Bønne og fasteuke! i Storsalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bønne og fasteuke! i Storsalen"

Transkript

1 Bønne og fasteuke i Storsalen sept 2012

2 Vær med Hvordan bruke denne planen For hver dag er det en bønn, en tekst fra bibelen, et tema og noen bønne-emner. Poenget er ikke å haste igjennom dem, men å bruke tid med bønnen og teksten i ettertanke og meditasjon, med bevissthet på Guds nærvær hos deg. Denne form for bønn og bibellesing er kanskje uvant, men hjelper deg til å være tilstede, fokusere og forlate alle listene vi gjerne kommer til Gud med, som gjør at vi ofte forlater bønnerommet like selvfokusert som vi kom inn i det Sett av noen tider i løpet av dagen din der det passer å bruke ca 30 min til bønn. Dersom du faster, kan du gjøre det i de vanlige måltidstidene. Finn en plass der du kan være alene og uforstyrret. " Faste: Når vi faster avstår vi fra noe for å si til Gud at Han og hans forsørgelse av oss er det viktigste vi har. Å faste er dermed en særskilt innvielse av oss selv og en sak for Herren. Når vi ikke spiser eller ikke gjør de tingene vi vanligvis gjør, erstatter vi den tiden med et fokus på Gud Dersom du faster, må du huske å drikke mye vann, evt. supplere med juice. Dersom du er gravid, sliter med spiseforstyrrelser eller har andre medisinske forhold, skal du IKKE faste Konkrete tips: Bruk stillheten. Den er din venn, den er ikke slem Dvel og mediter over enkeltord og enkeltsetninger Fokuser ikke så mye på deg selv, som på Gud Vær med på tidebønnene i Storsalen Fast fra andre trivielle ting i hverdagen også Del gjerne erfaringer med hverandre underveis Kveldsbønn: Hver kveld oppfordrer vi til å be konkret for en kollega, venn eller bekjent som ikke kjenner Jesus.

3 mandag 24. sept Min Far i Himmelen I Kristus er det ingenting jeg kan gjøre for å få deg til å elske meg mer, og ingenting jeg har gjort som kan få deg til å elske meg mindre. Ditt nærvær og din aksept er alt jeg trenger for evig glede. Som du har vært mot meg, slik vil også jeg være mot andre. Nå - når jeg ber - vil jeg måle dybdene av din barmhjertighet fra korset og omfanget av din kraft fra oppstandelsen Dagens Tema: Identitet eemne: at alle i Storsalen må finne sin identitet som Guds elskede barn gjennom Jesu liv, død og oppstandelse At vi med stolthet og ydmykhet lever ut av vår identitet At vi i møte med motstand tror mer på Guds evne til å holde oss enn menneskers evne til å avvise oss Kveldsbønn: Dagens Tekst: Efes. 1, I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet 5 og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, 6 til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. 7 I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, 8 som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, 9 da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. 10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.

4 tirsdag 25. sept Gud, gi meg sinnsro så jeg kan godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å kjenne forskjellen. Så jeg lever en dag ad gangen, Nyter et øyeblikk ad gangen; Idet jeg aksepterer motgang som en vei til fred og tar, som Jesus gjorde, denne syndige verden som den er, ikke som jeg ville ha den; og stoler på at Han vil gjøre alle ting vel hvis jeg overgir meg til Hans vilje; så jeg kan være rimelig lykkelig her i livet og så i det neste liv bli fullstendig lykkelig sammen med Ham for evig. Amen Dagens Tema: Mot eemne: at alle i Storsalen må finne mot til å leve og gjøre det som er rett og godt At motgang ikke må knekke oss, men gjøre oss sterkere i Jesus De fattige i Oslo Naboene i blokka/ nærområdet Kveldsbønn: Dagens Tekst: 2.Kor. 4,1-7 Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. 2 Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. 3 Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. 4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere for Jesu skyld. 6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. 7 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.

5 onsdag 26. sept Gud, når jeg sier ordene" i bønnen" kan jeg kjenne ditt" nærvær." Jeg ber:" Kneet som er stivt," la det bli bøyelig." Hjertet som er hardt," gjør det varmt under" dine vinger." Såret som smerter," leg det." Til deg kan jeg overgi" all min frykt og alt mitt håp." Amen" Dagens Tema: Tilstedeværelse eemne: at alle i Storsalen virkelig må bo med hele seg i byen Gud har sendt oss til. At vi virkelig må være tilstede i oss selv og kjenne Guds hjerte og plan Oslo og Oslos fred Oslos Politi og Helsevesenet Kveldsbønn: Dagens Tekst: Jer. 29, Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel: 5 Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager og spis frukten 6 Ta dere koner og få sønner og døtre Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. 7 Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den For når den har fred, har også dere fred. 8 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer 9 For de profeterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. 10 Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. 11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

6 torsdag 27. sept Herre Jesus, led meg "fra meg til Deg Fra et spli+et sinn og et delt hjerte 2l helhetlig liv og tro Fra periferi og illusjoner 2l sentrum og realiteter Fra overfladiskhet 2l opprik2ghet Fra egoisme 2l å se og å høre hverandre Fra likegyldighet 2l trofast kjærlighet Fra ensomhet 2l mening og 2lhørighet Fra uro 2l fred - midt i uroen Amen Dagens Tema: Utholdenhet eemne: at alle i Storsalen får se Jesus som sin største skatt og vinning. At vi utholdent må få springe løpet Han har lagt for oss At vi får erfare kraften fra hans oppstandelse Oslos skoler og lærere Kveldsbønn: Dagens Tekst: Fil 3, Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. 8 Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus 9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. 10 Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han 11 måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

7 fredag 28. sept Herre gjør meg 2l redskap for din fred La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der ure+ er begå+. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tviler rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår Å Mester La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstå+ som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å 2lgi andre at man selv får 2lgivelse Det er ved å dø at man oppstår 2l det evige liv Amen Dagens Tema: Barmhjertighet eemne: at alle i Storsalen ser livet sitt som et redskap i Guds hånd. at vi aktivt oppsøker mennesker for å gi Guds godhet videre. At Jesu omsorg smelter våre hjerter Oslos fengsler og sykehus Kveldsbønn: Dagens Tekst: Luk 10, Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.

8 lørdag 29. sept Herre, du min styrke, jeg har deg kjær. 3 Herren er mi< berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker Clflukt. Han er mi< skjold og min frelse, min styrke og mi< vern. 4 Jeg ropte Cl Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender. 7 I min nød kalte jeg på Herren, jeg ropte Cl min Gud. Han hørte meg fra si< tempel, mi< rop nådde hans øre. 17 Han rakte ut hånden fra det høye og grep meg, dro meg opp av veldige vann. 20 Han førte meg ut i åpent land og fridde meg ut, for han har sin glede i meg. 32 For hvem er Gud om ikke Herren, hvem er en klippe om ikke vår Gud, 33 den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel. Amen salme 18 Dagens Tema: Styrke i svakhet eemne: at alle i Storsalen ser seg totalt avhengig av Gud at vi frimodig forkynner den visdom fra Gud vi har sett. At mennesker i Oslo skal se Guds kraft i vår svakhet Oslos uteliv Kveldsbønn: Dagens Tekst: 1.Kor 1, For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. 30 Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.

9 søndag 30. sept Gode Gud Du har kalt oss med navn og gav din eneste Sønn for å berge oss. I din trofasthet sendte du din Hellige Ånd sor å fullføre Jesu misjon blandt oss Åpne våre hjerter for Jesus. Gi oss mot 2l å tale hans navn 2l dem som er nær oss og rausheten 2l å dele hans kjærlighet med dem som er langt borte. Vi ber: la e+hvert menneske over hele jorden bli invitert 2l å kjenne og elske Jesus som Frelser og forløser. Må de kjenne hans altomfa+ende kjærlighet og må den kjærligheten forvandle alle deler av samfunnet Vi ber om de+e i Kristus, vår Herre Amen Dagens Tema: Evangelisering eemne: at alle i Storsalen ser livet sitt som et redskap i Guds hånd. at vi aktivt oppsøker mennesker for å gi Guds godhet videre. At Jesu omsorg smelter våre hjerter Oslos fengsler og sykehus Kveldsbønn: Dagens Tekst: Apg 8,5 Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus.

10 Bønne og fasteuke i Storsalen sept 2012

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Taleserie La oss be!

Taleserie La oss be! Taleserie La oss be! Tema Storsalen står fritt til selv å velge tema og tekster for forkynnelsen i menigheten. Det er en stor frihet og en stor gave, men også et stort ansvar for menighetens ledelse. Når

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996)

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Første rekkes tekster

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

Alt av nåde! Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten. Les: Luk. 1, 39 45

Alt av nåde! Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten. Les: Luk. 1, 39 45 Alt av nåde! Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde» Rom. 11,6. Kom sammen om Ordet! Av Per Nordsletten Les: Luk. 1, 39 45 ortsett fra det dype, store og

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer