Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 16 Klassetrinn: klasse Antall: 2445 Standardrapport kjønn Svarprosent: 85

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? God råd hele tiden/stort sett Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd Dårlig råd hele tiden/stort sett God råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt god råd hele tiden+vi har stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt dårlig råd hele tiden+vi har stort sett hatt dårlig råd.

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Mindre enn Mer enn 500 Mindre enn 20: Ingen+mindre enn : Mer enn 500: Mer enn 1000.

5 Foreldre kontroll og tillit: Andel som mener ulike utsagn om forholdet til foreldrene passer svært godt eller passer ganske godt. Jeg stoler på mine foreldre Mine foreldre stoler på meg Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av de vennene jeg er sammen med på fritida Mine foreldre kjenner foreldrene til mine venner Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine

6 Foreldre innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil 2 Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem

7 Jevnaldrende faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med? En eller to faste En eller to faste som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Ikke faste venner Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende.

8 Jevnaldrende intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke/har ingen venner for tiden

9 Jevnaldrende status: Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger øker statusen litt eller øker statusen mye i vennemiljøet. Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å være i opposisjon til voksne Å være god til å sloss 5 21 Å drikke seg full 9 8 Å røyke sigaretter Å røyke hasj

10 Jevnaldrende status: Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger minker statusen litt eller minker statusen mye i vennemiljøet. Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å være i opposisjon til voksne Å være god til å sloss Å drikke seg full Å røyke sigaretter Å røyke hasj

11 Nære relasjoner: Andel som helt sikkert ville snakket med ulike personer eller instanser ved et personlig problem En god venn Mor Far Søsken Ville ikke gått til noen Lærer eller andre voksne ved skolen Helsesøster/helsestasjon Barnevernstjenesten 3 3 Politiet Utekontakten

12 Skole og framtid Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

13 Skole tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletid)? Under 30 minutter 1/2-2 timer To timer eller mer Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+mer enn 4 timer.

14 Skole trivsel: Trives du på skolen? Svært/nokså dårlig Nokså godt Svært godt

15 Skole tilfredshet med karakterer: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk? Ikke fornøyd Passe fornøyd Svært fornøyd

16 Skole konflikter og problematferd: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder Skulket skolen Hatt en voldsom krangel med en lærer 9 15 Blitt sendt ut av klasserommet 8 22 Blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort

17 Mobbing, plaging og utfrysing utøver: Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

18 Mobbing, plaging og utfrysing offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

19 Forventninger til framtiden: Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Tror du at du vil komme til å bli boende i Norge når du er voksen? Tror du at du vil oppleve en omfattende miljøkatastrofe som påvirker hele verden? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?

20 Forventninger til framtiden - barn: Hvor mange barn tror du at du kommer til å få? Ingen Ett To eller flere To eller flere: 2-3 barn+4 barn eller flere.

21 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

22 Fritid organisert: Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med

23 Fritid organisert: Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i ulike foreninger minst én gang sist måned Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus Kulturskole/musikkskole 8 17 Religiøs forening Korps, kor, orkester 3 9 Motorklubb 3 1 Annen organisasjon, lag eller forening

24 Fritid hjemmeorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Vært hjemme hele kvelden Hjulpet til hjemme (vasket, ryddet, laget mat osv.) Besøkt familie Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Besøkt nabo Tegnet, malt eller skrevet dikt hjemme på egen hånd

25 Fritid venneorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Vært sammen med venner hos dem Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Vært sammen med venner hjemme hos meg

26 Fritid uteorientert: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Ruslet rundt for å se eller handle i butikker Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur) Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l Gått på burgersted, gatekjøkken o.l Gått på kafé, kaffebar o.l

27 Fritid diverse: Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Brukt internett Drevet med stell og pass av dyr Hatt lønna ekstrajobb Spilt på spilleautomat eller på nettet (med pengepremie)

28 Medier høykonsumenter: Andel som bruker to timer eller mer på ulike medier en gjennomsnittsdag Bruke datamaskin utenom skolen Høre på musikk Spille dataspill/tv-spill 6 44 Se på TV Se på filmer/dvd Høre på radio 2 5 Lese bøker (ikke skolebøker) Lese tegneserier Lese ukeblad Lese aviser

29 Medier lavkonsumenter: Andel som bruker mindre enn 30 minutter på ulike medier en gjennomsnittsdag Bruke datamaskin utenom skolen Høre på musikk Spille dataspill/tv-spill Se på TV Se på filmer/dvd Høre på radio Lese bøker (ikke skolebøker) Lese tegneserier Lese ukeblad Lese aviser

30 Medier boklesing: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)? Ingen 1-2 bøker 3 bøker eller mer 3 bøker eller mer: 3-4 bøker+5 bøker eller mer.

31 Helse og trivsel Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

32 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg ensom

33 Subjektiv livskvalitet: Andel som er litt eller svært fornøyd med ulike sider av livet sitt Utseendet ditt Skolen du går på Lokalmiljøet der du bor Helsa di Det norske samfunnet Foreldrene dine Vennene dine

34 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor? Ja, svært gjerne/gjerne Verken ja eller nei Nei, helst ikke/ikke i det hele tatt

35 Fysisk aktivitet andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Minst 3 ganger i uka 1-2 ganger i uka Sjeldnere enn ukentlig Sjeldnere enn ukentlig: Et par ganger i måneden+ sjelden+aldri.

36 Fysisk aktivitet trening siste måned: Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig Trener eller konkurrerer i et idrettslag Deltar i idrett og trening på skolen (utenom skoletida) Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio Danser (som trening) 3 26 Er på kampsport eller selvforsvarstrening (boksing, karate, kickboksing e.l.)

37 Måltidsvaner: Andel som spiser ulike måltider hver dag Frokost Lunsj/formiddagsmat/niste Middag alene 4 6 Middag med familien Kveldsmat

38 Måltider i familien: Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige? Nei, aldri/sjelden Ja, som regel Ja, alltid

39 Tobakk og rusmidler Tobakk, alkohol og andre rusmidler

40 Tobakk og rusmidler sigaretter: Røyker du? Røyker ikke Røyker en gang i blant Røyker daglig Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men sluttet nå. Røyker en gang i blant: Røyker sjeldnere enn én gang i uka+røyker ukentlig, men ikke hver dag.

41 Tobakk og rusmidler snus: Bruker du snus? Bruker ikke snus Snuser en gang i blant Snuser daglig Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte før, men har sluttet nå. Snuser en gang i blant: Snuser sjeldnere enn én gang i uka+snuser ukentlig, men ikke hver dag.

42 Tobakk og rusmidler alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol? Aldri/har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte som månedlig Minst månedlig Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.

43 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Aldri 1-4 ganger Fem ganger eller mer ganger: En gang+2-4 ganger. Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger.

44 Tobakk og rusmidler regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? Ja Nei Vet ikke

45 Tobakk og rusmidler bruk av rusmidler siste år: Andel som har brukt ulike rusmidler minst én gang siste 12 måneder Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Drukket smuglersprit eller hjemmebrent 6 5 Sniffet (for eksempel lim) 6 6 Brukt hasj eller marihuana 1 2 Brukt andre narkotiske stoffer

46 Tobakk og rusmidler forbruk i nettverk: Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere Far Mor Nære venner

47 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? Ja, flere ganger Ja, en gang Nei, aldri

48 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Ja Nei Vet ikke

49 Problematferd Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

50 Problematferd vinning: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder Lastet eller kopiert ned filer ulovlig fra nettet Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. Stjålet penger eller ting fra noen i familien din Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 4 9 Stjålet penger eller ting fra en venn eller nær bekjent 2 2 Brutt deg inn for å stjele noe Tyvlånt bil, motorsykkel eller moped for å begå annen kriminalitet

51 Problematferd hærverk: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 6 9 Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l

52 Problematferd slåssing og trusler: Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste 12 måneder Klort eller lugget noen Vært i slåsskamp hvor du har brukt slag eller spark 9 29 Vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen 1 Truet til deg penger eller ting

53 Problematferd kontakt med politiet: Hvor mange ganger har du vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene? Ingen ganger Én gang Mer enn én gang Mer enn én gang: 2-5 ganger+6-10 ganger+11 ganger eller mer.

54 Problematferd trafikkforseelse: Har du noen gang blitt stoppet av politiet på grunn av en trafikkforseelse? Nei, aldri 2 Ja fikk muntlig pålegg eller melding til hjemmet 1 1 Ja, fikk gebyr eller anmeldelse

55 Vold og trusler om vold: Andel som har blitt utsatt for ulike voldshandlinger minst én gang siste 12 måneder Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 7 12 Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 5 7 Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling

56 Tilleggsmoduler

57 A.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: Andel som er enig i ulike påstander om rusmiddelbruk Foreldre er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholbruk Foreldre kan drikke litt, men ikke drikke seg tydelig beruset i barnas nærvær Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle Foreldre bør kunne hente oss når vi har vært på fest Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk Foreldre og andre voksne bør følge mer med når det gjelder hjemme-alene-fester og andre steder der ungdom samles Mange ungdommer overnatter heller hos andre fordi de er redd for å vise seg beruset for sine egne foreldre Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner Foreldre bør på ingen måte drikke alkohol i barnas nærvær Jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldrene mine når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk

58 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer helt/litt enig på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Det er greit å kjøre moped eller annet motorisert kjøretøy når en har drukket alkohol' 3 6 Det er greit å sitte på når sjåføren har drukket alkohol

59 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer ja på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Har du noen gang kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når du har drukket alkohol? 1 3 Har du noen gang vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol? Kjenner du ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand?

60 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Aldri Ungdom jeg kjente fra før 8 20 Søsken 5 8 Ukjente ungdommer 3 8 Foreldre 4 4 Andre voksne 4 2 Kjæreste

61 C.1 Selvbilde: Nedenfor er noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. (Andel passer svært/ganske godt ) Jeg liker meg selv slik jeg er Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg er ofte skuffa over meg selv

62 C.1 Selvbilde: Hvor godt passer følgende utsagn for deg? (Andel passer svært/ganske godt ) Når jeg tenker på hvordan jeg vil komme til å se ut i framtida er jeg fornøyd Fysisk føler jeg meg sunn og sterk Jeg er glad for de endringene som har skjedd med kroppen min i løpet av de siste få åra Jeg er fornøyd med kroppen min Jeg tenker ofte at jeg er stygg og lite tiltrekkende

63 C.3 Søvnproblemer: Andel som har opplevd ulike søvnproblemer 11 eller flere ganger siste måned Hatt vansker med å våkne om morgenen når du skulle Følt deg lite uthvilt etter å ha sovet Hatt problemer med å sovne etter at lyset ble slukket Vært så søvnig,trøtt at det har gått ut over skole eller fritid Ikke klart å sovne før kl 02:00 (om natta) Våknet for tidlig uten å få sove igjen

64 C.4 Fysiske helseplager: Andel som daglig har hatt ulike fysiske plager i løpet av siste måned Nakke og skuldersmerter 2 8 Hodepine (uten at du vet hvilken sykdom det var) 1 6 Ledd og muskelsmerter 3 6 Magesmerter (uten at du vet hvilken sykdom det var) 1 4 Kvalme 1 4 Hjertebank

65 D.6 Dataspill: Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Dagtid (6-16) Ettermiddag/kveld (16-22) Sen kveld/natt (22-06)

66 D.6 Dataspill: Andel som svarer ja på ulike påstander om dataspill Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din? 7 35 Synes du selv at du spiller for mye? 5 23 Har spillingen ført til konflikter/krangling i din familie? 6 25 Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? 8 19 Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling?

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ung i Nome 2013 2013

Ung i Nome 2013 2013 Ung i Nome 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Ungi NedreEiker. Side 133

Ungi NedreEiker. Side 133 Ungi NedreEiker 2013 2013 Side 133 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett

Detaljer

Ung i Flekkefjord 2013 2013

Ung i Flekkefjord 2013 2013 Ung i Flekkefjord 2013 2013 Rapporten er utgitt av: Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Borgestadklinikken Kongensgate 33 Postboks 1, 3701 Skien www.borgestadklinikken.no

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010

Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 15 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3121 Svarprosent: 68 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Oslo 2012

Ungdata-undersøkelsen i Oslo 2012 Ungdata-undersøkelsen i 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 9 Klassetrinn: 9. og 10. klasse + VG1 Antall: 6714 (US) / 3348 (VGS) Svarprosent: 72 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Spørreskjema for Ung i Oslo 2009.

Spørreskjema for Ung i Oslo 2009. Spørreskjema for Ung i Oslo 2009. 1. Er du gutt eller jente? gutt jente 2. I hvilket år er du født? 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 3. Hvilken klasse går du i? 9.klasse 10.klasse 1.vg 4. Hvem bor du

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd VGS Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG3 Antall: 644 (US) / 683

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

NF-rapport nr. 3/2014. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling

NF-rapport nr. 3/2014. Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling NF-rapport nr. 3/2014 Ung i Nordland 2013 Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler Therese Andrews Trond Bliksvær Ingrid Fylling Ung i Nordland 2013 Resultater fra Ungdataundersøkelsen

Detaljer

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson RAPPORT 4/2011 Ung i Klepp 2010 Styrke og sårbarhet av Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet ISBN 978-82-997712-7-6 (Trykt)

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd

Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd ID Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd http://s3.hubimg.com/u/2371578_f496.jpg Spørreskjema Kjære elev! Les dette først! Vi synes det er flott at du vil delta i prosjektet Aktiv Ungdom med Overskudd! På

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.r us-ost.no Øystein Bjørke Olsen Kristine Langmyr Lillehammer 22. oktober 2013

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.r us-ost.no Øystein Bjørke Olsen  Kristine Langmyr   Lillehammer 22. oktober 2013 KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.rus-ost.no Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no Kristine Langmyr Faglig rådgiver KoRus-Øst kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Barnets venner og fritid

Barnets venner og fritid 1 Spørreskjema når barnet er 8 år Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret

Detaljer

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet...

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Helse - og levekårsundersøkelse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Ja Egen helse 2. Hvordan er helsen din nå? (Sett bare ett kryss) Dårlig

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer