I: Norsk skuleblad 24(1960). S Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I: Norsk skuleblad 24(1960). S.1372-1376 Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole)"

Transkript

1 Samisk skolehistorie - Kjelder og annan relevant litteratur Satt saman av Svein Lund. Sist oppdatert Bidrag til utviding av lista kan sendast til Stikkord for søking / sortering: Det er mogleg å søke på geografiske stikkord, dvs. kommune- og fylkesnamn, samt "sørsame". Kommunenamna er satt etter kommuneinndelinga i 2004, sjølv om kommuneinndeligna kan ha vore ei anna på det tidspunktet denne kjelden blei skreve. F.eks. finn ein Sørøysund bygdebok her under Hammerfest og Polmak under Tana. Det er i denne omgang bare brukt norske namneformer på kommunane. Skoleslag eller spesielle tema er ført opp under følgande forkortingar: vgo vidaregåande opplæring, her definert som skole etter dåverande grunnskole, dvs. at franhaldskole og realskole står under vidaregåande opplæring. hu høgare utdanning - høgskole og universitet, omfattar og utdanning som før ikkje hadde høgskolestatus, som lærarutdanning. fhs folkehøgskole. Omfattar her og fylkesskolar og kristelige ungdomsskolar. vo vaksenopplæring bh barnehage lorg lærarorganisasjonar spes spesialundervisning mis misjon uskav tapt skolegang Grunnskole er ikkje markert spesielt, da over halvparten av kjeldene handlar om grunnskolen. Blir det skolen som berger reindriftskulturen? I: Norsk skuleblad 24(1960). S Karasjok (Om reindriftslinje ved Karasjok ungdomsskole) Fortegnelse over en Samling av Underviisnings-Materiel for Almue- eller Christiania 1870 / Flekkefjord 1874? Folkeskolen Anskaffet efter Hs. Maj. Kongens naadigste Befaling som Gave til Finmarkens Almueskolevæsen. Hilsen fra Masi: barn fra Masi skole forteller og tegner I: Vår verden S Kautokeino I manns minne. Nord-Norge. Dagligliv ved hundreårsskiftet Samlaget 1973 Kunnskap og hverdag i Finnmark : artikkelsamling Davvi girji, 1997 Finnmark Lærerinne for samiske barn i Finnmark. Intervju med Edel Hætta-Eriksen. I: Samenes venn 29(1954):13. - S.4 Kautokeino Manndalen ungdomsskole ivaretar gammel husflidstradisjon. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1978 Kåfjord Nordisk samelærermøte i Masi Nordisk sameråd 1963 Rapport fra prosjektet: "Samisk forsøksskole - modellskole i et flerkulturelt Tana kommune 1997 Tana samfunn Reindriftsame-barn og skole. I: Norsk skuleblad 27(1963):7. - S Sørsame Reindriftsskolen på nytt sted. Intervju med Ing-Lill Pavall. I: Reindriftsnytt S Kautokeino vgo Samene har fått sin yrkesskole i Kautokeino Norsk landbruk 1960:23 Kautokeino vgo Sámi oahppaneavvut = Samiska läromedel = Saamelaiset opetusvälineet. Sámi instituhtta, Dieđut 1979:3 Sámiid dilit. Föredrag vid den nordiska samekonferensen Jokkmokk 1953 Oslo 1957 Samisk lærerutdanning. Innstilling fra utvalg nedsatt av Det regionale 2/83 hu høgskolestyret for Finnmark Tilråding om samiske skole- og opplysningsspørsmål Vår skole Årbok for Tysfjord 1989 Tysfjord lokalhistorielag Tysfjord Aikio, Aimo Biigán ja reaŋgun oahpahanvuohkin (upubl. manus) Sámi allaskuvla 1999 Aikio, Aimo Eahpeformála máhttu skuvllas Sámi allaskuvla 1997 Aikio, Aimo Rávesolbmuid pedagogihkka máŋgakultuvrralaš birrasis Sámi allaskuvla 1999 vo Aikio, Aimo Sámeskuvla mánŋggakultuvrralaš servodagas / Sameskolen i et flerkulturelt samfunn I: Balto(red) Diehtu ja gelbbolašvuohta Sámis / Kunnskap og kompetanse i Sápmi Davvi girji, Aikio, Aimo Sámi skuvla - máŋggakultuvrralaš servodaga skuvla?. I: Hirvonen (red): Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid konferánsa: Sámi áddejupmi ja sámi skuvla / Vuokko Sámi allaskuvla, 2003 Aikio, Aimo Sámi skuvlahistorjá Sámi allaskuvla 1999 Aikio, Aimo Sápmelaš resurssat skuvllas Sámi allaskuvla

2 Aikio, Samuli Olbmot ovdal min Girjegiisá 1992 Andersen, Svanhild Ressurskamp og møter med offentlige instanser - noen utfordringer i en norsk UIT 1997 Kvalsund og samisk utkant Andreassen, Lars Kommer Rigoberta Menchu? En studie av identitets-håndteringer i et samisk Universitetet i Tromsø 1997 Narvik lokalsamfunn Andreassen, Vegard Endelig begynnerkurs i samisk språk I: Tromsøflaket S. 8 Tromsø hu Anstem, Fred Midt i reinbeitedistriktet ligger sørsameskolen, Snåsa. Intervju med Ella Holm Norsk skoleblad , nr 7. S Sørsame Bull. Anstem, Fred Minoriteter mangler mye Årsmøte i Samisk utvalg/oso. Norsk skoleblad , nr S lorg Anstem, Fred Tre kvinnelige direktører som hele tiden har stått på. Intervju med: Asta Norsk skoleblad , nr S. 16 Balto, Edel Hætta Eriksen og Ellen Inga O. Hætta. Anti, Aud Scheie Barn og unges oppvekstbetingelser i en samisk bygd UIO 1990 Karasjok Anti, Aud Scheie Sørsame - skole -samfunn. Gruppeoppgave i sosialpedagogikk 1990 Sørsam Antonsen, Jan Fornorskningsarbeid i skolen i Nordreisa og Kvænangen på 1890-tallet I:Menneske og miljø i Nord-Troms 2003 Nordreisa, Kvænangen Aslaksen, Eilif "Skuvla duolmmai čálli siepmana...", dadjá Inger Haldis Halvari I: Sápmi 1985:1. - S Tana Aubert, Marit Minner fra Sirma 2003 Tana Bakke, Harald Finnemisjonsskolen / Lappeskolemestrene. I: Saltdalsboka S Nordland Ballari, Kjell Befolkningssammensetning og skoleforhold i nedre Tana på slutten av I: Deatnu - Teno - Tana. Tana historie- og museumslag 1981 Tana tallet Balto, Asta Samisk barneoppdragelse i endring Gyldendal 1997 Balto, Asta Samisk skolehistorie - en kort innføring Guovdageaidnu 1995 Balto, Asta (red.) Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR / Davvi Girji 1997 Barlindhaug, K.J. Tromsø off. lærerskole i 100 år Tromsø 1926 Tromsø hu Baune, Tove Aarsnes Den skal tidlig krøkes... Skolen i historisk perspektiv Cappelen 1995 Beddari, Våga, Wikan (red.) Statsinternatene i Finnmark Skoledirektøren i Finnmark, Vadsø, 1989 Berg, Bård A. Holdninger til samer og samiske forhold En undersøkelse av UIT 2001 avisene Aftenposten, Nordlys, Finnmark Dagblad, Altaposten og Finnmarken Berg, Thorleif Skolen i Nesseby I: Varanger årbok 1999 Nesseby Bergan, Inge Hovedtrekk i skolepolitikken overfor samene i Norge, Sverige og Finnland UIO, 1967 Berg-Hansen, Jens Gløtt fra Kvalsunds skolehistorie Kvalsund skolekontor 1989 Kvalsund Berg-Hansen, Jens Sjøsamene i Kvalsund Kvalsund skolekontor 1978 Kvalsund Berg-Hansen, Jens (red) Kvalsund på og 1800-tallet. Sett med datidens øyne Kvalsund skolekontor 1980 Kvalsund Bergland, Einar Kompetanse og kompetansebehov i Indre Finnmark /Sis-Finnmárkku I: Diehtu ja gelbbolašvuohta Sámis Kautokeino máhtolašvuohta ja máhtolašvuođadárbu. Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR 1997 Bergland, Einar Kunnskap og kompetanse i Indre Finnmark - bakgrunn, behov og tiltak Sámi allaskuvla 1993 Kautokeino Bergland, Einar Om skoleutvikling i Karasjok : vi er inne i en prosess I: Norsk skoleblad , nr 16- S Karasjok Bergland, Einar Om å flytte fra én sosial verden til en annen. I: Norsk pedagogisk tidsskrift. - Årg. 84, nr 1 (2000).- S Kautokeino Bergland, Einar Reindrift, omstilling og identitet UIO 1999 vo Bergland, Einar Samisk skole og samfunn Sámi instituhtta 1999 Billefjord skole Livet før og nå langs vestsiden av Porsangerfjorden Iđut 1998 Porsanger s Skolen før og nå Bjarvin, Kjellfrid Gammelt og nytt i samisk lesekunst I: Samenes venn 27(1952):4 ;5. - S.7-8 ;s.7-8. Bjørke, Samson Kautokeino barneskole : en grunnskole for samebarn. I: Norsk skoleblad 31(1967). S Kautokeino Bjørklund, Ivar Fjordfolket i Kvænangen (s , , ) Universitetsforlaget 1985 Kvænangen Bondevik, Ottar Barn og ungdom i Sameland. I: Samemes Venn Juleboken Norges Finnemisjonsselskap Bondevik, Ottar En skole blir til. (DSF) I: Vår kirke i nord 29(1977). S Karasjok Bondevik, Ottar Samisk ungdomsskole i Tysfjord : en begivenhet i Finnemisjonens historie I: Samenes venn 32(1957):10. S.4 Tysfjord fhs Bondevik, Ottar Under Nordkalotten Lutherstiftelsen 1958 Kautokeino, Karasjok fhs Boon, Inez Et nytt undervisningsopplegg for folkeskolen i de samisktalende distrikter Sámi ællin/sameliv Boon, Inez Den første språkundervisningen i språkblandingsdistrikter I: Nordisk samelærermøte i Masi Norsk samerd, s

3 Boon, Inez Problems of text-books for lingual minorities I: Holmestrand (red): Lingual minorities in Europe Samlaget, s Boyesen, Einar Norsk skolepolitikk og samene I: Sámi Ællin / Sameliv. Samisk selskaps årbok Universitetsforlaget 1961 Boyesen, Einar Samenes skole- og utdannelsesspørsmål I: Sámi Ællin / Sameliv. Samisk selskaps årbok , s Universitetsforlaget 1958 Braseth, Leif Milepel for sørsamisk språk. (Om første grunnskoleelev med sørsamisk som I: Norsk skoleblad , nr 4 S Sørsame 1.språk.) Breivik, Reidar (red) Lyngen lærerlag 100 år Uprenta referat frå jubileumskonferanse, Lyngen, Kåfjord, lorg Storfjord Brekke (red) Lærerutdanninga i Tromsø Høgskolen i Tromsø 1999 Tromsø hu Brox, Arthur Finneskolen i Astafjord I: Håløygminne Skånland mis Brox, Ditlev Lavangen skolesoga Harstad 1967 Lavangen Bryne, Anne Kristin Et søkelys på likhetsbegrepet og enhetsskoletanken i planprosessen til L97 og Hovedoppg. i ped. UIO 1999 L97samisk Bull / Toven / Dunfjeld Forslag til tiltak på ulike sektorer for å øke bruken av samisk i det sørsamiske Sametinget 1992 Sørsame dialektområdet Bull, Ella Holm Sameskolen i Snåsa Ottar / 1979 Sørsame Bull, Ella Holm Åarjel-saemiej skuvle Snåsa I: Sol-sang 38(1978):1/2. - S.9. Sørsame Bull, Tove / Gaski, Harald Fornorskingspolitikk og språkundertrykking. I: Nordnorsk kulturhistorie 2, s Gyldendal 1994 Bær, Anders P. Erindringer Bidrag til Finnmarkens kirkehistorie. Norvegia Sacra 1924 Kautokeino Dahl, Helge Alten lærerskole Tromsø off. lærerskole jubileumsskrift 1952, s Alta hu Dahl, Helge Norsk målpolitikk i Finnmark Syn og Segn nr 55, 56, 57? 1950, s , Finnmark Dahl, Helge Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar Norsk pedagogisk tidsskrift 1950, s Tromsø hu Dahl, Helge Samisk og kvensk ved Trondenes og Tromsø seminar Et avsnitt av UIO 1953 Også som Særprent av Norsk Pedagogisk tidsskrift 6- Tromsø hu norsk skolehistorie 1950 Dahl, Helge Samiskopplæringa for prester ved Tromsø seminar Håløygminne 1953, s Tromsø hu Dahl, Helge Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814 til 1905 Universitetsforlaget 1957 Finnmark Dahl, Helge Tromsø offentlige lærerskole i 150 år Tromsø 1976 Tromsø hu Dahl, Helge (red.) Tromsø off. lærerskole. Jubileumsskrift Tromsø 1952 Tromsø hu Dahl, Tor Edvin Samene i dag - og i morgen Gyldendal 1970 Finnmark Dalheim, Anne Om hverdagsliv i møte med et hverdagsmenneske. UIT 1996 Lyngen Fagretningsoppgave pedagogikk Dalheim, Johan På Elvevoll skole i de harde trettiåra I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Troms Danielsen, Peggy / Stordahl, En analyse av samenes skolegang. Grunnfag samfunnsvitenskap UIT 1973 Vigdis / Østmo, Liv Dannemark, Nils / Johansen, Nuoraidskuvlaoahppit ja giellaválljen Finnmárkkus 1982/83 ja 1998/99 I: Sámegiela dilli skuvllas ja lagasservodagas Sámegiela dilli Finnmark Yngve Ungdomsskoleelever og språkvalg i Finnmark i 1982/83 og 1998/99 skuvllas ja lagasservodagas. - Sámediggi, Darnell / Hoëm Taken to Extremes. Education in the Far North Scandinavian University Press 1996 Den parlamentariske Den parlamentariske skolekommisjon skolekommisjon Den samiske ungdomsskole Den samiske ungdomsskole i Karasjok. Årsberetninger Karasjok fhs Det regionale høgskolestyret Samisk lærerutdanning 1983 hu for Finnmark Devik, Bjørn Arnfinn Sameskolen i Havika Tromsø museum 1980 Namsos Digre, Kari To lærerinner minnes I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Troms Dikkanen, Siri Lavik Norsk-undervisning i folkeskolen for samisktalende barn I: Sámi Ællin. Samisk selskaps årbok Dyrvik, Norvald I: Årbok for Iina ja biras sámiid searvi 1985, s Skånland Daa, L. Kr. Skisser fra Lapland, Karelstranden og Finland Kristiania 1870 Edvardsen, Edmund Den gjenstridige almue Gyldendal 1994 Troms 3

4 Edvardsen, Edmund Om å opplyse en en gjenstridige almue I: Nordnorsk kulturhistorie 2, s Gyldendal 1994 Troms Eidheim, Harald Kommentar til tilrådinga om samespørsmål I: Samtiden Eidheim, Harald The Organisation og Knowledge in Sami Etno-Politics I: Becoming visible. UIT 1995 Eidheim, Harald Aspects of the Lappish minority situation Universitetsforlaget 1977 Eidheim / Storm (red) En nasjon blir til Ottar Eidheim, Harald Entrepreneurship in politics I: Barth: The Role of the Entrepreneur in Social Change in Karasjok Northern Norway. Universitetsforlaget 1972 Eidnes, Asbjørn Skolen og kulturlivet i Nord-Norge Ottar Eikeset, Kjell Roger Altas historie bd. 3, kap 5 og 18 Alta kommune Alta Einejord, Jon Eldar "Karasjok gymnasklasser med samisk" : oppretting og framdrift av samisk I: Pedagogen 27(1979):3. - S Karasjok vgo videregående skole. Einejord, Jon Eldar Fra "videregående opplæring for samer" til "samisk videregående opplæring" I SVS 1999 vgo seminarrapporten "Samisk kunnskap.." Einejord, Jon Eldar Vidaregåande opplæring for samar / Undervisning i samisk : vidaregåande I: Pedagogen 27(1979):3. s vgo opplæring Einejord, Jon Eldar Videregående opplæring for samer etter Reform 94 SVS 1997 vgo Einejord, Magne Språket samisk sin plass sett ut frå studenten sitt møte med faget samisk : en I: Pedagogen 27(1979):3. - s kritikk Eira, Julie Lærernes arbeidssituasjon I: Forsøksnytt s Eira, Marit Sara Boazodoallu ja soahtemuittut (Skuvlla birra s ) I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus. Guovdageainnu Kautokeino historjásearvi 1991 Ellingsen, Elling Skole og barnehage Lavangsminne 1995 Lavangen Ellingsen, Erling Bosettingen i Spansdalen Lavangsminne 1982 Lavangen Elsvatn, Leif Sameskolen midt i Norge. Gaske-Nøørjen Saemienskovle / Sameskolen for Sameskolen, Hattfjelldal 2001 Hattfjelldal Midt-Norge Ely, H. B. The Lapp High School at Karasjok I: The Norseman S Karasjok fhs Engstad, Rasmus Den første skolestreiken i Storfjord Nord-Troms historielag 1989 Storfjord I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Eriksen / Niemi Den finske fare 1981 Eriksen, Edel Hætta Guovdageaidnu (Skuvlla birra s ) I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus. Guovdageainnu Kautokeino historjásearvi 1991 Eriksen, Edel Hætta Hva finnes det av spesielle læremidler for sameskolene? I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Eriksen, Edel Hætta Movt čokkit same skuvla-ašid? : sardnom NSR rikačoakkemest Nuorttanaste S.52 Eriksen, Edel Hætta Norga vuođđoskuvla sámimánáide. Dieđot 1977:2 Sámi Instituhtta Eriksen, Edel Hætta (doaim) Ávvučálus - SOR 20 jagi SOR 1996 Eriksen, H Momenter til opplegg for den første norskundervisningen for samisktalende 1966 barn Eriksen, Hans Metodiske problemer i undervisningen i samisk I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Eriksen, Hans Problemer som sameungdom har å stri med når det gjelder språkopplæring I: Ungdomsskulen 24(1961):5. - S Eriksen, Leif Fornorskningspolitikken i skolen I: Pedagogen 27(1979):3. S Eriksen, Leif Isak Saba, stortingsmannen UIO 1975 Nesseby Eriksen, Leif Sámiid historjá 1850 rádjái Davvi Girji 1996 Eriksen, Leif (red) Čehppodat Sámiid Várás - Kunnskap og dyktighet SJSK 1994 Erke, R / Høgmo, A (red) Identitet og livsutfoldelse Univ.forl Evjen, Bjørg "Lapp kan være lapp". Språk- og skolepolitikk i et lulesamisk område. I: Finstad (red): Stat, religion, etnisitet UIT 1997 Tysfjord Evjen, Bjørg Et sammensatt fellesskap: Tysfjord kommune Tysfjord kommune 1998 Tysfjord Fagerbakken, J.M.I. Bidrag til Finnernes bygdehistorie og etnografi. Første hefte: Hatfjelldalens Brøgger 1934 Hattfjelldal finner Figenschau, Tore Etter Reform 97: Tre ganger mer til samiske læremidler Norsk Skoleblad,

5 Finnmark fylkes Yrkesopplæring i Finnmark Finnmark fylke 1954 Finnmark vgo yrkesskolenemnd Finnmark fylkeskommune Melding om skolene i Finnmark Finnmark fylke 1970 Finstad, Hans Chr. Fru Margarethe Wiig og den samiske ABC I: Vår kirke i nord 4(1952). - S Fokstad, Per Hvordan fornorskningen i barneskolen grep ind i mit liv. / Måvt daroduttem Norsk: Hidle og Otterbech (red) Fornorskingen i Finnmark Tana læi mu guovddo mu mannavuioda beivin Lutherstiftelsens boghandel 1917 Samisk: Goaikkanasat , s. 5-7 Fokstad, Per Sámiid al'bmut allaskuvla I: Nuor'tanás'ti 51(1949). S.55, 59. Karasjok fhs Fokstad, Per Samiske tankar og krav. I: Hannaas (red): Norsk aarbok 1923 Foldvik, Bente Jenteliv uten vaskemaskin. Om jenter langs kysten av Nord-Norge i Nordlys 1998 førkrigstida. S : Skole, sikkerhetspolitikk og spøkelsen Folkenborg, Håkon Rune Nasjon, region og etnisitet i et utvalg lærebøker UIT 1999 Folkenborg, Håkon Rune Nasjonal identitet og etnisitet. Kan samer være nordmenn uten å være etniske I: Berg og Niemi (red): Fortidsforestillinger. UIT 2004 nordmenn Folkeskolerådet Folkeskolerådets kurs i Kautokeino foredrag m.v Folkeskolerådet Folkeskolerådets kurs i Lakselv foredrag m.v Forfang, Anders Gamle skoler og gamle skolemestre Trondheim 1892 Forsøksrådet Samisk skole Forsøksnytt 1-2, 1984 Forsøksrådet for skoleverket Undervisning og utdanning i språkblandingsområder. Planskisse med forslag Forsøksrådet 1974 til forsøks- og utviklingsarbeid i samiske områder. Forsøksrådet for skoleverket Videregående skoler i Nordland Troms og Finnmark Forsøk og reform-23,1971 vgo Fossli, Inger-Ann 4-9 prosjektet i Lavangen - Spansdalen Prosjektarbeid Nordland distriktshøgskole 1983 Lavangen Fredriksen, Ellev Olai Lauvangr. Lavangens beskrivelse Harstad 1931 (Moen 1983) Lavangen Fredriksen, Sigrun Dolven Særdrag ved handarbeidsundervisningen på Den samiske ungdomsskole. I: Ungdomsskulen 24(1961):6. - S.55. Karasjok fhs Frette, Thor Den norske språkpoli'tikken overfor samene. Historisk oversikt, utarbeidet Udatert upublisert manus, funne i Frettes arkiv, Samisk arkiv som arbeidsgrunnlag for DNA-s komite til fastlegging av partiets stilling til sameproblemet Friis, Jens A. En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen Christiania 1871 Finnmark Friis, Jens A. Ethnografiske kart over Finmarken Christiania 1861 Finnmark Friis, Jens A. Ethnografiske kart over Tromsø amt Christiania 1890 Troms Fugelli, Per Medisinalrapport om norsk rasisme. I: Hverdag, 4/197 Porsanger Fugelli, Per Rasisme i Finnmark. I: Gjengset (red): Samisk mot - norsk hovmod Pax 1981 Porsanger Fulsås, Narve Universitetet i Tromsø 25 år UIT 1993 Tromsø hu Gabrielsen, Gunleif Internatet - et Columbi egg I Astøingan - Årbok 1999, s Gratangen Gaup, Mikkel Sameskolen i Troms. I: Reindriftsnytt ½ 1996 Målselv, Troms Gjetmundsen, Arthur Samiske skoleproblemer. Foredrag på Sámi Sær'vi - Samisk Selskaps årsmøte upublisert mnus, funne i Samisk arkiv (Hans J. Henriksens arkiv) i Karasjok Graff, Ola "Om kjæresten mn vil jeg joike". Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk Davvi Girji 2004 Måsøy joiketradisjon Granås, Peggy Statsmakt og misjon. Organiseringen av finnemisjonen i Nord-Norge i første NTNU 2002 halvdel av 1700-tallet Grenersen, Geir Kulturell gjenreising i et markesamisk kjerneområde UIT 1995 Skånland, Evenes Grenersen, Geir Ved forskningens grenser Skånland, Evenes Groven, Gunnar Det første tilløp til fast skole - finnemisjonsskolen I: Grunnskolen i Nord-Trøndelag 250 år. Skoledirektøern i Nord- Sørsame Trøndelag 1988 Gullichsen, Einar Glimt fra en skolekrets og en skole: bestyrer E. Gullichsen ved Sirma skole I: Samenes venn 37(1962):11. - S.1, 4 Tana forteller Gullichsen, Sissel og Einar Guk'kin davvin dávkaid vuol'de. Minner fra Sirma Tana Gunnesdal, William Jubileum for en fornorskingsinstitusjon Karlebotn internat I: Utdanning S Nesseby Gunnesdal, William Pionerarbeid med tegnspråk for samiske barn I: Skolefokus , S

6 Gunnesdal, William Same-diskriminerende vedtak i KUF. Intervju med Svein Lund. I: Skolefokus 8 (1997). S Gunnesdal, William Samer og kvener uteglemt I: Skolefokus nr 18 (1998). S. 30 Gunnesdal, William Strid for skole og læremidler er strid for samisk språk og kultur : samene vil I: Skolefokus , S. 8-11,13 vgo ha egen enhetsskole Gustavsen, John "Regjeringen gir etter for sameekstremistene". (Om aksjonene i Tana mot I: Norsk skoleblad , nr S Tana innføringen av samisk læreplan) Gustavsen, John Amanuensis Odd Mathis Hætta: -Tilbakeslag for samisk lærerutdanning. I: Skolefokus 1 (1994) - S Alta hu Gustavsen, John Blir det Samisk Høgskole i Porsanger kommune?. I: Næring i nord S Porsanger hu Gustavsen, John De primitives pedagogikk : samebarnas oppdragelse gjennom lek og arbeid I: Forum barn 2(1977):1. S Gustavsen, John En samepresident med store oppgaver. (Intervju med Ole Henrik Magga, bl. a. I: Skolefokus. - Årg. 2, nr 21 (1994). - S. [26]-29 om norsk skolepolitikk etter Reform 94 og R97. Gustavsen, John Gud forstår ikkje samisk I: Syn og Segn Gustavsen, John Lærebøker med Oslo-vri. I: Praxis Gustavsen, John Lærerveteran sa opp i protest I: Norsk Skoleblad Kåfjord Gustavsen, John Påtvunget avmakt. Om norsk skole i Sameland. I: Praxis Gustavsen, John Reform 94 - Styrker ikke samisk identitet Yrke 3-93 vgo Gustavsen, John Samisk høgskole må reises I: Skoleforum 85(1986):6. - S hu Gustavsen, John Språklige og pedagogiske vansker i Finnmark I: Norsk skoleblad 34(1970). S Finnmark Gustavsen, John Til forsvar for et underkuet folk Utdanning Gustavsen, John Vi kom først: Om samer før og nå Davvi Media 1989 Guttorm / Hætta / Keskitalo Samisk begynneropplæring i skolen Alta lærerhøgskole 1975? Guttorm, Gunvor Ávkkástallat eallálan duojáriid čehppodaga skuvllas Sámi allaskuvla 1996 Guttormsen, Anders Alatæjo yrkesskuvla - ja mi dam ulbmæl læ I: Nuorttanaste 69(1967) - S Alta vgo Guttormsen, Anders Stata dalloduogje-skuvla samidi, Guovddagæinost I: Nuorttanaste 64(1962)S Kautokeino vgo Gaarder, Birgit Mønsterplanen og elever i sprogblandingsdistrikter Aftenpostens kronikk, Hagemann, Gro Skolefolk. Lærernes historie i Norge Gyldendal 1992 lorg Halvorsen, Anders Billeder av livet i Finmarken i fortid og nutid Gyldendal 1912 Finnmark Halvorsen, Ruth Sampo Lappelill : samene : interesseområde i 2. klasse. I: Vår skole 36(1950):20 ;21. - S : ill. ;s Hamarøy bygdeboknemnd Hamarøy bygdebok 2 - s : Finneskolemestere 1981 Hamarøy Hammond, Hans Den Nordiske Missions-Historie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Gyldendal, København, 1787 Amt til Lappers og Finners Omvendelse... Hannaas, T Måltyningi i Finnmark. I: Hannaas(red): Norsk ordbok 1923 Finnmark Hansen, Asbjørn Børselv i Porsanger I Porsangerfolket Porsanger historie- og museumslag Porsanger Hansen, Bente Merete Solhov folkehøgskole - en fornorskingsbastion i Nord-Troms. I Historie - populærhistorisk magasin, 3-99, s Lyngen fhs Hansen, Bente Merete Solhov folkehøgskole: Fornorskingsbastion i grenseland UIB 1998 Lyngen fhs Hansen, Bjørg Ut på viddene Bergendahl 1948 Karasjok Hansen, Emil Nordreisa bygdebok Nordreisa Hansen, Jostein Kautokeino-ungdom. En undersøkelse av ungdommens situasjon i HIF 1977 Kautokeino Kautokeino, bl.a. med hensyn til språk og kultur, arbeid, utdanning... Hansen, Ketil Lenert Samisk identitetsforvaltning i et reindriftssamfunn Hovedfag pedagogikk UIT 2002 Hansen, Lars Ivar Astafjord bygdebok. Historie 2. Særlig s Lavangen kommune 2003 Lavangen Hanssen, Arvid Den vonde vinteren. Fortelling frå Nord-Noreg i 30-åra Norsk barneblad 1975 Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring : et fullverdig skoletilbud til samisktalende barn. I: Vår skole 55(1969). - S Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring i Skoganvarre I: Porsangerskolen 3(1968):2. - S.3-4. Porsanger Hatle, Sverre Samisk begynneropplæring. I: Folkeskolerådets kurs i Kautokeino 1970 Hauge, Siw Nordnorsk skulk og vestlandsk skoleglede? En analyse av holdninger til UIB 1995, hovudfag/hauge/siw_t.htm skolen på 1800-tallet Hauge, Tore Her bor mitt folk: en bildefortelling fra gamle Lyngen (s , ) Nord-Troms museum 1986 Lyngen, Kåfjord, Storfjord Hauglid, Anders Ole Balsfjordens og Malangens historie bd. 1 s. 390, bd. 2 s. 80 Balsfjord, Malangen 6

7 Hauglid, Anders Ole Om å møte Porsanger. I: Ruovttubálgá rái - På hjemveger 1985 Porsanger Hauglin, Otto Evaluering av samisk videregående opplæring under Reform 94. Sammendrag Agenda 2000 vgo Havdal, Olaf Læstadianerne. Fra Nordkalottens kirkehistorie Rune 1977 Hegg, Lone Synnøve Norsk eller samisk? I spenningsfeltet mellom eksistens og vitenskap UIT 2000 Tana, Loppa Heggelund, Alf-Eirik Nordreisa videregående skole Nordreisa vgs Nordreisa vgo Heiberg, Inger Ingen kjenner solen. En bok om mine foreldre, Magna og Lorenz Smith, Lokalhistorisk forlag 1992 Kautokeino prestefolk i Kautokeino, Lom og Vang på Hedmarken. (S prestemøte om skole) Heiervang, S. Den Samiske ungdomsskole : en drøm blir til virkelighet I: Samenes venn : julen 1949 S Karasjok fhs Heikka, Gustaw Från Sáráhká Sámemánák: - Vi skall återerövra vårt språk Samefolket Skånland bh Heikka, Gustaw Renate och Tomas från Bjerkvik går i sameskolan i Hattfjelldal Samefolket Narvik Heikka, Gustaw Sameföreningen i Ruongu: Fungerar som ett starkt påtryckarorgan i Samefolket Lavangen kommunen Helander, Elina (ed.) Awakened voice. The Return of Sami Knowledge Dieđut 1996:4 Helland, Amund Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Finnmarkens Amt Gyldendal 1906 Finnmark Henninen, Terje Oversyn over forhistorien til «Samisk-norsk lesebok» og «Lærebok i skriftlig Skoledirektøren i Finnmark, 1976 norsk for samebarn» Henriksen, Hans J. Komitea čielgadit sámigažaldagaid Ságat 4 & 5-60 Henriksen, Stein Manditi samidi gymnasa?. I: Nuorttanaste 62(1960). S.7-8, 11, Karasjok Henriksen, Stein Per Fokstad til minne I: Samenes venn 49(1974):3. - S.3. Tana Hertzberg, Nils Reiseberetning angaaende Språg- og Skoleforholdene blandt Kvænene og Bilag til Stortingsprop Lappene i Tromsø stift Hidle, Joh. / Otterbech, Jens Fornorskningen i Finmarken Lutherstiftelsen, 1917 Finnmark Hirvonen, Vuokko Mo sámáidahttit skuvlla? Reforpma 97 evalueren Čálliidlágádus 2003 Hirvonen, Vuokko (doaimm.) Sámi áddejupmi ja sámi skuvla : Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid Sámi allaskuvla 2003 konferánsa, Guovdageainnus Hirvonen, Vuokko (doaimm.) Sámi skuvla plánain ja praktihkas. Mo dustet O97S hástalusaid? Reforpma 97 Čálliidlágádus 2003 evalueren Hjulstad, Ola Sameskolenemnda uten midler - ingen bevilgning fra fylkene (Omhandler I: Nordkalotten 12(1977):6. - S.4 Sørsame kampen for en sørsamisk skole i Nord-Trøndelag.) Hjulstad, Ola Sørsamenes kamp for egen skole varte i nær 50 år I: Nordkalotten 12(1977):5-s.4 Sørsame Hoel, Helle Identitet og kontekst i identitetsutvikling og etnisk tilknytning blant UIT 1999 Kautokeino enspråklig norsktalende elever i en samisk skole Hoel, Thomas Språklig normpress og språkskifte : om fornorskinga av ei samebygd. I: Språklig samling 23(1982):4. - S.6-7, Hoëm, Anton Allmueskolen og samene i Varanger I: Varanger årbok 1999 Nesseby Hoëm, Anton Bilingvale barn i skolen. I: Norsk pedagogisk tidsskrift Hoëm, Anton Etnopolitikk og statsforvaltning. Samisk høgskole / Sámi allaskuvla I: Aasen, Foros, Kjøl (red): Pedagogikk og politikk. Festskrift til Alfred O. Telhaug Cappelen 2004 Kautokeino Hoëm, Anton Forhold og faktorer relevant for sosialiserings- og resosialiseringsprosessen i Institutt for samfunnsforskning, 1971 samiske distrikter Hoëm, Anton Intensjoner og realiteter. Samenes skolegang I: Nordisk pedagogikk, s Hoëm, Anton Makt og kunnskap Inst. for samf. forskn Kautokeino Hoëm, Anton Pedagogiske forskningsoppgaver I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Hoëm, Anton Samebarns oppveksvilkår før../ Sámemánáid ovddešáiggi bajásšaddandilli I: Erke/Høgmo: Identitet.. Univ. forl 1986 / SOR 1995 Hoëm, Anton Samenes skolegang. : realiseres skolens mål i samedistriktene? I: Samisk selskaps årbok Hoëm, Anton Samenes skolegang. En analyse av undervisningssituasjonen med forslag til Institutt for samfunnsforskning 1965 Finnmark styrking av denne i fire kommuner i Finnmark Hoëm, Anton Samer, skole og samfunn. I: Tidsk. for samfunnsforskning 1968,bd. 9, s Hoëm, Anton Sameskole og pedagogisk forskning. I: Forskningsnytt 30(1985): S Hoëm, Anton Samisk allmenndanning og Reform vgo hu 7

8 Hoëm, Anton Samisk samfunn og lærerutdanning I: Forsøksnytt , s hu Hoëm, Anton Skolen og fornorskningsprosessen I: Heimen 18(1979/1981). S Hoëm, Anton Sosialisering Universitetsforlaget 1978 Hoëm, Anton Tradisjonskunnskap og det samiske utdanningssystem SUR 20-års jub. konf Hoëm, Anton Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk? Universitetsforlaget 1976 Kautokeino Hoëm, Anton / Tjeldvoll, A Etnopolitikk som skolepolitikk Universitetsforlaget 1980 Holm, Andr. H. Vore brødre lapperne Moss: Frikirkens Nordlands- og Finmarksmission 1909 Holmboe, Herdis Samebarna får sin egen ABC I: Vår skole 37(1951):38. S Homme, Lina Nordisk nykolonialisme. Samenes problemer i dag Samlaget 1969 Homme, Lina Statens reindrftsskole - Rå i Kvæfjord Institutt for samfunnsforskning 1970 Kvæfjord vgo Hovland, Arild Moderne urfolk Cappelen 1996 Kautokeino, Kåfjord Hovland, Knut -Frykter at streiken kan bli utvidet (Samisk læreplan) I: Norsk skoleblad , nr S. 6 Tana Hovland, Knut Samisk skole må styrke samisk identitet. (Samisk læremiddelsenter) I: Norsk skoleblad , nr S Hveding, Johan Ei oversyn over upplysningsarbeidet millom lappane I: Norsk pedagogisk tidsskrift 11(1927) ;12(1928). - S , , ;s Hytta, Lidvard Strir skolen for de samisktalende barn mot menneskerettighetene? I: Ventilen. Avis for elevlaget ved Eik lærerskole 1964 Kautokeino Hætta, Ellen Inga O. Samisk utdanning : utfordringer som det samiske samfunnet står overfor I: Nordmål-forum Samiska i ett nytt årtusende. Nordiska ministerrådet, S Hætta, Ellen Inga O. Samiske læreplaner I: Schola. - Årg. 4, nr 4 (1996). - S Hætta, Inger Marie Sokki Oahppu. I: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 3, s. 60 Kautokeino Guovdageainnu historjasearvi 1996 Hætta, Johan Daniel...skolen må forandres. Læreplaner og samiske behov I: Balto(red) Kunnskap og kompetanse i Sápmi SUFUR 1997 Hætta, Johan Daniel Samiske kunnskaper - samisk grunnskole UiT 1993 Hætta, Lars / Bær, Anders Muitalusat Universitetsforlaget 1982 Kautokeino Hætta, Odd Mathis "Skuvllas ii galgga sátni ge sámegillii"/ "Ikke et eneste ord på lappisk" I: Sámi oahpahusráđđi 20 jagi / Samisk utdanningsråd 20 år 1996 lo Hætta, Odd Mathis "Ikke et eneste ord samisk i skolen" I: Lokalsamfunn i skolen. Skoledirektøren i Finnmark 1975 lo? Hætta, Odd Mathis Bondevik-kalddusj mot samisk skole: begrenser retten til opplæring på samisk I: Finnmark Dagblad Hætta, Odd Mathis Edel Hætta Eriksen 70 år I: Altaposten Kautokeino Hætta, Odd Mathis Erfaringer med samisk begynneropplæring I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv. Folkeskolerådet 1969 Hætta, Odd Mathis Mánáid internatta-årron I: Skolenytt fra Kautokeino skole Kautokeino Hætta, Odd Mathis Norga sámiskuvla birra. Girjjis: Hansegård (doaim.): Giellamet Sveriges Radios förlag 1968 Karasjok Hætta, Odd Mathis Norsk skolepolitikk i de samiske områder de siste 25 år. En oversikt. I: Vår skole Hætta, Odd Mathis Norsk skolepolitikk i sameområdene I: Svonni,L: Samerna -ett folk i fyra länder. Prisma 1974 Hætta, Odd Mathis Oppretting av et samisk skoleråd Forsøksrådet for skoleverket. Konferanse i Alta Hætta, Odd Mathis Per Fokstad: portrett av en visjonær samisk pioner = Per Fokstad: višuneara I:Solbakk(red) -dasgo eallin gáibida min soahtái.. Čálliidlágádus, Tana sámi ofelačča govven S Hætta, Odd Mathis Samane og måltvangen. I: Syn og Segn Hætta, Odd Mathis Samisk avdeling ti år i storm og stilla Alta lærerhøgskole 1983 Alta hu Hætta, Odd Mathis Samisk fjerna frå Høgskolen i Alta I: Dag og tid Alta hu Hætta, Odd Mathis Samisk formingslærerutdanning Forsøksrådet for skoleverket. Konferanse i Alta Hætta, Odd Mathis Samisk ungdom i Tromsø I: Samenes venn Tromsø hu Hætta, Odd Mathis Skolegang for samiske barn og andre samiske skolespørsmål. (Vedtak, Skoledirektøren i Finnmark 1973 uttalelser m.v. fra representativt samisk hold) Hætta, Odd Mathis Språk og skole. Undervisningskritiske betraktninger Kurshefte 10-års markering for Samisk utdanningsråd 1987 Hætta, Odd Mathis Språkundersøkelse i Finnmark 1973 Skoledirektøren i Finnmark 1974 Finnmark Hætta, Odd Mathis Sterk kritikk av lærerskolen I: Finnmark Dagblad Alta hu Hætta, Odd Mathis Tilbakeslag for samisk lærerutdanning I: Skolefokus Kautokeino hu Hætta, Odd Mathis Undervisning i samisk I: Norsklæreren Finnmark hu Hætta, Odd Mathis Undervisning i samisk ved høgskolen i Finnmark. I: Pedagogen 3-79 s Finnmark hu Hætta, Odd Mathis (red) Samisk i skolen Pedagogen,

9 Hætta, Torunn Erfaringer med norskopplegget. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv 1969 Høgmo, Asle Det tredje alternativ. Barns læring av identitetsforvaltning i samisk-norske Tidsskrift for samfunnsforskning, 27, s samfunn preget av identitetsskifte Høgmo, Asle Developing minority education in the North : a comparative study of two Nordland Research Institute, 1992 bicultural educational programmes in respectively Northern Norway and Northern Sweden initiated and financed by the Van Leer Foundation in Netherland : a final report Høgmo, Asle Fra makt til avmakt - om skolens rolle i det samiske området I: Nytt fra Universitetet i Oslo 24(1986):20 S.7 Høgmo, Asle Hva er samisk skole - hva bør den være - hvordan komme dit? Seminar "Hva Kárášjohka, er en samisk skole". Høgmo, Asle Norske idealer og samisk virkelighet Gyldendal 1989 Høgmo, Asle The situation in primary education in the Sami area: Two Cases I: Scandinavian journal of educational research vol Høigård, Einar & Ruge, H Den norske skoles historie Cappelen 1947 Haaland, Øyvind Kulturmøte som pedagogisk problem. Hovedoppgave i sosialpedagogikk UIO 1977 Lavangen Haaland, Øyvind Sosial likhet i etnopolitisk perspektiv Oppland distriktshøgskole 1990 Lavangen Idivuoma, Lásse Fjellskolen - fleksibel skole for flyttsamebarna I: Forsøksnytt 15(1984): S Kautokeino Isaksen, Jan Litt om skoleforhold i Kvænangen I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Kvænangen Isaksen, Jan Samisk og finsk i Kvænangen I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Kvænangen Isaksen, Kirsten Skuvlladilli Kárášjogas 1945 rájes otná beaivái historjá / Skolesituasjonen i I: Kárášjoga jahkegirji / Karasjok Årbok, s. 6, 1991 Karasjok Karasjok fra 1945 til idag Jacobsen, Anna Mijjen jïjtjemh skovle : historien om sørsamenes egen skole. I: Nordkalotten 12(1977) S.4-5 Hattfjelldal Jacobsen, Anna Sameskolen i Hattfjelldal Ottar / 1979 Hattfjelldal Jacobsen, Kjell Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hatfjelldalen Årbok for Helgeland 2002 Hattfjelldal, Vefsn Jacobsen, Ragnvald Kvalsund i Finnmark : bygdebok om Kvalsunds folk og forhold Kvalsund kommune 1989 Kvalsund Jacobsen, Ragnvald Sørøysund lokalhistorie Sørøysund kommune 1983 Hammerfest Jaklin, Asbjørn Nordlendinger til tusen. Om Just Qvigstad: Nordlys 1999 s. 254: Lappologen med de korte middagslurene Jensen, E B / Martinussen Med Solhov gjennom 75 år Troms fylkeskomm Lyngen fhs Jensen, Eivind Bråstad Den sørgelige beretninga om samiske elever og opplæring i samisk på Tromsø I: Norsk skoleblad , nr S Tromsø hu seminar. / Tromsø-seminarister som pionerer i samepolitisk arbeid. Jensen, Eivind Bråstad Far og sønn Ole Johan og Johannes Reiersen. I: Menneske og miljø i Nord-Troms 2001 S Troms Jensen, Eivind Bråstad Folkeskole og lærere i sør- og nord-troms. Noen refleksjoner med utgangspunkt i store geografiske ulikheter på trettitallet I: Mellem/Ellingsen (red) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Skoledirektøren i Troms 1989 Troms Jensen, Eivind Bråstad Fornorskningspolitikken overfor samer og kvener I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1991 Troms Jensen, Eivind Bråstad Fra fornorskingspolitikk til kulturelt mangfold Nordkalottforlaget 1991 Jensen, Eivind Bråstad I skyggen av striden om samisk læreplan I: Skoleeksempler på den 3. side, Nordlys 2003(?) Jensen, Eivind Bråstad Noen betraktninger om den norske skoles rolle i fler-etniske samfunn i Nord- Nord-Troms historielag 1989 Troms Troms på trettitallet Jensen, Eivind Bråstad Norwegian policy towards the Sámi in a historic perspective I: Interskola Conference(25 : 1992 : Bodø): - S Jensen, Eivind Bråstad Solhov - Tromsø Amtskole i Lyngen eller Solhov ungdomsskole i tida fra I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Lyngen fhs 1912 til 1940 Jensen, Eivind Bråstad Trekk i utviklingen av lærerutdanning for samisk skole. I: Lærerutdanning. Tradisjon og nyskaping Lærerutdanningsrådet hu 1998 Jensen, Eivind Bråstad Tromsø-seminarister som pionerer i samepolitisk arbeid I: Norsk skoleblad S Tromsø hu Jensen, Eiving Bråstad Tromsø Amtsskole i Lyngen UIO 1973 Lyngen fhs Jensen, Eiving Bråstad Tromsø seminar og seminaristene I: Brekke(red): Lærerutdanninga i Tromsø HIT 1999 Tromsø hu Jenssen, Frank A. Saltbingen (om skole kap. 14 og 16) Aschehoug1981 Tysfjord Jernsletten, Johan Erfaringer med samisk begynneropplæring. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv

10 Jernsletten, Johan Mu lohkangirji Jernsletten, Johan Polmak skole i 50 år Polmak skole 1988 Tana Jernsletten, Nils De tre stammers møte i skolen I: Norsk pedagogisk tidsskrift 57(1973).. - S Jernsletten, Nils Erfaringer med samisk lærerutdanning. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv. Folkeskolerådet 1969 hu Jernsletten, Nils Samiskundervisningen ved universitetene I: Pedagogen S hu Jernsletten, Nils Skuvlii mátki. I: Solbakk (red): Goavddis: ČálliidLágádus 2003 Tana (også i: Nuorgam-Poutasuo (red) Sámit muitalit Sámeráđđi 1979) Jernsletten, Regnor Dáruiduhttin. I: Solbakk (red): Sápmelaččat Davvi Girji 1993 Jernsletten, Regnor Samebevegelsen i Norge. Ide og strategi UIT 1986/1998 Jerpseth, Liv Norsk som fremmedspråk. I: Folkeskolerådets kurs i Lakselv 1969 Johansen, T.E./Pedersen, Et samisk samfunn på Hinnøya. Samisk bosetting i Harstadområdet fra Trondarnes distriktsmuseum 2004 Harstad K.E. vikingtida til 1900 Johnsen, Kathrine Omkring samiske språkspørsmål I: Ungdomsskulen 16(1953):1. S.9-11 Joks, Solveig Tradisjonelle kunnskaper i bevegelse. Om kontinuiteten i reindriftas praksiser UIT 2000 Justisdepartementet Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere Stortingsmelding 44 ( ) uskav og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener Jünge, Åke Samar i sør - artiklar om sørsamiske forhold HINT 2000 Sørsame Jørgensen, Mosse Folkeeventyr fra vår egen tid I: Praxis Porsanger, Karasjok Jørgensen, Ole Kristian Flerspråklighet og skole i Finnmark UIO 1993 Finnmark Jåma, Martha Mov skuvle-tijjeste. I: Åarjel-saemieh: Samer i sør. 1984/85, s Saemien Sijte Sørsame Kalstad, Johan Albert Reindriftsskolen i Kvæfjord og dens omliggende sosiale miljø Oslo 1971 Kvæfjord vgo Kappfjell, Nils O. En overblikk over skolesituasjonen i Midt-Norge. Nordkalotten S.2, 5 Sørsame Karasjok skolestyre Samiske skolespørsmål. Særutskrift av møtebok 72/ Karasjok Karlsen, Gustav E. Utdanning, styring og marked - Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt Universitetsforlaget 2002 perspektiv Karstensen, Per Rana bygdebok, s Mo sparebank, 1965 Rana Karstensen, Per Ranas skolehistorie : fra sandskriverbord til dataskjerm Rana historie- og museumslag 1988 Rana Kemi, Kjell Kvalitetsreformen om høyere samisk utdanning og forskning I: Bindeleddet. - Årg. 6, nr 3 (2002).. - S. 3-4 hu Kemi, Kjell Utdanningssystemer og institusjoner som del av samisk selvbestemmelse I: Oskal (red): Samisk selvbestemmelse. Sámi instituhtta, S Keskitalo, Jan H. & Sandvik, Barnehager i samiske områder Nærmiljø-barnehage prosj bh Laila S. Keskitalo, Jan Henry Education and Cultural Policies Dieđut Keskitalo, Jan Henry Om sider ved innføringen av Det samiske læreplanverket for den 10-årige skolen i lys av ulike diskurser knyttet til samisk fellesskap og den samiske I: Beck og Hoëm (red.): Samfunnsrettet pedagogikk - nå - s Oplandske bokf skolens lokale tilpasning Keskitalo, Jan Henry Sámi oahppoplánat - sámi skuvla? = Et samisk læreplanverk - en samisk SOR 1999 skole? Keskitalo, Jan Henry Samisk - statusfag eller bare et hjelpemiddel? I: Pedagogen S Keskitalo, Jan Henry Samisk grunnskole - på norske premisser? I: Forsøksnytt ½ S Keskitalo, Jan Henry Samisk høyere utdanning - fra ide til realitet?. I: Schola S Kautokeino hu Keskitalo, Jan Henry (red) Praktiske og metodiske spørsmål i barnehage / førskole i Lærerutdanninga i Alta 1976 bh språkblandingsområder Killengren, Jens A. H. Indberetning om en Inspektionsreise til Finmarken foretaget i Tiden fra 2den Kristiania 1887 Finnmark (skoledir) Februar til 7de Juni 1886 Kintel, Siv-Ingunn Opprettelsen av samiskspråklig barnehage i Tysfjord (sjekk tittel!) Høgskolen i Bodø 199? Tysfjord bh Kjølaas, Per Oskar Bibelen på samisk. En bok om samisk bibeloversettelse Det norske bibelselskap 1995 mis Kolsrud, Knut Finnefolket i Ofoten. Kap. XIII Misjonen Etnografisk museum 1947 Narvik, Skånland, Ballangen 10

11 Kolsrud, Oluf Finnemisjonen fyre Thomas von Westen I: Bergsland (red): Lapponica. Studia Septentrionalia III mis Aschehoug 1947 Kommunaldepartementet Kursstøtte til samer som mistet skolegang på grunn av 2. verdenskrig Pressemelding vo Kommunaldepartementet Om et utbyggingsprogram for Nord-Norge. S Skole og kultur St. melding 108 ( ) Kommunaldepartementet Om Sametingets virksomhet i 1994 Kap. 17. Samer med tapt skolegang på St.m. 42 ( ) grunn av andre verdenskrig Kommunaldepartementet Om Sametingets virksomhet i 1995 Kap. 5. Utdanning av samiske barn. Kap. St.m. 49 ( ) 6 Samiske barnehager. Kap 15 Omstillingsprogrammet for Indre Finnnmark Kommunaldepartementet Tillegg til St.m. 33 ( ) s Utdanning i samiske St. melding 33 ( ) bosettingsområder Krane, Bjørn-Aage La oss brenne de gamle lærebøkene I: Menneske og miljø i Nordtroms Nord-Troms historielag Troms 1976 Kristvik, Erling Den nordnorske læraren I: Festskrift til rektor Qvigstad. Tromsø 1928 Krogh, M. B. Til Almuestanden i Nordlandene og Finmarken om Skolevæsenet og vore Trondheim 1806 nyere Kirkesange KUD Adgang for samisk ungdom til lukkede studier Brev fra Skoleavd. til Kulturavd hu KUD Innstilling fra komiteen til å utrede samespørsmål KUD 1959 KUD Innstilling om gymnas med samisk. Forslag til timefordeling og til fag- og 1968 vgo pensumplaner. KUD Innstilling om lærerutdanning for samedistriktene 1973 hu KUD Mønsterplan for grunnskolen (M74) Aschehoug 1974 KUD Mønsterplan for grunnskolen -samiske fagplaner (M87) Aschehoug 1989 KUD Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samisktalende St. melding 21 ( ) befolkning KUD / Samordningsnemnda Tilråding om samiske skole- og opplysningsspørsmål. Tilråding 3 fra Brødrene Tengs, 1948 Samordningsnemnda for skoleverket KUF Det samiske Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen KUF 1997 KUF Høringsutkast - Prinsippet og retningslinjer for den 10-årige grunnskolens KUF 1997 oppbygging, organisering og innhold KUF Metodisk veiledning - samiske forhold 1995 vgo KUF Obligatorisk B-/C-språk for elever med oppl. i samisk vgo KUF Om lærarutdanning 1997 Kap.10: Samisk lærarutdanning. S St. meld. ; nr 48 ( ) hu KUF Ot. prp Opplæringslova KUF Ot. prp Opplæringslova KUF Reform 94 og videregående opplæring for samer vgo Kvalvik, Harry En nasjonal skole i et grisgrendt land. Statlig styring / skoledirektørens rolle I: Mellem/Ellingsen (red) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Skoledirektøren i Troms 1989 Kvanli, Turid Sámegieloahpahus suohkanis olggobealde sámegiela hálddašanguovllu = I: Sámegiela dilli skuvllas ja lagasservodagas / Sámegiela dilli Skånland Samiskopplæringen i en kommune utafor forvaltningsområde for samisk språk. - skuvllas ja lagasservodagas. -Sámediggi, 2001 Kværnrud, Bjørn Skolen i nærmiljøet : Karlebotn skole I: Forsøksnytt 15(1984): S Nesseby Kvåle, Trygve Voi! Voi! Finnmarksvidda! : skoleinspektør T.K. forteller og samebarn tegner I: Samenes venn : julen S Kautokeino Landbruksdepartementet Om en aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder. s St. meld. 13 ( ) Larsen, Anders Utdanning Fornorskningen i de nuværende skoler i Finmarken. / Finmarko skuvlai dároduttem birra Norsk versjon i: Hidle: Fornorskningen i Finmarken, s Lutherstiftelsen, 1917 Samisk versjon (forkorta) i: Goaikkanasat , s. 7-9 Larsson, Bjørg Finnefondet - et fornorskingsinstrument Hovedoppgave i historie, UIT 1989 Larsson, Bjørg Fornorskningsbegrepet, belyst med utgangspunkt i debatten i begynnelsen av Høgskolen i Finnmark tallet Finnmark 11

12 Larsson, Bjørg Skolepolitikk og fornorskningspolitikk i Finnmark : sett i lys av det nasjonale, Høgskolen i Finnmark1996 Alta hu det regionale og det lokale ( ) Laula, Elsa Inför lif eller död Stockholm 1904 Leganger-Krogstad, Heid Læstadianerne og norsk skole I: Prismet. 1 (1993). - S Lie, D.I. Kirkesanger O.J. Reiersen I: Norsk Skoletidende / Menneske og miljø i Nord-Troms Troms 1980 Lindbekk, Tore Skoler og skolegang i det samiske kjerneområde : opposisjon ved Anton Norsk pedagogisk tidsskrift 57(1973). S Hoëms doktordisputas. - Loeng, Svein Finnmark. Folketallsutvikling, opplæring og utviklingsarbeid SUFUR 1989 Finnmark Lund, Svein "Aldeles ubrugt og uvant til aandelige ideer". I: Mål og makt. - Årg. 27, nr 1 (1998). - S Lund, Svein Árbevierus fidnomáhttui - sámi máhttu fidnofágain = Frå tradisjon til Hovudfagsoppgåve yrkespedagogikk HIAK 2001 vgo yrkeskunnskap - samisk kunnskap i yrkesfag Lund, Svein Frå tradisjon til yrkeskunnskap - Samisk kunnskap i yrkesfag HIAK 2001 vgo Lund, Svein Retten til ein samisk skole I: Kem skal styre ressursane i nord? - S Tromsø 1996 Lund, Svein Samisk skole eller norsk standard? Reformene i det norske skoleverket og Davvi Girji 2003 samisk opplæring Lund, Svein Tre mørke år for samisk i vidaregåande skole I: Skolefokus S vgo Lund, Svein Vaksenopplæring for samar i Noreg / Adult education for Samis NSI 2000 vo Ein rapport for UNESCO. Lund, Svein. Samisk videregående opplæring: tre mørke år Skolefokus 1-99 vgo Lund, Tor Egil Fornorskningsarbeidet i skolen i Tana siste halvdel av 1800-tallet. I: Heimen 18 (1979/1981). S Tana Lund, Tor Egil Skolefravær i Nordreisa før århundreskiftet I: Mellem (red): Ei hiva tøtta. Norske kveners forbund 194 Nordreisa Lund, Tor Egil Tre stammers møte i skolene i Nord-Troms I: Menneske og miljø i Nord-Troms 1978 Kvænangen Også i: Mellem/Ellingsen(red): Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms Lye, Jorunn Samemisjonens utvikling UIT 1999 mis Lyngstad, Torleif Kåfjord - mennesker, administrasjon og politikk Kåfjord kommune 1990? Kåfjord Lærerforbundet Program for samiske skolespørsmål 1996, 2000 lorg Lærerforbundet Reform 94 - Behov for evaluering av virkninger for samiske videregående vgo skoler (Brev til KUF) Lærerutdanningsrådet Utredning om lærerutdanning for samedistriktene 1973 hu Læringssenteret Fellesskap og tilpasning. En veiledning i det lokale arbeidet med L97 Samisk Læringssenteret 2001 Løkse, Åsbjørn Misjonsarbeid / folkeopplysning blant samer i Sør-Troms I: Mellem/Ellingsen(red): Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms. Troms mis Skoledir i Troms 1989 Løøv, Anders Samemisjonæren Isaac Olsen ( ) og hans "U nderdanigst Dovletje 2, Saemien sijte 1994 Sørsame undrettning om Nordlandene" (1718) Løøv, Anders Sameskolen i Vefsn - regnskap for året Vefsn museum 1997 Vefsn mis Madsen, Randi Nordback Begynneropplæringen på samisk en menneskerett. I: Norsk skoleblad S Madsen, Randi Nordback Hvordan kan samisk kulturstoff integreres i undervisningen? I: Nordisk samelærermøte i Masi 1965, Norsk Sameråd. s Madsen, Randi Nordback Samisk ved et veiskille. I: Skoledirektørene om norsk skole : artikkelsamling skrevet av de 17 siste skoledirektørene. Kapere forlag, Hamar 1992 Madsen, Trygve Norga sámiskuvla birra. I: Hansegård (red) Giellamet Sveriges Radios förlag 1968(?) Karasjok Magga, Ole Henrik ABC 1619 : den første bok på samisk. I: Ottar 81,1974 S Magga, Ole Henrik Den samiske læreplanen for grunnskolen en arbeidsulykke? I: Arntzen m.fl.: Sin neste som seg selv, UIT 1999 Magga, Ole Henrik Den samiske skolens innhold I: Norsk skoleblad S Magga, Ole Henrik En samisk skole Guovdageaidnu 1994 Magga, Ole Henrik Establishing Saami as a language for education - problems and challenges I: Martinussen (red): Languages in a multilingual region HIF S Magga, Ole Henrik Hvordan den nyeste nordsamiske rettskrivningen ble til I: Festskrift til Ørnulv Vorren. UIT 1994 Markussen, Doris Giftermål og faddervalg: endring i etnisk tilhørighet i Kvæfjord Hovudoppgåve i historie UIT 2001 Kvæfjord 12

13 Martinussen, Bente Språkendring i Finnmark Høgskolen i Finnmark 2004 Finnmark Mathisen, Birgit Røe Egen lulesamisk opplæring tidligst i 2004 I: Utdanning S. 32 Lulesame vgo Mathisen, Birgit Røe Grunnfag tok 12 år I: Norsk skoleblad S. 15 Sørsame hu Mathisen, Birgit Røe IT styrker samisk språk. (Sámi giellaguovddáš -Evenes). I: Norsk skoleblad S Evenes Mathisen, Birgit Røe Sameskolen uten styre i to år I: Norsk skoleblad S Sørsame Mathisen, Birgit Røe Slutt for sameklasse (Om sykepleieutdanning) I: Sykepleien S Kautokeoino hu Mathisen, Birgit Røe Vil ha eget tilbud for lulesamer I: Utdanning S. 8 Tysfjord Matthisen, Georg Videregående opplæring for samer. Målene ikke oppfylt. I: Videregående opplæring 5/6 1985, s RVO vgo Melangen, Knut Lakselv realskolekurs - Ei satsing med suksess I: Porsangerfolket Porsanger historie- og museumslag Porsanger vgo Mellem / Elleingsen (red.) Gløtt inn i skoleutviklinga i Troms Skoledirektøren i Troms 1989 Troms Mellem, Reidun Skolen som tjener i storsamfunnet Nord- Troms historielag1989 Troms I: Menneske og miljø i Nord-Troms Årbok 1989 Meløy, Lydolf Lind Blir det gjort urett mot samene i språkspørsmålet? I: Skole og samfunn 4(1955):10 S Meløy, Lydolf Lind Eit skoleprogram som høver for samebarn. Særtrykk av Skole og samfunn nr Meløy, Lydolf Lind Etterskoling av ungdom som har tapt skolegang på grunn av krigen I: Sami Ællin/Sameliv s og i: Norsk pedagogisk vo tidsskrift 39,1955, s Meløy, Lydolf Lind Finnmark - slik eg opplevde landet og folket 1984 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Finnmark lærerlag gjennom 80 år Finnmark lærerlag, 1982 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Folkeskolen i Finnmark før, under og etter den siste verdenskrigen Oslo, 1948 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Frå komitearbeid til svelteaksjon. Syn og Segn Meløy, Lydolf Lind Frå strid til samling. Norges lærerforening -Norsk lærerlag Samlaget, 1983 lorg Meløy, Lydolf Lind Får alle barn i Finnmark høvelig første opplæring i morsmål? 1970 Finnmark I: Folkeskolerådets kurs i Kautokeino Meløy, Lydolf Lind Glimt fra skolehistoria i Vadsø og varangerområdet I: Varanger årbok 1999 Vadsø Meløy, Lydolf Lind Internatliv i Finnmark Skolepolitikk Samlaget, 1980 Finnmark Meløy, Lydolf Lind Internatskulane i Nord-Noreg I: Berg(red) Aktuelle problem i folkeskolen Aschehoug, 1954 Meløy, Lydolf Lind Joatkaskuv'la - Framhaldskolen GOD/KUD udatert e.1956 vgo Meløy, Lydolf Lind Kautokeino Internat Skoledirektøren i Finnmark, 1977 Kautokeino Meløy, Lydolf Lind Lærerlagsarbeid i Nordland gjennom 100 år Nordland lærarlag 1989 Nordland Meløy, Lydolf Lind Lærerlagshistorie for Troms: med gløtt frå skoleutviklinga i fylket Troms lærarlag 1992 Troms Meløy, Lydolf Lind Margarethe Wiigs ABC blir til 1977 Meløy, Lydolf Lind Samisk kulturvokster - eit samnordisk ynskjemål Særtrykk av Syn og Segn, 1957 Meløy, Lydolf Lind Samisk som undervisningsspråk ved einskilde skolar i Finnmark og Brev til Skoledirektøren i FInnmark, hu opplæring i samisk ved Tromsø lærarskole Meløy, Lydolf Lind Snøfjord Internat Skoledirektøren i Finnmark, 1975(?) Måsøy Meløy, Lydolf Lind (red) Melding om skolene i Karasjok Finnmark fylke, 1972 Finnmark Meløy, Lydolf Lind / Kari Minne frå eit langt liv Sarpsborg,1996 Finnmark Meløy/Mathiesen/Olsen (red) Melding om skolene i Finnmark Finnmark fylke, 1972 Finnmark Meyer, Randi Fra prestekurs til morsmålsstudium : samisk gjennom hundre år I: Nytt fra Universitetet i Oslo 24(1986):20. S.6, 12 hu Mikalsen, Magne Lokalhistorie som valgfag i skolen I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Nord-Troms historielag 1976 Kåfjord Mikkelsen, Anne Kalstad Vuotnagáttiid mánát. Sámegiela nannen mánáidgárddi bokte / Barna fra I: Todal /Pope (red.): Duostta hupmat - Våg å snakke. SOR 1996 Tysfjord bh fjordene. Styrking av samisk språk gjennom barnehagen. Mikkelsen, Magnar Skaperkraft og taushet. Hammarn Miljøverndepartementet Om landsdelsplan for Nord-Norge Kap 13 Samiske spørsmål s NOU 1972:33 Minde, Henry "Dagen er kommet" : Henrik Kvandahl og hans verk: Samenes historie I-III I: Hammarn S Narvik Minde, Henry Diktning og historie om samene på Stuoranjárga UIT 1997 Skånland Minde, Henry Samenes historie som etterkrigshistorisk forskningsfelt LOS 1992 Mo, Ragnvald Opplysningsarbeid mellom lappane I: Dalbygd og utfjerding: folkeminne frå Salten 4 Norsk folkeminnelag, 1957 S Nordland 13

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering?

Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering? Jan Erik Henriksen Sosionom, cand.polit., førstelektor Høgskolen i Alta E-post: jan.henriksen@hifm.no Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering? Innledning Allerede på sitt første møte

Detaljer

RIIKKAČOAHKKIN- RESOLUŠUVNNAT LANDSMØTE- RESOLUSJONER RESOLUSJONER OVERSIKT 1968 2007 Stiftelsesmøte: Kautokeino, 28.11.1968 Ingen resolusjoner vedtatt 1. ordinære landsmøte: Karasjok, 22. 24.6.1969 1)

Detaljer

Margarethe Wiig (1903-2002)

Margarethe Wiig (1903-2002) Solveig Andersen Prestefrue og bispinne Margarethe Wiig (1903-2002) - stemme for de stemmeløse - forfatter av samisk ABC Kilde: s. 4 Master i kristendomskunnskap AVH 5020 Våren 2013 Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

TEMAHEFTE. om samisk kultur i barnehagen. Randi Juuso og Inga Margrethe Eira Bjørn

TEMAHEFTE. om samisk kultur i barnehagen. Randi Juuso og Inga Margrethe Eira Bjørn TEMAHEFTE om samisk kultur i barnehagen Randi Juuso og Inga Margrethe Eira Bjørn Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 5 Lovgrunnlag 6 Samer i Norge urbefolkning 8 Tidslinje 10 Levesett før og nå 11

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 03/12

Sametingets plenum. Møtebok 03/12 Sametingets plenum Møtebok 03/12 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 06. - 08.06.12 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET Sametingets plenum Møtebok 1/2000 Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok Sak 1100 Sak 2/00 Sak 3/00 Sak 4/00 Sak 5/00 Sak 6/00

Detaljer

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr.

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2013 Årgang 88 Norges Samemisjon 1888 2013 125 år med Guds ord til det samiske folk 2 Samenes Venn 2 13 Fest i Kvelde! Tekst og foto: Bøye Vigdal Noen hendelser

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK

HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK HATTFJELLDAL KOMMUNE FORVALTNINGSKOMMUNE FOR SAMISKE SPRÅK UTREDNING 1 Innhold Sammendrag... 4 1. Bakgrunn, definisjoner og omfang... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Målet med utredningen... 5 1.3 Utredningens

Detaljer

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Ášši/Sak 015/15 Sametingets plenum Sametingsrådets beretning om virksomheten Arkivsaknr. 15/2502 Mielddus/Vedlegg 1. Tilskuddsoversikt 2. Regnskap Saksfremstilling Vurdering Sametingsrådets innstilling

Detaljer

Om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten

Om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten Om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten Rapport fra seminar i Hattfjelldal 26. 27.januar 2006 Knut Berntsen (red.) Sitji Jarnge Samisk kultursenter Gaske-Nøørjen

Detaljer

Desentralisert lærerutdanning i nord

Desentralisert lærerutdanning i nord REDAKTØRER: MARy BREKKE SIDSEL GERMETEN EIVIND BRåSTAD JENSEN ØyVIND JENSSEN JARLE SJØVOLL Desentralisert lærerutdanning i nord Fra nødløsning til fullverdig alternativ EUREKA FORLAG Mary Brekke, Sidsel

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Tekstutkast, februar 2014. Norsk lærerutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornyelse.

Tekstutkast, februar 2014. Norsk lærerutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornyelse. 1 Tekstutkast, februar 2014 Norsk lærerutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornyelse. Forfattere: Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes Innholdsfortegnelse:

Detaljer

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014.

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014. NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK

SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK ordlandsforskning F-rapport nr. 3/2009 Samisk opplæring under LK06-samisk. SAMISK OPPLÆRI G U DER LK06-SAMISK Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering av Karl Jan Solstad (Red.) Mikkel

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg.

SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg. SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg. En internett avis fra SFF Samenes Folkeforbund Landsmøte 2006 Lakselvbukt sameforening SFF arrangeret 16. - 18. juni et vellykket Landsmøte i storslått natur! Málak SFF,

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll FORORD I forbindelse med det europeiske språkåret 2001 ønsket den språkpolitiske referansegruppa under Nordisk Ministerråd utredet to områder i de nordiske landene. Den ene utredningen skulle gi en oversikt

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Fokus på pedagogiske tekster 7. Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet i læremidler. Redigert av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken

Fokus på pedagogiske tekster 7. Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet i læremidler. Redigert av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken Fokus på pedagogiske tekster 7 Seks artikler om det flerkulturelle perspektivet i læremidler Redigert av Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken Notat 1 / 2004 Fokus på pedagogiske tekster Seks artikler

Detaljer

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på

Lektorbladet. Magasin for fag, skole og utdanning. Fokus på Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Fokus på Nr. 4-2005 4. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Reed Foto Svein Magne Sirnes Fungerende ansvarlig redaktør Et nytt og spennende skoleår Skoleåret

Detaljer