MONTERINGSANVISNINGER L-LINE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNINGER L-LINE"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNINGER L-LINE SE

2

3 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller manglende utstyr på fraktbrevet og rapporter det til transportøren og til oss. Kontroller at leveringen er komplett når godset er pakket ut. Eventuelt feillevert utstyr må ikke monteres. Garanti 2 års fabrikkgaranti fra leveringsdatoen gjelder for alle Skandia Elevator ABs maskiner. En betingelse for garantien og påfølgende kompensasjon, er at Skandia Elevator AB blir kontaktet og at en avtale blir inngått mellom kunden og Skandia Elevator AB angående hvordan feilen skal korrigeres. Garantien dekker alle deler som blir skadet eller går i stykker som følge av mangelfull design eller produksjon. Feil og skader som skyldes feilmontering, feil bruk eller mangel på vedlikehold dekkes ikke av garantien. CE-merke Et CE-merke befinner seg på elevatorhodets transmisjonsside, og er et bevis på at maskinen er produsert i henhold til EUs maskindirektiv og samsvarer med sikkerhetskravene. CE-merket inneholder informasjon om produksjonsår, modellbetegnelse og ordrenummer. Ordrenummeret er også angitt på CE-deklarasjonen som er vist under. Ordrenummeret må alltid angis ved krav eller bestilling av reservedeler. EF-erklæring Skandia Elevator AB Arentorp S Vara SWEDEN erklærer som eneste ansvarlig at produktet: SE ordrenummer:... som denne erklæringen gjelder for samsvarer med rådsdirektiv av 29. desember 2009 angående harmoniseringen av medlemsstatenes maskindirektiv, 2006/42/EU. Med mindre annet er oppgitt på CE-merket, er produktet produsert i henhold til EUs maskindirektiv og klassifisert som kategori III 3D/0D. Det er utviklet for transportering av materialer som er i overensstemmelse med ATEX sone 22, der området rundt er uklassifisert. Vara Joakim Larsson, adm. dir. SKANDIA ELEVATOR SE

4

5 Innhold Takk for at du har valgt Skandia Elevator Transportørsystemet må monteres på korrekt måte og vedlikeholdes grundig for at det skal fungere på tilfredsstillende måte. Disse monteringsanvisningene og egne vedlikeholdsinstruksjoner må følges for at garantien skal gjelde. Vi håper at du kommer til å være fornøyd med Skandias transportørutstyr i lang tid. Oversikt over maskinen...6 Sikkerhetsinformasjon...7 Generell sikkerhetsinformasjon...7 El-sikkerhet...8 Før montering...9 Koble til maskinen...10 Innløpets plassering...10 Koble en annen maskin til elevatoren...11 Koble tippegropen til elevatoren...11 Koble elevatoren til transportøren...11 Montere maskinen...12 Reimplasseringsvakt...12 Elevatorforlengere...13 Elevatorhode...14 Tilbakeslagssperre...15 Koppebelte...16 Kopper...18 Sentrering av koppebelte...19 Koble til og still inn reimplasseringsvakten...20 Plasser sprutvernet i riktig posisjon...21 Elevatorpanser...22 Turtallsvakt...23 Innløp...24 Vanntetting...24 Innløpsregulering...25 Montere motoren...28 SKANDIA ELEVATOR SE

6 Oversikt over maskinen Deler Pos. Elevatorfot 1 Renseluke 2 Innløpsåpning 3 Koppebelte 4 Elevatorforlenger 5 Serviceluke 6 Avstandsplate 7 Motor 8 Tilbakeslagssperre med vern 9 Elevatorhode 10 Elevatorpanser 11 Transmisjon med vern 12 SKANDIA ELEVATOR SE

7 Sikkerhetsinformasjon Feil montering og/eller bruk kan føre til personskade eller skade på transportørutstyret og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. Les monteringsanvisningene grundig før montering utføres. Sikkerhetsinformasjonen presenteres og tolkes på følgende måte:! ADVARSEL!! Mangel på overholdelse av instruksjonene i advarsler kan i visse tilfeller føre til personskade og livsfare. Mangel på overholdelse av instruksjoner som blir gitt i viktige tekster kan føre til skade på transportøren og/eller annet utstyr. Det kan også føre til driftsfeil eller redusert kapasitet. OBS!-tekst inneholder informasjon som forenkler monteringsprosessen. Generell sikkerhetsinformasjon! ADVARSEL! Sørg for at personen som er ansvarlig for betjeningen av maskinen er oppmerksom på denne funksjonen og sikkerhetsforskriftene.! ADVARSEL! Maskinen er utstyrt med vern og varselmerker i samsvar med EUs maskindirektiv. Les og legg merke til alle varselmerker før service utføres på maskinen.! ADVARSEL! Stans maskinen og slå av strømmen før all montering og vedlikeholdsarbeid.! ADVARSEL! Ikke start maskinen uten at elevatorens panser og alle luker, deksler, tak og vern er montert på en slik måte at de kun kan åpnes med verktøy.! ADVARSEL! Bruk alltid vernehansker ved montering og betjening av transportørens utstyr. SKANDIA ELEVATOR SE

8 ! ADVARSEL! Tilkoblinger til, fra og mellom maskineriet må være permanent montert og helt innelukket. Hvis dette på grunn av installasjonens design ikke er mulig, skal det avsluttes med et rør på 1 m.! ADVARSEL! Sørg for at turtallsvakten er aktivert under drift.! ADVARSEL! Kontroller at tilbakeslagssperren og tilhørende berøringsvern til enhver tid er montert, med unntak av ved prøvestart av elevatoren. Tilbakeslagssperren må være montert på en slik måte at pilen på den ene siden peker i transportørens drivretning. Ta tilbakeslagssperren av drivakselen før elevatoren teststartes første gang. Sørg for at koppbeltet går i riktig retning før tilbakeslagssperren settes på igjen. Skade på tilbakeslagssperren/girmotoren som har oppstått som følge av feil tilkobling av girmotoren dekkes ikke av garantien. Sørg for at bryteren til reimplasseringsvakten er aktivert ved drift. OBS! Reimplasseringsvakten leveres som valgfritt ekstrautstyr. Se egne vedlikeholdsinstruksjoner for å få retningslinjer angående vedlikehold og feilsøking før maskinen sendes til service. El-sikkerhet! ADVARSEL! Motoren må installeres av en godkjent elektriker.! ADVARSEL! Strømbryteren må være permanent montert og plassert på en slik måte at den er enkel å nå når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Kontroller at motorvernet har korrekt ampereinnstilling for motoren. Hvis maskinen skal monteres utendørs, må motoren/transmisjonen/ girmotoren ha regnbeskyttelse. SKANDIA ELEVATOR SE

9 Før montering Kontroller at elevatorer med standard platetykkelse som er brukt i elevatorforlengere ikke er bygd høyere enn tillatt. Se avsnittet Tekniske spesifikasjoner i egne vedlikeholdsinstruksjoner. Hvis en plattform skal monteres på elevatoren, må elevatorforlengernes platetykkelse være på minst 1,25 mm. Elevatoren skal monteres vertikalt. Seksjoner kan settes sammen i lengder på maksimalt åtte meter og deretter løftes på plass. Vekten må fordeles over flere løftepunkt. Elevatoren skal fastspennes til en forlengerskjøt hver fjerde meter. Det øverste beslaget kan være til en støtteramme. Fastspenningen må utføres på en slik måte at den kan tåle den forventede vekten. Sørg for at det ikke er fare for at elevatorfoten blir stående i vann. Løft/hev ved behov. OBS! Sett elevatorfoten på en slik måte at renseluken (A) enkelt kan nås og planlagte tilkoblinger kan festes. Ved fylling fra kun én side, skal sporplaten (B) fjernes og dekselet (C) festes over det ubrukte innløpet. B C A SKANDIA ELEVATOR SE

10 Koble til maskinen Melaktig, lett materiale og sakterennende materiale må alltid fylles på den synkende reimsiden.det skal kun brukes anbefalte innløps-, utløps- og tilkoblingsdeler. Sørg for at rørledningen har korrekt dimensjon og at hellingsvinklene er på minst 45. Innløpets plassering Monter innløpet i den høyden som er vist på illustrasjonen. Høyden varierer for visse innløpstyper, avhengig av om de befinner seg på stigende eller synkende reimside. Dekselet på innløpstrakten skal alltid brukes. (A, B). A. Innløpstrakt B. Utvidet innløpstrakt C. Tilkoblingskanal D. Tilkoblingstrakt E. 45 innløp OBS! Innløpstrakten (A) er utviklet for en synkende reimside og utvidet innløpstrakt (B) for en stigende reimside. B A C C 375 mm 250 mm 250 mm D D E E 250 mm 375 mm 250 mm 10 SKANDIA ELEVATOR SE

11 Koble en annen maskin til elevatoren Transportører og elevatorer kan kobles til elevatorer med en innløpstrakt (A, B), en tilkoblingstrakt (D) eller et 45 innløp (E). Koble tippegropen til elevatoren Hvis elevatoren skal stå i en tippegrop, bør den kobles til stigende reimside. Det skal alltid brukes innløpsregulering til denne typen fylling. Hvis tippegropen fører strømmen rett mot koppebeltet, skal tilkoblingen utføres med en tilkoblingskanal (C). Hvis tippegropen fører strømmen 90 fra koppebeltet, skal tilkoblingen utføres med en utvidet innløpstrakt (B). Koble elevatoren til transportøren Koble elevatoren til transportøren i henhold til monteringsanvisningene for den aktuelle transportøren. SKANDIA ELEVATOR SE 11

12 Montere maskinen Sørg for at maskindelene blir montert på en loddrett linje, og ikke snodd. Kontroller den vertikale posisjonen innenfor ±4 mm med et blylodd. Reimplasseringsvakt Reimplasseringsvakten leveres som valgfritt ekstrautstyr, og stanser elevatoren hvis koppebeltet begynner å søle på reimskivene. 1. Monter reimplasseringsvakten (A) over elevatorfoten på den synkende reimsiden. 2. Monter en 0,25 m forlenger på den stigende reimsiden. A 12 SKANDIA ELEVATOR SE

13 Elevatorforlengere Det øverste fotparet må være minst 0,5 m langt. Elevatoren skal fastspennes til en forlengerskjøt hver fjerde meter. Det øverste beslaget kan være til en støtteramme. Fastspenningen må utføres på en slik måte at den kan tåle den forventede vekten. OBS! Sett forlengeren med serviceluken på den stigende reimsiden på bakkenivå. Monter forlengerne med en avstandsplate mellom hver skjøt. OBS! Forlengerne har hann- og hunskjøtedeler som skal settes sammen. SKANDIA ELEVATOR SE 13

14 Elevatorhode Sett på elevatorhodet. Avlast vekten til elevatorhodet med avstivere til bakken og/eller et nærliggende stabilt reisverk. Hvis maskinen har en girmotor, skal bærekonstruksjonen avstives. Avstivere skal aldri settes på motoren/ girmotoren. 14 SKANDIA ELEVATOR SE

15 Tilbakeslagssperre Tilbakeslagssperren forhindrer at koppebeltet går bakover hvis elevatoren stanser under drift. Den er montert på drivakselen bak et berøringsvern.! ADVARSEL! Kontroller at tilbakeslagssperren og tilhørende berøringsvern til enhver tid er montert, med unntak av ved prøvestart av elevatoren. Tilbakeslagssperren må være montert på en slik måte at pilen på den ene siden peker i transportørens drivretning. Ta tilbakeslagssperren av drivakselen før elevatoren teststartes første gang. Sørg for at koppbeltet går i riktig retning før tilbakeslagssperren settes på igjen. Skade på tilbakeslagssperren/girmotoren som har oppstått som følge av feil tilkobling av girmotoren dekkes ikke av garantien. Hvis driftsstopp skulle oppstå, skal feilsøking utføres i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Sørg deretter for at elevatorfoten er fri for materiale før ny oppstart. SKANDIA ELEVATOR SE 15

16 Koppebelte 1. Ta av serviceluken og trekk koppebeltet på plass over reimskivene på en slik måte at skjøtene plasseres i serviceåpningen. 2. Fest den synkende belteenden til den fremre forlengerveggen med en klemme rett over skjøten. 3. Skjær av koppebeltet på en slik måte at beltets ender overlapper minst 500 mm. 4. Skjær av den stigende belteenden omtrent 15 mm over midten av det første hullparet og form beltet som vist på illustrasjonen. 20 mm M7x25 C 250 mm 15 mm Min. 500 mm A B A mm 16 SKANDIA ELEVATOR SE

17 5. Monter beltestrammeren omtrent mm oppover på enden av beltet som vender nedover. 6. Ta skruene (A) av beltestrammeren Sett den fasongformede delen av beltet bak beltestrammerrullen og monter den foran med skruene (A). 7. Rull opp koppebeltet med en skralle i strammeskivenes firkantede hull (B). Bruk et egnet verktøy som støtte i røret (C). OBS! Koppebeltet er ikke endelig strammet før koppene er montert. 8. Monter koppene som beskrevet under Kopper. 9. Stram koppebeltet ytterligere når koppene er montert, som beskrevet over. Anbefalt dreiemoment for beltespenning er angitt i avsnittet Tekniske spesifikasjoner i egne vedlikeholdsinstruksjoner. 10. Skjøt sammen beltets ender ved å montere tre kopper der endene overlapper. Bor nye hull gjennom endene til beltet hvis de eksisterende hullene ikke er korrekt justert i forhold til hverandre. 11. Løsne beltestrammingen ved å slippe skrallen ut et hakk. OBS! Beltestrammeren må være montert på koppebeltet når elevatoren er i drift. 12. Koppebeltets spenning må kontrolleres og justeres kort tid etter at elevatoren er tatt i bruk. Følg beskrivelsene i egne vedlikeholdsinstruksjoner. SKANDIA ELEVATOR SE 17

18 Kopper! ADVARSEL! Koppene kan ha skarpe kanter. OBS! Ikke monter kopper i koppebeltets overlapping før andre kopper er montert og koppebeltet er strammet. Se punkt 2. OBS! Koppebeltet kan kun trekkes oppover, da tilbakeslagssperren forhindrer at det går ned. 1.! ADVARSEL! Koppene skal monteres på en slik måte at vekten blir jevnt fordelt over koppebeltet ved montering. Monter ti kopper rett etter hverandre, og la det deretter være et mellomrom tilsvarende elleve kopper. Gjenta dette rundt hele beltet. Monter halvparten så mange kopper i neste runde. Gjenta til alle koppene er montert. Sett på skiver som illustrert og stram til mutterne til hodene synker 1,5 2,5 mm inn i koppebeltet. 2. Stram koppebeltet til igjen som beskrevet i Koppebelte (9-12). 1,5 2,5 mm 18 SKANDIA ELEVATOR SE

19 Sentrering av koppebelte Sørg for at koppebeltet er sentrert på reimskiva. Kontroller at koppebeltet går på reimskiva. Det må justeres hvis det blir vridd. Når koppebeltets posisjon på reimskivene skal justeres, er det kun tillatt å senke drivakselen i elevatorhodet og å heve strammeakselen i elevatorfoten. Dette oppnås ved å slakke strammingen på hver av justeringsskruene (C/F). Eksempel: Skru av skruene (A) i venstre lager hvis koppebeltet går til høyre for reimskiven i elevatorhodet. Senk reimskiven (B) ved å redusere strammingen i justeringsskruen (C) til koppebeltet går i midten. Stram til skruene i lageret igjen. Skru av skruene (D) i venstre lager hvis koppebeltet går til høyre for reimskiven i elevatorfoten. Hev reimskiven (E) ved å redusere strammingen i justeringsskruen (F) til koppebeltet går i midten. Stram til skruene i lageret igjen. B A C E F D SKANDIA ELEVATOR SE 19

20 Koble til og still inn reimplasseringsvakten Reimplasseringsvakten leveres som valgfritt ekstrautstyr, og stanser elevatoren hvis koppebeltet begynner å søle på reimskivene. Reimplasseringsvakten skal kobles til og stilles inn av en kvalifisert elektriker. Beltet må kunne beveges mm i begge retninger uten at reimplasseringsvakten bryter strømmen. Spesialverktøy og koblingsskjema leveres med reimplasseringsvaktsettet. 20 SKANDIA ELEVATOR SE

21 Plasser sprutvernet i riktig posisjon Still inn avstanden til sprutvernet (A) som vist. Avstanden måles til koppen som er montert over skjøten der belteendene overlapper hverandre. 10 mm A SKANDIA ELEVATOR SE 21

22 Elevatorpanser Løft panseret på plass og stram det til. Hvis det ikke er nok plass over elevatorhodet til å løfte på plass elevatorpanseret, finnes det to andre alternativer: Alt 1 Sett elevatorpanseret mellom to kopper på den stigende siden og trekk den deretter på plass med koppebeltet. OBS! Hvis elevatorpanseret skal fjernes, må koppebeltet trekkes rundt den andre veien, som kun er mulig hvis tilbakeslagssperren fjernes. Se Tilbakeslagssperre i dette avsnittet. Alt 2 Fjern én av sidene til elevatorpanseret og før det på plass fra siden. Alt1 Alt2 22 SKANDIA ELEVATOR SE

23 Turtallsvakt Turtallsvakten stanser elevatoren hvis koppebeltet sklir.! ADVARSEL! Sørg for at turtallsvakten er aktivert under drift. Turtallsvakten skal installeres og kobles til av en kvalifisert elektriker, som forklart i monteringsanvisningene til turtallsvakten. SKANDIA ELEVATOR SE 23

24 Innløp Monter innløpet i den høyden som er angitt i avsnittet Koble til maskinen. OBS! Platen (A) på bunnen av innløpene skal flyttes til toppen når innløpet er montert på bunnen. Flytt sporplaten (B) midlertidig for å sette på plate (A). B A Vanntetting Forsegl alle skruer, krager og bretter med silikon ved utendørs montering. 24 SKANDIA ELEVATOR SE

25 Innløpsregulering Hvis fylling av elevatoren skjer fra en tippegrop eller lagringssilo må innløpet reguleres med en lukker. Sørg for at elevatorens fyllehastighet ikke er for høy. Hvis innløpsreguleringen ikke brukes, skal den bøyde kanten til sporplaten (A) vendes mot forlengeren. A SKANDIA ELEVATOR SE 25

26 1. Sett beslagene til akselen på forlengerne. Beslaget med stjerneknott (B) skal plasseres øverst i bekvem arbeidshøyde. 2. Plasser akslene gjennom beslagene og sett dem sammen med skruebolten i passende lengde. 3. Sett stoppringen (C) på akselen under beslaget med stjerneknott. 4. Sett kontrolluken på akselen og sett den gjennom sporplaten (A). B C 26 SKANDIA ELEVATOR SE

27 5. Plasser stoppringen (C) på en slik måte at kontrolluken kan åpnes helt uten å hoppe av sporplaten. C A SKANDIA ELEVATOR SE 27

28 Montere motoren! ADVARSEL! Motoren må installeres av en godkjent elektriker. Strømbryteren må være permanent montert og plassert på en slik måte at den er enkel å nå når vedlikeholdsarbeid skal utføres. Sørg for at transmisjonsvernet er montert ved drift. Kontroller at motorvernet har korrekt ampereinnstilling for motoren. Ta tilbakeslagssperren av drivakselen før elevatoren teststartes første gang. Sørg for at koppbeltet går i riktig retning før tilbakeslagssperren settes på igjen. Skade på tilbakeslagssperren/girmotoren som har oppstått som følge av feil tilkobling av girmotoren dekkes ikke av garantien. Se Tilbakeslagssperre i avsnittet Montere maskinen. Hvis maskinen skal monteres utendørs, må motoren/transmisjonen/ girmotoren ha regnbeskyttelse. 1. Fest brakettene (A), spjeldene (B) og omslaget (C). OBS! Visse 7,5 kw-motorer passer kun hvis ikke spjeldbjelker er montert. C M8x16 Min. 0,5 m A M10x20 B 28 SKANDIA ELEVATOR SE

29 2. Monter motoren (D) og motorbroen (E). 3. Vask beskyttelsesfilmen av motorakselen og før motorbroen på plass på spjeldbjelkene. 4. Sett på gjengestengene (F). F E D 1.1-2,2 kw M10x ,5 kw M12x40 SKANDIA ELEVATOR SE 29

30 5. Sett kilreimsskiven (G) på drivakselen med en nøkkel (H). 6. Sett kilreimsskiven (J) på motorakselen. 7. Juster kilreimsskivene (G) og (J) sidelengs, slik at de står rett overfor hverandre. Fest kilreimsskivene med stoppeskruer. Fest stoppeskruen til kilreimsskive (G) med en mutter. G H J 30 SKANDIA ELEVATOR SE

31 8. Sett på baksiden av transmisjonsvernet (K). 9. Hev motoren med gjengestengene til avstanden mellom kilreimsskivene ikke er større enn at V-beltene kan monteres. 10. Sett de fire skruene (L) løst i. OBS! Lag hull på baksiden av transmisjonsvernet ved montering av store motorer for at det skal være enkelt å stramme skruene (L). 11. Sett på V-beltene (M) og stram dem til ved å justere motorposisjonen med gjengestengene. Beltene er korrekt strammet når de ikke kan skyves mer enn 10 mm mot siden halvveis mellom kilreimsskivene. 12. Stram til skruene (L). 13. Motoren skal kobles til og elevatoren testkjøres av en kvalifisert elektriker. Tilbakeslagssperren (N) må fjernes før elevatorens startes første gang. Se Tilbakeslagssperre i avsnittet Montere maskinen. 14. Sett på transmisjonsvernet (O). O M N M8x16 K M8x16 L SKANDIA ELEVATOR SE 31

32

33

34

35

36 SKANDIA ELEVATOR AB KEDUMSVÄGEN 14, ARENTORP S VARA, SWEDEN PHONE +46 (0) FAX +46 (0) ZMA010NO REDO

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer