Nabolagsprofil Hernesvegen 261

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabolagsprofil Hernesvegen 261"

Transkript

1 Nabolagsprofil Hernesvegen 261 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 105 km Mart'n Senteret Kremmertorget Kjøpesenter 6.3 km 7.1 km SPORT Elverum Hernes Handel Herneshallen Øyenbanen Elverum Sportssenter Family Sports Club Elverum 7 km 0.1 km* 0.5 km* 0.7 km* 6.1 km 6.7 km Spar Søbakken Rimi Vestad Boots apotek Elverum Vitusapotek Elverum Elverum Vinmonopol Løten Vinmonopol Rema 1000 Elverum Spar Søbakken Østmohjørnet Narvesen Butikken 5.4 km 6.7 km 6.1 km 6.5 km 6.4 km 22 km 4.4 km 5.4 km 6 km 6 km Statoil Service Hernes Smart Elverum 3.2 km 6 km SKOLER, BARNEHAGER Hernes skole 1-7 kl km* Elverum ungdomsskole 8-10 kl km Elverum videregående skole km Terningen Arena km Hernes barnehage 2-6 år km* Stavåsbakken barnehage km Søbakken barnehage 0-5 år 3 avdelinger km Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

2 Nabolagsprofil Hernesvegen 261 TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets Kirkesogn Elverum Nedre Hernes Hernes Vollmogrenda Rådhuset Hedmark sentralsjukehus Elverum Hovedkirke 6 km 6.4 km 7.2 km 7.2 km Elverum kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, og grenser mot Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km2 og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen er skoghovedstaden på Østlandet, med flere mindre treindustribedrifter. Andre steder i kommunen er bygdene Jømna, Melåsberget, Sørskogbygda, Hernes, Nordskogbygda, Heradsbygd og Strandbygda. Elverum har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Elverum fikk bystatus i Den økende veksten i innbyggertallet skyldes i særlig grad økt offentlig tjenesteytring, særlig gjennom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Forsvaret. Grunnen til Elverum sentrums («Leiret») beliggenhet, er Christianfjeld festning. Soldater kom dit for å bosette seg, og etterhvert som det kom flere, kom det også kremmere og salgsmenn. Dette dannet grunnlaget for befolkningsveksten som kommunen nyter godt av i dag. På 16- og 1700-tallet ble det anlagt flere festningsverk rundt omkring i Elverum. Kilde: Elverum kommune, Wikipedia BEFOLKNING 15.0% 18.3% 7.8% 9.8% 18.9% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) 17.5% Område Personer Husholdninger Kommune: Elverum Grunnkrets: Nedre Hernes % 41.0% 17.3% 13.4% DEMOGRAFI 36% er gift 46% er barnefamilier 21% har høyskoleutdanning 47% har inntekt over % eier sin egen bolig 16% eier hytte 51% har bolig på over 120 kvm 38% av boligene er nyere enn 20 år 90% bor i enebolig 35% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill LIVSSTIL (Nedre Hernes grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Idrettsarrangementer, motor, skisport, friluftsliv, dans, hage, båtliv Motor, country, danseband Radio & TV-vaner: Hestesport, motorsport, vintersport, konkurranser Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Nasjonale aviser, friluftsblader, livsstilsblader, ukeblader, rubrikk på nett Motor, interiør Campingferie, friluftsferier, bussferie Opel, Toyota, Volvo, Volkswagen, Ford Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Nedre Hernes grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2012, Norsk Eiendomsinformasjon 2012

3 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Hernesvegen Gnr. 90 Bnr. 86 ELVERUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Terje Chr. Svenkerud AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Oppdrag Bef.dato BORAPP m.fl.

4 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 2 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

5 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Arealer i henhold til "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger ". Normale byggekostnader er beregnet ut fra befaringsdagens gjeldende priser og forskrifter. Fradrag for gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet eller lignende omfatter også fradrag for økning i byggekostnad som skyldes endring av forskrifter fra byggeåret. For kontroll av piper, ildsteder, fyringsanlegg etc. kan stedlig feiermester eller branntilsyn kontaktes. Kontroll av de elektriske installasjonene kan utføres av autorisert el.installatør eller el.takstmann. Takstdokumentet erstatter ikke selgers opplysningsplikt og/eller kjøpers undersøkelsesplikt. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 3 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

6 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Rapportsammendrag AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Sammenfattet annen beskrivelse Eiendom beliggende i jord- og skogbruksområde med spredt boligbebyggelse i Hernes ca. 7 km nordøst for Elverum sentrum. Ca. 500 m til barneskole og ca. 300 m til nærbutikk med postbutikk. Øvrige butikker, bank og hovedpostkontor i Elverum sentrum. Bussforbindelse. Tomten er opparbeidet med plen, prydbusker, hekker, enkelte frukttrær og større trær. Inngjerdet med nettinggjerde. Portstolper og port. Innkjøring og parkering på asfaltert areal med kantstein. Heller på gangarealer. Tomten er flat og er relativt solrik. Kort veg til friluftsområder med oppkjørte skiløyper. Bebyggelsen består av et våningshus i en etasje fra ca. 1960, dels med kjeller, tilbygget med garasje i ca Tilbygget mot sør med basseng i kjelleren i ca Arealet i 1. etasje over basseng ble ombygget til egen leilighet i ca Årstallene er noe usikre på grunn av mangelfull dokumentasjon. Boligen vurderes å ha innredninger og overflater av normalt god standard. Normal planløsning. Revisjon Revidert : Revidert etter befaring på barmark. Befaring kun fra utsiden. Konklusjon tilstand ENEBOLIG MED UTLEIEDEL. Eldste del av boligen er ca. 53 år gammel, og siden alder er et symtom for vurdering av tilstand og tilstandsgrader gis denne del av boligen tilstandsgrad 2 for originale bygningsdeler der ikke tilstandsgrad er angitt på annen måte. Dette betyr ikke at det er oppdaget spesielle feil eller svikt i bygningsdelen men at tilstanden er vurdert i forhold til alder og teoretisk (og generell) levetid. Tilbygget i boligdelen 32 år gammelt og det er ca. 23 år siden ombygningen av tilbygget. Med samme argumentasjon som for eldste del, gis tilbygget tilstandsgrad 1 for originale bygningsdeler. Som det fremkommer av rapporten er det registrert enkelte symtomer på avvik fra normal standard. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter/-regler som var gjeldende for byggeåret. Dagens forskrifteskrav til blant annet isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som var gjeldene da boligen ble bygget men det er byggeårets forskrifter som legges til grunn ved beskrivelser av avvik i rapporten. Boligen vurderes å ha noe vedlikeholds-/oppgraderingsbehov i forhold til alder på innredninger, installasjoner og overflater. De vurderte tilstandsgrader i rapporten er satt i forhold til dette og til annerkjente levetidsbetraktninger på de forskjellige bygningsdeler. Eventuelle kjøpere oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra fagkyndig person. Det er ikke kjent om det er utleiedelen er godkjent i Elverum kommune. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 3. Disse bygningsdeler bør prioriteres utbedret og/eller skiftet i løpet av relativt kort tid.: Overflater på innvendige vegger Tilst.grad: 3 Det er tett sokkel som avgrenser dusjsonen innenfor dusjveggene i begge bad. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha middels kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 2. Disse bygningsdelene bør utbedres eller holdes under jevnlig oppsikt: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 4 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

7 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Grunn og fundamenter, generelt Tilst.grad: 2 Kryprom under del av opprinnelig boligdel med inspeksjonsluke fra kjellerrom. Kryprom under tilbygg fra 1974 har utvendig inspeksjonsluke. Arealet ser tørt ut ved inspeksjon fra luker, men for lite ventiler kan føre til fukt- og råteskader i stubbloft og bjelkelag og bør holdes under oppsikt Drenering Tilst.grad: 2 Saltutslag på deler av kjellervegger på grunn av fuktgjennomgang. Deler av grunnmursplater er mangelfullt innfestet i overkant. Mangelfull drenering rundt opprinnelig kjeller Yttervegger Tilst.grad: 2 Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Eldre fuktmekrer på nedre del av panelen på grunn av kondens. Del av drenering ble utbedret i 2004 (opplyst av tildstedeværende) Takkonstruksjoner Tilst.grad: 2 Mangelfull inspeksjonsmulighet til deler av kaldt loft Taktekning og membraner Tilst.grad: 2 Tekkingen er opplyst å være fra ca Sannsynligvis begrenset gjenværende levetid. Opplysninger om taktekkinger ble gitt av tilstedeværende Vinduer Tilst.grad: 2 Vinduer fra byggeåret. Fuktmerker/skader på enkelte vinduer på grunn av kondens. Dels manglende kitting Gulvsystemer Tilst.grad: 2 Gulv i stue/kjøkken i leiligheten og gulv i eldste del faller generelt noe inn fra yttervegger. (Opp til 15 promille) Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Tilst.grad: 2 Ukjente membranforhold Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Tilst.grad: 2 Manglende fall til sluk i dusjsone og ingen høydeforskjell fra ok slukrist til ok gulv ved dør. Ved eventuell vannlekasje i bad, utenfor dusjen, vil vann renne rett ut i kjøkkenet Overflater på innvendige vegger Tilst.grad: 2 Ukjente membranforhold Kjøkkeninnredning Tilst.grad: 2 Innredning i hoveddelen er sannsynligvis over 30 år og er noe slitt Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Utstyr og innredninger er dels fra byggeårene/ombyggingsårene. Det ble ikke registrert membran og eller mansjett i sluk. (Plastsluk) Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Innvendige svømmebasseng fører til stor fuktighet i omgivelsene og kan skade konstruksjoner dersom utførelse og bruk ikke er riktig. Tilstandsgrad på grunn av manglendte dokumentasjon for konstruksjoner og bruk Varme, generelt Tilst.grad: 2 Normal levetid for fyrkjele er år. Normal levetid for radiatorer er år Elkraft, generelt Tilst.grad: 2 Normal levetid for el. anlegg generelt er år Utendørs VA Tilst.grad: 2 Nedgravd oljetank med ukjent størrelse, alder og tilstand. Normal levetid for nedgravde oljetanker i stål er år. Bygningsdeler med tilstandsgrad 1 har normalt ingen konstruktiv defekt og kan normalt utbedres over tid. Forøvrig henvises til beskrivelsen av konstruksjoner. Det er ikke gitt tilstandsgrader for andre byginger enn eneboligen på eiendommen. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 5 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

8 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Elverum, Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Postboks Elverum Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 6 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

9 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Befarings- og eiendomsopplysninger AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Rekvirent Rekvirert av: Advokatfirmaet Consensus ANS v/helge Hartz Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Geir Nyhus Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Situasjonskart Egne observasjoner EDR Forsikringsavtale Kvitt. off. avgifter Tilstedeværende Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 90 Bnr. 86 Hjemmelshaver: Eier er ikke istand til å fylle ut en egenerklæring. Arve Hartvig Smedstad's bo (Solveig Smestad) Tomt: Eiet tomt. Areal m² Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Ja Offentlig Offentlig Offentlig Nei Ja Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Gjensidige. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdiforsikret Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Kommentar: Premiebeløp er anslått. Lignings/skattetakst Ligningstakst: Ingen informasjon. Skattetakst: Kr År 2012 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 7 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

10 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Ombygd: Tilbygd: 1974 og Uthus Byggeår: AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Anvendelse Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Bassengrom, dusjrom, badstue, trapperom og bod i tidligere fyrrom. 1. etasje Entré, wc, gang, spisestue, kontor, kjøkken, kjellernedgang, stue, bibliotek, gang 2, bad, soverom og badstue. Egen leilighet: Vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom. 1. etasje Garasje Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Bassengrom, dusjrom, badstue Trapperom, bod i tidligere fyrrom 1. etasje Entré, wc, gang, spisestue, kontor, kjøkken, stue, bibliotek, gang 2, bad, soverom, badstue, vindfang, stue 2, kjøkken 2, bad 2, soverom 2 Kjellernedgang 1. etasje Garasje Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 8 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

11 Uthus - arealer Etasje Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Fyrrom og 3 boder. Sum bygning Uthus - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Fyrrom, 3 boder Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Bolig i en etasje dels med kjeller, oppført i ca Tilbygd i en etasje (boligdel med kryprom og garasje) i ca Tilbygget i en etasje med full kjeller og gravd ut del av kjeller under eldste del i ca etasje fra ca ble ombygget til egen utleieleilighet i ca Årstallene er usikre på grunn av mangelfull dokumentasjon. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Vurderinger: Grunn og fundamenter, generelt Merknad: Antatt støpte banketter under kjellervegger og ringmur. Dels støpte og dels murte ringmurer. Enkelte ventiler i ringmurer. Kryprom under del av opprinnelig boligdel med inspeksjonsluke fra kjellerrom. Kryprom under tilbygg fra 1974 har utvendig inspeksjonsluke. Arealet ser tørt ut ved inspeksjon fra luker, men for lite ventiler kan føre til fukt- og råteskader i stubbloft og bjelkelag og bør holdes under oppsikt. I de kryprom som kan inspiseres er det ikke lagt plast på terreng og det er lite sannsynlig at det lagt radonsperre under boligen. Det vises til "Kartlegging av radon i Elverum kommune" fra 2000/2001 der det fremgår at det er lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner, men at det anbefales oppfølgende målinger i utvalgte boliger. Det er ikke kjent om det er foretatt radonmålinger i boligen. Radonmålinger anbefales. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Vurderinger: Det ble registrert Platon grunnmursplater utenfor kjellervegger der det er basseng. Det ble opplyst at drenering og grunnmursplater ble utbedret rundt basseng og dusjrom i kjelleren i ca etter vanninntrengning. Forøvrig er det ukjente dreneringsforhold. Saltutslag på deler av kjellervegger på grunn av fuktgjennomgang. Deler av grunnmursplater er mangelfullt innfestet i overkant. Mangelfull drenering rundt opprinnelig kjeller. TG: 2 TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 9 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

12 Levetider: Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Vurderinger: Dels støpte og dels murte kjellervegger. Utforet og sannsynligvis tilleggsisolert med mineralull i i bassengrom, dusjrom og badstue. Forøvrig isolerte bindingsverkvegger med utvendig beiset panel. Isolert, dels med sagflis og dels med mineralull. Overflater som for innervegger. Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Eldre fuktmekrer på nedre del av panelen på grunn av kondens. Del av drenering ble utbedret i 2004 (opplyst av tildstedeværende). Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vurderinger: Levetider: Ytterdører og porter Trevinduer dels med 2-lags isolerglass, dels enkle glass med varevinduer med dobbeltglass og dels vinduer med 3 lags isolerglass. To vinduer med enkeltglass og med varevindu med enkelt glass. Trevinduene i bassengrom består av en ramme med 3 lags isolerglass og en ramme med 2 lags isolerglass. Vinduer fra byggeåret. Fuktmerker/skader på enkelte vinduer på grunn av kondens. Dels manglende kitting. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Tette og isolerte entredører. En med sidefelt i glass. Enkel verandadør med varedør. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Mønt tak med taksperrer/tretakstoler og bordtak. Isolert med 250 mm sagflis i eldste del og med ca. 250 mm mineralull i tilbygg mot sør. Adkomst til loft via nedfellbar stige i himling. Blindloft uten inspeksjonsluke over nordre del (eldste del). Dels tregulv på kaldt loft. TG: 2 TG: 2 Vurderinger: Mangelfull inspeksjonsmulighet til deler av kaldt loft. TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Vurderinger: Tekking av asfalttakbelegg (shingel). Tekkingen er opplyst å være fra ca Sannsynligvis begrenset gjenværende levetid. Opplysninger om taktekkinger ble gitt av tilstedeværende. TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 10 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

13 Levetider: Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er år. AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Metall-takrenner og nedløp. Vurderinger: Renner og nedløp er sannsynligvis fra TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Delvis overbygget. Inngangspartier med støpt trapp/repos med skiferheller. Overbygget terrasse på ca. 13 m2 med støpt gulv og trapp med skiferheller. Beiset rekkverk og malt panel i himling. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Vedlikehold ol: Åpen murt peis i stue. Ettløps pipe. For å konstatere tilstand ildsted og på pipe, bør man kontakte feierinspektør. Forøvrig er ikke ildsted og pipe vurdert. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer Støpt gulv på grunn i kjeller. Etasjeskiller over kjeller i trebjelkelag - sannsynligvis isolert. Vurderinger: Gulv i stue/kjøkken i leiligheten og gulv i eldste del faller generelt noe inn fra yttervegger. (Opp til 15 promille). Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra ca med profilerte eikefronter. Ventilator. God skapog benkeplass. Integrert steketopp, komfyr og oppvaskemaskin. Keramiske fliser mellom benk og overskap. Spiseplass til 3-4 personer. Innredning i leilighet med eikefronter, ventilator og fliser mellom benk og overskap. Normalt god skap- og benkeplass. Spiseplass til 3-4 personer. TG: 2 Vurderinger: Innredning i hoveddelen er sannsynligvis over 30 år og er noe slitt. TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 11 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

14 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Levetider: Overflater i kjeller av betong. Overflater i 1. etasje av parkett, belegg, teppe, vinylfliser og laminat. Granpanel i badstue. Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8-17 år. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Normal tid før sliping og oljing av tregolv, parkett, lakkert er år. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Keramiske fliser på begge bad. Vurderinger: Ukjente membranforhold. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Vurderinger: Overflater på innvendige vegger Overflater på innvendige vegger Gulv i bad i leiligheten er flatt. Manglende fall til sluk i dusjsone og ingen høydeforskjell fra ok slukrist til ok gulv ved dør. Ved eventuell vannlekasje i bad, utenfor dusjen, vil vann renne rett ut i kjøkkenet. Kjellervegger med overflater av gips. Bindingsverkvegger i 1. etasje med overflater av tapet, malte plater, keramiske fliser og panel. Granpanel i badstue. Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon vedrørende fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere. Saltutslag på enkelte kjelleryttervegger p.g.a. fuktgjennomslag. Keramiske fliser på begge bad. TG: 2 Vurderinger: Ukjente membranforhold. TG: 2 Levetider: Overflater på innvendige vegger Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Vurderinger: Det er tett sokkel som avgrenser dusjsonen innenfor dusjveggene i begge bad. TG: 3 Overflater på innvendig himling Vedlikehold ol: Levetider: Himling i kjeller av gips. Forøvrig himling av malte plater og panel. Granpanel i badstue. Malingsavskalling ved ventil i bad i hoveddelen. Normal tid før maling av plater, malt er år. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Utstyr for sanitærinstallasjoner Bad i hovedel med veggdusj med dusjvegger, klosett og servant nedfelt i baderomsinnredning. Ventil i himling. Wc med klosett og servant. Vaskekum og uttak for vaskemaskin i kjelleren. Bad i leilighet med klosett, veggdusj med dusjvegger og servant i innredning. Ventil i himing. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 12 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

15 Vurderinger: Utstyr for sanitærinstallasjoner Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Dusjkabinett og servant i dusjrom i kjelleren. Vannpumpe og trykktank i kjelleren var tidligere tilknyttet en brønn på eiendommen. Dette er ikke funksjonstestet. Utstyr og innredninger er dels fra byggeårene/ombyggingsårene. Det ble ikke registrert membran og eller mansjett i sluk. (Plastsluk). Svømmebasseng i del av kjelleren. Bygget i ca og fornyet duk i ca Pumper, varmetilførsel, rørsystem og avfukter har, ifølge opplysninger fra tilstedeværende, ikke vært i bruk siden Systemet er ikke funksjonsprøvet. Det ble registrert enkelte fuktmerket på overflater i bassengrommet. Vurderinger: Varme, generelt Vurderinger: Utendørs VA Vurderinger: Merknad: Innvendige svømmebasseng fører til stor fuktighet i omgivelsene og kan skade konstruksjoner dersom utførelse og bruk ikke er riktig. Tilstandsgrad på grunn av manglendte dokumentasjon for konstruksjoner og bruk. Ved. Sentralfyranlegg med vannbåren varme til radiatorer. Termostat i stue. Fyrrom i uthuset. El. ovner og varmekabler i baderomsgulv i hovedbadet. Normal levetid for fyrkjele er år. Normal levetid for radiatorer er år. Nedgravd oljetank med ukjent størrelse, alder og tilstand. Normal levetid for nedgravde oljetanker i stål er år. Oljetank bør sjekkes, - evnt. saneres. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt 3 x 80 amp. inntak. Skap på loft med fordeling til hoveddel og leilighet. Skap i 1. etasje med 12 kurser, skrusikringer og enkelte automatsikringer. Vedlikehold ol: Dels noe eldre el.opplegg. El. anlegget er forøvrig ikke vurdert. TG: 2 TG: 2 TG: 2 TG: 2 Vurderinger: Normal levetid for el. anlegg generelt er år. TG: 2 Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Fast inventar, generelt Skap og reoler Badstueovn og benker i badstue. Brannslukningsapparat. Røykvarslere. Tilsammen 10 garderobeskap. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 13 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

16 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE Beskrivelser - Uthus Bygning generelt Bygning generelt Vedlikehold ol: AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Uthus på støpt ringmur. Bindingsverkvegger med utvendig beiset tømmermannspanel. Mønt tak med tretakstoler, bordtak og tekking av asfalttakbelegg (shingel). Takrenner og nedløp til terreng. Fyrrom med isolerte vegger og himling. Støpt gulv. Gipsplater på vegger og himling. Oljefyrkjele fra 1998 og brenner fra x6 kw elkolber. Fjernvarme til boligen. Det er kun elkolbene som benyttes (så lenge bassenget ikke er i bruk). To boder med tregulv. En isolert bod med støpt gulv. Taktekkingen er opplyst å være fra ca og har sannsynligvis kort gjenværende levetid. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Uthus Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 14 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

17 Gnr. 90 Bnr. 86 Enebolig - Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ydalir Eiendom AS Takstrådet, Postboks Elverum Tlf.: Fax: Hjemmeside: Org.nr: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 15 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund E t t e r t r y k k f o r b u d t

18 PLAN NR. 5/82 REGULERI NGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINDAKRYSSET / NISTILEN I, ELVERUM KOMMUNE PLAN NR. 5/ Det regulerte området er vist og avgrenset på plankart i målestokk 1: 1000, datert Elverum kommune, teknisk etat, 30.august Byggeområder for boliger, frittliggende småhus: 2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrenser. Det skal bygges småhus i inntil halvannen etasje. Bygningsrådet kan alternativt godkjenne en etasje m/sokkel der terrengforholdene tilsier dette. Gesimshøyde skal ikke overstige: 4,0 m for en-etasjes hus 5,0 m for en-etasjes hus med sokkel, målt fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse. Bygningene skal ha saltak. Bygningens grunnflate inkl. garasje må ikke overstige 20 % av tomtens nettoareal. Bygningsrådet kan godkjenne endret tomteinndeling innenfor regulert byggeområde. 3 Det må være oppstillingsplass for to biler pr. boligenhet inkl. garasje. Garasje skal være vist ved søknad om byggetillatelse og forutsettes oppført i tilknytning til bolighuset og tilpasset dette med hensyn til materialvalg og utseende. Bygningsrådet kan eventuelt også godkjenne frittliggende garasje hvor dette synes å være mest hensiktsmessig. Byggeområde for forretning 4 Ny bebyggelse skal p lasseres innenfor de viste byggegrenser. Bygningen skal oppføres i en etasje. Bygningen skal ha saltak, og materialvalg og arkitektonisk utforming som etter bygningsrådets skjønn er tilpasset tradisjonell byggeskikk i området. Fareområde, høgspentlinje 5 Areal under høgspentlinje avmerket som fareområde kan ikke bebygges. Det må heller ikke oppfylles eller beplantes med større trær uten tillatelse fra Hedmark Energiverk eller Elverum Elektrisitetsverk. PDF created with FinePrint pdffactory trial version 1

19 PLAN NR. 5/82 Fellesbestemmelser: 6 Farge på hus, samt gjerders utførelse, høyde og farge godkjennes av bygningsrådet. 7 Frisiktsoner i vegkryss og avkjørsler må ikke beplantes med trær, busker eller annet som etter bygningsrådets skjønn vil nedsette sikten i krysset. 8 Etter reguler ingsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse bestemmelser. -ooooo-- Stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark, 30.september PDF created with FinePrint pdffactory trial version 2

20 Utskrift Side 1 av SITUASJONSKART Eiendom: Gnr: 90 Bnr: 86 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Hernesvegen 261, 2410 ELVERUM KOMMUNE A GID tekst Hj.haver/Fester: SMEDSTAD ARVE HARTVIG (død), Dato: 24/ Sign: Tegnforklaring Stolpe Målestokk 1:1000 Teiggrensepunkt Teiggrense dårlig nøyaktighet Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense generert 91/1 90/7 90/ /6 91/ / /4 90/47 91/1 113/33 90/65 90/ /67 223/6 90/ /116 90/ /105 10m 113/ Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

21

22 Eiendomsinformasjon fra KOMTEK Forvaltning - avtale Elverum - 90/86/0/0 Eierrepresentant: Smedstad Arve d.bo Regningsmottaker: Smedstad Solveig Matrikkelinformasjon Type Kommune Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Grunneiendom 427 Elverum Bruksnavn Tinglyst Seksjonert Oppgitt areal Beregnet areal RØYSEN Ja Nei 3234 m2 2792,3 m2 Grunnforurensing Har festegrunner Punktfeste Kulturminne Nei Nei Nei Nei Adresser Adresse Postnr.område 1 VEGEN Tilleggsnavn 2410 Grunnkrets NEDRE Kirkesogn Valgkrets Hernes Bygninger 1 Bygningsnr. Type Status Næringsgruppe Bygningsendring Bruksareal Enebolig Tatt i bruk Bolig 0 m2 Eiere (tinglyste) Eier Adresse Postnr/Sted Eierandel Rolle SMEDSTAD ARVE HARTVIG 1/1 Hjemmelshaver Utestående kommunale gebyr registrert i KOMTEK Forvaltning Vare Grunnlag Enhetspris Fra Andel Korr% Beløp inkl. mva 1350 Vann Areal 169,00 M2 kr 14, /1 0 kr 1 548, Kloakk Areal 169,00 M2 kr 22, /1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt ,00 PRM kr 3, /1 0 kr 1 447,00 kr 5401,00 Fakturerte gebyr siste 3 år i KOMTEK Forvaltning 2010 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 12,80 1/1 0 kr 1 352, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 21,47 1/1 0 kr 2 268, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 12,80 1/1 0 kr 1 352, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 21,47 1/1 0 kr 2 268, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929,00 kr 11098, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 13,70 1/1 0 kr 1 447, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,12 1/1 0 kr 2 336, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 13,70 1/1 0 kr 1 447, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,12 1/1 0 kr 2 336, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 4,00 1/1 0 kr 1 929,00 kr 11424,00 KOMTEK Rapport

23 2012 Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 1 688, Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,50 1/1 0 kr 1 688,00 kr 11284, Oversendt Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korr% Beløp inkl. mva Vann Areal kr 169,00 M2 kr 14,66 1/1 0 kr 1 548, Kloakk Areal kr 169,00 M2 kr 22,78 1/1 0 kr 2 406, Eiendomsskatt kr ,00 PRM kr 3,00 1/1 0 kr 1 447,00 kr 5401,00 KOMTEK Rapport

24 Elverum kommune Postadresse:Storgata 18 Postnr./-sted: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 90 Bnr.: 86 Fnr.: Snr.: Adresse: Hernesvegen 261, Adkomst til eiendommen Adkomst: Riks/fylkesveg Kommunal veg Privat veg Gangsti Merknad : Side 1 av 1

25 Elverum kommune Besøksadresse: Storgata 18 Postadresse: 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Hjemmeside: MEGLEROPPLYSNINGER Gnr.: 90 Bnr.: 86 Fnr.: Snr.: Adresse: Hernesvegen Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): - vedlegg sendes Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: - vedlegg sendes Om bygningene er byggeanmeldt: Er det privat avløpsanlegg: Ja Nei X X Kommentarer: Side 1 av 1

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sønjuveien 3330 SKOTSELV Gnr. 180 Bnr. 60 64 og 68 SERTIFISERT TAKSTMANN Atle Emil Iversen Oppdrag Bef.dato 1624 12.04.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN Gnr. 49 Bnr. 902 OPPEGÅRD KOMMUNE Utført

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr. Regimentsveien 12 Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.: 369 ASKIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Denne rapporten er

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Nordåsvegen 199, 5235 RÅDAL Gnr 121: Bnr 715 1201 BERGEN KOMMUNE Enebolig SERTIFISERT TAKSTMANN Knut-Anders Aase Telefon: 957 24 260

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Waltersborgveien 9 4838 Gnr. 502 Bnr. 373 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 356 25.04.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE Løkenåsringen 30 1473 Lørenskog 92019820/67906063 magne@brosholen.no Org.nr: 893571272 Verdi- og lånetakst over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 RAKKESTAD KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 RAKKESTAD KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Haldenveien 10 1890 RAKKESTAD Gnr. 5 Bnr. 106 SERTIFISERT TAKSTMANN Bef.dato Vedlegg 11.05.2011 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Utført av: Ansvarlig takstmann Sven P. Meyer TAKSTHUSET Tømrermester/takstøkonom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr. Tollefsrødskogen 16 1560 Larkollen Mobil: 97 50 70 23 E-post: takst@tangenes.com Org.nr: 971 011 416 Verdi- og lånetakst over andel i Sjøbadet Moss Glassverket 55 D 1515 MOSS Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Hytte i rekke på Vrådalstunet Vrådalstunet I 2 3853 VRÅDAL Gnr. 1 Bnr. 69 Seksj.nr. 2 SERTIFISERT TAKSTMANN Geir Svalbjørg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvsbergvegen 17 2750 GRAN Gnr. 172 Bnr. 1 Parsell fradelt denne eiendom. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Bech Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1446 05.09.2011

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 575 000. Kr 2 300 000. Eiet bolig 304,0 m² 204,0 m² Løe - fjøs - carport 90,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 575 000. Kr 2 300 000. Eiet bolig 304,0 m² 204,0 m² Løe - fjøs - carport 90,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 123 Bnr. 176 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Enebolig og garasjeuthus, Uskedalsvegen 550 5463 MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 575 000 LÅNEVERDI: Kr 2 300 000

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Ringveien 18 9311 BRØSTADBOTN DYRØY Gnr. 3 Bnr. 113 KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Org.nr: 891 717 512 Verdi- og lånetakst over Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Utført av: Raymond N. Rolfsnes Byggmester/Takstmann Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Ekelund, Sanderød, Idd 1765 HALDEN Gnr. 200 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Ekelund, Sanderød, Idd 1765 HALDEN Gnr. 200 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ekelund, Sanderød, Idd 1765 HALDEN Gnr. 200 Bnr. 23 SERTIFISERT TAKSTMANN Klaus G. Offenberg Ingeniør Bef.dato 18.05.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 913

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse OS (HEDMARK) KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Lunås Bolighus i Kvernåsen 2550 OS I ØSTERDALEN Gårdsnr. Bruksnr. Beskrivelse 135 167 og 213 OS (HEDMARK) KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst rekkehus Gravdalsvegen 3 F 5457 Gnr. 202 Bnr. 126 SERTIFISERT TAKSTMANN Arne Frostad Oppdrag Bef.dato 3377 17.10.2015

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO. Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 65/364 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO. Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 65/364 OSLO KOMMUNE TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi- og lånetakst over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Krafts gate 1 0169 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000

Verdi- og lånetakst. Krafts gate 1 0169 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000 Verdi- og lånetakst over Krafts gate 1 0169 OSLO Gnr. 217 Bnr. 205 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 47/1000 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Lidarende Borettslag ØSTRE BERG 10 7051 TRONDHEIM 3-( 4 ) roms andelsleilighet. Gnr. 59 Bnr. 227 Leilighet nr.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

FORHÅNDSTAKST. Kr 4 444 444. Kr 3 777 777. Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje 64,0 m²

FORHÅNDSTAKST. Kr 4 444 444. Kr 3 777 777. Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje 64,0 m² FORHÅNDSTAKST Matrikkel: Gnr. 777 Bnr. 77 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 4 444 444 LÅNEVERDI: Kr 3 777 777 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst Grenselinna 20 3090 HOF Gnr. 50 Bnr. 7 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 1495 26.10.2010 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 184 m² 163 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 4 500 000 LÅNEVERDI: KR. 4 000 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Tilstandsrapport over andel/aksje i Brettslaget Rate Terrasse AB Takst - Aktiv Boligtaksering AS Tungaveien 36 7047 TRONDHEIM Telf. 99 44 32 00 Fax 73 96 44 00 abtakst@online.no Org.nr: 989 686 046 Terrassehus

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kamperhaugveien 24 4950 RISØR Gnr. 16 Bnr. 435 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Godkjent for boligsalgsrapportering av Det Norske Veritas Bef.dato 23.05.2012

Detaljer

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN

Forhåndstakst. over. leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Forhåndstakst over leilighet på Midtvarahaugane 5314 KJERRGARDEN Gårdsnr. 32 Bruksnr. 166 Seksj.nr. 8 Tomten har to bnr. 166 og 167. Her vil bli et bnr. Eierbrøk: 1/8 ASKØY KOMMUNE 957 24 260 Utført av:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. "VINDBAR" Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD. Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. VINDBAR Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD. Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Verdi- og lånetakst over "VINDBAR" Stangerholmveien 110 1626 MANSTAD Gnr. 118 Bnr. 8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no Verdi- og lånetakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ. over FLÅ KOMMUNE. Gnr. 20 Bnr. 81

Verdi- og lånetakst. Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ. over FLÅ KOMMUNE. Gnr. 20 Bnr. 81 3550 GOL Telefon 32074494 www.takstmann.com Org.nr: 980869466 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Tollefsrudsetra 3539 FLÅ Gnr. 20 Bnr. 81 FLÅ KOMMUNE Utført av: Vidar G. Sire Takstmann MNTF Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Slettanesvegen 40 Gnr. 202 Bnr. 60 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1591 07.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Hørra Borettslag Leilighet nr. H0102 Frøyasgate 59 Gårdsnr. 300 Bruksnr. 1428 Leilighet nr. 49 Andelsnr: 49

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierleilighet Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM. Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierleilighet Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM. Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE Utført av: Byggmester / Takstmann Befaringsdato: 06.06.2015 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. Org.nr: 986778500 Verdi- og lånetakst over andel i Jacob Meyer Borettslag Wesselsgate 15 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. 5002 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan-Petter Vie Oppdrag 2008492 Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer