fyrrom, 3 boder Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Bolig i en etasje dels med kjeller, oppført i ca Tilbygd i en etasje (boligdel med kryprom og garasje) i ca Tilbygget i en etasje med full kjeller og gravd ut del av kjeller under eldste del i ca etasje fra ca ble ombygget til egen utleieleilighet i ca Årstallene er usikre på grunn av mangelfull dokumentasjon. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Vurderinger: Grunn og fundamenter, generelt Merknad: Antatt støpte banketter under kjellervegger og ringmur. Dels støpte og dels murte ringmurer. Enkelte ventiler i ringmurer. Kryprom under del av opprinnelig boligdel med inspeksjonsluke fra kjellerrom. Kryprom under tilbygg fra 1974 har utvendig inspeksjonsluke. Arealet ser tørt ut ved inspeksjon fra luker, men for lite ventiler kan føre til fukt- og råteskader i stubbloft og bjelkelag og bør holdes under oppsikt. I de kryprom som kan inspiseres er det ikke lagt plast på terreng og det er lite sannsynlig at det lagt radonsperre under boligen. Det vises til "Kartlegging av radon i Elverum kommune" fra 2000/2001 der det fremgår at det er lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner, men at det anbefales oppfølgende målinger i utvalgte boliger. Det er ikke kjent om det er foretatt radonmålinger i boligen. Radonmålinger anbefales. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Vurderinger: Det ble registrert Platon grunnmursplater utenfor kjellervegger der det er basseng. Det ble opplyst at drenering og grunnmursplater ble utbedret rundt basseng og dusjrom i kjelleren i ca etter vanninntrengning. Forøvrig er det ukjente dreneringsforhold. Saltutslag på deler av kjellervegger på grunn av fuktgjennomgang. Deler av grunnmursplater er mangelfullt innfestet i overkant. Mangelfull drenering rundt opprinnelig kjeller. TG: 2 TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 9 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

12 Levetider: Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Vurderinger: Dels støpte og dels murte kjellervegger. Utforet og sannsynligvis tilleggsisolert med mineralull i i bassengrom, dusjrom og badstue. Forøvrig isolerte bindingsverkvegger med utvendig beiset panel. Isolert, dels med sagflis og dels med mineralull. Overflater som for innervegger. Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Eldre fuktmekrer på nedre del av panelen på grunn av kondens. Del av drenering ble utbedret i 2004 (opplyst av tildstedeværende). Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vurderinger: Levetider: Ytterdører og porter Trevinduer dels med 2-lags isolerglass, dels enkle glass med varevinduer med dobbeltglass og dels vinduer med 3 lags isolerglass. To vinduer med enkeltglass og med varevindu med enkelt glass. Trevinduene i bassengrom består av en ramme med 3 lags isolerglass og en ramme med 2 lags isolerglass. Vinduer fra byggeåret. Fuktmerker/skader på enkelte vinduer på grunn av kondens. Dels manglende kitting. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Tette og isolerte entredører. En med sidefelt i glass. Enkel verandadør med varedør. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Mønt tak med taksperrer/tretakstoler og bordtak. Isolert med 250 mm sagflis i eldste del og med ca. 250 mm mineralull i tilbygg mot sør. Adkomst til loft via nedfellbar stige i himling. Blindloft uten inspeksjonsluke over nordre del (eldste del). Dels tregulv på kaldt loft. TG: 2 TG: 2 Vurderinger: Mangelfull inspeksjonsmulighet til deler av kaldt loft. TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Vurderinger: Tekking av asfalttakbelegg (shingel). Tekkingen er opplyst å være fra ca Sannsynligvis begrenset gjenværende levetid. Opplysninger om taktekkinger ble gitt av tilstedeværende. TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 10 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

13 Levetider: Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er år. AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Metall-takrenner og nedløp. Vurderinger: Renner og nedløp er sannsynligvis fra TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Delvis overbygget. Inngangspartier med støpt trapp/repos med skiferheller. Overbygget terrasse på ca. 13 m2 med støpt gulv og trapp med skiferheller. Beiset rekkverk og malt panel i himling. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Vedlikehold ol: Åpen murt peis i stue. Ettløps pipe. For å konstatere tilstand ildsted og på pipe, bør man kontakte feierinspektør. Forøvrig er ikke ildsted og pipe vurdert. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer Støpt gulv på grunn i kjeller. Etasjeskiller over kjeller i trebjelkelag - sannsynligvis isolert. Vurderinger: Gulv i stue/kjøkken i leiligheten og gulv i eldste del faller generelt noe inn fra yttervegger. (Opp til 15 promille). Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra ca med profilerte eikefronter. Ventilator. God skapog benkeplass. Integrert steketopp, komfyr og oppvaskemaskin. Keramiske fliser mellom benk og overskap. Spiseplass til 3-4 personer. Innredning i leilighet med eikefronter, ventilator og fliser mellom benk og overskap. Normalt god skap- og benkeplass. Spiseplass til 3-4 personer. TG: 2 Vurderinger: Innredning i hoveddelen er sannsynligvis over 30 år og er noe slitt. TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 11 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

14 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Levetider: Overflater i kjeller av betong. Overflater i 1. etasje av parkett, belegg, teppe, vinylfliser og laminat. Granpanel i badstue. Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8-17 år. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Normal tid før sliping og oljing av tregolv, parkett, lakkert er år. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Keramiske fliser på begge bad. Vurderinger: Ukjente membranforhold. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Vurderinger: Overflater på innvendige vegger Overflater på innvendige vegger Gulv i bad i leiligheten er flatt. Manglende fall til sluk i dusjsone og ingen høydeforskjell fra ok slukrist til ok gulv ved dør. Ved eventuell vannlekasje i bad, utenfor dusjen, vil vann renne rett ut i kjøkkenet. Kjellervegger med overflater av gips. Bindingsverkvegger i 1. etasje med overflater av tapet, malte plater, keramiske fliser og panel. Granpanel i badstue. Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Saltutslag på enkelte kjelleryttervegger p.g.a. fuktgjennomslag. Keramiske fliser på begge bad. TG: 2 Vurderinger: Ukjente membranforhold. TG: 2 Levetider: Overflater på innvendige vegger Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Vurderinger: Det er tett sokkel som avgrenser dusjsonen innenfor dusjveggene i begge bad. TG: 3 Overflater på innvendig himling Vedlikehold ol: Levetider: Himling i kjeller av gips. Forøvrig himling av malte plater og panel. Granpanel i badstue. Malingsavskalling ved ventil i bad i hoveddelen. Normal tid før maling av plater, malt er år. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Utstyr for sanitærinstallasjoner Bad i hovedel med veggdusj med dusjvegger, klosett og servant nedfelt i baderomsinnredning. Ventil i himling. Wc med klosett og servant. Vaskekum og uttak for vaskemaskin i kjelleren. Bad i leilighet med klosett, veggdusj med dusjvegger og servant i innredning. Ventil i himing. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 12 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

15 Vurderinger: Utstyr for sanitærinstallasjoner Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Dusjkabinett og servant i dusjrom i kjelleren. Vannpumpe og trykktank i kjelleren var tidligere tilknyttet en brønn på eiendommen. Dette er ikke funksjonstestet. Utstyr og innredninger er dels fra byggeårene/ombyggingsårene. Det ble ikke registrert membran og eller mansjett i sluk. (Plastsluk). Svømmebasseng i del av kjelleren. Bygget i ca og fornyet duk i ca Pumper, varmetilførsel, rørsystem og avfukter har, ifølge opplysninger fra tilstedeværende, ikke vært i bruk siden Systemet er ikke funksjonsprøvet. Det ble registrert enkelte fuktmerket på overflater i bassengrommet. Vurderinger: Varme, generelt Vurderinger: Utendørs VA Vurderinger: Merknad: Innvendige svømmebasseng fører til stor fuktighet i omgivelsene og kan skade konstruksjoner dersom utførelse og bruk ikke er riktig. Tilstandsgrad på grunn av manglendte dokumentasjon for konstruksjoner og bruk. Ved. Sentralfyranlegg med vannbåren varme til radiatorer. Termostat i stue. Fyrrom i uthuset. El. ovner og varmekabler i baderomsgulv i hovedbadet. Normal levetid for fyrkjele er år. Normal levetid for radiatorer er år. Nedgravd oljetank med ukjent størrelse, alder og tilstand. Normal levetid for nedgravde oljetanker i stål er år. Oljetank bør sjekkes, - evnt. saneres. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt 3 x 80 amp. inntak. Skap på loft med fordeling til hoveddel og leilighet. Skap i 1. etasje med 12 kurser, skrusikringer og enkelte automatsikringer. Vedlikehold ol: Dels noe eldre el.opplegg. El. anlegget er forøvrig ikke vurdert. TG: 2 TG: 2 TG: 2 TG: 2 Vurderinger: Normal levetid for el. anlegg generelt er år. TG: 2 Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Fast inventar, generelt Skap og reoler Badstueovn og benker i badstue. Brannslukningsapparat. Røykvarslere. Tilsammen 10 garderobeskap. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 13 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

16 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Beskrivelser - Uthus Bygning generelt Bygning generelt Vedlikehold ol: AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Uthus på støpt ringmur. Bindingsverkvegger med utvendig beiset tømmermannspanel. Mønt tak med tretakstoler, bordtak og tekking av asfalttakbelegg (shingel). Takrenner og nedløp til terreng. Fyrrom med isolerte vegger og himling. Støpt gulv. Gipsplater på vegger og himling. Oljefyrkjele fra 1998 og brenner fra x6 kw elkolber. Fjernvarme til boligen. Det er kun elkolbene som benyttes (så lenge bassenget ikke er i bruk). To boder med tregulv. En isolert bod med støpt gulv. Taktekkingen er opplyst å være fra ca og har sannsynligvis kort gjenværende levetid. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Uthus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 14 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

17 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 15 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

18 PLAN NR. 5/82 REGULERI NGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINDAKRYSSET / NISTILEN I, ELVERUM KOMMUNE PLAN NR. 5/ Det regulerte området er vist og avgrenset på plankart i målestokk 1: 1000, datert Elverum kommune, teknisk etat, 30.august Byggeområder for boliger, frittliggende småhus: 2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrenser. Det skal bygges småhus i inntil halvannen etasje. Bygningsrådet kan alternativt godkjenne en etasje m/sokkel der terrengforholdene tilsier dette. Gesimshøyde skal ikke overstige: 4,0 m for en-etasjes hus 5,0 m for en-etasjes hus med sokkel, målt fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse. Bygningene skal ha saltak. Bygningens grunnflate inkl. garasje må ikke overstige 20 % av tomtens nettoareal. Bygningsrådet kan godkjenne endret tomteinndeling innenfor regulert byggeområde. 3 Det må være oppstillingsplass for to biler pr. boligenhet inkl. garasje. Garasje skal være vist ved søknad om byggetillatelse og forutsettes oppført i tilknytning til bolighuset og tilpasset dette med hensyn til materialvalg og utseende. Bygningsrådet kan eventuelt også godkjenne frittliggende garasje hvor dette synes å være mest hensiktsmessig. Byggeområde for forretning 4 Ny bebyggelse skal p lasseres innenfor de viste byggegrenser. Bygningen skal oppføres i en etasje. Bygningen skal ha saltak, og materialvalg og arkitektonisk utforming som etter bygningsrådets skjønn er tilpasset tradisjonell byggeskikk i området. Fareområde, høgspentlinje 5 Areal under høgspentlinje avmerket som fareområde kan ikke bebygges. Det må heller ikke oppfylles eller beplantes med større trær uten tillatelse fra Hedmark Energiverk eller Elverum Elektrisitetsverk. PDF created with FinePrint pdffactory trial version 1

19 PLAN NR. 5/82 Fellesbestemmelser: 6 Farge på hus, samt gjerders utførelse, høyde og farge godkjennes av bygningsrådet. 7 Frisiktsoner i vegkryss og avkjørsler må ikke beplantes med trær, busker eller annet som etter bygningsrådets skjønn vil nedsette sikten i krysset. 8 Etter reguler ingsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse bestemmelser. -ooooo-- Stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark, 30.september PDF created with FinePrint pdffactory trial version 2

20 Utskrift Side 1 av SITUASJONSKART Eiendom: Gnr: 90 Bnr: 86 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE A GID tekst Hj.haver/Fester: SMEDSTAD ARVE HARTVIG (død), Dato: 24/ Sign: Tegnforklaring Stolpe Målestokk 1:1000 Teiggrensepunkt Teiggrense dårlig nøyaktighet Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense generert 91/1 90/7 90/ /6 91/ / /4 90/47 91/1 113/33 90/65 90/ /67 223/6 90/ /116 90/ /105 10m 113/ Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

21

22 Eiendomsinformasjon fra KOMTEK Forvaltning - avtale Elverum - 90/86/0/0 Eierrepresentant: Smedstad Arve d.bo Regningsmottaker: Smedstad Solveig Matrikkelinformasjon Type Kommune Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Grunneiendom 427 Elverum Bruksnavn Tinglyst Seksjonert Oppgitt areal Beregnet areal RØYSEN Ja Nei 3234 m2 2792,3 m2 Grunnforurensing Har festegrunner Punktfeste Kulturminne Nei Nei Nei Nei Adresser Adresse Postnr.område 1 VEGEN Tilleggsnavn 2410 Grunnkrets NEDRE Kirkesogn Valgkrets Hernes Bygninger 1 Bygningsnr. Type Status Næringsgruppe Bygningsendring Bruksareal Enebolig Tatt i bruk Bolig 0 m2 Eiere (tinglyste) Eier Adresse Postnr/Sted Eierandel Rolle SMEDSTAD ARVE HARTVIG 1/1 Hjemmelshaver Utestående kommunale gebyr registrert i KOMTEK Forvaltning Vare Grunnlag Enhetspris Fra Andel Korr% Beløp inkl. mva 1350 Vann Areal 169,00 M2 kr 14, /1 0 kr 1 548, Kloakk Areal 169,00 M2 kr 22, /1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt ,00 PRM kr 3, /1 0 kr 1 447,00 kr 5401,00 Fakturerte gebyr siste 3 år i KOMTEK Forvaltning 2010 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 12,80 1/1 0 kr 1 352, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 21,47 1/1 0 kr 2 268, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 12,80 1/1 0 kr 1 352, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 21,47 1/1 0 kr 2 268, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929,00 kr 11098, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 13,70 1/1 0 kr 1 447, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,12 1/1 0 kr 2 336, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 13,70 1/1 0 kr 1 447, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,12 1/1 0 kr 2 336, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929,00 kr 11424,00 KOMTEK Rapport

23 2012 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 1 688, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 1 688,00 kr 11284, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,00 1/1 0 kr 1 447,00 kr 5401,00 KOMTEK Rapport

24 Elverum kommune Postadresse:Storgata 18 Postnr./-sted: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 90 Bnr.: 86 Fnr.: Snr.: Adresse: Hernesvegen 261, Adkomst til eiendommen Adkomst: Riks/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Gangsti Merknad : Side 1 av 1

25 Elverum kommune Besøksadresse: Storgata 18 Postadresse: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 90 Bnr.: 86 Fnr.: Snr.: Adresse: Hernesvegen Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): - vedlegg sendes Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: - vedlegg sendes Om bygningene er byggeanmeldt: Er det privat avløpsanlegg: Ja Nei X X Kommentarer: Side 1 av 1