AGDE- En riktig fin høst ønskes. Er dette kommunens første rundkjøring? Bildet er tatt fra barnehage/ skole ved Lysheim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGDE- En riktig fin høst ønskes. Er dette kommunens første rundkjøring? Bildet er tatt fra barnehage/ skole ved Lysheim."

Transkript

1 AGDE- En riktig fin høst ønskes Frist til å levere stoff til julenummeret er 1 desember 06 Sendes som Tlf Er dette kommunens første rundkjøring? Bildet er tatt fra barnehage/ skole ved Lysheim.

2 Informasjon fra kulturkontoret: AGDENES KOMMUNES KULTURPRIS FOR Hvem skal få kulturprisen for 2006? I fjor fikk Ivar Selbekk og Arvid Bonvik prisen. I de foregående årene har Ole K. Tøndel, Rolf Martin Meland, Knut Anders Vestad, Beate Bonvik og Agdenes kunst- og hobbyforening fått kommunens kulturpris. Skriv ned et forslag og send det til Agdenes kommune, kulturkontoret. Hovedutvalg for oppvekst og levekår vil plukke ut kulturprisvinneren på et møte i løpet av høsten. Kulturaktiviteten i kommunen er stor og vi håper at det vil komme inn mange gode forslag. Utdeling av kommunens kulturpris for 2006 vil skje på arrangementet UKM fredag den 2. februar Fristen settes til 1. november KULTURSTIPEND BARN/UNGDOM. Stipendet som er på kr er nyopprettet og har derfor ikke stått på kulturbudsjettet tidligere. Stipendet skal gå til talentfull barn/ungdom fra Agdenes kommune som velger å utdanne seg innenfor kulturområdet. Det kan være innenfor teater/drama, musikk, kunst, m.m. Stipendet vil bli delt ut under arrangementet UKM fredag 2. februar Send en søknad til Agdenes kommune, kulturkontoret innen 1. november og fortell hvorfor DU vil ha stipendet for UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UKM-2007 vil bli arrangert på Lensvik samfunnshus fredag den 2. februar. Vi håper på stor deltakelse fra barn og ungdom i kommunen. Påmeldingsfristen settes til 20. januar 2007, men påmelding kan skje hele høsten ved å gå inn på ukm.no og klikk på Agdenes kommune. I år som i fjor vil det bli et samarbeide med Agdenes ungdomsråd under planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Dette viste seg å være svært vellykket ved forrige UKM. Det legges også opp til kulturverksted og andre ting i forkant av kulturmønstringen, men dette vil vi komme tilbake til senere. Hvis det er spørsmål eller ønske om mer informasjon kan kulturkontoret kontaktes på tlf Til opplysning så foregår fylkesmønstringa for 2007 i Bjugn kommune. Arrangementet blir i det helt nye kulturhuset i Botngård. Dette skjer i mars måned.

3 LENSVIK BARNEHAGE 2006 Da er endelig vår store drøm oppfylt, vi har flyttet inn i ny barnehage 1. august Ved at kommunen satser på de aller minste og bygger en ny, fin barnehage i moderne og funksjonelle lokaler, så gir de samfunnet et signal om at dette er viktig satsing. Dette er jo også i tråd med kommunens planer om å satse på barn og unge. Nå har vi flyttet inn, og barnehagen fungerer slik vi håpet på. Lyse, trivelige lokaler inne og et funksjonelt og variert uteområde skaper et miljø som vi bare må trives i. Både voksne og barn stortrives i den nye barnehagen! Barnehagen har kommet fram i lyset, vi har blitt mer synlig i bygda og vi får forhåpentlig bidra positivt til både skole og nærmiljø. Lensvik barnehage er en tre-avdelings barnehage. Navnene på avdelingene har tilknytning til området rundt barnehagen. Bjørg Sandstad var til stor hjelp i denne prosessen. Navnene på avdelingene er Toftenberget, Plassaberget og Kråkhaugen. Toftenberget er avdeling for barn fra 0-3år med plass til ni barn. Plassaberget er en avdeling fra tre til seks år med plass til 20 barn og Kråkhaugen er en avdeling fra to til seks år med plass til 18 barn. Barna har faste baser på avdelingene, men deler av dagen er dørene mellom avdelingene åpne, slik at barna leker på tvers av basene. Det er elleve ansatte i Lensvik barnehage. Barnehagen er i ferd med å lage ny årsplan på grunnlag av den nye rammeplanen. Denne vil være ferdig i løpet av oktober måned. Det skal arrangeres offisiell åpningsdag og åpen dag i barnehagen når alt utstyr er på plass. Det blir oppslag og lagt ut på nettet når datoen er bestemt. Ellers er du velkommen til en hver tid, dersom du vil se den nye barnehagen. Heidi Melbye

4 Du inviteres med dette til HØSTUTSTILLINGA 2006 I LENSVIK SAMFUNNSHUS LØRDAG 04. NOVEMBER kl Salget av varer starter kl Årets temautstilling: Fotografering før og nå. Vi ønsker å stille ut gamle og nye bilder, foto og filmutstyr, o.s.v. Har du noe som passer til temaet så gi beskjed så snart som mulig til Merete Solem (tlf eller ) Den tradisjonelle utstillinga: Vi oppfordrer gamle og nye utstillere om å melde seg på, slik at den blir god og allsidig. Tre utstillere blir premiert. Meld deg på ved å bruke skjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist 20.oktober Alt du stiller ut for salg, må være egenprodusert og godt merket med navn, varenummer og pris. Ved prising av produktene må du huske at Agdenes kunst- og hobbyforening beregner seg 15% av salgssummen. Utbetalingen kan skje lørdag, eller den blir sendt via bank. Du kan selv selge varene dine hvis du ønsker det. Vi beregner også da prosenter av salget. Om du blir en av aktørene, eller gjest, så er du hjertelig velkommen for å se på aktiviteter og produkter, gjerne kjøpe noe og ta en pause med kaffe og lappa. Velkommen til Høstutstillinga 2006! Hilsen Agdenes kunst- og hobbyforening klipp NAVN: ADRESSE: e-post: TYPE ARBEID: PLASSBEHOV: ANT. BORD: ANT. TAVLER: Utstillingsbordene er 120x80 cm og utstillingstavlene er 120x150 cm. Sendes inne 20. Oktober til : Merete Solem, 7316 Lensvik, tlf / e- mail: eller Sissel G. Meland, 7316 Lensvik, tlf /

5 15 års jubileum Frozen Riders er en motorsykkelklubb i Agdenes kommune En organisasjon som kanskje ikke er så godt kjent..? I år er det 15 år siden klubben ble stiftet. Det var i august 1991, og klubben bestod den gang av 15 medlemmer, både jenter og gutter. Den gangen hadde Frozen riders eget klubblokale i et gammelt og trekkfullt hus på Veneset. Det ble fortalt at dette huset var på den tida Lensvikas eldste hus!. Mang er stund ble det mekket motorsykler, selv om innetemperaturen far farlig nær null!! Dette var i grunnen dette som inspirerte gjengen til å døpe klubben Frozen riders! Leif Åsmul forteller at de kjørte en gang for sommeren på MC-treff i Sjoa. De ble henvist til en teltplass inni skogen, med elva som nærmeste sanitæranlegg Mye har skjedd på MC-treffene siden den gang. Nå er det varm og kald mat å få kjøpt, og teltplassene ligger sentralt til kommunene. Sanitæranleggene er stort sett tipp topp og arrangørene er flinke med utflukter, leker og sosialt samvær. Frozen Riders arrangerte selv i 1992 MC-treff ved Feskløysa. Men værgudene var vrede, og ga deltagerne regn i bøtter og spann. Hele treffet med noen få besøkende, trakk under tak i klubblokalet på Veneset! En tradisjon som har holdt seg helt fra starten, er å kjøre Trondheimsfjorden rundt en dag om sommeren. I år var turen bestemt til 25.mai! 1.mai i år var vi 21 personer og 14 motorsykler fra Frozen Riders som kjørte Trollheimen rundt. En årlig tur som Skålåbøtta MC fra Storås arrangerer. Til sammen var vi 360 motorsykler som kjørte i formasjon fra Storås. Litt av et syn, og for ikke å snakke om lyd!!! I 2006 teller klubben 21 medlemmer, og har dessverre ikke eget klubbhus! Men gleden over å kjøre sykkel har ikke forandret seg! En herlig følelse av frihet! Frozen Riders ønsker alle sine medlemmer, og selvfølgelig alle som leser Agdenes- Posten en trivelig høst. OTA Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Leif J Åsmul Bente Ulkestad Tuflåt Kristin L Tangvik Nils A Ølstøren Einar Meland, Grostad Bildet er tatt i Røkkum 1. Mai 2006

6 ARBEID MED UTE- AREALER LYSHEIM SKOLE OG BARNE- HAGEN Nå er utearealene nesten ferdigstilte ved skolen og barnehagen vår. I løpet av våren ble arbeidet planlagt i et samarbeid mellom foreldreråd, teknisk, barnehagen og skolen. I tillegg ble Lars Nypan innhentet som konsulent i forbindelse med planleggingen og arbeidet med beplantningen. Grunnarbeid, asfaltering og beplanting ble utført etter planen, og resultatet ble virkelig flott og tiltalende. Foreldrerådet stilte med dugnadsfolk til kabellegging for utelys og frivillige til beplantningen. Utemiljøet begynner å se ferdig og trivelig ut. Dette er med på å heve trivselen for alle som er her daglig. Nå håper vi at det som står igjen blir ferdig før snøen kommer til vinteren.

7 FYRINGSTIPS BRANNSIKKERHET- Feil og mangler ved ildsted og skorstein er en hyppig brannårsak. Agdenes brann og feiervesen vil også i år fortsette å prioritere og intensivere tilsynet med boligmassen og det brannforebyggende arbeidet. Tilsyn med piper, ildsteder og kontroll av andre brannforebyggende og sikkerhetsmessige tiltak i alle boliger gjennomføres hvert 4. år. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing og tilsyn, men kan etter avtale utføres av brann- og feiervesenet. Tilsynet omfatter også kontroll av slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier. Pulverapparat som er eldre enn ti år skal sendes til service, men ettersom service på pulverapparat kan koste like mye som et nytt et kan det være lurt å kjøpe et nytt pulverapparat og bruke det gamle til å holde en liten brannøvelse. Pulverapparat som er gått ut på dato kan leveres gratis til HAMOS miljøstasjon. Det er ikke nødvendig å sette opp stige når feieren kommer på tilsyn. Fyringstips Kunsten å fyre med ved. Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig. Velg riktig ved. Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp. Fyr med tørr ved. Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet. Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår du skade på ovn og pipe. Ikke skru trekken ned til et minimum. Unngå rundfyring Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det bekksot i pipa som kan ta fyr, og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan oppstå forpufninger som kan gi sotskader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet.. Sikkerhet på taket. Huseieren har plikt til å sørge for at pipa er tilgjengelig for feie ren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på taket. Det innebærer også at en husstige ligger klar når feieren kommer. Husk at stigen skal være sikret mot gliding. Levende lys er koselig, men husk: glem ikke å slokke lysene før du forlater rommet.

8 Sommerens aktiviteter I sommer har Hjelpekorpset hatt pause i møtevirksomheten. Men aktiviteten har ikke stoppet av den grunn. Ferien startet med leteaksjon på Hovin. 7 av våre medlemmer ble med ut på søk. Sanitetsvakter er en aktivitet på sommeren. Kibnebfestivalen og Jordbærtrimmen har blitt en fast arbeidsplass for oss. Sanitetsvakt ble det også på Leksa under Leksafestivalen. På Leksa kom mannskap fra Redningsselskapet (NSSR). De kom med båten UNI som er stasjonert i Trondheim. I samarbeid med NSSR, laget vi en liten øvel se for å vise hvordan NSSR jobber under redningsaksjoner. Et av våre yngste medlem mer hoppet på sjøen, for så å bli plukket opp av UNI. Å ha slike øvelser i samarbeid med andre frivillige i redningstjenesten er for oss gull verdt. Vi lærer utrolig mye av hverandre. Håper at vi igjen kan ta en tur på sjøen sammen med mannskapet på UNI. Høsten Etter at det i vinter kom nye retningslinjer innenfor førstehjelpen, må alle Hjelpekorpsets aktive medlemmer ta førstehjelpsprøven på nytt. Dette skal gjennomføres i høst Flere av våre medlemmer skal kurses innenfor forskjellige områder. Hjelpekorpset skal også avholde kurs for lærerne på Lensvik skole. Blomsteraksjon Det har blitt solgt mange Begonia for at Hjelpekorpset skulle få råd til å kjøpe en kapellhenger. Men nå er endelig Hjelpekorpsets store stolthet på plass. Nå gjenstår det å få uniformert kapellhengeren vår. Vi vil benytte denne anledningen til å takke alle som har vært villige til å støtte oss under den årlige blomsteraksjonen. Uten deres hjelp har det aldri vært mulig for oss å finansiere en slik henger. Håper at dere også i år vil støtte oss med en femtilapp. Pengene vil i år gå til litt mer avansert førstehjelpsutstyr. O2 utstyr er blant annet noe vi skal gå til innkjøp av. Vi i Hjelpekorpset ønsker alle sammen en riktig trivelig høst!

9 Helsestasjon for Ungdom Oppstart 30.august på Helsestasjon. Kl Gratis, ingen timebestilling 30/8, 27/9, 25/10, 29/11. Tlf Støttekontakt Pleie og Omsorg søker etter noen som kan tenke seg å være støttekontakt. Vi trenger folk med førerkort. Godtgjøring etter gjeldende satser. Veiledning vil bli gitt. Har du lyst, ta kontakt med Bjørn Atle Ebbesen PSYKISK HELSEARBEID informerer : TIRSDAGSTREFF Åpent treffsted på Lensvik Dagsenter hver tirsdag Sosialt samværuformell prat over kaffekoppen. Vi har plass til flere. Mulighet for skyss. VELKOMMEN! TURGRUPPE Hver torsdag fra rådhuset. Turene går fortrinnsvis i ytre del av Agdenes. LYSKASSE Lånes ut gratis i den mørke årstiden. Kontaktpersoner: Hilde Larsen Meland / Bård Ølstøren / GEITEBUKKEN SOM IKKE LIKTE EGGET Det var en gang en geitebukk som fant et egg, det lå på en åker, - det var ikke en påskekylling. Ei kråke kom og ruga på egget hele natta. Neste morgen det klekt. Det var ikke ko-koen til bestemor, det var en måke som kom ut av egget. Måken gikk bortover veien, så møtte den en bjørn. Bjørnen spurte (med sur stemme) hva slags fugl er du?. Jeg er en måke svarte måken. Så gikk måken videre og den traff en rev. Reven spurte ( med snill stemme) hva slags fugl er du?, jeg er en måke, svarte måken. Måken gikk videre og så møtte den et rådyr. Rådyret spurte ( med lys stemme) hva slags fugl er du? Jeg er en måke svarte måken så la den seg og sov. På natta kom det en elg, elgen spurte med (mørk brummende stemme) hva slag fugl er du? Da ble måken redd og fløy av sted. Elgen bæsjet et elg-egg og gikk til sol og strand og badet. Geitebukken var på tur og så trampet den i elg egget. Derfor like ikke geitebukken egget, Diktet av Mikael, Tomas, Oda, Simon, Ida Sofie og Hjørdis, i Mølnbukt barnehage.

10 NAV Agdenes trygd (tidligere Agdenes trygdekontor) har fått nye lokaler i Rådhuset! Anne Kristin Meland. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Agdenes rådhus. Du treffer oss nå i 1. etasje, ved sidene av resepsjonen til Agdenes kommune. Fast medarbeider på kontoret er Anne-Kristin Meland. Hun svarer på alle henvendelser og formidler om nødvendig kontakt videre til riktig saksbehandler. Nav Agdenes trygd er også servicekontor for Likningskontoret/folkeregisteret. Det betyr at du kan levere selvangivelsen her, få tak i diverse skjema ang. likning- og folkeregistersaker. Vi har også en publikums PC som kan benyttes til dette. Arbeidssøkere kan også benytte publikums PCen. Annenhver onsdag blir det økt bemanning av saksbehandler fra Orkdal trygdekontor. Bodil N. Ysland og Karsten Engen vil begge ha 1 fast dag i mnd på kontoret i Agdenes. Karsten Engen er spesialist på bl.a. pensjonsområdet, grunnstønad og hjelpestønad, mens Bodil N. Ysland har ansvaret for oppfølging av sykmeldte. Ønsker du å samtale med noen av disse kan det være lurt å ringe og bestille en avtale på forhånd. Åpningstiden er som tidligere mandag, onsdag og fredag fra kl Saksbehandler kan treffes utenom disse tidene etter avtale. Postadressen vår er NAV Agdenes trygd, postboks 100, 7315 Lensvik. Post kan også leveres i resepsjonen på rådhuset. Vårt telefonnummer er (-eller det gamle tlf. nr ) Karsten Engen Ellers er det anledning til å ta kontakt direkte med Nav Orkdal trygd på tlf

11 Åpningstider på Lensvik kro og Catering i vinterhalvåret. Onsdag Fredag Lørdag Søndag I helgene er grillen åpen fram til kl Kom innom eller ring og bestill, og vi har maten klar når du kommer. Ta med hjem eller spis på kroa. Vi er ellers som før behjelpelig med gjennomføringen av alle selskaper i lokalene på kroa., eller vi kan levere ut alle typer mat hvor som helst i kommunen. Ring oss gjerne eller kom innom.. Tlf kroa Eller Jan privat Husk potetball hver fredag. Hilsen Andrè og Jan Noen ord fra nytilsatt plankonsulent; Arbeidsoppgaver Saksbehandler for private planforslag som kommer til kommunen dispensasjonssaker i forhold til kommuneplanens arealdel trafikksikkerhetssaker diverse i tilknytning til arealbruk Overordnet planlegging En del av stillingen skal brukes til overordnet planlegging. Målet er å bidra til en helhetlig planlegging der kommunens hovedmålsetninger kommer til syne i mer detaljerte planer, både i forhold til fysisk planlegging (arealplaner) og i sektorplaner (helse, skole, m.m.). Jeg sluttet i Agdenes kommune i januar 1999 og flyttet nesten hemmat sjøl om det ble til Brumunddal og altså til feil sie ta Mjøsa. Der jobbet jeg på planavdelinga i Ringsaker kommune. Ringsaker er en stor kommune, bl.a. med mye hytter, og en del av arbeidet var knyttet til problematikk rundt hytteutbygging. Til tross for trivelig arbeidsmiljø, stabilt vær og fine skiforhold, ble det retur til Trøndelag i februar Jeg fikk jobb på plan- og byggesaksavdelinga i Melhus kommune der jeg var i litt over ett år. Med bosted Lensvik og jobb på Melhus ble det for mye tid i bilen hver dag, så sommeren 2002 startet jeg i Orkdal kommune på avd. for plan- og forvaltning der jeg jobbet fram til juli i år. Nå har jeg fått enda kortere arbeidsveg, og det passer fint når en har barn og hund. Gleder meg over å være tilbake i Agdenes kommune med nye utfordringer og trivelige kollegaer. Det har blitt litt mye skifting av arbeidsplass de siste åra, så nå håper jeg å bli værende ei stund. Jeg har fått litt erfaring fra både større og mindre kommuner, og det er fordeler og ulemper med begge deler. Likevel holder jeg en knapp på mindre kommuner som jeg tror gir minst like gode servicetilbud for sine innbyggere, som større kommuner. Siv C. Westby plankonsulent Avd. næring og drift tlf e-post;

12 DATA- KURS!! Etter sommeren blir det arrangert datakurs for nybegynnere og etter det et kurs for viderekomne For påmelding og flere opplysninger kontakt: STUDIELEDER RUNA LEKSEN Tlf: mob: Agdenes Bygdekvinnelag LYST TIL Å GÅ PÅ JAKT? JEGERPRØVEKURS I HØST/VINTER Orkla Jeger- og Fiskeforening arrangerer kurs i Lensvik (30 t) i høst/vinter Kurs ved minimum 10 deltakere. Meld din interesse nå. Få gjerne med deg noen. Ved nok påmelding blir det innkalt til orientering der kurstider fastsettes. Meld din interesse til Oddvar Størdal ( / ) før 10. sept.06 AGDENES KUNST OG HOBBYFORENING AKTIVITETER HØST 2006 KURS: SKINNFELL PÅ ÅKLE 12 timer okt/nov Kursleder Gunnhild Størdal Påmeld. snarest til kursleder, tlf Kursavg. kr 200 for medl. - kr 400 for ikke medl. SOPPKURS 12 timer sept. Krusleder Sigurd Sæther Påmeld. snares til kursleder, tlf Kursavg. kr 200 for medl. -kr 400 for ikke medl. AKRYLMALING 12 timer okt. Kursleder Ellen Reksterberg Påmedl. Snarest til Turid Ødegård,tlf Kursavg. kr 400 for medl. - kr 600 for ikke medl. En tar forbehold om stor nok påmelding for igangsetting av kurs. Alle kurs vil bli holdt i Lensvik skole Påmelding innen en uke etter at avisen er kommet ut. AKTIVITETSKVELDER Lensik skole oppstart 5 okt. kl VEVSTUA Vevstua åpen for alle som har lyst til å veve Kontakt Else Singstad eller Astrid Nora Tøndel for mer inforamsjon HØSTUTSTILLINGA Lensvik samfunnshus lørdag 4. nov. se egen informasjon JULEVERKSED PÅ LÅVEN Søndag 3. desember kl Opplegget er for barn og blir kunngjort med oppslag.

13 NYTT FRA AGDENES KOMMUNALE RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Rådet har til hensikt å arrangere en temakveld der lag og organisasjoner, politikere og andre interesserte inviteres om å ta opp tema som er aktuelle for å gjøre Agdenes kommune til en bedre kommune å bo i. Rådet vil også orienter om sin rolle og funksjon. Temakvelden holdes på Rådhuset 23. okt. kl 2000 Aktuelle lag og organisasjoner blir tilskrevet på forhånd Opp i skapet satt det en ape Han måtte rape til han falt ut av skapet Han måtte på sykehus der var det en mus den ble heldigvis spist av en pus, diket av Simon og Grete. Vel møtt Hilsen Agdenes kommunale råd for funksjonshemmede. BLAATUR-GJENGEN har du fulgt med dem? 3 staute politifolk er på jordomseiling på 3. året! Ingdalingen Tom Georg Ingdal Håkonsen sammen med Morten og Madeleine fra Rakkestad er ute på sin livs reise, og møter utrolig mange flotte mennesker! Les på internett: "Støtteapparatet" har lyst til å overraske dem og samle inn penger, slik at de kan gi skolesaker og div. til fattige skolebarn som de besøker på sin reise. De ankommer Afrika i nov -06 Har du lyst til å bidra? Konto i Orkdal Sparebank: "Blaatur" Husk: Alle monner drar! Tusen takk! Inger-Lise Ingdal og Toril Torvmark

14 NAVN ADR. POSTNR. Aktivitetskalender høst / vinter Dato Sted Arr.angement Arrangør kl 1930 Sterta grendahus hyggekveld Helselaget kl 2100 Gnuttu Ebert Taube Gnuttu kl 2100 Gnuttu Kveld med Nashwill Gnuttu kl 1000 Lensvik sam.funnshus høstutstilling Agdenes kunst og hobbyforening kl 2100 Gnuttu Kveld med Steinar Folde Gnuttu kl 1530 Låven, kroa i Lensvik juleverksted Agdenes kunst og hobbyforening FOTBALLKAMPER PÅ ÅSMYRA DATO KLASSE LAG Søndag 17. sept. kl 1500 Senior Lensvik Svorkmo Mandag 18. sept. kl 1800 G 16 Lensvik KIL/Hemne Onsdag 20. sept. kl 1815 G 14 Lensvik Meldal Torsdag 21. sept. kl 1800 Mini 8 Lensvik OIF Torsdag 28. sept. kl 1800 Mini 8 Lensvik I Evjen I Torsdag 28. sept. kl 1800 Mini 8 Lensvik 2 Grøtte 3 Torsdag 28. sept kl 1900 G 10 Lensvik Løkken I Torsdag 28. sept. kl 1900 J 10 Lensvik - Grøtte Fredag 29. sept. kl 1730 G 16 Lensvik - Meldal

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006.

AGDENES UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2006. AGDENES Høst POSTEN nr 6-05 En riktig god høst ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese : Nytt fra: skole, kultur, landbruk, lag og organisasjoner m.m Siste frist for stoff til

Detaljer

En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle

En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle Julenummer POSTEN nr 4-04 En riktig God Jul og et Godt Nyttår ønskes dere alle I dette nr. av Agdenes Posten kan du bl.a. lese om: Info fra kommunen Lensvik idrettslag Agdenes Avløserlag Historielaget

Detaljer

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år.

AGDENES. POSTEN nr 5 2007. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig god jul og et godt og fredfylt nytt år. AGDENES POSTEN nr 5 2007 I dette nr. kan du bl.a. lese mer om dette: Skikken med juletre stammer opprinnelig fra tidligere Vest-Tyskland i første halvdel av 1500-tallet. Det første juletreet kom til Norge

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette:

AGDENES. POSTEN Nr 5-09. Vi ønsker alle våre lesere ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. I dette nr kan du bl.a. lese om dette: AGDENES POSTEN Nr 5-09 I dette nr kan du bl.a. lese om dette: Juleglede, Begonia cheimantha, er opprinnelig en krysning som franskmannen Lemonie foretok med to begonia-arter i 1891. Julegleden er en stueplante

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Parkinson. bladet. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3. sept årgang 11

Parkinson. bladet. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3. sept årgang 11 Parkinson Nr 3. sept årgang 11 bladet Med Papya til Frosta Med Papaya til Frosta. Side 13-15 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr 3. sept

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

KOMPOSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst!

KOMPOSTEN INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE. Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst! KOMPOSTEN NR 3 - ÅR 2009 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Bildene er fra en vellykket ansattes dag. Les omtale på side 17. Ønsker alle lesere en fin høst! 2 Selv om vi skal spare penger må ikke miste

Detaljer

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 1. april 2011 årgang 11

Parkinson. bladet. God påske. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 1. april 2011 årgang 11 Parkinson Nr. 1. april 2011 årgang 11 bladet Det nye styret i fylkesforeninga MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God påske Side 2 Parkinsonbladet Nr. 1. april

Detaljer