P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: Til saknr.: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte av Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit M. Rønningen Nestleder Geir Høitomt Medlem Eva Slåttsveen Hovde Medlem Stine Øiom Medlem Per Ole Lunde Medlem Arvid Henry Klætne FO Helene Sørbu ikke møtt Varamedlem Tore Stensrud Kjell Rønningen Varamedlem Arne Goplen Tore Grimstad Kinn Varamedlem Magne Rustestuen Anita Lund NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk, den

2 SAK NR.: 47/12 ORIENTERINGER 1. Spåtind RA status. 2. Reguleringsplan Øygardsjordet. 3. B Antatte ulovligheter. Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 48/12 REFERATER 1 B. Brev fra Fylkesmannen i Oppland dat vedtak i klagesak. 2. Brev fra Fylkesmannen i Oppland dat dispensasjon for redusert utleietid jordleieavtale Grangard gnr. 122 bnr. 1 i Nordre Land kommune. Referatene tatt til etterretning. SAK NR.: 49/12 DELEGERTE SAKER 12/ DS 162/12 TDEI//TFK 231 M &16 Reidar Fremstad GNR. 83 BNR. 22- NORD-TORPVEGEN SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER - REIDAR FREMSTAD 12/ DS 163/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/29,30 Kent Tåje KENT TÅJE, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG PÅ GNR. 83, BNR. 29 OG 30 12/ DS 164/12 TDEI//TFK M18 &16 Duo Eiendom Da GNR. 121 BNR VANNMÅLERAVLESING LANDINGSGATA 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER FOR MERFORBRUK ETTER VANNLEKKASJE GJELDENDE FOR ÅRET 2011 OG OPPGJØRSFAKTURA -DUO EIENDOM DA 12/ DS 165/12 PLNÆ//SOF GNR Bent Haugerud BENT HAUGERUD, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG PÅ GNR. 74, BNR. 15

3 12/ DS 166/12 TDEI//TFK 204 M18 &21 Kirsti Lovise Stanes Søknadene innvilget/avslått GNR. 121 BNR HE NSRUDVEGEN 26 - SØKNAD OM REDUKSJON FOR VANN OG AVØPSGEBYR FOR OPPGJØRSÅRET 2011 PGA. LEK- KASJE -KIRSTI LOVISE STANES 12/ DS 167/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/552, Origo Byggprosjekt AS ORIGO BYGGPROSJEKT AS, TILLATELSE TIL ENDRING AV PLASSERING AV 4-MANNSBOLIG PÅ GNR.121, BNR / DS 168/12 PLNÆ//SOF GNR. 120/1 Norkring as RAMBØLL NORGE AS, TILLATELSE OG DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL BASESTASJON PÅ GNR. 120, BNR. 1 12/ DS 169/12 PLNÆ//SOF GNR. 39/111 Tore Gjeile SBG BYGGPROSJEKT AS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ENEBOLIG PÅ GNR. 39, BNR / DS 170/12 PLNÆ//SOF GNR. 66/270 Bodil Riis BODIL RIIS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TERRASSE PÅ HYTTE PÅ GNR. 66, BNR / DS 171/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J7 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 172/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J4 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 173/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J6 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 174/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J3 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 175/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J1 FRA EIENDOMMEN GNR. 83 BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET

4 12/ DS 176/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J2 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 177/12 PLNÆ//OLD GNR. 83/1 Ann Helen Jørandli FRADELING AV TOMT J5 FRA EIENDOMMEN GNR. 83, BNR. 1, ANN HELEN JØRANDLI, SØKNAD INNVILGET 12/ DS 178/12 PLNÆ//SOF GNR. 15/29 Tore Stensrud TORE STENSRUD, TILLATELSE TIL UTSKIFTING AV UTHUS OG OPPFØRING AV NY GARASJE/CARPORT PÅ GNR. 15, BNR / DS 179/12 PLNÆ//SOF GNR. 143/1 Fredrik Borch Lynghaugs Arkitektur og Byggeprosjektering Søknad innvilget FREDRIK BORCH LYNGHAUGS ARKITEKTUR OG BYGGPROSJEKTERING, FYRROM I KJELLER PÅ VÅNINGSHUS PÅ GNR. 143 BNR. 1 12/ DS 180/12 PLNÆ//SOF GNR. 66/446 Norgeslaft LTD NORGESLAFT LTD, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ GNR 66, BNR / DS 181/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/1 Oppland Bygg &Anlegg AS OPPLAND BYGG & ANLEGG AS, BYGGING AV VEG OG VA-ANLEGG TIL TOMTENE J1 - J7, GNR. 83, BNR. 1 12/ DS 182/12 PLNÆ//MEG GNR. 96/3 Kari Åbø GNR. 96 BNR. 3 I NORDRE LAND. SØKNAD OM LEMPING PÅ JORDLOVENS KRAV OM 10 ÅRIG JORDLEIEAVTALE. 12/ DS 184/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/166 Access Vital AS ACCESS VITAL AS, TILLATELSE TIL INSTALLASJON AV UTVENDIG TRAPPEHEIS, GNR. 121, BNR / DS 188/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/80 Nils Asgeir Jørandli SØKNAD OM MASSEUTTAK AV GRUS GNR. 83 BNR. 60 I NORDRE LAND

5 12/ DS 190/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/1-6 Oppland Bygg & Anlegg AS OPPLAND BYGG & ANLEGG AS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 83, BNR. 1, TOMT J6 ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING 12/ DS 191/12 PLNÆ//SOF GNR. 124/112,60 Jon Georg Stensvold JON GEORG STENSVOLD, TILLATELSE TIL OPPARBEIDING AV PARKERINGSPLASS PÅ EIENDOMMEN GNR. 124, BNR. 112/60 12/ DS 192/12 PLNÆ//MEG GNR. 67/41 Gudlaug og Johannes Sterri GNR. 67 BNR. 41 I NORDRE LAND - SØKNAD OM LEMPING PÅ KRAV OM LEIETID VED BORTLEIE AV JORD 11/ DS 193/12 PLNÆ//SOF GNR. 70/8 Synnfjelløypene SYNNFJELLØYPENE GNR. 70 BNR. 8 - PROVISORISK BRAKKEPLASSERING VED KROKHØLEN 12/ DS 194/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/46 Nordre Land kommune NORDRE LAND KOMMUNE, TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNINGER PÅ GNR. 121, BNR. 46 OG GNR. 121, BNR / DS 195/12 PLNÆ//ANE K01 Hans Thomas Stensrud SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING MED BÅT M/MOTOR I NORDRE LAND KOMMUNE ENKELTSØKNAD 12/ DS 196/12 PLNÆ//ANE Q10 Strømsjordet maskin AS SØKNAD OM DISPENSASJON OM KNUSING AV MASSE 12/ DS 197/12 PLNÆ//HAH GNR. 73/117 Tom Hansen TIURTOPPEN HYTTER AS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 73, BNR. 117 I AASSETRA 12/ DS 198/12 PLNÆ//OLD GNR. 123/1,46 Advokatfirmaet Harris DA FRADELING AV BEBYGD FESTETOMT NR. 46 FRA GNR. 123, BNR. 1, OPPLYSNINGSVESENETS FOND, SØKNAD INNVILGET ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING 12/ DS 199/12 PLNÆ//OLD GNR. 121/198 Eiendomspartner AS FRADELING AV PARSELL FRA GNR. 121, BNR. 198, EIENDOMSPARTNER AS, SØKNAD INNVILGET

6 12/ DS 200/12 PLNÆ//OLD GNR. 126/1 Rolf Christian Heiberg FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR. 121, BNR. 198, FRA GNR. 126, BNR. 1, ROLF CHRISTIAN HEIBERG 12/ DS 201/12 PLNÆ//MEG GNR. 51/3og57/4 Arne Strandhaug og Gunn Lisbeth Bodding GNR. 51 BNR. 3 OG GNR. 57 BNR. 4 I NORDRE LAND. SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV. ERVERVERE: GUNN LISBETH BODDING OG ARNE STRANDHAUG. OVERDRAGER: BORGNY SÆTHER. 12/ DS 202/12 PLNÆ//SOF GNR. 88/118 Tømrer Steinar Bratlien TØMRER STEINAR BRATLIEN, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NYTT UTHUS PÅ GNR.88, BNR / DS 203/12 PLNÆ//ANE L12 &13 Nordre Land kommune DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR RUUDSKOGEN 2 FOR ETABLERING AV MIDLERTIDIG BARNEHAGE 12/ DS 205/12 PLNÆ//SOF GNR. 124/112,60 Jon Georg Stensvold JON GEORG STENSVOLD, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VERANDA PÅ BOLIGHUS PÅ GNR. 124, BNR / DS 206/12 PLNÆ//SOF GNR. 124/107 Tony N Tøftum TONY TØFTUM, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJETILBYGG TIL BOLIG PÅ GNR. 124, BNR / DS 207/12 TDEI//FIJ GNR. 18/22 UTGÅR VIH 12/ DS 208/12 PLNÆ//FIT GNR. 41/9 Lars Gladbakke LARS GLADBAKKE. GNR. 41, BNR. 9. SØKNAD OM FLYTTING AV UTHUS. GLADBAKKSETRA. 12/ DS 209/12 TDEI//FIJ GNR. 113/58 Rørlegger Øyvind Hasvold AS GNR.113 BNR.58 I NORDRE LAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA MINDRE AVLØPSANLEGG KJELL SCHJØRLIEN 12/ DS 210/12 PLNÆ//SOF GNR. 41/7 Terje Øversveen TERJE ØVERSVEEN, TILLATELSE TIL RIVING AV GAMMELT UTHUS/GARASJE OG OPPFØRING AV NY GARASJE PÅ GNR. 41, BNR. 7

7 11/ DS 211/12 PLNÆ//SOF GNR. 12/9 Erik Riuls Arkitekskontor AS DISPENSASJONSSØKNAD FOR BYGGING AV FRITIDSBOLIG I LNF-2 OMRÅDE, GNR. 12, BNR. 9 12/ DS 212/12 PLNÆ//MEG GNR. 31/8 Tor Thomlevold GNR. 31 BNR. 8 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DELING AV 2/3-PART AV GNR. 25 BNR. 7 OG 15 FRA ØVRIGE DRIFTSENHET GNR. 31 BNR. 8 I NORDRE LAND. 12/ DS 213/12 TDEI//FIJ GNR. 39/111 SBG Byggprosjekt AS v/bjørn Gladbakke GNR. 39, BNR. 111, I NORDRE LAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE TORE GJEILE 12/ DS 215/12 TDEI//FIJ GNR. 12/9 Erik Riuls Arkitektkontor AS GNR. 12, BNR. 9 I NORDRE LAND - SØKNAD UTSLIPPSTILLATELSE ROLF BAKKE 12/ DS 217/12 PLNÆ//FJO GNR. 83/2,2 Bjørn Arild Jørandli GNR. 83 BNR. 2 FNR. 2 I NORDRE LAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE BJØRN ARILD JØRANDLI 12/ DS 218/12 TDEI//FIJ GNR. 75/26 Kjetil Koll GNR. 75 BNR. 26 I NORDRE LAND. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK KJETIL KOLL 12/ DS 219/12 PLNÆ//SOF GNR. 122/88 Erik Strand ERIK STRAND, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV VERANDA PÅ BOLIG PÅ GNR. 122, BNR / DS 220/12 PLNÆ//SOF GNR. 85/4 Kai Olaf Nybo KAI OLAF NYBO, TILLATELSE TIL RIVING AV DEL AV OG TILBYGG TIL DRIFTSBYGNING PÅ GNR. 85, BNR. 4 08/ DS 221/12 PLNÆ//SOF GNR. 68/120 Øystein Lystad RØRLEGGER ØYVIND HASVOLD AS, GODKJENNING AV ANSVARSRETT FOR RØRLEGGERARBEIDER VEDR. FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 68, BNR / DS 222/12 PLNÆ//SOF GNR. 66/46,3 Per Henriksen og Geir Henriksen GEIR OG PER HENRIKSEN, AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 66, BNR. 46, FNR. 3

8 12/ DS 223/12 PLNÆ//SOF GNR. 87/175 Byggmester Bjørn Bjørkebakken BYGGMESTER BJØRN BJØRKEBAKKEN, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG OG UTHUS PÅ GNR.87, BNR / DS 224/12 PLNÆ//SOF GNR. 68/120 Øystein Lystad ØYSTEIN LYSTAD, STOPPORDRE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, ANNEKS OG UTHUS PÅ GNR. 68, BNR / DS 225/12 PLNÆ//SOF GNR. 107/94 Tom Allan Hovelsrud TOM ALLAN HOVELSRUD, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR. 107, BNR / DS 227/12 PLNÆ//SOF GNR. 123/1/61 Arvid Rosenberg ARVID ROSENBERG, TILLATELSE TIL TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE, RIVING UTHUS OG TILBYGG BOLIG,GNR. 123, BNR. 1, FNR.61 12/ DS 230/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/512 Dokka Entreprenør As DOKKA ENTREPRENØR AS, TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG PLASSERING AV 3 STK. BRAKKER PÅ GNR. 121, BNR / DS 231/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/110 Randsfjordmuseene AS RANDSFJORDMUSEENE AS, RIVINGSTILLATELSE FOR KAFETERIABYGNING PÅ LANDS MUSEUM, GNR. 121, BNR / DS 232/12 PLNÆ//MEG GNR. 49/2 m.fl. Thor Erik Nilsen GNR. 49 BNR. 2 M.FL. I NORDRE LAND. SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV. ERVERVER: THOR ERIK NILSEN, MJØNDALEN. OVERDRAGER: GERDA VINJAR, DOKKA 12/ DS 233/12 PLNÆ//SOF GNR. 83/18 m.fl Kjetil Koll KJETIL KOLL, TILLATELSE TIL BYGGING AV LEDNINGSNETT FOR VANN OG AVLØP PÅ GNR. 83, BNR. 18 M.FL. 12/ DS 234/12 PLNÆ//SOF GNR. 124/329 Horten Hus AS HORTEN HUS AS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV NY ENEBOLIG PÅ GNR. 124, BNR / DS 235/12 PLNÆ//SOF GNR. 52/39 Eva og Erland Børresen EVA OG ERLAND BØRRESEN, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE PÅ GNR.52, BNR.39, FNR.7

9 12/ DS 236/12 PLNÆ//SOF GNR. 121/325 Bent Arne Nygård BENT ARNE NYGÅRD, TILLATELSE TIL RIVING AV GAMMEL GARASJE OG OPPSETTING AV NY GARASJE, GNR. 121, BNR / DS 237/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4, tomt ø 26 Bernt Øistad FRADELING AV TOMT Ø26 FRA EIENDOMMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 238/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4, tomt ø 21 Bernt Øistad FRADELING AV TOMT Ø21 FRA EIENDOMMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 239/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4 tomt ø 7 Bernt Øistad FRADELING AV TOMT Ø7 FRA EIENDOMMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 240/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4 tomt ø 8 Bernt Øistad FRADELING AV TOMT Ø8 FRA EIENDOMMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 241/12 PLNÆ//OLD GNR. 73/4 tomt ø 9 Bernt Øistad FRADELING AV TOMT Ø9 FRA EIENDOMEN GNR. 73, BNR. 4, BERNT ØISTAD, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 242/12 PLNÆ//SOF GNR. 35/2 Rønningen byggtjenester SVEIN RØNNINGEN, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL SETERHUS PÅ GNR.35, BNR.2 10/ DS 243/12 PLNÆ//FIT GNR. 78/126 Christian Henrik Horneman GNR. 78 BNR SØKNAD OM OPPFØRING AV UTHUS. CHRISTIAN HENRIK HORNEMAN 12/ DS 244/12 PLNÆ//SOF GNR. 68/117 Synnfjellhytter AS SYNNFJELLHYTTER AS, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG OG ANNEKS PÅ GNR. 68, BNR / DS 245/12 PLNÆ//OLD GNR. 107/79 Nordre Land kommune FRADELING AV TOMT MED BOLIG FRA GNR. 107, BNR. 79, NORDRE LAND KOMMUNE, SØKNADEN INNVILGET

10 12/ DS 246/12 PLNÆ//OLD GNR. 107/79 Nordre Land kommune FRADELING AV TOMT MED BOLIG FRA GNR. 107, BNR. 79, NORDRE LAND KOMMUNE, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 248/12 PLNÆ//OLD GNR. 123/1,61 Advokatfirmaet Hassis Da FRADELING AV BEBYGD FESTETOMT NR. 61 FRA GNR. 123, BNR. 1, OPPLYSNINGSVESENETS FOND, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 249/12 PLNÆ//OLD GNR. 123/1,1 Advokat Harris DA FRADELING AV BEBYGD FESTETOMT NR. 1 FRA GNR. 123, BNR. 1, OPPLYSNINGSVESENETS FOND, SØKNADEN INNVILGET 12/ DS 251/12 PLNÆ//ANE L12 &21 Nils Asgeir Jørandli MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV VEGTRASE I REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN NILS ASGEIR JØRANDLI 12/ DS 252/12 PLNÆ//FIT GNR. 39/53 Jan Loeng JAN MAGNE LOENG. GNR. 39 BNR. 53. TILLATELSE TIL OPPFØRING AV CARPORT. LIESVEGEN 47, DOKKA. 10/ DS 254/12 PLNÆ//HAH GNR. 49/3/10 John Olav Knudsen GNR. 49 BNR. 3 FNR. 10 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 12/ DS 258/12 TDEI//FIJ GNR. 26/26 Rørlegger Øyvind Hasvold GNR. 26 BNR. 26 I NORDRE LAND. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FRA MINDRE UTSLIPPSRENSEANLEGG MORTEN STEENSEN Delegerte saker tatt til orientering. SAK NR.: 50/12 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG I GOÅSEN FRA GNR. 94, BNR. 1, I NORDRE LAND ARNE LIEN 1. Klage på avslag om ny behandling av søknad om fradeling av skogteigen i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land tas til følge. 2. I medhold av jordlovens 12 avslår med dette Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fradeling av skogteig på 765 dekar i Goåsen fra gnr 94 bnr 1 i Nordre Land jamfør Hovedutvalgssak 97/11. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem.

11 SAK NR.: 51/12 SYNNFJELLØYPENE, MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR PLASSERING AV BRAKKE PÅ GNR. 70, BNR. 8 VED KROKHØLEN I medhold av plan- og bygningslovens 19-2, 19-3 og 20-2 c) og likhetsprinsippet gis det tillatelse til midlertidig plassering av 1 stk. brakke på eiendommen gnr. 70, bnr. 8 fram til Synnfjellstugua er ferdig eller senest til Brakka skal plasseres der den står i dag, dvs. som på foto vist i sak D-193/12. Klage på vedtak i sak D-193/12 tas til følge. SAK NR.: 52/12 KLAGEBEHANDLING AV AVSLAG PÅ DISPENSASJON FOR PERMANENT PLASSERING AV BRAKKE PÅ GNR. 70, BNR. 60 OG VARSEL OM PÅLEGG Behandling: Per Ole Lunde (SP) fremmet følgende forslag: Arnfinn Eng gis tillatelse til i sin levetid å ha en brakke på gnr. 70 bnr. 60 i Nordre Land. Dette begrunnes med at brakka har stått på samme sted siden Vi kan heller ikke se at dette kan være til sjenanse for noen. Denne saken kan likebehandles med andre avvik fra reguleringsbestemmelsene i Synnfjell Øst. Det forutsetter selvfølgelig grunneiers tillatelse. Avstemning: Innstillingen vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for Lundes forslag. I medhold av plan- og bygningslovens 1-8, 19-2, 20-1, 32-3 og 32-5 og av presedenshensyn avvises klagen fra Arnfinn Eng. Vedtaket i hovedutvalgets sak 40/12 opprettholdes. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. Frist for fjerning av brakka settes til 2 måneder etter Fylkesmannens endelige avgjørelse. Denne fristen gjelder både punkt 1 og 2 i vedtaket i sak 40/12. SAK NR.: 53/12 DISPENSASJONSBEHANDLING, RESTAURERING OG OPPFØRING AV TILBYGG TIL UTHUS/ANNEKS PÅ GNR.137, BNR.21 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 20-1 gis det igangsettingstillatelse for restaurering og oppføring av tilbygg til uthus/anneks på gnr. 137, bnr. 21. Terje Lindahl godkjennes som ansvarshavende for hele tiltaket. Alt arbeid skal utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. Tiltaket må ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jfr. plan- og bygningslovens Det er ansvarlig søker sitt ansvar å sende inn anmodning om ferdigattest.

12 SAK NR.: 54/12 GNR. 78, BNR. 78 I NORDRE LAND- DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV ANNEKS I medhold av plan- og bygningsloven 19-1 og 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen, pkt. 3.9 i godkjent reguleringsplanen R6 Storslåttet for de tre punktene (100-meters sonen, totalt bebygd areal på 145 m² og avstand til nabogrense) for oppføring av nybygg anneks på bebygd eigedom med gnr. 78, bnr. 78. Grunngiving for dispensasjon er at annekset vert oppført på eigedom som er bebygd fra før. Arbeida er heller ikke så kompliserte og tiltaket er en kurrant sak som ikke er av en slik karakter som trenger en større planlegging/ regulering utifrå ny lovgjeving. I dette tilfelle er det naturlig å ha fylkesvegen som et skille slik at omsøkt eigedom bør ha samme bestemmelser/muligheter som resten av det regulerte hytteområdet. I tillegg vil omsøkt tiltak ikke få noen konsekvenser for natur, miljø, landskap og allmenn ferdsel langs vassdrag eller negative negativ innvirkning på bevaring av strandsonen. Dispensasjonen vert elles gitt på følgende vilkår: 1. Det skal sendes inn ny dokumentasjon på at naboene er blitt varslet for dispensasjon. SAK NR.: 55/12 GNR. 38 BNR. 6 I NORDRE LAND. KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 32/12 AV VEDR. DISP. FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV CA. 850 KVM UBEBYGD AREAL TIL FORMÅL TILLEGGSTOMT TIL BOLIGEIENDOM Behandling: Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet følgende forslag: 1. Klagen fra søker tas til følge med begrunnelse om at høydeforskjeller mellom tomt (eksisterende) og beite tilsier at dette blir den beste løsningen og at det på denne måten blir en hensiktsmessig utforming av tomta. 2. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vurderer det slik at bosettingshensyn veier tyngre i denne saken enn landbruksformål, da den dyrkede marka inntil eiendommen i all hovedsak brukes til beite og kun kan overflatedyrkes p.g.a. grunnforholdene. Deler av omsøkt areal består dessuten, delvis av nyanlagt steinrøys. 3. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 26-1 og jordlovens 9 og 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 38 bnr. 6 til eiendommen gnr. 38 bnr. 27. Fradelingen godkjennes som vist på kart datert , jfr. vedlegg 1 og på følgende vilkår: 1. Ny parsell skal sammenføyes med gnr. 38 bnr Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres siktingssoner på 5 meter, jfr. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Avstemning: Marit Midthaugen Rønningens forslag enstemmig vedtatt.

13 1. Klagen fra søker tas til følge med begrunnelse om at høydeforskjeller mellom tomt (eksisterende) og beite tilsier at dette blir den beste løsningen og at det på denne måten blir en hensiktsmessig utforming av tomta. 2. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vurderer det slik at bosettingshensyn veier tyngre i denne saken enn landbruksformål, da den dyrkede marka inntil eiendommen i all hovedsak brukes til beite og kun kan overflatedyrkes p.g.a. grunnforholdene. Deler av omsøkt areal består dessuten, delvis av nyanlagt steinrøys. 3. I medhold av plan- og bygningslovens 19 og 26-1 og jordlovens 9 og 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 38 bnr. 6 til eiendommen gnr. 38 bnr. 27. Fradelingen godkjennes som vist på kart datert , jfr. vedlegg 1 og på følgende vilkår: 1. Ny parsell skal sammenføyes med gnr. 38 bnr Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres siktingssoner på 5 meter, jfr. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. SAK NR.: 56/12 GNR. 70 BNR. 31 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DISP. FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV BEBYGD AREAL TIL FRITIDSFORMÅL I medhold av plan og bygningsloven 19 2 og 26 1 samt jordloven 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av inntil 1,5 dekar stor tomt bebygd med fritidshus og uthus fra eiendommen gnr. 70 bnr. 31 i Nordre Land til fritidsformål som vist på kartutsnitt i saksutredningen under Vurdering. Fradelingen godkjennes på følgende vilkår: 1. Parsellen må sikres rett til adkomst og vann, en rett som kan tinglyses i skjøte eller et annet dokument. Begrunnelse for vedtaket: Bebyggelsen som er søkt fradelt har alltid vært i bruk som fritidsbebyggelse, og bruken av omsøkt areal og bygninger blir dermed ikke endret ved en fradeling. Bebyggelsen har ingen tilknytning til søkerens landbrukseiendom da den står på en eiendom som har blitt brukt til fritidsformål siden søkerens bestefar ervervet eiendommen. Tomtas størrelse må begrenses til 1,5 dekar ut fra bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel om tomtestørrelse på fritidseiendommer. En fradeling av dette fritidshuset med tilhørende uthus og med naturlig avgrenset tomt rundt på inntil 1,5 dekar kan derfor forsvares ut fra eiendommens avkastningsevne, og ut fra at den ikke tilsidesetter de hensyna som lovverket skal ivareta. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at det er gjort kjent for Dem.

14 SAK NR.: 57/12 GNR. 93 BNR. 18 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV CA. 1,4 DEKAR BEBYGD AREAL TIL BOLIGFORMÅL Behandling: Per Ole Lunde (SP) fremmet på vegne av Senterpartiet og Magne Rustestuen (uavhengig) følgende forslag: 1. I forhold til plan- og bygningsloven 19-2 er hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk positive til at det gis dispensasjon til fradeling av 1,4 da fra gnr. 93 bnr. 18 i Nordre Land til boligformål. Begrunnelse: Det er av samfunnsmessig og bosettingsmessig stor betydning at fradeling tillates. På en eiendom av denne størrelse mener hovedutvalget at avkastningsevnen ikke blir vesentlig redusert. 2. Saken oversendes Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland til høring før vedtak fattes. Avstemning: Innstillingen vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for Lundes forslag. 1. I medhold av jordloven 12 gir hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ikke samtykke til fradeling av hovedbygningen og tilhørende tomt på ca. 1,4 dekar fra gnr. 93 bnr. 18 i Nordre Land til boligformål. Begrunnelse: Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for omsøkte deling, selv om bosettingshensynet kan tale for en deling ut fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for LNF 2 - områder. Eiendommens avkastningsevne og de drifts og miljømessige ulempene en vil få ved omsøkte deling taler ikke for omsøkte deling. 2. I medhold av plan og bygningsloven 11 6 gir ikke hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av hovedbygningen og tilhørende tomt på ca. 1,4 dekar fra gnr. 93 bnr. 18 i Nordre Land til boligformål. Begrunnelse: En vurderer ulempene til å være større enn fordelene ved å gi dispensasjon for omsøkte fradeling. En fradeling som omsøkt vil være uheldig for landbrukseiendommens drift i framtida. Søkerens begrunnelse for tiltaket er av privat art som faller utenom det som kan anses som en grunn til å gi dispensasjon. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem.

15 Unntatt offentlig Ofl 13 SAK NR.: 58/12 GNR. 64 BNR. 3 M. FL. I NORDRE LAND. SØKNAD OM KONSESJON PGA. MANGLENDE OPPFYLLELSE AV BOPLIKT Behandlingen skjedde i lukket møte, jfr. Kommunelovens 31.2.

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.06.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 58/11 Til saknr.: 65/11 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.02.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 68/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 81/09 TIL KL: 22.15 Av

Detaljer