MONTERINGSANVISNINGER H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNINGER H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016NO 2014-12-01"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNINGER H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016NO

2

3 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller manglende utstyr på fraktbrevet og rapporter det til transportøren og til oss. Kontroller at leveringen er komplett når godset er pakket ut. Eventuelt feillevert utstyr må ikke monteres. Garanti 2 års fabrikkgaranti fra leveringsdatoen gjelder for alle Skandia Elevator ABs maskiner. En betingelse for garantien og påfølgende kompensasjon, er at Skandia Elevator AB blir kontaktet og at en avtale blir inngått mellom kunden og Skandia Elevator AB angående hvordan feilen skal korrigeres. Garantien dekker alle deler som blir skadet eller går i stykker som følge av mangelfull design eller produksjon. Feil og skader som skyldes feilmontering, feil bruk eller mangel på vedlikehold dekkes ikke av garantien. CE-merke Et CE-merke befinner seg på elevatorhodets transmisjonsside, og er et bevis på at maskinen er produsert i henhold til EUs maskindirektiv og samsvarer med sikkerhetskravene. CE-merket inneholder informasjon om produksjonsår, modellbetegnelse og ordrenummer. Ordrenummeret må alltid angis ved krav eller bestilling av reservedeler. EF-erklæring Skandia Elevator AB Arentorp S Vara SWEDEN erklærer som eneste ansvarlig at produktet: SEH ordrenummer:... som denne erklæringen gjelder for samsvarer med rådsdirektiv av 29. desember 2009 angående harmoniseringen av medlemsstatenes maskindirektiv, 2006/42/EU. Med mindre annet er oppgitt på CE-merket, er produktet produsert i henhold til EUs maskindirektiv og klassifisert som kategori II 2D/0D. Det er utviklet for transportering av materialer som er i overensstemmelse med ATEX sone 21, der området rundt er uklassifisert. Vara Joakim Larsson, adm. dir. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

4

5 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at det skal fungere på tilfredsstillende måte. Disse monteringsanvisningene og egne vedlikeholdsinstruksjoner må følges for at garantien skal gjelde. Vi håper at du kommer til å være fornøyd med Skandias transportørutstyr i lang tid. Oversikt over maskinen...6 Sikkerhetsinformasjon...7 Generell sikkerhetsinformasjon...7 El-sikkerhet...8 Sikkerhetsskilter...9 Før montering...11 Koble til maskinen...13 Innløpets plassering...13 Koble en annen maskin til elevatoren...13 Koble elevatoren til transportøren...13 Montere maskinen...14 Elevatorforlengere...14 Elevatorhode...15 Tilbakeslagssperre...16 Koppebelte...17 Kopper...19 Sentrering av koppebelte...20 Reimplasseringsvakt...21 Justering av sprutvernet...22 Elevatorpanser...22 Turtallsvakt...23 Eksplosjonsluker...23 Innløp...23 Vanntetting...23 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

6 Oversikt over maskinen DEK DEK DEK DEK3010 DEK DEK3060 Deler Pos. Elevatorfot 1 Renseluke 2 Innløpsåpning 3 Koppebelte 4 Elevatorforlenger 5 Serviceluke 6 Tilbakeslagssperre med vern 7 Elevatorhode 8 Elevatorpanser 9 Girmotor 10 Dekkeplate, innløpsbeholder 11 Sikkerhetsskilter DEKXXXX 6 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

7 Sikkerhetsinformasjon Eieren av transportutstyret er ansvarlig for at monteringsinstruksjonene alltid er tilgjengelig for montører, elektrikere, vedlikeholdsteknikere og andre teknikere. Feil montering og/eller bruk kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Les monteringsinstruksjonene nøye før montering, elektrisk tilkobling, vedlikehold eller drift. Om noen deler av disse instruksjonene er vanskelig å forstå, må du ta kontakt med forhandleren for veiledning. Sikkerhetsinformasjonen presenteres og tolkes på følgende måte: Hvis instruksjoner i advarsler ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade eller død. Mangel på overholdelse av instruksjoner som blir gitt i viktige tekster kan føre til skade på transportøren og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. OBS!-tekst inneholder informasjon som forenkler monteringsprosessen. Generelt Pass på at alle som er ansvarlige for montering, elektrisk tilkobling, vedlikehold og drift av transportørutstyret har leste og forstått instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen. Bruk vernehansker, hjelm, vernesko, øreklokker, vernebriller og refleksvest ved utføring av monteringsarbeid, elektriske tilkoblinger, vedlikehold og drift av transportørutstyr. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

8 Stans maskinen og slå av strømmen før all montering, elektrisk tilkobling eller vedlikeholdsarbeid. Ikke start maskinen uten at elevatorens panser og alle luker, deksler, tak og vern er montert på en slik måte at de kun kan åpnes med verktøy. Tilkoblinger til, fra og mellom maskineriet må være permanent montert og helt innelukket. Hvis dette på grunn av installasjonens design ikke er mulig, skal det avsluttes med et rør på 1 m. Hvis maskinen skal monteres utendørs, må motoren og transmisjonene ha regnbeskyttelse. Dersom det blir kortslutning, må du sikre at det elektriske utstyret er i god stand før du fortsetter operasjonen. Pass på at det elektriske utstyret holdes fritt for smuss, støv, fuktighet og elektrostatisk ladning. Elektrisk tilkobling Feil elektrisk tilkobling kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Alt elektrisk utstyr må koples til av en kvalifisert elektriker. Se egne retningslinjer for tilkobling av elektronikk. Strømbryteren må være permanent montert og plassert på en slik måte at den er enkel å nå når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Sørg for at turtallsvakten er aktivert under drift. Kontroller at motorvernet har korrekt ampereinnstilling for motoren. Les avsnittet om tilbakeslagssperrer på elevatorens monteringsinstruksjoner før du teststarter motoren for første gang. Pass på at alle brytere til reimplasseringsvakten er festet under drift. Pass på at alle brytere til eksplosjonspaneler (valgfritt tilleggsutstyr) er aktivert under drift. Vedlikehold Utilstrekkelig vedlikehold kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Les den separate vedlikeholdsinstruksjonen før du leverer maskinen på service. 8 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

9 SKANDIA ELEVATOR - DEK3030 SKANDIA ELEVATOR DEK3060 Sikkerhetsskilter Maskinen har sikkerhetsskilting ved levering. Disse skiltene må ikke fjernes eller gjøres uleselige. Dersom et sikkerhetsskilt blir skadet, kan du bestille et nytt kostnadsfritt fra Skandia Elevator AB. Angi delenummeret til skiltet. Se delen nedenfor og forrige kapittel om oversikt over maskinen. Det finnes sikkerhetsskilter for: - Obligatorisk (hvitt symbol på rund, blå bakgrunn). - Forbudt (svart gjennomstrekingssymbol på rund, hvit bakgrunn med rød ytterkant). - Advarsel (svart symbol på trekantet, gul bakgrunn med svart ytterkant). Ta hensyn til obligatorisk instruksjon, forbud eller advarsler som er angitt på alle sikkerhetsskilt, eller kan det oppstå alvorlig skade eller dødsfall. Skandia Elevator-maskiner har følgende sikkerhetsskilter: Delenummer/sikkerhetsskilt Se kapitlet med oversikt over maskinen for informasjon om plassering. DEK3090 Skriftlig definisjon Les avsnittet om tilbakeslagssperrer på elevatorens monteringsinstruksjoner før du teststarter motoren for første gang. SKANDIA ELEVATOR DEK3090 DEK3100 Ikke plasser ventilen med motorsiden ned. SKANDIA ELEVATOR DEK3100 DEK3140 Forbudt å endre innstillinger og/eller utstyr. SKANDIA ELEVATOR DEK3140 DEK3030 Advarsel om transportørkjedet! DEK3060 Advarsel om koppbeltet! SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

10 SKANDIA ELEVATOR DEK3040 SKANDIA ELEVATOR DEK3050 SKANDIA ELEVATOR DEK3070 SKANDIA ELEVATOR DEK3080 SKANDIA ELEVATOR DEK3110 SKANDIA ELEVATOR DEK3120 SKANDIA ELEVATOR - DEK3010 SKANDIA ELEVATOR DEK3130 DEK3040 Advarsel om kjededrivdel! DEK3050 Advarsel om beltedrivdel! DEK3070 Advarsel om roterende transportørdrivaksel! DEK3080 Advarsel om roterende elevatordrivaksel! DEK3110 Advarsel om bevegelige maskindeler! DEK3120 Advarsel om bevegelige maskindeler! DEK3010 Advarsel om støveksplosjon! DEK3130 MAX Advarsel, maksimalt 2 mennesker = 200 kg/440 lbs kan være på plattformen og i stigene samtidig! = 200 kg / 440 lb 10 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

11 Før montering Kontroller at elevatorer med standard platetykkelse som er brukt i elevatorforlengere ikke er bygd høyere enn tillatt. Se avsnittet "Tekniske spesifikasjoner" i egne vedlikeholdsinstruksjoner. Seksjoner kan settes sammen i lengder på maksimalt åtte meter og deretter løftes på plass. Vekten må fordeles over flere løftepunkt. Elevatoren skal fastspennes til en forlengerskjøt hver fjerde meter. Det øverste beslaget kan være til en støtteramme. Fastspenningen må utføres på en slik måte at den kan tåle den forventede vekten. Sørg for at det ikke er fare for at elevatorfoten blir stående i vann. Løft/hev ved behov. OBS! Sett elevatorfoten på en slik måte at renseluken (A) enkelt kan nås og planlagte tilkoblinger kan festes. Ved fylling fra kun én side, skal sporplaten (B) fjernes og dekselet (C) festes over det ubrukte innløpet. B C A SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

12 Monter elevantoren innenfor angitte toleranser (X og Y er vertikale referanser og Z er en parallell referanse). X Y 180 ±0,5 ±10 mm ±10 mm ±10 mm ±10 mm 90 ±0,5 90 ±0,5 ±5 mm ±5 mm Z 12 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

13 Koble til maskinen Melaktig, lett materiale og sakterennende materiale må alltid fylles på den synkende reimsiden. Det skal kun brukes anbefalte innløps-, utløps- og tilkoblingsdeler. Sørg for at rørledningen har korrekt dimensjon og at hellingsvinklene er på minst 45. Innløpets plassering Ubrukte innløp skal forsegles. Monter innløpet i den høyden som er vist på illustrasjonen. Dekselet på innløpstrakten skal alltid brukes. (A). A. Innløpstrakt A A Koble en annen maskin til elevatoren Transportører og elevatorer kan ikke kobles til elevatorer med en innløpstrakt (A, B). Koble elevatoren til transportøren Koble elevatoren til transportøren i henhold til monteringsanvisningene for den aktuelle transportøren. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

14 Montere maskinen Elevatorforlengere Elevatoren skal fastspennes til en forlengerskjøt hver fjerde meter. Det øverste beslaget kan være til en støtteramme. Fastspenningen må utføres på en slik måte at den kan tåle den forventede vekten. Monter forlengerne med en avstandsplate mellom hver skjøt. OBS! Forlengerne har hann- og hunskjøtedeler som skal settes sammen. OBS! Sett forlengeren med serviceluken på den stigende reimsiden på bakkenivå. 14 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

15 Hvis forlengerne er montert med skrueenheter, skal de langsgående skjøtene (B) på forlengerne stå mot hverandre. B Elevatorhode Sett på elevatorhodet. Avlast vekten til elevatorhodet med avstivere til bakken og/eller et nærliggende stabilt reisverk. Spenn fast girmotorens støtteramme. Avstivere skal aldri settes på girmotoren. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

16 Tilbakeslagssperre Tilbakeslagssperren forhindrer at koppebeltet går bakover hvis elevatoren stanser under drift. Den er montert på drivakselen bak et berøringsvern. Kontroller at tilbakeslagssperren og tilhørende berøringsvern til enhver tid er montert, med unntak av ved prøvestart av elevatoren. Detalj (A) på bakre stopp må være montert, slik at siden merket med pilen er dreid utover og pilen peker i bevegelsesretningen. Ta tilbakeslagssperren av drivakselen før elevatoren teststartes første gang. Sørg for at koppbeltet går i riktig retning før tilbakeslagssperren settes på igjen. Skade på tilbakeslagssperren/girmotoren som har oppstått som følge av feil tilkobling av girmotoren dekkes ikke av garantien. Hvis driftsstopp skulle oppstå, skal feilsøking utføres i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Sørg deretter for at elevatorfoten er fri for materiale før ny oppstart. 16 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

17 Koppebelte Koppbeltet skal alltid settes på/fjernes/strammes på stedet med vertikal kraft, ellers er det risiko for ujevn belastning og at forlengerne klapper sammen. Kontroller at koppebeltet går på reimskiva. Det må justeres hvis det blir vridd. Den justerbare reimskiva i elevatorfoten må være plassert så lavt som mulig etter at koppebeltet er montert og strekt på nytt for at den skal oppnå maksimal kapasitet. 1. Ta av servicelukene på begge sider av elevatorforlengeren. 2. Stram koppebeltet til igjen som beskrevet i "Koppebelte" 3. Trekk koppebeltet på plass over reimskivene på en slik måte at skjøtene plasseres i serviceåpningen. 4. Sett den synkende belteenden mellom hylseprofilen (A) og motholderprofilen (B) med mutter og skruer. OBS! Hvis hullmønsteret ikke stemmer overens, skal kun de ytre hullene brukes. 5. Smør gjengestengene (C) og senk dem ned i hylseprofilen (A). 6. Skru gjengestengene gjennom mutterprofilen (D), slik at de stikker litt ut under. 7. Trekk det stigende beltet så høyt opp som mulig for hånd og fest det til mutterprofilen (D) med motholderprofilen (E). B C A A A D E SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

18 8. Stram koppebeltet ved å skru gjengestengene lengre inn i mutterprofilen. 9. Sett skjøtejernene (F) over skjøten, lag hull i koppen og sett sammen. 10. Skjær av belteendene 10 mm utenfor skjøtejernene, og fjern beltestrammerprofilene. 11. Monter koppene som beskrevet under "Kopper". 12. Stram koppebeltet ytterligere med strammeskruene (G i elevatorfoten når koppene er montert. Anbefalt dreiemoment for beltespenning er angitt i avsnittet "Tekniske spesifikasjoner" i egne vedlikeholdsinstruksjoner. Koppebeltets spenning må kontrolleres og justeres kort tid etter at elevatoren er tatt i bruk. Følg beskrivelsene i egne vedlikeholdsinstruksjoner. F G 18 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

19 Kopper 1. Koppene kan ha skarpe kanter. Koppene skal monteres på en slik måte at vekten blir jevnt fordelt over koppebeltet ved montering. Monter ti kopper rett etter hverandre, og la det deretter være et mellomrom tilsvarende elleve kopper. Gjenta dette rundt hele beltet. Monter halvparten så mange kopper i neste runde. Gjenta til alle koppene er montert. Sett på skiver som illustrert og stram til mutterne til hodene synker 1,5 2,5 mm inn i koppebeltet. OBS! Koppebeltet kan kun trekkes oppover, da tilbakeslagssperren forhindrer at det går ned. 2. Stram koppebeltet til igjen som beskrevet i "Koppebelte" (12). 1,5 2,5 mm SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

20 Sentrering av koppebelte Sørg for at koppebeltet er sentrert på reimskiva. Kontroller at koppebeltet går på reimskiva. Det må justeres hvis det blir vridd. Eksempel: Hvis koppebeltet går til høyre for reimskiven i elevatorfoten. Hev reimskiven (D) på venstre side ved å redusere strammingen til strammeskruen (E) helt til koppebeltet går sentrert. B A 20 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

21 Reimplasseringsvakt Reimplasseringsvakten er innebygd i elevatorfoten og stopper elevatoren hvis koppebeltet begynner å gå ujevnt på reimskivene. Alt elektrisk utstyr må koples til av en kvalifisert elektriker. Se egne retningslinjer for tilkobling av elektronikk. Beltet må kunne beveges mm i begge retninger uten at reimplasseringsvakten bryter strømmen. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

22 Justering av sprutvernet Still inn avstanden til sprutvernet (A) som vist. 10 mm A Elevatorpanser Sett på elevatorpanseret. Den roterende drivakselen er delvis eksponert mellom girkassemotoren og drevet hvis regnbeskyttelsen ikke brukes. 22 SKANDIA ELEVATOR SEH 63/28-33

23 Turtallsvakt Turtallsvakten stanser elevatoren hvis koppebeltet sklir. Sørg for at turtallsvakten er aktivert under drift. Alt elektrisk utstyr må koples til av en kvalifisert elektriker. Se egne retningslinjer for tilkobling av elektronikk. Eksplosjonsluker & VIKTIG! Hvis elevatoren har eksplosjonsluker, må de monteres i det første forlengerparet og så med intervaller på minst 6 meter. Bruk kun eksplosjonsluker fra Skandia Elevator. Ikke stå foran en eksplosjonsluke mens elevatoren er i drift. Alt elektrisk utstyr må koples til av en kvalifisert elektriker. Se egne retningslinjer for tilkobling av elektronikk. Innløp Monter innløpet i den høyden som er angitt i avsnittet "Koble til maskinen". Vanntetting Forsegl alle skruer, krager og bretter med silikon ved utendørs montering. SKANDIA ELEVATOR SEH 63/

24 SKANDIA ELEVATOR AB KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP S VARA, SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0)

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO 2014-05-01

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE. Transportører ZSA030NO 2014-05-01 VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER L/I/H-LINE Transportører ZSA030NO 2014-05-01 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD DEL 1 INNFØRENDE INFORMASJON NOEN MERKNADER OM BRUKSANVISNINGEN Vi minner

Detaljer

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50

Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC

SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC SKOGSVINSJ VF150 AUTOMATIC BRUKS-OG VEDLIKEHOLDS- HÅNDBOK N Made in Italy Docma Srl Via dell Artigianato, 14 37050 Raldon di San G. Lupatoto VR (Italia) www.docma.vr.it # 980002 INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

Bruksanvisning og testjournal for heiseplattformer

Bruksanvisning og testjournal for heiseplattformer Bruksanvisning og testjournal for heiseplattformer Maskintype Artikkelnr. Serienr. K1200-HLS-DUO-11 HLS1200-DUO-11 K1200-HLS-DUO-14 HLS1200-DUO-14 Herkules Hebetechnik GmbH Falderbaumstraße 34 D - 34123

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer