Av Liv Evju. Organist Theodor Hilde var med og tok initiativet til Dilettantorkesteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Liv Evju. Organist Theodor Hilde var med og tok initiativet til Dilettantorkesteret"

Transkript

1 Orkesterliv i Drammen Som en av de større byene i Norge burde Drammen kunne ha et blomstrende kulturog musikkliv. Men nærheten til Oslo gjør bl.a. at publikum ikke løfter sine egne utøvere i samme grad som det kan skje i Kristiansand eller Kristiansund eller Tromsø. Dyktige utøvere har også hatt en tendens til å bruke Drammen som springbrett til en karriere i hovedstaden. Dette har alltid vært et problem i vår by, helt siden de første spede forsøk på å bygge opp et musikkliv begynte midt på 1800-tallet. Av Liv Evju Tyske musikere på turné slo seg etter hvert ned i Norge, og også i Drammen. Organist i Tangen J.G. Spiess ledet Borgervæbningens korps og hadde sitt eget orkester på 1860-tallet. I 1850 kom et orkester som kalte seg Schwarzenbacherkapelle til Norge, og blant dem en mann som fikk stor betydning for musikklivet i Drammen, nemlig Christian Jehnigen. Han ble bl.a. Johan Halvorsens lærer. Han dirigerte Stadsmusikken som senere ble til Parkmusikken. Korps ble det med tiden mange av i Drammen, og forbildet var de militære musikkorps ene; den arven kan fremdeles sees på korpsuniformene til både store og små musikanter. Ved siden av korpsene har det vært fere selskapsforeninger som har syslet med musikkutøvelse. Organist Ole Fredriksen sto i spissen for «Teater-orchesteret» i årene, og Chr. Jehnigen hadde et eget stryke-ensemble. Men det var antagelig Drammens Dilettantorkester som var det første tilløpet til det som i dag er Drammens Symfoniorkester. Styre protokollen fra denne foreningen finnes i Drammens Museum, og Rundt om Drammen har fått anledning til å kikke litt på den. Dilettanter og amatører Ordet dilettant har etter hvert fått en nedsettende betydning i den grad det i det hele tatt er i bruk i dag. Men det stammer fra det italienske diletto som betyr glede; altså er en dilettant en som utfører noe fordi det gir glede. Tilsvarende kommer amatør av amor som betyr kjærlighet, og amatøren elsker det hun/han utfører. Både dilettant og amatør brukes om folk som ikke er fagutdannet i f.eks. musikk, men som driver på det vi i dag kaller hobby-basis. En del hobby-, amatør- eller dilettant-musikere i Drammen samlet seg i august 1885 for å prøve å danne et orkester, hovedsakelig med strykere. Dr. J.C.Holst, organist Theodor Hilde og advokat Theodor Thorne innkalte til møte, og til sammen 14 personer meldte seg som aktive musikere. Bare to av dem omtales som «musikus» i referatet fra stiftelsesmøtet. Grup- Organist Theodor Hilde var med og tok initiativet til Dilettantorkesteret i Foto fra Bergan: Drammens Sangforening. 16

2 Vinteren 1885 spilte Dilettantorkesteret på tre forestillinger som De unges Forbund arrangerte i Handelsforeningen. Foto Drammens museum. pen kalte seg Drammens Dilettantorkester og fikk øvelokaler i Børsen etter forhandlinger med børskommisæren. De 14 medlemmene fordelte seg slik i orkesteret: tre på første fiolin, fire på andre fiolin, to på bratsj, deretter en på hver av cello, kontrabass og føyte, pluss to kornetter. Orkesteret ble meget formelt organisert, og medlemmene vedtok lover for virksomheten som virker ganske spesielle i dag. Formålsparagrafen er grei nok: «at bidrage til Musikens Fremme blandt Medlemmerne». De skilte mellom aktive og passive medlemmer. Aktive, altså musikere, måtte voteres inn. Et nytt medlem ble foreslått skriftlig på et møte, og på neste møte voterte medlemmene over vedkommende. Det måtte 2/3 fertall til blant de fremmøtte for at den nye personen skulle kunne godkjennes. Imidlertid viser protokollen at alle nye ble enstemmig innvotert. De passive medlemmene ble tatt inn ved styrebeslutning. Disse var vel hva vi i dag ville kalle støttemedlemmer. Musikerne betalte en kontingent på kr. 8.- pr. sesong, som varte i 8 måneder fra midt i september. Passive medlemmer betalte en lavere kontingent, herrer kr. 5.- og damer kr Ingen voldsom pris, skulle man tro, men den var nok i høyeste laget, skulle det vise seg. Orkesteret fikk et styre som besto av både aktive og passive medlemmer, og advokat Theodor Thorne ble den første styreformannen. Øvelse gjør mester I følge lovene skulle orkesteret øve en gang i uken, men musikerne var tydeligvis ivrige etter å oppnå resultater. Allerede i november hadde de forhandlet fram en avtale med Drammens teater om å kunne øve i et av teatrets værelser. To øvelser pr. uke skulle koste kr. 3.- pr. måned, og orkesteret måtte selv besørge kostnader til lys, varme og renhold; i følge avtalen var dette «Theatret uvedkommende». Teatrets vaktmester påtok seg å ordne dette mot en godtgjørelse på kr. 1,50 pr. øvekveld. Stadsmusikken brukte det samme lokalet til sine øvelser, og de to foreningene gikk sammen om å pusse 17

3 opp rommet, med beregnet kostnad «14 16 kroner», sier protokollen. Flere av orkesterets medlemmer kom fra næringslivet, og det falt ganske naturlig å innlede samarbeid med De Unges Samfund, som var en selskapsklubb innenfor Drammens Handelsforening, startet i Det var en meget aktiv forening, som drev diskusjons - forum med debatter på høyt nivå, satte opp teaterforestillinger, hadde utlånsbibliotek og en egen avis. De bygget sitt eget hus på Gamle Kirkeplass, som ble til Handelsforeningens Hus da Samfundet ble oppløst i Samfundet spilte tre forestillinger vinteren 1885, og Dilettantorkesteret ble engasjert til å spille mellomakts-musikk. Organist Hilde, som var orkester ets instruktør, brukte dem også på en konsert senere i samme sesong. Medlemmer og økonomi Det kom etter hvert fere aktive medlemmer, men det var også noen som sluttet, stort sett fordi de fyttet fra byen. De passive medlemmene voldte mye hodebry. Man hadde håpet på et stort antall støttemedlemmer som kunne hjelpe til med den økonomiske siden av saken, men det viste seg å være vanskelig å verve slike. I første omgang satte man et tak på kontingenten fra passive medlemmer: dersom de hørte til samme familie, skulle de ikke betale mer enn kr til sammen. Dette beløpet måtte forholdsvis snart reduseres til kr I mars 1886 ble det holdt en konsert i teatret, i håp om å verve fere passive medlemmer. Men konserten var så dårlig besøkt at orkesteret måtte be teatret om å få slippe å betale leie. Teatret gikk med på det, og dermed kunne man bokføre et overskudd på kr. 4,70. I protokollen står det: «Koncerten, der gaves med Assistance af Frøken Helga Heiberg (Sang) og frøken Sophie Reimers (Deklamation) [ ] maa efter derom meddelte Udtalelser, kaldes vellykket som Præstation betragtet.» Men altså ikke økonomisk. Det er interessant å se at da Dilettantorkesteret ga en konsert i Parken i juni samme år, ble resultatet ganske annerledes; nemlig et overskudd på kr. 100,99. Sammen med orkesteret medvirket Drammens Sangforening og Stadsmusikken. Dette hadde tydeligvis større appell til publikum. Ved generalforsamlingen i september 1886 ble familiekontingenten for de passive medlemmene ytterligere nedsatt, nå til kr. 6.- Så iverksatte styret en stor vervekampanje. Det ble sendt personlige brev «til Personer der antages at interessere sig for Sagen» med oppfordring om å støtte orkesteret ved å bli passive medlemmer. Resultatet ble 25 innmeldelser, av disse var det mange familier. Styret var tydelig skuffet, men arbeidet ufortrødent videre. Organist Hilde, som instruerte orkesteret på øvelsene, hadde ymtet frempå om et fast honorar for dette arbeidet, men han fikk klar beskjed om at styret måtte beregne hans honorar fra sesong Sommeren 1886 hadde Dilettantorkesteret et vellykket arrangement i parken sammen med Stadsmusikken og Sangforeningen. Drammens sangforenings fane inneholdt en hyllest til fiolinisten, orkesterlederen og komponisten Christian Blom. Notene øverst på fanen er innledningen til hans vinnermelodi «Sønner av Norge». Foto Drammens museum. 18

4 til sesong på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i orkesteret. I mai 1887 var det rom for å betale kr for instruksjonsarbeidet gjennom sesongen Kontingenten for de passive medlemmene var stadig et ømt punkt. Nå ble den satt ned igjen, til kr. 3.- for herrer og kr. 2.- for damer. Familiekontingenten var stadig kr. 6.- Man kan jo filosofere litt over at kontingenten for damer var lavere enn for herrer, men årsaken var vel ganske enkelt den at herrene betalte også for damene, siden svært få av disse hadde egne penger å bruke. Det var ektemannen som disponerte pengene, selv om de på papiret var fruens eiendom. Samarbeidet med De Unges Samfund fortsatte. Det ble arrangert aftenunderholdninger, med gratis adgang for orkesterets passive medlemmer. Drammens Sangforening medvirket også, på de samme vilkår. DUS satte også opp en operette som het «Kjærlighed til Kunsten», som ble spilt både i Samfundets hus og i teatret, stadig med Dilettantorkesteret. Da Per Winge var blitt organist i Bragernes kirke, overtok han også som instruktør for Dilettantorkesteret. Foto fra Bergan: Drammens sangforening. Dirigentproblemer I mars 1888 trakk Theodor Hilde seg som dirigent «indtil videre», og ett av orkesterets medlemmer, hr. pianostemmer H.H.Hansen påtok seg å lede øvelsene for resten av sesongen. På høsten fikk man overtalt komponisten Per Winge, som nylig var blitt ansatt som organist i Bragernes kirke, til å påta seg å instruere orkesteret på et par øvelser. Deretter ba de ham om å overta som fast instruktør, og det gjorde han, på betingelse av at orkesteret ikke påtok seg noen offentlig opptreden for resten av sesongen. Eventuelt honorarfastsettelse overlot han til styret. Da sesongen var over, fikk også Winge kr Året etter fant orkesteret seg et annet øvelokale. Dessverre sier ikke protokollen noe om hvor dette var. Rommet i teatret var for lite, og Winge ville ha et rom hvor det sto et husorgel eller harmonium som han kunne bruke til å fylle ut orkesterklangen, som nok har vært ganske spinkel. Besetningen var omtrent den samme som da de begynte, og antall musikere var sjelden over 15. Winges instruksjon har nok hevet orkesterets nivå, for ved soaréen i De Unges Samfund i april 1890 spilte de bl.a. ouvertyren til operaen «Norma» av Bellini, pluss et par wienervalser. Drammens Sangforening deltok, og det var «sidenefter Anledning til en Svingom», som det står i programmet. Men likevel måtte Winge nøye seg med kr i honorar etter denne sesongen. Slutten Etter generalforsamlingen i oktober 1890 er det ingen fere innførsler i protokollen. Det foreligger en løs lapp, et nokså uleselig blyantnotat som later til å være kladden til et referat fra generalforsamlingen i september 1891, en kladd som aldri ble innført med pen håndskrift og penn og blekk. Av notatet fremgår det at mange av Dilettantorkesterets passive medlemmer meldte seg inn i den nystartede Drammens Musikforening, og dermed svant inntektene inn. Winge har arbeidet gratis. Orkesteret har medvirket ved to soaréer, og fått mye skryt, så mye at det har innløpt en gave på kr fra Drammens Brændevinssamlag. Dermed besluttes det å betale Winge kr og å kjøpe inn et brukt harmonium. Med dette ender Drammens Dilettantorkesters historie. Etter alt å dømme gikk hele orkesteret inn i Musikforeningen og fungerte som foreningens orkester. Per Winge var 19

5 I 1900 startet barber A. G. Olsen «Sekstetten», som senere ble utvidet til «Salonorkesteret» under ledelse av fru borgermester Rynning. I 1905 markerte de et tydelig nasjonalt standpunkt. Fra venstre: Andreas Torgersen, fru Karen Olsen, Robert Pedersen, A. G. Olsen, Karl G. Paulsen, Hans Thorud, Finn Moss, Thor Pedersen, Eivind Søhoel og Hans J. Nielssen. Foto fra Rove: Drammens byorkester. primus motor i foreningen, som falt sammen da Winge forlot Drammen i 1894 for å bli kapellmester ved Christiania Theater. Mellomspill før 1919 Etter Per Winge kom komponisten Eyvind Alnæs på orgelkrakken i Bragernes kirke. Han startet også et lite orkester, men de spilte aldri offentlig. Theodor Hilde startet et amatørorkester som han kalte «Harmonien» i 1899, og i 1900 dukket «Sekstetten» opp, en strykekvartett med føyte og piano som ble ledet av barber, senere musikkhandler A.G.Olsen. Sekstetten ble utvidet og fremsto som Drammens Salonorkester, med fru borgermester Rynning som en drivende kraft. Hun døde dessverre i 1909, og A.G.Olsen måtte slutte som aktiv musiker på grunn av en øyensykdom. Men han kom sterkt igjen senere som organisator i Barber og senere musikkhandler A.G.Olsen. Han var en av de drivende kreftene i byens musikkliv omkring Foto fra Rove: Drammens byorkester. 20

6 Fra Drammens Teater i Drammens byorkester og Daniel Hanssens kor samarbeidet ved flere an ledninger. Her har de fullført N. W. Gades store verk «Elverskud». Foto Drammens museum. Drammens musikkliv. Salonorkesteret var dermed historie, men en ny kvinne, Olga Bjelke Andersen, sørget for en verdig etterfølger. Hun satte i gang Drammen Amatørorkester, som var i virksomhet fra 1910, først med henne selv som dirigent. Senere overtok komponisten Arne Eggen, som var ansatt om organist i Bragernes etter Alnæs. Men i 1914 gikk dette orkesteret også i oppløsning; det var vanskelig å skaffe blåsere og dermed ville ikke Arne Eggen være med lenger. Det var forskjellige ensembler som kom og forsvant, før det endelig, i 1919, ble orden på sakene, og Drammen kunne få sitt eget symfoniorkester, bl.a. ved stor velvilje fra kommunens side, representert ved borgermester Klingenberg og ordfører Rømcke. Disse fikk bystyret til å vedta en årlig støtte til et orkester i Drammen på kr Byen hadde musikere nok, mente A.G.Olsen, som viste til at kinomusikerne kunne danne grunnstammen i orkesteret sammen med de dyktige amatørene. Og 16. oktober 1919 ga Drammen Byorkester sin første konsert. Kilder Drammens Dilettantorkester. Protokoll (I Drammens museum.) Hans Henrik Rowe: Drammen Byorkester Lyche Jo Sellæg: Fra masken til ilden. Drammens teater gjennom 200 år. Brakar Jo Sellæg: Fra tømmer til høyteknologi; Drammens næringslivsforening Per Ivar Søbstad: Drammens musikkhistorie fram til Søbstad Arvid Vollsnes, red.: Norges musikkhistorie b. II og III. Aschehoug

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 Jubileumsberetning 2005 skrevet av Arve Granlund: Tittel: Korsang i Lillehammer gjennom 150 år. Lillehammers eldste bestående kor Mannskoret KLANG runder 100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Helt siden

Detaljer

ODD W. WILLIAMSEN GOD GEDIGEN MUSIKK 80 ÅR 1999. norcimøm museum

ODD W. WILLIAMSEN GOD GEDIGEN MUSIKK 80 ÅR 1999. norcimøm museum ODD W. WILLIAMSEN GOD GEDIGEN MUSIKK 80 ÅR 1999 norcimøm museum TEMABOK 1998 "Hvem skulde tro, at Man på klipper midt i det vilde hav skulde finde componister og artister der på forskjellige instrumenter

Detaljer

Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år.

Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år. Forord i anledning Wladimir Moe s samlede opplysninger om det Dramatiske Selskabs første år. Dette er etter beste evne et forsøk på å gjengi - oversette - Wladimir Moe`s skrifter om det Dramatiske Selskab.

Detaljer

BÆRUM SYMFONIORKESTER 1951-2011

BÆRUM SYMFONIORKESTER 1951-2011 BÆRUM SYMFONIORKESTER 1951-2011 Historikk Konsertoversikt Repertoar Samarbeidspartnere Dirigenter Solister Kammerkonserter Presentasjon ved 60 års jubileumsmiddag 12. november 2011 ved Per Årva Bærum symfoniorkester

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle Sommermusikkskolene en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle Sammendrag I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer

Detaljer

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet

Nina Hodnemyr. Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet Min bestemors interesser og engasjement i samfunnet 1 Forord Da vi fikk dette prosjektet begynte jeg med en gang å tenke på min bestemor, Jørdis Hodnemyr. Jeg visste at bestemor hadde vært med leder i

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 2 2010 20. årgang Orkester for alle

Detaljer

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester 12 kjappe I dette nummeret har vi intervjuet fiolinisten Terje Tønnesen. Side 8-9 Hvem eier orkesteret? På samme måte som mange kan føle et eierskap til sin fotballklubb, til sin badetrand eller sitt fjell

Detaljer

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok

Henning Døvle. Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år. -en jubileumsbok Henning Døvle Stokke og omegn Travforening gjennom 100 år -en jubileumsbok 2009 1 Foto omslagets forside: Bilde av Akersvannet oktober 2009 Foto omslagets bakside: Bilde fra Gjennestadvannet oktober 2009

Detaljer

Hyllest til Didrik Buxtehude i Italia. God jul. Sommermusikkskoler 2008 Side 8. NASOLs 50. representantskapsmøte. Kammermusikkseminar.

Hyllest til Didrik Buxtehude i Italia. God jul. Sommermusikkskoler 2008 Side 8. NASOLs 50. representantskapsmøte. Kammermusikkseminar. Ellevill reise Side 12 Sommermusikkskoler 2008 Side 8 UNOFs nye logo er laget av Jon Opseth Side 4 Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Nr. 4

Detaljer

V Å R N U M M E R 2 0 0 4

V Å R N U M M E R 2 0 0 4 V Å R N U M M E R 2 0 0 4 Redaksjonelt Det har gått både vinter og vår siden forrige Chorahn-utgivelse, men nå er vi på banen igjen, denne gang ikke bare i papirformat, men også lagt ut på våre hjemmesider.

Detaljer

Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007

Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007 Odd Fellow Koret i Bergen 60 år 6. Februar 2007 Jubileums beretning om korets drift i tiden: Fra 6. Februar 1947 til 6. Februar 2007 Odd Fellow Koret i Bergen 2006 Forord Undertegnede er blitt oppfordret

Detaljer

(Fordel: God kontinuitet og kvalitetsheving. Bakdel: Høyere kostnader = krav til dugnad (Flaskeinnsamling, loppemarked, loddsalg, )

(Fordel: God kontinuitet og kvalitetsheving. Bakdel: Høyere kostnader = krav til dugnad (Flaskeinnsamling, loppemarked, loddsalg, ) Jeg heter Marit Karlsen og har bakgrunn som sanger og kordirigent, men jobber nå som studiekoordinator for Rock n Roll Entrepreneurs på Høgskolen i Finnmark. Vanligvis når jeg står foran slike forsamlinger,

Detaljer

Suksess for SOS i Shanghai

Suksess for SOS i Shanghai Ung Symfoni til St. Petersburg Side 12 Prinsessen på erten Side 4 Bærum Symfoniorkester: Vellykket konsert i Gewandhaus Side 3 1 Orkester-forum Medlemsblad for Norsk Skoleorkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

1920-2010. Flest mulig Lengst mulig. Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år

1920-2010. Flest mulig Lengst mulig. Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år 1920-2010 Flest mulig Lengst mulig Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år Sten W. Karlsen Flest mulig Lengst mulig Rolvsøy Idrettsforening gjennom 90 år 1920-2010 Utgitt av Rolvsøy IF 2010 Den forsvunne

Detaljer

Kjære venner av Nordby skolekorps

Kjære venner av Nordby skolekorps 1959-2009 1 Kjære venner av Nordby skolekorps 50 år er en voksen alder og vi kan være stolte av at vi har et korps som nå kan feire et slikt jubileum. I dette dokumentet du har foran deg nå, vil du kunne

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937

Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Tåsen Idrettslag Tennisgruppen Stiftet 10. juni 1937 Klubbhistorie I klubbens arkiver finnes mye både nyttig og interessant historie, som er viktig for oss som nå har ansvar for å drive klubben videre

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lindeman. Ludvig Mathias H O V E D A R T I K K E L. Av harald herresthal

Lindeman. Ludvig Mathias H O V E D A R T I K K E L. Av harald herresthal Ludvig Mathias Lindeman 1812 1887 Av harald herresthal Ludvig Mathias Lindeman er en av pionerene i norsk musikk. I dag forbinder mange ham først og fremst som Norges betydeligste folketonesamler. På sine

Detaljer

Flekkefjord San gforening

Flekkefjord San gforening Flekkefjord San gforening Stiftet 10. juli 1871 www.flekkefjordsangforening.no STYRET S BERETNING FOR SANGÅRET 2010 / 2011 Før høsten setter inn, er det på tide å samles til nytt sangår i Flekkefjord Sangforening.

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Venneforeningens operaturer anbefales

Venneforeningens operaturer anbefales Strandstu-Posten nr. 1 Årgang 1 Høsten 2009 Medlemsblad for Kirsten Flagstad-museets venner Venneforeningens operaturer anbefales Kirsten Flagstadmuseets venner Kirsten Flagstadmuseets venner ble stiftet

Detaljer

God sommer MER GAMMELT ENN NYTT. Vålerenga skolekorps jubilerer side 10. Flere hundre fremmøtte fikk føle livet på Vålerenga side 3.

God sommer MER GAMMELT ENN NYTT. Vålerenga skolekorps jubilerer side 10. Flere hundre fremmøtte fikk føle livet på Vålerenga side 3. MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 12 NR. 2-2010 Flere hundre fremmøtte fikk føle livet på Vålerenga side 3 Vålerenga skolekorps jubilerer side 10 Husk medlemsmøte: tirsdag 14/9 i Menighetssalen, Vålerenga kirke

Detaljer