I: Norsk skuleblad 24(1960). S Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I: Norsk skuleblad 24(1960). S.1372-1376 Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole)"

Transkript

1 Samisk skolehistorie - Kjelder og annan relevant litteratur Satt saman av Svein Lund. Sist oppdatert Bidrag til utviding av lista kan sendast til Stikkord for søking / sortering: Det er mogleg å søke på geografiske stikkord, dvs. kommune- og fylkesnamn, samt "sørsame". Kommunenamna er satt etter kommuneinndelinga i 2004, sjølv om kommuneinndeligna kan ha vore ei anna på det tidspunktet denne kjelden blei skreve. F.eks. finn ein Sørøysund bygdebok her under Hammerfest og Polmak under Tana. Det er i denne omgang bare brukt norske namneformer på kommunane. Skoleslag eller spesielle tema er ført opp under følgande forkortingar: vgo vidaregåande opplæring, her definert som skole etter dåverande grunnskole, dvs. at franhaldskole og realskole står under vidaregåande opplæring. hu høgare utdanning - høgskole og universitet, omfattar og utdanning som før ikkje hadde høgskolestatus, som lærarutdanning. fhs folkehøgskole. Omfattar her og fylkesskolar og kristelige ungdomsskolar. vo vaksenopplæring bh barnehage lorg lærarorganisasjonar spes spesialundervisning mis misjon uskav tapt skolegang Grunnskole er ikkje markert spesielt, da over halvparten av kjeldene handlar om grunnskolen. Blir det skolen som berger reindriftskulturen? I: Norsk skuleblad 24(1960). S Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole) Fortegnelse over en Samling av Underviisnings-Materiel for Almue- eller Christiania 1870 / Flekkefjord 1874? Folkeskolen Anskaffet efter Hs. Maj. Kongens naadigste Befaling som Gave til Finmarkens Almueskolevæsen. Hilsen fra Masi: barn fra Masi skole forteller og tegner I: Vår verden S Kautokeino I manns minne. Nord-Norge. Dagligliv ved hundreårsskiftet Samlaget 1973 Kunnskap og hverdag i Finnmark : artikkelsamling Davvi girji, 1997 Finnmark Lærerinne for samiske barn i Finnmark. Intervju med Edel Hætta-Eriksen. I: Samenes venn 29(1954):13. - S.4 Kautokeino Manndalen ungdomsskole ivaretar gammel husflidstradisjon. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1978 Kåfjord Nordisk samelærermøte i Masi Nordisk sameråd 1963 Rapport fra prosjektet: "Samisk forsøksskole - modellskole i et flerkulturelt Tana kommune 1997 Tana samfunn Reindriftsame-barn og skole. I: Norsk skuleblad 27(1963):7. - S Sørsame Reindriftsskolen på nytt sted. Intervju med Ing-Lill Pavall. I: Reindriftsnytt S Kautokeino vgo Samene har fått sin yrkesskole i Kautokeino Norsk landbruk 1960:23 Kautokeino vgo Sámi oahppaneavvut = Samiska läromedel = Saamelaiset opetusvälineet. Sámi instituhtta, Dieđut 1979:3 Sámiid dilit. Föredrag vid den nordiska samekonferensen Jokkmokk 1953 Oslo 1957 Samisk lærerutdanning. Innstilling fra utvalg nedsatt av Det regionale 2/83 hu høgskolestyret for Finnmark Tilråding om samiske skole- og opplysningsspørsmål Vår skole Årbok for Tysfjord 1989 Tysfjord lokalhistorielag Tysfjord Aikio, Aimo Biigán ja reaŋgun oahpahanvuohkin (upubl. manus) Sámi allaskuvla 1999 Aikio, Aimo Eahpeformála máhttu skuvllas Sámi allaskuvla 1997 Aikio, Aimo Rávesolbmuid pedagogihkka máŋgakultuvrralaš birrasis Sámi allaskuvla 1999 vo Aikio, Aimo Sámeskuvla mánŋggakultuvrralaš servodagas / Sameskolen i et flerkulturelt samfunn I: Balto(red) Diehtu ja gelbbolašvuohta Sámis / Kunnskap og kompetanse i Sápmi Davvi girji, Aikio, Aimo Sámi skuvla - máŋggakultuvrralaš servodaga skuvla?. I: Hirvonen (red): Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid konferánsa: Sámi áddejupmi ja sámi skuvla / Vuokko Sámi allaskuvla, 2003 Aikio, Aimo Sámi skuvlahistorjá Sámi allaskuvla 1999 Aikio, Aimo Sápmelaš resurssat skuvllas Sámi allaskuvla

2 Aikio, Samuli Olbmot ovdal min Girjegiisá 1992 Andersen, Svanhild Ressurskamp og møter med offentlige instanser - noen utfordringer i en norsk UIT 1997 Kvalsund og samisk utkant Andreassen, Lars Kommer Rigoberta Menchu? En studie av identitets-håndteringer i et samisk Universitetet i Tromsø 1997 Narvik lokalsamfunn Andreassen, Vegard Endelig begynnerkurs i samisk språk I: Tromsøflaket S. 8 Tromsø hu Anstem, Fred Midt i reinbeitedistriktet ligger sørsameskolen, Snåsa. Intervju med Ella Holm Norsk skoleblad , nr 7. S Sørsame Bull. Anstem, Fred Minoriteter mangler mye Årsmøte i Samisk utvalg/oso. Norsk skoleblad , nr S lorg Anstem, Fred Tre kvinnelige direktører som hele tiden har stått på. Intervju med: Asta Norsk skoleblad , nr S. 16 Balto, Edel Hætta Eriksen og Ellen Inga O. Hætta. Anti, Aud Scheie Barn og unges oppvekstbetingelser i en samisk bygd UIO 1990 Karasjok Anti, Aud Scheie Sørsame - skole -samfunn. Gruppeoppgave i sosialpedagogikk 1990 Sørsam Antonsen, Jan Fornorskningsarbeid i skolen i Nordreisa og Kvænangen på 1890-tallet I:Menneske og miljø i Nord-Troms 2003 Nordreisa, Kvænangen Aslaksen, Eilif "Skuvla duolmmai čálli siepmana...", dadjá Inger Haldis Halvari I: Sápmi 1985:1. - S Tana Aubert, Marit Minner fra Sirma 2003 Tana Bakke, Harald Finnemisjonsskolen / Lappeskolemestrene. I: Saltdalsboka S Nordland Ballari, Kjell Befolkningssammensetning og skoleforhold i nedre Tana på slutten av I: Deatnu - Teno - Tana. Tana historie- og museumslag 1981 Tana tallet Balto, Asta Samisk barneoppdragelse i endring Gyldendal 1997 Balto, Asta Samisk skolehistorie - en kort innføring Guovdageaidnu 1995 Balto, Asta (red.) Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR / Davvi Girji 1997 Barlindhaug, K.J. Tromsø off. lærerskole i 100 år Tromsø 1926 Tromsø hu Baune, Tove Aarsnes Den skal tidlig krøkes... Skolen i historisk perspektiv Cappelen 1995 Beddari, Våga, Wikan (red.) Statsinternatene i Finnmark Skoledirektøren i Finnmark, Vadsø, 1989 Berg, Bård A. Holdninger til samer og samiske forhold En undersøkelse av UIT 2001 avisene Aftenposten, Nordlys, Finnmark Dagblad, Altaposten og Finnmarken Berg, Thorleif Skolen i Nesseby I: Varanger årbok 1999 Nesseby Bergan, Inge Hovedtrekk i skolepolitikken overfor samene i Norge, Sverige og Finnland UIO, 1967 Berg-Hansen, Jens Gløtt fra Kvalsunds skolehistorie Kvalsund skolekontor 1989 Kvalsund Berg-Hansen, Jens Sjøsamene i Kvalsund Kvalsund skolekontor 1978 Kvalsund Berg-Hansen, Jens (red) Kvalsund på og 1800-tallet. Sett med datidens øyne Kvalsund skolekontor 1980 Kvalsund Bergland, Einar Kompetanse og kompetansebehov i Indre Finnmark /Sis-Finnmárkku I: Diehtu ja gelbbolašvuohta Sámis Kautokeino máhtolašvuohta ja máhtolašvuođadárbu. Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR 1997 Bergland, Einar Kunnskap og kompetanse i Indre Finnmark - bakgrunn, behov og tiltak Sámi allaskuvla 1993 Kautokeino Bergland, Einar Om skoleutvikling i Karasjok : vi er inne i en prosess I: Norsk skoleblad , nr 16- S Karasjok Bergland, Einar Om å flytte fra én sosial verden til en annen. I: Norsk pedagogisk tidsskrift. - Årg. 84, nr 1 (2000).- S Kautokeino Bergland, Einar Reindrift, omstilling og identitet UIO 1999 vo Bergland, Einar Samisk skole og samfunn Sámi instituhtta 1999 Billefjord skole Livet før og nå langs vestsiden av Porsangerfjorden Iđut 1998 Porsanger s Skolen før og nå Bjarvin, Kjellfrid Gammelt og nytt i samisk lesekunst I: Samenes venn 27(1952):4 ;5. - S.7-8 ;s.7-8. Bjørke, Samson Kautokeino barneskole : en grunnskole for samebarn. I: Norsk skoleblad 31(1967). S Kautokeino Bjørklund, Ivar Fjordfolket i Kvænangen (s , , ) Universitetsforlaget 1985 Kvænangen Bondevik, Ottar Barn og ungdom i Sameland. I: Samemes Venn Juleboken Norges Finnemisjonsselskap Bondevik, Ottar En skole blir til. (DSF) I: Vår kirke i nord 29(1977). S Karasjok Bondevik, Ottar Samisk ungdomsskole i Tysfjord : en begivenhet i Finnemisjonens historie I: Samenes venn 32(1957):10. S.4 Tysfjord fhs Bondevik, Ottar Under Nordkalotten Lutherstiftelsen 1958 Kautokeino, Karasjok fhs Boon, Inez Et nytt undervisningsopplegg for folkeskolen i de samisktalende distrikter Sámi ællin/sameliv Boon, Inez Den første språkundervisningen i språkblandingsdistrikter I: Nordisk samelærermøte i Masi Norsk samerd, s

3 Boon, Inez Problems of text-books for lingual minorities I: Holmestrand (red): Lingual minorities in Europe Samlaget, s Boyesen, Einar Norsk skolepolitikk og samene I: Sámi Ællin / Sameliv. Samisk selskaps årbok Universitetsforlaget 1961 Boyesen, Einar Samenes skole- og utdannelsesspørsmål I: Sámi Ællin / Sameliv. Samisk selskaps årbok , s Universitetsforlaget 1958 Braseth, Leif Milepel for sørsamisk språk. (Om første grunnskoleelev med sørsamisk som I: Norsk skoleblad , nr 4 S Sørsame 1.språk.) Breivik, Reidar (red) Lyngen lærerlag 100 år Uprenta referat frå jubileumskonferanse, Lyngen, Kåfjord, lorg Storfjord Brekke (red) Lærerutdanninga i Tromsø Høgskolen i Tromsø 1999 Tromsø hu Brox, Arthur Finneskolen i Astafjord I: Håløygminne Skånland mis Brox, Ditlev Lavangen skolesoga Harstad 1967 Lavangen Bryne, Anne Kristin Et søkelys på likhetsbegrepet og enhetsskoletanken i planprosessen til L97 og Hovedoppg. i ped. UIO 1999 L97samisk Bull / Toven / Dunfjeld Forslag til tiltak på ulike sektorer for å øke bruken av samisk i det sørsamiske Sametinget 1992 Sørsame dialektområdet Bull, Ella Holm Sameskolen i Snåsa Ottar / 1979 Sørsame Bull, Ella Holm Åarjel-saemiej skuvle Snåsa I: Sol-sang 38(1978):1/2. - S.9. Sørsame Bull, Tove / Gaski, Harald Fornorskingspolitikk og språkundertrykking. I: Nordnorsk kulturhistorie 2, s Gyldendal 1994 Bær, Anders P. Erindringer Bidrag til Finnmarkens kirkehistorie. Norvegia Sacra 1924 Kautokeino Dahl, Helge Alten lærerskole Tromsø off. lærerskole jubileumsskrift 1952, s Alta hu Dahl, Helge Norsk målpolitikk i Finnmark Syn og Segn nr 55, 56, 57? 1950, s , Finnmark Dahl, Helge Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar Norsk pedagogisk tidsskrift 1950, s Tromsø hu Dahl, Helge Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar Et avsnitt av UIO 1953 Også som Særprent av Norsk Pedagogisk tidsskrift 6- Tromsø hu norsk skolehistorie 1950 Dahl, Helge Samiskopplæringa for prester ved Tromsø seminar Håløygminne 1953, s Tromsø hu Dahl, Helge Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814 til 1905 Universitetsforlaget 1957 Finnmark Dahl, Helge Tromsø offentlige lærerskole i 150 år Tromsø 1976 Tromsø hu Dahl, Helge (red.) Tromsø off. lærerskole. Jubileumsskrift Tromsø 1952 Tromsø hu Dahl, Tor Edvin Samene i dag - og i morgen Gyldendal 1970 Finnmark Dalheim, Anne Om hverdagsliv i møte med et hverdagsmenneske. UIT 1996 Lyngen Fagretningsoppgave pedagogikk Dalheim, Johan På Elvevoll skole i de harde trettiåra I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Troms Danielsen, Peggy / Stordahl, En analyse av samenes skolegang. Grunnfag samfunnsvitenskap UIT 1973 Vigdis / Østmo, Liv Dannemark, Nils / Johansen, Nuoraidskuvlaoahppit ja giellaválljen Finnmárkkus 1982/83 ja 1998/99 I: Sámegiela dilli skuvllas ja lagasservodagas Sámegiela dilli Finnmark Yngve Ungdomsskoleelever og språkvalg i Finnmark i 1982/83 og 1998/99 skuvllas ja lagasservodagas. - Sámediggi, Darnell / Hoëm Taken to Extremes. Education in the Far North Scandinavian University Press 1996 Den parlamentariske Den parlamentariske skolekommisjon skolekommisjon Den samiske ungdomsskole Den samiske ungdomsskole i Karasjok. Årsberetninger Karasjok fhs Det regionale høgskolestyret Samisk lærerutdanning 1983 hu for Finnmark Devik, Bjørn Arnfinn Sameskolen i Havika Tromsø museum 1980 Namsos Digre, Kari To lærerinner minnes I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Troms Dikkanen, Siri Lavik Norsk-undervisning i folkeskolen for samisktalende barn I: Sámi Ællin. Samisk selskaps årbok Dyrvik, Norvald I: Årbok for Iina ja biras sámiid searvi 1985, s Skånland Daa, L. Kr. Skisser fra Lapland, Karelstranden og Finland Kristiania 1870 Edvardsen, Edmund Den gjenstridige almue Gyldendal 1994 Troms 3

4 Edvardsen, Edmund Om å opplyse en en gjenstridige almue I: Nordnorsk kulturhistorie 2, s Gyldendal 1994 Troms Eidheim, Harald Kommentar til tilrådinga om samespørsmål I: Samtiden Eidheim, Harald The Organisation og Knowledge in Sami Etno-Politics I: Becoming visible. UIT 1995 Eidheim, Harald Aspects of the Lappish minority situation Universitetsforlaget 1977 Eidheim / Storm (red) En nasjon blir til Ottar Eidheim, Harald Entrepreneurship in politics I: Barth: The Role of the Entrepreneur in Social Change in Karasjok Northern Norway. Universitetsforlaget 1972 Eidnes, Asbjørn Skolen og kulturlivet i Nord-Norge Ottar Eikeset, Kjell Roger Altas historie bd. 3, kap 5 og 18 Alta kommune Alta Einejord, Jon Eldar "Karasjok gymnasklasser med samisk" : oppretting og framdrift av samisk I: Pedagogen 27(1979):3. - S Karasjok vgo videregående skole. Einejord, Jon Eldar Fra "videregående opplæring for samer" til "samisk videregående opplæring" I SVS 1999 vgo seminarrapporten "Samisk kunnskap.." Einejord, Jon Eldar Vidaregåande opplæring for samar / Undervisning i samisk : vidaregåande I: Pedagogen 27(1979):3. s vgo opplæring Einejord, Jon Eldar Videregående opplæring for samer etter Reform 94 SVS 1997 vgo Einejord, Magne Språket samisk sin plass sett ut frå studenten sitt møte med faget samisk : en I: Pedagogen 27(1979):3. - s kritikk Eira, Julie Lærernes arbeidssituasjon I: Forsøksnytt s Eira, Marit Sara Boazodoallu ja soahtemuittut (Skuvlla birra s ) I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus. Guovdageainnu Kautokeino historjásearvi 1991 Ellingsen, Elling Skole og barnehage Lavangsminne 1995 Lavangen Ellingsen, Erling Bosettingen i Spansdalen Lavangsminne 1982 Lavangen Elsvatn, Leif Sameskolen midt i Norge. Gaske-Nøørjen Saemienskovle / Sameskolen for Sameskolen, Hattfjelldal 2001 Hattfjelldal Midt-Norge Ely, H. B. The Lapp High School at Karasjok I: The Norseman S Karasjok fhs Engstad, Rasmus Den første skolestreiken i Storfjord Nord-Troms historielag 1989 Storfjord I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Eriksen / Niemi Den finske fare 1981 Eriksen, Edel Hætta Guovdageaidnu (Skuvlla birra s ) I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus. Guovdageainnu Kautokeino historjásearvi 1991 Eriksen, Edel Hætta Hva finnes det av spesielle læremidler for sameskolene? I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Eriksen, Edel Hætta Movt čokkit same skuvla-ašid? : sardnom NSR rikačoakkemest Nuorttanaste S.52 Eriksen, Edel Hætta Norga vuođđoskuvla sámimánáide. Dieđot 1977:2 Sámi Instituhtta Eriksen, Edel Hætta (doaim) Ávvučálus - SOR 20 jagi SOR 1996 Eriksen, H Momenter til opplegg for den første norskundervisningen for samisktalende 1966 barn Eriksen, Hans Metodiske problemer i undervisningen i samisk I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Eriksen, Hans Problemer som sameungdom har å stri med når det gjelder språkopplæring I: Ungdomsskulen 24(1961):5. - S Eriksen, Leif Fornorskningspolitikken i skolen I: Pedagogen 27(1979):3. S Eriksen, Leif Isak Saba, stortingsmannen UIO 1975 Nesseby Eriksen, Leif Sámiid historjá 1850 rádjái Davvi Girji 1996 Eriksen, Leif (red) Čehppodat Sámiid Várás - Kunnskap og dyktighet SJSK 1994 Erke, R / Høgmo, A (red) Identitet og livsutfoldelse Univ.forl Evjen, Bjørg "Lapp kan være lapp". Språk- og skolepolitikk i et lulesamisk område. I: Finstad (red): Stat, religion, etnisitet UIT 1997 Tysfjord Evjen, Bjørg Et sammensatt fellesskap: Tysfjord kommune Tysfjord kommune 1998 Tysfjord Fagerbakken, J.M.I. Bidrag til Finnernes bygdehistorie og etnografi. Første hefte: Hatfjelldalens Brøgger 1934 Hattfjelldal finner Figenschau, Tore Etter Reform 97: Tre ganger mer til samiske læremidler Norsk Skoleblad,

5 Finnmark fylkes Yrkesopplæring i Finnmark Finnmark fylke 1954 Finnmark vgo yrkesskolenemnd Finnmark fylkeskommune Melding om skolene i Finnmark Finnmark fylke 1970 Finstad, Hans Chr. Fru Margarethe Wiig og den samiske ABC I: Vår kirke i nord 4(1952). - S Fokstad, Per Hvordan fornorskningen i barneskolen grep ind i mit liv. / Måvt daroduttem Norsk: Hidle og Otterbech (red) Fornorskingen i Finnmark Tana læi mu guovddo mu mannavuioda beivin Lutherstiftelsens boghandel 1917 Samisk: Goaikkanasat , s. 5-7 Fokstad, Per Sámiid al'bmut allaskuvla I: Nuor'tanás'ti 51(1949). S.55, 59. Karasjok fhs Fokstad, Per Samiske tankar og krav. I: Hannaas (red): Norsk aarbok 1923 Foldvik, Bente Jenteliv uten vaskemaskin. Om jenter langs kysten av Nord-Norge i Nordlys 1998 førkrigstida. S : Skole, sikkerhetspolitikk og spøkelsen Folkenborg, Håkon Rune Nasjon, region og etnisitet i et utvalg lærebøker UIT 1999 Folkenborg, Håkon Rune Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske I: Berg og Niemi (red): Fortidsforestillinger. UIT 2004 nordmenn Folkeskolerådet Folkeskolerådets kurs i Kautokeino foredrag m.v Folkeskolerådet Folkeskolerådets kurs i Lakselv foredrag m.v Forfang, Anders Gamle skoler og gamle skolemestre Trondheim 1892 Forsøksrådet Samisk skole Forsøksnytt 1-2, 1984 Forsøksrådet for skoleverket Undervisning og utdanning i språkblandingsområder. Planskisse med forslag Forsøksrådet 1974 til forsøks- og utviklingsarbeid i samiske områder. Forsøksrådet for skoleverket Videregående skoler i Nordland Troms og Finnmark Forsøk og reform-23,1971 vgo Fossli, Inger-Ann 4-9 prosjektet i Lavangen - Spansdalen Prosjektarbeid Nordland distriktshøgskole 1983 Lavangen Fredriksen, Ellev Olai Lauvangr. Lavangens beskrivelse Harstad 1931 (Moen 1983) Lavangen Fredriksen, Sigrun Dolven Særdrag ved handarbeidsundervisningen på Den samiske ungdomsskole. I: Ungdomsskulen 24(1961):6. - S.55. Karasjok fhs Frette, Thor Den norske språkpoli'tikken overfor samene. Historisk oversikt, utarbeidet Udatert upublisert manus, funne i Frettes arkiv, Samisk arkiv som arbeidsgrunnlag for DNA-s komite til fastlegging av partiets stilling til sameproblemet Friis, Jens A. En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen Christiania 1871 Finnmark Friis, Jens A. Ethnografiske kart over Finmarken Christiania 1861 Finnmark Friis, Jens A. Ethnografiske kart over Tromsø amt Christiania 1890 Troms Fugelli, Per Medisinalrapport om norsk rasisme. I: Hverdag, 4/197 Porsanger Fugelli, Per Rasisme i Finnmark. I: Gjengset (red): Samisk mot - norsk hovmod Pax 1981 Porsanger Fulsås, Narve Universitetet i Tromsø 25 år UIT 1993 Tromsø hu Gabrielsen, Gunleif Internatet - et Columbi egg I Astøingan - Årbok 1999, s Gratangen Gaup, Mikkel Sameskolen i Troms. I: Reindriftsnytt ½ 1996 Målselv, Troms Gjetmundsen, Arthur Samiske skoleproblemer. Foredrag på Sámi Sær'vi - Samisk Selskaps årsmøte upublisert mnus, funne i Samisk arkiv (Hans J. Henriksens arkiv) i Karasjok Graff, Ola "Om kjæresten mn vil jeg joike". Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk Davvi Girji 2004 Måsøy joiketradisjon Granås, Peggy Statsmakt og misjon. Organiseringen av finnemisjonen i Nord-Norge i første NTNU 2002 halvdel av 1700-tallet Grenersen, Geir Kulturell gjenreising i et markesamisk kjerneområde UIT 1995 Skånland, Evenes Grenersen, Geir Ved forskningens grenser Skånland, Evenes Groven, Gunnar Det første tilløp til fast skole - finnemisjonsskolen I: Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år. Skoledirektøern i Nord- Sørsame Trøndelag 1988 Gullichsen, Einar Glimt fra en skolekrets og en skole: bestyrer E. Gullichsen ved Sirma skole I: Samenes venn 37(1962):11. - S.1, 4 Tana forteller Gullichsen, Sissel og Einar Guk'kin davvin dávkaid vuol'de. Minner fra Sirma Tana Gunnesdal, William Jubileum for en fornorskingsinstitusjon Karlebotn internat I: Utdanning S Nesseby Gunnesdal, William Pionerarbeid med tegnspråk for samiske barn I: Skolefokus , S

6 Gunnesdal, William Same-diskriminerende vedtak i KUF. Intervju med Svein Lund. I: Skolefokus 8 (1997). S Gunnesdal, William Samer og kvener uteglemt I: Skolefokus nr 18 (1998). S. 30 Gunnesdal, William Strid for skole og læremidler er strid for samisk språk og kultur : samene vil I: Skolefokus , S. 8-11,13 vgo ha egen enhetsskole Gustavsen, John "Regjeringen gir etter for sameekstremistene". (Om aksjonene i Tana mot I: Norsk skoleblad , nr S Tana innføringen av samisk læreplan) Gustavsen, John Amanuensis Odd Mathis Hætta: -Tilbakeslag for samisk lærerutdanning. I: Skolefokus 1 (1994) - S Alta hu Gustavsen, John Blir det Samisk Høgskole i Porsanger kommune?. I: Næring i nord S Porsanger hu Gustavsen, John De primitives pedagogikk : samebarnas oppdragelse gjennom lek og arbeid I: Forum barn 2(1977):1. S Gustavsen, John En samepresident med store oppgaver. (Intervju med Ole Henrik Magga, bl. a. I: Skolefokus. - Årg. 2, nr 21 (1994). - S. [26]-29 om norsk skolepolitikk etter Reform 94 og R97. Gustavsen, John Gud forstår ikkje samisk I: Syn og Segn Gustavsen, John Lærebøker med Oslo-vri. I: Praxis Gustavsen, John Lærerveteran sa opp i protest I: Norsk Skoleblad Kåfjord Gustavsen, John Påtvunget avmakt. Om norsk skole i Sameland. I: Praxis Gustavsen, John Reform 94 - Styrker ikke samisk identitet Yrke 3-93 vgo Gustavsen, John Samisk høgskole må reises I: Skoleforum 85(1986):6. - S hu Gustavsen, John Språklige og pedagogiske vansker i Finnmark I: Norsk skoleblad 34(1970). S Finnmark Gustavsen, John Til forsvar for et underkuet folk Utdanning Gustavsen, John Vi kom først: Om samer før og nå Davvi Media 1989 Guttorm / Hætta / Keskitalo Samisk begynneropplæring i skolen Alta lærerhøgskole 1975? Guttorm, Gunvor Ávkkástallat eallálan duojáriid čehppodaga skuvllas Sámi allaskuvla 1996 Guttormsen, Anders Alatæjo yrkesskuvla - ja mi dam ulbmæl læ I: Nuorttanaste 69(1967) - S Alta vgo Guttormsen, Anders Stata dalloduogje-skuvla samidi, Guovddagæinost I: Nuorttanaste 64(1962)S Kautokeino vgo Gaarder, Birgit Mønsterplanen og elever i sprogblandingsdistrikter Aftenpostens kronikk, Hagemann, Gro Skolefolk. Lærernes historie i Norge Gyldendal 1992 lorg Halvorsen, Anders Billeder av livet i Finmarken i fortid og nutid Gyldendal 1912 Finnmark Halvorsen, Ruth Sampo Lappelill : samene : interesseområde i 2. klasse. I: Vår skole 36(1950):20 ;21. - S : ill. ;s Hamarøy bygdeboknemnd Hamarøy bygdebok 2 - s : Finneskolemestere 1981 Hamarøy Hammond, Hans Den Nordiske Missions-Historie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Gyldendal, København, 1787 Amt til Lappers og Finners Omvendelse... Hannaas, T Måltyningi i Finnmark. I: Hannaas(red): Norsk ordbok 1923 Finnmark Hansen, Asbjørn Børselv i Porsanger I Porsangerfolket Porsanger historie- og museumslag Porsanger Hansen, Bente Merete Solhov folkehøgskole - en fornorskingsbastion i Nord-Troms. I Historie - populærhistorisk magasin, 3-99, s Lyngen fhs Hansen, Bente Merete Solhov folkehøgskole: Fornorskingsbastion i grenseland UIB 1998 Lyngen fhs Hansen, Bjørg Ut på viddene Bergendahl 1948 Karasjok Hansen, Emil Nordreisa bygdebok Nordreisa Hansen, Jostein Kautokeino-ungdom. En undersøkelse av ungdommens situasjon i HIF 1977 Kautokeino Kautokeino, bl.a. med hensyn til språk og kultur, arbeid, utdanning... Hansen, Ketil Lenert Samisk identitetsforvaltning i et reindriftssamfunn Hovedfag pedagogikk UIT 2002 Hansen, Lars Ivar Astafjord bygdebok. Historie 2. Særlig s Lavangen kommune 2003 Lavangen Hanssen, Arvid Den vonde vinteren. Fortelling frå Nord-Noreg i 30-åra Norsk barneblad 1975 Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring : et fullverdig skoletilbud til samisktalende barn. I: Vår skole 55(1969). - S Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring i Skoganvarre I: Porsangerskolen 3(1968):2. - S.3-4. Porsanger Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring. I: Folkeskolerådets kurs i Kautokeino 1970 Hauge, Siw Nordnorsk skulk og vestlandsk skoleglede? En analyse av holdninger til UIB 1995, hovudfag/hauge/siw_t.htm skolen på 1800-tallet Hauge, Tore Her bor mitt folk: en bildefortelling fra gamle Lyngen (s , ) Nord-Troms museum 1986 Lyngen, Kåfjord, Storfjord Hauglid, Anders Ole Balsfjordens og Malangens historie bd. 1 s. 390, bd. 2 s. 80 Balsfjord, Malangen 6

7 Hauglid, Anders Ole Om å møte Porsanger. I: Ruovttubálgá rái - På hjemveger 1985 Porsanger Hauglin, Otto Evaluering av samisk videregående opplæring under Reform 94. Sammendrag Agenda 2000 vgo Havdal, Olaf Læstadianerne. Fra Nordkalottens kirkehistorie Rune 1977 Hegg, Lone Synnøve Norsk eller samisk? I spenningsfeltet mellom eksistens og vitenskap UIT 2000 Tana, Loppa Heggelund, Alf-Eirik Nordreisa videregående skole Nordreisa vgs Nordreisa vgo Heiberg, Inger Ingen kjenner solen. En bok om mine foreldre, Magna og Lorenz Smith, Lokalhistorisk forlag 1992 Kautokeino prestefolk i Kautokeino, Lom og Vang på Hedmarken. (S prestemøte om skole) Heiervang, S. Den Samiske ungdomsskole : en drøm blir til virkelighet I: Samenes venn : julen 1949 S Karasjok fhs Heikka, Gustaw Från Sáráhká Sámemánák: - Vi skall återerövra vårt språk Samefolket Skånland bh Heikka, Gustaw Renate och Tomas från Bjerkvik går i sameskolan i Hattfjelldal Samefolket Narvik Heikka, Gustaw Sameföreningen i Ruongu: Fungerar som ett starkt påtryckarorgan i Samefolket Lavangen kommunen Helander, Elina (ed.) Awakened voice. The Return of Sami Knowledge Dieđut 1996:4 Helland, Amund Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Finnmarkens Amt Gyldendal 1906 Finnmark Henninen, Terje Oversyn over forhistorien til «Samisk-norsk lesebok» og «Lærebok i skriftlig Skoledirektøren i Finnmark, 1976 norsk for samebarn» Henriksen, Hans J. Komitea čielgadit sámigažaldagaid Ságat 4 & 5-60 Henriksen, Stein Manditi samidi gymnasa?. I: Nuorttanaste 62(1960). S.7-8, 11, Karasjok Henriksen, Stein Per Fokstad til minne I: Samenes venn 49(1974):3. - S.3. Tana Hertzberg, Nils Reiseberetning angaaende Språg- og Skoleforholdene blandt Kvænene og Bilag til Stortingsprop Lappene i Tromsø stift Hidle, Joh. / Otterbech, Jens Fornorskningen i Finmarken Lutherstiftelsen, 1917 Finnmark Hirvonen, Vuokko Mo sámáidahttit skuvlla? Reforpma 97 evalueren Čálliidlágádus 2003 Hirvonen, Vuokko (doaimm.) Sámi áddejupmi ja sámi skuvla : Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid Sámi allaskuvla 2003 konferánsa, Guovdageainnus Hirvonen, Vuokko (doaimm.) Sámi skuvla plánain ja praktihkas. Mo dustet O97S hástalusaid? Reforpma 97 Čálliidlágádus 2003 evalueren Hjulstad, Ola Sameskolenemnda uten midler - ingen bevilgning fra fylkene (Omhandler I: Nordkalotten 12(1977):6. - S.4 Sørsame kampen for en sørsamisk skole i Nord-Trøndelag.) Hjulstad, Ola Sørsamenes kamp for egen skole varte i nær 50 år I: Nordkalotten 12(1977):5-s.4 Sørsame Hoel, Helle Identitet og kontekst i identitetsutvikling og etnisk tilknytning blant UIT 1999 Kautokeino enspråklig norsktalende elever i en samisk skole Hoel, Thomas Språklig normpress og språkskifte : om fornorskinga av ei samebygd. I: Språklig samling 23(1982):4. - S.6-7, Hoëm, Anton Allmueskolen og samene i Varanger I: Varanger årbok 1999 Nesseby Hoëm, Anton Bilingvale barn i skolen. I: Norsk pedagogisk tidsskrift Hoëm, Anton Etnopolitikk og statsforvaltning. Samisk høgskole / Sámi allaskuvla I: Aasen, Foros, Kjøl (red): Pedagogikk og politikk. Festskrift til Alfred O. Telhaug Cappelen 2004 Kautokeino Hoëm, Anton Forhold og faktorer relevant for sosialiserings- og resosialiseringsprosessen i Institutt for samfunnsforskning, 1971 samiske distrikter Hoëm, Anton Intensjoner og realiteter. Samenes skolegang I: Nordisk pedagogikk, s Hoëm, Anton Makt og kunnskap Inst. for samf. forskn Kautokeino Hoëm, Anton Pedagogiske forskningsoppgaver I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Hoëm, Anton Samebarns oppveksvilkår før../ Sámemánáid ovddešáiggi bajásšaddandilli I: Erke/Høgmo: Identitet.. Univ. forl 1986 / SOR 1995 Hoëm, Anton Samenes skolegang. : realiseres skolens mål i samedistriktene? I: Samisk selskaps årbok Hoëm, Anton Samenes skolegang. En analyse av undervisningssituasjonen med forslag til Institutt for samfunnsforskning 1965 Finnmark styrking av denne i fire kommuner i Finnmark Hoëm, Anton Samer, skole og samfunn. I: Tidsk. for samfunnsforskning 1968,bd. 9, s Hoëm, Anton Sameskole og pedagogisk forskning. I: Forskningsnytt 30(1985): S Hoëm, Anton Samisk allmenndanning og Reform vgo hu 7

8 Hoëm, Anton Samisk samfunn og lærerutdanning I: Forsøksnytt , s hu Hoëm, Anton Skolen og fornorskningsprosessen I: Heimen 18(1979/1981). S Hoëm, Anton Sosialisering Universitetsforlaget 1978 Hoëm, Anton Tradisjonskunnskap og det samiske utdanningssystem SUR 20-års jub. konf Hoëm, Anton Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk? Universitetsforlaget 1976 Kautokeino Hoëm, Anton / Tjeldvoll, A Etnopolitikk som skolepolitikk Universitetsforlaget 1980 Holm, Andr. H. Vore brødre lapperne Moss: Frikirkens Nordlands- og Finmarksmission 1909 Holmboe, Herdis Samebarna får sin egen ABC I: Vår skole 37(1951):38. S Homme, Lina Nordisk nykolonialisme. Samenes problemer i dag Samlaget 1969 Homme, Lina Statens reindrftsskole - Rå i Kvæfjord Institutt for samfunnsforskning 1970 Kvæfjord vgo Hovland, Arild Moderne urfolk Cappelen 1996 Kautokeino, Kåfjord Hovland, Knut -Frykter at streiken kan bli utvidet (Samisk læreplan) I: Norsk skoleblad , nr S. 6 Tana Hovland, Knut Samisk skole må styrke samisk identitet. (Samisk læremiddelsenter) I: Norsk skoleblad , nr S Hveding, Johan Ei oversyn over upplysningsarbeidet millom lappane I: Norsk pedagogisk tidsskrift 11(1927) ;12(1928). - S , , ;s Hytta, Lidvard Strir skolen for de samisktalende barn mot menneskerettighetene? I: Ventilen. Avis for elevlaget ved Eik lærerskole 1964 Kautokeino Hætta, Ellen Inga O. Samisk utdanning : utfordringer som det samiske samfunnet står overfor I: Nordmål-forum Samiska i ett nytt årtusende. Nordiska ministerrådet, S Hætta, Ellen Inga O. Samiske læreplaner I: Schola. - Årg. 4, nr 4 (1996). - S Hætta, Inger Marie Sokki Oahppu. I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 3, s. 60 Kautokeino Guovdageainnu historjasearvi 1996 Hætta, Johan Daniel...skolen må forandres. Læreplaner og samiske behov I: Balto(red) Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR 1997 Hætta, Johan Daniel Samiske kunnskaper - samisk grunnskole UiT 1993 Hætta, Lars / Bær, Anders Muitalusat Universitetsforlaget 1982 Kautokeino Hætta, Odd Mathis "Skuvllas ii galgga sátni ge sámegillii"/ "Ikke et eneste ord på lappisk" I: Sámi oahpahusráđđi 20 jagi / Samisk utdanningsråd 20 år 1996 lo Hætta, Odd Mathis "Ikke et eneste ord samisk i skolen" I: Lokalsamfunn i skolen. Skoledirektøren i Finnmark 1975 lo? Hætta, Odd Mathis Bondevik-kalddusj mot samisk skole: begrenser retten til opplæring på samisk I: Finnmark Dagblad Hætta, Odd Mathis Edel Hætta Eriksen 70 år I: Altaposten Kautokeino Hætta, Odd Mathis Erfaringer med samisk begynneropplæring I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv. Folkeskolerådet 1969 Hætta, Odd Mathis Mánáid internatta-årron I: Skolenytt fra Kautokeino skole Kautokeino Hætta, Odd Mathis Norga sámiskuvla birra. Girjjis: Hansegård (doaim.): Giellamet Sveriges Radios förlag 1968 Karasjok Hætta, Odd Mathis Norsk skolepolitikk i de samiske områder de siste 25 år. En oversikt. I: Vår skole Hætta, Odd Mathis Norsk skolepolitikk i sameområdene I: Svonni,L: Samerna -ett folk i fyra länder. Prisma 1974 Hætta, Odd Mathis Oppretting av et samisk skoleråd Forsøksrådet for skoleverket. Konferanse i Alta Hætta, Odd Mathis Per Fokstad: portrett av en visjonær samisk pioner = Per Fokstad: višuneara I:Solbakk(red) -dasgo eallin gáibida min soahtái.. Čálliidlágádus, Tana sámi ofelačča govven S Hætta, Odd Mathis Samane og måltvangen. I: Syn og Segn Hætta, Odd Mathis Samisk avdeling ti år i storm og stilla Alta lærerhøgskole 1983 Alta hu Hætta, Odd Mathis Samisk fjerna frå Høgskolen i Alta I: Dag og tid Alta hu Hætta, Odd Mathis Samisk formingslærerutdanning Forsøksrådet for skoleverket. Konferanse i Alta Hætta, Odd Mathis Samisk ungdom i Tromsø I: Samenes venn Tromsø hu Hætta, Odd Mathis Skolegang for samiske barn og andre samiske skolespørsmål. (Vedtak, Skoledirektøren i Finnmark 1973 uttalelser m.v. fra representativt samisk hold) Hætta, Odd Mathis Språk og skole. Undervisningskritiske betraktninger Kurshefte 10-års markering for Samisk utdanningsråd 1987 Hætta, Odd Mathis Språkundersøkelse i Finnmark 1973 Skoledirektøren i Finnmark 1974 Finnmark Hætta, Odd Mathis Sterk kritikk av lærerskolen I: Finnmark Dagblad Alta hu Hætta, Odd Mathis Tilbakeslag for samisk lærerutdanning I: Skolefokus Kautokeino hu Hætta, Odd Mathis Undervisning i samisk I: Norsklæreren Finnmark hu Hætta, Odd Mathis Undervisning i samisk ved høgskolen i Finnmark. I: Pedagogen 3-79 s Finnmark hu Hætta, Odd Mathis (red) Samisk i skolen Pedagogen,

9 Hætta, Torunn Erfaringer med norskopplegget. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv 1969 Høgmo, Asle Det tredje alternativ. Barns læring av identitetsforvaltning i samisk-norske Tidsskrift for samfunnsforskning, 27, s samfunn preget av identitetsskifte Høgmo, Asle Developing minority education in the North : a comparative study of two Nordland Research Institute, 1992 bicultural educational programmes in respectively Northern Norway and Northern Sweden initiated and financed by the Van Leer Foundation in Netherland : a final report Høgmo, Asle Fra makt til avmakt - om skolens rolle i det samiske området I: Nytt fra Universitetet i Oslo 24(1986):20 S.7 Høgmo, Asle Hva er samisk skole - hva bør den være - hvordan komme dit? Seminar "Hva Kárášjohka, er en samisk skole". Høgmo, Asle Norske idealer og samisk virkelighet Gyldendal 1989 Høgmo, Asle The situation in primary education in the Sami area: Two Cases I: Scandinavian journal of educational research vol Høigård, Einar & Ruge, H Den norske skoles historie Cappelen 1947 Haaland, Øyvind Kulturmøte som pedagogisk problem. Hovedoppgave i sosialpedagogikk UIO 1977 Lavangen Haaland, Øyvind Sosial likhet i etnopolitisk perspektiv Oppland distriktshøgskole 1990 Lavangen Idivuoma, Lásse Fjellskolen - fleksibel skole for flyttsamebarna I: Forsøksnytt 15(1984): S Kautokeino Isaksen, Jan Litt om skoleforhold i Kvænangen I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Kvænangen Isaksen, Jan Samisk og finsk i Kvænangen I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Kvænangen Isaksen, Kirsten Skuvlladilli Kárášjogas 1945 rájes otná beaivái historjá / Skolesituasjonen i I: Kárášjoga jahkegirji / Karasjok Årbok, s. 6, 1991 Karasjok Karasjok fra 1945 til idag Jacobsen, Anna Mijjen jïjtjemh skovle : historien om sørsamenes egen skole. I: Nordkalotten 12(1977) S.4-5 Hattfjelldal Jacobsen, Anna Sameskolen i Hattfjelldal Ottar / 1979 Hattfjelldal Jacobsen, Kjell Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hatfjelldalen Årbok for Helgeland 2002 Hattfjelldal, Vefsn Jacobsen, Ragnvald Kvalsund i Finnmark : bygdebok om Kvalsunds folk og forhold Kvalsund kommune 1989 Kvalsund Jacobsen, Ragnvald Sørøysund lokalhistorie Sørøysund kommune 1983 Hammerfest Jaklin, Asbjørn Nordlendinger til tusen. Om Just Qvigstad: Nordlys 1999 s. 254: Lappologen med de korte middagslurene Jensen, E B / Martinussen Med Solhov gjennom 75 år Troms fylkeskomm Lyngen fhs Jensen, Eivind Bråstad Den sørgelige beretninga om samiske elever og opplæring i samisk på Tromsø I: Norsk skoleblad , nr S Tromsø hu seminar. / Tromsø-seminarister som pionerer i samepolitisk arbeid. Jensen, Eivind Bråstad Far og sønn Ole Johan og Johannes Reiersen. I: Menneske og miljø i Nord-Troms 2001 S Troms Jensen, Eivind Bråstad Folkeskole og lærere i sør- og nord-troms. Noen refleksjoner med utgangspunkt i store geografiske ulikheter på trettitallet I: Mellem/Ellingsen (red) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Skoledirektøren i Troms 1989 Troms Jensen, Eivind Bråstad Fornorskningspolitikken overfor samer og kvener I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1991 Troms Jensen, Eivind Bråstad Fra fornorskingspolitikk til kulturelt mangfold Nordkalottforlaget 1991 Jensen, Eivind Bråstad I skyggen av striden om samisk læreplan I: Skoleeksempler på den 3. side, Nordlys 2003(?) Jensen, Eivind Bråstad Noen betraktninger om den norske skoles rolle i fler-etniske samfunn i Nord- Nord-Troms historielag 1989 Troms Troms på trettitallet Jensen, Eivind Bråstad Norwegian policy towards the Sámi in a historic perspective I: Interskola Conference(25 : 1992 : Bodø): - S Jensen, Eivind Bråstad Solhov - Tromsø Amtskole i Lyngen eller Solhov ungdomsskole i tida fra I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Lyngen fhs 1912 til 1940 Jensen, Eivind Bråstad Trekk i utviklingen av lærerutdanning for samisk skole. I: Lærerutdanning. Tradisjon og nyskaping Lærerutdanningsrådet hu 1998 Jensen, Eivind Bråstad Tromsø-seminarister som pionerer i samepolitisk arbeid I: Norsk skoleblad S Tromsø hu Jensen, Eiving Bråstad Tromsø Amtsskole i Lyngen UIO 1973 Lyngen fhs Jensen, Eiving Bråstad Tromsø seminar og seminaristene I: Brekke(red): Lærerutdanninga i Tromsø HIT 1999 Tromsø hu Jenssen, Frank A. Saltbingen (om skole kap. 14 og 16) Aschehoug1981 Tysfjord Jernsletten, Johan Erfaringer med samisk begynneropplæring. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv

10 Jernsletten, Johan Mu lohkangirji Jernsletten, Johan Polmak skole i 50 år Polmak skole 1988 Tana Jernsletten, Nils De tre stammers møte i skolen I: Norsk pedagogisk tidsskrift 57(1973).. - S Jernsletten, Nils Erfaringer med samisk lærerutdanning. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv. Folkeskolerådet 1969 hu Jernsletten, Nils Samiskundervisningen ved universitetene I: Pedagogen S hu Jernsletten, Nils Skuvlii mátki. I: Solbakk (red): Goavddis: ČálliidLágádus 2003 Tana (også i: Nuorgam-Poutasuo (red) Sámit muitalit Sámeráđđi 1979) Jernsletten, Regnor Dáruiduhttin. I: Solbakk (red): Sápmelaččat Davvi Girji 1993 Jernsletten, Regnor Samebevegelsen i Norge. Ide og strategi UIT 1986/1998 Jerpseth, Liv Norsk som fremmedspråk. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv 1969 Johansen, T.E./Pedersen, Et samisk samfunn på Hinnøya. Samisk bosetting i Harstadområdet fra Trondarnes distriktsmuseum 2004 Harstad K.E. vikingtida til 1900 Johnsen, Kathrine Omkring samiske språkspørsmål I: Ungdomsskulen 16(1953):1. S.9-11 Joks, Solveig Tradisjonelle kunnskaper i bevegelse. Om kontinuiteten i reindriftas praksiser UIT 2000 Justisdepartementet Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere Stortingsmelding 44 ( ) uskav og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener Jünge, Åke Samar i sør - artiklar om sørsamiske forhold HINT 2000 Sørsame Jørgensen, Mosse Folkeeventyr fra vår egen tid I: Praxis Porsanger, Karasjok Jørgensen, Ole Kristian Flerspråklighet og skole i Finnmark UIO 1993 Finnmark Jåma, Martha Mov skuvle-tijjeste. I: Åarjel-saemieh: Samer i sør. 1984/85, s Saemien Sijte Sørsame Kalstad, Johan Albert Reindriftsskolen i Kvæfjord og dens omliggende sosiale miljø Oslo 1971 Kvæfjord vgo Kappfjell, Nils O. En overblikk over skolesituasjonen i Midt-Norge. Nordkalotten S.2, 5 Sørsame Karasjok skolestyre Samiske skolespørsmål. Særutskrift av møtebok 72/ Karasjok Karlsen, Gustav E. Utdanning, styring og marked - Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt Universitetsforlaget 2002 perspektiv Karstensen, Per Rana bygdebok, s Mo sparebank, 1965 Rana Karstensen, Per Ranas skolehistorie : fra sandskriverbord til dataskjerm Rana historie- og museumslag 1988 Rana Kemi, Kjell Kvalitetsreformen om høyere samisk utdanning og forskning I: Bindeleddet. - Årg. 6, nr 3 (2002).. - S. 3-4 hu Kemi, Kjell Utdanningssystemer og institusjoner som del av samisk selvbestemmelse I: Oskal (red): Samisk selvbestemmelse. Sámi instituhtta, S Keskitalo, Jan H. & Sandvik, Barnehager i samiske områder Nærmiljø-barnehage prosj bh Laila S. Keskitalo, Jan Henry Education and Cultural Policies Dieđut Keskitalo, Jan Henry Om sider ved innføringen av Det samiske læreplanverket for den 10-årige skolen i lys av ulike diskurser knyttet til samisk fellesskap og den samiske I: Beck og Hoëm (red.): Samfunnsrettet pedagogikk - nå - s Oplandske bokf skolens lokale tilpasning Keskitalo, Jan Henry Sámi oahppoplánat - sámi skuvla? = Et samisk læreplanverk - en samisk SOR 1999 skole? Keskitalo, Jan Henry Samisk - statusfag eller bare et hjelpemiddel? I: Pedagogen S Keskitalo, Jan Henry Samisk grunnskole - på norske premisser? I: Forsøksnytt ½ S Keskitalo, Jan Henry Samisk høyere utdanning - fra ide til realitet?. I: Schola S Kautokeino hu Keskitalo, Jan Henry (red) Praktiske og metodiske spørsmål i barnehage / førskole i Lærerutdanninga i Alta 1976 bh språkblandingsområder Killengren, Jens A. H. Indberetning om en Inspektionsreise til Finmarken foretaget i Tiden fra 2den Kristiania 1887 Finnmark (skoledir) Februar til 7de Juni 1886 Kintel, Siv-Ingunn Opprettelsen av samiskspråklig barnehage i Tysfjord (sjekk tittel!) Høgskolen i Bodø 199? Tysfjord bh Kjølaas, Per Oskar Bibelen på samisk. En bok om samisk bibeloversettelse Det norske bibelselskap 1995 mis Kolsrud, Knut Finnefolket i Ofoten. Kap. XIII Misjonen Etnografisk museum 1947 Narvik, Skånland, Ballangen 10

11 Kolsrud, Oluf Finnemisjonen fyre Thomas von Westen I: Bergsland (red): Lapponica. Studia Septentrionalia III mis Aschehoug 1947 Kommunaldepartementet Kursstøtte til samer som mistet skolegang på grunn av 2. verdenskrig Pressemelding vo Kommunaldepartementet Om et utbyggingsprogram for Nord-Norge. S Skole og kultur St. melding 108 ( ) Kommunaldepartementet Om Sametingets virksomhet i 1994 Kap. 17. Samer med tapt skolegang på St.m. 42 ( ) grunn av andre verdenskrig Kommunaldepartementet Om Sametingets virksomhet i 1995 Kap. 5. Utdanning av samiske barn. Kap. St.m. 49 ( ) 6 Samiske barnehager. Kap 15 Omstillingsprogrammet for Indre Finnnmark Kommunaldepartementet Tillegg til St.m. 33 ( ) s Utdanning i samiske St. melding 33 ( ) bosettingsområder Krane, Bjørn-Aage La oss brenne de gamle lærebøkene I: Menneske og miljø i Nordtroms Nord-Troms historielag Troms 1976 Kristvik, Erling Den nordnorske læraren I: Festskrift til rektor Qvigstad. Tromsø 1928 Krogh, M. B. Til Almuestanden i Nordlandene og Finmarken om Skolevæsenet og vore Trondheim 1806 nyere Kirkesange KUD Adgang for samisk ungdom til lukkede studier Brev fra Skoleavd. til Kulturavd hu KUD Innstilling fra komiteen til å utrede samespørsmål KUD 1959 KUD Innstilling om gymnas med samisk. Forslag til timefordeling og til fag- og 1968 vgo pensumplaner. KUD Innstilling om lærerutdanning for samedistriktene 1973 hu KUD Mønsterplan for grunnskolen (M74) Aschehoug 1974 KUD Mønsterplan for grunnskolen -samiske fagplaner (M87) Aschehoug 1989 KUD Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samisktalende St. melding 21 ( ) befolkning KUD / Samordningsnemnda Tilråding om samiske skole- og opplysningsspørsmål. Tilråding 3 fra Brødrene Tengs, 1948 Samordningsnemnda for skoleverket KUF Det samiske Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen KUF 1997 KUF Høringsutkast - Prinsippet og retningslinjer for den 10-årige grunnskolens KUF 1997 oppbygging, organisering og innhold KUF Metodisk veiledning - samiske forhold 1995 vgo KUF Obligatorisk B-/C-språk for elever med oppl. i samisk vgo KUF Om lærarutdanning 1997 Kap.10: Samisk lærarutdanning. S St. meld. ; nr 48 ( ) hu KUF Ot. prp Opplæringslova KUF Ot. prp Opplæringslova KUF Reform 94 og videregående opplæring for samer vgo Kvalvik, Harry En nasjonal skole i et grisgrendt land. Statlig styring / skoledirektørens rolle I: Mellem/Ellingsen (red) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Skoledirektøren i Troms 1989 Kvanli, Turid Sámegieloahpahus suohkanis olggobealde sámegiela hálddašanguovllu = I: Sámegiela dilli skuvllas ja lagasservodagas / Sámegiela dilli Skånland Samiskopplæringen i en kommune utafor forvaltningsområde for samisk språk. - skuvllas ja lagasservodagas. -Sámediggi, 2001 Kværnrud, Bjørn Skolen i nærmiljøet : Karlebotn skole I: Forsøksnytt 15(1984): S Nesseby Kvåle, Trygve Voi! Voi! Finnmarksvidda! : skoleinspektør T.K. forteller og samebarn tegner I: Samenes venn : julen S Kautokeino Landbruksdepartementet Om en aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder. s St. meld. 13 ( ) Larsen, Anders Utdanning Fornorskningen i de nuværende skoler i Finmarken. / Finmarko skuvlai dároduttem birra Norsk versjon i: Hidle: Fornorskningen i Finmarken, s Lutherstiftelsen, 1917 Samisk versjon (forkorta) i: Goaikkanasat , s. 7-9 Larsson, Bjørg Finnefondet - et fornorskingsinstrument Hovedoppgave i historie, UIT 1989 Larsson, Bjørg Fornorskningsbegrepet, belyst med utgangspunkt i debatten i begynnelsen av Høgskolen i Finnmark tallet Finnmark 11

12 Larsson, Bjørg Skolepolitikk og fornorskningspolitikk i Finnmark : sett i lys av det nasjonale, Høgskolen i Finnmark1996 Alta hu det regionale og det lokale ( ) Laula, Elsa Inför lif eller död Stockholm 1904 Leganger-Krogstad, Heid Læstadianerne og norsk skole I: Prismet. 1 (1993). - S Lie, D.I. Kirkesanger O.J. Reiersen I: Norsk Skoletidende / Menneske og miljø i Nord-Troms Troms 1980 Lindbekk, Tore Skoler og skolegang i det samiske kjerneområde : opposisjon ved Anton Norsk pedagogisk tidsskrift 57(1973). S Hoëms doktordisputas. - Loeng, Svein Finnmark. Folketallsutvikling, opplæring og utviklingsarbeid SUFUR 1989 Finnmark Lund, Svein "Aldeles ubrugt og uvant til aandelige ideer". I: Mål og makt. - Årg. 27, nr 1 (1998). - S Lund, Svein Árbevierus fidnomáhttui - sámi máhttu fidnofágain = Frå tradisjon til Hovudfagsoppgåve yrkespedagogikk HIAK 2001 vgo yrkeskunnskap - samisk kunnskap i yrkesfag Lund, Svein Frå tradisjon til yrkeskunnskap - Samisk kunnskap i yrkesfag HIAK 2001 vgo Lund, Svein Retten til ein samisk skole I: Kem skal styre ressursane i nord? - S Tromsø 1996 Lund, Svein Samisk skole eller norsk standard? Reformene i det norske skoleverket og Davvi Girji 2003 samisk opplæring Lund, Svein Tre mørke år for samisk i vidaregåande skole I: Skolefokus S vgo Lund, Svein Vaksenopplæring for samar i Noreg / Adult education for Samis NSI 2000 vo Ein rapport for UNESCO. Lund, Svein. Samisk videregående opplæring: tre mørke år Skolefokus 1-99 vgo Lund, Tor Egil Fornorskningsarbeidet i skolen i Tana siste halvdel av 1800-tallet. I: Heimen 18 (1979/1981). S Tana Lund, Tor Egil Skolefravær i Nordreisa før århundreskiftet I: Mellem (red): Ei hiva tøtta. Norske kveners forbund 194 Nordreisa Lund, Tor Egil Tre stammers møte i skolene i Nord-Troms I: Menneske og miljø i Nord-Troms 1978 Kvænangen Også i: Mellem/Ellingsen(red): Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms Lye, Jorunn Samemisjonens utvikling UIT 1999 mis Lyngstad, Torleif Kåfjord - mennesker, administrasjon og politikk Kåfjord kommune 1990? Kåfjord Lærerforbundet Program for samiske skolespørsmål 1996, 2000 lorg Lærerforbundet Reform 94 - Behov for evaluering av virkninger for samiske videregående vgo skoler (Brev til KUF) Lærerutdanningsrådet Utredning om lærerutdanning for samedistriktene 1973 hu Læringssenteret Fellesskap og tilpasning. En veiledning i det lokale arbeidet med L97 Samisk Læringssenteret 2001 Løkse, Åsbjørn Misjonsarbeid / folkeopplysning blant samer i Sør-Troms I: Mellem/Ellingsen(red): Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Troms mis Skoledir i Troms 1989 Løøv, Anders Samemisjonæren Isaac Olsen ( ) og hans "U nderdanigst Dovletje 2, Saemien sijte 1994 Sørsame undrettning om Nordlandene" (1718) Løøv, Anders Sameskolen i Vefsn - regnskap for året Vefsn museum 1997 Vefsn mis Madsen, Randi Nordback Begynneropplæringen på samisk en menneskerett. I: Norsk skoleblad S Madsen, Randi Nordback Hvordan kan samisk kulturstoff integreres i undervisningen? I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Madsen, Randi Nordback Samisk ved et veiskille. I: Skoledirektørene om norsk skole : artikkelsamling skrevet av de 17 siste skoledirektørene. Kapere forlag, Hamar 1992 Madsen, Trygve Norga sámiskuvla birra. I: Hansegård (red) Giellamet Sveriges Radios förlag 1968(?) Karasjok Magga, Ole Henrik ABC 1619 : den første bok på samisk. I: Ottar 81,1974 S Magga, Ole Henrik Den samiske læreplanen for grunnskolen en arbeidsulykke? I: Arntzen m.fl.: Sin neste som seg selv, UIT 1999 Magga, Ole Henrik Den samiske skolens innhold I: Norsk skoleblad S Magga, Ole Henrik En samisk skole Guovdageaidnu 1994 Magga, Ole Henrik Establishing Saami as a language for education - problems and challenges I: Martinussen (red): Languages in a multilingual region HIF S Magga, Ole Henrik Hvordan den nyeste nordsamiske rettskrivningen ble til I: Festskrift til Ørnulv Vorren. UIT 1994 Markussen, Doris Giftermål og faddervalg: endring i etnisk tilhørighet i Kvæfjord Hovudoppgåve i historie UIT 2001 Kvæfjord 12

13 Martinussen, Bente Språkendring i Finnmark Høgskolen i Finnmark 2004 Finnmark Mathisen, Birgit Røe Egen lulesamisk opplæring tidligst i 2004 I: Utdanning S. 32 Lulesame vgo Mathisen, Birgit Røe Grunnfag tok 12 år I: Norsk skoleblad S. 15 Sørsame hu Mathisen, Birgit Røe IT styrker samisk språk. (Sámi giellaguovddáš -Evenes). I: Norsk skoleblad S Evenes Mathisen, Birgit Røe Sameskolen uten styre i to år I: Norsk skoleblad S Sørsame Mathisen, Birgit Røe Slutt for sameklasse (Om sykepleieutdanning) I: Sykepleien S Kautokeoino hu Mathisen, Birgit Røe Vil ha eget tilbud for lulesamer I: Utdanning S. 8 Tysfjord Matthisen, Georg Videregående opplæring for samer. Målene ikke oppfylt. I: Videregående opplæring 5/6 1985, s RVO vgo Melangen, Knut Lakselv realskolekurs - Ei satsing med suksess I: Porsangerfolket Porsanger historie- og museumslag Porsanger vgo Mellem / Elleingsen (red.) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms Skoledirektøren i Troms 1989 Troms Mellem, Reidun Skolen som tjener i storsamfunnet Nord- Troms historielag1989 Troms I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Meløy, Lydolf Lind Blir det gjort urett mot samene i språkspørsmålet? I: Skole og samfunn 4(1955):10 S Meløy, Lydolf Lind Eit skoleprogram som høver for samebarn. Særtrykk av Skole og samfunn nr Meløy, Lydolf Lind Etterskoling av ungdom som har tapt skolegang på grunn av krigen I: Sami Ællin/Sameliv s og i: Norsk pedagogisk vo tidsskrift 39,1955, s Meløy, Lydolf Lind Finnmark - slik eg opplevde landet og folket 1984 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Finnmark lærerlag gjennom 80 år Finnmark lærerlag, 1982 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Folkeskolen i Finnmark før, under og etter den siste verdenskrigen Oslo, 1948 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Frå komitearbeid til svelteaksjon. Syn og Segn Meløy, Lydolf Lind Frå strid til samling. Norges lærerforening -Norsk lærerlag Samlaget, 1983 lorg Meløy, Lydolf Lind Får alle barn i Finnmark høvelig første opplæring i morsmål? 1970 Finnmark I: Folkeskolerådets kurs i Kautokeino Meløy, Lydolf Lind Glimt fra skolehistoria i Vadsø og varangerområdet I: Varanger årbok 1999 Vadsø Meløy, Lydolf Lind Internatliv i Finnmark Skolepolitikk Samlaget, 1980 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Internatskulane i Nord-Noreg I: Berg(red) Aktuelle problem i folkeskolen Aschehoug, 1954 Meløy, Lydolf Lind Joatkaskuv'la - Framhaldskolen GOD/KUD udatert e.1956 vgo Meløy, Lydolf Lind Kautokeino Internat Skoledirektøren i Finnmark, 1977 Kautokeino Meløy, Lydolf Lind Lærerlagsarbeid i Nordland gjennom 100 år Nordland lærarlag 1989 Nordland Meløy, Lydolf Lind Lærerlagshistorie for Troms: med gløtt frå skoleutviklinga i fylket Troms lærarlag 1992 Troms Meløy, Lydolf Lind Margarethe Wiigs ABC blir til 1977 Meløy, Lydolf Lind Samisk kulturvokster - eit samnordisk ynskjemål Særtrykk av Syn og Segn, 1957 Meløy, Lydolf Lind Samisk som undervisningsspråk ved einskilde skolar i Finnmark og Brev til Skoledirektøren i FInnmark, hu opplæring i samisk ved Tromsø lærarskole Meløy, Lydolf Lind Snøfjord Internat Skoledirektøren i Finnmark, 1975(?) Måsøy Meløy, Lydolf Lind (red) Melding om skolene i Karasjok Finnmark fylke, 1972 Finnmark Meløy, Lydolf Lind / Kari Minne frå eit langt liv Sarpsborg,1996 Finnmark Meløy/Mathiesen/Olsen (red) Melding om skolene i Finnmark Finnmark fylke, 1972 Finnmark Meyer, Randi Fra prestekurs til morsmålsstudium : samisk gjennom hundre år I: Nytt fra Universitetet i Oslo 24(1986):20. S.6, 12 hu Mikalsen, Magne Lokalhistorie som valgfag i skolen I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1976 Kåfjord Mikkelsen, Anne Kalstad Vuotnagáttiid mánát. Sámegiela nannen mánáidgárddi bokte / Barna fra I: Todal /Pope (red.): Duostta hupmat - Våg å snakke. SOR 1996 Tysfjord bh fjordene. Styrking av samisk språk gjennom barnehagen. Mikkelsen, Magnar Skaperkraft og taushet. Hammarn Miljøverndepartementet Om landsdelsplan for Nord-Norge Kap 13 Samiske spørsmål s NOU 1972:33 Minde, Henry "Dagen er kommet" : Henrik Kvandahl og hans verk: Samenes historie I-III I: Hammarn S Narvik Minde, Henry Diktning og historie om samene på Stuoranjárga UIT 1997 Skånland Minde, Henry Samenes historie som etterkrigshistorisk forskningsfelt LOS 1992 Mo, Ragnvald Opplysningsarbeid mellom lappane I: Dalbygd og utfjerding: folkeminne frå Salten 4 Norsk folkeminnelag, 1957 S Nordland 13

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Kvener/norskfinner og fornorskingspolitikken Til læreren i videregående opplæring

Kvener/norskfinner og fornorskingspolitikken Til læreren i videregående opplæring Kvener/norskfinner og fornorskingspolitikken Til læreren i videregående opplæring Om undervisningsopplegget Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal få kunnskaper om nasjonalstatens politikk

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

Språk og nasjonal identitet i de samiske områdene i Norge

Språk og nasjonal identitet i de samiske områdene i Norge Språk og nasjonal identitet i de samiske områdene i Norge AF JON TODAL I den samiske nasjonalsangen heter det at ingen fiende kan vinne over deg hvis du bare tar vare på ditt språk. Sangen ble skrevet

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

ISBN: 978-82-7374-488-3

ISBN: 978-82-7374-488-3 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi» ja «Avtale mellom staten og rettighetshavernes

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015

SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015 Protokoll Samisk kirkeråd Ekstraordinært møte 2. juni 2015 Telefonmøte Til stede: Anne Dalheim Ingar N

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager

Samepolitisk regnskap. samarbeidsregjeringens første tusen dager Samepolitisk regnskap samarbeidsregjeringens første tusen dager Samarbeidsregjeringens samepolitiske regnskap etter 1000 dager, 15. juli 2004 Ved statssekretær Anders J.H. Eira (Høyre) Samarbeidsregjeringens

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER

REISERUTE VÅREN 2013. KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER REISERUTE VÅREN 2013 KOMMUNE / Sted Kontakt DATO TALER ØRNES Reipå og Ørnes kvinnefor. Tove Kvarsnes - tlf.90965149-21.01. Annbjørg Boge tlf. 99396314, abanboge@gmail.com Ørnes - møte Jan Fæø - tlf. 46898384-22.01.

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Finnmark 2021/Karasjohka- Karasjok Undervisning Undervisning.

Detaljer

Pensumliste: SVF 6001 Samisk kulturkunnskap 2014/2015 Pensumlistu: SVF 6001 Sámi kultuvraoahpu 2014/2015

Pensumliste: SVF 6001 Samisk kulturkunnskap 2014/2015 Pensumlistu: SVF 6001 Sámi kultuvraoahpu 2014/2015 Pensumliste: SVF 6001 Samisk kulturkunnskap 2014/2015 Pensumlistu: SVF 6001 Sámi kultuvraoahpu 2014/2015 Pensum er på ca 1800 sider. Lohkanmearri lea 1800 siiddu. Del 1. Introduksjon - Forskningshistorie

Detaljer

REFERAT RÅDGIVENDE UTVALG SAMISKE SPØRSMÅL RØROSMUSEET

REFERAT RÅDGIVENDE UTVALG SAMISKE SPØRSMÅL RØROSMUSEET REFERAT RÅDGIVENDE UTVALG SAMISKE SPØRSMÅL RØROSMUSEET 29.-30. SEPTEMBER 29.9: Møte og Kulturprogram 30.9: Åpning og seminar Til stede: Per Olav Skurdal Hopsø, STFK (dag 1) Rakel Skårslette Trondal, STFK

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15

Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15 Juolluduvvon doarjagat - Innvilgede tilskudd 25.08.15-02.11.15 Áššenr. DEARVVAŠVUOTHA JA SOSIÁLA - HELSE OG SOSIAL RS 15 / 2015 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESR Trondheim Kartlegging av kompetanse og

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Tale Samefolkets dag Árran 2009

Tale Samefolkets dag Árran 2009 Tale Samefolkets dag Árran 2009 Buoris, bouris! Kjære godtfolk, til lykke med dagen. Tusen hjertelig takk for invitasjonen til å få delta her for å feire Samefolkets dag sammen med dere. At jeg som Fylkesmann

Detaljer

Høringsfrist: 1. november 2013

Høringsfrist: 1. november 2013 Adresseliste DETALJREGULERINGSPLAN HØGTOPPEN BOLIGFELT OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG Ovenfor nevnte planforslag var oppe til politisk behandling i Formannskapet i Nesseby kommune den 05.09.13. I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag?

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? 21.03.2017 Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? Arnfinn Muruvik Vonen, arnfinn.vonen@hioa.no Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ

Stevneoppgjør. Hadding skytterlag. Samlagstevnet 2011. Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Bromma Skytterlag Kjell Engene Kolsrud 3539 FLÅ Geir Olav Brøto 4 0,-kr 49 35 49 133 93 226 226 Hans Dokken V55 0,-kr 46 43 46 135 87 222 0 222 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 4 4 8 Ole Tom Dokken 4 0,-kr 50 40

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier

Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier Bodil Hansen Blix Senter for omsorgsforskning Nord 22. oktober 2014 Agenda Bakgrunn Noen resultater Faculty of health

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD

NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD BJØRG EVJEN OG LARS IVAR HANSEN (RED.) NORDLANDS KULTURELLE MANGFOLD Etniske relasjoner i historisk perspektiv PAX FORLAG A/S, OSLO 2008 INNHOLD FORORD 13 INNLEDNING KAPITTEL I. KJÆRT BARN - MANGE NAVN

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag

Kap. 1 Barnehagens verdigrunnlag Sámi allaskuvla - Samisk høgskole, avdeling for Duoji ja oahpaheaddjeoahpuid goahti/department of Duodji and Teacher Education, presenterer i dette dokumentet synspunkter og forslag til endring i forslaget

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

MX år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115

MX år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115 MX 85 11-12 år Alta Lakselv Vardø Vadsø Nordreisa Kirkenes total pos start no. competitor Klubb r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 points 1 115 Adrian Bjerkan Alta SSF 22 22 22 25 18 20 22 22 18 18 22

Detaljer

1 Liv Olaug Slettli 1962 Evenes. 2 Monica Kristin Klefstad Angell 1974 Harstad. 3 Reidulf Sverre Pedersen 1945 Gratangen. 4 Eskil Pedersen 1980 Evenes

1 Liv Olaug Slettli 1962 Evenes. 2 Monica Kristin Klefstad Angell 1974 Harstad. 3 Reidulf Sverre Pedersen 1945 Gratangen. 4 Eskil Pedersen 1980 Evenes Valglistens navn: Samenes folkeforbund 1 Liv Olaug Slettli 1962 Evenes Helsefagarb. 2 Monica Kristin Klefstad Angell 1974 Harstad Helsesekretær 3 Reidulf Sverre Pedersen 1945 Gratangen 4 Eskil Pedersen

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen

Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen Andenes skytterlag Andøytreffen bane Dverberg 2011 Rune Olsen 27.08.2011 Postboks 25 8483 ANDENES dverberg@skytterlag.no andenes@skytterlag.no Lillejord, Mathias R 50 48 47 145 95 240 97 337 85,- 56,-

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer