TEMA: Forberedelse til ONS 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: Forberedelse til ONS 2008"

Transkript

1 TEMA: Forberedelse til ONS 2008 Nr Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 2 Fabricom, totalleverandør innen vedlikeholds- og modifikasjonsleveranser: Optimal integrasjon gir optimal suksess Fabricom er en fleksibel totalleverandør av vedlikeholds- og modifikasjonsleveranser til den norske olje og gassindustrien. For ett år siden besluttet selskapet å optimalisere integrasjonen mellom selskapets kjernesystemer og prosjektplanleggingsverktøyet fra Safran. Det ga resultater. Fabricom har gjennomgående ansvar for komplekse prosjekter og er avhengig av presis og detaljert prosjektplanlegging. En prosjektplan inneholder både overordnet informasjon knyttet til prosjektet som helhet og spesifikke data relatert til hver enkelt operasjon og fase. Prosjektplanen gir oss et uunnværlig og komplett overblikk når prosjekter skal gjennomføres. I tillegg sørger en slik plan for at kunden til enhver tid er oppdatert i forhold til prosjektets status, forklarer avdelingsleder for Plan & Dokumentstyring i Fabricom, Hans van der Burg. Integrerte systemer Etter å ha opplevd stor fremgang siden etableringen av selskapet i 1992, besluttet Fabricom for ett år siden at det var på tide å optimalisere prosjektstyringen ytterligere. Det er avgjørende for et prosjekts suksess at data i prosjektplanen stemmer og er oppdatert. Informasjonen må derfor integreres med våre øvrige programvaresystemer, som er relatert til for eksempel kostnader, innkjøp og materialstyring, dokumentstyring, jobbkort og timeregistrering, sier van der Burg. Resultatet av integrasjonsprosessen, som nå er gjennomført med suksess, innebærer at det til enhver tid kan utveksles data mellom systemene og prosjektplanen. Et prosjekt inneholder enorme mengder informasjon. Målet med optimaliseringen av integrasjon mellom kjernesystemene og prosjektplanleggsverktøyet var å synkronisere informasjon og dermed forbedre datastrømmen og sikre informasjonsintegrasjon, forteller Communication Support Manager i Fabricom, Hege Hoem. Økt effektivitet Det internasjonale selskapet, med 1650 medarbeidere i Norge, er nå enda bedre rustet til å gjennomføre prosjekter for sine kunder, som i all vesentlig er oljeselskap de store operatørselskapene. Resultatet av denne prosessen er økt effektivitet, forbedret prosjektplanlegging og ikke minst enda høyere kvalitet på prosjektgjennomføringen som helhet, konstaterer van der Burg, som samtidig understreker at fleksibiliteten i verktøyet fra Safran har vært en sterkt medvirkende faktor til suksessen. Safran har spilt en viktig rolle i denne prosessen. Det er dette verktøyet som har sørget for at data fra prosjektplanen kan fordeles til øvrige applikasjoner. Safran har definitivt spilt en viktig rolle for optimaliseringen av vår systemintegrasjon, konstaterer avdelingsleder for Plan & Dokumentstyring i Fabricom, Hans van der Burg (t.v.). Til høyre salgs- og markedsdirektør i Safran, Inge Nilsen. Safran gjør oss dessuten i stand til å gjennomføre planlegging på alle nivåer, samtidig som det tilbyr stor fleksibilitet, sier van der Burg. I følge avdelingslederen er et godt eksempel på dette den nylige integrasjon mellom Safran og Fabricoms grunnleggende systemer for estimering, planlegging og gjennomføring av fabriksjon og offshorearbeid, basert på jobbkort. Denne integrasjonen har automatisert store deler av oppdateringer som vi tidligere har måttet utføre manuelt. Samtidig har bruken av Safran resultert i at vi har forbedret mange arbeidsprosesser, sier van der Burg. Verdensledende software Det norske softwareselskapet Safran har gjennom ti år utviklet og levert verdensledende verktøy for prosjektplanlegging, gjennomføring, kontroll og rapporterting, og er glade for at Fabricom har oppnådd de resultatene de ønsket. Vi i Safran synes selvfølgelig det var spennende å bli valgt som samarbeidspartner for Fabricom, sier Inge O. Nilsen, salgs- og markedsdirektør i Safran, og utdyper: Det er både inspirerende og interessant å få anledning til være med på å utforme verktøy og forretningsprosesser som understøtter morgendagens arbeidspraksis for planlegging og gjennomføring av de prestisjetunge, komplekse og kritiske prosjektene som Fabricom og mange av våre øvrige kunder leverer. Safrans kundeliste inkluderer 90 prosent av toneangivende prosjektaktører innen norsk olje- og gassindustri, samt aktører innen skipsbygging, bygg og anlegg og farmasøytisk industri. I tillegg ble Safran North America etablert i USA for ett år siden. Vi har opplevd betydelig fremgang, blant annet i form av 100 prosent vekst i løpet av de to siste årene. Vi forventer fortsatt stor ekspansjon fremover, ikke minst i USA, hvor vi nå har en rekke kunder og distributører. Tilbakemeldingene fra det amerikanske markedet har vært meget positive, avslutter administrerende direktør i Safran, Svein Blomsø. Fabricom AS Skogstøstraen Stavanger, Norway Telefon: , Faks: Safran Software Solutions Rogaland Science Park P.O box 8034, 4068 Stavanger, Norway Telefon: , Faks:

3 3 Bennex: Et blikk på havbunnen og Bennex skreddersyr og leverer avanserte undervannssystemer til hovedsaklig olje-, gass- og seismikkbransjen. Selskapet øker nå satsingen på innovasjon som et lokomotiv for et mål om sterk ekspansjon i årene fremover. ett på fremtiden Bennex er en totalleverandør av kontroll- og distribusjonssystemer, seismiske systemer til selskaper innen subsea olje og gass, seismikk og havforskning. Selskapet har egen produksjon, montasje, engineering og produktutvikling, og kontorer i Bergen, Kongsberg, Aberdeen og Houston. Kundene befinner seg blant annet i Sør- og Nord- Amerika, Vest-Afrika, Australia og Europa. Kort fortalt produserer vi ulike avanserte kabelsystemer som benyttes på havbunnen, forteller adm. dir i Bennex, Terje Arnesen. Kjernen i Bennex er vår spesialistkompetanse på tetningsteknologi og termineringsløsninger for undervannsteknologi, og vi håndterer alt fra prosjektledelse, engineering og produksjon til installasjon og vedlikehold. Bennex er en ledende leverandør av avanserte subsea-løsninger til olje-, gass-, seismikk- og havforskningsaktører globalt. Vi skal ekspandere kraftig i årene fremover, blant annet gjennom å øke vår satsing på kompetanse og innovasjon, sier Personalsjef Knut Kjeilen i Bennex. Bygger plattform for vekst Selskapet, som har bedrifter som Aker Subsea AS og FMC Technologies i kundekretsen, har en tretti år lang historie. Selskapets tetningsteknologi er i en særklasse, og nyter stor anerkjennelse internasjonalt. Bennex har ekspandert kraftig og har i dag mer enn 200 ansatte som skaper grunnlag for ytterligere vekst. Vi er i gang med en storstilt rekrutteringskampanje innenfor en lang rekke fagområder prosjektengineering, innkjøp, koordinatorfunksjoner, serviceingeniører, og ikke minst account managers til vår nye KAM-avdeling, forteller Personalsjef Knut Kjeilen. Rekrutteringsprosessen har så langt gått enklere enn forventet: Jeg trodde det ville være vanskeligere, smiler han. Vi tiltrekker oss mennesker blant annet fordi vi er en liten, dynamisk organisasjon sammenliknet med mange andre i bransjen. Størrelsen gjør det enklere å skape et godt miljø og en god bedriftskultur, samtidig som den enkelte medarbeider blir viktigere og får større rom til å utvikle seg, sier Kjeilen. Men han ser også andre årsaker. Mennesker som søker seg til Bennex kommer inn i et selskap og en bransje som er i endring, og hvor mulighetene er uendelige. Det er en svært spennende bransje. Offshore har de siste årene utviklet seg fra det tradisjonelle fokus på boreplattformen til løsninger på havbunnen. Subsea-bransjen kommer til å vokse sterkt fremover. Men det er betydelig vekst også innenfor seismikk, hvor vi er sterkt inne med nye egenutviklede produkter. Det skjer mye spennende, forteller Kjeilen entusiastisk. Innovasjon skal sikre vekst Med en allerede solid posisjon i bransjen, ligger mye til rette for fremtidig vekst for Bennex. Den skal sikres gjennom økt satsing på innovasjon. Rekrutteringsarbeidet som nå pågår skal gi et samlet kompetanseløft som vil sikre innovasjonsevnen. Innovasjon og produktutvikling blir helt sentralt for vår videre ekspansjon. Vi skal blant annet etablere en egen Subsea techonology divisjon som et lokomotiv i denne strategien. Dette krever at vi styrker kompetansen særlig innenfor engineering. Vi er godt i gang, men trenger fortsatt nye, dyktige medarbeidere, avslutter han. Bennex AS Thormøhlensgate 49 P.O.Box 14 Møhlenpris, 5006 Bergen Telefon: Avd. Kongsberg Kirkegårdsveien 45 P.O.Box 375, 3604 Kongsberg Telefon:

4 4 DOF Subsea Norge: Et hav av muligheter På to år har DOF Subsea Norge tredoblet antall ansatte, og med flunkende ny teknologi gjør selskapet seg klar til atter å nå bunnen på 4000 meters dyp. Ettersom olje- og gassvirksomheten i Norge har nådd nye høyder, har det og blitt nødvendig å nå nye dybder. Nøye kartlegging av havbunnen og avansert undervannskonstruksjon er helt essensielt for offshoreindustrien, og ingen har vært raskere med å komme seg til bunns i disse utfordringene enn DOF Subsea. DOF Subsea oppsøker aktivt ny teknologi og er ute først med å ta i bruk nytt utstyr, sier COO Eirik Tørressen. For bare noen år siden kunne vi ikke gå dypere enn 2000 meter, men nå har vi ROV er (Remotely Operated Vehicle) som kan utføre oppdrag på hele 4000 meters dyp. Eirik Tørressen, Chief Operating Officer i DOF Subsea Norge Vi ser at det er mange fremtidige kontrakter innenfor området hvor vi opererer, og det vil være et økende behov for subseatjenester fremover, sier en entusiastisk Eirik Tørressen. for DOF Subsea Norge, men det er menneskene som er viktigst. Tredoblet antall ansatte Hele DOF Subsea-gruppen har opplevd stor vekst de siste årene, som resultat av både oppkjøp og organisk vekst. For det norske datterselskapet har oppgangen vært mer enn markant: i 2005 hadde selskapet 65 ansatte, nå har de 225. DOF Subsea Norge er det største datterselskapet i DOF Subsea-gruppen og opererer hele fem av de 15 offshorefartøyene gruppen har i drift i dag, samt 8 av de totalt 24 ROV ene. DOF Subsea Norge er et ledende norsk offshore selskap, med spisskompetanse på kartlegging, inspeksjon og konstruksjonsstøtte. Selskapet er aktivt i Nordsjøen, Russland, Middelhavet og Vest-Afrika, og har langtidskontrakter med blant annet StatoilHydro, Subsea7, Technip og Shell. Blant annet sto selskapet for en betydelig andel av subsea kartleggingstjenester på Ormen Lange-feltet for Hydro. Og etter å ha tredoblet antallet ansatte på to år, er DOF Subsea Norge klar for nye utfordringer. Øker kapasiteten DOF Subsea er et verdensomspennende konsern som leverer subseatjenester på alle kontinenter gjennom sine datterselskaper, og er i ferd med å øke kapasiteten dramatisk: ni nye skip og ti nye ROV er er under bygging og vil stå klar i løpet av 2009/2010. DOF Subsea har et mål om at alt utstyr som benyttes skal være av aller høyeste kvalitet, og selskapene i gruppen disponerer dermed den mest moderne og avanserte teknologien som finnes. Det er vår målsetting å være den foretrukne leverandør av undervannstjenester som inkluderer, men som ikke er begrenset til kartlegging av havbunnen, inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av undervannskonstruksjoner, konstruksjonsstøtte og engineering i Norge, middelhavsområdet, Baltikum, Russland, Mexicogulfen, Brasil, Vest-Afrika, de Britiske øyer, Canada og i Østen, sier Tørressen. Menneskene er viktigst Utstyr og teknologi er viktige ressurser Vi er utrolig stolte av våre ansatte, sier Tørressen. De er dedikerte, høyt utdannete og dyktige mennesker med lang erfaring. Blant de 220 ansatte finner vi surveyere, geologer og geofysikere, instrumentteknikere, kartografer, dataprosessere, subseaingeniører, prosjektingeniører og ROV-operatører. Disse har ikke bare høy utdannelse innen sitt felt, de har også fått nøye opplæring og oppfølging av bedriften. Fordi vi har så mange båter, og eier utstyret selv, har vi god kapasitet til opplæring. Vi tar de nye ansatte med oss ut i praksis i stedet for å lære dem opp på land, og dette har gjort oss til en attraktiv bedrift å jobbe i, sier Tørressen.

5 5 Flerbrukstanker løser mange utfordringer: PG-MACS gir full kontroll Behov for vesentlig større fleksibilitet i lasthåndtering, samt forsvarlig håndtering av borekaks og annet farlig avfall fra boreriggene trigger nye løsninger. I PG-MACS tankene håndterer både flytende last, tørrbulk og borekaks i samme enheter. Nå har blant annet StatoilHydro valgt løsningen i fire nylig innleide Offshore Supply-båter. I 2006 tok Ing. Per Gjerdrum AS, eller PG Marine Group som er selskapets internasjonale navn, patent på løsningen PG-MACS. Løsningen sikrer en utslippsfri håndtering av borekaks under transport til havs. Høsten 2007 ble den første båten med løsningen ombord satt på vannet, og ni andre er under bygging. Løser et betydelig miljøproblem Borekaksen som tas ut ved boring inneholder stein, slam og kjemisk borevæske. For hvert hull som blir boret, blir det produsert inntil 900 tonn masse. Over store deler av verden er det forbudt å dumpe kaksen i sjøen. Stortinget krever blant annet at boring i Barentshavet bare kan gjennomføres dersom selskapene tilfredsstiller krav om nullutslipp av produsert vann, borekaks og slam. For oss er det viktig å bidra med et produkt som sparer miljøet på best mulig måte, sier Norum. Flere fordeler Løsningen gjør det mulig å pumpe kaksen fra riggen ned i skrogintegrerte tanker under dekk. Tankene er spesialbygd for å med borekaksen PG-MACS installeres i Farstad Shipping sitt nybygg på Aker Brevik. Dette er en av fire båter som har fått kontrakt med StatoilHydro på grunn av PG-MACS. utnytte plassen optimalt i skroget. Systemet er også utviklet til å ta borekaksen videre fra skipet til egnet transport på land. Vi har fokusert på å dekke hele logistikkjeden, fra dekket på borerigg til videre bruk og lagring på land, forklarer partner hos Ing. Per Gjerdrum, Roy Norum. Med PG-MACS blir dessuten lossetiden redusert. Den kritiske liggetiden for skipet ved riggen reduseres, dermed sørger løsningen også for bedre sikkerhet. Med PG-MACS går lossingen fem-seks ganger hurtigere enn i dag, og med betydelig lavere energiforbruk, sier Roy Norum. Økende etterspørsel Stadig flere operasjoner foregår på dypere vann, og løsningen fra PG Marine Group blir derfor mer og mer etterspurt og aktuell. Dypere vann betyr større avstander og større skip. Det er perfekt for PG-MACS. En annen fordel med løsningen fra PG Marine Group er at tankene kan benyttes til drivstoff ut i feltet, og når tankene er tomme, kan de fylles med borekaks på vei til land. På den måten kan skipene gå lengre uten ekstra drivstofftanker. I forbindelse med for eksempel utbyggingen av Stockmannfeltet er avstandene så store at vår løsning vil bli en enorm fordel for skipene, påpeker Norum. Ing. Per Gjerdrum, eller PG Marine Group som er selskapets internasjonale navn, har vært i bransjen i over 25 år. Selskapet er verdensledende innen pumper med tilhørende systemer til offshore serviceskip, og rigger med lastehåndteringssystemer for flytende last. Ingen andre leverandører i bransjen kan tilby et lignende system for håndtering av borekaks. Partner Roy Norum hos Ing. Per Gjerdrum. Større skip betyr at flere vil ha plass til PG- MACS. Vi merker derfor en voldsom interesse fra oljeselskaper og rederier over hele verden ikke minst Brasil, og i dag er ni skip under bygging med PG-MACS. Ett skip med løsningen ombord, seiler allerede for Shell UK, sier partner hos Ing. Per Gjerdrum, Roy Norum.

6 6 NorSea Group: Oljebransjens logistikkleverandør Med 10 strategisk plasserte forsyningsbaser fra Farsund i sør til Kirkenes i nord, er NorSea Group den ledende leverandøren av logistikkløsninger for offshoreindustrien i Norge. Hver dag fraktes det mange tonn med materiell og utstyr frem og tilbake fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Selskaper som NorSea Group dekker offshorenæringens behov for lager, transport og havnetilgang på land. Vi har over anløp på våre anlegg i året og står for majoriteten av det store antall tonn som hver dag går ut til Nordsjøinstallasjonene, sier viseadministrerende direktør i NorSea Group John Egil Stangeland. Ti baser NorSea Group er i dag direkte og indirekte involvert i ti forsyningsbaser langs norskekysten. Foruten to baser i Stavanger, Stordbase på Stord, Vestbase i Kristiansund og Polarbase i Hammerfest, er selskapet via sitt 50 prosent eierforhold i Coast Center Base på Sotra også involvert i Helgelandsbase i Sandnessjøen, samt Kirkenesbase i Kirkenes. I tillegg er gruppen medeier i base- og logistikkselskapet LTU i Farsund og Norbase i Harstad. Gruppen tilbyr et bredt spekter av servicetjenester til olje- og gassindustrien inkludert terminal- og havnetjenester, marine tjenester og en komplett logistikktjeneste. Våre kunder er oljeselskaper og tjenestetilbydere innen offshoreindustrien som StatoilHydro, Exxon Mobil, Aker Kværner, AGR Group og FMC for å nevne noen. Vi er markedsledende i Nordsjøen, forteller Stangeland. Én rammekontrakt for hele sokkelen Med 10 strategisk plasserte forsyningsbaser kan NorSea Group og deres assosierte selskap tilby den unike fleksibiliteten av å operere innen et nettverk som dekker hele Norges offshoreområde. I samarbeid med forskjellige tredjeparts- og utstyrsleverandører kan NorSea Group tilby en meget effektiv og ikke minst sømløs kontraktuell og operasjonell struktur, tilpasset kundens behov, langs hele sokkelen. Gjennom én kontrakt kan kunden operere fra Farsund i sør til Kirkenes i nord, forklarer Stangeland. Det er flere fordeler med en rammeavtale fra NorSea Group i følge Stangeland. Ved å forholde seg til én leverandør og én kontrakt sparer kunden både tid og kostnader på administrasjonssiden. Det sikrer også kontinuitet i prosjektet og tryggere drift. Selskapet har etablert et felles kvalitetssystem for sine baser slik at kunden skal gjenkjenne operasjoner og prosedyrer fra base til base. Et felles kvalitetssystem sikrer også god erfaringsoverføring slik at erfaringene man gjør seg ved en base blir tatt med videre i prosjektet, forteller Stangeland. Unikt i verdenssammenheng NorSea Group har utviklet basekonseptet til å bli noe langt mer enn en tradisjonell forsyningstjeneste. Foruten operatørselskapene har et mangfold av oljeserviceselskapene etablert seg på basene. Den etablerte leverandørindustrien bidrar til å gjøre basene til store industrielle kraftsentra. Basene fungerer som et slags kjøpesenter for offshorebransjen. Her finnes alle logistikktjenester et oljeselskap trenger i forbindelse med leteboring, utbygging eller drift av oljeplattformer. NorSea Group er det eneste selskapet som tilbyr baselogistikk som dekker hele den norske kontinentalsokkel. Konsulenter for BP i Indonesia Utenlandske aktører er fascinert av den norske basedriften og NorSea Group er for tiden leid inn som konsulenter av BP for å delta i utviklingen av en forsyningsbase i Indonesia. Det norske basesystemet representerer en effektiv utnyttelse av ressurser gjennom flerbruk av fasiliteter og utstyr, avslutter Stangeland. Dusavik-basen i Stavanger er en av ti baser med mye aktivitet langs norskekysten.

7 7 Kongsberg Maritime AS: Global ekspansjon innen olje og gass Kongsberg Maritime AS satser tungt mot offshore olje og gassindustrien. Solid erfaring fra den maritime industrien og unik kompetanse innen bl.a. prosesskontroll, prosessimulering samt kunnskap innen integrerte operasjoner skal sikre videre suksess. Kongsberg Maritime har hatt status som verdensledende leverandør innenfor områdende elektronikk, software og systemintegrering til den maritime industrien i mange år. Deres betydelige erfaring med prosessautomatiseringløsninger gjør selskapet til en enestående leverandør på sitt felt. Selskapet utvider nå sin satsning mot det globale offshore olje- og gassmarkedet. Erfaringen fra leveranser til drillingrigger, offshorefartøy og offshoreplattformer skal nå utnyttes til videre satsning, sier Jon Helsingeng, som er salgs- og markedsdirektør olje og gass i Kongsberg Maritime. Til verdenshavene Kongsberg Maritime har stor suksess med sine løsninger innen automatisering og informasjonsteknologi i Nordsjøen for tiden. Der benytter de største norske og internasjonale oljeselskapene seg også av selskapets enestående teknologi innen prosesssimulering og integrerte operasjoner. Med vår banebrytende teknologi på integrerte operasjoner kan vi levere store operative kundefordeler som ingen andre kan, forklarer Helsingeng. På bakgrunn av dette ser han for seg en spennende tid framover med ekspansjon fra Nordsjøen og til olje- og gassområder andre steder i verden. Sann tid Det er en prioritet for selskapet å investere i utvikling av ny teknologi. Noe av det siste som er utviklet er nye løsninger for integrerte operasjoner over geografiske avstander og i sann tid. Dette er en endring i olje- og gassindustrien som pågår nå og vi opplever en økende etterspørsel innen dette feltet, bekrefter markedsdirektøren. For å kunne tilby helhetlige løsninger inngår det også i produktporteføljen en rekke forskjellige konsulenttjenester som skal assistere kunden i anvendelse av ny teknologi. En viktig del av konsulentarbeidet vårt er å bistå selskapene med å endre arbeidsprosesser internt for å kunne operere mer effektivt i bore- og produksjonsfasen, forklarer han. Sterke på flytende produksjon Det er på det voksende markedet innen Lang erfaring fra den maritime industrien og unik kompetanse innen prosesskontroll, simulering og integrerte operasjoner kommer flere kunder til gode når Kongsberg Maritime AS satser videre innen olje- og gass offshoreindustrien. Vi er unike på leveranser til drilling, rigger, offshorefartøy og offshoreplattformer, sier Jon Helsingeng, salgs- og markedsdirektør olje og gass i Kongsberg Maritime AS. flytende produksjon at Kongsberg Maritime ser det største potensialet. Deres kombinerte portefølje av tjenester og produkter innen maritim og olje & gassektor bidrar til effektive løsninger for kundene. Flytende produksjon er en krysning mellom olje og gass og den maritime offshoreindustrien. Her har vi en produktportefølje som er best i verden, og som vi drar stor nytte av når vi nå ekspanderer internasjonalt, avslutter Helsingeng.

8 8 Vassnes Elektro AS: Skyter rent med tørris Vassnes Elektro investerer i både medarbeidere og produktutvikling for å levere topp kvalitet til kundene. En av nyvinningene er bruk av tørris for rengjøring av motordeler og elektrisk utstyr. Vi er leverandører innen offshore, skipsbygging og industri. Her stilles det høye krav til sikkerhet og vedlikehold. Tørris er et velkomment alternativ til tradisjonelt brukte kjemikalier og vann, forteller Prosjektutvikler Lars Toftdahl i Vassnes Elektro Service. Tørris har i flere tiår vært i utstrakt bruk i blant annet USA, men her i Norden er det relativt nytt. Det er en rekke fordeler ved å bruke tørris fremfor kjemikalier. Det er meget effektivt, miljøvennlig og materialskånende. Tørris er karbondioksid i gassform som ved minus 79 grader Celsius går over i fast form. Man har kun ett avfallsprodukt ved bruk av tørris og det er smusset man har fjernet som ligger på gulvet klart til å bli støvsugd. Tørrisen fordamper og man må bare passe på at det er god ventilasjon slik at karbondioksiden forsvinner. Tidligere brukte man lang tid på å fjerne selve smusset med kjemikalier og vann, i dag kan både miljø og mennesker vernes ved bruk av tørris, forteller Toftdahl. Vassnes Elektro AS har fire datterselskaper; Skipsbyggingsdivisjonen Vassnes Marine AS, servicesegmentet håndteres av Vassnes Elektro Service AS, Vassnes Automation AS leverer automasjonsløsninger og Vassnes MB Consultants AS er ledende innenfor prosjektering av elektro- og automa-sjonsanlegg på skip. Vassnesselskapene innehar ISO-sertifiseringen , samt offshorebransjens leverandørgodkjenning Achilles Joint Qualifications Systems. Egenutviklede automasjonssystemer Et annet konsept man er stolte av i Vassnes Elektro er den fleksible og åpne automasjonsplattformen e-seamatic. Produkter basert på den egenutviklede plattformen produseres både for nyinstallasjoner og for utskifting av eldre styrings- og overvåkingssystem på skip og rigg. Med vårt integrerte automasjonssystem for skip kan man ved hjelp av ett anlegg styre og overvåke alle systemer på en fiskebåt eller et offshorefartøy. Siden det er åpent, er det også enkelt å integrere systemer fra andre leverandører slik at operatøren får et ensartet grensesnitt å forholde seg til. Dette er et fleksibelt og brukervennlig produkt, med høye krav til sikkerhet og oppetid, forteller Toftdahl. Populær søndagsskole Utvikling av medarbeidere er et viktig satsningsområde i Vassnes Elektro. Her ser vi på alle våre 140 ansatte som viktige nøkkelmedarbeidere. Skal de ansatte yte høy kvalitet krever det at vi legger forholdene til rette for læring og utvikling, sier Lars Vassnes Elektro har som mål å levere service innen 24 timer hvor som helst i verden. Toftdahl. Ofte er det deres egne spesialister som holder interne kurs. Noe som er spesielt populært er det vi kaller søndagsskolen. Det har lite med bibler å gjøre, man kan heller si at det er flere religioner som samles siden vi ofte har innleid arbeidskraft fra andre verdenshjørner. I forbindelse med større prosjekter arrangerer vi faglig skreddersydde seminarer på søndager. Disse kursene er nesten alltid fullbooket, forteller Toftdahl. 24 timers responstid Kjerneverdiene til Vassnes Elektro er fleksibilitet, utvikling og kvalitet. Vi har som mål å levere høy kvalitet til avtalt tid. Målsetningen er at innen 24 timer skal en av våre medarbeidere være på vei til kunden uansett destinasjon i verden. Vi tilpasser oss alltid kundens behov og sammen utvikler vi skreddersydde løsninger, avslutter Toftdahl.

9 9 Dovre International tilbyr medarbeidere fleksibilitet og variasjon: En verden av muligheter De er involvert i noen av verdens største prosjekter til lands og til vanns og forvalter investeringer i milliardklassen. Nå er Dovre International på jakt etter flere dyktige medarbeidere som ønsker en spennende og fleksibel konsulenthverdag med utallige muligheter. Dovre International AS er med sine 380 medarbeidere et internasjonalt anerkjent konsulentselskap innen Prosjektledelse og Forsyningsledelse. Kjernekompetansen innebærer å bidra aktivt til profesjonell styring av prosjekter og anskaffelser hos krevende kunder. Vi arbeider med prosjekter nasjonalt og internasjonalt innenfor olje og gassbransjen og har i tillegg en solid fot innen landbaserte prosjekter og anskaffelser i Norge. Vi er unike i Norge med et så bredt kompetanseområde, og det gjør at vi kan tilby våre medarbeidere spennende oppdrag i et meget variert kundespekter, sier administrerende direktør, Arve Jensen. 50 nye medarbeidere i 2008 Det er meget høyt aktivitetsnivå i oljebransjen for tiden, og på grunn av høy oljepris er det forventet flere spennende investeringsprosjekter de neste årene, både i Norge og globalt. I tillegg skal selskapet vokse innen landbasert virksomhet i Norge. Da må selskapet utvide stallen med flere spesialister i Gjennomsnittskonsulenten hos Dovre er i dag 47 år, med økonomisk eller ingeniørbasert bakgrunn og variert erfaring fra ledelse og gjennomføring av større prosjekter eller anskaffelser. I dagens marked må vi utvide søket etter nye medarbeidere både oppover i alder og nedover. I løpet av 2008 skal vi totalt ansette ca. 50 nye konsulenter. Da er det viktig å få inn både yngre personell og mer erfarne kandidater, forteller Jensen. Et bredt spekter av muligheter gjør dessuten at selskapet har mye å tilby både nye og eksisterende medarbeidere. Som konsulent i Dovre International kan man jobbe i Norge eller internasjonalt, og det er mange bransjer å velge mellom. Ser du etter en utfordrende stilling i et firma i sterk vekst hører vi gjerne fra deg, sier Direktør HR og Markedsføring, Jørn Einar Berg De største kundene våre i Norge er de store oljeselskapene hvor vi bla. finner StatoilHydro og BP. Vi har dessuten viktige kunder innen landbasert industri, energi, samferdsel, IKT og offentlig virksomhet. Blant annet har vi en rammeavtale med Finansdepartementet for kvalitetssikring av offentlige prosjekter. Internasjonalt er vi stolte av å inneha global rammeavtale innen prosjektledelse med Exxon, verdens største oljeselskap, sier Jensen. Den ideelle konsulent I følge Jensen har den ideelle nye konsulenten noen viktige egenskaper. I tillegg til å ha en ingeniør- eller økonombakgrunn, bør man ha noen års bransjeerfaring fra prosjektarbeid der man har dokumentert evne til å løse oppgaver både selvstendig og i team. Det vektlegges meget gode samarbeidsevner. Kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig er særdeles viktig. Det er ikke utslagsgivende hvor lang erfaring man har; det viktigste er at man er motivert for å være konsulent og kan dokumentere at man både kan sitt fag og ønsker å videreutvikle dette sammen med oss og våre spennende kunder, konstaterer Jensen. Selskapet har dessuten for få kvinnelige konsulenter, det har tradisjonelt vært for få å rekruttere. Dette må vi klare å endre på nå. Fleksibilitet er et nøkkelord for Dovre International. Den store graden av variasjon man presenteres for som ansatt er et gode som de fleste av selskapets konkurrenter ikke kan hamle opp med, og derfor har vi nå flere ansatte som har arbeidet hos oss i mer enn 20 år. Det er veldig mange spennende oppdrag man møter, og når man føler at man ønsker å flytte på seg, enten geografisk eller utfordringsmessig, behøver man ikke å bytte arbeidsgiver. Mulighetene er der allerede innenfor samme selskap, sier Jensen og legger til: Som konsulent i Dovre har man mange ben å stå på, og vi tar til enhver tid gjerne i mot henvendelser fra potensielle konsulenter som mener at de kan være den vi leter etter. Attraktivt firma Direktør HR og Markedsføring, Jørn Einar Berg bekrefter det samme som Jensen, nemlig at Dovre er et attraktivt firma å jobbe for. Det er mange grunner til at dyktige konsulenter velger å bli ansatt i Dovre International. Dovre er et anerkjent firma innenfor sine fagområder. Dessuten har de ambisjoner de vil hele tiden videre i forhold til hvor de står. Oppkjøp styrker ledende posisjon Det er ikke kun gjennom selskapets jakt på nye medarbeidere at utviklingen kommer til uttrykk. I 2006 kjøpte Dovre International selskapet Fabcon Management for å styrke sin posisjon internasjonalt, og i november 2007 kjøpte selskapet Project Resource Solutions Inc. i Canada. Oppkjøpene er strategisk rettet for å styrke vår posisjon i det globale konsulentmarkedet, forklarer Jensen. Som konsulent i Dovre International har man mange ben å stå på, konstaterer administrerende direktør, Arve Jensen. Med 380 medarbeidere og kontorer i Norge (Oslo, Stavanger og Bergen), USA og Canada samt datterselskaper i UK, Frankrike, Singapore, Korea, Spania og Russland, er Dovre International nå definitivt en tungvekter innen bransjen. Våre kunder har store prosjekter eller anskaffelser som de skal realisere. Og de ønsker å treffe mål. Kort sagt er det vår oppgave å sørge for at de gjør det. Til det trenger vi de beste konsulentene som aktivt kan bidra til oppfyllelse av dette målet, sier Jensen. Vi hører gjerne fra interesserte konsulenter som kunne tenke seg en uforpliktende og hyggelig samtale om en spennende jobbfremtid, avslutter Berg. Les mer på Slik kontakter du Dovre International AS: Stavanger: Niels Juelsgate 20, PB. 77, 4001 Stavanger Telefon: Oslo: Drammensveien 134, Bygg 4, 0277 Oslo Telefon: Bergen: Minde Allè 48,PB. 134,5822 Bergen Telefon: Send til :

10 10 AXTech AS: Tar de tyngste løftene AXTech AS tar seg av de tyngste løftene innen den norske og internasjonale skips- og offshoreindustrien. Med skreddersydde løsninger innen design og tjenester rundt løfteutstyr, har firmaets omsetning gått fra null til 73 mill. NOK på tre år. Noen liker å kalle vår virksomhet for «monsterengineering», smiler Ødegård. Det er jo i de fleste av tilfellene vi arbeider med, snakk om enorme krefter som skal kontrolleres. Da er det selvfølgelig avgjørende at alle elementer er riktig beregnet og dimensjonert for å tåle påkjenningene. Dette er vi spesialister på. Typiske egenproduserte produkter er spesialvinsjer og A-rammer med løftekapasitet fra 20 til 850 tonn og andre spesialkonstruerte innretninger for materialhåndtering på skip, plattformer og produksjonsskip. Ved behov tilbyr de også innretninger for håndtering på land. Her er et eksempel på AXTechs spesialkonstruerte vinsjer med en trekkraft på 475 tonn og elektronisk lastmåling. Denne er spesiallaget for APL i Arendal (Advanced Production and Loading) for inntrekking av deres produksjonsbøye på Vincent-feltet, forteller administrerende direktør Kjell Ødegård. Komplette tårn med utstyr for installasjon og vedlikehold av produksjonsbrønner plassert på havbunnen, leveres også. Disse tårnene plasseres på dekket til skip som blir bygget spesielt for slike oppdrag. Spesialtilpasset etter behov AXTech satser på å levere løsninger som er tilpasset kundens spesielle behov. Det er svært mange spesialskip som leveres i dag og disse er bortimot spesialkonstruert for spesifikke oppdrag og prosjekter. Å utvikle og levere utstyr til slike skip er vårt hovedsatsningsområde, forteller Ødegård. Det Molde-baserte selskapet har nylig fått en bestilling på sin hittil største vinsj; en inntrekningsvinsj for produksjonsbøyer som skal kobles opp mot et produksjonsskip (FPSO). Denne skal kunne trekke med en kraft på 850 tonn. De fleste av produktene deres er drevet av hydraulikk, men de leverer også en rekke produkter som drives av elektromotorer. Effekten til utstyret er på opp til 3000 kw. av båtens bevegelser på overflaten, utdyper administrerende direktør. Våre typiske kunder er undervannsentreprenører, engineeringsselskaper, oljeselskaper og redere. Ingeniørjakt AXTech ble etablert i slutten av 2004 og har hatt en rivende utvikling. Omsetningen var i 2007 på 73 mill. NOK og forventet omsetning for 2008 er mill. NOK. De teller i dag 29 fast ansatte, men planlegger å ansette fem-seks nye medarbeidere innen utgangen av Som en utpreget ingeniørbedrift er vi til stadighet på jakt etter skarpskodde ingeniører og sivilingeniører. Vi trenger ingeniører innen alle våre hoveddisipliner, som er stål/struktur/ mekanisk, hydraulikk, elektro/pls/kontroll. For å avhjelpe vårt skrikende ingeniørbehov har vi endog opprettet egen ingeniøravdeling i Polen, opplyser Ødegård. En såkalt A-ramme fra AXTech av denne typen kan løfte 300 tonn. Denne ble levert i 2007 og er spesielt tilpasset «Normand Seven», et av fartøyene Subsea 7 opererer. «Aktiv bølgekompensering» AXTech utvikler også spesielle vinsjer og A-rammer med system for «aktiv bølgekompensering». Dette er avanserte kontrollsystemer som sørger for at last som skal plasseres på havbunnen beveger seg på en kontrollert måte i forhold til selve havbunnen, og er uavhengig Telefon:

11 11 Falck Nutec: Krise- og beredskapseksperten Falck Nutec er global markedsleder innen beredskapsøving og kriseledelse. Selskapet har nå fått jobben med å sørge for at alle norske flyplasser som styres av Avinor, oppfyller strenge sikkerhets- og beredskapskrav. Avinor har valgt Falck Nutec som totalleverandør innen beredskapsøving og kriseledelse de neste 3 år for samtlige Avinor-styrte lufthavner i Norge. Avtalen omfatter et program som går langt utover nasjonale sikkerhetskrav og er unik selv i internasjonal målestokk. Sikkerhetsløft på norske lufthavner Den omfattende avtalen med Falck Nutec innebærer kartlegging og vurdering av organisasjonens samsvar i forhold til lov og regelverksføringer, samt en vurdering av trusselbilde i form av risiko og sårbarhet. Den omfatter også trening av beredskap og krisehåndteringsevne rettet mot uønskede hendelser som for eksempel terror, sabotasje, brann, havari, smittevern og pandemi. Ved å være forberedt og i forkant av uønskede situasjoner kan man redusere skadeomfanget når det gjelder liv og helse, materielle skader og omdømme, forteller seksjonsleder i Falck Nutec, Jan Erik Mostad. En viktig del av kriseberedskapen består av fullskala kriseøvelser i samarbeid med reelle innsatsstyrker som politi, brannvesen, helsepersonell, luftforsvaret og sivilforsvaret. Det er politiet som har det overordnede ansvaret ved kriser og ulykker i Norge. Et øvingspunkt for Avinor er naturlig nok samhandling med innsatsapparatet, forteller Mostad. Systematisert krisehåndtering Falck Nutec har systematisert krisehåndtering på et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå og Jan Erik Mostad er seksjonsleder i Falck Nutec. Trening gir trygghet og avdekker krisehåndteringsevnen. satt det hele inn i en tidslinje; før, under og etter en potensiell uønsket situasjon. Forberedelsesfasen får naturligvis mye fokus, det er i denne fasen man holder øvelser for å finne ut om beredskapsplanene fungerer. Gode rutiner og innarbeidede roller skaper trygghet i organisasjonen, sier Mostad. På en lufthavn er det mange parter involvert og Avinor-avtalen gir også en mulighet for samhandling med flyselskapene. Avinor har gitt flyselskapene tilbud om å stille med egne representanter i programmet. Selv i internasjonal målestokk er dette programmet meget omfattende. Her tar Avinor ansvar for selvtrening og samhandling på tvers for å verne om liv og helse langt utover det som er pålagt, sier Mostad. Verdifull erfaring og høyt kompetansenivå Falck Nutec, et av forretningsområdene til danskeide Falck AS, har 30 års erfaring fra kriseberedskap og er markedsledende innen olje- og gassindustrien. Selskapet har etter hvert opparbeidet seg internasjonalt etterspurt kompetanse i å redusere risiko, håndtere og komme styrket ut av kriser. Foruten flere treningssentre i Norge som tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring, ulik rådgivning og assistanse, har Falck fotograf John Kenneth Aase Nutec tilsvarende virksomhet i Danmark, Nederland, Storbritannia, Malaysia, Brasil og Trinidad. Falck Nutec har et tungt fagmiljø og samarbeider med universitetsmiljøer i både inn- og utland. Med på laget er statsvitere, sivilingeniører, jurister, HMS-ingeniører, folk fra spesialtjenester i politiet, brann og redningsetaten samt forsvaret, samt flere med doktorgrad i blant annet vitnepsykologi, organisasjonspsykologi og krisekommunikasjon. I forbindelse med Avinor-avtalen har vi rekruttert personer med lang erfaring fra luftfart. Vi praktiserer en «beste hånd på verket» filosofi når vi setter sammen arbeidsteam for våre kunder, avslutter Mostad.

12 12 Use an all-round contractor: Maritime Systems AS an important systems producer The professional competence and service within the fields of their expertise makes Maritime Systems AS a perfect choice for companies operating in the offshore and maritime environment. The company contracts installations both offshore and onshore. tems well qualified, reliable and responsible employees. The highly disciplined and knowledgeable staffs at Maritime Systems AS have rock solid experience within their respective departments. Health, the environment and safety (HES) are top priorities in all our projects. As such, we are certified in relation to ISO , Marken explains. Tools, machinery and other equipment are not worth much without expert competence, says Sales Manager at Maritime System AS, Per Sigve Marken. This kind of competence is displayed by Maritime Sys- Maritime Systems AS is NEMKO-certified for products and explosive-safe systems, and is proprietor of all necessary rules and regulations. Driller Cabin: Turn key Solution Maritime Systems most important areas of interest are: Multidiscipline EPCI-Projects Fluid Management Mud and Drilling Systems The experiences operators have are used to carefully plan our Driller Cabins. With this information we can perfect the ergonomics, user interface and the visual. Leave everything up to Maritime Systems engineering crew, who will do everything from planning, manufacturing, installation, testing and support. Don t waste time using several contractors, but take the advantage of Maritime Systems long experience.

13 13 Studier ved Norwegian Drilling Academy, NORTRAIN: Veien til en spennende og variert offshore-hverdag Offshore-bransjen trenger flere fagfolk, og et stort tilbud av jobber venter dem som har kursbevis og sertifiseringer i orden. Utdanning innen oljeboring og relaterte fag er derfor populært, noe som tydelig merkes hos et av Norges største sentre for utdanning på dette feltet, NORTRAIN. Fagfolk for offshore er mer etterspurt enn noen sinne. Det er stor utbyggingsaktivitet i riggmarkedet, og det blir etter hvert mange jobber å velge blant, sier Jens Olav Flobak, som er daglig leder i NORTRAIN (Norwegian Drilling Academy). Eneste i Norge NORTRAIN er størst i Norge på grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk. Et slikt kurs er obligatorisk for alle som skal begynne å jobbe innenfor bore- eller brønnserviceindustrien offshore. Skolen har i tillegg et NOKUT-godkjent fagskoletilbud med Linje For Petroleumsteknologi. Dette er en modulbasert utdanning Kurs hos NORTRAIN Fagfolk for offshoreindustrien er mer etterspurt enn noen sinne. Studentene ved NORTRAIN kan se frem til gode jobbtilbud og en spennende og variert hverdag offshore. over tre år, som er myndighetspålagt for ledende personell innenfor bore- og brønnservice, og som har hele fire fordypninger. Vi er den eneste skolen i Norge som er godkjent både på IWCF-sertifisering og IADC-sertifisering for ledende bore- og brønnpersonell, sier Flobak, og forklarer at denne sertifiseringen også er myndighetspålagt og må fornyes annen Grunnkurs For deg uten bakgrunn fra offshore. Kurset varer i fire måneder og dekker det meste innen grunnleggende petroleumsfag. Elevene kan deretter får mulighet til å ta fagbrev når de har jobbet ca. 3 år offshore. Fagskole For deg som gjerne har jobbet et par års tid og ønsker å ta steget videre. Utdanningen kan tas ved siden av jobb over en treårs periode. Da er man ferdig utdannet fagtekniker. Med denne bakgrunnen og et par års erfaring er grunnen lagt for en eventuell ingeniørutdanning. NORTRAIN holder til i nye og fullt utstyrte lokaler i Dusavika i Randaberg kommune. hvert år. Skolen har mange forskjellige spesialkurs innen fagfeltet, både på norsk og engelsk. Stort generasjonsskifte På grunn av mange nybygg og et stort generasjonsskifte, vil det anslagsvis være behov for 3000 nye medarbeidere innen bore- og brønnserviceindustrien på norske borerigger i perioden 2008 til NORTRAIN har dermed ingen tid å miste med å utdanne mannskap til industrien. Vi ønsker å bidra til å gi det nye personellet en god og etterspurt utdanning. Samtidig vil nærmere et tusentall av det eksisterende personellet ha behov for videreutdanning. Vi har med andre ord mye å gjøre, avslutter Flobak. Landbaserte kurs For deg som jobber på land mot offshore. Språk og kommunikasjon er viktig; kjenner du ikke terminologien kan det oppstå misforståelser. Gjennom disse kursene får du vite det du trenger om begreper og termer som brukes offshore. Sertifiseringskurs IWCF- og IADC-sertifisering er påbudt for alt ledende bore- og brønnservicepersonell. Sertifikatet må oppdateres hver annet år. Kandidatene må bestå to teoretiske tester samt en praktisk prøve på simulator. Opplæringen tilrettelegges etter kursdeltagernes erfaring. Tangen 10, 4070 Randaberg, Telefon: Faks:

14 14 Master Marine AS: Storsatsing med Service Jack Oslo-baserte Master Marine AS har nylig bestilt to nye jack-up konstruksjonsfartøy, kjent i bransjen som «Service Jack». De representerer et sikrere, mer miljøvennlig og mer tids- og kosteffektivt alternativ enn andre løsninger innen marine offshore. Master Marine er spesialister på offshoreservice innen transport og installasjon av tunge strukturer for olje- og gassindustrien. De satser stort og har i tillegg til de nybestilte Service Jack fartøyene Service Jack 1 og Service Jack 2, sikret seg opsjon på to fartøy til hos Labroy Offshore i Indonesia. Service Jack-fartøyene vil være operative i markedet i løpet av første halvår 2010, forteller Thor Stenersen, markedsdirektør i Master Marine. De vil bli å regne som juvelene i Master Marine-kronen. Fartøyene vil ta seg av modulutlastning, transport og installasjoner til havs enten via 7200 tonns kapasitet for bjelkeoverføring eller via tandemløft på opptil 1500 tonn, som også kan brukes ved jacket-installasjoner. For å redusere tidsbruk ved ferdigstillelse til havs, kan man integrere moduler som leveres fra et byggeverksted. Hvert fartøy vil være i stand til å sørge for marine tjenester som inkluderer modulutlastning fra verksted ved bruk av fartøyets eget utstyr, transport til offshorefeltet ved egen fremdrift, så vel som posisjonering på feltet via eget DP (Dynamic Postitioning)- system. Det er imidlertid den oppjekkbare løsningen som skiller fartøyene til Master Marine fra andre marine installasjons selskaper. Den oppjekkbare løsningen på havdyp ned til 90 meter Master Marines «Service Jack» i elevert posisjon med modulløft. betyr at alle operasjoner til havs utføres fra en «fast platform» til en annen «fast platform», og ikke som i dag, fra flytende til fast. Sparer tid, kost og miljø Denne måten å utføre operasjoner på, gjør de nye fartøyene til et sikrere, mer miljøvennlig og mer tids- og kosteffektivt alternativ enn de eksisterende løsningene innen offshorefeltet. Effektiviteten disse fartøyene medfører, er imponerende. Hvert service jack-up konstruksjonsfartøy er utstyrt med bofasiliteter for 260 personer og 2500 kvadratmeter dekkplass. Dette reduserer behovet for blant annet taubåter, slepe-, kran- og ankerhåndteringsfartøy, boligrigger og forsyningsskip for mobilisering og demobilisering av disse, sier Stenersen. Illustrasjon: Master Marine grunnet værforholdene. Dessuten kan jack-up konstruksjonsfartøyene utføre en rekke andre tjenester, som plattformmodifikasjoner og vedlikeholdsarbeider. Service Jack-fartøyene vil også kunne ta seg av arbeid med undersjøiske installasjoner på dyp ned til 350 meter. Full service Master Marine vil eie, leie ut og operere Service Jack fartøyene i kontraktsperioden. Selskapet vil da selv ta ansvaret for nødvendig engineering, planlegging og utføre operasjoner for lastoverføring i tillegg til å stille personell og tilleggstjenester til rådighet. Ansatte og ressurser bak selskapet utgjør i snitt mer enn 25 års erfaring fra olje- og gassbransjen; nyttige erfaringer for selskapets videre utvikling. Ved å levere løsninger for hele prosjektet til kunden, kan de nødvendige ressursene reduseres vesentlig. Dessuten er det mer miljøvennlig å kunne benytte ett fartøy snarere enn det gjennomsnittlige 12 til 15. Vi legger ikke skjul på at vi jobber hardt for å bli den foretrukne og ledende leverandøren innen marine utlastning, transport, installasjon og ferdigstillelse til havs, konkluderer Stenersen. Fra venstre: ITC Manager Espen R Isachsen, Office Manager Anne Sofie Stokstad Nilsenog Marketing Director Thor Stenersen. Mindre værfølsomme Men fordelene ved Service Jack er mange flere, orienterer Stenersen. Det hevede skroget i jack-up-stilling er mindre følsomt overfor de ytre elementer enn noen annen konkurrerende teknologi for offshore lastoverføring. Dermed reduseres nedetid Telefon:

15 15 Safetec: Når sikkerhet er viktigst Safetec har 25 års erfaring med rådgivning innen sikkerhet i virksomheter og på tekniske installasjoner til lands og til havs. Nå tar selskapet en ledende rolle for å avdekke hvordan menneskelige og organisatoriske forhold påvirker disse forholdene. Samarbeid med industrien og ledende forskningsinstitusjoner skal bidra til bedre sikkerhet på norske arbeidsplasser. Se for deg en skadet oljerigg i Nordsjøen, en pandemi som smitter hundretusener av nordmenn eller en demning som brister. Dette er eksempler på alvorlige konsekvenser av manglende sikkerhet. Ikke alt kan forhindres, men Safetec har de siste tjuefem årene forutsett og forebygget alvorlige hendelser. Det har både små, mellomstore og store organisasjoner hatt stor nytte av. Det er langt rimeligere både økonomisk og miljømessig å forutse og forhindre en potensiell ulykke enn å lukke øynene og satse på at det går bra, påpeker administrerende direktør i Safetec, Stein Haugen. Den organisatoriske og menneskelige faktoren er ofte svært viktig for sikkerheten forteller administrerende direktør i Safetec, Stein Haugen. Forsker på sikkerheten Det finnes i dag mye data og kunnskap om hvordan tekniske installasjoner og prosesser påvirker risiko. Sammensetningen av tekniske systemer, type komponenter, hvordan de vedlikeholdes osv. er avgjørende for om de svikter og dermed også for risikoen. Det man vet mindre om er hvordan organisering, menneskelig svikt og arbeidsmiljø påvirker risikosituasjonen. Sammen med blant annet Sintef, Preventor, NTNU Samfunnsforskning og store aktører i oljenæringen har Safetec angrepet dette på en ny måte som gir svært interessante resultater. En nøkkel til suksess er kombinasjonen av teknisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Resultatene av forskningen vil også ha stor overføringsverdi fra olje/gasssektoren til andre næringer. Viktig for alle Ved et potensielt utbrudd av en pandemi vil man kunne oppleve at distribusjonen av legemidler stopper opp. Sjåførene, pilotene, legene og andre som er viktige brikker i fordelingen av medisinen vil også bli slått ut av sykdom. Ved å forutse et slikt scenario kan man lettere planlegge og tilrettelegge for en best mulig lagring og distribusjon før situasjonen eventuelt oppstår. På samme måte jobber Safetec med konflikten mellom skipsfart og oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Når en flyttbar oljerigg skal bore etter nye forekomster er det samtidig viktig å vurdere skipstrafikken i området, hvilken risiko er det for sammenstøt og hvordan kan dette forhindres. Overføringen er også relevant til kraftindustrien og jernbane der Safetec hele tiden gjør risikoanalyser og foreslår tiltak som skal sikre liv, helse, verdier og miljø. Om Safetec: Rådgivere innen sikkerhet, beredskap og pålitelighet Etablert i 1984 Røtter fra forskningsmiljøet på NTNU Samarbeider tett med Sintef, NTNU og Universitetet i Stavanger 80 ansatte fordelt på Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger Datterselskaper i Malaysia og Skottland. Vi vil kombinere kunnskapen vi allerede har med ny kunnskap om operasjonell og organisatorisk sikkerhet. På den måten kan oljebransjen, transportsektoren, helsesektoren og andre som er opptatt av sikkerhet ytterligere redusere faren for feil og skader. Vår virksomhet er en viktig bidragsyter til at store prosjekter gjennomføres med minimale tap, men vi jobber også med mindre prosjekter der sikkerheten er like viktig, forteller Haugen.

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Et åpent, men sikrere samfunn

Et åpent, men sikrere samfunn Nr 4-2006 Norconsult satser på samfunnssikkerhet: Et åpent, men sikrere samfunn Samfunnet vi lever i blir stadig mer komplekst, globalt og åpent. Følgelig øker også samfunnets sårbarhet, noe som medfører

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Strategiorientering gir lønnsomhet

Strategiorientering gir lønnsomhet Nr 3-2006 Corporater: Strategiorientering gir lønnsomhet Internasjonale studier viser at så mye som 35% av et selskaps verdifastsettelse kan kobles til investormarkedets vurdering av ikke-finansielle faktorer.

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

En komplett logistikkpartner

En komplett logistikkpartner Nr 2-2006 OFFSHORE- INDUSTRIEN I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 24 bedrifter i Offshoreindustrien, deres produkter og tjenester og hvordan de har lykkes. ASCO Logistics En komplett logistikkpartner

Detaljer

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall Nr. 6 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Nature Oil and Gas AS en del av Nature Group: Bildene viser fra venstre: Anlegg i Gibraltar, anlegg i Rotterdam og 12 fots CTU. Internasjonal

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM

Nor Lines AS: DET UNIKE TRANSPORTSYSTEM Annonsebilag til Perspektiv desember 2014 / januar 2015 Tema: Industrien langs kysten BEDRIFTPROFILEN henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Kunnskap er et verktøy for å sikre den beste logistikkløsningen.

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer