Bæringen. Trygge i vannet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Trygge i vannet"

Transkript

1 Bæringen FREDAG 17. APRIL 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 5 ÅRGANG 21 Trygge i vannet Politiet flytter til Kjørbo Politiet i Bærum er på flyttefot til Kjørbo. Vi gleder oss veldig til å komme i nye lokaler, sier politimester Torodd Veiding. Side 4 Skal få bedre opplæring Bærumsskolen har fått 22 millioner kroner til å styrke opplæring i lese- og matematikk på trinn. Summen tilsvarer 40 nye lærerstillinger. Side 5 DYKTIGE SVØMMERE: De fleste ni-åringene i Bærum er dyktige svømmere viser resultater fra svømmeopplæringen ved Sjøholmen maritime senter. Her får elevene ved Evje skole instruksjon fra svømmelærer Monica Svendsen Aspelund. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Majoriteten av alle tredjeklassinger i Bærum er trygge i vann og svømmedyktige, og oppfyller da kravet til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. - Hele 95 prosent av skoleelevene på 3. trinn i Bærum når dette målet, og det er vi godt fornøyd med, sier tjenesteleder Stein Arnesen ved Sjøholmen maritime senter. Kun fem prosent av elevene på 3. trinn har liten eller ingen erfaring med lek i vann. Side 9 - La grusen ligge Side 6 Hurra for barnehagene! Fornøyde barn fra Toppenhaug barnehage feiret den store barnehagedagen med paroler og marsj til Bærums Verk. Side 7 Annonseseksjon Side Seniorsentrene Side Fritidskalenderen Side

2 Side 2 Bæringen fredag 17. april 2009 Går inn for Fornebu-hotell Det nye hotellet som er planlagt på Fornebu får fem etasjer over bakken og to under. Politikerne i kommunestyret gikk enstemmig inn for reguleringsplanen for området i møtet før påske. NYTT HOTELL: Det nye spa- og konferansehotellet på Fornebu er forutsatt bygget med fjernvarmeanlegg. ILLUSTRASJON: ILLUSTRASJON FORNEBU EIENDOM AS MONA VAAGAN OG SYNNE STORVIK Kommunestyret opprettholder formannskapets vedtak om å gå inn for hotellplanene. Det nye hotellet som planlegges på østsiden av Fornebu-halvøya kan ikke bygges høyere enn fem etasjer over bakkenivå. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Synne Storvik I redaksjonen Siri Bjørnbakken Vigdis Bjørkøy Ingvild Amble Eriksen Marius Morstøl Jenssen Mona Vaagan Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 22. april 2009 De neste utgavene kommer: 8. mai, 29. mai og 19. juni Politiske møter Kommunestyret: april Formannskapet:..22. april, 6. mai Sektorutvalg barn og unge: april Sektorutvalg bistand og omsorg: april Plan- og miljøutvalget: april Eierstyring og eiendom: april Frivillighetsutvalget: mai Klagenevnden: april Kontrollutvalget: april Utvalg for samarbeid: mai Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt. Spa og konferanse Hotellet inngår i et planområde på rundt 9 dekar som omfatter tidligere parkeringsarealer til reisende fra Oslo lufthavn, sør for Terminalbygningen. Området grenser mot Rolfsbuktveien i sørvest, grøntområdet mot Rolfsbukta i øst og et planlagt boligfelt i nordøst. Hotellet vil etter planen få rom, i tillegg til spa-anlegg og konferanselokaler. En undersøkelse foretatt i 2005 konkluderte med at det er marked for et hotell her. Kundegrupper antas å være konferansedeltakere, forretningsreisende til bedrifter i Fornebu/Lysaker-området og fritidsreisende. Ønsker tilgjengelighet for allmennheten Det er tidligere blitt foreslått å reise et hotellbygg med 20 etasjer i dette området. Bygget var tenkt som et landemerke inspirert av blant andre det mye omtalte Turning Torso i Malmö. Rådmannen skriver i sin vurdering til kommunestyret at planområdet skal være åpent for allmennheten og gi mulighet for å bevege seg i grønne omgivelser fra det indre Fornebu og ned til strandsonen langs Lysakerfjorden. I tillegg ser rådmannen for seg at arealer i byggets base, restaurant og bar blir opparbeidet slik at de fremtrer attraktivt og åpent for allmennheten. - Vi holder mottakelse her i rådhuset for alle VM- og OL-vinnere fra Bærum. Men jeg tror aldri vi har tatt imot en som har tatt fem VM-gull i samme mesterskap, sa en stolt ordfører Odd Reinsfelt da han ønsket hundekjører Andreas Fossnes velkommen til rådhuset 24. mars. INGVILD AMBLE ERIKSEN Fossnes og hans to hunder, Ask og Frøya, fra Bærum hundekjørerklubb dro i land fem gullmedaljer under vinterens VM i nordisk stil i Canada. I snørekjøring vant han både med en og to hunder, og han tok også gull i pulkkjøring og combined der pulken byttes med snøre etter åtte kilometer. Sammen Planprogrammet for Elias Smiths vei og 23 ble vedtatt i Plan- om miljøutvalget 26. mars. Det legges opp til blandet arealbruk fra boliger og kontor til grøntområde og torg. VIGDIS BJØRKØY Planprogrammet for området i Elias Smiths vei skal danne grunnlaget for arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for området. Planen skal ikke Nye vedtak i kommunestyret Kommunestyret 1. april vedtok blant annet disse sakene: Reguleringsplanene for nødutgang på Engerjordet og Ballerud i forbindelse med nytt dobbeltspor fra Lysaker til Sandvika ble enstemmig vedtatt. Kari Aalerud (Ap) sendte forslag om at det stilles krav til universiell utforming ved nødutgangene. Forslaget ble enstemmig oversendt formannskapet. med Trond Are Hoel fra Grenland og Yngve Hoel fra Hadeland tok 23-åringen fra Bærum også gull i stafetten. - Det er en del ekstra å tenke på i forhold til langrenn, og det er alltid hundene som får størst oppmerksomhet. De må stelles godt og være klare til dyst. Jeg er helt avhengig av at hundene har dagen for å lykkes, sa den glade medaljøren. Den unge hundekjøreren Ole Jørgen på 13 år fikk gleden av å overrekke blomster til sitt store forbilde sammen med ordføreren. Leder i Bærum hundekjøringsklubb, Terje Engebretsen, fulgte opp Reinsfelts lovord med å fortelle at Andreas Fossnes ikke bare er meget målbevisst og treningsvillig på egne vegne, han er Nye planer i Elias Smiths vei inneholde detaljerte løsninger som binder opp hvordan det skal bygges. Den skal gi en pekepinn på hvordan plan- og utredningsarbeidet skal foregå. Sentral plassering Det aktuelle området i Elias Smiths vei i sentrum av Sandvika, ligger nær et viktig kollektivknutepunkt. Dette letter trafikken til og fra og representerer en miljøvennlig måte å komme seg til og fra på. Planarbeidet har som formål å legge til rette for blandet arealbruk Det ble 47 mot 4 stemmer da reguleringsplanen for Sørhalla/ Skogfaret ble vedtatt. Det er da duket for bygging av fire eneboliger i stedet for 14 boenheter i rekkehus, som opprinnelig planlagt. Reguleringsplanen for Bjarne Skaus vei 40 Hosletoppen skole ble enstemmig vedtatt. I planen ligger bygging av en ny barnehage til 120 barn. Hyllest til gullvinner i hundekjøring også trener for juniorene, deltar aktivt i dugnadsarbeidet og er en og det medfører en omdisponering fra dagens formål for forretning og kontor. Det planlegges en blanding av bolig, kontor, handel, trafikk og vei, grøntområde og torg. Siktlinjer og bygningsmiljøer Det fastlegges maksimale byggehøyder. Dette sikrer siktlinjer inn mot sentrum og tilpasning til spesielt viktige bygningsmiljøer, som den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i vest. Det skal også legges til rette for at kantsonen langs elven gjøres bredere. Brannvesenet får tilgang til å føre tilsyn i familiebarnehagene i Bærum kommune. Det er brannvesenet som har laget forslag til ny lokal forskrift. Saken ble enstemmig vedtatt. Les mer på: kommune.no/lokaldemokrati inspirasjonskilde for hele klubben. MØTTE HELTEN: 13-årige Ole Jørgen overrakte blomster da ordfører Odd Reinsfelt feiret hundekjører Andreas Fossnes fem VM-gull med mottakelse i Rådhuset. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Planprogrammet ble vedtatt av Plan- og miljøutvalget som et grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning. Det understrekes at det skal legges til rette for innfartsparkering. Planen skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. MER INFORMASJON:

3 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 3 Nødnett ved Kolsåsbakken Ny nødnettmast blir plassert vest for Kolsåsbakken skisenter og Dælivann landskapsvernområde. VIGDIS BJØRKØY Plasseringen av nødnettmastene er omdiskutert, men Planog miljøutvalget vedtok i møte 26. mars å gi sin tilslutning til plasseringen av nødnettmasten ved Kolsås skisenter. Det foreligger protester mot plasseringen av den nye nødnettmasten. Protestene kommer fra Bærums Verk, Steinskogen Huseierforening og naboer. Protestene går ut på at det er helseskadelig stråling fra basestasjonen, og at den er plassert for nær slalåmbakken og bebyggelse. I tillegg uttrykker demonstrantene bekymring for at masten blir fylt opp med andre sendere. Statens strålevern har foretatt en vurdering av strålingsfaren fra nødnettet. Det er konkludert med at antenner for det nye nødnettet normalt ikke vil utsette publikum for nivåer som overstiger grenseverdiene. Direktoratet for nødkommunikasjon har søkt om å legge basestasjonen i Kolsås Dæli landskapsvernområde. Fylkesmannens miljøvernavdeling har samtykket i mastens beliggenhet. Begrunnelsen for å gi tillatelse til å sette opp masten i et landskapsvernområde er at tiltaket har høy samfunnemessig nytteverdi. Saken skal videre til behandling i formannskapet og kommunestyret. Til sammen skal det bygges 11 nødnettmaster i Bærum. Ikke asylmottak på Dønski Hero Norge AS fikk nei til å drive asylmottak i eksisterende boligbebyggelse på Dønski. Saken var oppe til behandling i Plan- og miljøutvalget 26. mars, og utvalget viste i vedtaket til det pågående arbeidet med å se på muligheter for et eventuelt asylmottak på Fornebu. Samtidig ble det påpekt at kommunen har stort behov for å etablere omsorgsboliger på Dønski. Utvalget tilføyde i sitt vedtak at Plan- og miljøutvalget er klar over Norges forpliktelser overfor asylsøkere. Bærum bør derfor ønske asylsøkere velkommen og føle et ansvar for å finne fram til en løsning for asylmottak i kommunen. Administrasjonen er bedt om å holde utvalget løpende orientert om fremdriften i dette arbeidet. Saken skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. VIL VÆRE I FORKANT: Kommunalsjef Ragnhild Haneborg har bestilt en samlet helsemelding for Bærum kommune. Arbeidet med å jobbe frem en helsemelding for Bærum kommune er i gang. Det er nødvendig å beskrive helsetilbudet og kartlegge behovene, blant annet for grupper med spesielle behov, sier kommunalsjef Ragnhild Haneborg. MONA VAAGAN Meldingen vil ta for seg hele befolkningen, men man har også blinket ut bestemte grupper hvor man vil kartlegge dagens tjenester og se på utfordringene i årene fremover. Disse gruppene er eldre og funksjonshemmede med spesielle behov, barn og unge, psykisk syke og rusmisbrukere, flyktninger Salg av båter i hangar Barnehage på Bjørnegård og asylsøkere inkludert mindreårige asylsøkere og innsatte i fengsel. Ulikhet påvirker helse All forskning viser at fattigdomsproblematikk og helse henger sammen. Folk med lite utdanning og lav inntekt er mer utsatt for sykdom enn de med høy inntekt og utdanning. Da blir det viktig å identifisere denne ulikheten, mener Haneborg. - I Bærum er mange vellykkede og strømlinjeformede. De aller fleste har det godt, men det er også noen familier som lever på sosialhjelp. De er ikke mange i forhold til folketallet, men for de det gjelder er det tøft. Over tid vil det også prege barna, sier hun. Det blir fortsatt salg og utstilling av fritidsbåter i hallene i den såkalte Fred Olsen-hangaren på Fornebu. Hangaren er i kommunedelplanen regulert til offentlig formål. Det er hittil gitt dispensasjon for bruk av hallene, og Plan- og miljøutvalget behandlet 19. mars søknad om forlengelse av dispensasjonen. Det er nå gitt dispensasjon til Dersom området blir berørt av reguleringsplan før denne datoen, må dispensasjonen vurderes på nytt. Saken skal videre til formannskap og kommunestyre. Reguleringsplan for en del av Bjørnegård skole, Åsvei 1 og 3, ble behandlet av Plan- og miljøutvalget 26. mars. Hensikten med planen er å bygge ny barnehage. Barnehagen skal ha en kapasitet på mellom barn. Planområdet omfatter Bjørnegård skole og Combihallen. I beskrivelsen av bygget er det lagt vekt på å gi barnehagen en grønn profil. Dette omfatter byggeprosessen, valg av miljøvennlige materialer, inneklima, utformingen av bygget, opparbeidelsen av uteområdet og utstrakt kildesortering. Plan- og miljøutvalget gikk inn for planen. Reguleringsplanen skal til videre behandling i formannskapet og i kommunestyret. Kan bli kostbart Kommunalsjefen mener det viktig å se på spesielt utsatte grupper. - Hvis vi ikke klarer å skreddersy tiltak for disse både med hensyn til helseforebygging og behandling/ rehabilitering, kan disse gruppene bli kostbare. De risikerer også å få et kvalitativt dårlig tilbud, sier Haneborg. Ansatte fra de ulike tjenester, har fått ansvar for hver sine befolkningsgrupper. Helsemeldingen forankres også hos politikerne gjennom temamøter og workshops. Det er også holdt workshop med brukerne, og i tillegg er det etablert en egen refereransegruppe bestående av ulike brukergrupper og pårørende. Den nye helsemeldingen vil være FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN. Helsemelding på trappene klar fra rådmannens side i mai. Deretter skal den til behandling i de politiske utvalgene, antakelig før sommeren. FAKTA Helsemelding for Bærum kommune Skal beskrive helsetilstanden i Bærumsbefolkningen generelt, og peke på risikofaktorer som kan gi grunnlag for forebygging og tiltak. Dessuten beskrive helsetjenestetilbudene og vurdere tilgjengelighet, omfang og kompetanse i forhold til utvalgte grupper med særlige behov. JOBBMESSE I KOMMUNEGÅRDEN: 30. mars inviterte Pleie og omsorg til jobbmesse for elever ved videregående skole, studenter og andre som er interessert i å jobbe i en omsorgsstilling i kommunen. Det var utstillinger fra blant annet sykehjem, bolig med service, hjemmesykepleie, barnebolig, miljøarbeidertjeneste og psykisk helse. Messen var godt besøkt, og pleie- og omsorgssektoren fikk presentert seg på en god måte. FOTO: HARALD REID WAUGH

4 Side 4 Bæringen fredag 17. april 2009 Politiet flytter til Kjørboparken Alle politiets enheter i Sandvika er mandag 27. april på plass i det nye Politihuset i Kjørboparken. Det gjelder politivakta, kundesenteret, Namsfogden og Utlendingsseksjonen. MARIUS MORSTØL JENSSEN Alle politiets tjenester i Trygdegården og Helgerudgården flytter til Kjørboveien 33 i Sandvika. Forliksrådet flytter også inn i det nye Politihuset. Politipostene på Bekkestua og Gjettum opprettholdes uten publikumsmottak, og vil fortsatt ha fokus på saker med ungdom. Asker politistasjon forblir som den er. Bra for alle Jeg er overbevist om at hele virksomheten vår får et løft. Vi flytter til et fantastisk flott område og hus, med større plass og bedre logistikk, slik at våre operative tjenester får mye bedre arbeidsforhold. Til sammen vil dette gjøre politiets tjenester til publikum bedre, sier politimester Torodd Veiding. Det nye Politihuset er på totalt kvadratmeter og består av to ombygde bygninger, ett nytt tilbygg og en låve med treningssenter og hundestall. Bygningene tilfredsstiller kravene til universell utforming. Fengselscellene er i henhold til kravene til den europeiske torturkommisjonen. Det er 25 celler med toalett som kan tas i bruk for opp til 72 timers opphold. Ett publikumsmottak Politihuset vil ha en like sentral beliggenhet som før: Lokaliseringen av Politihuset er god. Politiet har ikke en stasjonær utrykningssentral, slik som det er på brannstasjonene, der FAKTA Kontaktperson i forbindelse med flyttingen: Torill Frogner Kommunikasjonsrådgiver tlf eller utrykningsbilene står klare. Våre folk og biler er ute og jobber, og er klare for utrykning der de er, sier byggeformann Jan-Arnt Skjolde. Når du henvender deg til Politihuset skal du trekke kølapp i informasjonskranken, så henvises du videre til kundesenteret eller et annet sted. Kundesenteret tar imot alle henvendelser om fornying av pass, våpentillatelser, politiattester, bevillinger, hittegods med mer. Politivakta tar imot anmeldelser, Utledingsseksjonen søknader om oppholdstillatelse med mer, og hos Namsfogden utføres tvangsforretninger og gjeldsordning. Lørdagsåpent På grunn av flyttingen vil kundesenteret, Utlendingsseksjonen og Namsfogden være stengt torsdag 23. april og fredag 24. april. Operativ tjeneste og nødnummer Hvordan komme dit med bil? Og parkering E18 fra Asker: Ta av til høyre mot Sandvika vis á vis Thon hotell. Kjør rett gjennom første rundkjøring og ta deretter til høyre i den andre rundkjøringen. E18 fra Oslo: Kjør Sandviksveien under E18 og kjør på broen over Sandvikselven. Ta deretter til venstre i rundkjøringen mot Kjørbo. E16 fra Hamang: Kjør gjennom tunnelen under Sandvika storsenter. Ta til venstre i første rundkjøring og deretter til høyre i den andre rundkjøringen. Det er parkeringsplass på høyre side med en gang du har tatt av til Kjørbo. I tillegg er det kundeparkering på plan 1 i det runde parkeringshuset som ligger til høyre for Politihuset (rett ved E18). Parkeringsplasser for personer med funksjonshemming er rett ved hovedinngangen. Se åpningstider med mer i Politiets annonse på side 13. Politiets nye internettsider lanseres i løpet av sommeren/høsten: NYTT POLITIHUS: Politimester Torodd Veiding er veldig fornøyd med det nye Politihuset, som vi ser i bakgrunnen med hovedinngangen og tre hovedbygninger. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN 112 fungerer som normalt. For å imøtekomme stengingen noen dager, vil kundesenteret holde langåpent lørdag 18. april kl for behandling av passøknader. Asker politistasjon utvider åpningstiden i flytteperioden, 23. til 26. april, for å avlaste Bærumspolitiet. Sprek satsing på jobbmesse NAV, Bærum, Asker og Røyken næringsråd og NHO arrangerer regional jobbmesse i Kulturhuset i Asker 7. mai. Målet er å få folk til å se lokale muligheter for jobb. SYNNE STORVIK - Det er første gang vi får et så stort samarbeid mellom kommuner og næringsliv om en felles jobbmesse. Her kan alle bedrifter som har behov for arbeidskraft og alle som er på jobbsøk, komme, sier prosjektleder Marianne Røsby i Asker næringsråd. I tillegg er også Terminiusprosjektet med som arrangør. Stor bredde Bedrifter i de tre kommunene og kommunene kommer til å bli representert. Det samme vil næringsrådene, NAV og NHO. - Her blir det en stor bredde i bedrifter alt fra små firmaer til større teknologiske bedrifter. En av måtene å få folk til å jobbe lokalt på, er å vise frem lokale bedrifter, sier Røsby. Hun sier at 7 av 10 personer i Asker drar ut av kommunen for å jobbe, og at det jobbes på flere hold for å få både askerbøringene og bæringene til å jobbe lokalt. Gratis inngang Jobbmessen er gratis for alle interesserte. Som arbeidssøker kan du ta med CV og en referanse, og gi til relevante bedrifter. Det går også an å registrere seg som jobbsøker på NAV sin stand. Felles tak Torsdag 7. mai arrangeres regional jobbmesse i Asker kulturhus. Bærum næringsråd og NAV Bærum er blant samarbeidspartnerne i dette prosjektet. - Det finnes en rekke bedrifter i vår region som er på jakt etter nye medarbeidere. På jobbmessen vil disse kunne bli koblet direkte til interesserte arbeidstakere, sier Marianne Røsby. Tiltakspenger til idrettsanlegg Hva synes du om at det nye Politihuset ligger i Kjørboparken? Det er en god idé! Politiet blir mer tilgjengelig og parkeringsmulighetene blir mye bedre enn før. Politiet får god plass, og jeg regner med at de interne forholdene blir bedre, sier Ragnar Wormdahl fra Øvrevoll. Det gjør ikke så mye for meg. Politihuset blir mindre tilgjengelig, men jeg er ikke der så ofte. Det er lettere for meg å gå til Politihuset i Sandvika sentrum, sier Therese Paulsen fra Rykkinn. Jeg vet ikke hvor det nye stedet er, men så lenge jeg kan finne det er det det samme for meg, sier Gro Berentsen som nylig flyttet til Blommenholm. Jeg har ikke tenkt over det. Det er all right for meg. Det er det samme, sier Frode Winsnes fra Strømmen, som er på jobb i Sandvika hver dag. VELKOMMEN TIL JOBBMESSE: Prosjektleder Marianne Røsby i Asker næringsråd inviterer til regional jobbmesse 7. mai. FOTO: SYNNE STORVIK Fylkesutvalget i Akershus har foreslått Jar/Stabæk Tennishall, Dønski Karateanlegg og Jar Ishall som aktuelle prosjekter for midler fra regjeringens tiltakspakke for idrettsanlegg. Staten fordeler pengene, og det vektlegges i tildelingen at dette er idrettsanlegg som kommer barn og unge til gode og som fører til økt sysselsetting i Det er totalt satt av 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i hele landet. Fylkesutvalget har søkt om 27,5 millioner kroner til de tre anleggene i Bærum i tillegg til to andre anlegg i Akershus. - Fylkeskommunen er forsiktig optimistisk, sier Torgeir Berg i avdeling for regional utvikling. - Vi håper at det skal bli gitt penger til noen av de anleggene vi har foreslått for departementet, sier han, og håper at svaret kommer ikke så lenge etter påske.

5 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 5 BEDRE ELEVTILBUD: Kunnskapsdepartementet ønsker å styrke opplæringen i blant annet matte og lesing, og har overført 22 millioner kroner til Bærum kommune. Midlene skal rettes mot årstrinn slik at elevene blir godt rustet til senere læringsløp. Elevene på bildet har ikke noe med saken å gjøre. ILLUSTRASJONSFOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Styrker opplæringen i skolen Kunnskapsdepartementet satser 430 millioner kroner på forsterket opplæring i lesing og regning på trinn i barneskolen. For Bærum kommune vil det bety 22 millioner kroner, som tilsvarer 40 nye lærerstillinger. SYNNE STORVIK Det endelige lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet, som skal gjelde fra høsten 2009, lar vente på seg. I forslaget heter det blant annet at kommunen skal sørge for forsterket opplæring i norsk, samisk eller matematikk på årstrinn. Midlene som skal brukes er allerede overført kommunen som frie inntekter. Oppretter fagteam Da saken kom opp i sektorutvalget for Barn og unge 24. mars ble det vedtatt mot fire stemmer at ressursene deles ut til skolene ut fra elevtall på trinn, og at det er administrasjonen som skal se på fordelingen. I tillegg til nye lærerstillinger ved de forskjellige barneskolene, opprettes det fagteam. Deres rolle vil blant annet være å være pådrivere for å finne gode læremåter og ideer som kan styrke opplæringen innenfor de aktuelle fagene. - Vi satser på forsterket opplæring Deler skolene mellom seg Kommunalsjefene Solveig Juel og Øyvind Moberg Wee har fra 1. april felles overordnet ansvar for skolene og utviklingen av grunnskoletilbudet i kommunen. DELER SKOLENE SEG IMELLOM: Kommunalsjefene Solveig Juel og Øyvind Moberg Wee fikk fra 1. april felles overordnet ansvar for grunnskolene i kommunen. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN INGVILD AMBLE ERIKSEN - Samarbeidet gjør oss i enda bedre stand til å følge opp alle skolene i kommunen, sier Solveig Juel. En mindre omorganisering i kommunen ligger bak den nye skoleadministrasjonen. Direktørnivået i kommunen er avviklet og kommunalsjefene sitter nå i rådmannens ledergruppe. Skole er, sammen med pleie og omsorg, et stort område. Begge disse områdene vil administreres av to kommunalsjefer. Utfyllende kompetanse Mens Juel har lang erfaring fra skolen, både som lærer, inspektør og rektor, samt de siste to årene som kommunalsjef for skole, har Øyvind M. Wee bakgrunn som kommunalsjef for flere andre tjenesteområder i kommunen. ved å opprette team med spesialkompetanse innenfor lese-, matte og IKT-opplæring. Teamet skal kunne brukes av skolene, og det skal ligge innenfor PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), sier spesialrådgiver Kari Buer i kommunalsjefenes stab. Nye stillinger Den endelige ressursfordelingen er i ferd med å avsluttes i disse dager. Det er ventet en til to nye Solveig Juel mener det er en styrke at de to har ulik bakgrunn. - Vi kan utfylle, utfordre og gjøre hverandre gode, sier hun. - Ettersom jeg ikke har skoleerfaring må min oppmerksomhet rettes mot å være leder for lederne. Fagkompetansen ligger hos den enkelte skoleleder, og jeg vil legge vekt på å utnytte de store personalressursene skolene besitter, sier Wee. Deler oppgavene Solveig Juel får sitt hovedvirke med de rene barne- og ungdomsskolene, mens Øyvind Moberg Wee får oppgaven med å legge best mulig til rette for de alternative skolene, Rykkinn skole (kombinert barne- og ungdomsskole), alle skolene innen Fornebu område, PP-tjenesten, Musikk- og kulturskolen, Bærum kommunale voksenopplæringssenter, Haug skole stillinger ved hver barneskole. Dessuten vil barneskolene på Emma Hjorth, Bryn, Levre, Gullhaug, Skui, Rykkinn og Evje få en halv stilling ekstra med bakgrunn i resultatene på kartleggings- og nasjonale prøver. Målet for den samlede ressursbruken er å gjøre en tidlig innsats og styrke lese- og matteferdighetene, slik at elevene på 1.-4.årstrinn vil kunne få et solid grunnlag for senere læringsløp. og ressurssenter og Sjøholmen maritime senter. Hvilken skole skal barnet mitt gå på? Lurer du på hvilken skole din adresse sogner til, kan du lett finne rett informasjon her: skolegrenser Informasjonen finner du også ved å gå via kommunens hovedside, kommune.no og klikker på «skole og utdanning» i venstre marg. Derfra går du inn på fanen «grunnskoleopplæring» (nede til høyre) og finner «Skolegrenser» i venstre marg.

6 Side 6 Bæringen fredag 17. april 2009 SORTERER SØPPEL: Ansatte fra Forurensing og renovasjon sorterer restavfall, fra venstre: Trond Solberg, Even Moen, Marwin Oddo (fra Asplan Viak) og Nils Runar Olsen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Avfallet ditt blir registrert - Vi ser hva vanlige folk kaster i restavfallet, sier prosjektleder Sofia Knutsen fra Asplan Viak. Restavfallet fra husholdninger i Asker og Bærum ble nøye sortert av fagkyndige i mars. MARIUS MORSTØL JENSSEN Formålet med registreringen er å sjekke om innbyggerne benytter seg av dagens sorteringsmuligheter og avklare eventuelle nye behov. - Det ser ut som at cirka 50 prosent er matavfall, sier Knutsen. For fire år siden ble sammenliknbare data samlet inn. Resultatet var den gang det samme: 50 prosent av restavfallet i Bærum viste seg å være matavfall. Avfallet som ble hentet inn i Bærum nå i mars var fra tre områder innenfor blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger, totalt ni områder i Bærum. Tilsvarende innsamling ble gjort i Asker. Det ble sortert i 25 ulike fraksjoner i beholdere med ulikt avfall som: bølgeplast, drikkekartong, tre, lesestoff, metall, tekstiler, farlig avfall, elektrisk, skumplast, glass, uorganisk med mer. RESTAVFALL: Det er 50 prosent matavfall i bæringers restavfall. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Veiene feies til 17. mai Vårrengjøringen av det kommunale veinettet starter 14. april hvis kulde og snøvær har gitt seg. Runar Haug i Vei og trafikk ber folk om ikke å forsøke å feie opp grus og sand selv, siden dette forsinker arbeidet for feiebilene. La grusen ligge der den ligger, sier Haug. KURT BØYSTAD Statens vegvesen og kommunen deler ansvaret for rengjøringen av veinettet i Bærum. Kommunen har ansvaret for mindre veier, gang- og sykkelveier og fortau. Statens vegvesen har ansvaret for E18 og E16, Riksvei 160 Bærumsveien, Rv 164 Brynsveien, Rv 166 Snarøyveien, Rv 168 Lommedalsveien/ Griniveien, og alle fylkesveier som for eksempel Nadderudveien, Gamle Drammensvei og Gamle Ringeriksvei. Mesta utfører veirengjøringen for Statens Vegvesen. Ferdige til 17. mai Til sammen skal de rengjøre 490 kilometer vei, inklusive gang- og sykkelveier. Med to feielag arbeider de seg gjennom Bærum. De starter i områdene Sandvika, Høvik og Snarøya, og videre nordover mot Østerås, Eiksmarka og Lommedalen. En av bilene vanner og spyler. En mindre bil feier fortau. En lastebil med slepefeier tar grovmassene. Til slutt tar en sugebil finfeiingen. Gangveiene og småveier innimellom blir tatt av et eget feielag. Alle veiene i kommunen skal ifølge Haug bli klare til 17. mai. Fremdriften avhenger av været. For mye regn gjør det umulig å feie opp sand. Bærum kommune setter ikke opp parkering forbudt-skilt før feiebilene rykker inn, slik praksis er i Oslo. Dermed blir noe sand og grus liggende igjen under parkerte biler. Ny dag for eventyrstund La grusen ligge Haug ber beboerne langs veien å la grusen ligge der den ligger. Å feie opp grusen fra fortau eller innkjørsler og legge den i store hauger forsinker fremdriften betydelig. Feieutstyret klarer ikke å få med slike store grushauger. I tillegg er det en stor belastning for feiekostene og kan forårsake driftsstans. Eiksmarka bibliotek flytter dagen for eventyrstunder fra onsdager til torsdager. Første gang med ny dag er torsdag 23. april kl Eventyrstunden er en hyggelig lesestund for barn fra tre år. VÅRRENGJØRING: I Kolsåslia og ellers i Bærum begynner feiingen av veiene like etter påske. FOTO: MONA VAAGAN. FAKTA Det blir lagt ut løpende informasjon på kommunens hjemmeside om hvor feiingen pågår. Se veiogtrafikk. For mer informasjon, kontakt Runar Haug, tlf , kommune.no Foreløpig ingen utvidelse av ridehus Det er søkt om utvidelse av et ridehus på Bjerke gård på Tanum. Søknaden omfatter en utvidelse av eksisterende ridehall og stall. Ridesenteret satser på såkalt grønn omsorg, assistert ridning for mennesker med fysiske og psykiske handikap. Søknaden er i første omgang avslått, men Plan- og miljøutvalget støttet utvidelsen av dette ridesenteret i møte 19. mars. De vil imidlertid avvente arbeidet med kommunedelplanen for Tanumplatået, før de tar stilling til konseptet om grønn omsorg i tilknytning til ridesenteret. Saken skal videre til formannskapet og kommunestyret.

7 Flere førskolelærere i barnehagene i Bærum Statistikk fra KOSTRA (et nasjonalt rapporteringssystem for kommunal virksomhet)for 2008 viser en økning i andelen pedagogiske ledere og styrere i barnehagene med godkjent førskolelærerutdanning. Mens 73,5 prosent av kommunens barnehageledere hadde utdanningen i 2007, steg andelen til 80,4 prosent i Tallene er gledelige og viser at vi får resultater av vår satsing på kompetanseheving og rekruttering, sier kommunalsjef for barnehage, Erik Førland. Andelen barnehageledere med førskolelærerutdanning i Akershus var 73,5 prosent, mens andelen for hele landet var 83,7 prosent. Barnehagedagen 2009 MARIUS MORSTØL JENSSEN Det var ingenting å si på fantasien til barnehagene i Bærum, da deres egen dag skulle feires i 24. mars. Noen hadde invitert til åpen dag eller invitert kunstnere inn på besøk - mens andre tok kunstnerhatten på og dro til Kommunegården i Sandvika for vise frem sine talent. Alt skjedde i ekte barnehageånd. Barnehagedagen satte i år barna ekstra i sentrum. Alle barn som har fylt ett år, har fra august rett til et barnehagetilbud, FNs Bæringen fredag 17. april 2009 Side 7 Barna i sentrum Barnehagedagen ble markert i Bærum kommune med dans, sang, lysbilder og latter. konvensjon om barns rettigheter fyller 20 år, og Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Lagspill i skolen - Teamarbeid er å jobbe sammen mot et felles mål, og å bruke individuelle kvalifikasjoner sammen i et lag, sa håndballandslagets kritikerroste trener, Marit Breivik, da hun holdt foredrag for Bærums skoleledere i slutten av mars. - Marit Breivik har gitt oss gode innspill på hvordan vi kan bygge enda bedre team på skolene, både i kollegiet og i klassene, sa kommunalsjef for skole, Solveig Juel, etter foredraget. - Alle trenger bekreftelse og vi må alle bli flinkere til å gi og ta til oss begrunnet ros. Ros er en viktig del av lagbyggingen, sa Breivik. MORO I AULAEN: Musikkgruppen Lyriaka skapte vill latter hos barna og de ansatte fra Toppenhaug barnehage som hadde funnet veien til aulaen på Bærums verk skole denne dagen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN GOD LAGÅND GIR RESULTA- TER: Skoleledere i Bærum fikk nyttige tips om lagbygging da håndballtrener Marit Breivik holdt foredrag for dem i slutten av mars. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Lån en ukulele Musikkavdelingen på Bekkestua bibliotek har nå 3 ukuleler til hjemlån. Ukulelen kan karakteriseres som en «mini-gitar» og det er lett å lære å spille på den. Lærebok kan du også låne på biblioteket; Pelle og Tone Joner har skrevet «Ukuleleboka». Den er på norsk og tar for seg både historien, stemming, grep og spilleteknikk og har ca 50 viser du kan underholde med. Ukulelen kan du låne med deg hjem i 1 måned (trekk til instrumentet følger med). PÅ BESØK HOS STOREBROR: Mamma Tone Mæhlum og datteren Mathilde (1) er på besøk hos sønnen William (3,5) i den nye Høvik barnehage. Fint å være her og se hva William holder på med i barnehagen, sier mamma. Mathilde skal begynne i samme barnehage som storebror fra høsten. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Frivillighet på børsen - Dette er en unik mulighet for utveksling av tjenester helt uten at penger er involvert, sa ordfører Odd Reinsfelt da han dro i gang handelen på Frivilligbørsen med et solid slag i gonggongen. Da gongen gikk for endt handel var 109 frivillighetsavtaler inngått. Flere er på gang. INGVILD AMBLE ERIKSEN 24 bedrifter, 23 frivillige organisasjoner og menigheter og 16 offentlige tjenester myldret på Telenor Arena for å finne den ideelle samarbeidspartner. Ifølge prosjektsjef i Bærum kommune, Aud Karin Ebeltoft, var rundt 140 mennesker innom Frivilligbørsen torsdag 26. mars - Bærumsbedrifter bør være med på dette arbeidet for å skape det samfunnet vi skal bo i, sa leder i Frivillighetsutvalget, Henning Kolstad (Frp), og gledet seg over de mange avtalene. Samfunnsbidrag Kjetil Elnan fra Jobzone var på plass for å finne potensielle samarbeidspartnere for å være med å bidra i samfunnet på en litt annen måte enn gjennom vanlig forretningsdrift. - På frivilligbørsen i fjor inngikk vi samarbeid med Barnevernstjenesten og har det siste året hjulpet dem med å finne støttekontakter og besøkshjem. Som gjenytelse ønsker vi oss tips på kandidater i forbindelse med jobbrekruttering. - Å være en del av det som skjer er en del av bedriftsfilosofien vår, sier Espen Hem Jakobsen fra Jobzone. Han er valgt som formann i styringsgruppen for frivilligbørsen. Vinn-vinn-avtaler Claus Johannsen fra Stabæk Fotball, Marte Sklepkiewicz fra Bærums Verk IF og Ibrahim Abdisalam fra SANG OG DANS: Barn fra Vallersvingen barnehage sang og danset for forbipasserende og kommuneansatte i Kommunegården. FOTO: MONA VAAGAN VELKOMMEN I DEN BLÅ FAMILIEN: Claus Johannsen fra Stabæk Fotball (i midten) og Marte Sklepkiewicz fra Bærums Verk IF har inngått avtale med Ibrahim Abdisalam fra Somaliland familieforening. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Somaliland familieforening setter sine underskrifter på avtaledokumentene og tar hverandre i hendene. Avtale! Stabæk og BVIF skal være vertskap for Ibrahim på Telenor Arena under fotballkamper og konserter og Ibrahim blir en del FAKTA av den blå familien. - Det er sunt å trekke til seg flere enn de gamle traverne, og Somalilands bidrag er at arenaen blir et hyggeligere sted å komme til, smilte Johannsen. Les mer om frivillighet på side 10. Les mer om frivilligbørs og avtalene som ble inngått på:

8 Side 8 Bæringen fredag 17. april 2009 Omsorg når du trenger det TOPP OPPHOLD: Dere steller godt med oss, sier Nanny Edel Hansen fra Østerås til sykepleier Laila Røland på Trygghetsavdelingen for eldre. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Trygt tilbud for de eldre Er tanten din ikke så sprek lenger og har behov for hjemmehjelp? Har du tunge omsorgsoppgaver og mener du trenger avlastningstiltak? Da er det Tildelingskontoret i Bærum kommune du skal henvende deg til. MONA VAAGAN Tildelingskontoret behandler søknader om alle tjenester innenfor pleie og omsorg unntatt fysio- og ergoterapi. Du søker selv som privatperson, det trengs ingen henvisning. - Alle får en individuell vurdering, ut fra de behov vedkommende har. Og alle får den hjelpen de har krav på, understreker Sissel Mundal, som sammen med Siri Norum er fungerende leder for Tildelingskontoret. Hjemmebesøk For å finne ut hvordan vi best kan hjelpe hver enkelt følger vi gjerne opp med hjemmebesøk, sier Sveinung Wold. Han er en av 25 saksbehandlere ved kontoret. Saksbehandlerne har bakgrunn som sykepleier, vernepleier eller sosionom. Det kan være at søkeren ender opp med et annet tilbud enn han eller hun opprinnelig så for seg. For eksempel at man sammen med saksbehandler finner ut at det ikke er nødvendig med sykehjemsopphold, men at man kan klare seg med hjemmehjelp. Her bygger man på LEON-prinsippet, som står for laveste effektive omsorgsnivå. - Det handler ikke om økonomi, men om omsorgsnivå. Tanken er at folk skal opprettholde sin funksjonsevne best mulig. Vi skal ikke passivisere folk selv om de har et hjelpebehov, understreker Siri Norum. På dagen Ventetiden på de ulike tjenestene varierer noe. - I hjemmesykepleien er det ingen ventetid, der kan du få hjelp på dagen. Når det gjelder langtidsplasser har vi satt en frist på 3 måneder, sier Norum. Hun understreker at hvis noen trenger en plass raskt kan de gå foran i køen. Er det ingen langtidsplass ledig, får man tilbud om korttidsopphold i mellomtiden. Når det gjelder alle livsnødvendige tjenester får man hjelp raskt, understreker Siri Norum og Sissel Mundal. - Det er alle tiders å være her, sier Nanny Edel Hansen fra Østerås. Hun har fått plass på Trygghetsavdelingen for eldre i på Dønski. INGVILD AMBLE ERIKSEN Den 83-årige damen kommer fra utredning på sykehuset og skal videre til behandling på Radiumhospitalet. - Jeg tør ikke å være hjemme alene ennå, og har behov for å hvile litt og komme til hektene. Det er godt å slippe å tenke på hverdagslige ting som innkjøp og klesvask i en slik periode, sier Hansen, som skal være hele perioden på 14 dager. - Her er det sosialt og koselig, og vi blir stelt godt med, smiler 83-åringen. Ulike årsaker På Trygghetsavdeling for eldre i Bærum kan du få opphold i inntil 14 dager hvis du er i en akutt livssituasjon. - Her får man en seng, mat og omsorg, og vi hjelper til hvis helsetilstanden krever ekstra stell. Men alt utstyr du trenger, samt medisiner, må du ha med selv, forklarer sykepleier Laila Røland. Det er ulike årsaker til at eldre søker seg til Trygghetsavdelingen på Dønski. Noen er utrygge hjemme fordi de nærmeste pårørende er bortreist, andre kommer for å få litt ekstra omsorg en kort periode etter innleggelse på sykehuset eller for å hente krefter til å klare seg på egenhånd en stund til. Trygghetsavdelingen gjør avveininger i forhold til videre langtids-, korttids- eller rullerende opphold i institusjon, installering av trygghetsalarm og om det er behov for flytting til bolig med service. Avdelingen formidler også kontakt med ergoterapeut, avklarer behov for hjelpemidler og prøver å finne løsninger slik at brukeren kan bli boende hjemme så lenge som mulig. Fra dag til dag - Vi tar ikke opp forhåndsbestillinger, så her må du ringe dagen før du ønsker å komme. Vi har 13 plasser i tillegg til fire akuttplasser som disponeres av hjemmesykepleien. Akuttplassene kan man disponere i inntil fire dager, og vi hjelper til med å søke videre i systemet ved behov, forklarer sykepleieren. Laila Røland begynte på Trygghetsavdelingen i 1994, året etter at den åpnet, og stortrives både med miljøet og arbeidsoppgavene. Trygghetsavdelingen på Dønski var den første i landet da den startet opp i Belegget på avdelingen varierer sterkt, men Laila Røland forteller at noen topper utpeker seg. Påsken og romjulen er tider da mange eldre ønsker den tryggheten avdelingen byr på. Januar er også en måned med stor pågang. Bemanningen er stort sett den samme hele året, i og med at antallet brukere er uforutsigbart. Hovedtyngden av brukere er mellom 80 og 90 år, og de yngste er gjerne i slutten av 60-årene. - Vi har en koselig atmosfære og sosialt miljø. Det er rent og ordentlig, men ikke hotell-standard, forklarer sykepleieren. Mange av brukerne kommer tilbake flere ganger, og brukerundersøkelser viser at de som kommer til Trygghetsavdelingen er fornøyde. Godt renommé - Tilbakemeldingene vi får er gode, sier sjef Elisabeth Vennevold i Pleie og omsorg. - Bærum kommune har alltid vært innovativ og prøvd ut nye tilbud til innbyggerne. Trygghetsplass er ikke en lovpålagt oppgave, men tanken bak Trygghetsavdelingen var at flere kunne bo hjemme lenger, sier Vennevold. Ønsker du kontakt med Trygghetsavdelingen, ring YTER NØDVENDIG HJELP: Sissel Mundal (til venstre) og Siri Norum leder Tildelingskontoret fram til Bente Molvær Nesseth er tilbake fra permisjon i april. FOTO: MONA VAAGAN. FAKTA Tildelingskontoret behandler blant annet søknader om: Hjemmehjelp og hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse, avlastningstiltak, støttekontakt, omsorgslønn, aldershjem, dagsenter, korttidsopphold og langtidsopphold i sykehjem, rehabiliteringsopphold, opphold i hospice, bofellesskap og opphold i skjermet/forsterket skjermet enhet for personer med demens. Tildelingskontoret har en egen koordinerende enhet for personer med sammensatte behov. Det kan klages på Tildelingskontorets vedtak. Klager behandles i kommunens Klagenevnd. Tildelingskontoret kan kontaktes på telefon: (8-16). På kan du lese mer om tjenestene og laste ned søknadsskjema ( egensøknad ).

9 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 9 Svømmedyktige skoleelever Hele 95 prosent av skoleelevene på 3. trinn i Bærum er trygge i vann og svømmedyktige. Vi er godt fornøyde med resultatene, men vi jobber alltid for å forbedre oss, sier tjenesteleder Stein Arnesen ved Sjøholmen maritime senter. MARIUS MORSTØL JENSSEN I kompetansemålene til Kunnskapsløftet heter det at skoleelevene på 4. trinn skal være trygge i vann og svømmedyktige. Elevene skal vise hva de kan gjennom diverse øvelser i vann: distansesvømming på mage og rygg, dykking, flyting, undervannsvømming, hopp, selvbergingsøvelser og svømming med klær. I Bærumsskolen blir elevene vurdert etter endt opplæring på 3. trinn. Gode resultater - Våre resultater viser at cirka 95 prosent av elevene etter 3. trinn når målene med høy eller lav måloppnåelse, sier Stein Arnesen. Cirka 2/3 av elevene oppnår høy måloppnåelse. De svømmer fra 200 til 1000 meter og gjennomfører alle de andre øvelsene. De trives godt både over og under vann. Cirka 1/3 av elevene oppnår lav måloppnåelse. De svømmer mellom 25 og 200 meter og TØRRTRENING: Barn fra 3B på Evje skole får førstehånds undervisning i riktig svømmeteknikk av svømmelærerne Valentin Pintea og Monica Svendsen Aspelund. Vi brenner virkelig for denne jobben. Det er viktig at barna blir trygge i vann, sier en entusiastisk Aspelund. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN gjennomfører øvrige testøvelser. Flere av disse elevene er meget vanntilvendte, men trenger mer trening for å nå høy måloppnåelse. Fem prosent av elevene regnes som ikke svømmedyktige på 3. trinn. I denne gruppen er det elever som trenger mer tid fordi de har liten eller ingen erfaring med lek i vann når opplæringen starter, sier han. DYKTIGE SVØMMERE: De fleste ni-åringene i Bærum er dyktige svømmere, sier tjenesteleder Stein Arnesen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Variert undervisning Alle bærumselever på 3. trinn gjennomfører en grunnopplæring på 18 timer for å bli trygge i vann og kunne svømme. Lærerne er utdannet på Idrettshøyskolen, og er ansatt på heltid på Sjøholmen. De veileder også andre kroppsøvingslærere i grunnskolen, som gir undervisning til eldre elever på 5. og 8. trinn. På 5. trinn er det fokus på svømmeteknikk. På 8. trinn legges det ytterligere vekt på svømmeferdigheter og livredning. - Vi ønsker også å innføre svømming og livredning som en del av undervisningen på trinn og trinn, sier Arnesen. Han vil også fremheve at vann- og svømmeopplæringen i Bærum må ses i sammenheng med flere tilbud på Sjøholmen. På Sjøholmen lærer FAKTA elevene også om å være på og ved vann, sjøvett, sikkerhet ved vann og livredning. Sjøholmen Maritime Senter leder svømmeopplæringen for grunnskolebarna i Bærum. Sjøholmen tilbyr også natur-, miljø-, seile-, kano- og sjøvettundervisning til skolebarna. Mer informasjon: tlf: , e-post: tjenesteleder Stein Arnesen, tlf Svømmeopplæringen for skoleelevene i Bærum foregår følgende steder: Hundsund grendesenter, Bergerhallen, Nadderudhallen og Ramstad skole. Kompetansemål om svømming og livredning finnes i læreplanen for kroppsøvingsfaget og er spesifisert på og 10. trinn. Les mer på Utdanningsforbundet nettsider: Isfisket på Dælivann Ikke alle satte pris på sette levende larver på kroken, men skal du få fisk, må det gjøres, sier Lars Bernhoft- Osa fra Sjøholmen maritime senter. Skoleelever var i vinter på Dælivann og pilket etter fisk. Samtidig lærte elevene om trygg ferdsel på is. lærere fra Oslofjordens Friluftsråd og Sjøholmen maritime senter. MER INFORMASJON: Lars Bernhoft-Osa, Sjøholmen maritime senter Tlf MARIUS MORSTØL JENSSEN - Utgangspunktet for pilkingen er å gi elevene en noe annerledes dag som er i tråd med lærerplanen med fokus «på og ved vann, sier Bernhoft-Osa. Elevene fikk blant annet en innføring i det å ferdes på is, sikkerhetsutstyr, kontroll av is og ikke minst pilking som aktivitet. Skoleelevene på 4. trinn (9-åringer) fra 11 bærumsskoler og barn fra tre SFO-er fikk undervisning på Dælivann under kyndig ledelse av PÅ KROKEN: Mathilde fra Rykkinn SFO har fått fisk. Mange skoleelever gledet seg over å få abbor og mort på kroken i vinter, sier Lars Bernhoft-Osa fra Sjøholmen. FOTO: LARS BERNHOFT-OSA UNDERVISNING: Barn fra Rykkinn SFO lærer å fiske. FOTO: LARS BERNHOFT-OSA

10 Side 10 Bæringen fredag 17. april 2009 Søk Frivillighetsmidler nå Frivillige organisasjoner i samarbeid med et tjenestested i Bærum kommune kan nå søke frivillighetsmidler for Jeg er glad for at stimuleringsmidlene videreføres i år, sier leder Henning Kolstad i Frivillighetsutvalget. SYNNE STORVIK Et enstemmig kommunestyre vedtok på slutten av fjoråret at frivillighetsmidlene igjen kom inn i Handlingsprogrammet for I utgangspunktet var midlene tatt ut av programmet, men kommunestyret ønsket å videreføre midlene som kobler frivillig sektor med kommunens egne tjenesteder. - Det var et enstemmig politisk vedtak, og sterkt signal til rådmannen om at disse midlene skal videreføres og inn i Handlingsprogrammet i overskuelig fremtid, sier Kolstad til Bæringen. Han sier at ubrukte midler fra 2008 overføres til 2009, og at støtten gis som forutsatt i Handlingsprogrammet fra 2010 og årene fremover. - Hovedhensikten er at pengene skal brukes til oppstartsmidler, og at de bidrar til fast og varig samarbeid mellom frivillige og tjenestestedene i kommunen, sier Kolstad. FrivilligBørs, frivillighet som arbeidsgiverpolitikk, frivillighetsmidler og frivillighet som etablert i kommunens handlingsprogram. Det fikk EU til å invitere frivillighetskoordinator Kirsten Koht til Brussel. SYNNE STORVIK - Bærum kommune er en spydspiss i norsk sammenheng. Arbeidet vårt fattet også stor interesse i EU. Det var helt fantatisk å kunne snakke til Europakommisjonens ekspertgruppe for arbeid og sosiale saker og de 140 representantene fra de ulike medlemslandene, sier Kirsten Koht til Bæringen. Seminaret tok for seg Frivillighet rettet mot eldre og rollen til den offentlige politikken. Koht holdt et foredrag om frivillighet i Norge, Beregninger viser at den frivillige innsatsen i Bærum utgjør mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. - Samarbeidet mellom organisasjoner og tjenesteder er allerede etablert. Nå er det veldig viktig å få med næringslivet i Bærum i frivillighetsarbeidet. Det er ønskelig å stimulere samarbeidet mellom næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunens tjenestesteder. Her bør vi gjøre mer enn å bare arrangere FrivilligBørs en gang i året, sier Kolstad. Søknadsfristen for å søke Frivillighetsmidler er 15. mai. For mer informasjon, se kommune.no/frivillighet EU-interesse for Bærum kommune HOLDT FOREDRAG FOR EU: Det frivillige arbeidet i Bærum kommune synes også utenfor landets grenser. Nylig var frivillighetskoordinator Kirsten Koht i Brussel for å holde foredrag for EU. men ikke minst Bærum kommune, som er kommet langt i samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. - Vi er etterspurt som en ressurs i Norge, men også internasjonalt. Kommunen har et stort eierskap til frivillighet i politikken og i administrasjonen. Det er et møysommelig arbeid som ligger bak. Å skape grobunn for et godt samarbeid med frivillig sektor er ikke gjort på et par år, sier Koht. Konferansen tok også for seg utfordringen som ligger foran det internasjonale samfunnet, når generasjonen 60 pluss etter hvert blir pensjonister. - Det er ikke forsket på folkehelseeffekten av å gjøre frivillig arbeid i denne gruppen. Det er også en utfordring å se på hvem i den gruppen som ikke gjør frivillig arbeid, og hva det har å si for helsen, sier Kirsten Koht. DELER UT MIDLER: Leder Henning Kolstad i Frivillighetsutvalget håper de får inn mange gode søknader, når det igjen lyses ut frivillighetsmidler. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN MARKERING FOR MILJØET: Earth Hour ble markert over hele verden 28. mars til inntekt for et bedre miljø. I Sandvika ble jorden hyllet med et hjerte. FOTO: HARALD REID WAUGH Månedens kulturminne Frivillige organisasjoner i samarbeid med Bærum kommunes kulturavdeling og natur- og idrettsforvaltning markerer Kulturminneåret 2009 med et arrangement i måneden. I kulturminneåret er månedens kulturminne knyttet til det månedlige vandringen. Slottet på Stabekk Ringstabekk er den øverste av Stabekkgårdene og het opprinnelig Øvre Stabekk. Navnet Ringstabekk fikk gården da familien Ring kjøpte den i LIV FRØYSAA MOE I middelalderen hørte gården til Hovedøen kloster og ved reformasjonen ble den krongods. I 1661 ble den pantsatt til Gabriel Marcellis på Bærums Verk, som solgte den videre til assessor Nils Toller. Toller overførte gården til sin svigersønn i 1709 og deretter skiftet den eier en rekke ganger inntil kanselliråd og sorenskriver i Aker, Mikal Heltzen kjøpte den i årene. I forbindelse med hans overtakelse ble gården kalt Skriver-Stabekk. Slottet blir bygd I 1838 var Jens Ring eier av Øvre Stabekk. Han var gift med Barbara Ring, datter av Hanna Winsnes. Jens og Barbara Ring fikk oppført den store hovedbygningen Slottet i teglstein i nyromansk stil i Arkitekt var H. E. Schirmer. Hagen ble utformet i engelsk landskapsstil av viktoriansk type. Jens Ring ervervet dessuten i 1850 gården Skallum-Stabekk. Jens Ring døde i 1874 og enken overlot Øvre Stabekk til mannens nevø, major Schrumpf. På 1890-tallet ble Slottet med park og hage utskilt fra gården. Senere ble deler av jorda solgt og deler utparsellert til boligbygging. Statens lærerindeskole i husstell Staten kjøpte Ringstabekk og i 1909 kom Statens lærerindeskole i husstell i gang. Til skolestart sto det laftede stabburet ferdig. De store undervisningsbygningene ble oppført i tiden og er tegnet av arktitekt Ivar Næss. Skolen drev bondebruket som nylig ble revet til fordel for ny Stabekk barneskole. Her var det opplæring i husdyr-, fjørfehold, og birøkt. Skolen underviste elevene i hagebruk og hadde egen gartner til hagebruket og parkanlegget. Fredning av Slottet Ringstabekk ble fredet av Riksantikvaren i Fredningen omfatter «Slottets» eksteriør og interiør, stabburet med fruktkjeller, skolebygget med unntak av påbyggene mot vest, samt de sentrale delene av landskapsparken sør for «Slottet». For skolebygningen gjelder fredningen også utvalgte interiører. Litteratur: Bakken, Tor Chr. (red.) 2008, Budstikkas store Asker og Bærum Leksikon Borgen, Per Otto, 2006, Asker og Bærum Leksikon Koht, Halvdan m.fl., 1924 Bærum en bygds historie, Bærums herredstyre Mohus, Arne, 1987, Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen FORNEMT I BÆRUM: Foto utlånt fra Lokalsamlingen, Bærum bibliotek og Liv Frøysaa Moe Slottsvandring Søndag 26. april er det igjen klart for kulturminnevandring. Denne gangen går turen til slottet på Ringstabekk. Vandringen starter fra Stabekk stasjon kl. 11 og beveger seg oppover via Østre Stabekk, kulturhuset Stabekk Kino og Stabekkhøi før den fortsetter opp Ringstabekkveien. Ca kl er vandringen fremme ved Ringstabekk der Statens husstellærerskole en gang holdt til. Omviser Jan Christian Mollestad vil vise frem alle klenodiene som befinner seg på slottet, både i kjeller og på loft.

11 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 11 Ungdomstjenesten har et spenn av aktiviteter for barn og unge. Vi skal bidra til et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i alderen år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Stem ditt favorittband til Tønsberg For aller første gang er band fra Asker og Bærum med i bandkonkurransen Slåssfjell. Vinneren får spille på sommerens heteste festival Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Det er delfinale på Tanken aktivitetshus i morgen, 18. april. Fem band slåss om en plass til hovedfinalen i Tønsberg 15. mai. NINA C. HAUGEN Lørdag 18. april bestemmer publikum hvem som får finaleplassen i Tønsberg. - Ungdomstjenesten samarbeider med nettstedet Live City og Slottsfjellfestivalen om delfinalen i Slåssfjell-konkurransen, forteller Claus Dalvang i Ungdomstjenesten. Slottsfjellfestivalen startet denne konkurransen for å gi unge, uetablerte band en sjanse til å vise seg frem. - Det Slottsfjell-ledelsen vektlegger mest i tillegg til kvalitet, er at man klarer å skille seg ut fra mengden, gjøre noe annerledes, sier Claus. Kreativiteten gnistret da 27 ungdommer i alderen år lagde musikkvideo og bakomfilm i løpet av en helg på Tanken aktivitetshus. 10 proffe musikere og fotografer hadde satt av helgen for å veilede og lære bort sine ferdigheter til ungdommen. NINA C. HAUGEN Musikkvideoen, som fikk navnet ME, ble laget en helg før påske med påfølgende premiere 1. april til stående applaus. Filmgruppene og fotogruppen fikk vist at det er mulig å være kreativ på tre dager. LES MER PÅ FACEBOOK For å holde seg informert om ungdomsprosjekter er det lurt å melde seg inn i facebookgruppen Ungdomstjenesten i Bærum kommune eller følge med på www. baerum.kommune.no/ung. Bilder fra denne helgen kan du også se der. MUSIKKVIDEO - DE KLARTE DET PÅ EN HELG: 27 kreative ungdommer fra skoler i hele Bærum ble veiledet av musikere fra The Tank studio og fotografer fra Flash studio og Mydesign. KJEMPER OM EN PLASS PÅ SLOTTSFJELLFESTIVALEN: Fem band kjemper om en plass i hovedfinalen i Tønsberg 15. mai. Publikum bestemmer hvem som skal få den plassen.. FOTO: NINA C. HAUGEN Korte frister Til sammen hadde 27 ungdommer meldt seg på det kreative musikkvideo-verkstedet. Ungdommene ble delt inn i ulike grupper. Fredag kveld gikk avsparket da lyd-musikkcrewet bestående av 11 personer og bakomfilmcrewet på to kom til Tanken i Sandvika. Lyd-musikkcrewet, måtte velge en beat, videreutvikle den og skrive tekst. Innen lørdag klokken 13 måtte det meste være på plass, da skulle teksten overleveres filmteamet. Samtidig fikk gruppen som skulle lage bakomfilmen innføring i kamerabruk. I tillegg måtte de planlegge hvordan deres film skulle lages. Detaljert planlegging Lørdag formiddag kom alle de andre gruppene også. En gruppe for foto, en for web-grafisk og et filmteam til musikkvideoen. Nesten ferdig utarbeidet Wildcard Slottsfjell-ledelsen vil være tilstede på alle fem delfinaler, henholdsvis i Sandvika, Horten, Larvik, Tønsberg og Sandefjord. De vil også ta med seg en eller to av sine egne favoritter til finalen. Ikke nødvendigvis et band som fikk masse publikumstemmer, men som de synes fortjener en finaleplass. I selve hovedfinalen er det en håndplukket jury bestående av musikere og musikkfolk. Juryens stemmer vil sammen med publikumsstemmene avgjøre hvem som stikker av med seieren og dermed får scenetid på Slottsfjell i sommer. MER INFORMASJON: Hvilke band som slåss lørdag 18. april kl.18 kan du se på eller Møt opp på Tanken aktivitetshus og gi din stemme til bandet du mener fortjener en plass på Slottsfjellscenen. Det er gratis inngang og rusfritt. Stemmesedler deles ut på Tanken Musikkvideo på tre dager tekst ble overlevert filmteamet. Så var det hektisk planlegging: Hvem, hvor og hva skulle filmes? Kort tidsfrist og mye å planlegge var utgangspunktet for musikkvideoen. Her var det ungdommen som skulle bestemme, så alt var ikke planlagt på forhånd. Kreative løsninger Søndag var det morsom fotoseanse med mange kreative løsninger. I mangel av røykmaskin gjorde røyksneiper seg, i mangel av kassettspiller måtte stereoanlegg til bilen brukes. Møbler og tepper fra Tanken ble båret fra Tanken til location. Her hadde de også veldig liten tid, et par av skaterne som skulle være med i filmen skulle videre til en forestilling på Arena Bekkestua så her var det bare å henge i. Men vellykket ble helgen som endte i premiere på Sandvika kino. tlf administrasjon: / HVA SKJER? Slåssfjell Bandkonkurranse på Tanken aktivitetshus. Stem frem din favoritt til en plass på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Lørdag 18. april kl. 18. Se artikkel annet sted. Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Gml. Ringeriksvei 55, / Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl Cirka Sirkus tirsdager. Capoeira: tirsdag og torsdag Internett, kafè, konserter og diverse arrangementer Bærumungdommens motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf / Motor relaterte aktiviteter for ungdom opp til 25 år, mandag, tirsdag, onsdag og fredag Dønski Fritidshus Rudsveien 45, tlf / Internett, leksehjelp, playstation, film, musikk og diverse arrangementer: Mandag, tirsdag og torsdag 16-20, fredag og lørdag Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf / Etter skoletid: 5. klasse 18 år hverdager fra 13-16, Aktiviteter/ internett kafé: år: tirsdager kl og fredager kl Jentegruppe, guttegruppe, hip hop, DJ kurs og gitarkurs. Juniorklubb: kl, torsdag Lan parties i helger og ferier. Ledig bandøving med instruktør. Rykkinn Fritidssenter Tyttebærstien 30, tlf / Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager kl Lekser, mat, lek og aktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse 18 år, tirsdag kl og fredager kl Jentekveld, guttegruppe, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark med ballbinge og skatemuligheter. Skui Ungdomsklubb Skuiløkka 19, tlf / Kafe, spill og diskotek. For alle skoleelever. Onsdager Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf / Bandøvning: hverdager kl , lørdager og søndager. Workshops i helger og ferier, med film, skuespill, musikk, foto og design. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio. Østerås fritidssenter Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8 til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr. FOTO: NINA C. HAUGEN

12 Side 12 Bæringen fredag 17. april 2009 Bæringen annonseseksjon OPPSTART AV PLANARBEID I henhold til plan- og bygningslovens 27-1 varsler Bærum kommune herved at det igangsettes arbeid med reguleringsplan for Holtekilveien - Wettergrens vei. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til frittliggende småhusbebyggelse, småbåthavn, vurdere tilgjengelighet til strandsonen samt regulere tilgrensende sjøareal. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Eventuelle merknader til planarbeidet sendes Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, e-post: innen 8.mai Merknader påføres PlanID: Saksbehandler: Marie Kroghrud, tlf e-post: Offentlig ettersyn av forslag til planprogram og igangsetting av planarbeid. ArkivsakID 08/ Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. I henhold til plan- og bygningslovene 20-5 gjøres det herved kjent at det igangsettes arbeid med overnevnte plan. Hensikten med planen er å ta vare på et større sammenhengende kulturlandskap og de verneverdiene som er knyttet til dette landskapet, samtidig som en aktiv og levende landbruksnæring skal sikres. Forslag til planprogram ble behandlet i formannskapet og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 17. april til 2. juni Planprogrammet redegjør for planarbeidets avgrensning, føringer, utredningsbehov, prosess og fremdrift. Planprogrammet legges ut i bibliotekene og på kommunens internettsider Alle interesserte inviteres til informasjonsmøte på Kirkestua, Tanumveien 133, 29.april 2009 kl Lett servering. Eventuelle merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika eller E-postadresse: innen 2. juni Saksbehandler: Marte Helene Lie, tlf e-postadresse: Trenger du parkplass? Bjerkelunden Barnepark Vi har ledige plasser. Åpent fra Har du barn som er 18mnd eller eldre, og ønsker noe annet enn fulltids barnehage, kom og ta en titt. Vi ligger midt i Bjerkelundsveien opp Parksvingen, eller ring til Gunn og Nina på telefon; (utenom åpningstiden; ). Enestående tenåringsforeldre Foreldre hjelper foreldre Nettverket fortsetter i 2009, og vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen. Tilbudet gjelder tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Vi treffes en mandag hver måned. Temaene blir bestemt i fellesskap, og aktuelle fagpersoner blir invitert etter ønske fra gruppen. Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven, Elias Smiths vei 1, Sandvika Tid: Mandager Ta kontakt med foreldreveileder Berit Brorson på eller e-post: baerum.kommune.no Barnepark på Høvik Ledige plasser i Kløverenga barnepark med trivelige utearealer i Skogstuveien 20 på Høvik. Parken følger skolens ferier. Du beholder kontantstøtten. Søkanadsfrist: Kontinuerlig opptak Åpningstid: kl. 10:00-14:00 Alder på barna: 1 1/2 år - 5 år. Kontaktperson: Fozia Rafiq:tlf / Mental Helse Asker og Bærum lokallags reisecafé Med reiseledere Jorunn Bjørgo og Christian Aamodt. Lokallaget Mental Helse Asker og Bærum har en egen reisecafé som siden 2002 har arrangert kulturreiser for brukere av psykisk helsetjenester. Reisecaféens tur går i år til Tallinn, hovedstaden i Estland. I denne forbindelse blir det et åpent møte på brukerstyrt hus, Villa Walle, Anthon Walles vei 37 i Sandvika, onsdag 29. april kl Konsul Leena Prozes fra den estiske ambassade holder et foredrag samt en filmframvisning om Tallinn. Lett servering. Arrangementet er gratis. Alle er hjertelig velkommen! Er du bekymret for en venn, venninne, eller for ditt barn? Ta kontakt med Bærum kommunes Jeg bryr meg nå tjeneste. Et lavterskeltilbud, for foreldre, barn og unge. Målgruppe: Barn og unge opp til 23 år. Du kan lese om kommunens mange tilbud på internett, ved å gå inn på: bryrmeg.no Du kan skrive en henvendelse til: Eller du kan ringe: Du kan ringe alle dager også i helger og ferier Åpningstidene er: Mandag til torsdag Fredag Lørdag Søndag Jo før hjelp blir gitt, dess bedre er prognosene for at hjelpen har god effekt. Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljø på / (tidl ) UKE 17 DATO omr.6 Haslum-Valler april omr.11 Jar april omr.12 Østerås-Eiksmarka april omr.13 Hosle april omr.14 Grav-Øvrevoll april omr.15 Fornebu-Snarøya april UKE 18 DATO omr.1 Emma Hjort-Skui april omr.2 Berger-Gommerud april omr.3 Hauger-Dønski-Evje april omr.4 Kolsås-Bærums Verk april UKE 19 DATO omr.6 Haslum-Valler mai omr.7 Løkeberg-Bl.holm mai omr.8 Tanum-Jong-Sandvika mai omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker mai omr.10 Høvik Verk mai omr.5 Lommedalen-Gullhaug mai Søker personlige assistenter Personlig assistent 15 til 20 timer i uken Liten familie, mor og barn, søker etter en personlig assistent til matlaging, lett husarbeid, handling og planlegging. Jeg har ME (kronisk uttmatelsessyndrom) og kreftene mine strekker ikke til i hverdagen. Har du lyst å jobbe i familien vår og gjøre en forskjell? Da er dette jobben for deg. Du kan godt være student, pensjonist, hjemmearbeidene, i deltidsarbeid el. Lønn:www.uloba.no/lønn Ta kontakt på tlf: / el. online.no ***** Deltidsjobb: Personlig assistent til ung mann på Haslum Mann, 32 år, invalidisert av ME (kronisk utmattelse) trenger praktisk hjelp i hverdagen til handling, husarbeid og personlig hygiene, men ikke intimhygiene. Har glimt i øyet, men er svak og spesielle hensyn må tas. Sosial kontakt vil være en del av jobben. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og du må være god i norsk og innstilt på servicearbeid. Erfaring fra å arbeid m/mennesker en fordel, men opplæring blir gitt. Arbeidstid fra 3-15 t/u, cirka.kl hver dag, også lør-søn. Du ansettes i andelslaget ULOBA, kr. 134,78 pr time, overtid, ordnete arbeidsforhold m.m. Henv.: Arbeidsleder Margit Hoen, Brendsrudlia 25, 1385 Asker Tlf. kveld: / mobil: E-post:

13 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 13 Våraksjon på Isi avfallsanlegg Nå ryddes det i hager og hus. Isi avfallsanlegg er forberedt på storinnrykk. Benytt deg av de utvidede åpningstidene. Fra etter påske til 17. mai har Isi avfallsanlegg åpent hverdager kl lørdager kl søndager kl NB! KUN KVIST OG HAGEAVFALL Stengt: 1.mai Kø må påregnes. Det anbefales å benytte åpningstidene på hverdagene. Lokale mottak Søndagene 19. og 26.april, fra kl til 16.00, er det også lokale mottak for kvist/hageavfall på Ramstad skole og Øvrevoll galoppbane, nedre parkering, innkjøring fra Velliveien. Mer informasjon: Isi avfallsanlegg Forurensning og renovasjon,, tlf / e-post: Vi minner om. GRATIS ETABLERERKURS Planlegger du å starte egen bedrift? Har du spørsmål om hvordan man går fram? Da kan du delta på et av kursene våre i Sandvika! Kurset fokuserer på de tre hovedområdene: Personlig avklaring er ideen god nok og hva trengs for å utvikle den? Hvilken selskapsform passer for virksomheten din? Hvilke rettigheter og plikter har du som bedriftseier? Neste kurs finner sted torsdag 30. april kl i Kommunegården i Sandvika (Arnold Haukelands plass 10). Nye kurs holdes samme sted hver siste torsdag i måneden frem til og med 28. mai, til samme tid. Kursene, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Asker og Bærum, er gratis, men krever påmelding på telefon , eller e-post kommune.no. Politiet i Bærum flytter til Kjørboveien 33! Fra og med mandag 27. april 2009 vil politiet i Bærum ta i mot kundene i nye og flotte lokaler på Kjørbo. Alle enheter inkludert politiets kundesenter blir lokalisert i Kjørboveien 33 i Sandvika. Asker politistasjon og politipostene forblir uendret. Stengt 23. og 24. april På grunn av flyttingen vil Politiets kundesenter, Namsfogden og politivakta holde stengt torsdag 23. og fredag 24. april. Disse dagene vil publikum bli henvist til Asker politistasjon for alle henvendelser (for politivakta gjelder det også lørdag 25. april og søndag 26. april.) Operativ polititjeneste og nødnummer 112 vil fungere som normalt. Det vil være begrenset mulighet for mottak av anmeldelser på grunn av overføring av datasystemer. Følg med på politiets nettside no/asker_og_baerum for nærmere informasjon. Trenger du pass? Vi holder ekstra åpent lørdag 18. april for behandling av passøknader. Vi oppfordrer flest mulig til å benytte seg av dette tilbudet. Uendret telefonnummer og postadresse Postadressen blir som før: Asker og Bærum politidistrikt, Postboks 415, 1302 Sandvika Telefon: eller benytt Ved akutt behov for hjelp: 112 Våre åpningstider fra 27. april: Bærum politistasjon: døgnåpen Mindre alvorlige henvendelser tas i mot fortrinnsvis på dagtid. Kundesenter (Pass, våpen, politiattest, bevilling, hittegods m.m.) Kjørboveien 33, 1.etg Sandvika , (torsdag ) NB! I perioden 6.07 til er det ikke utvidet åpningstid på torsdager. Utlendingsseksjon (Immigration Office): Kjørboveien 33, 1.etg Sandvika (onsdag stengt) Namsfogdkontoret: Kjørboveien 33, 3.etg, Sandvika Vi tar forbehold om eventuelle endringer i åpningstidene. Disse vil i så fall bli kunngjort på våre nettsider: Penger til frivillighetstiltak også i 2009 søknadsfrist 15.mai Kr er innvilget til fordeling til frivillighetstiltak dvs. samarbeidstiltak mellom kommunale tjenestesteder og frivillig sektor. Er dere en frivillig organisasjoner/ enkeltperson som ønsker å samarbeide med et kommunalt tjenested? Da har dere mulighet til å søke om tilskuddsmidler under forutseting av at søknaden tydeliggjør hvem som er samarbeidspartene og at tilskuddsmidlene vil fremme frivillig aktivitet. Søknadsfristen er satt til , og saken vil bli politisk behandlet på Frivillighetsutvalgets møte Har dere spørsmål, enten dere er et kommunalt tjenestested eller en frivillig organisasjon/enkeltperson? Har dere en god idè og trenger litt støtte for å komme i gang? Velkommen til Informasjonsmøte torsdag 23.april kl i Kommunegården/1. etasje det kreative rommet. Søknadsskjema og retningslinjer finner dere på kommunens frivillighetssider: under frivillighetsmidler. Det er en forutsetning at det skal foreligge en felles søknad fra kommunalt tjenestested og frivillig organisasjon/person og at samarbeidet reelt skal styrke frivillig aktivitet. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens frivillighetskoordinator Kirsten Koht, tlf eller kirsten. Informasjon fra kirkegårdene og kirkegårdskontoret Bærum kommune forvalter og drifter kirkegårdene. I tillegg til at de har ansvar for ordinær drift og vedlikehold av kirkegårdene, kan man bestille enkelte tjenester fra kirkegårdsbetjeningen: Stell av graver Stell av grav uten blomster Stell av grav med blomster 17 mai dekorasjon Høstbeplantning Krans til Allehelgens-søndag Krans til jul Bestilling rettes til kirkegårdskontoret tlf , eller Informasjon om vårarbeid som utføres på kirkegårdene: Alle graver ryddes så fort det er bart for snø Vannet settes på første uke i mai Bestilte 17.mai dekorasjoner settes ut siste arbeidsdag før høytidsdagen Planting på gravene starter i slutten av mai. Planteperioden er ca 14 dager Søppel: Alle kirkegårdene har søppelsortering, og vi ber publikum vennligst bruke søppelcontainerne. Hunden Hunder skal alltid føres i bånd på kirkegården. NB! Husk pose. Kjøring på kirkegårdene. Kirkegårdene er sted for ro og fred. Besøkende skal om mulig ferdes gående. De som har behov for transport til gravstedet sitt, kan kontakte kirkegårdsbetjeningen for kjøretillatelse. Kirkegårdskontoret Forespørsel om fornyelse av feste sendes ut i perioden februar mai. Dersom brevet ikke blir besvart settes det ut varsel på gravene i september. Vennligst ring kirkegårdskontoret tlf hvis det er noe uavklart vedrørende ditt gravsted.

14 Side 14 Bæringen fredag 17. april 2009 STØTTEKONTAKTER SØKES Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: Møt opp på en aktivitet For deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Tren så mye du vil for 150 kr hele vårsemesteret! AKTIV PÅ DAGTID I BÆRUM er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Idrettsråd, lokale idrettslag og sosialtjenesten i kommunen. Tilbudet er sponset av Bærum kommune og Akershus Fylkeskommune. Bærum Idrettsråd tlf: Bærum kommune baerum.kommune.no tlf: MANDAG TRENING TIL MUSIKK Klubbhuset til Fossum IF Ankerveien 245 (buss 732) Treningsveileder Lise BASAL KROPPSKJENNSKAP Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika Treningsveileder Martin TIRSDAG TRENING TIL MUSIKK START STYRKETRENING Friskis&Svettis, Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika Industriveien 33, Sandvika Treningsveileder Kari Treningsveileder Kai BALLAKTIVITETER Rykkinnhallen, Leirdueveien 73 Treningsveileder Bård Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. AKTIV PÅ DAGTID I BÆRUM TIMEPLAN VÅREN 2009 ONSDAG TORSDAG FREDAG SPINNING Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika Treningsveileder Olav AKTI V PÅ D A GTID I BÆRUM TIMEPT LANA N VÅRE E N Hvordan bli deltaker? Du kan delta på en aktivitet før du melder deg inn. Ta med bekreftelse på at du fyller kriteriene for deltagelse (f.eks. sykemelding) ved innmelding. På treningsstedet får du et registreringsskjema med giro. Du betaler medlemsavgiften på 150 kr for hele vårsesongen (med giroen eller i kassen hos Friskis&Svettis). Du får en kvittering på medlemskortet, som du tar med på trening hver gang. Hvem kan delta? Alle mellom 18 og 65 år som er bosatt i Bærum, som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som mottar en av følgende ytelser: sykepenger (eller i fare for å bli sykmeldt), økonomisk sosialstøtte, attførings- eller rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad eller dagpenger. Ta med deg en venn eller ledsager, dersom du har behov for det TRENING TIL MUSIKK BASIS Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika Treningsveileder Anne-Helene TUR/STAVGANG Rykkinnhallen, Leirdueveien 73 Treningsveileder Mette TAI CHI CHUAN Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika Treningsveileder Martin Timeplanen gjelder fra 12/1 til 12/6. Forbehold om endringer i programmet. Oppdatering finner du på Grafisk Design: Idun AD as. Fotos: Camilla Bäckström, Anna Hult Ledige plasser i Myra barnepark Myra barnepark på Stabekk har ledige plasser for barn som er 2 år eller fyller før sommeren og eldre. Åpningstider er mandag til fredag. Prisen er 1200 per måned. Vi har et stort og flott uteområde. Kom gjerne innom å ta en titt eller ring Marit eller styreleder på Adressen er: Nyveien 2, 1368 Stabekk ved siden av tennisbanen. Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet og du får en fast kontaktperson på Boligkontoret. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt oss på Boligkontoret i kommunen på tlf Boligkontoret ivaretar både utleier og leietakers interesser. Ser DU etter NY jobb? Klar for NYE oppgaver? Vi vil ha deg! Barn og unge Pleie og omsorg Helse og sosial Kultur Tekniske tjenester Administrasjon Plan og miljø ANNONSE. FOTO: MONA VAAGAN ÅPENHET, RESPEKT OG MOT Finn ledige stillinger på:

15 Øvingslokale Bærum kommune tilbyr øvingsmuligheter for musikere i aldersgruppen 20 år til 67 år. Stedet heter «Skiltverkstedet» da det ble laget skilt der i gamle dager. Det består av 5 øvelsesrom, et hvilerom og et studio for profesjonelle lydopptak. I dag øver 80 musikere på stedet. Skiltverkstedet ligger ved Sandvikselven vegg i vegg med Musikkflekken. Det tilbys profesjonell veiledning for bandene. Er bandene gode nok vil de bli presentert på Musikkflekken hvor mange store stjerner opptrer og har opptrådt. Øvingstidsperiode er alle dager i året. Månedsleie: kr. 600 pr. band Depositim: kr som inkluderer 3 månedsleier samt nøkkel og kort Kontakt: Erik Foss Jensen på , eller Familier i krise Når hverdagen rakner Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 og 20 år, og som opplever hverdagen som uhåndterlig. Det kan være belastninger over tid, eller akutt oppståtte problemer. Tilbudet skal bidra til at foreldre bedre kan mestre sine omsorgsoppgaver ved: råd og veiledning hjelp til å finne fram i det ordinære hjelpeapparatet hjelp til å hente fram egen kraft Tilbudet er i regi av Bærum kommune, Helsekontoret for barn og unge, og er gratis. For mer informasjon eller avtale, ta kontakt med helsesøster Bodil Erdal på telefon eller , eller send e-post til Se også FORUM 60+ Hjertelig velkommen til møtene våre i Røde Kors-huset hver tirsdag kl april: «Spurven og Haukene» Om Varsling v/julie P. Lande 28.april: «Frivilligheten - muligheter og utfordringer» v/sven Mollekleiv 5. mai: Finanskrisen hva består den i og hva betyr den for deg og meg, v/carsten O. Five 12. mai: Hundreårsmålene hva slags samfunn ønsker vi for våre etterkommere? V/Astrid Bjerke På alle våre møter er det servering, underholdning og utlodning. DAGSTUR tirsdag 26.mai: Utflukt til Blaafarveverket. Det er ennå noen få plasser ledig. Bindende påmelding til: For å sikre seg plass er det lurt å betale i forkant Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år. Er dere foreldre som er alene med omsorgen for barn? Ønsker dere å treffe andre i samme situasjon? Ønsker dere å diskutere barneoppdragelse med andre foreldre og erfarne fagpersoner? Trenger dere å få økt kunnskap om barn og det å være foreldre? Har dere barn i alderen 0-1 år, er dere velkommen sammen med barna: Til Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika Annen hver mandag, lik uke kl Har dere barn i alderen 1-6 år, er dere velkommen sammen med barna: Til Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt måltid. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Røde Kors, Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Eli Kjesbu, mob: Bæringen fredag 17. april 2009 Side 15 Har du spørsmål om demens? Bærum kommune har tilbud til alle som har spørsmål om demens. Helsepersonell informerer om behandling og omsorg for demenssyke og gir råd til pårørende om hvordan du går frem for å få hjelp og støtte. Demenstelefon i Bærum, tlf Åpen mandag til fredag kl 9 15 Internettside E-post adresse. Regionalt Aktivitetssenter Et mangfoldig tilbud for alle! Husene er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede Emma Kafe Lys og vennlig nærmiljøkafe Man. Ons. Tors. Fre kl Tirs kl ( Musikk-kafe for funksjonshemmede kl ) Sønd kl Utleie til diverse arrangementer, CATERING Emma Galleri, utleie av utstillings og møtelokale Tlf: Emma Gjestehus Vi kan tilby overnatting i rolige naturskjønne omgivelser Tlf: Emma Hjorth Museum Utstillingen omfatter Emma Hjorths Hjems hundreårige historie Tlf: Emma Sansehus Et spennende fritidstilbud for alle! Farger, lys, og lyd fører deg fra rom til rom Onsdag em. og søndager enkeltbilletter Utleie alle dager. Bursdagsselskaper Tlf: Emma Friskhus Varmtvannsbasseng og gymsal Torsdag ettermiddag svømming for funksjonshemmede. Utleie Tlf: /52 Husene egner seg til kurs/konferanser, barne og voksen selskaper Les mer om oss: Velkommen til HUNDSUND BAD trivsel trening terapi ÅPNINGSTIDER: Tirsdager: Onsdager: Torsdager: Lørdager: Søndager: Billettsalget stenger 1 time før stengetid PRISER PER Enkeltbillett: Voksne 65,- Barn/pensjonister 35,- Familie (2+2) 168,- Klippekort voksne (12 klipp) 660,- Klippekort barn (12 klipp) 330,- 1/2 års kort voksne 1430,- 1/2 års kort barn/pensjonister 827,- Helårskort voksne: 2860,- Helårskort barn/pensjonister: 1650,- SLIK KOMMER DU HIT: Buss 31 Snarøya stopper rett utenfor døren. (Holdeplass Koksa.) Overgang til andre ruter/toget på Lysaker. Avgang ca hvert 12. minutt. NB! Buss 31 Fornebu kjører kun til IT Fornebu. Derfra er det ca 10 min gangtid forbi Rolfstangen. P-hus i kjelleren. Kontaktinformasjon: Snarøyveien 81, 1367 Snarøya Telefon

16 Side 16 Bæringen fredag 17. april 2009 Bærum kommune - høringsutkast: Kommuneplanens arealdel Formannskapet i Bærum vedtok 18. mars 2009 at forslag til kommuneplanens arealdel for legges ut på høring. Forslaget er utarbeidet med grunnlag i vedtatt planprogram 16. jan og vurdering av innspill til arealbruksendringer som ble innsendt i den påfølgende høringsprosess. Kommuneplanens arealdel fastsetter arealbruken i kommunen for planperioden. Det inviteres nå til uttalelse om vedtatt høringsutkast for kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Orientering om planforslaget vil bli gitt på: Kommunegården M2+3 Onsdag 6. mai kl Hovedbiblioteket på Bekkestua, tirsdag 12. mai kl Kontaktperson i kommunen er: Kommuneplansjef Dag Olsen, tel Høringsperiode: 27. april 8. juni 2009 Innspill kan sendes: og merkes «Kommuneplanens arealdel , Høringsuttalelser», saksnr. 08/ Eller i vanlig post til: Bærum kommune, «Kommuneplanens arealdel , Høringsuttalelser», saksnr. 08/ 20226, 1304 Sandvika. Forslag til høringsutkast finner du på kommunens nettsider: VOKSENOPPLÆRING Er du 25 år eller eldre og har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Da har du rett til gratis videregående opplæring. Voksne kan få vurdert sine kunnskaper og ferdigheter (realkompetanse) og få tilbud om tilpasset opplæring. Akershus fylkeskommune tilbyr opplæring både på dag- og kveldstid og på Internett. Voksenopplæringskatalogen med søknadsskjema finnes hos kommunenes biblioteker, Servicetorg, NAV, trygdekontor og på de videregående skolene eller på Internett; Søknad for høsten 2009 sendes snarest mulig. For nærmere informasjon om opplæring i: allmenne fag, yrkesfag og spørsmål om vurdering av realkompetanse, kontakt: Servicesenter for voksenopplæring Asker og Bærum Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika Telefon: / e-post: e-post: NB! Våraksjonen Uke 17 NB! En av vellets hovedoppgaver om våren er å sørge for at vellets medlemmer får anledning til å levere hageavfall (kvist, gress og løv) til en kom primatorbil. Innhentingen i år vil skje av Transportsentralen Asker og Bærum i uke 17. Betingelsene for henting følger nedenfor. Hageavfallet må legges ved offentlig kjørevei senest i løpet av SØNDAG 19. april 2009 For at hentebilen skal klare å få med hageavfallet, og for å sikre at det vil bli levert fritt på Isi Avfallsanlegg (etter de regler som Bærum Kommune har satt opp) påpekes følgende: Kvist og greiner buntes i bærbare bunter med greiner på maks. 10 cm diameter og maks lengde på 2 meter; Løv og småkvist legges i plastsekker, som må kunne løftes og som ikke må fylles med jord, stein og/eller grus. Sekkene skal ikke knyttes igjen med hyssing/ tau, og må ikke være tunge; Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei. Løv i sekker vil bli tømt i komprimatorbilen og sekker blir lagt igjen tomme ved porten; NB! Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker; NB! FØLGENDE VIL IKKE BLI SAMLET INN: Utlagt hageavfall som ikke tilfreds stiller ovenstående betingelser. Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde OVER 2 meter. Tunge sekker. Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lengre tid. FORELDREVEILEDNING TIL DERE SOM HAR UNGDOM MELLOM 6-23ÅR Er dere foreldre og synes hverdagen med barn og ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner som har lang erfaring med barn og unge? Aktuelle På Sandvika temaer helsestasjon kan være: vil Fastlåste dere treffe hjemmekonflikter, helsesøster/ overgang familieveileder fra barn Berit til Brorson. ungdom, problematisk Jeg treffes hver forhold onsdag til mat, mangelfull mellom kl eller vanskelig Tilbudet kommunikasjon, gratis og det bekymring er ingen time- om er rusbruk, bestilling. negative miljøtilknytninger Adresse: eller problemer etter skilsmisse/samlivsbrudd. Rådmann Halmrastsvei 2, Ingenting 1337 Sandvika er for lite eller for stort. (Sandvika helsestasjon). Samtalene Jeg treffes også er uforpliktende på mobil og anonyme Vi eller har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. baerum.kommune.no Besøksadresse: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etg. Sandvika. Kontoret er åpent onsdager kl Foreldreveilederen er tilgjengelig hver dag i kontortiden på telefon , eller på mail: UTLEIE AV MØTEROM PÅ BEKKESTUA og I SANDVIKA BIBLIOTEK HØSTEN Bekkestua bibliotek har til utleie en foredragssal og 4 mindre møterom. Sandvika bibliotek har til utleie 2 små møterom. For nærmere informasjon, se dokument om utleie under henvisningen Om biblioteket i rubrikken til høyre på hjemmesiden vår: Biblioteket på Bekkestua har kafé som tar imot bestilling på mat, kaffe og/eller te. Kaféverten heter Anna Asker, tlf.: Søknadsfrist for HØSTEN 2009 : Nærmere opplysninger ved Lene Beggerud tlf , e-post: eller send e-post til Priser for leie av møterom 2009 : Foredragssal: Inntil 4 timer pr.dag Foreninger, lag og organisasjoner... kr Kommersiell virksomhet... kr Inntil 7 timer pr.dag Foreninger, lag, organisasjoner... kr Kommersiell virksomhet... kr Møterom 1,2 ( kan slås sammen- dobbel pris), 3 og 4 : Inntil 4 timer pr.dag: Foreninger, lag og organisasjoner:...kr. 315 Kommersiell virksomhet:...kr. 520 Inntil 7 timer pr.dag : Foreninger, lag, organisasjoner...kr. 415 Kommersiell virksomhet... kr. 625 Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris. UTSTILLINGSAREALET PÅ BEKKESTUA BIBLIOTEK VIL IKKE VÆRE TILGJENGELIG FOR UTLEIE. Pluggspyling av vannledninger i områdene Østerås, Eiksmarka, Hosletoppen og Fossum i perioden 15. april til 19. juni De som forventes å bli direkte berørt av spylingen vil bli varslet skriftlig om dette på forhånd. På grunn av ledningsnettets oppbygning vil dessverre enkelte abonnenter bli berørt flere ganger. I noen tilfeller kan også andre bli berørt av brunt vann og varierende vanntrykk. Det er forutsatt hovedsakelig nattarbeid for at ulempene for abonnentene skal bli mindre. Arbeidene kan medføre noe støy. Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper, og regner med at spylingen sikrer en mer stabil vannkvalitet i fremtiden. Henvendelser om spylingen rettes til: Driftssentralen for vann og avløp, tlf

17 Bæringen fredag 17. april 2009 Side 17 Velkommen til seniorsentrene Kafeteria med salg av middag Fotterapi og frisør Trim og ulike aktivitetstilbud Daggrupper Diverse støtte- og samtalegrupper Transport til og fra senteret BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Mandag fredag kl Søndagskafé ved brukerne kl Middag serveres kl Bærum seniorkor øver hver tirsdag kl Ønsker fl ere medlemmer. Månedens utstiller i april: Marit Engen Skagestad, akryl. Månedens utstiller i mai: Else Krogh Nilssen, olje og akvareller. Fredag 17. april kl 12.00: Ukeslutt: Ingebrigt Steen Jensen Stabæk, Askeladden i norsk fotball. Lørdag 18. april kl : Lørdagstreff med ost og vin. Søndag 19. april: INGEN SØNDAGSKAFÉ. Data uke: april. Mandag 20. april: kl 10.00: Thor Utengen. Datamaskinens mange muligheter. Tirsdag 21. april kl 10.00: Thor Utengen. Datakunnskap: gratis råd og tips. Onsdag 22. april kl : Thor Utengen. Datakunnskap: gratis råd og tips. Torsdag 23. april kl 10.00: Thor Utengen. Datakunnskap: gratis råd og tips. Torsdag 23. april kl 18.00: Vårfest. Vi feirer våren med middag og underholdning med Benny Borg. Påmelding senest 20. april. Fredag 24. april kl 12.00: Fagkonsulent Connie Ursin: Kommunens nettsider. Onsdag 29. april kl 12.00: Allsang med Jan Larsen. Torsdag 30. april kl 12.00: Kåre Elgmork: Aper mennesker, slektskap og utvikling. Mandag 4. mai kl 12.00: Kirkens time. Torsdag 7. mai kl 12.00: Vigdis Tangen, Diabetesforbundet: Diabetes. Fredag 8. mai kl 12.00: Brukerrådets ukeslutt. EKEBERG Hans Øverlands vei 29. Tlf / Åpningstider: Mandag fredag kl Søndagskafe hver søndag fra kl og Kveldsåpent én gang i måneden fra kl Senteret er brukerdrevent Tirsdag 28. april kl 18.00: Kveldsåpent med servering av varm mat, kaffe og kaker. Påmelding med betaling innen fredag 24. april. Onsdag 29. april kl 12.30: Lektor Ann Mari Magnæs kåserer: «Kvinneskikkelser i norsk litteratur». Boule/Petangue: Mandag/onsdag/fredag kl Start: 1. mai 09. HASLUM Nesvn. 5. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Lunsjbord bare i forbindelse med andre arrangementer på tirsdager kl Middag serveres ellers både mandag, tirsdag og onsdag kl Fredag 17. april kl 10.30: Lokalhistorie. Søndag 19. april kl 12.00: Søndagskafé NB DATOEN pga påsken. Tirsdag 21. april kl : LUNSJBORD før operagjennomgangen. Tirsdag 21. april kl : Pål Ivar Bergersen orienterer med musikkeksempler: Carmen en feiende opera med blod, sjalusi og feiende musikk. Onsdag 22. april kl : Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 22. april kl : Fagkonsulent Connie Ursin: Lofoten i musikk og bilder. Seniorsentrenes forebyggende team arbeider med sosialrådgiving, oppsøkende virksomhet og vern for eldre. Sentrene er behjelpelig med kontakt med andre instanser i kommunen. Seniorsentrene er åpne for alle pensjonister over 60 år. Tirsdagsbussen går hver uke fra Rykkinn seniorsenter kl Fra Bekkestua seniorsenter og fra busstasjonen i Sandvika kl Torsdag 23. april kl : Jazz på Haslum. Gruppen Golden Power spiller fra kl Salg av mat og drikke fra kl Søndag 3. mai kl : Søndagskafé. Uke 19 Utstilling av effekter fra krigen Effekter innleveres uken før med navn. Tirsdag 5. mai kl : Svein Solli: Motstand og død. En sann beretning fra krigens dager. Om mennesker som drev etterretningsvirksomhet. Middag serveres kl NB tiden. Ingen påmelding. Onsdag 6. mai kl : Filmfremvisning: Frigjøringsdagen på Grini. Fredag 8. mai kl : Lokalhistorie. Onsdag 13. mai kl : 17. mai middag. Påmelding senest 7. mai. Vi markerer Eidsvoll HENIE-ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Åpningstider: Mandag-fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Man fre. kl Lunchrett i Vestibylen mandager kl Kafé hver søndag kl Middag: Tirsdag fredag kl Fredag 17. april kl 10.30: Prestens time. Mandag 20. april kl 12.00: Bård Kvarme med venner: Våren i ord og toner. Tirsdag 21. april kl 17.30: Linedans-kurs. Torsdag 23. april kl 11.30: Kom og syng med oss. Fredag 24. april kl 10.00: Kurs i Silkemaling. Mandag 27. april kl 12.00: Elever ved Bekkestua ungdomsskole: Solidaritetsarbeide. Tirsdag 28. april kl 17.00: Ettermiddagskaffe med underholdning. Onsdag 29. april kl 13.00: Konsert med Gla sangerne. Torsdag 30. april kl 11.30: Quiz. Mandag 4. mai kl 12.00: Markedsdag. Se oppslag på Senteret. Onsdag 6. mai kl 13.00: Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Påmelding. Torsdag 7. mai kl 11.30: Kom og syng med oss. KOLSÅS Brynsvn Tlf Åpningstider: Mandag torsdag Åpningstider i kafeteriaen: Mandag torsdag kl Middag serveres tirsdag, onsdag og torsdag kl Søndagskafé 1. søndag i måneden kl Mandag 20. april kl 11.00: Odnys strikkekafè. Mandag 20. april kl 12.00: Film-matinè. Onsdag 22. april kl 12.00: Kulturkafè. Kaare Engesvoll: Bergstaden Røros gjennom dikterøyne. Torsdag 23. april kl 12.00: Ketil Rasmussen: Slektsforskning med orientering om databruk og slektsprogrammer. Mandag 27. april kl 12.00: Quizspørrekonkurranse. Torsdag 30. april kl 13.30: Månedsmiddag. Påmelding. Søndag 3. mai kl 12.00: Søndagskafè. Mandag 4. mai kl 12.00: Allsang. Onsdag 6. mai kl 12.00: Kulturkafè. Jean- Louis Tarrou: En estetisk vandring innen billedkunsten, arkitekturen og musikken. Torsdag 7. mai kl 10.30: Boccia. Torsdag 7. mai kl 12.00: Kåre Elgmork: Bjørnens liv. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Åpent: Mandag torsdag kl Kafeteriaen kl Varm lunsj hver mandag kl Middag serveres tirsdag og torsdag kl Påmelding. Fredagskafé kl Torsdag 23. april kl 10.00: Prestens time ved Gunnar Næsheim. Torsdag 23. april kl Mannekengoppvisning, senterets mannekenger viser vårens og sommerens moter. Torsdag 30. april kl 11.00: Oddvar Schølberg: Skjebnetråder i en billedvev. Torsdag 7. mai kl 11.00:Anders Aukland og Jens Arne Svartedal: Verdens mestre på hjemmebane. RYKKINN Hugins vei 9. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider kafeteria: kl Middag: Mandag torsdag kl Lunsj med varm retter fredag kl Søndagskafé: Andre fjerde søndag i måneden kl Fredag 17. april kl 11.30: Allsang med Trond Morstad. Fredag 17. april kl 18.00: Vårfest. Alle påmeldte velkommen! Tirsdag 21. april kl 17.00: Ettermiddagsdans med Johnny og Genek. Onsdag 22. april kl 11.30: Flirekassen III. Revygruppen underholder. Fredag 24. april kl 11.30: Informasjon fra brukerrådet og administrasjonen. Quiz spørrelek. Mandag 27. april kl 11.30: Huskonsert med koret. Onsdag 29. april kl 11.30: Åse Marie Vikøren: Engler i kunsten. Onsdag 6. mai kl 11.30: Ketil Isaksen: Klima og endring. Fredag 8. mai kl 11.30: Genek og Johnny: Kafémusikk med swing og svisker. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Senteret drives av brukere. Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl Kafeteria kl Tirsdag 21. april kl 11.00: Mannekengoppvisning. Egne mannekenger viser klær for vår og sommer. Alle størrelser til salgs. Torsdag 7. mai: Strikkekafé. Tirsdag 12. mai: Dagstur med buss til Strømstad og båttur til Koster. Påmelding innen 5. mai. Vi minner om at det er bridge og trim hver torsdag. SNARØYA Snarøyvn Tlf Senteret drives av Snarøya sanitets forening. Åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl Middag serveres onsdag kl Påmelding. Tirsdag 21. april kl 16.00: Middag på Hundsund Grendesenter. Mandag 27. april - 4. mai: Reiseklubbens tur til Bretagne. Påmelding. Mandag 27. april kl 12.00: Omvisning på Hundsund Grendesenter m/lunsj, deretter omvisning på Snarøya Sportsklubbs klubbhus. Onsdag 29. april kl 11.00: Minibuss går til Bekkestua. Retur kl Torsdag 30. april kl 11.30: Lunsjbord. Torsdag 7. mai kl 11.30: Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning.. Fredag 15. mai kl 10.30: Tur til Finnerud. Påmelding innen 13. mai. Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene for kommende tre uker. Følg også med på oppslagstavlen på det enkelte senter. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Åpningstid: kl.8.00 kl Middag hver dag: kl Lørdagskafe hver lørdag kl kl Fredag 17. april kl 11.30: Forfatter Arngeir Berg: Doens historie. Fredag 24. april kl 11.30: Journalist Øyvind Thorsen Yrkeslivet, betydelig oppskrytt. Torsdag 7. mai: Senteret stengt: Ryddedag. Fredag 8. mai kl 11.30: Journalist Lise Foss: Europa for dine føtter. Vår sosialrådgiver Grete Bentseng har trefftid hver mandag kl kl Vår ergoterapeut Ellen Pihl har trefftid andre fredag i måneden kl.12.30, bestill gjerne tid i vår resepsjon på forhånd. Fotterapeutene Torill Aardal og Liv Aga tlf TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Kafeteriaen er åpen mandag fredag kl Middag: Mandag, tirsdag og torsdag kl Fredager kl 12.00: Grøt. Mandager kl 12.15: Quiz.. Tirsdag 21.april kl 12.00: Mannekengoppvisning. Torsdag 23. april kl 12.00: Kulturkafè med samtale/diskusjon. Tirsdag 28. april kl 12.00: Foredrag: Mikkjel Fønhus en folkekjær forfatter ved Tom Brenne. Torsdag 30.april kl 14.30: Kulturkafè med middag og konsert kl Søndag 3. mai kl 13.00: Søndagskafè. Tirsdag 5. mai kl 12.00: Foredrag: FNobservatør og turist i Syria ved Dag Askheim. Torsdag 7. mai kl 12.00: Kulturkafè med fi lm. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Åpningstider: Mandag fredag kl Åpningstider i kafeteriaen: Mandag fredag kl Middag serveres kl. 13:30. Lørdagskafé 1. lørdag i mnd. kl Søndagskafé hver søndag kl Tirsdag 21. april kl 13.00: Vårlunsj. Ragna P. Johannessens minnefond. Påmelding senest 14. april. Onsdag 22.april kl 12.00: Mannekengoppvisning: Hp Kjærvik a.s. Fredag 24. april kl 12.30: Spørrekonkurranse. Tirsdag 28. april kl 11.00: Dugnad i hagen. Vafl er og kaffe til deltakerene. Tirsdag 28. april kl 12.15: Allsang. Onsdag 29. april kl : Bodil Bjelke: Positiv tenkning og mental trening ikke nytt, men nyttig. Uke 19 Jubileumsuke: Mandag 4. mai kl 12.15: Allsang. Tirsdag 5. mai kl 09.00: Jubileumsfrokost for frivillige hjelpere. Tirsdag 5. mai kl 12.00: Jubileumskonsert med Østeråskoret. Onsdag 6. mai kl 12.00: Jubileumsrevy. Torsdag 7. mai kl 18.00: Jubileumsfest. Påmelding senest 30. april. Fredag 8. mai kl : Arne Bull viser video fra Østeråsrevyen fra Fredag 8. mai kl 12.00: Jubileumsquiz. Lørdag 9. mai kl 15.00: Lørdagstreff.

18 Side 18 Bæringen fredag 17. april 2009 Fritidskalenderen Annonsefrist Informasjon om arrangementer og andre kultur- og fritidstilbud til Fritidskalenderen må være oss i hende innen kl 10 onsdag to og en halv uke før utgivelse. E-post: kommune.no. Post: Bærum kommune, Bæringen, Informasjonsavdelingen, 1304 Sandvika. Neste Bæringen utgis 8. mai. Frist til Fritidskalenderen er: onsdag 22. april kl 10. BILLETTER Forsalg i Bærum Kulturhus (tlf ), (tlf ) og Posten. Billettluken i Bærum Kulturhus er åpen mandag til fredag kl og lørdag kl KULTURARENA Bærum Kulturhus Claude Monets allé 27 Sandvika Teater Kinoveien 2 Lille Scene Rådmann Halmrasts vei 2 Musikkflekken Brambanis vei 2 ANDRE SCENER: Kulturhuset Stabekk kino Gml Ringeriks vei 5 Kalkmølla Kulturstasjon Franzefossv. 18 BÆRUM BARNEKULTUR Alle mine sønner Lille Scene april, hverdager kl 19, lørdager og søndager kl 18. Bærum teaterselskap: Den tilsynelatende vellykkede og lykkelige familien Keller lever i et trygt samkvem med hverandre og naboene. Men tryggheten bygger på illusjoner, og familien har en hemmelighet som ingen må snakke om. Stykket er av Arthur Miller ( ) Mowgli fra OZ? Hair we come Sandvika teater lørdag søndag april kl 16, tirsdag og onsdag april kl 18. En musikalkavalkade fra Sandvika Barne- og Ungdomsteater Blå himmel, grønn skog Lille scene mandag 4. mai - torsdag 7. mai kl 19. Bærum barneteater spiller Bjørnar Lisether Teigens skuespill om en ung jente som tar sitt eget liv. Trilleturer Trilleturer med barnevogn med DNT Barnas turlag, DNT Oslo og omegn, Torsdag 23. april: Trilletur til Veritaskogen. Oppmøte: Sandvika helsestasjon (Gågata i Sandvika), Rådmann Halmrastsvei 2, kl 11. Turen går fra Sandvika til Høvikodden. Fra Høvikodden følges Kyststien hvor det er et fl ott turområde med både skog og sjø. En velfortjent pause tas i strandkanten. Ta med mat og drikke! Er været veldig dårlig blir det lunsj på Henie Onstad kunstsenter. Onsdag 29. april: Trilletur til Bogstad Gård. Oppmøte: Parkeringsplassen ved klubb-huset Fossum, Eiksmarka kl Åpen kafé. Ca. 7 km t/r. Torsdag 30. april: Trilletur til Solberg. Oppmøte: Sandvika helsestasjon (Gågata i Sandvika), Rådmann Halmrastsvei 2, kl 11. Trilletur til Solberg og Statens senter for epilepsi. Her er det et stort fl ott grøntområde som de færreste vet om. Ta med mat og drikke! BIBLIOTEK Bærum bibliotek Bærum bibliotek er 100 år Jubileet vil bli markert gjennom hele året ved forskjellige arrangement for voksne og barn i alle bibliotekene. ÅPNINGSTIDER: Bekkestua bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag NÅR KROPPEN HUSKER Solveig Bøhle presenterer sin bok Når kroppen husker det du vil glemme på bokkafé i Bekkestua bibliotek lørdag 25. april kl 12. Møt også spesialist i klinisk psykologi Gunnar Sørbotten. Bøhle er bosatt i Bærum og kjent fra mange år i NRK som programskaper og forfatter av en rekke fagbøker. Lesesalen: Mandag torsdag Fredag: Lørdag Eventyrstund: torsdag kl 10.30** Eiksmarka bibliotek, tlf Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Eventyrstund: onsdag kl ** Høvik bibliotek, tlf Mandag og onsdag Tirs, tors- og fredag Hver lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.15** Rykkinn bibliotek, tlf Man-, ons- og torsdag Tirsdag og fredag Lørdag Eventyrstund: torsdag kl 11.00** Sandvika bibliotek, tlf Mandag torsdag Fredag Lørdag Eventyrstund: tirsdag kl Biblioteket er ubetjent fra kl Det betyr at du kan bruke internett, lesesalen, lese aviser og låne materiale ved bruk av utlånsautomaten. Praktikanttreff: tirsdager kl Biblioteket tilbyr seg å være en møteplass for praktikanter og deres barn. Bli kjent med hverandre, knytt kontakter og les for barna. **Eventyrstundene er beregnet på førskolebarn fra 3 år og varer ca 30 min. Barnehager må ringe for bestilling. BRIDGE Blommenholm bridgeklubb Hosletoppen skole (kantinen) tirsdager fra kl Kontakt: Hege Falster, tlf , home.no.net/blholm/. Bærumspensjonistenes brigdeklubb Nye spillere bes ringe Bjørn Ljungmann, tlf Haslum seniorsenters bridgegruppe Nesveien 5 mandager kl Kontakt: Bjørn Asla, tlf Lommedalen seniorbridge Bridgegruppen ved Lommedalen og Bærums Verk Senter samles mandager kl i storsalen, Skolegata 10. Kontakt Tor Berntsen tlf Rykkinn seniorbridge Rykkinn seniorsenter torsdager kl på Rykkinn seniorsenter. Kontaktperson: Else Bergseng, tlf Snarøya seniorsenter Bridgegruppen spiller i Snarøyveien 147 (Sanitetskvinnenes hus) duplicat bridge hver tirsdag kl Kontakt: Kjell Hallan, tlf Øvrevoll og Bekkestua bridgeklubb Lønnås bo- og behandlingssenter (Fredheimslia 44) annenhver mandag kl Kontakt: John Erikstad, tlf Skui seniorsenter Bridgegruppen spiller torsdager kl 10. Kontaktperson: Gunnar Bech, tlf DIVERSE Fotokurs Bekkestua bibliotek torsdag 7. mai kl 19. Øyvind Bakken, fotoleder ved Akershusmuseet, vil holde et gratis fotokurs med vekt på dokumentarfotografi. Han vil undervise i forskjellen på dokumentar-, kunst-og reportasjefoto, og vurdere komposisjon. Les mer: folkebibl.no. Emma Gjestehus Høyrabben 4, 1336 Sandvika, kommune.no, tlf: Overnatting i naturskjønne omgivelser. Felles stue og kjøkken. Resepsjonen er åpen mellom kl FILM Kino1 Claude Monets allé 25 i Sandvika. Åpningstider: Mandag fredag fra kl Lørdag og søndag fra kl Billettbestilling: automatisk tlf , manuell tlf Babykino: Tirsdager kl Seniorkino: Tirsdager kl FRILUFTSLIV Nytt på Fornebulandet? Søndag 19. april. Turen går på gamle og nye turstier. Det blir pause i kafeen i det gamle Flytårnet. Arrangør: DNT Oslo og omegn. Turleder: Jenny Nyhus, tlf / Kurs om Lysakerelva Lysakervassdragets venner arrangerer kurset Bli kjent med Lysakerelva med foredrag og turer langs Lysakerelva. Hver onsdag kl til 13. mai. Påmelding: mob eller lvv.no. Slottsvandring Søndag 26. april kl 11. Kulturminnevandring til slottet på Ringstabekk som er Månedens kulturminne for mars. Vandringen starter fra Stabekk stasjon klokken 11. Ca kl er man fremme ved slottet på Ringstabekk der det blir omvisning. Samvirkemuseet Søndag 10. mai kl 11. Oppmøte Steinsskogen parkeringssplass. Kulturminnevandring til Samvirkemuseet som er Månedens kulturminne for april. Omvisning i Samvirkemuseet kl 13. Flaggspretten Tur-orientering for alle aldersgrupper, no Sesongåpning fredag 1. mai kl 10 på Kalvøya. Årets konvolutter kan kjøpes: Bekkestua: Anton Sport, Bekkestua Handelshus Sandvika: G-Sport, Bull ski og kajakk Stabekk: Anton Sport Rykkinn: G-Sport Bærums Verk: Verket Sport Brunkollen turisthytte Serveringssted 3 4 km fra Fossumbanen, Griniveien, Skytterkollen og Burudvann. Ca. 6 7 km fra Øverland. Åpent lørdag og søndag kl Stabburet står åpent med automater hele tiden. Fossum IF klubbhus Åpent søndag kl Furuholmen 2,5 km fra Vestmarksetra. Åpent lørdag og søndag kl Gupu To km fra Vestmarksetra. Lørdag og søndag kl Haslumseter kapell I skogen ved Brunkollen, 4 km fra Burudvann og Skytterkollen. Gudstjeneste kl www. haslumseter.no. Nygård Serveringssted ved Murenveien, fire km fra Øverland gård/gml. Ringeriksvei. Åpent lørdag og søndag kl Mye informasjon om markahyttene og marka finnes på www. skiforeningen.no HELSE & VELVÆRE Emma Friskhus Jens Holes vei 8, 1336 Sandvika. no, tlf , faks Varmtvannsbasseng, gymsal og badstuer. Utleie. Lørdager utleie for private arrangementer. Ring for info og bestilling. Svømming for funksjonshemmede torsdager kl , ingen forhåndsbestilling. Tirsdag kl svømming i regi av Helios handicapidrettslag (kontakt Lars Bernhoft-Osa, tlf ). Emma Sansehus Jens Holes vei 5, Sandvika, tlf , kommune.no Opplevelsessenter for bestilte grupper. Farger, lys og lyd i mange rom. Kan leies til arrangementer. Ingen forhåndsbestilling onsdag kl og søndag kl Voksne kr 80, barn og funksjons hemmede kr 50. Ledsagerbevis aksepteres. KONSERTER Silje Nergaard Bærum kulturhus, fredag 17. april kl Tina Turner Telenor Arena på Fornebu fredag 17. april kl Lomma bluesband Musikkflekken fredag 17. april kl 21. Coverlåter. Kammerkonsert Bekkestua bibliotek lørdag 18. april kl 13. Musikere fra Bærum symfoniorkester m/gjester. Blant annet Brandenburgkonsert nr 3 av J.S. Bach og obokonsert av Vivaldi. Hovedøen Social Club Bærum kulturhus tirsdag 21. april kl Med salsaversjoner av grunnstammen i norsk schlagerhistorier som På Hovedøen og GITARKONSERT Det blir gitarkonsert med Carola Johnson i Haslum kirke søndag 26. april kl 19. Jeg vil ha en blå ballong. Det blir en festaften uten like når cubanske rytmer møter Kari Diesen og Arne Bendixen m. fl. Senromantisk vokalaften Kalkmølla kulturstasjon torsdag 23. april kl Janne Berglund og Tor Espen Aspaas synger og spiller veker av blant annet Jean Sibelius og Richard Strauss. Vamp Bærum kulturhus fredag 24. april kl 19. Jar skoles strykeorkester 60 år Bærum kulturhus lørdag 25. april kl 16. Strykeorkestret fyller 60 år i år og feirer med en jubileumskonsert. Det spilles fra verker av Händel, Hayden og Vivaldi i tillegg til filmmusikk og sør-amerikansk musikk. Vårsøg Østerås kirke lørdag 25. april kl 19. Konsert med Henning Sommerro og Østerås Vocalis. Rockguitar classics Musikkflekken fredag 24. og lørdag 25. april kl 21. Tone Stojka har samlet sine beste elever til et forrykende gjenhør med Rockegitar Greatest hits fra 60-tallet og opp til vår tid. Carola Johnson Haslum kirke søndag 26. april kl 19 i Haslum kirke. Gitarkonsert ved Carola Johnson: Johann Sebastian Bach og spanske komponister, kr 50 MINOR MAJORITY Pål Angelskår vil fremføre nytt solomateriale, samt klassikere fra Minor Majority. Med seg har bandet Thom Hell på piano/ vokal og Lise Sørensen på fiolin/vokal. Musikkflekken onsdag 6. mai kl 21. Konsert for Frelsesarmeen Bærum kulturhus tirsdag 28. april kl 19. Sandvika Rotary arangerer en konsert til inntekt for Frelsesarmeens omsorgsarbeid i Bærum. Med blant annet Karin Krog, John Surman, Wolfgang Plagge, Vestre Akers Dusjlag og Kristin Groven Holmboe. Ulv og engel et møte med Leonard Cohen Bærum kulturhus onsdag 29. april kl Nicolay Lange-Nielsen fra Nesodden har gjort et dypdykk i Leonard Cohens liv og forfatterskap. Thom Hell Musikkflekken fredag 29. april kl 21. A tribute to Bruce Springsteen Musikkflekken fredag og lørdag, 1.og 2. mai, og 29. og 30. mai kl

19 Bæringen fredag 17. april 2009 Side april til 10. mai Arrangør er Sandvika rockteater. Sandvika musikkorps Sandvika teater søndag 9. mai kl 18. Underholdningskonsert med variert musikk fra fi lmens verden. Minor Majority Musikkflekken onsdag 6. mai kl 21. Tommy Tokyo Musikkfl ekken lørdag 9. mai kl 21. LITTERATUR Den uutgrunnelige Hamsun Bærum kulturhus, foajéscenen torsdag 23. april kl 13. Kulturkafé med Henny Moan som har valgt ut tekster fra Markens Grøde, Benini og Rosa, Sult og Det Vilde Kor. Samtale med Tikken Manus Bokkafé i Sandvika bibliotek fredag 24. april kl 12. Tikken Manus i samtale med Kaja Frøysa som har skrevet bok om førstnevnte. Bokkafé om humor i musikken Bekkestua bibliotek fredag 24. april kl 12. Musikkbibliotekar Knut Tore Abrahamsen forteller om humor i musikken. Når kroppen husker det du vil glemme Bekkestua bibliotek lørdag 25. april kl 12. Solveig Bøhle fra Bærum presenterer sin bok Når kroppen husker det du vil glemme. Om samhold og innsatsvilje Bærum kulturhus, foajéscenen torsdag 7. mai kl 13. Gunnar Kjakan Sønsteby kåserer om samhold og innsatsvilje. LOPPEMARKED Nå er det tid for loppemarked! På Bryn skole i fjor var mange glade for å kjøpe brukte gjenstander. Levre skole Lørdag 18. april kl 10 16, søndag 19. april kl Loppelevering direkte på skolen fredag 17. april fra kl 17 Hosle skole Lørdag 18. april kl 10 16, søndag 19. april kl Auksjon begge dager kl 12 Henting av lopper: tlf Loppelevering på skolen 17. april Rykkinn skole, avd. Gommerud Rykkinn og Gullhaug skolekorps arrangerer loppemarked lørdag søndag april. Se www. korpsetmitt.no for informasjon om hvilke lopper som tas imot. Ring tlf , eller for mer informasjon om levering. Haslum skole Lørdag 25. april kl Auksjon kl Vi henter lopper, ring (i tiden april, kl 17 21, unntatt helg). Arrangør: Haslum skoles jentekorps. Stabekk skole Lørdag 25. april kl Auksjon kl 12. Lopper kan leveres på Stabekk skole 24. april etter kl 18. Arrangør: Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps. Grav Skole Lørdag 25. april 9 15, Søndag 26. april Stort loppemarked med mye fine lopper. Arr.: Grav Skolekorp Barnebrukttøysalg Helgerud kirke lørdag 25. april kl Salg av vår- og sommertøy. Rent & pent brukt baby-, barne- og ungdomstøy, leker, utstyr etc. Spørsmål: ring eller send mail til helgerud-menighet.no Bryn Skole Lørdag 25. april kl og søndag 26. april kl Auksjon søndag kl 13. Lopper hentes tirsdag 21. april (ikke ovner, data, hvitevarer). Ring mellom kl 17 og 22. Tlf , eller Loppe-henting kan også registreres på www. brynskolesmusikkorps.no. Kurante lopper kan også leveres på skolen fredag 24. april etter kl 19. Høvik verk skole Lørdag 25. april kl Søndag 26. april kl Nye lopper søndag Auksjon kl 13 begge dager Lopper kan leveres på skolen fredag 24. april etter kl 18 Dersom transport er nødvendig: tlf eller , MUSEER Emma Hjorth museum Emma Hjorths hundreårige historie. Emma Hjorths vei 64, tlf , kommune.no. Åpent: Torsdager kl , andre dager etter avtale. Interesserte kan henvende seg til Emma Gjestehus. Museet fyller 10 år onsdag 12. november og den dagen blir det program med foredrag og fi lmfremvisning fra kl og utover dagen. Grinimuseet Jøssingveien, tlf / Søndager kl , gruppebesøk i ukedagene. For privat omvisning ring Linn Todnem tlf Henie Onstad kunstsenter Se Ovnsmuseet på Bærums Verk Lørdag og søndag kl SENIORKULTUR Informasjonsskranke for seniorkultur Kommunegården 1. etg. Åpen mandag til fredag kl Tlf / 22. Påmelding til turer ved oppmøte i skranken eller direkte på e-post: seniorkultur.no Katalog fås i skranken i Kommunegården, på bibliotekene og seniorsentrene. Turprogrammet kan du lese på: no. Påmelding til turer ved oppmøte i skranken eller på e-post Turprogram våren 2009: 8. mai Den norske opera: Carmen mai Hardangerfjorden juni Alexandra Hotell i Loen juni Åland juni Elvecruise fra St. Petersburg til Moskva juni Berlin juni Bornholm juni Slottsferie på Fyn 23. juni (St. hansaften) Rigmortur med servering 29. juni Rigfar til Hovedøen DNT Turbussen for seniorer Tirsdag 21. april: Tur til Kyststien Asker Avgang fra Rykkinn seniorsenter, Bekkestua seniorsenter og Sandvika busstasjon kl 10 Tirsdag 28. april: Tur til Ullevålseter Avgang fra Rykkinn seniorsenter, Bekkestua seniorsenter og Sandvika busstasjon 10 Mer informasjon: DNT Seniorgruppa Søndag 19. april: Kyststi fra Høvik til Sandvika Vi fi nner vei ned til kysten, og går langs sjøen mot Veritasparken og Henie Onstad kunstsenter. Rast i vannkanten med grilling av egne pølser. Avslutter før Sandvika. Avreise: Høvik kirke kl Turleder: Kari Gulla Eriksen, tlf / Torsdag 30. april: Lysakerelven i vårflom. På kuperte stier fra Lysaker til Bogstadvannet 7 km, evt. Videre ned Hovseterdalen, Hovseter st. og Merradalen. Avreise: Lysaker stasjon Turleder: Jenny Nyhus, tlf / Slipp deg løs - det er vår Sandvika teater tirsdag 21. april kl 13. En kabaret med og for seniorer som hyller våren og det gode humøret. Med blant annet Bærum seniorkor, Swingmakers, Bærum teaterverksted og Rykkinn-revyen. Seniorbowling Bowlinghallen i Malmskriverveien i Sandvika hver mandag og torsdag kl Mer info: tlf eller Seniortrening i Gjønneshallen Trening for deg som er godt voksen eller bare ønsker en treningsform med nokså lav intensitet når det gjelder musikk og øvelser. Ring Friskis&Svettis på , eller bare møt opp i Gjønneshallen, Bekkestua. Hver tirsdag og torsdag kl Kulturkaféer i Kulturhuset Bærum Kulturhus, Foajéscenen. Torsdager kl * Spadser- & Prateforeningen Fra Bekkestua bibliotek torsdager kl Gå tur i hyggelig lag og rolig tempo en times tid med turleder Inger Johanne Nossum. Arrangør: Støttegruppen for osteoporoserammede i Østre Bærum. Bærum seniorkor Øver på Bekkestua seniorsenter tirsdager kl Sangglade pensjonister er velkommen, gjerne flere mannsstemmer. Kontakt: Nic. O. Ruud tlf / tlf dirigent Kirsten Løes Narum, tlf Tanum og Jong kor Tanum og Jong eldresenter mandager kl Blandet kor ønsker nye medlemmer velkommen. Fra Beatles til Beethoven Musikkskolen på Sjøholmen hver onsdag formiddag. Seniormusikanter ønskes velkommen til samspill. Kontakt: Knut Frisch tlf Se også internett: budstikka.no/budstikkaporten/ korps/frabtilb/ Nadderud seniortrim Nadderudhallen tirsdag og torsdag kl Møt opp eller ring Aase Hjortdahl, tlf / Landslaget for offentlige pensjonister avdeling Bærum Bekkestua bibliotek første tirsdag i måneden kl Kulespillet petanque/boule Ekeberg seniorsenter mandag, onsdag og fredag kl Fem baner. Senteret har kuler. Møt opp eller ring John Einbu, tlf Seniortrening på Friskis&Svettis Trening hvor øvelser, musikk og tempo er tilpasset deg som har levd en stund. Herlig saltrening med masse bevegelsesglede og fengende musikk i Gjønneshallen SVØMMEHALLER Nadderud svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl Tirsdag kl Lørdag og søndag kl Bassenget stenger én time etter avsluttet billettsalg. Undervisningsbassenget disponeres av barneskolen tirsdager og fredager kl og onsdager kl Berger svømmehall Tlf Normale tider for billettsalg: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdager stenger billettsalget for barn kl 14.00, kun voksne etter kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndager stengt. Bassenget stenger en time etter avsluttet billettsalg. TEATER / REVY / DANS En eventyrlig forestilling Kristine Glemmes Ballettskole Et danserikt møte med kjente og kjære eventyr fra Norge og hele verden Spilles torsdag 16. søndag 19. april. Hverdager kl 18, lørdag og søndag kl 14 og 17 Musikalens eventyr Bærum kulturhus torsdag 7. og fredag 8. mai kl 18, lørdag og søndag kl 15. Bajazz ballettudios elever har satt sammen musikaler på en morsom måte. Annie møter Oliver Twist. De gifter seg til slutt og Mamma Mia for et flott bryllupp UTSTILLINGER Atelier Løkkeparken Elias Smiths vei 7 i Sandvika. Åpent atelier, galleri og butikk med salg av fotografier, malerier, smykker og brude- og klesdesign. Åpent: Tirsdag fredag kl 10 17, torsdag kl 10 18, lørdag kl Aurora verksted Kirkeveien 50 på Høvik. www. aurora-verksted.no Unike klær, mest for damer, gaver og noe interiør. Malerier, trykk, keramikk og kort. Butikken er åpen: hverdager kl 9 16, lørdager kl Bekkestua bibliotek Torsdag 23. onsdag 29. april: Bærum malerklubb har vårutstilling. Vernissage torsdag 23. april kl 18. Billedkunstner Hans Normann Dahl har foredrag med lysbilder kl 19 med Bilder med og uten mening. Bærum kulturhus Claude Monets allé 27, Sandvika. Åpent: Hverdager kl , lørdager kl www. kulturbaerum.no. Foajéscenen /Nedre foajé: Til 25. mai: Kirsti Grotmol. Viser et utvalg av malerier i akryl. Bærum kunstforening Engervannsveien 31, Sandvika, Tlf Åpent: tirsdag fredag kl Lørdag kl april 17. mai: Ragnhild Stuberg/Keisuko Ueno. Annemor Rivertz Torgersen. Bærum kunsthåndverk Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika. Med medlemmer av Bærum kunsthåndverk. Nett: Tlf Åpent: Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl Egenart kunstglass Verksgaten 4B, Bærums Verk. Glassblåsing i åpent verksted. Kunstglass i galleriet. Åpent: Mandag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl Fire årstider Slependvn. 58, 1341 Slependen. Åpent: Mandag torsdag kl 10 20, fredag lørdag kl 10 22, søndag kl Galleri G på Bekkestua Gamle Drammensvei 116, Gamle Høvik bad, vis-à-vis Høvik barneskole. Åpent: Onsdag kl 17 19, lørdag søndag kl Galleri Glasskunst Lysaker brygge Galleri Godthaab Gml. Ringeriksvei 48, Bekkestua Tlf Åpent: mandag fredag kl lørdag søndag kl Galleri H11 Høvik kunstforening. Høvikveien 11. Åpent: Tirsdag fredag kl 12 17, lørdag søndag kl Tlf Galleri Schrøder Professor Kohts vei 85 på Stabekk. Tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Lørdag: Keramisk kunsthåndverk. Galleri og åpent verksted. Galleri Odonata Gamle Snarøyvei 53, det gamle kontrolltårnet på Fornebu. Mandag onsdag kl 10 15, torsdag kl 10 21, fredag kl 10 15, og søndag kl Galleri Skallum Gamle Ringeriksvei 12, Stabekk. Åpent: Lørdag søndag kl 12 16, onsdag kl Tlf Til 29. april: Janicke Ebbing, bilder og skulpturer Galleri Tårnet Kjørbokollen 30, 6.etg., 1337 Sandvika. Mandag fredag kl 12 19, lørdag kl 13 19, søndag kl Gråstua Elias Smithsvei 3, Sandvika. Kreativt utvalg av interiør, designklær, keramikk, bilder, dill og dall. Butikken eies av Convis, Bærum- og Emma Arbeidssenter. Åpent: Hverdager kl 10 17, lørdag kl Henie Onstad kunstsenter Sonia Henies vei 31, Høvikodden. Tlf Åpent: Tirsdag fredag kl Lørdag søndag kl Til 2. august: Jean Tinguely Til 11. oktober: The Art og Tomorrow Today: fra Sonja Henie og Niels Onstads samling. 7. mai 13. september: Jan Groth s influences and contemoraries: Traces and Spaces Fast visning i Lysebu: Fra fjord til fjell: fra verker av kunstsenterets samling. Huset midt imellom Elias Smiths vei 5, Sandvika. I huset i Løkke haven finnes et atelier med hånd verksprodukter. Åpent: Hverdager kl (torsdag kl 10 18), lørdag kl Kleivveien Atelièr Kleivvn. 5c, Bekkestua. Kunsthåndverker Johan-Fredrik Arntzen Verksgt. 9B, Bærums Verk. Galleri og verksted. Viser egne treskulpturer. Kunstværket Verksgata 14, Bærums Verk, tlf Åpent: Tirsdag fredag kl 10 17, lørdag kl 10 16, søndag kl 12 16, mandag stengt. Mer på Til 29. april: Kjell Thorjussen 2. mai 27. mai: Marilyn Amatruda Lappe Makeriet Verksgata 7, Bærums Verk, tlf , Mandag fredag Lørdag Søndag 12 16

20 Kultur Danse- gledens dag 28. november til 21. desember Ønsker dine bilder Det inviteres til fotokonkurranse for å dokumentere Bærum etter år MARIUS MORSTØL JENSSEN Bærum bibliotek har i dag en bildesamling på over bilder som er tilgjengelig via internett. Men vi har svært få nye bilder. Med denne fotokonkurransen ønsker vi å gjøre noe med det, slik at kommende generasjoner kan få inntrykk av Bærum også etter år 2000, sier Lasse Christensen ved Bærum bibliotek. Fotoinnsamlingen vil vare ut året og vinnerne bli kåret i januar Send inn dine bilder til og delta også i kåringen av månedens bilder. Les mer om regler for fotokonkurransen på: MÅNEDENS BILDE FOR MARS: Kjørbo gård med Kjørbokollen en dag i mars. FOTO: BJØRN LUNØE Frisker opp navnet DANSEHUS: Kirsti Skulleruds ballettskole i underetasjen på Kolsåssenteret holder åpne dører for publikum fra klokken til Her kan du oppleve elever i alle aldre i aksjon innen jazz, klassisk, hiphop og moderne. Mer informasjon: eller tlf Når innbyggerne beveger seg rundt i kommunen onsdag 29. april, skal de oppleve glade dansere i et spontant møte, sier Ina Skarpodde i Kulturadministrasjonen. MARIUS MORSTØL JENSSEN Den internasjonale Dansens dag ble etablert i 1982 av UNESCOs International Dance Committee og er en markering av alle danseformer. Hensikten er å feire mangfoldet innen dans og kjærlighet til dans på tvers av kulturer, alder, hudfarge, ferdighetsnivå og danseform. I billedkunsten Det meste som skjer i Bærum denne dagen er tilfeldige møter med dansen, men noen tidspunkter er det lurt å få med seg: I Bærum kunstforening klokken 13 skal Jean Louis Tarrou holde et bildeforedrag med tittelen Dansen som inspirasjonskilde i billedkunsten. Elever ved Rud Videregående Skole vil åpne med et danseinnslag. Ute på gatene I Sandvika vil innbyggerne kunne oppleve Happy Feet, Seniordansen, elever fra Rud videregående skole, Reloaded dansegruppe, Bærums Internasjonale folkedanslag og mye mer ute i gater og parker. Bærum gammeldans vil opptre i Kommunegården kl og på Leif Tronstads plass kl 16. Mange av gruppene vil også besøke Storsenteret på sin vei gjennom Sandvika, sier Skarpodde. På Bekkestua vil Bajazz danse ute og i underetasjen på Kolsåssenteret har Kirsti Skulleruds Ballettskole åpne dører fra ettermiddagen. Mer informasjon om Dansens dag: Ina Skarpodde, kulturkonsulent no tlf / UTEDANS: Danseglade elever fra Rud videregående skole vil også i år glede innbyggerne med dans i Sandvika. FOTO: BJØRN LUNØE Se opplysninger om flere arrangementer i Fritidskalenderen 75 år gamle Sandvika blandede kor markerer seg som et kor av vår tid og skifter navn til Sandvikakoret. Da koret ble etablert i 1933 fantes det bare et mannskor i Sandvika, men i dag er det et flertall av kvinner som er med. Dirigent er Nina T. Karlsen. SANDVIKAKORET ØVER PÅ KULTURSTASJONEN HVER TIRSDAG KL 19 OG Den magiske kappen Utstillingen Den magiske kappen med islamsk kunst startet sin reise rundt om i landet i forbindelse med Mangfoldsåret Nå er det endelig Bærum sin tur. I sentrum av utstillingen står en paviljong i glassmosaikk, av kunstneren Teymor Zarré. Kunstverket, som er laget i gammel persisk tradisjon, har fått navnet Porten til Orienten. UTSTILLING PÅ BEKKES- TUA BIBLIOTEK TORSDAG 30. APRIL TIL LØRDAG 16. MAI.

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER:

INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG INFORMASJON OM BRUKERVALG I AMBULERENDE TJENESTER: Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Brukervalg for brukere som bor i bolig uten bemanning. Generell informasjon:

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/434 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 17. november 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Referent:

Detaljer

Godkjenning av referat nummer 200. Referatet ble godkjent.

Godkjenning av referat nummer 200. Referatet ble godkjent. R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.201 Referat fra 17. februar 2004 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 FRA SAKSNR: 29/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/380 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 30. april 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Dahl Referent:

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli HP 2018-21 Bærum velforbund 7.11.17 Rådmann Erik Kjeldstadli Bærum kommune i 2018-21: På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) Årlige investeringer på 2.1 2.6 mrd. Brutto driftsbudsjett på ca.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Nr.217. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 216. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen andre møter siden sist.

Nr.217. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 216. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen andre møter siden sist. R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.217 Referat fra 18. januar 2005 Tilstede: Tove Kjevik,, Hanne Borthen og John-Harald

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer