Byposten. Nå skal alt handle om fellesskap. >> Ungfila satser friskt med sterkere integrering av tenåringene. >> Karsten Ekorness

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byposten. Nå skal alt handle om fellesskap. >> Ungfila satser friskt med sterkere integrering av tenåringene. >> Karsten Ekorness"

Transkript

1 MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR Byposten Daniel Egeli: Nå skal alt handle om fellesskap >> Ungfila satser friskt med sterkere integrering av tenåringene >> Nybygget godt i gang >> Karsten Ekorness en livsreise i sangens og musikkens tjeneste er slutt

2 Nå skal alt handle om fellesskap I helgen som ligger bak var jeg i Tromsø og fikk være med å innsette et nytt pastorpar i menigheten jeg selv var pastor for i 12 år. Når jeg igjen møter menneskene jeg har delt så mange år med kjenner jeg hvor dypt min kjærlighet til dem stikker. Jeg kan huske møter og arrangement, men først og fremst husker jeg øyeblikk med mennesker. Igjen tenker jeg at kirke dypest sett handler om fellesskap. Gud skapte mennesket i utgangspunktet ut fra ønsket om fellesskap. Hele den kristne tro, fra skapelsen til Jesu død på korset, handler dypest sett om fellesskap.

3 HJERTE- SPRÅK Vi bærer navnet Filadelfia, og det betyr søskenkjærlighet. Som forstander i Filadelfia har jeg et sterkt ønske om at nettopp dette skal være det som særpreger oss. Filadelfia er ikke et teater eller en underholdningsarena for mennesker med en religiøs interesse. Filadelfia er et fellesskap av mennesker, som tror at Jesus er Guds Sønn. Et fellesskap vi håper har evne til å inkludere mange, og gi dem de beste betingelser for vekst og utvikling. Et fellesskap som lever sitt liv både i kirke og hverdag. Lederskapet i Filadelfia ønsker å være tydelige på at ett av våre hovedfokus er at vi bygger alt ut fra 3 dimensjoner av fellesskap. 1. Storfellesskap Vi tror på viktigheten av å komme sammen og feire gudstjeneste! Hvor lett er det vel ikke for meg at alt handler om meg? Jeg trenger å kommer meg ut av min lille verden. I storfellesskapet kan vi få se at det handler om noe mye større enn meg. Har ikke du også et behov for å komme et sted hvor alt er lagt til rette for et møtested mellom himmel og jord? Et sted hvor du kan bli inspirert og oppleve at du kan få stå sammen med andre og få et fornyet forhold til Jesus? Et sted hvor du kan få koble dine drømmer sammen med andres. Et sted hvor din tro kan finne støtte og kraft gjennom andres tro? Vi tror på viktigheten av å kunne stå sammen, tilbe sammen og erfare Gud sammen. Vi tror på styrken i fellesskap, kraften i samhold og inspirasjonen i felles drøm! - En person begynner først å leve når han kan leve utenfor seg selv. - Albert Einstein 2. Småfellesskap Vi tror på viktigheten av å bli sett og hørt! Det er lett å forbli ensom i en mengde. Men Jesu mål var ikke å samle folkemengder. Han var opptatt av enkeltmennesker. Hvis du har gått litt i Filadelfia har du kanskje allerede blitt litt kjent med det vi kaller Filadelfias hjerte? Kort fortalt handler det om: Se Jesus - Tro på Jesus - Ære Jesus Det er Jesus som samler og definerer oss som kirke, men Filadelfias hjerte handler også om: Se Andre Tro på andre Ære andre Vi ønsker å anbefale for alle å være del av et småfellesskap. Ved å møtes i hjemmene vil vennskap kunne vokse. Her vil du og jeg kunne få sette ord på spørsmål og utfordringer. Her vil vi kunne dele gleder og erfaringer med andre på en trygg og tillitsfull måte. Vi tror på dynamikken mellom storfellesskapet og småfellesskapet. Småfellesskap er et sted hvor vi kan dele liv og tro med hverandre. Kanskje også et sted hvor terskelen er lavere for å invitere inn mennesker som enda ikke tror? - Alle relasjoner må pleies. 3. Tjenestefellesskap Den tredje dimensjonen av fellesskap du vil bli invitert og oppmuntret til i Filadelfia kaller vi tjenestefellesskap. Undervisningen i det Nye Testamente løfter sterkt og positivt frem viktigheten av at vi alle har gaver og talenter, og burde glede oss over å bruke dem. Filadelfia har klare mål om å bety en forskjell langt utover kirkelokalets grenser. Vi ser at de som finner en oppgave i tråd med sine evner blomstrer. Vi erfarer at både Jesusrelasjonen og hjerteforholdet til fellesskapet i Filadelfia styrkes og slår dypere røtter når man får investere av seg selv i en felles drøm. Det er lederskapets ansvar å våke over at de som brenner ikke brenner seg ut. Det er vårt ansvar å legge til rette slik at de som gir av seg selv får god oppfølging og hjelp til å utvikle seg. Sammen gjør vi allerede i dag en stor forskjell i svært mange menneskers liv på grunn av hundrevis av frivillige som bruker sine gaver, sine krefter og sin tid på et stort spekter av tjenesteområder i og ut fra Filadelfia. Men behovet for flere er stort. Så bare meld deg til tjeneste du og. - En som hjelper andre hjelper seg selv. Fellesskap er for Filadelfia ikke bare en aktivitet, men selve målet. Er vi klare for å skape relasjoner? Villig til å fokusere på andre? Villig til å investere i andre? Tror vi på at ethvert menneske vi møter har potensial til å lære oss noe? - Ved å tro det beste om andre får du vanligvis frem det beste i dem! Velkommen til en ny høst i Filadelfia. Vi håper du vil trives i våre gudstjenester, bli en del av et småfelleskap og glede deg over å bruke dine evner i et tjenestefellesskap. Daniel Egeli Side 3 BYPOSTEN Nr

4 Ungfila satser friskt med sterkere integrering av tenåringene I erkjennelsen av at menigheten mister kontakten med mange tenåringer i overgangen mellom Teen Church og Ungfila, blir det nå en sterkere kobling mellom tenåringsarbeidet og resten av ungdomsarbeidet i Filadelfia. Tekst og foto: Jan-Erik Oppedal Side 4 BYPOSTEN Nr Teen Church blir nå kuttet ut som eget begrep, i stedet blir tenåringsarbeidet integrert som en naturlig del av hele Ungfila-konseptet. Peder Otieno Gjervoldstad (21) er ansatt for å ta et særlig ansvar for tenåringsarbeidet i Ungfila. Han har bakgrunn som misjonærbarn fra Kenya, der han både er født og oppvokst. Foreldrene hans, Vigdis og Arne Gjervoldstad, har vært misjonærer i Kenya i mange år. Ellers er han Kongsberg-gutt, men nå bor han i Oslo, er på plass i ny leilighet og er spent på det som ligger foran. Erik Røyert (20) er ansvarlig for 8. klassingene, og han arbeider på frivillig basis. Han er født og oppvokst i Filadelfia, og har bak seg ett år på en mastergrad i by- og regionplanlegging ved Universitetet i Ås. Nå bygger Erik tenåringsarbeid i stedet for by- og regionplanlegging. Han har tatt ett års pause fra studiene, og arbeider nesten på heltid i Filadelfia. For å overleve må han imidlertid jobbe litt ved siden av. 9.klassingene har TenTro, mens det er også et eget opplegg for 10.klassingene. I tillegg til dette er det Ungfila søndag, et tilbud søndag formiddag som Hans Magnus Gjerlaug har ansvaret for. Tenåringene i fokus i Ungfila - Tenåringene er mer i fokus nå i Ungfilas arbeid. At denne nye satsingen virker, viste deltagelsen på oppstarten i høst. Mens det tidligere kunne være 15 tenåringer totalt på TeenChurch på fredagene, var det nå like mange 8.klassinger alene på Ungfila, i tillegg til de andre tenåringene, forteller Eigil Sagafos (28) til Byposten. Han er fremdeles leder for Ungfila i Filadelfia. Med seg i ledergruppen har han nyansatte Peder, Ole-Henrik Stensrud, Benjamin Deila, Donna-Linn Krogsund og Ingrid Faye Aabrekk. Nå er tenåringsarbeidet en integrert del av Ungfilas abeid, og denne høsten blir det et spesielt fokus på denne aldersgruppen i menigheten. Fra venstre Eirik Røyert, som arbeider frivillig som leder for 8. klassingene, Peder Otieno Gjervoldstad, nyansatt leder for arbeidet blant tenåringene, og ungdomsleder i Ungfila, Eigil Sagafos. - For meg er det en viktig oppgave å være hyrde for 8. klassingene i Ungfila. Vi har HangOut spesielt tilrettelagt for dem, der vi ofte gjør ting sammen på lørdager som turer osv. Det er viktig å skape et sosialt miljø også for de som er 13 år og går i 8. klasse i tilknytning til menigheten, forteller Erik. Tanken er å få inn nye ledere for 8. klassingene hvert år, slik at Erik og de som er med nå, kan følge tenåringene videre gjennom hele ungdomsskoleløpet. Selv om det er egne opplegg for hvert av ungdomsskoletrinnene, er ikke aldersskillene vanntette skott. Alle tenåringer med tilknytning til miljøet går jo heller ikke på TenTro, selv om de fleste gjør det. Men alle er uansett velkommen til Ungfila, og alle får et tilbud, understreker Eigil. - Ungfila skal være en treningsarena Peders oppgave som leder for tenårings- arbeidet er særlig å drive oppfølging av lederne i dette arbeidet. Han synes det er spennende å begynne å arbeide med tenåringene i Filadelfia. - Vi er en menighet, og vi er ett ungdomsarbeid, vi er ikke bare en del av Ungfila, men tenåringene skal få utfolde seg med alle de talentene de har. De skal ikke bare komme for å se på det vi gjør, men de skal bli disippelgjort. Ungfila skal være en treningsarena der alle skal få prøve seg, forteller Peder. Akkurat dette har han gode forutsetninger for å arbeide med. I 2011 gikk han på DTS (disippeltreningsskole) i Australia, og det siste halvåret har han vært en del av staben der. Han er overveldet over å se hvordan mennesker har fått oppleve et helt nytt liv med Gud. - Dette oppholdet har forandret meg på mange måter, og det var spennende å få være eneste leder på et team på en

5 Mange leirprester på Ungfila sommerleir På Ungfilas sommerleir stod di-sippelgjøring i fokus. Noe av det mest bemerkelsesverdige med leiren var alle de unge i miljøet som deltok som talere og ledere. Ungdomsleder Eigil Sagafos tror at trenden er at ungdom strekker seg og tar nye steg når de blir vist tillit til å gjøre noe. Han er derfor ikke redd for å slippe andre til som leirprester på ungdomsleiren, og i år var det riktig mange som delte med de andre ungdommene det de hadde på hjertet. Helene Pederstad, Katrine Tjomsland, Charlotte Sagafos, Donna- Linn Krogsund, Serine Sørensen, Casper Dorg Johansen, Sindre Moe og Astrid Frøyen var alle med i forkynnelsen på årets sommerleir, og Carina Bigum Johansen var leirsjef. - Når så mange deltar som leirprester, får tenåringene og ungdommene flere å forholde seg til, i tillegg til at vi favner bredere og får en undervisning med flere perspektiver. Dette mangfoldet er med og skaper og bygger det miljøet vi drømmer om i Ungfila, tror Eigil. Ungdomsleiren var på Oksøya ved Larvik. Etter en pause på to år var det 80 ungdommer med på leiren, og det ligger en film på Ungfilas hjemmesider fra leiren. Den største leiren Ungfila arrangerer er imidlertid påskeleiren med 130 deltagere. I sommer arrangerte Filadelfia også barneleir og juniorleir. J-E.O I år var temaet på leirkveld sjørøverfest. Foto: Sindre Frøyshov Det er alltid fest når noen velger å la seg døpe. På ungfila sin sommerleir valgte to ungdommer å la seg døpe. Foto: Sindre Frøyshov av øyene i Japanhavet, forteller han, og legger til at han håper han kan ta med seg et team fra Ungfila tilbake dit neste sommer. Peder er akkurat kommet hjem for å starte opp i Ungfila, og han gleder seg til å få være med og disippelgjøre tenåringene i Filadelfia. Eigil supplerer: Utfoldelse for alle - Vi må senke terskelen i forhold til hvilke krav vi skal stille til prestasjoner for at flere skal kunne bidra med sine talenter og gaver og få trening i å utfolde seg, mener han. Han er opptatt av at de som er med i Ungfila skal få leve hele liv, og Eigil ser et potensiale i tenåringene. Han ønsker at de skal få være en del av et miljø de er stolte av og som de ønsker å ta med seg vennene sine til. - I lederteamet har vi snakket mye om å leve balanserte liv. Vi skal også ha det gøy, og engasjementet i Ungfila skal ikke gå ut over den relasjonen vi har til mennesker som ikke kjenner Jesus. Vi skal ikke lage et sosialt fellesskap som skal erstatte det tenåringene har utenfor menigheten, men et trygt og godt fellesskap der de kan vokse og utvikle seg som hele mennesker, understreker Eigil. Hele liv Hele lederteamet i Ungfila jobber i det hele tatt mye tettere sammen enn tidligere, der hver av dem har ansvaret for en del av ungdomsarbeidet. I løpet av en måned er ca 400 ungdommer innom Ungfila. - Vi får mange tilbakemeldinger på at vi har lykkes med at de unge skal få leve ett liv, og trivselsfaktoren i hele Ungfila er høy. Miljøet er veldig godt, men vi jobber målbevisst med å styrke fellesskapet oppover, til Gud, og utover, til menneskene rundt oss, forteller Eigil. ungfila Ungfila er et kristent fellesskap med tenåringer og unge voksne som inspirerer til hele liv. Et relevant arbeid med tydelig puls som vekker interesse. Hovedsamling er hver fredag kl 20: klasse møtes også 18:30 og 9. klasse (tentro) kl 18:00 web: facebook: Eigil Sagafos: Side 5 BYPOSTEN Nr

6 Misjonstur til Latvia I sommer var vel 40 ungdommer i alderen år samt ledere på misjonstur til Latvia. Det ble en opplevelsesrik tur for alle som var med, og ungdommene var i den samme landsbyen som de har vært i tidligere. Barna og ungdommen på stedet hadde gledet seg til Ungfila kom, og oppslutningen om barnemøter og aktiviteter var stor. Siden det var fotball-vm mens Ungfila var i Latvia, inviterte de ungdommene til å se VM-fotball. Det ga en fin anledning til å prate med dem og bli kjent med dem, og behovene i Latvia er store. - Mange barn og unge har et stort behov for omsorg, og mange har få mannlige rollemodeller. Mange barn 42 ungdommer fra Ungfila reiste i sommer på misjonstur til en liten landsby i Latvia, Zana. Alle er ikke tilstede på bildet. Foto: Sandis Gedominski vokser opp med alkoholiserte fedre som ofte er fraværende, og for oss er det viktig å spre glede og kjærlighet, forteller Erik Røyert, en av lederne på turen. På Ungfilas hjemmesider ligger det en film fra turen, som forteller mye om den viktige misjonsmarken Latvia er. Tidligere har Ungfila samarbeidet med Ungdom i Oppdrag om denne turen, men siden UiO skulle satse på OL i London denne sommeren, arrangerte Ungfila turen alene dette året. J-E.O Filadelfia skrinlegger planene om Oslo Folkehøgskole Side 6 BYPOSTEN Nr Planene om å bygge folkehøgskole i Oslo er skrinlagt. Det viser seg at å bygge og drifte Oslo Folkehøgskole på Mortensrud i Oslo vil være forbundet med en økonomisk risiko menigheten ikke kan ta. Tekst: Jan-Erik Oppedal Løsningen blir at Evangeliesenteret overtar driften av Sandvik Folkehøgskole og etablerer inntakssenter på skolen. I tillegg vil folkehøgskoledriften fortsette der med et inntak av elever knyttet til Evangeliesentermiljøet. Terje Hystad fortsetter som rektor, og øvrige lærerstillinger ved skolen er nå lyst ut. Filadelfia tar ansvar for kortkursvirksomheten Filadelfia er imidlertid ikke helt ute av Sandvik Folkehøgskole. En relativt stor andel av det totale årselevtallet ved Sandvik Folkehøgskole kommer fra såkalte kortkurselever. Filadelfia har påtatt seg å arrangere kortkurs i regi av Sandvik Folkehøgskole som såkalte samarbeidskurs. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både Sandvik Folkehøgskole og Filadelfia. Sandvik får sine offentlige tilskudd beregnet etter det totale elevtallet, slik at økt kortkursvirksomhet gir økte tilskudd. Gjennom denne ordningen får også Filadelfia tilskudd til sin kursvirksomhet. Lederskolen er nå innbakt som en del av kursvirksomheten under Sandvik Folkehøgskole sin paraply, og Aril Svartdahl arbeider nå med den totale kursvirksomheten knyttet til kortkurs. Flere andre av Filadelfias kurstilbud vil også bli en del av denne kortkursvirksomheten, bl.a. innenfor seniorarbeidet. Menighetsvedtak med forbehold Det var på et menighetsmøte i mai menigheten med overveldende flertall vedtok å etablere Oslo Folkehøgskole på Mortensrud. Ståle Eikeri og Tom Olsen har ledet arbeidet med å legge fram dette prosjektet, og de ga menighetsmøtet en grundig og spennende framstilling av planene så langt. Vedtaket som menigheten gjorde, innbar at flere forhold måtte gå i orden før eldsterådet satte prosjektet i gang. Nå viser det seg altså at den økonomiske risikoen knyttet til driften av skolen vil bli for stor.

7 En livsreise i sangens og musikkens tjeneste er slutt Tekst og foto: Jan-Erik Oppedal Karsten Ekorness hadde en spennvidde i sitt musikalske repertoar som var enestående. Som oratoriesanger kunne han synge Johann Sebastian Bachs pasjoner og Georg Friedrich Händels oratorier. Som dirigent i Filadelfiakoret kunne han dirigere koret i de varmeste innbydelsessanger på teltmøter på Grønlands torg på 1980-tallet da et vesentlig innslag av forsamlingen bestod av slitne, rusavhengige mennesker. Alt med samme strenge krav til kvalitet og like store innlevelse. For Karsten Ekorness var alle mennesker like viktige. Det var kanskje derfor han som forfatter like gjerne kunne skrive om utslåtte mennesker som hadde fått hjelp av Evangeliesenteret som om T.B.Barratt og Osvald Orlien. Karsten Ekorness gikk hjem til Gud 2. mai i år, nær 95 år gammel. Hans liv fulgte nærmest Filadelfias historie, og han var det siste medlem i Filadelfia som hadde en tjeneste i menigheten i Barratts tid. Han sang solo første gang i Barratts 75-årsdag, 20 år gammel, akkompagnert av Barratt selv. Ekorness sang i Filadelfia i 70 år, helt til han fylte 90. Filadelfiakoret ledet han i 47 år, da jeg vendte ryggen til forsamlingen, som han med sin egen lune humor formulerte det. Hans allsidighet var stor. Han var både sanger, musikkpedagog, organist, dirigent og skribent. Ekorness ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 1986 for sin innsats for musikklivet i Filadelfia. Til denne hører også 30 år som menighetens organist. Perioden med Filadelfiakoret, IBRA-orkesteret og Solistkvartetten fra midten av 1950-tallet og oppover var en helt spesiell epoke i Karsten Ekorness musikalske tjeneste. I et intervju med Byposten i 2007 i forbindelse med hans 90-årsdag omtalte han denne perioden slik: - For mitt eget vedkommende nøler jeg ikke med å omtale alle disse årene som gullalderen. Det var et blomstrende sang- og musikkliv i alle pinsemenigheter i hele Norden på denne tiden. Mye av dette skjedde jo samtidig, og det var et godt samarbeid mellom Filadelfiakoret og IBRA-orkesteret. Mange mennesker har fått stifte bekjentskap med Karsten Ekorness sang i de mange begravelsene han sang i. Der i sorgens hus fikk han være til trøst og bringe håp for de sørgende gjennom sine inderlige og varme tolkninger av vår rike, kristne sangskatt. I dag er det Eva, som var gift med Karsten i over 70 år, og familien for øvrig som må finne trøst i det håpet Karsten Ekorness så ofte sang om. Som IBRAs første leder i Norge reiste Karsten Ekorness land og strand rundt og gjorde opptak av sang og musikk fra pinsemenighetene i Norge. De som var hans medarbeidere under studioproduksjonene den gang, har fortalt at han heller ikke i denne tjenesten firte på kvalitetskravene. Ekorness hadde mange interesser også utenfor det musikalske området. Han tjente som eldste i Filadelfia i flere år, og han leste mye teologisk litteratur, gjerne med et annet ståsted enn sitt eget. Men han flagget ikke alltid sine teologiske synspunkter offentlig, og ville ikke blande seg bort i debatten om kvinnelige eldste som både pinsebevegelsen og Filadelfia har gjennomført. Men han var opptatt av at argumentene skulle være korrekte, og han måtte stadig rykke ut og korrigere påstandene som fra tid til annen kom om at Barratt praktiserte ordningen med kvinnelige eldste i Filadelfia. Sitt samarbeid med T.B.Barratt var dyrebare minner for Karsten Ekorness. Da den aldrende forstanderen sang sin siste sang i Filadelfia i januar 1940, var det Ekorness som akkompagnerte. Barratt sang sin egen bearbeidelse av Old Black Joe, Dagen er gått. Få uker senere gikk Barratt hjem til Gud. I 2007, da pinsevekkelsen markerte sitt 100-årsjubileum, ble det laget en CD av Barratts sanger. Nå var det den aldrende Karsten Ekorness som gikk i studio for siste gang og sang: Jeg kommer, jeg kommer, for mitt hode bøyes ned. Jeg hører stemmer kaller meg til himlens fred. Side 7 BYPOSTEN Nr

8 Vi har spurt barn på barneleiren Hva var morsomst med leir? Hva husker du best? Selma Groven Syversen 10 år: Å bli kjent med nye mennesker var det beste med leiren. Jeg husker best ting vi lærte på møtene, fra Bibelen og sånt. Ja, jeg vil være med til neste år. Jakob Elias Ramberg 10 år: Det beste med leiren var alt godteriet! Kasseklatringa husker jeg best. Lært noe? Jeg kunne det meste. Ja, klart jeg skal bli med til neste år! Ruth Ukbai 9 år: Det beste med leiren var å få sitte på i romperisteren (tube bak båt. Red.) og få meg nye venner. Jeg har lært mye. De snakket om 4 ting; om hjertet og... sånt. Ja, jeg vil bli med!. Oliver H Fielding 10 år: Det var veldig gøy på leiren! Jeg har fått mange nye venner. Husker best Ol lekene, badingen og tuben! Jeg har lært masse. Ja, det blir gøy neste år! Tuva Hjelset 9 år: Alt var veldig gøy! Det var morsomt å kjøre tube! Jeg kunne alt, jeg, som de snakket om på møtene. Ja neste år:-)

9 følgende spørsmål: Lærte du noe? Skal du på leir til neste år? Emily Hegertun 7 år, og Daniel Møkkelgjerd 6 år: Begge; Alt var morsomt på leiren. Daniel; Gøy å være med de store barna. Emmy; Morsomst å lage penal og trøye. Emmy: Har lært å male. Daniel; Har lært at man aldri må krangle med jentene. David Løkken Jensen 10 år: Det beste med leiren var å møte nye folk! Morsomst å lære mer om Gud. Ja, til neste år skal jeg på junior leir. Det blir spennende. Kaja Hermine Jahr 9 år: Det er morsomt å bli kjent med nye, få nye venner! Badingen var morsomst. Ja, jeg lærte at Jesus renser bort syndene fra hendene våre sånn at vi kan komme til Gud. JAA! Selvfølgelig skal jeg på leir igjen! Tobias Møkkelgjerd 9 år: Det morsomste på leir var å kjøre tube. Alt var kjempegøy. Lært noe, men husker ikke helt hva akkurat nå. Ja!

10 glimt Sommertur til Telemark I strålende sommervær viste Telemark seg fra sin beste side, da fila+ reiste på tre dagers tur i juni. Vi bodde i nydelige omgivelser på telemark-menighetenes nyinnkjøpte stevnested i Fyresdal, og opplevde gode dager med vakker natur, inkluderende fellesskap, hyggekvelder med andakt og sang og musikk og flotte kulturopplevelser. Vi besøkte Kvipt en gård der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det ble også tid til et besøk på Dalen Hotell og hjemstedet til skulptøren Anne Grimdalen, som bl a har utsmykket Oslo rådhus. Hun har også laget bysten av Thomas Ball Barratt, som står i Filadelfia. På Grimdalen var det byster av både Emanuel Minos som gut t, og av Thomas B. Barrat t. A.S. Filadelfia Bibelskole har startet opp nytt skoleår, og vi har i år fått tre nye, flotte unge damer i staben som vikarierer for Silje Fossnes, Benedicte Mella og Oline Oustorp som har permisjon dette året. De nyansatte er Elise Vestre, Donna- Linn Krogsund og Rebekka Dvergastein Dahle. Skolen har i år utvidet med en internasjonal klasse, hvilket betyr at vi har økt elevmassen fra 100 til 130 elever. Bildene nedenfor er fra oppstartstur til Oven leirsted. Sjelesorgkurs Torsdag 27. September starter et sjelesorgskurs i Filadelfia. Det blir 10 kvelder, hver annen torsdag fra kl Kurset er for sjelesørgere, menighetsarbeidere og andre interesserte. Temaene er: Gud og meg Forstå seg selv og gjøre endringer Slitenhet/utbrent Angst-Depresjon Hva gjør vi med sårene våre Forsvarsmekanismer Skam Kriser Sorg og savn Kommunikasjon Seksualitet Åndelige spørsmål Forslag til hvordan drive sjelesorg i praksis Kursansvarlig : Ester Rolén, som står for det meste av undervisningen. Praktisk tilrettelegger Synøve Berg. Pris kr. 1500,00 Side 10 BYPOSTEN Nr Spørsmål og påmelding rettes til Ester: Tlf Påmeldings frist 10 september (Begrenset antall plasser) Bønn Bønnehuset i A-salen er åpent mandager kl og tirsdager kl i skoleåret. I Bønnehuset kan du delta i ledet bønn og lovsang, eller være i stille bønn alene. Menigheten i Filadelfias bønnemøte holdes tirsdager kl. 18. Velkommen! Vi minner om at «Bønn for Oslo» blir januar

11 Fellesskapssøndagen ble et bra alternativ når det ikke ble fellesskapsweekend i år. En festdag med ca 400 tilstede, alle aldre, og et samarbeid med den eritreiske menigheten. De eldre stortrivdes og sa det minte om de «gode, gamle søndagsskoleutfluktene». For det minste var det masse spennende aktiviteter som ridning, trylleshow mm. Stor takk til eierne av Hektner gård og Filadelfia Rælingen for at vi fikk ha det der, sammen med dem. V.S.G. TenTro 2012/13 Hei du som begynner i 9.klasse! Har du husket å melde deg på Tentro i filadelfia? Vi vil gjerne at du blir med! påmelding skjer på Har du venner som ikke vet hvor de skal konfirmeres? Vi ønsker de velkommen også! Spørsmål kan sendes til: Simen Moe: I mai var RR og VoxKids på felles overnattingstur til Slora. Her er det leirkveld! Livet er verdt å utforske! Alphakurs noe for deg, dine venner eller familie? Internasjonal oppstartsgudstjeneste den 19.august, ble avsluttet med is til alle i bakgården! Spør meg om... Søndagsskole 0-13 år Connection 13+ Barne - og juniorleir VoxKids Tweens MicroPop Royal Rangers speider KOR Lurer du på noe, send en mail til no eller ring Vigdis Vi trenger også nye ledere i alle avdelingene! 19. september starter høstens alphakurs opp. Alpha kurs er en mulighet til å diskutere store temaer som meningen med livet, i en avslappende setting, med god mat og hyggelige mennesker. Alphakurset presenterer kjernen i kristen tro. Gjennom kurset får du blant annet undervisning i temaer som Hvem er Jesus?, Hvorfor døde Jesus?, Hvordan kan jeg vite at jeg tror?, og Helbreder Gud i dag?. Etter hvert foredrag samles deltagerne i grupper og diskuterer dagens tema. Kurset går over ti onsdagskvelder og koster kr. 300,-. Dette inkluderer kurshefte, samt varmrett og kaffe hver kurskveld. I løpet av kurset inviteres du til Alpha-weekend 3-4 nov. (egen påmelding). Weekenden koster fra kr. 600,- Denne høsten inviterer vi også til Betakurs. Dette er for dem som har gått alphakurset og som ønsker å lære mer om kristen tro og fortsette det som startet på alpha. Elementene er kjente med middag, musikk, foredrag og gruppesamtaler. Betakurset vil gå parallelt med alphakurset. Temaene er blant annet «nåde den som tror», «Den Hellige Ånd i hverdagen», «Hvem sier Jesus at du er?» og «Hvordan høre Guds stemme». Påmelding til kurset gjøres på Hildegunn Dahl Side 11 BYPOSTEN Nr oktober Par i alle aldre m/overnatting, Randsvangen Hotell kr ,-/par (kr ,- for menighetens medl.), inkl. kost og losji, kursmateriell og -avgift november Par som skal etablere seg/nyetablerte, Filadelfia kr ,-/par, (kr ,- for menighetens medl), inkl. måltider, kursmatr. og -avgift.

12 dager og år Jubilanter i september 18 ÅR Line Johanne Haugan Ruben Michael Steen-Olsen Victor Alexander Steen-Olsen 50 ÅR Stanley Josephson Mogga Mona Elisabeth Haukeland Adam Nilsen Rubarajah Thavithu Bjørn Walter Larsen Hexeberg 60 ÅR Romar Ekbråten Ingjerd Thordis Gramstad Lie 70 ÅR Aud Draumås 75 ÅR Anne Margrethe Hagen Grethe Jorund Martinsen 80 ÅR Rut Welhaven Langmo 85 ÅR Karin Hanna Nortoft Ole Bernhard Jarlvang Finn Arvid Berg Willy Gravdal Aage Willy Bjerva 95 ÅR Bergljot Bonna Jubilanter i oktober 18 ÅR Elisabeth Joy Rivertz Lister Julian Owusu Acheampong Johanne Bruun Edvardsen 50 ÅR Grete Lill Sørensen Fagerli Atila Türk Dag Tjernsmo Berit Adelaide Myrvold 60 ÅR Arnfinn Knutsen Morgan Arill Trobe Guri Ellen Barstad 70 ÅR Egil Arne Hals 75 ÅR Kjell Rukan Elsa Steen 85 ÅR Helge Thorstein Hellerud Kari Helbjørg Berglie Jubilanter i november 18 ÅR Jens Petrus Bratlie Suruthy Varatharajan Josefine Gracia Slaaen Thomas Aleksander Øystby Fredrik Hande 50 ÅR Brede Stensrud Thor Egil Holtskog Robert Athisayarajan Thangarajah Alica Obeng Nimako Tommy Lindberget 60 ÅR Liv Kornmo Skogen Michelle Maitre Thor Jarle Flakk Solfrid Strøm Engebretsen 70 ÅR Miriam Nyfelt Laila Dahl 75 ÅR Aslaug Pladsen Jan Lysaker Rolf Martin Hovstad 85 ÅR Gerhard Berg Ellen Marie Dalene Austvik 95 ÅR Bergljot Solveig Boug Jubilanter i desember 50 ÅR Magne Sigurd Gravvold Juel Torbjørn Emberland Daniel Samuel Turid Margrete Skogen Elisabeth Karlsen Morten Knudsen 70 ÅR Arnold Torstein Solberg Tor Thrane Møller Reidun Silje Ramberg Reidun Hansen 75 ÅR Alfhild Berg Kari Knudsen Margot Alstad 80 ÅR Egil Karlsrud Greta Emberland 85 ÅR Anne Marie Bordvik 90 ÅR Edith Alvilde Alm Maren Elisabeth Sætrang Jacob Bøhler Takk... Tusen takk for den fine CD platen jeg fikk til 75-års dagen! Wenche Telle Børresen Takk for oppmerksomheten og fin bordkalender med gode ord på min 70-års dag. Kjell Staurung Takk for oppmerksomheten ved Hagar Emilie Lundbys bortgang. Kari Synøve og Jan-Egil m/familie Side 12 BYPOSTEN Nr Hjertelig takk for gaven jeg fikk til min 70-års dag. Ragnhild Førnes Tusen takk for at dere husket meg på dagen min. Utrolig hyggelig med CD med gode gamle sanger. Synnøve Stenersen Tusen takk for den fine orkideen jeg fikk til min 70-års dag. Eva Olsen Hjertelig takk for de vakre roser jeg fikk til min 80-års dag. Øyvind Jansen Mange takk for kort og CD som jeg fikk til min 80-års dag. Bernhard Myklebust Hjertelig takk for nydelige blomster og gode ord som jeg fikk til dagen min. Anne-Lise Haukeland Tusen takk for kjærkommen gave til min 75-års dag Eva-Liv Østerberg Skyttersæter Tusen takk for hilsen og herlig CD til min 75-års dag. Satte veldig pris på det. Ruth E. Colleou Weng Tusen takk for nydelig blomsteroppsats til min 75-års dag! Ima Eriksen Tusen takk for den fine orkideen som jeg fikk til min 70-års dag. Det varmet! Inger Lise Skjennum Tusen takk for oppmerksomheten på min 80-års dag. Per Lund Tusen takk for gaven som jeg fikk til min 70-års dag. Turid Kristiansen Takk for all vennlig omtanke i anledning vår mor Åses bortgang. Vera og Steinar med familier Takk for vennlig deltagelse ved Karstens bortgang. Eva Ekorness med familie Takk for vennlig deltagelse ved vår kjære Paul Andersens bortgang. Gerd, Birgit og Tore. Marianne og Heidi

13 Sponsorer Avdeling Frogner: Odins gate 9, 0266 Oslo Avdeling Slemdal: Slemdalsveien. 131, 0777 Oslo Døgnvakt. Tlf: Tore Dorg og Geir Johansen Ditt lokale begravelsesbyrå. HJEM TIL HERREN Jenny Renslo Paul Andersen Karsten Olav Ekorness Åse Randi Martinsen Arne Gabriel Sveen Roar Svartdahl Daniel Mikael Kristiansen Johan Fredrik Røyert Marte Bjørg Ryen Mobraaten Solveig Pauline Dorg Ruth Laetare NYE MEDLEMMER Sara Goitom Liza Wabakken Birgit Slinning Nardos Tadesse Weldemichael Abraham Elyas Christian Stein Grading Christian Berg Katrine Tjomsland Bjørn-Arne Hoem Siri Novak Jenssen Hanne Ovidia Hansen Sohrab Abolfathi Samrawit Woldesenbet Tekle Fredrik Remmen Julia Kalaj Nilsen Emilia Kalaj Nilsen Zenaida Kalaj Nilsen Nils Tore Nilsen Vil du ha Byposten tilsendt? Legg en lapp om dette i postkassen i vestibylen, eller bruk e-post: Oppdaterte nyheter finner du på menighetens nettsider Side 13 BYPOSTEN Nr

14 Filadelfia i full gang med byggeprosjektet igjen Det er stor framdrift i arbeidet med Filadelfias nybygg mot St. Olavsgate. Så snart prosjektet med Entra ble skrinlagt, startet arbeidet med Filadelfias opprinnelige byggeplaner opp igjen. Tekst: Jan-Erik Oppedal Foto: John Thobru I et godt besøkt menighetsmøte i slutten av mars ga menigheten klarsignal til at eldsterådet kunne sluttføre forhandlingene med Entra om en avtale som ville gitt Filadelfia helt nye lokaliteter i det nye Tullinkvartalet med hovedprofil ut mot Tullinløkka. Entra-prosjektet i Tullinkvartalet er skrinlagt På et menighetsmøte i mai ble menigheten orientert om at dette prosjektet er skrinlagt. Like etter forrige menighetsmøte ble forhandlingene med Entra sluttført, og bare styrebehandlingen i Entra gjenstod. Før saken kom så langt, trakk imidlertid Entra seg fra det avtalte forslaget. Håkon Jahr, som har ledet forhandlingene med Entra fra Filadelfias side, opplyste på menighetsmøtet at det var uinteressant for Filadelfia å gå inn i nye forhandlinger med Entra om en løsning som ville innebære at Filadelfias forsamlingssal ville blitt mindre attraktiv enn dagens storsal er. Det ble imidlertid gjort flere forsøk på å komme i havn på den opp- rinnelige avtalen som ble godkjent av menighetsmøtet med overveldende flertall i mars, men det lot seg ikke gjøre. Byggingen i St. Olavsgate er gjenopptatt Filadelfia gikk dermed videre med sitt opprinnelige byggeprosjekt, og byggingen på tomta ut mot St. Olavsgate ble umiddelbart gjenopptatt etter de opprinnelige planene. En del av avtalen med Entra innebar at menigheten får kompensasjon for byggestansen i Filadelfias opprinnelige prosjekt, og Filadelfia har således ikke hatt et økonomisk tap i de månedene byggingen har vært på vent i påvente av avklaringene med Entra. Side 14 BYPOSTEN Nr Krevende prosess - Dette har vært en krevende prosess. Døra ble lukket, men vi må akseptere at Gud både åpner og lukker dører. Vi går nå videre med vårt eget prosjekt, men har meldt til Entra at vi er interessert i et samarbeid om utvikling av deres gjenstående prosjekt i Tullinkvartalet, for eksempel når det gjelder gjennomgang gjennom kvartalet fra Tullinløkka til St. Olavsgate, opplyste Håkon Jahr på menighetsmøtet. Mange tilpasninger ved loftet Filadelfias framdrift på byggefronten er nå slik: Mars 2013: Nybygget mot St. Olavsgate er fullført Etter påsken 2013: Hele 1. etg. A-salen og tilstøtende rom samt underetasjen med kafeteriaen og toalettanleggene rehabiliteres.

15 Byggingen i St.Olavsgate er gjenopptatt etter at det ikke ble noen avtale med Entra om å bygge nytt i Tullinkvartalet. Det blir et flott bygg som vil binde sammen storsalen med et funksjonelt bygg med fasade mot St. Olavsgate 24. Hele dette rehabiliteringsprosjektet skal være ferdig til virksomheten starter opp igjen høsten Disse arbeidene ble prosjektert i vår. I løpet av 2012: Storsalen males, og det monteres permanente blendingsanordninger for vinduene. Det arbeides også med å finne gode ordninger for stolsetene slik at stolene i Filadelfia kan settes i tilfredsstillende stand. I løpet av 2012: Vil også arbeidet med å prosjektere nye løsninger i bakgården starte. Det er for tidlig å si noe nå om hvordan dette prosjektet vil bli. Totalrehabilitering av storsalen i løpet av 7-10 år Med en slik ansiktsløftning vil behovet for å totalrehabilitere storsalen i Filadelfia kunne utsettes i 7-10 år. Inkludert i en slik totalrehabilitering ligger det også å bygge helt ny plattform i Filadelfia, tilpasset dagens behov. Det må imidlertid etableres et nytt, elektronisk låsesystem for hele bygget før totalrehabiliteringen, da dagens ordning ikke tilfredsstiller kravene til oversikt og kontroll med hvem som har tilgang til Filadelfia. Sette i stand et av byggene i bakgården Behovene er store når det gjelder mer plass i Filadelfia. Bibelskolen er i kraftig vekst, og til høsten ser det ut til at det vil bli 150 elever på de ulike studietilbudene ved bibelskolen. De trenger derfor mer plass. Søndagsskolen har også hatt en stor vekst de siste årene, og plass- og arbeidsforholdene for dem er ikke tilfredsstillende i dag. Det arbeides derfor med å sette i stand ett av byggene i bakgården slik at det kan brukes til bibelskolen i ukedagene og av søndagsskolen på søndagene. Skisse av ny fasade. Side 15 BYPOSTEN Nr

16 TELEFON BESØKSADRESSE St. Olavsgt. 24 MENIGHETSKONTOR Pilestredet 27, blokk H POSTADRESSE Postboks 6854, 0130 Oslo E-POST NETTSTED FAKS KONTORTID Mandag-torsdag 9-15 BANKKONTO Epostadresser finner du på menighetens nettsteder: HVEM GJØR HVA? Daniel Egeli Merethe Stray Elle Andreas Hegertun Egil Svartdahl Eigil Sagafos Tore Deila Vigdis Gjervoldstad Arne Gjervoldstad Ester Rolén Anne-Lie Andersson Hildegunn Dahl Anne Strandskogen Kjersti Bergsaker Kay Nyfelt Byposten forstander pastor pastor pastor ungdomsleder omsorgspastor barne- og familiepastor rektor ved FBO leder for sjelesorg leder for bønnearbeid alpha-kurs seniorer drift Heimemisjon Byposten er menighetsblad for menigheten i Filadelfia i Oslo. I redaksjonen: Jan-Erik Oppedal, Anne Strandskogen, Anette L. Jahr, og Daniel Egeli. Redaksjonens epost: Layout og trykk: Leirene Vi er glade for at vi har fått til en treårig avtale med Normisjonens leirsted Oksøya, en øy rett ut fra Brevik. Det er nyoppusset og veldig funksjonelt for våre tre leire. Det har vært noen festuker, og mange flinke, frivillige ledere som gir det beste til barna. Alt fra helt fantastisk mat til omsorg for kropp og sjel. Vi håper mange setter av tid til å være med på leir neste år. Til høyre: Dette er fra juniorleiren og viser fantastisk flotte ledere. Fv. Johanne B. Edvardsen leirprest, Vigdis, S. Gjervoldstad, Simen Moe leirprest, Casper Dorg aktivitetsleder, Fredrik Hande tekniker, og Erik Røyert leirsjef. Jeg fikk lov å være miljøarbeider og mentor sier barne- og familiepastor Vigdis Skau Gjervoldstad. Tema for leiren var Roadtrip. Deltakerne fikk førerkort og ble undervist i hvordan de skulle styre sitt liv og tips for livets Roadtrip. Til høyre: Begge leirene hadde helt fantastiske kjøkkenfolk. De sto på sent og tidlig for å gi oss det beste! RETURADRESSE: Menigheten i Filadelfia, Boks 6854 St. Olavsplass, 0130 Oslo Over: Leirprestene i aksjon. Besøk av professor Kari S Kvante Til venstre: Alt klart til leirkveld i det fine sommerværet.

Byposten. >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen 2011. Velkommen hjem. >> Stor sangglede i VoxKids. >> Møtepunkt er i gang igjen

Byposten. >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen 2011. Velkommen hjem. >> Stor sangglede i VoxKids. >> Møtepunkt er i gang igjen MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 3. 2011 Byposten Daniel Egeli: Velkommen hjem >> Stor sangglede i VoxKids >> Møtepunkt er i gang igjen >> Egil Svartdahl fikk Økumenikkprisen

Detaljer

Byposten. >> Søstrene Telle Alle har en plass i menigheten. >> Gerhard Berg et liv med bønnetjeneste og møbeldesign. Vi har for mye å tape

Byposten. >> Søstrene Telle Alle har en plass i menigheten. >> Gerhard Berg et liv med bønnetjeneste og møbeldesign. Vi har for mye å tape MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 4. 2012 Byposten >> Gerhard Berg et liv med bønnetjeneste og møbeldesign Daniel Egeli: Vi har for mye å tape >> Søstrene Telle Alle har

Detaljer

Byposten. >> Ny bok. >> Årets Tentro elever. >> Ungfila med egenprodusert plate. av Anette Løken Jahr: «Viktor i femte»

Byposten. >> Ny bok. >> Årets Tentro elever. >> Ungfila med egenprodusert plate. av Anette Løken Jahr: «Viktor i femte» MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 2. 2012 Byposten Daniel Egeli: Er jeg et åndelig menneske?? >> Ny bok av Anette Løken Jahr: «Viktor i femte» >> Årets Tentro elever >>

Detaljer

Byposten. Ut på tur med Møtepunkt... «Bønn for Oslo» >> Rekorddeltagelse i. >> Kallet til misjonslege om Osvald Orlien >> Byggeprosjektet NR 1.

Byposten. Ut på tur med Møtepunkt... «Bønn for Oslo» >> Rekorddeltagelse i. >> Kallet til misjonslege om Osvald Orlien >> Byggeprosjektet NR 1. MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 1. 2012 Byposten Daniel Egeli: Jeg burde kanskje ikke være så overrasket... >> Rekorddeltagelse i «Bønn for Oslo» >> Kallet til misjonslege

Detaljer

Byposten. >> Blir tatt godt vare på i Operaen, men vil bygge nettverk i Filadelfia. >> Årets Tentro elever. >> Befriad settes opp i Filadelfia igjen

Byposten. >> Blir tatt godt vare på i Operaen, men vil bygge nettverk i Filadelfia. >> Årets Tentro elever. >> Befriad settes opp i Filadelfia igjen MENIGHETSBLAD FOR MENIGHETEN I FILADELFIA OSLO ST.OLAVS GATE 24 NR 2. 2011 Byposten Daniel Egeli: To utsikter >> Blir tatt godt vare på i Operaen, men vil bygge nettverk i Filadelfia Intervju med Rita

Detaljer

MULIGHETER NYE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE

MULIGHETER NYE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE #2 2012 NYE MULIGHETER DUGNADEN ER FULLFØRT OG VI TROR DET ER BEGYNNELSEN PÅ NOE STØRRE VERDT PÅKJENNINGENE ETTER Å HA ÅPNET HJERTET SITT FOR HELE VERDEN VIKTIGHETEN AV Å VÆRE ÅPNE, EKTE OG ÆRLIGE OGSÅ

Detaljer

Vi trenger ikke kopiere andres

Vi trenger ikke kopiere andres LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Ecuador- se side 4. reisebrev fra. Nr. 2/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 2/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Teologiside, s. 7 ð Arrangementer, s. 9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 reisebrev fra Ecuador-

Detaljer

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling:

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling: 1-2014 Årgang 111 Hovedsak: Våre relasjoner Generalforsamling og landsmøte i Haugesund Portrettet: Ingfrid Mundal Innsamling: UNG- KAMPANJE Menigheten: Treffpunkt i Porsgrunn Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

Optima Bold 19 pkt. 1 pt strek. God sommer! Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduene kan høres i landet. Høysangen 2, v.

Optima Bold 19 pkt. 1 pt strek. God sommer! Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduene kan høres i landet. Høysangen 2, v. Optima Bold 19 pkt. 1 pt strek Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduene kan høres i landet. Høysangen 2, v. 12 God sommer! SIDE 2 REDAKSJON / LEDER Menighetsblad for Pinsekirken Tabernaklet,

Detaljer

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt 4-13 Årgang 110 innsamling: Flyktninger i Colombia Hovedsak: Musikkglede Portrett: Erna Søgaard Ultvedt Menigheten: Hjerterom i Bodø Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet!

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet! De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2011 Årgang 107 Edel Merete Dahl og Benedikte Sørdal Klinkenberg taler Guds ord i Sommerstevnet. LES MER SIDE 12 Det er herlig med unge mennesker som

Detaljer

C.M. Seehus med familie, Tabernaklets første misjonskasserer.

C.M. Seehus med familie, Tabernaklets første misjonskasserer. 1912 2012 Tabernaklets misjonsarbeid Optima Bold 19 100 pkt. 1 pt år strek C.M. Seehus med familie, Tabernaklets første misjonskasserer. SIDE 2 REDAKSJON / LEDER Menighetsblad for Pinsekirken Tabernaklet,

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer